Page 1

Kutsekomisjoni koosseis: 1. Külli Meier – tööandja esindaja; kutsekomisjoni esimees; kutse- ja erialaliitude esindaja (PARE)-kylli.meier@danskebank.ee 2. Terje Veide – tööandjate esindaja; tööandja Abc Supermarkets; kutse- ja erialaliitude esindaja (PARE)-terje.veide@abcsupermarkets.eu 3.

Ann Seilenthal – kutse- ja erialaliitude esindaja (ESTÜ)

4.

Marju Käärst – kutse- ja erialaliitude esindaja (ESTÜ)

5.

Merike Kim – töötajate esindaja (praktiseeriv treener-spetsialist)-merike.kim@gmail.com

6.

Vahur Murutar – koolitajate esindaja

7.

Kadri Kõiv – koolitajate esindaja-kadri@loome.ee

8.

Margit Salmar – Kutsekoja esindaja

Kutsekomisjoni koosseis 2013 seisuga  
Kutsekomisjoni koosseis 2013 seisuga  

suhtlemistreeneri kutse omistava komisjoni koosseis, muudetud kevadel 2013

Advertisement