Page 1

Is de toekomst rimpelloos? Summary resultaten consumentenonderzoek bij Belgische vrouwen 20-65 jaar

Trendhuis/Bexpertise, 2010

I. Summary Over dit onderzoek

II. Rimpels: ravage voor de carrièrekansen II.1. Rimpels verkleinen carrièrekansen van vrouwen II.2. Mannen met rimpels blijven buiten schot II.3. V  rouwen tasten dieper in de portemonnee voor antiverouderingsproducten na de 45ste verjaardag

III. Kritische crèmeconsumenten III.1. Goed geïnformeerde vrouwen III.2. Investering in anti-aging wordt goed afgewogen III.3. Resultaat wordt kritisch bekeken III.4. Vrouw is allesbehalve merkentrouw

IV. Rimpelroutines IV.1. Ochtend- en avondrituelen IV.2. Snel de deur uit IV.3. Relatie: impuls voor strijd tegen rimpels? IV.4. Apotheek en parfumerie places to be

V. Rimpelloze toekomst? V.1. Gelaatscrème > schoonheidsspecialiste V.2. Anti-aging van de toekomst moet alles kunnen

VI. Kwalitatieve onderzoek: de panels VI.1. Rimpels bepalen meer vrouwelijke dan mannelijke carrières VI.2. Information overkill VI.3. Apotheek brengt raad VI.4. De mannen volgen VI.5. Liever de crème dan de chirurg VI.6. De ultieme anti-agingcrème

Trendhuis/Bexpertise, 2010


I. Summary Voor de Belgische vrouwen tussen 20 en 65 jaar die naar aanleiding van dit onderzoek werden bevraagd, zijn rimpels en huidveroudering wel degelijk reële kopzorgen. Vooral na de 45ste verjaardag wordt de verouderende huid zelfs mee verantwoordelijk geacht voor slinkende kansen op de arbeidsmarkt. Een factor die mannen geen parten speelt. Voorts valt op dat vrouwen zich niet meer zomaar laten vangen aan reclamebeloftes. Ze zijn beter geïnformeerd dan ooit, verwachten harde resultaten en nemen het allesbehalve nauw met merkentrouw. Maar dat belet ze dus niet om intensief te blijven zoeken naar assistentie bij het gracieus ouder worden. Tekenend is bijvoorbeeld dat ze daarvoor erg vaak het gespecialiseerde advies van de apotheker inwinnen. Of nog: dat ze bijzonder hoge eisen stellen aan de anti-agingcrème van de toekomst. Die moet voor het zo goed als voltallige panel immers niet alleen de huid doen stralen en rimpels verminderen, maar ook hydrateren, verfrissen en verstrakken. Het goede nieuws, tot slot, is dat vrouwen voor al deze verzuchtingen veel heil van gelaatscrèmes blijken te verwachten. Zelfs wanneer ze een fors bedrag te besteden hebben, komen die er duidelijk beter uit dan de naaste concurrenten.

Over dit onderzoek Het kwantitatieve luik van dit onderzoek bestond uit een enquête, die online stond van 13 t/m. 19 september 2010. In samenwerking met Knack Weekend, De Morgen, Le Soir, Le Vif/L’Express werden Belgische vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Zo verschenen tal van advertenties en banners op hun respectievelijke mediakanalen. Tevens werden er mailings verstuurd via Jump (een online forum voor vrouwen). De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Belgische vrouwen tussen 20 en 65 jaar. Ongeveer 7 % van de respondenten die deelnamen aan de enquête bleken echter mannen te zijn. Om de resultaten van het onderzoek niet te vertekenen, werden zij er uit gefilterd, evenals vrouwen die te jong/oud waren. Zo kwam het totaal aantal geschikte respondenten op 1106 Belgische vrouwen. Hiervan zijn exact twee op drie respondenten Nederlandstalig (66,7 %). Franstaligen maken de overige 33,3 % uit. Om makkelijker correlaties op te sporen, maken we verderop in dit verslag gebruik van vereenvoudigde modellen voor opleidingsniveau (lager vs. hoger geschoold), relatiestatus (mensen met een relatie vs. singles) en vrouwen jonger dan 45 jaar vs. vrouwen van 45 of ouder. Na afloop van de online enquêtering volgde een kwalitatief luik, dat bestond uit twee panels (één Nederlandstalig en één Franstalig) met telkens acht dames. Tijdens deze gefilmde en naderhand gemonteerde debatten werden de vragen, stellingen en resultaten van de voorgaande fase uitvoerig besproken en verder uitgediept.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 2


II. Rimpels: ravage voor de carrièrekansen Voor de Belgische vrouwen tussen 20 en 65 jaar die naar aanleiding van dit onderzoek werden bevraagd, zijn rimpels en huidveroudering wel degelijk reële kopzorgen. Vooral na de 45ste verjaardag wordt de verouderende huid zelfs mee verantwoordelijk geacht voor slinkende kansen op de arbeidsmarkt. Een factor die mannen geen parten speelt.

II.1. Rimpels verkleinen carrièrekansen van vrouwen Een eerste algemene consensus bestaat erin dat een jong uiterlijk voor vrouwen een veel grotere rol speelt dan voor mannen. Ook voelen ze zich vaker benadeeld wanneer ze er ouder (beginnen) uitzien.

24,7 %

30

5 0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

7,4 % 1%

3,8 %

10

Rimpels verkleinen de carrièrekansen van mannen

8,6 %

20 15

Rimpels verkleinen de carrièrekansen van vrouwen

20 %

25

25,9 %

35

38 %

32,7 %

40

37,8 %

“Rimpels verkleinen onze carrièrekansen”, aldus liefst een derde (33,3 %) van de vrouwen. Vanuit hun standpunt lijken rimpels bij mannen een verwaarloosbaar iets. Slechts 4,8 % claimt dat mannen hun carrièrekansen er door beïnvloed worden. (Mannen: zie infra.)

Helemaal akkoord

Opvallend is dat laaggeschoolden vaker van mening zijn dat rimpels de carrièrekansen van mannen beïnvloeden (8,3 % t.o.v. 3,9 %), alsook die van vrouwen (36,4 % t.o.v. 32,5 %).

