Page 1

7. állomás: Isten népe

7. állomás: Isten népe

8. állomás: Baj van!

Sámuel Istenre figyel / 1Sámuel 3,11–10 Saul király

Gondold végig! ●● Mit tett Góliát, hogy megijessze Dávidot? Mennyire volt sikeres? ●● Te mit feleltél volna Góliátnak Dávid helyében? ●● Mondd el saját szavaiddal, mit jelent az, hogy mi a „Seregek URában” hiszünk!

Beszélgessetek!

Eli kilenc éves, szeret focizni és baseballt játszani.

Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád. 1Sámuel 3,10b

Tudtad?

●● Mit csinált Sámuel a templomban? ●● Miért nem felelt azonnal Sámuel Istennek?

Próbáld ki!

Dávid nem járt iskolába, mint a mai gyerekek, de ha járt volna, ilyen tanári értékelés születhetett volna róla: Dávid mindig megbízható, és hajlandó elvégezni az egyszerű feladatokat is, még ha nem is túl izgalmasak. Dávid ügyesen vigyáz apja juhaira. Dávid ügyesen használja képességeit. Dávid bátor, különösen mikor nagyon magas, félelmetes emberekkel találkozik. Dávid nem a fegyverekben, parittyákban vagy kövekben bízik, hanem Istenben.

R HE AS

Seregek URa, te szeretsz engem. Segíts, hogy mindig figyeljek rád!

Dávid és Saul

Dávid király

●● Saul haragudott Dávidra. Miért? ●● Képzeld magad Dávid helyébe! Te mit

S NE

tettél volna, ha esélyt kapsz, hogy megszabadulj az ellenségedtől? ●● Dávid Sault és Istent is tisztelte. Hogyan tudjuk megmutatni, hogy tiszteljük Istent és másokat is, például szüleinket, testvéreinket, tanárainkat?

TI IS IL

a feladata? ●● Mit árul el nekünk ez a rész Isten cselekedeteiről? Még ma is teszi, amit itt

olvasunk? ●● Nézd meg Saul „kifogását” a 21. versben! Mit gondolsz, mit mondott, miután Sámuel olajjal felkente?

…nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet. 1Sámuel 24,12b

BENJA MIN

PH

●● Sámuel Isten fontos szolgája volt. Mi volt

Szerinted megijedt, amikor megértette, hogy Isten szól hozzá? ●● Éli segített Sámuelnek megérteni a történteket. Neked van valaki, aki segít, amikor kérdéseid vannak Istenről? Ha nem, kihez fordulhatnál?

/ 1Sámuel 24,1–12

11. Eladva! 12. Börtön, majd előléptetés 13. A testvérek újra találkoznak 14. Vissza Egyiptomba 15. Újra együtt

/ 2Sámuel 7,1–13

Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten! 1Királyok 18,39

Ki a valószínűbb győztes egy versenyben, egy 450 fős csapat, vagy egy egyfős csapat? Miért?

Hallhatjuk és láthatjuk Istent? Honnan tudhatjuk, hogy létezik?

Tégy úgy, mintha te lennél Dávid tanára, és írj még néhány sort az értékeléshez! Pipáld ki azokat a dolgokat a felsorolásban, melyek megmutatják, hogyan segített Isten, hogy Dávid hite megerősödjön!

J U DA H

AMALEKITES

47

Az ÚR pedig így felelt Sámuelnek: Hallgass a szavukra, és válassz nekik királyt! 1Sámuel 8,22a

Képzeld el, hogy egy 10.000 fős tömegben vagy. Hiszel Isten létezésében. A többi 9.999 ember nem. Hogyan éred el, hogy a 9.999 személy rád figyeljen?

Beszélgess Istennel! EPHR AIM

Az első emberek A bűneset Az özönvíz Isten ígérete Noénak Bábel tornya

6. Ideje indulni 7. Isten ígérete Abrámnak 8. Az ígéret megtartása 9. Nem egyedül 10. Vetélytársakból barátok

Eli ezt kérdezte: miért vetették meg a filiszteusok annyira Dávidot?

Ószövetség 1. 2. 3. 4. 5.

Menj a www.bibliaikalandtura.com-ra, hogy megtudd, mit válaszolt Eli apukája, Marc.

Filiszteusok: a filiszteus nép Izráel érkezése előtt telepedett le Kánaán délnyugati partján. Térképért lást a www.bibliaikalandtura. com-ot! Ádáz harcosok voltak, és jobb fegyverekkel rendelkeztek, mint Izráel népe, ezért veszélyes ellenfeleknek számítottak. Seregek URa: Dávid Istent a „Seregek URának” nevezi. Amikor a filiszteusok csúfot űztek Istenből, ez komoly sértés volt. Isten Dávidon keresztül védte meg nevét, így a filiszteusok elvesztették a csatát. Parittya: Dávid parittyája egy középen szélesedő bőrszíj volt, amibe követ helyezett. A bőrszíj mindkét végét a kezében tartva, a feje fölött megforgatta a töltött parittyát, majd hirtelen elengedte az egyik végét, ezzel elrepítve a követ.

