Page 1


MÆRK VERDEN OMKRING DIG. Intet k ører som en Subaru, fordi intet andet er bygget som en Subaru. Hver model er udviklet til at give dig tr yghed og samtidig sæt te dig i s tand til at leve dit liv fuldt ud. Det er der for, de fles te af vores biler har en s tærk kerne i form af det symmetriske firehjuls træk. Ved at bruge alle fire hjul til at sikre et godt vejgreb skaber firehjuls trækket en tæt tere forbindelse mellem dig og vejen. En forbindelse, der giver dig selv tillid bag rat tet og baner vej for at tage på opdagelse i verden omkring dig.

2


3


GRIB H V E RT ØJ E B L I K . Gå aldrig mere glip af event yret. Outback r ydder begrænsningerne af vejen og giver dig selv tillid til at k øre lige derhen, hvor du vil. Det dynamiske design unders treger dens rå og robus te personlighed, mens det gennemfør te interiør byder på nye, for finede materialer og betr yggende bruger venlig teknologi. Stol tr ygt på, at Subaru Outback kan levere en kompetent k øreoplevelse og en høj grad af komfor t.

4


5


INTET HOLDER DIG T I L B AG E . Du kommer sikker t frem i den kompetente Outback. Symmetrisk firehjuls træk garanterer et fantas tisk greb i sne, i regn og på barske veje. Og med X-MODE og Hill Descent Control er den suveræn til at forcere s tejle s tigninger og ufremkommeligt terræn.

6


X- M O D E A K T I V E R E T. Med et enkelt tr yk på en knap giver funk tionen X-MODE dig fuld kontrol i uvejsomt terræn. Sys temet beny t ter sig af motor, transmission, symmetrisk firehjuls træk, bremser og andre komponenter til at navigere sikker t på både dårlige veje, glat te over f lader og s tejle bakker. Når X-MODE er ak tiveret, hjælper Hill Descent Control automatisk med at opretholde en kons tant has tighed på vej ned ad bakken.

7


8


GEARSKIFTEGREB Gearskif tegreb placeret bag rat tet giver dig kontrol til fingerspidserne. Sådan er det nemt at skif te til den beds te udveksling på Linear tronic alt ef ter k ørselssituationen. De giver derudover benzinmodellerne adgang til 6 -trins manuelt gear valg og dieselmodellerne adgang til 7-trins manuelt gear valg for hur tig respons. Resultatet er en skarpere og mere spor t slig k øreoplevelse.

SI-DRIVE*2

VÆ LG NYE VEJE.

Baseret på din k øres til, kan Subaru Intelligent Drive (SI - DRIVE) jus tere speeder- og gearrespons og sikre dig øjeblikkelig kraf t og smidighed, når du har brug for det i den ak tuelle k øresituation.

Sæt dig ambitiøse mål. Outback bringer dig frem, hvilken vej du end vælger. Takket være den s tærke og harmoniske Subaru Boxermotor med klassens beds te brænds tof forbrug. Den robus te kons truk tion og de s tærke præs tationer giver dig mulighed for at prøve spor, hvor ingen har været før.

SPORT INDSTILLING Denne responsive tils tand med umiddelbar acceleration er velegnet til allround betingelser. Den sæt ter nydelsen i centrum på både motor vej og snoede landeveje.

INTELLIGENT INDSTILLING Denne inds tilling tæmmer kræf terne og er ideel til byk ørsel på lokale veje, eller når du skal på lange ture, hvor du vil spare brænds tof. Den giver f leksibel og tr yg kontrol med bilen ved regn og ved sne på vejen.

* Fås til benzinmodeller. 9


B AG AG E - O G SÆ D E KO M B I N AT I O N E R Der er plads til mere af dit liv i en Outback. Las tkapaciteten giver dig plads til op til fire 80 -liters kuf fer ter. Gulvet er gjor t plant for at få s t ørs t mulig kapacitet. Du kan også ændre indretningen takket være bagsæderne, der kan deles i forholdet 60/40. På den måde kan du k øre med s tore gens tande og et varierende antal passagerer.

KO N TA KT T IL B AGKLAP UN DE R IN STR U M E N TB R Æ TTE T*

KON TAKT TI L ELEKTRISK BAGKLAP *

TAGRÆLINGER

PRA KTISK TR IN I D Ø R PA N E L

* Fås kun til Summit.

