Page 1

INTERVIEW | PHOTOS | CARICATURES & JOKES


We thank for support


Na jeden hlt Jeden predseda vymenil druhého, ale misia ostáva rovnaká. Aj naďalej chceme podporovať našu školu, oceňovať vynikajúcich žiakov a učiteľov a motivovať ich k vyšším métam. V Alumni si naďalej kladieme vysoké ciele. Prichádzame s novými nápadmi, projektami. Tento rok ste mali možnosť zapojiť sa do noviniek X-mas Quiz, Travel Grant, Sučany Alumni Scholarship; ale aj tradičných Student & Staff Awards a Štipendií Milana Hodžu. Ak si tiež myslíte že to celé má stále zmysel a štyri roky našej činnosti vás presvedčili o našej úprimnej snahe pomáhať škole, podporovať skvelé nápady a ľudí, tak sa nezabudnite pri nás pristaviť. Radi si vypočujeme vaše názory, zážitky, nápady. Čokoľvek! A aj keď vám to už isto lezie riadne na nervy, môžete si zaplatiť aj členské na budúci rok ;) Užime si spoločne túto Garden a prenesme sa na chvíľu v čase. Zaspomínajme si na nulté, na beh na vlak, na podlahu na 500ke, na prvý Castle Candle, Hodžafest, lyžiarsky, KOČAP, na legendárneho školníka, na dredy, na Iron Maiden, na... Tomáš Jacko & Števo Korbeľ

Absolventský občasník Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu vydáva Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch. Číslo: Garden Party 2013 (1/2013). Zodpovedný redaktor a grafik: Tomáš Jacko Fotky: archív Sučany Alumni, Peter Paulík, courtesy of Mr & Mrs Fielding, Jakub Malý Predseda o.z. Sučany Alumni Štefan Korbeľ (GBAS 2004 – 2009) Podpredsedovia Sučany Alumni Tomáš Jacko (GBAS 2001 – 2006) Michal Kovářík (GBAS 2002 – 2007) Jakub Brindza (GBAS 2009 – 2014) KONTAKTNÉ OSOBY - ABSOLVENTI: 1996-2000: vacant 2001: Lenka Orelová 2002: vacant 2003: Lenka Žuborová 2004: vacant 2005: Zuzana Hukeľová 2006: Ivan Polák 2007: Michal Kovářík 2008: Martina Búcsaiová 2009: Štefan Korbeľ 2010: Peter Šándor 2011: Michaela Tholtová 2012: Martina Krivošová ROČNÍKOVÉ KONTAKTNÉ OSOBY - ŽIACI: 2013: Erika Mazuchová 2014: Jakub Brindza 2015: Kristián Filip 2016: Beáta Štefančíková 2017: Andrea Durčáková, Viliam Hoferica Adresa: Sučany Alumni Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 038 52 Sučany (Kontaktné osoby – Jakub Brindza, Ing.Peter Paulík) E-mail: sucany.alumni@gmail.com Web: http://www.sucanyalumni.sk/ Facebook fanpage: facebook.com/sucany.alumni Ďalšie údaje: IČO: 42069343 DIČ: 2022902277 Bankové spojenie: 2629 744 559 / 0200 IBAN: SK69 0200 0000 0026 2974 4559 SWIFT: SUBASKBX PODPORTE Sučany Alumni cez 2% z Vašich daní Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní Sučany Alumni: Obchodné meno: Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch Právna forma: občianske združenie Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sučany, 03852, Komenského, 215 IČO: 42069343


NEW MERCHANDISE! NEW & COOL designs up for grabs!


Find how many of us are there on this page!


That‘s utterly hilarious!


