Page 1

2010-2011

GeĂŻntegreerde proef

Stephanie Callaert Studierichting TSO handel Tweede leerjaar – derde graad Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-Waver


2010-2011

GeĂŻntegreerde proef

Stephanie Callaert Studierichting TSO handel Tweede leerjaar – derde graad Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-Waver


Woord vooraf Dit rapport is geschreven binnen het kader van mijn eindwerk van de geïntegreerde proef. De geïntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd dit kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerde_proef) Bij de geïntegreerde proef is het belangrijk om de leerstof om te zetten in praktijk. Wij hebben dit gedaan door een fictief bedrijf van zonnepanelen te leiden. Deze opdracht was in samenwerking met de Hogeschool-universiteit Brussel. Er is één dag een begeleidster geweest die ons een beetje wegwijs heeft gemaakt. Met alle gegevens die we hier hebben gekregen is onze geïntegreerde proef ontstaan. Eerst en vooral wil ik al mijn klasgenoten bedanken die mij altijd hulp hebben geboden wanneer ik het nodig had maar in het bijzonder mijn groepsleden Elise Vivijs, Femke Van Eeckhaute, Querensa Meurs en Jelke De Laet. Samen hebben zij gezorgd voor een toffe en vlotte samenwerking. Ik kon altijd bij hen terecht met vragen en iedereen heeft zich zo goed mogelijk ingezet om de GIP tot een goed einde te brengen. GIP-begeleider, Hugo Fierens, wil ik zeer hard bedanken voor al het geduld dat hij had met ons maar ook voor de nodige uitleg die hij ons gaf. Ook de andere leerkrachten, Els Vaes, , Isabelle Van de Fonteyne, Leo Delcourte, Martine Verheyen, Philippe Clerick en Christine Duerinckx, die ook altijd klaar stonden met de nodige hulp en uitleg ben ik zeer dankbaar. Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken die er altijd waren om mij te steunen als ik het even niet meer zag zitten.


Inhoudsopgave 1

Inleiding ...................................................................................... 8

2

Toegepaste bedrijfseconomie ....................................................... 10

2.1.1

Verslag ...................................................................................... 10

2.1.2

Checklist .................................................................................... 12

2.1.3

Bedankbrief ................................................................................ 13

2.2

Naam, logo, huisstijl .................................................................... 14

2.3

Mission statement en strategische doelstellingen ............................ 16

2.4

Interview met een ondernemer ..................................................... 20

2.5

Organogram ............................................................................... 23

2.5.1

Functie Algemeen en- personeelsdirecteur (Stephanie Callaert) ........ 24

2.5.1.1

Motivatie................................................................................. 24

2.5.1.2

Ondernemerstesten .................................................................. 24

2.5.1.3

SWOT-analyse ......................................................................... 25

2.5.2

Functie logistiek directeur (Femke Van Eeckhaute) .......................... 26

2.5.2.1

Motivatie................................................................................. 26

2.5.2.2

Ondernemerstesten .................................................................. 26

2.5.2.3

SWOT-analyse ......................................................................... 27

2.5.3

Functie financieel directeur (Querensa Meurs) ................................ 28

2.5.3.1

Motivatie................................................................................. 28

2.5.3.2

Ondernemerstesten .................................................................. 29

2.5.3.3

SWOT-analyse ......................................................................... 31

2.5.4

Functie productie directeur (Jelke De Laet)..................................... 32

2.5.4.1

Motivatie................................................................................. 32

2.5.4.2

Ondernemerstesten .................................................................. 33

2.5.4.3

SWOT-analyse ......................................................................... 34

2.5.5

Functie marketing directeur (Elise Vivijs) ....................................... 34

2.5.5.1

Motivatie................................................................................. 34

2.5.5.2

Ondernemerstesten .................................................................. 35

2.5.5.3

SWOT-analyse ......................................................................... 35

2.6

Studie van een sectorgenoot ........................................................ 37

2.7

Operationele en financiĂŤle doelstellingen ........................................ 39

2.7.1

Algemeen directeur ..................................................................... 39

2.7.2

Personeelsdirecteur ..................................................................... 39

2.8

Bedrijfsvoorstelling ..................................................................... 41

2.9

Stakeholdersanalyse ................................................................... 41

2.10

Aanvraag bedrijfsbezoek .............................................................. 42

2.11

Verslag bij gastspreker ................................................................ 43

2.11.1

Bedrijfsfiche ............................................................................... 43

2.11.2

Verslag ...................................................................................... 44

2.12

Financiering ............................................................................... 47


2.12.1

Machines ................................................................................... 47

2.12.2

Computers ................................................................................. 47

2.12.3

Productieafdeling ........................................................................ 47

2.12.4

Verslag ...................................................................................... 47

2.12.5

Brief .......................................................................................... 52

2.13

Analyse van de jaarrekening ........................................................ 53

2.13.1

Gegevens ................................................................................... 53

2.13.2

Horizontale analyse ..................................................................... 53

2.13.3

Verticale analyse......................................................................... 53

2.13.4

Grafieken ................................................................................... 53

2.13.5

Kengetallen ................................................................................ 53

2.13.6

Bespreking verticale analyse ........................................................ 53

2.13.7

Opdracht 3 ................................................................................. 53

2.13.8

Omlooptijden.............................................................................. 56

2.13.9

Vergelijking ................................................................................ 58

2.14

Functie ervaringen ...................................................................... 59

2.14.1

Algemeen directeur (Stephanie Callaert) ........................................ 59

2.14.1.1

Organogram ............................................................................ 59

2.14.1.2

Mision statement ..................................................................... 59

2.14.1.3

Strategische aandachtspunten ................................................... 60

2.14.1.4

Kwantitatieve langetermijndoelstellingen .................................... 60

2.14.1.5

Stakeholdersmap ..................................................................... 60

2.14.1.6

Duurzaam ondernemen ............................................................ 61

2.14.1.7

Schets van de toekomst ............................................................ 62

2.14.2

Personeelsdirecteur (Stephanie Callaert) ........................................ 62

2.14.2.1

Strategisch aandachtspunt ........................................................ 62

2.14.2.2

Personeelsbestand ................................................................... 63

2.14.2.3

Productiviteit van de arbeiders .................................................. 63

2.14.2.4

Verband tussen loonevolutie en inflatie ....................................... 63

2.15

Marketing .................................................................................. 64

2.16

Websites vergelijken ................................................................... 66

2.17

Ontwerpen folder ........................................................................ 70

2.18

Ontwerpen website ..................................................................... 74

2.19

Facturatie in BOB ........................................................................ 75

3

Wiskunde ................................................................................... 81

3.1

Financiering ............................................................................... 81

4

Nederlands ................................................................................. 83

4.1

Interview met een ondernemer ..................................................... 83

4.2

Aanvraag bedrijfsbezoek .............................................................. 83

5

Duits ......................................................................................... 84

5.1

Firmenportr채t ............................................................................. 84


5.2

Profil ......................................................................................... 84

5.3

Lebenslauf ................................................................................. 85

6

Engels ....................................................................................... 86

6.1

Mission statement ....................................................................... 86

6.2

Presentation of your company ...................................................... 87

6.3

Brochure .................................................................................... 87

6.4

International career .................................................................... 90

6.4.1

Curriculum vitae ......................................................................... 90

6.4.2

Cover letter ................................................................................ 92

7

Frans ......................................................................................... 93

7.1

La mission d‟entreprise ................................................................ 93

7.2

L‟offre d‟emploi ........................................................................... 94

7.3

La lettre de sollicitation .............................................................. 100

7.4

Journée découverte entreprises .................................................. 101

7.4.1

Affiche ..................................................................................... 101

7.4.2

Brochure .................................................................................. 102

8

Besluit ..................................................................................... 103

9

Bijlage ..................................................................................... 104

9.1

TBE ......................................................................................... 104

9.1.1

Financiering ............................................................................. 104

9.1.1.1

Machines .............................................................................. 104

9.1.1.2

Computers ............................................................................ 107

9.1.1.3

Productieafdeling ................................................................... 108

9.1.2

Analyse van de jaarrekening ...................................................... 112

9.1.2.1

Gegevens.............................................................................. 112

9.1.2.2

Horizontale analyse ................................................................ 113

9.1.2.3

Verticale analyse.................................................................... 114

9.1.2.4

Kengetallen ........................................................................... 117

9.1.2.5

Bespreking verticale analyse ................................................... 118

9.1.3 9.1.3.1 9.1.4

Functie ervaringen .................................................................... 123 Personeelsdirecteur ................................................................ 123 Facturatie in BOB ...................................................................... 125

9.1.4.1

Facturen Panosol ................................................................... 125

9.1.4.2

Facturen Suno ....................................................................... 128

9.1.4.3

Facturen Qua-Du-Sol .............................................................. 131

9.2

Wiskunde ................................................................................. 137

9.2.1

Financiering ............................................................................. 137

9.2.1.1

Machines .............................................................................. 137

9.2.1.2

Computers ............................................................................ 145

9.2.1.3

Productieafdeling ................................................................... 148


1

Inleiding

Onze geïntegreerde proef is begonnen via de website van Ecoman. Het was de bedoeling dat we al onze leerstof even gingen toepassen in de praktijk. We kregen verschillende opdrachten van verschillende vakken met betrekking tot het onderwerp van onze GIP, nl. zonnepanelen. Je hebt uiteraard de basis om deze opdrachten te volbrengen maar er kwam ook heel wat opzoekwerk bij te pas. Zo zijn we onder andere informatie moeten gaan halen bij een ondernemingsloket, banken, enzovoort. Een groot deel van de informatie vonden we ook op het internet. We moesten ieder een functie kiezen om een fictief bedrijf van zonnepanelen te leiden. Ik heb de functie van algemeen directeur en personeelsdirecteur op mij genomen. In dit rapport zal ik duidelijk maken op welke manier ik geprobeerd heb om bepaalde doelstellingen te bereiken. Voor de eerste opdracht, namelijk opstartformaliteiten, zijn we het ondernemingsloket „VOKA‟ gaan bezoeken. Hier kwamen we meer te weten over aan welke voorwaarden je moest voldoen als je zelfstandige wou worden. Bij de tweede opdracht kom je meer te weten hoe we aan de naam, logo en huisstijl van ons bedrijf zijn gekomen. Bij de volgende opdracht vertellen we in ons mission statement en de strategische doelstellingen wat ons bedrijf juist zo uniek maakt en wat we precies willen bereiken. Daarnaast heb ik een iemand geïnterviewd dat dezelfde functie als mij beoefent, namelijk personeelsdirecteur. Zo kwam ik meer te weten over deze functie. Daarna hebben we organogram moeten maken met de verschillende functies. Bij deze opdracht vindt u mijn motivatie waarom ik precies voor de functie van algemeen –en personeelsdirecteur heb gekozen en een aantal persoonlijkheidstesten. Uiteraard hebben we ook even stilgestaan bij de sector zonnepanelen. Zo hebben we een studie van een sectorgenoot gedaan. Vervolgens komen mijn operationele en financiële doelstellingen. Hierin kan u zien wat ik precies gedaan heb om bepaalde doelstellingen te bereiken. Opdracht 9 was de stakeholdersanalyse. Hierin beschrijf ik een bepaalde stakeholder en vertel waarom deze belangrijk is in een onderneming. We hebben ook de opdracht gekregen om een brief te schrijven in verband met een bedrijfsbezoek. We hebben ook een spreker van DuPont op bezoek gehad. U zal dus vervolgens een verslag vinden van de spreker. Zoals ik hierboven al vermeldde, hebben we verschillende banken moeten bezoeken. Zelf is er ook een spreker van een bepaalde bank op bezoek geweest. Meer informatie hierover vindt u in de opdracht financiering. Dit was een opdracht voor zowel wiskunde als TBE. Dan komt de opdracht met veel berekeningen en grafieken namelijk de analyse van de jaarrekening. Ondertussen ben ik al ver gevorderd in mijn functies. Hoe ik dit allemaal ervaren heb vertel ik in de opdracht functie ervaringen. In de opdracht marketing geven we meer informatie over onze 4 P‟s. We kregen ook de opdracht om een website te maken. Hiervoor gingen we eerst even de sterke en zwakke punten van andere websites bekijken. Deze vindt u in de opdracht websites vergelijken. De volgende opdracht was het maken van een folder. Deze is belangrijk om een goede indruk te komen op (eventuele) klanten. Daarna zijn we met de boekhouding van ons bedrijf bezig geweest. We hebben producten verkocht en aangekocht en zijn deze dan gaan boeken met het boekhoudprogramma BOB. Tenslotte hebben we dan onze website gemaakt zoals ik hierboven vermelde. De website was niet enkel voor toegepaste


bedrijfseconomie maar ook voor de vakken Frans, Engels en Duits. Voor Engels hebben we ook een mission statement gemaakt, hebben we een bedrijfsvoorstelling gedaan. Voor Frans hebben we onze mission statement vertaald en hebben we een vacature geschreven. We hebben ook ons bedrijf voorgesteld in het Duits en een cv geschreven. Ook voor Engels hebben we een cv geschreven, een voorstelling van ons bedrijf gegeven en een mission statement geschreven.


2

Toegepaste bedrijfseconomie

Opstartformaliteiten

2.1.1

Verslag

Wij, de klas 6 handel en 6 boekhoudeninformatica van de school Sint-Ursula-Instituut hebben op 22 september het ondernemingsloket VOKA, voluit Vlaams netwerk van ondernemingen, bezocht in Mechelen. VOKA vertegenwoordigt bedrijven in Vlaanderen en Brussel. Hun doel is ondernemers ondersteunen bij het opstarten van hun onderneming en de juiste mensen met elkaar in contact brengen. Om 9.10 uur is de rondleiding gestart. Daar hebben zij ons uitgelegd wat hun taak precies omvat: namelijk het juridisch bijstaan, inlichtingen winnen en geven aan de onderneming. Daarna heeft Mark ons in de vergaderzaal uitgelegd welke stappen ze ondernemen om zelfstandigen te helpen om een onderneming te starten. Allereerst moet je de mensen informeren waar ze rekening mee moeten houden. Het verloopt dus als volgt: mensen komen naar loket en schrijven zich in volgens de sector waarin ze willen werken met NACE-codes (De NACE-code is een cijfercode die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van economische activiteiten). Dan moet je je afvragen welke vorm van vennootschap je wilt. Je moet altijd een kopie van bedrijfsbeheer, je diploma en je identiteitskaart voorleggen. Heel dit proces duurt maar 30 minuten. Als je meerdere vestigingen in verschillende gemeenten of steden hebt, dan heb je voor al die vestigingen hetzelfde btw-nummer. Elke dag komen er hier 2 Ă 3 mensen over de vloer die een onderneming willen uit de grond stampen. Vervolgens heeft de projectleider talentontwikkeling van de verkoopshandel, genaamd Hylke, ons uitgelegd dat VOKA historisch gegroeid is. Verschillende handelaars hadden samengespannen en zo is de verkoopshandel ontstaan. We vernamen ook dat er 8 VOKAâ€&#x;S bestaan in BelgiĂŤ. Een fusie is niet mogelijk maar ze komen wel samen om de verlangens te verdedigen. De missie van VOKA is ondernemers ondersteunen in het ondernemen van een onderneming. Toegepaste bedrijfseconomie

10


De voorwaarde om een BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) te starten is een kapitaal te investeren van 18 600 euro. Dat volledige bedrag moet je niet onmiddellijk bezitten. Het beginkapitaal om een BVBA op te starten moet 12 500 euro bedragen en dit kan je dan geleidelijk aanvullen tot 18 600 euro. In het oprichten van een eigen zaak schuilen wel een aantal gevaren: dat je klanten niet op tijd betalen, onvoldoende cliĂŤnteel, overinvestering, slechte aankopen door gebrek aan ervaring, slechte betalers die op zoek gaan naar jonge starters die geen voorschot durven vragen aan hun klanten. Dus is het belangrijk altijd een voorschot te vragen aan de klant. Deze namiddag was heel leerrijk en het heeft ons een inzicht gegeven wat je te doen staat bij het oprichten van een eigen zaak.

Toegepaste bedrijfseconomie

11


2.1.2

Checklist

Opstartformaliteiten: □ □ □ □ □ □ □ □

Een bezoek aan de notaris Openen van een zichtrekening Een bezoek aan een erkend ondernemingsloket Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingsloket (KBO) Inschrijving voor BTW van uw ondernemingsnummer Aansluiting bij Sociaal Verzekeringsfonds Aansluiting bij Sociaal Secretariaat 75 EUR voor een eenmanszaak

Een startende ondernemer kan zijn ondernemingsvaardigheden bewijzen via: □ □ □

Een geldig diploma De nodige relevante en recente praktijkervaring Verworven rechten uit het verleden

Indien deze niet aanwezig zijn kan men: □ □ □

Ofwel het getuigschrift bedrijfsbeheer behalen via een erkende opleiding Of via de centrale examencommissie (de middenjury) Of beroep doen op een familielid in 1ste, 2de of 3de graad die hiervoor wel in regel is

Toegepaste bedrijfseconomie

12


2.1.3

Bedankbrief

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

VOKA – Kamer van Koophandel Onze-Lieve-Vrouwestraat 85 2800 Mechelen

Uw bericht van /

Uw kenmerk /

ons kenmerk /

O.-L.-V.-Waver 2010-10-10

Bedankbrief

Beste Op 22 september mochten wij, de leerlingen van 6 Handel en 6 Boekhouden Informatica, bij u op bezoek komen in de Kamer van Koophandel. Wij zouden u graag bedanken voor dit leerrijke bezoek. Het was zeer boeiend om te zien welke stappen nodig zijn om een onderneming op te starten. Al deze informatie zal ons later zeker nog van pas komen. Ook de sprekers zouden wij willen bedanken voor hun leuke manier van uitleggen. Met vriendelijke groeten

De leerlingen van 6 Handel en 6 Boekhouden Informatica

Toegepaste bedrijfseconomie

13


2.2

Naam, logo, huisstijl

De eerste opdracht was de naam van je bedrijf bepalen. De naam moest krachtig zijn met een betekenis. Een naam die iets zegt over de waarden die passen bij het bedrijf. We hebben gekozen voor de naam “Qua-Du-Sol”. Je kan de naam in verschillende opzichten bekijken. In de eerste instantie is “Qua-DuSol” te bekijken als „Qualité du soleil‟, vertaald als „Kwaliteit van de zon‟. Je zou de naam ook kunnen bekijken als Qualité (kwaliteit) – Duurzaam – Soleil (zon). Dat wil zeggen dat ons bedrijf een kwaliteitsproduct wil leveren aan de klant en het product zo duurzaam mogelijk moet zijn. We twijfelden eerst tussen de namen Solaire, QualitySol en Qualitypanel, maar deze voorstellen hebben we geschrapt omdat de namen te lang waren en ze niet bleven hangen. De naam Qua-Du-Sol is nog niet in gebruik. Een volgende opdracht was uitzoeken wat de stappen zijn om je handelsnaam als merk te beschermen. Deze zijn:  Verplicht depot indienen in Brussel of bij de BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) in Den Haag.  Ambtshalve onderzoek  Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom geeft schriftelijk kennis van de beslissing en dient eventuele weigering in.  Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom facultatief om een vooronderzoek vragen, bij goedkeuring zal een inschrijving plaatsvinden in register.  Hernieuwing binnen de 6 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur.

Als kleuren voor ons logo hebben we gekozen voor donkerblauw en oranje. Het donkerblauw omdat het zonnepaneel het best tot uiting komt tegenover een helderblauwe hemel. Als tweede kleur hebben we gekozen voor oranje. Deze opvallende kleur trekt de aandacht en doet ons denken aan de zon. We dachten aan een duidelijk logo dat je meteen met ons bedrijf kan linken. Vandaar het zonnepaneel dat op ons logo te zien is. Ook de naam staat duidelijk op ons logo zodat deze meteen opvalt en blijft hangen. We dachten eerst de vorm van een zon als logo te gebruiken met de naam van onze onderneming erin. Dit idee was niet zo passend bij ons bedrijf, want deed ons denken aan een bedrijf van zonnebanken. De derde opdracht was een leuke slagzin ontwerpen.

Toegepaste bedrijfseconomie

14


Wij hebben gebrainstormd en ideeën opgeschreven. Enkele ideeën zijn: “Laat de zon je leven mee bepalen”, “Zonne-energie, energie van nu en de toekomst”, “Denk lange termijn, denk zonne-energie”, “Leef duurzaam, kies zonne-energie” en “Ga met de zon in zee, dat is goed voor je portemonnee”. Uiteindelijk hebben we gekozen voor “Laat de zon je leven mee bepalen” omdat deze het meest bleef hangen, omdat hij kort, bondig en het meest duidelijk was.

Toegepaste bedrijfseconomie

15


2.3

Mission statement en strategische doelstellingen

Tabel: 5 mission statements Om welk bedrijf gaat het?

Belangrijkste componenten Tigron biedt kwalitatieve en innovatieve oplossingen voor complexe IT-vraagstukken. Producten die hun deugdelijkheid reeds bewezen hebben en waarvoor Tigron garant staat. Innovatieve, op maat gemaakte applicaties waarvoor Tigron garant staat.

Onze opdracht: AQUA.COM nv is

Slagzin Tigron denkt mee, bouwt mee, waakt over uw toekomst.

We care about water.

gespecialiseerd in de productie en distributie van componenten voor de waterbehandelingsindustrie en de zwembadbouw. Onze klanten: Wij leveren deze componenten uitsluitend aan de O.E.M.(*) in waterbehandeling en aan de zwembadbouwer. Deze vakmensen gebruiken deze componenten voor de montage van installaties voor de behandeling van proces-, drink-, zee-, oppervlakte- en putwater en voor de bouw van zwembaden. (*)Original Equipment Manufacturer Onze service: Grondig uitgewerkte logistieke ondersteuning, professionele technische begeleiding en gegarandeerde resultaten zijn onze toegevoegde waarde. Onze vakmensen staan hiervoor borg. Onze markt: Wij leveren deze componenten in gans Europa via ons uitgebeid netwerk van Aquaplanet firma’s.

Toegepaste bedrijfseconomie

16


Geven hun klanten graag veilige,

Come on, letâ€&#x;s fly!

voordelige en rechtstreekse vluchten. Ze willen op een flink aantal Europese routes een consistent en betrouwbaar product aanbieden tegen aantrekkelijke tarieven voor de zakelijke en vrijetijdsmarkt. Om dit te kunnen bereiken leiden ze hun mensen op en streven ze naar duurzame relaties met de leveranciers. De mens heeft altijd al zijn geluk willen beproeven en dat zal steeds zo blijven. Vanuit die onomstotelijke realiteit zou een louter verbod van kansspelen onvermijdelijk een omgekeerd effect hebben. Dit zou de sector doen ontaarden in een ongebreidelde en sociaal gevaarlijke clandestiniteit. De wetgever was zich daarvan al in 1851 bewust en stond in dat jaar de organisatie van spelen in het algemeen en loterijen in het bijzonder toe. Maar dit evenwel onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de wet van 19 april 2002, in een aanvullend beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij en in het KB waarin de statuten zijn vastgelegd.

Toegepaste bedrijfseconomie

17


De missie van Fire IT is het vertalen

Webdesign op maat

van onze passie voor software en webtechnologie naar kwaliteitsproducten en dit voor een zo breed mogelijk doelpubliek. We streven ernaar dat de klant een positief gevoel heeft van het moment dat hij op onze website komt tot en met het moment hij zijn gevraagde product kan beginnen gebruiken. Ons doel is dan ook een zeer goede prijs/kwaliteit te leveren. Bronnen:

http://www.tigron.be/nl/bedrijf/mission-statement.htm http://aqua-com.be/CM/?nl_missionstatement,36&PHPSESSID=ac3a25f190abc602e9fdeba7b5d10fca http://www.easyjet.com/NL/Over/index.html http://www.loterie-nationale.be/NL/Bedrijfsinfo/AboutUs/Mission/default.aspx http://www.fire-it.be/Page-Bedrijf-NL.htm Mission Statement

1. Purpose statement Zoals we al in onze slagzin: “Laat de zon je leven mee bepalen” laten horen, willen we een deel uitmaken van het leven van onze klanten. We streven naar een hoge klanttevredenheid. Als we deze doelstelling willen bereiken, moeten we zorgen dat we goede producten leveren. Daarom willen wij op lange termijn een goed imago creëren bij de klant. Dit doen we door goede kwaliteit en een vlotte service te leveren. Hiervoor is de logistiek directeur verantwoordelijk. Zij zal ervoor zorgen dat de zonnepanelen in perfecte staat bij de klant worden geleverd. We willen ervoor zorgen dat ons product wordt herkend als dat met de meeste kwaliteit en als het meest duurzame. De productie directeur zal voor de kwaliteit van onze producten zorgen, zij tracht de beste materialen voor onze zonnepanelen te vinden. De service is ook gedeeltelijk de verantwoordelijkheid van de personeelsdirecteur. Zij moet voor opleidingen van de werknemers zorgen indien nodig. De financieel directeur moet met alles rekening houden, zoals kwaliteit, service en duurzaamheid om dan een schappelijke prijs te vormen. Als er een eerlijke prijs gevormd is moet de marketing directeur beginnen met de promotie van ons product zodat dit bekend wordt bij de klant en zodat de klant geïnteresseerd raakt. 2. Business statement Als we dit alles willen verwezenlijken moeten we op een aangepaste manier zaken doen. Wij willen alleen zaken doen met leveranciers die ons kwaliteit kunnen verzekeren op een eerlijke manier. De kwaliteit is belangrijker dan de prijs. Hierdoor kan het wel zijn dat onze producten duurder zijn dan die van de concurrentie. Ook hier zal de productie directeur er nauw moeten op toezien dat alles vlot en eerlijk gebeurd. Toegepaste bedrijfseconomie

18


3. Value statement Alle ethische waarden zijn belangrijk voor ons. Wij hechten veel belang aan het milieu, daarom willen wij zo veel mogelijk met milieuvriendelijke materialen werken. Ook onze installaties zullen worden aangepast indien dat nuttig is voor ons milieu. Uiteraard nemen wij niet deel aan praktijken als kinderarbeid of uitbuiting in lageloonlanden. Onze producten worden alleen geproduceerd in een context van eerlijke handel. Iedereen moet hier dus rekening mee houden. Als hoofd van de onderneming moet de algemeen directeur erop toe zien dat er met alle gemaakte afspraken hier rond rekening gehouden wordt en dat alles in goede banen loopt.

Toegepaste bedrijfseconomie

19


2.4

Interview met een ondernemer

Ik zit in het 6de jaar handel in het Sint-Ursula-instituut te Onze-Lieve-VrouwWaver. Ik werk aan mijn eindwerk. Onze klas is onderverdeeld in groepen. Ik zit samen met nog vier andere meisjes in een groep. Ieder heeft zijn eigen functie binnen ons bedrijf. We hebben een fictief bedrijf van zonnepanelen. Ik heb twee functies namelijk personeelsdirecteur en algemeen directeur. Ik wou graag de functie van personeelsdirecteur omdat ik dat later ook wil worden. Ik zou dit interview graag willen vastleggen aangezien ik dit thuis moet verwerken. • Wat is net uw taak als personeelsdirecteur? Zorgen voor een goed HR beleid. Dat houdt ook in dat ik de juiste mensen moet rekruteren en ze moet motiveren om in de firma te blijven door middel van goede coaching en goede opleidingen. Ook sta ik in voor het managen van het HR-team. Dat zijn onder andere de lokale HR-consulenten en administratieve consulenten van onze verschillende vestigingen. Verder is het noodzakelijk de nodige procedures goed uit te werken om tot een efficiënt HR beleid te komen. - Wat bedoelt u precies met HR-beleid? Onze firma was voordien teveel gefocust op het administratieve. De lonen werden correct en op tijd betaald, de nodige sociale en andere documenten werden ook goed opgevolgd maar de taken van een personeelsdirecteur houden meer in dan dat. Belangrijke aspecten van HR zijn onder andere het opmaken van een beleid rond opleidingen, aanwervingen, carrièreplanning, doorgroeimogelijkheden, afwezigheden, verloningstructuur zoals salaris alsook andere extra voordelen zoals bedrijfswagen, gsm, laptop en dergelijke. - Zijn er meerdere personeelsdirecteurs in het bedrijf? Het bedrijf waar ik werk is een internationaal bedrijf met vestigingen over heel de wereld. In elk land binnen onze organisatie is een personeelsdirecteur aangesteld. Ik zelf ben verantwoordelijk voor alle operaties en vestigingen in België. Elke vestiging of cluster, aantal vestigingen die dicht bij elkaar liggen of kleinere vestigingen samen, heeft dan zijn eigen HR-manager of -consulente, en daarbij eventueel één of meerdere assistenten of administratieve HR-mensen, afhankelijk van de grootte van de vestiging. Verder is er dan nog in het hoofdkantoor een „support center‟. Dat is een administratieve pool van medewerkers die voornamelijk de loon- en andere administratie verzorgen voor de verschillende vestigingen. - Hoe worden de taken dan verdeeld tussen de verschillende HRmanagers? Mijn taak als HR Operations Manager bestaat voornamelijk uit het managen van het HR-team en zorgen voor een constructief HR-beleid. Ik heb ook heel regelmatig overleg met de algemeen directeur omtrent de personeelszaken. De HR-managers en -consulenten zorgen dan meer voor de dagdagelijkse HR zaken binnen hun eigen vestiging of cluster. Zij zijn bijvoorbeeld het aanspreekpunt voor allerlei vragen van het personeel. Zij dienen dus goed op de hoogte te zijn van de sociale wetgeving. Zij werken samen met de plaatselijke interimkantoren voor het aanwerven van personeel, maken deel uit van de vergaderingen met de vakbonden. Kortom, zij zorgen voor een goede en gezonde personeelsstructuur binnen hun vestiging. Op de grotere vestigingen worden zij bijgestaan door een assistente of administratieve hulp. Toegepaste bedrijfseconomie

20


Het support team staat dan zoals eerder vermeld in voor het verzorgen van een correcte loon- en andere administratie. Ikzelf als personeelsverantwoordelijke dien er dan voor te zorgen dat heel dit HR-team goede support krijgt en gemanaged wordt. - U spreekt altijd over HR manager. Is dit hetzelfde als personeelsdirecteur? In ons bedrijf is dat inderdaad dezelfde functie. In sommige andere bedrijven spreekt men dan niet over een HR-manager maar over een HR-director. - Bent u volledig verantwoordelijk voor het aannemen en ontslaan van personeelsleden? Of gebeurt dit in overleg met andere verantwoordelijken? Dit hangt af van de functie van de werknemer. De HR-consulenten, samen met hun vestigingsmanager, kunnen op hun vestiging zelf medewerkers aannemen en ontslaan in onderling overleg en met het finaal akkoord van de algemeen directeur en/of personeelsdirecteur. Voor andere „hoge‟ functies ben ik wel zelf verantwoordelijk en gebeurt het aannemen en ontslaan in de meeste gevallen in overleg met de algemeen directeur. • Wat zijn de vaardigheden en attitudes die zijn vereist voor de functie van personeelsdirecteur? Hij of zij moet goed kunnen luisteren en oplossingen en procedures kunnen uitwerken, een goede talenkennis hebben, assertief en sociaal zijn maar zeer constructief en efficiënt. Hij of zij heeft een voorbeeldfunctie en dient zich dan ook zo op te stellen bijvoorbeeld wat kledij betreft… Een personeelsdirecteur dient er netjes en verzorgd uit te zien. Hij moet sowieso een goed onderhandelaar zijn, zowel met personeel als met de andere directieleden (o.a. de algemeen directeur). - Welke opleiding heeft u zelf gevolgd? Ik heb zelf handel gevolgd en ben dan in het bedrijf gestart als administratief bediende op de sales afdeling. Later heb ik dan enkele opleidingen gevolgd om de personeelsadministratie over te nemen en ben dan doorgegroeid naar personeelsverantwoordelijke (eerst HR Manager/consulente voor twee vestigingen binnen België en dan nadien HR Operations Manager. - Heeft uw studie geholpen bij het uitoefenen van uw job? Ja, de administratieve basiskennis, de goede talenkennis en de link met het bedrijfsleven in de vorm van stages die aan deze studierichting gekoppeld zijn, hebben zeker bijgedragen tot een goede basis om tot deze job te komen. - Heeft u nog extra opleidingen gevolgd? Om tot mijn huidige functie te komen heb ik inderdaad interne en externe opleidingen gevolgd, zoals Personeelsmanagement, leidinggeven, assertiviteit, sociale wetgeving, omgaan met vakbonden en dergelijke. Stephanie Callaert Bronvermelding: - Datum interview: 2011-10-06 - Naam: Linda Doms Toegepaste bedrijfseconomie

21


Leeftijd: 48 jaar Geslacht: Vrouw Bedrijf: CEVA logistics Functie: Human Resources (HR) operation manager - Virtuele functie: Leerling 6 handel - Relatie van de ge誰nterviewde tot het onderwerp: verantwoordelijk voor de personeelszaken -

Toegepaste bedrijfseconomie

22


2.5

Organogram

Organogram ecoman

Organogram Qua-Du-Sol

Personeelsdirecteur Stephanie Callaert

Logistiek directeur Femke Van Eeckhaute

Algemeen directeur

Productiedirecteur

Stephanie Callaert

Jelke De Laet

Marketingdirecteur Elise Vivijs

Financieel directeur Querensa Meurs

Toegepaste bedrijfseconomie

23


2.5.1

Functie Algemeen en- personeelsdirecteur (Stephanie Callaert)

2.5.1.1

Motivatie

Ik ben de personeelsdirecteur en algemeen directeur van onze onderneming. Ik wou heel graag personeelsdirecteur zijn. Dit omdat ik deze job later ook graag wil uitoefenen. Door nu al personeelsdirecteur te zijn in onze onderneming leer ik veel bij over deze job en weet ik wat deze functie precies inhoud. Ik ben nu verantwoordelijk voor het personeelsbestand van onze onderneming. Ik zal dus personeelsleden aanwerven en ontslaan, beslissingen moeten nemen in verband met de opleiding en de motivatie van het personeel en beslissingen moeten nemen in verband met loonsverhogingen. Nadat ik wist wat de functie van personeelsdirecteur precies was, was ik nog meer geïnteresseerd in de job omdat ik dus ook veel met het personeel bezig zal zijn. Ik ben een sociaal persoon en ben graag met mensen bezig dus leek dit wel de ideale job voor mij. Daarnaast ben ik ook nog algemeen directeur. Er was één iemand die twee functies voor zich moest nemen omdat er 6 functies waren en we maar met 5 zijn. Aangezien ik iemand ben die rechtuit is en snel initiatief neem, heeft men gekozen dat ik als tweede functie algemeen directeur zal zijn. Als algemeen directeur draag ik de eindverantwoordelijkheid van de onderneming. Men zegt wel eens dat ik „het goed kan uitleggen‟. Dit komt bij deze functie goed van pas want als algemeen directeur zal ik onze onderneming vertegenwoordigen naar de stakeholders toe. Ik ben zeer tevreden dat ik deze twee functies mag uitoefenen omdat deze functies in de buurt liggen van wat ik later wil doen. Bij deze functies komen er ook niet erg veel berekeningen voor, wat ook een positief is aangezien berekeningen maken niet mijn sterkte punt is.

