Page 1

1000 x 1000 x 2150 AURUSAUN+MASSAAŽIKABIIN LÜBECK MASSSAAŽIKABIIN LÜBECK


Informatsiooniks Täname teid meie toote ostmise eest. Aurusaunad/massaažikabiinid on varustatud mitmesuguste funktsioonidega, mis muudavad isikliku hügieeni eest hoolitsemise meeldivamaks ja tervisele kasulikumaks. Enne selle toote kasutamist lugege paigaldus- ja kasutusjuhised hoolikalt läbi. Me teeme märkimisväärseid jõupingutusi oma toodangu kvaliteedi tõstmise nimel. Täiuslikum toodang vahetab vanad mudelid valja. Sellele vaatamata jätab tootjafirma endale õiguse mitte teavitada lõpptarbijat kõigist võimalikest erinevustest, mis võivad esineda vananenud mudeli ja uue, täiustatud mudeli kasutusjuhendite vahel. Toodet ei tohi kasutada ebakaines olekus isikud, samuti isikud, kes kannatavad südamehaiguste all.Toote kasutamine laste ja füüsilise puudega inimeste poolt on lubatud vaid täiskasvanud ning tervete isikute järelevalve all. Rasedad naised ja eakad inimesed peavad toodet kasutades olema eriti ettevaatlikud. Olge toote kasutamisel ettevaatlik. Traumade vältimiseks püüdke vältida libisemist ja komistamist. Pidage meeles, et toote vanniosa on põrandapinnast kõrgem. Kontrollige elektritoite olemasolu enne ja pärast toote igakordset kasutamist. Aurufunktsiooni kasutamisel ei tohi üheaegselt kasutada dušši ja vesimassaaži. Kui teie enesetunne dušikabiini kasutamise käigus halveneb, väljuge sellest viivitamatult ja ühendage kabiini toide lahti. Täiendava hoolduse/teeninduse tellimiseks palume votta ühendust meie esindajaga teie regioonis. Pakkeinfo Aurusaun+massaažikabiin Lübeck KASTI NIMETUS

Aluse/katuse kast

Mõõt: 500 x 1010 x 1010 mm Kaal: 27 kg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KASTI SISU Alus Katus Riiul Käsidušikomplekt Jalamassaažikomplekt ½ üleminek voolikule (2 tk) 2 veesisendit

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KASTI SISU 2 klaasseina+klaaside postid 2 ust (koos rullikutega) + tihendid Esikaared (2 tk) Ukse käepidemed (2 tk) Ukse stopperid Esikaare kinnituskruvid

1. 2. 3.

KASTI SISU Vasak tagumine sein Parem tagumine sein Peegel

KASTI NIMETUS

Esiklaaside kast

Mõõt: 150 x 1630 x 450 mm Kaal: 35 kg KASTI NIMETUS

Tagaklaaside kast

Mõõt: 720 x 1610 x 50 mm Kaal: 25 kg


KASTI NIMETUS

Tagapaneeli kast

Mõõt: 250 x 1870 x 310 mm Kaal: 8 kg

3.

KASTI SISU Tagapaneel Segisti küljes kruvid (kõik toote paigalduskruvid v.a. esikaare) ½ üleminek voolikule 1 tk

1. 2. 3. 4. 5.

KASTI SISU Aurusisend Aurugeneraator Auruvoolik Voolikute tihendid Generaatori kinnitusplaadid

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

KASTI SISU Alus Katus Riiul Käsidušikomplekt Jalamassaažikomplekt ½ üleminek voolikule (2 tk) 2 veesisendit Vooluadapter

7. 8. 9. 10. 11. 12.

KASTI SISU 2 klaasseina+klaaside postid 2 ust (koos rullikutega) + tihendid Esikaared (2 tk) Ukse käepidemed (2 tk) Ukse stopperid Esikaare kinnituskruvid

4. 5. 6.

KASTI SISU Vasak tagumine sein Parem tagumine sein Peegel

1. 2.

