__MAIN_TEXT__

Page 1

S U K E LT A J A L I I T O N V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 8

Palkitut ja menestyneet vuonna 2018

VIREITÄ SEUROJA, TAPAHTUMIA JA KILPAILUJA

Sukelluksen

vuosi

SUKELTAJALIITTO VAIKUTTAA | TERVEISIÄ VALIOKUNNISTA | KANSAINVÄLISIÄ EDUSTUKSIA JA YHTEISTOIMINTAA


STIG GUSTAVSSON

19

Kannen kuva Pekka Tuuri Julkaisija Sukeltajaliitto ry Valimotie 10 00380 Helsinki www.sukeltaja.fi Taitto Kumppania Oy

SUKELTAJALIITTO RY

Takakannen kuva Teemu Lakka

2

4

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

6

LUKU 1:VUONNA 2018 KOETTUA

8

TAMMIKUU

10

HELMIKUU

12

MAALISKUU

14

HUHTIKUU

16

TOUKOKUU

18

SUKELTAJAN KESÄ

22

SYYSKUU

24

LOKAKUU

26

MARRASKUU

28

JOULUKUU


MARKUS PUUMALA

27 30 LUKU 2: LIITTO OLEMME ME 31

JÄSENYYDET, EDUSTAJAT JA EDUSTUKSET

32

LIITON JÄSENET

36

JÄSENPALVELUT, TUKI, KOULUTUS JA HALLINTO

40 LUKU 3: VALIOKUNTIEN VUOSI 41

LAITESUKELLUSVALIOKUNTA JA SEURA- JA TYÖVALIOKUNTA

42

ENSIAPUKOULUTUS- JA VAPEPA-VALIOKUNNAT

43

TURVALLISUUS- JA NUORISOVALIOKUNNAT

44

RÄPYLÄUINTI- JA VAPAASUKELLUSVALIOKUNNAT

45

UPPOPALLO- JA SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNNAT

46 LUKU 4: VUODEN MENESTYJÄT 47

ANSIOITUNEET

48

KISATULOKSIA

64 LUKU 5: TALOUS 65

TILINPÄÄTÖSTIETOJA

Sukeltajaliitto ry • TOIMINTA-AJATUS: Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat ja sukellusalan toimijat yhteen edistämään sukellushar­rastusta ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puolesta. • SUKELTAJALIITON arvot ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. • PERUSTETTU vuonna 1956. • HARRASTESUKELLUKSEN valtakunnallinen lajiliitto, pohjoismaisista sukellusliitoista suurin ja vanhin. • 155 JÄSENYHDISTYSTÄ, 7 yhteisöjäsentä, 232 henkilöjäsentä: toiminnan piirissä on noin 10 000 sukeltajaa. • KANNUSTAA ihmisiä aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. • TARJOAA laaja-alaista sukelluksen harrastustoimintaa elämänkaaren eri vaiheissa: • PERHESUKELLUSTOIMINTAA 3–6-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen • SNORKKELISUKELLUSTOIMINTAA eri-ikäisille • LAITESUKELLUSKOULUTUSTA sen eri muodoissa. • YLLÄPITÄÄ kansainvälisten standardien mukaista ja Suomen olosuhteet huomioivaa järjestelmää sukeltajien ja kouluttajien koulutukseen. • EDUSTAA sukelluksen kilpailutoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti seuraavissa lajeissa: uppopallo, räpyläuinti, vapaasukellus, sukelluskalastus ja sukelluskuvaus. • KOULUTTAA Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepasukelluskouluttajia ja Vapepa-sukeltajia, jotka toimivat viranomaisten apuna vedenalaisissa etsintätehtävissä. • JULKAISEE Sukeltaja-lehteä ja sukelluksen koulutusmateriaaleja. • EDISTÄÄ sukellusturvallisuutta ja sukelluksen olosuhteita sekä tekee suomalaista sukeltamista tunnetuksi. • TALTIOI sukelluksen historiaa ja tekee vedenalaisen kulttuuriperinnön ja ympäristön suojelutyötä. • PALVELEE jäseniään ja sukelluksesta kiinnostuneita ja ohjaa uusia harrastajia lajin pariin.


2018 Puheenjohtajan katsaus KULUNEENA vuonna Sukeltajaliiton painopisteenä oli Suomessa sukeltaminen. Suomen hyvistä sukelluskohteista on jaettu tietoa Liiton verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Sähköinen Sukella Suomessa -esite uusittiin. Maaliskuussa selvitettiin kyselyllä syitä, miksi sukellus­ harrastus ei aina jatku peruskurssin jälkeen. Liiton kevätkokouksessa järjestettiin suomisukellusaiheinen workshop. Jäsenseuramme ovat aktiivisesti jakaneet sosiaalisessa mediassa julkaisuja varustettuna tunnisteilla #sukellasuomessa ja #suomisukellus. Muutoin Liiton toimintaa on leimannut aloitettujen muutosten jatkaminen ja toiminnan kehittäminen. Liiton laitesukelluksen koulutustarjontaa on laajennettu ja koulutusjärjestelmää uudistettu merkittävästi. E-oppimisympäristössä on nyt kaikki perustason laitesukelluskurssit sekä joukko erikoistumiskursseja. Lisäksi ensimmäiset suomenkieliset CMAS-tekniikkasukellus­ kurssimateriaalit ovat olleet pilottivaiheessa. Sähköistä oppimisympäristöä on hyödynnetty myös Vapepa- ja norppa­ toiminnan koulutuksissa. Kouluttajien koulutus muuttuu vuoden 2018 lopussa tehdyn päätöksen mukaisesti joustavammaksi, mikä mahdollistaa uusien laitesukelluskouluttajien kouluttamisen paikallisesti esimerkiksi tilauskursseilla. Tästä tulevat hyötymään erityisesti pienten paikkakuntien seurat. Erityisryhmien koulutuksessa on luotu kansainvälisiä yhteyksiä CMAS:n muihin toimijoihin ja tehty yhteistyötä koulutusjärjestelmän jalkauttamiseksi Suomeen. Kilpalajeissa vuoden kohokohta oli

räpyläuimari Terhi Ikosen loistava saavutus, Belgradin MM-kisoista voitettu 1 500 metrin kultamitali, joka tuli pitkäjäntei­ sestä työstä tavoitteiden eteen. Uppo­ pallon, sukelluskalastuksen ja vapaasukelluksen arvokisoihin osallistui Suomesta joukkueita tyydyttävällä menestyksellä. Kilpalajeihin voidaan lukea myös sukelluskuvaus, jossa Pekka Tuuri saavutti PMkilpailun voiton. Mainittakoon myös, että Tuuri voitti Vuoden Luontokuva -kilpailussa Maisemat-sarjan. Sukellusharrastus sai paljon positiivista huomiota kesällä 2018 tapahtuneen Thaimaan luolapelastusoperaation aikana. Liiton turvallisuusvaliokunnan edustaja oli asiantuntijakommentaattorina useassa eri mediassa, mikä osoittaa, että Sukeltajaliiton asiantuntemusta arvostetaan tiedotusvälineissä. Uutena avauksena kiinnostuksen lisäämiseksi lajiin Sukeltajaliitto osallistui Nenäpäiväkeräykseen, jossa jäsenseurojen keräämät lahjoitukset ohjattiin hyväntekeväisyyteen. Sukeltajaliitto on käynyt kahden edellisen vuoden aikana läpi määrätietoisen säästöohjelman, jotta talous saataisiin terveelle pohjalle kuitenkaan itse harras­ tukseen suunnattujen resurssien vähentymättä. Ohjelman tuloksena Liiton talous on saatu vakautettua ja olemme pystyneet tekemään toisen peräkkäisen positiivisen tuloksen. Haasteena on edelleenkin jäsenmäärän lasku, joka tulee huomioida Liiton toiminnassa. Kuluneen vuoden lopussa Liiton jäsenseurojen jäsenmäärä oli reilu 9 100 jäsentä ja seuroja oli jäseninä 155. Liiton toimisto muutti vuoden 2018 alussa uusiin toimitiloihin Helsingin

Pitäjänmäelle yhdessä muiden valta­ kunnallisten lajiliittojen kanssa. Toimisto sai nykyaikaiset tilat, ja samalla saatiin vähennettyä kiinteitä vuokrakustannuksia merkittävästi, mikä osaltaan auttoi taloustavoitteiden saavuttamisessa. Sukeltajaliiton vaikuttamistyön osana Liitto antoi useita lausuntoja erilaisiin lakimuutoksiin ja vedenkäyttöä koskeviin aloitteisiin. Lausuntojen lähtökohtana olivat sukellusharrastuksen näkökulma ja lajin toimintaedellytysten turvaaminen. Toukokuussa voimaan tullut uusi tietoturva-asetus, GDPR, aiheutti muutoksia tapaan, jolla jäsenten tietoja käsitellään. Liitto informoi ja opasti myös jäsenseurojaan aktiivisesti asetuksen käytännön vaikutuksista ja tarvittavista toimenpiteistä. Liiton uutena yhteistyökumppanina on ollut kansainvälinen DAN Europe -järjestö, jonka Sukeltajaliitolle räätälöimä sukeltajavakuutus lanseerattiin jäsenistölle vuoden 2018 alusta. Liitto on ollut mukana Museoviraston koordinoimassa BalticRim-hankkeessa muun muassa osallistamalla sukeltajia hankkeeseen liittyviin työpajoihin. Myös syksyllä avatun Porkkalan hylkypuiston perustamisessa Liiton jäsenseuran Nousu ry:n vapaaehtoisilla on ollut merkittävä rooli. Kaikki tämä on ollut mahdollista vain yhdessä tehden, mikä on Sukeltajaliiton tärkein toimintatapa ja voimavara.

PUHEENJOHTAJA TERO LEHTONEN

Kuluneena vuonna Sukeltajaliiton painopisteenä oli Suomessa sukeltaminen. 4


TERO LEHTOSEN ARKISTO

2018 Ordförandes översikt

HUVUDMÅLET under det gångna året var att stöda dykandet i hemlandet. Vi har spridit information om dykmål på Förbundets webbsidor och i sociala medier. Elektroniska flygbladet ”Sukella Suomes­ sa” (Dyk i Finland) förnyades. I mars gjorde vi en enkät om orsakerna till varför intresset för dykning dalar efter grundkursen. I Förbundets vårmöte ordnades en workshop med temat ”Dykning i Finland”. Våra medlemsklubbar har aktivt delat ut information i sociala medier med hashtag #sukellasuomessa och #suomi­ sukellus. För andra delar har Förbundets verksamhet präglats av fullföljandet av tidigare inledda förnyelser samt utvecklandet av verksamheten. Skolning i apparatdykning har utvidgats, och skolningssystemet har förnyats märkbart. E-inlärningsom­ givningen innefattar nu alla grundkurser i apparatdykning samt en del specialkurser. I tillägg är de första finskspråkiga CMASteknikkursmaterialerna i ett pilotskede. E-inlärningssystemet har utnyttjats också i skolning i Vapepa-dykning och i vikarnas verksamhet. Utbildning av instruktörer ändras på basis av ett beslut i slutet av året, så att den blir smidigare genom att utbilda nya instruktörer lokalt t ex på beställningskurser. Speciellt klubbar på mindre orter kommer att ha nytta av det. För specialgruppers del har man skapat kontakter inom ramen för CMAS, och det har gjorts ansatser att introducera relevanta kurser i Finland. I tävlingsgrenar var höjdpunkten fensimmare Terhi Ikonens strålande guldmedalj på 1 500 meter. Detta var ett

resultat av idogt och långsiktigt arbete för ställda mål. I grenar som UV-rugby, UV-jakt och fridykning deltog lag med tillfredställande framgångar. I UV-fotografering på NM-nivå deltog Pekka Tuuri som erhöll första platsen. Det må nämnas att Pekka Tuuri vann också Landskapsbildserien i Årets Naturfotograf -tävling. Dykningsidrotten fick mycket positiv uppmärksamhet under sommaren i samband med den uppmärksammade räddningsoperationen i grottan i Thailand. Representant för Förbundets säkerhet­ sutskott var ofta inkallad till olika medier som sakkunnig vilket visar att Förbundets sakkunskap uppskattas i medier. En ny öppning var Förbundets deltagande i Näsdagsinsamling i vilket klubbarnas donationer styrdes till välgörenhet. Förbundet har under de två senaste åren genomgått ett målmedvetet sparprogram för att få ekonomin på en sund grund, dock så att inte minska på resurser för själva basverksamheten. Tack vare programmet har Förbundets ekonomi stabiliserats, och vi har lyckats göra ett positivt resultat andra året i rad. Ut­ maningen är fortfarande minskningen av medlemstalet vilket måste beaktas i Förbundets kommande verksamhet. Under det gångna året var antalet medlemmar i Förbundets klubbar dryga 9 100, antalet klubbar var 155. Förbundets kansli flyttade i början av året till nya utrymmen i Sockenbacka i Helsingfors tillsammans med andra riksomfattande grenförbund. Kansliet fick moderna utrymmen. Samtidigt kunde man minska betydligt på hyreskostnader.

Som en del av Förbundets intresse­ bevakning gav vi flera utlåtanden för olika lagändringar och för användning av vattendrag. Utgångspunkten har varit att tryggande av dykningens möjligheter. GDPR-förordningen som trädde i kraft i maj ändrade sätten hur medlemsupp­ gifter ska hanteras. Förbundet informerade aktivt sina klubbar om de praktiska kon­ sekvenserna och de nödvändiga åtgärderna. Förbundets nya samarbetspartner har varit internationella DAN Europe -organisation. Denna har skräddarsytt en dykförsäkring för medlemmarna från och med början av året 2018. Förbundet har varit med i BalticRimprojektet som ordnats av Museiverket bl a genom att stöda dykare i projektets arbetsmetoder. Förbundets medlemsklubb Nousu r f har haft en betydande roll i grundande av Vrakparken i Porkala. Allt detta har varit möjligt genom ett gott samarbete. Aktiv medlemskår är Förbundets viktigaste resurs.

ORDFÖRANDE TERO LEHTONEN

Under det gångna året Förbundets fokus var på dykning i Finland. Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 5


6

PEKKA TUURI


Vuonna 2018 koettua

1 Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 7


MIK

TAM

018

2 UU

SAMI LINDROOS

Sukella Suomessa! SUKELTAJALIITON TOIMINNAN TÄRKEÄ PAINOPISTEALUE VUONNA 2018 OLI SUOMISUKELLUKSEN EDISTÄMINEN.VUODEN ALKUPUOLELLA PYYDETTIIN SUKELLUSSEUROJA KERTOMAAN OMISTA PARHAISTA SUKELLUSKOHTEISTAAN. NIISTÄ LUOTIIN WWW.SUKELTAJA.FI-SIVUSTOLLE SUOMEN PARHAAT SUKELLUSKOHTEET-OSIO AVUKSI NIILLE, JOTKA VASTA ALOITTELEVAT SUKELLUSHARRASTUSTA SUOMESSA.

MAALISKUUSSA tehtiin kysely vuosien 2015–2017 aikana laite­sukel­

luk­sen peruskurssin suorittaneille ja selvitettiin, onko harrastus jatkunut kurssin jälkeen ja jos ei, niin mistä syistä. Suurimmat syyt siihen, että harrastus hiipui kurssin jälkeen, olivat ajan puute, varusteiden puute ja se, ettei sopivaa sukelluskaveria ole löytynyt. 14.4. Liiton kevätkokouksen yhteydessä Jyväskylässä järjestettiin workshop, jossa haettiin yhdessä keinoja sukellusaktiivisuuden lisäämiseen ja sukelluksen olosuhteiden parantamiseen. Syksyn kuluessa uudistettiin Liiton sähköinen Sukella Suomessa -esite, jota myös seurat voivat käyttää omassa markkinoinnissaan. Loppuvuodesta käynnistettiin yhteistyössä sukellusseura Nousu ry:n ja ammattikorkeakoulu Metropolian AV-opiskelijoiden kanssa projekti, jossa laitesukelluskokeilusta tehtiin esittelyvideo Liiton ja seurojen käyttöön.

8

Liiton sosiaalisen median kanavilla käytettiin aihetunnisteita #sukellasuomessa ja #suomisukellus, joiden avulla aiheesta kiinnostuneet löytävät suomisukellukseen liittyvät kuvat ja tarinat.

Suomisukelluksen edistäminen on Liiton tärkeä painopistealue.


Sukeltajaliitto ja DAN vakuutusyhteistyöhön

Toimintavuosi käyntiin Tampereella

SUKELTAJALIITTO ja DAN Europe käynnistivät vuoden 2018 alussa vakuutusyhteistyön, jossa Liiton seurojen jäsenille on räätälöity oma DAN Europen tarjoama sukeltajan tapaturmavakuutus. Laitesukellus ja esimerkiksi painekammiohoito eivät kuulu suomalaisilla vakuutusyhtiöillä välttämättä automaattisesti tavanomaisen tapaturmavakuutuksen piiriin. DAN Europe -jäsenyys tarjoaa jäsenvakuutuksen ottaneille 24/7 puhelinpalvelun onnettomuustilanteissa, lääketieteellistä neuvontaa ei-kiireellisissä tapauksissa, alennuksia tuotteista ja muita etuja. Sukeltajaliitto - DAN Europe -sukeltajavakuutus sisältää myös kilpailulisenssin, joten se sopii hyvin kilpailijalle, joka harrastaa laitesukellusta. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla. Tämä on tärkeää, sillä esim. sukeltajan lennättäminen kaukaisilta sukelluskohteilta lähimpään painekammioon hoitoon on kallista.Vakuutuksessa ei ole myöskään yläikärajaa; myös yli 75-vuotias sukeltaja voi saada vakuutuksen esittämällä sukelluskuntoisuutta osoittavan todistuksen. DAN Europella on sopimus tiettyjen lääkäriasemien kanssa Suomessa, joten hoitoa ei yleensä tarvitse maksaa itse, vaan maksut ohjautuvat suoraan DANille. DAN Europe on kansainvälinen, ei-kaupallinen sukellusturvallisuutta edistävä organisaatio, joka mm. tarjoaa sukeltajan vakuutuspalveluja, tekee sukellusturvallisuuteen ja sukeltajan terveyteen liittyvää tutkimusta ja järjestää sukeltajille suunnattua ensiapukoulutusta. Sukellusturvallisuuden edistäminen on DAN Europen ja Sukeltajaliiton yhteinen intressi, ja tiivistyvän yhteistyön kautta luomme turvallisempaa sukellusyhteisöä.

SUKELTAJALIITON vuoden

Lisäksi tammikuussa • SUKELTAJALIITON toimisto muutti tammikuussa Helsingin Pitäjänmäkeen yhdessä noin 50 urheilujärjestön kanssa.Vuokrasopimus Valotalolla Länsi-Pasilassa päättyi lähes 30 vuoden jälkeen, ja uudet tilat remontoitiin osoitteeseen Valimotie 10. Urheilujärjestöillä on kolmessa kerroksessa paitsi omat toimistot, myös paljon yhteisiä tiloja, kuten kokoushuoneita. Talo toimii nimellä Sporttitalo.