2.5.1.2

Ondernemerstesten

Test 1: Persoonlijkheidstest op www.vdab.be

Resultaten van je test

Hieronder vind je je persoonlijkheidsprofiel. Je werd beoordeeld op 5 persoonlijkheidsfactoren. De test is afgeleid van de veel gebruikte Big Five vragenlijst. Stressbestendigheid Je antwoorden suggereren dat je ontvankelijk bent. Dit betekent dat je normaal gesproken kalm bent, maar wel gevoelig bent voor druk of tegenslag. Na druk of tegenslag, herstel je snel. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Extraversie Je antwoorden suggereren dat je extravert bent. Dit betekent dat je energiek en enthousiast bent. Je hebt een voorkeur voor sociale situaties. Je bent een prater, spontaan en open. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Nieuwsgierigheid Je antwoorden suggeren dat je gematigd scoort op deze factor. Je bent niet opvallend nieuwsgierig of creatief, maar je bent af en toe verrassend. Als je echt overtuigd bent, probeer je soms iets nieuws. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Onbaatzuchtigheid Toegepaste bedrijfseconomie

24


Je antwoorden suggereren dat je gemiddeld onbaatzuchtig bent. Je laat je zowel leiden door je eigen belangen als die van de ander en je onderhandelt. Verder ben je noch extreem afhankelijk, nog extreem onafhankelijk. Je bent zowel goed in competitie als in samenwerking. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Doelgerichtheid Je antwoorden suggereren dat je erg doelgericht bent. Dit betekent dat je je vol discipline richt op een doel. Je bent prestatiegericht. Je werkt hard en komt beloftes na. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. http://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?stateNr=1 Test 2: ondernemerstest Uw resultaat van deze test: 65 percent 60-79 percent: Een vrij goede score, maar er zijn toch nog een aantal zaken waarover u uw kennis best bijschaaft. Kijk eens na welke vragen u verkeerd beantwoordde, en zoek extra informatie voor die materies waarvan u minder goed op de hoogte bleek te zijn. Of volg een starterscursus van UNIZO Startersservice als u graag nog eens een bondig overzicht krijgt van alle facetten verbonden aan het starten van een eigen zaak www.vdab.be

2.5.1.3

SWOT-analyse

Toegepaste bedrijfseconomie

25


2.5.2

Functie logistiek directeur (Femke Van Eeckhaute)

2.5.2.1

Motivatie

Directeur logistiek leek mijn een leuke functie omdat je het vervoer van de goederen in goede banen moet leiden en je er ook moet voor zorgen dat de goederen op de juiste plaats en tijdstip geleverd moeten worden. Dit is een functie met een grote verantwoordelijkheid, als er iets fout loopt kan dit grote problemen veroorzaken in niet alleen ons bedrijf maar ook in het bedrijf dat goederen bij ons besteld heeft. Ik ben blij dat ik deze functie gekozen heb omdat ik altijd al wou weten hoe dit allemaal geregeld werd in bedrijven, nu kan ik dit allemaal zelf doen. Nu leer ik „spelenderwijs‟ hoe deze functie in elkaar zit.

2.5.2.2

Ondernemerstesten

Test 1 persoonlijkheidstest: Resultaten van je test

Bovenkant formulier

Hieronder vind je je persoonlijkheidsprofiel. Je werd beoordeeld op 5 persoonlijkheidsfactoren. De test is afgeleid van de veel gebruikte Big Five vragenlijst.

Stressbestendigheid Je antwoorden suggereren dat je niet erg stressbestendig bent. Je bent alert voor situaties en reageert er gevoelig op. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Extraversie Je antwoorden suggereren dat je zowel introverte als extraverte trekjes hebt. Je legt gemakkelijk contact, maar je bent niet op de voorgrond aanwezig. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Nieuwsgierigheid Je antwoorden suggereren dat je een behouder bent. Dit betekent dat je ervan houdt om praktisch, efficiënt en routinematig bezig te zijn. Je voelt je prettig in een stabiele werksituatie. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Onbaatzuchtigheid Je antwoorden suggereren dat je gemiddeld onbaatzuchtig bent. Je laat je zowel leiden door je eigen belangen als die van de ander en je onderhandelt. Verder ben je noch extreem afhankelijk, nog extreem onafhankelijk. Je bent zowel goed in competitie als in samenwerking. Om succesvol te zijn in je job, is het de Toegepaste bedrijfseconomie

26


bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Doelgerichtheid Je antwoorden suggereren dat je niet erg doelgericht bent. Je gaat ontspannen, ongedwongen en open op een doel af. Je doet veel dingen tegelijk en bent erg flexibel. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Onderkant formulier

http://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?stateNr=1

Test 2: Je ondernemerskennis: Op de vragen die peilden naar je ondernemerskennis behaalde je een score van 3 op 4! Je hebt een basiskennis van zelfstandig ondernemerschap. Toch zijn er nog een aantal zaken waarover je je kennis het best wat aanvult en verdiept. Het volgen van een opleiding bedrijfsbeheer of een starterscursus kan je hierbij helpen. Je kan ook gespecialiseerd advies inwinnen omtrent het starten als zelfstandige.

Je ondernemersprofiel: Je testresultaten suggeren dat je ondernemersprofiel slechts gering aansluit bij het profiel van succesvolle ondernemers. Dit betekent niet dat je een slecht ondernemer bent of zou zijn, maar wellicht is het wel een goed idee om je op een aantal vlakken verder te ontwikkelen.

www.vdab.be

2.5.2.3

SWOT-analyse

Toegepaste bedrijfseconomie

27


2.5.3

Functie financieel directeur (Querensa Meurs)

2.5.3.1

Motivatie

Ik vind de functie van financieel directeur toch een grote uitdaging voor mij. Ik vind het een moeilijke functie, niet alleen omdat ik het moeilijke oefeningen vindt, maar ook omdat ik momenteel nog niet exact weet wat die functie inhoudt. Ik ben er van overtuigd dat het een zeer belangrijk en nuttig onderdeel van het bedrijf is. Het sprak mij aan omdat het afwisselend is, je moet veel verschillende dingen berekenen. Soms gaat het over ratio‟s of kapitaalaflossing en soms over leningen of dividenden. Als financieel directeur werk je voortdurend met cijfers en formules. Je hebt dan ook de exacte gegevens, en cijfers liegen niet dus dat schept een zeer duidelijk beeld op de financiële gezondheid van de onderneming, bijvoorbeeld de liquiditeit of rentabiliteit. Omdat je met cijfers werkt heb je ook vaak de mogelijkheid om alles grondig te controleren. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen en dingen die je gewoon moet weten. Cijfers zijn ook gemakkelijk te vergelijken met die van de concurrentie. De functie van financieel directeur is ook een extra kans om de geziene leerstof in de lessen bedrijfseconomie te herhalen. Alle formules die we hebben geleerd, bijvoorbeeld over de ratio‟s, kan ik nu ook echt toepassen. Dit is dus een kans om onze geleerde theorie om te zetten in de praktijk.

Toegepaste bedrijfseconomie

28


Uit mijn persoonlijkheidstest van de vdab blijkt ook dat ik ervan houdt om praktisch, efficiĂŤnt en routinematig bezig te zijn. Dit is zeker het geval bij mijn functie. Uit de testen blijkt ook dat ik open sta om af en toe een uitdaging aan te gaan. Dit lijkt mij zeer toepasselijk bij de functie financieel directeur. Ik zal met veel uitdagingen te maken krijgen zoals het op tijd verwerken van deadlines. Verder blijkt ook nog dat ik verantwoordelijk en stressbestendig ben. Volgens mij zijn beide karaktereigenschappen heel belangrijk om goed te kunnen functioneren. Zonder verantwoordelijkheidsgevoel gaan er geen deadlines verwezenlijkt worden. Als je niet stressbestendig bent ga je wanneer je het meest nodig hebt, je kalmte niet kunnen bewaren om nog goed te kunnen doorwerken.

2.5.3.2

Ondernemerstesten

Test 1: Persoonlijkheidstest

Resultaten van je test

Hieronder vind je je persoonlijkheidsprofiel. Je werd beoordeeld op 5 persoonlijkheidsfactoren. De test is afgeleid van de veel gebruikte Big Five vragenlijst. Stressbestendigheid Je antwoorden suggereren dat je veerkrachtig bent. Dit betekent dat je kalm reageert op stressituaties en de zaken nuchter benadert. Je bent ontspannen en niet impulsief. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Extraversie Je antwoorden suggereren dat je zowel introverte als extraverte trekjes hebt. Je legt gemakkelijk contact, maar je bent niet op de voorgrond aanwezig. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Nieuwsgierigheid Je antwoorden suggereren dat je een behouder bent. Dit betekent dat je ervan houdt om praktisch, efficiĂŤnt en routinematig bezig te zijn. Je voelt je prettig in een stabiele werksituatie. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Onbaatzuchtigheid Je antwoorden suggereren dat je gemiddeld onbaatzuchtig bent. Je laat je zowel leiden door je eigen belangen als die van de ander en je onderhandelt. Verder

Toegepaste bedrijfseconomie

29


ben je noch extreem afhankelijk, nog extreem onafhankelijk. Je bent zowel goed in competitie als in samenwerking. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Doelgerichtheid Je antwoorden suggeren dat je gemiddeld doelgericht bent. Dit betekent dat je je taakeisen en persoonlijke behoeften in een goede balans houdt. Je bent ambitieus maar kan je ook ontspannen. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid.

http://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?stateNr=1 Test 2: Beste , Je hebt zonet 72 keuzes gemaakt die de unieke wijze weerspiegelen waarop jij je energie verdeelt over 9 Elementaire Gedragsprocessen. Deze 9 processen kleuren in hun wisselwerking je actuele persoonlijkheid. Onderstaand jouw energieverdeling: Dynamische Leefsfeer Sociale Leefsfeer Functionele Leefsfeer Verkennen

5 Zenden

4 Doen

3

Remmen

8 Ontvangen

6 Denken

5

Sturen

0 Dicteren

6 Schrijven

8

Fragmentarische Interpretatie DYNAMIEK Score Toelichting Verkennen 5

Af en toe een uitdaging kan je best smaken

Remmen

8

Op onbekend terrein rinkelen er voortdurend alarmbelletjes

Sturen

0

Je leeft van dag tot dag en je houdt alle opties open

SOCIAAL

Score Toelichting

Zenden

4

Je bent noch introvert noch extravert

Ontvangen 6

Je staat op een nuchtere wijze open voor wat anderen je komen te vertellen

Dicteren

Je vindt een mooi evenwicht tussen zelfbewustheid en zelfkritiek

6

Toegepaste bedrijfseconomie

30


FUNCTIONEEL Score Toelichting Doen

3

Enkel indien het echt moet, maak je je handen vuil

Denken

5

Een portie abstract denkwerk schrikt je niet af

Schrijven

8

Je besteedt veel zorg aan registratie van de activiteiten

2.5.3.3

SWOT-analyse

Toegepaste bedrijfseconomie

31


2.5.4 2.5.4.1

Functie productie directeur (Jelke De Laet) Motivatie

Als productiedirecteur is mijn belangrijkste verantwoordelijkheid het goede verloop van het productieproces. Hierbij hoort ook een zeer belangrijke taak namelijk het bepalen van het productievolume. Als dit gebeurt is kan ik bepalen welke onderdelen en hoeveel ik er nodig heb om dit alles te produceren. Ik ben ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het afgewerkte product. Mijn functie binnen het bedrijf is dus productie directeur binnen het zonnepanelen bedrijf dat we hebben overgenomen. Als productiedirecteur ga ik de beste materialen op de markt proberen te zoeken zodat de kwaliteit van onze zonnepanelen het beste van het beste is. Voor productie directeur heb je ook persoonlijk kwaliteiten nodig. Je moet duidelijk zijn in je communicatie met andere, respecteer iedereen en je moet ook je verantwoordelijk dragen. Deze aspecten sluiten wel aan bij mijn persoonlijkheid. Je moet ook rustig blijven in stresserende situaties maar dat zou ik persoonlijk nog een beetje beter moeten kunnen. Het is volgens mij ook leuk om contact te hebben met de klanten dit is ook één van de reden waarom deze functie mij aansprak. De vergaderingen met de andere directeurs zijn ook wel items die voor mij een belangrijke rol spelen in het beoefenen van deze functie. Hierdoor kan je ook iets te weten komen over de andere hun job en wat ze doen. Hoe meer kennis je van het bedrijf hebt hoe meer je de klanten kan inlichten en dit kan je helpen in het aantrekken van nieuwe klanten. Het is ook zeer belangrijk dat je werk op tijd klaar is (deadline‟s). Ik werk graag gestructureerd en dit is ook een positief aspect in deze functie. Het enige wat jammer is dat het reizen er niet zo inzit. Dat vind ik een beetje jammer maar dat is maar een klein minpuntje aan deze functie. Bij de persoon die ik intervieuwde had de prodcutie directeur een nauwe band met de algemene directeur. Deze werkten veel samen, zelfs als de algemene directeur er niet is dan neemt de productie directeur zijn taak voor eventjes over. Al de taken die de productie directeur moeten uitvoeren spreken mij wel aan. Als ik zo hoor wat de functie inhoud zou ik het wel na mijn studies willen uitvoeren. Ik ben eigenlijk wel een competiebeest dus zo de concurrentie aangaan met andere bedrijven in dezelfde sector vind ik eigenlijk wel prettig. In de persoonlijkheidstest die ik heb gedaan stond er dat ik wel gevoelig ben voor een tegenslag maar me wel snel herstel. Aan dit aspect moet ik dus nog werken want dat is wel belangrijk bij deze fucntie dat je niet je hoofdje laat hangen bij een tegenslag of iets wat niet het gehoopte resultaat heeft. Er zijn veel leuke dingen/taken die deze functie in houden. Naarmate ik nog meer heb kennis gemaakt met deze functie zal mijn gevoel/idee over deze functie misschien veranderen maar op dit moment spreekt me het zeker aan. Het leuke aan deze functie is ook dat je zowel kan samen werken met de andere directeurs en ook zowel je eigen verantwoordelijkheid hebt. Hier heb je beide aspecten en dat spreekt me ook wel aan. Anders als je zo alles alleen moet doen dat vind ik persoonlijk niet zo leuk maar gelukkig is dit bij deze functie niet het geval.

Toegepaste bedrijfseconomie

32


2.5.4.2

Ondernemerstesten

Test 1: Persoonlijkheidstest

Resultaten van je test

Hieronder vind je je persoonlijkheidsprofiel. Je werd beoordeeld op 5 persoonlijkheidsfactoren. De test is afgeleid van de veel gebruikte Big Five vragenlijst. Stressbestendigheid Je antwoorden suggereren dat je ontvankelijk bent. Dit betekent dat je normaal gesproken kalm bent, maar wel gevoelig bent voor druk of tegenslag. Na druk of tegenslag, herstel je snel. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Extraversie Je antwoorden suggereren dat je zowel introverte als extraverte trekjes hebt. Je legt gemakkelijk contact, maar je bent niet op de voorgrond aanwezig. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Nieuwsgierigheid Je antwoorden suggereren dat je een behouder bent. Dit betekent dat je ervan houdt om praktisch, efficiĂŤnt en routinematig bezig te zijn. Je voelt je prettig in een stabiele werksituatie. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Onbaatzuchtigheid Je antwoorden suggereren dat je gemiddeld onbaatzuchtig bent. Je laat je zowel leiden door je eigen belangen als die van de ander en je onderhandelt. Verder ben je noch extreem afhankelijk, nog extreem onafhankelijk. Je bent zowel goed in competitie als in samenwerking. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Doelgerichtheid Je antwoorden suggereren dat je erg doelgericht bent. Dit betekent dat je je vol discipline richt op een doel. Je bent prestatiegericht. Je werkt hard en komt beloftes na. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid

Toegepaste bedrijfseconomie

33


http://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?stateNr=1 Test 2:

Je ondernemersprofiel: Je testresultaten suggereren dat je ondernemersprofiel in zekere zin aansluit bij het profiel van succesvolle ondernemers. Wellicht is het toch een goed idee om je op een aantal vlakken verder te ontwikkelen.

Je ondernemerskennis: Op de vragen die peilden naar je ondernemerskennis behaalde je een score van 4 op 4! Je testresultaten suggereren dat je je al goed geïnformeerd hebt over zelfstandig ondernemerschap. Dit zal je kansen op succes alleen maar ten goede komen. Ga toch nog eens na of je werkelijk van alle aspecten rond het zelfstandig statuut op de hoogte bent.

www.vdab.be

2.5.4.3

SWOT-analyse

Strengths Sociaal Prestatiegericht Gedisciplineerd

-

Vrij rustig Opportunities Samen met een team een resultaat halen Leren samenwerken

-

Weaknesses gevoelig voor tegenslag hulp van andere soms nodig

-

niet creatief

Threats niet op de voorgrond aanwezig

-

te onzeker

Zelfstandig zijn

2.5.5

Functie marketing directeur (Elise Vivijs)

2.5.5.1

Motivatie

In ons bedrijf „Qua-Du-Sol‟ bestaan er 6 functies: financieël directeur, algemeen directeur, personeelsdirecteur, logistiek directeur, productie directeur en marketing directeur. Eerst heb ik nagegaan wat die verschillende functies inhouden en heb ze één voor één overlopen. De meest aantrekkelijke vond ik die van marketing directeur, personeelsdirecteur, productie directeur. Dan hebben we ieder zijn functie bepaald en die van mij werd marketing directeur. Deze functie intereseert me toch het meest want als marketing directeur ben je altijd op zoek naar nieuwe manieren om behoeftes van klanten te bevredigen en producten aan de man te brengen. Je adviseert over nieuwe markten en producten aan de directie. Je zorgt voor een slimme en effectieve reclamecampagne en andere manieren om een product gewild te maken. Ik zie mijzelf in deze functie het best presteren want als ik zo naar de andere functies kijk, vind ik ze niet echt mijn ding. Toegepaste bedrijfseconomie

34


Voor algemeen directeur moet je toch wel een leidersfiguur zijn en dat ben ik niet. Een financieël directeur moet zich bezighouden met de analyse van de kosten, opmaken van een financieël meerjarenplan enzovoort, wat me misschien nogal moeilijk lijkt. Dan heb je nog logistiek directeur, die zich bezighoudt met het besturen en beheersen van goederenstromen door een bedrijf. Hiervan ben ik nog het minst op de hoogte, maar het kan wel leerrijk zijn. Daarom hoop ik hiervan meer te vernemen als ik moet samenwerken met de logistiek directeur van ons bedrijf.

2.5.5.2

Ondernemerstesten

Test 1 Persoonlijkheidstest: Stressbestendigheid Je antwoorden suggereren dat je niet erg stressbestendig bent. Je bent alert voor situaties en reageert er gevoelig op. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Extraversie Je antwoorden suggereren dat je zowel introverte als extraverte trekjes hebt. Je legt gemakkelijk contact, maar je bent niet op de voorgrond aanwezig. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Nieuwsgierigheid Je antwoorden suggereren dat je een behouder bent. Dit betekent dat je ervan houdt om praktisch, efficiënt en routinematig bezig te zijn. Je voelt je prettig in een stabiele werksituatie. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Onbaatzuchtigheid Je antwoorden suggereren dat je gemiddeld onbaatzuchtig bent. Je laat je zowel leiden door je eigen belangen als die van de ander en je onderhandelt. Verder ben je noch extreem afhankelijk, nog extreem onafhankelijk. Je bent zowel goed in competitie als in samenwerking. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Doelgerichtheid Je antwoorden suggeren dat je gemiddeld doelgericht bent. Dit betekent dat je je taakeisen en persoonlijke behoeften in een goede balans houdt. Je bent ambitieus maar kan je ook ontspannen. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. http://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?stateNr=1

Test 2: Uw resultaat van deze test: 68 percent 60-79 percent: Een vrij goede score, maar er zijn toch nog een aantal zaken waarover u uw kennis best bijschaaft. Kijk eens na welke vragen u verkeerd beantwoordde, en zoek extra informatie voor die materies waarvan u minder goed op de hoogte bleek te zijn. Of volg een starterscursus van UNIZO Startersservice als u graag nog eens een bondig overzicht krijgt van alle facetten verbonden aan het starten van een eigen zaak www.vdab.be

2.5.5.3

SWOT-analyse

Toegepaste bedrijfseconomie

35


Strenghts (sterke punten)

Weaknesses (zwakke punten)

Opportunities (kansen)

Mijn sterke punten zijn dat ik vastberaden, behulpzaam, eerlijk en ordelijk ben. Ik spreek verschillende talen, wel niet allemaal zo even vloeiend. Frans en Engels heb ik geleerd op school en spreek en schrijf ze goed. Duits is wat aan de mindere kant. Spreken zal nog wel tamelijk goed gaan maar het schrijven zal een probleem vormen.

Mijn zwak punt is dat ik geen leidersfiguur ben. Ik ben eerder het type dat zich op de achtergrond begeeft. Als ik een mening heb, zal ik die wel uiten maar die hoeft niet noodzakelijk nagestreefd te worden.. Ik zou er niet op blijven doorgaan en zeggen dat het zo moet en niet anders. Ik besef dat ik aan dit punt nog werk heb.

Threats (bedreigingen)

Ik ben nogal overdreven punctueel en dit kan een bedreiging vormen tegenover anderen die slordig zijn. Als iemand niet ordelijk is, zal ik hem daar ook op wijzen maar niet iedereen neemt dit van harte.

Wat een bedreiging kan vormen en tevens een zwak punt is dat er veel getalenteerde concurrenten bestaan. Je gaat jezelf altijd moeten bewijzen en zeggen waarom jij diegene bent die ze zoeken en niet iemand anders.

Toegepaste bedrijfseconomie

36


2.6

Studie van een sectorgenoot

De verwerking van kwartszand tot hoogwaardige zonnepanelen. Kwartzand is na zuurstof het meest voorkomende op aarde. Het wordt vloeibaar na verhitting tot 1700 graden. Na afkoeling worden er kristallen gevormd. Deze worden in schijfjes gezaagd en parallel aan elkaar gesoldeerd. De bovenkant, die het zonlicht opvangt, is positief geladen en de onderkant negatief.

Gegoten blokken worden verzaagd tot ultra dunne silicium plaatjes.

Na het solderen en elektrisch verbinden worden de modules schoongemaakt in heet water door middel van ultrasoon geluid . Dat geluid is z처 hoog dat je het niet kunt horen.

Na droging kunnen de brandschone platen nog verder parallel aan elkaar worden gezet.

Al deze aparte schijfjes worden aan elkaar gesoldeerd. Door middel van 'flux' wordt het soldeersel steviger en ontstaat er een paneel van vier rijen met negen modules.

Met UV licht en een voltmeter wordt gekeken of de module de juiste voltage geeft. Bij fouten kan er nu nog iets veranderd worden, de modules worden met zuignappen opgetild om ze schoon en heel te houden en verder te verwerken tot een groter geheel.

De modules worden op gelaagd glas vastgemaakt en na controle, vacu체m gelamineerd met een hoogwaardig plastiek tot een stevig onbreekbaar geheel afgewerkt. Het laminatieproces vindt plaats in een vacu체moven. Daar gaat het paneel een kwartier lang in, bij 80 graden Celsius. Het paneel in nu luchtdicht en waterdicht verpakt. Daarna wordt het omkaderd in aluminium of plastiek.

Toegepaste bedrijfseconomie

37


Het paneel is klaar voor plaatsing, op daken of gevels, liefst onder een hoek van +/- 45 graden zuidwaarts gericht voor een maximaal aan zonlicht.

Via een electrische omvormer wordt de gelijkstroom omgezet naar wisselstroom 2x220 volt en op het huishoudelijk net geplaatst. Door middel van de elektriciteitsmeter wordt het rendement (opbrengst) berekend.

Organogram Soltech

Jaarrekening Soltech: http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/SendB2B?&mfref=201012300467&c dref=20100526003

Toegepaste bedrijfseconomie

38


2.7

Operationele en financiële doelstellingen

2.7.1

Algemeen directeur

Bij de strategische doelstellingen hebben we besloten dat ik als algemeen directeur de strategische aandachtspunten van de andere directieleden aandachtig mee opvolgen. Ik zal er dan ook op toezien dat deze correct en tijdig worden uitgevoerd. Verder zal ik dit alles nauwkeurig controleren aangezien ik de eindverantwoordelijkheid draag voor de prestaties van onze onderneming. De rentabiliteit van het eigen vermogen hebben we geschat op 6,80%. Dit wordt berekend door winst van het boekjaar nà belasting te delen door het eigen vermogen. Om dan een percentage te bekomen vermenigvuldigen we de uitkomst met 100. De rentabiliteit van het vreemd vermogen hebben we geschat op 7,40%. Dit wordt berekend door de winst voor belastingen en betaalde interesten te delen door totaal vermogen. Ook hierbij doen we maal 100 om een percentage te bekomen. Ik zal er als algemeen directeur op toezien dat iedereen zijn uiterste best doet. We staan bekent als een bedrijf met hoge kwaliteit. Zowel de kwaliteit van onze service als de kwaliteit van ons product. Daarom vind ik het zeer belangrijk dat iedereen ook doet wat er van hem verwacht wordt.

2.7.2

Personeelsdirecteur

Bij de strategische doelstellingen hebben we besloten dat ik als personeelsdirecteur ervoor zal zorgen dat we onze consumenten een goede service aanbieden. Hiervoor zal het personeel moeten zorgen daarom organiseer ik cursussen en opleidingen voor onze personeelsleden. Dit zal allemaal op kosten van ons bedrijf zijn. Uiteraard zal niet iedereen dezelfde cursussen volgen. Er zijn verschillende opleidingen. Zodat we steeds verschillende personeelsleden een bepaalde opleiding laten volgen heeft iedereen een bepaald punt waarin hij gespecialiseerd is. Zo kan men veel van elkaar leren maar heeft ook iedereen zijn eigen taak waar hij zich hoofdzakelijk mee bezig houdt. Er gaat € 10272 naar opleiding en motivatie voor de vertegenwoordigers. We hebben in ons bedrijf 9 vertegenwoordigers. Voor de arbeiders leggen we een budget van € 1680 opzij en voor de bedienden € 76535. We hebben 140 arbeiders en 14 bedienden. Door het geven van deze opleidingen zal niet alleen de kwaliteit van ons product stijgen maar ook de kwaliteit van onze service. Bij de arbeiders is er een loonsverhoging. Dit is omwille van de inflatie maar ook omdat ze plots iets harder moesten werken. We hebben namelijk 2 machines bij aangekocht en geen arbeiders hebben aangenomen. De reden dat we dit ons konden veroorloven was omdat we met teveel werknemers zaten. Dit leidde tot een zeer inefficiënte samenwerking onder de werknemers. De taken werden ook verdeeld onder de werknemers, dit was niet altijd nodig maar het werd wel gedaan aangezien er anders niet altijd werk was. Dit wil dus zeggen dat de Toegepaste bedrijfseconomie

39


arbeiders nu harder moeten werken om al de machines te besturen met minder personeel en meer taken op zich zullen moeten nemen. De opleiding/omzet is met 0,09% gestegen. Dit is berekend door onze totale opleidingskosten te delen door onze netto-omzet en dit maal 100. Ik zal er als personeelsdirecteur voor instaan dat ons personeel een goede service levert bij de klant.

Toegepaste bedrijfseconomie

40


2.8

Bedrijfsvoorstelling

(Mondeling)

2.9

Stakeholdersanalyse

Ik heb als stakeholder de werknemers gekozen. Ik heb voor deze stakeholder gekozen omdat dit het meest logische was aangezien ik personeelsdirecteur ben. De werknemers zijn interne belanghebbenden. Dit wil zeggen dat ze door middel van wet- en regelgeving een invloed kunnen uitoefenen op de organisatie. Er moet voor gezorgd worden dat de werknemers altijd tevreden zijn. Een veel voorkomend probleem in ondernemingen met de werknemers is dat de werknemers niet tevreden zijn en daardoor hun ontslag geven. Dit kan zijn omwille van ontevredenheid over hun loon maar ook door een slechte werksfeer, stress, werkuren, afstand naar het werk, beter aanbod, andere ambitie, … . Het is dus zeer belangrijk dat de werknemer tevreden is aangezien deze toch deel uitmaken van de belangrijkste schakels in de onderneming. Bij schoenwinkel Torfs bijvoorbeeld is er een zeer goede relatie tussen de werkgever en werknemers. Torfs is uitverkozen tot de beste werkgever. De CEO, Wouter Torfs, spreekt iedereen bij de voornaam aan en geeft iedereen een kus als hij het magazijn binnenwandelt. Hierdoor voelen alle werknemers zich meteen gerust. “Vanaf de eerste minuut leek het alsof ik hier al jaren werkte. Die betrokkenheid heb ik nooit eerder meegemaakt.” vertelde een werknemer die pas bij Torfs is beginnen werken. Hier kunnen we zeker een voorbeeld aan nemen. Door een goede betrokkenheid van de werknemers kan je duidelijk veel bereiken. In de meeste gevallen zal dit ook positief zijn voor de klant. Bij de schoenwinkel Torfs is het als klant ook heel aangenaam om er te gaan winkel door de grote klantvriendelijkheid van de werknemers. Eerst en vooral willen we er dus voor zorgen dat er een zeer goede relatie is tussen de werkgever en de werknemers. Dit gaan we vooral proberen te realiseren door team-building. Hierdoor leert iedereen elkaar beter kennen en leert men ook beter samenwerken. Ten tweede willen we werken aan de betrokkenheid van de werknemers. Ik vind het belangrijk dat de werknemers over hun problemen kunnen praten als die er zijn. Daarom komt er een soort van brievenbus in het bedrijf waar men brieven in kan stoppen met problemen of klachten. Men kan dus kiezen dat ze een brief anoniem of bekend schrijven. Als er een brief is geschreven en we weten van wie deze afkomstig is kan hij altijd op gesprek komen als hij dit wil. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen duidelijk zijn mening kan geven over bepaalde beslissingen of situaties. Maar de betrokkenheid van de werknemer gaan we vooral realiseren door ervoor te zorgen dat de deze ook een invloed heeft bij de beslissingen die gemaakt worden. Dit doen we door hun mening te vragen bij bepaalde beslissingen die er gemaakt worden. We realiseren ons wel dat we niet altijd iedereen gelukkig kunnen maken maar we proberen toch het onderste uit de kan te halen.