KASTI NIMETUS

Aurugeneraatori kast Mõõt: 200 x 300 x 150 mm Kaal: 5 kg

Massaažikabiin Lübeck KASTI NIMETUS

Aluse/katuse kast

Mõõt: 500 x 1010 x 1010 mm Kaal: 27 kg

KASTI NIMETUS

Esiklaaside kast

Mõõt: 150 x 1630 x 450 mm Kaal: 35 kg KASTI NIMETUS

Tagaklaaside kast

Mõõt: 720 x 1610 x 50 mm Kaal: 25 kg KASTI NIMETUS

Tagapaneeli kast

Mõõt: 250 x 1870 x 310 mm Kaal: 8 kg

1. 2.

KASTI SISU Tagapaneel Segisti küljes kruvid (kõik toote paigalduskruvid v.a. esikaare)


Ettetööde mõõtmed:


Ohutuseeskirjad:

-x- Aurukabiini toitevool: 220+/- 10%V, 50 Hz. Toode peab olema elektrivõrguga ühendatud eraldi liini kaudud, mis on varustatud eraldiasuva poolustega kaitselüliti abil. Nõuetele vastava maanduskaabli olemasolu on kohustuslik. Massaažikabiini toitejuhtme ristlõike pindala peab olema vähemalt 2,5 mm2 . -x- Sisse tuleva veerõhk peab olema vähemalt 2 bar´i. Aurukabiini tarbeks kasutatava kuuma vee temperatuur peab olema alla 60 ºC. Veeallikas peab olema varustatud sõltumatu juhtventiiliga. -x- Toote pakendist väljavõtmise järel tuleb klaaspaneele hoida vertikaalselt, seina vastu toetatult. Horisontaalasendisse paigutatud klaaspaneelid võivad hõlpsasti puruneda. Vältige hoolikalt klaaspaneelide nurkade vastu puutumist. -x- Paigalduse peavad läbi viima väljaõppinud spetsialistid kooskõlas käesolevas juhendus toodud paigaldusjuhistega. Vastasel juhul ei õnnestu kabiini õigesti paigaldada ning see võib ümber minna ja varalist kahju või kehavigastusi põhjustada. -x- Traumade vältimiseks ärge aurukabiini sisenedes sõrmi ukseavasse jätke. Kukkumiste ärahoidmiseks olge ettevaatlik ja pidage meeles, et vannitoa põrand ja dušikabiini vanniosa põrand on erineval kõrgusel. -x- Toote põhjale jääb sageli seebivahtu – olge ettevaatlik vältimaks libisemist ja kukkumist. -x- Ärge lubage lastel, eakatel või puudega inimestel omapäi aurukabiini siseneda või selles viibida. Neid peab saunasoleku või vannis pesemise ajal alati saatma korras tervisega täiskasvanu. Erihoiatus: õnnetuste vältimiseks peavad astma, kõrge vererõhu või südamehaiguste all kannatavad isikud aurukabiini kasutamise ajal olema eriti ettevaatlikud. -x- Enne aurufunktsiooni sisselülitamist veenduge kindlasti vee etteande olemasolus, vastasel juhul võib aurugeneraator rikki minna. -x- Aurupõletuste vältimiseks ärge kunagi seiske auruväljalaske ava läheduses. -x- Aurukabiini kasutamise järel lülitage alati välja selle elektritoide ja nii külma- kui kuuma vee etteanne. -x- Kui toote hooldamine peaks hõlmama mingite detailide vahetust. Võib kasutada ainult vastavaid varuosi, vastasel juhul ei kanna firma vastutust ükskõik milliste sellega seoses tekkida võivate probleemide eest. -x- Kord kuu kuu jooksul tulkes kutsuda vastava väljaõppega spetsialist aurusauna kontrollimiseks lekete puuudumise ja elektrisüsteemi töökindluse osas, tagamaks toote normaalse toimimise. Skeemid:

50 50

Juhtvõrgu pinge 12V 12V

Aurugeneraatori võimsus 3 kW

50

12V

4 kW

Tüüp

Nimipinge

Nimisagedus

Massaažikabiin Aurusaun Kombineeritud dušisüsteem

220V/220B/220V 220V/220B/220V 220V/220B/220V


Kabiini elektriskeem:

NB! K천ik elektri체hendused peaks tegema kvalifitseeritud elektrik. Kui eemaldate iseseisvalt midagi elektris체steemist olete kaotanud tootele garantii.