KRISTIINA KARILA

HARRI MÄKITALO

aloituskokous pidettiin 13.1. Tampereella. Liiton hallitus, valiokuntien edustajat ja toimiston henkilökunta kokoontuivat käynnistämään toimintavuotta. Hallitus omassa kokouksessaan valitsi joukostaan varapuheenjohtajiston ja vahvisti valiokuntien kokoonpanot. Tilaisuudessa muun muassa kilpalajivaliokunnat suunnittelivat tulevaa yhdistymistään ja suunniteltiin, miten Sukella Suomessa -painopiste näkyy Liiton toiminnassa ja viestinnässä vuonna 2018.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 9


IK

M HEL

018

2 UU

TIINA TÖRMÄNEN

Sukeltajat tuntevat vastuuta vedenalaisesta maisemasta HELMIKUUSSA SUKELTAJALIITON JÄSENISTÖLLE TEHTIIN KYSELY, JOSSA SELVITETTIIN SUKELTAJIEN KOKEMUKSIA JA KÄSITYKSIÄ VEDENALAISESTA MAISEMASTA. KYSELYSSÄ KÄVI ILMI, ETTÄ SUKELTAJAT PITÄVÄT TÄRKEÄNÄ SEKÄ LUONNON MONINAISUUTTA ETTÄ KULTTUURILLISIA IHMISEN JÄTTÄMIÄ JÄLKIÄ. HYVÄÄN SUKELLUSPAIKKAAN KUULUVAT NIIN MIELENKIINTOINEN VEDENALAINEN MAISEMA, RUNSAS KASVISTO JA ELIÖSTÖ KUIN RAKENNELMAT, HYLYT JA HISTORIALLISET PAIKKAAN LIITTYVÄT TAUSTATARINATKIN.

SUKELTAJAT kokevat

olevansa erityisessä asemassa, kun saavat oikeuden nauttia vedenalaisesta maisemasta. Sukeltajina monet tuntevat olevansa vastuussa siitä, että vedenalainen maisema säilyy ja sitä suojellaan. Monelle tuntuu olevan kunnia-asia, että suuri yleisö ymmärtäisi vedenalaisen maailman erityisyyden ja osaisi ajatella sitä samalla tavalla haavoittuvana kuin maanpäällinen maisema. Vedenalainen maisema on maailma, johon voi uppoutua, mutta se on myös tärkeää saada esille kaikille, jotta se säilyttäisi upeutensa. Kyselyn teki Laura Seesmeri Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineesta osana EU-rahoitteista BalticRIM-hanketta. Hankkeen päämääränä on kartoittaa ja luoda hyviä käytäntöjä merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioonottamiseksi merialuesuunnittelussa Itämeren alueella. Hankkeeseen liittyen pidettiin kaksi työpajaa, 7.4. Tammisaaressa ja 5.9. Torniossa, joihin kutsuttiin alueen sukellusseuroja keskustelemaan

10

ja jakamaan tietoaan alueen merellisistä kulttuuriperintökohteista. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 25 sukeltajaa viidestä seurasta. Sukeltajaliitto on yksi BalticRIM-hankkeen kumppaneista, ja muita yhteistyökumppaneita ovat Museovirasto, Metsähallitus ja Turun yliopisto, Ålands Landskapsregering Kulturbyrån ja Kymenlaakson Liitto.

Vedenalainen maisema on sekä mielenkiintoinen että haavoittuva.


Lisäksi helmikuussa • UPPOPALLON PM-kilpailut käytiin 24.–25.2. Katrineholmissa, Ruotsissa. Naisten sarjan voitti Norja, hopeaa otti Suomi ja pronssia Tanska. Miesten sarjan voitto meni Tanskaan, hopea Norjaan ja pronssi Suomeen. • NUORISOVALIOKUNTA järjesti 4.2. Turussa Tervetuloa ohjaajaksi -kurssin, jolle osallistui 4 oppilasta.

Hylkysukellusseminaari ja sukellusohjelmaa Venemessuilla tutulla paikalla Vene Båt -messujen yhteydessä 10.2. Seminaari keräsi hyvin hylkysukelluk­sesta kiinnostunutta väkeä paikalle. Sukeltajaliitto tuki seminaarin järjestämistä. Ohjelmassa oli tarjolla mm. kotimaan hylyistä kiinnostuneille esitys Saimaan hylyistä. Saimaalla on seilannut 1700-luvulta lähtien isojakin aluksia, ja sota-aikoina niiden kulkua yritettiin estää mm. vedenalaisilla hirsiarkkupadoilla. Myrskyisten aikojen muistot odottavat nyt löytäjäänsä järven pohjassa. Myös ikivanha muinaisrantametsä on paikannettu. Aluetta tutkii Saimaan hylyt -ryhmä. Ulkomaisista esiintyjistä Emily Turton brittiläisestä Hyskyan Dive Charters -sukelluskeskuksesta piti kiinnostavan, interaktiivisen esityksen Scapa Flown alueen kahdesta hylystä toisen maailmansodan ajalta. Maltan yliopiston professori Timmy Gambin puolestaan kertoi yliopiston käynnistämästä hankkeesta, jossa pyritään kehittämään vastuullista sukellusturismia. Maltan sotaisa historia on tuonut alueelle paljon hylkyjä; meressä arvellaan olevan jopa 800 lentokoneen hylkyä eri aikakausilta. Messuilla nähtiin muutakin sukellukseen liittyvää ohjelmaa.

HANNU TIRRONEN

HYLKYSUKELLUSSEMINAARI pidettiin

Vapaasukeltaja Johanna Nordblad esitteli lajia, ja esillä oli hänen yhdessä siskonsa Elina Mannisen kanssa toteuttama vedenalaisen taiteen näyttely Underwater Dreams. Merimuseon osastolla oli esillä Helsingin edustalla sijaitsevasta Gustav Adolfin hylystä aikanaan nostettu tykki sekä ko. hylystä ja hylkypuistosta kertova näyttely.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 11


ISK

AL MA

018

2 UU

KALLE HAKALA

Laitesukelluksen koulutus­järjestelmän uudistus etenee LAITESUKELLUKSEN koulutusjärjestelmää

on uudistettu Liiton strategian mukaisesti tavoitteena monipuolisuuden, joustavuuden ja keveyden lisääminen. Uudistus antaa seuroille ja kouluttajille entistä enemmän toiminnan vapautta ja mahdollisuuden huomioida paikalliset olosuhteet kurssin järjestelyissä. Kouluttajan tekemän riskiarvion ja tilannearvion merkitys korostuu. Osana projektia uudistettiin jo aiemmin laitesukelluksen turvaohjeet ja otettiin käyttöön e-oppimisympäristö teoria­opetukseen. Myös sukelluskoulutuksen käytännön osuuksiin halutaan lisätä joustavuutta. Monipuolisuutta lisäävät erilaiset vaihtoehtoiset toimintatavat ja myös seurojen toivomuksesta laajentunut kurssitarjonta. Vuoden 2018 aikana julkaistiinkin uusi CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje ja uudet CMAS-kurssien järjes­tämisohjeet 18 eri laitesukellus- ja tekniikkasukelluskurssille. Lisäksi hyväksyttiin laite­ sukelluskouluttajakoulutuksen uusi toimintamalli käyttöönotetta­ vaksi vuoden 2019 alussa.

12

UUSIA KURSSEJA E-OPPIEN

E-oppimista pilotoitiin jo vuonna 2017.Vuoden 2018 aikana vapaaehtoisista sukelluskouluttajista koostuva materiaalityöryhmä tuotti uudet e-oppimismateriaalit kymmenelle kurssille, joista kahdeksan myös julkaistiin tuotantoon vuoden 2018 aikana. Kursseista kaksi julkaistaan vuoden 2019 alussa. E-oppimismateriaalien tuotannossa on osittain hyödynnetty pohjoismaisten sukellusliittojen materiaaleja, joiden suomentamiseen ja muokkaamiseen Sukeltajaliitto on saanut luvan. Osa uusista materiaaleista on kokonaisuudessaan materiaalityöryhmän vapaaehtoisten omaa tuotantoa. Oppimisalustana on toiminut Discendum Oy:n Optima.Vuoden loppupuolella aloitettiin materiaalien siirtäminen Discendumin uudelle Priima-alustalle, joka nykyaikaisempana tuotteena mahdollistaa paremman käyttäjäkokemuksen.


Lisäoppia liittokouluttajille

Lisää lasten ja nuorten ohjaajia seuroihin

SUKELTAJALIITON liittokouluttajat

SEUROJEN järjestämä

vastaavat kouluttaja­ koulutuksen järjestämisestä.Vuonna 2018 valiokunnissa toimi yhteensä 34 liittokouluttajaa. Liittokouluttajat päivittävät ja ylläpitävät osaamistaan lähes vuosittain järjestettävillä koulutuspäivillä. Nuorisovaliokunnan liittokouluttajapäivässä 3.3. Helsingissä päivitettiin uusia snorkkelisukelluksen koulutusohjeita, ja samalla muutettiin Norppaohjaajakurssin arvostelua CMAS standardien mukaisiksi. Päivään osallistui kahdeksan liittokouluttajaa. Laitesukelluksen liittokouluttajapäivä pidettiin Tampereella 24.2. Siellä muun muassa käytiin läpi, mitä käynnissä oleva koulutusuudistus tarkoittaa käytännössä ja suunniteltiin laitesukelluskouluttajakurssin käytännön osuuden lukujärjestysmalli. Myös tulevien kouluttajakurssien vastuukouluttajat päätettiin. Liitto­kouluttajapäivään osallistui kahdeksan henkeä.

Liittokouluttajat päivittävät ja ylläpitävät osaamistaan säännöllisesti.

monipuolinen norppatoiminta kiin­nos­ taa lapsia ja nuoria. Lapset voivat liittyä mukaan ryhmiin minkä ikäisenä tahansa, mikä alentaa kynnystä tulla mukaan toimintaan. Snorkkelisukelluksen voi aloittaa perhesukelluksen ryhmissä jo 3-vuotiaana ja jatkaa niin pitkään kuin intoa riittää. Myös aikuisten kiinnostus snorkkelisukellusta kohtaan on kasvanut. Snorkkelisukeltajan taitoradan suorittamisen sekä muiden kortitusehtojen täyttymisen jälkeen uudet snorkkelisukeltajat saavat kansainvälisen kortin osoitukseksi taidoistaan. Norppa­ ohjaajien kouluttamat uudet sukeltajat voivat hyödyntää taitojaan seuran harjoitusten lisäksi esimerkiksi ulkomaan matkoilla. Seurojen ohjaajapulan vuoksi vuonna 2018 panostettiin erityisesti ohjaajakoulutukseen. Sukeltajaliitto järjesti matalan kynnyksen räätälöidyn Tervetuloa ohjaajaksi -kurssin ohjaajauraa aloittaville ja apuohjaajiksi haluaville. Seuraavan ohjaajatason Norppaohjaaja/CMAS One Star Snorkel Diver Instructor -kurssit jatkoivat suosiotaan, ja myös yksi snorkkelisukelluskouluttajakurssi järjestettiin.Yhteensä näillä kursseilla koulutettiin 40 oppilasta. Vuonna 2018 nuorisotoimintaa järjestettiin noin 80 seurassa ja toiminnan piirissä oli noin 2 000 harrastajaa.

RIIHIMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY

Lisäksi maaliskuussa • RÄPYLÄUINNIN seurajoukkueiden World Cup -kilpailu käytiin 24.–25.3. Lignano Sabbiadorossa, Italiassa. Suomesta mukana oli Terhi Ikonen Tampereen Urheilusukeltajista. Ikonen voitti sekä 800 että 1500 metrin matkat.

Nuorten toiminta kiinnostaa. Riihimäen Urheilusukeltajien järjestämä Melqqu-leiri täyttyi kesäkuussa nuorista laite­ sukeltajista. Sukeltamisen lisäksi leirillä mm. tutkittiin vesistöjen elämää.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 13


TIK

H HU

018

2 UU

JUKKA KENTTÄLÄ

Sarjat huipentuivat finaaleihin UPPOPALLON SARJAKAUSI ALKOI SYKSYLLÄ 2017 JA PÄÄTTYI HUHTIKUUN 2018 FINAALEIHIN. UPPOPALLOSSA PELATAAN MIESTEN SM-SARJAN LISÄKSI 1. DIVISIOONAA JA YHDISTETTYÄ NUORTEN JA NAISTEN SM-SARJAA. SARJOISSA PELASI YHTEENSÄ 15 JOUKKUETTA.

UPPOPALLON SM-sarjat huipentuivat 7.4. finaaleihin, jotka pelattiin Pirkkolan hallissa Helsingissä. Moninkertainen Suomen mestari Riihi­ mäen Urheilusukeltajat uusi mestaruutensa ja hopean nappasi Hämeenlinnan sukeltajat. 1. divisioonan voiton vei WestCoast UWR ja hopealle jäi SeiVaa. Nokisuu sijoittui pronssille. Nuorten ja naisten sarjan voiton vei Mansen Naiset, toiseksi tuli Nokia ja pronssia sai Najadit. Sarjatoiminnan lisäksi uppopallossa järjestetään myös useampi cup-turnaus. Uppopalloa pelataan monessa seurassa paitsi kilpailumielessä myös kuntoa kohottavana talvikauden harrastuksena. Se kiinnostaa myös nuoria, ja uppopallo kuuluukin monessa seurassa lasten ja nuorten sukellustoimintaan eli norppatoimintaan yhtenä treeni­ muotona. Haasteena on etenkin pienemmillä paikkakunnilla löytää

14

riittävästi pelaajia joukkueen muodostamista varten. Joukkueen kehittyminen riittävälle tasolle arvokisoja varten ottaa oman aikansa, ja esim. nuorten muutto opiskelemaan toiselle paikkakunnalle verottaa joukkueita.

Uppopallo sopii hyvin kuntoa kohottavaksi talvikauden harrastukseksi


Vapaasukelluksen avoimet SM-kisat

Lisäksi huhtikuussa • SARI NUOTIO osallistui CMAS General Assembly -kokoukseen Phuketissa, Thaimaassa 25.–27.4.

7.–8.4. Hämeenlinnassa

kilpailivat vapaasukeltajat avoimissa SM-kisoissa. Moni kisakonkari ja ulkomaanvahvistus päätti jättää tämän vuoden kisat välistä, mikä antoi tilaa uudemmille tulokkaille päästä paremmille sijoituksille. Miesten avoimen sarjan voitti Viron Erki Enkvist, toiseksi sijoittui Mikko Niemeläinen ja pronssia vei Ossi Peltola. Voitto meni Viroon vain 0,3 pisteen erolla Niemeläiseen. Suomenmestaruusmitalit jaettiin miesten sarjassa kulta Mikko Niemeläiselle, hopea Ossi Peltolalle ja pronssi Kristian MäkiJussilalle. Naisten sarjassa ei osallistujapulan vuoksi varsinaista keskinäistä kamppailua syntynyt. Janita Kulkula teki kuitenkin puhtaan hyvän sarjan ja varmisti paikkansa MM-kisoihin, jotka pidettiin Belgradissa, Serbiassa kesäkuun lopussa. Kaikki kisasuoritukset saivat tuomareilta valkoisen kortin, eli virhepisteitä tai hylkäyksiä ei tullut lainkaan.

pidettiin 14.4. Jyväskylässä. Kokousta isännöi 50-vuotisjuhlaansa viettävä Sammakot ry. Ennen virallista kokousta Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen kertoi ajankohtaisista asioista. Koulutuspäällikkö Mika Rautiainen antoi tilannekatsauksen Liiton koulutusohjelman uudistuksista ja e-oppimisen kehittämistyöstä. Myös Sukeltajaliiton vuoden 2017 parhaat palkittiin. Liiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio esitteli kokoukselle vuoden 2017 vuosikertomuksen ja puheenjohtaja Tero Lehtonen vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto esitettiin ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kokouksessa päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Vuoden 2019 jäsenmaksut päätettiin pitää samalla tasolla kuin vuonna 2018 hallituksen esityksen mukaisesti. Kokouksessa päätettiin ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Savolainen ja jäseniksi Ilona Lindström, Jorma Thessler ja Susan Wallenius. Toimikunta valtuutettiin täydentämään kokoonpanoaan sääntöjen

KRISTIINA KARILA

Kevätkokous Sammakoiden vieraana SUKELTAJALIITON kevätkokous

Kevätkokouksessa palkittiin Vuoden parhaita, mm. Vuoden norppa Roope Jokivirta. Vuoden seuran palkinnon vastaanotti Pia Paukku Kotka Diversista.

sallimaan maksimäärään asti eli enintään kahdella henkilöllä. Virallisen kokouksen jälkeen kokousväki sai nähdä ja kuulla Sammakot ry:n ainutlaatuisesta projektista Miljoonasade-yhtyeen kanssa vuodelta 1995, kun yhtye toteutti konsertin uima-altaan pohjalla. Ensimmäistä kertaa Liiton kokousta oli mahdollisuus seurata myös internetin välityksellä, kun tilaisuus striimattiin. Osana kevätkokouspäivän ohjelmaa järjestettiin suomisukellusaiheinen workshop. Workshopissa käsiteltiin mm. Suomen parhaita sukelluskohteita, harrastusaktiivisuuden lisäämistä edistäviä keinoja sekä sukellusolosuhteiden edistämistä. Matti Eronen ja Ari-Pekka Hakulinen esittelivät sukellustoimintaa Montolan kaivoksessa.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 15


018

2 UU

K KO U TO

KARI JALKANEN

Vapepa-sukeltajat apuna etsintätehtävissä SUKELTAJALIITON Vapepa-valiokunta

järjesti 4.–6.5. Savonlinnassa Vapepa-sukelluskurssin ja siihen liittyvän yhteistoimintaharjoituksen. Kurssille osallistui kahdeksan oppilasta. He opiskelivat Vapepa-sukelluksen teoriaa, tekivät harjoituksia avovedessä ja osallistuivat yhteistoimintaharjoitukseen, joka oli samalla kurssin päätösharjoitus. Harjoituksessa simuloitiin onnettomuutta, jossa veneet olivat törmänneet ja useita ihmisiä oli joutunut veden varaan. Harjoitukseen osallistui noin 80 henkilöä poliisija pelastusviranomaisista sekä eri Vapepa-organisaatioiden vapaaehtoisista. Vapepa-sukellus on yksi tapa harrastaa sukellusta ja tärkeä osa Sukeltajaliiton toimintaa.Vapaaehtoiset, koulutetut Vapepasukeltajat avustavat viranomaisia ei-kiireellisissä vedenalaisissa etsintätehtävissä. Työllä on yhteiskunnallista merkitystä, sillä viranomaisten resurssit ovat näiden tehtävien edessä rajalliset. Myös omaisten surutyön ja toipumisen kannalta on tärkeää, että hukkunut läheinen löydetään ja tuodaan pintaan.

16

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta ohjaa sekä ohjeistaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun alaista valtakunnallista Vapepasukellustoimintaa oman erityisalansa asiantuntijana. Sukeltajaliitolla on Vapepa-valmiusryhmiä ympäri Suomen 28 paikkakunnalla, ja toiminnassa on mukana noin 150 sukeltajaa.

Vapepa-sukeltajat avustavat viranomaisia ei-kiireellisissä vedenalaisissa tehtävissä.