10


FLEKSIBLE LØ S N I N G E R . Når kravene til tilværelsen løbende skifter, er det rart at vide, at Outback står parat til at imødekomme dem. Bagsmækken åbner med et tryk på en knap* og giver dig nem adgang til bagagerummet, så du kan læsse bilen og komme af sted.

11


ET INTERIØR DER OPFYLDER D I N E B E H OV.

1

2

3

4

Det indbydende interiør lokker dig ind i den behagelige kabine. Udsøgte materialer og bruger venlig teknologi sikrer høj komfor t og s tor bek vemmelighed, mens den gennemtænk te opbevaringsplads giver fleksibilitet til alle hverdagens små event yr.

12

1. S T O R T S O LTAG*

2 . M I D T E R KO N S O L B O K S

Nyd den åbne fornemmelse med det s tore soltag. Det indbyggede soltag omfat ter vippe- og auto-reverse-funk tioner, der også får rigeligt med lys ind i kabinen.

Den s tore, centrale konsolboks giver god opbevaring til bl.a. cd'er og har derudover en specialudviklet holder til mønter, kor t og pen.

3 . KO M FO R TA B L E B AG SÆ D E R

4 . B E LYS N I N G

Hele kabinen er rummelig. Ikke minds t ved bagsæderne, hvor der er rigeligt med benplads. Det giver maksimal komfor t for passagererne både foran og bagi. Desuden kan bagsæderne lænes tilbage for yderligere komfor t på de lange ture.

Et elegant blåt interiørlys* giver din Outback en cool og sofis tikeret atmos fære. Både kopholder og konsolboks har samme behagelige blå glød, hvad der gør det nemmere at finde dem i mørke.

* Fås kun til Summit.


13


14


1

INTUITIV T E K N O LO G I D E R STØT T E R D I G .

3

4

Gør hver dag til noget særligt. Det innovative design og teknologien bag Outback gør arbejdet for dig og er ny t tigt

2

i dagligdagen. En 7-tommer central touchskærm og et LCD -display giver dig adgang til det hele. Det velspillende premium lydsys tem med 12 Harman Kardon højt talere* 2 eller

5

s tandard lydanlægget med seks højt talere fr yder alle i bilen. Derudover er hele sys temet kompatibelt med smar tphones, så du altid kan holde forbindelsen.* 1

1. B E TJ E N I N G A F T O U C H S K Æ R M

3 . N AV I G AT I O N S S YS T E M * 2

5 . S U B A R U S TA R L I N K* 1

Touchskærmen gør det nemt at vælge musik, ligesom du gør det på din smar tphone. Du skal blot tilslut te din smar tphone via Bluetooth® eller USB-por ten, hvoref ter du vælger numrene direk te fra din touchskærm.

Det avancerede navigationssys tem giver både hur tig og ef fek tiv ruteanvisning. Inklusive tre års fri opdatering af kor t.

Subaru Starlink sys temet giver dig sikker adgang til apps og mere via en kapacitiv touchskærm og via knapper på multifunk tionsrat tet.

2 . S V I N G FO R S V I N G - N AV I G AT I O N * 2

4 . H A R M A N K A R D O N LY D S YS T E M * 2

Ruteins truk tionerne vises på det centrale LCD -display, hvilket gør det let tere at følge ruten uden at skulle kigge til siden for at se på en navigationsskærm.

Baseret på Harman Kardons teknologi, Green Edge, byder premium lydsys temet i Outback på hele 12 Harman Kardon højt talere samt forbedret akus tik for en mere f yldig lydoplevelse. *1 Føreren er altid ansvarlig for sikker og opmærksom k ørsel. Undgå venligs t at betjene touchskærmen under k ørsel. *2 Fås kun til Summit.

15


SUBARU KERNETEKNOLOGI

SUBARU B OX E R M OTO R

Ø G E T S TA B I L I T E T Motorblokken har en flad profil og ligger lavt i chassiset, og derfor er hele bilen mere stabilt afbalanceret og mere modstandsdygtig over for sideværts bevægelser end andre typer.

Den vandret orienterede konfiguration af en Subaru Boxermotor placerer s templerne 180 grader over for hinanden, så profilen er lavere og mere flad end for andre motor t yper. Det giver en motor – og en bil – med et lavere t yngdepunk t, en lavere profil og en mere afbalanceret vægt fordeling.

