Page 1

Dušikabiin Black Pearl 900 x 900 x 2230 mm 800 x 800 x 2230 mm


Informatsiooniks Täname teid meie toote ostmise eest. Dušikabiinid on varustatud mitmesuguste funktsioonidega, mis muudavad isikliku hügieeni eest hoolitsemise meeldivamaks ja tervisele kasulikumaks. Enne selle toote kasutamist lugege paigaldus- ja kasutusjuhised hoolikalt läbi. Me teeme märkimisväärseid jõupingutusi oma toodangu kvaliteedi tõstmise nimel. Täiuslikum toodang vahetab vanad mudelid valja. Sellele vaatamata jätab tootjafirma endale õiguse mitte teavitada lõpptarbijat kõigist võimalikest erinevustest, mis võivad esineda vananenud mudeli ja uue, täiustatud mudeli kasutusjuhendite vahel. Toodet ei tohi kasutada ebakaines olekus isikud, samuti isikud, kes kannatavad südamehaiguste all.Toote kasutamine laste ja füüsilise puudega inimeste poolt on lubatud vaid täiskasvanud ning tervete isikute järelevalve all. Rasedad naised ja eakad inimesed peavad toodet kasutades olema eriti ettevaatlikud. Olge toote kasutamisel ettevaatlik. Traumade vältimiseks püüdke vältida libisemist ja komistamist. Pidage meeles, et toote vanniosa on põrandapinnast kõrgem. Täiendava hoolduse/teeninduse tellimiseks palume votta ühendust meie esindajaga teie regioonis.

Pakkeinfo: KASTI NIMETUS

Aluse kast

Mõõt: 500 x 920 x 920 mm Kaal: 22 kg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KASTI SISU Alus Riiul Käsidušikomplekt Laedušš+laedušitoru ½ üleminek voolikule (2 tk) 1 veesisend Kaared

1. 2. 3. 4. 5.

KASTI SISU 2 klaasseina+klaaside postid 2 ust (koos rullikutega) + tihendid Ukse käepidemed (2 tk) Ukse stopperid Esikaare kinnituskruvid

KASTI NIMETUS

Esiklaaside kast

Mõõt: 140 x 1720 x 410 mm Kaal: 36 kg

1


KASTI NIMETUS

Tagaklaaside kast

Mõõt: 580 x 1700 x 50 mm Kaal: 20 kg

1. 2.

KASTI NIMETUS

Tagapaneeli kast

Mõõt: 260 x 1700 x 260 mm Kaal: 8 kg

1. 2.

KASTI SISU Vasak tagumine sein Parem tagumine sein

KASTI SISU Tagapaneel Segisti küljes kruvid (kõik toote paigalduskruvid v.a. esikaare)

Eeltööde mõõdud:

2


Ohutuseeskirjad: -x-Sisse tuleva veerõhk peab olema vähemalt 2 bar´i. -x- Toote pakendist väljavõtmise järel tuleb klaaspaneele hoida vertikaalselt, seina vastu toetatult. Horisontaalasendisse paigutatud klaaspaneelid võivad hõlpsasti puruneda. Vältige hoolikalt klaaspaneelide nurkade vastu puutumist. -x- Paigalduse peavad läbi viima väljaõppinud spetsialistid kooskõlas käesolevas juhendus toodud paigaldusjuhistega. Vastasel juhul ei õnnestu kabiini õigesti paigaldada ning see võib ümber minna ja varalist kahju või kehavigastusi põhjustada.x- Traumade vältimiseks ärge dušikabiini sisenedes sõrmi ukseavasse jätke. Kukkumiste ärahoidmiseks olge ettevaatlik ja pidage meeles, et vannitoa põrand ja dušikabiini vanniosa põrand on erineval kõrgusel. -x- Toote põhjale jääb sageli seebivahtu – olge ettevaatlik vältimaks libisemist ja kukkumist. -x- Ärge lubage lastel, eakatel või puudega inimestel omapäi dušikabiini siseneda või selles viibida. Neid peab duši all olekau ajal alati saatma korras tervisega täiskasvanu. -x- Kui toote hooldamine peaks hõlmama mingite detailide vahetust. Võib kasutada ainult vastavaid varuosi, vastasel juhul ei kanna firma vastutust ükskõik milliste sellega seoses tekkida võivate probleemide eest. -x- Kord kuu kuu jooksul tulkes kutsuda vastava väljaõppega spetsialist aurusauna kontrollimiseks lekete puuudumise ja elektrisüsteemi töökindluse osas, tagamaks toote normaalse toimimise.

