Page 1

Č Í SLO 2

Rozhovor s lídrem firmy LE & CO Ing. Alešem Lencem o podnikání v Čechách str. 8–9

Tipy pro váš úspěch

Jak tvrdou hru musí zvládat profesionální obchodník? str. 10–11


E D I TORIAL

MILÍ ČTENÁŘI, kdo z nás by neuvítal profesionální úroveň služeb a produktů? Ať už jde o restauraci, autoservis, nové auto, nebo tak běžnou záležitost jako nákup v potravinách… Snad všichni alespoň podvědomě čekáme, že se k nám jako ke klientovi bude druhá strana chovat na určité úrovni. Ideálně na té profesionální. Totéž očekáváme i ve firemním životě od dodavatele a vlastně i od svých kolegů. A díky tomu, že dnešní trh konkurenci přeje a u většiny služeb i výrobků je z čeho a koho si vybírat, je profesionalita stále důležitějším faktorem. Jenže co to vlastně znamená „být profesionál“? Co je ta důležitá ingredience, která odliší nadšeného amatéra od profesionála, ke kterému se budete rádi vracet? Rozhodli jsme se tomuto tématu trochu podívat na zoubek a věnovali mu číslo časopisu, které právě držíte v ruce. Doufáme, že pro vás bude inspirací.

Vlasta Opelková výkonná ředitelka Business Success, spol. s r.o.

OBSAH 3

Kam směřujeme

Jak hraje orchestr, určuje vždy jen dirigent

6–7

10–11

Co se skrývá za úspěchem?

Jak tvrdou hru musí zvládat profesionální obchodník?

Pod povrchem

4–5

Téma Kompetence jako životní přístup a cesta k profesionalitě

8–9

Rozhovor

Ing. Aleš Lenc: Tvrdá práce je pro nás i hrou

Tipy pro váš úspěch

12–13

Zeptali jsme se

Být profesionál. Co to znamená?

14

Rozhovor

V životě se řídím heslem Když nemůžeš, tak přidej

15

Inspirace

Umění měnit životy druhých k lepšímu

VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 | IČO: 29028809 | redakce@prospectea.cz EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E22522 | TEXT A FOTO: Marketingové oddělení Business Success, spol. s r.o., a Shutterstock | vydáno v listopadu 2016

2


Jak hraje orchestr, určuje vždy jen dirigent

KAM SMĚŘUJEME

Dnes není výjimkou, že firmy slaví desáté, dvacáté či vyšší výročí svého založení. Ale taktéž není výjimkou, že mnoho majitelů, kteří se zároveň snaží být řediteli, začne po letech ztrácet trpělivost. Už nemají ten počáteční elán, mají pocit, že všechno trvá příliš dlouho a funguje pouze s příliš velkým úsilím z jejich strany. Pokud si uvědomíme, že žijeme také proto, abychom po úspěšné snaze zažívali i radost a požitek, tak potom zejména majitelé si s určitou trpkostí uvědomí, že to, co prožívají, „není to pravé“. A to přes veškerý úspěch, kterého dosáhli. Člověk asi tuší, že majitel a šéf nejsou identické pojmy. Neznalost tohoto základního rozdílu vede k tomu, že vlastníci firem ani po letech snažení nevidí světlo na konci tunelu. Mnozí z nich by rádi vedli svoji společnost koncepčně, ale nedaří se jim vymanit se z denní operativy. Po dlouhých letech tvrdé práce tak mají pocit, že na poli delegovaní úkolů ostatním jsou stále pouze na začátku. Namísto pocitu uspokojení z dobře vybudované firmy přichází stres, přepracovanost a v konečném důsledku stagnace.

Zaměřit se na funkci

Co tedy patří k těm nejzákladnějším úkolům majitele, aby měl šanci po čase opustit denní řízení své skupiny? Jedním z jeho hlavních úkolů je, aby sepsal věci, které vždy fungovaly a fungují i dnes. Majitel nejednou vzpomíná na „staré dobré časy“, když „to“ bylo ještě malé, on běhal mezi lidmi, stíhal všechno kontrolovat, korigovat a vdechoval do skupiny FUNKČNOST. Ale po čase už není zajištěné, aby to, co fungovalo, bylo zachycené a zahnízděné v hlavách lidí, protože majitel už nemá tolik času mezi nimi běhat a o vše se postarat. Výsledek? Stav firmy se zhoršuje. Protože jak se dámy jménem Správnost a Funkčnost začnou nenápadně vytrácet, život upadá. Tak to je. A nikdo nevidí, co bylo tím rozhodujícím faktorem, díky němuž předtím vítězili. Proto je jedním ze základních úkolů majitele mít fungující věci sepsané. Týká se to hlavně nastavení základních pravidel, struktury firmy, ověřených pravd a postupů v jejích jednotlivých částech.

Pozor na proces pozměňování

Dalším a možná nečekaným úkolem majitele je zabezpečit, aby to, co ve firmě vždy fungovalo a je už zachycené, následně prosadil do standardního používání. Nestačí mít věci pojmenované a sepsané v šanonu, je nutné je doslova vnutit do života skupiny. Jinak nastoupí velmi nebezpečný proces POZMĚŇOVÁNÍ. Zde se skrývá velká odpověď na to, proč se mnoho majitelů musí po delegování vedení firmy v dobrém stavu vrátit do roka dvou nazpět, aby ji zachránili z problémů. Po návratu nejsou překvapeni z toho, co jejich nástupci ze zaběhnutých fungujících standardů změnili, ale z toho, co ještě změnit nestihli. V obchodě, dodávání, způsobu řízení, směrnicích, zaběhnutých rutinách. Pokud jako majitel nebudete mít pozměňování fungujícího modelu pod kontrolou, budete v problémech.

opravdu fungovalo. Jinak bude stále hasit dopady odklonů od fungujícího modelu a firma mu bude viset na noze jako koule z ocele. Tady nepomůže dovolená. Tady pomůže vyhrnout si rukávy a dokončit svou práci. A potom se za odměnu těšit z toho, že určité věci už nemusí vykonávat on sám a může se věnovat budoucnosti. Povinnosti nejvyššího jsou dané. Tomu se nedá uniknout. A pokud na to už nemá chuť, měl by firmu raději předat. Rastislav Zachar