2.5-LITER DOHC SUBARU BOXER 925

120

300

80

200

100

40

0

0

2000 2,000

4000 4,000

0 6000 6,000

Motor hastighed (o/min.) Engine Speed (rpm) MAKS. EFFEKT: 150 hk (110 kW) / 3600 o/min. MAKS. DREJNINGSMOMENT: 350 Nm (35,7 kgfm) / 1600-2800 o/min. BRÆNDSTOFFORBRUG*: 16,4 km/l CO 2 UDLEDNING*: 159 g/km

Enginepower Power (kW) Motor (kW)

400

140

280

120

240

100

200

80

160

60

120

40

80

20

40

0

00

2000 2,000

4000 4,000

6000 6,000

Engine Torque (Nm) Drejningsmoment (Nm)

160

Engine Torque (Nm) Drejningsmoment (Nm)

Engine Power(kW) (kW) Motor power

2.0-LITER DOHC TURBO 520B SUBARU BOXER DIESEL

0

8000 8,000

Motor hastighed (o/min.) Engine Speed (rpm) MAKS. EFFEKT: 175 hk (129 kW) / 5800 o/min. MAKS. DREJNINGSMOMENT: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4000 o/min. BRÆNDSTOFFORBRUG*: 14,3 km/l CO 2 UDLEDNING*: 161 g/km

L A N G T I D S H O L D B A R E PR Æ S TAT I O N E R Motorens f lade design er s tif t og selvbalancerende, hvad der giver færre vibrationer end en V-t ype eller 4 -c ylindret rækkemotor. Resultatet er længere holdbarhed og pålidelige præs tationer.

* Brænds tof forbrug og CO 2 - emissioner i henhold til EC715/20 07-2016/646W. 16


SY M M E T R I S K F I R E H J U L ST R Æ K Kontrol giver selv tillid, og s tabilitet skaber en smidighed, der begejs trer i Outback. Subarus biler inspirerer til selv tillid bag rat tet som en naturlig følge af den s tabile kons truk tion af det symmetriske firehjuls træk i kombination med Subarus fint af balancerede Boxermotorer. Teknologien giver per fek t kontrol på alle underlag og under krævende forhold. Outback udmærker sig ved per fek t sidevær t s balance og s t yrepræcision, da alle s t ørre komponenter orienterer sig ef ter længderetningen, mens det lave t yngdepunk t giver en engagerende og responsiv k ørsel. De unikke fordele ved symmetrisk firehjuls træk er hemmeligheden bag de inspirerende k øreegenskaber og gør det nemmere for dig at undgå farlige situationer.

L I N E A RT R O N I C Skabt til at få mes t muligt ud af din Subaru Boxermotor og det symmetriske firehjuls træk. Linear tronic CV T variabel transmission holder motoren i dens ideelle ef fek tområde og sikrer Outback klassens førende brænds tof forbrug på 16,4 km/liter (Diesel Linear tronic). Nye skif tekontroller gør k ørslen jævn, behagelig og responsiv med både 2.0D og 2.5i motorerne, mens Linear tronic med 2.0D også håndterer øget drejningsmoment med mindre mekanisk s t øj for mere lydsvag k ørsel. Skif tekontrollerne har en trinvis, variabel form for kontrol, der harmonerer med ændringer i bilens has tighed og motorens omdrejninger, så føreren mærker skif tepunk ter ved acceleration. Det giver en tæt og sikker forbindelse mellem bil og fører.

17


Ideel kurvekørsel

Uden Active Torque Vectoring

Overstyring

Understyring

02

04

01

05

10

06 09

18

03

Med Active Torque Vectoring

08

07


01

ADVAN CED SA FE TY PACKAG E : SU B A RU REAR VE HICL E D E TE CTI O N ( SRV D )

02

ADVAN C E D S AF E TY PAC KAGE : H IGH B E AM AS S IST ( H B A)

04

ACT IV E TO R Q U E V E CTO R I N G

SRVD bruger sensorer placeret forskellige steder på bilen for at advare dig om biler i blinde vinkler ved f x vognbaneskif t. Systemet advarer også om potentiel kollisionsrisiko, når man bakker i en gade med t værgående trafik.

03 05

HBA skif ter automatisk mellem nær- og fjernlys alt ef ter forholdene, herunder has tighed og modk ørende trafik, for at øge synlighed og udsyn for dig og dine medtrafikanter.

VEHICL E DY NA MI CS CO NTRO L SY STE M Vehicle Dynamics Control System (VDC) overvåger og analyserer ved hjælp af en række sensorer, om bilen følger den tilsigtede kurs. Hvis et hjul skrider ud, eller hvis bilen er på vej ud af kurs i en kurve med høj fart, vil kraftdistribution, motorydelse og bremser på hvert hjul blive tilpasset for at hjælpe med at holde bilen på ret kurs.