Trendhuis/Bexpertise, 2010 3


Wat eveneens opvalt, is dat de percentages van de hooggeschoolden die denken dat de carrière van vrouwen wordt beïnvloed door rimpels dichter ligt bij dat van de laaggeschoolden dan wanneer we over mannen spreken.

28,8 %

35

Hooggeschoolden 7,6 %

10

7,6 %

15

8,9 %

20

Laaggeschoolden

7,3 %

15,9 %

25

21,1 %

30

25,2 %

40 %

40

37,5 %

“Rimpels verkleinen carrièrekansen van vrouwen”: hoog- vs. laaggeschoolden

5 0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

Helemaal akkoord

28,8 %

38,8 %

25

23,6 %

30

33,8 %

35

28,8 %

40

34,1 %

“Rimpels verkleinen de carrièrekansen van mannen”: hoog- vs. laaggeschoolden

Laaggeschoolden

20

Hooggeschoolden

0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

1,8 %

5

0,8 %

6,5 %

10

3,1 %

15

Helemaal akkoord

Na de 45ste verjaardag gaan vrouwen opvallend vaker akkoord met de bewering dat rimpels de carrièrekansen van vrouwen verkleinen.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 4


39,2 %

25

45-plus

4,5 %

8,7 %

10

8,6 %

15

16 %

20

5 0

Helemaal niet akkoord

Onder 45 jaar

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

9,1 %

30

20,6 %

27,1 %

35

28,9 %

40

37,4 %

“Rimpels verkleinen de carrièrekansen van vrouwen”: 45+ vs. < 45 jaar

Helemaal akkoord

Meer dan 1 op 10 ondervindt dat rimpels een rem zijn op de eigen carrière… Een opvatting die vooral ingang vindt bij lager geschoolden. Zo geeft 15,3 % van hen aan dat rimpels een negatieve invloed hebben op hun carrière (vs. hoger geschoolden 10,5 %).

40

36,7 %

“Ik ervaar bij mezelf dat rimpels een negatieve invloed hebben op mijn carrière.”

30 25

25,4 %

26,4 %

35

20

10 5 0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

4,9 %

6,5 %

15

Helemaal akkoord

Trendhuis/Bexpertise, 2010 5


25

27,6 %

24,8 %

30

28,2 %

35

28,8 %

40

25,9 %

38,8 %

“Ik ervaar bij mezelf dat rimpels een negatieve invloed hebben op mijn carrière”: laag- vs. hooggeschoolden

Laaggeschoolden

20

Hooggeschoolden

7,1 %

5 0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

4,4 %

8,2 %

10

6,1 %

15

Helemaal akkoord

Een meerderheid van vrouwen (61,4 %) is van mening dat bedrijven zich bij aanwervingen laten leiden door het jeugdige uiterlijk van vrouwelijke kandidaten, terwijl amper 19,2 % vindt dat dezelfde vorm van discriminatie van tel is wanneer mannelijke sollicitanten zich komen aanbieden.

43,1 %

“Bedrijven laten zich bij aanwerving beïnvloeden door het jeugdige uiterlijk van…”

35 30

28,6 %

34 %

40

34,1 %

45

0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Mannelijke kandidaten

4,4 %

5

1,2 %

10

14,8 %

15

8,8 %

12,7 %

20

18,3 %

Vrouwelijke kandidaten

25

Geen mening of NVT

Akkoord

Helemaal akkoord

Trendhuis/Bexpertise, 2010 6


Vrouwen zijn het er voorts over eens dat oudere vrouwen ook beduidend minder op tv komen dan oudere mannen (60,2 % vs. 8,9 %). Hooggeschoolde vrouwen zijn er trouwens meer van overtuigd dat oudere vrouwen minder op tv komen wanneer ze er ouder uitzien (61,7 % t.o.v. 54,7 %), terwijl deze hooggeschoolden er vaker van overtuigd zijn dat oudere mannen wel nog op de buis mogen verschijnen (8,3 % t.o.v. 11,2 %, zie infra II.2).

35,9 %

“Vrouwen komen minder op tv wanneer ze er ouder uitzien.”

40

30 25

24,3 %

25,6 %

35

20

5 0

4,4 %

10

9,8 %

15

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

Helemaal akkoord

Trendhuis/Bexpertise, 2010 7


II.2. Mannen met rimpels blijven buiten schot Ter vergelijking...

25

25,2 %

23,7 %

30

30,2 %

35

34,1 %

40

35,5 %

41,9 %

“Rimpels verkleinen de carrièrekansen van mannen”: 45+ vs. < 45 jaar

Onder 45 jaar

20

45-plus

0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

1%

5

1%

3,1 %

10

4,2 %

15

Helemaal akkoord

De opvattingen van vrouwen over de vraag of rimpels al dan niet de carrièrekansen van mannen verkleinen, blijven nagenoeg onveranderd na hun 45ste verjaardag.

25

28,8 %

23,6 %

30

34,1 %

35

28,8 %

40

33,8 %

45

38,8 %

“Rimpels verkleinen de carrièrekansen van mannen”: hoog- vs. laaggeschoolden

Laaggeschoolden

20

Hooggeschoolden

0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

1,8 %

5

0,8 %

6,5 %

10

3,1 %

15

Helemaal akkoord

Trendhuis/Bexpertise, 2010 8


En rimpels verhinderen al evenmin dat mannen op tv komen op latere leeftijd.

34 %

40 35

36,8 %

“Mannen komen minder op tv wanneer ze er ouder uitzien.”

20,4 %

30 25 20

7,3 %

15

1,6 %

10 5 0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

Helemaal akkoord

Bijna 4/10 vrouwen besluiten dat mannen gerust rimpels mogen hebben. Maar volgens 47 % zouden ook mannen op latere leeftijd beter producten tegen huidveroudering gebruiken. “Hebben mannen op latere leeftijd nood aan anti-huidverouderingsproducten?”

15,8% Ik weet het niet.

39,3% Ja, ze schaffen zich best anti-agingproducten aan.

37,6% Neen, mannen mogen gerust rimpels hebben.