Puhtailla rannoilla on turvallista uida

Tietosuoja-asetus vaatii jatkuvaa huomiota

SUKELLUSSEURAT tekevät

EU:N yleinen

arvokasta työtä siivoamalla keväisin rantoja ja muita vesialueita vedenalaisesta roskasta. Rantojenpuhdistustalkoot ovat sukellusseurojen tavanomaista toimintaa, johon osallistutaan aktiivisesti kaikkialla Suomessa. Tätä vuotuista puhdistustyötä on kaupunkien ja kuntien vaikeaa tehdä omin voimin, sillä siihen tarvitaan sukellustaitoa ja -varusteita. Näin rannat pysyvät puhtaina ja turvallisina käyttää uimareille ja muille kesänviettäjille. Tyypillisesti vedestä nostetussa roskassa näkyy elämän koko kirjo: veteen on viskattu kaikkea mahdollista huonekaluista ja kodinkoneista autonrenkaisiin. Polkupyörät ja matkapuhelimet ovat yleinen löydös. Vaarallisimpia ovat rikkoutuneet pullot ja lasinsirpaleet, rautalanka ja muu terävä metallijäte sekä pohjassa pystyssä seisovat metalli- tai puutolpat. Sellainen veden pinnan alla piilossa laiturin päässä on veteen hyppäävälle hengenvaarallinen.

tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5. Voimaantulo aiheutti paljon keskustelua julkisuudessa, ja myös useat sukellusseurat pyysivät Liiton toimistolta neuvoja omien jäsenrekisteriensä saattamisessa asetuksen mukaiseksi. Sukeltajaliitto ohjeisti seuroja saatavilla olevan tiedon mukaan ja päivitti myös omaa rekisteriselostettaan. Suomen Olympiakomitea käynnisti projektin, jossa luodaan yhteiset käytänteet urheiluseurojen ja -järjestöjen rekisteritietojen hallintaan, ja laadittu esitys on luovutettu tietosuojavaltuutetulle kommentoitavaksi.

GDPR astui voimaan. Lisäksi toukokuussa

MIKKO LUNDAHL

Saaristomeren Sukeltajat tarkastavat ja puhdistavat vuosittain Turun kaupungin ulkoilusaarien ja mantereen uima- ja venerantoja sekä rakenteita talkoovoimin. Vuonna 2018 teemaksi muodostuivat uppotukit, joita punnerrettiin kuivalle maalle lähes jokaisesta tarkastuskohteesta.

• KAATIALAN louhoksella Kuortaneella järjestettiin 4.–6.5. sukellusturvallisuusviikonloppu yhteistyössä Rannankylän B&B:n kanssa. Viikonlopun aikana suoritettiin DANensiapukursseja ja harjoiteltiin vesipelastusta ja ensiaputaitoja maasto-olosuhteissa. • SUKELTAJALIITOLLE saatiin oma antidopingkouluttaja, kun Kimmo Korja suoritti Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin järjestämän koulutuksen. Seuroilla on nyt mahdollisuus saada antidopingkoulutusta jäsenilleen Sukeltajaliiton järjestämänä. • OPETUS- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea sai vuonna 2018 kaksi Sukeltajaliiton jäsenseuraa. Monilajiseura Kouvolan Uimarit ry sai 8 000 euroa ja turkulainen sukellusseura Aboa Aquanauts ry 2 500 euroa. • RÄPYLÄUINNIN Finnish Open -kilpailut pidettiin 5.5. Tampereella. Osallistujia oli neljästä suomalaisesta ja yhdestä virolaisesta seurasta. • TURUSSA vietettiin 26.5. perinteistä Sukelluksen päivää muun muassa puhdistamalla Aurajokea vedenalaisesta roskasta. Tapahtumaan osallistui sukeltajia Turun seudun sukellusseuroista.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 17


018 2 Ä KES

SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA

Sukelluskalastuksen kotikisoja SUKELLUSKALASTUKSESSA on

kesän aikana ratkottu mestaruuksia sekä venekisoissa että uimalla käydyissä kisoissa.Vene-SM-kisat käytiin 10.6. Hangossa.Venekisoissa kalastuspaikoille kuljetaan veneellä, mikä mahdollistaa kalastamisen laajemmalla alueella.Venekisat ovat myös tavallinen kilpailumuoto kansainvälisissä kisoissa. Suomenmestaruuden vei Matti Pyykkö, hopealle sijoittui Sami Mikkola ja pronssille Jukka Levonen. SM-kisat käytiin 28.–29.7. Vaasan Raippaluodossa. Matti Pyykkö nappasi myös näissä kisoissa kultaa, toiseksi sijoittui Jukka Levonen ja kolmanneksi Riku Leimola. Joukkuekilpailun paras oli Kampela 1 (Antti Olin, Matti Pyykkö, Niklas Saari), toiseksi tuli RMSK 1 (Jukka Levonen, Pertti Laakso, Tero Vaara) ja kolmanneksi Calypso 1 (Sami Mikkola, Riku Leimola).

Sukelluskalastuksen Cup-kisakalanteriin kuuluu seitsemän koti­maista ja kaksi ulkomaista osakilpailua, joista parhaat pisteet keränneet valitaan maajoukkueeseen. Osakilpailujen järjestäminen eri paikkakunnilla ympäri Suomen sitouttaa ihmisiä laajasti lajiin ja tuo samalla myös näkyvyyttä. Sukelluskalastusvaliokunta kehittää lajia ja kilpailutoimintaa siihen suuntaan, että kynnys lähteä kokeilemaan kilpailemista olisi matala. Kotimaan kilpailuissa on avattu sarja myös lajiin tutustumaan tuleville, ja esimerkiksi Vaasan kisoissa ensikertalaisia oli kymmenkunta. Myös nuorisotoiminnan kasvattamiseen on keskitytty viime vuosina, ja lajissa kilpaileekin jo nuoria, lupaavia kykyjä.

Kynnys osallistua sukelluskalastuksen kisoihin halutaan pitää matalana. 18


Seurojen leirit kesän kohokohta

Yhdenvertaisuus SUKELTAJALIITON yhdenvertaisuussuunnitelman

ja reissut ovat monissa sukellusporukoissa kesän kohokohta, jolla on pitkät perinteet vuosien ajalta. Kirkko­num­ me­­laisen Calypso ry:n 16.–22.7. järjestämälle kesäleirille Russarön saarella osallistui lähemmäs 50 sukeltajaa perheineen. Calypsossa halutaan varmistaa seuratoiminnan jatkuvuus ja innostaa mukaan niin uusia sukupolvia kuin aloittelevia sukeltajiakin, joten mukaan ovat tervetulleita paitsi kaiken tasoiset sukeltajat myös heidän perheensä ja läheisensä. Näin perheellisillä on mahdollisuus yhdistää harrastus ja perhe-elämä, mikä lisää harrastusaktiivisuutta. Leirillä oli osallistujia useista eri seuroista: edustettuina olivat Calypson lisäksi ainakin Lohjan Urheilusukeltajat ry,Voimasukelta­ jat ry, Urheilusukeltajat ry sekä Sukellusseura Nousu ry. Seurassa uskotaan vahvasti ajatukseen siitä, ettei kaikkea tarvitse aina tehdä itse ja yhteistyöllä voidaan saada aikaan parempia tuloksia. Samalla seudulla sukellettaessa naapuriseuraan tutustuu helposti ja yhdessä tekemisestä tulee luontevaa – eikä innokkaita käsipareja ole seura­toiminnassa koskaan liikaa. Sukeltajaliitto onkin kannustanut seuroja yhdistämään resurssejaan ja järjestämään leirejä ja muita tapahtumia yhteistyössä, jolloin saadaan aikaan enemmän kuin yksin. STIG GUSTAVSSON

ERILAISET leirit

mukaan tietoisuutta yhdenvertaisuudesta Liiton toiminnassa on lisätty mm. julkaisemalla Sukeltaja-lehdessä artikkeleita erityisryhmiin kuuluvista sukeltajista. Liitto on kannustanut seuroja esim. suosimaan kimppakyytejä ja kierrättämään tai lainaamaan varusteita, mikä helpottaa harrastamista etenkin nuorilla ja lisää taloudellista yhdenvertaisuutta. Sukeltajaliiton eettiset ohjeet ohjaavat kaikkia Liiton toiminnassa mukana olevia yhdenvertaisuuden toteutumisessa.

IEMI

ANNE-MAARIT LINDSTRÖM-KIVIN

STIG GUSTAVSSON

PIRJO KOSKENALA

Jalkaproteesin kanssa sukeltavaa Osku Puukilaa haastateltiin Sukeltaja-lehteen 3/2018.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 19


018 2 Ä KES

SUSANNA JÄRVENSIVU

Räpyläuinnin maailman­ mestaruus Suomeen TERHI IKONEN voitti

ensimmäisenä suomalaisena henkilökohtaisen maailmanmestaruuden 1500 metrin räpyläuinnissa Serbian Belgradissa 14.–23.7. järjestetyissä MM-kilpailuissa. Ikonen paransi omaa ennätystään noin 5 sekuntia, ja voittoaika 13.20,96 on uusi Suomen ja Pohjoismaiden ennätys.Voitto tuli ylivoimaisesti, sillä hopeamitalisti Ukrainan Yevheniia Olieinikova jäi lähes 7 sekunnin päähän ja pronssimita­listi Saksan Elena Poschart 19 sekunnin päähän. Suomesta oli mukana kolmen naisen joukkue, Terhi Ikonen ja

Laura Lähteenkorva Tampereen Urheilusukeltajista ja Essi Lillman Lahden Uimaseurasta, sekä joukkueen johtajana Kalevi Turkka ja valmentajana Petri Tiitola Tampereelta. Joukkueen suoritus oli varsin hyvä, sillä Suomen sijoitus mitalitaulukossa oli 9. MM-kilpailut olivat osallistujamäärältään suurimmat tähän men­ nessä: mukana oli 346 kilpailijaa 40 eri maasta. Kilpailut televisioitiin suorana lähetyksenä Serbian televisiossa sekä striimattiin Olympic Channel ja Youtube-kanavien kautta.

Terhi Ikonen paransi omaa ennätystään noin 5 sekuntia. 20


Valtakunnallinen halliralli tulee taas PIEKSÄMÄEN Urheilusukeltajat

ry elvyttää perinteiset laitesukelluksen taitokilpailut, joista usein puhutaan myös hallirallina. Syksyllä 2019 seura järjestää Laitesukelluksen SM-taitokilpailut, joissa mitellään laitesukellustaitojen paremmuudesta. Halliralleja järjestettiin yleisesti seuroissa vielä 80-luvulla, mutta sen jälkeen perinne on hiipunut. Viime vuosina on nähty muutamia yksittäisiä tapahtumia, kuten Sammakot ry:n Amazing Dive Race ja Tampereen Urheilusukeltajien Aprilliralli. Hallirallissa sukelletaan pareittain tehtävärataa, ja suoritetaan tehtävät mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Tehtävät testaavat laitesukellustaitoja: tasapainotusta, varusteiden hallintaa, näppäryyttä, ongelmanratkaisukykyä, parityöskentelyä jne. Tapahtumasta pyritään tekemän kaikille sopiva, joten SM-sarjan lisäksi tarjolla on avoin sarja, johon voi osallistua aloittelijakin. Tapahtuman valmistelut ja markkinointi aloitettiin vuoden 2018 puolella. Samalla päivitettiin kilpailusäännöt.

VESKU LANKI

Seura näkyy paikallisesti SUKELLUSSEURAT toimivat

ja näkyvät paikallisesti. Monet seurat osallistuvat aktiivisesti ja esittelevät toimintaansa kotipaikkakuntansa tapahtumissa kuten harrastemessuilla. Mukana olo on hyvä keino markkinoida sukellusta, lisätä tietoisuutta vedenalaisesta maailmasta ja esim. vesistöjen suojelusta sekä löytää yhteistyökumppaneita. Kotkan Meripäivät on Kotkassa vuosittain heinäkuussa järjestettävä festivaalitapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1962 lähtien. Tapahtuma alkaa paraatilla, joka kulkee Kotkan keskustassa Keskuskatua pitkin. Paraatia seuraa vuosittain noin 30 000 kaupunkilaista ja siihen osallistuvat paikalliset yhdistykset ja yritykset. Sukellusseura Kotka Divers on osallistunut useana vuonna paraatiin ja saanut usein myös kunniamaininnan, niin myös vuonna 2018.Vuonna 2016 seura jopa voitti parhaan paraatiosallistujan palkinnon.

Lisäksi kesällä

JUHA HAKULINEN

Hallirallitehtävä voi olla vaikkapa jonglöörausta, kuten Sammakot ry:n Amazing Dive Racessa vuonna 2017.

• SUKELTAJALIITTO toimitti suomeksi CMAS:n tekemän sähköisen oppaan koralleista ja niiden suojelusta. Opas on luettavissa Liiton sivuilla. • CMAS One Star Instructor -täydennyskoulutus järjestettiin 15.–19.8. Rokualla. Koulutukseen osallistui neljä oppilasta. • SARI NUOTIO osallistui 16.6. EUFin kokoukseen Frankfurtissa, Saksassa.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 21


8 201 U U

K

S SYY

KRISTIINA KARILA

Porkkalaan avattiin hylkypuisto SUKELTAJALIITON EDUSTAJAT OLIVAT MUKANA 3.9. PORKKALAN UUDEN HYLKYPUISTON AVAJAISISSA KIRKKONUMMELLA. HYLKYPUISTOLLA TARKOITETAAN HYLKYJÄ, JOTA ON VARUSTELTU NIIN, ETTÄ NIILLÄ VIERAILEMINEN ON HELPPOA, TURVALLISTA JA KIINNOSTAVAA.

PORKKALAN hylkypuistoa kehitetään Träskön pohjoiselta lahdelta tunnettujen hylkyjen ympärille. Hylyille on viety poijut alusten kiinnittymistä varten. Tämä vähentää riskiä, että alusten ankkurit rikkoisivat näitä arvokkaita kulttuuriperintökohteita. Alueen neljälle hylylle on viety ohjausköydet, joita seuraamalla sukeltajan on helppo liikkua. Kierroksen varrelta löytyy opastauluja, joista sukeltaja saa lisätietoa kulloisestakin hylyn osasta. Lisäksi mukaan pinnan alle voi ottaa koko hylkyä esittelevän opaslevyn. Sukelluksesta saa paljon enemmän irti, kun tietää mitä katselee. Etenkin aloittelijalle tästä on hyötyä, sillä sukellusuran alkupuolella huomio kiinnittyy paljolti itse sukeltamiseen ja varsinaiseen nähtävyyteen ei ehdi keskittyä. Porkkalan hylkypuiston ovat perustaneet ja sitä ylläpitävät espoolaisen sukellusseura Nousu ry:n ja Suomen meriarkeologinen seura ry:n vapaaehtoiset. Sukeltajaliitto kannustaa seurojaan adoptoi hylky -toimin-

22

taan, jossa seura ottaa vastuulleen hylystä huolehtimisen.Toiminta lisää kiinnostusta meriarkeologiaan, merihistoriaan ja hylkyjen suojeluun sekä tarjoaa mielekkään tavan harrastaa sukellusta.

Hylkypuistossa aloittelijakin saa hyvän käsityksen hylkykohteesta.


Lisäksi syyskuussa • SUKELTAJALIITTO välitti tietoa jäsenilleen PREACT-tutkimuksesta, joka käynnistyi Jyväskylän liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, ja kannusti vastaamaan siihen liittyvään kyselyyn. Tutkimus koskee kiusaamista ja syrjintää liikuntaympäristössä. • SUKELTAJALIITON hallitus, valiokunnat ja toimiston henkilökunta kokoontuivat 8.9. Helsingissä suunnittelemaan vuoden 2019 toimintaa ja budjettia. • SUKELLUSKALASTUKSEN MM-kisat käytiin 31.8.– 6.9. Sagresissa Portugalissa. Suomesta mukana oli kuuden hengen joukkue. Joukkuekisan voitti Espanja, toiseksi tuli Portugali ja kolmanneksi Chile. Suomen joukkue sijoittui sijalle 18.Yksilökisassa paras suomalainen oli Matti Pyykö sijalla 34.

Seura isännöi kouluttajakurssia Kuopion Urheilusukeltajat isännöi Sukeltajaliiton CMAS One Star Instructor -kurssia Kuopiossa 14.–.16.9. ja 29.–30.9. Seuralla oli tarve saada lisää kouluttajia, ja idea tuoda kouluttajakurssi omalle paikkakunnalle tuntui järkevältä monellakin tapaa. Kurssi palveli paitsi oman seuran, myös lähiseurojen koulutustarvetta. Seura säästi mm. majoitus- ja matkakuluissa, kun kurssilaisten ei tarvinnut matkustaa omaa kotikaupunkia pitemmälle. Koska alueella ei ole omaa liittokouluttajaa, tulivat he paikalle muualta Suomesta, ja myös oppilaita tuli kurssille kauempaankin. Seura hoiti kaikki käytännön järjestelyt ja yhteydenpidon kuntaan, ja mm. uimahalli saatiin edullisemmin seuran kautta. Avovesisukellukset tehtiin seuran alukselta.

Kurssi palveli sekä oman että lähiseurojen koulutustarvetta.

SUKELLUSSEUROJEN sukeltajia oli mukana Project Aware -tapahtumassa Helsingin Hakaniemessä 1.9. Tapahtumaa on järjestetty jo useampana vuonna eri puolilla Suomea, ja se on myös maailmanlaajuisesti tunnettu. Aware-tapahtumien tarkoituksena on parantaa ihmisten tietoisuutta vesiympäristöstä ja saastumisesta. Hakaniemen tapahtumassa siivottiin muutaman tunnin aikana pieni kaistale rantaviivaa pinnan päältä, ja lisäksi sukeltajat keräsivät meren pohjasta sinne kuulumatonta tavaraa. Pinnalla roskat koottiin tapahtumassa yhteen paikkaan ja taiteilija Kristiina Tuura teki niistä tapahtuman ajaksi installaation. Tapahtumapaikalla vieraili lukuisia ohikulkijoita ja lähialueen asukkaita. Pohjasta nostetut roskat ja niistä koottu installaatio kiinnostivat yleisöä, ja myös satunnaisia ohikulkijoita osallistui pinnan päällä roskien keräämiseen ranta-alueella. Tapahtuman päätteeksi roskat siirrettiin Helsingin kaupungin järjestämälle roskalavalle, josta ne lähtivät eteenpäin kierrätykseen. Tapahtumaan osallistui noin 40 henkilöä, joista kymmenkunta kävi sukeltamassa roskia pohjasta. Muut auttoivat sukellustoiminnan pintaorganisaationa ja roskien keräämisessä pinnan päällä.

