Page 1

Jaarboek 09/10


Schut_voorin.indd 2

2-12-2010 22:52:43


Jaarboek 09/10

colofonnieuw.indd 1

2-12-2010 17:11:29


Stylos Jaarboek Commissie 116 Virpi Heybroek - voorzitter Simon Tiemersma - QQ’er Siriluck Songsri Michael Tjia Nina Verkerk met dank aan: Bestuur 116 Bestuur 117 Maria Snelders Vivian Geraads Emily Parry Commissieleden 116 Stylos Jaarboek Commissie 115 alle sponsoren speciale dank: Teun Verkerk december 2010 oplage: 700 drukker: DeltaHage, Den Haag Dit jaarboek is gratis voor Stylosleden. Sponsoren: Waltman - 39 Architectenbureaus - 84-119 StuD - 126 DeltaHage - 127 Continu - 154-155

colofonnieuw.indd 2

2-12-2010 17:11:29


Inhoudsopgave Stylos

Architectuur

Bouwkunde

colofonnieuw.indd 3

Introductie

4

Bestuur 116

6

Bestuur 117

16

Ambtelijk Secretaris

18

Commissies

20

Activiteiten

40

Cheops en i.d

82

Overzicht architectenbureaus

84

Interview Bjarne Mastenbroek

120

Gerealiseerd

124

Bachelor projecten

129

De Berlageweg

142

De Julianalaan

146

De Paviljoens

150

Adressen sponsoren

156

2-12-2010 17:11:29


Introductie Virpi Heybroek

Voor u ligt het jaarboek 09/10 van de studievereniging D.B.S.G. Stylos. Meer dan een jaar geleden begonnen we aan de zoektocht om deze vergane traditie weer nieuw leven in te blazen. Wat wordt onze stijl? Welke thema krijgt het boek? Hoe begin je aan zo’n project? Na de poster van 08/09 moest het nu weer een echt boek worden. Bij een nieuw, trots gebouw hoort een echt boek. Wij begonnen bij een drukker, een excursie om eerst gevoel voor de mogelijkheden te krijgen. Daarna hebben we met de hele commissie bij Vapiano gegeten, waar we wel wel honderd thema’s bedacht hebben. We kwamen uit bij Ctrl-S omdat wij denken dat dat dit de meest gebruikte toets combinatie is die we op bouwkunde gebruiken. Maanden later hebben we besloten dat wij als commissie geen thema wilden maar wel een kleur. Dat is lime groen geworden, de bestuurskleur van 116. De lay-out werd snel geproduceerd door Michael en Siri. Het lettertype lag al vast en iets anders dan een strakke lay-out kon het niet worden. Het is een compleet geheel geworden, helemaal bouwkunde en Stylos verantwoord. We wilden heel graag dat het jaarboek gratis was voor studenten, daarentegen wilden we niet dat het vol zou staan met reclamepagina’s.

De krediet- en de bouwcrisis werken ons ook nog eens tegen en de meeste bedrijven willen niet sponsoren. Financiën waren dus een probleem, tot we een hele wijze tip aangereikt kregen. Waarom niet zo veel mogelijk architectenbureaus in het jaarboek zetten? Na twaalfhonderd brieven printen, vouwen, stikkeren en posten hebben we onze begroting rond. En de advertorials zijn ook nog nuttig voor onze lezers. Over de inhoud van het jaarboek waren we het snel eens, het moest meer worden dan alleen een jaarverslag van Stylos. Wat werd erin 2009 en 2010 ontworpen door onze bachelor studenten? Wat is er ondanks de bouwcrisis gerealiseerd het afgelopen jaar? Wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe gebouw? De pagina’s konden zo ook gevuld worden. Na enkele wisselingen in de commissie en vele uren van opsluiting in de UB en de Bouwpub met spannende muziek; na honderd foto’s van de Julianalaan; na twaalf honderd brieven; na vijf honderd koppen koffie/thee/choco de luxe en vijftig koekjes/dropjes en zakken chips; na honderd thema’s. Ligt nu dit honderdzestig pagina tellend, lime groene boek voor u. Geniet ervan.

“Each new situation requires a new architecture.” - Jean Nouvel

bestuur_p4-19.indd 4

4

2-12-2010 17:18:19


5

bestuur_p4-19.indd 5

“The work of art shows people new directions and thinks of the future. The house thinks of the present.� - Adolf Loos

2-12-2010 17:18:38


116 Simon Tiemersma

Een bestuursjaar is zo voorbij, op het ene moment sta je nieuwsgierig en enthousiast aan het begin van het jaar en niet veel later blik je terug op wat je nou eigenlijk allemaal hebt zitten doen in dat bestuurshok. Niets beters om hier te publiceren dan de uittreerede van de voorzitter van het lime groene bestuur, die heeft geprobeerd het jaar zo grappig en serieus mogelijk samen te vatten. Uittreerede Voorzitter 116 Beste buitenzinnige bezoekers van deze buitengewone ALV, Bij deze een laatste woordje van jullie nederige voorzitter van het afgelopen jaar. Want dat was mijn streven, om niet een overaanwezige voorzitter te zijn, maar om gelijk te zijn aan de anderen en soms de mening van anderen voor te laten gaan. Ik ben zo ver gegaan in mijn nederigheid dat ik mij in het afgelopen jaar zelfs soms heb afgevraagd wat ik als voorzitter nou eigenlijk toevoegde aan dit bestuur, op mijn exotische danspasjes na. Overdrijven is ook een kunst. Maar ik overdrijf niet als ik zeg dat het afgelopen jaar fan-tas-tisch is verlopen, dat wij veel hebben bereikt, zowel op onderwijs als gezelligheidsgebied, dat wij als bestuur ons best hebben gedaan en er het beste voor terug hebben gekregen, in wijze lessen en in onwijze lol. Dat is een boel geslijm. Later hiervan meer. Nu eerst, Stylos. Om maar gelijk de conclusie naar voren te halen, ik, en de rest van 116 waarschijnlijk ook, ben erachter gekomen dat

“Ik mag zwanger zijn van Jimmy!” - Nina Verkerk

bestuur_p4-19.indd 6

Stylos er eigenlijk veel meer voor jou is dan jij voor Stylos. In het begin van het jaar zie je Stylos als een bedrijf die een verschikkelijk jaar achter de rug heeft onder het bewind van het vorige bestuur. Hoe kan het nou dat die lui van het vorige bestuur zo zonder zorgen met Stylos omgaan, waar is hun toewijding gebleven? Dat ga je wel even anders doen. Vol enthousiasme spring je in het bestuursjaar en met grootse idealen probeer je Stylos tot grotere hoogten te tillen. En het vorige bestuur je maar waarschuwen en proberen na te laten denken over het feit of Stylos wel tot grotere hoogten getild moet worden. We zullen wel zien. Gaandeweg in het jaar zet je allemaal topactiviteiten en publicaties neer en rijst langzaam de vraag, wat is Stylos eigenlijk? In meerdere discussies tijdens langdurige bestuursvergaderingen heb ik mij dit meermaals afgevraagd. Wat is Stylos ten opzichte van de bouwkundestudent? Hoe stelt Stylos zich op tegen de faculteit? Hoe zou Stylos moeten zijn? Hoe zou ik willen dat Stylos zou zijn? Neem bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van Stylos. Vroeger waren we toch rebels en trokken we ons niets aan van de faculteit? Nu is er soms het gevoel veel te afhankelijk te zijn van decaan en faculteit. Wat moet je nou als Stylos als er enkele gillende tomatengooiers Stylos verwijten van hun afhankelijkheid terwijl we aan de andere kant het geld van Wytze Patijn maar al te hard nodig hebben? Leuke dilemma’s. Soms kom je er uit, soms niet. In het begin van het jaar ga je er helemaal voor om er compleet uit te komen, aan het einde ontbreekt de motivatie nog wel eens. Maar dat

6

2-12-2010 17:18:44


7

bestuur_p4-19.indd 7

“Daar zijn secretarissen voor.” - Simon Tiemersma

2-12-2010 17:20:10


is niet zo gek, omdat je Stylos los moet laten, je kunt niet door blijven gaan met Stylos, anderen gaan het overnemen.

heeft het onderwijs en Stylos dit jaar heel erg geholpen. Hopelijk houd je stuitje het nog lang vol, zodat je nog jarenlang met mensen mag knuffelen.

Het zou wel heel erg pijnlijk zijn om Stylos over te dragen terwijl je nog enthousiast en volledig met Stylos bezig bent. Maar het feit dat we enthousiast zijn begonnen, enorm veel erg goede activiteiten en publicaties neer hebben gezet en alle problemen achter ons hebben weten te krijgen wil zeggen dat wij het beste uit Stylos hebben weten te halen. Alsjeblieft Stylos. Maar Stylos heeft dus ook het beste uit ons weten halen, want we zijn rijker. Kennis, contacten, vrienden, een boel biertjes en een heleboel herinneringen. Dankjewel Stylos.

Pieter Jan Oosterbaan, Peter, wat jij en Elise hebben uitgespookt kunnen we nog steeds alleen maar raden. Het zal in ieder geval nuttig zijn geweest voor de bouwkundegemeenschap. Jouw professionaliteit en jouw precisie zijn doorslaggevend geweest. We zullen niet ontkennen dat je meer recht hebt op een dame naar keus dan iemand anders. Dankjewel voor het netjes houden van het hok. Dankjewel, Peter.

Jimmy Verhoeven, wat een principiële lolbroek ben je ook. Je taak lag je als gegoten. Voor het opzetten van zoiets groots als BkBeats moet je die beide eigenschappen ook wel hebben. En het is gelukt. Je bent soms erg standvastig in je mening geweest, maar je was er altijd bij om iemand anders te helpen als jij het even wat minder druk had. Geen zonde om met jou een bestuursjaar te hebben doorgebracht. Dankjewel Jimmy.

Nina Malinda Verkerk, we hebben dit jaar een heleboel kwaliteiten in jou ontdekt, ik als voorzitter natuurlijk net iets meer. Als mensen dachten dat blikken konden doden hebben ze jouw blik nog niet gezien. Je wist het hele jaar precies wat je wilde en wat je vond van een situatie, ook al had je die eigenschap niet achter je gezocht. Je hebt ons daarmee behoed van een heleboel problemen. Je zekerheid heeft Stylos op de juiste paden gehouden en we hebben veel lol met je gehad. Dankjewel, Nina.