Toegepaste bedrijfseconomie

41


2.10

Aanvraag bedrijfsbezoek

Callaert Stephanie 2011 Muizenhoekstraat 32 2812 Muizen Stephaniecallaert@msn.com

Mechelen, 16 januari

Belisol Duurzame Energie Geel Winkelom 77/4 2440 Geel

Bedrijfsbezoek

Geachte heer/mevrouw Ik ben Stephanie Callaert. Ik studeer handel in het Sint-Ursula-instituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. We zijn in september gestart met onze ge誰ntegreerde proef. Hierin draait alles om een fictief bedrijf dat zonnepanelen produceert en verkoopt. Iedereen in de klas heeft zijn eigen functie in het bedrijf. Ik bijvoorbeeld ben algemeen directeur en personeelsdirecteur. We zouden graag even verder kennismaken met het bedrijfsleven. Door een bedrijf te bezoeken in dezelfde sector als waar we in werken, willen we de nieuwe tendensen en ontwikkelingen in die sector bestuderen. Door het bezoeken van een ander bedrijf dat ook rond zonnepanelen werkt kunnen we veel bijleren aangezien we dan eens zien hoe het er in het werkelijke bedrijfsleven aan toe gaat. Ik heb verschillende sites bezocht. Door uw site werd ik meteen aangespoord om verdere informatie rond uw bedrijf te gaan zoeken. Daarom ook wou ik u contacteren voor een bedrijfsbezoek. Mocht dit mogelijk zijn kan u me altijd bereiken via mail op het adres stephaniecallaert@msn.com. Alvast bedankt. Met beleefde groet

Callaert Stephanie

Toegepaste bedrijfseconomie

42


2.11

Verslag bij gastspreker

2.11.1

Bedrijfsfiche

Algemene gegevens

naam:

Dupont,

e-mail:

/

adres: Antoon Spinoystraat 6 2800 Mechelen tel.: 015 44 10 11 fax: 015 44 14 07 website:

http://www2.dupont.com/DuPont_Home/en_US/index.html

Visie: Onze visie is om s‟ werelds meest dynamische wetenschapsbedrijf te zijn en het creëren van duurzame oplossingen van essentieel belang voor een beter, veiliger en gezonder leven voor de mensen over heel de wereld. Misie: Duurzaamheid: meerwaarde creëren voor aandeelhouders en gemeenschap en men wil ook de afdruk op het milieu beperken.

Vestigingen: Mechelen, Kallo, Ieper, Antwerpen, Heusden-Zolder, Genk en Brussel. (België) Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Afrika, Azië

Historiek Dupont (eigenlijk E.I. Du Pont De Nemours & Co) is een Amerikaans bedrijf opgericht in 1802 door E.I. Du Pont en zet de wetenschap aan het werk door het creëren van duurzame oplossingen die essentieel zijn voor een beter, veiliger en gezonder leven voor alle mensen. Du pont is actief in 90 landen en biedt de afzetmarkt een breed scala aan van innovatieve producten en diensten voor markten waaronder landbouw, voeding, elektronica, communicatie, veiligheid en bescherming, inrichting en bouw,

Toegepaste bedrijfseconomie

43


transport en kleding. Voornaamste bezigheid is het produceren en ontwikkelen van chemische stoffen. Dupont is een van de vijftig grootste industriële ondernemingen ter wereld. De eerste vestiging in Europa was in Mechelen.

Personeel

Ellen Kullman, 55, is voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Du Pont. Ze is de negentiende die dit bedrijf in het 208 jarige bestaan van Du Pont leid. Wereldwijd werken er 60 000 mensen in het bedrijf DuPont. In Europa, het Midden oosten en Afrika samen, ook wel EMEA genoemd, werken er 15 000 medewerkers.

Bekendheid

Bij het intypen van “Dupont Mechelen” in google vind je heel wat links. Er zijn een aantal artikels te vinden over Dupont in de Gazet van Antwerpen. Bijvoorbeeld : http://www.gva.be/antwerpen/mechelen/werknemers-dupont-inmechelen-leggen-het-werk-neer.aspx. Er zijn ook heel wat job advertenties te vinden van DuPont. Er is dus veel informatie beschikbaar van DuPont maar in het algemeen is het bedrijf niet zo bekend. Dit komt door het feit dat ze nooit echt een afgewerkt product afleveren aan de klant zelf waar hun logo opstaan. In de dingen die je koopt kan wel een stof zitten die door DuPont gemaakt is maar de naam zelf staat er niet op. Dit ervoor dat DuPont geen grote naambekendheid heeft.

2.11.2

Verslag

Verslag gastspreker 6HAN onderwerp: de Nemours

Gastspreker dhr. Hans over wereldwijd Amerikaans bedrijf DuPont

datum:

2011-02-25

aanwezig:

de leerlingen van 6HAN, 6 SEC, 5 SEC Mevr. Vaes Dhr. Fierens Mevr. Coosemans Mevr. Vandormael

afwezig:

/

verslaggever: Elise Vivijs en Stephanie Callaert Toegepaste bedrijfseconomie

44


Op 25 februari 2011 is de personeelsverantwoordelijke van DuPont de Nemours Belgium, namelijk Hans, ons meer uitleg komen geven over het reilen en zeilen bij DuPont. Hij begon over de vele afkortingen waarmee de werknemers van DuPont vertrouwt zijn. DuPont is een bedrijf dat niet enkel bestaat in België. De afkortingen dat men gebruikt zijn dus hetzelfde voor alle vestigingen van DuPont ongeacht welk land. Je hebt bijvoorbeeld de afkorting ‘SHE’ dat staat voor safety, health, environment. EMEA is ook een veel voorkomende afkorting in de onderneming en staat voor Europe, Middle East, Africa. Er werken 60 000 werknemers bij DuPont verdeelt over de 75 landen waar de onderneming gevestigd is. De EMEA bestaat uit 32 landen. Hier werken 15 000 werknemers van 80 verschillende nationaliteiten. Wereldwijd heeft DuPont meer dan 25 000 klanten. Missie: -

Duurzaamheid, Meerwaarde creëren voor de aandeelhouders en de gemeenschap, Hun afdruk op het milieu beperken.

-

’s Werelds meest dynamische wetenschapsbedrijf zijn, Duurzame oplossingen bieden voor een beter, veiliger en gezonder leven.

Visie:

Kernwaarden: - Veiligheid en gezondheid, - milieuverantwoord ondernemen, - ethisch handelen, - respect voor mensen. De kernwaarden zijn heel belangrijk in het bedrijf. Neem nu het voorbeeld van veiligheid en gezondheid. Daarbij vertelde hij over het halen van koffie. Als je koffie wil drinken moet je een beker nemen met een dekseltje erop. Dit om te vermijden dat de werknemers zich zouden verbranden.

Wereldwijd: -

4.400 wetenschappers en technici wereldwijd R&D-investeringen ter waarde van $1,3 miljard 75 R&D-faciliteiten 33% van de omzet uit producten die in de afgelopen vijf jaar zijn

geïntroduceerd -

1.133 nieuwe producten en toepassingen geïntroduceerd in 2005 34.000 patenten sinds 1804

Enkele voorbeelden van klantenproducten: -

Veiligheidshandschoenen Kogelvrije vesten Vliegtuigonderdelen

Toegepaste bedrijfseconomie

45


Zakelijke doelstellingen  Streven naar duurzame groei Waarde creëren voor de aandeelhouders en de samenleving Onze afdruk op het milieu tot een minimum beperken Overal waar we actief zijn, voordelen in de hele waardeketen creëren

Tewerkstellingscijfers 31/12/2010 + 1343 Werknemers 668 werknemers Non-Operations 675 werknemers in Operations + 1343 werknemers 886 mannen / 457 vrouwen Geen enkele vrouw in de productie-afdelingen + 1343 werknemers - 21 jaar 1 21 tem 40 jaar 635 -

41 tem 50 jaar + 50 jaar

463

244

=> gemiddelde leeftijd = 41 jaar => jongste medewerker = 20 jaar / oudste medewerker 63 jaar Algemene competenties startende medewerkers: - Veiligheidsbewust - Leergierig - Motivatie - Teamspirit & zelfstandigheid - Flexibiliteit in de ruime zin: jobinhoud, werkplaats, uurregeling,… - Integriteit, respect hebben voor mensen

.

Toegepaste bedrijfseconomie

46


2.12

Financiering

2.12.1

Machines

(zie bijlage)

2.12.2

Computers

(zie bijlage)

2.12.3

Productieafdeling

(zie bijlage)

2.12.4

Verslag

Voor onze geïntegreerde proef moet ons bedrijf „Qua-Du-Sol‟ investeren om de onderneming concurrentiëel te houden. Wij zijn ondertussen al enkele boekjaren actief waardoor enkele kapitaalgoederen aan vernieuwing toe zijn. Daarom gaan we onder andere enkele computers (3 000 EUR) vervangen , één van onze machines (100 000 EUR) vervangen en denken we er ook aan om een nieuwe productieafdeling (1 000 000 EUR) neer te zetten. Er was ons gevraagd op bezoek te gaan bij 1 grootbank en 1 kleinere bank. Voor de kleinere bank hadden wij Centea en voor de grootbank BKCP. Zij kent de zakelijke behoeften van bedrijven door en door en is daarom de partner bij uitstek voor een optimale en financiële begeleiding van alle investeringen. Bij aankoop van vaste activa bij Centea zoals gronden, gebouwen, vrachtwagens en machines boven de 50 000 EUR financiert je die met het Centea Investeringskrediet. De looptijd neemt je best in functie van de afschrijvingsperiode van de investeringsgoederen. (van 1-20jaar). De tarieven van het investeringskrediet zijn heel voordelig en je mag zelf bepalen hoe je ze terugbetaald. Je hebt de keuze tussen:   

een annuïteitenlening met constante maandelijkse betalingen een degressief systeem waarbij u maandelijks een vast gedeelte van het kapitaal terugbetaalt investeringen in roerende goederen kan u - zo u dat wenst - ook trimestrieel terugbetalen in plaats van maandelijks.

De renteherziening gebeurt 3-, 5- of 10-jaarlijks. Alvorens een lening aan te gaan bij BKCP dient nagegaan te worden of de mogelijkheden aanwezig zijn om de afbetaling van de gevraagde lening te doen. Dit kan voor een bedrijf op 2 manieren bewezen worden. Ofwel baseren ze zich op de bedrijfsresultaten van de voorgaande jaren of indien het gaat om een nieuw bedrijf op het ons voorgelegde financieel plan. Uit die gegevens moet blijken of de cash flow (winst + afschrijvingen + financiële kosten) voldoende is om de lasten te dragen. Met lasten bedoelen ze: Toegepaste bedrijfseconomie

47


-

de afbetaling voor het aangevraagd krediet; de afbetaling(en) van de reeds eerder aangegane kredieten; een raming van de te betalen belastingen; een som nodig voor levensonderhoud .

Voor een bedrijf dient ook te worden nagegaan of de uitbater de nodige beroepsbekwaamheid heeft om de activiteit uit te oefenen (vooral voor een pas opgerichte zaak – voor een bestaande onderneming blijkt de beroepsbekwaamheid uit de cijfers van de zaak). Tot slot worden er voor een lening eveneens waarborgen gevraagd. De afbetalingsduur van een lening is maximaal. Deze komt overeen met de afschrijvingsduur van het te financieren voorwerp: -

voor materiaal, wagens is dat maximaal 5 jaar; voor zwaar materiaal en vrachtwagens is dat maximaal 7 jaar; voor overname van een zaak is dat maximaal 10 jaar; voor aankoop eigendom, verbouwing eigendom en bouw eigendom is de maximale duurtijd 20 jaar.

Het maximaal te lenen bedrag is afhankelijk van de bedrijfsresultaten. Bijgevolg is het mogelijk dat een bepaald bedrijf een lening kan dragen van € 1000.000 terwijl een ander slechts € 100.000 kan dragen. Bij het aangaan van een lening dient er een dossier te worden opgemaakt waarin de volgende gegevens dienen opgenomen te worden: -

identiteitsgegevens van de aanvrager / bedrijf; een kort historisch overzicht van het bedrijf; een financieringsplan (d.w.z. wat wordt er enerzijds uitgegeven voor de investering en hoe wordt het anderzijds gefinancierd); de gegevens van het krediet : bedrag, looptijd, rentevoet, vervaldag,…; een overzicht van de bestaande kredieten en lasten van de kredieten; een overzicht van de inkomsten; eventueel andere inkomsten dan deze van de zaak (huurinkomsten, lonen,…); voor een vennootschap : de balans van de drie laatste jaren; een tabel mogelijkheid de verbintenissen na te leven; een kredietadvies.

Voor een aanvraag worden er bij BKCP kosten aangerekend: -

-

dossierkosten: € 250 voor aanvragen tot € 500,000; € 500 voor aanvragen boven de € 500.000. kosten van schatting Indien er een onroerend goed als waarborg voor een lening wordt gegeven dan zal de eigendom geschat worden en zijn uiteraard de kosten van schatting ten laste van de aanvrager. Voor een schatting van een eigendom mag je een kost rekenen van € 250 à € 500.

Toegepaste bedrijfseconomie

48


-

de kosten, die soms hoog kunnen oplopen, voor de vestiging van de waarborgen. De hoogste kost is deze voor de vestiging van een hypotheek. Voor een hypotheek van € 100.000 betaal je bijvoorbeeld een bedrag van € 2815, voor € 150.000 is dat € 3680, voor € 200.000 is het € 4.545,…..voor € 1000000is het € 15960.

De rente bij BKCP is niet afhankelijk van het geleende bedrag. Voor de uitbetaling van een krediet dienen rechtvaardigingsstukken te worden voorgelegd en in functie hiervan wordt het krediet uitbetaald. Voor de aankoop van een gebouw of grond zal een aankoopakte dienen voorgelegd te worden, voor de bouw van een eigendom zullen het de facturen zijn van de uitgevoerde werken, voor materiaal de factuur, bij overname van een zaak een overnamecontract,…. In bepaalde gevallen zal een controle gebeuren door de bank van de uitgevoerde werken, zoals bv bij een bouw, ten einde na te gaan dat de uitgevoerde werken conform de voorgelegde facturen zijn. Voor de investeringen die ons bedrijf van plan is, wordt een investeringskrediet aangeraden voor de aankoop van machines, eventueel kan ook een leasing overwogen worden, voor de aanschaf van computers is een investeringskrediet of eventueel leasing aangewezen en voor het tot stand brengen van een nieuwe productieafdeling een investeringskrediet. Er zijn natuurlijk andere mogelijkheden dan lenen. Een heel gamma van subsidies zijn mogelijk. Als we deze bekijken in functie van het krediet komt het neer op een tussenkomst in de leningslasten. Voor wat de subsidies betreft, moet je een onderscheid maken naar de tussenkomsten op nationaal vlak, provinciaal vlak en gemeentelijk vlak. In de procedure wordt vermeld dat de solvabiliteit meer dan 10 % dient te bedragen. Indien dat echter niet het geval is kan er van afgeweken worden. Dat is afhankelijk van het voorgelegde dossier. Belangrijk is wel dat de kredietaanvrager in het verleden niet betrokken was bij een faling, geen protesten werden genoteerd op zijn naam, geen achterstanden heeft bij RSZ en belastingen en dat de leveranciers tijdig betaald werden. Voor een krediet zijn er inderdaad waarborgen nodig. Welke de waarborgen die gevraagd worden hangen enerzijds af van het te financieren project en anderzijds de solvabiliteit van de aanvrager. In de meeste gevallen zal het afhangen van het project: -

aankoop eigendom, bouw, verbouwing: hypotheek op het onroerend goed; overname zaak: inpandige van de handelszaak; aankoop machines: neerlegging van de factuur.

Indien een kredietaanvrager geen eigen waarborgen heeft, kan nog steeds beroep gedaan worden op een kredietverzekering of een tussenkomst van NV Waarborgbeheer. Zij dekken het risico van niet betaling van de kredietaanvrager. Toegepaste bedrijfseconomie

49


De afbetalingstermijn voor machines is in principe 5 jaar (komt overeen met de afschrijvingsperiode op fiscaal vlak), voor computers kan het op 2 jaar en de productieafdeling (als het een gebouw betreft) kan het op 20 jaar. Als het de inrichting van een gebouw betreft waarin de productie wordt opgericht dan is het maximaal 10 jaar. Indien een financiering wordt gevraagd is er een eigen tussenkomst nodig. Een goede uitgangspositie is dat er minstens een eigen inbreng is van 20 %. Of je financiert met eigen of vreemd vermogen is een keuze die je zelf dient te maken. Het is in sommige gevallen gebaseerd op fiscale overwegingen. De intresten zijn immers fiscaal aftrekbaar. Als je financiert met eigen middelen zijn uiteraard de lasten lager, gezien je geen intresten dient te betalen, maar als investeerder wens je een opbrengst en deze is bij voorbaat niet in te schatten..

Het tarief is opgedeeld in vaste en variabele rentevoeten. Indien je kiest voor een vaste rentevoet is de rente gedurende de ganse looptijd van het krediet vast. Bij een variabele rentevoet heb je de keuze tussen een rente die jaarlijks wordt aangepast, driejaarlijks, vijfjaarlijks, 10 jaar vast en dan vijfjaarlijks aanpasbaar,…. De keuze van de variabiliteit hangt af van de grootte van de rente en de duurtijd van de lening. Als de rentes laag staan, dan heb je er baat bij om te lenen tegen een vaste rentevoet. Als de rente hoog staat, dan is een variabele rentevoet misschien aangewezen. Dat laatste is wel speculeren, gezien verwacht wordt dat na de herziening de rente lager zal zijn. Maar deze kan eveneens stijgen. De computers en machines met een lening met een vaste rentevoet en de productieafdeling variabel. Voor wat het laatste betreft kan er ook voor een vaste geopteerd worden en dat dan vooral in functie van de kostprijsberekening van het product.

Voor machines die sterk onderhevig zijn een snelle veroudering is het raadzaam om te financieren via een leasing (bv computers). BKCP is nog maar pas van start gegaan met leasing. Een financiële leasing is een transactie waarbij een nieuw goed (geen onroerend goed) dat aansluit bij de beroepsactiviteiten van de begunstigde gehuurd wordt. Hierbij mag de huurder de btw integraal aftrekken. Tegelijk wordt de optie geboden om het bij het einde van het contract aan te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Het materiaal kan ook teruggegeven worden of er kan een huurverlenging aangevraagd worden. Het is een alternatief voor de klassieke financieringsformules. Een bijkomende verzekering garandeert de overname van de financiële lasten (terug te betalen saldo) bij overlijden, blijvende invaliditeit en/of werkonbekwaamheid van de huurder of de bedrijfsleider. Een investeringskrediet bij BKCP lijkt ons toch de beste formule om onze investeringen te financieren omdat het geen lening is maar een kredietopening. Op die manier wordt de mogelijkheid geboden alle reeds terugbetaalde sommen “opnieuw te ontlenen” op basis van de initieel gevestigde waarborgen. Dit Toegepaste bedrijfseconomie

50


systeem (herneming van omloop genoemd) brengt besparingen met zich mee. U kunt immers altijd een nieuw voorschot opvragen, gelijk een het kapitaal dat reeds werd terugbetaald, met een minimum aan kosten.

Toegepaste bedrijfseconomie

51


2.12.5

Brief

Geachte heer In voorbereiding op uw bezoek naar aanleiding van onze financieringsaanvragen hebben wij enkele vragen voorbereid: -

-

-

-

-

Aan welke voorwaarden moet ons bedrijf voldoen om een lening aan te gaan? Op hoeveel jaar moeten we deze lening afbetalen?  Mag je je eigen aflossingstabel opstellen?  Is er een maximum bedrag dat we kunnen lenen? Zo ja, hoeveel bedraagt deze? Hoe verloopt het proces om een lening aan te gaan?  Zijn er bijkomende kosten?  Het is een hoge lening dat we aangaan, is de rente dan lager? Hoeveel bedraagt deze rente? Is het geld dat we lenen meteen beschikbaar voor onze onderneming? Welke soort leningen bestaan er?  Welke lening is het meest van toepassing voor de aankoop van machines, computers en een nieuwe productieafdeling? Zijn er andere mogelijkheden dan alleen lenen? (vb. subsidies? ) Hoeveel moet de solvabiliteit bedragen voor een vlotte afbetaling? Is het verplicht om een waarborg ter beschikking te stellen? We gaan machines ( € 100 000) aankopen, computers ( € 3 000) en een nieuwe productieafdeling ( € 1 000 000). Is het mogelijk om de machines af te betalen op 7jaar, de computers op 2jaar en de productieafdeling op 20 jaar? Is het best om alles te financieren met vreemd vermogen of ook met eigen vermogen? Is er de mogelijkheid om te kiezen tussen een variabele en een vaste rentevoet? Zo ja, wat raadt u ons aan? Is het misschien beter om aan leasing te doen in plaats van de machines werkelijk aan te kopen? Zijn er bepaalde voordelen waar we gebruik van kunnen maken?

Indien u nog meer informatie wenst over onze onderneming kan u ons altijd contacteren. Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten Stephanie Callaert

Elise Vivijs

Algemeen- en personeelsdirecteur

Marketing directeur

Toegepaste bedrijfseconomie

Querensa Meurs Financieel directeur

Femke Van Eeckhaute Logistiek directeur

Jelke De Laet Productie directeur

52


2.13

Analyse van de jaarrekening

2.13.1

Gegevens

(Zie bijlage)

2.13.2

Horizontale analyse

(Zie bijlage)

2.13.3

Verticale analyse

(Zie bijlage)

2.13.4

Grafieken

(Zie bijlage)

2.13.5

Kengetallen

(Zie bijlage) Evolutie kengetallen

Onze omzet was het hoogst in boekjaar 10. Dan is er een afwisseling van stijgen en dalen van onze omzet. Onze productiekosten zijn heel verschillend over de 4 boekjaren. In boekjaar 12 waren de productiekosten het hoogst. We hebben toen veel geĂŻnvesteerd in de grondstoffen ten opzichten van de andere jaren. In Boekjaar 13 waren onze productiekosten het laagst aangezien we veel personeel ontslaan hebben en daardoor minder moesten uitgeven aan personeelskosten uitgeven ten gevolge van de grote hoeveelheid grondstoffen die er nog beschikbaar waren van het vorige boekjaar. De personeelskosten liggen ieder boekjaar rond hetzelfde bedrag, uitgezonderd het laatste boekjaar. Dit komt door de alreeds vermelde reden dat we veel personeel hebben moeten ontslaan. Het werken was niet meer efficiĂŤnt aangezien er teveel personeel was. In boekjaar 11 jebben we veel verlies gemaakt. We konden niet aan onze vraag voldoen aangezien we niet genoeg machines hadden voor de productie van de gevraagde goederen.

2.13.6

Bespreking verticale analyse

(zie bijlage)

2.13.7

Opdracht 3

berekening en interpretatie van de ratio's liquiditeit in ruime en enge zin, solvabiliteit en rentabiliteit.

Toegepaste bedrijfseconomie

53


Toegepaste bedrijfseconomie

54


Bespreking uitkomsten

Liquiditeit: current ratio en quick ratio: De liquiditieit is de mate waarin een onderneming in staat is om haar schulden op korte termijn terug te betalen met het vlottende actief. Een ideale liquiditeitspositie ligt tussen 1 en 1,5. Als we naar onze 4 boekjaren kijken zien we dat in boekjaar 13 zowel de current ratio als de quick ratio veel te hoog is. Dit komt omdat we geen KT financiĂŤle schulden meer hadden in dit boekjaar en omdat onze vlottende actief ook vrij hoog waren. We hebben enkel in boekjaar 12 een goede quick ratio. Bij de andere boekjaren was onze current ratio en quick ratio te hoog, uitgezonderd de quick ratio in boekjaar 10. Rentabiliteit: De rentabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te generen uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. Onze rentabiliteit over de 4 boekjaren is zeer verschillend. Zowel bij het eigen vermogen als bij het totaal vermogen zijn er grote verschillen per boekjaar. Vooral in boekjaar 11 en boekjaar 13 was onze rentabiliteit van zowel eigen vermogen als totaal vermogen zeer laag. Rentabiliteit van het eigen vermogen: De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de winstgevendheid (het rendement) van het eigen vermogen weer. Dit is een belangrijke ratio voor de aandeelhouders. De rentabiliteit in het boekjaar 11 en 13 is negatief, dit komt door het verlies dat we maakten in deze twee boekjaren. Rentabiliteit van het totaal vermogen: De rentabiliteit van het totaal vermogen duidt op de winstgevendheid van de gedane investeringen. In het boekjaar 11 hebben we een negatieve rentabiliteit omdat we geen belastingen hadden en een groot verlies hadden gemaakt. In boekjaar 13 hebben we ook een kleine rentabiliteit om dezelfde reden maar deze is nog boven nul aangezien ons verlies niet zo groot meer was. Solvabiliteit: Toegepaste bedrijfseconomie

55


De solvabiliteit duidt op de kredietwaardigheid van de onderneming en geeft weer wat de onderneming financiert met eigen vermogen en wat ze financiert met vreemd vermogen. Dit is een belangrijke ratio voor de schuldeisers van de onderneming. Onze vooropgestelde solvabiliteit komt in de buurt van onze huidige solvabilieit behalve in boekjaar 12.

2.13.8

Omlooptijden

Formules:

Toepassing formules:

Toegepaste bedrijfseconomie

56


De liquiditeitsratioâ€&#x;s

Bespreking omlooptijden:

In boekjaar 10 kunnen we de oplooptijd van de debiteuren niet berekenen omdat we de gegevens van boekjaar 9 niet hebben. Als we naar boekjaar 11 kijken zien we dat er een slechte samenhang is tussen de 3 omlooptijden. Je voorraden blijven 295 dagen in de onderneming. Je moet de leveranciers na 74 dagen betalen terwijl de debiteuren ons pas na 163 dagen zullen betalen. Hierdoor zullen we het geld om de leveranciers te financieren ergens anders moeten gaan halen. Dit is ook het geval bij boekjaar 12 en 13. Dit is ook te zien in onze liquiditeit. We haalden nergens een liquiditeit tussen de 1 en 1.5. Dit wijst erop dat we niet genoeg liquide middelen hebben om onze leveranciers te betalen.

Toegepaste bedrijfseconomie

57


2.13.9

Vergelijking

Bronnen: Jaarrekening Soltech nv: http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/SendB2B?&mfref=201012300467&cdref=2010 0526003 Sectorgemiddelden: www.nbb.be

Bespreking vergelijking:

Onze gegevens komen het meest overeen met die van Soltech nv, vooral onze ratio's. Dit komt waarschijnlijk doordat beide bedrijven, zowel Soltech nv als Qua-Du-Sol het laatste boekjaar verlies hebben gemaakt. Onze solvabiliteit ligt wel dichter bij het sectorgemiddelde dan dat van Soltech nv. Ook onze omzet ligt dichter bij het sectorgemiddelde, maar dit hangt natuurlijk af van de grootte van het bedrijf.

Toegepaste bedrijfseconomie

58


2.14

Functie ervaringen

2.14.1

Algemeen directeur (Stephanie Callaert)

2.14.1.1

Organogram Algemeen directeur Stephanie Callaert

Personeelsdirecteur

Logistiek directeur

Stephanie Callaert

Femke Van Eeckhaute

Productiedirecteur

Marketingdirecteur

Financieel directeur

Jelke De Laet

Elise Vivijs

Querensa Meurs

Ik ben zowel algemeen directeur als personeeldirecteur in bij Qua-Du-Sol. Als algemeen directeur zorg ik ervoor dat alles vlot verloopt en dat alle strategische aandachtspunten van de andere directieleden goed en tijdig worden uitgevoerd. Ik draag namelijk de eindverantwoordelijkheid van de prestaties van onze onderneming. Als personeelsdirecteur organiseer ik extra opleidingen en cursussen voor onze werknemers. Deze kunnen gevolgd worden op kosten van het bedrijf. Af en toe doen we ook aan teambuilding om de groepssfeer hoogt te houden. Op deze manier wordt er niet alleen aan de kwaliteit van ons product gewerkt maar ook aan de kwaliteit van de service. Femke Van Eeckhaute is de logistiek directeur van onze onderneming. Zij zal ervoor zorgen dat onze producten in perfecte staat bij de consumenten terecht komen. Jelke De Laet is onze productiedirecteur. Zij gaat op zoek naar de beste materialen die er te vinden zijn op de markt voor ons product. Zo willen we de kwaliteit van ons product hoog houden. Elise Vivijs is de marketing directeur van Qua-Du-Sol. Zij zal zich vooral bezighouden met het promoten van onze onderneming aan de hand van reclame en tv-spots. Zij zal hierbij de nadruk leggen op de duurzaamheid en de kwaliteit van ons product. Ten slotte hebben we Querensa Meurs, de financieel directeur. Zij zorgt ervoor dat er een correcte prijs wordt betaald met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Ook is zij verantwoordelijk voor de fincanciële analyses van ons bedrijf.

2.14.1.2

Mision statement

1. Purpose statement Zoals we in onze slagzin: “Laat de zon je leven mee bepalen” laten horen, willen we een deel uitmaken van het leven van onze klanten. We streven naar een hoge klanttevredenheid. Als we deze doelstelling willen bereiken, moeten Toegepaste bedrijfseconomie

59


we zorgen dat we goede producten leveren. Daarom willen wij op lange termijn een goed imago creĂŤren bij de klant. Dit doen we door goede kwaliteit en een vlotte service te leveren. We willen ervoor zorgen dat ons product wordt herkend als dat met de hoogste kwaliteit en als het meest duurzame. 2. Business statement Als we dit alles willen verwezenlijken moeten we op een aangepaste manier zaken doen. Wij willen alleen zaken doen met leveranciers die ons kwaliteit kunnen verzekeren op een eerlijke manier. De kwaliteit is belangrijker dan de prijs. Hierdoor kan het wel zijn dat onze producten duurder zijn dan die van de concurrentie. 3. Value statement Alle ethische waarden zijn belangrijk voor ons. Wij hechten veel belang aan het milieu, daarom willen wij zo veel mogelijk met milieuvriendelijke materialen werken. Ook onze installaties zullen worden aangepast indien dit nuttig is voor ons milieu. Uiteraard nemen wij niet deel aan praktijken als kinderarbeid of uitbuiting in lageloonlanden. Onze producten worden alleen geproduceerd als gevolg van eerlijke handel.

2.14.1.3

Strategische aandachtspunten

Ik moet als algemeen directeur ervoor zorgen dat alle strategische aandachtspunten van de andere directieleden goed en tijdig worden uitgevoerd. De strategische aandachtspunten van de verschillende directieleden heb ik bij de voorstelling van de verschillende functies beschreven. We hebben deze strategische aandachtspunten zeker bereikt. We gingen niet voor een hoog winstpercentage. Ons doel was om bekend te staan als een bedrijf dat een duurzaam product levert met een hoge kwaliteit.

