Page 1

SuÄ?any Alumni Bulletin School year 2009/2010


O združení Sučany Alumni Sučany Alumni je oficiálna organizácia absolventov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. So zvyšujúcim sa počtom absolventov a talentovaných mladých ľudí gymnázia veríme, že je dôležité mať organizáciu, ktorá bude spájať a udržiavať kontakty študentov, učiteľov a ostatných pracovníkov po skončení štúdia alebo práce na našom gymnáziu. Chceme vytvárať priestor tiež pre všetkých, ktorí tu práve študujú alebo pracujú a majú záujem spoznať množstvo zaujímavých ľudí, teda absolventov tohto jedinečného bilingválneho gymnázia. Sučany Alumni poskytne formálne i neformálne príležitosti a priestor pre kontakty, výmenu informácií a predovšetkým podporu školy, jej študentov, pracovníkov a tiež jej bývalých študentov a pracovníkov. Organizácia čerpá inšpiráciu z tradície britských old boys a alumni societies, ktoré nielen zjednocujú absolventov, ale tiež udržujú kontakty medzi nimi a školou a vytvárajú podmienky pre podporu školy.

Naše hlavné priority 

Združovať absolventov a bývalých pracovníkov

Udržiavať kontakty a vytvárať nové medzi absolventmi, bývalými pracovníkmi školy, terajšími študentmi a pracovníkmi gymnázia

Vytvárať priestor pre podporu a rast školy, jej študentov a pracovníkov

Organizovať stretnutia absolventov a bývalých pracovníkov gymnázia

Udržiavať aktuálnu databázu absolventov a bývalých pracovníkov gymnázia


Naše hlavné aktivity v školskom roku 2009/2010: • • • • • • • •

Spustenie webstránky www.sucanyalumni.sk Spustenie databázy absolventov a bývalých zamestnancov vrátane kontaktov na nich Essay Competition pre študentov Prezentácie o zahraničných a domácich vysokých školách, pracovných odvetviach, letných brigádach Vyhlásenie Štipendia Milana Hodžu pre budúceho žiaka školy (The Milan Hodža Scholarship) Cena Sučany Alumni pre jedného študenta gymnázia (The Student Alumni Award) Cena Sučany Alumni pre jedného zamestnanca gymnázia (The Staff Alumni Award) Propagácia školy doma i v zahraničí

Predsedníctvo Sučany Alumni Predseda SA: Tomáš Jacko (GBAS 2001 – 2006) Podpredseda SA: Peter Paulík (pedagóg gymnázia) Podpredseda SA: Jakub Malý (BASG 1995 – 2000) Podpredseda SA: Ivan Polák (GBAS 2001 – 2006)

Sponzori X-Trade Brokers


Prehľad našich aktivít v školskom roku 2009/2010 September 2009 

Vyhlásenie Sučany Alumni Essay Writing Competition na témy:

1/What do I like about this grammar school and what would I change or improve? 2/What do I expect from Sučany Alumni and/or from Sučany leavers?

Október 2009  

Spustenie našej webstránky na adrese www.sucanyalumni.sk Predstavenie Štipendia Milana Hodžu pre novo prijatého študenta školy. Sučany Alumni sa podarilo zabezpečiť 600 eur na jednoročné Štipendium Milana Hodžu pre jedného budúceho žiaka školy. Rada ZRPŠ, Žiacka rada a Sučany Alumni prispeli spolu rovnakou čiastkou aby umožnili splniť sen aspoň jednému žiakovi, ktorý by si inak z finančných dôvodov nemohol štúdium dovoliť. Pripravili sme prvú prezentáciu pre študentov na tému štúdia na univerzitách v zahraničí. Študenti sa priamo od absolventov Sučian dozvedeli o štúdiu na týchto školách: Angloamerická vysoká škola Praha, University of Northern Virginia, University of Manchester, University of New York in Prague, a Vysoká škola ekonomická v Praze.

November 2009 

Prezentácia Sučany Alumni na konferencii unikátneho projektu NGLS - Next Generation Leaders of Slovakia. Táto konferencia bola súčasťou stretnutia slovenského AIESECu v Poprade a väčšina účastníkov boli študenti slovenských vysokých škôl. V novembri do Sučian zavítal absolvent školy Adam Fico (2001-2006), ktorý pracuje ako poslanecký asistent v dolnej snemovni (House of Commons) Britského parlamentu.

