Page 1

Plan de activitate al Biroului Naţional ELSA România 2012 - 2013

PLAN ANUAL DE ACTIVITATE Biroul Naţional ELSA ROMÂNIA 2013 - 2014 ELSA • The European Law Students’Association


Plan de activitate al Biroului Naţional ELSA România 2012 - 2013

OYOP Preşedinte 1. Board Management 1.1 Menţinerea unui Birou Naţional unit, profesionist, şi competent; 1.2 Colaborare cu Vicepreşedintele Marketing în crearea unei mape de prezentare, atât în format digital, cât şi fizic, în vederea folosirii acesteia la contactarea de posibili parteneri/colaboratori; 1.3 Actualizarea alături de ceilalţi colegi de Birou Naţional, în special cu Vicepreşedintele Marketing, a siteului ELSA România şi modificarea aspectului acestuia într-o manieră atractivă atât pt membrii asociaţiei, cât şi pentru orice persoană interesată; 1.4 Crearea funcţiei de Director PR în colaborare cu Biroul Naţional. 2. Expansion 2.1 Sprijinirea Grupurilor Locale de Iniţiativă; 2.2 Deplasarea în Grupurile Locale ce întâmpina probleme; 2.3 Crearea şi implementarea handbook-urilor pentru grupurile de iniţiativă; 2.4 Sprijinirea Grupurilor Locale cu statut de membru observator; 2.5 Creşterea numărului de Grupuri Locale la cel puţin 13. 3. External relations 3.1. Parteneriate şi colaborări 3.1.1 Încheierea a cel puţin unui parteneriat general cu o firmă de avocatură/casa de avocatură, etc; 3.1.2 Luarea unor măsuri în ceea ce priveşte parteneriatul cu Universul Juridic; 3.1.3 Începerea unei colaborări cu Consiliul Europei; 3.1.4 Colaborare cu Ministerul Educaţiei pe termen lung; 3.1.5 Crearea unei colaborări cu diferite asociaţii studenţeşti cât şi îmbunătăţirea relaţiilor cu cele alături de care am mai colaborat (spre exemplu, ANOSR). 3.2. Seniori 3.2.1 Menţinerea, îmbunătăţirea, respectiv reluarea relaţiei cu seniorii ELSA România; 3.2.2 Crearea unui eveniment în cadrul ICN pentru seniori, dar şi într-o oarecare măsură pentru membrii ELSA România; 3.2.3 Crearea unei baze de date, în colaborare cu Secretarul General, cu toţi seniorii ELSA România. 3.3. Preşedinţi naţionali/internaţionali 3.3.1 Implicarea mea la nivel internaţional în working groups; 3.3.2 Participare la doua ICM-uri; 3.3.3 Formarea unei echipe de preşedinţi unită, profesionistă şi competenţă. 4. Organizarea unor evenimente internaţionale 4.1 Motivarea şi susţinerea organizării unui eveniment internaţional de către un Grup Local.

ELSA România • Bvd. Mihail Kogălniceanu, 34-36 București, România CIF: 10832274 • office@elsa.ro • www.elsa.ro Cont RON: RO51RNCB0090126818830001