Illés és a próféták

Eli és az apukája, Marc, együtt olvasták ezt a bibliai történetet.

Mit felelnél Elinek?

/ 1Sámuel 9,15-10,1

48

16. Mózes megszületik 17. Isten beszél Mózessel 18. Nincs menekvés! 19. Indulhatunk szabadon! 20. Át a tengeren! 21. Istentől kapott szabályok 22. Az aranyborjú 23. Józsué, a vezető 24. Átkelés a Jordánon 25. Jerikó ostroma 26. Isten népe engedetlen 27. Debóra 28. Gedeon 29. Sámson 30. Ruth 31. Sámuel Istenre figyel 32. Saul király 33. Dávid és Góliát 34. Dávid és Saul 35. Dávid király 36. Dávid bűnbánata 37. Salamon bölcsessége 38. Salamon temploma 39. Illés és a próféták 40. Jeruzsálem bukása

Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. 2Sámuel 7,16

●● Dávidnak jó segítője volt. Ki volt ő, és mit

tett? ●● Szerinted miért hívta Isten Dávidot szolgájának? ●● A Seregek URa ígéretet tesz Dávidnak. Mit árul el nekünk ez az ígéret Istenről?

Nézd meg az Istenhez tartozó nemzet állomást Túravezetőddel együtt a www.bibliaikalandtura.com oldalon!

41. A jó pásztor 42. Kérlek, bocsáss meg! 43. Dicsérd az Urat! 44. Bölcsnek lenni 45. Isten útja 46. Ézsaiás 47. Jeremiás 48. Dániel 49. Jónás 50. Malakiás

Barangold be még jobban a Baj van! állomást a www.bibliaikalandtura.com oldalon.

49


8. állomás: Baj van!

1Királyok 18,30–39 Ez történt eddig… Izráel „Isten népének” hívta magát, és hallgatott Istenre, különösen mikor bajba kerültek ellenségeik miatt. De miután Isten megsegítette őket, és csendes évek jöttek háborúk nélkül, elfeledkeztek Istenről. Elkezdték azt gondolni, hogy a körülöttük élő népek istenei is jók. Az egyik ilyen istennek, egy Baál nevű bálványnak rengeteg követője volt, és Illés, Isten szolgája, versenyre hívta ki őket: Ki az igazi Isten?

Illés és a próféták Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: Jöjjetek ide hozzám! És odament hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az ÚR lerombolt oltárát. Fogott Illés tizenkét követ a Jákób fiaitól származó törzsek száma szerint; Jákóbhoz szólt így az ÚR szava: Izráel lesz a neved.  A kövekből oltárt épített az ÚR nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag elfért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra.  Majd ezt mondta: Töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra! Azután ezt mondta: Ismételjétek meg! És megismételték. Újra mondta: Harmadszor is tegyétek meg! És harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel.  Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta: URam, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem! Felelj nekem, URam, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az ÚR, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket! Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta.   Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten!

Mi történt ezután? A Baál és az ÚR közti verseny után az emberek ráébredtek, ki az, aki ténylegesen Isten, és megszabadultak Baál prófétáitól. Az emberek újra készek voltak hallgatni őseik, Ábrahám, Izsák és Jákób Istenére, és követni Őt. De a király, Aháb, nem változtatott útain. Illés folytatta Isten szolgálatát, de mindig volt valami baj.

50

Headline Text


8. állomás: Baj van!

8. állomás: Baj van!

Dávid bűnbánata

Gondold végig!

9. állomás: Énekek és mondások

/ 2Sámuel 12,1b–13a

Katelyn tele van kérdésekkel! Katelyn tudni szerette volna, milyen mély volt az árok?

…az ÚRnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett… 2Sámuel 11,27b

Próbáld ki!

Nem könnyű egyedül kiállni Istenért! A 27. zsoltár az Istenben való bizalomról szól, és a 14. vers ezt mondja: „Reménykedj az ÚRban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az ÚRban!” Mondd el ezt újra és újra, amíg már fejből is el tudod mondani! Kérd meg a Túravezetődet, hogy ő is tanulja meg ezt a verset! Valahányszor találkoztok vagy beszélsz a Túravezetőddel, próbáljátok meg használni ezt a verset! Az egyikőtök azt mondja: „Reménykedj az Úrban!”, mire a másik így felel: „légy erős és bátor szívű, reménykedj az ÚRban!”

●● Szerinted miért volt olyan bölcs Salamon? ●● Mi történt, mikor Salamon használta a bölcsességét? ●● Volt már olyan alkalom a családodban vagy az iskolában, amikor örültél volna Salamon segítségének?

Salamon temploma

Jeruzsálem bukása

/ 1Királyok 8,17–30

/ 2Királyok 25,1–11

11. Eladva! 12. Börtön, majd előléptetés 13. A testvérek újra találkoznak 14. Vissza Egyiptomba 15. Újra együtt

Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen! Zsoltárok 51,14

Képzeld el, hogy az egyik csapattársad kihagyott egy hatalmas gólhelyzetet, és vesztettetek emiatt, vagy leszidtak az iskolában téged valamiért, amit nem tettél! Milyen érzés?

