Page 1


SUBMON és una plataforma de serveis especialitzada en la realització de projectes, estudis i campanyes en l’àmbit marí.

El seu equip professional disposa d’una experiència entre 10 i 20 anys en el medi marí a tot el món, adaptant-se perfectament a diferents cultures i hàbits de treball.

L’estructura petita i especialitzada de SUBMON permet oferir serveis professionals a preus competitius, d’abast tan local com internacional, adaptats a satisfer en tot moment les necessitats dels clients.


ESTUDI I SEGUIMENT AMBIENTAL DE L’ENTORN MARÍ • Medi físic • Hàbitats i espècies


Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

Lloc: Barcelona Any d’execució: 2009-2010

Realitzat per a: Aigües de Barcelona (AGBAR) Descripció: Seguiment ambiental de les platges barcelonines de la Nova Icària, la Mar Bella i la Nova Mar Bella per a avaluar l’efecte a curt i mig termini del dic submergit enfront de la Mar Bella sobre la qualitat dels ecosistemes costaners. Es van dur a terme controls de la qualitat de sediments i de les aigües marines, i estudis de l’afectació a les comunitats naturals.


Cartografia batimètrica de llacs d’alta muntanya

3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Lloc: Pirineu Aragonès

Any d’execució: 2009-2010 Realitzat per a: Govern d’Aragó Descripció: Estudi de 5 llacs d’alta muntanya a la regió del Sobrarbe (Hosca) per a recopilar informació sobre la qualitat d’aquests ecosistemes mitjançant immersions i presa de mostres, i completar la seva cartografia batimètrica utilitzant un sonar d’escombratge lateral.


Vigilància de la qualitat biològica de les praderies de fanerògames marines a Catalunya

Lloc: Costa catalana Any d’execució: 2008-2012 Realitzat per a: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural – Generalitat de Catalunya Descripció: Seguiment de les praderies de Posidonia oceanica a les costes de Catalunya per a avaluar el seu estat i la seva evolució a llarg termini: medició de la cobertura i la densitat, i el registre dels episodis de floració. Estudi de la fauna associada. Promoció del voluntariat i realització d’activitats de sensibilització.


Actuacions per a la conservació d’hàbitats protegits

Lloc: Parc Natural de Cap de Creus (Girona) Any d’execució: 2008 Realitzat per a: Parc Natural de Cap de Creus; Departament de Medi Ambient Generalitat de Catalunya Descripció: Activitats de neteja submarina a diferents cales i platges del Parc Natural de Cap de Creus, fomentant la participació social a través del voluntariat. Estudi de l’estat de conservació de les praderies de Posidonia oceanica i divulgació de la importància del seu manteniment.


Gestió de retirada de fondeigs de formigó abandonats

Lloc: Cala Montgó Any d’execució: 2008-2009 Realitzat per a: Ajuntament de Torroella de Montgrí, Catalunya Descripció: Estudi de l’efecte de fondeigs de formigó abandonats sobre les praderies de Posidonia oceanica, i retirada d’aquells causants de problemes de conservació sobre aquests ecosistemes.


Diagnosi ràpida de l’efecte de morts de fondeig sobre la posidònia i de l’efecte beneficiós de la instal·lació de fondeig de baix impacte

Lloc: Costa Brava Any d’execució: 2011

Realitzat per a: Ajuntament de Begur i Club Marítim Sa Tuna Descripció: Cartografia dels fondeigs fixes i de les fanerògames marines de les cales del municipi de Begur, i valoració de l’impacte sobre la conservació d’aquestes. Realització d’un treball cartogràfica amb una proposta de localització de fondeigs de baix impacte.


Millora ambiental de la zona d’interès pesquer de la Badia del Fangar (Delta de l’Ebre)

Lloc: Delta del Ebro

Any d’execució: 2011 Realitzat per a: Generalitat de Catalunya Descripció: Localització i identificació mitjançant sonar d’escombratge lateral i confirmació amb bussejador de les restes d’origen antròpic de la Badia del Fangar que afecten a la conservació de les fanerògames marines i a les zones de cultiu de bivalves (en especial ostrt i musclo), amb l’objectiu de procedir a la seva extracció.


