Page 6

CMAS- ma;ailmankongerenssi 1975 "Man UnderWater1975" - "Ihminen Veden Alla 1975" kongressi pidetään Tukholmassa 12-18 syyskuuta ja siitä on takuulla tuleva sukellusmaailman suurkatselmus. Ohjelma on monipuolista ja jakaantuu kahteen lohkoon: Itse CMAS, tapahtumineen (jaostokokoukset sekä suurkokous). Sekä Tieteellinen kongressi. Näitä tavallaan yhdistämässä on suuri sukellustavarain y.m. näyttely. CMAS-työ alkaa jaostotyönä (vain eri maiden delegaateHla on sana- ja äänivaltaa) luultavasti 13 päivänä. Rekisteröint! ja jaostojärjestelyt ovat perjantaina 12 päivänä. Itse komiteat yötä pääsee myös seuraamaan mikäli paikkoja löytyy. Keskustelut ovat usein hyvinkin pirteitä ja opettavaisia. Pääsy vapaa. Komiteat yö jatkuu koko viikon ja päättyy suureen yleiskokoukseen joka on 17-18 päivinä. Itse kongressitapahtuma on jaettu kahteen OSaan. Ensin puolitieteellinen "pikkukongressi" Under Water 1975 (Veden alla 1975) joka on kahtena päivänä 12-13 syyskuu ta alkaen klo 16.00, 12 päivänä. Sitä edeltää alkaen 9.00 aamulla saapuminen ja rekisteröinti y.m. Seuraavana aamuna jatkuu lyhyiden esiteImien (ja usein filmipätkien) sarjaa klo 9.00. Tähän kaksipäiväiseensarjaan kuuluu VA-biologiaa, VA-arkeologiaa sekä VA-tekniikkaa. Esitelmistä mainittakoon H.Hass: Yhdistetty VA-turismi ja tiede, J.B. Mac Innes (Canada): 600 sukellusta arktisessa meressä, A. Mc Kee (Englanti) : Sotalaiva Mary Rose'n nykytilanne. (Tämä 1500-luvun laiva on uusi ja ehkä yhtä merkits.evä löXtö kuin Wasa). M.Guzman-Peredo (Mexico): VA-arkeologiaa Meksikossa. Y.m. Perjantaina 12 päivänä avataan myös näyttely. Pikkukongressin ja näyttelyn yhdistetty hinta on 250 kruunua. Vain näyttelyyn pääsee tavallisella ovilipulla jonka hinta on vajaat 10 kruunua. Tieteellinen suurkongressi, "TechnologicallScientlfic Symposium" alkaa maanantaina 15 päivänä rinnakkaisohjelmasssa. Siinä luennoidaan arkeologiaa toisessa salissa ja tekniikkaa toisessa. Siinä on suomalaisiakin tulessa: C.H.Ericsson luennoi 1800-luvun hylkyjen ajoittamisesta takilanosien avulla. O. Patoharju puhuu rautaesineiden konservoinnista. Sekä B.Winterhalter aiheesta Meripohjan eroosio ja sedlmentaatio pohjoiseija Perämerellä. Ohjelma on tietenkin hyvin laaja ja kiinnostuneiden on syytä hankkia täydellinen ohjelma. Suuri symposion maksaa 450 kruunua. Molemmat luentosarjat yhteensä saa hintaan 600 kruunua. Juhlaillallinen (hinta 125 kruunua) on lauantaina 13 päivänä. Sunnuntai-iltapäivänä 14 päivänä pyörii eJokuvanäytännöt. Pääsylipun hinnasta ole tietoa. Tämän lisäksi on lukuisia muita kongressiin liittyviä huveja: sukellusretki järjestetään maanantaina 15 päivänä, uusia välineitä y Jn. testataan VA-tankissa, coctailkutsu ja y. m.

ei

6

Kiinnostuneille ilmoitan että kaikki esitelmät käännetään välittömästi (korvakuulokkeita saa) ranskaksi, englanniksi ja ruotsiksi. Vain näyttelyyn voi maksaa ovella. Kaikkiin muihin tilaisuuksiin halutaan (mikäli mahdOllista) ennakkoilmoitus ja maksu. Kiinnostuneet tilaavat pikaisesti liittymiskaavakkeen liitolta tai paremminkin suoraan osoitteella 4th WORLD CONGRESS OF UNDERWATER ACTIVITIES C/O Stockholm Convention Bureau Strandvägen 7 c S-114 56 STOCKHOLM SWEDEN Hotellikyselyt voi myöskin hoitaa tätä kautta mutta huomautamme että pyrimme järjestämään yöpymistä "toverikerhojen" luona. Pyydämme siis että otat yhteyttä liittoomme ja ilmoitat kiinnostuneisuutesi sekä mitä, missä, milloin. Huomasit tietenkin että hinnat ovat todellisestikorkeat. Kuitenkin on halpojakin Iystejä kuten näyttely, CMAS tapahtumien seuraaminen, filmit y.m. Kannattaa varmasti käydä Tukholmassa näinä syyskuun päivinä. Tavataan siellä! Henrik Rosenius