Michael Tjia, iets kleiner, maar ook iets fijner, zeker als het om vormgeving gaat. Deze jongen heeft zichzelf wel aardig thuis gevoeld bij uitlijn precisie en wordt later vast leraar lettertypekunde. Michael was heel erg toegewijd aan zijn taken, zelfs als hij er wel eens erg ongelukkig van werd. Respect voor je doorzettingsvermogen. Maar ook voor je aanstekelijke lach. Dankjewel, Michael. Joséphine Endza Simonian, Josiena, jouw tempo moesten we soms allemaal aan wennen. Maar als jij ook iets doet, dan doe je het goed. Je overtuiging om alles tiptop in orde te krijgen

Maria Bruining-Snelders, het laatste woord over jou is nog niet gezegd, maar ook jou wil ik bedanken voor afgelopen jaar. Je advies, je gezelligheid, je ervaring, je babbeltjes. Maria, dankjewel. Simon Aiso Tiemersma, wat een idioot ben jij, wie heeft jou voorzitter durven maken, ga jij eens heel gauw iedereen ontslaan. Dankjewel, publiek, commissies en leden. En het allergrootste succes voor het magenta bestuur!

“Geloof me, na dit jaar is Scarlett Johansson ook lid.” - Michael Tjia

bestuur_p4-19.indd 8

8

2-12-2010 17:20:10


9

bestuur_p4-19.indd 9

“Dit is geen gradient, dit is een melancholische spreiding van de pixels.� - Josiena Simonian

2-12-2010 17:20:46


Voorzitter ik na dit jaar niet meer verwacht de tachtig te halen, maar omdat ik gewoon bestuur heb gedaan. En voorzitter ben geweest. Nu vind ik het erg fijn om fysiek resultaat van je inspanningen te zien, zoals een geslaagd feest of een toffe excursie. Maar als voorzitter ben ik erachter gekomen dat “het zaakje draaiende houden” een heel ander soort resultaat oplevert. Een gelukkig bestuur is een goed lopend bestuur. Individuele gesprekjes (ofwel R.U.S.T., Reflectie Uurtje met Simon Tiemersma) helpen bestuursleden zeer, door hun hart te luchten en over alles en nog wat te praten. En natuurlijk veel lollige dingen met elkaar doen.

Bestuur doen is tof! Dat werd tegen mij verteld toen ik bij de wissel van 114 naar 115 aanwezig was om te laten weten dat ik graag commissie wilde doen. Ze waren ervan overtuigd dat ik volgend jaar bestuur zou worden, ik zelf nog lang niet. Maar het is toch gebeurd, en ze hadden gelijk. Het is tof! Uiteindelijk is het even de knop omzetten, maar het is natuurlijk ook een lang proces, om te wennen aan het idee dat je wel eens bestuur zou kunnen gaan doen. Op een willekeurig moment in een café besefte ik dat ik niet tachtig wilde worden met het idee dat ik nee heb gezegd tegen zoiets leuks en leerzaams. En nu zal ik dat nooit meemaken! Niet omdat “Waar is mijn hamer?” - Simon Tiemersma

bestuur_p4-19.indd 10

Het was natuurlijk verschrikkelijk gezellig, maar er zijn ook momenten geweest dat je het even niet zo ziet zitten. Maar, positief bekeken, zijn dat juist de momenten waar je het meeste van leert. Naar het einde van het jaar toe lijkt het soms steeds zwaarder, vooral omdat ik besefte dat ik weer gewoon moest studeren. De tijd gaat door, je bent maar een jaar bestuur. Maar we zullen altijd het lime groene bestuur blijven, gezellig blijven doen in onze groene pakken, ook nog als we tachtig zijn. (Als we dat halen.) Simon Aiso Tiemersma Voorzitter van het 116e bestuur QQ: Jaarboek Ludic OBBC SteeOwee

10

2-12-2010 17:20:58


Secretaris Stylos was voor mij iets ongrijpbaars. Dat ieder jaar een groep studenten zo gek was om een jaar hun studie stop te zetten zodat ze activiteiten konden organiseren voor de gigantische groep Bouwkundestudenten, was voor mij onbegrijpelijk. Waar ik wel door gegrepen werd, was de pantheon//, het tijdschrift van de studievereniging. Al sinds mijn kinderjaren werd ik gefascineerd door schrijven en wilde ik niets liever dan mijn schrijftalent verder ontwikkelen. pantheon// bleek meer dan alleen schrijven, er kwam een lading gezelligheid bij kijken en al snel werd ik door mijn QQ’er warm gemaakt voor het vervullen van een bestuursfunctie binnen Stylos 116. Veel mensen in mijn omgeving begrepen niet dat ik hier geïnteresseerd in was, het imago van de borrelende en luie student werd regelmatig genoemd. En nog erger, ik zou er toch alleen maar dik van worden. Toch heb ik de stap gezet en heb geen dag spijt gehad. Beetje bij beetje ben ik Stylos en het hectische leven daar omheen gaan waarderen en er zelfs van gaan houden. Niet alleen vergaderen, commissies aansturen en activiteiten organiseren is iets wat ik geleerd heb. Het klinkt ongelooflijk cliché, maar het allerbelangrijkste wat ik dit jaar heb mogen leren kennen, zijn mijn eigen kwaliteiten en grenzen. Als ik zo op mijn jaar terugkijk, twijfel ik soms of ik wel genoeg genoten heb. Mensen vroegen regelmatig aan mij: ‘Wat doe je dan zoal de hele dag?’ en vaak kon ik hier geen antwoord op geven, ondanks het feit dat ik mijn huisgenoten en andere vrienden zelden zag. De dag was zo om en grote activiteiten 11

bestuur_p4-19.indd 11

als BkBeats, MZN en SteeOwee waren na maanden voorbereiding voorbij voor je er erg in had. Gelukkig heb ik iets heel moois aan mijn jaar over gehouden, namelijk vijf heel goede vrienden. Nina Malinda Verkerk Secretaris van het 116e bestuur (Vice-voorzitter, Commissaris pantheon//) QQ: pantheon// MZN CoCo

“Die ene met die hamer moet echt even dood.” - Nina Verkerk

2-12-2010 17:21:22


Penningmeester Comm. Onderwijs pantheonX waarin wij als Stylos de meningen van zowel studenten als docenten samen wilden samen brengen als startpunt voor een facultaire dialoog. Om deze dialoog te starten zijn hebben we een groots faculteitdebat opgezet waarin iedereen zijn mening kon geven. Ook de commissies die ik vanuit het bestuur heb begeleid, de excursie, de bookshop en de onderwijs commissie, hebben een goed jaar achter de rug. De bookshop heeft zijn plek in de faculteit teruggekregen, er zijn weer hele leuke en bijzondere excursies geweest en om de serieuze kant te belichten ook met de onderwijscommissie hebben we veel werk verzet. Kijk maar eens naar het Stylos & FSR ideeënbord in de hal. Deze successen hadden natuurlijk niet gerealiseerd kunnen worden zonder de inzet van mijn enthousiaste commissieleden. Bij deze allemaal bedankt voor jullie geweldige inzet! Waar zal ik nu eens gaan beginnen. Iets wat moeilijk is omdat we in dit jaar zoveel hebben meegemaakt niet alleen in ‘zakelijk’ Stylos opzicht maar ook met elkaar en onze commissieleden. Iets wat mij veel over mijzelf heeft geleerd en waarin ik ook heel veel professionele vaardigheden heb opgedaan. Als commissaris onderwijs was dit een belangrijk jaar, er is veel gebeurd op het gebied van onderwijs. Bezuinigingen en communicatie waren de centrale punten van afgelopen jaar zowel vanuit de studenten als vanuit de faculteit.

Tot slot wil ik mijn bestuur bedanken voor alle mooie dingen die we hebben meegemaakt en wens ik bestuur 117 toe net zo’n leuk (en intensief) jaar te hebben als wij. Pieter Jan Oosterbaan Penningmeester en Commissaris Onderwijs van het 116e bestuur QQ: Onderwijs Bookshop Excursie

Een gevolg hiervan was de publicatie van de “We moeten ons verlagen tot het niveau van de leden.” - Peter Oosterbaan

bestuur_p4-19.indd 12

12

2-12-2010 17:21:57


Comm. Onderwijs De ochtend van 18 mei 2009 begon anders dan ik had verwacht. Opeens stond Stylos 115 naast mijn bed: of ik commissaris onderwijs van het 116e bestuur van D.B.S.G. Stylos wilde worden. Wat ik op dat moment dacht weet ik niet meer, maar automatisch zei ik, ja! Het jaar begon met veel idealen, enthousiasme en een onuitputtende hoeveelheid doorzettingsvermogen. Ik wilde veel verbeteren op de faculteit en had leuke ideeën voor activiteiten. We lieten limoengroene pakken aanmeten en zorgden dat Stylos overal zichtbaar was. Naast deze ambities had ik ook persoonlijke uitdagingen. Keuzes maken uit veel te veel leuke dingen, niet zo perfectionistisch zijn en minder taken op me nemen waar ik anderen ook mee kon toevertrouwen. Samen eten, borrelen, feesten, op wintersport, bij elkaars ouders op visite en nog veel meer. Ik had het niet willen missen. Ik herinner me de vele discussies die we hadden. Zo waren er een aantal vragen die tijdens een avondje pannenkoeken bakken beantwoord moesten worden. Eén van de vragen was; is Stylos wel onafhankelijk? Dat antwoord vond ik tijdens de SVRO (Studie Verenigingenraad voor Onderwijs), toen mijn collega commissarissen onderwijs van andere studieverenigingen vertelden met welke lopende zaken ze bezig waren. Veelal zaken die door de faculteit op worden gedragen. Bij Stylos is dit niet en dat heb ik heel waardevol gevonden. Zo konden wij ons concentreren op de dingen die wij als bouwkundestudenten missen en een aanvulling vormen op het onderwijs. Ik denk dat ik hierdoor met mijn commissies samen leuke workshops en een geweldige Grote Reis heb georganiseerd en 13

bestuur_p4-19.indd 13

dat ik veel voor het onderwijs op Bouwkunde heb kunnen betekenen. Op 27 april toen we het 117e bestuur uit hun bed gingen halen voelde ik me een beetje verdrietig. Was dit het begin van het einde? Het was een mooi, leuk en leerzaam jaar. Dat wens ik elk bestuur toe. Joséphine Endza Simonian Commissaris Onderwijs van het 116e bestuur QQ: Onderwijs Workshop Grote Reis

“Eigenlijk is bestuur doen een heel raar concept.” - Josiena Simonian

2-12-2010 17:22:13


Public Relations Het organiseren van een lezing (BIG) en publiceren van een pantheon// (editie X) die oorspronkelijk niet op het programma stonden waren wat mij betreft de hoogtepunten van het jaar. De snelle manier van werken, zonder bureaucratie en politiek, is een eigenschap die volgens mij uniek is voor een studievereniging als Stylos. Evenals het Masterclass initiatief, waarbij het niet vanzelfsprekende contact tussen student en hoogleraar gelegd wordt bleken een groot succes. Met al deze activiteiten was het jaar al snel om, opeens stonden de SteeOwee en de 250 eerstejaars alweer op de stoep!