PAIGALDAMINE: Tagamaks toote õige ja kiire paigaldamise ühes kõigi ohutusreeglite järgmisega tuleb paigaldusprotsess allpoolkirjeldatud viisil etappideks jaotada. Alltoodud etappe on kirjeldatud vastavate illustratsioonide ja selgitavate tekstide abil. Kabiini paigaldamine peab aset leidma kooskõlas alltoodud etappidega ning vastavalt toimingute osutatud järjestusele. NB! Tellides Lintman Eesti AS poolt paigalduse peab toote ümber olema vabastatud 0,5m töötsooniks. 1. Aluse paigaldamine. Võtke alus kastist ning eemaldage asetage see kohta, kus Te soovite hakata toodet paigaldama. Tasub jälgida, et alusel võib olla kaitsekile küljes.

3


Joonis 1. Võtke vaaderpass ning loodige alus. Vajadusel keerake aluse jalad paika (nagu näidatud pildil 2). Kinnitage ülevool ja äravool aluse külge. Ülevoolu-ja äravoolu omavaheline kinnituspunkt silikoonida sanitaarse silikooniga.

2. Esikaarte ja seinte kokkupanemine.

Joonis 2. Võtke esiklaaside kastist 2 esiklaasi (klaasid, millel ei ole aukusid) ja 2 kaart. Asetage kaar esiklaasi külge (seestpoolt) ja kinnitage kruvidega (pikad kruvid esiklaasi kastist). Pildil on näidatud, kuidas kaar kinnitatakse küljeseina külge. Seestpoolt kinnitatakse ka kaar sisemise seinaposti külge.

4


3. Esiseina ja tagumiste seinte paigaldus.

Joonis 3. Võtke dušikabiini esisein ja asetage see alusele ning jälgige, et see maha ei kukuks. Seejärel võtke pakendist tagumine vasak sein ning kinnitage see esiseina ja aluse külge (nagu näidatud parempoolsel pildil).

Joonis 4. Võtke kastist tagapaneel ning kinnitage see vasakpoolse tagaseina külge. Järgnevalt võtke parempoolne tagasein pakendist ning kinnitage see esiseinte, tagapaneeli ja aluse külge. NB! Tuletame meelde, silikoonige kõik seinte puutepinnad, kust võib vesi läbi imbuma hakata. 5


5. Dušikabiini silikoonimine

6. Joonis 6. Dušikabiin tuleks silikoonida kõikidest kohtadest kust võib hakata vesi lekkima. Lekete kindlus tuleb kontrollida korralikult, sest Lintman Eesti AS ei vastuta lekete ja kahjustuste eest .

6


Veeühendused

1. Ühendus laeduši jaoks (ühenduseks on vajalik ½ üleminek voolikule, mille leiate aluse kastist) 2. Külm vesi 3 . Soe vesi 4. Ühendus käsiduši jaoks (ühenduseks on vajalik ½ üleminek voolikule, mille leiate aluse kastist)

Kõik tehase poolt kinnitatud ühendused tuleb üle kontrollida ja vajadusel kinnitada. Lintman Eesti AS ei vastuta üle kontrollimata jäetud ühenduste lekkimise ja sellest tulenevate kahjude eest. 7. Muud tööd

Joonis 7. Rullikute reguleerimine (vasakpoolne pilt) ja uksenuppude paigaldus (parempoolne pilt) Joonis 8. Uksestopperite paigaldus

7


8. Dušikabiini hoodus: -x- Puhastage alust regulaarselt äravooluava võõrkehadega ummistumise vältimiseks. -x- Kui aluse pinnale peaksid ilmuma katlakivijäägid, kandke nende peale väike kogus spetsiaalset puhastusvahendit ja pühkige pind pehme lapiga puhtaks. -x- Toote pealispindade (puit, plastmass- ja alumiiniumdetailid, kroomitud vms. kattega detailid) puhastamiseks on rangelt keelatud kasutada tugevatoimelisi happelisi või leeliselisi pesuvahendeid (nt. piiritus, lahustid, nuuskpiiritus, atsetoon vms.). Kasutage toote valmistajafirma poolt soovitatavaid neutraalseid puhastusvahendeid. -x- Veekindlust tagava hermeetiku väljapudenemise korral võib vesi kabiinist lekkima hakata. Niisugusel tuleb hermeetik välja vahetada. SCHÖNBERG TOODETE GARANTIITINGIMUSED: -x- Garantiiaja kehtivus: -

Garantiiandja annab tootele garantii vastavalt käesolevale garantiitingimusele Eesti Vabariigi territooriumil. Garantiiandjaks on käesolevas tingimustest välja toodud toote müüja. Käesolevast garantiitingimustest tulenev garantii ei välista tarbijal mistahes kehtivatest õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist Garantiitähtaeg on aurusauna, massaažikabiini ja massaaživanni (eelnimetatud seadmed edaspidi eraldi nimetatud ka toode või koos nimetatud tooted) puhul 24 kuud. Õhupumba garantii on 1 aasta Garantiitähtaeg tootele hakkab lugema arve-saatelehe/müügikviitungi väljastamisest ja toote üleandmisest tarbijale. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantiitähtaeg garantiiremondi teostamise aja võrra. Lisaks käesolevast garantiitingimustest tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