ADVAN CED SA FE TY PACKAG E

Ved kur vekørsel sørger Ac tive Torque Vec toring for at aktivere bremserne og sende mindre drejningsmoment til de inderste hjul og mere moment til de yderste hjul. Det gør svinget og håndteringen mere præcis. I kombination med Vehicle Dynamics Control System hjælper det dig med at undgå problemer og giver en rar fornemmelse af sikkerhed.

A KT I V SIKKERHED

En avanceret sikkerhedspakke, der skærper førerens opmærksomhed og forbedrer udsynet. Pakken omfatter to innovative nyskabelser – High Beam Assist (HBA) and Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD). HBA skifter automatisk mellem nær- og fjernlys alt efter forholdene, herunder hastighed og modkørende trafik, for at øge synlighed og udsyn for dig og dine medtrafikanter. SRVD bruger sensorer placeret forskellige steder på bilen for at advare dig om biler i blinde vinkler ved fx vognbaneskift. Systemet advarer også om potentiel kollisionsrisiko, når man bakker i en gade eller parkeringsplads med tværgående trafik.

5-STJERNET EURO NCAP RAT I NG

06

KABIN E BE SKY TTE ND E KO NSTRU KTI O N

08

RIN GFORMED E , F O RSTÆ RK E D E RA MME R

10

Enhver Subaru sprænger rammerne for, hvad der kan lade sig gøre inden for sikkerhed. I tilfælde af en frontalkollision er Subaru Boxermotoren og gearkassen i Outback for eks tra besk y t telse beregnet til ikke at blive presset ind i kabinen.

De ringformede, fors tærkede rammer s t yrker passagerkabinens tag, døre, s tolper og bund. Det te design hjælper med at af lede og sprede energien væk fra passagererne i tilfælde af en kollision. De bidrager også til at fors tærke og let te chassiset, hvad der giver en ef fek tiv besk y t telse.

07

09

AI R B AGS I tilfælde af en kollision er passagererne besk y t tet af et helt arsenal af sikkerhedsudst yr som standard. Det omfat ter frontairbags plus frontside-, gardin- og knæairbags. Selerne til forsæderne holder fører og passager sikker t på plads med højdejustérbare forstrammere samt lastbegrænsere, der aflaster spidsbelastninger på br ystet. Ved kollision bagfra er forsæderne udst yret med stive rammer, faste nakkestøt ter samt detaljer som energiabsorberende montage af de indvendige sædefjedre, der alt sammen hjælper med at reducere risikoen for whiplash.

N AK K E STØT T E R N E PÅ F O R S Æ DE R NE

Subaru Outback er blevet tildelt den maksimale 5-s tjernede sikkerhedsrating i Euro NCAP (European New Car Assessment Program) tes tprogrammet.

PA S S I V SIKKERHED

Du kan jus tere højde og vinkel på nakkes t ø t terne, så de kan tilpasses og besk y t te passagerer af forskellig højde og med forskellige præferencer.

L ASTAFHÆ N G I G E SE L E STRA MME RE Selerne til forsæderne holder fører og passager sikker t på plads med højdejus térbare fors trammere samt las tbegrænsere, der af las ter spidsbelas tninger på br ys tet. 19


SUBARUS VERDENSFØRENDE T E K N O LO G I H O L D E R ØJ E . Hos Subaru tror vi på allround sikkerhed, og en vigtig del af den er at undgå kollisioner, så det ikke kommer til ulykker. Der for har vi udviklet EyeSight* 1, et banebr ydende hjælpesys tem til s t ø t te for føreren. Som et eks tra sæt øjne til vejen bruger EyeSight to s tereokameraer til at opfange tredimensionelle far vebilleder med fantas tisk billedgenkendelse, næs ten på niveau med det menneskelige øje. Sys temet bruger billeder fra begge kameraer til præcis t af regis trere form, has tighed og afs tand. Og det regis trerer ikke kun k øret øjer, men også motorc ykler, c yklis ter og fodgængere.* 2 Når en potentiel faresituation bliver regis treret, advarer sys temet dig og ak tiverer sågar bremserne, hvis det er nødvendigt for at undgå en ulykke. Med et så dramatisk forbedret sikkerhedsniveau reducerer EyeSight presset på dig bag rat tet og s t yrker din sikkerhed, når du er under vejs i din Outback.