Nesmí chybět chuť

Existují věci, které má na starosti ten nejvyšší. Možná je jeho aktuální stres a znechucení z práce hlavně následkem toho, že ještě stále nedodal svým lidem dlouhodobě platné instrukce. Ale může se dirigent orchestru divit, že jeho hudebníci nehrají tak, jak si představuje, když jim nerozdal noty? Anebo když je nedovede k tomu, aby hráli přesně podle nich? Možná musí majitel ještě jednou zatnout zuby, pustit se do práce, dát k dispozici svou moudrost a vtlačit do své společnosti to, co chce, aby v ní

3


TÉMA

Snad každý, kdo někdy v úžasu sledoval šikovného řemeslníka při práci, zatoužil po tom, na chvíli si to s ním vyměnit a zažít ten pocit jistoty a naprosté kontroly bez úsilí. S oblibou se také ztotožňujeme se skvělými sportovci, s vynikajícími zpěváky nebo herci. Necháme se inspirovat úspěšnými profesionály a rádi je následujeme, pokud jsou ochotní svou moudrost sdílet. Jsou to často lídři ve svých oborech a svět je díky nim lepší místo, protože jej rozvíjejí a zlepšují. Chytří lidé si jich váží a neschopní jim závidí. Ti, kteří skutečně něco umí, jsou zdravě sebejistí a stabilizují celé své okolí, pro které jsou majákem v bouři a pevným bodem uprostřed peřejí chaosu.

Kompetence jako životní přístup a cesta k profesionalitě Co zachrání jedince, vztah, rodinu, firmu nebo stát? Co je garancí úspěchu, přízně zákazníků a finanční stability? Kompetence a její výsledky demonstrované ve fyzikálním vesmíru. Řemeslo se kdysi dědilo a předávalo z otce na syna. Syn stál otci po boku roky, pozoroval jeho zručnost a učil se zacházet s nástroji, zbraněmi nebo lidmi. Jeho vzdělání trvalo celé roky a dostávalo se mu pouze pravdivých, prakticky použitelných informací a zkušeností. Měl možnost pozorovat, zkoušel pracovat s dozorem otce a postupně se všemu naučil. Potom, když už jeho otec pracovat nemohl, byl mu stále nápomocný alespoň radou. A tak to šlo dál a dál. Podobně se dcera učila od matky starat se o domácnost, vařit, prát, uklízet a pečovat o děti. Učila se starat o zahrádku, zvířata a hospodařit. Děti byly kdysi vychovávány tak, aby brzy nabyly všech potřebných kompetencí, aby porozuměly životu a jeho zákonům. Samozřejmě měly své problémy, doba byla nejistá jiným způsobem, ale byly si jisté samy sebou, svou rolí a postavením v životě.

Realita současnosti

4

Dnešní doba se zrychluje, děti netuší, čím se jejich rodiče živí, a samy jsou vychovávány pro život školami, ve kterých je vzdělávají učitelé, kteří častokrát sami odborníky nejsou. Učí se podle osnov skládajících se – s výjimkou exaktních věd – z polopravd nebo prakticky nepoužitelných informací. Děti tak nemají kde vzít vzor nebo funkční příklad kompetence, navíc často doma nejsou vedené k produkci a přispívání, protože všechno se dá koupit a rodiče je nemusí nic složitě učit. Sami jsou unavení z práce a rádi si odpočinou. Přijdou jim vhod počítače plné her, které jejich ratolesti zabaví. Nedávno jsem mluvil s člověkem, který byl hrdý na to, že si jeho dvouletý syn pustí v neděli ráno na tabletu pohádku a své rodiče nechá spát. Děti rostou bez rodičů, bez dobrého příkladu a bez postupně získávané kompetence a sebedůvěry. Doufáme ve školu, doufáme v kroužky a ve společnost. Dáváme ruce od dětí pryč a spoléháme na lékaře, na výchovné poradce, kouče a trenéry životního stylu. Ještě

nedávno byla životním stylem poctivá práce, důvěra mezi lidmi a pevné spojenectví partnerů životních i obchodních. Lidé si vážili mistra skláře, kováře nebo honáka, dokud svou práci dělali dobře a poctivě. Jejich synové se nestyděli za poděděné řemeslo a pokračovali ve šlépějích svých předků.

Cesta ven

Dnes mladí lidé zmanipulovaní marketingem moderní společnosti touží výhradně po kariéře manažerů, obchodníků a finančních makléřů, protože ti nemusejí pracovat a mají tak vysoké příjmy, že si mohou kupovat předražená auta se zbytečnou výbavou a domy, ve kterých se ztrácejí, aby v nich mohli okouzlovat partnerky a nové kolegy střídající se s takovou frekvenci, s jakou tito jedinci mění zaměstnání. Jenže pak dopadají tvrdě na nos, protože bez kompetence je zaměstnavatelé brzy propustí, takže jejich příjem sotva stačí na nový iPhone a škodovku na leasing. Žijí u rodičů, kteří mají za to, že doba je tvrdá, a děti podporují ještě ve čtyřicítce, protože „všechno dnes stojí pořád víc“. Rodičům nedošlo, že samostatnost a sebedůvěra jejich potomků stojí a padá s jejich skutečnými schopnostmi být prospěšnými a sloužit svým zaměstnavatelům. Tím by dosáhli zasloužených příjmů, které by neutratili za neužitečné, komerčně propagované hlouposti, ale investovali by je do sebe, svého vlastního rodinného zázemí a do výchovy svých dětí. Nepotřebovali by stovky léků a doplňků stravy na léčbu nebo potlačení svých depresí a neuróz, nepotřebovali by zástupy psychiatrů, nebrali by drogy a neutíkali od partnerů a zaměstnavatelů, u kterých logicky neuspěli.

Jak se to dotýká firem?

