Page 1

Gaz Dedektör Kullanım ve Bakımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gaz Dedektör Sensör Hareketlendirme Testinin Önemi:

Oksijen miktarı azlığı, zehirleyici gazlara maruziyet ve yanıcı gaz atmosferleri, kapalı alanlarda meydana gelen yaralanma ve ölüm vakalarının en önemli nedenleridir. Yönetmelikler ve sanayi güvenlik uygulamaları doğrultusunda, mevcut atmosferik ortamın güvenli olup olmadığını belirtecek tek yöntem gaz dedektörü kullanmaktır.

Sensör gaz algılama ağızları bloke olmuş gaz Gaz dedektör ölçüm verilerinin doğru olduğunu dedektörleri belirlemenin tek yolu, dedektörü konsantrasyonu belirli gaz veya gazlara maruz bırakarak, doğru yanıt verip vermediğini kontrol etmek ve periyodik olarak kalibre etmektir. Gaz dedektör performansını kontrol etmek ve gaz sensörlerinin çalışmakta olduğunu belirlemenin yolu ise, dedektörde mevcut sensör tipine göre uygun hedef gaz tatbik edilmesi (sensör hareketlendirme testi) ile olabilir. Gaz dedektörleri önemli güvenlik ekipmanlarıdır. Sanayide çalışma ortamları oldukça zorlu olabilir ve gaz dedektörleri genelde bu zorlu çevresel ortamlarda çok çeşitli olumsuz etkilere maruz kalırlar. Dedektörler zaman zaman da fiziksel olarak hasar alabilirler. Katalitik yanıcı gaz sensörleri, yanıcı gaz algılama yeteneklerini olumsuz etkileyebilen silikonlu yada klorlu bileşiklerin mevcudiyeti nedeniyle gaz algılama yeteneklerini kaybedebilirler. Sensörler, maksimum algılama kapasitelerinin dışındaki konsantrasyonlara maruz kalmaları nedeniyle de arızalanabilirler. Dedektör üzerindeki gaz algılama ağızları, sıvı maddeler yada toz partiküllerinin tıkaması nedeniyle gaz geçişine izin vermeyecek şekilde tıkanabilirler. Örnek olarak, dedektör sensör filtresinin kirlilik veya yağlar ile kaplanması filtrenin gaz geçirgen özelliğini yitirmesine neden olmakta ve gazların sensöre doğru geçişine izin vermemektedir. Bu nedenle sensörü, filtreleri kirlenmiş yada tıkanmış olan dedektörler, ortamda bulunan gaz konsantrasyonuna uygun ölçüm yapamamakta yada hiç tepki verememektedir.

www.sudemnet.com

www.gazdedektorleri.com


BW Technologies firmasının ve çoklu gaz dedektör kullanım kılavuzlarında da belirtildiği şekilde dedektörünüzün gaz mevcudiyetine reaksiyon verdiğinin onaylanması ve dedektörünüzü tam güven içerisinde kullanabilmeniz için, her gün dedektör kullanımından önce sensör hareketlendirme testinin uygulanması tavsiye edilir. Sensör hareketlendirme testinde uygulanacak hedef gazlar, sensörleri harekete geçirerek aktif durumda tutacak ve sensörlerin gaz maruziyetine uygun reaksiyon verdiklerini gösterecektir. Uygulanan test gazı, alarm değerlerinin aşılmasına da neden olabileceği gibi dedektörünüzden alarm uyarısı almanızı da sağlayarak dedektörünüzüzn alarm unsurlarının düzgün çalışmakta olduğunu da onaylayacaktır. Hedef gaz uygulanmasına rağmen, sensörlerde hareketlenme oluşmuyorsa dedektörünüzün sensör filtreleri tıkanmalara karşı kontrol edilmeli, gerekli temizlik yapılmalı ve gerekliyse dedektör kalibre edilmelidir. Herhangi bir düzelme meydana gelmiyorsa, sensörler değiştirilmelidir.