Ergens in de lente van 2009 werden wij opgehaald door het honderdvijftiende Stylos bestuur, onwetend van de kennis die wij zouden opdoen, alle evenementen die wij zouden organiseren, en de contacten die we zouden leggen. Nog met de rode confetti in onze haren probeerden wij een pad uit te stippelen van de richting die Stylos volgens ons op moest gaan - zichtbaarder, toegankelijker, met meer ruimte voor verdieping en bovenal lime-groen. Bestaande Styloscommissies en ook nieuwe initiatieven als Ludic en Masterclass zouden hier garant voor moeten gaan staan.

“Wat is deze?� - Michael Tjia

bestuur_p4-19.indd 14

Ondertussen zijn we allemaal bestuur af en heeft een nieuwe lichting het stokje overgenomen. Het Bouwkundecurriculum heeft 116 alweer geveld en heeft mij doen realiseren hoe belangrijk het is dat er een onafhankelijke partij als Stylos aanwezig is, die zich inspant voor studenteninitiatieven en lacunes in het onderwijs signaleert en waar mogelijk opvult. Dit, samen met de aanwezigheid van de commissies en het bestuur, heeft er voor gezorgd dat ik een gezellig en leerzaam jaar heb gehad bij Stylos. Michael Tija Commissaris Public Relations van het 116e bestuur QQ: Masterclass commissie SteeOwee Multimedia Conferentie 115

14

2-12-2010 17:22:34


Comm. Evenementen Op 18 mei 2009 werd het 116e bestuur van het Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos midden in de nacht uit hun bed gelicht, één van die zes was ik. Op dat moment had ik nog geen idee waar ik aan begonnen was en kon ik alleen maar hopen dat het een leuk jaar ging worden. En een leuk jaar werd het! Met 5 gezellige en enthousiaste bestuursgenoten heb ik genoten van alle hoogtepunten (waren er dieptepunten?). Maar mijn absolute hoogtepunt voor mij was natuurlijk BkBeats. Al was mijn jaar niet geslaagd zonder alle andere activiteiten; constitutieborrels, lezingen, feestjes, sponsorgesprekken, vergaderingen, wintersport, pantheons, commissieuitjes, archicup en nog veel meer. Over al die activiteiten staat dit boek al vol geschreven, maar het jaar was meer dan dat. Dit jaar was ook een jaar samenwerken met een heleboel mensen, maar ook heel veel lol hebben om en met al die mensen. Dennis Cruijen, Roelof Korstanje, Rico Zweers en Teun Verkerk om er maar een paar te noemen. Onze quote-lijst stond er vol van! Maar het stokje moet overgedragen worden. Zeven commissieleden, want dat waren het in ons jaar, zijn alweer van start gegaan. En na hen zullen nog veel meer mensen dezelfde ervaring opdoen als wij hebben gedaan, maar dan met andere activiteiten en andere mensen waar zij een leuk jaar mee gaan krijgen. Want een leuk jaar was het!

15

bestuur_p4-19.indd 15

Jimmy Verhoeven Commissaris Evenementen van het 116e bestuur QQ: BkBeats Lezingen Eerstejaarscommissie

“Ik moet mijn hart in jullie put luchten.” - Jimmy Verhoeven

2-12-2010 17:22:54


117 Maarten van Zutpen

Magenta is een primaire kleur in het subtractieve kleursysteem en een secundaire kleur in het additieve kleursysteem. Magenta is in beide systemen de complementaire kleur van groen. Een logischere keuze voor een bepaalde kleur bestaat er dan ook niet voor het 117de bestuur van Stylos. 116 was limegroen en dus is er gezocht naar de kleur die hier direct tegenover staat. Magenta is veelzijdig. Door de vele commissies die dit jaar in het assortiment van Stylos zitten, hopen we een zo breed mogelijk publiek onder de studenten bereiken. De eerstejaars moeten goed weten wat D.B.S.G Stylos nou precies is en de masterstudenten moeten nog altijd terug kunnen vallen op Stylos. Stylos is er nog steeds voor elke bouwkundestudent! Magenta ziet veranderingen tegemoet. Wisseling van decaan, het invoeren van een numerus fixus, opnieuw hervormingen in het onderwijs en vergaande bezuinigingen, zowel op de faculteit als op de studiefinanciering. We staan op een belangrijk keerpunt, waarbij

veel gaat veranderen. De uitgelezen kans voor Stylos om haar stem duidelijk te laten gelden en te laten zien waar Stylos nou echt voor staat. Magenta is een deel van de basis. De brand is nu meer dan twee jaar geleden, wat betekent dat Stylos ondertussen alweer twee jaar is gehuisvest in het nieuwe gebouw aan de Julianalaan. Inmiddels worden de mogelijkheden van het gebouw steeds duidelijker, grenzen worden opgezocht en vertrouwen wordt gewonnen. Magenta zal verder gaan met het ontdekken van deze mogelijkheden om Bouwkunde optimaal te kunnen ondersteunen. Magenta is het jaar van een nieuwe prijsvraag. Geïnspireerd op de oude prijsvraag van het paviljoen, maar dan eleganter. Er zal een folly op het voorplein ontworpen moeten worden dat officiëel geen functie mag hebben, maar tegelijkertijd wel bepaalde visies moet kunnen uitdragen. Een hele interessante opgave en een uitdaging voor de studenten! Magenta is sterk betrokken bij Indesem. Het International Design Seminar wordt dit jaar in samenwerking met Stylos georganiseerd zonder dat Stylos de organisatie geheel overneemt. Indesem is een van de vele visitekaartjes van de faculteit Bouwkunde en de steun van Stylos zal dan ook niet mogen ontbreken. Magenta gaat aan de slag met het archief. Na meer dan twee jaar is het tijd om eens goed na te gaan wat er allemaal nog is. De rijke historie van D.B.S.G. Stylos mag niet zo maar vergeten worden. Sterker nog, het is soms goed om terug te kijken.

“Elk bestuur heeft een Jurgen.” - Koen Kegel

bestuur_p4-19.indd 16

16

2-12-2010 17:23:38


Magenta is toegankelijk. Bij Stylos kan je altijd zo maar binnen lopen. Koffie, lunch, gezelligheid en de aanwezigheid van het bestuur zijn de steutel tot dit nieuwe beleid. De deur staat altijd open voor de gestresste, vrolijke, verdwaalde en hysterische student. Voor iedereen dus!

dan we willen. We weten nu al dat het moeilijk gaat worden om ooit het stokje te moeten overdragen naar 118.

Magenta is het begin voor een nieuw ambtelijk secretariaat. Na 19 jaar neemt Maria Snelders afscheid van de vereniging als steun en toeverlaat van Stylos. Haar jarenlange ervaring bij de vereniging zorgde voor een geleidelijke overgang tussen de jaarlijkse besturen. Ons nieuwe ambtelijk secretariaat, Vivian Geraads, geeft juist een frissere kijk op de vereniging, waardoor weer nieuwe dingen duidelijk en mogelijk worden. Ze zal de komende jaren de besturen en de vereniging kunnen ondersteunen.

Magenta is Heini Wanders, penningmeester en commissaris public relations

Magenta is er klaar voor en heeft er onwijs veel zin in. Het is een jaar vol met activiteiten, uitdagingen en hoogte- en dieptepunten. Een jaar dat waarschijnlijk eerder voorbij zal gaan

17

bestuur_p4-19.indd 17

Magenta is Maarten van Zutphen, voorzitter Magenta is Jennyfer van Leeuwen, secretaris

Magenta is Eva Gaaf, commissaris onderwijs Magenta is Quirijn Petersen, commissaris onderwijs Magenta is Joris Hoogenboom, commissaris evenementen Magenta is prijsvraag

Matthijs

Haak,

commissaris

Stylos is Magenta.

“Ik heb meer recht op Jennyfer.� - Peter Oosterbaan

2-12-2010 17:24:02


Ambtelijk secretariaat Interview met Maria Snelders

Nina Verkerk & Simon Tiemersma

onderdeel: het informeren en coachen van het Stylosbestuur. Een taak die bij het bestuur in het begin van het jaar niet helemaal duidelijk is maar waarvan de waarde altijd na verloop van tijd wordt ingezien. Wat is een bijzondere Stylos-herinnering of -ervaring? De toekenning en uitreiking van de prestigieuze Maaskantprijs, de architectuurprijs van de stad Rotterdam. In het juryrapport stond dat Stylos de prijs ontving ”vanwege het levendig houden van het Architectuurdebat”. Bij de uitreiking door burgermeester Bram Peper in het Rotterdamse Stadhuis waren vijftien besturen aanwezig en is uitbundig gevierd met afterparty en al.