Částečně to vysvětluje dnešní stav trhu práce. Lidé nechtějí pracovat, slyšíme často lamentovat manažery. To je ale pravda jen zčásti. Člověk, který nic neumí, nemá v praxi výsledky a selhává. Stydí se a utíká jinam,


ale méně kvalifikovanou práci, ve které by výsledků dosáhl, nepřijme. Přiznal by selhání před sebou i svým okolím. Pravdou je i to, že každý člověk žije svůj život sám za sebe, a neměl by se vymlouvat na to, že ho zklamali rodiče a škola tím, že ho nic nenaučili. Stále má možnost se změnit. Měl by na sobě pracovat celý život, pokud se chce jednou ohlédnout a být na sebe právem hrdý. Dobrá firma nenechává své pracovníky selhávat nebo podávat špatný výkon. Taková společnost přijme lidi ochotné se učit a vytrénuje si je sama. Prací vedoucích je pak kromě jejich řízení tyto pracovníky dodatečně kvalifikovat a využít každé příležitosti k jejich růstu profesnímu i lidskému. Neochotných lidí, kteří sami nemají zájem podávat kvalitní výkon, by se měla dobrá firma co nejdříve zbavit. Je to jediná cesta, jak mít vynikající tým lidí. Lidem, kteří jsou kompetentní v oblasti své práce, říkáme profesionálové. Víme, že jim můžeme důvěřovat. Častokrát natolik, že jim svěříme své zdraví, peníze, své firmy a osud náš i našich blízkých. Tito lidé nám přinášejí klid a jistotu v tom, že naše problémy vyřeší.

Podporujte lidi – vyžadujte, aby rostli

V našich firmách podporujme vzdělávání lidí a jejich růst. Udělejme z našich zaměstnanců profesionály, zaškolujme je precizně na jejich posty a v tom dobrém je přimějme odvádět tu nejlepší práci. Jak poroste jejich kompetence, zvýší se i jejich stabilita, a to i v soukromém životě. Firma, kde pracují kompetentní profesionálové, si může diktovat ceny, a přesto se zákazníků nezbaví. Ví-li se o společnosti, že pracovat v ní znamená stát se uznávaným odborníkem, ani při dnešní nouzi o zaměstnance jistě nebude mít taková firma velké problémy najít si kvalitní pracovníky. Pokud se toto zaměstnancům nepodařilo během výchovy ani ve škole, čeká ta povinnost naučit je „řemeslo“ na vás. V tom dobrém je zachráníte, pokud tuto výzvu přijmete. Rádi vám v tom pomůžeme a na našich seminářích a kurzech vás naučíme, jak na to. Jsme tady přece pro vás. Pavel Ranc

Jak pracuje profesionál Myslí na toho, pro koho pracuje, řeší problémy, které by tento člověk musel řešit sám, a vyřeší je mnohem lépe a rychleji, než jak by to zvládl daný člověk.

Neustále se snaží dělat to, co dělá pro svého zaměstnavatele (ať už je jím firma, nebo zákazník), ještě lépe a efektivněji. Pracuje na zdokonalování svých schopností a standardů své práce.

Zná rozdíl mezi svými schopnostmi a možnostmi a mezi schopnostmi a možnostmi toho, pro koho pracuje, a ví, jaký má tento rozdíl hodnotu. Zná tak cenu své práce a nežádá za ni málo ani příliš. Cíleně se snaží tento rozdíl zvýšit tak, že zlepšuje sám sebe. Nikoli však tak, že snižuje schopnosti a možnosti toho, pro koho pracuje.

5


P O D POVRCHEM

Co se skrývá za úspěchem? Zastávají zodpovědné funkce, patří mezi úspěšné lidi na svém místě. Jak toho dosáhli, jaké jsou jejich hodnoty a co je pro ně inspirací? Čtyřem profesionálům jsme na tato témata položili 4 otázky, abyste se i vy mohli nechat inspirovat skutečně zajímavými odpověďmi. h

Miloš Lipka ředitel společnosti Din-Technik spol. s r.o.

1. K úspechu máme nakročené, ešte nie sme v cieli. Naša cesta za úspechom je položená na základoch vysokej motivácie mojej a mojich kolegov dosiahnuť úspech v podobe byť potrebným v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov. To je našim hlavným motorom. Samozrejme, chceme byť v tejto činnosti úspešní, čoho najlepším meradlom je rastúci počet zamestnancov, rastúci počet zákazníkov a rastúci obrat spoločnosti. Veľmi dôležitým faktorom je motivovanie spolupracovníkov, na tom je postavená naša spoločnosť. Vysokou motiváciou dokážeme prekonávať nedostatky v systéme organizácie. 2. Nedostatok systémovej organizácie nám spôsoboval nedostatočnú pozornosť na udržaní vydobytých pozícií, príliž vysokej migrácii ľudí. Príliš vysoká voľnosť udelená jednotlivcom má napriek vysokej hodnote motivácii negatívny vplyv na udržatelnosť procesov. Povedal by som, že výdrž motívacie je omnoho kratšia ako výdrž systémového opatrenia. Nevypláca sa nám udelená príliš veľká sloboda v rozhodovaní jednotlivca a príliš veľká dôvera v schopnosti jednotlivca na úkor kontroly. 3. Zasiata nedôvera. 4. Úpešní ľudia okolo mňa. Ľudia, ktorí sa vedia úspešne vzoprieť nepriazni osudu a väčšinou bojujú ten najťažší boj. O život. A keď sa im podarí vyhrať, o to väčšiu silu mi to dáva prekonať moje, naše drobné prekážky. Tie sa stávajú obyčajnou výzvou. Avšak pre mňa je inšpiráciou už len to ich odhodlanie, vzopretie sa.

6

Petra Fundová výkonná ředitelka Burda Praha, spol. s r.o.