-x- Garantii ulatus -

-

Garantiiga on hõlmatud garantiitähtajal tootel ilmunud toote valmistamise-, materjali- ja konstruktsioonipuuduste kõrvaldamine garantiitalongil märgitud volitatud töökojas võimaldamaks tarbija ostetud toote sihtotstarbelist kasutamist. Toote garantii hõlmab vaid defektsete detailide vahetust või remonti ja ei laiene muudele otsestele ja/või kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mida on põhjustanud toote defekt või rike. Garantii alusel väljavahetatud defektsed osad saavad garantiiandja omandiks. Garantiikorras asendatud detailidele ja seadmetele kehtib garantii toote garantiiaja lõpuni kuid mitte vähem, kui 6 kuud arvates detaili või seadme asenduse kuupäevast.

8


-x- Garantii alla EI KUULU: -

Toote regulaarsest sihtotstarbelisest kasutamisest tekkinud normaalne kulumine (sealhulgas ka massaažipaneeli segistilifti, dušikõri või -käpa ja dušinurga uste konksude vahetus ning rullikute kulumine). Puudused, mis on tekkinud peale toote üleandmist tarbijale ning on tingitud: Toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest; tootel kasutatakse abrasiivseid tugevaid sööbivaid aineid. Toote ühendamisest sobimatusse või ajutisse elektri-, vee- või kanalisatsioonisüsteemi; halbadest kasutamistingimustest, samuti välgust, korrosioonist või elektrolüüsist; puudused, mis on peale toote üleandmist tarbijale: kui toodet on remonditud teenindusasutuses, mis ei ole garantiitalongil toodud Volitatud töökodade loetelus; tarbija süülisest tegevusest või tegevusetusest tekkinud puudused. transpordi kahjude likvideerimine, mille on tootele tekkinud toote transpordil tootjale mittekuuluva transpordivahendiga. Kahjude likvideerimisega, mis on tekkinud toote ostjapoolse mittenõuetekohase ladustamise ja hoidmisega. Paigaldusel ilmnevate kahjustuste likvideerimine juhul, kui ostu ja paigalduse vaheline periood on üle 3 kuud. teenindamiseks mõeldud töötsooni (0,5m tootest) vabastamisega seonduvad tööd. garantiiremondi korras ei teostata toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote puhastamine, reguleerimine jne.) Muude detailide ja sõlmede rikete likvideerimine, mis on põhjustatud toote paigaldus-ja kasutusjuhendi nõuete ja juhiste ning igasuguste kohalike nõuete eiramisest. vee halvast kvaliteedist tekkinud defektid tootel. Vee jäätumisest tekkinud defektid Toitepinge kehtivatele standartitele mittevastavusest tingitud rikked. Toote kommertskaubandusel garantii ei kehti. Toote omavoliline ümberehitus Toodet kasutatakse, kuid see ei ole ühendatud veega või kui vett ei tule tootesse (veepump või aurugeneraator põleb kuivkasutusel läbi). kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla. Garantii ei laienda tootega mitteseotud kuludele või kahjule, mis on tekkinud seoses toote rikke või seiskumisega

9


-x- Tarbija õigused: -

-

Tarbijal on õigus nõuda ostetud toote käesolevates garantiitingimustes ettenähtud tingimustel tasuta parandamist või väljavahetamist, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel nõuda toote parandamise asemel toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on olulise puudusega, mille parandamine ei annaks soovitud tulemust või garantiiremonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Tarbijal on õigus saada vahetatud tootele või toote osale algse müügigarantiiga sama kestvusega uus garantii.

-x- Tarbija õiguste teostamise kord: -

-

Toote puuduse ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ja pöörduda 5 päeva jooksul mõne garantiitalongil nimetatud volitatud töökoja poole. Käesolevates garantiitingimustes toodud õiguste teostamiseks peab tarbija volitatud töökojale esitama: o nõuetekohase originaalmüügidokumendi o Lintman Eesti AS poolt väljastatud teostatud tööde akti Garantiiremont teostatakse mõistliku aja jooksul pärast volitatud töökoja poole pöördumist. Garantiiremondi teostaja võib nõuda toote omanikult/valdajalt vaba töötsooni olemasolu (vähemalt 0,6m laiusega ala toote ümbruses) garantiiremondi teostamiseks.

Schönberg toodete ametlik maaletooja: Lintman Eesti AS, Lauliku 2B, Tallinn, Eesti Telefon: +372 677 64 70; +372 677 64 78 www.lintman.ee Schönberg garantii-ja hooldus: Telefon: +372 675 50 67 Mobiil: +372 56 239 233 garantii@lintman.ee www.schonberg-bathrooms.com

10

/blackpearl800_900  

http://www.sansan.ee/juhend/blackpearl800_900.pdf