KØRESYSTEMER

1

3

2

1. ADAP TIVE CRUISE CONTROL

2 . L ANE SWAY AND DEPARTURE WARNING

EyeSight holder ikke bare f ar ten, som traditionelle f ar tpiloter kan. Når s ys temet opdager et k øret øj forude, tilpas ser den adaptive f ar tpilot has tigheden for at holde en inds tillet af s t and til de forank ørende ved at over våge af s t and og for skel i has tighed. Den jus terer motor, gearkas se og bremser for at tilpas se din has tighed til den forank ørende traf ik i et bredt spek trum af has tigheder fra cirka 0 -180 km /t. Adaptive Cruise Control er designet til motor vejs- og hovedvejsk ør sel, og det regis trerer det forank ørende k øret øj og det s bremselys, så du f x f år as sis t ance til k øk ør sel. En bek vem og komfor t abel hjælp i blandt andet myldretids traf ik.

Hvis du bliver dis traheret af træthed og begynder at slingre inden for din vejbane, hjælper Lane Sway Warning dig med at forblive år vågen med en summelyd og en blinkende indikator. Lane Sway Warning virker dog kun ved has tigheder over 60 km/t. Når du k ører med has tigheder på 50 km/t eller mere, og du nærmer dig vejbanens kant eller overskrider den uden at bruge blinklyset, vil vognbaneassis tenten (Lane Depar ture Warning) advare dig med en summelyd og en blinkende indikator, før du forlader din bane.

3. LE AD VEHICLE S TART ALERT Er du s toppet op, og EyeSight regis trerer, at trafikken igen bevæger sig, vil Lead Vehicle Star t Aler t opfordre dig til at sæt te i gang ved hjælp af en summetone og en blinkede indikator. 20


EyeSight synsfelt og rækkevidde (ikke en præcis gengivelse)

FOREBYGGELSE

4

4. PRE- COLLISION BR AKING SYS TEM* 3

5. PRE- COLLISION THROT TLE MANAGEMENT

Når sys temet regis trerer en fores tående kollision med et k øret øj eller en anden forhindring, advarer Pre-collision Braking Sys tem med en summelyd og et lyssignal i ins trumentbordet. Hvis du s tadig ikke foretager undvigemanø vrer, kan sys temet ak tivere bremserne for at reducere kollisionen eller om muligt helt forhindre sammens t ød. Foretager du undvigemanø vrer, kan Pre-collision Brake Assis t bis tå dig for at undgå kollision.* 3

Når EyeSight ser en forhindring foran bilen, og du sæt ter bilen i fremadgående gear i s tedet for bakgear, vil Pre-collision Throt tle Management udsende en serie kor te bip, blinke en advarsel i ins trumentbordet og slå speederen fra for at forhindre en kollision.

5

*1 EyeSight er et hjælpesystem, som ikke nødvendigvis fungerer optimalt under alle forhold. Føreren er altid ansvarlig for sikker og opmærksom kørsel samt overvågning af trafikregulering. Systemets effektivitet afhænger af mange faktorer som vedligeholdelse af køretøjet, vejret og vejens beskaffenhed. Læs brugermanual for fuldstændige detaljer om betjening og begrænsninger for EyeSight inklusive funktioner i denne brochure *2 Da EyeSight kun kan registrere objekter højere end 1 meter over jorden, kan børn under 1 meter ikke opfanges. Der kan være en række tilfælde, hvor registrering ikke er mulig på grund af forskellige forhold. *3 Pre-collision Braking System fungerer muligvis ikke under alle forhold. Afhængigt af hastighedsforskel til objektet, objektets højde og andre forhold kan nogle situationer muligvis ikke leve op til de nødvendige forudsætninger for, at EyeSight fungerer optimalt. 21


L I N E- U P

OUTBACK 2.0D SUMMIT Dimensioner (L x B x H): 4815 x 1840 x 1605 mm Motor: 4-cylindret Boxerdiesel med turbo, DOHC, 16 ventiler Kapacitet: 1998 cm3 Maks. effekt: 150 hk (110 kW) / 3600 o/min. Maks. drejningsmoment: 350 Nm (35,7 kgfm) / 1600–2800 o/min. Gear: Lineartronic, AWD

TUNGSTEN METALLIC

OUTBACK 2.0D RIDGE Dimensioner (L x B x H): 4815 x 1840 x 1605 mm Motor: 4-cylindret Boxerdiesel med turbo, DOHC, 16 ventiler Kapacitet: 1998 cm3 Maks. effekt: 150 hk (110 kW) / 3600 o/min. Maks. drejningsmoment: 350 Nm (35,7 kgfm) / 1600–2800 o/min. Gear: Lineartronic, AWD