1. Základem pro mě je používání zdravého selského rozumu. Tedy schopnost rozpoznat, „rozklíčovat“ jádro věci, které často bývá schované pod nánosem umně prezentovaných manažerských formulací. Obklopuji se lidmi, kteří jsou ve svých oborech lepší než já, a nebojím se to přiznat. Funguje mi snaha při jednání s partnery dospět k tzv. win-win dealu, tedy řešení, kdy obě strany mají oprávněný pocit, že spolupráce se jim vyplatí. 2. Myslím, že se nevyplácí hrát si na něco – či lépe řečeno – na někoho, kdo nejsem. Považuji za důležité zůstat autentická a věrohodná. 3. Od spolupráce s kýmkoliv mě spolehlivě odradí arogance, machrování. Tedy mnoho řečí a žádné činy. 4. Inspirují mě výsledky úspěšných lidí, nezáleží na tom, z jakých oborů. Zajímají mě detaily, které je přivedly k úspěchu, jací jsou to lidé, jak mají poskládané myšlení, jaký hodnotový žebříček. Co vše museli udělat, překonat a taky obětovat, aby dosáhli toho, čeho dosáhli. Strhující čtení je pro mě třeba o Stevu Jobsovi, Margaret Thatcher nebo z poslední doby o Jeffu Bezosovi. Celoživotní inspirací je pro mě to, co řekl T. G. Masaryk: „Nebát se a nekrást“.


1. Co myslíte, že je základ Vašeho úspěchu? Co Vám funguje? 2. Co se Vám naopak nevyplácí? 3. Co Vás stoprocentně odradí od spolupráce, ať už se jedná o dodavatele, zaměstnance apod.? 4. Kdo a co je pro Vás inspirací?

směrnici: ŽÁDNÉ FIREMNÍ POLITIKAŘENÍ. Je to jedna z prvních věcí, které se mí zaměstnanci dozvědí, když k nám nastoupí. Negativismus a pomlouvání zamořují pracovní prostředí a rychle se šíří – takže já to prostě netoleruji. Nedělám si legraci. Svým zaměstnancům říkám, že pokud uvidí nebo uslyší někoho negativně hovořit o jiném člověku z personálu – je mi jedno, kdo to je – očekávám, že to okamžitě budou řešit, ideálně přímo s daným člověkem. Jinak mohou jít na personální oddělení. Ale takové chování se netoleruje. 4. Stále mě inspirují mí klienti a můj personál. Když vidím dobré lidi dělat dobré věci, všímám si toho a moc se mi to líbí. Když jsem hovořila o tom, jak se šíří negativismus, tak stejně tak se šíří i dobré věci. Když vidíte, že se někdo jinému člověku snaží maximálně pomoci, přiměje vás to udělat to samé. Moc ráda slyším, když mí marketingoví konzultanti učí majitele malých firem, jak svou firmu zvětšit, protože oni jim skutečně pomáhají. A když se malým firmám daří, daří se nám VŠEM!

Joy Gendusa

Businesswoman of the Year 2013 (Florida, USA) PostcardMania 1. Jsou to tři věci. Zaprvé – vždy si udržuji strašně pozitivní postoj. Dokonce i když se ráno probudím a cítím se příšerně, prostě zapnu pozitivitu a s ní pokračuji dál! Za druhé – dělám DALEKO více marketingu, než by podle každého normálního člověka bylo asi nutné, ale já vím, že to je důvod, proč některé firmy rostou a většina nikoliv. Naprosto každý týden rozesílám pohlednice – nikdy jsem žádný týden nevynechala, opravdu NIKDY. Ze začátku jsem rozesílala 1 000 pohlednic týdně, a jakmile jsem si to mohla dovolit, navýšila jsem to na 2 500. Jakmile jsem si to opět mohla dovolit, znovu jsem to navýšila. Dnes pro propagaci své firmy rozesílám týdně téměř 200 000 pohlednic. Za třetí – obklopuji se dobrými lidmi. Vím, že to říká spousta lidí na pozici CEO, ale pro mě je to absolutní pravda. Věnuji velkou pozornost tomu, koho najímám, a proto je můj personál kompetentní, optimistický a pozitivní. Ve firmě si užijeme spoustu legrace. 2. Negativismus. Skutečně i co se mě týká, tak celé je to o tom zůstat pozitivní. Když si stěžujete a vzdáváte to, nikam se nedostanete. Když máme špatný týden, tak se tím samozřejmě zabýváme v našich činnostech. Ale dlouze to nerozebíráme! Prostě jdeme dál a dáme se do práce a děláme vše pro to, aby příští týden byl lepší. Rozhodně bych nebyla schopná PostcardManii vybudovat, kdybych kolem sebe měla hromadu negativních lidí – nebo kdybych taková byla já sama. 3. V žádném případě nemohu jednat s lidmi, kteří jsou hrubí nebo neomalení. Prostě s nimi jednat nehodlám. Ve firmě máme pevnou

Lubomír Galeta

ředitel sekce Produkce, předseda správní rady SERVIS CLIMAX a.s. 1. Pro mě jsou základem úspěchu lidé, se kterými spolupracuji. Jsou to kolegové, na které se můžu spolehnout a můžu jim věřit. Jsou schopni hledat řešení u věcí, které se zdají být ze začátku neřešitelné. Jsou to ti, kteří umí změnit věci, které nejsou v pořádku, i přesto, že je takto dělají už několik let. No a pak jsou to samozřejmě naši zákazníci – vždycky se nám vyplatilo si s nimi projít to, co od nás očekávají nebo co můžeme zlepšit. 2. Nikdy se mi nevyplatily věci, které jsem dělal jen pro to, aby byly. Pokud jsem ze začátku přesně nevěděl, proč věci dělám, vždycky jsem je dělal znovu. Někdy za rok, někdy hned po dokončení. 3. Když někdo nedodrží to, co slíbil, nebo když někdo lže – třeba jen proto, aby se zalíbil. 4. Inspirují mě úspěšní lidé. Firmy a věci, které fungují. Měl jsem a mám to štěstí, že jsem pár takových lidí, firem a věcí potkal a potkávám. A doufám, že taky ještě potkám.