Veeühendused:

NB! Veeühendused võib teostada volitatud professionaali poolt jälgides kõiki kohalikke nőudeid ja eeskirju. Vee rőhk veevärgis võib olla 1,5-4 bar. Kõik voolikud tuleb ennem ühendamist veega üle kontrollida. Kontrollida tuleb, kas nad on korrektselt ja tugevalt kinnitatud ning lekkevabad. Lintman Eesti AS ei võta vastutust kontrollimata jäetud ühenduskohtade eest. Aurusauna heaks ning töökindlaks funktsioneerimiseks on vajalik veesisendite ette paigaldada filtrid. NÕUE! Kabiini paigaldamisel peab olema tagatud vőimalus sulgeda vee juurdevool kiiresti ja soovitavalt kabiini liigutamata


Lübeck konstruktsioon:

PAIGALDAMINE: Tagamaks toote õige ja kiire paigaldamise ühes kõigi ohutusreeglite järgmisega tuleb paigaldusprotsess allpoolkirjeldatud viisil etappideks jaotada. Alltoodud etappe on kirjeldatud vastavate illustratsioonide ja selgitavate tekstide abil. Kabiini paigaldamine peab aset leidma kooskõlas alltoodud etappidega ning vastavalt toimingute osutatud järjestusele. NB! Tellides Lintman Eesti AS poolt paigalduse peab toote ümber olema vabastatud 0,5m töötsooniks.


1.

Aluse paigaldus ja sifooni kinnitamine.

Joonis 1. Aluse loodimine ja jalgade Joonis 2. Ülevoolu-ja reguleerimine ühenduskoht silikoonida 2.

äravoolu

Esikaare monteerimine (terve usteklaaside kast)

Joonis 3. Võtke ukseklaaside kastist 2 kaart ning 2 küljeseina ja kruvid. Pikemate kruvidega keerake esiklaasid kaarte külge (nagu naidatud joonisel). Väiksemate kruvidega keerake esiklaasid kaarte seestpoolt kaarte külge. Kui klaasid kaare küljes siis kinnitage rullikutega uksed esikaare külge. 3. Esikaare alusele kinnitamine ja silikoonimine. Astega esikaar alusele ning Schönberg tehasemeeskond soovitab ka silikoonida küljeklaaside ja kaare vahelise kokkupuute pinna. Senikauaks kuni tagumist küljeseina hakkate monteerima võiks abimees hoida esikaart alusepeal kinni, et kaar maha ei kukuks.


4. Tagumiste klaasseinade ja tagapaneeli paigaldus.

Joonis 5. Järgmise sammuna soovitame paigaldada antud seinale riiuli ja jalamassaaži. Joonis 4. Parempoolse tagumise seina paigaldus. Kruvid paigaldamiseks leiate tagapaneeli küljest.

Joonis 6. Vasakpoolse tagumise seina paigaldus. Kruvid paigaldamiseks leiate tagapaneeli küljest.

Joonis 7. Käsidušisisendi, vooliku ja käsiduši monteerimine. Aurusauna puhul ka aurusisendi paigaldus (pildil valget värvi)

Võtke tagapaneel ja asetage see 2 tagumise seina vahele ning keerake kruvidega kinni.


Kui Te olete ostnud aurusaun Lübecki, siis Teie peate veel paigaldama aurugeneraatori ning kondentsivoolikud, mille juhend on allpool:

Ühendage kondentsivoolikud äravoolu külge. Kaks sisekeermega voolikut lähevad: aurusisendi ja generaatori külge.

Pildil on näidatud aurugeneraatori õige asend. Aurugeneraatori külge ühendatakse äravoolu minev kondentsivoolik, aurusisendisse minev auruvoolik ning segisti taga olevasse kolmikusse generaatori vee sisendi voolik. Lisaks ühendage ka elektroonika boks ja generaator omavahel.

NB! Schönberg tehasemeeskond soovitab kindlasti silikoonida (sanitaarse) silikooniga kõik ühenduskohad, kust võib vesi hakata välja imbuma (seinte kokkupuutepinnad, aluse ja seinte kokkupuute pinnad ning aurusaunal ka katuse-ja seinte kokkupuute pinnad). Kui Teil ei ole Schönberg ametlikku paigaldust siis Lintman Eesti AS ei anna paigaldusele ehk leketele garantii ega võta vastutust valesti paigaldatud toote puhul.