És fordítva? Mi van, ha te tettél valami rosszat? Könnyen ki tudod mondani: „Ne haragudj!”, bocsánatot kérve a másiktól?

Beszélgess Istennel! Isten teremtett minket, és Ő adott nekünk mindent, ami a mienk. Adj Neki hálát mindezért, és kérd, hogy mindig „fordítsa a szíved” Hozzá!

●● Miért volt olyan fontos a templom felépí-

tése? ●● Salamon Istent imádta. Mit mond el nekünk az imádsága Istenről és arról, amit Isten tett? ●● Nem Salamon volt az egyetlen, aki az oltár előtt állva imádkozott. Kik álltak mögötte? Miért voltak ott?

54

●● Szerinted miért voltak annyiszor engedetlenek az emberek Istennel szemben? ●● Miért volt olyan fontos Isten népe ellenségeinek, hogy lerombolják Jeru-

zsálemet? ●● Meglep ez a bibliai történet? Beszélgess a Túravezetőddel arról, milyen Isten ebben a részben!

Nézd meg a Baj van! állomást Túravezetőddel együtt a www.bibliaikalandtura.com oldalon!

16. Mózes megszületik 17. Isten beszél Mózessel 18. Nincs menekvés! 19. Indulhatunk szabadon! 20. Át a tengeren! 21. Istentől kapott szabályok 22. Az aranyborjú 23. Józsué, a vezető 24. Átkelés a Jordánon 25. Jerikó ostroma

Könnyen megbocsátasz azoknak, akik feldühítettek, felzaklattak vagy megbántottak? Segít, ha az illető bocsánatot kér?

Bizony, az ÚR haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával! Végül is elvetette őket maga elől. 2Királyok 24,20

Az első emberek A bűneset Az özönvíz Isten ígérete Noénak Bábel tornya

6. Ideje indulni 7. Isten ígérete Abrámnak 8. Az ígéret megtartása 9. Nem egyedül 10. Vetélytársakból barátok

Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?! 1Királyok 3,9

●● Szerinted Dávid miért haragudott annyira a gazdag emberre? ●● Mit tett rosszul Dávid? Isten szerint mi volt a legkomolyabb bűne? ●● Dávid megkapta a bűnbocsánatot, amit kért, de miért?

Az ÚR beteljesítette ígéretét, amit tett, mert amikor én apámnak, Dávidnak a helyére léptem, és Izráel trónjára ültem, ahogyan megígérte az ÚR, fölépítettem ezt a házat, Izráel Istene, az ÚR nevének tiszteletére. 1Királyok 8,20

53

Ószövetség 1. 2. 3. 4. 5.

Menj a" www.bibliaikalandtura.com-ra, hogy megtudd, mit felelt Katelyn apukája, Scott – és nézd meg, mi másról beszéltek még!

Áldozat: Sok szabály volt a különböző állatok, madarak vagy ételek felajánlásáról Istennek. A papok minden reggel és este „áldozatot” vagy felajánlást vittek Isten elé a templomban. Oltár: Itt történt az áldozat bemutatása vagy felajánlása. Illés egyfajta erős asztalt épített 12 nagy kőből, és a tetejére fát és húst tett. Baál: Aháb király felesége, Jezábel a „Baál” istent imádta, és hamarosan Aháb és majdnem az egész nép elfordult Istentől.

Kérlek, bocsáss meg!

Katelyn és apukája, Scott, együtt olvasták ezt a bibliai történetet.

Mit válaszolnál Katelynnek?

Tudtad?

/ 1Királyok 3,16–28

Beszélgessetek!

●● Miért kérte Illés ezt a sok embert, hogy vegyenek részt a versenyen? ●● Isten válaszolt Illés imádságára. Mi volt a válasz? ●● Mit jelentett Illésnek az a kérése Istenhez, hogy fordítsa vissza az emberek szívét?

Salamon bölcsessége

26. Isten népe engedetlen 27. Debóra 28. Gedeon 29. Sámson 30. Ruth 31. Sámuel Istenre figyel 32. Saul király 33. Dávid és Góliát 34. Dávid és Saul 35. Dávid király 36. Dávid bűnbánata 37. Salamon bölcsessége 38. Salamon temploma 39. Illés és a próféták 40. Jeruzsálem bukása 41. A jó pásztor 42. Kérlek, bocsáss meg! 43. Dicsérd az Urat! 44. Bölcsnek lenni 45. Isten útja 46. Ézsaiás 47. Jeremiás 48. Dániel 49. Jónás 50. Malakiás

Barangold be még jobban az Énekek és mondások állomást a www.bibliaikalandtura.com oldalon!

55

Bibliai Kalandtúra  

A 100 legfontosabb Bibliai történet feldolgozása interaktív formában. A Bibliai Kalandtúra célja, hogy a gyerekek egy idősebb mentor segíts...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you