7,3% Ja, maar het volstaat dat ze gebruikmaken van het product van hun partner.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 9


II.3. Vrouwen tasten dieper in de portemonnee voor anti-verouderingsproducten na de 45ste verjaardag Dat huidveroudering een reële kopzorg is voor vrouwen, vooral na 45 jaar, bewijst ook het feit dat ze dieper in de portemonnee tasten voor anti-huidverouderingsproducten na die 45ste verjaardag. “Hoeveel heeft je laatste anti-huidverouderingsproduct gekost?”  %

45-plus

Minder dan 25 €

28,0 %

25-45 €

35,7 %

45-65 €

17,5 %

65-100 €

12,5 %

Meer dan €

6,3 %

Twee op de drie bevraagde vrouwen geven niet meer dan 45 euro uit aan een anti-huidverouderingsproduct, waarbinnen 25 à 45 euro de populairste prijsvork is (36,2 %). 18,5 % spendeert 45 à 65 euro, 15,5 % 65 euro of meer. Vrouwen jonger dan 45 jaar trekken duidelijk minder vaak veel geld uit voor anti-huidverouderingsproducten dan vrouwen ouder dan 45 jaar. Cf. grafiek.

37 %

7,2 %

15

2,2 %

10 5 0

45-plus

Minder dan 25 €

25-45 €

45-65 €

65-100 €

6,3 %

20

Onder 45 jaar

12,5 %

20,3 %

25

17,5 %

30

28 %

35

33,3 %

40

35,7 %

“Hoeveel heeft je laatste anti-huidverouderingsproduct gekost?”

Meer dan 100 €

Trendhuis/Bexpertise, 2010 10


III. Kritische crèmeconsumenten Voorts valt op dat vrouwen zich niet meer zomaar laten vangen aan reclamebeloftes. Ze zijn beter geïnformeerd dan ooit, verwachten ‘harde’ resultaten en nemen het allesbehalve nauw met merkentrouw.

III.1. Goed geïnformeerde vrouwen De bevraagde vrouwen lijken goed geïnformeerd te zijn wanneer het aankomt op zowel anti-agingproducten als anti-agingbehandelingen. Informatie vergaren ze via meerdere kanalen en een kat in een zak zullen ze niet gauw kopen: ruim 4 op 5 (81,1 %) schaft geen anti-huidverouderingsproduct aan zonder eerst de verpakking te lezen. Naast verpakking, zijn magazines (78,8 %) en bijsluiters (76,7 %) de belangrijkste infobronnen over anti-agingproducten. Maar ook via kranten (54 %), studies (46,6 %) en internet (40,4 %) doen vrouwen hun huiswerk. Ik lees de verpakkingen van anti-huidverouderingsproducten

81,1 %

Ik lees de informatie over anti-huidverouderingsproducten / behandelingen in magazines (weekbladen/maandbladen)

78,8 %

Ik lees de bijsluiters van anti-huidverouderingsproducten

76,7 %

Ik lees de infobrochures over anti-huidverouderingsproducten die ik bij de apotheker vind

64,6 %

Ik lees de informatie over anti-huidverouderingsproducten / behandelingen in kranten

54,0 %

Ik koop mijn anti-huidverouderingsproduct op basis van bijhorende wetenschappelijke studies

46,6 %

Informatie over beauty en verzorgingsproducten zoek ik op het internet

40,4 %

Ranking best gekende anti-aginghuidbehandelingen (antwoorden op de vraag ‘In hoeverre ben je vertrouwd met volgende behandelingen?’)  %

Ik ken het Ik overweeg het

Ik heb het reeds gedaan

Wekelijkse scrubs om de huid op te frissen

94,4 %

6,5 %

56,4 %

Botox als anti-rimpelbehandeling

77,2 %

5,5 %

5,3 %

Voedingssupplementen om de huid jong te houden

75,9 %

8,9 %

23,7 %

Plastische chirurgie tegen veroudering van het gelaat

74,3 %

2,7 %

2,3 %

Hightech anti-huidverouderingscrème voor het gelaat

70,2 %

15,2 %

18,9 %

Laserbehandeling om de huid te verjongen

68,6 %

7,6 %

1,8 %

Chemische peelings om de huid te vernieuwen

58,7 %

4,3 %

3,0 %

Biologische fillers voor meer volume gelaat en lippen

56,8 %

6,0 %

4,2 %

Dermobrasie om rimpels te doen vervagen

50,9 %

2,9 %

3,0 %

Hyaluronzuur om rimpels op te spuiten

48 %

4,4 %

5,7 %

Radiofrequentietherapie om de huid te verstevigen

29 %

3,3 %

1,4 %

Bio-elektriciteit om huidvernieuwing te versnellen

24,2 %

3,5 %

0,7 %

E-pulse technologie die huid van binnenuit herstelt

22,9 %

3,3 %

0,7 %

Trendhuis/Bexpertise, 2010 11


67,3 %

56 %

53,2 %

Jonger dan 45 j.

34,6 %

39 %

40

32,3 %

50

50,4 %

51,5 %

70 60

81,9 %

82,9 %

77,9 %

80

73,5 %

71,7 %

90

81,7 %

Vrouwen ouder dan 45 jaar informeren zich zo mogelijk nog grondiger...

45 j. of ouder

30 20 10 0

1

2

3

4

5

6

7

1

Ik kies een anti-huidverouderingsproduct op basis van het imago van het merk.

2

Ik lees de infobrochures over anti-huidverouderingsproducten die ik bij de apotheker vind.

3

Ik lees de informatie over anti-huidverouderingsproducten/behandelingen in magazines (weekbladen/maandbladen).

4

Ik lees de informatie over anti-huidverouderingsproducten/behandelingen in kranten.

5

Ik lees de verpakkingen van anti-huidverouderingsproducten.

6

Ik lees de bijsluiters van anti-huidverouderingsproducten.

7

Ik koop mijn anti-huidverouderingsproduct op basis van bijhorende wetenschappelijke studies.