Massaa탑ikabiini juhtpult:

Aurusauna juhtpult:


Aurusauna ja massaažikabiini komponendid ja nende tööpõhimõtted: -x- Juhtpaneel – monokiiparvuti juhtskeemi kasutatakse esi-juhtpaneelil andmete vahetamiseks elektrisüsteemi juhtplokiga. Esipaneelil viiakse läbi põhitoimingute skaneerimine ja sellele kuvatakse auru-massaažikabiini seadiste töösümbolid. -x- Aurugeneraator – aurugeneraator kuumutab vett elektriliselt õhurõhu juures keemispunktini, millega kaasneb auru teke. Veetaseme andur kontrollib veetaset generaatoris vee sisse-ja väljalaskeklappide abil elektrikütteelemendi ohutu töötemperatuuri tagamise eesmärgil. Ülekuumenemiskaitse lülitab elektriküttekeha elektrilise juhtsüsteemi rikke korral välja, kindlustades nõnda tööohutuse ja hoides ära võimalikud õnnetusjuhtumid. -x- Veetaseme andur – veetaseme andur toimib elektrijuhtivuse põhimõttel, määrates ära aurupaagis sisalduva vee taseme vastavuse ettenähtud tasemega. Erinevale kõrgusele paigaldatud andurid näitavad ära veetaseme. Need edastavad tagasisidesignaale elektrisüsteemi juhtplokile, võimaldades nõnda teostada kontrolli vee sisse-ja väljalaske klappide töö üle, mis omakorda võimaldab hoida paagis alal nõutavat veetaset. -x- Vee sisselaskeklapp – tegu on solenoidklapiga, mida aurugeneraatori töö ajal juhib monokiiparvuti. Kui vee etteandesüsteem ei toimi korralikult, edastab monokiiparvuti vastava juhtsignaali suure võimsusega abitransistorile, mis omakorda avab vee solenoid-sisselaskeklapi. -x- Äravooluklapp – tegu on solenoidklapiga, mida juhib monokiiparvuti. Kui veetase tõuseb üle maksimaalse lubatava piirtaseme või kui aset leiab elektrikatkestus, edastab monokiiparvuti vastava juhtsignaali suure võimsusega abitransistorile, mis omakorda avab vee solenoid-väljalaskeklapi. -x- Dušiklapp – kujutab endast terviklikku mehhaanilis-elektroonilist seadist. Dušiklappi saab juhtida esipaneeli kaudu, edastades käsklusi monokiiparvutile elektrisüsteemi juhtplokis. Kui arvuti saab käskluse mingi funktsiooni teostamiseks, edastab see vee vastava juhtsignaali suure võimsusega trioodile, mis käivitab veejaotusklappi juhitava solenoid-dušiklapi. -x- Temperatuuriandur – temperatuurianduri sees on termoelement. Termoelemendi poolt tekitatav elektriline veojõud on otseselt võrdeline temperatuuriga. Temperatuuuriandur muundab temperatuurikõikumised digitaalseks impulsssignaaliks. -x- Ülekuumenemiskaitse – tegu on bimetallseadeldisega, mille ülesandeks on aurugeneraatori ülekuumenemise ärahoidmine vee etteande puudumise korral elektriliste juhtsüsteemide rikke tõttu. -x- Väljatõmbeventilaator – väljatõmbeventilaator on mehhaaniliseks kasutamiseks. Ventilaatori sees on püsikiiruse juhtahel, mis tagab stabiilse töökiiruse ja hoiab ära tagasisuunalise pöörlemise. -x- Helivõimendi – Püsimagnetiga helivõimendi, mille tööd juhib võimsusvõimendi elektrisüsteemi juhtpuldis. Tagab raadio, CD-mängija ja telefoni toimimise.


Aurusaun ja massaažikabiini hoodus: -x- Puhastage alust regulaarselt äravooluava võõrkehadega ummistumise vältimiseks. -x- Kui aluse pinnale peaksid ilmuma katlakivijäägid, kandke nende peale väike kogus spetsiaalset puhastusvahendit ja pühkige pind pehme lapiga puhtaks. -x- Toote pealispindade (puit, plastmass- ja alumiiniumdetailid, kroomitud vms. kattega detailid) puhastamiseks on rangelt keelatud kasutada tugevatoimelisi happelisi või leeliselisi pesuvahendeid (nt. piiritus, lahustid, nuuskpiiritus, atsetoon vms.). Kasutage toote valmistajafirma poolt soovitatavaid neutraalseid puhastusvahendeid. -x- Veekindlust tagava hermeetiku väljapudenemise korral võib vesi kabiinist lekkima hakata. Niisugusel tuleb hermeetik välja vahetada. -x- Probleemid ja nende kõrvaldamine Probleem