In 1992 werd Maria Snelders aangesteld als ambtelijk secretaris van D.B.S.G. Stylos, ze verving de secretaris die met zwangerschapsverlof was. Maria Snelders heeft 19 jaar voor de faculteit en D.B.S.G. Stylos gewerkt en is recentelijk met pensioen gegaan. Wat betekent het ambtelijk secretariaat voor Stylos? In eerste instantie zorgt de ambtelijk secretaris voor materiele ondersteuning van Stylos, dat voor een groot deel uit de boekhouding bestaat. Bij veel verenigingen doet de penningmeester dit, maar de faculteit heeft al heel lang gelden besloten om haar studievereniging ambtelijk te ondersteunen. Hierdoor kunnen studenten Bouwkunde, die een jaar hun studie onderbreken hun tijd volledig besteden aan het organiseren van activiteiten gerelateerd aan het vakgebied Bouwkunde. In tweede instantie is een net zo belangerijk “We zijn zo flexibel als een deur.” - Maria Snelders

bestuur_p4-19.indd 18

BkBeats is elke keer weer fantastisch. De hele transformatie van de faculteit van onderwijsinstelling tot poppodium is prachtig om te zien. Ik moet wel toegeven dat hier in de vorige faculteit aan de Berlageweg meer plek voor was. Maar het belangerijkste hoogtepunt is toch ieder jaar wanneer het zittende bestuur bij elkaar komt om een nieuwe bestuur te kiezen en de ochtend waarop het nieuwe bestuur met een ontbijt in de Maquettehal wordt presenteerd. Hoera, Stylos heeft een nieuw bestuur! Stylos betekent veel voor het onderwijs op Bouwkunde. Stylos bestuurders nemen daarom deel aan de diverse overlegorganen in de faculteit als FSR, OC en overleg met de Praktijkverenigingen SPO en SPOON. Vanuit haar onafhankelijke kijk levert stylos een bijdrage aan de inhoud en organisatie ervan. Een voorbeeld van haar onafhankelijke kijk het 18

2-12-2010 17:24:19


t afgelopen jaar is de speciale uitgave van de pantheon// en het aansluitende debat naar aanleiding van allerlei kritische geluiden uit en in de faculteit. Wat deed ieder bestuur weer hetzelfde? Een terugkerend onderwerp van een kersvers bestuur is bezorgdheid over zichtbaarheid in de faculteit. Dat uit zich in het maken van posters, flyers en andere acties of bij de commissies in commissiekleding. Deze fase is nodig om studenten lid te laten worden en om actief te worden in de vereniging maar speelt ook een grote rol in de onderlinge chemie. Ieder bestuur ontwerpt ieder jaar een beleidsplan dat in de werkelijkheid toch moeilijk blijkt toe te passen. De activiteiten die men wil uitvoeren liggen toch voor een groot gedeelte vast: pantheon//, Steeowee, MZN, 2 jaarlijks BKBEATS, Onderwijs, Excursie e.d. Toch is ook deze fase van belang voor de al eerder genoemde chemie en het vinden van een eigen plekje. Eigenlijk is er ieder jaar een ongeveer gelijke curve. In het begin heel hoge verwachtingen en doelen. Al tamelijk snel realiseert men zich dat de haalbaarheid wat taaier is met de de daarbij komende teleurstelling “wilde ik dit wel, is het nog wel zo leuk, vind ik iedereen wel zo aardig?” Commissies worden gevormd en er komt nieuw enthousiasme. Zo moet er in januari nog heel veel gebeuren en is het einde nog lang niet in zicht. Maar in de periode die volgt wordt het erg druk, er moet geoogst worden voor alle inspanningen, er zijn veel commissieactiviteiten. Wrijvingen liggen dan weleens voor de hand. Dan is het de taak van de ambtelijk secretaris om daar neutraal in te blijven, daar te helpen waar nodig, daar te luisteren waar nodig en daar eventueel 19

bestuur_p4-19.indd 19

te bemiddelen. Het vinden van een ”Modus Vivendi”, dat wil zeggen: openlijke ruzie bij Stylos is geen optie, dus zal er gekeken moeten worden hoe we met elkaar door een deur kunnen. Rond de lente wordt er een nieuw bestuur gezocht en gevormd en schijnt er licht aan het eind van de tunnel. Iedereen is goed ingewerkt en weet wat hij aan elkaar heeft waardoor de laatste (zware) loodjes door middel van goede samenwerking altijd slagen. Wat is het meest opvallende verschil bij Stylos tussen nu en twintig jaar geleden? Studenten konden veel langer over hun studie doen toen ik begon, er was geloof in maakbaarheid en men was links en actiebereid. Nu hebben zij minder tijd en minder tijd over voor zoiets als Stylos, denk ik. De studieduur is korter en er is een baan en/of onderwijs dat gevolgd wordt tijdens een bestuursjaar. Natuurlijk is het werk anders geworden, van een handmatige boekhouding naar een digitale. En wijzigingen in de bestuurs en organisatiestructuur in de faculteit is hebben de mogelijkheden van Stylos veranderd. De gedwongen winkelnering, waardoor Stylos steeds duurder uit is speelt haar parte bij het organiseren van de meeste activiteiten. Hoe kijk je terug op je tijd bij Stylos? Met heel veel voldoening, wat bevestigd werd tijdens de ‘Goodbye Maria, Hello Vivian’-party. Er waren verschillende oud-besturen. Zelfs het allereerste bestuur waar ik mee werkte was aanwezig om me gedag te zeggen. Blijkbaar heb ik voor veel mensen wat betekend. Ik wens Vivian Geraads, mijn opvolger evenveel plezier toe als ik heb gehad bij mijn werk voor Stylos, de studievereniging van Bouwkunde.

“Soms is het beter om je sleutels te verliezen en terug te vinden dan om ze altijd te hebben.” - Maria Snelders

2-12-2010 17:24:19


Commissies 09/10 Documenterend

Jaarboek P 22

pantheon// P 23

Onderwijs

Onderwijs P 24

Verbredend

Bookshop P 25

Excursie P 26

Grote Reis P 27

Lezingen P 28

Masterclass P 29

20

commissies_p20-29.indd 20

2-12-2010 22:57:30


Multimedia P 30

Workshop P 31

Gezelligheid

BkBeats P 32

CoCo P 33

EJC P 34

LUDIC P 35

MZN P 36

OBBC P 37

SteeOwee P 38

21

commissies_p20-29.indd 21

2-12-2010 22:57:33


Jaarboek Simon Tiemersma

Het is een vaag verleden bij Stylos als het om Jaarboeken gaat. Het vorige jaarboek dat daadwerkelijk uit was gekomen is alweer van jaren geleden. Toch is de commissie onder 116 weer gestart, erg veel overdracht en ervaring was er echter dus niet. De twee belangrijkste factoren om een jaarboek van de grond te krijgen zijn geld en inhoud. Op een zeker moment kwam ene Teun Verkerk met het idee om zoveel mogelijk architectenbureaus te contacteren met de vraag of ze in een duidelijk overzicht in ons jaarboek wilden komen voor een zacht prijsje. Dit pakte zeer goed uit en bleek de oplossing voor factor 1. Factor 2 moest toen wel komen, en is vooral aan het einde van het 116 jaar en begin van het volgende schooljaar geproduceerd.

“Men can do all things if they will” - Leon Battista Alberti

commissies_p20-29.indd 22

We hebben in het begin zo laag mogelijk ingezet, met het voordeel dat het boek makkelijker te realiseren is. Ook wilden we het boek strak houden, een boek wat bij Stylos past. Omdat de jaarboekcommissie een piek werkdruk heeft die vooral buiten het gewone jaar valt, is het soms lastig om bij de les te blijven. Maar als het goed is heb je het boek nu in je handen en zijn we geslaagd, iets wat ons betreft zo doorgezet mag worden bij Stylos! Virpi Heybroek - voorzitter Siriluck Songsri Emily Parry Michael Tjia Nina Verkerk Simon Tiemersma - QQ’er

22

2-12-2010 22:58:30


pantheon// Eka Hintaran

pantheon// Is het architectuurvakblad van Stylos, dat tevens functioneert als ledenblad. Dit tijdschrift wordt elke twee maanden uitgegeven en elke editie heeft een eigen thema. De thema’s zijn aan het begin van het jaar zorgvuldig gekozen en vastgelegd. pantheon// wordt volledig door studenten bedacht, geschreven en gelayout. De thema’s die nu geweest zijn, waren Delft, droom, sport en politiek. Het laatste nummer van de commissie van 116 zal het thema kunst hebben, waar de grens tussen Kunst en Architectuur opgezocht wordt. Dit is tevens de 75ste editie van pantheon//.

van templates. Naast de (thema)artikelen van de redactieleden, bevat elke editie van de pantheon// een algemeen deel over Stylos, waarin verteld wordt waar Stylos zich zoal mee bezig houdt. Verder is er in elke editie ook plaats voor freelancers; mensen die met bijzondere projecten bezig zijn, afstudeerders, die verslag doen van hun afstudeerproject en studiegenoten die voor een periode in het buitenland zitten.

De pantheon//redactie 2010 bestaat uit 9 enthousiaste creatievel lingen die gevoel voor schrijven en lay-outen hebben. De hoofdredacteuren wisselen per editie, steeds zijn twee uit de redactie verantwoordelijk voor de indeling en nazorg van pantheon//. De twee hoofdredacteuren zijn de week voorafgaand aan het klusweekend druk met het bedenken van de indeling en het maken

Siriluck Songsri - voorzitter Quirijn Petersen - Penningmeester Daphne Bakker Olaf Kramer Riemer Postma Marije Ruigrok Joris Hoogeboom Eka Hintaran Nina Verkerk - QQ’er

23

commissies_p20-29.indd 23

Lees meer over het pantheon// bij de activiteiten.

