Page 1

SUKELTAJALIITON STRATEGIA 2020–2025 Kerran sukeltaja, aina sukeltaja


Kuva


PATRICK LYBECK

SUKELTAJALIITON STRATEGIA 2020–2025 Kerran sukeltaja, aina sukeltaja

KANNEN KUVA: OSKARI SUNDHOLM

Strategia ohjaa Sukeltajaliiton organisaation toimintaa. Liiton strategiset tavoitteet koskettavat läheisesti Liiton jäsenseuroja ja tukevat suomalaisen sukeltamisen kehittämistä.


Sukeltajaliiton organisaatio 2020– Vuosikokous

Hallitus

Seura- ja työvaliokunta

Toimisto

Toimitusneuvosto

Valiokunnat

Nuorisovaliokunta Laitesukellusvaliokunta Ensiapukoulutusvaliokunta Turvallisuusvaliokunta Vapepa-valiokunta

Urheiluvaliokunta • Räpyläuinti • Sukelluskalastus • Uppopallo • Vapaasukellus


Sukeltajaliittoa tarvitaan, jotta • Suomessa on taho, joka edustaa sukellusta valtakunnallisesti • saamme sukeltajien äänen kattavasti kuuluville, kun se on tarpeen • pystymme edistämään sukellusturvallisuutta • pystymme kokoamaan harrastajia yhteen kehittämään sukellusharrastusta ja sen eri osa-alueita järjestelmällisesti sekä toimimaan yhteisesti tärkeänä pidettyjen asioiden puolesta • pystymme järjestämään valtakunnallista toimintaa ja tapahtumia • suomalaiset sukelluksen kilpailulajien harrastajat voivat osallistua lajien kansainväliseen kilpailutoimintaan

• voimme tuottaa keskitetysti jäsenistön tarvitsemia palveluita • pystymme vaikuttamaan sukelluksen näkyvyyteen ja imagoon • saamme ohjattua uusia harrastajia sukelluksen pariin • pystymme järjestäytyneesti kokoamaan asiantuntijuutta ja jakamaan sukeltajien osaamista hyödyksi myös muille • tietoa sukeltajista löytyy kootusti ja sukeltajat voivat olla ryhmänä mukana erilaisissa tutkimuksissa ja hankkeissa • voimme olla mukana vaikuttamassa sukelluksen ja sukelluslajien kehittymiseen myös kansainvälisesti.


ELINA MANNINEN

Visiomme Sukellus on haluttu yhteisöllinen harrastus koko elämänkaarelle. Sukellusta harrastetaan hyvässä seurassa.

Missiomme Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat ja sukellusalan toimijat yhteen edistämään sukellusharrastuksen mahdollisuuksia ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puolesta.

Arvomme VAIKUTTAVUUS yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa, tuloksellisuus AVOIMUUS läpinäkyvyys, demokraattisuus, tasa-arvoisuus VASTUULLISUUS turvallisuus, ympäristö, laatu, vedenalainen kulttuuriperintö


JANI ROSTI

Tavoitteemme strategiakaudella 2020–2025

5

1

Arvostusta ja hyvinvointia

4

Sukeltaminen on siistiä

Kerran sukeltaja, aina sukeltaja

Tasapainoinen talous

2

Koko Suomi sukeltaa

3

Vapaaehtoistoimintaa, jolla on merkitystä


SUKELTAMINEN • on elämyksellinen, ainutlaatuinen, yhteisöllinen harrastus • tarjoaa useita eri harrastamisen polkuja, avaa pääsyn kiinnostaville sukelluskohteille ja mielenkiintoisiin lajeihin • on turvallinen harrastus, josta löytyy lajeja koko perheelle  • on laji, jonka parissa halutaan pysyä. SUKELTAJAT • voivat jatkuvasti kehittää osaamistaan harrastajina, ohjaajina, kouluttajina ja valmentajina • toimivat eettisesti, vastuullisesti ja ympäristöä huomioiden • omaavat hyödyllisiä taitoja, ja heidän osaamistaan tarvitaan.

2 Koko Suomi sukeltaa • • • • • •

Suomen sisävedet, merialueet ja louhokset tarjoavat ainutlaatuisen sukellusympäristön. Sukeltajaliitolla on kattava seurojen ja yhteisöjäsenten verkko, joten sukelluksen pariin on helppo tulla. Seuroissa on aktiivista harrastus- ja koulutustoimintaa eri ikäryhmille. Sukellus on koko perheen yhteinen harrastus. Erityistarpeita omaavat harrastajat huomioidaan. Liiton tapahtumat ja kilpailutoiminta tuovat sukeltajia yhteen.