7


ROZ HOVOR

Ing. Aleš Lenc: Tvrdá práce Společnost LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. patří mezi nejvýznamnější výrobce šunky a masných specialit na českém trhu. Za úspěchem stojí tvrdá práce a otevřená mysl. Na to, jaké byly začátky rodinného podnikání před čtvrt stoletím i co je v byznysu nejdůležitější, jsme se zeptali spolumajitele a ředitele společnosti Ing. Aleše Lence. Patříte mezi přední společnosti ve svém oboru. Můžete prozradit, jaké byly Vaše začátky? Naše začátky byly poměrně složité a dobrodružné, začínali jsme s rodinou a posléze i s pár přáteli v garáži u rodinného domku. Vše bylo poměrně hektické, chyběl nám systém i jasně definovaný cíl, spíše se jednalo o splnění snu a realizaci hobby mého otce, který firmu založil. S postupem času se situace samozřejmě měnila a v relativně krátké době jsme se, díky úsilí rodiny i všech zaměstnanců, dostali na přední příčky v oboru.

Bylo podnikání před 25 lety, když jste začínali, jednodušší? Kde jste naopak naráželi na překážky? A kde vidíte pozitiva a negativa dnes? Nelze říct, že by začátky byly jednodušší než dnešní realizace, nebo naopak. Jak už jsem zmínil, v začátcích nám chyběl jasně specifikovaný cíl a strategie, ale naopak jsme nebyli svázáni spoustou legislativních a systémových nadstandardů, jako je tomu v současné době. V současnosti máme jasně definovaný systém práce, řízení společnosti, řízení výroby a kvality jako takové, máme ustálený okruh odběratelů a dobrý tým kmenových zaměstnanců. Překážkou nám naopak jsou často nepochopitelné legislativní požadavky a vzhledem k tomu, že jsme na špičce oboru, i nadstandardní požadavky na kvalitu a hygienu výroby. Ty vyžadují nemalé investice a neustálé změny a vylepšení ve výrobním procesu. Převzal jste firmu po otci. Dalo by se tedy říct, že jste rodinnou firmou. Jaké výhody

8

přináší rodinné podnikání? Ano, firmu jsme s bratrem a sestrou převzali po našem otci, který ji založil a přivedl k rozkvětu. Výhoda rodinného podnikání je nesporná, spravujete vlastní majetek a samozřejmě vám záleží na tom, aby byla efektivita tohoto počínání co nejvyšší. Dalšími nespornými pozitivy jsou rychlost rozhodování a následné schvalování všech důležitých rozhodnutí. I u našeho stálého týmu zaměstnanců se dá použít označení „rodinný“, většina z nich s námi vyrostla a pracují u nás již od počátků.

Co je podle Vás pro úspěch v podnikání nejdůležitější? Určitě to jsou již zmíněné strategie a systém práce, samozřejmě maximální nasazení vedení společnosti i všech zaměstnanců, naslouchání požadavkům trhu, sledování všech nových trendů, průběžná modernizace procesu a maximální důraz na kvalitu finálního produktu. Jak je Vám nápomocna společnost Business Success, se kterou spolupracujete? Společnost Business Success nám je a byla nápomocna v budování systému, organizačního schématu společnosti, v dalším rozvíjení lidských zdrojů a jejich potenciálu a v kompletním poradenském servisu.

V čem vidíte největší přínos v tom, mít vedle sebe takového partnera, jako je Business Success? Přínosem je aplikace rozsáhlých zkušeností Business Success ohledně lidských zdrojů a systémového řízení a neustálého vylepšování

procesů. V neposlední řadě samozřejmě možnosti školení pro vedení a zaměstnance i kontinuální poradenský servis.

Velkou roli hrají ve firmě lidé. Jak dosahujete toho, aby práce Vašich zaměstnanců byla kvalitní? Samotní zaměstnanci jsou samozřejmě velmi důležitým článkem společnosti. Pracujeme na zvyšování jejich osobní integrity, zájmu o chod společnosti, nabízíme jim možnost dalšího rozvoje a důsledně kontrolujeme výsledky a kvalitu odvedené práce. Na druhou stranu jim zajišťujeme jistotu zaměstnání v prosperující společnosti, dobré a spravedlivé ohodnocení jejich práce a co nejpříjemnější pracovní prostředí. Jak jsem již zmínil, našich zaměstnanců si velmi vážíme, bez jejich perfektně odvedené práce by to prostě nešlo. Jako lídr společnosti musíte hledat nové možnosti, jít stále dopředu. Kde čerpáte nové poznatky?


je pro nás i hrou

Nové poznatky čerpáme právě z konzultací s předními odborníky v oboru, ve sledování situace na trhu a nových trendů, často navštěvujeme podobné společnosti u nás i v zahraničí. Z každé takové návštěvy či konzultace si odnesete nějaký nový poznatek nebo námět k dalšímu vylepšení systému či samotného provozu. Neustále si stavíme nové výzvy a cíle – práce je pro nás nejen tvrdým denním chlebem, ale i hrou… Jistě je Vaše práce náročná. Abyste mohl úspěšně vést firmu, je třeba i odpočívat. Jak nejraději relaxujete? Rád cestuji, sportuji, poznávám nové věci, kultury, místa a lidi, kteří mě inspirují a posouvají dopředu. Prozradíte nám, jaké jsou Vaše profesní plány a jaké novinky plánujete v nejbližší budoucnosti? Jak již bylo zmíněno, každoroční investice do nových technologií, a v horizontu 3 let stavba nové výrobní haly.

Ing. Aleš Lenc Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a hned po studiích nastoupil do společnosti LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. Mimo pracovní povinnosti se věnuje gastronomii, sportu – lyžuje a jezdí na kole, rád také cestuje. Je ženatý, má dva dospělé syny, kteří studují vysokou školu.