CRYSTAL WHITE PEARL

OUTBACK 2.0D BASE Dimensioner (L x B x H): 4815 x 1840 x 1605 mm Motor: 4-cylindret Boxerdiesel med turbo, DOHC, 16 ventiler Kapacitet: 1998 cm3 Maks. effekt: 150 hk (110 kW) / 3600 o/min. Maks. drejningsmoment: 350 Nm (35,7 kgfm) / 1600–2800 o/min. Gear: Lineartronic, AWD

LAPIS BLUE PEARL 22


OUTBACK 2.5i SUMMIT Dimensioner (L x B x H): 4815 x 1840 x 1605 mm Motor: 4-cylindret Boxermotor, benzin DOHC, 16 ventiler Kapacitet: 2498 cm3 Maks. effekt: 175 hk (129 kW) / 5800 o/min. Maks. drejningsmoment: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4000 o/min. Gear: Lineartronic, AWD

TUNGSTEN METALLIC

OUTBACK 2.5i RIDGE Dimensioner (L x B x H): 4815 x 1840 x 1605 mm Motor: 4-cylindret Boxermotor, benzin DOHC, 16 ventiler Kapacitet: 2498 cm3 Maks. effekt: 175 hk (129 kW) / 5800 o/min. Maks. drejningsmoment: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4000 o/min. Gear: Lineartronic, AWD

CRYSTAL WHITE PEARL

OUTBACK 2.5i BASE Dimensioner (L x B x H): 4815 x 1840 x 1605 mm Motor: 4-cylindret Boxermotor, benzin DOHC, 16 ventiler Kapacitet: 2498 cm3 Maks. effekt: 175 hk (129 kW) / 5800 o/min. Maks. drejningsmoment: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4000 o/min. Gear: Lineartronic, AWD

ICE SILVER METALLIC 23


S ÆD EM AT ER I A L ER

EK S T ER I Ø R FA R V ER

CRYSTAL WHITE PEARL

ICE SILVER METALLIC

BL ACK L ÆD ER

TUNGSTEN METALLIC ( * )

PLATINUM GREY METALLIC

I VO RY L ÆD ER * 1

OAK BROWN PEARL ( * )

LAPIS BLUE PEARL ( * )

VENETIAN RED PEARL

DARK GREY METALLIC ( * )

CRYSTAL BLACK SILICA ( * )

24

BL ACK T EK S T I L

*1 Fås kun til Summit for 5 eks teriør far ver ( * ) , forhør dig ved din SUBARU forhandler På grund af tr yk tekniske årsager kan far ven af vige fra de vis te i det te skema.


U DS T Y R

1

T I L B EH Ø R

4

Beskyttelsesskjold, for, resin

5

2

G Ø R O U T B AC K T I L D I N H E LT E G E N .

6

Beskyttelsesskjold, side, resin

Skræddersy din Outback til dig og din livss til med Subaru tilbehør. St yrk komfor t, funk tionalitet og individualitet med originale Subaru produk ter, der er skabt med samme pasform og k valitet som bilen selv. Vil du læse mere, kan du enten finde os på w w w.subaru.dk eller besøge din nærmes te Subaru forhandler.

3

Beskyttelsesskjold, bag, resin

7

8

1. LED forlygter med niveauregulering

5. Tagspoiler

2. 18” aluminiumsfælge* 2

6. Rat med varme

3. Nøglefri adgang og startknap

7. 10-vejs elektrisk justerbart førersæde

4. Tågeforlygter i kombination med DRL

8. Bageste ventilationssystem og bagsædevarme

*2 Summit.

Skærmkanter

Stænklapper

Lastrumspanel (resin)

Beskyttelsesskjold, motor (aluminium)

Automatisk indfældbare sidespejle

Solskærm (bag) 25


T EK N ISK E SPEC I FI K AT I O N ER

D I M ENSI O N ER

BASE

2.0D RIDGE

SUMMIT

2.5i RIDGE

BASE

SUMMIT

Motor

Boring x slaglængde

mm

4-cylindret boxerdiesel med turbo DOHC, 16 ventiler 86 x 86

Cylindervolumen

cm 3

1998

Type

Kompressionsforhold Brændstofsystem Brændstoftank

Boxermotor, 4-cylindret, vandkølet, benzin DOHC, 16 ventiler 94 x 90 2498

15,2

10,3

Common rail system

Multi Point Sequential Injection

lit.

O U T B AC K (M M)

60

Effekt Maks. effekt

hk (kW) /o/min.