Toide puudub

PÕHJUS Toitepistik pole pistikupesas

korralikult

Kaitselüliti ei toimi Toitejuhe on kahjustada saanud Kuumustsükkel kestab Vee leke aurugeneraatoris

Aur puudub

Dušiotsikust ei tule vett. Vee etteandetoru lekib Auru väljalaskeavast voolab külma vett

Juhtpult ei tööta

Valgustus ei toimi

Temp. aurupaagis on etteantud väärtusest kõrgem Temp. andur ei toimi korrektselt Ülekuumenemiskaitse on kahjustada saanud Kütteelemendi kahjustus Auru etteandetoru on purunenud või ummistunud Veejaotusklapp asendis

pole

õiges

Dušiotsiku avad on ummistunud Vee etteandetoru on kahjustatud Vee solenoid-sisselaskeklapi rike Vead elektrisüsteemi juhtploki töös Elektrijuhtmed on valesti ühendatud Juhtpuldi rike Elektrisüsteemi tööhäired Elektrijuhtmed on valesti ühendatud Lamp on läbi põlenud Trafo rike

KÕRVALDAMINE Lükake pistik pistikupessa

sügavamale

Leidke ja kõrvaldage rikke põhjus, vahetage kaitselüliti Vahetage toitejuhe Oodake kuumustsükkli lõppu Kontrollige vee solenoid sisselaskeklappi Seadistage temp. ümber Vahetage andur välja Vahetage ülekuumenemiskaitse ümber Vahetage kütteelement Puhaste või vahetage auruetteadne toru Seadke veejaotusklapp asendisse

õigesse

Puhastage dušiotsik Parandage vee etteande toru Kontrollige vee solenoidsisselaskeklapi korrasolekut Vahetage elektrisüsteemi juhtplokk Ühendage elektrijuhtmed õigesti Vahetage juhtpult Vahetage elektrisüsteemi juhtplokk Ühendage elektrijuhtmed õigesti Vahetage lamp Vahetage trafo


Aurugeneraatori rikked: -x- Temperatuurianduri rike: kui temperatuuriandur on lühises või katkenud ilmub veateade „E0“ -x- Vee sisenemise rike 1: kui vesi siseneb veemahutisse esimest kora üle 2 minuti, kuid veetase ei jõua ettenähtud tasemeni, ilmub veeteade „E1“. Jätkate vee sisestamist. -x- Vee sisenemise rike 2: vesi siseneb viie sekundige teisel korral, kuid veetase ei jõua ettenähtud tasemeni. Ilmub veateade „E2“, elektriküte peatatakse, veega täitmine jätkub. -x- Ülekuumenemise kaitse: kui elektrikütte kaitse on lahti, ilmub veateade „E3“. Süsteem toimib järgnevatl: elektriküte lülitub välja, vee sisenemine toimub 3 sekundit – pooleni veega täitmine 10 sekundit – vee väljajuhtimine 30 sekundit – vee väljajuhtimine peatub. SCHÖNBERG TOODETE GARANTIITINGIMUSED: -x- Garantiiaja kehtivus: -

Garantiiandja annab tootele garantii vastavalt käesolevale garantiitingimusele Eesti Vabariigi territooriumil. Garantiiandjaks on käesolevas tingimustest välja toodud toote müüja. Käesolevast garantiitingimustest tulenev garantii ei välista tarbijal mistahes kehtivatest õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist Garantiitähtaeg on aurusauna, massaažikabiini ja massaaživanni (eelnimetatud seadmed edaspidi eraldi nimetatud ka toode või koos nimetatud tooted) puhul 24 kuud. Õhupumba garantii on 1 aasta Garantiitähtaeg tootele hakkab lugema arve-saatelehe/müügikviitungi väljastamisest ja toote üleandmisest tarbijale. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantiitähtaeg garantiiremondi teostamise aja võrra. Lisaks käesolevast garantiitingimustest tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

-x- Garantii ulatus -

-

Garantiiga on hõlmatud garantiitähtajal tootel ilmunud toote valmistamise-, materjali- ja konstruktsioonipuuduste kõrvaldamine garantiitalongil märgitud volitatud töökojas võimaldamaks tarbija ostetud toote sihtotstarbelist kasutamist. Toote garantii hõlmab vaid defektsete detailide vahetust või remonti ja ei laiene muudele otsestele ja/või kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mida on põhjustanud toote defekt või rike. Garantii alusel väljavahetatud defektsed osad saavad garantiiandja omandiks.


