Page 1

MCSCOM internet service provider ГАРЫН АВЛАГА DSL холболт WINDOWS XP

DSL холболтын тохиргоо DSL холболтоор интернетэд холбогдоход телефон утасны шугамыг ашигладаг. ( Холболтын тохиргоог хийхийн тулд гарын авлагад тайлбарласан алхам нэг бүртэй алгасалгүй танилцаарай ) Start цэсний Programs ->Accessories ->Communication-> New Connection Wizard дээр очоод маузны зүүн товчоо дарна. /Зураг 1-д үзүүлэв/

Зураг №1 Үүний дараагаар Зураг №2-д үзүүлсэн цонх гарч ирнэ.


Зураг №2 NEXT товчлуурыг дарснаар танд Зураг №3-д үзүүлсэн харилцах цонх гарч ирнэ.

Зураг №3 Дээрх Зураг №3-ийн дагуу Connect to the Internet сонголтыг хийж NEXT товчлуурыг дарснаар Зураг №4 цонх гарч ирнэ.


Зургын дагуу Set up my connection manually сонгоод NEXT дарна.

Зураг №4 NEXT дарсны дараагаар Зураг №5 цонх гарч ирнэ. Доорхи Зураг №5 дагуу Connect using a broadband connection…-ийг сонгоод NEXT дарна. Зураг №5


Доорх ISP Name –д MCSCOM гэж хийгээд NEXT дарна.

Зураг №6 Үүний дараагаар Зураг №7 харилцах цонх гарч ирнэ. Энэ цонхонд та манай компанид бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ оруулна.

Зураг №7 User name хэсэгт mcscom@xxxxxx гээд утасны дугаараа оруулна.


Password хэсэгт нууц үгээ оруулна. Confirm password хэсэгт нууц үгээ давтан оруулна. NEXT товчлуурыг дарна. Үүний дараагаар Зураг №8-д харуулсан харилцах цонх гарч ирнэ.

Зураг №8 Зургын дагуу Add a shortcut to this connection to my desktop –ийг идэвхижүүлээд Finish товчлуурыг дарснаар Зураг №9 харилцах цонх гарч ирнэ. Зураг №9-д үзүүлсэн цонх нь connection үүсгэх процессын хамгийн сүүлчийн цонх юм.


Зураг №9 Энэ цонхонд та манай компанид бүртгүүлсэн user name гэсэн хэсэгт /mcscom@Утасны дугаараа хийнэ /, password хэсэгт нууц үгээ оруулаад Connect товчийг дарснаар та интернетэд холбогдоно. Та интернетэд холбогдсоныхоо дараа хэрвээ паспортоо өөрчлөхийг хүсвэл дараахь хаягруу орж зааврийн дагуу ажилсанаар паспортаа өөрчилж болно. http://rds.mcscom.mn/internet/usage.htm энэ хаягаар ороод Зураг №10-д харуулсан Change Password-ийг сонгоод пасспортоо өөрчилж болно. Зураг №11-д харуулсан цонхны Old password хэсэгт хуучин паспортоо хийнэ. New Password хэсэгт шинэ паспортоо хийнэ. Confirm Password хэсэгт шинэ паспортоо давтан хийнэ. Үүний дараа Do Something! дээр очоод маузны зүүн товчоо дарна. Ингээд таны шинэ паспорт идэвхжлээ гэсэн үг.


Зураг №10

Зураг №11


Интернетэд холбогдох явцад танд дараахь алдаа гарч болно. 1. 691 алдаа гарвал та user name, паспортаа буруу оруулсан. Энэ тохиолдолд та гарын удирдлага Caps Lock дарагдсан эсэхийг шалгаарай.Мөн интернетийн хугацаагаа дууссан эсэхийг шалгаарай. Интернетийн хугацаагаа 327854 утаснаас лавлаж асуугаад хугацаа дуусаагүй тохиолдолд та user name, паспортаа шалгаад дахин Connect хийнэ үү. 2. 678 алдаа гарвал та Local Area Connection-оо disable эсэхийг шалгах хэрэгтэй. / Local Area Connection нь үргэлж Enable байх ёстой / Шалгахын тулд Зураг №12-д үзүүлснээр Start-> Programs->Accessories->Communications->Network Connections дээр очоод маузны зүүн товчийг дарна.