Návšteva NR SR sa začala, keď mi spolužiak oznámil, že po besede s pánom poslancom Dzurindom vznikla ústna dohoda o tom, že žiaci n ašej školy budú mať možnosť prísť na krátkodobú stáž do Národnej rady. Na základe školských výsledkov a mimoškolských aktivít sme boli vybratí my dvaja, Marek Križka a Eduard Kutaš. 14. mája sme odcestovali do Bratislavy. Hneď po príchode sme sa spolu odobrali na ubytovanie. Neblúdili sme, ani nie o 20 minút sme stáli na vrátnici školského internátu, a vo chvíli sme otvárali našu izbu. Ani sme sa nestihli vybaliť, a už nám zvonil telefón. „Chlapci, môžete prísť,“ znela inštrukcia od Viktórie, asistentky pána Dzurindu. Do Národnej rady sme sa dostali tesne pred zahájením schôdze, ktorá sa oficiálne mala začať o 14:00. Okrem privítania rezkej prehliadky poslaneckej kancelárie sme sa udivovali nad podzemným tunelom, ktorý spájal areál hradu a NR SR. Bolo v ňom príjemne chladno a človek si miestami pripadal ako v luxusne zariadenom atómovom kryte. Krátko po druhej hodine sme už sedeli na balkóne spolu s novinármi a diplomatmi. Už mali začať. Meškajú. No neuvedomovali sme si, že práve vtedy naša reprezentácia víťazne dohrávala 3. tretinu s USA. Tak musela schôdza počkať. Po skoro 20 minútach oznámil predseda parlamentu, že kvôli mimoriadnym okolnostiam začíname neskôr. Kto vie, možno naozaj boli mimoriadne. Pri schvaľovaní programu sa pod nami mihotalo skoro 150 hlasovacích kariet a veľmi zreteľne bolo vidieť, kto tvorí vládu, a kto patrí do opozície. Návrhy na doplnenie programu zväčša narážali na demokratickú väčšinu, a tak zostal bez zmeny. Prešlo sa k prvému bodu programu. Rokovacia sála sa veľmi elegantne vyprázdnila a zostalo tam len pár poslancov, ktorých sa téma týkala. My sme sa zatiaľ presunuli v sprievode Viktórie do parlamentného bufetu a dianie sme sledovali len cez televízne obrazovky. Po občerstvení sme sa presunuli opäť do kancelárie a popri čítaní správ z veľvyslanectiev sme s Viktóriou viedli politickú diskusiu snáď na všetky

možné témy. Pán Dzurinda mal program a nám sa venovať nemohol. Ale my sme zatiaľ nemali predstavu, čo budeme robiť. Zrazu padlo meno spoločnosti Google. „Nechcete ísť do slovenského Gúglu?“ Samozrejme! Jeden telefonát a o necelú pol hodinu sme stáli pred ošumelou administratívnou budovou pri autobusovej stanici. Nemali sme dovtedy ani páru o tom, že slovenské sídlo Gúglu je skryté pred očami verejnosti a dnu sa dostanete len na pozvanie. Predstavil sa nám Ondrej, ktorý zabezpečoval legislatívnu stránku aktivít Google na Slovensku. Prešli sme si kancelárie. Našimi očami boli veľmi neformálne a najviac zaujali otvorený padák v strede jednej kancelárie a preseknutá polovica auta, v ktorej sa skrýval bar, zasa v ďalšej. Usadili sme sa v útulnej konferenčnej miestnosti a začali rozmýšľať, čím sa vlastne títo ľudia zaoberajú. Všetky naše otázky postupne zodpovedali Ondrej a jeho kolega. Spravili sme si fotku (Veď kto by nechcel fotku z Gúglu?) a išli aj s Ondrejom preč. „Ja už končím, ale môžem vás hodiť do mesta,“ poznamenal Ondrej. Hodiť do mesta ale znamenalo, že sme sa s ním dali do reči o politike a internete. Debata nám zabrala skoro hodinu. Dozvedeli sme sa zaujímavý a veľmi „inovatívny“ názor na danú problematiku, ako sa na zamestnanca Gúglu patrí. Tým sa skončil náš úvodný deň.