SANNA PAUKKU

Sukeltajat Aware-tapahtumassa

Merenpohjasta sukellettu romu ja roska on karua katsottavaa. Kristiina Tuuran installaatio Project Aware -tapahtumassa.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 23


8 201 U U

AK

LOK

KRISTIINA KARILA

Syyskokouspäivä paloasemalla syyskokous pidettiin lauantaina 20.10. Tampereella Pirkanmaan Pelastuslaitoksen keskuspaloasemalla. Syys­kokousta isännöi 30-vuotisjuhlaansa viettävä Tampereen Palo­laitoksen Sukeltajat ry. Kokouspäivä alkoi juhlavasti räpyläuimari Terhi Ikosen MM-mitalikahveilla, ja palolaitoksen kuoro Tuli­kukot muisti Ikosta serenadilla. Ikonen voitti kesällä räpyläuinnin maailmanmestaruuden 1500 metrin matkalla. Samalla hänelle luovutettiin Sukeltajaliiton hopeinen ansiomerkki. Myös muita huomionosoituksia jaettiin. Erno Olkkoselle luovutettiin Sukeltajaliiton hänelle esittämä Suomen Palopäällystöliiton ansiomitali tunnustuksena mittavista ansioista erityisesti Vapepa-sukellustoiminnassa ja sen kehittämisessä. Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto jaettiin Turun perinteikkäälle Aurajoen puhdistustempaus sukeltaen -tapahtumalle. Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen kertoi ajankohtaisista asioista sekä piti esityksen Liittoon kuulumisen hyödyistä. Kokous hyväksyi esityksen vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä eroSUKELTAJALIITON

24

vuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tero Lehtonen Hämeenlinnasta valittiin yksimielisesti jatkamaan Liiton puheenjohtajana; muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksen jäseniksi valittiin uusina Ari-Pekka Hakulinen Savonlinnasta, Kimmo Korja Jyväskylästä ja Tuomo Palevaara Riihimäeltä. Muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksessa jatkavat kauden 2019 Jorma Thessler Rovaniemeltä, Susan Wallenius Hämeenlinnasta, Sami Järvinen Espoosta ja Jorma Poikolainen Hyvinkäältä. Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2019 valittiin Hannu Sohlman, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajiksi Pricewaterhouse Coopers Oy, tilintarkastusyhteisö. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2019 valittiin Jyrki Lukkarinen ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen. Kokouksen jälkeen kokousväki pääsi esittelykierrokselle paloasemalle sekä tutustumaan sen museoon. Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat esitteli nuorisotoimintaansa paloaseman altaalla. Lämminhenkistä Tampereen Palolaitoksen Sukeltajien 30-vuotisjuhlaa vietettiin illalla Kaupinojan saunalla.


Erityisryhmien kouluttajatapaaminen JORMA Poikolainen

ja Timo Ovaskainen osallistuivat 20.10. Alicantessa, Espanjassa erityisryhmien sukeltamista koskevaan kouluttajaseminaariin. Seminaarin järjestivät Alicanten yliopisto ja CMAS, ja osallistujia oli 11 maasta. Matkaa varteen Sukeltajaliitto sai Ahos-säätiön myöntämän apurahan. Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä laajasti kaikenlaisia ihmisryhmiä, joilla on rajoitteita, jotka tulee ottaa huomioon sukelluskoulutuksessa. Esimerkiksi iän karttuessa ja rajoittaessa liikkumistamme siirrymme kaikki erityisryhmän sukeltajiksi. Esitykset käsittelivät sitä, miten erityisryhmät on huomioitu sukelluskoulutuksessa Euroopassa. Mm. Israelissa on koulutettu erityisryhmiä jo 24 vuotta, ja myös Belgiassa on asiasta kokemusta pitkältä ajalta. Suomessa Sukeltajaliitto koulutti vuosituhannen alussa erityisryhmien sukelluskouluttajia ja koulutukseen luotiin materiaali, mutta toiminta hiipui tekijöiden puutteessa. Seminaarissa korostettiin, että eri tavoin vammautuneet sukellusoppilaat tulisi kouluttaa muiden kanssa samoilla kursseilla, jotta he tuntevat olevansa mukana sukellus­ yhteisössä. Suomessa erityisryhmiin kuuluvia sukeltajia on mukana tavanomaisessa seura­toiminnassa. Seminaarin tuloksena tuotetaan CMAS:n koulutusohje erityisryhmien sukelluskoulutukseen, ja myös Sukeltajaliitto saa sen käyttöönsä. Koulutusohje integroidaan osaksi Liiton e-oppimisympäristön materiaaleja.

Lisäksi lokakuussa • VAPAASUKELLUKSEN Infinity Depth -kilpailussa 14.–21.10. Larnakassa Kyproksella oli Suomesta mukana kolmen hengen joukkue. • SUKELLUSKALASTUKSEN PM-kisassa 12.–13.10. Store Beltissä Tanskassa Suomesta oli mukana 10 hengen joukkue.

Sukeltajaliitolla jo viisi Tähtiseuraa TÄHTISEURA-OHJELMA on Olympiakomitean seura­ toiminnan laatuohjelma, joka kehittää suomalaista seura­ toimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, jonka Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät seuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät. Merkkiä voi hakea jollekin kolmesta osa-alueesta: lasten ja nuorten toiminta, aikuisten harrasteliikunta sekä huippu-urheilu tai vaikka kaikille kolmelle. Merkki kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. Tähtiseuran toiminnan laatu on todennettu, ja sitä seurataan säännöllisin auditoinnein.

Tähtimerkki myönnetään seuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät. Sukeltajaliiton seuroista vuonna 2018 viidellä oli nuorisotoiminnan Tähtimerkki ja kaksi seuraa käynnisti työn aikuisten harrasteliikunnan Tähtimerkin saamiseksi. Tähtiseuroja olivat vuonna 2018: • KESKI-UUDENMAAN Sukeltajat ry, Järvenpää • SUKELLUSSEURA Simppu ry, Salo • SUKELLUSSEURA Vesikot ry, Kouvola • NOKIAN Urheilusukeltajat ry, Nokia • RIIHIMÄEN Urheilusukeltajat ry, Riihimäki Sukellusseura Simppu ry ja turkulainen kamppailulaji­seura Budokwai ry tekivät innovatiivisesti 22.4. ensimmäisen kahden eri lajin Tähtiseura-vertaisauditoinnin. TIMO OVASKAINEN

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 25


018 2 U

KU

AS R R A

M

JANI MÄKINEN

Suomi mukana ensimmäisissä uppopallon nuorten MM-kisoissa ENSIMMÄISET nuorten

(U21) uppopallon MM-kisat pelattiin Saksan Oberhausenissa 14.–18.11. Suomesta mukana oli myös poikien joukkue vahvistettuna yhdellä tytöllä. Suomen joukkue sijoittui 7. sijalle. Poikien sarjan voitti Kolumbia, hopealle sijoittui Saksa ja pronssille Turkki. Kisoissa oli ensimmäistä kertaa myös tyttöjen sarja. Sarjan voitti tyttöjen sarjan voitti Turkki, hopeaa sai Kolumbia ja pronssia Saksa. Mitalisijat vallanneet maat olivat pelillisesti selvästi edellä muita. Suomi hävisi selvin luvuin Kolumbialle ja Turkille. Uppopallossa joukkueiden tasoero näkyy herkästi suurena maalierona.Tanskan (4-1) sekä Ruotsin (6-0) kanssa peli oli tasaisempaa, mutta silti joukkueella riittää kirittävää vuoden 2019 PM-kisoja ajatellen. Suomen joukkueen keski-ikä oli vain noin 18 vuotta. Joukkueesta ensi kaudeksi vain kaksi poikaa tulee yli-ikäiseksi. Kaksi pelaajista oli ainoastaan 15-vuotiaita, eli heillä on edustusvuosia U21:ssä vielä kosolti edessä.

26

– Oberhausen oli oppireissu, jossa sai käsityksen, mitä kansainvälisillä areenoilla menestyminen vaatii. Seuraava kansainvälinen koitos ovat 2019 PM-kisat.Töitä pitää tehdä, mutta Tanska ja Ruotsi ovat iskuetäisyydellä, toteaa U21-valmentaja Jani Mäkinen.

Suomen joukkueen keski-ikä oli 18 vuotta, kisojen nuorin.


MARKUS PUUMALA

Lisäksi marraskuussa

Sukeltajat nenät vedessä

• DIVERSNIGHTIA vietettiin tänä vuonna 3.11. 23 kohteella ympäri Suomen.Yhteensä tähän maailmanlaajuiseen sukellustapahtumaan osallistui runsaat 1400 sukeltajaa kaikkiaan 141 kohteella. Tapahtuman tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon sukeltajia veteen yhtä aikaa samalla kellonlyömällä, vuonna 2018 kello 20.18.

SUKELTAJALIITTO osallistui ensimmäistä kertaa valtakunnalliseen Nenäpäivä-keräykseen. Seuroja kannustettiin järjestämään syksyllä laitesukelluskokeiluja tai muita tapahtumia ja keräämään pieni vapaa­ ehtoinen osallistumismaksu, joka tilitettiin Liiton Nettilippaaseen. Keräystulos oli 785 euroa. Mm. seuraavat sukellusseurat osallistuivat keräykseen yksittäisten lahjoittajien lisäksi: • Hämeenlinnan Sukeltajat ry • Nousu ry, Espoo • Urheilusukelluskerho Delfin ry,Vaasa • Kuopion Urheilusukeltajat ry

Kiitämme kaikkia keräykseen osallistuneita!

KOULULAISILLE suunnattuja Vesisankarit-tapahtumia on järjestetty syksystä 2015 lähtien.Vuonna 2018 Vesisankarit haastoi Suomen uimahallit ja kylpylät järjestämään kaikille avoimen Vesisankarittapahtuman.Yli 100 tapahtuman kiertue alkoi tammikuussa Pudasjärveltä ja päättyi marraskuussa Padasjoelle. Vesitaidot ovat tuhansien vesistöjemme maassa kansalaistaitoja. Vesisankarit-tapahtumat tarjoavat monipuolisia vesiliikuntaelämyksiä ja innostavat harjoittelemaan vesillä liikkumisen taitoja. Päivän aikana voi kokeilla erilaisia vesilajeja eri toimijoiden järjestämissä harrastusryhmissä tai koulussa osana eri oppiaineita. Sukeltajaliiton seurat ovat olleet mukana noin 40 tapahtumassa järjestämässä mm. perusvälineiden kokeilua, sukellusratoja ja

VESISANKARIT

Vesisankarit vedenalaisia pelejä ja leikkejä. Vesisankareita ovat tekemässä Koululiikuntaliitto, Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetusja Hengenpelastusliitto. Hanketta tukee Reijo Rautauoman säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

www.vesisankarit.fi Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 27


018 2 U

KU

LU JOU

MIKA SAAREILA

Sukelluskuvilla monta tehtävää SUKELTAJAT VALOKUVAAVAT JA VIDEOIVAT INNOKKAASTI VEDENALAISIA NÄKYMIÄ. NÄIN HE NÄYTTÄVÄT MYÖS MUULLE YHTEISKUNNALLE, MILTÄ AINUTLAATUINEN LUONTOMME NÄYTTÄÄ PINNAN ALLA.

SUKELTAJIEN kuvia ja videoita voidaan käyttää tutkijoiden apuna muun muassa eliölajien tunnistamisessa, vesiluonnon tilan seurannassa, meriarkeologisessa tutkimuksessa ja ympäristötietoisuuden lisäämisessä. Kuvaajat voivat myös osallistua sukelluskuvauksen kilpailuihin ja saada siten palautetta töistään. Sukelluskuvauksen taso Suomessa on noussut vuosi vuodelta, ja parhaat kuvaajamme ovat menestyneet PM-tasolla. Myös CMAS:n järjestämissä EM- ja MMkisoissa on ollut suomalaisia osallistujia vuosien varrella.

Sukeltajaliitto järjestää vuosittain Sukelluskuvauksen SM-kilpailun. Vuonna 2018 Vuoden sukelluskuvaksi valittiin hämeenlinnalaisen Toni Rasinkankaan mustavalkoinen vapaasukelluskuva ”Cross­ lines”. Kilpailuun osallistui 26 kuvaajaa yhteensä 170 kilpailu­työllä. Pekka Tuuri voitti 2018 jo kolmannen kerran Sukelluskuvauksen PM-kilpailun. Kilpailun järjesti Ruotsin sukellusliitto. Kilpailuun osallistui 24 kuvaajaa yhteensä 362 kuvalla. Suomesta mukana oli 6 osallistujaa.

Sukelluskuvauksen taso Suomessa on noussut vuosi vuodelta. 28


Viestintävuosi

Kiitos!

SUKELTAJALIITTO tavoittaa jäsenistönsä usean kanavan kautta. Sukeltaja.fi-sivustolle on koottu runsas sukelluksen tietopaketti, ja sivusto palvelee seuroja ja niiden sukeltajia muun muassa tarjoamalla jäsenrekisterin niiden käyttöön. Sukeltaja-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa kotiin kannettuna jäsenetuna, ja sen voi myös tilata kesto­ tilauksena. Sähköiset uutiskirjeet tavoittavat paitsi koko jäsenistön, myös kohdennetusti eri ryhmiä, kuten sukelluskouluttajat, seurojen toimihenkilöt ja norppaohjaajat. Sosiaalinen media, kuten Facebook ja Instagram, täydentää muuta viestintää.

5.12. vietettiin Vapaaehtoisten päivää. Sukeltajaliittokin esitti kiitoksensa Facebook-postauksella kaikille niille vapaaehtoisille, jotka tekevät sukellusseuroissa ja Liiton luottamustoimissa työtä suomalaisen sukelluksen hyväksi. Seurojen ja Liiton toiminta perustuu suurelta osin vapaaehtoisuuteen. Seurojen kouluttajat ja ohjaajat, toimihenkilöt, kipparit ja muut aktiivit ovat innokkaita sukellusharrastajia, joille vapaaehtoistyö on osa mielekästä harrastamista. Seurassa on mahdollisuus tehdä asioita, joita muuten ehkä ei olisi, kuten kipparoida sukellustukialusta. Seurassa voi oppia ja kehittyä ja hankkia uusia taitoja, josta voi olla hyötyä myös muualla yhteiskunnassa, kuten työelämässä. Yhteistyö on tärkeä osa tätä harrastusta, ja seurat keräävät toimintaansa mukaan samanmielisiä ihmisiä, jotka nauttivat yhdessä tekemisestä.

Mikkelin seudun vesille

Mieletön mantaelämys

Ota haltuun e-oppiminen

2/2018

Hinta 6,50 € www.sukeltaja.fi

OISLEHTI VEDENALAISEN MAAILMAN ERIK

Suomen

sukelluskesä Hylkyjen Hanko

Liiton toimisto palvelee tiedotusvälineitä etsimällä sopivia sukelluksen asiantuntijoita heidän käyttöönsä. Vuonna 2018 tiedotusvälineissä seurattiin Thaimaan pelastusoperaatiota, jossa nuori jalkapallojoukkue pelastettiin veden täyttämästä luolasta. Sukeltajaliitto sai useita yhteydenottoja media edustajilta, ja päivien ajan toimistolta ohjattiin toimittajia haastattelemaan sopivia sukelluksen asiantuntijoita. Tällaisissa tapauksissa Liitolla on tärkeä rooli asiallisen faktatiedon tarjoajana ja virheiden oikaisijana.

Myös Liiton toimintaa hoidetaan suurelta osin vapaaehtoistyönä. Liiton tehtäviin, kuten hallitukseen ja valiokuntiin, hakeutuvat ihmiset haluavat ja voivat vaikuttaa sukellusharrastuksen kehittymiseen laajemminkin kuin oman seuran puitteissa. Näissä tehtävissä on myös hyvä mahdollisuus verkostoitua erilaisten, eri puolilta Suomea tulevien sukeltajien kanssa ja nähdä, miten harrastustoimintaa tehdään muualla. Myös kansainvälisiin tehtäviin on mahdollisuus Liiton vapaaehtoisena.

Lisäksi joulukuussa • MIKA RAUTIAINEN osallistui EUF-kokoukseen 8.12. Wienissä, Itävallassa.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 29


Liitto olemme me

2


2018

Jäsenyydet ja edustukset

Liitto oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä: • AIDA International • Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) • CMAS Europe • European Underwater Federation (EUF) • Suomen Olympiakomitea ry • Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) ry • Urheilutyönantajat ry • Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)

Liiton edustajat osallistuivat seuraaviin kotimaisiin ja kansain­ välisiin kokouksiin sekä tilaisuuksiin:

Sukeltajaliitto on mukana Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry:n Liikuntaystävä-hankkeessa. Pienellä vuosittaisella maksulla tuetaan muun muassa liikuntapaikkojen kunnostamista Liiton nimetyllä ystävyyskoululla Tansaniassa ja edistetään lasten koulunkäyntiä.

• Suomen Olympiakomitean kevätkokous, Helsinki 19.6. (Sami Järvinen, Sari Nuotio) • Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton syysliittokokous 6.11. (Sari Nuotio) • Suomen Palopäällystöliiton Vesisukellusfoorumi 12.–13.12. (Sami Kuivainen) • Ulkoilufoorumin kokous 4.6. ja 12.12. (Mika Rautiainen) • CMAS General Assembly ja CMAS Europe General Assembly, Phuket, Thaimaa 25.–27.4. (Sari Nuotio) • EUF-kokous, Frankfurt, Saksa 16.6. (Sari Nuotio) ja Itävalta, Wien 8.12. (Mika Rautiainen) • 50 vuotta ylipainehappihoitoa TYKSissä -päivä ja juhlaseminaari Turku 18.10. (Sari Nuotio)

Liitolla oli seuraavat kotimaiset edustukset:

Liitolla oli seuraavat kansainväliset edustukset ja yhteistoimintaa:

• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton hallitus (Riku Metsälä) • Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton olosuhdevaliokunta (Mika Rautiainen) • Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton uimataitovaliokunta (Tuomo Palevaara) • Suomen Uimopetus- ja Hengenpelastusliiton vesiturvallisuus­ valiokunta (Heli Halava) • Ulkoilufoorumi (Mika Rautiainen) • Vapepan keskustoimikunta ja työvaliokunta (Ari-Pekka Arponen)

• Riku Riikonen toimii CMAS:n uppopallovaliokunnassa kaudella 2017–2021. • Liitolla on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa. • Kim Jaatinen on kutsuttuna asiantuntijana ESRA:n organisaatiossa (European Spearfishing Records Association).

Yhteistoiminta:

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 31


ET

LIIT

SEN Ä J N

O

Vuosi 2018 oli Sukeltajaliiton 62. toimintavuosi. Liiton jäsenenä oli 155 seuraa, joiden jäsenmäärä vuoden lopussa oli 9 117 henkilöä. Näistä 1 873 oli alle 19-vuotiaita. Liitolla oli vuoden lopussa 232 henkilöjäsentä ja 7 yhteisöjäsentä.