9


T I P Y PRO VÁŠ ÚSPĚCH

Jak tvrdou hru musí zvládat profesionální obchodník? Určitě jste si všimli, že podnikatelský svět čím dál méně odpouští chyby a neschopnost jít s dobou. Vše se zrychluje a je více agresivní – ať už jde o vyjednávání, cenu, či podmínky. Je to jako ve fotbale. Před dvaceti lety bylo nějak více místa na hřišti, člověk měl čas dostat přihrávku, podívat se a rozhodnout, co udělá. Dnešní fotbal vypadá takto: letí na vás míč a s ním i tři agresivní protihráči neboli konkurence. Bez profesionality se dnes neprosadíte nikde. Možná v politice, ale to není případ lidí, kteří čtou tyto řádky. 10

Na pozici obchodníka působím od roku 1994 a od té doby se prodej opravdu hodně změnil. V roce 1996 se rozhodovalo o nákupu čehokoliv za 50 tisíc 2 hodiny a posuzovaly se jedna až dvě nabídky. Dnes se o témže rozhoduje čtrnáct dní až tři týdny a posuzuje se 6 nabídek. Malá chyba končí tvrdou prohrou a dotace ani stát to nezalepí. Firma či obchodník mohou dnes skončit velice rychle bez slitování nebo pomoci. Doba je náročná a i profesionálové zažívají někdy těžké časy. Co je hlavními úkoly obchodníka, aby uspěl?


tipů, co musí mít profesionální obchodník: Znát typické problémy svých zákazníků, umět o nich mluvit a pomáhat je řešit. Atraktivní prodejce nemluví v prvních minutách o své firmě, ale oslovuje typické problémy, které spadají pod daný obor, např.: „Je mi známo, že vy nejčastěji vyrábíte kuchyně a vestavěné skříně, a ze zkušeností vím, že…“

Být opravdový odborník v tom, co prodává. Nabízí-li obchodník dřevoobráběcí stroje, tak je nutné znát, co se jak obrábí, na co je daný stroj vhodný a na co ne. Dále jaké jsou nejčastější příčiny chyb ve výrobním procesu a proč se tak stalo. Lidé dnes více kupují od odborníků než obchodníků. A více než obchodní dovednosti ocení konkrétní tipy a pomoc v daném oboru.

Mít pořádek v rozdělaných obchodech. Rozhodovací proces je v dnešní době delší, proto je klíčové vědět a mít přehled o tom, kde mám rozpracovanou kterou nabídku a jaký bude další krok. Pořádek a dobrý přehled je nutnost.

Umět také porovnávat a analyzovat svůj výkon na hřišti zvaném prodej. Úspěšný prodejce by se měl občas probrat v tom, jestli duben 2015 byl úspěšnější či horší než duben 2016, a bez obviňování pana Babiše nebo vlády se upřímně zamyslet nad tím, co sám může udělat pro to, aby byl lepší.

Starat se dobře o své soukromí a životní styl. Když jsem doma, tak se naplno věnovat rodině, udělat si čas na pohyb a užívat kvalitní vitamíny, to je nutnost. Na prodejce bez energie není nikdo zvědavý.

Tipů, jak být skutečným profesionálem ve svém oboru, je samozřejmě více, ale stále platí základní pravidlo, které v prodeji nezestárne. A to je upřímný zájem o to, jak pomoci zákazníkovi tak, aby to bylo výhodné jak pro něj, tak i pro prodejce a firmu, kterou zastupuje. Ano, není to finta, není to někdy populární, ale funguje to. Víte, běhání a sprinty nejsou pro fotbalisty někdy příjemné záležitosti, ale bez toho se zkrátka neprosadí. Začněte při prodeji používat výše uvedené tipy a znovu oprašte staré známé pravidlo, že dobrý prodejce nemyslí v první řadě jen na svůj prospěch. Přeji mnoho úspěchů. Martin Staněk P.S.: Nepodceňujte soukromí! Je mnoho sportovců, kteří neuspěli, protože podcenili důležitost stabilního zázemí.

11


Z E P TALI JSME SE

Jan Suda Digital Director, GroupM www.groupm.com Profesionalita je pro mne kombinace hlubokých znalostí, dodržování psaných i nepsaných zásad, upřímnosti a spolehlivosti. Odvaha odmítnout finance, které nevyužiji dokonale. Schopnost empatie i přejití a nevymlouvání se na chyby druhých. Profesionála obvykle poznáte podle toho, že nejprve poslouchá a až poté mluví.

Roman Michalčík

výhradní dovozce kávy Maguama www.maguama.cz Profesionalita je detailní přístup na vysoké úrovni, ať už se jedná o cokoliv. Profesionál je ten, který svoji práci či um zná nebo ovládá perfektně. Takový člověk bud pilně pracuje, nebo má dar od Boha.

Vít Krčmář CEO, PROMOTERI.EU www.promoteri.eu

12

Profesionalita je plánovaná aktivita, která je po vykonání analyzována a vyhodnocena. Následně se přistupuje k řešení rozboru k danému tématu, abychom se mohli poučit. Rozhodně nesmí dojít k unáhleným rozhodnutím bez zmapovaného terénu. Zkrátka je nutné se řídit pravidlem dvakrát měř, jednou řež. Profesionál je člověk, který je k dané činnosti kompetentní – plánuje, řeší vše s předstihem a má k dané problematice všechny potřebné informace. Pokud něco neví, umí si potřebné informace zjistit. Nenechává věci náhodě a problémy řeší s rozumem a včas, aby bylo ve stanoveném čase dosaženo žádoucího výsledku s pozitivními dopady na všechny strany.

Být profesionál. Co to znamená? Natalya Ivanova make-up artist, hair stylist www.natunique.top Jako profesionální vizážistka, kadeřnice a stylistka mám za úkol zdůraznit image klienta pro jakoukoli událost (svatba, photoshoot, natáčení...). Mé povolání je pro mne více než jen pouhým zaměstnáním. Profesionalita pro mě znamená, že klient je s mou prací spokojen, doslova je to dlouho držící make-up a harmonický účes. Chceme-li být úspěšní dlouhodobě a skutečně se považovat za profesionály, tak musíme mít v prvé řadě spokojené klienty. Já proto dělám mimo jiné i to, že vždy s každým klientem proberu jeho styl a přání. Do každého obrazu klientky pak dávám i část sebe. Je na nás, abychom svůj um neustále zdokonalovali a pracovali na sobě. V mém oboru je právě toto ceněno nejvíce. O to více mne pak těší, když od klienta slyším obrovské poděkování.


Jitka Kopecká kadeřnice na mateřské www.salon-bozsky.cz

Jan Kolačný technický asistent prodeje www.labimexcz.cz Profesionalita je pro mne schopnost člověka nestranně posoudit stávající situaci a pomoci nebo nabídnout vhodné řešení. Za profesionála pak považuji někoho, kdo dokáže skloubit dohromady odbornou a lidskou stránku.