Na druhý deň ráno sme sedeli pred poslaneckými kanceláriami a čakali na Viktóriu. Absolvovali sme stretnutie s poslancom Štefancom a siahodlhú diskusiu, ktorá sa zaoberala všetkým od energetiky až po filozofiu a ideálneho politika. Čas utekal prirýchlo a my sme museli ísť. S našim hostiteľom, pánom Dzurindom, sme sa následne ako pozorovatelia zúčastnili zahraničného poslaneckého výboru. Niekoľko poslancov sa na nás zvedavo pozeralo, zatiaľ čo výbor prerokovával kandidatúru a poslanie budúceho veľvyslanca pri Svätej stolici. Výbor sa skončil v rozumnom čase. Bol obed. Pri obede nám v poslaneckej jedálni robil spoločnosť náš hostiteľ, pán Dzurinda. Opäť sme rozoberali najrôznejšie témy hlavne zahraničnej politiky. Rozprávali sme sa o Srbsku, Sýrii ale aj o domácej problematike. Po obede sme sa vyskytli na našom už tradičnom pôsobisku: na balkóne. Tentoraz tu ale nebola väčšina novinárov, no detí zo základných škôl, ktoré prišli na exkurziu. Ich nechápavé pohľady vyhodnotili rozpravu, ktorá prebiehala pod nami, jednoznačne. Zatiaľ čo sa okolo nás striedali deti a na ich tvárach zostával výraz nepochopenia, my sme načúvali vystúpeniam v parlamente. Aspoň niekto. Pod nami sedelo maximálne 30 poslancov. Ostatne, vystúpenia asi nie sú dôležitou časťou práce poslanca. Počuli sme rečniť pánov Kaníka, Jozefa Mikloška, Mikloša a iných. Aj napriek malej účasti sme počúvali živú diskusiu na tému rastových a protikrízových opatrení z oboch táborov. Našu pozornosť si to udržalo takmer 2 hodiny. Skôr ako sme sa mali začať nudiť, prišla SMS od Viktórie: „Ak sa nudíte, prídem po vás...“ Opäť sme sedeli v poslaneckej kancelárii. Tentokrát iba na pár okamihov. Čakala slávnostná recepcia pri príležitosti 20. výročia diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Fotografie ľudí a udalostí spojených s ambasádou prítomných hostí previedli celou históriou vzájomných bilaterálnych vzťahov. Americký spevácky zbor z Texaskej Adventistickej univerzity úspešne zahral slovenskú hymnu a náš hostiteľ sa stratil v dave médií a osobností. My sme našli našich priateľov z Fulbrightovej

komisie, a skôr, než sa stihol skončiť oficiálny program, sme sa museli pobrať naspäť do NR SR, inak by pán Dzurinda dostal pokutu za absenciu pri hlasovaní. Bolo skoro 5 hodín a my sme sa s Viktóriou a pánom Dzurindom museli rozlúčiť. Pre Eda sa tu návšteva končila, čakali ho neodkladné povinnosti v podobe maturitného tabla, a tak som zvyšok stáže musel zvládnuť sám. Tretí deň ma už samého čakal veľmi nabitý program. Už od rána sme nestíhali, a tak som musel prejsť cez hlavný vchod parlamentu, čo znamenalo aj prvú zbytočne zdĺhavú bezpečnostnú prehliadku. Okamžite sme sa ponáhľali na poslanecký klub, kde pána Dzurindu čakalo stretnutie s prezidentom novovzniknutej Slovensko-srbskej obchodnej komory. Toto stretnutie som si veľmi užíval a na vlastné oči som videl, ako prebieha lobing v Národnej rade. Po tomto netradičnom začiatku dňa som ešte na klube predstavil seba a naše gymnázium prakticky všetkým poslancom SDKÚ-DS a dohodol si stretnutia s niektorými z nich. Ujal sa ma už známy poslanec Štefanec, s ktorým som sa zúčastnil poslaneckého Výboru pre európske záležitosti, ktorý mal na programe štipľavú tému čerpania eurofondov. Pre tento výbor mi bola pridelená aj prvá úloha, kedy som ako pozorovateľ mal za úlohu vytvoriť zápisnicu zo zasadania výboru pre hosťovskú stranu. Úloha ma potešila a chopil som sa jej veľmi zodpovedne. Po skončení výboru, ktorý na rozdiel od toho včerajšieho trval viac ako 4-krát dlhšie, sme sa poriadne vyhladnutí presunuli s poslancom Štefanovom do poslaneckej jedálne, kde sme už tradične počas obedu prebrali všetko možné aj nemožné. Pán Štefanov prisľúbil návštevu našej školy, čo ma veľmi potešilo, a tak som sa s dobrým pocitom vybral na „druhú stranu“ naspäť na hrad, kde ma už čakala Viktória, ktorá ma postupne odvádzala na stretnutia s pánom poslancom Miklošom a pani poslankyňou Žitňanskou, ktoré sa tiahli vo veľmi priateľskom duchu diskusií o práve, ekonomike a všeobecnom smerovaní našej krajiny. Po týchto stretnutiach som bol už poriadne vyčerpaný. Rozlúčil som sa s pánom Dzurindom a Viktóriou, ktorí sa veľmi pochvalne vyjadrili o našej, aj keď len krátkej návšteve, a s prísľubom spolupráce aj do budúcna som spokojne opustil brány Bratislavského hradu a vydal sa na cestu naspäť domov, do Turca. Týmto sa chceme poďakovať pánovi poslancovi Mikulášovi Dzurindovi a jeho asistentke Viktórii Jančošekovej za program, ktorý sme absolvovali. Ďalej patrí vďaka pánovi Paulíkovi za zorganizovanie a Sučany Alumni za finančnú podporu.