Opvallend: 4/10 vrouwen jonger dan 45 jaar kopen hun antihuidverouderingsproducten puur op basis van merkimago. Bij vrouwen ouder dan 45 bedraagt dat percentage 32â&#x20AC;&#x2030;%.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 12


Anderzijds blijken vrouwen ouder dan 45, ondanks hun ‘research’, toch minder goed op de hoogte... Ondanks al hun ijver om zichzelf te informeren, moeten vrouwen van 45 of ouder hun meerdere erkennen in vrouwen onder de 45 wanneer het aankomt op kennis over anti-aging. Van de vrouwen jonger dan 45 jaar kent… • Bijna 8/10 plastische chirurgie • Driekwart botox • Tweederde laserbehandeling • De helft voedingssupplementen, biofillers en dermobrasie • 4/10 anti-huidverouderingscrème en hyaluronzuur. Scrubs (29 %), radiofrequentietherapie (26 %), bio-elektriciteit (22 %) en e-pulse (21 %) doen bij hen zelden een belletje rinkelen.

48 % 20,5 %

39,6 %

37 %

18,2%

22,4 %

Jonger dan 45 j.

45 j. en ouder

18,8 %

26,1 %

20

45 %

45,1 %

57,8 %

64,2 % 51,5 %

42,5 %

44 %

23,4 %

30

32,8 %

40

29,1 %

50

32,6 %

60

40 %

49,6 %

70

67,5 %

61,8 %

80

54,8 %

75 %

90

78,7 %

“Ken je volgende behandelingen?”

10 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Wekelijkse scrubs om de huid op te frissen

2

Voedingssupplementen om de huid jong te houden

3

Een hightech anti-huidverouderingscrème om het gelaat jong te houden

4

Botox als anti-rimpelbehandeling

5

Een laserbehandeling om de huid te verjongen

6

Biologische fillers om het gelaat en de lippen meer volume te geven

7

Plastische chirurgie tegen aanzienlijke veroudering van het gelaat

8

Radiofrequentietherapie om de huid te verstevigen

9

Bio-elektriciteit om de vernieuwing van de huid te versnellen

10

Dermobrasie om rimpels te doen vervagen

11

Hyaluronzuur om rimpels op te spuiten

12

Chemische peelings om de huidstructuur te vernieuwen

13

E-pulse technologie die de huidcellen van binnenuit herstelt

11

12

13

Trendhuis/Bexpertise, 2010 13


III.2. Investering in anti-aging wordt goed afgewogen Loont een investering in anti-aging of niet? Doe je er als vrouw goed aan te investeren in anti-huidverouderingsbehandelingen wanneer je een succesrijke carrière wil uitbouwen? De meningen zijn hier erg verdeeld. 36 % van de vrouwen denkt er goed aan te doen in anti-aging te investeren als het erop aankomt een succesvolle carrière uit te bouwen, 30 % denkt precies het tegenovergestelde. Mannen kunnen zich de moeite beter besparen. Slechts 9,2 % van de Belgische vrouwen raadt mannen aan te investeren in een jonger uiterlijk.

25 20

5 0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

2,2 %

10,4 %

Voor mannen

7%

10

Voor vrouwen

10 %

15

25,3 %

30

20,2 %

26,2 %

35

34,1 %

34,2 %

40

30,4 %

“Investeren in anti-huidverouderingsbehandelingen creëert meer kansen in het bedrijfsleven…”

Helemaal akkoord

Laaggeschoolden vinden dan weer wel vaker dan hooggeschoolden dat investeringen in anti-huidverouderingsbehandelingen meer kansen creëren in het bedrijfsleven, zowel voor vrouwen (41,2 % t.o.v. 34,3 %) als voor mannen (11,7 % t.o.v. 8,6 %).

Trendhuis/Bexpertise, 2010 14


25,9 %

35

Laaggeschoolden

Hooggeschoolden 9,1 %

10

9,8 %

15

10,6 %

20

13,5 %

25

15,3 %

22 %

30

25,2 %

34,7 %

40

33,9 %

“Investeren in anti-huidverouderingsbehandelingen creëert meer kansen in het bedrijfsleven voor vrouwen.”

5 0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

Helemaal akkoord

25

26,6 %

30

24,7 %

33,5 %

35

30 %

40

29,5 %

35,3 %

“Investeren in anti-huidverouderingsbehandelingen creëert meer kansen in het bedrijfsleven voor mannen.”

Laaggeschoolden

20

Hooggeschoolden

0

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Geen mening of NVT

Akkoord

3,5 %

5

1,9 %

8,2 %

10

6,7 %

15

Helemaal akkoord

Trendhuis/Bexpertise, 2010 15


III.3. Resultaat wordt kritisch bekeken Werkt het of niet? Ook dat wordt kritisch bekeken, zij het dan met een gunstige outcome: vrouwen die anti-aging producten gebruiken, zien er zichtbaar resultaat van. 54 % van hen schat de eigen huidleeftijd jonger in dan de werkelijke leeftijd. Bij vrouwen die geen anti-agingproducten gebruiken is dit slechts 32,1 %.

54 %

40

54,2 %

“Hoe schat je je eigen huidleeftijd in?”

25

32,1 %

30

36,9 %

35

Gebruik je anti-huidverouderingsproducten? = Ja

20

Gebruik je anti-huidverouderingsproducten? = Neen

0

Jonger dan Hetzelfde als Ouder dan mijn werkelijke mijn werkelijke mijn werkelijke leeftijd leeftijd leeftijd

6%

3,3 %

5

7,7 %

10

5,8 %

15

Ik weet het niet

Trendhuis/Bexpertise, 2010 16


Over het algemeen is “zichtbaar resultaat”, met 94 %, overigens het topantwoord op de vraag naar wat vrouwen nu van een huidcrème verwachten, 28 % wil dat resultaat binnen de 3 uur zien. En amper één op vijf (18,9 %) heeft 24 uur geduld. Topantwoorden “Wat verwacht je van een huidcrème”: • Zichtbaar resultaat: 94,1 % • Een aangename textuur: 93,3 % • Een aangename geur: 78,6 % • Een nieuwe technologische eigenschap: 70 % Ze verwachten dat resultaat bovendien bij voorkeur dadelijk zichtbaar is...

40,3 %

“Wanneer verwacht je zichtbaar resultaat?”

