Tidningen Succé Nr 11 November 2020

Page 8

SUCCÉ

Har du missat något nummer? Läs tidigare Succéer på vår hemsida, www.succeblekinge.se

Nr 08

2020

Augu

sti

Succ

é Karls

kron

a/Ro

nneb

y

.succ www

eble

kinge

.se

N ver NIKA behö Man vara så t inte perfek mla RNA hi succe blekinIEXP ERTE omi NOM ge.se EKO ekon a God d häls ger go e N BILE sand Ett ly plar exem

KRÖ Nr 09

KRÖN

2020

Septe

mber

Succé

Karlsk

rona/

Ronn

eby

www.

CH KA O EFIN ITO S STAR FÄRG IRIGA JO G T E V ansson fin Joh Jose möter Succé

IKAN

Elbile och sans my ter nning ar OMIE XPER

BILEN

Äntli

TERN

KAR

MÅR B NÅGO ÄTTRE ÄN NSIN ! Succé möter Anders Bagge

SKRO

tan 15 arega mäst

A

dig fri

gen är den hä r

KARL

NA Borgm

ästare

gatan

15 ; 0455

s.se

saver

EKON

Spara

- 267

00 ; www.

specs

avers.

se

ONA LSKR

Borg

; 0455

- 267

.spec 00 ; www

Spara eller shoppa? Smittspridningen i samhället är ett fortsatt bekymmer. Frågan vi alla ställer oss är när den här situationen är över? Tyvärr har vi ingen spåkula, men det vi törs sia om är ekonomin och hur du kan tänka. Samma sak som vi sa i början av året säger vi igen: Ha is i magen! När de första rapporterna om pandemin nådde oss i februari så orsakade det ett ras på börsen. En ekonomisk svacka som många trodde skulle ta långt tid, kanske flera år, att återhämta sig från. Men mindre än sex månader senare pekade kurvorna uppåt igen. När vi nyligen fick positiva besked om kommande vaccin så reagerade börserna också positivt. Sedan vet vi förstås inte hur det går på lång sikt. Sannolikt kommer det att röra sig både upp och ner. Men just att se långsiktigt på din ekonomi är den bästa medicinen. Att ha ett kontinuerligt fondsparande gör att dina pengar kan växa över tid och hinna återhämta sig vid tillfälliga svackor på börsen. Historiskt har marknaden alltid klarat sig genom kriser och ju längre tid du sparar, ju större risk kan du våga ha i fondplaceringen. Tycker du det är jobbigt med nedgångar så kan du alltid ha fonder med lägre risk.

Känslostyrd ekonomi Sveriges ekonomi är god i grunden. Vi är förhållandevis lågt belånade jämfört med många andra länder och har bra förutsättningar att hantera Corona-krisen. Köpkraften hålls uppe av staten med olika stöd, vilket är viktigt. Det behövs pengar i systemen för att räntor och bolån ska hålla sig låga, företag ska kunna investera och vi ska kunna handla.

sparpengarna även om marknaden är svajig. Vi är bara människor, och vi styrs av känslor, men ibland är det viktigt att ha lite is i magen. VILL DU HA råd kring din ekonomi är du välkommen att kontakta oss, i första hand via telefon eller digitala kanaler. Vill du boka ett fysiskt möte så löser vi det, men det är viktigt att du är frisk och att vi håller avstånd.

Ta hand om dig!

vi tänka när vi både vill konsumera och samtidigt ha en buffert? Att köpa på kredit gör många, men det är lätt att förköpa sig. Kreditkortet kan vara en nödlösning som tar dig genom en jobbig månad, men det gäller att ha koll. Att ta snabba SMS-lån eller handla på avbetalning kostar alltid mer än det smakar. Tänk igenom dina köp noggrant, men framförallt: Rör inte din buffert förrän du verkligen måste och låt bli SÅ HUR SKA

MATTIAS ÖSTLING CAROLINE LJUNGQVIST PRIVATRÅDGIVARE BANK

Länsförsäkringar Blekinge driver bankverksamhet i alla Blekinges kommuner. Banken är snabbast växande i Sverige. Vill du veta mer så besök delarmedsig.se

Ta en stämningsfull skyltfönsterpromenad

Skyltfönstertävling i Karlskrona City Det är något magiskt när julen flyttar in i stadens skyltfönster. Ta en inspirerande och stämningsfull skyltfönsterpromenad. Strosa runt i Karlskrona City när det passar dig, rösta på ditt favoritfönster och var med och tävla om fina priser. • Rösta på valfritt skyltfönster • Röstning pågår 29 november till 20 december • Alla som röstar har chans att vinna fina priser Rösta genom att klippa ut tävlingskupongen och lägg ditt bidrag i julbrevlådan på Klaipedaplatsen. Det går även bra att skicka bidraget till: Karlskrona City, Arklimästaregatan 46, 371 36 Karlskrona.

Julskyltningstävling 2222 Min röst går till fönster tillhörande................................................................

e innand är Årets v r 2020 e t s n ö tf m julskyl l dig so p u p til ra! g tt av ö a e r a besök

Min motivering är............................................................................................. Namn................................................................................................................. Tel...................................................................................................................... Mail.................................................................................................................... Tack för att du deltar!

mer information hittar du på karlskronacity.net följ oss även på: karlskronacity karlskronacity mer information hittar du på karlskronacity.net följ oss även på: karlskronacity karlskronacity

8