Page 1

FITXA D'AVALUACIÓ LA MEDIACIÓ 1. Explica què et suggereix la cita d'Edgard Morin La humanitat és lluny d'haver exhaurit les seves possibilitats intel·lectuals, afectives, culturals, civilitzacionals, socials i polítiques.

2. Defineix amb les teves paraules què entens per mediació escolar.

3. Per quines causes la mediació ha de ser voluntària i confidencial? Raona la resposta.

4. Per què creus que les solucions al conflicte les han de trobar els mediats?

5. Explica què vol dir El mediador vetlla per un acord equitatiu.

6. Expressa tres beneficis que aportarà la implantació de la mediació al centre.

7. Creus que la formació en Mediació et pot fer créixer com a persona?

8. En quin sentit penses que la mediació afavorirà el treball en equip de diferents sectors de la Comunitat Educativa?

9. Et sembla que amb la mediació es treballarà activament la cultura de la pau? Raona la resposta

3.FITXA D'AVALUACIÓ  

GRUP DE TREBALL SOBRE LA MEDIACIÓ ALS CENTRES ESCOLARS.

3.FITXA D'AVALUACIÓ  

GRUP DE TREBALL SOBRE LA MEDIACIÓ ALS CENTRES ESCOLARS.