December 2009  

Zúčastnili sme sa na Open Day, kde sme predstavili naše aktivity. Pred Vianocami sme vyhodnotili Essay Writing Competition. Sučany Alumni odovzdalo víťazom 4 poukážok na nákup kníh v celkovej hodnote 160 eur. Dve z nich do súťaže daroval náš absolvent Martin Štrba (2000-2005) zo spoločnosti Matinus.sk.

Január 2010  Vyhlásili sme Štipendium Milana Hodžu pre študenta prijatého od nasledujúceho školského roku. Toto štipendium poskytne študentovi príspevok vo výške 600 EUR na jeden školský rok. Všetky podmienky štipendia boli zverejnené na našej webstránke a ďalej poslané uchádzačom o štúdium.


Marec 2010 

Úspešne sme spustili členskú zónu na webe Sučany Alumni. Táto zóna poskytuje prehľad členov združenia Sučany Alumni a poskytuje možnosti kontaktu medzi absolventmi školy a súčasnými študentmi. Vyhlásili sme podmienky Ceny Sučany Alumni – The Student Alumni Award. Táto súťaž je určená pre všetkých študentov gymnázia, ktorí sú členmi Sučany Alumni a snažia sa robiť viac než sa od nich očakáva. Mali by napríklad ukázať, že pomáhali nielen sebe ale aj ostatným, napr. spolužiakom alebo kamarátom či už v škole alebo v inom prostredí za posledný školský rok. Víťaz získa atraktívnu počítačovú zostavu v hodnote 550 eur alebo finančnú odmenu vo výške 300 eur. Oslovili sme spoločnosť Student Agency, ktorá pripravila pre študentov prezentáciu o pracovných pobytoch v zahraničí počas letných prázdnin.

Apríl 2010 

Pre ďalší blok prezentácií prijali pozvanie Ivana Sendecká a Tomáš Paulík. Témy ich prezentácií: Are You Ready for the Future? a Univerzitné štúdium vo Veľkej Británii. Ivana Sendecká okrem iných aktivít riadi projekt NGLS – Next Generation Leaders of Slovakia. Tomáš Paulík v súčasnosti študuje na University of Manchester. Vyhlásená súťaž Staff Alumni Award. Toto ocenenie je určené pre všetkých zamestnancov, ktorí sú členmi Sučany Alumni a snažia sa robiť viac než sa od nich očakáva. O víťazovi, ktorí získa 200 eur, rozhodne nielen váha preukázaných aktivít, ale aj počet nominácií od všetkých žiakov školy. Do ďalšej diskusie so študentmi sme pozvali dvoch úspešných Slovákov: Juraja Drobu a Roberta Mistríka. Žiakom odprezentovali veľmi zaujímavé témy z oblasti ich pôsobenia, od štúdií v zahraničí a ich význame a uplatnení, až po súkromné podnikanie a zloženie potravín, ktoré dennodenne konzumujeme.

Jún 2010  Pozvanie Sučany Alumni prijal prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella a tiež Juraj Zámečník - študent aerospace engineering z University of Manchester. Témou diskusie bola Kozmonautika – nový predmet na strednej škole.  Ivana Sendecká sa zúčastnila večernej školy a pripravila si pre žiakov zaujímavý workshop.  Na Garden Party sme rozdelili ocenenia a štipendiá spolu za 2600 eur


Čo sme ponúkli absolventom • Sučany Alumni umožňuje registráciu v databáze absolventov, kde je možné prehľadne prezerať aktuálne údaje ostatných členov. • Udržiavame kontakt absolventov so školou prostredníctvom pozvánok na podujatia organizované v Sučanoch a pravidelným newsletterom. • Snažíme sa spoločne s vedením školy tiež umožniť absolventom, aby sa aktívnejšie podieľali na napredovaní gymnázia. • Dohliadame na to, aby boli absolventi v Sučanoch vždy vítaní a mali príjemný zážitok z návštevy školy.