2.14.1.4

Kwantitatieve langetermijndoelstellingen

De rentabiliteit van het totaal vermogen bedroeg 7,42% in boekjaar 10. Voor boekjaar 13 hadden we deze geschat op 7,40%. Dit bedroeg uiteindelijk 1,8%. Uiteraard waren we hier zeer ontevreden meer aangezien de rentabiliteit van het totaal vermogen sterk gedaald is. De rentabiliteit van het totaal vermogen berekent men door de winst voor belastingen en de betaalde intresten te delen door het totaal vermogen en dit maal 100 te doen om een percentage te bekomen. Onze rentabiliteit van het eigen vermogen bedroeg in boekjaar 10 6,89% en hadden we geschat op 6,80% voor boekjaar 13. Hierbij waren we nog meer teleurgesteld aangezien deze 0% bedroeg. Dit betekent dat ons eigen vermogen niet rendabel is. Dit komt omdat we in dit jaar een verlies van â‚Ź286 000 hadden en dit kan uiteraard niet renderen.

2.14.1.5

Stakeholdersmap

Een stakeholder is een persoon die een groot belang heeft in onze onderneming. Hij ondervindt invloed of hij kan zelf invloed uitoefenen op on bedrijf. Je hebt bijvoorbeeld de werknemers. Zij zijn de interne stakeholders, ze bevinden zich namelijk in de onderneming. De werknemers zijn in mijn ogen de Toegepaste bedrijfseconomie

60


grootste belanghebbende in een onderneming. Zonder onze werknemers staan we nergens. Zij moeten ervoor zorgen dat het nodige werk verricht wordt waardoor we aan de wensen van onze klanten kunnen voldoen. De personeelsdirecteur zorgt ervoor dat er een goede werksfeer is tussen de werknemers waardoor het voor hen aangenaam is om bij ons te werken. De aandeelhouders zijn ook interne belanghebbende. Zij hebben het recht om hun mening te uiten bij belangrijke beslissingen. We doen ons uiterste best om rekening te houden met de wensen van de stakeholders zodat ook zij tevreden zijn. Dan hebben we ook nog externe stakeholders, belanghebbende van buitenaf. De bank is hier één van en is ook een zeer belangrijke stakeholder. We moeten uiteraard leningen aangaan voor bepaalde zaken zoals ons nieuw productiegebouw, machines, computers, enzovoort. Als de banken ons geen geld willen lenen kunnen we ons deze dingen ook niet veroorloven. De klanten zijn de belangrijkste externe belanghebbende. De bedoeling van een onderneming is verkopen en winst maken. Uiteraard kan dit niet zonder de klanten. Omdat deze zo belangrijk zijn proberen we in de maten van het mogelijke steeds aan hun wensen te voldoen. We garanderen een hoge kwaliteit, een hoge duurzaamheid en een perfecte service. Er zijn nog veel meer externe belanghebbende zoals de leveranciers, maatschappij, overheid, media, …

2.14.1.6

Duurzaam ondernemen

Wij zijn heel erg bezig met het duurzaam ondernemen. We houden vooral rekening met de 3P‟s, namelijk planet, profit en people. Er is veel aandacht gegaan naar het milieu. We hebben milieuvriendelijke machines gekocht. We waren ook veel bezig met het recycleren. We hebben ook meegedaan met een wedstrijd voor een milieulabel maar dit hebben we helaas niet gewonnen. Het is natuurlijk wel een uitdaging om nog harder ons best te doen. Uiteraard zijn we ook bezig met de winst. Deze proberen we te optimaliseren door zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. We letten op de kosten die we doen en we zijn op zoek gegaan naar een verkoopprijs met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Ten slotte hebben we de mensen. Hiermee bedoel ik zowel de mensen binnen als buiten onze onderneming. De mensen binnen onze onderneming, onze werknemers dus, spelen een belangrijke rol in ons bedrijf. Daarom doen we ons uiterste best zodat de werknemers zich thuis zouden voelen in onze onderneming en we hopen dat dit dan leidt tot een optimale productiecapaciteit van hen. Onze zonnepanelen zijn ook duurzaam waarmee we bedoelen dat ze uit zeer goede materialen zijn gemaakt waardoor ze een lange levensduur hebben.

Toegepaste bedrijfseconomie

61


SWOT-analyse op het einde van boekjaar 13

Kans

Sterkte

Zwakte

- De goede kwaliteit van het product

- Hoge prijs van het product

- Duurzaam product Bedreiging

2.14.1.7

- Naambekendheid

- Concurrentie

Schets van de toekomst

We willen in de toekomst nog sterk uitbreiden. We willen ons ook in het buitenland vestigen. Dit is uiteraard een plan op lang termijn. We willen eerst hier een zo groot mogelijke omzet draaien zodat we het nodige kapitaal hebben om uit te breiden. De punten die we zeker willen behouden zijn onder andere de samenwerking tussen de verschillende collega‟s, de reclamecampagnes, de nieuw aangekochte machines en onze verdeling van de werknemers (aantal arbeiders per machine enzovoort). Maar uiteraard is er nog veel werk aan de winkel en zijn er dus ook enkele punten die we moeten verbeteren. Zoals al vermeld hebben we deelgenomen aan een wedstrijd om een milieulabel te winnen. We willen ons nog harder inzetten voor het milieu zodat we in de toekomst het label met trots in ontvangst kunnen nemen.

2.14.2

Personeelsdirecteur (Stephanie Callaert)

2.14.2.1

Strategisch aandachtspunt

Wij willen een goede service aanbieden aan onze consumenten. Daarvoor organiseer ik opleidingen voor onze werknemers. Ze kunnen cursussen volgen op kosten van ons bedrijf die wij ook zelf zullen organiseren. Voor de vertegenwoordigers waren er opleidingen als „Topverkoper in één dag‟, „expert in salesmanagement‟, „verkoopstraining‟, „Klachtenbehandeling‟, „beter communiceren‟ en „verkooptechnieken‟. Voor onze administratief bedienden waren er opleidingen in verband met assertief denken en professioneel onthaal. Voor de ingenieurs waren er opleidingen in verband met het productieproces, milieu en de kostprijsberekening in de productie. Voor de arbeiders waren er opleidingen met betrekking tot het leiden en motiveren op de werkvloer en opleidingen tot ploegbaas. We hebben telkens maar een paar personen een bepaalde opleiding laten volgen. Dit leek me efficiënter. Zo heeft iedereen een bepaalde specialiteit en kan men altijd wel terecht bij iemand wanneer men hulp nodig heeft. We doen ook aan teambuilding dus er wordt in onze onderneming niet alleen gewerkt aan de kwaliteit van het product maar ook aan de kwaliteit van de service. De klanten zijn tevreden over onze service en de werknemers Toegepaste bedrijfseconomie

62


werken graag bij Qua-Du-Sol dus ben ik wel in mijn missie geslaagd wat niet wil zeggen dat ik ermee stop. Ik blijf verder opleidingen, cursussen en teambuildings organiseren zodat iedereen tevreden blijft.

2.14.2.2

Personeelsbestand

In Qua-Du-Sol werken 9 vertegenwoordigers, 160 arbeiders en 14 bedienden waarvan 7 administratief bedienden en 7 ingenieurs. We hadden dus een totaal van 183 werknemers. In boekjaar 13 hebben we heel wat mensen moeten ontslaan. We hebben toen ook veel machines verkocht omdat er dat jaar veel minder moest geproduceerd worden door de grote eindvoorraad van het vorige jaar. Door de verkoop van de machines was er minder werk en hebben we 80 mensen moeten ontslaan. (grafiek met evolutie over de 3 boekjaren in bijlage)

2.14.2.3

Productiviteit van de arbeiders

In ons eerste boekjaar lag de productiviteit van de werknemers laag ten opzichte van de andere ondernemingen. Bij ons bedroeg ze namelijk 12 eenheden terwijl dit bij de concurrentie het dubbele was. Dit kwam door een onefficiĂŤnte werking van ons personeel. We hebben de verdeling van onze werknemers en machines opnieuw bekeken en dus verbeterd. Waardoor de productiviteit van de werknemers flink gestegen is tot 32 eenheden in boekjaar 12 en zelfs tot 36 eenheden in boekjaar 13. (Grafiek met productiviteitsevolutie over de 3 boekjaren in bijlage)

2.14.2.4

Verband tussen loonevolutie en inflatie

In boekjaar 11 hebben we een loonstijging van 4% gedaan waardoor de koopkracht behouden bleef. Omdat we in dat jaar een vrij hoge loonstijging hadden doorgevoerd dachten we deze in het volgende boekjaar neutraal te houden. Onze werknemers hebben in boekjaar 12 dus geen loonstijging gekregen. Achteraf hebben we gemerkt dat dit geen goed idee was aangezien de koopkracht sterk is gedaald. Daarom hebben we dan in boekjaar 13 terug een loonsverhoging van 3% gegeven waardoor de koopkracht terug goed was. Als we deze evolutie bekijken dan zie je dat we in boekjaar 12 geen rekening hadden gehouden met de inflatie en zie je dus ook duidelijk een daling van de koopkracht. In de andere boekjaren hebben we er wel rekening mee gehouden en dit zie je dan ook duidelijk in de positieve evolutie van de koopkracht.

Toegepaste bedrijfseconomie

63


2.15

Marketing

Ons productassortiment is een diepte assortiment omdat we enkel zonnepanelen verkopen. Daarom moeten we onze marketingmix baseren op ons product. We hebben gekozen voor een kwalitatief product. Daarom zal onze prijs ook iets hoger zijn. We moeten zorgen dat we de juiste doelgroep bereiken. Onze doelgroep zijn dus de mensen die milieuvriendelijk ingesteld zijn en over voldoende geld beschikken omdat wij dure zonnepanelen produceren en verkopen. Wij proberen ons product te promoten via sponsoring van een voetbalploeg, direct marketing met brochures, promotie, extra prijskorting op jaarbasis en extra garantie. We waren aanwezig op een grote 10 daagse beurs en we hebben een advertentie geplaatst in een tuintijdschrift. Wij hebben gekozen voor een lange productlevenscyclus voor onze zonnepanelen. Wij produceren onze zonnepanelen met de beste materialen qua kwaliteit. Daarom worden onze zonnepanelen heel duurzaam. Dit is zeer belangrijk omdat onze prijs hoger is. Als ons product niet zo duurzaam was dan zouden onze klanten niet bereid zijn om een hoge prijs te betalen. De marktvorm waar onze prijszetting plaats vindt is de marktvorm oligopolie. Dit wil zeggen dat er veel vraag is naar ons product, maar redelijk weinig aanbieders. De markt is ook niet meteen toetreedbaar. Je moet eerst vergunningen aanvragen bij de gemeente om ons product aan te kopen. De zonnepanelen sector is een transparante markt. De prijszetting gebeurd door een offerte te maken. De prijs wordt beïnvloed door de ligging van het dak, het soort zonnepanelen en het aantal. Wij als onderneming zijn begonnen met het bepalen van de prijs en laten andere marketingbeslissingen daarvan afhangen. De prijszetting hangt ook af van de kosten van het productieproces, distributie, enz…Als je de prijs gaat bepalen moet je ook al is nadenken over de doelgroep en de vraag stellen van wat kan de klant zich precies veroorloven. Wij zijn niet voor een lage prijs gegaan maar voor een andere strategie. Onze prijszetting is gebaseerd op een goede prijs-kwaliteitverhouding. Wij hebben gekozen om een kwalitatief zeer goed product te produceren, daarom is onze prijs ook redelijk hoog. Dit is niet zo uitzonderlijk voor onze markt omdat bij een grote aankoop mensen meer kijken naar de kwaliteit en naar de duurzaamheid van het product dan naar de prijs. Onze prijs is ook een beetje hoger omdat wij proberen om zo milieuvriendelijk te produceren. Milieuvriendelijke machines zijn voor ons duurder waardoor de prijs van ons product ook zal stijgen. Wij, als onderneming zijn gegaan voor een product van zeer goede en milieuvriendelijke kwaliteit. Voor een goede kwaliteit vragen we dan ook wel een hoge prijs. Ik, als marketingdirecteur heb zeker niet gemerkt dat de klanten ontevreden waren. De klanten vinden onze prijs zeker niet te hoog. De klanten kijken eerst naar de kwaliteit en dan pas naar de prijs. Er was een enorme vraag naar onze zonnepanelen. Zoveel zelfs dat onze productie het eerste jaar niet goed kon volgen. Ieder jaar hebben wij dezelfde prijs gehandhaafd. Wij als duurste waren begonnen en we wisten dat de concurrenten hun prijs ieder jaar ging verhogen waardoor wij de duurste niet meer gingen zijn. Door onze prijszetting samen te stellen moeten wij ook zien wat deze gaat doen met onze andere elementen uit de marketingmix. De p‟s van product, plaats, promotie. De prijs is een belangrijk element in de marketingmix.. Wij zijn Toegepaste bedrijfseconomie

64


gegaan voor de strategie om beter na te denken over de meerwaarde die een product een bepaalde doelgroep biedt. Wij zijn gegaan voor een dure prijs met uitstekende kwaliteit en deze is zeker in de smaak gevallen bij de klanten. De 2de p waar we het over gaan hebben is de plaats. Met plaats worden de distributiekanalen bedoeld. Om een product te verkopen, heb je met meerdere personen te maken dan de klant alleen. Voorbeelden van die partijen zijn tussenhandelaren en klanten van tussenhandelaren. Wij produceren en verkopen rechtstreeks aan de klant dus wij werken niet met tussenhandelaars. Wanneer er bestellingen gedaan worden bij ons gaat de productie van start. Als de productie voltooid is gaan we de producten leveren bij onze klanten. Dit doen we met vrachtwagens en een gespecialiseerd team dat de correcte plaatsing van de zonnepanelen gaat uitvoeren. Hierna kan de klant volop genieten van zijn investering in zonnepanelen. We proberen ervoor te zorgen dat onze goederen zo snel mogelijk bij onze klanten worden geleverd. Het transport van onze goederen word met zoveel mogelijk zorg gedaan. We hechten zeer veel belang aan de “verzorging” van onze klanten. Zij mogen bijna tot geen hinder ondervinden van eventuele problemen die er zouden kunnen zijn bij het transport van de zonnepanelen. Vervolgens gaan we het hebben over het product. Een van de belangrijkste aspecten van een product is het merk. Alle beslissingen die moeten gemaakt worden rond het product, leiden steeds meer naar het begrip merk. Een merk bestaat uit de naam, het bijbehorende logo en de zaken waaraan klanten moeten denken als ze dit merk zien. De naam van onze onderneming is „QuaDu-Sol‟. Het is een leuke naam die makkelijk uitspreekbaar is. Door het woordje „sol‟ kunnen de klanten wel de link maken met de kernactiviteit van onze onderneming: productie en verkoop van onze zonnepanelen. Wij hebben gekozen voor een duidelijk en kleurrijk logo. Je ziet dat wij zonnepanelen verkopen en de kleuren passen goed bij elkaar. Door kleuren te gebruiken valt het logo hard op. Een goed merk schept vertrouwen bij de klanten. Reclame is op de lange duur alleen effectief als er achter het merk een product staat dat de beloften van het merk kan waarmaken. Een goede promotie is een mix van verschillende instrumenten. Elk middel gaat een ander effect geven en heeft dus een ander nut. Wij hebben besloten om veel reclame te voeren onder andere in verschillende tijdschriften en kranten, op de televisie en op de radio omdat er daar veel naar wordt gekeken en geluisterd. Wij hebben ook reclame gemaakt op stadsmeubilair zoals bushokjes want dat krijgt veel aandacht van de mensen die staan te wachten op hun bus. We gaan ook nog een website maken want dat is efficiënt, milieuvriendelijk, veel mensen beschikken over internet en dan kunnen ze al eens een kijkje nemen. Wij hebben ook een lokale voetbalploeg gesponsord want hier komen veel mensen naar kijken. Ons bedrijf heeft dus in het eerste jaar veel reclame gevoerd waardoor wij heel populair waren bij de klanten. De klanten reageerden positief op onze reclame en promoties. We hebben hier dan ook zeer veel in geïnvesteerd. Het was in het begin een beetje aftasten aangezien het allemaal nieuw was voor ons. In boekjaar 11 hebben we ons dus meteen zeer bekend gemaakt. In de volgende boekjaren hebben we wat minder aan reclame gedaan. Het zou nutteloos zijn om terug veel geld te investeren in reclame en promoties als we al zeer bekend zijn. Deze had dus een positief effect op onze verkoopcijfers.

Toegepaste bedrijfseconomie

65


2.16

Websites vergelijken

De website van een onderneming is zeer belangrijk. Het is een manier om je bekend te maken bij (eventuele) klanten. In deze opdracht heb ik verschillende websites vergeleken en beoordeeld. Ik heb van elke website de voor-en nadelen gezocht. Uiteindelijk gaan we zelf een website moeten ontwerpen. Door deze opdracht weet ik waar ik extra op moet letten bij het maken van mijn eigen site. http://www.belisol.com/duurzameenergie/?gclid=CISZsbX4saYCFRQu3godWXmUpA

Voordelen - Toffe fotoâ€&#x;s - Duidelijke verwijzing verkooppunten in je buurt, de adressen staan er duidelijk bij - Duidelijke verwijzingen naar andere paginaâ€&#x;s, goede schikking van de onderdelen - Duidelijk achtergrond in combinatie met tekst.

Nadelen - (te) zakelijk - Onpersoonlijk - Geen kaart met wegbeschrijving

http://www.natec.be/particulieren.aspx

Toegepaste bedrijfseconomie

66


Voordelen - Duidelijk, herkenbaar logo - Leuke afwisseling van de donker en lichtgroene kleur - Leuk idee om een artikel met „klant aan het woord‟ te maken. - Adressen van verschillende kantoren duidelijk weergegeven

Nadelen - Drukke site. Drukke achtergrond met veel foto‟s, titels, teksten,.. - Niet up-to-date. De reactie van de klant is van 2006.

http://www.soleco.be/index.php?lang=NL&sec=32&page=3&gclid=CJXXn876sa YCFVBB3godcAg6og

Voordelen - Gebruik van een kort filmpje - Leuk sjabloon - Zoeken functie is handig - Contactgegevens zijn duidelijk weergegeven

Nadelen - Veel tekst - Saaie kleuren, de kleuren van het logo worden niet echt weergegeven in de site.

http://www.soleny.be/web/

Toegepaste bedrijfseconomie

67


Voordelen - toffe fotoâ€&#x;s - Duidelijke structuur

Nadelen - Saaie kleuren - Amateuristisch logo - Weinig informatie - Geen wegbeschrijving

http://www.solargy.be/?gclid=CIfv0sD7saYCFdsU3godgX7j9A

Toegepaste bedrijfseconomie

68


Voordelen - Polls - Duidelijk routeplan - Up-to-date - Duidelijke navigatieknoppen - Duidelijke contact gegevens

Toegepaste bedrijfseconomie

Nadelen - Druk - Onduidelijke tekst onder logo

69


2.17

Ontwerpen folder

Toegepaste bedrijfseconomie

70


Toegepaste bedrijfseconomie

71


Toegepaste bedrijfseconomie

72


Toegepaste bedrijfseconomie

73


2.18

Ontwerpen website

Mindmap Ter voorbereiding van onze website hebben we een mindmap gemaakt. Hierdoor had ik al eens nagedacht over wat ik precies in mijn website wou zetten.

Toegepaste bedrijfseconomie

74


2.19

Facturatie in BOB

Toegepaste bedrijfseconomie

75


Toegepaste bedrijfseconomie

76


Toegepaste bedrijfseconomie

77


Toegepaste bedrijfseconomie

78


(Facturen Panosol en Suno in bijlage)

Toegepaste bedrijfseconomie

79


Toegepaste bedrijfseconomie

80


3

Wiskunde

3.1

Financiering

Opdracht 1 (Zie bijlage) Opdracht 2 Voor de tabel met de vaste kapitaalaflossing hebben we gewerkt met een vast aflossingsbestanddeel. We gaan onze machines afbetalen op 10 jaar dus dat wil zeggen dat we gedurende 120 maanden een bedrag moeten afbetalen. In maand 1 beginnen we met onze schuld (geleend bedrag) in dit geval is dit â‚Ź 100 000. Dit bedrag moeten we maal onze maandelijkse intrestvoet doen (0,4010%) en zo bekomen we het rente-bestanddeel. Het aflossingsbestanddeel bij een vaste kapitaalaflossing wordt berekend door je te lenen bedrag te delen door je termijn (in maanden). Als je de kolom van rente-bestanddeel op telt bij de kolom van aflossingsbestanddeel dan krijg je de laatste kolom termijn. Als je deze stappen allemaal doorlopen hebt dan krijg je de aflossingstabel voor de machines met vaste kapitaalaflossing. We deden hetzelfde principe bij de computers en bij de productieafdeling maar dan gewoon met de andere getallen. Ook elke periode voor afbetaling is dus anders.

Voor de tabel met vaste termijn hebben we gewerkt met een vast termijn. We gaan onze machines afbetalen . Op 10 jaar dus dat wil zeggen dat we gedurende 120 maanden een bedrag moeten afbetalen. In maand 1 beginnen we met onze schuld (geleend bedrag) in dit geval is dit â‚Ź 100 000. Dit bedrag moeten we maal onze maandelijkse intrestvoet doen (0,4010%) en zo bekomen we het rente-bestanddeel. Het vaste termijn bedrag hebben we uitgerekend met het rekentoestel. Als je het gevonden termijn verminderd met het rentebestanddeel dan bekom je het aflossingsbestanddeel en is je hele tabel ingevuld. We deden dit ook bij de computers en bij de productieafdeling maar dan gewoon met de andere getallen. De periode van de afbetaling is dus ook anders. ( aflossingstabellen: in bijlage) Opdracht 3 Voor vervroegd terug te betalen hebben wij voor vaste aflossing bestand en vaste termijn een wederbeleggingsvergoeding aangegaan. Voor onze machines een wederbeleggingsvergoeding aangegaan van 60 maanden aan 5%, voor onze computers 24 maanden aan 5% en voor onze productieafdeling 120 maanden aan 5%. Berekening: 1) berekening van het maandelijks termijnbedrag

Wiskunde

81


2) we zoeken het kapitaal dat na 5 jaar nog moet worden afgelost. we berekenen - de eindwaarde van het geleende kapitaal na 5 jaar aan samengesteld intrest = V * u^60 - de eindwaarde van de 60 maandelijkse termijnbedragen die reeds plaatsgevonden hebben op de dag van de 60ste storting A = a * ((u^60 - 1)/i) 3) de wederbeleggingsvergoeding bedraagt: I=k*i*n

4) totaal bedrag = A+I

Wiskunde

82


4

Nederlands

4.1

Interview met een ondernemer

(zie opdracht TBE, pagina 20)

4.2

Aanvraag bedrijfsbezoek

(zie opdracht TBE, pagina 42)

Nederlands

83


5

Duits

5.1

Firmenporträt

Unser Betrieb heiβt Qua-Du-Sol. Wir haben die Firma gegründet mit 4 Klassenkameraden. Die Firma produziert und vertreibt Sonnenkollektoren. Unsere Firma ist bekannt für Qualität und langlebig. Darum auch unser Name „Qua-Du-Sol“. Der Name kommt aus Quality (Qualität)- Durable (langlebig)Soleil (Sonne). Unser Slogan ist „Lassen Sie die Sonne in Ihr Leben!“. In der Firma ist viel los. Die Mitarbeiter sind sehr beschäftigt. Wir haben unterschiedliche Abteilungen in unserer Firma: Die Produktion Abteilung, die Verwaltung, die Verkaufsabteilung, die Einkaufsabteilung, die Personalabteilung und die Abteilung Marketing. Wir haben 5 unterschiedliche Direktoren. Ich bin der Geschäftsführer. Ich bin auch Personalchef. Also ich bin verantwortlich für die Mitarbeiter und für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Querensa Meurs ist unser Finanzdirektor. Sie beschäftigt sich mit den Zahlen und mit dem Geld. Femke Van Eeckhaute ist der Logistik Direktor. Sie ist verantwortlich für den Transport. Jelke De Laet ist die Produktion Direktor. Sie ist verantwortlich für die Qualität von den Sonnenkollektoren. Elise Vivijs ist der Marketing Direktor. Sie ist verantwortlich für die Werbung, und die Marketing-Strategie.

5.2

Profil

(mündlich)

Duits

84


5.3

Lebenslauf

Persönliche Daten Name Anschrift

Stephanie Callaert Muizenhoekstraat 32 2812 Muizen Telefon 0496/68.22.12 E-mail stephaniecallaert@msn.com Geburtsdatum 20. August 1993 Geburtsort Bonheiden Familienstand ledig Staatsangehörigkeit belgisch Schulbildung 09.1996- 06.2002 09.2002-06.2008 Handel 09.2008-06.2012

Ferientätigkeiten 08.2006-08.2012 Berufserfahrung 10.2012-10.1015 Du-Sol‟.

Grundschule Sint-Lambertus Muizen Realschule Don Bosco Haacht Wirtschaft Abschluss Sint-Ursula-Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver Karel De Grote Hochschule Executive office management

Restaurant Plankendael

Geschäftsführer in eine firme von Sonnenkollektoren ‚Qua-

Persönlichkeit Ich bin eine soziale Person mit viel Ehrgeiz. Ich bin lerngierig. Besondere Kenntnisse Fremdsprachen Niederländisch (Muttersprache) Englisch (sehr gut) Französisch (sehr gut) Deutsch (sehr gut) Spanisch (gut) Informatikkenntnisse MsWord, MsExcel, MsSharepoint Designer, Ms Publisher, MsAcces, MsPowerPoint, BOB (Buchführung Programm). Muizen, 8. Mai 2011

Stephanie Callaert

Duits

85


6

Engels

6.1

Mission statement

Wich company?

The components

Slogan

Danone UK

Bring changes in our consumers lifestyle. To establish our yogurts as an essential part of a healthy daily diet. Our natural mineral water is the healthiest way to hydrate and the „greenest‟ beverages you will find in grocery stores. Danone Waters are dedicated to improving our awareness of how simple, healthy hydration benefits our daily lives.

/

Microsoft

Help people and businesses over whole the World so they can realize their full potential.

Your potential.

- To refresh the world - in mind, body and spirit

Open happiness

Coca Cola

Our passion.

- To inspire moments of optimism through our brands and actions -To create value and make a difference everywhere we engage Sources:- http://www.danone.co.uk/AboutUs/Mission/

- http://www.microsoft.com/about/en/us/default.aspx - http://www/coca-cola.co.uk/

Mission statement 1. Purpose statement As we already said in our slogan: “Let the sun in your life”, we want to be part of our customers‟ lives. We aim for a high customer satisfaction. If we want to reach this objective, we have to be sure that we provide good products. For this reason we need to create a good image to the customer. We will do this with a Engels

86


smooth service and with quality products. We want to ensure that our product is recognized as the best quality and the most durable. 2. Business statement If we want to realize all this, we must do business in an appropriate way. We only want to do business with suppliers who can guarantee us the best quality products. Quality is more important than price. So the materials that we use are more expensive than those of ordinary quality. That is one of the reasons why it is possible that our products are more expensive than those of the competition. Another reason of the higher price is that our product is very durable. The lifespan of our solar panels is longer than ordinary solar panels. We want to be known as a company with more quality, a good service,‌

3. Value statement All ethical values and the environment are very important for us. For this reason we want to work with environment-friendly materials as much as possible. Our installations are also good for our environment. What we mean with ethical values is that we refuse to participate in practices like child labour. Our products are only produced as a result of fair trade.

6.2

Presentation of your company

(oral)

6.3

Engels

Brochure

87


Engels

88


Engels

89


6.4

International career

6.4.1

Curriculum vitae

Stephanie Callaert Adress Mobile E-mail Date

Muizenhoekstraat 32 2812 Muizen 0496/68.22.12 stephaniecallaert@msn.com 21/02/2011

Well-organized, highly motivated and able to motivate others. Looking for a career which is both challenging and stimulating. Recent professional experience as human resources manager. Ability to learn and adapt new challenges quickly.

Education 2010-2011: Master in Human Resources at the Coventry University (UK) 2006-2010 : Banaba in advanced business management: Human resources management at the KHLeuven 2003-2006: Communication management: Public relations at the High school Lessius Mechelen 2001-2003: Commerce at Sint-Ursula-Instituut Onze-Lieve-Vrouw Waver 1997-2001: Economics at Don-Bosco-Instituut Haacht Communication and teamwork I worked at Qua-Du-Sol. I started as HR manager and after 2 years, I turned in to the general manager. I was responsible for all the employees in Belgium. I achieved what I wanted to. I wanted a new challenge so that is the reason why I want changed my position of general manager in Qua-Du-Sol. Energy and motivation - I went to the United Kingdom in 2010. I already had my degree „public relations and human resources‟ but I wanted to do more, especially abroad. So I went to Conventry University for my master degree of Human Resources. It was a great experience and I learned not only more about Human Resources but also about my own responsibility and independence. - I like organizing things. At my previous job as HR manager I always took the responsibility to organize the meetings and events for the employees. - For my job as general manager I had a lot of responsibility about a lot of different things. So I had the end responsibility of the tasks of the other employees. Adaptability and resourcefulness I visited a lot of international companies during my education at the KHLeuven but also during my time in the United Kingdom. I‟ve not only visited the companies but I‟ve also did two stages at international companies. So I have experience in the national and international trade. Engels

90


Research and computer skills Iâ€&#x;m competent with all Microsoft Office applications. Employment History Qua-Du-Sol 2011-2013

HR Manager and General Manager

Languages Dutch, English, German, French References available upon request

Engels

91


6.4.2

Cover letter

Stephanie Callaert Muizenhoekstraat 32 2812 Muizen Belgium stephaniecallaert@msn.com 21 February 2011

Ellen Smith General manager Smith & co London WC1C 9SE England Dear Ms Smith I am general manager and human resources manager in a company that produces and sells solar panels. But now I want a new challenge so that is the reason why I would like to apply for human resources manager as advertised on www.vacature.com. With my experience as HR manager and general manager I am able to work for and with people. When someone asks me something I will be there to help them. I can also work perfectly in team. But I can also work very well as manager of people. I was manager of 45 people so I have proven it already. I am a very sociable person and I can motivate people very well. As I already said I want a new challenge so I want achieve something. I want to have an objective and then I will do anything to make it work. I have a good command of many computer programmes like MS Word, MS Excel, Acces, Powerpoint but also of BOB, a bookkeep program. I want to make career. I am very motivated and I am prepared to take refresher courses when it is necessary. I enclose a copy of my CV and hope very much to be invited for an interview. Yours sincerely

Stephanie Callaert

Engels

92


7

Frans

7.1

La mission d’entreprise

Déclaration d‟intention (purpose statement) Comme notre slogan dit: „Laisse le soleil dans votre vie‟, nous voulons faire une partie de la vie de nos clients. Nous aspirons à une grande satisfaction des clients. Pour atteindre cet objectif, nous devons assurer la qualité de nos produits. Par conséquent nous voulons créer une bonne image chez le client à long terme. Nous voulons fournir cela par une bonne qualité et un service efficace. Nous voulons assurer que notre produit est reconnu comme „meilleure qualité‟ et „le plus durable‟.

Déclaration d‟affaires (business statement) Pour atteindre ceci on doit faire commerce avec une formule adaptée. Nous voulons seulement faire commerce avec des fournisseurs qui nous garantissent une excellente qualité d‟ une façon honnête. La qualité est plus importante que le prix. Comme conclusion, nous sommes plus chers que nos concurrents mais nous offrons une meilleure qualité.

Déclaration de valeur (value statement) Toutes les valeurs éthiques sont importantes pour nous. Nous travaillons autant que possible avec des matériaux écologiques parce que nous attachons tient beaucoup de l‟importance à l‟environnement. Nos installations respectent l‟environnement. Evidemment nous refusons de prendre part au travail des enfants ou l‟exploitation des pays à faibles revenus. Notre aspiration est de fournir des produits de meilleure qualité en pratiquant un commerce équitable.

Frans

93


7.2

L’offre d’emploi

HR Administrator Description de l'entreprise:

Nous sommes une entreprise des panneaux solaire avec une bonne coopération. Description de la fonction : Quand vous êtes le HR Administrator de Qua-Du-Sol vous devez prendre la responsabilité des autres employés. Quand le Hr manager vous demande pour chercher un nouvel employé, vous devez chercher un. Vous devez avoir aussi un bien lien avec tous les employés. C’est { vous de dissoudre des problèmes entres les employées.

