Page 15

Sukeltajan tärkeät vakuutukset:

en i,rakuulus, tap turmava~ __ u

us ia varus'evakuu'us

Vapaa-aikana sattuu vuosittain satojatuhansia tapaturmia. Valitettavasti osa näistä kohdistuu tämänkin lehden lukijoihin. Useimmat meistä on vakuutettu työssä ja työmatkalla sattuvien tapaturmien varalta, mutta vapaa-aika on monelta jäänyt vaille vakuutussuojaa. Tämän vuoksi on Pohja-yhtymä kehittänyt uudet yksityistapaturmavakuutukset. Näistä urheilusukeltajilIe sopivat vapaa-ajan vakuutus, täysajan vakuutus ja erilaiset kilpailuvakuutukset. Tietyn koulutustason omaavalIe sukeltajalIe myöntää Pohja-yhtymä 50 prosentin alennuksen vakuutusmaksusta. Vapaa-ajan vakuutus on tarkoItettu täydentämään lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Vapaa-ajan vakuutus korvaa nimensä mukaisesti vapaa-aikana sattuneet tapaturmat. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus sisältää seuraavat korvaukset: - kertakorvaus kuolemantapauksessa - kertakaikkinen korvaus täydellisen työkyvyttömyyden varalta. Jos työkyvyttömyys on. osittainen, pienenee korvaus vastaavasti - päiväraha ohimenevästä työkyvyttömyydestä.Jos työkyvyttömyys on osittainen, pienenee päiväraha vastaavasti - korvaus sairaanhoitokuluista. Jos tapaturma aiheuttaa sairaanhoitokuluja, joita ei korvata jonkin lain perusteella, suorittaa Pohja niistä korvausta laskua vastaan 10 000 markkaan saakka. Hoitokuluihin siSältyvät mm. maksut lääkärille, hammaslääkärilte tai sairaalalle, kohtuulliset, vamman hoidosta johtuvat matkakulut lääkäriin, sairaalaan tai hoitolaitokse~n sekä tarpeelJj-

set maksut tapaturman aiheuttamista hammasvammoista ja hammasproteesille aiheutuneista vahingoista. HoItokuluja ovat myös lääkärin määräämän proteesin hankkimiskulut, tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälaSien ja kuulokojeen korjauskulut sekä muut tarpeelliset lääkärin määräämistä vamman tutkimus- ja parantamistoimista aiheutuneet kustannukset. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ja myös urheiltaessa. Kuitenkin eräiden vaarallisiksi katsottujen urheilulajien kuten urheilusukelluksen osalta vakuutus on voimassa lisämaksua vastaan. Vapaa-ajan vakuutus on myös erinomainen henkivakuutuksen täydentäjä. Täysajan vakuutus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole lakisääteisen tapaturmavakuutuksen antamaa turvaa tai jotka ovat osapäivätyössä. Tapaturmavakuutuksen saamiseksi tämän lehden lukijat voivat kääntyä ylitarkastaja Arvo Laisin puoleen, joka Pohja-yhtymässä hoitaa urheilusukeltajien vakuutusasioita. Hänen puhelinnumeronsa on 6096395. Hän kertoo myös mielellään henkivakuutuksista. Henkivakuutus on voimassa normaaliehdoin ja lisämaksutta myös sukellusharrastuksen aikana. LAITTEILLE KOJEVAKUUTUS Pohja-yntymä tarjoaa sukeltajan varustevakuutusta erikoishinnoin. Vakuutus korvaa sukeltajan varusteille aiheutuneet vahingot, joiden aiheuttajana on tulipalo, murto, varkaus, v~si­ johtovahinko, liikenneonnettomuus,

äkillisen odottamattoman, ulkoisen tapahtuman johdosta aiheutunut särkyminen tai ilkivalta. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vikoja, jotka ovat aiheutuneet kulumisesta, valmiste- ja ainevioista tai varusteiden käyttämisestä niiden normaaliin tarkoitukseen. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Urheilusukeltaja-Iehden lukijome on aiemmin toimitettu pankkisiirtolomake, jolla vakuutuksen saa kätevlmmin voimaan. Jos tällaista lomaketta ei kuitenkaan enää löydy; sen voi pyytää ylitarkastaja Laisilta, jonka puhelinnumero on mainittu edellä. Halvin va-puhelin on sukelluskäsine. Purista käsine tyhjäksi vedestä. Ota regulaattori suusta. Puhalla käsineeseen. Älä anna ilman karata. Puhu. Voit hetken hengittää käsineessä olevaa ilmaa edestakaisin. Puhu selvästi ja pidä käsine lähellä kuulijan korvaa. Puhe on selvää ja ymmärrettävää. Puvun huppukaan ei estä kuulemista. Koulutusmielessä menetelmällä on seuraavat edut: Oppilaasta on hauska puhua veden alla ja hän mielellään ottaa regulaattorin suusta. Kouluttaja pystyy neuvomaan veden alla. Pelokas oppilas rauhoittuu kuullessaan kouluttajan äänen. Tarkoitukseen sopivin käsine on ns tiskihanska. NeopreesikAsinen ei ole yhtä hyvä. (Kekeillaanko? Ajatusta voinee kehittää ja rakennella hiukan tilavampi "puhepussi" .) (Skin Diver, March 75)

peruskurssit vasta-alkajiUe • avovesiluokkakokeet. va-valokuvaustaja -kalastusta. ' luola-, yö-, syVä- ym. sukeUuksia • saaristoristeIlyjä • sauna. jytää parhaimmat laitteet. ex-navy kouluttajat. kokenut miehistö. " tilava tukialus PÄHKINÄTIE 12 A 1

01710 VANTAA ---% P. 90-844451 15

Urheilusukeltaja 1975 3  
Urheilusukeltaja 1975 3  
Advertisement