Sulasol 1/16

Page 11

Oikeat mikrofonit oikeisiin paikkoihin. Siinä Matti Heinosen lähtökohta teknisesti onnistuneelle äänitykselle.

valitaan parhaat pätkät ja niistä koostetaan lopulliset raidat. Eri mikrofonien tallentamista signaaleista koostetaan miksaamalla musiikillisesti tasapainoinen kokonaisuus. Nykytekniikka mahdollistaa myös virityksen korjaamisen, jos koko kuoron vire vaikkapa laskee. Jossain määrin intonointi kuuluukin tänä päivänä kuorolevyjen kohdalla rutiinitoimenpiteisiin. Editoinnin ja miksauksen jälkeen äänite lähtee kuuntelukierrokselle tuottajalle ja kuoronjohtajalle. Heidän ehdottamiensa korjausten jälkeen on vuorossa toinen kuuntelukierros, jonka jälkeen äänite yleensä hyväksytään masteroitavaksi. ”On hyvä, jos pystytään tekemään viimeiset viilaukset yhdessä tuottajan ja ehkä kuoronjohtajankin kanssa. Se säästää aikaa.” Masteroinnissa puolestaan tehdään valmiiden stereoraitojen lopullinen siistiminen, tasataan äänenvoimakkuudet, lisätään kappaleiden väliset tauot ja cd-levyn vaatimat koodit. Äänitteen dynamiikalla tarkoitetaan äänenvoimakkuuden vaihtelua hiljaisen ja voimakkaan välillä. Dynamikkaa kavennetaan kompressoimalla äänitystä, eli nostamalla hiljaisia osia lähemmäksi voimakkaimpia äänenvoimakkuuksia. Klassisessa musiikissa ei äänitettä yleensä juurikaan kompressoida. ”Elävässä musiikissa dynamiikka on tärkeää. Klassisessa musiikissa kappaleen dynamiikka

voi olla jopa 70 desibeliä, kun kevyessä musiikissa se on usein vain 3 desibelin luokkaa. Joskus kuulee valituksia, että kuorolevyt soivat liian hiljaa, mutta se johtuu juuri kuoron laajasta dynamiikasta. Radiossa soitettava tämän päivän pop-musiikki on kompressoitu niin rankasti, että dynamiikka on kadonnut miltei kokonaan.” Vaikka äänittäjän tärkeimpänä työnä on saada aikaiseksi teknisesti mahdollisimman laadukas tallenne, Heinonen korostaa äänitystilanteen tunnelman tärkeyttä. Tunnelman luomisessa äänittäjällä on iso rooli. ”Äänittäjä auttaa omalta osaltaan positiivisen ilmapiirin ja hengen luomisessa ja ylläpitämisessä. Äänittäjän kaikki ammattitaito ja kalusto on äänitystilanteessa musiikin ja kuoron palveluksessa.” Heinosen mielestä hyvältä äänitteeltä pitää kuulua musiikin ilo ja tekemisen riemu, eikä teknisesti virheettömin otto ole välttämättä se, joka kannattaa valita levylle. ”Äänitteelläkin pitää jättää tilaa elämälle – äänitteen pitää koskettaa. Liika hinkkaaminen voi tehdä levystä tylsän. Parhaassa tapauksessa äänitteeltä soiva musiikki on teknisesti puhdasta ja hengeltään elävää.” u Ahti Viluksela kuva Tero Hanski

Kiinnostavaa ja laadukasta äänitysprojektia haetaan 50-vuotispäivänsä kunniaksi Matti Heinonen tarjoaa valitsemalleen korkeatasoiselle ja kunnianhimoiselle levytysprojektille äänitys-, editointi- ja masterointityöt puoleen hintaan. Tarjous on avoin kaikille ja koskee kaikenlaisia akustisen musiikin kokoonpanoja: kuoroja, laulu- ja soitinyhtyeitä, orkestereita. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman laadukas äänite, jossa äänitys tapahtuu hyvässä tilassa ja siihen käytetään riittävästi aikaa. Lähetä äänitysprojektin idea ja toteutussuunnitelma sekä perustelut, miksi juuri sinun projektisi ansaitsisi tulla valituksi, 31.5.2016 mennessä osoitteeseen matti.heinonen@proaudile.fi. Matti Heinonen valitsee lähetettyjen ideoiden joukosta omasta mielestään kiinnostavimman projektin toteutettavaksi. Vaikka projektiasi ei valittaisikaan, kaikki Sulasolin jäsenyhdistysten lähettämät äänitysprojekti-ideat saavat toteutuessaan 10% alennuksen äänityksen työkustannuksista (äänitys, editointi, masterointi).

11