Filtresi tıkanmış olan oksijen sensörünün patlamış görüntüsü

www.sudemnet.com

Kapalı alan gaz dedektörleri, çalışanların potansiyel tehlike barındıran atmosferlerde güvende olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmışlardır. Gaz dedektörünüzün düzgün çalışmakta olduğunun periyodik onaylanması ise bütün kapalı alan emniyet programlarının zorunlu maddesini oluşturur. Gaz dedektörleri, kalibrasyon ve sensör hareketlendirme testleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzunuza yada Sudem Dış Ticaret Ltd. ti. firmasına danışınız.

www.gazdedektorleri.com


Sensör Hareketlendirme Test Prosedürleri: Oksijen Sensörleri Hareketlendirme Test Adımları:

-

Gaz dedektörünüzü gaz bulundurmayan ve oksijen seviyesinin normal olduğu güvenli atmosferde çalıştırınız ve dedektörünüzün normal çalışma ekranına gelmesi için bekleyiniz.

-

Rüzgarın olmadığı durgun hava ortamında dedektörünüzü ağzınızdan 2.5 cm uzakta tutunuz.

-

Sensör açıklıklarına doğru güçlü bir şekilde 3 saniye kadar nefes veriniz.

-

-

Sensörlere doğru nefes verdikten hemen sonra LCD ekranında oksijen ölçüm değerini kontrol ediniz. Nefesiniz ile gerçekleştirdiğiniz bu işlem, dedektörünüzün güvenli ortam okuması olan 20,9% oksijen değerinden daha düşük konsantrasyonlara doğru düşmesine neden olacaktır. Kullanıcıya bağlı olarak oksijen konsantrasyon değeri 1 ila 10% aralığında düşme gösterebilir. Dedektörde ayarlı bulunan alarm değerlerine bağlı olarak da oksijen okuması için alarm uyarısı alabilirsiniz. Bu şekilde dedektör alarm uyarı etkinliği de test edilmiş olacaktır. Bu işlemi dedektörünüzü kullanmasanız bile hergün mutlaka tekrarlayınız. Böylece dedektörünüzün oksijen sensörü aktif durumda kalacak ve yaşam ömrü maksimize edilecektir. Eğer dedektör oksijen sensörü nefesle hareketlendirme işlemine yanıt vermiyorsa: • Kirlenmiş olan sensör filtrelerini temizleyiniz yada yenileyiniz. • Dedektörünüzün kullanım kılavuzuna danışınız. • Sudem Dış Ticaret Ltd.ti. firmasına danışınız.

www.sudemnet.com

www.gazdedektorleri.com


Gaz Dedektör Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar:

- Dedektörünüzde sensör hareketlendirme testi uygulayınız: Gaz dedektörünüzü, ölçtüğü hedef gaz veya gazlara - mümkünse her gün - maruz bırakıp gaz algılama sensörlerini hareketlendiriniz. Oksijen sensörleri için mutlaka her gün nefesinizle sensör hareketlendirme işlemini yapınız. Bu şekilde dedektörünüzü kontrol edecek, oksijen sensörünü aktif halde tutacak ve sensör ömrünü maksimize edebileceksiniz.

- Dedektörlerinizi periyodik olarak kalibre ettiriniz: Gaz dedektörünüzü en fazla altı ayda bir kalibre ettiriniz. Gaz ölçüm uygulama ve hassasiyet ihtiyacınıza bağlı olarak mümkünse kalibrasyonun daha sıklıkla yaptırılması da tavsiye edilmektedir. Bu şekilde dedektörünüzün sensörlerinde zamanla meydana gelen yıpranma sonucu ölçüm sapmaları giderilebilecek ve dedektörünüzden ilk günkü ölçüm hassasiyeti alınmaya devam edilebilecektir.

- Dedektörlerinizin şarj seviyelerini ve batarya doluluk durumlarını kontrol ediniz: Dedektörünüzün şarj durumunu mümkünse her gün kontrol ediniz. Unutmayınız ki uzun süre şarj edilmeden kapalı tutulan dedektörlerin bataryalarında ya şarj tutma verimleri azalmakta yada şarj tutamaz duruma gelmektedir. Alkaline tip batarya kullanımında da eskiyen pil akmakta ve enerji bloğuna zarar vermektedir.