LAPPI

• INARIN Urheilusukeltajat • JOB-DIVERS • KEMIN Urheilusukeltajat • KITTILÄN VPK • MIDNIGHT Divers • PAIHNEENALENTAJAT • ROVANIEMEN Urheilusukeltajat • SODANKYLÄN Urheilusukeltajat • TORNIONLAAKSON Sukellusseura • TORNION Urheilusukeltajat

POHJOIS-POHJANMAA

• MURSUT • NIVALAN Sukeltajat • OULUN Vesimiehet • PUDASJÄRVEN Sukeltajat • SUKELLUSSEURA Ahti • YLIVIESKAN Urheilusukeltajat

KESKI-POHJANMAA

KESKI-SUOMI

• KEURUUN Urheilusukeltajat • JOKILAAKSON Pasurit • JOKILAAKSON Urheilusukeltajat • JYVÄSKYLÄN Delfiinit • JYVÄSKYLÄN Sukeltajat • SAMMAKOT • TEKNIIKKASUKELLUS Äänekoski

• KOKKOLAN Urheilusukelluskerho Merisaukot • URHEILUSUKELLUSKERHO Kaskelotti

POHJANMAA

• AQUANAUT • PIETARSAAREN Urheilusukeltajat Diving 80 • BOTHNIA Gulf Divers -82 • DELFIN • NÄRPES Sportdykare Scuba 77

SATAKUNTA

ETELÄ-POHJANMAA

• KANKAANPÄÄN Urheilusukeltajat • KAUTTUAN Vesisukelluskerho • KOKEMÄEN Kova-Väki Urheilusukellus • MERIKARVIAN VPK • PORIN Urheilusukeltajat • RAUMAN Laitesukeltajat • RAUMANMEREN Sukelluskerho

• DIVERS Club Alavus • KAUHAJOEN Sukeltajat • LAKEUDEN Sukeltajat • SUUPOHJAN Sukeltajat • ÄHTÄRIN Sukeltajat

PIRKANMAA

• ASK Hepula • CLUB Aquarius • HÄMEENKYRÖN Kirkonkylän VPK • KANGASALAN VPK / Sukellusosasto • KYRÖSKOSKEN VPK • MÄNTÄN Seudun Urheilusukeltajat Vesikot • NOKIAN Urheilusukeltajat • PARKANON VPK:n Sukellusosasto • RAUMA-REPOLA Diving Club • SCUBA Do • SCUBA Libre • TAMMERFORS Vrakdykarna • TAMPEREEN Palolaitoksen Sukeltajat • TAMPEREEN Urheilusukeltajat • TEISKON VPK / Sukellusosasto • VALKEAKOSKEN Urheilusukeltajat

32

VARSINAIS-SUOMI

• ABOA Aquanauts • BORSTÖ Club • DC Diving • PARGAS Tumlare • RANNIKKOSUKELTAJAT • SAARISTOMEREN Sukeltajat • SALON Toverit / Sukellusjaos • SUKELLUSSEURA Iku-Turso • SUKELLUSSEURA Seoskaasu • SUKELLUSSEURA Simppu • TEAM Seksmiilar • VAKKA-SUOMEN Urheilusukeltajat

PÄIJÄT-HÄME

• HEIPS/SUKELLUSJAOS • LAHDEN Pingviinit • LAHDEN Urheilusukeltajat • LAHDEN Uimaseura ry • NASTOLAN Sukellussuunnistajat

KANTA-HÄME

• FORSSAN Seudun Sukeltajat • GUMMIWIHTA • HÄMEENLINNAN Sukeltajat • RIIHIMÄEN Urheilusukeltajat


YHTEISÖJÄSENET

KAINUU

• KAINUUN Urheilusukeltajat • SUKELLUS-HOSSA

POHJOIS-SAVO

• FIRE Divers • KUOPION Urheilusukeltajat • LEPPÄVIRRAN Urheilusukeltajat • SUONENJOEN Urheilusukeltajat • SUKELLUSSEURA Vesihiisi

ETELÄ-SAVO

• MIKKELIN Urheilusukeltajat • PIEKSÄMÄEN Urheilusukeltajat • SAVONLINNAN Urheilusukeltajat

UUSIMAA

• ARCTIC Divers Club • ATLANTIS Finswimming Club • AURELIA Divers • BIOSUKELTAJAT ry • BONA Diving Team • BOTTOM Club • CETUS Espoo – Cetus Esbo • DIPNOI Divers • EKENÄS Sportdykare Piraya • ESPOON Dyykkarit • ESPOON Urheilusukeltajat • FINNAIRIN Sukeltajat • FREEDIVING Team Of Finland

• LUKSIA, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä • SAIMAAN Risteilyt Oy • SIRIUS Vapen Handel (SVH) • SUKELLUSPALVELU Stella Maria • SUOMALAINEN Sukelluskoulu • TVÄRMINNEN eläintieteellinen asema • SUOMEN meriarkeologinen seura ry

POHJOIS-KARJALA

• JOENSUUN Laitesukeltajat • JOENSUUN Urheilusukeltajat • KESKI-KARJALAN Sukeltajat • LIEKSAN Sukeltajat • NURMEKSEN Urheilusukeltajat • OUTOKUMMUN Urheilusukeltajat • PUHOKSEN Sukeltajat

ETELÄ-KARJALA

KYMENLAAKSO

• IMATRAN Urheilusukeltajat • PARIKKALAN Sukeltajat • RUOKOLAHDEN Palok. Pelastussukeltajat • SAIMAAN Norpat Urheilusukellusseura

• KOTKA Divers • KOUVOLAN Uimarit • KOUVOLAN Varuskunnan Urheilijat / Sukellusjaos • SUKELLUSSEURA Vesikot

• HYKS Urheiluseura / Urheilusukellusjaos • HYVINKÄÄN Urheilusukeltajat • KARKKILAN Urheilusukeltajat • KESKI-UUDENMAAN Sukeltajat • LOHJAN Urheilusukeltajat • LOVIISAN Merisukeltajat • MARINE Iquanas • MERISUKELTAJAT • MH-SPODA • MOONLIGHT Divers • MURENA • NAJADIT • NESTEEN Sukeltajat • NOUSU • PARTIOSUKELTAJAT • PSK Kupla • SIMMIS Wanda • SIPOON Sukeltajat – Sibbo Dykare

• SUB Aqua Club Marinus • SUB-AQUA Club Barracuda • SUKELLUSSEURA Calypso • SUKELLUSSEURA Hydromania • SUKELLUSSEURA H2o • SUKELLUSSEURA Plutot Pd • SUKELTAJAT • SUOMENLAHDEN Hylkysukeltajat • SYVÄSUKELTAJAT • TEAM Kampela • TEKNINEN Sukellusseura Nessie • THE Finnish Sealions • TOPDIVE ry • TRES Dyckers • URHEILUSUKELTAJAT • VALKON VPK / Sukellusryhmä • VANTAA Divers • VOIMASUKELTAJAT • VUOSAAREN VPK • YLEISRADION Sukelluskerho

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 33


NET E S N JÄ O T LII

Sukeltajaliitto ry:n jäsenseurat 1992–2018 250

207 196

200 190

179

162

155

150 1992

1997

2002

2007

2012

2018

Jäsenmäärä Sukeltajaliitto ry:n seuroissa 1992–2018 15000

12 232 11 688

12000

11 478

10 571 9 848

9000 9117

8 960

6000

1992

1997

2002

2007

Vuonna 2018 Sukeltajaliitolla oli 7 yhteisöjäsentä. 34

2012

2018


Ikäjakauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa

2014

2015

2016

2017

2018

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 0–6 v

7–10 v

11–14 v

15–18 v

19–24 v

25–34 v

35–44 v

45–54 v

55–64 v

65 +

Sukupuolijakauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa 2 242

2014

8 143

2 144

2015

7 815

2 202

2016

7 646

2 127

2017

2 058

2018

0

2000

naiset

7 322

miehet

7 059

4000

6000

8000

10000

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 35


LUT E V PAL

N

E JÄS

Sukeltajaliiton palvelut jäsenille TOIMINNAN ytimessä on Sukeltajaliiton seuroille järjestämä ohjaajaja kouluttajakoulutus, erilaiset tapahtumat ja kilpailulajien toiminta.

myötä vakuutetuillamme on mahdollisuus mm. hyödyntää DAN Europen asiantuntijuutta ja myös konsultoida heitä ei-kiireellisissä tapauksissa.

KOULUTUS

Kattavan liittokouluttajajärjestelmän ansiosta koulutusta voidaan tarjota laaja-alaisesti ja seurojen tarpeisiin vastaten.Valtakunnallisten ohjaaja- ja kouluttajakurssien lisäksi erilaisia seurojen isännöimiä tilauskursseja järjestettiinkin Espoossa, Helsingissä, Riihimäellä ja Kuopiossa. Alueellisina kursseina koulutettiin tulevia ohjaajia Tervetuloa ohjaajaksi -kursseilla sekä CMAS M1-kouluttajia, CMAS M2-kou­ luttajia, nitroksikouluttajia, DAN-kouluttajia ja VAPEPA-kouluttajia. Yksittäisiä CMAS-tekniikkasukelluskouluttajia on koulutettu seuroihin jo 1990-luvulta lähtien, mutta 18 uutta CMAS Technical Skills -kouluttajaa vuoden 2018 aikana on uusi päänavaus CMAS-tekniikkasukelluskoulutukselle Suomessa. Liiton sukelluskoulutus on kokenut isoja uudistuksia. Turva­ ohjeiden, koulutusohjeen ja kurssien järjestämisohjeiden päivitysten sekä e-oppimismateriaalien käyttöönoton tavoitteena on ollut lisätä joustavuutta ja monimuotoisuutta seurojen koulutustoimintaan. Myös seurojen toiveisiin on pystytty vastaamaan, ja käytössä on nyt aiempaa suurempi valikoima kursseja. Liitto huolehtii kaikista jäsenten kouluttamien sukeltajien kortituksista ja ylläpitää rekisteritietoja kortituksista. HUOMIONOSOITUKSET

Liitto ylläpitää ansiomerkkijärjestelmää, jonka avulla seurat voivat palkita aktiiveja. Liitto julkaisee myös merkkipäiväartikkeleita internetsivuillaan merkkipäivää viettävistä, sukelluksessa ansioituneista pitkän linjan toimijoista. Samalla taltioituu kiinnostavaa sukelluksen historiaa.Vuoden aikana Liiton edustajia on vieraillut seuroissa vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa. VAKUUTUKSET

Liitto tiivisti vuoden 2018 alusta yhteistyötään DAN Europen kanssa, ja Liitolle räätälöity jäsenvakuutus, niin sukeltajavakuutus kuin urheilijoiden lisenssivakuutuskin, tulevat nyt DAN Europen tarjoamina.Yhteistyön

36

MUU LIITON TUKI JA ETUJA JÄSENYYDESTÄ

• SUKELTAJALIITON jäsenyyden hakemisprosessissa avustetaan sekä seuroja että yhteisöjäseniksi pyrkiviä. • SEUROJA ohjataan ja neuvotaan erilaisten tukien hakemisessa ja esimerkiksi sääntöuudistusten tekemisessä. • LIITTO myötävaikuttaa aktiivisesti sukellusolosuhteiden parantamiseen. Liitto antaa lausuntoja ja on asiantuntijana mukana edistämässä alueellisia olosuhdehankkeita. • LIITON rekisterin kautta seuroilla on käytössä veloituksetta työ­ kalu jäsenrekisterin ylläpitoon. • 17 seuraa käytti jäsenmaksupalvelua, jossa Liitto huolehti seuran jäsenmaksulaskutuksesta. • LIITON jäsenyhdistyksillä on voimassa vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus jäsenetuna: Liitto maksaa Tuplaturvavakuutuksen ja tarjoaa tämän seuroille. • SEURAT voivat tilaisuuksissaan esittää musiikkia ilman tekijänoikeuskorvauksia liikunnan ja urheilun Teosto ja Gramex -lajiliittosopimusten mukaisesti. • LIITTO tukee kattavia hylkytietoja sukeltajille antavan Hylyt.netin toimintaa. • SUKELTAJA-LEHTI on jokaisen jäsenyyden piiriin kuuluvan sukeltajan jäsenetu. • VIKING Line tarjoaa matkoja erikoishintaan Liiton jäsenseurojen jäsenille. • LIITTO tarjoaa jäsenilleen kompressorien ilmanlaadun analysointipalvelua edulliseen jäsenetuhintaan. • HELSINGIN lipputehdas antaa Sukeltajaliiton jäsenille alennuksen A-lipun hinnasta. • LIITON jäsenseuroissa toimivat DAN-ensiapukouluttajat voivat vuokrata Sukeltajaliiton ensiapukoulutuskalustoa edulliseen jäsen­ etuhintaan. • LIITTO neuvottelee jäsenistölleen yhteistyökumppaneiden kautta tulevia tarjouksia ja kampanjaetuja.


Saanko esitellä? SUKELTAJALIITON HALLITUS JA VASTUUALUEET 2018 • Tero Lehtonen, puheenjohtaja, koulutus, talous, Sukeltaja-lehden päätoimittaja • Pentti Hartikainen, varapuheenjohtaja, koulutus, materiaalityö • Sami Järvinen, varapuheenjohtaja, ympäristöasiat, kulttuuriperinnön suojelu, tekniikkasukellus • Lauri Kivimäki, nuorisotoiminta, uppopallo • Kimmo Korja, räpyläuinti, vapaasukellus, antidopingtyö • Jorma Poikolainen, erityisryhmien sukellus, käännöstyöt • Jorma Thessler,Vapepa-toiminta • Irmeli Tirronen, sukelluskalastus • Susan Wallenius, turvallisuus, ensiapu­ koulutus

TOIMISTO • Sari Nuotio, toiminnanjohtaja • Heli Halava, nuorisopäällikkö • Kristiina Karila, viestintäkoordinaattori • Anne Kettunen, järjestöassistentti • Mika Rautiainen, koulutuspäällikkö • Riku Verkkomäki, jäsenpalveluvastaava

SUKELTAJA-LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO 2018 • Tero Lehtonen, päätoimittaja • Stig Gustavsson • Kristiina Karila • Susanna Korkiatupa • Pasi Mannerkoski • Elina Mikkonen • Mika Rautiainen

LIITON TILINTARKASTAJA Hannu Sohlman KHT

LIITON TOIMINNANTARKASTAJA Jyrki Lukkarinen

Suoritetut sukelluskoulutukset vuonna 2018 117

Snorkkelisukelluskoulutus 47

47

27

Vapaasukelluskoulutus 27 Laitesukelluksen peruskoulutus 408 Tekniikkasukelluskoulutus 11

72

yhteensä

Taitokoulutus 70 Vapepa-sukeltajakoulutus 9 Ensiapukoulutus 72

765

9

70

Kouluttaja- ja ohjaajakoulutus 117 11

408

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 37


Sukeltajaliiton vaikuttamistyö SUKELTAJALIITON VAIKUTTAMISTYÖN TAVOITTEENA ON • TEHDÄ suomalaista

sukellusta tunnetuksi ja aktivoida osal-

listumista • EDISTÄÄ sukellusharrastuksen

ja sukelluksen kilpailulajien toimintaedellytyksiä • TEHDÄ näkyväksi sukellusseurojen ja sukeltajien toimintaa • EDISTÄÄ kumppanuuksia, joissa sukeltajien osaamista voidaan hyödyntää • EDISTÄÄ sukellusturvallisuutta ja eettisiä toimintatapoja • EDISTÄÄ vedenalaisen kulttuuriperinnön ja ympäristön suojelua • YLLÄPITÄÄ perinteitä ja vaalia sukelluksen historiaa.

HANKKEET JA KAMPANJAT

Sukeltajaliitto valvoo harrastussukelluksen etua. Kansalliset ja kansainväliset säädökset esimerkiksi ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelun, maanpuolustuksen ja tekniikan aloilla vaikuttavat sukellusharrastukseen. Sukeltajaliitto on vaikuttanut harrastussukelluksen toimintaympäristön kehittymiseen yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa osallistumalla erilaisiin olosuhde-, toimintaedellytys- ja kehittämishankkeisiin.

Sukeltajaliitto on edistänyt hyviä hylkysukellustapoja Sukeltajaliiton, Suomen merimuseon ja Museoviraston yhteisellä Helli Hylkyjämme -kampanjalla. Sukeltajaliitto ollut mukana Suomen Koululiikuntaliiton ja vesilajien yhteisessä Vesisankarit-toiminnassa ja ohjaus­ ryhmässä edistämässä koululaisten vesiturvallisuustaitoja erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomen. Liitto on edelleen ollut mukana Seinäjoen Routakallion louhoshankkeessa. Liitto on ollut ei-rahoittavana kumppanina mukana BALTIC RIM-hankkeessa. Kyse on laajasta kolmivuotisesta EU-hankkeesta, jossa keskeinen tavoi­te on tuoda merellinen kulttuuriperintö mukaan merialuesuunnitteluun. Hanketta koordinoi Suomessa Museo­virasto.

VAIKUTTAMISTYÖTÄ VUONNA 2018

TYÖRYHMÄT JA KOKOUKSET

TAPAHTUMAT

Sukeltajaliitto on järjestänyt Savonlinnassa 4.–5.6. pidetyn Vapepa-sukeltajakurssin yhteydessä yhteistoiminta­ harjoituksen, jossa harjoiteltiin pelastamista ja etsintää kuvitteellisessa vesionnettomuustilanteessa. LAUSUNNOT

Sukeltajaliitto on ilmaissut huhtikuussa Opetus- ja kulttuuriministeriölle kantansa liikuntapoliittiseen selontekoon. Liitto on antanut elokuussa Liikenne- ja viestintä­ ministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä uudeksi vesiliikennelaiksi, jossa Liitto otti kantaa esitettyihin kirjauksiin sukelluksen näkökulmasta. Liitto on antanut elokuussa Eurajoen kunnanhallitukselle lausunnon Suomen Ammattikalastajaliitto ry:n hakemuksesta vesiliikenteen kieltämiseksi Eurajoen kunnassa Lännennaulojen alueella.

38

Liitto on laatinut yhteistyössä Tukesin kanssa kirjeen tekniikkasukelluksen turvallisuudesta. Liitto on ollut yhdessä ulkoilufoorumin kanssa kommentoimassa yksityistielakimuutoksen esitystä ja esitystä Metsähallituksen luontopalveluiden rahoituksen turvaamiseksi.

Sukeltajaliitto on osallistunut Olympiakomitean johtaman aikuisliikunnan laatusertifikaatin kehittämisryhmän toimintaan. Liitto tiedotti Olympiakomitean eri puolella Suomea järjestämistä laatuohjelman esittelytilaisuuksista. LISÄKSI SUKELTAJALIITTO ON

• TARJONNUT asiantuntemustaan sukellusonnettomuuksiin liittyen • SELVITELLYT keinotekoisten sukelluskohteiden perustamiseen liittyviä ohjeistuksia • JAKANUT Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon tapahtumalle ”Aurajoen puhdistustapahtuma sukeltaen”. Jakamalla tämä ympäristöpalkinto saavutetaan positiivista näkyvyyttä sukeltajien ympäristön hyväksi tekemälle työlle ja lisätään sen arvostusta.


MIKA SAAREILA

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 39


Valiokuntien vuosi

3 40


Laitesukellusvaliokunta LAITESUKELLUSVALIOKUN-

on ylläpitää laitesukellusharrastuksen asiantuntijuutta seuraamalla uusimpia opetusmenetelmiä ja perehtymällä sukellustekniikan ja -menetelmien kehitykseen. Se kehittää ja ylläpitää Liiton laitesukelluskoulutusohjelmia, kurssimateriaaleja ja tukee aktiivisesti seuroja koulutuskyvykkyyden luomisessa ja ylläpidossa. Valiokunta pyrkii myös ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja kehittämään toimialueensa sisältöjä muutosten edellyttämällä tavalla. Vuoden 2018 kuluessa valiokunnan toiminta painottui seurojen koulutustoiminnan joustavuuden ja monimuotoisuuden lisäämiseen ja koulutusmäärien kasvun mahdollistamiseen laitesukelluskoulutuksessa. Käytännön työnä tämä merkitsi ohjeistuksen uudelleen kirjoittamista ja uusiin kurssijulkaisuihin tähtäävää sisällöntuotantotyötä. Yleinen koulutusohje uudistettiin täydellisesti. Uusi ohje seuraa CMAS:n standardeja mahdollisimman tarkasti, ja siinä on huomioitu sukelluskoulutusta koskevat ISO-standardit. Ohjeen nimeksi vaihdettiin CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Vuoden aikana julkaistiin uudet järjestämisohjeet 18 laitesukelluskurssille. Riskiarvioon perustuva toiminta, kouluttajan harkinta ja paikallisten olosuhteiden huomioiminen korostuvat sekä yleisessä koulutusohjeessa että kurssien järjestämisohjeissa. Vapaaehtoisista koostuva materiaalityöryhmä teki julkaisut seuraavista kursseista: CMAS** Diver, CMAS*** Diver, CMAS Nitrox Gas Blender, CMAS* Instructor ja Lähikouluttajasta CMAS M1-kouluttajaksi -täydennyskoulutus. Täysin uutta kurssitarjontaa syntyi CMAS Technical Skills -kurssin muodossa. CMAS Advanced Nitrox -kursseja on järjestetty pienimuotoisesti jo 1990-luvulta lähtien, mutta vuonna 2018 julkaistu e-oppimismateriaali on ensim­mäinen suomenkielinen tämän kurssin oppimateriaali. Myös työ CMAS Rescue Diver ja CMAS** Instructor -kurssien osalta saatiin vuoden kuluessa hyvään vauhtiin. Jo aiemmin julkaistujen CMAS* Diver ja CMAS EANx Diver -kurssien e-oppimismateriaaleja päivitettiin. Vuoden lopulla käynnistettiin e-oppimisjärjestelmän alustapäivityksen valmistelutyö. Kouluttajakoulutuksen joustavuuden lisäämiseksi valiokunta laati uuden CMAS*** Instructor -lähtöisen toimintamallin. Toimintamallin tavoitteena on lisätä laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen joustavuutta merkittävästi mahdollistamalla koulutuksen järjestäminen entistä asiakastarvelähtöisemmin (paikka, aikataulu, osallistujat, kurssin toteutustapa). Joustavuutta lisäämällä pyritään täyttä­mään ensimmäisessä vaiheessa seurojen akuutti kouluttajatarve ja pidemmällä aikajänteellä lisäämään laitesukelluskouluttajien suhteellista määrää seuroissa.