“Complexity is one of the great problems in environmental design.” - Christopher Alexander

2-12-2010 22:58:36


Onderwijs Maarten Caspers

In het najaar van 2009 heeft de Onderwijscommissie een enquête uitgevoerd in Gebouw 35 aan de Drebbelweg. De enquête is uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de situatie op de Drebbelweg. Vooral de ruimtelijke kwaliteit schoot volgens de deelnemers te kort en het schortte aan voldoende en kwalitatief goede faciliteiten. Het volledige verslag is te vinden op de Onderwijsportal van de website van Stylos. Het studiejaar 09/10 was een onrustig jaar. De Bouwkunde Action Group kwam in actie tegen het in hun ogen slechte management van onze faculteit. Onder veel studenten heerste beroering, die vaak onderling of op fora werd besproken. In januari 2010 is een extra editie van pantheon// – pantheon X – uitgekomen en daarop volgde het BK Debat. Een van de belangrijkste kritieken tijdens het debat was het gebrek aan openheid van bestuur. De decaan heeft beloofd meer inzicht te geven in de globale financiële gegevens en beter te communiceren met studenten en medewerkers

over wat er speelt binnen de faculteit. Afgelopen jaar is ook de Onderwijsportal van de Onderwijscommissie online gegaan. Op deze portal zijn de activiteiten van de Onderwijscommissie te volgen en zijn onze rapporten na te lezen. Ook stelt Stylos via de portal oefententamens beschikbaar en bouwt Stylos er aan een database met stageplaatsen. In het begin van het collegejaar 10/11 is het ideeënbord van Stylos en FSR onthuld in de centrale hal van Bouwkunde. Het idee voor dit bord is het afgelopen jaar geïnitieerd en in de zomer door Kossmann.dejong uitgevoerd. Meld je ideeën en klachten bij Stylos en FSR via dit nieuwe ideeënbord! Maarten Caspers - voorzitter Matthijs Haak Eva Gaaff Karen Blanksma Josiena Simonian Peter Oosterbaan - QQ’er

“I am but an architectural composer.” - Alexander Jackson Davis

commissies_p20-29.indd 24

24

2-12-2010 22:58:59


Bookshop Peter Oosterbaan

Voor de bookshopcommissie was 2009-2010 een bijzonder jaar waarin veel is gebeurd. Om te beginnen natuurlijk met de opening van de nieuwe bookshop.

en Hunch. Het assortiment blijft constant in ontwikkeling en wij raden jullie dan ook aan om regelmatig eens langs te lopen en kijken welk mooie tijdschriften er liggen.

Al in het begin van het jaar is de commissie samen met de qq’er gaan kijken wat de mogelijkheden zouden zijn voor een nieuwe bookshop in de faculteit. Bijzonder mooi was dat de faculteit precies op ditzelfde tijdstip had besloten om de “Straat van Bouwkunde” onder handen te nemen. Beide doelen werden gecombineerd en gezamenlijk met het architectenbureau kossmann.deJong is er een ontwerp gemaakt. Het ontwerp valt op door de grote glazen vitrine met limegroene achtergrond waarin het assortiment gepresenteerd kan worden.

Last but not least waren er natuurlijk de sales die we het afgelopen jaar gehad hebben, die getuige het aantal mensen wat er op af kwam een groot succes waren. Bij de eerste sale in november liep het dusdanig storm dat de mensen meer dan een uur van te voren al in de rij stonden om tijdschriften te bemachtigen en we aan het eind van de eerste dag al meer dan de helft van de partij verkocht hadden.

Ook wat betreft assortiment hebben we veel veranderd. We hebben veel nieuwe tijdschriften geïntroduceerd zowel op het gebied van architectuur als op het gebied van interieur en stedenbouw. Te denken valt aan Stedelijk Interieur, Eigen Huis & Interieur, 2G

Iris Schouwenburg Guido Greijdanus Anne van Hout Altynay Imanbekova Peter Oosterbaan - QQ’er

25

commissies_p20-29.indd 25

De bookshopcommissie 09/10 wenst jullie nog veel leesplezier toe en hoopt jullie ook komend jaar in de bookshop te zien.

“Architecture doesn’t come from theory. You don’t think your way through a building.” - Arthur Erickson

2-12-2010 23:00:33


Excursie Peter Oosterbaan

We begonnen in Amsterdam, met onze eerste excursie die in het thema van het zingtuig horen stond. Hier bezochten we dan ook de bibliotheek van Jo Coenen en het conservatorium van Frits van Dongen. We eindigden in het concertgebouw waar we een zeer uitgebreide tour kregen door het gebouw. ‘s Avonds sloten we af met een klassiek concert in het concertgebouw. De tweede excursie ging naar Arnhem en stond in het teken van renovatie, uitbreiding en hergebruik. We hebben onder andere de Artez hogeschool en dansacademie, het Luxor theater en de Eusebius kerk bezocht. Hierna keek de commissie over de grenzen, ditmaal in de Duitse havenstad Hamburg. Een geslaagd weekend met een mix van stedenbouw, architectuur en natuurlijk de Duitse cultuur was het resultaat. Verder zijn we naar Maastricht gegaan en hebben daar verschillende renovatieprojecten bekeken, die inmiddels landelijke en zelfs internationale bekendheid hebben gekregen. Mede door de enthousiaste rondleidingen en het mooie weer was dit een zeer geslaagde dag

die afgesloten werd met een gezellig drankje op het Vrijthof. Zo komen we alweer aan het einde van het collegejaar waarbij wij eind juni een middagexcursie hadden ingepland, ditmaal dichtbij huis; zijn in Delft! In een middag zijn verschillende architectenbureaus bezocht, van DP6 tot Mecanoo, om zo eens kijkje in de keuken te krijgen bij het reilen en zeilen op een architectenbureau. Het was met recht een zeer inspirerende middag. In het nieuwe collegejaar organiseren we nog twee excursies: een diner excursie naar Utrecht en een weekend Berlijn. Jolien Berg - voorzitter Peter Rosmulder Anne Schaap Bart Troelstra Eva Gaaff Peter Oosterbaan - QQ’er Wij bedanken hierbij de deelnemers en vonden het leuk dat jullie er bij waren!

“Of all the lessons most relevant to architecture today, Japanese flexibility is the greatest.” - Stephen Gardiner

commissies_p20-29.indd 26

26

2-12-2010 23:00:45


Grote Reis Josiena Simonian

Na grootschalig onderzoek en bevestiging uit meerdere betrouwbare bronnen, bleek dit toch echt de leukste, gezelligste, grappigste, maar bovenal ook de hardst werkende commissie te zijn van heel Stylos. Het commissiejaar begon met een hevige discussie over de bestemming, de reisduur en de te bezoeken steden. De bestemming was een lastige keuze. Zeven even goede ideeën kwamen langs en uiteindelijk werd er één gekozen, de VS en Canada. Iedereen ging enthousiast aan de slag om dit waar te maken. Deze gouden club werd aangedreven door niemand minder dan Kim Degen, die als voorzitster alle touwtjes in handen had en altijd het overzicht over de groep had. Daarnaast zette zij ook nog eens het programma voor Boston in elkaar. Bart de Hartog, met zijn altijd aanwezige gezichtsbrede glimlach, zette voor de reizigers een topprogramma in elkaar voor Montréal. 27

commissies_p20-29.indd 27

Hetzelfde deed de hardwerkende Cédrique Steenkamer, maar dan voor de wereldstad New York en Maike Daemen had de regie over Toronto. Natuurlijk hadden we ook nog Josiena Simonian, die het gemiddelde van de financiële kennis in de groep sterk omhoog schroefde. Verder zaten in de commissie natuurlijk Nicki van Loon en Maaike Oltheten om ervoor te zorgen dat er genoeg sponsoring binnen zou komen. Al met al een stelletje ongeregeld, dat samen een wonderbaarlijke topprestatie heeft neergezet! Kim Degen - voorzitter Bart de Hartog Cédrique Steenkamer Maike Daemen Nicki van Loon Maaike Oltheten Josiena Simonian - QQ’er

“People always ask about my influences, and they cite a bunch of people I’ve never heard of.“ - Norton Juster

2-12-2010 23:01:09


Lezing Evita Pronk

De Commissie Lezingen is stroef van start gegaan. Het begon met een klein tekort aan leden. Door verder rond vragen hebben we uiteindelijk een leuke en complete commissie kunnen vormen. De eerste lezing die we samen georganiseerd hadden zou gegeven worden door Michael Kruse van 3XN. Helaas werd deze op het laaste moment afgezegd wegens ziekte. Desalniettemin zijn we enthousiast verder gegaan en hebben we onze ervaringen mee genomen naar ons volgende project: een lezingen reeks. Het hoogtepunt van dit jaar was in maart met de lezingen reeks ‘Architecture and the Sense’s. Richelle de Jong van DP6, Elif Özcan, Berry van Egten, Rick Schifferstein en Ronald Schleurholts. Met deze reeks wilden we

“Beauty is the oracle that speaks to us all.” - Luis Barragan

commissies_p20-29.indd 28

architectuur op een andere manier benaderen. De lezingen leidden dan ook tot nieuwe inzichten waardoor we kunnen zeggen dat het zeer geslaagd was. Inmiddels is het jaar, helaas, voorbij. Het is een erg waardevolle ervaring waarbij je leert samenwerken en organiseren. Ik ben erg trots op wat we hebben neergezet, daarom aan mijn teamgenoten: Heel erg bedankt voor dit memorabele jaar! Evita Pronk - voorzitter Lotte Suijker Niek van der Zwaag Stijn Joosten Anton Zoetmulder Jimmy Verhoeven - QQ’er

28

2-12-2010 23:01:14


Masterclass Michael Tjia

Een nieuw initiatief dit jaar waren de Masterclasses: een dag lang ontwerpen met een hoogleraar. Geen geïntegreerd project waarin architectuur, stedenbouw, projectmanagement en duurzaamheid op elkaar afgestemd moeten worden, maar een dag lang focussen op de specialisatie van de professor. Om dit fenomeen op te zetten hebben een zevental studenten zich dit jaar ingezet om samen met de docenten de opgave te bedenken, werkmateriaal voor te bereiden, deelnemers te werven en versnaperingen klaar te zetten voor op de dagen zelf.