Marek Križka a Eduard Kutaš

Great stuff guys!


 POPORILI sme: Hodžafest, vianočnú kapustnicu žiackej školskej rady, Kristiána Filipa a jeho štúdium na Verde Valley School v USA, Mareka Križku a Eda Kutaša a ich návštevu v NR SR, tlač školského časopisu KARIS.


            

Spustili sme doménu sucany.com a preložili sme webstánku Alumni Vytvorili sme informačnú brožúru pre školu Travel Grant pre absolventov Štipendiá Sučany Alumni Staff Award Student Award Štipendiá Milana Hodžu Súťaže (CHRISTMAS QUIZ!, Bonus Fill-In Comics, Chess.com online šachový turnaj) Noví sponzori a výhody: spolupracujeme s kníhkupectvom Martinus.sk a reštauráciou Pasáž Rozhovory s absolventmi University Statements Clinic Prednášky a diskusie s absolventmi Sučany Mastermind


ow I came to be a GBAS teacher When we applied to an organisation called Voluntary Service Overseas we expected to be sent to a developing country in Asia or Africa. In 1997 we were unaware that Voluntary Service Overseas had a siste r organisation called East European Partnership. We were interviewed in London to find out if we were suitable for Voluntary Service Overseas rather than specifically for the school in Sucany. Teachers who volunteer receive the same salary and work conditions as teachers in the country. The philosophy of Voluntary Service Overseas is one of sharing skills and learning from others. We were expected to be sensitive to the culture of the country and to respect the rules and traditions of the country. It was a surprise to be asked if we would consider working in Eastern Europe. Although we expressed our willingness to be sent anywhere in Eastern Europe one of our preferences was Czechoslovakia, followed by Poland. I was not sure about the Baltic States, I thought the winters would be too cold and I had little knowledge of their history. When the letter arrived giving us details of the school in Sucany we

were excited about the prospect of working and living in Czechoslovakia. What I knew about the country before I actually visited it My knowledge of Czechoslovakia was largely historical. I knew that it was part of the Austro Hungarian Empire during the 19th century. I was also aware that Britain had let Czechoslovakia down in the events leading to World War II. I also knew about Prague Spring and I had heard of Alexander Dubcek. I also knew that the Russians had sent troops and occupied Czechoslovakia. My view of the country was influenced by famous news photographs of Prague during the events of 1968. I knew it was part of the Warsaw pact and a Soviet satellite state. I had watched TV news when the Berlin Wall came down and knew that Czechoslovakia was no longer a Soviet Satellite. In Western Europe these events were seen as the fall of Communism and the triumph of capitalism I did not know about the Velvet Divorce and that Slovakia was now separate from the Czech Republic. This was the first thing I discovered about Slovakia. I had no idea what the landscape would be like and I had to find out about the climate.


I expected the education system to be very different. How my worst fears were confirmed and illusions dispelled Looking back some of my fears were confirmed by my visit to the Alien Police. We had to get work permits and identity cards. This happened on my second day in the country, when we arrived at the Police Station we were taken upstairs and the bars were locked after us. The school secretary, Iveta did all the talking and we were told when to sign the important documents. The documents were duly stamped and once the bureaucracy was completed the bars were unlocked and we were free to leave. This confirmed our ideas about a controlled Communist society. In Western Europe any country that was Communist and part of the Soviet Bloc was thought to have shortages of goods and services. I expected to have to queue for basic foods like bread. This illusion was quickly dispelled as the bread was excellent and I never had to queue for it. Life in Eastern Europe was reported as dark and drab, clothes were dull and of poor quality and housing was in blocks of flats. I expected there to be few shops with few things to buy. I wasn’t sure what the food shops would be like. I thought life would be very controlled and that there would lots of restrictions. I