- Dedektörlerinizi sıklıkla kullanınız: Yaygın olan inanışın tersine, kullanılmadan kapalı tutulan dedektörlerin sensörleri, aktif ve yoğun olarak kullanılan dedektörlerin sensörlerine kıyasla daha kısa zamanda ömürlerini tamamlamaktadırlar. Buradan yola çıkarak, dedektörünüzün sensörlerinin ömrünü maksimize etmek için dedektörlerinizi yoğun olarak kullanınız ve sık sık sensörleri aktif durumda tutacak gaz seviyelerine maruz bırakınız.

- Dedektörlerinizin durumlarını periyodik kontrol ediniz: Dedektörlerinizin dış kabinini ıslak yumuşak bir bezle temizleyiniz. Çözücü, sabun yada fırçalar uygulamayınız. Dedektörünüzü çalışma şekli, batarya verimi, ölçüm doğruluğu, hassasiyeti, dış kabinin, filtrelerin ve aksesuarların durumu çerçevesinde periyodik olarak kontrol ediniz. - Dedektörlerinizi dikkatle kullanınız: Dedektörünüzü uzun süreli olarak sıvıların içerisine sokmayın, yüksekten düşürmeyin, aşırı sıcak, aşırı tozlu, aşırı ıslak ortamlardan ve aşırı darbelerden koruyunuz. Dedektörünüzün kabinini açmayınız, sensörleri ve diğer aksamları yerinden çıkartmayınız. Batarya değişimi gerekmekteyse Sudem Dış Ticaret Ltd.ti.’ ne danışınız.

www.sudemnet.com

www.gazdedektorleri.com


- Dedektör sensörlerinizi koruyunuz: Yanıcı gaz sensörlerini 100% LEL ölçüm seviyesi üzeri çok yüksek yanıcı gaz konsantrasyonlarına maruz bırakmayınız. Aksi uygulamalarda, yanıcı gaz bulunmayan ortamda bulunulmasına rağmen, yanıcı gaz ölçümü 0 (sıfır) seviye okumasına düşmüyorsa, kalibrasyon menüsüne girip, manuel olarak AUTO ZERO (otomatik sıfırlama) işlemini gerçekleştiriniz. Bu işlemin detayları için kullanım kılavuzunuza danışınız. Katalitik yanıcı gaz sensörleri, yanıcı gaz algılama yeteneklerini olumsuz etkileyebilen silikonlu yada klorlu bileşiklerin mevcudiyeti nedeniyle de olumsuz etkilenebilirler ve algılama yapamaz duruma gelebilirler. Diğer taraftan bütün sensörler, maksimum algılama kapasitelerinin dışındaki gaz konsantrasyonlarına maruz kalmaları nedeniyle arızalanabilirler yada geçici olarak yanlış yüksek konsantrasyon değerleri gösterebilirler. Zehirleyici gaz sensörleri de aynı şekilde gaz bulunmayan ortamda bulunulmasına rağmen 0 (sıfır) seviye okuması göstermemekteyse, kalibrasyon menüsüne girip, manuel olarak AUTO ZERO (otomatik sıfırlama) işlemini gerçekleştiriniz. Bu işlemin detayları için kullanım kılavuzunuza danışınız. Çok yüksek konsantrasyonda ve uzun süre hedef gaza maruz kalan sensörlerin yaşam ömrü ciddi oranda azalmaktadır. Bunun yanında bütün sensörler, aşırı basınç ve sıcaklık artışından olumsuz olarak etkilenmektedirler, yanlış ölçüm sonuçları verebilmekte yada arızalanabilmektedirler. Bu nedenle dedektörlerinizi doğrudan güneş ışığı altında yada araç içerisinde bırakmayınız.

Yukarıda belirttiğimiz kurallara uyduğunuz taktirde gaz dedektörleriniz uzun yıllar ilk günkü hassasiyet ile sizlere hizmet vermeye devam edeceklerdir. Belirtilen kuralların takip edilmemesi sonucu oluşabilecek arızalar, garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir. Dedektörünüzün verimli kullanımını sağlamak ve diğer hususlar için kullanım kılavuzuna yada Sudem Dış Ticaret Ltd. ti. firmasına danışınız.

www.sudemnet.com

www.sudemnet.com

www.gazdedektorleri.com

www.gazdedektorleri.com

Gaz Dedektör Kullanım Uyarıları  

Gaz Dedektörler

Advertisement