Зураг №12


Үүнийг дараагаар танд Зураг №13 цонх гарч ирнэ.

Local Area Connection дээр очоод маузныхаа баруун товчийг дараад enable цэсийг сонгоно. Хэрвээ enable байвал disable болгоод буцаад enable болгоно.

Зураг №13


Зураг №14

Ингээд интернет орохгүй байвал та бидэнд хандана уу. 3. 769 алдаа нь Lan картаа компьютертаа алдаатай таниулсан эсвэл таниулаагүй мөн Lan картаа disable хийсэн үед гарна. Тиймээс та Lan картаа зөв таниулсан эсвэл enable байгаа эсэхээ нягтлан шалгана уу.Eneble байгаа эсэхийг Зураг №12, Зураг №13, Зураг №14-ийг харж зааврийн дагуу шалгана уу. 4. / Local Area Connection нь үргэлж Enable байх ёстой / Хэрвээ Зураг №15-д харагдаж байгаатай адил Улаан чагт гараад байвал :


Зураг №15 Энэ тохиолдолд компьютерт, төхөөрөмжийн хооронд холболт үүсээгүй /салсан / байна гэсэн үг. Тиймээс та 1. Телефон утас, модем, компьютеруудын хооронд холбосон холболтуудыг хөндийрсөн эсвэл салсан эсэхийг сайтар шалгаж харах 2. Төхөөрөмжийн цахилгааны холболтууд салсан эсэхийг шалгах

DSL модемийн Power, Link, Activity 3-н гэрэл ямар тохиолдолд асахгүй байх вэ? 1. Power гэрэл асахгүй байвал та DSL модемийн тэжээлийг залгаагүй эсвэл модемийн тэжээл хөндийрсөн байна. /Зураг №16 /

Зураг №16 2. Activity-ийн ногоо гэрэл асахгүй байвал компьютер болон DSL модемийн хооронд холболт үүсээгүй байна гэсэн үг./Зураг №17 / Тиймээс та

Зураг №17


А. Компьютер, DSL модемийг холбосон FTP кабель салсан эсвэл хөндийрсөн эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Б. Компьютертаа Lan картаа алдаагүй таниулсан эсэхийг шалгах. В. Lan карт гэмтсэн байж болзошгүй учир та дээрх гэмтлүүд гараагүй тохиолдолд Activity гэрэл асахгүй байвал компьютерийнхаа Lan картыг шалгаад үзээрэй.

3. Компьютер ассаны дараа Power, Activity гэрэл асаад Link-ийн ногоон гэрэл анивчихгүй байвал /Зураг №18 / Зураг №18 А. Link нь модемоо залгасан үед шууд асахгүй та 1 минут түр хүлээх хэрэгтэй. Б. DSL модем нь тасралтгүй удаан хугацаагаар ажилвал гацдаг учраас модемоо тэжээлээс нь салгаж 10 мин амраагаад дахин залгаж үзнэ үү. Б. Дээрх тохиолдлуудыг шалгаад Link-ний ногоон гэрэл анивчихгүй бол та бидэнд хандана уу. 4. Power, Link, Activity 3-н гэрэл асаж байгаа бол байгаа бол та интернетэд холбогдоход бэлэн боллоо гэсэн үг./Зураг №19 /

Зураг №19


4. Эцэст нь таны модемны 3-н гэрэл асчихаад интернед орохгүй бол та дараахь зааврийн дагуу ажиллаад шалгаж үзнэ үү. start->run гэж ороод танд Зураг №20 харилцах цонх гарч ирнэ.