29

Dat deze in de smaak vielen bleek vooral uit het aantal aanmeldingen en het enthousiasme van de deelnemers en de docenten. Aan Masterclass I (Dick van Gameren) en Masterclass II (Eric Luiten) werkten mee: Wynand van Die Dominique Vermeulen Roos Lechner Milou Joosten Sophie Kugel Guido Greijdanus Michael Tjia - QQ’er

“The work of art shows people new directions and thinks of the future. The house thinks of the present.” Adolf Loos

commissies_p20-29.indd 29

2-12-2010 23:01:18


Multimedia Hekon van Duijvendijk

Architectuur werkt in drie dimensies. Goede architectuur misschien zelfs in meer. De vormgeving hiervan zou genoeg aan bod komen op Bouwkunde. Maar krijgt tweedimensionale vormgeving wel genoeg aandacht? Het moet immers het bouwkundig verhaal, het concept en de architectuur communiceren - we werken allemaal naar A1 panelen toe aan het einde van een ontwerpproject. Met deze gedachte werd de Multimedia Commissie gevormd, een groep bouwkundestudenten die in meer of mindere mate een fascinatie hebben in communicatie,

motion graphics en grafische vormgeving. Gedurende het jaar heeft de commissie Stylos ondersteund met het ontwerpen van promotiemateriaal en het verzorgen van projecties op BkBeats, zie onderstaande compilatie. Maarten van der Burg Hekon van Duijvendijk Nicolas van Drunen Zakaria Semlali Thomas Steigenga Michael Tjia - QQ’er

“I made the first Moebius strip without knowing what it was.” - Max Bill

commissies_p30-39.indd 30

30

2-12-2010 17:10:48


Workshop Matthijs Haak

Om de workshopcommissie in de workshopsfeer te krijgen begon de workshopcommissie met een workshop voor zichzelf. Deze workshop betrof het workshoppen van de workshopcommissieoutfit, een groot succes. Voor het einde van 2009 wilde de commissie een kleine, toegankelijke workshop organiseren. Dit is de moderne kerststal workshop geworden, een groot succes. Om BkBeats mooi aan te kleden, er iets leerzaams aan te koppelen en om de inter commissiale werksfeer op een hoger niveau te brengen is een driedelige workshopreeks op touw gezet. Deze reeks betrof een competitie en de uitwerking van een bar. De workshopreeks 31

commissies_p30-39.indd 31

was een groot succes. De laatste workshop was een aquarelworkshop, zonder meer erg succesvol. De commissie was natuurlijk niet alleen bezig met het opzetten van succesvolle workshops, in de avonduurtjes werden er vaak enorm succesvolle diners voor elkaar bereid. Vooral de pannenkoekentaart en de sushi bleken een groot succes. Ceciel van Rinsum - voorzitter Matthijs Haak Melissa Korn Jason Munoz Josiena Simonian - QQ’er

“Because of this, originality consists in returning to the origin.” - Antonio Gaudi

2-12-2010 17:11:00


BkBeats Maarten van Zutphen

Na de editie van 2008 moest er na twee jaar, dus in 2010, weer een nieuwe editie van BkBeats komen. Het probleem was dat kort na de laatste editie het gebouw aan de Berlageweg was afgebrand. De nieuwe BkBeats-commissie stond dus voor een uitdaging om in het nieuwe gebouw een BkBeats neer te zetten en om van dit feest ook weer een knallend succes te maken. Alles wat normaal vast stond, was dit maal anders, want BkBeats was nog nooit eerder op de Julianalaan geweest. Na veel onzekerheden over geluidsoverlast, gepuzzel met de plattegronden, vele telefoontjes naar de mannen van het licht en geluid en veel photoshop geweld waren er veel successen. Uit de druk bezochte BkBeats contest kwamen dit keer maar liefst een band én een DJ naar voren die op BkBeats mochten optreden. Dat BkBeats populair was, wisten we heel goed, maar dat na vier dagen met meterslange rijen. Het festival uitverkocht zou zijn, had niemand

verwacht. Dit gaf ons echter wel de tijd om rustig naar BkBeats toe te werken. Dankzij de wekenlange voorbereiding en strakke planning liep daarom eigenlijk alles op rolletjes. Het was een BkBeats die nog veel mensen lang zullen herinneren. De eerste BkBeats op de Julianalaan! En al gelijk een groot succes. Wij wensen de volgende BkBeats-commissie heel veel succes om dit te overtreffen....op naar 2012! Maarten van Zutphen - voorzitter Eline Leissing - personeel Sunna Schuit - locatie Teun Verkerk - acts Jiska Schimmelpennick - acts Doris van Hooijdonk - promotie Bahar Akbarian - promotie Michael Cerrone - contest Jimmy Verhoeven - QQ’er

“Beware of over-confidence; especially in matters of structure.” - Cass Gilbert

commissies_p30-39.indd 32

32

2-12-2010 17:11:19


Coco Joost Harteveld

Na een aantal jaar heeft bestuur 116 er voor gekozen om de traditionele CoCo weer nieuw leven in te blazen. Een goede beslissing; want de CoCo is de ideale commissie om een hechte verenigingsband op te bouwen. Dit jaar hebben vijf dames het onder mijn voorzitterschap gepresteerd om het meest geweldige Stylos-gevoel bij de commissieleden los te maken! Een onlosmakelijke band is ontstaan tussen de commissies en een gelukzalig gevoel straalt van de gezichten wanneer zij bij elkaar zijn. Dit is vanaf dag 1 van dit lime-groene bestuursjaar onze opzet voor de commissie geweest; wij bestaan om de commissieleden blij te maken; daarmee was ons logo al snel bedacht! Direct aan het begin van dit Stylosjaar lieten we de verschillende commissies met elkaar de weg door Delft vinden aan de hand van een CoCokroegentocht. Deze kennismakingsactiviteit sloeg goed aan en leidde tot een memorabele borrel in onze mooie binnenstad van Delft. Wat wij als CoCo’s het beste kunnen is de Bouwpub omtoveren tot een gezellig Stylos-hol met onze Bouwpubactiviteiten; de opkomst is altijd enorm wanneer mijn CoCo-dames de tap overnemen!

wij als CoCo nog eens goed hebben laten blijken dat zonder commissieleden Stylos niets waard is! Gewapend met tequilaflessen, taco’s en sombrero’s hebben we het limegroene Stylosjaar knallend afgesloten met ons MexiCoCo-evenement!

Maar wie denkt dat de CoCo alleen maar voor borrelen en borrelen staat heeft het mis; want we hebben de commissieleden ook laten survivallen tijdens het Boer-zoekt-BouwCoCoweekend in januari. Gehesen in boerenservet, klompen en overall heeft de CoCo alle commissieleden eens goed laten voelen wat een hecht Stylos-gevoel is.

Joost Harteveld - voorzitter Simone Beck - penningmeester Irma van Bergen Bravenboer Luciënne Bregman Loes ten Voorde Nina Verkerk - QQ’er

Hopelijk selecteert 117 ook de beste commissieleden om een CoCo 10/11 op te zetten; want een goede CoCo blaast een frisse wind door alle hard werkende commissies!

Maar het hoogtepunt van dit jaar was natuurlijk de Commissiebedankdag, waar 33

“In any architecture, there is an equity between the pragmatic function and the symbolic function.” Michael Graves

commissies_p30-39.indd 33

2-12-2010 17:11:28


EJC Jan Maarten van Hemert

Eerstejaarscommissie 116. Als ik dit zo lees, waar staat dat dan eigenlijk voor? Die vraag is niet zo heel moeilijk te beantwoorden. EJC spreekt voor zich, en die 116 zal vast iets met de jaargang te doen hebben. Wat doet een Eerstejaarscommissie eigenlijk, behalve eerstejaars zijn?

Leiden is te laat, ik neem zo taart mee!”), Jitte (“Eh… je belt me wakker! Ik kom zo!”), Jimmy (“Nee, ik heb BkBeats-stress”) en ondergetekende (“Oh, wordt het weer zo’n avond”) gaat EJC116 misschien niet de boeken in als meest effectieve commissie van 2009-2010.

“We gaan onder andere een excursie, een feestje, en een workshop organiseren.” zei Jimmy. Jimmy is onze QQ’er, namens bestuur 116. Terwijl ik dit schrijf ben ik aan het mailen over het naderende feest, terwijl ik de foto’s van de excursie nog moet uploaden. We zitten op het eind van het jaar en pas nu komen we echt op gang. EJC116 is net een dieselmotor, wat dat betreft.

En toch wil ik mijn EJC een succes noemen. Want wie meeging naar Brussel, op onze TupperWare (plastic fantastic!)party of op de eind activiteit is geweest, weet dat we het eerstejaars zijn leuker maken!

Maar wel een leuke dieselmotor. Bestaande uit Nynke (“ik houd van jullie!), Simba (“Wat? Zo weinig korting?”), Adriaan (“M’n trein uit

Jan Maarten van Hemert - voorzitter Nynke van der Wal Simba Timmer Adriaan Trouwee Jitte Biltz Annelie Wegens Jimmy Verhoeven - QQ’er

“Only work which is the product of inner compulsion can have spiritual meaning.” - Walter Gropius

commissies_p30-39.indd 34

34

2-12-2010 17:11:41


Ludic Simon Tiemersma

Voluit de LeUke Dingen Commissie, ofwel LUDIC, is opgericht met ludieke doeleinden. Stylos miste een hoop promotie en met deze commissie werd verwacht dat Stylos als toegankelijker en betrokkener zou worden gezien. LUDIC zou in de vorm van ludieke acties de bouwkundestudent laten ontspannen van hun zware projecten. De ideeën waren overvloedig in het begin van het jaar; van taarten en pizza rondbrengen tot gratis metselen en zandkastelen bouwen. Het moest ook wel wat te maken hebben met Bouwkunde natuurlijk. In de uitvoering heeft de commissie lang zoveel niet gedaan als dat er ideeën waren, maar er zijn toch aardig wat relaxte activiteiten gekomen. Bijvoorbeeld een dag gratis massages. Een grote activiteit van Ludic was de eindejaarsborrel samen met de Bouwpub, eigenlijk meer een feest dan een borrel.

