Page 3

Päätoi mittajalta Kesä on tull ut, ainakin nIIn kerrotaan. Ulkona sataa räntää ja on kesäkuu. Mutta uskotaan että kesä on alkanut. Sukelluskurssit eri puolilla m aa~a ovat päättymässä. Innokas joukko uusia veden alaisen maailman . taivaltajia on astumassa märkään elementtiin. Miten on turvallisuuden kanssa. Herrat kouluttajat, voitteko hyvällä o!"alla tunnolla sanoa tehneen ne kaiken Ja ennakoineenne kursienne kanssa edes yleis/mmät vaaramomentit. TeidAn valmennuksestanne riippuu miten hyvä kesästä muodostuu näille kymmenille uusille sukeltajllle. Koska koulutus muodostaa edelleen~ln sUl,lr~n osan toiminnastamme kutsui koulutusvaIlokunta eri kerhojen kouluttaJia neuvotte.lupäiville HelsinkIIn. NAIden pAMen tuloksena yritetään yhtenäistää kouluttamista. Paljon on saatu jo aikaan . mutta ohJelsta huolfmattå tapahtuu koulutlamlnen hyvinkin vafhtelevln vaatlmuksin. Kuka vaatii enemmän. kuka vähemmän . Tuntuupa Joskus siitä, eUä ml1A t:<auempana ollaan "Isolta kirkolta" sltA kovempia ovat vaatimuk-

set

ToimitussihteeriItä

URHEILU

SUKEL AJA Sisällysluettelo 2. 7. 1975 1

Slv.

3 Sihteeri Ja päätoimittaja 4 Nainen ja sukellus Tampe.rel~lset eslUäytyvQt ulntlpAlvånA 6 CMAS: maailmankongressi 1975 Aurajokiuinti 7 Osaatko käyttää sukeltajan poljua 9 Myrkylliset merlelälm&t 14 Henkivakuutustarve arvioitava ennen vakuutuksen päAUämlstä 15 Sukeltajan tärkeät vakuutuk,set 16 Räpyläsemlnaarl Phi<kolan uimahallissa 17 Leiritarinaa 18 Tledotuksla

Räpyläkan$a toivottaa onnea Murena ry'He Porvooseen 10-vuoti$en elontaipaleen johdosta. Kiitos lehtemme artikkeliavustajille. Lisää vain samallalailla. Samoin kiitoksia niille, jotka jo huomioivat tiedustelumme lehdestä N: 0 2/75 Mitä te haluatte? Katsoppas uudestaan em. lehti, jäikö Sinulta vastaamatta. Vielä kerkiää vastata. Kilpailujenjärjestäjille toivomus, että Lehteen tulevat tulokset eivät kelpaa ilman mukana seuraavaa juttua itse kilpailuista. Kesäterveisin, Ahvenanmaalla tavataan.

Röpylöuimarit SM-räpyläuinnit pidetään 10kakuussa hallikilpailuna mahdollisimman täydellisenä CMAS lajien mukaisesti. iästä tulee tarkempi ilmoitus. Kesäleirillä pidetään avovesi 3000 m + 2000 m, kuten kilpailukalenterlssa on ohjelmoitu. Peter Jansson

_

Keså-75 on muutenkin mielenkIIntoi· " -en tuttavuus olemmehan saaneet lelrHuvan Ahvenal1maalle tosin monien tu skien lälkean. iolmikaamme siellä siten ettA hApaämAttä voimme tunnustaa olevamme sukeltajla. Edes.ottamukslamme selJrataan varmasti. Yrlttäkaämme sIIs yhdes-sI onnistua. Vähän lehden tekemisestAkln, kun Teille kesän aikana tapahtuu jotain hauskaa tai "jännä.ä" niin kirjoittakaapa siitä tehdään pieni juttu niin muutkin saavat nauttia tapahtumasta . Pyysimme mu uten jossain vaJhees~ Uetoja kethojen venelsta. II me Is'Sst-J ei nllta ole k.oskakukaan ei ote meltA nIIllä muistanut. Ja sitten pieni huomio elävästä elämästä. Kerhojen johtokunniHe Ja johtohenkilöilIe huomioitavaksi • Tällä hetkellä kamppailevat useimmat kerhot kouluttajapulankynsissä. Tästä johtuen jo nyt käytettävissä olevat kouluttajat olisi syytä saada pysymään remmissä mahdollisimman pitkään ja turvata heidän jälkikasyunsa. Nykyisin on tilanne kuitenkin se, että kun saadaan kerhoon hyvä mies työmyyrAksi, ajetaan hAnet parin-kol men vuoden sisään loppuun. Estääkseen tämän jatkuvasti toistuvan olisi kerhojen johdon aiheellista suunnitella koulutuksensa siten, että kouluttajille tosiaantehdään työ mielekkääksi ja annetaan heille apua käytännön järjestelyissä, mahdollisesti tuetaan taloudellisestikin Useimmiten on kuitenkin niin eUä kouluttajaparka ahertaa aikansa yksinään ja manailee kun ei saa muuta kuin haukkumiset palk~kseen. Seuraus on selvä. uhanskat tiskiin" koska työ ei ole mielekästä. Toiset vain uiskentelevat hallilla ja vielä häiritsevät koulutusta. Kuitenkin heidät "vanhatkin" on joskus joku kouluttanut. Käsi sydämelle, näinkö Te kiitätte. On kerhoja jotka "hoitavat" kouluttajansa ja tunnustavat heidän työnsä. Useimmat vaan sen unohtavat. Mutta sepä siilä. Sukelletaan yhdessä ja tavataan Ahvenanmaalla. 3

Urheilusukeltaja 1975 3  
Urheilusukeltaja 1975 3  
Advertisement