Profil recherché:

- Vous justifiez d'une expérience opérationnelle de quelques ans dans une fonction similaire. - Vous parlez bien l’anglais, le français et le néerlandais. - Vous êtes une personne organisée, sociale et flexible. - Vous êtes résistant au stress et savez gérer l’urgence. Offre:

Nous vous proposons un contrat à temps plein, en vue d'un CDI. Vous recevez aussi un GSM. Contact : E-mail : Qua-du-sol@hotmail.com Numéro de téléphone : 015/63.86.31

Frans

94


L’information générale Le titre et la description d’emploi Les critères de sélection L’offre et les avantages liés au poste vacant La procédure de sollicitation.

1.) DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES HUMAINES Présentation de l'entreprise: Groupe industriel international recherche son/sa Directeur(trice) des Ressources Humaines France. Description du poste: Rattaché(e) au Directeur Général France, vous prenez la responsabilité de l'ensemble de la fonction RH pour un périmètre d'environ 500 personnes. Vous pilotez et animez, en collaboration avec le DG, les relations sociales dans un environnement syndiqué. Vous menez une veille réglementaire liée à notre secteur d'activité et vous conseillez les opérationnels en matière de droit disciplinaire. Vous coordonnez la formation professionnelle et supervisez le développement des Ressources Humaines. Profil recherché: De formation supérieure en Droit Social (DEA ou DESS) ou en RH, vous justifiez d'une expérience opérationnelle de 5 ans minimum dans une fonction similaire, acquise dans le secteur de l'industrie au sein d'un groupe international. Vous devrez vous appuyer sur de très solides bases juridiques. Adaptable, réactif(ve) et rigoureux(se), votre aptitude à négocier associée à votre diplomatie garantiront votre succès à ce poste.

Frans

95


2.) Secretaire ressources humaines h/f Expérience  3-5 ans expérience Formation  Licence / Bac +3 Langues  français Description de l'entreprise:

Une entreprise de reputation internationale. Description de la fonction:

Nous recherchons pour l'un de nos collaborateur un secrétaire de direction (h/f) Vous serez chargé de la gestion des dossiers administratifs et juridiques Vous bénéficiez connaissances en droit ainsi que d'une formation en Ressources Humaines. Vous maîtrisez Word et Excel et êtes à l'aise avec le logiciel SAP HR. Vous assurez également le suivi des statistiques, de l'analyse de données analytiques. Vous serez chargé du Reporting Profil:

Vous êtes une personne organisée, polyvalente et autonome. Vous êtes résistant au stress et savez gérer l'urgence. Vous êtes flexible et disponoble? Une formation sur place vous sera proposée Offre:

Nos vous proposons un contrat à temps plein, en vue d'un CDI

Frans

96


3.) HR Administrator/payroll officer Description de la fonction

Pour notre client situé dans la région de Wavre, nous recherchons un HR Administrator / payroll officer. Profil

· Bonne connaissance de l’anglais · Expérience en payroll employés ou ouvriers · Exp en suivi des assurances, congés, enregistrement temps de travail · Une connaissance de SAP est un atout · Personnalité : pragmatique, rigoureux et bonne communication Offre

Mission longue durée, avec possibilité d'engagement, minimum 4/5e. Information de Contact Actief Interim Actief Wavre Téléphone : +32 010/23.95.00

Frans

97


4.)

HR Manager

Introduction: Le département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge (CAF-DCF) situé à Neder-OverHeembeek est spécialisé dans le fractionnement du plasma et la production de dérivés plasmatiques stables. Le CAF-DCF fractionne chaque année plus de 150.000 litres de plasma collectés auprès de donneurs bénévoles et non rémunérés. Grâce à sa technologie "high tech" mise en œuvre, le CAF-DCF met au point des protéines humaines. Ce faisant, Le CAF-DCF livre la base nécessaire aux médicaments d'origine humaine utilisés pour la transplantation d'organes, le traitement des problèmes de coagulation et celui des brûlures graves. Dans un avenir proche, le CAF-DCF envisage d'augmenter considérablement le volume de plasma à fractionner en Belgique en collaboration avec ses partenaires internationaux. CAF-DCF recherche un Manager HR ayant de l’intérêt dans l’industrie pharmaceutique. Manager HR (h/f) (contrat à durée indéterminée)

Description: Vous êtes en charge de la réalisation continue d’une politique RH et la mise en pratique de celle-ci en collaboration avec des personnes-clés des départements différents. Vous gérez le budget RH. Vous êtes responsable de la gestion, la coordination et l’implémentation du système d’évaluation. Vous vous occupez de la continuité au sujet des pondérations et de la classification des fonctions. Vous assurez la concertation sociale avec les partenaires impliqués. Vous professionnalisez, là où il y a lieu, des processus et/ou démarrez de nouveaux projets RH que vous exécutez de A à Z. Vous donnez des conseils concernant des thèmes RH à la direction, aux responsables hiérarchiques et aux collaborateurs. Vous dirigez une petite équipe de collaborateurs RH. Vous faites partie du « Grand Management Team ». Vous diffusez la culture d’entreprise et stimulez une approche « people ». Vous travaillez sous la responsabilité du Director Finance, IT & Human Resources.

Profil: Master (idéalement psychologie, sociologie, sciences commerciales) Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire, idéalement dans l’industrie pharmaceutique, chimique ou alimentaire. Expérience en gestion d’équipe. Bonne connaissance de la législation sociale et expérience en concertation sociale. Proactif, décisif et optimiste /Teamplayer. Excellentes aptitudes de communication en NL et en FR.

Notre Offre: Nous vous offrons une fonction stable (contrat à durée indéterminée) dans un environnement en croissance, moderne, de haute technologie et sécurisé. En plus d’un salaire conforme au marché du travail, vous bénéficiez d’un package d’avantages extra - légaux: assurance-groupe, assurance hospitalisation, chèques-repas et de nombreux jours de vacances. De plus, vous avez l’opportunité de travailler avec des gens expérimentés dans un cadre instructif !

Contact: Intéressé(e) ? Envoyez sans tarder votre candidature ainsi que vos motivations, en indiquant la référence S-NLI-279, à Nathalie Libert, Randstad Recruitment & Selection, Chaussée Romaine 564A à 1853 Strombeek-Bever. E-mail : rrsbrussels@randstad.be. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité !

Frans

98


5.) Human Resources Development - HR Development Au sein de SAGICO, le HR Development sera rattachée à la Direction commerciale et collaborera étroitement avec la Direction opérationnelle. PRINCIPALES MISSIONS Vous mettez tous les moyens en œuvre pour développer l’ensemble du processus des ressources humaines afin de répondre efficacement à la politique commerciale de l’entreprise. PRINCIPALES RESPONSABILITES Recrutement : Sourcing, rédaction des annonces, sélection des candidatures, validation des compétences, conduite des entretiens. Recherche active et lancement des actions de recrutement, proposition des candidats au Comité de Direction, engagement et intégration des nouveaux collaborateurs. Vous constituez une réserve de recrutement sur base des compétences définies par les axes de développement de l’entreprise. Dimension commerciale à votre fonction : Vous assurez la promotion de la société et de ses activités auprès des candidats. Base de données Curriculum Vitae. Vous mettez à jour et enrichissez la base de données des CV Compétences Vous gérez et mettez à jour de la grille des compétences pour l’ensemble des salariés Gestion des carrières Vous effectuez les entretiens annuels et gérez les comptes rendu de ces entretiens. Responsabilité du plan de formation et de la gestion des formations. Vous veillez à la qualité des services apportés. Vous êtes force de proposition et dans une démarche d'amélioration continue. Vous entretenez le notre système qualité ISO 9000/2000 par l’information et les audits du personnel. PRINCIPALES COMPETENCES PERSONNELLES Dynamique et motivé vous justifiez d’une expérience en recrutement d’au moins trois années. Une expérience au sein d’une entreprise de services serait un plus. Connaissances informatiques : outlook, word, base de données, utilisation des sites internet de recrutement. Bilingue FR/NL · PRINCIPALES QUALITES PERSONNELLES Assertivité Capable de travailler de manière autonome et en équipe Pro-activité Sens commercial AVANTAGES : Voiture de fonction, carte essence, GSM, assurance hospitalisation

Frans

99


7.3

La lettre de sollicitation

Stephanie Callaert Muizenhoekstraat 32 2812 Muizen Tél. 0496/68.22.12 Qua-Du-Sol Bosstraat 9 2861 Sint-Katlijne-Waver Muizen 2011-03-15 La lettre de sollicitation Monsieur, Madame Suite à l‟annonce que j‟ai lue sur Internet, je voudrais poser ma candidature au poste de HR Administrator dans votre firme. Je viens de terminer mes études de commerce. Dans le C.V. ci-joint, vous apprendrez que j‟ai déjà une certaine expérience. J‟ai déjà fait plusieurs jobs de vacances dans le restaurant de planckendael. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans l‟espoir que vous répondez positivement à ma demande, je vous prie d‟agréer, M, l‟expression de mes sentiments les plus distingués.

Stephanie Callaert

Frans

100


7.4

Journée découverte entreprises

7.4.1

Affiche

Editeur responsable: Stephanie Callaert

Qua-Du-Sol La journée découverte Samedi 21 mai de 9:00 jusqu’{ 18:00 heure Bosstraat 9 2861 Wavre-Notre-Dame

Frans

101


7.4.2

Frans

Brochure

102


8

Besluit

De ge誰ntegreerde proef heeft me zeer veel bijgeleerd. Enerzijds over het echte bedrijfsleven. Ik heb nu een duidelijkere en realistischere kijk op hoe het er echt aan toe gaat. Ook heb ik veel geleerd over de functies die ik uitoefende. Mijn grote droom is om later ook echt als personeelsdirecteur te beginnen en dan het te scheppen tot algemeen directeur. Het kwam dus heel goed uit dat ik deze twee functies voor mijn rekening mocht nemen. Anderzijds heb ik ook veel geleerd over het maken van de taken zelf. Ik heb geleerd hoe het is om in groep te werken. Taken kan je verdelen maar verantwoordelijkheden niet. Je bent en blijft verantwoordelijk voor wat je doet. Ik heb dan ook mijn uiterste best gedaan om een aangename groepsgenoot te zijn. De andere leden van mijn groep hebben dit ook gedaan en dit leidde tot een zeer goede samenwerking. De GIP heeft mee ook veel zelfdiscipline bijgebracht. Je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen om op tijd aan een taak te beginnen. Uiteraard is het in het begin wat moeilijk geweest maar uit je fouten leer je. Ook op gebied van taken nalezen ben ik sterk gevorderd. Graag zou ik volgend jaar executive office management gaan studeren. Ik denk dat deze GIP voor een zeer mooie basis heeft gezorgd om in deze richting verder te gaan.

Besluit

103


9

Bijlage

9.1

TBE

9.1.1

Financiering

9.1.1.1

Machines

Gegevens Ontleend kapitaal = Looptijd = Intrestvoet = Afbetaling =

Werkwijze:

€ 100.000 10 jaar 4,92% per jaar mensualiteiten D.w.z. gelijke maandelijkse afbetalingen (intrest + kapitaal)

1° We vertrekken van een jaarintrestvoet naar maandafbetalingen => Jaarintrestvoet omzetten naar een maandintrestvoet Jaarintrestvoet 4,92% Maandintrestvoet 0,4010% via excel: 0,4010% 2° Berekening mensualiteit (op basis van de maandintrestvoet) 1.051,51 €

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bijlagen

Resterend Aflossing per Totaal saldo Kapitaal Intrest maand kapitaal Totaal intrest € 100.000 € 650,48 € 401,04 € 1.051,51 € 650,48 € 401,04 € 99.349,52 € 653,08 € 398,43 € 1.051,51 € 1.303,56 € 799,46 € 98.696,44 € 655,70 € 395,81 € 1.051,51 € 1.959,26 € 1.195,27 € 98.040,74 € 658,33 € 393,18 € 1.051,51 € 2.617,59 € 1.588,45 € 97.382,41 € 660,97 € 390,54 € 1.051,51 € 3.278,57 € 1.978,98 € 96.721,43 € 663,62 € 387,89 € 1.051,51 € 3.942,19 € 2.366,87 € 96.057,81 € 666,28 € 385,23 € 1.051,51 € 4.608,47 € 2.752,10 € 95.391,53 € 668,96 € 382,55 € 1.051,51 € 5.277,43 € 3.134,65 € 94.722,57 € 671,64 € 379,87 € 1.051,51 € 5.949,07 € 3.514,52 € 94.050,93 € 674,33 € 377,18 € 1.051,51 € 6.623,40 € 3.891,70 € 93.376,60 € 677,04 € 374,47 € 1.051,51 € 7.300,44 € 4.266,17 € 92.699,56 € 679,75 € 371,76 € 1.051,51 € 7.980,19 € 4.637,93 € 92.019,81 € 682,48 € 369,03 € 1.051,51 € 8.662,67 € 5.006,96 € 91.337,33 € 685,22 € 366,29 € 1.051,51 € 9.347,89 € 5.373,26 € 90.652,11 € 687,96 € 363,55 € 1.051,51 € 10.035,85 € 5.736,80 € 89.964,15 € 690,72 € 360,79 € 1.051,51 € 10.726,57 € 6.097,59 € 89.273,43 € 693,49 € 358,02 € 1.051,51 € 11.420,06 € 6.455,61 € 88.579,94 € 696,27 € 355,24 € 1.051,51 € 12.116,34 € 6.810,84 € 87.883,66 € 699,07 € 352,44 € 1.051,51 € 12.815,40 € 7.163,29 € 87.184,60 € 701,87 € 349,64 € 1.051,51 € 13.517,27 € 7.512,93 € 86.482,73 € 704,68 € 346,83 € 1.051,51 € 14.221,96 € 7.859,76 € 85.778,04 € 707,51 € 344,00 € 1.051,51 € 14.929,47 € 8.203,76 € 85.070,53 € 710,35 € 341,16 € 1.051,51 € 15.639,81 € 8.544,92 104


24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Bijlagen

€ 84.360,19 € 83.646,99 € 82.930,93 € 82.212,00 € 81.490,19 € 80.765,49 € 80.037,88 € 79.307,35 € 78.573,89 € 77.837,48 € 77.098,13 € 76.355,81 € 75.610,51 € 74.862,23 € 74.110,94 € 73.356,64 € 72.599,32 € 71.838,96 € 71.075,55 € 70.309,07 € 69.539,53 € 68.766,90 € 67.991,17 € 67.212,32 € 66.430,36 € 65.645,26 € 64.857,01 € 64.065,60 € 63.271,01 € 62.473,24 € 61.672,27 € 60.868,09 € 60.060,68 € 59.250,03 € 58.436,14 € 57.618,98 € 56.798,54 € 55.974,81 € 55.147,78 € 54.317,43 € 53.483,75 € 52.646,73 € 51.806,35 € 50.962,61 € 50.115,47 € 49.264,94 € 48.411,00

€ 713,20 € 716,06 € 718,93 € 721,81 € 724,71 € 727,61 € 730,53 € 733,46 € 736,40 € 739,35 € 742,32 € 745,30 € 748,29 € 751,29 € 754,30 € 757,32 € 760,36 € 763,41 € 766,47 € 769,55 € 772,63 € 775,73 € 778,84 € 781,97 € 785,10 € 788,25 € 791,41 € 794,58 € 797,77 € 800,97 € 804,18 € 807,41 € 810,65 € 813,90 € 817,16 € 820,44 € 823,73 € 827,03 € 830,35 € 833,68 € 837,02 € 840,38 € 843,75 € 847,13 € 850,53 € 853,94 € 857,37

€ 338,31 € 335,45 € 332,58 € 329,70 € 326,80 € 323,90 € 320,98 € 318,05 € 315,11 € 312,16 € 309,19 € 306,21 € 303,22 € 300,22 € 297,21 € 294,19 € 291,15 € 288,10 € 285,04 € 281,96 € 278,88 € 275,78 € 272,67 € 269,54 € 266,41 € 263,26 € 260,10 € 256,93 € 253,74 € 250,54 € 247,33 € 244,10 € 240,86 € 237,61 € 234,35 € 231,07 € 227,78 € 224,48 € 221,16 € 217,83 € 214,49 € 211,13 € 207,76 € 204,38 € 200,98 € 197,57 € 194,15

€ 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51

€ 16.353,01 € 17.069,07 € 17.788,00 € 18.509,81 € 19.234,51 € 19.962,12 € 20.692,65 € 21.426,11 € 22.162,52 € 22.901,87 € 23.644,19 € 24.389,49 € 25.137,77 € 25.889,06 € 26.643,36 € 27.400,68 € 28.161,04 € 28.924,45 € 29.690,93 € 30.460,47 € 31.233,10 € 32.008,83 € 32.787,68 € 33.569,64 € 34.354,74 € 35.142,99 € 35.934,40 € 36.728,99 € 37.526,76 € 38.327,73 € 39.131,91 € 39.939,32 € 40.749,97 € 41.563,86 € 42.381,02 € 43.201,46 € 44.025,19 € 44.852,22 € 45.682,57 € 46.516,25 € 47.353,27 € 48.193,65 € 49.037,39 € 49.884,53 € 50.735,06 € 51.589,00 € 52.446,36

€ 8.883,23 € 9.218,69 € 9.551,27 € 9.880,97 € 10.207,77 € 10.531,67 € 10.852,65 € 11.170,70 € 11.485,81 € 11.797,96 € 12.107,15 € 12.413,37 € 12.716,59 € 13.016,82 € 13.314,03 € 13.608,21 € 13.899,36 € 14.187,46 € 14.472,50 € 14.754,46 € 15.033,34 € 15.309,12 € 15.581,79 € 15.851,33 € 16.117,74 € 16.381,00 € 16.641,10 € 16.898,03 € 17.151,77 € 17.402,31 € 17.649,63 € 17.893,74 € 18.134,60 € 18.372,21 € 18.606,56 € 18.837,64 € 19.065,42 € 19.289,90 € 19.511,06 € 19.728,89 € 19.943,38 € 20.154,51 € 20.362,27 € 20.566,65 € 20.767,63 € 20.965,20 € 21.159,35 105


71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Bijlagen

€ 47.553,64 € 46.692,83 € 45.828,58 € 44.960,86 € 44.089,66 € 43.214,96 € 42.336,76 € 41.455,03 € 40.569,77 € 39.680,96 € 38.788,59 € 37.892,63 € 36.993,08 € 36.089,93 € 35.183,15 € 34.272,74 € 33.358,67 € 32.440,94 € 31.519,53 € 30.594,43 € 29.665,61 € 28.733,07 € 27.796,79 € 26.856,76 € 25.912,95 € 24.965,36 € 24.013,97 € 23.058,77 € 22.099,73 € 21.136,85 € 20.170,10 € 19.199,48 € 18.224,97 € 17.246,55 € 16.264,20 € 15.277,92 € 14.287,68 € 13.293,46 € 12.295,27 € 11.293,06 € 10.286,84 € 9.276,59 € 8.262,28 € 7.243,90 € 6.221,44 € 5.194,88 € 4.164,21

€ 860,80 € 864,26 € 867,72 € 871,20 € 874,70 € 878,20 € 881,72 € 885,26 € 888,81 € 892,38 € 895,95 € 899,55 € 903,15 € 906,78 € 910,41 € 914,06 € 917,73 € 921,41 € 925,11 € 928,82 € 932,54 € 936,28 € 940,04 € 943,81 € 947,59 € 951,39 € 955,21 € 959,04 € 962,88 € 966,74 € 970,62 € 974,51 € 978,42 € 982,35 € 986,28 € 990,24 € 994,21 € 998,20 € 1.002,20 € 1.006,22 € 1.010,26 € 1.014,31 € 1.018,38 € 1.022,46 € 1.026,56 € 1.030,68 € 1.034,81

€ 190,71 € 187,25 € 183,79 € 180,31 € 176,81 € 173,31 € 169,79 € 166,25 € 162,70 € 159,13 € 155,56 € 151,96 € 148,36 € 144,73 € 141,10 € 137,45 € 133,78 € 130,10 € 126,40 € 122,69 € 118,97 € 115,23 € 111,47 € 107,71 € 103,92 € 100,12 € 96,30 € 92,47 € 88,63 € 84,77 € 80,89 € 77,00 € 73,09 € 69,16 € 65,23 € 61,27 € 57,30 € 53,31 € 49,31 € 45,29 € 41,25 € 37,20 € 33,13 € 29,05 € 24,95 € 20,83 € 16,70

€ 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51 € 1.051,51

€ 53.307,17 € 54.171,42 € 55.039,14 € 55.910,34 € 56.785,04 € 57.663,24 € 58.544,97 € 59.430,23 € 60.319,04 € 61.211,41 € 62.107,37 € 63.006,92 € 63.910,07 € 64.816,85 € 65.727,26 € 66.641,33 € 67.559,06 € 68.480,47 € 69.405,57 € 70.334,39 € 71.266,93 € 72.203,21 € 73.143,24 € 74.087,05 € 75.034,64 € 75.986,03 € 76.941,23 € 77.900,27 € 78.863,15 € 79.829,90 € 80.800,52 € 81.775,03 € 82.753,45 € 83.735,80 € 84.722,08 € 85.712,32 € 86.706,54 € 87.704,73 € 88.706,94 € 89.713,16 € 90.723,41 € 91.737,72 € 92.756,10 € 93.778,56 € 94.805,12 € 95.835,79 € 96.870,60

€ 21.350,05 € 21.537,31 € 21.721,10 € 21.901,41 € 22.078,22 € 22.251,53 € 22.421,31 € 22.587,56 € 22.750,26 € 22.909,40 € 23.064,95 € 23.216,91 € 23.365,27 € 23.510,00 € 23.651,10 € 23.788,54 € 23.922,32 € 24.052,42 € 24.178,83 € 24.301,52 € 24.420,49 € 24.535,72 € 24.647,20 € 24.754,90 € 24.858,82 € 24.958,94 € 25.055,25 € 25.147,72 € 25.236,35 € 25.321,11 € 25.402,00 € 25.479,00 € 25.552,09 € 25.621,25 € 25.686,48 € 25.747,75 € 25.805,05 € 25.858,36 € 25.907,67 € 25.952,96 € 25.994,21 € 26.031,41 € 26.064,55 € 26.093,60 € 26.118,55 € 26.139,38 € 26.156,08 106


118 119 120 121

€ 3.129,40 € 2.090,44 € 1.047,31 € 0,00

€ 1.038,96 € 1.043,13 € 1.047,31 € 1.051,51

€ 12,55 € 8,38 € 4,20 € 0,00

€ 1.051,51 € 97.909,56 € 1.051,51 € 98.952,69 € 1.051,51 € 100.000,00 € 1.051,51 € 101.051,51

€ 26.168,63 € 26.177,01 € 26.181,21 € 26.181,21

Computers

9.1.1.2 Gegevens:

Werkwijze:

Ontleend kapitaal = Looptijd = Intrestvoet = Afbetaling =

€ 3.000 3 jaar 4,92% per jaar mensualiteiten D.w.z. gelijke maandelijkse afbetalingen (intrest + kapitaal)

1° We vertrekken van een jaarintrestvoet naar maandafbetalingen => Jaarintrestvoet omzetten naar een maandintrestvoet Jaarintrestvoet 4,92% Maandintrestvoet 0,4010% via excel: 0,4010% 2° Berekening mensualiteit (op basis van de maandintrestvoet) 89,66 €

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bijlagen

Resterend saldo Kapitaal Intrest € 3.000 € 77,63 € 12,03 € 2.922,37 € 77,94 € 11,72 € 2.844,43 € 78,25 € 11,41 € 2.766,18 € 78,57 € 11,09 € 2.687,61 € 78,88 € 10,78 € 2.608,73 € 79,20 € 10,46 € 2.529,53 € 79,52 € 10,14 € 2.450,01 € 79,83 € 9,83 € 2.370,18 € 80,16 € 9,51 € 2.290,02 € 80,48 € 9,18 € 2.209,55 € 80,80 € 8,86 € 2.128,75 € 81,12 € 8,54 € 2.047,63 € 81,45 € 8,21 € 1.966,18 € 81,78 € 7,89 € 1.884,40 € 82,10 € 7,56 € 1.802,30 € 82,43 € 7,23 € 1.719,87 € 82,76 € 6,90 € 1.637,10 € 83,09 € 6,57 € 1.554,01 € 83,43 € 6,23 € 1.470,58 € 83,76 € 5,90 € 1.386,82 € 84,10 € 5,56 € 1.302,72 € 84,44 € 5,22 € 1.218,28 € 84,77 € 4,89

Aflossing per Totaal Totaal maand kapitaal intrest € 89,66 € 77,63 € 12,03 € 89,66 € 155,57 € 23,75 € 89,66 € 233,82 € 35,16 € 89,66 € 312,39 € 46,25 € 89,66 € 391,27 € 57,03 € 89,66 € 470,47 € 67,49 € 89,66 € 549,99 € 77,64 € 89,66 € 629,82 € 87,46 € 89,66 € 709,98 € 96,97 € 89,66 € 790,45 € 106,15 € 89,66 € 871,25 € 115,01 € 89,66 € 952,37 € 123,55 € 89,66 € 1.033,82 € 131,76 € 89,66 € 1.115,60 € 139,65 € 89,66 € 1.197,70 € 147,20 € 89,66 € 1.280,13 € 154,43 € 89,66 € 1.362,90 € 161,33 € 89,66 € 1.445,99 € 167,89 € 89,66 € 1.529,42 € 174,12 € 89,66 € 1.613,18 € 180,02 € 89,66 € 1.697,28 € 185,58 € 89,66 € 1.781,72 € 190,81 € 89,66 € 1.866,49 € 195,69 107


24 € 1.133,51 25 € 1.048,39 26 € 962,94 27 € 877,14 28 € 791,00 29 € 704,51 30 € 617,67 31 € 530,49 32 € 442,96 33 € 355,07 34 € 266,84 35 € 178,25 36 € 89,30 37 € 0,00

€ 85,11 € 85,46 € 85,80 € 86,14 € 86,49 € 86,83 € 87,18 € 87,53 € 87,88 € 88,24 € 88,59 € 88,95 € 89,30 € 89,66

€ 4,55 € 4,20 € 3,86 € 3,52 € 3,17 € 2,83 € 2,48 € 2,13 € 1,78 € 1,42 € 1,07 € 0,71 € 0,36 € 0,00

€ 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66 € 89,66

€ 1.951,61 € 2.037,06 € 2.122,86 € 2.209,00 € 2.295,49 € 2.382,33 € 2.469,51 € 2.557,04 € 2.644,93 € 2.733,16 € 2.821,75 € 2.910,70 € 3.000,00 € 3.089,66

€ 200,24 € 204,44 € 208,31 € 211,82 € 215,00 € 217,82 € 220,30 € 222,43 € 224,20 € 225,63 € 226,70 € 227,41 € 227,77 € 227,77

Productieafdeling

9.1.1.3

Ontleend kapitaal Gegevens: = Looptijd= Intrestvoet = Afbetaling =

Werkwijze:

€ 1.000.000 15 jaar 4,92% per jaar mensualiteiten D.w.z. gelijke maandelijkse afbetalingen (intrest + kapitaal) 1° We vertrekken van een jaarintrestvoet naar maandafbetalingen => Jaarintrestvoet omzetten naar een maandintrestvoet Jaarintrestvoet 4,92% Maandintrestvoet 0,4010% via excel: 0,4010% 2° Berekening mensualiteit (op basis van de maandintrestvoet) 7.810,57 EUR

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bijlagen

Resterend saldo Kapitaal Intrest € 1.000.000 € 3.800,22 € 4.010,35 € 996.199,78 € 3.815,46 € 3.995,11 € 992.384,33 € 3.830,76 € 3.979,81 € 988.553,57 € 3.846,12 € 3.964,45 € 984.707,45 € 3.861,55 € 3.949,02 € 980.845,90 € 3.877,03 € 3.933,54 € 976.968,87 € 3.892,58 € 3.917,99 € 973.076,29 € 3.908,19 € 3.902,38 € 969.168,10 € 3.923,86 € 3.886,70 € 965.244,24 € 3.939,60 € 3.870,97 € 961.304,64 € 3.955,40 € 3.855,17 € 957.349,24 € 3.971,26 € 3.839,31 € 953.377,98 € 3.987,19 € 3.823,38

Aflossing per maand Totaal kapitaal Totaal intrest € 7.810,57 € 3.800,22 € 4.010,35 € 7.810,57 € 7.615,67 € 8.005,46 € 7.810,57 € 11.446,43 € 11.985,27 € 7.810,57 € 15.292,55 € 15.949,72 € 7.810,57 € 19.154,10 € 19.898,74 € 7.810,57 € 23.031,13 € 23.832,28 € 7.810,57 € 26.923,71 € 27.750,26 € 7.810,57 € 30.831,90 € 31.652,64 € 7.810,57 € 34.755,76 € 35.539,34 € 7.810,57 € 38.695,36 € 39.410,31 € 7.810,57 € 42.650,76 € 43.265,48 € 7.810,57 € 46.622,02 € 47.104,79 € 7.810,57 € 50.609,21 € 50.928,17 108


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Bijlagen

€ 949.390,79 € 945.387,61 € 941.368,38 € 937.333,03 € 933.281,50 € 929.213,72 € 925.129,62 € 921.029,15 € 916.912,23 € 912.778,81 € 908.628,80 € 904.462,15 € 900.278,80 € 896.078,66 € 891.861,69 € 887.627,80 € 883.376,93 € 879.109,01 € 874.823,98 € 870.521,76 € 866.202,29 € 861.865,50 € 857.511,32 € 853.139,67 € 848.750,49 € 844.343,71 € 839.919,26 € 835.477,06 € 831.017,05 € 826.539,15 € 822.043,30 € 817.529,41 € 812.997,42 € 808.447,26 € 803.878,85 € 799.292,12 € 794.686,99 € 790.063,40 € 785.421,27 € 780.760,51 € 776.081,07 € 771.382,86 € 766.665,81 € 761.929,84 € 757.174,88 € 752.400,85 € 747.607,67 € 742.795,27

€ 4.003,18 € 4.019,23 € 4.035,35 € 4.051,53 € 4.067,78 € 4.084,09 € 4.100,47 € 4.116,92 € 4.133,43 € 4.150,00 € 4.166,65 € 4.183,36 € 4.200,13 € 4.216,98 € 4.233,89 € 4.250,87 € 4.267,92 € 4.285,03 € 4.302,22 € 4.319,47 € 4.336,79 € 4.354,18 € 4.371,65 € 4.389,18 € 4.406,78 € 4.424,45 € 4.442,20 € 4.460,01 € 4.477,90 € 4.495,86 € 4.513,89 € 4.531,99 € 4.550,16 € 4.568,41 € 4.586,73 € 4.605,13 € 4.623,59 € 4.642,14 € 4.660,75 € 4.679,44 € 4.698,21 € 4.717,05 € 4.735,97 € 4.754,96 € 4.774,03 € 4.793,18 € 4.812,40 € 4.831,70

€ 3.807,39 € 3.791,34 € 3.775,22 € 3.759,03 € 3.742,79 € 3.726,47 € 3.710,09 € 3.693,65 € 3.677,14 € 3.660,56 € 3.643,92 € 3.627,21 € 3.610,43 € 3.593,59 € 3.576,68 € 3.559,70 € 3.542,65 € 3.525,54 € 3.508,35 € 3.491,10 € 3.473,78 € 3.456,38 € 3.438,92 € 3.421,39 € 3.403,79 € 3.386,11 € 3.368,37 € 3.350,56 € 3.332,67 € 3.314,71 € 3.296,68 € 3.278,58 € 3.260,40 € 3.242,16 € 3.223,84 € 3.205,44 € 3.186,97 € 3.168,43 € 3.149,81 € 3.131,12 € 3.112,36 € 3.093,52 € 3.074,60 € 3.055,61 € 3.036,54 € 3.017,39 € 2.998,17 € 2.978,87

