Page 1

Kadri Kõiv - pikaajalise kogemusega (alates 1997. aastast) koolitaja ja konsultant täiskasvanute koolituse valdkonnas. Täiskasvanute koolitaja- suhtlemistreeneri kõrgeima, V taseme kutsetunnistus. Andragoogi IV kutsekvalifikatsioon. Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige ja superviisor. Mari-Liis Järg - pikaajalise kogemusega (alates 2000. aastast) suhtlemisteener ja koolitaja täiskasvanute koolituse valdkonnas.Täiskasvanute koolitajasuhtlemistreeneri kõrgeima, V taseme kutsetunnistus. Andragoogi IV kutsekvalifikatsioon. Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liige. (vt www.developdesign.eu ) Viimasel ajal on Kadri ja Mari-Liis erinevaid asutusi/ettevõtteid konsulteerides kogenud, et (sise)koolitajate meetodite pagas on küll mitmekülgne, kuid erinevatel põhjustel kiputakse jääma kinni juba tuntud ja proovitud meetodi(te) juurde. Seega tundub asjakohane vaadata koolitusmeetoditele laiemalt kui ainult loengu või suhtlemistreeningu võtmes. Alternatiive loengulisele koolitusele Suhtlemistreenerid, andragoogid Kadri Kõiv ja Mari-Liis Järg (www.developdesign.eu ) annavad oma ettekandes ülevaate erinevatest koolitusmeetoditest, mis on alternatiiviks traditsioonilisele loengulisele koolitusele ning võimaldavad õppijal olla õppeprotsessis aktiivsed. Arutlusele tuleb, milliseid väljakutseid õppijaid aktiviseerivate meetodite kasutamine koolitajale esitab ja mis võimaldab nende väljakutsetega edukalt toime tulla.

Kadri Kõiv ja Mari-Liis Järg  
Kadri Kõiv ja Mari-Liis Järg  

Kadri ja MAri-Liisi nig nende ettekande tutvustus

Advertisement