45

35 30

27,5 %

40

18,9 %

25 20

10

7,7 %

5,6 %

15

5 0

Binnen de 3 uur

Binnen de 6 uur

Binnen de 12 uur

Binnen de 24 uur

Geen idee

Trendhuis/Bexpertise, 2010 17


III.4. Vrouw is allesbehalve merkentrouw Tot slot blijkt die kritische, mondige vrouw ook allerminst merkentrouw (resultaten gefilterd op vrouwen die aan huidverzorging doen): • 86,6 % verandert van merk zodra ze een beter product ontdekt heeft • 75,8 % geeft aan meerdere merken door elkaar te gebruiken • 34,9 % verandert sowieso om de zoveel tijd van merk • 22,3 % gebruikt nog steeds het eerste merk dat ze ooit kocht • 16,4 % laat haar merk niet in de steek / blijft het gebruiken • 7,2 % kiest voor het merk/product met de meest voordelige prijs op het moment van aankoop. Toch blijft RoC® nummer één bij Belgische vrouwen. Cf. top 10 van de anti-agingmerken die Belgische vrouwen beweren te gebruiken:

10,2 %

10,4 %

Estée Lauder

10,7 %

Louis Widmer

10

10,7 %

Vichy

13,6 %

Clinique

15

14,3 %

Nivea Visage

15,3 %

RoC®

20

16,2 %

25

24,9 %

30

25,1 %

1. RoC® (25,1 %) 2. Nivea (24,9 %) 3. Clinique (16,2 %) 4. Vichy (15,3 %) 5. Louis Widmer (14,3 %) 6. Estée Lauder (13,6 %) 7. Avène (10,7 %) 8. La Roche-Posay (10,7 %) 9. Lancôme (10,4 %) 10. L’Oréal Dermo Expertise(10,2 %)

5 0

Avène

La Roche Lancôme L’Oréal -Posay Dermo Expertise

Trendhuis/Bexpertise, 2010 18


IV. Rimpelroutines Dat vrouwen beter geïnformeerd zijn dan ooit, belet ze evenwel duidelijk niet om intensief te blijven zoeken naar assistentie bij het gracieus ouder worden. Tekenend is bijvoorbeeld dat ze daarvoor erg vaak het gespecialiseerde advies van de apotheker inwinnen.

IV.1. Ochtend- en avondrituelen Anti-agingproducten gebruik je ’s ochtends én ’s avonds, aldus 54,7 % van de Belgische vrouwen. 17 % gebruikt ze enkel ‘s ochtends, 9 % af en toe en 6,5 % enkel ‘s avonds. Wanneer gebruik je anti-huidverouderingsproducten? ’s Ochtends en ’s avonds

54,7 %

‘s Ochtends

17,1 %

’s Avonds

6,5 %

Af en toe

9 %

Enkel voor speciale gelegenheden

1,7 %

Nooit

11 %

IV.2. Snel de deur uit Hoe lang zijn vrouwen dagelijks in de weer met huidverzorging? Liefst niet langer dan 2x een kwartiertje, zo blijkt. ’s Ochtends wil 54,4 % niet meer dan 10 à 20 minuten aan huidverzorging spenderen en ’s avonds spendeert 44 % eveneens zowat een kwartiertje, maar 4/10 is ‘s avonds zelfs graag in minder dan 10 minuten klaar.

Minder dan 10-20 min. 20–30 min. 10 min. –1 uur

30 min. – 1 uur

0,4 %

0

0%

10

5,2 %

20

14,6 %

30

‘s Avonds

1,6 %

40

’s Ochtends

25,4 %

50

13,4 %

54,4 % 41,4 %

60

43,6 %

“Hoeveel tijd spendeer je aan huidverzorging?”

Meer dan 1 uur

Trendhuis/Bexpertise, 2010 19


3/10 beperken zich tot reinigen en hydrateren aan het begin en aan het einde van de dag. “Mijn dagelijks ritueel tegen huidveroudering ziet ’s ochtends als volgt uit…” Reinigen - hydrateren - veroudering bestrijden - tegen uv beschermen

25,4 %

Reinigen - hydrateren - veroudering bestrijden

28,4 %

Reinigen - hydrateren

29,0 %

Hydrateren

9,1 %

Ik heb hier geen ochtendritueel voor

8,0 %

“Mijn dagelijks ritueel tegen huidveroudering ziet ’s avonds als volgt uit…” Reinigen - hydrateren - veroudering bestrijden

48,6 %

Reinigen - hydrateren

29,0 %

Hydrateren

3,1 %

Ik heb hier geen avondritueel voor

19,3 %

“Ik verzorg steeds....”

4,4%

15,8%

Andere.

Mijn gelaat.

43,3%

27,4%

Mijn gelaat, ogen en decolleté.

Mijn gelaat en ogen.

9,1% Mijn gelaat en decolleté.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 20


3/10 hebben ook uv-bescherming en mascara aangebracht voor ze de deur uitgaan, 14 % beperken zich tot dagverzorging en uv-bescherming. “Ik verlaat ’s ochtends nooit het huis zonder…”

8,6% Andere.

31,3%

46,6%

Dagverzorging, UV-bescherming en mascara.

Dagverzorging.

13,5% Dagverzorging en UV-bescherming.

IV.3. Relatie: impuls voor strijd tegen rimpels? Vrouwen in een relatie besteden meer aandacht aan het eigen uiterlijk, zo blijkt. Ze gebruiken alvast nog iets vaker anti-agingproducten dan single vrouwen (79 % vs. 76 %). Al valt dat vooral te danken aan gehuwde vrouwen. Getrouwde vrouwen zijn namelijk de grootste gebruikers van anti-huidverouderingsproducten. “Gebruik je anti-huidverouderingsproducten?” Getrouwd

82,2 %

Samenwonend

74,3 %

Relatie, niet -samenwonend

74,2 %

Single

76,2 %

Vrouwen met een relatie gebruiken de anti-huidverouderingsproducten ook vaker (‘s ochtends en ’s avonds: 56,2 % vs. 43,5 %). Zij zien hun toilet dan ook vaker als een moment voor zichzelf (54,7 % vs. 47,1 %) of zelfs als puur genieten (11,3 % vs. 5,9 %). “Gebruik je anti-huidverouderingsproducten?”  %

Relatie

Single

Ja

79,1 %

76,2 %

Neen

20,9 %

23,8 %

Trendhuis/Bexpertise, 2010 21


“Wanneer gebruik je antihuidverouderingsproducten?”  %

Relatie

Single

’s Ochtends en ’s avonds

56,2 %

43,5 %

‘s Ochtends

16,9 %

15,9 %

’s Avonds

6,5 %

5,9 %

Af en toe

7,8 %

12,4 %

Enkel voor speciale gelegenheden

1,7 %

1,8 %

Nooit

10,9 %

10,0 %

60

Single

0

Een noodzakelijk kwaad

Tijd voor mezelf

Puur genieten

10 %

10

4,5 %

11,3 %

20

5,9 %

30

Relatie

25,3 %

40

29,5 %

50

47,1 %

54,7 %

“Ik beschouw mijn dagelijkse routine in de badkamer als...”