Maks. drejningsmoment

Nm (kgfm) /o/min.

Tophastighed Acceleration (0-100 km/t) Brændstofforbrug* 1

CO 2 -udslip*

1

150 (110) / 3600

175 (129) / 5800

350 (35,7) / 1600 - 2800

235 (24,0) / 4000

km/t

192

210

sek

9,9

10,2

Bykørsel

km/l

13,3

11,5

Landevej

km/l

18,8

16,7

Blandet

km/l

16,4

14,3

Bykørsel

g/km

194

201

Landevej

g/km

139

138

Blandet

g/km

159

161

Miljøklasse

Euro6b

Mål og vægt Længde

mm

4815

Bredde

mm

1840

Højde

mm

1605

Akselafstand

mm

2745

Sporvidde

For

mm

1575

Bag

mm

1590

Frihøjde Bagagerumsvolumen* 2, bagsædet oprejst/ nedfældet Sædekapacitet

mm

200

liter

559 / 1848

personer

5

Køreklar vægt + fører

kg

1752

1756

Totalvægt

kg

2180

2100

Maks. anhængervægt m. bremser

kg

1800

2000

Transmission Permanent firehjulstræk, normaldrift for/bag D Lineartronic

3,581-0,570

1. gear

3,505

3,581

2. gear

2,285

2,262

3. gear

1,567

1,658

4. gear

1,179

1,208

5. gear

0,910

0,885

6. gear

0,723

0,618

7. gear

0,582

-

Bakgear

3,407

3,667

4,111

4,111

Slutudveksling

1696

Elservo For

MacPherson fjederben

Bag

Vendediameter Bremser ABS Dæk

*1 Brændstofforbrug og CO2-emissioner i henhold til EC715/2007-2016/646W. *2 Opmålt efter VDA (V214). Køreklar vægt last varierer afhængig af monteret udstyr

26

1661

3,505-0,544

Karosseri Styretøj Affjedring uafhængig, alle hjul

1657

60/40 (Lineartronic med Active Torque Split)

(kraftfordelningssystem)

Gearkasse

1787

Multi-link m

11,0 Ventilerede skivebremser 4-sensor/4-kanalstype med elektronisk bremsekraftsfordeling og bremseassistent 225/65-17 225/60-18 225/65-17 225/60-18

SUBARU Nordic AB forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og udstyr uden varsel. Nærmere oplysninger om specifikationer, udstyr, mulige farve og tilbehør er tilpasset lokale forhold og behov. Forhør dig hos din lokale forhandler for nærmere oplysninger om eventuelle ændringer, der måtte være nødvendige for dit område.


S TA N DA R D U DS T Y R

l

l

l

l

l

LED-lygter (nærlys)

l

l

l

l

Aircondition dyser ved bagsædet

l

l

l

l

Varmekanaler til bagsæde

l

l

l

l

Klimakontrol Klimaanlæg, to-zoner med antistøvfilter

Forlygtespulning

l

l

l

l

Tågeforlygter i kombination med DRL

l

l

l

l

Defrostere, for og side

l

l

l

l

Elbagrude med timer

l

l

l

l

Tågebaglygte

l

l

l

l

El-indklappelige sidespejle

l

l

l

l

UV-beskyttende glas: Forrude samt sideruder for og bag

l

l

l

l

Tonede ruder

l

l

l

l

El-opvarmet forrude i nederkanten

l

l

l

l

Regnsensor

l

l

l

l

Lydanlæg og navigation 1 CD FM/MV DAB-stereo, 7-tommer info/touch display* 2 og 6 højtalere Navigation med SD-kort, 1CD FM/MV DAB-stereo, 7-tommer info/touch display* 2 og 12 højtalere 3 års kortopdatering på biler med navigation

l

l

l

l

l

l

Sikkerhed EyeSight (auto-opbremsning, adaptiv fartpilot, varsel for igangsætning af køretøjet foran, vognbaneassistent, slingrealarm, anti-kollisionssystem og speederstyring) Detektion af blind vinkel Detektion af bagvedkørende