35

Heini Wanders, altijd onrustig over het feit dat er niet snel en praktisch activiteiten op tafel kunnen komen, maar heeft daardoor wel gezorgd voor een proactieve sfeer als voorzitter. Jurre Haan, de man van de goede oplossingen en zorgde altijd wel dat alles op rolletjes liep. Jennyfer van Leeuwen, deed zeker niet onder aan Heini qua inzet. Kreeg alles wel voor elkaar met haar sterke argumentaties. Simon Tiemersma, altijd net iets te druk met zijn bestuur, maar toch iemand die de sfeer goed hield. Joost van de Ven, ludieker kan haast niet, helaas is zijn plan om badjassen als commissie outfits te regelen nooit gelukt. Heini Wanders - voorzitter Jurre Haan Jennyfer van Leeuwen Joost van de Ven Simon Tiemersma - QQ’er

“When we dream alone it is only a dream, but when many dream together it is the beginning of a new reality.” Friedensreich Hundertwasser

commissies_p30-39.indd 35

2-12-2010 17:11:56


MZN Marije Rutten

Vanaf de eerste vergadering werd duidelijk dat we een gezellige groep meiden hadden om het festival mee te organiseren. Tijdens ons voorstelfilmpje konden we het dan ook niet laten alle make-up, pruiken en hakjes de revue te laten passeren. Tijdens diners bij elkaar thuis werd gefantaseerd over een roze MZN, met veel glitters en faam. Halverwege het jaar bleek wel dat we hiervoor een extra commissielid nodig hadden, die we vonden in Minck. Een roze festival bleek niet helemaal in de smaak van de BK te zijn, maar na een aantal brainstormsessies was het thema Beach net zo fijn. Ondanks dat het af en toe best lastig bleek MZN ten uitvoering te brengen hebben we nooit de moed verloren. De rode lokken van Nina wapperden af en toe verleidelijk richting geldschieters, Bonnie bleek veel huisgenoten en familieleden in de ‘business’ te hebben

en Minck ontpopte zich tot rasentertainer met leuzen als lekker liggen, lekker likken, lekker zonnen, lekker zoenen. Ondanks nachtmerries over slecht weer was het ook tijdens het festival super zonnig en was de sfeer heel relaxed. Een enkel commissiebiertje hield de sfeer erin en alles verliep voorspoedig. Maar ondanks dat we natuurlijk bezig waren iets neer te zetten was het gewoon heel leuk! Janelle Zoutkamp – voorzitter Marije Rutten – penningmeester/pr Sjanne Borst – locatie Bonnie Bogers – acts Minck Simonis – vliegende keep Nina Verkerk – QQ’er

“That is the artistic task: To choose the best from these solutions.” - Arne Jacobsen

commissies_p30-39.indd 36

36

2-12-2010 17:12:38


OBBC Simon Tiemersma

Begonnen in september 2009 als de Oud Besturen Borrel Commissie, had deze commissie als doel het organiseren van een grote Stylos besturen reünie. Deze had niet plaatsgevonden tijdens het lustrumjaar 115, wat wel de bedoeling was, maar was doorgeschoven naar 13 februari 2010. De commissie bestaat nog wel vooral uit bestuursleden van bestuur 115, die het nog wel leuk vinden om toch nog commissie bij Stylos te doen. Verder zit er nog een oud bestuurslid in de commissie en is Maria er ook bij. Nu is er de discussie of dit een normale commissie was; omdat het een uitlopertje was van 115, het maar tot februari 2010 liep en er geen commissieleden geworven hoefde te worden. Maar ze hebben wel de Oud Besturen Bijeenkomst neer weten te zetten, geen kleinigheidje, aangezien er toch meer dan 150 man op af is gekomen. 37

De commissieleden vonden het heel erg jammer dat ze niet werden uitgenodigd op het commissieweekend en ook geen bedankje kregen op de commissie bedankdag. Daarom hierbij een plekje in het jaarboek, opdat de commissie nooit vergeten zal worden. Hens Zoet – voorzitter Janneke Rutgers Maria Snelders Koen Kegel Laura Ubachs Alexandra de Jong Simon Tiemersma - QQ’er

“Transparency is not the same as looking straight through a building: it’s not just a physical idea, it’s also an intellectual one.” - Helmut Jahn

commissies_p30-39.indd 37

2-12-2010 17:12:50


SteeOwee Pim Pelt

Als voorzitter heb je de taak om overzicht te houden en goed te weten waar wat moet gebeuren. In het begin hoefde ik alleen maar een agenda samen te stellen elke week, maar naar het einde toe moesten er draaiboeken en tijschema’s worden gemaakt en tijdens het weekend ren je van hot naar her om te kijken of alles goed gaat en gebeurt wat er gebeuren moet. Ik heb de SteeOwee2010 beschouwd en ervaren als een succes. Ik hoop dan ook dat we met onze veranderingen en nieuwe blik op het weekend het begin hebben gemaakt voor een nieuwe mooie traditie binnen de 116

“Architecture is the art of how to waste space.” - Philip Johnson

commissies_p30-39.indd 38

jarige geschiedenis van het Stylos Eerstejaars Ontvangst Weekend! Pim Pelt - voorzitter Michiel Kuyper - secretaris Rudo Koot - penningmeester Heleen van Russen Groen - activiteiten Ninke Hanenberg - food & fashion Hekon Duijvendijk - media Benjo Zwarteveen - communicatie Simon Tiemersma - QQ’er Michael Tjia - QQ’er

38

2-12-2010 17:13:01


Bij Waltman’s Bouwshop kun je terecht voor al je studieboeken en maquettematiaal. De Bouwshop is te vinden aan de Straat van Bouwkunde Ên in het centrum van Delft

39

commissies_p30-39.indd 39

2-12-2010 17:13:03


activiteiten1_p40-51.indd 40

pantheon// delft - feb ’10 - P 60/61

Oud Besturen Bijeenkomst - 13 feb ’10 - P 51

pantheonX - jan ’10 - P 60/61

Kerststal Workshop - 16 dec ’09 - P 48

pantheon// micro - dec ’09 - P 80/81

Designers of the futer Lezing - 25 nov ’09 - P 46

Liftexcursie Parijs - 6 nov ’09 - P 45

pantheon// dark - okt ’09 - P 80/81

Clubexcursie - 18 sept ’09 - P 43

Masterclass Dick van Gameren - 16 feb ’10 - P 52

Commissieweekend - 30/31 jan ’10 - P 50

Excursie Amsterdam - 15 dec ’09 - P 47 Eindejaarsborrel - 18 dec ’09 - P 49

Cocokroegentocht - 10 nov ’09 - P 46

Street Art Workshop - 14 okt ’09 - P 44

Overdracht - 15 sept ’09 - P 42

Stylos activiteiten

sept 2009 - aug 2010

40

2-12-2010 17:18:27


41

activiteiten1_p40-51.indd 41

2-12-2010 17:18:27

Grote Reis - 7 t/m 28 juli ’10 - P 74/77

Delft excursie - 25 juni ’10 - P 71

MexiCoCo - 3 juni ’10 - P 70

Masterclass Eric Luiten - 26 mei ‘10 - P 68 Tupperware Party - 26 mei ‘10 - P 70

Film sloop - 12 mei ’10

Excursie Hamburg - 16 t/m18 april ’10 - P 58/59 BkBeats - 23 april ’10 - P 62 t/m 65

pantheon// droom - april ’10 - P 80/81

Drebbelweg bezorgservice - 29 maart ’10 - P 53

Workshop bariontwerp - maart ’10 - P 54

SteeOwee - 13/14/15 aug ’10 - P 78/79

MZN - 1 juli ’10 - P 72/73

pantheon// sport - juni ’10 - P 80/81

Workshop Aquarel - 2 juni ‘10 - P 69

Maastricht excursie - 19 mei ’10 - P 67

EJC excursie Brussel - 11 mei ’10 - P 66

Het Stylos Debat - 20 april ’10 - P 60/61

Lezing BIG - 13 april ’10 - P 57

Lezingenreeks - maart ’10 - P 56

Excursie Arnhem - 18 maart ’10 - P 55

LUDIC - maart ’10 - P 53


Overdracht Wissel ALV en constitutieborrel Simon Tiemersma

116 volgt 115 op Al in mei werden 6 mensen uit bed getrokken en geforceerd om bestuur 116 te worden. Gelukkig gaven ze vrijwillig toe, nadat ze de hele dag geblinddoekt door Nederland gesleept waren. Meteen ging het toekomstige bestuur met hun limegroene kleur aan de slag. Limegroen bleek voor promotionele doeleinden perfect, zeker de compleet groene pakken trokken de aandacht. 116 was dus al druk bezig, maar officieel werd het bestuur pas op 15 september 2009 geconstitueerd, direct na de wissel-ALV. De wissel-ALV was druk bezocht door zowel leden als ouders van de nieuwe bestuursleden, die de beëdiging van zijn of haar dochter of zoon niet wilden missen. Alexandra, voorzitter bestuur 115, mocht haar bestuursleden ontslaan en de gloednieuwe penningen van “The heart, not the head, must be the guide.” - Arthur Erickson

activiteiten1_p40-51.indd 42

hun nek halen, wat bij Koen nogal moeilijk bleek vanwege zijn formaat hoofd. Simon, de nieuwe voorzitter, was niet ingelicht over het hoe en wat bij de ALV, maar bleek goed te kunnen improviseren. De inwijding van het nieuwe bestuur was pas officieel wanneer het door vrienden, familie en andere bestuurtjes gefeliciteerd was. In een tent op de parkeerplaatsen bij de westingang proostte menigeen op een goed jaar voor bestuur 116, met natuurlijk jenever. De corporaalheid en lol konden niet op toen de andere bestuurtjes gingen brassen en met bier gooiden, maar gelukkig hebben ze de tent laten staan. Het was een leuk feest dat werd voortgezet in de Tango, alwaar het 116e bestuur de draad van het bewustzijn langzaam kwijtraakte maar de draad van het bestuursjaar oppakte.

42

2-12-2010 17:19:13


Excursie Clubexcursie Bart de Hartog

Na een succesvolle clubexcursie naar Amsterdam in 2008, bezochten 20 Stylos leden dit jaar de clubs in Rotterdam. Clubs zijn een architectuursoort apart. Disco’s, barren en dansvloeren zijn plekken waar mensen op ongebruikelijke tijden zich in grote groepen scharen. Hoe ziet zo’n ruimte er uit? Om deze architectuur met eigen ogen te kunnen zien, organiseerde de excursie commissie op 18 september een excursie naar enkele clubs in Rotterdam. Een deel van de groep, die geen last van vertragingen had, begon om 3 uur aan een rondleiding door Club WATT op de WestKruiskade. Gelanceerd als de eerste duurzame dansclub inclusief ‘sustainable dancefloor’, die energie opwekt als mensen er op dansen. Spijtig genoeg hebben weinig feestgangers die ooit kunnen bewonderen, de vloer is al een tijdje op wereldreis en het is überhaupt de vraag of het daadwerkelijk in de praktijk toegepast kan worden. In de centrale hal is duidelijk te zien dat het gebouw vroeger uit allemaal losse panden bestond; een oude bioscoop, woonhuizen en een chinees restaurant. Alle

onderdelen zijn vertegenwoordigd en er is geen poging gedaan om deze te verstoppen. Doordat het oude stucwerk verwijderd is krijgt de straat een erg stads karakter, en in de muur zijn zelfs stukken van oude leidingen te zien. Na Club WATT sloot de rest van de groep aan, waardoor we met een volle bezetting konden vertrekken richting WORM: experimenteel podium/productiehuis voor beeld en geluid. WORM is gevestigd in een oud pakhuis dat onderhanden is genomen door 2012 Architecten. Alles in het gebouw is gemaakt van hergebruikte materialen en hangt of staat los in het gebouw. Inclusief een bar van sloophout en een douche van een melkbus. Als laatst stond op het programma een bezoek aan hotel-restaurant Stroom van Robert Winkel, Mei Architecten. Robert kwam ons persoonlijk een rondleiding geven, door de kamers die bijzonder waren ingericht. Alle kamers hadden een luxe badkamer en een indrukwekkende multimedia installatie ingebouwd. Als kers op de taart nam de architect ons ook mee naar zijn eigen appartement: een appartement op de bovenste verdieping van de Schiecentrale. Dit architecturale hoogtepunt sloten we af met een diner in de Stroom en natuurlijk een avondje stappen in Rotterdam.