Estudi de la biocenosi marina en tres àrees de la costa de Tarragona

Lloc: Costa de Tarragona Any d’execució: 2009-2010 Realitzat per a: DEPANA Descripció: Definició de la biocenosis marina en tres àrees de la costa, mitjançant l’ús de mètodes de bioacústica, seguits de confirmació per bussejador. Es va completar la cartografia bionòmica de les tres àrees, conjuntament amb la informació de les principals espècies.


Estudi de la ictiofauna de les praderies de Posidonia oceanica en l’Àrea Natural de les Illes Medes

Lloc: Àrea Natural de les Illes Medes Any d’execució: : 2009 Realitzat per a: Àrea Natural de les Illes Medes, Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya Descripció: Realització d’un cens de les principals espècies de peixos existents sobre les praderies de Posidonia oceanica a la Reserva Marina, estudiant la mida dels individus i de les poblacions.


Estudi de l’impacte dels submarinistes esportius de l’Àrea Natural de les Illes Medes sobre els seus ecosistemes

Lloc: Àrea Natural de les Illes Medes Any d’execució: 2010 Realitzat per a: Àrea Natural de les Illes, Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya Descripció: Estudi per a avaluar l’impacte del submarinisme esportiu sobre les comunitats submarines de la Reserva Marina, per causa dels impactes produïts durant aquesta activitat. Els resultats serviran per a determinar la capacitat de càrrega màxima de la zona, i així poder regular aquesta activitat.


Inventari de cetacis a tres àrees marines proposades per a xarxa Natura 2000

Lloc: Mediterrani Nord Occidental Any d’execució: 2009-11 Realitzat per: Fundación Biodiversidad Col·laboradors: Socis del Life+ INDEMARES Descripció: Realització d’estudis per a determinar la presència i la distribució de diferents espècies de cetacis mitjançant l’ús del mostreig a distància i del seguiment d’espècies amb acústica passiva (hidròfons d’arrossegament bi-canal i dispositius “Ecological Acoustic Recorder”-EAR).


Estudi, estima i directrius de conservació de les poblacions de cetacis en futures àrees Red Natura 2000 marines

Lloc: Mediterrani Nord occidental Any d’execució: 2010-2011

Realitzat per a: Fundación Biodiversidad Col·laboradors: Socis del Life+ INDEMARES Descripció: Estima d’abundància de cetacis presents en l’àrea marina del Delta de l’Ebre-Columbretes, caracterització de l’hàbitat i plasmació de les dades en cartografia. Anàlisi comparatiu mitjançant foto-identificació de les poblacions de Balears i del Delta de l’Ebre-Columbretes. Identificació de les principals amenaces per a la conservació de cetacis a l’àrea i proposta de directrius de conservació.


Desenvolupament d’un protocol per a reduir l’efecte d’estudis sísmics en el mar sobre poblacions de cetacis

Lloc: Espanya Any d’execució: 2011 Realitzat per a: Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí Descripció: Realització d’un protocol per a la implantació d’accions de mitigació de soroll a les aigües espanyoles que afecten als cetacis, produïdes durant les campanyes geofísiques de prospecció sísmica marina. S’ofereixen pautes de mitigació eficaces i útils a l’òrgan ministerial competent encarregat de generar les autoritzacions que la indústria petrolera o entitats científiques haurien de sol·licitar per a dur a terme una adquisició de dades per a finalitats científiques i d’exploració de buidaments de petroli i de gas en el subsòl marí.


Estudi acústic de presència de cetacis i anàlisi de soroll ambiental durant prospeccions de petroli.

Lloc: Mediterráneo Noroccidental Any d’execució: 2009 Realitzat per a: U.R.S. España Descripció: Treball a bord d’embarcacions de recolzament a plataformes de prospecció de petroli amb la finalitat d’avaluar l’impacte acústic de les seves activitats i determinar la presència de cetacis, mitjançant estudis d’albirament directe i de tècniques d’estudi passives.