€ 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57

€ 54.612,39 € 58.631,62 € 62.666,97 € 66.718,50 € 70.786,28 € 74.870,38 € 78.970,85 € 83.087,77 € 87.221,19 € 91.371,20 € 95.537,85 € 99.721,20 € 103.921,34 € 108.138,31 € 112.372,20 € 116.623,07 € 120.890,99 € 125.176,02 € 129.478,24 € 133.797,71 € 138.134,50 € 142.488,68 € 146.860,33 € 151.249,51 € 155.656,29 € 160.080,74 € 164.522,94 € 168.982,95 € 173.460,85 € 177.956,70 € 182.470,59 € 187.002,58 € 191.552,74 € 196.121,15 € 200.707,88 € 205.313,01 € 209.936,60 € 214.578,73 € 219.239,49 € 223.918,93 € 228.617,14 € 233.334,19 € 238.070,16 € 242.825,12 € 247.599,15 € 252.392,33 € 257.204,73 € 262.036,43

€ 54.735,56 € 58.526,89 € 62.302,11 € 66.061,15 € 69.803,93 € 73.530,40 € 77.240,50 € 80.934,15 € 84.611,29 € 88.271,85 € 91.915,77 € 95.542,98 € 99.153,42 € 102.747,01 € 106.323,68 € 109.883,38 € 113.426,03 € 116.951,57 € 120.459,92 € 123.951,02 € 127.424,79 € 130.881,18 € 134.320,10 € 137.741,49 € 141.145,27 € 144.531,39 € 147.899,76 € 151.250,32 € 154.582,99 € 157.897,70 € 161.194,38 € 164.472,96 € 167.733,36 € 170.975,52 € 174.199,36 € 177.404,80 € 180.591,77 € 183.760,20 € 186.910,02 € 190.041,14 € 193.153,50 € 196.247,02 € 199.321,61 € 202.377,22 € 205.413,76 € 208.431,15 € 211.429,32 € 214.408,19 109


62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Bijlagen

€ 737.963,57 € 733.112,50 € 728.241,97 € 723.351,91 € 718.442,24 € 713.512,87 € 708.563,74 € 703.594,76 € 698.605,86 € 693.596,95 € 688.567,95 € 683.518,78 € 678.449,36 € 673.359,61 € 668.249,45 € 663.118,80 € 657.967,57 € 652.795,69 € 647.603,06 € 642.389,61 € 637.155,25 € 631.899,89 € 626.623,47 € 621.325,88 € 616.007,05 € 610.666,88 € 605.305,31 € 599.922,22 € 594.517,56 € 589.091,21 € 583.643,11 € 578.173,15 € 572.681,26 € 567.167,35 € 561.631,32 € 556.073,09 € 550.492,57 € 544.889,67 € 539.264,30 € 533.616,38 € 527.945,80 € 522.252,48 € 516.536,33 € 510.797,25 € 505.035,16 € 499.249,96 € 493.441,56

€ 4.851,07 € 4.870,53 € 4.890,06 € 4.909,67 € 4.929,36 € 4.949,13 € 4.968,98 € 4.988,91 € 5.008,91 € 5.029,00 € 5.049,17 € 5.069,42 € 5.089,75 € 5.110,16 € 5.130,65 € 5.151,23 € 5.171,89 € 5.192,63 € 5.213,45 € 5.234,36 € 5.255,35 € 5.276,43 € 5.297,59 € 5.318,83 € 5.340,16 € 5.361,58 € 5.383,08 € 5.404,67 € 5.426,34 € 5.448,11 € 5.469,95 € 5.491,89 € 5.513,91 € 5.536,03 € 5.558,23 € 5.580,52 € 5.602,90 € 5.625,37 € 5.647,93 € 5.670,58 € 5.693,32 € 5.716,15 € 5.739,08 € 5.762,09 € 5.785,20 € 5.808,40 € 5.831,69

€ 2.959,49 € 2.940,04 € 2.920,51 € 2.900,89 € 2.881,21 € 2.861,44 € 2.841,59 € 2.821,66 € 2.801,65 € 2.781,57 € 2.761,40 € 2.741,15 € 2.720,82 € 2.700,41 € 2.679,91 € 2.659,34 € 2.638,68 € 2.617,94 € 2.597,12 € 2.576,21 € 2.555,22 € 2.534,14 € 2.512,98 € 2.491,73 € 2.470,40 € 2.448,99 € 2.427,49 € 2.405,90 € 2.384,22 € 2.362,46 € 2.340,61 € 2.318,68 € 2.296,65 € 2.274,54 € 2.252,34 € 2.230,05 € 2.207,67 € 2.185,20 € 2.162,64 € 2.139,99 € 2.117,25 € 2.094,42 € 2.071,49 € 2.048,48 € 2.025,37 € 2.002,17 € 1.978,87

€ 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57

€ 266.887,50 € 271.758,03 € 276.648,09 € 281.557,76 € 286.487,13 € 291.436,26 € 296.405,24 € 301.394,14 € 306.403,05 € 311.432,05 € 316.481,22 € 321.550,64 € 326.640,39 € 331.750,55 € 336.881,20 € 342.032,43 € 347.204,31 € 352.396,94 € 357.610,39 € 362.844,75 € 368.100,11 € 373.376,53 € 378.674,12 € 383.992,95 € 389.333,12 € 394.694,69 € 400.077,78 € 405.482,44 € 410.908,79 € 416.356,89 € 421.826,85 € 427.318,74 € 432.832,65 € 438.368,68 € 443.926,91 € 449.507,43 € 455.110,33 € 460.735,70 € 466.383,62 € 472.054,20 € 477.747,52 € 483.463,67 € 489.202,75 € 494.964,84 € 500.750,04 € 506.558,44 € 512.390,13

€ 217.367,68 € 220.307,72 € 223.228,22 € 226.129,12 € 229.010,32 € 231.871,76 € 234.713,35 € 237.535,01 € 240.336,67 € 243.118,23 € 245.879,63 € 248.620,78 € 251.341,60 € 254.042,01 € 256.721,93 € 259.381,26 € 262.019,95 € 264.637,88 € 267.235,00 € 269.811,21 € 272.366,42 € 274.900,56 € 277.413,54 € 279.905,28 € 282.375,68 € 284.824,67 € 287.252,16 € 289.658,06 € 292.042,28 € 294.404,74 € 296.745,36 € 299.064,03 € 301.360,69 € 303.635,23 € 305.887,57 € 308.117,61 € 310.325,28 € 312.510,48 € 314.673,12 € 316.813,11 € 318.930,36 € 321.024,77 € 323.096,26 € 325.144,74 € 327.170,11 € 329.172,28 € 331.151,15 110


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Bijlagen

€ 487.609,87 € 481.754,79 € 475.876,22 € 469.974,09 € 464.048,28 € 458.098,71 € 452.125,28 € 446.127,89 € 440.106,45 € 434.060,87 € 427.991,04 € 421.896,86 € 415.778,25 € 409.635,10 € 403.467,31 € 397.274,79 € 391.057,43 € 384.815,14 € 378.547,82 € 372.255,36 € 365.937,67 € 359.594,64 € 353.226,17 € 346.832,17 € 340.412,52 € 333.967,13 € 327.495,88 € 320.998,69 € 314.475,44 € 307.926,03 € 301.350,35 € 294.748,31 € 288.119,78 € 281.464,68 € 274.782,88 € 268.074,29 € 261.338,79 € 254.576,29 € 247.786,66 € 240.969,80 € 234.125,61 € 227.253,97 € 220.354,77 € 213.427,90 € 206.473,25 € 199.490,72 € 192.480,18

€ 5.855,08 € 5.878,56 € 5.902,14 € 5.925,81 € 5.949,57 € 5.973,43 € 5.997,39 € 6.021,44 € 6.045,59 € 6.069,83 € 6.094,17 € 6.118,61 € 6.143,15 € 6.167,79 € 6.192,52 € 6.217,36 € 6.242,29 € 6.267,32 € 6.292,46 € 6.317,69 € 6.343,03 € 6.368,47 € 6.394,01 € 6.419,65 € 6.445,39 € 6.471,24 € 6.497,19 € 6.523,25 € 6.549,41 € 6.575,68 € 6.602,05 € 6.628,52 € 6.655,11 € 6.681,80 € 6.708,59 € 6.735,50 € 6.762,51 € 6.789,63 € 6.816,86 € 6.844,19 € 6.871,64 € 6.899,20 € 6.926,87 € 6.954,65 € 6.982,54 € 7.010,54 € 7.038,65

€ 1.955,49 € 1.932,01 € 1.908,43 € 1.884,76 € 1.861,00 € 1.837,14 € 1.813,18 € 1.789,13 € 1.764,98 € 1.740,74 € 1.716,39 € 1.691,95 € 1.667,42 € 1.642,78 € 1.618,05 € 1.593,21 € 1.568,28 € 1.543,24 € 1.518,11 € 1.492,87 € 1.467,54 € 1.442,10 € 1.416,56 € 1.390,92 € 1.365,17 € 1.339,33 € 1.313,37 € 1.287,32 € 1.261,16 € 1.234,89 € 1.208,52 € 1.182,04 € 1.155,46 € 1.128,77 € 1.101,98 € 1.075,07 € 1.048,06 € 1.020,94 € 993,71 € 966,37 € 938,93 € 911,37 € 883,70 € 855,92 € 828,03 € 800,03 € 771,91

€ 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57 € 7.810,57

€ 518.245,21 € 524.123,78 € 530.025,91 € 535.951,72 € 541.901,29 € 547.874,72 € 553.872,11 € 559.893,55 € 565.939,13 € 572.008,96 € 578.103,14 € 584.221,75 € 590.364,90 € 596.532,69 € 602.725,21 € 608.942,57 € 615.184,86 € 621.452,18 € 627.744,64 € 634.062,33 € 640.405,36 € 646.773,83 € 653.167,83 € 659.587,48 € 666.032,87 € 672.504,12 € 679.001,31 € 685.524,56 € 692.073,97 € 698.649,65 € 705.251,69 € 711.880,22 € 718.535,32 € 725.217,12 € 731.925,71 € 738.661,21 € 745.423,71 € 752.213,34 € 759.030,20 € 765.874,39 € 772.746,03 € 779.645,23 € 786.572,10 € 793.526,75 € 800.509,28 € 807.519,82 € 814.558,48

€ 333.106,64 € 335.038,64 € 336.947,07 € 338.831,83 € 340.692,83 € 342.529,97 € 344.343,15 € 346.132,28 € 347.897,26 € 349.637,99 € 351.354,39 € 353.046,34 € 354.713,76 € 356.356,54 € 357.974,58 € 359.567,80 € 361.136,07 € 362.679,32 € 364.197,43 € 365.690,30 € 367.157,84 € 368.599,94 € 370.016,50 € 371.407,42 € 372.772,59 € 374.111,92 € 375.425,29 € 376.712,61 € 377.973,77 € 379.208,66 € 380.417,18 € 381.599,22 € 382.754,68 € 383.883,46 € 384.985,43 € 386.060,50 € 387.108,56 € 388.129,50 € 389.123,22 € 390.089,59 € 391.028,51 € 391.939,88 € 392.823,58 € 393.679,50 € 394.507,53 € 395.307,56 € 396.079,47 111


156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

€ 185.441,52 € 178.374,64 € 171.279,42 € 164.155,74 € 157.003,50 € 149.822,57 € 142.612,84 € 135.374,20 € 128.106,53 € 120.809,72 € 113.483,64 € 106.128,18 € 98.743,22 € 91.328,65 € 83.884,34 € 76.410,18 € 68.906,05 € 61.371,82 € 53.807,37 € 46.212,59 € 38.587,35 € 30.931,53 € 23.245,01 € 15.527,67 € 7.779,37 € 0,00

€ 7.066,88 € 7.095,22 € 7.123,68 € 7.152,25 € 7.180,93 € 7.209,73 € 7.238,64 € 7.267,67 € 7.296,82 € 7.326,08 € 7.355,46 € 7.384,96 € 7.414,57 € 7.444,31 € 7.474,16 € 7.504,14 € 7.534,23 € 7.564,44 € 7.594,78 € 7.625,24 € 7.655,82 € 7.686,52 € 7.717,35 € 7.748,30 € 7.779,37 € 7.810,57

€ 743,69 € 715,34 € 686,89 € 658,32 € 629,64 € 600,84 € 571,93 € 542,90 € 513,75 € 484,49 € 455,11 € 425,61 € 395,99 € 366,26 € 336,41 € 306,43 € 276,34 € 246,12 € 215,79 € 185,33 € 154,75 € 124,05 € 93,22 € 62,27 € 31,20 € 0,00

9.1.2

Analyse van de jaarrekening

9.1.2.1

Gegevens

Balans na winstverdeling VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen > 1 jaar Voorraden Vorderingen < 1 jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Bijlagen

€ 7.810,57 € 821.625,36 € 7.810,57 € 828.720,58 € 7.810,57 € 835.844,26 € 7.810,57 € 842.996,50 € 7.810,57 € 850.177,43 € 7.810,57 € 857.387,16 € 7.810,57 € 864.625,80 € 7.810,57 € 871.893,47 € 7.810,57 € 879.190,28 € 7.810,57 € 886.516,36 € 7.810,57 € 893.871,82 € 7.810,57 € 901.256,78 € 7.810,57 € 908.671,35 € 7.810,57 € 916.115,66 € 7.810,57 € 923.589,82 € 7.810,57 € 931.093,95 € 7.810,57 € 938.628,18 € 7.810,57 € 946.192,63 € 7.810,57 € 953.787,41 € 7.810,57 € 961.412,65 € 7.810,57 € 969.068,47 € 7.810,57 € 976.754,99 € 7.810,57 € 984.472,33 € 7.810,57 € 992.220,63 € 7.810,57 € 1.000.000,00 € 7.810,57 € 1.007.810,57

Gegevens (in euro) 2010 2011 33 537 000 31 356 000

€ 396.823,16 € 397.538,50 € 398.225,40 € 398.883,72 € 399.513,36 € 400.114,20 € 400.686,13 € 401.229,02 € 401.742,78 € 402.227,26 € 402.682,37 € 403.107,99 € 403.503,98 € 403.870,24 € 404.206,65 € 404.513,08 € 404.789,41 € 405.035,54 € 405.251,32 € 405.436,65 € 405.591,40 € 405.715,45 € 405.808,67 € 405.870,94 € 405.902,14 € 405.902,14

2012 32 826 000

2013 25 152 000

33 537 000

31 356 000

32 826 000

25 152 000

14 457 000

7 069 000

14 562 000

16 956 000

6 370 000 499 000 200 000

7 309 000 6 554 000 499 000 200 000

4 362 000 6 185 000 499 000 5 910 000

6 721 000 7 032 000 504 000 200 000

112


Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA

47 994 000

38 425 000

47 388 000

42 108 000

EIGEN VERMOGEN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen winst/verlies Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN & UITG. BELAST. Voorzieningen Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden > 1 jaar Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA

23 522 000 17 500 000

17 486 000 17 500 000

19 242 000 17 500 000

18 956 000 17 500 000

4 402 000 1 620 000

6 022 000 - 6 036 000

- 14 000 1 756 000

1 742 000 - 286 000

0

0

0

0

24 472 000 16 000 000 6 072 000 2 400 000 47 994 000

20 939 000 17 747 000 2 455 000 737 000 38 425 000

28 146 000 22 693 000 1 206 000 4 247 000 47 388 000

23 152 000 21 558 000

Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Productiekosten Indirecte kosten Andere bedrijfskosten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële opbrengsten Financiële kosten RESULTAAT GEWONE BEDR. ACT. Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten RESULTAAT VOOR BELASTING Belastingen RESULTAAT BOEKJAAR Onttrekking/overboeking TE BESTEMMEN RESULTAAT

2010 24 463 000 22 452 000 15 440 000 7 012 000 0 2 011 000 16000 1538000 489 000 1 000 3 000 487 000 405 000 82 000

2011 15 007 000 21 055 000 12 580 000 8 475 000 0 - 6 048 000 16 000 1 168 000 - 7 200 000 1 000 5 000 - 7 204 000

2012 27 472 000 25 238 000 18 633 000 6 605 000

2013 18 084 000 18 387 000 10 172 000 7 215 000 1 000 000 - 303 000 16 000 1 061 000 - 1 348 000 1 000

82 000

9.1.2.2

- 1 347 000

- 7 204 000

1 356 000 495 000 861 000

- 7 204 000

861 000

- 1 347 000

- 1 347 000

Horizontale analyse

Balans na winstverdeling

2010

VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa

33 537 000 100% 0 100% 0 100%

Materiële vaste activa

33 537 000 100%

Bijlagen

2 234 000 16 000 895 000 1 355 000 1 000

1 594 000 42 108 000

2011 31 356 000 93% 0 0% 0 0% 31 356 000 93%

2012 32 826 000 98% 0 0% 0 0% 32 826 000 98%

2013 25 152 000 0 0 25 152 000 113

75% 0% 0% 75%


Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen > 1 jaar

0 100% 14 457 000 100% 0 100%

Voorraden

6 721 000 100%

Vorderingen < 1 jaar Geldbeleggingen

7 032 000 100% 504 000 100%

Liquide middelen Overlopende rekeningen

200 000 100% 0 100%

TOTAAL ACTIVA

47 994 000 100%

EIGEN VERMOGEN

23 522 000 100%

Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden

17 500 000 100% 0 100% 0 100%

Reserves

4 402 000 100%

Overgedragen winst/verlies Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN & UITG. BELAST. Voorzieningen Uitgestelde belastingen

1 620 000 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100%

0% 91% 99%

200 000 100% 0 0% 38 425 000 80% 0% 17 486 000 74% 17 500 000 100% 0 0% 0 0% 6 022 000 137% - 6 036 000 373% 0 0%

- 14 000 0% 1 756 000 108% - 286 000 0 0% 0

-18% 0%

Verticale analyse (in euro) 2010 2011 33 537 31 356 000 70% 000 82% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 33 537 70% 31 356 82%

2012 32 826 000 69% 0 0% 0 0% 32 826 69%

2013 25 152 000 60% 0% 0 0% 25 152 60%

16 000 000 100%

Schulden < 1 jaar

6 072 000 100%

Overlopende rekeningen

2 400 000 100% 47 994 000 100%

0 0% 0 0% 0 0% 20 939 000 86% 17 747 000 111% 2 455 000 40%

200 000 100% 0 0% 47 388 000 99% 0% 19 242 000 82% 17 500 000 100% 0 0% 0 0%

0 0% 16 956 000 117% 0 0% 4 362 000 65% 6 185 000 88% 499 000 99% 5 910 000 2955% 0 0% 42 108 000 88% 0% 18 956 000 81% 17 500 000 100% 0 0% 0 0% 1 742 000 40%

80%

Schulden > 1 jaar

737 000 38 425 000

31%

0 1 594 000 42 108 000

0% 0% 0% 95% 135% 0% 66% 88%

Verticale analyse

Balans na winstverdeling VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Bijlagen

49% 0%

0 0% 14 562 000 101% 0 0% 7 309 000 109% 6 554 000 93% 499 000 99%

0 0 0 23 152 000 21 558 000

24 472 000 100%

9.1.2.3

0 6 370 000 499 000

0%

0 0% 0 0% 0 0% 28 146 000 115% 22 693 000 142% 1 206 000 20% 4 247 000 177% 47 388 000 99%

SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA

0 7 069 000 0

114


000 Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen > 1 jaar Voorraden Vorderingen < 1 jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA

EIGEN VERMOGEN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen winst/verlies Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN & UITG. BELAST. Voorzieningen Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden > 1 jaar Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA Resultatenrekening

23 522 000 17 500 000 0 0 4 402 000 1 620 000 0

BEDRIJFSRESULTAAT Financiële opbrengsten Financiële kosten RESULTAAT GEWONE BEDR.

2 011 000 16 000 1 538 000 489 000

Bijlagen

000

49% 36% 0% 0% 9% 3% 0%

17 486 19 242 000 46% 000 17 500 17 500 000 46% 000 0 0% 0 0 0% 0 6 022 000 16% - 14 000 - 6 036 000 -16% 1 756 000 0 0% 0

41% 37% 0% 0% 0%

18 956 000 17 500 000 0 0 1 742 000

4% - 286 000 0% 0

45% 42% 0% 0% 4% -1% 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24 472 20 939 28 146 23 152 000 51% 000 54% 000 59% 000 55% 16 000 17 747 22 693 21 558 000 33% 000 46% 000 48% 000 51% 6 072 000 13% 2 455 000 6% 1 206 000 3% 0 0% 2 400 000 5% 737 000 2% 4 247 000 9% 1 594 000 4% 47 994 38 425 47 388 42 108 000 100% 000 100% 000 100% 000 100%

Productiekosten Indirecte kosten Andere kosten

BEDRIJFSKOSTEN

000

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 457 14 562 16 956 000 30% 7 069 000 18% 000 31% 000 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 721 000 14% 0 0% 7 309 000 15% 4 362 000 10% 7 032 000 15% 6 370 000 17% 6 554 000 14% 6 185 000 15% 504 000 1% 499 000 1% 499 000 1% 499 000 1% 200 000 0% 200 000 1% 200 000 0% 5 910 000 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 47 994 38 425 47 388 42 108 000 100% 000 100% 000 100% 000 100%

2010 24 463 000 22 452 000 15 440 000 7 012 000 0

Bedrijfsopbrengsten

000

100% 92% 63% 29% 0% 8% 0% 6% 2%

2011 15 007 000 21 055 000 12 580 000 8 475 000 0 - 6 048 000 16 000 1 168 000 - 7 200

100% 140% 84% 56% 0%

2012 27 472 000 25 238 000 18 633 000 6 605 000 0

-40% 2 234 000 0% 16 000 8% 895 000 -48% 1 355 000

100% 92% 68% 24% 0%

2013 18 084 000 18 387 000 10 172 000 7 215 000 1 000 000

8% - 303 000 0% 16 000 3% 1 061 000 5% - 1 348 115

100% 102% 56% 40% 6% -2% 0% 6% -7%


ACT. Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten

000 1 000 3 000

0% 0%

487 000 405 000

2% 2%

RESULTAAT BOEKJAAR Onttrekking/overboeking

82 000 0

0% 0%

TE BESTEMMEN RESULTAAT

82 000

0%

RESULTAAT VOOR BELASTING Belastingen

Bijlagen

1 000 0% 1 000 5 000 0% 0 - 7 204 000 -48% 1 356 000 0 0% 495 000 - 7 204 000 -48% 861 000 0 0% 0 - 7 204 000 -48% 861 000

000 0% 0% 5% 2% 3% 0% 3%

1 000 0 - 1 347 000 0 - 1 347 000 0 - 1 347 000

116

0% 0% -7% 0% -7% 0% -7%


Grafieken

Totaal activa 2010

Totaal passiva 2010

VASTE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

VLOTTENDE ACTIVA

SCHULDEN

Totaal activa 2011

Totaal passiva 2011

VASTE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

VLOTTENDE ACTIVA

SCHULDEN

Totaal passiva 2012 EIGEN VERMOGEN SCHULDEN

Totaal activa 2013

9.1.2.4 Bijlagen

Totaal passiva 2013

VASTE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

VLOTTENDE ACTIVA

SCHULDEN

Kengetallen 117


Omzet

Productie

Personeel

Winst na belasting

Boekjaar 10

23029

15440

7375

1620

Boekjaar 11

20945

12580

7670

-6036

Boekjaar 12

21563

18633

8060

2250

Boekjaar 13

20350

10172

4687

-287

25000

Kengetallen in 1000 EUR

20000

in 1000 euro

15000 10000 5000 0 Omzet -5000

Productie

Personeel

Winst na belasting

-10000

9.1.2.5

Bijlagen

Bespreking verticale analyse

118


Vaste activa 40 000 000 35 000 000 30 000 000 in euro

25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2010

2011

2012

2013

Tijd Onze vaste activa dalen een klein beetje in het boekjaar 11, in boekjaar 12 stijgen deze weer lichtjes en in boekjaar 13 is er een sterke daling. Dit komt omdat we in boekjaar 13 al onze overbodige machines verkocht hebben waardoor er minder vaste activa in onze onderneming aanwezig is.

in euro

Vlottende activa 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2010

2011

2012

2013

Tijd In boekjaar 2011 zijn onze vlottende activa zeer zwaar gedaald. Dit is niet noodzakelijk negatief want dit wil zeggen dat we onze voorraad voor een groot deel hebben kunnen verkopen. In 2012 stegen onze vlottende activa weer en in 2013 hadden we het meeste vlottende activa. De daling had te maken met het feit dat we niet genoeg voorraad hadden.

Bijlagen

119


Eigen vermogen 25 000 000

in euro

20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2010

2011

2012

2013

Tijd

Ons eigen vermogen bleef redelijk stabiel, er was weinig verandering op te merken. In boekjaar 2010 was ons eigen vermogen het grootst.

Schulden 30 000 000

in euro

25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2010

2011

2012

2013

Tijd Onze schulden daalden eerst, daarna stegen ze en gelukkig daalden ze opnieuw in boekjaar 2013. In boekjaar 2012 hadden we de meeste schulden.

Bijlagen

120


In het taartdiagram van de activa van boekjaar 10 kan je zien dat het aandeel van de vaste activa veel hoger is dan de vlottende activa.

In boekjaar 11 kan je een stijging zien van het aandeel van de vaste activa, dit verminderd automatisch het aandeel van de vlottende activa.

In boekjaar 12 is het aandeel van de vlottende activa gestegen. Het aandeel van de vaste activa is gedaald naar hoe het ongeveer in boekjaar 10 was.

In ons laatste boekjaar zien we opnieuw een stijging van het aandeel van de vlottende activa. Behalve in boekjaar 11 hebben we een stijging van het aandeel van de vlottende activa.

Bijlagen

121


In boekjaar 10 zien we dat het aandeel van het eigen vermogen ongeveer even groot is als het aandeel van onze schulden.

In boekjaar 11 zien we een stijging van het aandeel van onze schulden, automatisch is het aandeel van het eigen vermogen gedaald.

In boekjaar 12 zien we dat het aandeel van de schulden nog meer is gestegen en het aandeel van het eigen vermogen opnieuw gedaald.

In ons laatste boekjaar zien we dat het aandeel van de schulden lichtjes is gedaald tegenover het aandeel van het eigen vermogen. Dit is natuurlijk positief.

Bijlagen

122


9.1.3

Functie ervaringen

9.1.3.1

Personeelsdirecteur

Personeelsbestand Grafiek met evolutie over de 3 boekjaren vertegenwoordigers arbeiders bedienden Boekjaar 1

9

160

14

Boekjaar 2

9

160

14

Boekjaar 3

9

80

14

180 160 140 120 100

Boekjaar 1

80

Boekjaar 2

60

Boekjaar 3

40 20 0 vertegenwoordigers

arbeiders

bedienden

Productiviteit van de arbeiders Productiviteit Boekjaar 1

12

eenheden

Boekjaar 2

32

eenheden

Boekjaar 3

36

eenheden

Bijlagen

123


Productiviteit 40 30 20 10 0 Boekjaar 1

Bijlagen

Boekjaar 2

Boekjaar 3

124


9.1.4

Facturatie in BOB

9.1.4.1

Facturen Panosol

FACTUUR Because Sun is Life Bosstraat 9 2861 Onze-Liever-Vrouw Waver Tel: 015 76 78 60 Fax: 015 76 78 60

DATUM: 17 mei 2011 FACTUURNR. VF/3

FACTUURADRES: Qua-Du-Sol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 015 76 78 60

VOOR:

BESCHRIJVING

Suntech zonnepan. poly, 245Wp, 1665x991x50

Qua-Du-Sol

AANTAL

TARIEF

BEDRAG

50

599,00

29.950,00

SUBTOTAAL

29.950,00

BTW-TARIEF

Bijlagen

21,00%

BTW-BEDRAG

6.289,50

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

125,00

TOTAAL

36.364,50

125


FACTUUR Because Sun is Life

Bosstraat 9 2861 Onze-Liever-Vrouw Waver Tel: 015 76 78 60 Fax: 015 76 78 60

DATUM: 17 mei 2011 FACTUURNR. VF/2

FACTUURADRES: Qua-Du-Sol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 015 76 78 60

VOOR:

BESCHRIJVING

Suntech zonnepan. mono, 195Wp, 1580x808x35

Qua-Du-Sol

AANTAL

TARIEF

BEDRAG

35

599,00

20.965,00

SUBTOTAAL

20.965,00

KOSTEN

50,00

BTW-TARIEF

21,00%

BTW-BEDRAG

4.413,15

TOTAAL

25.428,15

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Bijlagen

126


FACTUUR Because Sun is Life

Bosstraat 9 2861 Onze-Liever-Vrouw Waver Tel: 015 76 78 60 Fax: 015 76 78 60

DATUM: 17 mei 2011 FACTUURNR. VF/2

FACTUURADRES: Qua-Du-Sol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 015 76 78 60

VOOR:

BESCHRIJVING

Suntech zonnepan. mono, 195Wp, 1580x808x35

Qua-Du-Sol

AANTAL

TARIEF

BEDRAG

35

599,00

20.965,00

SUBTOTAAL

20.965,00

KOSTEN

50,00

BTW-TARIEF

21,00%

BTW-BEDRAG

4.413,15

TOTAAL

25.428,15

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Bijlagen

127


9.1.4.2

Facturen Suno

Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver tel. 015 01 02 03 fax 015 01 02 03

Datum: 17 mei 2011 Factuurnummer 4 Verkoper: Mark Vertongen

Verkoopsadres:

Qua-du-Sol Callaert Stephanie Algemeen directeur Bostraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

HOEVEELHEID

BESCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

HOEVEELHEID

15

Zonnepaneel V1

30 000,00

450 000,00

10

Zonnepaneel V2

15 000,00 €

150 000,00

600 000,00

SUBTOTAAL BTW

117 306,00

financiele korting: 2%

11 400,00

TOTAAL BTW

717 306,00

handelskorting:

30 000,00

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

687 306,00

percentage

5%

totaal bedrag

VERVOERSKOSTEN TOTAAL

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 30 dagen over te maken op bankrekeningnummer: BE 075 6591423 21, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met Mark Vertongen, mail: mark.vertongen@suno.be of via tel. 015 01 02 03 Mits u betaald binnen de 8 dagen geniet u van de financiele korting ter waarde van € 11400

Bijlagen

128


Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver tel. 015 01 02 03 fax 015 01 02 03

Datum: 17 mei 2011 Factuurnummer 5 Verkoper: Mark Vertongen

Verkoopsadres:

Qua-Du-Sol Callaert Stephanie Algemeen directeur Bostraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

HOEVEELHEID

BESCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

15

Zonnepaneel V3

15

Extra onderdelen

percentage

totaal bedrag

450 000,00

7 500,00 €

112 500,00

SUBTOTAAL

562 500,00

BTW

118 135,50

680 635,50

VERVOERSKOSTEN

50,00

TOTAAL

680 685,50

30 000,00

financiele korting: 0%

-

TOTAAL BTW

handelskorting:

-

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

0%

HOEVEELHEID

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 30 dagen over te maken op bankrekeningnummer: BE 075 6591423 21, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met Mark Vertongen, mail: mark.vertongen@suno.be of via tel. 015 01 02 03

Bijlagen

129


Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver tel. 015 01 02 03 fax 015 01 02 03

Datum: 17 mei 2011 Factuurnummer 6 Verkoper: Mark Vertongen

Verkoopsadres:

Qua-Du-Sol Callaert Stephanie Algemeen directeur Bostraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

HOEVEELHEID

BESCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

15

Zonnepaneel V1

15

Bijpassende onderdelen zonnepaneel V1

percentage

totaal bedrag

HOEVEELHEID €

450 000,00

250,00 €

3 750,00

SUBTOTAAL

453 750,00

BTW

95 287,50

30 000,00

financiele korting: 0%

-

TOTAAL BTW

549 037,50

handelskorting:

-

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

85,00

549 122,50

0%

VERVOERSKOSTEN TOTAAL

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 30 dagen over te maken op bankrekeningnummer: BE 075 6591423 21, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met Mark Vertongen, mail: mark.vertongen@suno.be of via tel. 015 01 02 03

Bijlagen

130


9.1.4.3

Facturen Qua-Du-Sol

FACTUUR

Qua-Du-Sol Laat de zon je leven mee bepalen! Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel.: 015/76 78 60 Fax: 015/ 76 01 32

DATUM: FACTUURNR.