HARRI NIEMISEN ARKISTO

NAN tehtävänä

Seurojen koulutusresurssien luomiseen ja ylläpitämiseen tähtäävää laitesukelluskouluttajakoulutusta järjestettiin seuraavasti: • LÄHIKOULUTTAJASTA CMAS M1 -kouluttajaksi täydennyskoulutus Espoossa, Hämeenlinnassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Rokualla ja Vaasassa • CMAS* Instructor -kurssi Espoossa ja Kuopiossa • CMAS** Instructor -kurssi Espoossa • CROSSOVER-KURSSI CMAS M2 -kouluttajaksi Kuopiossa • CMAS nitroksikouluttajan näyttökokeita Espoossa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Lohjalla ja Tammisaaressa • CMAS Normoxic Trimix Instructor -kurssi Helsingissä. Lisäksi valiokunta myönsi hakemuksesta CMAS Technical Skills Instructor -luokituksen 18 kouluttajalle. Toiminnan joustavuuden lisäämiseksi valiokunnan toimintaa ohjattiin ja suunniteltiin kuukausittain järjestetyissä Skype-tapaamisissa. Näihin tapaamisiin osallistui myös Sukeltajaliiton hallituksen edustaja. Yleistä koulutusohjetta ja kurssien järjestämisohjeita työstettiin Sharepoint-alustalla ja erillisissä Skype-kokouksissa. Materiaalityöryhmän toimintaa ohjattiin Skype-tapaamisilla, joita vuoden kuluessa järjestettiin kesätaukoa lukuun ottamatta viikoittain. HARRI NIEMINEN, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Harri Nieminen, puheenjohtaja Pentti Hartikainen Timo Karttunen Riku Kumpu Mika Rautiainen, sihteeri Perry Suojoki

Seura- ja työvaliokunta PUHEENJOHTAJISTON ja toiminnanjohtajan muodostama Seura- ja työvaliokunta valmistelee hallitukselle asioita ja suorittaa hallituksen sille antamia erillistehtäviä.

Valiokunnan kokoonpano Pentti Hartikainen Sami Järvinen Tero Lehtonen Sari Nuotio

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 41


NAT N U

OK

I VAL

Ensiapukoulutusvaliokunta ENSIAPUKOULUTUSVALIO-

HARRI MÄKITALON ARKISTO

KUNTA kehittää

sukeltajille sovellettua ensiapukoulutus­ järjestelmää ja järjestää ensiapukouluttajakoulutusta. Valiokunta järjesti 14.–15.4. Espoossa seuraavat kouluttajakurssit: Basic Life Support ja Automated External Defibrillation, Oxygen First Aid for Scuba Divers ja On-Site Neurological Assessment for Divers sekä 27.–28.3. Helsingissä providertasoiset kurssit niille kouluttajille, joilta se puuttui. Kurssilta saatiin kahdeksan uutta kouluttajaa ja kahdelle vanhalle kouluttajalle lisää pätevyyksiä. 10.11. pidettäväksi suunniteltu PBLSD-päivityskoulutus peruuntui vähäisen osal-

listujamäärän vuoksi.Valiokunnan haasteena on saada seurat kiinnostumaan ensiapukoulutuksesta ja lähettämään oppilaita DANensiapukouluttajakurssille. Valiokunta päivittää DAN-ensiapukoulutusmateriaaleja ja osallistuu aktiivisesti suomenkielisen materiaalin tuottoon. HARRI MÄKITALO, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Harri Mäkitalo, puheenjohtaja Ari-Pekka Arponen Riikka Keto-Timonen Anne Räisänen-Sokolowski

Vapepa-valiokunta

SAMI KUIVAISEN ARKISTO

VAPEPA-VALIOKUNTA kokoon-

42

tui kuusi kertaa vuonna 2018. Valiokunta jatkoi hyvää yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.Valiokunta edisti Vapepa-sukellustoiminnan tunnettavuutta ja lisäsi uskottavuutta viranomaisten ja muiden Vapepa-toimijoiden parissa. Valiokunta osallistui Vapepan keskustoimikunnan ja työvaliokunnan toimintaan.Valiokunnan edustajana toimi Ari-Pekka Arponen. Valtakunnallinen Vapepa-sukeltajakurssi järjestettiin Savonlinnassa 4.–6.5.2018. Kurssinjohtajana toimi Vapepa-valmiuskouluttaja Erno Olkkonen. Kurssi päättyi isoon yhteistoimintaharjoitukseen, jossa oli mukana viranomaisia ja Savonlinnan Vapepan paikallistoimikunnan eri hälytysryhmiä.Vuoden 2019 Vapepa-sukeltajakurssi päätettiin järjestää Turussa 26.–28.4. Vuoden 2018 aikana valmistui valtakunnallinen Ohje Sukeltajaliiton Vapepa-sukellustoiminnasta, ja sille saatiin Sukeltajaliiton hallituksen ja Vapepan keskustoimikunnan hyväksyntä.Vapepa-sukeltajakurssin koulutusmateriaalin käyttöä hyödynnettiin e-oppimisympäristössä edellistä vuotta enemmän. Syksyllä muodostettiin työryhmä Vapepa-erikoissukellustoiminnan kehittämiseksi. Ryhmän tarkoituksena on organisoida erikoissukellus-

ryhmä Vapepan vaatimusten mukaiseksi vuoden 2019 aikana. Sukeltajaliiton syyskokouksessa lokakuussa Tampereella liittokouluttaja,Vapepa-valmiuskouluttaja Erno Olkkonen palkittiin Suomen Palopäällystöliiton myöntämällä ja Sukeltajaliiton esittämällä ansiomitalilla ansioistaan Vapepa-sukellustoiminnan kehittäjänä ja viranomaisyhteistyön edistäjänä. Vuoden 2018 lopussa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun OHTOhälytysjärjestelmässä oli rekisteröityneenä 32 sukeltajien hälytysryhmää, joissa yhteensä 155 Vapepa-sukeltajaa. SAMI KUIVAINEN, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Sami Kuivainen, puheenjohtaja Ari-Pekka Arponen Tapani Kallioniemi Erno Olkkonen Kari Savolainen

PEKKA TUURI


Turvallisuusvaliokunta

MIKKO VIKKULA

TURVALLISUUSVALIOKUNTA

toteutti sille suunniteltuja tehtäviä kuten turvallisuutta edistävä tiedotus Sukeltajalehdessä, Liiton internetsivuilla ja muilla kanavilla sekä läheltä piti -tapauksista tehtyjen raporttien käsittely. Valiokunnan jäsenet osallistuivat asiantuntijoina erilaisiin turvallisuusaiheisiin tilaisuuksiin. Valiokunta oli mukana tekemässä Tukesin julkaisemaa kaivossukeltamisen turvallisuutta käsittelevää kirjettä. Se osallistui myös vuoden 2019 maaliskuussa pidettävän Reccü 2019 -seminaarin valmisteluun. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi valiokunnan jäsenet olivat oman ammatillisen osaamisensa vuoksi mukana monenlaisissa asiantuntijatehtävissä muun muassa sukelluslääketieteen (SSLY), viranomaissukeltamisen, Vapepa-sukelluksen, sukellusonnettomuuksien teknisten tutkintojen, ulkomaisten onnettomuustapahtumien sekä onnettomuusanalysoinnin parissa.

Vuonna 2018 suomalaisille tapahtui yksi kuolemaan johtanut sukellusonnettomuus, jonka tietoja valiokunta analysoi ja tiedotti.

MATTI ANTTILA, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Matti Anttila, puheenjohtaja Jere Mäki-Patola Harri Mäkitalo Jouni Piispanen Anne Räisänen-Sokolowski Thomas Stenius Mikko Vikkula

TIINA BOMAN

Nuorisovaliokunta NUORISOVALIOKUNNAN vuosi koostui koulutuksista, materiaalituotannosta ja Tähtiseurojen auditoinneista. Vuoden aikana järjestettiin Tervetuloa ohjaajaksi -kurssi, kaksi Norppaohjaajakurssia ja Snorkkelisukelluskouluttaja­ kurssi.Yhteensä näillä kursseilla koulutettiin 40 oppilasta. Nuorisovaliokunnan liittokouluttajat kokoontuivat 3.3. liittokouluttajapäivään pohtimaan uusia koulutusohjeita, ja samalla muutettiin Norppaohjaajakurssin arvostelua CMAS standardien mukaisiksi. Norppaohjaajakurssilla jaettavat sleitit uudistettiin ja tilattiin alkuvuodesta. Myös Snorkkelisukeltajan polun kuvaus saatiin valmiiksi. Osallistuimme valtakunnallisesti Vesisankarit-kiertueeseen sekä keväällä että syksyllä.Vesisankarit tavoittivat tuhansia koululaisia. Muista valtakunnallisista tapahtumista mainittakoon Riihimäen Urheilusukeltajien järjestämä kaikille seuroille avoin nuorten laite­ sukellusleiri Melqqu, joka keräsi parikymmentä nuorta laitesukeltajaa

Lopen Iso-Melkuttimelle viikonlopuksi kesäkuun alussa. Sinettiseurat siirtyivät historiaan, kun Tähtiseura-nimitys otettiin käyttöön. Sukellusseuroista viisi on Tähtiseuroja. Niistä kolme auditoitiin vuoden 2018 aikana, ja ne vastaanottivat uudet Tähtiseura-merkit. Lokakuussa järjestettiin Helsingissä Tähtiseura-seminaari, jossa tähtiseurojen edustajat olivat mukana. IRENE SAVOLAINEN, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Irene Savolainen, puheenjohtaja Eemeli Hiekkataipale Heli Kylen Ilona Lindström Tuomo Palevaara Robert Tunturi

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 43


NAT N U

OK

I VAL

Räpyläuintivaliokunta

TEEMU SALON ARKISTO

VALIOKUNTA huolehtii

räpyläuinnin kehittämisestä, kilpailutoiminnasta ja kouluttaa nuoria lajin pariin. Painopisteenä oli kilpailulajien tuominen helposti lähestyttäviksi ja osallistuminen vahvemmin mukaan nuorisotoimintaan. Valiokunta paransi viestintää suunnitelmallisemmaksi ja aktiivisemmaksi, käyttäen esimerkiksi Facebookia markkinakanavana. Yhtenä kilpailutavoitteena oli osallistuminen MM-kisoihin ja siellä kahden finaalipaikan saavuttaminen. Terhi Ikonen onnistui yli kaikkien odotusten voittamalla maailmanmestaruuden 1500 metrin pintauinnissa uudella Pohjoismaiden ennätysajalla. Keväällä Suomesta osallistui kahden seuran (KoU ja TaUrsu) uimareita Saksan Leipzigissä pidettyihin World Cup -kilpailuihin. Leipzigissä Terhi Ikonen voitti 800 pintauinnin uudella pohjoismaiden ennätyksellä. Myös arvokasta kisakokemusta kertyi. Valiokunta vie lajitietoutta seuroihin järjestämällä alueellisia esittelytilaisuuksia mm. uintikilpailujen yhteydessä. Kaikkia ei pystytty toteuttamaan niukoista resursseista johtuen. Tällä hetkellä Suomessa on kohtalaisen hyvät mahdollisuudet ja matala kynnys aloittaa räpyläuinti. Facebookista löytyy lista seuroista, joiden kautta lajiin pääsee

sisään.Valiokunta järjesti syksyllä Kouvolassa aloittelijoiden leirin, johon osallistui ennätysmäärä nuoria. Valiokunta kehittää yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa ottaen oppia toisilta valiokunnilta, koska vain lajiryhmien välisellä yhteistyöllä savutetaan tuloksia.Valiokunta järjesti maajoukkue-ehdokkaille leiritystä esimerkiksi aloittelijoiden leirin yhteydessä.Valiokunta avustaa seuroja kansallisten kilpailujen järjestelyissä. TEEMU SALO, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Teemu Salo, puheenjohtaja Antero Hammar Kimmo Korja Marja-Liisa Kotikuusi Ville Kotikuusi Kalevi Turkka

TIMO PÖNTISEN ARKISTO

Vapaasukellusvaliokunta

44

VAPAASUKELLUKSEN vuoden 2018 toiminta painottui koulutukseen, arvokisoihin ja avovesileirien järjestämiseen. Suomessa AIDA-kouluttajat järjestivät useita AIDA** ja AIDA***-tason koulutuksia eri puolilla Suomea, ja näillä kursseilla koulutetut luovat pohjaa seuraavan tason kurssien järjestämiselle. AIDAn koulutusmateriaalit ovat nyt pääasiassa sähköisiä. Kurssilaiset suorittavat laajentuneesta teoriaosuudesta osan itseopiskeluna netissä ennen kurssia. Kurssilainen voi perehtyä asiaan silloin kun hänelle parhaiten käy, eikä kaikkea uutta tarvitse omaksua parissa päivässä kurssipaikan luennoilla ja harjoituksissa. Vapaasukelluksessa yhteistyö on tiivistä valiokunnan, lajin valtakunnallisen erikoisseuran Freediving Team of Finland ry:n ja paikallisten seurojen vapaasukellustoiminnan kesken. Tämä helpottaa valiokunnan koordinointityötä, koska kanssakäyminen on säännöllistä ja lajia ja sen toimintaedellytyksiä kehitetään yhdessä. Seuratasolla on

saatu erityisesti pääkaupunkiseudun vapaasukellustoimintaa laajennettua – vapaasukellusharrastuksen pariin on nyt helppo päästä myös Helsingin seudulla. Allaslajien SM-kisat järjestettiin Hämeenlinnassa. Kesällä järjestettiin perinteisesti kaksi valtakunnallista avovesileiriä Päijänteen Kinisselällä. Jälkimmäisen leirin yhteydessä oli syvyyssukelluskilpailu. Maajoukkue osallistui allaslajien 2018 MM-kisoihin Belgradissa. Lisäksi Suomesta osallistui vapaasukeltajia Kyproksella pidettyyn AIDA-syvyyskisaan. TIMO PÖNTINEN, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Timo Pöntinen, puheenjohtaja Paula Hietanen Simo Kurra Mikko Pöntinen Viljami Tabell Kaj Toivola


Uppopallovaliokunta

HANNU AHOSEN ARKISTO

KAUDELLA 2017–18 uppo­ pallossa pelattiin miesten SMsarja ja 1-divisioona sekä Anuorten SM-sarja. Sarjoissa pelasi yhteensä 15 joukkuetta. A-nuorten SM-sarjassa pelasi kaksi naisten joukkuetta, Najadit ja Mansen naiset, mutta huolestuttavasti vain yksi varsinainen A-nuorten joukkue. Joukkuemäärät sarjoissa pysyivät samalla tasolla edellis­ vuoteen verrattuna A-nuorten sarjaa lukuun ottamatta. Vuoden 2018 PM-kisat järjesti Ruotsi. Turnaus pelattiin Katrineholmissa 24.–25.2.2018. Naiset toivat kisoista hopeaa ja miehet sijoittuivat kolmanneksi.

Kautta aikojen ensimmäiset nuorten MM-kisat pelattiin 14.– 18.11.Oberhausenissa Saksassa. Kisoissa oli erikseen naisten ja miesten sarjat, mutta Suomi osallistui ainoastaan miesten sarjaan. Suomen nuoressa joukkueessa pelasi myös yksi nainen. Joukkue sijoittui turnauksessa seitsemänneksi. HANNU AHONEN, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Hannu Ahonen, puheenjohtaja Jani Mäkinen Teemu Pelttari Janek Ploompuu

Sukelluskalastusvaliokunta SUKELLUSKALASTUKSEN

MM-kisat Portugalin Sagresissa sujuivat hienosti, sillä Suomen joukkue jätti taakseen monta kovaa sukelluskalastusmaata. Hieno uutinen alkavalle kaudelle on Euro-Afrikan mestaruus­ kilpailujen saaminen Tanskaan, ja Suomen joukkue lähteekin tutuille vesille toiveikkaana. Lajimme tulevaisuus näyttää hyvältä!

ANTTI OLININ ARKISTO

kansainvälinen kilpailuvuosi 2018 oli hieno. Pohjoismaiden mestaruudesta kisattiin Tanskassa lokakuussa. Kisa oli suomalaisten kisakalenterissa viimeinen, ja kun kauden avauskisakin oli Tanskassa toukokuussa, niin nämä hienot ja kalaisat vedet tulivat monelle tutuksi. Suomenmestaruudesta kilpailtiin heinäkuussa Vaasan Raippaluodossa.Vaasa on ottanut paikkansa yhtenä suomen parhaista sukelluskalastuspaikoista ja myös vuoden 2019 SM-kisat on tarkoitus järjestää siellä.Vene-SM kisat käytiin Hangossa – molempien kisojen voittajaksi kruunattiin lajin konkari Matti Pyykkö. Veneillä käytävät kilpailut ovat vakiinnuttaneet paikkansa kotimaisissa kisoissa ja tuovat arvokasta oppia veneillä käytäviä kansainvälisiä kisoja varten.Venekilpailuja on jo kolme kauden seitsemästä kilpailusta. Seitsemän kotimaisen osakilpailun järjestäminen seitsemällä eri paikkakunnalla sitouttaa ihmisiä laajasti lajiin ja tuo samalla myös näkyvyyttä. Kotimaan kilpailuissa on avattu sarja myös lajiin tutustumaan tuleville, ja esimerkiksi Vaasan SM-kisoissa ensikertalaisia oli kymmenkunta.