Estudi de la població de tortugues marines en el Delta de l’Ebre mitjançant sonar d’escombratge lateral

Lloc: Delta del Ebro Any d’execució: 2009-2010 Realitzat per a: Fundación Biodiversidad Descripció: Posada a punt i aplicació de la tecnologia del sonar d’escombratge lateral per a la detecció i l’estudi de la població hivernant de tortugues babaues en el Delta de l’Ebre.


Accions per a la reducció de la captura accidental de tortugues marines per palangre de superfície

Lloc: Mar d’Alboran Any d’execució: 2008-2009 Realitzat per a: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); Asociación Alnitak Descripció: Realització d’experiments a bord de palangrers espanyols, provant diferents tipus d’hams i profunditats amb la finalitat de disminuir la captura accidental de tortugues marines. Estudi de lesions relacionades amb els hams en tortugues capturades, i anàlisi de les millores tècniques de manipulació i d’extracció d’hams.


Desenvolupament del Pla d’Acció per a la Conservació del vell marí en zones de baixa densitat del mar Mediterrani

Lloc: Mar Mediterrani Any d’execució: 2011-2012 Realitzat per a: RAC-SPA Descripció: Desenvolupament d’un pla englobat dins del Programa Subregional de gestió de l’espècie en el Mediterrani. Contacte amb els National Focal Points de cadascun dels següents països: Marroc, Argèlia, Tunísia, Albània, Montenegro, Croàcia, Itàlia, França i Espanya. Realització d’una sèrie d’enquestes amb cadascú per a dur a terme un programa comú i actualitzar la informació sobre els plans d’acció específics de cada país.


Estudi del potencial dels metalls electropositius per a reduir la captura accidental de taurons per palangre

Lloc: Pacífic Oriental Any d’execució: 2010 Realitzat per a: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Col·laboradors: Subsecretaria de Pesca d’Equador; WWF-Ecuador

Descripció: Treball a bord d’un palangrer equatorià per a estudiar l’eficàcia d’afegir un material electropositiu als hams per a reduir la captura accidental de taurons sense afectar la captura objectiu. En aquest viatge també es va aprofitar per a col·locar transmissors de satèl·lit a exemplars de tauró per a conèixer la seva mortalitat post captura així com els seus moviments.


Estudi de la presència i distribució dels manatins en el Parc Nacional de Tortuguero, Costa Rica.

Lloc: Parc Nacional de Tortuguero, Costa Rica Any d’execució: 2010 Realitzat per a: Zoo de Barcelona; Área de Conservación de Tortuguero, Costa Rica Col·laboradors: Fundación Trichechus (Costa Rica)

Descripció: Estudi en els canals del Parc Nacional de Tortuguero amb l’ajut d’un sonar d’escombratge lateral per a detectar manatins i determinar la seva presència i la seva distribució aproximada. Formació dels guardes del parc en l’ús i interpretació del sonar per a garantir la continuïtat del projecte. Els resultats aportaran informació al Parc per a millorar els plans d’ús i de conservació del Parc.


Estudi de la presència i distribució de manatí Antillà en l’Àrea de Conservació La Amistad-Caribe, Costa Rica.

Lloc: Àrea de Conservació de La Amistad-Caribe, Costa Rica Any d’execució: 2010-2011 Realitzat per a: Zoo de Barcelona; Àrea de Conservació de La Amistad-Caribe, Costa Rica Col·laboradors: Fundación Trichechus (Costa Rica) Descripció: Estudi de la distribució del manatí Antillà en tot el llarg de la costa Sud del Carib de Costa Rica a través d’entrevistes amb comunitats locals i actors clau, així com mitjançant visites a determinats punts de major interès. Elaboració d’un catàleg d’albiraments regional en coordinació amb les autoritats regionals.