AURAJOKI-UINTI Sunnuntaina 20.4. uitiin SVUL: n Varsinais-Suomen piirin järjestämänä Aurajoki-uinti. Kilpailu järjestettiin jo perinteisesti samanaikaisesti Turun Sanomien järjestämän kortteliajon päivänä ja vain puoli tuntia ennen ajoja, joten yleisöä oli runsaasti myös uintikisaa seuraamassa. Järjestyksessä tämänvuotinen kilpailu oli kolmas. Tarkoitus on että kilpailu ensi vuonna pyritään saamaan kansainväliseksi, lähinnä Pohjoismaiseksi. Ei kylläkään kilpailijoiden puutteen takia, vaan kilpailujen tason .nostarniseksi. Lisäksi kansainVälisyys ko.kilpailussa~aattai­ si saada ju.lkisen tiedonvälityksenkin kiinnostuneem~ksi räpyJäUinnista Suomessa. Tällä h~tkelJä ainakin Turussa sanomaJ.ehdistö tuntuusuh;., tautuvan tähän urheilumuotoon .melko vähättelevästi. Hyvänä esimerkkinä asennoitumisesta on mm. kjlpaUutuJosten julkaisematta jättäminen. Samoin kävi myöskin keväisten ' PM hallikifpailujen kohdalla. Lähinnä tämä unohtiminen harmittaa tietysti niitä, jotka ovat tehtäväkseen saaneet tai ottaneet: tulosten tOimittamisenjulkaIstavaksi, pakkaavat näet soitella ventovieraatkin ja kysellä tuloksia suoraan kun ei. niitä lehdistä näe. Kilpailuhan itsessään sujui mukavasti . Rataa vain haittasi jonkin verran Turun kaupungin aktiivisuus venetolppien pystyttämisessä. Haitta ei tosin ollut niin suuri kuin sitä aluksi epäiltiin, sillä poikkeavasti oli lähtOjä kaksi, kilpailu luokka lähti omana ryhmänään puhtaalle radalle ja toisena lähtönä ui;., vatkuntoluokan 'ja naisten luokan edus-

taJat. LAhtö tapa_h tul myöskin poikkeavaati IIppulähetyksenA joka ainakin esti tehokkaasti varaslähdön syntymisen. Virt~ joessa ei ollut tänä vuonna veden ~-fhYYden johdosta, joten uinti kyUa otti pAälle enemmän kuin aikaisemmIn Ja ajatkln sen mukaisesti olivat hieman alkalsempJa haikommat. Kilpailijoita 011 yleises'sa luokassa 13, naistenjuokassa 6 ja ,kuntoluokassa 8. Tosiasiassa koko kilpailu olisi saattanut men nä kokonaan pieleen , jos olisi käytännössä- toteutettu Uiton määräys kilpailijoiden låal.<Alintark~stuksen voimassaolon tarkistukset. Koko kilpailijamäärästä voitiin lukea yhdenkäden sormilla ne, jollla oli esiUaa IAakärintodistus. Olisi todella luullut , ·että edes yleisenlu okan osanot.taIat olisivat huolehtineet tarK8stukslstaan. Toivottavaa olisi, että vastai suudessa osall istujat tästä huolehtislvat. Tosin joko mainitsi, että silta pitl'l sl erIkseen kilpailukutsussa mainita, muttatokkopahan se sentään niin on. Palkintojen jako t~pabtul Meri Kutsuu -näyttelyssä, jossa samana päivänä oli ohjelmassa urheilusukelluksen teemapäivä. Turun Messut onkin suhtautunut erittäin myönteisesti sukellusharrastukseen. Näyttelyjen yhteydessä on jo parina vuonna ollut sukeltajilla mahdollisuus oman harrastuksensa esittelemiseen ja yleisten väärinkäsitysten ja virheellisen ja vääristellyn information korjaamiseen. Palkintojenjaon yhteydessä oli myöskin mahdollisuus esitellä ne yksityiset ja liikeyritykset, jotka olivat tukeneet palkintojen hankkimista, muulla tavoin se ei taas ollutkaan mahdollista. Kilpailuun pääpalkinnon yleisen luokan kiertopalkinnon oli lahjoittanut Silja Varustamo, kerhojen välisen kilpailun kiertopalkinnon URSUK Oy sekä turkulaisten kerhojen välisen kilpailun kiertopalkinnon Kultaseppä Vesonen. Kaikki kiertopalkinnot ovat kolme.sta kiinnityksestä omaksi saatavia. Kiinnitysten ei tarvitse olla perättäisiä. Aurajokiuinti 20.4.1975 Seurojen välinen kilpailu 1) Merisaukot r.y. Kokkola 14.48, 2) Sinihait r.y. Turku 16.24, 3) Urheilusukeltajat r.y. Helsinki 16.21~ 4) Alkon Urheilusukeltajat Helsinki 18.21, 5) Saaristomeren sukeltajat Turku 18.25, 6) Nautic Club r.y. Turku 19.00. Kuntoluokka f)Juha Raatikainen Saaristomeren sukeltajat~Tku5.43, 2) Karl Niemeier Nautie Club r. y. Tku 5.51, 3) Jouko Moisala Naotic Club r.y. Tku 5.52 Yleinen luokka 1) Antti Ahven Jyväskylän Sammakot r.y. 4.34, 2)·Alf Harju Merisaukot r.y. KOkkola 4.49,3) Ben Mattsson Sinihait r.y. Turku 4.55, 4) Vesa Raita Merisaukotr.y.Kokkola4.59, 5) Jussi Kuosmanen Merisaukot r.y.Kokkola 5.00. Naisten luokka 1) Hannele Spring Urheilusukeltajat r.y. Hkl 5.34, 2) Eira Sairanen Urheilusukeltajat r.y. Hkl 6.03, 3) Soile Numminen Saaristomeren sukeltajat Tku 6.18, 4) Sirpa Lehtimäki Saaristomeren sukeltajat Tku 6.42, 5) Marita Harju Alkon Urh.sukeltajat Hkl 7.26. ,

.

Urheilusukeltaja 1975 3  
Urheilusukeltaja 1975 3  
Advertisement