expected the food to be very basic so it was a very pleasant surprise to find that there were lots of excellent cafes serving coffee and cakes. Cakes seemed to play an important part in school life and it was great to find that the vegetarian school dinner was often cakes and custard. When I look back I think some of my illusions about life in a former satellite state were soon dispelled. Our block of flats was exactly what we expected. My first impressions of the school were very positive. It had a warm atmosphere and the teachers welcomed us and helped us to settle in. I often wish I had kept a diary during my two years in Slovakia. It is hard to remember how I felt when I crossed the border from Austria into Slovakia. I do remember that there were no signs in English at the Bus Station in Bratislava and we had to get a taxi to the Railway Station. The streets seemed quiet and there was very little traffic, when we got to the station we had to buy our tickets and find the platform for the train to Vrutky. I couldn’t ask for the tickets so I wrote the words down and managed to get one ticket I had to go back to the ticket office and get a second ticket. It was very hard to negotiate these simple things when I had no Slovak and no one spoke English. One of the hardest things was that all the information was in Slovak and the words used combinations of letters not found in


English. We were in a world where we could not read any signs or pronounce any of the words. We managed to find the right platform and found seats on the train. Fortunately we had a map and followed the journey as the train made its way to what was going to be our new home. When we arrived at Vrutky we were met by the head teacher, Nadia and the school caretaker, Jan Ocha. We were taken to our flat, this was to be our home for two years during the two years Jan helped us many times. A memorable time was when we left the keys to our flat at school and when we managed to lock ourselves out. The differences between being a teacher in the UK and in Sucany In the UK we taught in a local College and it was a new experience for us to travel to school on the train. The school day was different it started earlier and finished earlier. Sometimes meetings started at 6.30 in the morning this would be unthinkable in the UK where the school day starts at 9.00am. One similarity was that the teachers of English were very hardworking; we had planning meeting just like in the UK. Also, some English teachers put so much emphasis on teaching that they forgot to complete the Group Books during the class and had to

complete it later. I found teaching in Slovakia at GBAS very rewarding, the emphasis was on learning and the students wanted to learn. I remember preparing students for their Maturita and wanting them to do well. The examination system was very different from the system in the UK where exams are written exams. I was so impressed by the ability of the students to discuss topics in English. I liked the way the students supported each other and praised each other. That was a big difference between students in the UK and students in Slovakia. Students in the UK were more likely to be self-centred. They are not used to taking part in group discussions and they are more reluctant to share their ideas. Examinations in the UK are all written whereas examinations in Slovakia are oral, this was a big difference. I enjoyed working in a different examination system and I found these new ideas refreshing. I have lots of memories of school events, the Garden parties, and the T shirt company set up by Jacob Maly and being part of the modelling team. In particular I remember the Maturita parties and the programmes put on by the students. Working at GBAS was one of the best times of my life I worked with some exceptional, dedicated teachers and taught some wonderful students. Life in Slovakia and Vrutky There were many differences between the UK and Slovakia in 1997. In the UK we lived a house with a garden and at first our flat seemed very small. The main difference was that we did not have a garden. We didn’t have a telephone and in those days access to the internet was not a possibility. The only English speaking TV channel was CNN. We missed English newspapers, the latest English novels and most of all BBC Radio Four. It was hard to get the BBC World Service on our small portable radio so we were reliant on the teachers at the GBAS to update us on any important world news events.


Whilst in Slovakia we did not have a car so we travelled on the train or bus. It was new for us and reminded me of my childhood when few people had cars. I suppose in some ways it was like going back to the 1950’s. In the 1990’s the UK had become a consumer society with lots of choice and ideas of customer service. Shopping had become a leisure activity and fashions changed all the time. Initially shopping was difficult and I made some mistakes. I used to go to the shop close to my flat, I had to get used to always having a plastic carrier bag with me as shops did not supply customers with plastic carrier bags. I had to learn to ask for things as even in the supermarkets there were counters for meat and cheese. There were often misunderstandings because of the Slovak word for ‘yes’ being shortened from ‘ano’ to ‘no’. When an English person hears the word’no’ it means it is not available, whereas in Slovak it means ‘yes’. I remember buying Zakysanka thinking it was milk. I had to find equivalent ingredients for cooking; I was not familiar with the different types of flour and sugar. Now if I want to make halusky I have to find an East European shop. Vrutky became our home and I have lots of happy memories of life there. A noticeable difference was the way people in the UK were wasteful, in Slovakia people did not waste paper, clothes were often homemade and food was bottled or preserved. The street lighting was limited and the first time we went back to the UK by bus we were shocked by the bright lights once we crossed the German border. I loved living and working in Slovakia, I always felt very safe in my flat and in Vrutky. It was a good place to live as it was a railway junction and this meant we could travel to lots of different towns within Slovakia. We used to