MEDICINA DE LA CONSERVACIÓ • Centres de recuperació de fauna marina • Assessoria clínica i veterinària amb animals salvatges


Estudi clínic de la supervivència de tortugues marines capturades per palangre en relació a l’estrès de captura

Lloc: Mar de Alborán Any d’execució: 2008-2012

Realitzat per a: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Col·laboradors: Associació Alnitak; Universitat de Carolina del Nord Wilmington Descripció: Estudi a bord d’un palangrer espanyol de les lesions causades per hams en tortugues capturades accidentalment, i extracció de sang per a avaluar el seu estat físic i els seus nivells d’estrès. Comparació de valors sanguinis amb resultats de tortugues salvatges per a veure l’efecte de l’estrès de la captura.


Seguiment remot de tortugues marines per a conèixer els seus moviments en el Mediterrani Sud Occidental

Lloc: Mar d’Alboran Any d’execució: 2008-2012 Realitzat per a: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); Associació Alnitak Descripció: Col·locació de transmissors de satèl·lit en tortugues salvatges i tortugues capturades per palangre per a comparar la seva supervivència i conèixer els seus moviments en el mar Mediterrani.


Cursos especialitzats de formació en manipulació, rescat i clínica de mamífers i tortugues marines

Lloc: Andalusia/Colòmbia/Itàlia Any d’execució: 2008-2009-2010 Realitzat per a: EGMASA/Biomunicipios/Centre recuperació Lampedusa Descripció: Impartició de tallers especialitzats sobre tècniques de rescat, primera assistència, clínica i recuperació de cetacis i tortugues marines. Aquests tallers han estat dirigits a pescadors, a personal de xarxes d’avarament d’animals marins, a gestors i a veterinaris de centres de recuperació.


Assessoria veterinària del “Programa de reducció de captura accidental de tortugues marines del Pacífic Oriental”

Lloc: Pacífic Oriental Any d’execució: 2006 - 2012 Realitzat per a: WWF; Overseas Fisheries Cooperation Foundation (OFCF-Japan); Comisión Inter-Americana del Atún Tropical (CIAT) Descripció: Treball de consultoria veterinària al costat de pescadors de palangre i observadors pesquers a Equador per a definir amb ells les millors tècniques de manipulació, extracció d’hams i d’alliberament de tortugues capturades, així com estudiar lesions causades pels hams i la seva extracció. Determinació de les eines bàsiques per a aquestes maniobres, i realització d’un DVD de formació per a tots els pescadors de la regió. (http://www.iattc.org/Downloads.htm).


Estudi de l’acompliment de la normativa europea en aquaris i nuclis zoològics de Galicia

Lloc: Galicia Any d’execució: 2010-2011 Realitzat per a: TRAGSEGA; Xunta de Galicia Descripció: Realització de visites d’inspecció a dos aquaris i a un parc zoològic conjuntament amb tècnics de l’administració pública gallega, amb la finalitat de valorar el seu grau d’acompliment de la Llei espanyola de zoos 31/2003. Redacció d’un informe final sobre cada centre per a l’administració pública.


COMUNICACIÓ AMBIENTAL • Educació i formació ambiental • Sensibilització ambiental


Disseny i elaboració de la pàgina web tècnica “www.tortugasmarinas.info”

Lloc: Espanya Any d’execució: 2008 Realitzat per a: Alnitak; Cátedra UNESCO de Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) Descripció: Disseny d’una pàgina web sobre tortugues marines a España. Per a ser utilitzada com a plataforma per a especialistes en aquest tema i així compartir informació amb l’objectiu de poder definir una estratègia espanyola de conservació de tortugues marines.


Campanya d’educació d’escolars sobre el mar, els cetacis i la importància de la seva conservació.

Lloc: Jaca i Sabiñánigo, Pirineu Aragonès Any d’execució: 2008 Realitzat per a: Comarques de la Jacetania i el Alto Gállego, Gobierno Aragonés

Descripció: Realització de la sèrie de xerrades “Los sonidos del mar”, impartida a més de 800 escolars en el Pirineu Aragonès amb l’objectiu d’apropar el mar i els seus habitants a nens que viuen allunyats de la costa.