Čo sme ponúkli súčasným študentom Okrem umožnenia registrácie a prístupu do databázy absolventov a členov SA, sme v priebehu školského roka usporiadali niekoľko prezentácií v priestoroch gymnázia, ktoré boli určené práve pre súčasných študentov. Tieto prezentácie sa týkali nasledujúcich tém:  Prezentácie o vysokých školách doma a v zahraničí  Prezentácie o kariérnom raste a kariérnych odvetviach  Prezentácie o práci doma a v zahraničí  Prezentácie o letných brigádach v zahraničí Sučany Alumni pravidelne vyhlasuje súťaže s atraktívnymi cenami pre súčasných študentov:  Essay Writing Competition  Cena Sučany Alumni pre študenta gymnázia (The Student Alumni Award)

Čo sme ponúkli zamestnancom • Zamestnancom chceme tiež vďaka Alumni a našej členskej zóne umožniť výmenu kontaktov a sledovať napredovanie tých, ktorým boli počas štúdia v Sučanoch veľkou oporou. • Pre zamestnancov je určená súťaž Staff Alumni Award, ktorá slúži ako ocenenie pre jednotlivca, ktorý robí viac než sa od neho očakáva.


Pridaj sa do Sučany Alumni aj ty! Ako sa stať členom? Členmi môžu byť bývalí alebo aktuálni študenti gymnázia a ich blízki rodinní príslušníci a bývalí alebo aktuálni pracovníci gymnázia a ich blízki rodinní príslušníci. Stačí vyplniť prihlášku alebo sa zaregistrovať na www.sucanyalumni.sk a zaplatiť členský príspevok.

Možnosti členstva

     

       

Členstvo základné 5€ za školský rok aktuálni študenti, pedagógovia a pracovníci gymnázia Výhody základného členstva Miesto v pravidelne aktualizovanej databáze alumni gymnázia v Sučanoch a prístup ku kontaktom na absolventov Možnosť zúčastňovať sa prezentácií na témy ako napr. výber vysokých škôl doma a v zahraničí, kariérne poradenstvo, letné brigády, atď. Možnosť zapojiť sa do súťaží a projektov o hodnotné a finančné ceny Možnosť zúčastňovať sa stretnutí absolventov, networking Zľava na darčekové predmety Právo hlasovať, rozhodovať a podieľať sa na pôsobení združenia Členstvo absolventské 5€ za školský rok bývalí študenti, pedagógovia a pracovníci gymnázia Výhody absolventského členstva Miesto v pravidelne aktualizovanej databáze alumni gymnázia v Sučanoch Možnosť zúčastňovať sa stretnutí absolventov, networking Možnosť zúčastňovať sa školských akcií a výletov (v prípade voľnej kapacity) Pravidelný newsletter s novinkami zo Sučian Pozvánka na Garden Party a iné školské aktivity po celý rok (napr. Christmas Assembly, HodžaFest) Elektronický prístup k aktuálnemu číslu ročenky (Potpourri) i starším číslam Zľava na darčekové predmety Právo hlasovať, rozhodovať a podieľať sa na pôsobení združenia

Členský príspevok pošlite bankovým prevodom na účet združenia 2629 744 559 / 0200 (do popisu transakcie napíšte Vaše meno) alebo odovzdajte osobne jednému z predstaviteľov Sučany Alumni.


See you next year! Na školský rok 2010/2011 plánujeme:  Dôstojnú oslavu, program a aktivity ku 20. výročiu založenia školy  Štipendium Milana Hodžu  Essay Writing Competition  Student Alumni Award  Staff Alumni Award  X-Trade Brokers Award  Prezentácie (univerzity, brigády, pracovné odvetvia) a zaujímaví speakri  Podpora školy a jej propagácia doma i v zahraničí  Podpora pravidelného školského časopisu a autorov  Stretnutia absolventov (X-mas Assembly, Garden Party)  Predaj darčekových predmetov

Kontaktné údaje|Contact details Adresa|Address: Sučany Alumni Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 038 52 Sučany (Kontaktná osoba – Peter Paulík) E-mail: sucany.alumni@gmail.com Web: http://www.sucanyalumni.sk/ Facebook: Sučany Alumni Ďalšie údaje|Other details: IČO: 42069343 DIČ: 2022902277 Bankové spojenie|Bank account: 2629 744 559 / 0200 IBAN: SK69 0200 0000 0026 2974 4559 SWIFT: SUBASKBX

Profile for Sučany Alumni

Sucany Alumni Bulletin 2009/2010  

Activities of the alumni association at the Sucany Bilingual Grammar School of Milan Hodza, Slovakia

Sucany Alumni Bulletin 2009/2010  

Activities of the alumni association at the Sucany Bilingual Grammar School of Milan Hodza, Slovakia

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded