Page 1

Tarihimiz… Yaklaşık olarak 5 bin yıllık bir tarihe sahip olan biz Türkler ne yazık ki bu köklü tarihimize sahip çıkmıyoruz. Dünya üzerinde bizim kadar köklü ve övünç sahneleriyle dolu bir tarihe sahip başka millet yok denebilir. Dünya üzerindeki kâdim milletlerin başında gelen Türkler, gerek Orta Asya’da yaşadıkları dönemler olsun gerekse de Anadolu ve üç kıt’aya hüküm sürdükleri dönemler olsun her zaman tarihin akışına yön vermiş ve tarih yazmış bir millettir. Bu büyük milletin tarihteki izlerini halen Çin Seddi’nden Atlas Okyanusu kıyılarına , Tuna Boylarından Yemen Çölleri’ne dünyanın birçok noktasında rastlamak mümkündür. Fakat ne yazık ki günümüzde milletimiz, atalarımızın bıraktığı bu köklü tarihten bihaber şekilde gereksiz birçok şeyle meşguldür. Biz… Günlük hayatın koşuşturmasından arta kalan zamanımızın büyük bölümünü internet ya da televizyon başında saatlerce oyun oynayarak, yazışarak, magazin, yemek, evlilik vb. programlar izleyerek boşa geçiriyoruz. Toplumumuz giderek öz değerlerinden kopmaya ve kimliğini kaybetmeye başladı. Gençlerimiz popüler kültürün etkisi altında, tüketim merkezli bir hayatın içine sürüklenmekte. Bu popüler kültür hezeyanı maalesef gençlerimizin Milli ve Manevi duygulardan soyutlanmasına neden oldu. Popüler kültürün etkisinden kurtulmak ve öz değerlerimizi korumak için yapmamız gereken en büyük iş; tarihimizi iyice öğrenmek, tarihimize sahip çıkmak ve bu sayede kültürümüzü popüler kültür hezeyanından korumaktır. Unutmayalım ki geçmişini tanımayan, köklerinden kopuk milletlerin özgür kalabilmeleri mümkün değildir. Bedenen özgür göründükleri halde fikren ve ruhen esir düşmüş milletler tam manasıyla bir gaflet içindedirler. Milletimiz geçmişini iyi öğrenip, kavradığı vakit eskiden olduğu gibi tarih yazmaya ve tarihin akışına yön vermeye devam edecektir. Burada aklıma hemen Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şu sözü geliyor: “Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça, Daha Büyük İşler Yapmak İçin Kendinde Kuvvet Bulacaktır.” Artık üzerimizdeki ölü toprağını atıp, silkinme vaktidir. Daha çok okuyarak, daha çok araştırarak, boş vakitlerimizi kendimize ve milletimize yararlı işler yaparak- ki en başta tarihimizi iyice öğrenmek ve çocuklarımıza öğretmek gelirdeğerlendirmeliyiz. Tarihimize, Dilimize, Kültürümüze yani KENDİMİZE sahip çıkalım. Unutmayalım ki milleti oluşturan temel unsurlar; Tarih, Dil ve Kültürdür. İlk yazıma burada son veriyorum. Söylenecek daha çok söz var, zamanla onları da dile getirmeye çalışacağım… saygılarımla… Şükrü DOĞAN

Tarihimiz ve Biz  

Türk Toplumu ve Türk Tarihi Üzerine Bir Başlangıç Denemesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you