Elaboració del vídeo sobre les tortugues marines i el palangre de superfície en el Mediterrani espanyol

Lloc: Mar d’Alboran Any d’execució: 2009 Realitzat per a: Associació Alnitak; NOAA; Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino Descripció: Presa d’imatges en el decurs de diferents projectes relacionats amb tortugues marines, per a l’elaboració d’un DVD explicant el problema de les tortugues marines en relació al palangre a España i els estudis realitzats per a avaluar el seu impacte i reduir-lo. (http://www.youtube.com/user/submonorg#p/a/u/2/0PGf3noiUFY).


Activitats de participació social durant la Setmana Europea del Tauró

Lloc: Barcelona Any d’execució: 2008 Realitzat per a: Shark Alliance

Descripció: Organització de xerrades sobre la biologia dels taurons i problemes de conservació; repartiment de material de divulgació i sensibilització; campanya de recollida de signatures per a exigir a la Unió Europea un major control de la seva pesca.


Curs de submarinisme científic: Tècniques d’estudi en espècies i ecosistemes marins

Lloc: Vilanova i la Geltrú/Barcelona Any d’execució: 2009, 2010 Realitzat per a: Campus Universitari de la Mediterrània (CUM)/ Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya Descripció: Planificació, organització i execució d’un curs teòric i pràctic de 5 dies de durada per a estudiants i professionals de biologia i ciències del mar, centrat en les tècniques d’estudi en el medi marí: estudi d’espècies i ecosistemes, utilització d’aparells d’enregistrament acústic, tècniques d’hidroacústica i estudi d’impactes.


Curs de formació: L’ús del sonar d’escombratge lateral per al monitoratge de poblacions de manatí

Lloc: Parque Nacional de Tortuguero, Costa Rica Any d’execució: 2010 Realitzat per a: Área de Conservación Tortuguero; Área de Conservación La AmistadCaribe Descripció: Organització i execució d’un curs teòric i pràctic de 3 dies de durada per al personal d’ambdues àrees de conservació, així com per a d’altres professionals de Costa Rica relacionats amb aquest tema. Durant el curs es va aprendre a utilitzar el sonar d’escombratge lateral en els canals típics de la zona amb l’objectiu de detectar i estudiar les poblacions de manatí.


Accions de custòdia marina per a la conservació de l’àrea marina “Canyons del Maresme”

Lloc: Costa del Maresme Any d’execució: 2009 Realitzat per a: Direcció de Medi Natural; Departament de Medi Ambient – Generalitat de Catalunya; Diputació de Barcelona Col·laboradors: Ajuntaments del Maresme, Clubs Nàutics, confraries de pescadors Descripció: Promoció d’ activitats d’estudi i conservació de l’àrea marina de Canyons del Maresme: divulgació dels seus valors ecològics, foment de la implicació de la població local i dels usuaris del mar, estudi de les poblacions de cetacis i tortugues marines.


“La Semana de los Ibones” en la comarca del Sobrarbe

Lloc: Comarca del Sobrarbe, Pirineos Any d’execució: 2011 Realitzat per a: Comarca del Sobrarbe Descripció: Disseny i realització de xerrades a escoles rurals de la Comarca de Sobrarbe sobre l’origen, les característiques, importància i problemes de conservació dels llacs d’alta muntanya. Realització de 15 xerrades, adaptades per a escolars de diferents edats, a més d’una presentació d’inauguració de l’esdeveniment dirigit a adults.


Participació en l’elaboració de l’exposició “Les Illes Medes, Mediterrani viu”

Lloc: Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Any d’execució: 2010-2011 Realitzat per a: Àrea Natural de les Illes Medes, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural – Generalitat de Catalunya Descripció: Elaboració de continguts tècnics per a l’Exposició sobre la biodiversitat terrestre i marina de les Illes Medes, organitzada per a celebrar el seu desè aniversari. Assessorament científic i aportació de material fotogràfic.


Rabassa 49-51 Loc-1 - 08024 Barcelona Telf/fax: 93 2135849 www.submon.org

Book de projectes realitzats per Submon  

Breu descripció dels projectes completats per SUBMON des del 2008 fins a l'actualitat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you