-

Garantiikorras asendatud detailidele ja seadmetele kehtib garantii toote garantiiaja lõpuni kuid mitte vähem, kui 6 kuud arvates detaili või seadme asenduse kuupäevast.

-x- Garantii alla EI KUULU: -

Toote regulaarsest sihtotstarbelisest kasutamisest tekkinud normaalne kulumine (sealhulgas ka massaažipaneeli segistilifti, dušikõri või -käpa ja dušinurga uste konksude vahetus ning rullikute kulumine). Puudused, mis on tekkinud peale toote üleandmist tarbijale ning on tingitud: Toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest; tootel kasutatakse abrasiivseid tugevaid sööbivaid aineid. Toote ühendamisest sobimatusse või ajutisse elektri-, vee- või kanalisatsioonisüsteemi; halbadest kasutamistingimustest, samuti välgust, korrosioonist või elektrolüüsist; puudused, mis on peale toote üleandmist tarbijale: kui toodet on remonditud teenindusasutuses, mis ei ole garantiitalongil toodud Volitatud töökodade loetelus; tarbija süülisest tegevusest või tegevusetusest tekkinud puudused. transpordi kahjude likvideerimine, mille on tootele tekkinud toote transpordil tootjale mittekuuluva transpordivahendiga. Kahjude likvideerimisega, mis on tekkinud toote ostjapoolse mittenõuetekohase ladustamise ja hoidmisega. Paigaldusel ilmnevate kahjustuste likvideerimine juhul, kui ostu ja paigalduse vaheline periood on üle 3 kuud. teenindamiseks mõeldud töötsooni (0,5m tootest) vabastamisega seonduvad tööd. garantiiremondi korras ei teostata toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote puhastamine, reguleerimine jne.) Muude detailide ja sõlmede rikete likvideerimine, mis on põhjustatud toote paigaldus-ja kasutusjuhendi nõuete ja juhiste ning igasuguste kohalike nõuete eiramisest. vee halvast kvaliteedist tekkinud defektid tootel. Vee jäätumisest tekkinud defektid Toitepinge kehtivatele standartitele mittevastavusest tingitud rikked. Toote kommertskaubandusel garantii ei kehti. Toote omavoliline ümberehitus Toodet kasutatakse, kuid see ei ole ühendatud veega või kui vett ei tule tootesse (veepump või aurugeneraator põleb kuivkasutusel läbi). kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla. Garantii ei laienda tootega mitteseotud kuludele või kahjule, mis on tekkinud seoses toote rikke või seiskumisega


-x- Tarbija õigused: -

-

Tarbijal on õigus nõuda ostetud toote käesolevates garantiitingimustes ettenähtud tingimustel tasuta parandamist või väljavahetamist, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel nõuda toote parandamise asemel toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on olulise puudusega, mille parandamine ei annaks soovitud tulemust või garantiiremonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Tarbijal on õigus saada vahetatud tootele või toote osale algse müügigarantiiga sama kestvusega uus garantii.

-x- Tarbija õiguste teostamise kord: -

-

Toote puuduse ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ja pöörduda 5 päeva jooksul mõne garantiitalongil nimetatud volitatud töökoja poole. Käesolevates garantiitingimustes toodud õiguste teostamiseks peab tarbija volitatud töökojale esitama: o nõuetekohase originaalmüügidokumendi o Lintman Eesti AS poolt väljastatud teostatud tööde akti Garantiiremont teostatakse mõistliku aja jooksul pärast volitatud töökoja poole pöördumist. Garantiiremondi teostaja võib nõuda toote omanikult/valdajalt vaba töötsooni olemasolu (vähemalt 0,6m laiusega ala toote ümbruses) garantiiremondi teostamiseks.

/lybeck  

http://www.sansan.ee/juhend/lybeck.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you