17 mei 2011 1

Factuuradres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Leveringsadres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Opmerkingen of bijzondere instructies: VERKOPER

INKOOPORDERNR. VERZENDDATUM VERZENDEN VIA

FOB-PUNT

VOORWAARDEN Bij ontvangst te betalen

HOEVEELHEID 10

BESCHRIJVING SMA Sunny Boy 2500 W omvormer voor netkoppeling

PRIJS PER EENHEID €

BEDRAG

1 322,00 €

13 220,00

Waarde handelsgoederen

13 220,00

Handelskorting

396,60

12 823,40

Financiële korting

256,47

MVH

12 566,93

BTW-TARIEF

6,00%

BTW-BEDRAG

754,02

TOTAAL

13 577,42

Extra voorwaarden: handelskorting 3% financiële korting 2% U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 15 dagen over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met naam, telefoonnummer, e-mailadres

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Bijlagen

131


FACTUUR

Qua-Du-Sol Laat de zon je leven mee bepalen! Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel.: 015/76 78 60 Fax: 015/ 76 01 32

DATUM: FACTUURNR.

17 mei 2011 4

Factuuradres:

Suno Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Leveringsadres:

Suno Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Opmerkingen of bijzondere instructies: VERKOPER

INKOOPORDERNR. VERZENDDATUM VERZENDEN VIA

FOB-PUNT

VOORWAARDEN Bij ontvangst te betalen

HOEVEELHEID 10

BESCHRIJVING SMA Sunny Boy 2500 W omvormer voor netkoppeling

PRIJS PER EENHEID €

BEDRAG

1 322,00 €

13 220,00

Waarde handelsgoederen

13 220,00

Handelskorting

396,60

12 823,40

Financiële korting

256,47

MVH

12 566,93

BTW-TARIEF

6,00%

BTW-BEDRAG

754,02

TOTAAL

13 577,42

Extra voorwaarden: handelskorting 3% financiële korting 2% U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 15 dagen over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met naam, telefoonnummer, e-mailadres

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Bijlagen

132


FACTUUR

Qua-Du-Sol Laat de zon je leven mee bepalen! Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel.: 015/76 78 60 Fax: 015/ 76 01 32

DATUM: FACTUURNR.

17 mei 2011 2

Factuuradres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Leveringsadres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Opmerkingen of bijzondere instructies: VERKOPER

INKOOPORDERNR. VERZENDDATUM VERZENDEN VIA

FOB-PUNT

VOORWAARDEN Bij ontvangst te betalen

HOEVEELHEID 10

BESCHRIJVING 230 VAC Aansluitsnoer voor de Steca Grid 300/500

PRIJS PER EENHEID €

BEDRAG

7,50 €

75,00

Totaal exc. Btw

75,00

Totaal leveringskosten

7,00

BTW-TARIEF

6,00%

BTW-BEDRAG

4,92

TOTAAL

86,92

Extra voorwaarden: kosten voor levering aan bedrijf: 7,00 EUR

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 15 dagen over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met naam, telefoonnummer, e-mailadres

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Bijlagen

133


FACTUUR

Qua-Du-Sol Laat de zon je leven mee bepalen! Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel.: 015/76 78 60 Fax: 015/ 76 01 32

DATUM: FACTUURNR.

17 mei 2011 5

Factuuradres:

Suno Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Leveringsadres:

Suno Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Opmerkingen of bijzondere instructies: VERKOPER

INKOOPORDERNR. VERZENDDATUM VERZENDEN VIA

FOB-PUNT

VOORWAARDEN Bij ontvangst te betalen

HOEVEELHEID 10

BESCHRIJVING 230 VAC Aansluitsnoer voor de Steca Grid 300/500

PRIJS PER EENHEID €

BEDRAG

7,50 €

75,00

Totaal exc. Btw

75,00

Totaal leveringskosten

7,00

BTW-TARIEF

6,00%

BTW-BEDRAG

4,92

TOTAAL

86,92

Extra voorwaarden: kosten voor levering aan bedrijf: 7,00 EUR

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 15 dagen over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met naam, telefoonnummer, e-mailadres

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Bijlagen

134


FACTUUR

Qua-Du-Sol Laat de zon je leven mee bepalen! Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel.: 015/76 78 60 Fax: 015/ 76 01 32

DATUM: FACTUURNR.

17 mei 2011 3

Factuuradres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Leveringsadres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Opmerkingen of bijzondere instructies: VERKOPER

INKOOPORDERNR. VERZENDDATUM

VERZENDEN VIA

FOB-PUNT

VOORWAARDEN Bij ontvangst te betalen

HOEVEELHEID 10

BESCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

Steca Solar laadregelaar voor 12/24V, 10A, Grafische indicatie

BEDRAG

100,00 €

1 000,00

1 000,00

Totaal exc. Btw BTW-TARIEF

6,00%

BTW-BEDRAG

60,00

MVH

1 060,00

+ terugstuurbare verpakking TOTAAL

5,00 €

1 065,00

Extra voorwaarden: terugstuurbare verpakking: 5,00 EUR

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 15 dagen over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met naam, telefoonnummer, e-mailadres

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Bijlagen

135


FACTUUR

Qua-Du-Sol Laat de zon je leven mee bepalen! Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel.: 015/76 78 60 Fax: 015/ 76 01 32

DATUM: FACTUURNR.

17 mei 2011 6

Factuuradres:

Suno Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Leveringsadres:

Suno Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Opmerkingen of bijzondere instructies: VERKOPER

INKOOPORDERNR. VERZENDDATUM

VERZENDEN VIA

FOB-PUNT

VOORWAARDEN Bij ontvangst te betalen

HOEVEELHEID 10

BESCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

Steca Solar laadregelaar voor 12/24V, 10A, Grafische indicatie

BEDRAG

100,00 €

1 000,00

1 000,00

Totaal exc. Btw BTW-TARIEF

6,00%

BTW-BEDRAG

60,00

MVH

1 060,00

+ terugstuurbare verpakking TOTAAL

5,00 €

1 065,00

Extra voorwaarden: terugstuurbare verpakking: 5,00 EUR

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 15 dagen over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met naam, telefoonnummer, e-mailadres