SUMMIT

l

BASE / RIDGE

SUMMIT

l

SUMMIT

BASE / RIDGE

l

2.5i

BASE / RIDGE

SUMMIT

Automatisk nærlys

Eksteriør

BASE / RIDGE

2.0D

SUMMIT

2.5i

BASE / RIDGE

2.0D

SUMMIT

2.5i

BASE / RIDGE

2.0D

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Fjernlysassistent

l

l

l

l

Bakspejl med automatisk nedblænding

l

l

l

l

Lane Change Assist

l

l

l

l

Advarselsstoplys

l

l

l

l

Airbags, for

l

l

l

l

Sideairbags, for

l

l

l

l

El-opvarmede sidespejle

l

l

l

l

Ratbetjent stereoanlæg

l

l

l

l

Gardinairbags

l

l

l

l

Bagrudevisker, med interval

l

l

l

l

Bluetooth®

l

l

l

l

Knæ-airbag, førersæde

l l

l l

l l

l l

17"

18"

17"

18"

Dobbelt USB-port og AUX-audioindgang

l

l

l

l

Kollisionsbjælker i sidedørene

El-soltag i glas

l

l

Bakkamera

l

l

l

l

Sikkerhedsratstamme

l

l

l

l

Tagrælinger (sølv)

l

l

l

l

Instrumenter

Selealarm på alle 5 pladser

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Aluminiumsfælge

Sidepaneler

l

l

l

l

Multifunktionsdisplay* og selvlysende måler

l

l

l

l

Tagspoiler

l

l

l

l

ECO-måler

l

l

l

l

Motorolie-advarselslampe

l

l

l

l

l

l

l

l

Højde og længde justerbart rat

l

l

l

l

Selestrammere lastafhængige, for Sikkerhedsseler med selestrammer og lastbegrænser til yderste bagsæder Højdejusterbare sikkerhedsseler, for

Ridge

l

Ridge

l

Skiftegafler på ratstammen

l

l

l

l

Aktive nakkestøtter, for

Førersæde elektrisk justerbart, 10-vejs

l

l

l

l

Adaptive fartpilot

l

l

l

l

Trepunktsseler på samtlige siddepladser

l

l

l

l

Elektrisk justerbart passagersæde

l

l

Start og stop-system

l

l

4-sensor/4-kanals ABS med elektr. bremsekraftfordeling

l

l

l

l

Bremseassistent

l

l

l

l

l

l

Brake Over Ride

l

l

l

l

Sæder Læderbetrukket rat og gearknop Lædersæder

Memory funktion på førersæde

3

Køresystemer

Ridge

l

Ridge

l

Nakkestøtter, alle pladser

l

l

l

l

Armlæn i bagsædet

l

l

l

l

X-MODE

l

l

l

l

ISO-FIX beslag til børnestole

l

l

l

l

Hill Descent Control

l

l

l

l

Børnesikre låse på bagdøre

l

l

l

l

Startspærre

l

l

l

l

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*4

Varme i for- og bagsæder

l

l

l

l

Splitbagsæde 60/40

l

l

l

l

Active Torque Vectoring

l

l

l

l

Nedfældning af bagsæde fra bagagerummet

l

l

l

l

Vehicle Dynamics Control antiudskridningssystem

l

l

l

l

Lomme på bagside af sæde

l

l

l

l

Traction Control System

l

l

l

l

Dørtrin udført i rustfrit stål

l

l

Hill Holder

l

l

l

l

l

Komfortudstyr Rat med varme

l

l

l

Elrudehejs, for og bag*1

l

l

l

l

Centrallås, fjernbetjent

l

l

l

l

Nøglefri adgang og startknap

l

l

l

l

Blinkautomatik

l

l

l

l

Elektronisk parkeringsbremse

l

l

l

l

Kortlamper med lys, for

l

l

l

l

Bagagerumsbelysning

l

l

l

l

Makeup-spejle med lys, for

l

l

l

l

Aflægningsrum mellem forsæder

l

l

l

l

Midterkonsol med AUX/USB-ingange og 12 volts udtag

l

l

l

l

Kopholder for og bag

l

l

l

l

Opbevaringsrum i døre med kopholder

l

l

l

l l

Åbning af brændstofdæksel fra kabinen

l

l

l

Automatisk bagklap

l

l

4 lastkroge

l

l

l

l

2 bagagekroge

l

l

l

l

Bagagedækken af rullegardin typen

l

l

l

l

Rum under lastrummet

l

l

l

l

Dækreparationssæt

l

l

l

l *1 Auto op/ned funktion *2 Udstyret med touchskærm. *3 Udstyret med 5-tommer LED-display med: brændstofforbrug, tid, hastighed, EyeSight info, fartpilot, udetemperatur. *4 2 indstillinger, intelligent og sport.


SUBARU Nordic AB

subaru.dk Trykt i Sverige (april 2017) S924117DK

Outback DK  

Subaru Outback 2017 Denmark