2


Plan de activitate al Biroului Naţional ELSA România 2012 - 2013

OYOP Secretar General /Internal Management 1. Actele asociaţiei 1.1 Modificarea actelor constitutive şi înregistrarea Biroului Naţional în funcţie de nevoile existente; 1.2 Încheierea de acorduri scrise cu actualii parteneri şi cu viitori parteneri; 2. Actele interne ale asociaţiei 2.1 Continuarea procesului de restructurare a Regulamentului de Ordine Interioară şi a Carții Deciziilor; 2.2 Refacerea reglementarii Marketing din Cartea Deciziilor alături de Vicepreşedintele Marketing şi adoptarea în cadrul ICN; 2.3 Implementarea formatelor uniformizate pentru actele interne în activitatea ELSA România şi încurajarea implementării lor în cadrul Grupurilor Locale. 3. Bazele de date 3.1 Realizarea unei baze la nivel naţional a membrilor până la ICN XXXIII; 3.2 Realizarea unei baze de date la nivel naţional a seniorilor şi numirea unui Director/responsabil pentru relaţia cu seniorii; 3.3 Realizarea unei baze de date a actualilor şi a foştilor parteneri, precum şi una în care să identificăm potenţiali colaboratori. 4. Training pe R.O.I. şi C.D. / general ELSA knowledge 4.1 Realizarea unui plan de bază după care să se desfăşoare aceste sesiuni în cadrul Grupurilor Locale 4.2 Participarea unui procent ridicat din numărul recruţilor la aceste sesiuni (minim 60 – 70% dintre aceştia); 4.3 Realizarea unui ELSA Guide. 5. Întâlnirea Consiliului Național 5.1 Concentrarea pe găsirea de soluţii în problemele identificate în cadrul activităţii secretarilor în cadrul atelierelor; 5.2 Modificarea formularului pentru raportul de activitate în vederea obţinerii de informaţii relevante de la Secretarii Generali ai Grupurilor Locale; 5.3 Publicarea în decurs de maxim 20 de zile de la sfarsitul ICN a regulamentelor actualizate în conformitate cu modificările din plenare.

OYOP Trezorier/Financial Management 1. Întocmirea şi depunerea raportărilor (bilanţurilor) contabile ale ELSA România pe perioada 2008-2012 la administraţia financiară. 2. Împreună cu Preşedintele atragerea unor noi parteneri/sponsori generali pentru ELSA România. 3. Actualizarea Titlului IV referitor la Finanţe din ROI şi “Handbook-ului Trezorierului”, şi asigurarea implementării efective a acestuia. 4. Alcătuirea împreună cu Biroul Naţional a unui plan de strângere de fonduri. 5. Sprijinirea fiecărui Grup Local pentru atragerea de granturi ELSA Development Fund (EDF) pentru ELSA România • Bvd. Mihail Kogălniceanu, 34-36 București, România CIF: 10832274 • office@elsa.ro • www.elsa.ro Cont RON: RO51RNCB0090126818830001

3


Plan de activitate al Biroului Naţional ELSA România 2012 - 2013

proiectele majore pe care le organizează. 6. Înfiinţarea postului de Director de Fundraising ELSA România, care să aibă ca principal obiectiv implementarea planului de strângere de fonduri. 7. După înregistrarea noului Biroul Naţional, obţinerea dreptului de access la conturile ELSA România, aflate atât la Banca Transilvania cât şi Banca Comercială Română. 8. Alcătuirea unui buget pragmatic şi echilibrat pentru întreg mandatul 2013-2014, care să ia în calcul atât veniturile cât şi cheltuielile posibile. 9. Asigurarea transmiterii din timp şi la cât mai mulţi membri, seniori şi persoane apropriate ELSA România, a formularelor 200 şi 230, dar şi a datelor necesare pentru redirecţionarea celor 2% din impozitul plătit către ELSA România.