Andere

Het ziet ernaar uit dat singles minder gebruik maken van cosmetica om hun kansen (zij het op arbeidsmarkt of ‘huwelijksmarkt’) te optimaliseren. Wanneer het op hightech, botox of laserbehandelingen aankomt, is het de vrouw met een relatie die vaker werk maakt van ‘er jong blijven uitzien’.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 22


“Ik overweeg…” 16 %

18

12,2 %

16

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Wekelijkse scrubs om de huid op te frissen

2

Voedingssupplementen om de huid jong te houden

3

Een hightech anti-huidverouderingscrème om het gelaat jong te houden

4

Botox als anti-rimpelbehandeling

5

Een laserbehandeling om de huid te verjongen

6

Biologische fillers om het gelaat en de lippen meer volume te geven

7

Plastische chirurgie tegen aanzienlijke veroudering van het gelaat

8

Radiofrequentietherapie om de huid te verstevigen

9

Bio-elektriciteit om de vernieuwing van de huid te versnellen

10

Dermobrasie om rimpels te doen vervagen

11

Hyaluronzuur om rimpels op te spuiten

12

Chemische peelings om de huidstructuur te vernieuwen

13

E-pulse technologie die de huidcellen van binnenuit herstelt

11

12

3,4%

3,2 %

4,7 %

4,2 %

6,1 % 4%

3,1 %

2

Single

2%

4,7 %

3,2 %

3,4 %

3,4 %

2,7 %

6,8 %

2,7 %

4

5,8 %

8,1 %

Relatie

5,4 %

5,8 %

6

6,6 %

8

6,1 %

10

4,1 %

8,5 %

12

10,1 %

14

13

Trendhuis/Bexpertise, 2010 23


IV.4. Apotheek en parfumerie places to be Anti-huidverouderingsproducten koop je best bij de apotheker (31,3 %) of parfumerie (29,4 %), aldus de Belgische vrouwen. De supermarkt is een waardig alternatief voor één op vijf (19,2 %). Homeparties zijn dan weer een afrader. Zij scoren met 0,5 % beduidend laag. “Waar koop je meestal je anti-huidverouderingsproducten?”

2,6% Natuurwinkel.

7,1%

0,5% Home parties.

Bij de schoonheidsspecialiste.

31,3%

19,2% In de supermarkt.

Bij de apotheek.

29,4% In de parfumerie.

Vgl. Wanneer we kijken aan wiens advies men belang hecht, zien we dat advies van de apotheker (67 %) en arts (57 %) nog belangrijker zijn dan mond-tot-mondreclame van familie of vrienden (beide 52 %). “Aan wiens advies over anti-huidverouderingsproducten hecht je belang?”  %

Alle respondenten

Respondenten die ‘wachten tot ze van anderen horen dat het werkt’. (cf. infra V.2)

apotheker

66,6 %

72,1 %

arts

57,1 %

61,2 %

vrienden

51,7 %

54 %

familieleden

51,7 %

44,1 %

verkoopsters in parfumeries

38,2 %

36,3 %

andere

43,8 %

47 %

Trendhuis/Bexpertise, 2010 24


V. Rimpelloze toekomst? V.1. Gelaatscrème > schoonheidsspecialiste “Een jaar gratis gelaatscrèmes” is het topantwoord op de vraag “wat zou je doen als je 1.000 euro zou winnen om te besteden aan anti-huidverouderingsbehandelingen?”, zij het op de voet gevolgd door het wekelijkse bezoek aan de schoonheidsspecialiste. De laserbehandeling van gelaat en decolleté kan slechts 10 % bekoren. “Wat zou je doen als je 1.000 euro zou winnen om te besteden aan anti-huidverouderingsbehandelingen?” Een jaar gratis een assortiment van sublieme gelaatscrèmes

39,7 %

Om de twee weken naar mijn schoonheidsspecialiste gaan voor een anti-huidverouderingsbehandeling

38,7 %

Een laserbehandeling van gelaat en decolleté

10,1 %

Geen idee

4,5 %

Een facelift

3,3 %

Opvallend: laaggeschoolde vrouwen verkiezen vaker de schoonheidsspecialiste (44 %) boven de gelaatscrèmes (33 %), terwijl bij hooggeschoolde vrouwen juist die gelaatscrèmes (41 %) populairder zijn dan de schoonheidsspecialiste (37 %). En nog een frappante score: ook bij vrouwen met een relatie doet de schoonheidsspecialiste (40 %) iets beter dan de gelaatscrèmes (38 %); bij singles is dat precies andersom. (33 % schoonheidsspecialiste vs. 48 % gelaatscrèmes.) Tot slot blijkt die schoonheidsspecialiste (43 %) ook bij vrouwen jonger dan 45 toch beter dan de gelaatscrèmes (39 %) te scoren, terwijl vrouwen ouder dan 45 wel de gelaatscrèmes (40 %) verkiezen boven de schoonheidsspecialiste (36 %).

Trendhuis/Bexpertise, 2010 25


V.2. Anti-aging van de toekomst moet alles kunnen Rest de belangrijke vraag wat men in de toekomst verwacht van anti-agingcrèmes. En wat blijkt? Een anti-agingcrème van de toekomst moet alles kunnen: • Huid doen stralen (91,9 %) • Rimpels en kraaienpootjes verminderen (91,2 %) • Hydrateren (90,7 %) • Verfrissen (90,1 %) • Verstrakken (82,4 %) • Zorgen voor fijnere contouren (82,2 %). Belangrijk om te weten is evenwel dat lang niet alle vrouwen (die nochtans de hoger genoemde hoge eisen stellen), dadelijk nieuwe technologie in anti-huidveroudering uitproberen. 23,7 % kunnen we bestempelen als zogenaamde ‘early adopters’. Zodra ze horen over een nieuwe technologie in anti-huidveroudering willen ze het onmiddellijk uitproberen. Er zijn geen significante correlaties tussen de early adopters enerzijds en leeftijd, opleiding en relatiestatus anderzijds. De early adopters laten zich met andere woorden niet in een vakje duwen maar verspreiden zich over de gehele populatie. De meerderheid van de vrouwen (56,3 %) zet niet meteen de stap naar een nieuwe technologie maar wacht af tot ze van anderen horen dat het werkt. Eén op vijf (19,9 %) stelt zich sceptisch op en laat weten niet te geloven in nieuwe anti-huidverouderingstechnieken. Cf. “Als je hoort over een nieuwe technologie in anti-huidveroudering...”

19,9% Geloof je er niet in.

23,7% Wil je het onmiddellijk uitproberen.

56,3% Wacht je even tot je van anderen hoort dat het werkt.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 26


VI. Kwalitatieve onderzoek: de panels VI.1. Rimpels bepalen meer vrouwelijke dan mannelijke carrières Beide focusgroepen waren het erover eens: niet enkel rimpels, maar leeftijd en voorkomen spelen toch een grote rol bij de carrière van een vrouw. Een vrouw van veertig jaar is wel meer gewild in het beroepsleven: ze heeft ervaring, ziet er vaak nog jong (genoeg) uit… Maar eens een vrouw de kaap van vijftig overstijgt, is ze vaak te oud om nog serieus genomen te worden. “Mais pour un homme attrapant des tempes grisonnantes c’est charmant, les rides livrent les hommes un style de vie, et sa marque sa virilité. Une femme avec un ventre est une femmes qui se laisse aller.” Patricia

“Mijn werkgever liet me duidelijk verstaan dat ik te oud werd voor de job… dat ik niet meer bij de doelgroep paste.” Josyane

Een Franstalig panellid ondervond hieromtrent effectief problemen. Jarenlang leidde ze met succes enkele vrouwenbladen, tot het management vond dat ze te oud werd om het magazine te kunnen belichamen / te vertegenwoordigen. De Belgische dames zijn er wel van overtuigd dat het genre van job, opleidingsniveau en bewezen ervaring eveneens een grote rol spelen.

Mannen Het verschil met mannen is erg opvallend. Volgens de dames heeft de leeftijd veel minder invloed op de carrièrekansen van mannen. Een oudere man komt volgens hen vaak sympathieker over voor werkgevers dan een oudere vrouw. Sterker nog: als een oudere man een weinig ravissant voorkomen heeft, is er geen vuiltje aan de lucht. Wanneer een oudere vrouw een minder aantrekkelijk voorkomen heeft, zijn alle kansen verkeken. Vrouwen moeten op oudere leeftijd dus wel degelijk een tandje bijsteken op het vlak van voorkomen, willen ze hun carrière niet op het spel zetten. Belangrijk: ook de aanwezige panelleden waren strenger voor vrouwen dan mannen. Zij beschouwen het als een must voor vrouwen om te investeren in anti-aging en verzorging. Op de buis Jonge vrouwen krijgen eveneens meer kansen op tv, terwijl dit volgens de panelleden bij mannen een veel kleinere rol speelt. Dit is volgens hen opnieuw te wijten aan het feit dat mannen er naarmate ze ouder worden er vaak beter uitzien. “A la télé on ne voit que des femmes avec des cheveux colorées. C’est une sorte de discrimination!” Christine

“Vrouwen krijgen minder kansen op tv als ze ouder worden. Bij mannen geldt dat minder.” Thérèse

Wanneer vrouwen echter vertrouwen kunnen blijven wekken vanuit hun knowhow of kunde, krijgen ze wel een plaats op het tv-scherm. Maar er zijn voorwaarden. Het is duidelijk dat deze dames er erg verzorgd moeten uitzien. Een vrouw met grijze haren is haast onvindbaar op de buis of in de bladen. Bovendien moeten ze vaak de bijstand dulden van een jonge, frisse mannelijke co-presentator.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 27


VI.2. Information overkill Media Uit onze panelgesprekken blijkt dat er meer dan genoeg artikels over anti-aging verschijnen in magazines en kranten om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen in de cosmeticawereld. Vrouwen lezen ze ook, want ze willen weten hoe ze er beter kunnen uitzien en ze zoeken bewust naar informatie, zolang ze alleszins leesbaar blijft. De kapper blijkt daarbij de ideale locatie om zich te verdiepen in de lectuur rond huidverzorging. Maar er is eveneens een overkill en de panelleden zien vaak niet meer de bomen in het bos. Wat klopt er nu en wat niet? “Ce que je trouve bien ce sont les échantillons. On peut essayer la crème et ensuite l’acheter.”

“Des articles sur antivieillissement? Il y en a trop.”

Cathérine P.

Josyane

Staaltjes “De meest interessante en betrouwbare informatie moet je er zelf uitfilteren”, is hun boodschap. Eveneens de ervaring zelf – het uitproberen – is voor dames van belang. Ze geven hieromtrent aan dat testen in de winkel / apotheek en staaltjes bij producten voor hen een grote hulp zijn om voor een product te kunnen kiezen. Bijsluiters Gebruiksaanwijzingen lezen de dames, maar wat de samenstelling of de technologische eigenschappen van producten betreft, begrijpen ze er maar weinig van. Jargon, kleine lettertjes, overdaad aan informatie… het is het hen niet waard om er een woordenboek bij te halen. De vrouwen in de panels zeggen dat ze zich daarom baseren op de resultaten die ze zelf zien bij gebruik, en hoe de producten aanvoelen. De structuur / textuur moet goed aanvoelen, het product moet hun een fris gevoel geven en ze moeten er effectief beter uitzien. Valt dit allemaal tegen, dan haken de vrouwen af, ondanks alle eventueel positieve omschreven eigenschappen.

“De samenstelling van producten, daar begrijp ik niets van.” Marleen

Trendhuis/Bexpertise, 2010 28


VI.3. Apotheek brengt raad Aangezien ze de bijsluiters niet altijd begrijpen, winnen dames dan maar advies in bij specialisten. De meeste dames vragen raad aan de apotheker of aan de verkoopster in de parfumerie. Ook een schoonheidsspecialist wordt om advies gevraagd. De reden hiertoe is hun vakkennis. Ze wekken vertrouwen op bij de dames en hun advies wordt niet als een commerciële truc beschouwd. “Ik laat mij vooral leiden door de apotheker omdat ik er van uit ga dat hij toch een zekere voorkennis en vooropleiding heeft en ik er groot vertrouwen in heb.”

“Tous mes produits sont prescrits par une dermatologue qui est médecin et qui estime que les produits de qualité sont vendus en pharmacie.”

Leen

Patricia de R.

De apotheek heeft een streepje voor: een betere opleiding van de apotheker, gecombineerd met wetenschappelijk geteste producten zorgen voor een groter vertrouwen. “Ik vind het heel belangrijk dat het product op allergieën is getest” Nicole

Ook anti-allergieproducten vind je makkelijker in de apotheek. Tijdens de panels werd het bovendien duidelijk dat producten gezond moeten zijn. Als vrouwen problemen ondervinden voor hun gezondheid of nog maar het idee hebben dat een product voor allergische reacties kan zorgen, dan haken ze af. Gezondheid primeert nog steeds op schoonheid.

VI.4. De mannen volgen Verder waren de panelleden het er roerend over eens: mannen geraken na de leeftijd van 50 meer en meer geïnteresseerd in antiagingproducten. Mannen mogen rimpels hebben, maar zelf komen ze steeds vaker met het idee hun huid te verzorgen.

“Er is een groeiende markt aan schoonheidsproducten voor mannen. Er is dan ook meer nood aan specifieke gamma’s voor hen.” Agnes

“Mijn man en ik hebben een ‘gemeenschappelijke crème’” Nicole

Niet zelden proberen ze de producten uit van hun vrouw. Dit zou anders kunnen zijn, mochten er meer specifieke producten bestaan voor mannen.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 29


VI.5. Liever de crème dan de chirurg Duur Vrouwen vinden verregaande ingrepen, hightech crèmes of alternatieve therapieën vaak te duur. De meeste panelleden spenderen, zoals de modale Belgische vrouw, niet meer dan 45 euro aan anti-agingproducten. Maar als een product echt een verschil kan maken, wonderen kan verrichten of gezond is, dan zijn dames wel bereid meer te betalen.

“Er is één crème die goed werkt op korte termijn, niet op lange termijn, maar in noodgevallen is het z’n geld waard.” Leen

“Je suis influencée par les composants d’un produit. Pour moi un produit doit être essentiellement naturel et je suis convaincue que je mettrai le prix demandé si je sais que le composant est naturel.” Patricia P.

Wondercrème “Si je recevais 1.000 euros pour ma peau, je choisirais des produits naturels” Vinciane hightech crème echt wonderen kan verrichten.

Mochten vrouwen echter 1.000 euro winnen om uit te geven aan huidverzorging, dan zouden ze voor alternatieve therapieën, kleine ingrepen en hightech crèmes kiezen: detox-kuren, lasercorrecties, dermatologen, bio-producten enz. kiezen. Ze zijn betrouwbaar en gezond voor de huid. Een goede crème of therapie slaat meer aan en is meer effectief dan een dure, chirurgische ingreep. Ze geloven dat een “Ik zou kiezen voor een schoonheidsspecialist en ooglidcorrectie” Agnes

Chirurgie Haast niemand van de dames is echt geïnteresseerd in grote ingrepen, zoals facelifts, om er mooier uit te zien. De vrouwen hebben hier angst voor en vragen zich af of het wel doeltreffend genoeg is. Sterker nog, volgens hen maakt het de zaken enkel maar erger. Een deel van een vrouw haar persoonlijkheid gaat hierdoor verloren. Ze verliest haar gezichtsuitdrukking, ze wordt onherkenbaar... met andere woorden: ze is niet meer dezelfde. Dat laatste blijft uiteindelijk belangrijker dan dat rimpeltje meer. “Parfois ça peut faire des dégâts psychologiques. On ne reconnaît plus sa figure.”

“Plastische chirurgie. Daar ben ik bang van.” Agnes

Catherine P.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 30


VI.6. De ultieme anti-agingcrème Hoe ziet een perfectie anti-agingcrème er dan uit? Hij moet uiteraard de huid doen stralen en rimpels verminderen, verfrissen en verstrakken. Maar de ultieme crème moet ook verfrissend, hydraterend en verstevigend zijn. Hij moet een goede textuur hebben, zacht zijn en eenvoudig te gebruiken. Vrouwen willen geen vettige of onaangename producten smeren, ze moeten goed aanvoelen, goed worden opgenomen door de huid en lekker ruiken. Dankzij deze crèmes moeten vrouwen zich fris, comfortabel, alert en energiek voelen en dit ook uitstralen. Gezondheid en ethiek zijn niet te onderschatten en elementen die meespelen bij vrouwen. Producten mogen bijvoorbeeld niet op dieren zijn uitgetest, nog minder ongezonde elementen bevatten. Onze panelleden willen zichzelf niet vergiftigen of een allergische reactie krijgen, maar willen er gezond uitzien en zijn. Zich goed en energiek voelen bij het gebruik van een crème is dus van essentieel belang. “La crème doit être glissante, fraîche, raffermissante, douce et facile à appliquer sur les joues. On doit se sentir fraîche et alerte.” Catherine M.

“In een anti-agingproduct mogen geen parabenen inzitten. Wat parabenen zijn weet ik niet, maar ik weet wel dat ze ongezond zijn. Ook mag een crème niet op dieren getest zijn.” Leen

“Een goede crème heeft voor mij een goede structuur die goed uitsmeert. Ik wil niet dat hij blijft kleven aan de handen en wil na het aanbrengen een heel fris gevoel overhouden. Een beetje parfum mag, maar liefst niet te veel.” Thérèse B.

Trendhuis/Bexpertise, 2010 31

Is de toekomst rimpelloos?  

Summary resultaten consumentenonderzoek bij Belgische vrouwen 20-65 jaar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you