Page 1


Art al Metro

Què es Transformant? Transformant és una intervenció artística amb obres gràfiques en murs d’andanes i vestíbuls de diverses estacions de metro de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Quan es porta a terme? Es porta a terme anualment gràcies al suport de Transports Metropolitans de Barcelona i l’Institut de Cultura de Barcelona. A quines estacions de metro? Les estacions intervingudes varien en cada edició, segons la disponibilitat de les infraestructures i les possibilitats tècniques i econòmiques. Es combinen importants estacions centrals de la ciutat amb estacions perifèriques dels municipis adjacents: l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Cornellà. Quines obres s’hi exposen? Les obres exposades són obtingudes arran d’una convocatòria oberta a autores, autors i col·lectius i seleccionades per un jurat que actua com a comissari de la mostra, composat per representants de totes les entitats i institucions que donen suport al projecte. Les obres exposades són originals? Les obres exposades són reproduccions digitals en gran format. L’espai expositiu impedeix la seguretat de les obres. Sobre quin tema giren les obres? El tema principal de la Intervenció es resumeix en el lema: “A dalt i a baix, centre i perifèria”. Així mateix, cada edició compta amb un tema especial que varia cada any. Els temes proposats giren al voltant de qüestions importants de la nostra societat contemporània i serveixen de punt de partida i d’inspiració per als creadors/es.


Intervenció Mural Sota la Ciutat Suburbe és un projecte cultural que pretén reivindicar l'art fora dels museus, la imaginació al carrer, la cultura integrada en els espais públics, la activitat creativa emplaçada en la realitat que la motiva. Pretenem defugir l'art per l'art i el debat acadèmic. Volem portar l'art al carrer, enfrontarlo a la mirada crítica del ciutadà anònim, despertar-lo del somni plàcid on s'amaga. Reivindiquem la ciutat com l'espai comú, una ciutat de tothom on cada finestra parla, on cada paret és un llenç, on cada reflexió és filosofia, on cada bloc és un llibre, on cada mur pot ser un cinema. Suburbe és també una reivindicació de l'art popular, undergound, minoritari, alternatiu als corrents, aliè als cercles elitistes on habitualment es desenvolupa l'activitat cultural. Hi ha una cultura de la gent feta per la gent, una cultura popular que els murs de cap sala d'exposicions poden contenir. Una cultura que ocasionalment arriba als mitjans i es popularitza, però que ben sovint es desenvolupa silenciosament, en forma de revista de barri o d'intervenció efímera. Una cultura construïda per professionals anònims, que molt sovint treballen a l'ombra de projectes més grans i que tan habitualment es dediquen a aquestes feines "per amor a l'art". Una cultura de l ' ex t ra r ra d i , p o l í t i c a m e n t incorrecte, habitualment qualificada "de segona o de t e rce r a " i a m b p ro d u ï d a sempre amb pocs mitjans, però que, sense complexes, pot competir en qualitat tècnica i conceptual amb aquella c u l t u r a q u e n o r m a l m e n t qualifiquem "de primera" només pels recursos econòmics amb què es desplega i promociona.


CatàlegTransformant  

Suburbe Transformant. Informacio sobre el event anual d'intervencio artisitca al metro de barcelona.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you