OYOP Vicepreşedinte Activităţi Academice 1.Proiecte AA 1.1. MCC 1.1.1 Structura identică; 1.1.2 Regulament identic; 1.1.3 Organizarea a minim două / semestru. 1.2 NMCC 1.2.1 Cel puţin trei (Civil, Penal, Drepturile Omului, Comercial, etc); 1.2.3 Cooperarea a 1-2 Grupuri Locale pentru organizarea lor; 1.2.3 Respectarea unei structuri identice; 1.2.4 Participarea a minim opt Grupuri Locale. 1.3. L@W 1.3.1 Format identic în toate Grupurile Locale; 1.3.2 Separarea şi delimitarea limitelor evenimentului care intră sub incidenţa AA. 1.4. Concurs de Eseuri 1.4.1 Organizarea a cel puţin un concurs în fiecare Grup Local, şi unul la nivel naţional. 1.5. Legal Research Group (LRG) 1.5.1 Colaborarea Grupurilor Locale pentru realizarea şi divizarea sarcinilor fiecărui Grup Local. 1.6. Dezbateri legale 1.6.1 Înfiinţarea unui club de dezbateri în fiecare Grup Local; 1.6.2 Colaborarea cu ARDOR; 1.6.3 Realizarea ELSID. Principalul obiectiv pentru anul 2013/2014 va fi înfiinţarea unui club de dezbateri în fiecare Grup Local, ca în 2014/2015 să se realizeze ELSID. 1.7. Cafenea Juridică 1.7.1 Eliminarea din evenimentele AA şi returnarea acestuia departamentului Seminare şi Conferinţe. ELSA România • Bvd. Mihail Kogălniceanu, 34-36 București, România CIF: 10832274 • office@elsa.ro • www.elsa.ro Cont RON: RO51RNCB0090126818830001

4


Plan de activitate al Biroului Naţional ELSA România 2012 - 2013

1.8. Revista AA 1.8.1 Realizarea unei ediţii a revistei, conţinând evenimentele AA din întreaga reţea ELSA România; 1.8.3 Realizarea unor logo-uri pentru evenimentele naţionale în colaborare cu Vicepreşedintele Marketing. 1.10. Evenimente noi pentru reţeaua ER 1.10.1 Contract Competition – distribuirea informaţiilor pentru a porni evenimentul având aceeaşi structura şi format la nivel local şi naţional, eventual şi internaţional. 2. Organizare departament 2.1. Numirea unui Director MCC; 2.2. Continuarea actualizării Manualului AA şi actelor conexe după structura ELSA Internaţional; 2.3. Filtrarea evenimentelor AA în fiecare Grup Local, astfel ca principalul obiectiv al departamentului AA ELSA România să fie expres asupra evenimentelor AA; 2.4. Instruirea membrilor cu privire la proiectele Activităţi Academice prin intermediul Vicepreşedinţilor AA ai Grupurilor Locale.

OYOP Vicepreşedinte Seminare &Conferinţe 1. Organizarea departamentului 1.1 Instruirea semestrială a membrilor S&C cu privire la organizarea de proiecte S&C prin intermediul vicepreședinților S&C; 1.2 Traducerea handbook-ului S&C/SV/IFP cu ajutorul vicepreședinților S&C; 1.3 Realizarea unei baze de date cu proiectele S&C a Grupurilor Locale şi cu materialele folosite în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea unui proiect de către fiecare Grup Local; 1.4. Instruirea în cadrul întâlnirii departamentale cu privire la realizarea unui mape de proiect şi completarea formularelor specifice S&C. 2. Proiecte S&C 2.1 Discuţii panel. Prelegeri. Seminare. Conferinţe 2.1.1 Organizarea de către fiecare Grup Local a unui eveniment IFP pe tema Media Law; 2.1.2 Organizarea unei Conferinţe Naţionale cu ocazia ELSA Day pe tema Human Rights de către cel puţin două Grupuri Locale în colaborare; 2.1.3 Organizarea de către cel puţin 5 Grupuri Locale a unui eveniment S&C cu ocazia ELSA Day; 2.1.4 Organizarea semestrială de către fiecare Grup Local a unei prelegeri sau discuţii panel. 2.2 Study Visit. Vizita Instituţională 2.2.1 Implicarea fiecărui Grup Local în cel puţin un Study Visit; 2.2.2 Organizarea a cel puţin unui Study Visit multilateral care să implice şi participarea a cel puţin unui Grup Local din altă ţară; 2.2.3 Organizarea unei vizite instituţionale de către cel puţin două Grupuri Locale în colaborare cu participarea membrilor din toate Grupurile Locale.

ELSA România • Bvd. Mihail Kogălniceanu, 34-36 București, România CIF: 10832274 • office@elsa.ro • www.elsa.ro Cont RON: RO51RNCB0090126818830001

5


Plan de activitate al Biroului Naţional ELSA România 2012 - 2013

2.3 Şcoli de vară. 2.3.1 Organizarea a cel puţin trei şcoli de vară internaţionale în reţeaua ELSA România; 2.3.2 Organizarea unei şcoli de vară naţionale de către cel puţin două Grupuri Locale în colaborare dintre care cel puţin unul să nu fi organizat o Şcoală de Vară în trecut.

OYOP Vicepreşedinte STEP 1. Postuniversitaria 1.1 Număr minim de 40 locuri pentru fiecare Grup Local; 1.2 Stabilirea unei taxe de participare pentru fiecare Grup Local; 1.3 Interviuri obligatorii pentru participanţi; 1.4 Găsirea unei soluţii fezabile pentru cei ce nu pot obţine multe locuri pentru eveniment. 2. Perspective Juridice 2.1 Organizat de trei ori pe an în colaborare cu S&C şi AA; 2.2 Delimitarea clară a limitelor evenimentului. 3. Schimb Intern de Studenţi (SIS) 3.1 Promovare eficientă a locurilor de practică în cadrul reţelei ELSA (sub orice formă); 3.2 Program social diversificat şi atrăgător; 3.3 Organizat în perioade diferite de fiecare Grup Local ( nu SIS naţional); 3.4 În cazul în care nu există aplicanţi (în situaţia asta > excluderea SIS din cadrul proiectelor STEP). 4. Student Trainee Exchange Programme (STEP) 4.1 Instruirea Vicepreşedinţilor STEP ai Grupurilor Locale pe negociere şi public speaking; 4.2 Obţinerea unui număr minim de 20 STEP; 4.3 Colaborare strânsă între Vicepreşedinţii Grupurilor Locale; 4.4 Realizarea unui Handbook; 4.5 Numirea unui Director STEP ( Promovare şi Student Hunting); 4.6 Instruire pe Student Hunting şi Job Hunting la întâlnirea departamentală şi ICN; 4.7 Diversificarea locurilor de practică obţinute prin STEP (Tribunale, Parchete, etc.); 4.8 Obţinerea de STEP pe tema IFP; 5. Job Fest + Practica Specială; 5.1 Implementarea de Job Fest în fiecare Grup Local; 5.2 Implementarea Practicii Speciale în fiecare Grup Local (cel puţin de două ori pe an); 5.3 Trimiterea Traineeship Acceptance Form (TAF) la timp.

OYOP Vicepreşedinte Marketing 1. ELSA România Online 1.1 Site funcţional, actualizat şi dinamic al ELSA România şi al Grupurilor Locale; 1.2 Promovarea evenimentelor naţionale şi internaţional pe elsa.ro; 1.3 Site-uri destinate special evenimentelor naţionale şi internaţional; ELSA România • Bvd. Mihail Kogălniceanu, 34-36 București, România CIF: 10832274 • office@elsa.ro • www.elsa.ro Cont RON: RO51RNCB0090126818830001