Být profesionálem pro mě znamená umět na sto procent svou práci. Zajímat se o svou oblast působení a to nejen tehdy, když jsem „v práci“. Pro mě je to kontinuální činnost, sebevzdělávání, poznávání nových technologií a postupů. Jako kadeřnice musím vědět, zda požadavky klienta jsou reálné a dokážu je splnit, případně navrhnout jiné řešení. Profesionál musí být schopen vidět za roh, vidět to, jak klient s jeho službou nebo výsledkem práce zachází, a splnit jeho očekávání.

Profesionál je encyklopedicky definován jako člověk, který za svou práci pobírá peněžní honorář a je pro činnost v daném oboru kvalifikován buď praxí, anebo odborným vzděláním. Zeptali jsme se osmi lidí z různých oborů, co pro ně znamená profesionalita a co si představí pod pojmem profesionál.

Veronika Tichá letuška, Emirates www.emirates.com/cz Profesionalita je podle mě schopnost hodit za hlavu osobní problémy, kdykoli jdete do práce. Obzvlášť, pokud se jedná o zákaznické služby. V momentě, kdy mám na sobě uniformu, nereprezentuji pouze sama sebe, ale především společnost, pro kterou pracuji, a v mém případě i zemi, odkud pocházím. Není fér si vybíjet zlost na ostatních lidech, pokud vás ráno naštval manžel a děti byly ,,jak z divokých vajec“. Občas to může být těžké (zejména pokud narazíte na někoho, kdo měl evidentně stejné ráno jako vy a nebojí se to dát najevo), ale především v leteckém průmyslu, kde pracuji, si nechcete dělat zbytečně nepřátele, když je vaše kancelář 10 kilometrů nad zemí.

Jitka Jelínková vedoucí střediska KaM Jinonice, Univerzita Karlova www.cuni.cz Profesionalita pro mě znamená, že se k nám lidé vracejí, jsou spokojení a my jsme profesionály ve své práci. Profesionál je pro mě naprosto spolehlivý člověk, který svou práci dělá s radostí, opravdu se jí plně věnuje. Když bych měla někoho jmenovat jako příklad, tak Jarda Jágr je pro mě profesionál v hokeji. A to právě proto, že dělá a snaží se dělat svoji práci na 1 000 %, protože ho to baví, dělá to s láskou, má to rád. Člověk se nestane profesionálem během jednoho dne, chce to určité úsilí. Profesionalita je něco, na čem pracujeme neustále, chceme-li být profesionály.

13


ROZ HOVOR

V životě se řídím heslem Když nemůžeš, tak přidej

Pavlína Jelínková Marketingový specialista společnosti Business Success, spol. s r.o.

Na střední škole studovala mezinárodní hospodářství. Na vysoké škole pak finance a investiční bankovnictví. Druhý inženýrský titul získala v roce 2008.

Kromě své práce miluje svého muže, ráda cestuje, věnuje se bojovému sportu krav maga a čtení. Její nejoblíbenější knihou je Gold za všechny peníze od Josepha Hellera. Jak dlouho pracujete ve firmě? Kde jste pracovala předtím a na jaké pozici? V Business Success pracuji od roku 2009. Předtím jsem chodila na vysokou školu, při které jsem pracovala pro nadnárodní finanční konglomerát z Francie, což byla i náplň mé diplomové práce (nechtěla jsem diplomku psát na základě teoretických znalostí a výpočtů). Zabývala jsem se financemi a účetnictvím podílových fondů. Co Vás přivedlo do Business Success? Proč jste si zvolila právě tuto společnost? Po dvou a půl letech v konglomerátu jsem chtěla být někde, kde se lidé znají. Kde nemáte kolegy jen jako e-mailovou adresu, ale jako člověka. U Business Success se mi líbilo to, co firma dělá, a bezesporu lidé, které jsem v této firmě při pohovorech potkala, mi padli do oka. Jednoduše bych to popsala jako přátelskou a profesionální atmosféru.

14

Pavlína Jelínková pracuje v Business Success od roku 2009. Předtím studovala vysokou školu, při které pracovala pro nadnárodní finanční konglomerát z Francie, kde se zabývala financemi a účetnictvím podílových fondů. V Business Success má však na starosti marketing, publikace a interní public relations. Co je v práci pro Vás největší výzvou a co Vás na ní nejvíce baví? Výzvou pro každého marketéra jsou rozhodně firemní merkantilie a reakce na vytvořené marketingové materiály. Každý pracovník marketingu si musí vždy uvědomit, že nedělá letáky a kampaně pro sebe ani pro své kolegy nebo svého šéfa. Cílem marketéra je oslovit zákazníky, určitou cílovou skupinu a musí mít vždy na paměti, že vše, co dělá, je pro tyto lidi. To, že se nějaký reklamní předmět nebo leták líbí vám a vašim kolegům, nezaručí, že bude také funkční pro cílovou skupinu, že lidé budou nakupovat vaše produkty a služby. Marketing není vždy o kreativitě; ano, je výhodou, pokud je člověk tvořivý, ale nemusí to být nezbytně nutným požadavkem. Pokud děláte marketing pro své zákazníky, pak to jsou právě vaši zákazníci, kteří vám dají dostatek podnětů pro ten či onen leták, web… Stačí dělat průzkumy. Jako konzultant provádím analýzy u našich klientů a vypracovávám pro ně programy, které jim pomáhají lépe a efektivněji uchopit vlastní marketingové aktivity. Na mé práci mě nejvíce baví ta změna, když vidíte výsledky své práce. Není nic lepšího, než když má konzultant spokojeného klienta, kterému jeho rady dávají smysl a používá je. To je účel toho všeho.