visit Art Galleries and our interest in music was extended to opera. Our cultural interests were widened because of living in a country where culture was open to everyone rather than the rich. What change I noticed between my first visit and my latest In 1997 most people used public transport and the cars on the road tended to be old Skoda’s or Lada’s. In 2010 more people had cars, and the public transport system was changing. There were more industries and factories in the area and the rail links with Poland are being modernised. Slovakia had joined the Euro so I had to change my Slovak crowns into Euros. Vrutky has changed very little and my favourite restaurant was still there. A big change in Bratislava is the new Concert Hall and the development of the area on the banks of the Danube. The major change in Slovakia is membership of the European Union and the introduction of the Euro. This has led to new opportunities for GBAS students and opened up the country to Western consumer goods. Access to the internet and multi channel TV means that there is sameness now. There are now shopping centres and similar goods available. Last time I was there I wanted to buy some traditional toys for my grandchildren but all I could find were the commercial branded goods from Disney and other toy companies. I am sure the older generation will pass on Slovak culture and traditions to the younger generation but globalisation will inevitably lead to change. Slovakia and the GBAS have a special place in my heart and I hope to make many more visits.

Patricia Fielding Questions asked by Mr Ruman


hen we returned home friends and family wanted to know the differences between England and Slovakia. They expected a list of the material things we had missed when living the ‘dour and sombre East’. I would always say that the real difference was a state of mind. As an example of this I would recount the way I had to fill in a written request for time off. One question which I refused to answer was ‘Where will you be going?’ Lubica called me into her office and asked for the answer, I told her I couldn’t understand why she needed to know and her response was to ask me why I didn’t want to tell her. Reflecting on this later I could not think of any real reason for not giving her the information. The BASG was perfect for me. Here I found students who also thought that education and entertainment could be the perfect twins; certainly 1997 Year 3 History groups displayed both. However it was in chatter and gossip that they excelled and it was here I first met that creature of the South African Savannah in its new European homeland – the Slovak Meerkat. Meerkats were hardly known in those days; in fact I had to get pictures from England to display them in their full native setting. The Meerkat was sitting at the back of the class keeping watch whilst the younger members of the colony played but ready to recall them to the order of study if I approached too close or spotted their ceaseless gossiping, of course, as we now know, these creatures used Slovakia as a springboard to colonise the world. Social rules in Slovakia were different too. In England we are not used to communal living. In those first few weeks when I returned to our flat I was forever

spinning a numbered disc which was attached to the wall on our landing. Most Saturdays we would find out neighbours arguing in the hall and stairway, not knowing that I was the cause of their disputes. It just never occurred to me that the disc had any significance. The disc I later found out was the cleaning rota. Needless to say I stopped spinning the disc and kept quiet about my part in their quarrels. I also took part in the communal cleaning rota and became indignant if any of our neighbours missed their turn. Then there are those brilliant drinking rules when your host continually fills up your empty glass till you learn not to finish it too soon and you make sure there is some drink left at the bottom of it. Communication outside the school was always a problem. I learned some useful key words and phrases and developed strategies to meet the usual social and economic situations. Some however were more difficult. The dentist’s chair, for instance, was always a difficulty. The first time I went I needed treatment but I hadn’t got the words and neither had she. However, she did have a daughter in Bratislava who spoke English. The consultation and treatment took place as the telephone was passed from Dentist to me with her daughter translating my agony and the Dentist stressing what had to be done. One of the great things about Slovakia was the Health Service with good efficient treatment and like in the UK, free.

Peter Fielding


Guess who’s this!


Find 10 differences!


Štipendium Milana Hodžu 2012: Andrea Durčáková, Alex Tománek, Laura Beláková Staff Award 2012: Peter Paulík Student Award 2012: Jaroslav Leitmann, Ján Kokavec Sučany Mastermind 2012: 1. Matúš Sadloň, 2. Ľubomír Sivý, 3. Andrej Hutlas


The Swallow, Garden Party 2013 Issue  
The Swallow, Garden Party 2013 Issue  

The Sučany Alumni magazine. Sučany Alumni is the official association of alumni, students, teaching and support staff, and past employers of...

Advertisement