6


Plan de activitate al Biroului Naţional ELSA România 2012 - 2013

1.4 Director IT care să administreze platforma elsa.ro; 1.5 Directori IT la nivel local (opţional). 2. Instruire şi îndrumare 2.1 Realizarea unui Marketing Handbook şi a unui ELSA România Online Site Management Handbook; 2.2 Organizarea unor sesiuni de pregătire pentru membrii MKT, cuprinzând training axat pe realizarea materialelor, pe utilizarea programelor aferente şi pe fundraising; 2.3 Sesiuni de instruire privind platforma elsa.ro; 2.4 Sprijinirea Grupurilor Locale pe partea de marketing la evenimente mari sau ori de câte ori este nevoie (verificarea concordantei cu standardele, sugestii, retuşuri etc.). 3. Materiale de promovare şi acte/documente 3.1 Pachet de şabloane actualizat şi detaliat, conţinând modele elegante, uşor de utilizat şi practice pentru: afişe, mape, prezentări, Study Visit Guide, bilete/invitaţii, plăcute nume speaker, ecusoane, ROI şi CD, contracte, delegaţii, adeverinţe, buletine de vot etc.; 3.2 Implementarea şi utilizarea pachetului de şabloane la nivel naţional, respectiv local. 4. Parteneri şi sponsori 4.1 Respectarea obligaţiilor legate de promovare asumate faţă de parteneri şi sponsori; 4.2 Asigurarea vizibilităţii acestora la evenimentele naţionale şi internaţional precum ICN şi NETD, pe site-ul elsa.ro, în semnăturile membrilor BN-ului, în comunicate de presă etc; 4.3 Abordarea unor potenţiali parteneri şi sponsori, cu prezentări atractive şi corecte ale activităţii ELSA România; 4.4 Identificarea şi abordarea altor asociaţii ca potenţiali parteneri (de ex. ANOSR); 4.5 Directori PR la nivel naţional şi local (unde este cazul); 4.6 Director Seniori la nivel naţional.

OYOP Vicepreşedinte Resurse Umane 1. Administrativ 1.1. Crearea unui sistem de punere în comun a bunelor practici RU din reţeaua ELSA România şi din afara ei; 1.2. Instruirea omologilor de la nivel local cu privire la leadership; 1.3. Crearea unui handbook RU pentru ELSA România şi unul pentru ELSA Internaţional; 1.4. Reactualizarea bazei de date a trainerilor ELSA România; 1.5. Transmiterea unui pachet minim de cunoştinţe şi deprinderi pentru membrii Birourilor Locale. 2. Pilonii principali 2.1 Crearea în fiecare Grup Local a unui assessment center pentru recrutare; 2.2 Implementarea de traininguri obligatorii pentru coordonatorii de proiect; 2.3 Stabilirea temelor de training în concordanţă cu activitatea ce urmează; 2.4 Crearea de formulare de evaluare a publicului intern şi extern; 2.5 Crearea unui standard minim de interacţiune între departamente; ELSA România • Bvd. Mihail Kogălniceanu, 34-36 București, România CIF: 10832274 • office@elsa.ro • www.elsa.ro Cont RON: RO51RNCB0090126818830001

7


Plan de activitate al Biroului Naţional ELSA România 2012 - 2013

2.6 Crearea unui sistem de feedback activ; 2.7 Asigurarea continuităţii NETD. 3. Relaţia cu internaţionalul 3.1 Determinarea Biroului Internaţional pentru a crea un post de Director Resurse Umane; 3.2 Contribuirea la dezvoltarea strategiei RU în alte Grupuri Naţionale; 3.3 Colaborarea cu ceilalţi omologi. 4. Coaching 4.1 Implementarea unui “buddy-system” – ajutor reciproc între departamente/Grupuri Locale în funcţie de context.

Componenţa Biroului Naţional 2013-2014 1. Preşedinte: Mircea CIUTĂ 2. Director IM: Marian MĂNESCU 3. Director FM: Laurenţiu GHERASE 4. Vicepreşedinte AA: Bogdan ILEA 5. Vicepreşedinte S&C: Diana FINKELSTEIN 6. Vicepreşedinte STEP: Cosmin TĂNASE 7. Vicepreşedinte MKT: Ioan SUCIU 8. Vicepreşedinte RU: Cătălin CURTEZA

ELSA România • Bvd. Mihail Kogălniceanu, 34-36 București, România CIF: 10832274 • office@elsa.ro • www.elsa.ro Cont RON: RO51RNCB0090126818830001

8

Oyop bn 2013 2014