Зураг №20 Үүнд cmd гэж бичээд OK товчийг дарна. 5. Үүний дараа Зураг №21 цонх гарч ирнэ.

Зураг №21


Үүний коммандын мөрөнд ping 202.70.32.10 –t гэж бичээд enter товчийг дарахад танд Зураг №21 харагдаж байгаатай ижил харагдвал та одоо интернетэд ороход асуудалгүй боллоо.

DSL холболтын ерөнхий бүдүүвч зураг.

Зураг №22


Splitter, DSL Модемийн портуудыг холбох загвар

Splitter

1

2

DSL МОДЕМ

3

Зураг №23

1

2

3

Зураг №24

Splitter /Зураг №23-ийг хар / 1. Line оролтонд та гаднаас ирж байгаа утасны оролтоо хийнэ. 2. Modem оролтонд модемруу холбогдож байгаа кабелаа хийнэ. 3. Phone оролтонд Телефон утасруу орж байгаа кабелаа залгана.


DSL Modem / Зураг №24-ийг хар / 1. B оролтонд splitter-ийн модем портын гаралттай холбоно. 2. 10BASE-T оролтонд Компьютертэй холбох кабелиа хийж өгнө. 3. PWR оролтонд тэжээлийн /цахилгааны / оролтыг холбож өгнө. Хэрвээ Та хүсвэл өөрийн паспортаа өөрчлөх эсвэл хэзээ ямар цагт холбогдсоноо http://rds.mcscom.mn/internet/usage.htm вэб хаягруу орж үзнэ үү. Паспортаа хэрхэн өөрчлөх вэ? 1. http://rds.mcscom.mn/internet/usage.htm энэ хаягруу интернэтээс хандана. Таны компьютер интернетэд орсон байх шаардлагатай. Энэхүү хаягаар хандахад дэлгэцэнд Зураг №25 цонх гарч ирнэ.

Зураг №25 User name нүдэнд байгаа хххххх тэмдэгийн оронд утасны дугаараа оруулна.


Password нүдэнд өөрийнхөө утасны дугаарыг эсвэл паспортаа өөрчилсөн бол өөрчилсөн паспортоо оруулна. Үүний дараагаар Go товчийг дарна. 2. Үүний дараагаар танд Зураг №26 харилцах цонх гарч ирнэ.

Зураг №26

3. Change Password товчийг дарахад танд Зураг №27-д харуулсантай адил цонх гарч ирнэ.

Зураг №27


Энэ цонхонд байгаа А. Old Password нүдэнд та хуучин паспортаа оруулна Б. New Password нүдэнд та шинэ паспортаа оруулна В. Confirm Password нүдэнд шинэ паспортаа давтан оруулна. Үүний дараа та Do Something! Товчийг дарснаар таны паспорт шинэчлэгдэх болно. Хэрвээ та холбогдсон Он Сар Өдөр Цагаа харахыг хүсвэл! Зураг №25, Зураг№26-ийн дагуу ажиллаад Зураг №26 цонхонд харагдаж байгаа Get Report товчийг дарахад танд Зураг №28 харилцах цонх гарч ирнэ. Энэ цонхонд таны интернэд холбогдсон хугацааны мэдээлэл харагдана.

Зураг №28


Бидний зөвлөгөөг хэрэглэсэн танд баярлалаа. Амжилт хүсье! Хаяг:M-Cи-Эс Ком ХХК М-Си-Эс Электроникс 3-н давхарт Утас: 323705,311086 И-мэйл: mcscom@mcs.mn, ВЭБ: http://www.mcscom.mn, http://rds.mcscom.mn/internet/usage.htm

MCSCOM internet service provider DSL_gariin_avlaga.finish  

DSL холболт ГАРЫН АВЛАГА DSL холболтын тохиргоо Зураг №1 DSL холболтоор интернетэд холбогдоход телефон утасны шугамыг ашигладаг. ( Холболтын...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you