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Bijlagen

136


9.2

Wiskunde

9.2.1

Financiering

9.2.1.1

Machines

Vaste kapitaalaflossing i=

0,4010%

833,3333333

maand uitstaande schuld rente-bestanddeel

aflossingsbestanddeel termijn a

= Uitstaande schuld Aflossingsbestanddeel

= Uitstaande schuld * Intrest

= = Uitstaande schuld / Aflossingsbestanddeel Perioden + Rentebestanddeel

0

€ 100.000,00

€ 401,00

€ 833,33

€ 1.234,33

1

€ 99.166,67

€ 397,66

€ 833,33

€ 1.230,99

2

€ 98.333,33

€ 394,32

€ 833,33

€ 1.227,65

3

€ 97.500,00

€ 390,98

€ 833,33

€ 1.224,31

4

€ 96.666,67

€ 387,63

€ 833,33

€ 1.220,97

5

€ 95.833,33

€ 384,29

€ 833,33

€ 1.217,63

6

€ 95.000,00

€ 380,95

€ 833,33

€ 1.214,28

7

€ 94.166,67

€ 377,61

€ 833,33

€ 1.210,94

8

€ 93.333,33

€ 374,27

€ 833,33

€ 1.207,60

9

€ 92.500,00

€ 370,93

€ 833,33

€ 1.204,26

10

€ 91.666,67

€ 367,58

€ 833,33

€ 1.200,92

11

€ 90.833,33

€ 364,24

€ 833,33

€ 1.197,58

12

€ 90.000,00

€ 360,90

€ 833,33

€ 1.194,23

13

€ 89.166,67

€ 357,56

€ 833,33

€ 1.190,89

14

€ 88.333,33

€ 354,22

€ 833,33

€ 1.187,55

15

€ 87.500,00

€ 350,88

€ 833,33

€ 1.184,21

16

€ 86.666,67

€ 347,53

€ 833,33

€ 1.180,87

17

€ 85.833,33

€ 344,19

€ 833,33

€ 1.177,53

18

€ 85.000,00

€ 340,85

€ 833,33

€ 1.174,18

19

€ 84.166,67

€ 337,51

€ 833,33

€ 1.170,84

Bijlagen

137


20

€ 83.333,33

€ 334,17

€ 833,33

€ 1.167,50

21

€ 82.500,00

€ 330,83

€ 833,33

€ 1.164,16

22

€ 81.666,67

€ 327,48

€ 833,33

€ 1.160,82

23

€ 80.833,33

€ 324,14

€ 833,33

€ 1.157,48

24

€ 80.000,00

€ 320,80

€ 833,33

€ 1.154,13

25

€ 79.166,67

€ 317,46

€ 833,33

€ 1.150,79

26

€ 78.333,33

€ 314,12

€ 833,33

€ 1.147,45

27

€ 77.500,00

€ 310,78

€ 833,33

€ 1.144,11

28

€ 76.666,67

€ 307,43

€ 833,33

€ 1.140,77

29

€ 75.833,33

€ 304,09

€ 833,33

€ 1.137,43

30

€ 75.000,00

€ 300,75

€ 833,33

€ 1.134,08

31

€ 74.166,67

€ 297,41

€ 833,33

€ 1.130,74

32

€ 73.333,33

€ 294,07

€ 833,33

€ 1.127,40

33

€ 72.500,00

€ 290,73

€ 833,33

€ 1.124,06

34

€ 71.666,67

€ 287,38

€ 833,33

€ 1.120,72

35

€ 70.833,33

€ 284,04

€ 833,33

€ 1.117,38

36

€ 70.000,00

€ 280,70

€ 833,33

€ 1.114,03

37

€ 69.166,67

€ 277,36

€ 833,33

€ 1.110,69

38

€ 68.333,33

€ 274,02

€ 833,33

€ 1.107,35

39

€ 67.500,00

€ 270,68

€ 833,33

€ 1.104,01

40

€ 66.666,67

€ 267,33

€ 833,33

€ 1.100,67

41

€ 65.833,33

€ 263,99

€ 833,33

€ 1.097,33

42

€ 65.000,00

€ 260,65

€ 833,33

€ 1.093,98

43

€ 64.166,67

€ 257,31

€ 833,33

€ 1.090,64

44

€ 63.333,33

€ 253,97

€ 833,33

€ 1.087,30

45

€ 62.500,00

€ 250,63

€ 833,33

€ 1.083,96

46

€ 61.666,67

€ 247,28

€ 833,33

€ 1.080,62

47

€ 60.833,33

€ 243,94

€ 833,33

€ 1.077,28

48

€ 60.000,00

€ 240,60

€ 833,33

€ 1.073,93

Bijlagen

138


49

€ 59.166,67

€ 237,26

€ 833,33

€ 1.070,59

50

€ 58.333,33

€ 233,92

€ 833,33

€ 1.067,25

51

€ 57.500,00

€ 230,58

€ 833,33

€ 1.063,91

52

€ 56.666,67

€ 227,23

€ 833,33

€ 1.060,57

53

€ 55.833,33

€ 223,89

€ 833,33

€ 1.057,23

54

€ 55.000,00

€ 220,55

€ 833,33

€ 1.053,88

55

€ 54.166,67

€ 217,21

€ 833,33

€ 1.050,54

56

€ 53.333,33

€ 213,87

€ 833,33

€ 1.047,20

57

€ 52.500,00

€ 210,53

€ 833,33

€ 1.043,86

58

€ 51.666,67

€ 207,18

€ 833,33

€ 1.040,52

59

€ 50.833,33

€ 203,84

€ 833,33

€ 1.037,18

60

€ 50.000,00

€ 200,50

€ 833,33

€ 1.033,83

61

€ 49.166,67

€ 197,16

€ 833,33

€ 1.030,49

62

€ 48.333,33

€ 193,82

€ 833,33

€ 1.027,15

63

€ 47.500,00

€ 190,48

€ 833,33

€ 1.023,81

64

€ 46.666,67

€ 187,13

€ 833,33

€ 1.020,47

65

€ 45.833,33

€ 183,79

€ 833,33

€ 1.017,13

66

€ 45.000,00

€ 180,45

€ 833,33

€ 1.013,78

67

€ 44.166,67

€ 177,11

€ 833,33

€ 1.010,44

68

€ 43.333,33

€ 173,77

€ 833,33

€ 1.007,10

69

€ 42.500,00

€ 170,43

€ 833,33

€ 1.003,76

70

€ 41.666,67

€ 167,08

€ 833,33

€ 1.000,42

71

€ 40.833,33

€ 163,74

€ 833,33

€ 997,08

72

€ 40.000,00

€ 160,40

€ 833,33

€ 993,73

73

€ 39.166,67

€ 157,06

€ 833,33

€ 990,39

74

€ 38.333,33

€ 153,72

€ 833,33

€ 987,05

75

€ 37.500,00

€ 150,38

€ 833,33

€ 983,71

76

€ 36.666,67

€ 147,03

€ 833,33

€ 980,37

77

€ 35.833,33

€ 143,69

€ 833,33

€ 977,03

Bijlagen

139


78

€ 35.000,00

€ 140,35

€ 833,33

€ 973,68

79

€ 34.166,67

€ 137,01

€ 833,33

€ 970,34

80

€ 33.333,33

€ 133,67

€ 833,33

€ 967,00

81

€ 32.500,00

€ 130,33

€ 833,33

€ 963,66

82

€ 31.666,67

€ 126,98

€ 833,33

€ 960,32

83

€ 30.833,33

€ 123,64

€ 833,33

€ 956,98

84

€ 30.000,00

€ 120,30

€ 833,33

€ 953,63

85

€ 29.166,67

€ 116,96

€ 833,33

€ 950,29

86

€ 28.333,33

€ 113,62

€ 833,33

€ 946,95

87

€ 27.500,00

€ 110,28

€ 833,33

€ 943,61

88

€ 26.666,67

€ 106,93

€ 833,33

€ 940,27

89

€ 25.833,33

€ 103,59

€ 833,33

€ 936,93

90

€ 25.000,00

€ 100,25

€ 833,33

€ 933,58

91

€ 24.166,67

€ 96,91

€ 833,33

€ 930,24

92

€ 23.333,33

€ 93,57

€ 833,33

€ 926,90

93

€ 22.500,00

€ 90,23

€ 833,33

€ 923,56

94

€ 21.666,67

€ 86,88

€ 833,33

€ 920,22

95

€ 20.833,33

€ 83,54

€ 833,33

€ 916,88

96

€ 20.000,00

€ 80,20

€ 833,33

€ 913,53

97

€ 19.166,67

€ 76,86

€ 833,33

€ 910,19

98

€ 18.333,33

€ 73,52

€ 833,33

€ 906,85

99

€ 17.500,00

€ 70,18

€ 833,33

€ 903,51

100

€ 16.666,67

€ 66,83

€ 833,33

€ 900,17

101

€ 15.833,33

€ 63,49

€ 833,33

€ 896,83

102

€ 15.000,00

€ 60,15

€ 833,33

€ 893,48

103

€ 14.166,67

€ 56,81

€ 833,33

€ 890,14

104

€ 13.333,33

€ 53,47

€ 833,33

€ 886,80

105

€ 12.500,00

€ 50,13

€ 833,33

€ 883,46

106

€ 11.666,67

€ 46,78

€ 833,33

€ 880,12

Bijlagen

140


107

€ 10.833,33

€ 43,44

€ 833,33

€ 876,78

108

€ 10.000,00

€ 40,10

€ 833,33

€ 873,43

109

€ 9.166,67

€ 36,76

€ 833,33

€ 870,09

110

€ 8.333,33

€ 33,42

€ 833,33

€ 866,75

111

€ 7.500,00

€ 30,08

€ 833,33

€ 863,41

112

€ 6.666,67

€ 26,73

€ 833,33

€ 860,07

113

€ 5.833,33

€ 23,39

€ 833,33

€ 856,73

114

€ 5.000,00

€ 20,05

€ 833,33

€ 853,38

115

€ 4.166,67

€ 16,71

€ 833,33

€ 850,04

116

€ 3.333,33

€ 13,37

€ 833,33

€ 846,70

117

€ 2.500,00

€ 10,03

€ 833,33

€ 843,36

118

€ 1.666,67

€ 6,68

€ 833,33

€ 840,02

119

€ 833,33

€ 3,34

€ 833,33

€ 836,68

120

€ 0,00

€ 0,00

€ 833,33

€ 833,33

Vaste termijn i=

0,4010%

Maand

Uitstaande schuld

Rentebestanddeel

Aflossingsbestanddeel

Termijn

= Uitstaande schuld Aflossingsbestanddeel

= Uitstaande schuld * Intrest

= Termijn Rentebestanddeel

=Aflossingsbestanddeel + Rentebestanddeel

0

€ 100.000,00

401,00 €

650,51 €

€ 1.051,51

1

€ 99.349,49

398,39 €

€ 653,12

€ 1.051,51

2

€ 98.696,37

395,77 €

€ 655,74

€ 1.051,51

3

€ 98.040,63

393,14 €

€ 658,37

€ 1.051,51

4

€ 97.382,27

390,50 €

€ 661,01

€ 1.051,51

5

€ 96.721,26

387,85 €

€ 663,66

€ 1.051,51

6

€ 96.057,60

385,19 €

€ 666,32

€ 1.051,51

Bijlagen

141


7

€ 95.391,28

382,52 €

€ 668,99

€ 1.051,51

8

€ 94.722,29

379,84 €

€ 671,67

€ 1.051,51

9

€ 94.050,62

377,14 €

€ 674,37

€ 1.051,51

10

€ 93.376,25

374,44 €

€ 677,07

€ 1.051,51

11

€ 92.699,18

371,72 €

€ 679,79

€ 1.051,51

12

€ 92.019,39

369,00 €

€ 682,51

€ 1.051,51

13

€ 91.336,88

366,26 €

€ 685,25

€ 1.051,51

14

€ 90.651,63

363,51 €

€ 688,00

€ 1.051,51

15

€ 89.963,64

360,75 €

€ 690,76

€ 1.051,51

16

€ 89.272,88

357,98 €

€ 693,53

€ 1.051,51

17

€ 88.579,35

355,20 €

€ 696,31

€ 1.051,51

18

€ 87.883,05

352,41 €

€ 699,10

€ 1.051,51

19

€ 87.183,95

349,61 €

€ 701,90

€ 1.051,51

20

€ 86.482,05

346,79 €

€ 704,72

€ 1.051,51

21

€ 85.777,33

343,97 €

€ 707,54

€ 1.051,51

22

€ 85.069,79

341,13 €

€ 710,38

€ 1.051,51

23

€ 84.359,41

338,28 €

€ 713,23

€ 1.051,51

24

€ 83.646,18

335,42 €

€ 716,09

€ 1.051,51

25

€ 82.930,09

332,55 €

€ 718,96

€ 1.051,51

26

€ 82.211,13

329,67 €

€ 721,84

€ 1.051,51

27

€ 81.489,28

326,77 €

€ 724,74

€ 1.051,51

28

€ 80.764,55

323,87 €

€ 727,64

€ 1.051,51

29

€ 80.036,90

320,95 €

€ 730,56

€ 1.051,51

30

€ 79.306,34

318,02 €

€ 733,49

€ 1.051,51

31

€ 78.572,85

315,08 €

€ 736,43

€ 1.051,51

32

€ 77.836,42

312,12 €

€ 739,39

€ 1.051,51

33

€ 77.097,03

309,16 €

€ 742,35

€ 1.051,51

34

€ 76.354,68

306,18 €

€ 745,33

€ 1.051,51

35

€ 75.609,35

303,19 €

€ 748,32

€ 1.051,51

36

€ 74.861,03

300,19 €

€ 751,32

€ 1.051,51

Bijlagen

142


37

€ 74.109,72

297,18 €

€ 754,33

€ 1.051,51

38

€ 73.355,39

294,16 €

€ 757,35

€ 1.051,51

39

€ 72.598,03

291,12 €

€ 760,39

€ 1.051,51

40

€ 71.837,64

288,07 €

€ 763,44

€ 1.051,51

41

€ 71.074,20

285,01 €

€ 766,50

€ 1.051,51

42

€ 70.307,70

281,93 €

€ 769,58

€ 1.051,51

43

€ 69.538,12

278,85 €

€ 772,66

€ 1.051,51

44

€ 68.765,46

275,75 €

€ 775,76

€ 1.051,51

45

€ 67.989,70

272,64 €

€ 778,87

€ 1.051,51

46

€ 67.210,83

269,52 €

€ 781,99

€ 1.051,51

47

€ 66.428,83

266,38 €

€ 785,13

€ 1.051,51

48

€ 65.643,70

263,23 €

€ 788,28

€ 1.051,51

49

€ 64.855,42

260,07 €

€ 791,44

€ 1.051,51

50

€ 64.063,98

256,90 €

€ 794,61

€ 1.051,51

51

€ 63.269,37

253,71 €

€ 797,80

€ 1.051,51

52

€ 62.471,57

250,51 €

€ 801,00

€ 1.051,51

53

€ 61.670,57

247,30 €

€ 804,21

€ 1.051,51

54

€ 60.866,36

244,07 €

€ 807,44

€ 1.051,51

55

€ 60.058,92

240,84 €

€ 810,67

€ 1.051,51

56

€ 59.248,25

237,59 €

€ 813,92

€ 1.051,51

57

€ 58.434,33

234,32 €

€ 817,19

€ 1.051,51

58

€ 57.617,14

231,04 €

€ 820,47

€ 1.051,51

59

€ 56.796,67

227,75 €

€ 823,76

€ 1.051,51

60

€ 55.972,92

224,45 €

€ 827,06

€ 1.051,51

61

€ 55.145,86

221,13 €

€ 830,38

€ 1.051,51

62

€ 54.315,48

217,81 €

€ 833,70

€ 1.051,51

63

€ 53.481,78

214,46 €

€ 837,05

€ 1.051,51

64

€ 52.644,73

211,11 €

€ 840,40

€ 1.051,51

65

€ 51.804,33

207,74 €

€ 843,77

€ 1.051,51

66

€ 50.960,55

204,35 €

€ 847,16

€ 1.051,51

Bijlagen

143


67

€ 50.113,39

200,95 €

€ 850,56

€ 1.051,51

68

€ 49.262,84

197,54 €

€ 853,97

€ 1.051,51

69

€ 48.408,87

194,12 €

€ 857,39

€ 1.051,51

70

€ 47.551,48

190,68 €

€ 860,83

€ 1.051,51

71

€ 46.690,65

187,23 €

€ 864,28

€ 1.051,51

72

€ 45.826,37

183,76 €

€ 867,75

€ 1.051,51

73

€ 44.958,63

180,28 €

€ 871,23

€ 1.051,51

74

€ 44.087,40

176,79 €

€ 874,72

€ 1.051,51

75

€ 43.212,68

173,28 €

€ 878,23

€ 1.051,51

76

€ 42.334,45

169,76 €

€ 881,75

€ 1.051,51

77

€ 41.452,70

166,23 €

€ 885,28

€ 1.051,51

78

€ 40.567,42

162,68 €

€ 888,83

€ 1.051,51

79

€ 39.678,59

159,11 €

€ 892,40

€ 1.051,51

80

€ 38.786,19

155,53 €

€ 895,98

€ 1.051,51

81

€ 37.890,21

151,94 €

€ 899,57

€ 1.051,51

82

€ 36.990,64

148,33 €

€ 903,18

€ 1.051,51

83

€ 36.087,46

144,71 €

€ 906,80

€ 1.051,51

84

€ 35.180,66

141,07 €

€ 910,44

€ 1.051,51

85

€ 34.270,23

137,42 €

€ 914,09

€ 1.051,51

86

€ 33.356,14

133,76 €

€ 917,75

€ 1.051,51

87

€ 32.438,39

130,08 €

€ 921,43

€ 1.051,51

88

€ 31.516,96

126,38 €

€ 925,13

€ 1.051,51

89

€ 30.591,83

122,67 €

€ 928,84

€ 1.051,51

90

€ 29.662,99

118,95 €

€ 932,56

€ 1.051,51

91

€ 28.730,43

115,21 €

€ 936,30

€ 1.051,51

92

€ 27.794,13

111,45 €

€ 940,06

€ 1.051,51

93

€ 26.854,07

107,68 €

€ 943,83

€ 1.051,51

94

€ 25.910,25

103,90 €

€ 947,61

€ 1.051,51

95

€ 24.962,64

100,10 €

€ 951,41

€ 1.051,51

96

€ 24.011,23

96,29 €

€ 955,22

€ 1.051,51

Bijlagen

144


97

€ 23.056,00

92,45 €

€ 959,06

€ 1.051,51

98

€ 22.096,95

88,61 €

€ 962,90

€ 1.051,51

99

€ 21.134,05

84,75 €

€ 966,76

€ 1.051,51

100

€ 20.167,29

80,87 €

€ 970,64

€ 1.051,51

101

€ 19.196,65

76,98 €

€ 974,53

€ 1.051,51

102

€ 18.222,11

73,07 €

€ 978,44

€ 1.051,51

103

€ 17.243,68

69,15 €

€ 982,36

€ 1.051,51

104

€ 16.261,31

65,21 €

€ 986,30

€ 1.051,51

105

€ 15.275,01

61,25 €

€ 990,26

€ 1.051,51

106

€ 14.284,75

57,28 €

€ 994,23

€ 1.051,51

107

€ 13.290,53

53,30 €

€ 998,21

€ 1.051,51

108

€ 12.292,31

49,29 €

€ 1.002,22

€ 1.051,51

109

€ 11.290,09

45,27 €

€ 1.006,24

€ 1.051,51

110

€ 10.283,86

41,24 €

€ 1.010,27

€ 1.051,51

111

€ 9.273,58

37,19 €

€ 1.014,32

€ 1.051,51

112

€ 8.259,26

33,12 €

€ 1.018,39

€ 1.051,51

113

€ 7.240,87

29,04 €

€ 1.022,47

€ 1.051,51

114

€ 6.218,40

24,94 €

€ 1.026,57

€ 1.051,51

115

€ 5.191,82

20,82 €

€ 1.030,69

€ 1.051,51

116

€ 4.161,13

16,69 €

€ 1.034,82

€ 1.051,51

117

€ 3.126,31

12,54 €

€ 1.038,97

€ 1.051,51

118

€ 2.087,33

8,37 €

€ 1.043,14

€ 1.051,51

119

€ 1.044,19

4,19 €

€ 1.047,32

€ 1.051,51

120

-€ 3,13

-0,01 €

€ 1.051,52

€ 1.051,51

9.2.1.2

Computers

Vaste kapitaalaflossing i=

0,4010%

uitstaande maand schuld

Bijlagen

83,33333333

rente-bestanddeel aflossingsbestanddeel termijn a

145


= Uitstaande schuld Aflossingsbestanddeel

= Uitstaande schuld * Intrest

= = Uitstaande schuld / Aflossingsbestanddeel Perioden + Rentebestanddeel

0

€ 3.000,00

€ 12,03

€ 83,33

€ 95,36

1

€ 2.916,67

€ 11,70

€ 83,33

€ 95,03

2

€ 2.833,33

€ 11,36

€ 83,33

€ 94,70

3

€ 2.750,00

€ 11,03

€ 83,33

€ 94,36

4

€ 2.666,67

€ 10,69

€ 83,33

€ 94,03

5

€ 2.583,33

€ 10,36

€ 83,33

€ 93,69

6

€ 2.500,00

€ 10,03

€ 83,33

€ 93,36

7

€ 2.416,67

€ 9,69

€ 83,33

€ 93,02

8

€ 2.333,33

€ 9,36

€ 83,33

€ 92,69

9

€ 2.250,00

€ 9,02

€ 83,33

€ 92,36

10

€ 2.166,67

€ 8,69

€ 83,33

€ 92,02

11

€ 2.083,33

€ 8,35

€ 83,33

€ 91,69

12

€ 2.000,00

€ 8,02

€ 83,33

€ 91,35

13

€ 1.916,67

€ 7,69

€ 83,33

€ 91,02

14

€ 1.833,33

€ 7,35

€ 83,33

€ 90,69

15

€ 1.750,00

€ 7,02

€ 83,33

€ 90,35

16

€ 1.666,67

€ 6,68

€ 83,33

€ 90,02

17

€ 1.583,33

€ 6,35

€ 83,33

€ 89,68

18

€ 1.500,00

€ 6,02

€ 83,33

€ 89,35

19

€ 1.416,67

€ 5,68

€ 83,33

€ 89,01

20

€ 1.333,33

€ 5,35

€ 83,33

€ 88,68

21

€ 1.250,00

€ 5,01

€ 83,33

€ 88,35

22

€ 1.166,67

€ 4,68

€ 83,33

€ 88,01

23

€ 1.083,33

€ 4,34

€ 83,33

€ 87,68

24

€ 1.000,00

€ 4,01

€ 83,33

€ 87,34

25

€ 916,67

€ 3,68

€ 83,33

€ 87,01

26

€ 833,33

€ 3,34

€ 83,33

€ 86,68

Bijlagen

146


27

€ 750,00

€ 3,01

€ 83,33

€ 86,34

28

€ 666,67

€ 2,67

€ 83,33

€ 86,01

29

€ 583,33

€ 2,34

€ 83,33

€ 85,67

30

€ 500,00

€ 2,01

€ 83,33

€ 85,34

31

€ 416,67

€ 1,67

€ 83,33

€ 85,00

32

€ 333,33

€ 1,34

€ 83,33

€ 84,67

33

€ 250,00

€ 1,00

€ 83,33

€ 84,34

34

€ 166,67

€ 0,67

€ 83,33

€ 84,00

35

€ 83,33

€ 0,33

€ 83,33

€ 83,67

36

€ 0,00

€ 0,00

€ 83,33

€ 83,33

Vaste termijn i=

0,4010%

Maand

Uitstaande schuld

Rentebestanddeel

Aflossingsbestanddeel

Termijn

=Uitstaande schuld Aflossingsbestanddeel

= Uitstaande schuld * Intrest

= Termijn Rentebestanddeel

=Aflossingsbestanddeel + Rentebestanddeel

0

3.000,00 €

12,03 €

77,63 €

89,66 €

1

2.922,37 €

11,72 €

77,94 €

89,66 €

2

2.844,43 €

11,41 €

78,25 €

89,66 €

3

2.766,17 €

11,09 €

78,57 €

89,66 €

4

2.687,61 €

10,78 €

78,88 €

89,66 €

5

2.608,72 €

10,46 €

79,20 €

89,66 €

6

2.529,53 €

10,14 €

79,52 €

89,66 €

7

2.450,01 €

9,82 €

79,84 €

89,66 €

8

2.370,17 €

9,50 €

80,16 €

89,66 €

9

2.290,02 €

9,18 €

80,48 €

89,66 €

10

2.209,54 €

8,86 €

80,80 €

89,66 €

11

2.128,74 €

8,54 €

81,12 €

89,66 €

12

2.047,62 €

8,21 €

81,45 €

89,66 €

Bijlagen

147


13

1.966,17 €

7,88 €

81,78 €

89,66 €

14

1.884,39 €

7,56 €

82,10 €

89,66 €

15

1.802,29 €

7,23 €

82,43 €

89,66 €

16

1.719,86 €

6,90 €

82,76 €

89,66 €

17

1.637,09 €

6,56 €

83,10 €

89,66 €

18

1.554,00 €

6,23 €

83,43 €

89,66 €

19

1.470,57 €

5,90 €

83,76 €

89,66 €

20

1.386,81 €

5,56 €

84,10 €

89,66 €

21

1.302,71 €

5,22 €

84,44 €

89,66 €

22

1.218,27 €

4,89 €

84,77 €

89,66 €

23

1.133,50 €

4,55 €

85,11 €

89,66 €

24

1.048,38 €

4,20 €

85,46 €

89,66 €

25

962,93 €

3,86 €

85,80 €

89,66 €

26

877,13 €

3,52 €

86,14 €

89,66 €

27

790,98 €

3,17 €

86,49 €

89,66 €

28

704,50 €

2,83 €

86,83 €

89,66 €

29

617,66 €

2,48 €

87,18 €

89,66 €

30

530,48 €

2,13 €

87,53 €

89,66 €

31

442,95 €

1,78 €

87,88 €

89,66 €

32

355,06 €

1,42 €

88,24 €

89,66 €

33

266,83 €

1,07 €

88,59 €

89,66 €

34

178,24 €

0,71 €

88,95 €

89,66 €

35

89,29 €

0,36 €

89,30 €

89,66 €

36

-0,01 €

0,00 €

89,66 €

89,66 €

9.2.1.3

Productieafdeling

Vaste kapitaalaflossing i=

0,4010%

uitstaande maand schuld

Bijlagen

5555,555556

rente-bestanddeel aflossingsbestanddeel termijn a

148


= Uitstaande schuld Aflossingsbestanddeel

= Uitstaande schuld * Intrest

= = Uitstaande schuld / Aflossingsbestanddeel Perioden + Rentebestanddeel

0

€ 1.000.000,00

€ 4.010,00

€ 5.555,56

€ 9.565,56

1

€ 994.444,44

€ 3.987,72

€ 5.555,56

€ 9.543,28

2

€ 988.888,89

€ 3.965,44

€ 5.555,56

€ 9.521,00

3

€ 983.333,33

€ 3.943,17

€ 5.555,56

€ 9.498,72

4

€ 977.777,78

€ 3.920,89

€ 5.555,56

€ 9.476,44

5

€ 972.222,22

€ 3.898,61

€ 5.555,56

€ 9.454,17

6

€ 966.666,67

€ 3.876,33

€ 5.555,56

€ 9.431,89

7

€ 961.111,11

€ 3.854,06

€ 5.555,56

€ 9.409,61

8

€ 955.555,56

€ 3.831,78

€ 5.555,56

€ 9.387,33

9

€ 950.000,00

€ 3.809,50

€ 5.555,56

€ 9.365,06

10

€ 944.444,44

€ 3.787,22

€ 5.555,56

€ 9.342,78

11

€ 938.888,89

€ 3.764,94

€ 5.555,56

€ 9.320,50

12

€ 933.333,33

€ 3.742,67

€ 5.555,56

€ 9.298,22

13

€ 927.777,78

€ 3.720,39

€ 5.555,56

€ 9.275,94

14

€ 922.222,22

€ 3.698,11

€ 5.555,56

€ 9.253,67

15

€ 916.666,67

€ 3.675,83

€ 5.555,56

€ 9.231,39

16

€ 911.111,11

€ 3.653,56

€ 5.555,56

€ 9.209,11

17

€ 905.555,56

€ 3.631,28

€ 5.555,56

€ 9.186,83

18

€ 900.000,00

€ 3.609,00

€ 5.555,56

€ 9.164,56

19

€ 894.444,44

€ 3.586,72

€ 5.555,56

€ 9.142,28

20

€ 888.888,89

€ 3.564,44

€ 5.555,56

€ 9.120,00

21

€ 883.333,33

€ 3.542,17

€ 5.555,56

€ 9.097,72

22

€ 877.777,78

€ 3.519,89

€ 5.555,56

€ 9.075,44

23

€ 872.222,22

€ 3.497,61

€ 5.555,56

€ 9.053,17

24

€ 866.666,67

€ 3.475,33

€ 5.555,56

€ 9.030,89

25

€ 861.111,11

€ 3.453,06

€ 5.555,56

€ 9.008,61

26

€ 855.555,56

€ 3.430,78

€ 5.555,56

€ 8.986,33

Bijlagen

149


27

€ 850.000,00

€ 3.408,50

€ 5.555,56

€ 8.964,06

28

€ 844.444,44

€ 3.386,22

€ 5.555,56

€ 8.941,78

29

€ 838.888,89

€ 3.363,94

€ 5.555,56

€ 8.919,50

30

€ 833.333,33

€ 3.341,67

€ 5.555,56

€ 8.897,22

31

€ 827.777,78

€ 3.319,39

€ 5.555,56

€ 8.874,94

32

€ 822.222,22

€ 3.297,11

€ 5.555,56

€ 8.852,67

33

€ 816.666,67

€ 3.274,83

€ 5.555,56

€ 8.830,39

34

€ 811.111,11

€ 3.252,56

€ 5.555,56

€ 8.808,11

35

€ 805.555,56

€ 3.230,28

€ 5.555,56

€ 8.785,83

36

€ 800.000,00

€ 3.208,00

€ 5.555,56

€ 8.763,56

37

€ 794.444,44

€ 3.185,72

€ 5.555,56

€ 8.741,28

38

€ 788.888,89

€ 3.163,44

€ 5.555,56

€ 8.719,00

39

€ 783.333,33

€ 3.141,17

€ 5.555,56

€ 8.696,72

40

€ 777.777,78

€ 3.118,89

€ 5.555,56

€ 8.674,44

41

€ 772.222,22

€ 3.096,61

€ 5.555,56

€ 8.652,17

42

€ 766.666,67

€ 3.074,33

€ 5.555,56

€ 8.629,89

43

€ 761.111,11

€ 3.052,06

€ 5.555,56

€ 8.607,61

44

€ 755.555,56

€ 3.029,78

€ 5.555,56

€ 8.585,33

45

€ 750.000,00

€ 3.007,50

€ 5.555,56

€ 8.563,06

46

€ 744.444,44

€ 2.985,22

€ 5.555,56

€ 8.540,78

47

€ 738.888,89

€ 2.962,94

€ 5.555,56

€ 8.518,50

48

€ 733.333,33

€ 2.940,67

€ 5.555,56

€ 8.496,22

49

€ 727.777,78

€ 2.918,39

€ 5.555,56

€ 8.473,94

50

€ 722.222,22

€ 2.896,11

€ 5.555,56

€ 8.451,67

51

€ 716.666,67

€ 2.873,83

€ 5.555,56

€ 8.429,39

52

€ 711.111,11

€ 2.851,56

€ 5.555,56

€ 8.407,11

53

€ 705.555,56

€ 2.829,28

€ 5.555,56

€ 8.384,83

54

€ 700.000,00

€ 2.807,00

€ 5.555,56

€ 8.362,56

55

€ 694.444,44

€ 2.784,72

€ 5.555,56

€ 8.340,28

Bijlagen

150


56

€ 688.888,89

€ 2.762,44

€ 5.555,56

€ 8.318,00

57

€ 683.333,33

€ 2.740,17

€ 5.555,56

€ 8.295,72

58

€ 677.777,78

€ 2.717,89

€ 5.555,56

€ 8.273,44

59

€ 672.222,22

€ 2.695,61

€ 5.555,56

€ 8.251,17

60

€ 666.666,67

€ 2.673,33

€ 5.555,56

€ 8.228,89

61

€ 661.111,11

€ 2.651,06

€ 5.555,56

€ 8.206,61

62

€ 655.555,56

€ 2.628,78

€ 5.555,56

€ 8.184,33

63

€ 650.000,00

€ 2.606,50

€ 5.555,56

€ 8.162,06

64

€ 644.444,44

€ 2.584,22

€ 5.555,56

€ 8.139,78

65

€ 638.888,89

€ 2.561,94

€ 5.555,56

€ 8.117,50

66

€ 633.333,33

€ 2.539,67

€ 5.555,56

€ 8.095,22

67

€ 627.777,78

€ 2.517,39

€ 5.555,56

€ 8.072,94

68

€ 622.222,22

€ 2.495,11

€ 5.555,56

€ 8.050,67

69

€ 616.666,67

€ 2.472,83

€ 5.555,56

€ 8.028,39

70

€ 611.111,11

€ 2.450,56

€ 5.555,56

€ 8.006,11

71

€ 605.555,56

€ 2.428,28

€ 5.555,56

€ 7.983,83

72

€ 600.000,00

€ 2.406,00

€ 5.555,56

€ 7.961,56

73

€ 594.444,44

€ 2.383,72

€ 5.555,56

€ 7.939,28

74

€ 588.888,89

€ 2.361,44

€ 5.555,56

€ 7.917,00

75

€ 583.333,33

€ 2.339,17

€ 5.555,56

€ 7.894,72

76

€ 577.777,78

€ 2.316,89

€ 5.555,56

€ 7.872,44

77

€ 572.222,22

€ 2.294,61

€ 5.555,56

€ 7.850,17

78

€ 566.666,67

€ 2.272,33

€ 5.555,56

€ 7.827,89

79

€ 561.111,11

€ 2.250,06

€ 5.555,56

€ 7.805,61

80

€ 555.555,56

€ 2.227,78

€ 5.555,56

€ 7.783,33

81

€ 550.000,00

€ 2.205,50

€ 5.555,56

€ 7.761,06

82

€ 544.444,44

€ 2.183,22

€ 5.555,56

€ 7.738,78

83

€ 538.888,89

€ 2.160,94

€ 5.555,56

€ 7.716,50

84

€ 533.333,33

€ 2.138,67

€ 5.555,56

€ 7.694,22

Bijlagen

151


85

€ 527.777,78

€ 2.116,39

€ 5.555,56

€ 7.671,94

86

€ 522.222,22

€ 2.094,11

€ 5.555,56

€ 7.649,67

87

€ 516.666,67

€ 2.071,83

€ 5.555,56

€ 7.627,39

88

€ 511.111,11

€ 2.049,56

€ 5.555,56

€ 7.605,11

89

€ 505.555,56

€ 2.027,28

€ 5.555,56

€ 7.582,83

90

€ 500.000,00

€ 2.005,00

€ 5.555,56

€ 7.560,56

91

€ 494.444,44

€ 1.982,72

€ 5.555,56

€ 7.538,28

92

€ 488.888,89

€ 1.960,44

€ 5.555,56

€ 7.516,00

93

€ 483.333,33

€ 1.938,17

€ 5.555,56

€ 7.493,72

94

€ 477.777,78

€ 1.915,89

€ 5.555,56

€ 7.471,44

95

€ 472.222,22

€ 1.893,61

€ 5.555,56

€ 7.449,17

96

€ 466.666,67

€ 1.871,33

€ 5.555,56

€ 7.426,89

97

€ 461.111,11

€ 1.849,06

€ 5.555,56

€ 7.404,61

98

€ 455.555,56

€ 1.826,78

€ 5.555,56

€ 7.382,33

99

€ 450.000,00

€ 1.804,50

€ 5.555,56

€ 7.360,06

100

€ 444.444,44

€ 1.782,22

€ 5.555,56

€ 7.337,78

101

€ 438.888,89

€ 1.759,94

€ 5.555,56

€ 7.315,50

102

€ 433.333,33

€ 1.737,67

€ 5.555,56

€ 7.293,22

103

€ 427.777,78

€ 1.715,39

€ 5.555,56

€ 7.270,94

104

€ 422.222,22

€ 1.693,11

€ 5.555,56

€ 7.248,67

105

€ 416.666,67

€ 1.670,83

€ 5.555,56

€ 7.226,39

106

€ 411.111,11

€ 1.648,56

€ 5.555,56

€ 7.204,11

107

€ 405.555,56

€ 1.626,28

€ 5.555,56

€ 7.181,83

108

€ 400.000,00

€ 1.604,00

€ 5.555,56

€ 7.159,56

109

€ 394.444,44

€ 1.581,72

€ 5.555,56

€ 7.137,28

110

€ 388.888,89

€ 1.559,44

€ 5.555,56

€ 7.115,00

111

€ 383.333,33

€ 1.537,17

€ 5.555,56

€ 7.092,72

112

€ 377.777,78

€ 1.514,89

€ 5.555,56

€ 7.070,44

113

€ 372.222,22

€ 1.492,61

€ 5.555,56

€ 7.048,17

Bijlagen

152


114

€ 366.666,67

€ 1.470,33

€ 5.555,56

€ 7.025,89

115

€ 361.111,11

€ 1.448,06

€ 5.555,56

€ 7.003,61

116

€ 355.555,56

€ 1.425,78

€ 5.555,56

€ 6.981,33

117

€ 350.000,00

€ 1.403,50

€ 5.555,56

€ 6.959,06

118

€ 344.444,44

€ 1.381,22

€ 5.555,56

€ 6.936,78

119

€ 338.888,89

€ 1.358,94

€ 5.555,56

€ 6.914,50

120

€ 333.333,33

€ 1.336,67

€ 5.555,56

€ 6.892,22

121

€ 327.777,78

€ 1.314,39

€ 5.555,56

€ 6.869,94

122

€ 322.222,22

€ 1.292,11

€ 5.555,56

€ 6.847,67

123

€ 316.666,67

€ 1.269,83

€ 5.555,56

€ 6.825,39

124

€ 311.111,11

€ 1.247,56

€ 5.555,56

€ 6.803,11

125

€ 305.555,56

€ 1.225,28

€ 5.555,56

€ 6.780,83

126

€ 300.000,00

€ 1.203,00

€ 5.555,56

€ 6.758,56

127

€ 294.444,44

€ 1.180,72

€ 5.555,56

€ 6.736,28

128

€ 288.888,89

€ 1.158,44

€ 5.555,56

€ 6.714,00

129

€ 283.333,33

€ 1.136,17

€ 5.555,56

€ 6.691,72

130

€ 277.777,78

€ 1.113,89

€ 5.555,56

€ 6.669,44

131

€ 272.222,22

€ 1.091,61

€ 5.555,56

€ 6.647,17

132

€ 266.666,67

€ 1.069,33

€ 5.555,56

€ 6.624,89

133

€ 261.111,11

€ 1.047,06

€ 5.555,56

€ 6.602,61

134

€ 255.555,56

€ 1.024,78

€ 5.555,56

€ 6.580,33

135

€ 250.000,00

€ 1.002,50

€ 5.555,56

€ 6.558,06

136

€ 244.444,44

€ 980,22

€ 5.555,56

€ 6.535,78

137

€ 238.888,89

€ 957,94

€ 5.555,56

€ 6.513,50

138

€ 233.333,33

€ 935,67

€ 5.555,56

€ 6.491,22

139

€ 227.777,78

€ 913,39

€ 5.555,56

€ 6.468,94

140

€ 222.222,22

€ 891,11

€ 5.555,56

€ 6.446,67

141

€ 216.666,67

€ 868,83

€ 5.555,56

€ 6.424,39

142

€ 211.111,11

€ 846,56

€ 5.555,56

€ 6.402,11

Bijlagen

153


143

€ 205.555,56

€ 824,28

€ 5.555,56

€ 6.379,83

144

€ 200.000,00

€ 802,00

€ 5.555,56

€ 6.357,56

145

€ 194.444,44

€ 779,72

€ 5.555,56

€ 6.335,28

146

€ 188.888,89

€ 757,44

€ 5.555,56

€ 6.313,00

147

€ 183.333,33

€ 735,17

€ 5.555,56

€ 6.290,72

148

€ 177.777,78

€ 712,89

€ 5.555,56

€ 6.268,44

149

€ 172.222,22

€ 690,61

€ 5.555,56

€ 6.246,17

150

€ 166.666,67

€ 668,33

€ 5.555,56

€ 6.223,89

151

€ 161.111,11

€ 646,06

€ 5.555,56

€ 6.201,61

152

€ 155.555,56

€ 623,78

€ 5.555,56

€ 6.179,33

153

€ 150.000,00

€ 601,50

€ 5.555,56

€ 6.157,06

154

€ 144.444,44

€ 579,22

€ 5.555,56

€ 6.134,78

155

€ 138.888,89

€ 556,94

€ 5.555,56

€ 6.112,50

156

€ 133.333,33

€ 534,67

€ 5.555,56

€ 6.090,22

157

€ 127.777,78

€ 512,39

€ 5.555,56

€ 6.067,94

158

€ 122.222,22

€ 490,11

€ 5.555,56

€ 6.045,67

159

€ 116.666,67

€ 467,83

€ 5.555,56

€ 6.023,39

160

€ 111.111,11

€ 445,56

€ 5.555,56

€ 6.001,11

161

€ 105.555,56

€ 423,28

€ 5.555,56

€ 5.978,83

162

€ 100.000,00

€ 401,00

€ 5.555,56

€ 5.956,56

163

€ 94.444,44

€ 378,72

€ 5.555,56

€ 5.934,28

164

€ 88.888,89

€ 356,44

€ 5.555,56

€ 5.912,00

165

€ 83.333,33

€ 334,17

€ 5.555,56

€ 5.889,72

166

€ 77.777,78

€ 311,89

€ 5.555,56

€ 5.867,44

167

€ 72.222,22

€ 289,61

€ 5.555,56

€ 5.845,17

168

€ 66.666,67

€ 267,33

€ 5.555,56

€ 5.822,89

169

€ 61.111,11

€ 245,06

€ 5.555,56

€ 5.800,61

170

€ 55.555,56

€ 222,78

€ 5.555,56

€ 5.778,33

171

€ 50.000,00

€ 200,50

€ 5.555,56

€ 5.756,06

Bijlagen

154


172

€ 44.444,44

€ 178,22

€ 5.555,56

€ 5.733,78

173

€ 38.888,89

€ 155,94

€ 5.555,56

€ 5.711,50

174

€ 33.333,33

€ 133,67

€ 5.555,56

€ 5.689,22

175

€ 27.777,78

€ 111,39

€ 5.555,56

€ 5.666,94

176

€ 22.222,22

€ 89,11

€ 5.555,56

€ 5.644,67

177

€ 16.666,67

€ 66,83

€ 5.555,56

€ 5.622,39

178

€ 11.111,11

€ 44,56

€ 5.555,56

€ 5.600,11

179

€ 5.555,56

€ 22,28

€ 5.555,56

€ 5.577,83

180

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.555,56

€ 5.555,56

Aflossingsbestanddeel

Termijn

Vaste termijn

i=

0,4010%

RenteMaand Uitstaande schuld bestanddeel =Uitstaande schuld Aflossingsbestanddeel

= Uitstaande schuld * Intrest

= Termijn Rentebestanddeel

= Aflossingsbestanddeel + Rentebestanddeel

0

1.000.000,00 €

4.010,00 €

3.800,57 €

7.810,57 €

1

996.199,43 €

3.994,76 €

3.815,81 €

7.810,57 €

2

992.383,62 €

3.979,46 €

3.831,11 €

7.810,57 €

3

988.552,51 €

3.964,10 €

3.846,47 €

7.810,57 €

4

984.706,03 €

3.948,67 €

3.861,90 €

7.810,57 €

5

980.844,13 €

3.933,18 €

3.877,39 €

7.810,57 €

6

976.966,75 €

3.917,64 €

3.892,93 €

7.810,57 €

7

973.073,82 €

3.902,03 €

3.908,54 €

7.810,57 €

8

969.165,27 €

3.886,35 €

3.924,22 €

7.810,57 €

9

965.241,06 €

3.870,62 €

3.939,95 €

7.810,57 €

10

961.301,10 €

3.854,82 €

3.955,75 €

7.810,57 €

11

957.345,35 €

3.838,95 €

3.971,62 €

7.810,57 €

12

953.373,73 €

3.823,03 €

3.987,54 €

7.810,57 €

Bijlagen

155


13

949.386,19 €

3.807,04 €

4.003,53 €

7.810,57 €

14

945.382,66 €

3.790,98 €

4.019,59 €

7.810,57 €

15

941.363,08 €

3.774,87 €

4.035,70 €

7.810,57 €

16

937.327,37 €

3.758,68 €

4.051,89 €

7.810,57 €

17

933.275,48 €

3.742,43 €

4.068,14 €

7.810,57 €

18

929.207,35 €

3.726,12 €

4.084,45 €

7.810,57 €

19

925.122,90 €

3.709,74 €

4.100,83 €

7.810,57 €

20

921.022,07 €

3.693,30 €

4.117,27 €

7.810,57 €

21

916.904,80 €

3.676,79 €

4.133,78 €

7.810,57 €

22

912.771,02 €

3.660,21 €

4.150,36 €

7.810,57 €

23

908.620,66 €

3.643,57 €

4.167,00 €

7.810,57 €

24

904.453,66 €

3.626,86 €

4.183,71 €

7.810,57 €

25

900.269,95 €

3.610,08 €

4.200,49 €

7.810,57 €

26

896.069,46 €

3.593,24 €

4.217,33 €

7.810,57 €

27

891.852,13 €

3.576,33 €

4.234,24 €

7.810,57 €

28

887.617,89 €

3.559,35 €

4.251,22 €

7.810,57 €

29

883.366,67 €

3.542,30 €

4.268,27 €

7.810,57 €

30

879.098,40 €

3.525,18 €

4.285,39 €

7.810,57 €

31

874.813,01 €

3.508,00 €

4.302,57 €

7.810,57 €

32

870.510,44 €

3.490,75 €

4.319,82 €

7.810,57 €

33

866.190,62 €

3.473,42 €

4.337,15 €

7.810,57 €

34

861.853,47 €

3.456,03 €

4.354,54 €

7.810,57 €

35

857.498,93 €

3.438,57 €

4.372,00 €

7.810,57 €

36

853.126,94 €

3.421,04 €

4.389,53 €

7.810,57 €

37

848.737,40 €

3.403,44 €

4.407,13 €

7.810,57 €

38

844.330,27 €

3.385,76 €

4.424,81 €

7.810,57 €

39

839.905,47 €

3.368,02 €

4.442,55 €

7.810,57 €

40

835.462,92 €

3.350,21 €

4.460,36 €

7.810,57 €

41

831.002,55 €

3.332,32 €

4.478,25 €

7.810,57 €

42

826.524,30 €

3.314,36 €

4.496,21 €

7.810,57 €

Bijlagen

156


43

822.028,10 €

3.296,33 €

4.514,24 €

7.810,57 €

44

817.513,86 €

3.278,23 €

4.532,34 €

7.810,57 €

45

812.981,52 €

3.260,06 €

4.550,51 €

7.810,57 €

46

808.431,00 €

3.241,81 €

4.568,76 €

7.810,57 €

47

803.862,24 €

3.223,49 €

4.587,08 €

7.810,57 €

48

799.275,16 €

3.205,09 €

4.605,48 €

7.810,57 €

49

794.669,68 €

3.186,63 €

4.623,94 €

7.810,57 €

50

790.045,74 €

3.168,08 €

4.642,49 €

7.810,57 €

51

785.403,25 €

3.149,47 €

4.661,10 €

7.810,57 €

52

780.742,15 €

3.130,78 €

4.679,79 €

7.810,57 €

53

776.062,36 €

3.112,01 €

4.698,56 €

7.810,57 €

54

771.363,80 €

3.093,17 €

4.717,40 €

7.810,57 €

55

766.646,39 €

3.074,25 €

4.736,32 €

7.810,57 €

56

761.910,08 €

3.055,26 €

4.755,31 €

7.810,57 €

57

757.154,77 €

3.036,19 €

4.774,38 €

7.810,57 €

58

752.380,39 €

3.017,05 €

4.793,52 €

7.810,57 €

59

747.586,86 €

2.997,82 €

4.812,75 €

7.810,57 €

60

742.774,12 €

2.978,52 €

4.832,05 €

7.810,57 €

61

737.942,07 €

2.959,15 €

4.851,42 €

7.810,57 €

62

733.090,65 €

2.939,69 €

4.870,88 €

7.810,57 €

63

728.219,77 €

2.920,16 €

4.890,41 €

7.810,57 €

64

723.329,36 €

2.900,55 €

4.910,02 €

7.810,57 €

65

718.419,34 €

2.880,86 €

4.929,71 €

7.810,57 €

66

713.489,63 €

2.861,09 €

4.949,48 €

7.810,57 €

67

708.540,16 €

2.841,25 €

4.969,32 €

7.810,57 €

68

703.570,83 €

2.821,32 €

4.989,25 €

7.810,57 €

69

698.581,58 €

2.801,31 €

5.009,26 €

7.810,57 €

70

693.572,33 €

2.781,23 €

5.029,34 €

7.810,57 €

71

688.542,98 €

2.761,06 €

5.049,51 €

7.810,57 €

72

683.493,47 €

2.740,81 €

5.069,76 €

7.810,57 €

Bijlagen

157


73

678.423,71 €

2.720,48 €

5.090,09 €

7.810,57 €

74

673.333,62 €

2.700,07 €

5.110,50 €

7.810,57 €

75

668.223,11 €

2.679,57 €

5.131,00 €

7.810,57 €

76

663.092,12 €

2.659,00 €

5.151,57 €

7.810,57 €

77

657.940,55 €

2.638,34 €

5.172,23 €

7.810,57 €

78

652.768,32 €

2.617,60 €

5.192,97 €

7.810,57 €

79

647.575,35 €

2.596,78 €

5.213,79 €

7.810,57 €

80

642.361,56 €

2.575,87 €

5.234,70 €

7.810,57 €

81

637.126,86 €

2.554,88 €

5.255,69 €

7.810,57 €

82

631.871,17 €

2.533,80 €

5.276,77 €

7.810,57 €

83

626.594,40 €

2.512,64 €

5.297,93 €

7.810,57 €

84

621.296,47 €

2.491,40 €

5.319,17 €

7.810,57 €

85

615.977,30 €

2.470,07 €

5.340,50 €

7.810,57 €

86

610.636,80 €

2.448,65 €

5.361,92 €

7.810,57 €

87

605.274,88 €

2.427,15 €

5.383,42 €

7.810,57 €

88

599.891,47 €

2.405,56 €

5.405,01 €

7.810,57 €

89

594.486,46 €

2.383,89 €

5.426,68 €

7.810,57 €

90

589.059,78 €

2.362,13 €

5.448,44 €

7.810,57 €

91

583.611,34 €

2.340,28 €

5.470,29 €

7.810,57 €

92

578.141,05 €

2.318,35 €

5.492,22 €

7.810,57 €

93

572.648,83 €

2.296,32 €

5.514,25 €

7.810,57 €

94

567.134,58 €

2.274,21 €

5.536,36 €

7.810,57 €

95

561.598,22 €

2.252,01 €

5.558,56 €

7.810,57 €

96

556.039,66 €

2.229,72 €

5.580,85 €

7.810,57 €

97

550.458,81 €

2.207,34 €

5.603,23 €

7.810,57 €

98

544.855,58 €

2.184,87 €

5.625,70 €

7.810,57 €

99

539.229,88 €

2.162,31 €

5.648,26 €

7.810,57 €

100

533.581,62 €

2.139,66 €

5.670,91 €

7.810,57 €

101

527.910,71 €

2.116,92 €

5.693,65 €

7.810,57 €

102

522.217,06 €

2.094,09 €

5.716,48 €

7.810,57 €

Bijlagen

158


103

516.500,59 €

2.071,17 €

5.739,40 €

7.810,57 €

104

510.761,18 €

2.048,15 €

5.762,42 €

7.810,57 €

105

504.998,76 €

2.025,05 €

5.785,52 €

7.810,57 €

106

499.213,24 €

2.001,85 €

5.808,72 €

7.810,57 €

107

493.404,52 €

1.978,55 €

5.832,02 €

7.810,57 €

108

487.572,50 €

1.955,17 €

5.855,40 €

7.810,57 €

109

481.717,09 €

1.931,69 €

5.878,88 €

7.810,57 €

110

475.838,21 €

1.908,11 €

5.902,46 €

7.810,57 €

111

469.935,75 €

1.884,44 €

5.926,13 €

7.810,57 €

112

464.009,62 €

1.860,68 €

5.949,89 €

7.810,57 €

113

458.059,73 €

1.836,82 €

5.973,75 €

7.810,57 €

114

452.085,98 €

1.812,86 €

5.997,71 €

7.810,57 €

115

446.088,27 €

1.788,81 €

6.021,76 €

7.810,57 €

116

440.066,52 €

1.764,67 €

6.045,90 €

7.810,57 €

117

434.020,62 €

1.740,42 €

6.070,15 €

7.810,57 €

118

427.950,47 €

1.716,08 €

6.094,49 €

7.810,57 €

119

421.855,98 €

1.691,64 €

6.118,93 €

7.810,57 €

120

415.737,05 €

1.667,11 €

6.143,46 €

7.810,57 €

121

409.593,59 €

1.642,47 €

6.168,10 €

7.810,57 €

122

403.425,49 €

1.617,74 €

6.192,83 €

7.810,57 €

123

397.232,65 €

1.592,90 €

6.217,67 €

7.810,57 €

124

391.014,99 €

1.567,97 €

6.242,60 €

7.810,57 €

125

384.772,39 €

1.542,94 €

6.267,63 €

7.810,57 €

126

378.504,75 €

1.517,80 €

6.292,77 €

7.810,57 €

127

372.211,99 €

1.492,57 €

6.318,00 €

7.810,57 €

128

365.893,99 €

1.467,23 €

6.343,34 €

7.810,57 €

129

359.550,65 €

1.441,80 €

6.368,77 €

7.810,57 €

130

353.181,88 €

1.416,26 €

6.394,31 €

7.810,57 €

131

346.787,57 €

1.390,62 €

6.419,95 €

7.810,57 €

132

340.367,62 €

1.364,87 €

6.445,70 €

7.810,57 €

Bijlagen

159


133

333.921,92 €

1.339,03 €

6.471,54 €

7.810,57 €

134

327.450,38 €

1.313,08 €

6.497,49 €

7.810,57 €

135

320.952,89 €

1.287,02 €

6.523,55 €

7.810,57 €

136

314.429,34 €

1.260,86 €

6.549,71 €

7.810,57 €

137

307.879,63 €

1.234,60 €

6.575,97 €

7.810,57 €

138

301.303,66 €

1.208,23 €

6.602,34 €

7.810,57 €

139

294.701,31 €

1.181,75 €

6.628,82 €

7.810,57 €

140

288.072,50 €

1.155,17 €

6.655,40 €

7.810,57 €

141

281.417,10 €

1.128,48 €

6.682,09 €

7.810,57 €

142

274.735,01 €

1.101,69 €

6.708,88 €

7.810,57 €

143

268.026,13 €

1.074,78 €

6.735,79 €

7.810,57 €

144

261.290,34 €

1.047,77 €

6.762,80 €

7.810,57 €

145

254.527,55 €

1.020,66 €

6.789,91 €

7.810,57 €

146

247.737,63 €

993,43 €

6.817,14 €

7.810,57 €

147

240.920,49 €

966,09 €

6.844,48 €

7.810,57 €

148

234.076,01 €

938,64 €

6.871,93 €

7.810,57 €

149

227.204,09 €

911,09 €

6.899,48 €

7.810,57 €

150

220.304,60 €

883,42 €

6.927,15 €

7.810,57 €

151

213.377,46 €

855,64 €

6.954,93 €

7.810,57 €

152

206.422,53 €

827,75 €

6.982,82 €

7.810,57 €

153

199.439,71 €

799,75 €

7.010,82 €

7.810,57 €

154

192.428,90 €

771,64 €

7.038,93 €

7.810,57 €

155

185.389,97 €

743,41 €

7.067,16 €

7.810,57 €

156

178.322,81 €

715,07 €

7.095,50 €

7.810,57 €

157

171.227,31 €

686,62 €

7.123,95 €

7.810,57 €

158

164.103,37 €

658,05 €

7.152,52 €

7.810,57 €

159

156.950,85 €

629,37 €

7.181,20 €

7.810,57 €

160

149.769,65 €

600,58 €

7.209,99 €

7.810,57 €

161

142.559,66 €

571,66 €

7.238,91 €

7.810,57 €

162

135.320,75 €

542,64 €

7.267,93 €

7.810,57 €

Bijlagen

160


163

128.052,82 €

513,49 €

7.297,08 €

7.810,57 €

164

120.755,74 €

484,23 €

7.326,34 €

7.810,57 €

165

113.429,40 €

454,85 €

7.355,72 €

7.810,57 €

166

106.073,68 €

425,36 €

7.385,21 €

7.810,57 €

167

98.688,47 €

395,74 €

7.414,83 €

7.810,57 €

168

91.273,64 €

366,01 €

7.444,56 €

7.810,57 €

169

83.829,08 €

336,15 €

7.474,42 €

7.810,57 €

170

76.354,66 €

306,18 €

7.504,39 €

7.810,57 €

171

68.850,27 €

276,09 €

7.534,48 €

7.810,57 €

172

61.315,79 €

245,88 €

7.564,69 €

7.810,57 €

173

53.751,10 €

215,54 €

7.595,03 €

7.810,57 €

174

46.156,07 €

185,09 €

7.625,48 €

7.810,57 €

175

38.530,59 €

154,51 €

7.656,06 €

7.810,57 €

176

30.874,53 €

123,81 €

7.686,76 €

7.810,57 €

177

23.187,76 €

92,98 €

7.717,59 €

7.810,57 €

178

15.470,18 €

62,04 €

7.748,53 €

7.810,57 €

179

7.721,64 €

30,96 €

7.779,61 €

7.810,57 €

180

-57,97 €

-0,23 €

7.810,80 €

7.810,57 €

Bijlagen

161

sui6hangipStephanie  

Gip 6handel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you