KUVAT: PEKKA TUURI

1 Sukeltaminen on siistiä


SARI NUOTIO

3 Vapaaehtoistoimintaa, jolla on merkitystä • Liiton piirissä toimii satoja vapaaehtoisia, joiden yhteisellä panoksella sukeltaminen on turvallisempaa, mielekkäämpää ja sosiaalisempaa.  • Liiton ja seurojen luottamustehtävissä, työryhmissä ja tapahtumissa toimitaan aktiivisesti. • Liiton toiminnan piirissä on mahdollisuus osallistua seuratoimintaa laajemmin • sukeltamisen tai sukelluslajien valtakunnalliseen kehittämiseen ja valtakunnallisten tapahtumien järjestämiseen • sukellusolosuhteiden parantamiseen ja niihin vaikuttamiseen • ympäristön hyväksi tehtävään työhön  • Vapepa-sukellustoimintaan • sukellus- ja vesiturvallisuuden edistämiseen • vedenalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseen • koulutuksiin, ja kehittää omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä.


SUSANNA JÄRVENSIVU

• • • • •

Laadukas kiinnostava toiminta tuo jäseniä. Liitto on olemassa jäseniään varten. Toiminta on suunnitelmallista.  Liiton oma pääoma säilyy vakaana. Liiton jäsenyydestä on hyötyä ja kumppanuudet tuovat lisäarvoa.

5 Arvostusta ja hyvinvointia • • • • • • •

Sukeltajaliitto on vahva valtakunnallinen toimija. Sukeltajaliiton viestintä lisää Liiton arvostusta. Osallisuuden kokemukset ja yhteisöön kuuluminen edistävät hyvinvointia. Terveelliset elämäntavat ja tiimistä huolehtiminen ovat turvallisen sukeltamisen lähtökohtana. Liiton toimintatavat ovat arvostavia ja aktiiveja huomioidaan. Niin luottamushenkilöt kuin henkilöstökin ovat osaavia ja tehtäviinsä sitoutuneita. Liiton ja seurojen koulutustarjonta on kattava ja vastaa hyvin jäsenten tarpeisiin.

KARI JALAKANEN

4 Tasapainoinen talous


OSKARI SUNDHOLM

Mitä tarvitaan, että tavoitteissa onnistutaan? • • • • • • • • • • • •

Viestintä Lajien näkyvyys Tavoitetaan sukelluksesta kiinnostuneet Muuttuvan toimintaympäristön huomioiminen Vapaaehtoistoimintaan ja seuratoimintaan sitoudutaan Jatkuva kehittäminen Sukellusseurojen tukeminen Seuratoiminnan jatkuvuuden turvaaminen Harrastamisen jatkamisesta huolehtiminen ja esteiden poistaminen Monipuolisen koulutuksen järjestäminen E-oppimisalustan monipuolinen hyödyntäminen Sukeltajien ympäristötietoisuuden lisääminen ja kestävä kehitys • aktiivinen vaikuttamis- ja edunvalvontatyö • Taloudellinen tilanne ei ole esteenä toiminnan kehittämiselle 


Mittarit LAADUKAS KOULUTUSTOIMINNAN KOKONAISUUS PERUSKURSSIN KÄYNEISTÄ SUUREMPI OSA JÄÄ MUKAAN TOIMINTAAN AKTIIVISUUS

NÄKYVYYS/ SOMENÄKYVYYS

• Suunnitelmallinen, täydentyvä – pohjana e-oppimisen kurssikartta • Kortitukseen johtavien koulutusten lisäksi Open Badget käyttöön • Seurataan kuinka iso prosentti jäsenenä peruskurssin jälkeisinä vuosina

• T rendiä mittaava jäsenkysely omasta sukellusaktiivisuudesta • Diversnight -tapahtuma: osallistuvien seurojen ja sukeltajien määrä • Strategiakauden aikana somenäkyvyys eri kanavilla kasvaa 20 %


JÄSENMÄÄRÄ, TALOUS KILPALAJIEN TOIMINNAN LAAJENEMINEN

JÄSENTYYTYVÄISYYS

• Strategiakauden päättyessä jäsenmäärä on yli 10 000 ja taloudellinen tulos kauden aikana ylijäämäinen

• • • •

ppopallosarjoihin osallistuvien joukkueiden määrä U Sukelluskalastuksen ranking-kilpailuihin osallistuvien määrä Vapaasukelluksen SM-kilpailuihin osallistuvien määrä Räpyläuinnin Finnish Openiin osallistuvien määrä


PEKKA TUURI

Profile for Sukeltajaliitto ry

Sukeltajaliiton strategia 2020-2025  

Sukeltajaliiton strategia 2020-2025  

Profile for sukeltaja
Advertisement