ANTTI OLIN, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Antti Olin, puheenjohtaja Kim Jaatinen Ville Lahikainen Jussi Nuutinen Mikael Raitokari Tapio Salakari

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 45


Vuoden menestyjät

4


2018

Myönnetyt ansiomerkit Liiton hopeinen ansiomitali ja -merkki

Liiton standaari

Aaltonen Jari Alhonmäki Silja Hakulinen Juha Holopainen Esa Ikonen Terhi Kauppila Marko Kautto Ari Kinnunen Hannu Lammi Timo Lehto Harri Mattila Mika Muhonen Tarmo Nieminen Vesa Siponen Helena Sjöblom Kimmo Tirronen Jukka Väärä Vesa-Matti Tapio Salakari

Leppänen Keijo Peränen Matti Sirviö Veijo

GummiWihta ry Kankaanpään Urheilusukeltajat ry Sammakot ry Outokummun Urheilusukeltajat ry Sukeltajaliitto ry Sammakot ry Sammakot ry Outokummun Urheilusukeltajat ry Finnairin Sukeltajat ry Hämeenlinnan Sukeltajat ry Vakka-Suomen Urheilusukeltajat ry Sammakot ry GummiWihta ry Sammakot ry Vakka-Suomen Urheilusukeltajat ry Merisukeltajat ry Saaristomeren Sukeltajat ry Sukeltajaliitto ry

Kankaanpään Urheilusukeltajat ry Sammakot ry Outokummun Urheilusukeltajat ry

CMAS P4 -kortti Lyytikäinen Ari Niskakoski Tuomas Riikonen Jouko Tanner Jukka-Pekka Palevaara Tuomo

Yleisradion Sukelluskerho ja Sukellusseura Plutot PD Sukellusseura Ahti ry Finnairin Sukeltajat ry Tampereen Palolaitoksen sukeltajat ry Riihimäen Urheilusukeltajat ry

Suomen Palopäällystöliiton ansiomitali Olkkonen Erno

Sukeltajaliitto ry

Liiton pronssinen ansiomitali ja -merkki Ahonen Seppo Hakamäki Raila Halttunen Sirpa Hammar Antero Hirvonen Jouni Ilksöz-Jussila Seda Juurikivi Jani Järvinen Anne Kivikoski Elja Kiviluoto Riku Koivula Antti Koskinen Heikki Koskinen Timo Kunelius Henri Malinen Satu Miettinen Susanna Mustonen Tomi Mäkinen Timo

Hämeenlinnan Sukeltajat ry GummiWihta ry Sammakot ry Sukeltajaliitto ry Sammakot ry Sammakot ry Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry Vakka-Suomen Urheilusukeltajat ry Kankaanpään Urheilusukeltajat ry Riihimäen Urheilusukeltajat ry Hämeenlinnan Sukeltajat ry Riihimäen Urheilusukeltajat ry Sammakot ry Tornion Urheilusukeltajat ry Kankaanpään Urheilusukeltajat ry Sammakot ry Riihimäen Urheilusukeltajat ry Finnairin Sukeltajat ry

Olin Antti Sukeltajaliitto ry Paalu Erkki Kankaanpään Urheilusukeltajat ry Pekkala Petri Merivoimat Peltonen Seppo Riihimäen Urheilusukeltajat ry Rautamäki Matti Riihimäen Urheilusukeltajat ry Roisko Jukka-Pekka GummiWihta ry Räisänen Juha-Pekka Riihimäen Urheilusukeltajat ry Saarikoski Anna-Mari Sammakot ry Salminen Tommi GummiWihta ry Saukkonen Kari Outokummun Urheilusukeltajat ry Savilahti Tiina Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry Seppälä Pauli Hämeenlinnan Sukeltajat ry Suomela Risto Tornion Urheilusukeltajat ry Tabell Viljami Hämeenlinnan Sukeltajat ry Tiitola Petri Sukeltajaliitto ry Varjo Aki Vakka-Suomen Urheilusukeltajat ry Vesanto Petri Kankaanpään Urheilusukeltajat ry Virtanen Teemu

Riihimäen Urheilusukeltajat ry


2017

Vuoden parhaat VUODEN SUKELLUSKOULUTTAJA

VUODEN SUKELLUSKALASTAJA

Jani Rautio, Imatran Urheilusukeltajat ry

Mikael Raitokari, Porin Urheilusukeltajat ry

VUODEN VAPAASUKELTAJA

VUODEN SEURA

Lauri Aalto, Cetus ry

Kotka Divers ry

VUODEN RÄPYLÄUIMARI

VUODEN NORPPAOHJAAJA

Terhi Ikonen, Tampereen Urheilusukeltajat ry

Olli Anttonen, Mikkelin Urheilusukeltajat ry

VUODEN UPPOPALLOILIJA

VUODEN NORPPA

Jim Holmbäck, Riihimäen Urheilusukeltajat ry,

Roope Jokivirta, Kotka Divers ry

Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry

VUODEN NORPPASEURA

VUODEN SUKELTAJA

Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry

Hannu Ahonen, Pietarsaaren Urheilusukeltajat

SUKELTAJALIITON YMPÄRISTÖPALKINTO

Diving 80 ry

Aurajoen siivoustempaus sukeltaen -tapahtuma

KISATULOKSIA

Vapaasukellus Allaslajien SM-kisat, 7.–8.4., Hämeenlinna

48

MIEHET

pisteet

NAISET

pisteet

1. Mikko Niemeläinen (155 m DNF, 200 m DYN, 5:03 STA)

238,1

1. Janita Kulkula (110 m DNF, 95 m DYN, 4:33 STA)

157,1

2. Ossi Peltola (114 m DNF, 169 m DYN, 5:30 STA)

207,5

3. Kristian Mäkijussila (117 m DNF, 150 m DYN, 5:50 STA)

203,5


KIS ATU

LOK

Vapaasukellus

SIA

Mitalisijat ja suomalaisten tulokset

Allaslajien MM-kisat, 23.-30.6. Belgrad, Serbia DNF MIEHET

pituus (m)

1. Mateusz Malina, Puola

226

1. Magdalena Solich-Talanda, Puola

178

2. Alexander Bubenchikov, Ukraina

217

2. Julia Kozerska, Puola

173

3. Vitomir Maricic, Kroatia

209

3. Mierla Kardasevic, Kroatia

168

11. Kristian Mäki-Jussila, Suomi (B-finaali)

160

16. Salla Hakanpää, Suomi

130

38. Mika Meskanen, Suomi

103

24. Janita Kulkula, Suomi

107

DYN NAISET

pituus (m)

DYN MIEHET

pituus (m)

DNF NAISET

pituus (m)

1. Alexander Bubenchikov

289

1. Magdalena Solich-Talanda, Puola

243

2. Petar Klovar, Kroatia

212

2. Julia Kozerska, Puola

233

3. Mateusz Malina, Puola

203

3. Mierla Kardasevic, Kroatia

230

17. Ossi Peltola, Suomi

216

24. Salla Hakanpää, Suomi

145

20. Kristian Mäki-Jussila, Suomi

211

33. Janita Kulkula, Suomi

107

39. Mika Meskanen, Suomi

146

STA MIEHET

min

s

1. Goran Colak, Kroatia

9

45

2. Peter Durdik, Slovakia

9

22

3. Mateusz Malina, Puola

8

46

17. Ossi Peltola, Suomi

7

5

30. Mika Meskanen, Suomi

5

32

31. Kristian Mäki-Jussila, Suomi

5

32

STA NAISET

min

s

1.Veronica Ditter, Itävalta

8

7

2.Yuriko Ichihara, Japani

7

6

3. Anna-Marie Christiansen, Tanska

6

38

Infinity Depth Games, 14.-21.10., Kypros CWT MIEHET

pituus (m)

1. Pavlos Kourtellas, Kypros

73

2. Lauri Aalto, Suomi

56

3. Simo Kurra, Suomi (virhepisteitä)

56

4. Riku Rakkola, Suomi

46

FIM MIEHET

pituus (m)

1. Lauri Aalto, Suomi

52

2.Vasilis Bissas, Kypros

25

CNF MIEHET

pituus (m)

1. Lauri Aalto, Suomi

• STA • DNF • DYN • FIM • CNF • CWT

26

staattinen hengenpidätys pituussukellus ilman räpylöitä pituussukellus räpylöillä köysiavusteinen syvyyssukellus syvyyssukellus ilman räpylöitä syvyyssukellus räpylöillä

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 49


SIA

LOK U T A KIS

Sukelluskalastus

Mitalisijat ja suomalaisten tulokset

Vene-SM-kilpailut 10.6., Hanko pisteet 1. Matti Pyykkö

Team Kampela ry

18 400

2. Sami Mikkola

Calypso ry

15 865

3. Jukka Levonen

Raumanmeren Sukelluskerho ry

15 345

SM-kilpailut 28.–29.7., Raippaluoto, Vaasa pisteet

YKSILÖKILPAILU

1. Matti Pyykkö

Team Kampela ry

66 958

2. Jukka Levonen

Raumanmeren Sukelluskerho ry

58 462

3. Riku Leimola

Calypso ry

57 837

MM-kilpailut 6.–10.10., Sagres, Portugali YKSILÖKILPAILU

50

1. Jody Lot

Portugali

2. Andre Dominiques

Portugali

3. Xavier Blanco

Espanja

34. Matti Pyykkö

Suomi

52. Joonas Lassila

Suomi

69. Tero Vaara

Suomi

71. Antti Olin

Suomi


PM-kilpailut 12.–13.10., Tanska YKSILÖKILPAILU

1. Thomas Brogaard

Tanska

2. Thomas Pedersen

Tanska

3. William Siefert

Tanska

4. Kim Jaatinen

Suomi

6. Sami Mikkola

Suomi

7. Tuomas Huhtaniska

Suomi

11. Matti Pyykkö

Suomi

12. Riku Leimola

Suomi

14. Jukka Levonen

Suomi

15. Tapio Salakari

Suomi

16. Henrik Tuomas

Suomi

19. Jarno Koivisto

Suomi

21. Joni Segerroos

Suomi

27. Kimmo Hohkuri

Suomi

SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 51


SIA

LOK U T A KIS

Uppopallo

Mitalisijat ja suomalaisten tulokset

SM-SARJA

A-NUORTEN SM-SARJA

1. Riihimäen Urheilusukeltajat

1. Nokia

2. Hämeenlinnan Sukeltajat

2. Mansen naiset

3. Urheilusukeltajat Helsinki

3. Najadit

4. Tampereen Urheilusukeltajat 5. PSK Kupla Espoo

PM-kisat 24.–25.2., Katrineholm, Ruotsi MIEHET

NAISET

1. Tanska

1. Norja

2. Norja

2. Suomi

3. Suomi

3. Tanska

4. Ruotsi

4. Ruotsi

Nuorten MM-kisat 14.–18.11., Oberhausen, Saksa MIEHET 1. Kolumbia

5. Tanska

2. Saksa

6. Ruotsi

3. Turkki

7. Suomi

4. Norja

8. Tsekki

SUKELTAJALIITTO toimii

puhtaan urheilun puolesta yhteistyössä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n kanssa. Liitolla on oma antidopingohjelma, ja urheilijoitamme testataan säännöllisesti.Vuonna 2018 sukelluslajeissa tehtiin neljä testiä kilpailussa ja neljä kilpailun ulkopuolella. Testit tehtiin uppopallossa.

52


PEKKA TUURI

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 53


SIA

LOK U T A KIS

Räpyläuinti

Mitalisijat ja suomalaisten tulokset

MM-kilpailut 14.–20.7., Belgrad, Serbia NAISET 50 M SUKELLUS

aika

aika

1. Shu Cheng Jing

Kiina

15,90

1. Patlasova Maria

Venäjä

1:43,39

2.Yoon Miri

Korea

16,12

2. Simonova Vitalina

Venäjä

1:43,90

3. Lin Yaqi

Kiina

16,13

3.Varga Krisztina

Ukraina

1:44,55

24. Lähteenkorva Laura

Suomi

18,36

15. Lillman Essi-Maria

Suomi

1:51,41

50 M RÄPYLÄUINTI

aika

400 M RÄPYLÄUINTI

aika

1. Aguirre Joya Paula Alejandra

Columbia

17,52

1. Sun Yi Ting

Kiina

3:12,10

2. Fernandez Castillo Grace

Columbia

17,84

2. Lopatina Elena

Venäjä

3:12,86

3. Kim Gain

Korea

18,00

3. Mikhailushkina Ekaterina

Venäjä

3:13,14

29. Lähteenkorva Laura

Suomi

20,13 SE

13. Ikonen Terhi

Suomi

3:24,46

50 M PARIRÄPYLÄUINTI

aika

400 M PARIRÄPYLÄUINTI

aika

1. Senanszky Petra

Unkari

21,13

1. Patlasova Maria

Venäjä

3:44,92 ME

2. Choi Min Ji

Korea

21,89

2.Varga Krisztina

Unkari

3:45,92

3. Bodnia Valeriia

Venäjä

21,93

3. Hraskova Zuzana

Slovakia

3:48,91

3. Im Minji

Korea

21,93 7. Lillman Essi-Maria

Suomi

3:58,66 SE

25. Lillman Essi-Maria

Suomi

24,20

100 M RÄPYLÄUINTI 1. Mikhailushkina Ekaterina

aika

800 M RÄPYLÄUINTI

aika

Venäjä

38,28

1. Sun Yi Ting

2. Aguirre Joya Paula Alejandra

Columbia

38,87

2. Olieinikova Yevheniia

3. Fernandez Castillo Grace

Columbia

38,95

3. Chen Si Jia

Kiina

6:58,78

4. Ikonen Terhi

Suomi

6:59,95

Lähteenkorva Laura

Suomi

100 M PARIRÄPYLÄUINTI

54

200 M PARIRÄPYLÄUINTI

Kiina

6:50,55

Ukraina

6:58,26

DSQ

aika

1500 M RÄPYLÄUINTI

1. Senanszky Petra

Unkari

46,33

1. Ikonen Terhi

2. Patlasova Maria

Venäjä

47,04

2. Olieinikova Yevheniia

3. Simonova Vitalina

Venäjä

47,12

3. Poshart Elena

18. Lillman Essi-Maria

Suomi

55,11

aika Suomi

13:20,96 SE

Ukraina

13:27,62

Saksa

13:39,56


CMAS World Cup 24.–25.3., Lignano Sabbiadoro, Italia NAISET 800 M RÄPYLÄUINTI 1. Ikonen Terhi

aika TaUrsu

Suomi

7.03,18

2. Poschart Elena

Nemo Plauen

Saksa

7,05,48

3. Angermayr Nina

Flippers team

Sveitsi

7.05,91

1500 M RÄPYLÄUINTI 1. Ikonen Terhi 2. Poschart Elena

aika TaUrsu

Suomi

13.25,71 SE

Nemo Plauen

Saksa

13.37,51

CMAS World Cup 14.–15.4., Leipzig, Saksa NAISET 50 M SUKELLUS 1. Rutze Michele 2. Antoniak Anastasia 3. Niemann Sophia 12. Lähteenkorva Laura 24. Leppä Emma

aika SG Dresten

Saksa

17,31

UKR

Ukraina

17,52

SC DHFK Leipzig

Saksa

17,67

TaUrsu

Suomi

18,56

KoU

Suomi

21,32

50 M RÄPYLÄUINTI

aika

1.Varga Krisztina

Kaposvari

Unkari

18,56

2. Senanzky Petra

Debreceni Buvar

Unkari

18,73

Bruno Loschi

Italia

18,83

19. Lähteenkorva Laura

TaUrsu

Suomi

20,70

Ikonen Terhi

TaUrsu

Suomi

21,08

Kuusela Tytti

TaUrsu

Suomi

23,62

3. Barbon Erica

100 M RÄPYLÄUINTI 1. Baranovkaya Valeria

aika Krasnodarskyi

Venäjä

40,58

Kaposvari

Unkari

41,25

3. Kukhar Kateryna

UKR

Ukraina

42,33

Lähteenkorva Laura

TaUrsu

Suomi

DQ

2.Varga Krisztina

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 55


SIA

LOK U T A KIS

NAISET 200 M RÄPYLÄUINTI 1. Baranovskaya Valeria

aika Krasnodarskiya

Venäjä

1.29,30

AFG

Ukraina

1.31,41

3. Poschart Elena

Nemo Plauen

Saksa

1.33,82

16. Ikonen Terhi

TaUrsu

Suomi

1.41,66

24. Kuusela Tytti

TaUrsu

Suomi

1.51,46

Lähteenkorva Laura

TaUrsu

Suomi

1.54,82

KoU

Suomi

DNF

2. Antonia Anastasiia

Leppä Emma

200 M PARIRÄPYLÄUINTI 1. Hraskova Zuzana

aika KVS Barracuda

Slovakia

1.47,71

Kaposvari

Unkari

1.48,27

3. Pikiner Iryna

UKR

Ukraina

1.50,71

18. Leppä Emma

KoU

Suomi

2.11,58

Nemo Plauen

Saksa

3.19,22

2. Antonia Anastasiia

AFG

Ukraina

3.22,27

3. Musienko Kristina

UKR

Ukraina

3.24,65

5. Ikonen Terhi

TaUrsu

Suomi

3.25,32

20. Kuusela Tytti

TaUrsu

Suomi

3.58,80

2.Varga Krisztina

400 M RÄPYLÄUINTI 1. Poschart Elena

aika

800 M RÄPYLÄUINTI 1. Ikonen Terhi 2. Poschart Elena 3. Olieinikova Yevheniia 17. Kuusela Tytti

56

aika TaUrsu

Suomi

6.58,98 SE

Nemo Plauen

Saksa

6.59,07

UKR

Ukraina

7.07,60

TaUrsu

Suomi

8.21,42


MIEHET 50 M SUKELLUS 1. Stiegler Malte

aika Nemo Plauen

Saksa

15,03

Aqualeader

Ukraina

15,18

3. Lievin Danys

UKR

Ukraina

15,24

16. Kotikuusi Ville

KoU

Suomi

17,36

2. Khambir Maksym

50 M PARIRÄPYLÄUINTI 1. Kolodiaznyi Dalyno

aika Aqualeader

Saksa

19,23

2. Shtreikh Lev

Snt. Petersburg

Venäjä

19,50

3. Modrov Drey

Swimmin Club

USA

19,60

KoU

Suomi

21,78

Aqualeader

Saksa

42,15

15. Kotikuusi Ville

100 M PARIRÄPYLÄUINTI 1. Kolodiaznyi Dalyno 2. Gavrilov Dzmitry 3. Shtreikh Lev 17. Kotikuusi Ville

aika Dosaaf

Valkovenäjä

42,83

Snt. Petersburg

Venäjä

43,22

KoU

Suomi

50,26

TYTÖT 50 M SUKELLUS

aika

1. Uvarova Viktoriia

AFG

Ukraina

17,61

2. Rieznik Valentyna

AFG

Ukraina

17,86

3. Kolarikova Lucie

Uhlomost sport

Tsekki

18,00

KoU

Suomi

24,36

40. Timperi Inka

100 M RÄPYLÄUINTI

aika

1.Vakareva Yelytsaveta

AFG

Ukraina

40,69

2. Uvarova Viktoriia

UKR

Ukraina

41,39

3. Rzepka Zuzanna

Sporto. Nautilus

Puola

42,01

KoU

Suomi

59,85

51. Timperi Inka

200 M RÄPYLÄUINTI 1.Vakareva Yelytsaveta

aika AFG

Ukraina

1.31,32

2. Schikora Johanna

TC Fets Berlin

Saksa

1.31,66

3. Rieznik Valentyna

UKR

Ukraina

1.35,03

Timperi Inka

KoU

Suomi

DQ

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 57


SIA

LOK U T A KIS POJAT

50 M SUKELLUS 1. Mörsted Justus

aika Tsc Weimar

Saksa

15,90

2. Zugmeyer Colas

CDB de Selestat

Ranska

16,12

3. Keil Konstantin

Sc CHFK Leipzig

Saksa

16,34

KoU

Suomi

22,40

33. Salo Eetu

50 M PARIRÄPYLÄUINTI 1. Makeshin Yegor

aika Almaty

Kaz

19,85

Uks Tryton

Puola

20,46

3. Zheliatdinov Vladislav

UKR

Ukraina

20,65

26. Salo Eetu

KoU

Suomi

23,52

1. Makeshin Yegor

Almaty

Kaz

43,52

2. Chsherbakov Ratibor

Almaty

Kaz

45,29

3. Aliashkevich Siarhei

Dosaaf

Valkovenäjä

45,60

KoU

Suomi

DNS

2. Galkovskyi Plazei

100 M PARIRÄPYLÄUINTI

Salo Eetu

aika

SUSANNA JÄRVENSIVU

58


Finnish Open -kilpailut 5.–6.5. ,Tampere 50 metrin allas 50 M SUKELLUS A-C MIEHET 1. Kotikuusi Ville (-91)

aika

50 M RÄPYLÄUINTI A-C MIEHET

aika

KoU

17,03

1. Kotikuusi Ville (-91)

KoU

19,63

2. Ovaskainen Jasu (-02)

LaUS

20,38

2. Ovaskainen Jasu (-02)

LaUS

22,26

3. Lebedev Nikita (-04)

Akvalang

20,54

3. Salo Eetu (-04)

KoU

24,93

4. Sokolov Evgani (-04)

Akvalang

23,68

4.Virtanen Simo (-04)