Jak byste charakterizovala Business Success? Jak se Vám ve firmě pracuje? Jsme skupina lidí, které baví pracovat, dělat něco, co má smysl, pomáhat druhým. Pomůžeme skutečně každému, stačí si říct. Baví mě to, že nejsme samostatní hráči, ale velký a silný tým. Můžu se spolehnout na to, že když něco potřebuji, třeba i soukromě, tak je to hotové jako mávnutím kouzelného proutku. Každý z nás vyniká něčím jiným, je specialista na něco jiného a tato různorodost mě více než těší. Když máte kolem sebe tým profesionálů, tak se vám pracuje lépe. Tuto zkušenost bych přála každému. Domluvíte se několika jazyky, co Vás k tomu vedlo? Ano, ráda cestuji a umět cizí řeč je jedna z věcí, které k tomu patří. A navíc se to vážně hodí. Aktuálně se domluvím pěti jazyky a nejzajímavější bude rozhodně hebrejština. Píše se jinak, a ještě ke všemu z druhé strany, a o tom, že zde neexistují samohlásky, ani nemluvím. Ale baví mě to.

Jaká je Vaše nejoblíbenější destinace? Kdekoli. Stejně dobře mi bude na pláži v Miami, v lese na Šumavě či Asii. Důležitá je pro mě při cestování hlavně společnost. Místo, které mi učarovalo, je San Francisco, a nejen proto, že se dá považovat za domov umění a marketingu. Je to právě toto město, které udává v marketingu směr a odkud vychází většina inovací a nápadů, je to domov společnosti Google, Facebooku a lidí, kteří milují orientální kuchyni (převážně japonskou a thajskou). Jako země mě nadchl Izrael. Opravdu mě chytl za srdce. Baví mě poznávat nové lidi, kulturu a jídlo. Je to můj osobní nekonečný průzkum.


I N S P I R AC E

Zaplatím, jen když budu spokojen

Kavárna se samozřejmě neobejde bez obsluhy. Odměna zaměstnanců je pohyblivá a odvíjí se od toho, na kolik si zákazník cení své návštěvy. Práce v Perfect World tedy není pro každého. A právě proto je nutné tu mít ty správné lidi: „Vybíráme si, zda s daným člověkem chceme pracovat jako s někým, kdo bude ovlivňovat, jak si host svoji návštěvu užije a zhodnotí ji. Zkrátka obsluhu, pro kterou je problém se na zákazníka byť jen usmát, u nás rozhodně nenajdete,“ říká Dominika.

V kavárně bez bot

Perfect World může být pro někoho příjemným relaxem, pro druhého nevyhovujícím místem. Ať tak nebo tak, rozhodně to není uniformní místo se stálou nabídkou a fixními cenami, ale originální prostor, kde je všechno trochu jinak. Zouvají se zde boty, lidé se mohou sami obsloužit, když chtějí. „Máme veřejnou ledničku i knihovnu, ze kterých si může kdokoli cokoli vzít nebo do nich cokoli (v souladu s určeným standardem) dát,“ vysvětluje Dominika.

Umění měnit životy druhých k lepšímu Podnikání může mít mnoho podob. A motivací pro to, abychom začali podnikat je také vícero. Může to být prestiž, uznání či vidina bohatství. Anebo prostě jen radost z toho, že pomůžeme k úspěchu někomu jinému a změníme jeho život k lepšímu. Na začátku byl jasný cíl – vytvořit firmu, která bude lidem pomáhat žít skutečně lépe a kvalitněji – stručně a jasně řečeno – bude jim MĚNIT ŽIVOTY. Pak už stačilo prostě začít. V roce 2012 založila tehdy dvaadvacetiletá Dominika jako nadšenkyně bez jakýchkoli vědomostí o podnikání jazykovou školu. V té době netušila, co je faktura, že by měla se studentem vyplnit přihlášku, že je možné být či nebýt plátcem DPH a co to vlastně znamená. Po čtyřech letech její školou prošlo něco málo přes 1 000 studentů ve věku od 4 do 82 let. Po dvou letech od založení jazykové školy však přišla další myšlenka – na založení kavárny Perfect World.

Vítejte v dokonalém světě

Cílem Perfect World bylo vytvořit místo, kam budou lidé chodit s láskou a proto, že to má smysl. Její jedinečnost tkví v tom, že hosté zde platí podle spokojenosti. Kavárna funguje dva roky, a jelikož se jedná o neziskovku, není její výdělečnost tím hlavním. Někdy si na sebe skutečně dobře vydělá, jindy je třeba ji trochu podpořit. Veškerý případný zisk je určen nadačnímu fondu, který plně podporuje jazykové vzdělávání dětí z největšího dětského domova v Plzni. V podstatě se dá říct, že každý, kdo sem přijde, mění životy druhých tím, že si v kavárně dá kávu či čaj.

Když se zeptáte majitelů na to, co považují za svůj největší úspěch při řízení kavárny, odpoví, že je jím samotná cesta, po které se rozhodli jít, a také to, že dokázali druhé lidi měnit v úspěšné, šťastné bytosti. I proto je jejich firemním heslem „Měníme životy“. „Víme, že lidé k nám přijdou a nejsou s něčím spokojení. Je pro nás velmi důležité zjistit, proč přišli, a následně jim to dodat. Pomoci jim vyřešit jejich problém a pustit je do světa lepší, sebevědomější, nadšenější a plné tvůrčí síly,“ říká majitelka Perfect World Dominika, která všem, kteří mají chuť pustit se do nějakého projektu, nakonec vzkazuje: „Nebojte se. Ať už si totiž myslíte, že to zvládnete nebo nezvládnete, vždy máte pravdu. Jste to Vy, kdo tvoří svůj život. Nic se neděje Vám, Vy se dějete světu. Stačí mít jasno v tom, co chceme, a zapříčinit, aby se to stalo reálným. Zkuste to, protože to funguje. Ale musíte tomu věřit.“ Dominika Pašková

www.perfect-world.cz/kavarna Americká 18, Plzeň

15


Y B A , e t e c h C e t j e n z Po

zaměstnanci byli více efektivní? firma vydělávala více peněz?

HLAVNÍ ZÁSADY pro efektivní a fungující tým

www.jsemdobrysef.cz

Efektivní podnikání 02 | Business Success  
Efektivní podnikání 02 | Business Success  

Přečtěte si rozhovor s lídrem firmy LE & CO Ing. Alešem Lencem. Poznejte, co musí zvládat profesionální obchodník. Zeptali jsme se... Čemu v...

Advertisement