KoU

30,95

KoU

27,92

Akvalang

30,39

KoU

30,98

Akvalang

DSQ

50 M STEREORÄPYLÄUINTI A-C MIEHET

aika

50 M RÄPYLÄUINTI D-POJAT

1. Kotikuusi Ville (-91)

KoU

21,26

1. Suni Erkka (-05)

2. Pennanen Atte (-01)

LaUS

22,44

2.Vassilev Vjatseslav (-06)

3. Jämsä Kasper (-97)

LaUS

22,81

3. Flygtman Sami (-06)

4. Ovaskainen Jasu (-02)

LaUS

30,95

5. Salo Eetu (-04)

KoU

23,22

50 M STEREORÄPYLÄUINTI D-POJAT

Kirsano Nikita (-06)

aika

50 M STEREORÄPYLÄUINTI D-TYTÖT

aika

aika

1. Suni Erkka (-05)

KoU

28,60

1. Seppänen Päivä-Kaisla (-06)

LapU

29,23

2. Flygtman Sami (-06)

KoU

29,53

2. Hytti Nelli (-05)

LapU

29,32

3. Ruul Toomas (-05)

Akvalang

30,22

3. Leino Susanna (-06)

KoU

31,24

4. Kirsano Nikita (-06)

Akvalang

33,73

50 M SUKELLUS A-C NAISET 1. Lähteenkorva Laura (-91)

aika

50 M RÄPYLÄUINTI A-C NAISET

TaUrsu

18,09 SE

TaUrsu

20,90

2. Leppä Emma (-00)

KoU

21,36

2. Leppä Emma (-00)

KoU

23,95

3. Rauhala Maria (-03)

TaUrsu

21,96

3. Rauhala Maria (-03)

TaUrsu

25,17

4. Turunen Neea (-96)

LapU

23,22

4. Ovaskainen Senni (-01)

LaUS

26,97

5. Timperi Inka (-02)

KoU

25,03

5. Timperi Inka (-02)

KoU

27,38

6. Pulkkinen Silja (-03)

LapU

27,25

6. Pulkkinen Silja (-03)

LapU

28,99

7. Leino Nea (-04)

KoU

28,45

7. Leino Nea (-04)

KoU

30,34

LaUS

24,40

50 M RÄPYLÄUINTI D-TYTÖT

1. Lähteenkorva Laura (-91)

aika

TaUrsu

25,24

50 M STEREORÄPYLÄUINTI A-C NAISET

Akvalang

25,96

1. Lillman Essi-Maria (-00)

3. Seppänen Päivä-Kaisla (-06)

LapU

26,93

2. Ovaskainen Senni (-01)

LaUS

25,57

4. Hytti Nelli (-05)

LapU

28,44

3. Turunen Neea (-96)

LapU

26,72

5. Leino Susanna (-06)

KoU

31,53

4. Pulkkinen Silja (-03)

LapU

28,73

6. Leino Tiina (-06)

KoU

35,86

5. Zepoldo Arina (-04)

Akvalang

28,97

1. Penttilä Hilla (-05) 2. Rozikov Polina (-05)

aika

aika

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 59


SIA

LOK U T A KIS

100 M RÄPYLÄUINTI, A-C MIEHET 1. Ovaskainen Jasu (-02)

aika LaUS

49,01

100 M RÄPYLÄUINTI D-POJAT 1. Ruul Toomas (-05) 2. Suni Erkka (-05) 3.Vassilev Vjatseslav (-06) 4. Flygtman Sami (-06)

100 M RÄPYLÄUINTI, A-C NAISET

aika

59,26

KoU

1.03,71

Akvalang

1.09,86

KoU

1.10,74

TaUrsu

46,16

100 M RÄPYLÄUINTI D-TYTÖT

2. Leppä Emma (-00)

KoU

53,27

1. Penttilä Hilla (-05)

3. Rauhala Maria (-03)

TaUrsu

54,49

2. Rozikov Polina (-05)

4. Turunen Neea (-96)

LapU

57,77

3. Seppänen Päivä-Kaisla (-06)

LapU

59,60

5. Timperi Inka (-02)

KoU

59,03

4. Hytti Nelli (-05)

LapU

1.05,62

6. Leino Nea (-04)

KoU

1.05,32

5. Leino Susanna (-06)

KoU

1.08,67

7. Pulkkinen Silja (-03)

LapU

1.06,94

6. Leino Tiina (-06)

KoU

1.18,22

1. Lähteenkorva Laura (-91)

100 M STEREORÄPYLÄUINTI A-C MIEHET

aika

aika TaUrsu

55,08

Akvalang

58,81

100 M STEREORÄPYLÄUINTI D-POJAT

aika

1. Jämsä Kasper (-97)

LaUS

49,69

1. Suni Erkka (-05)

KoU

1.03,19

2. Pennanen Atte (-01)

LaUS

49,76

2. Flygtman Sami (-06)

KoU

1.03,91

3. Ovaskainen Jasu (-02)

LaUS

50,23

3.Vassilev Vjatseslav (-06)

Akvalang

1.18,01

4. Salo Eetu (-04)

KoU

50,50

4. Kirsanov Nikita (-06)

Akvalang

1.19,23

1. Seppänen Päivä-Kaisla (-06)

LapU

1.02,72

5. Lebedev Nikita (-04)

Akvalang

53,91

6. Virtanen Simo (-04)

KoU

1.03,61

100 M STEREORÄPYLÄUINTI D-TYTÖT

100 M STEREORÄPYLÄUINTI A-C NAISET

60

aika Akvalang

aika

aika

1. Lillman Esii-Maria (-00)

LaUS

51,54

2. Hytti Nelli (-05)

LapU

1.05,52

2. Ovaskainen Senni (-01)

LaUS

55,12

3. Leino Susanna (-06)

KoU

1.06,83

3. Zeboldova Arina (-04)

Akvalang

1.04,06

4. Leino Tiina (-06)

KoU

1.14,51

TULOKSISSA KÄYTETYT SEURALYHENTEET

IKÄLUOKAT

SEURA LYHENNE SK Akvalang,Viro Akvalang Kouvolan Uimarit ry KoU Lahden Uimaseura ry LaUS Lappeenrannan Uimarit ry LapU Tampereen Urheilusukeltajat ry TaUrsu

A = 2000 TAI AIKAISEMMIN SYNTYNEET B = 2001–2002 SYNTYNEET C = 2003–2004 SYNTYNEET D = 2005 TAI MYÖHEMMIN SYNTYNEET


200 M RÄPYLÄUINTI A-C MIEHET

aika

1500 M RÄPYLÄUINTI A-NAISET

aika

1. Sokolov Evgeni (-04)

Akvalang

2.06,43

1. Terhi Ikonen (-88)

TaUrsu

13.33,77

Lebedev Nikita (-04)

Akvalang

DQ

2. Kuusela Tytti (-00)

TaUrsu

15.54,85

aika

800 M RÄPYLÄUINTI A-NAISET

200 M RÄPYLÄUINTI A-C NAISET

aika

1. Ikonen Terhi (-88)

TaUrsu

1.36,28

1. Ikonen Terhi (-88)

TaUrsu

7.03,80

2. Kuusela Tytti (-00)

TaUrsu

1.52,37

2. Kuusela Tytti (-00)

TaUrsu

8.14,35

3. Turunen Neea (-96)

LapU

2.06,28

4. Rauhala Maria (-03)

TaUrsu

2.06,41

5. Timperi Inka (-02)

KoU

2.13,07

400 M RÄPYLÄUINTI A-C UNISEX

6. Leino Nea (-04)

KoU

2.25,49

1. Ikonen Terhi (-88)

7. Pulkkinen Silja (-03)

LapU

2.31,99

2. Kuusela Tytti (-00)

TaUrsu

3. Sokolov Evgeni (-04)

200 M RÄPYLÄUINTI D-POJAT 1. Ruul Toomas (-05) 2. Suni Erkka (-05)

3.24,91

TaUrsu

3.58,22

Akvalang

4.35,29

aika Akvalang

2.12,38

KoU

2.183781

200 M RÄPYLÄUINTI D-TYTÖT 1. Rozikov Polina (-05)

aika

aika Akvalang

2.09,33

2. Seppänen Päivä-Kaisla (-06)

LapU

2.14,02

3. Hytti Nelli (-05)

LapU

2.24,44

4. Leino Tiina (-06)

KoU

2.52,97

Vuoden 2018 aikana tehdyt Suomen ennätykset 50 M ALLAS A-NAISET

aika

1500 m räpyläuinti

A-naiset

Terhi Ikonen

13.28,46

Tampere

27.01.2018

1500 m räpyläuinti

A-naiset

Terhi Ikonen

13.25,71

Lignano Sabbiadoro

25.03.2018

800 m räpyläuinti

A-naiset

Terhi Ikonen

6.58,98

Leipzig

15.04.2018

50 m sukellus

A-naiset

Laura Lähteenkorva

18,09

Tampere

05.05.2018

1500 m räpyläuinti

A-naiset

Terhi Ikonen

13.20,96

Belgrad

17.07.2018

50 m räpyläuinti

A-naiset

Laura Lähteenkorva

20,13

Belgrad

18.07.2018

400 m pariräpyläuinti

A-naiset

Essi-Maria Lillman

3.58,66

Belgrad

18.07.2018

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 61


SIA

LOK U T A KIS

Sukelluskuvauksen SM-kilpailut Sukelluskuvauksen SM-kilpailuun osallistui 26 kuvaajaa 170 kilpailutyöllä. Tuomareina toimivat Pekka Tuuri ja Juhani Väihkönen. VUODEN SUKELLUSKUVA 2018 Crosslines, Toni Rasinkangas SARJA A, MAKRO 1. Mikko Saareila.Vapaaottelu 2. Jukka Suoniemi. Minä ensin 3. Sami Lindroos.Tuijotuskisa Kunniamaininta: Tiina Törmänen. Ilmakuplat ensijäässä Kunniamaininta: Mika Saareila. Rock Skipper Kunniamaininta: Mika Saareila. Mandarin Mating Dance SARJA B, KOTIMAA 1. Riku Huuhka. Kuukiiski 2. Jukka Repo. Helvetin portti 3. Ari Nieminen. Päivänsäde ja menninkäinen Kunniamaininta: Mika Saareila. Neulamuikkujen nousu SARJA C, ULKOMAAT 1. Sami Lindroos. Kukas sinä oikein olet? 2. Ari Linna.Vinssi 3. Sami Lindroos. Ryhmävoimistelua Kunniamaininta: Ari Nieminen. Hinaaja

SARJA E,TEEMASARJA: I LOVE SUOMI 1. Pauli Sorsakari. Sydän 2. Mika Saareila. Finnish Santa 3.Teemu Lakka. Jään taikaa Kunniamaininta: Mika Saareila. Best Finnish Summer Moments SARJA F, SUKELLUSAIHEISET PINTAKUVAT 1.Tiina Törmänen. Kesän tunnelmaa 2. Jaakko Ala-Hiiro. Uppopalloa livenä 3. Riku Huuhka. Horisontissa Kunniamaininta: Teemu Lakka. Lumme SARJA, G VIDEOSARJA 1. Janne ja Axel Lievonen. Hydra 2.Tommi Pasanen. Exploring the pumping station 3.Tommi Pasanen. Freezediving Kunniamaininta: Jaakko Ala-Hiiro. Dip to a spring SARJA, G NUORET 1. Aaron Lappalainen. Iloinen kilpikonna 2.Tiina Boman. Han henki 3. Aaron Lappalainen. Korvallinen kilpikonna

SARJA D, ALLASKUVAT 1.Toni Rasinkangas. Crosslines 2. Sami Lindroos. Anna sen soida! 3. Markus Puumala. Pukkikin dyykkaa Kunniamaininta: Teemu Lakka. Trapetsi

Sukelluskuvauksen PM-kilpailut Kilpailun järjesti vuonna 2018 Ruotsin sukellusliitto. Mitalisijat ja suomalaisten tulokset. 1. Pekka Tuuri, Suomi 692 p. 2. Johan Sundelin, Ruotsi 494 p. 3. Niklas Nilsson, Ruotsi 357 p.

62

11. Juhani Väihkönen 199 p. 14. Jukka Repo 170 p. 17. Sami Lindroos 136 p.

21. Teemu Lakka 98 p. 24. Markus Puumala 21 p.


TONI RASINKANGAS

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 63


Talous

LUKU 5

64


U

Budjettivertailu – tilinpäätös 2018 Sukeltajaliitto ry

BUDJETTI 2018

BUDJETTIVERTAILU

Laitesukellusvaliokunta

Turvallisuusvaliokunta

Vapepa-valiokunta

13 500

9 333

1 510

Menot

19 000

8 093

3 043

Yhteensä

-5 500

1 240

-1 533

Tulot 400

172

397

Yhteensä Tulot

-400 4 500

-172 3 788

-397 2 344

Menot

7 000

1 743

3 450

-2 500 4 600

2 045 3 757

-1 106 3 326

6 460

4 276

3 008

Yhteensä Tulot

-1 860 26 600

-519 8 995

318 15 222

Menot

27 150

9 162

13 810

-550 7 340

-167 8 129

1 412 16 905

Menot

11 000

11 190

19 235

Yhteensä Tulot

-3 660 36 600

-3 061 24 447

-2 330 152 843

Yhteensä Tulot Menot

Nuorisovaliokunta

Räpyläuintivaliokunta

Uppopallovaliokunta

Yhteensä Tulot

Menot

Vapaasukellusvaliokunta

Sukelluskalastusvaliokunta

Tiedotustoiminta

Julkaisutoiminta * erittely seuraavalla sivulla Hallinto

TILINPÄÄTÖS 2017

Tulot

Menot

EA-koulutusvaliokunta

TILINPÄÄTÖS 2018

55 050

36 404

161 315

-18 450 17 400

-11 957 7 079

-8 472 975

Menot

24 400

10 112

4 030

Yhteensä Tulot

-7 000 11 300

-3 033 17 875

-3 055 16 414

Yhteensä Tulot

Menot

18 400

22 986

21 740

Yhteensä Tulot

-7 100 3 000

-5 111 3 834

-5 326 21 399

Menot

45 400

26 592

34 969

-42 400 73 000

-22 758 76 901

-13 570 74 141

Yhteensä Tulot Menot

84 500

80 886

80 692

Yhteensä Tulot

-11 500 10 000

-3 985 10 082

-6 551 9 274

Menot

327 030

335 246

330 237

-317 030

-325 164

-320 963 124

Kansainvälinen toiminta

Yhteensä Tulot

Varainhankinta

Yhteensä Tulot

(ei sisällä lehden tilausmyyntiä)

Menot

25 000

25 162

26 799

Avustukset

Yhteensä Tulot

224 500 200 000

242 456 175 000

239 151 185 000

Tilikauden tulos

Yhteensä Tulot

200 000 657 340

175 000 616 838

185 000 765 427

Menot

657 340 0

578 051 38 787

709 361 56 066

0

38 787

56 066

Menot

6 550

6 027

6 636

-6 500 249 500

-6 027 267 618

-6 512 265 950

Poistot hallinnossa TILIKAUDEN TULOS

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 65


on oman koulutusmateriaalituotannon ja -myynnin lisäksi myös Sukeltaja-lehti. JULKAISUTOIMINNASSA

Lehti

Koulutusmateriaalit

Yhteensä

tuotot

17 235

59 666

76 901

kulut

65 630

15 256

80 886

tulos

-48 395

44 410

-3 985

Julkaisutoiminta

LIITON TALOUDESTA: • TULOS oli 38 787 euroa ylijäämäinen, kun se vuonna 2017 oli 56 066 euroa ylijäämäinen. • TALOUDEN tasapainottamiseksi koko henkilöstö oli osittain lomautettuna ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. • OMATOIMISEN varainhankinnan nettotulos oli 240 556 euroa, kun se vuonna 2017 oli 226 796 euroa. • LIITON oma pääoma oli 182 093 euroa, kun se vuonna 2017 oli 143 306 euroa. • OPETUS- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus oli 175 000 euroa, samoin kuin vuonna 2017. • LIITON suurin yksittäinen tulonlähde olivat jäsenmaksutuotot 225 701 euroa.Vuonna 2017 jäsenmaksuista kertyi tuottoa 223 972 euroa. Liiton jäsenmäärä on edelleen laskussa, joten jäsenmaksuihin tehtiin tälle vuodelle pienet korotukset. • SUOMEN Punainen Risti tuki Vapepa-sukeltajien koulutustoimintaa 3 125 eurolla. • SUOMEN Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry tuki 1800 euron AHOS-apurahalla kansainväliseen erityisryhmien sukellusseminaariin osallistumista. • LIITON e-oppimisen kehittämistyötä tehtiin vapaaehtoisvoimin. • LIITON toimiston muutto tammikuussa urheiluyhteisön uusiin toimitiloihin Pitäjänmäelle alensi huomattavasti toimiston kustannuksia; yksistään toimitilojen vuokrakustannusten osalta noin 10 000 euroa vuodessa.

MIKKO NIEMINEN

66


Tasetiedot Sukeltajaliitto ry TASE 1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Pysyvät vastaavat yhteensä

2 980,87

3 974,50

2 980,87

3 974,50

35 383,17

37 239,76

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat Saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä

20 677,19

19 113,92

20 677,19

19 113,92

Rahat ja pankkisaamiset

246 700,24

169 508,04

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

302 760,60

225 861,72

305 741,47

229 836,22

VASTAAVAA Vastattavaa OMA PÄÄOMA

143 306,11

87 239,93

Tilikauden yli-/alijäämä

Edellisten tilikausien ylijäämä

38 786,91

56 066,18

Oma pääoma yhteensä

182 093,02

143 306,11

18 419,00

18 993,00

Ostovelat

43 053,34

19 255,34

Muut velat

3 853,82

3 513,20

PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA

58 322,29

44 768,57

105 229,45

67 537,11

305 741,47

229 836,22

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 67


68


Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2018 69


70


STIG GUSTAVSSON


www.sukeltaja.fi

Profile for Sukeltajaliitto ry

Sukeltajaliiton vuosikertomus 2018  

Sukeltajaliiton vuosikertomus 2018  

Profile for sukeltaja
Advertisement