43

activiteiten1_p40-51.indd 43

“And, of course, supernatural elements just make a story more interesting.” - John Foster

2-12-2010 17:19:21


Workshop Street Art vs. Architecture Josiena Simonian

als ‘graffiti artist’ zien en vertelde hoe hij een schets met potlood opzet op papier en die vervolgens met stiften en de computer uitwerkt. Kas liet zijn afstudeerwerk zien; een videoclip waarin een duidelijke stelling over de stedenbouwkundige omgeving naar voren komt. Ook legde hij uit hoe hij tegenwoordig videoclips voor zijn klanten maakt, waarin kleur, licht en identiteit een belangrijke functie innemen. Aan de hand van een aantal stellingen over de stedelijke omgeving ging de groep aan de slag om hun eigen street art en architectuur geïnspireerde project op te zetten.

In de Street Art vs. Architecture workshop op 14 oktober werden twee rakende kunsten benaderd: Graffiti art en video editing. Een aantal studenten ging op zoek naar de raakvlakken van de verschillende vakgebieden, en hoe je deze kennis en kunde als bouwkundestudent kan gebruiken in een project. De lezing van urban design agency AFARAI inspireerde de studenten over de mogelijkheden van gecombineerde straatkunst en architectuur die hedendaags op verschillende plekken in de wereld aanwezig zijn. Zo liet zij in haar presentatie beelden zien van graffitikunstenaars in Sao Paolo die hun leven wagen om een hoog flatgebouw te versieren, terwijl ze beneden opgewacht worden door agenten met vuurwapens.

Een groep maakte een videoclip van de “Straat van Bouwkunde” waarin de verschillende bezigheden en identiteiten van de straat naar voren kwamen. Een andere groep vertaalde een visie over architectuur en stedenbouw in een graffitischets die een beeld moet geven van de verstedelijking van het landschap.

Na de lezing van AFARAI stonden artiesten Lucky Dubz en Kas klaar om een korte presentatie te geven en te helpen bij de workshop. Lucky liet een deel van zijn werk “Good buildings come from good people, and all problems are solved by good design.” - Stephen Gardiner

activiteiten1_p40-51.indd 44

44

2-12-2010 17:20:08


Excursie Liften naar Parijs Bart de Hartog

Uiteenlopende reacties volgden op de aankondiging voor een liftexcursie naar Parijs. Sommige mensen vonden liften omstreden en onverantwoord, terwijl de vijfentwintig plaatsen al binnen een paar dagen vol waren en de reservelijst steeds langer werd. Om half tien vertrokken de eerste deelnemers vanaf Stylos, voorbereid met een lichte reisuitrusting en liftborden. Ondanks de goede voorbereiding was het toch spannend hoe de tweetallen de reis zouden volbrengen. De koppels kwamen binnen tussen vijf en half twaalf waarna de avonturen en ervaringen met de hele groep werden gedeeld, want opgepakt worden omdat je chauffeur wiet over de grens smokkelt is iets waar je achteraf hard om moet lachen. Het liften was alleen de reis, de architectuurtocht in Parijs zelf begonnen we met een bezoek aan museum Quai Branly van Jean Nouvel, gelegen aan de Seine. Het fantastisch interieur zorgde voor een intense beleving van de opgestelde

‘primitieve’ kunst uit Amerika, Afrika, Azië en Oceanië. Een bezoek aan het dak gaf ons de mogelijkheid een schitterend panorama over Parijs te zien. Vervolgens gingen we in twee groepen op bezoek bij de villa’s La Roche/ Jeanneret van Le Corbusier. Het binnenin beleven van de ruimtes in dit huis geeft de woning, die je alleen kent van plattegronden en foto’s, een extra dimensie. ’s Avonds kon iedereen genieten van de gerechten bij ‘le Petit bistro’. Op zaterdagmiddag en zondagochtend kon er op eigen gelegenheid en interesse plaatsen bezocht worden door de deelnemers. Tegen verwachtingen in werden highlights als de Eiffeltoren, Parc de la Vilette, Champs-Élysées, Père Lachaise, het Louvre en Centre Pompidou druk bezocht en natuurlijk wel met het oog van een aankomend architect bekritiseerd. De rest van de zondag werd gebruikt om op eigen gelegenheid naar huis te reizen. De meesten gingen ditmaal met de Thalys. De paar helden die terug zijn gelift waren snel thuis, en mogen in de spiegel kijken en zeggen: “je suis un vrai autostoppeur!”

45

“When you're very young and you learn something - a fact, a piece of information, whatever - it doesn't connect to anything.” - Norton Juster

activiteiten1_p40-51.indd 45

2-12-2010 17:20:20


Cocokroegentocht CoCo

10 november 2009 kreeg Stylos pas echt haar groene kleur toen alle commissies zichzelf voorstelden tijdens de algemene ledenvergadering in de Berlagezaal. De meest uiteenlopende filmpjes kwamen voorbij omdat iedere commissie zo sprankelend mogelijk uit de verf wilde komen. De meeste van deze presentatiefilmpjes zijn te zien op www. stylos.nl onder het tabblad commissies bij de desbetreffende commissie. Na de ALV verschenen de pizzadozen op tafel en werden de kurken getrokken voor een luchtigere activiteit. Na het gepaste diner werd al snel ruimte gemaakt voor een

massaal mascotte-klus-moment. De avond stond volledig in het teken van commissieintegratie, zij hebben elkaar dan ook door en door leren kennen tijdens een enerverende tocht door Delft waarbij de Coco-mascotte op handen werd gedragen. Alle teams werden kriskras door ons mooie stadje gestuurd met verschillende spellen als Reuzen Mikado, Cocoklap, Wie ben ik en Prik de Kikker als leidraad. Na genoeg punten en biertjes verzameld te hebben in de meest bruisende cafés die Delft te bieden heeft, kwam het hele stylos-team weer samen in het laatste café, waar feestelijk geproost werd op het komende commissiejaar.

Lezing Designers of the future De Mikmak stichting bestaat al enkele jaren en organiseert ieder jaar een lezing onder het thema “Designers of the Future”. Een groots opgezette lezing, met een spreker van architectonische of stedenbouwkundige achtergrond, die veelbelovend is in zijn vak. Stylos helpt de stichting met het organiseren van deze lezingen, dit jaar van Bob Allies. Allies werkt bij Allies & Morrison in London en heeft het masterplan ontworpen voor de Olympische Spelen van Londen in 2012. Dit trok een heleboel mensen van alle kanten “Architecture is the reaching out for the truth.” - Louis Kahn

activiteiten1_p40-51.indd 46

Simon Tiemersma

van Bouwkunde, zo’n groot project is ook voor iedereen interessant. Zaal A zat dan ook erg vol op 25 november 2009. Allies blijkt ook een goed spreker: voor anderhalf uur weet hij de zaal te boeien. Londen belooft en mooie Olympische Spelen neer te zetten: kleinschaliger dan in China 2008, maar subtieler, kosten- en milieubewuster. De respondent, Maurits de Hoog, vertelde over de plannen om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen. Als afsluiting was er een zeer geslaagde borrel in Berlagezaal. 46

2-12-2010 17:20:38


Excursie Amsterdam - horen Peter Rosmulder

De dag begon met een bezoek aan het Muziekgebouw aan het IJ, van 3XN, 2005. Zoals de naam al doet vermoeden ligt het muziekgebouw op een prachtige locatie aan het IJ. Vanaf het terras heb je een weids zicht op het centraal station. Dit uitzicht wordt extra benut door de enorme glazen gevel op de kop van het gebouw. De markante luifel maakt het gebouw tot een echt icoon. Vanuit akoestisch oogpunt is het gebouw interessant vanwege de aanpasbare grote zaal. Afhankelijk van de positie van het plafond, de vloer en de wanden varieert de nagalmtijd van 1,5 tot 3,5 seconden. We hadden het geluk dat we een kijkje konden nemen in deze hypermoderne concertzaal, die op dat moment klaar werd gemaakt voor een optreden. Vanuit het muziekgebouw zijn we naar het Oosterdokseiland gelopen om de Openbare Biblotheek Amsterdam (OBA) en het conservatorium te bezoeken. Hoewel de OBA qua thema niet helemaal aansluit bij het programma, konden we dit succesvolle gebouw van Jo Coenen niet links laten liggen. Na een lunch met uitzicht over de stad zijn we naar het naastgelegen conservatorium gegaan, een ontwerp van architect Frits van Dongen. Hier kregen we versterking van Martin Tenpierik, medewerker van de afdeling bouwfysica van de TU. Hij kon ons alles vertellen over de akoestische werking van de

verschillende ruimtes in het conservatorium. De lesruimtes en de zalen zijn aan de binnenzijde van het gebouw gelegd, de gang loopt langs de gevel. Door deze indeling heb je binnen in het gebouw geen last van geluid van buitenaf. Daarnaast hebben de meeste zalen een dubbele wand, zodat er geen geluid doorkomt. Als bonus hebben we naast de verschillende zalen ook een kijkje mogen nemen in de opnamestudio. Een van de medewerkers van de studio heeft de tijd genomen om ons rond te leiden in de perfect geconditioneerde ruimte. Na drie moderne gebouwen was het tijd voor een bezoek aan het concertgebouw. Na een kop koffie in de nieuwe vleugel, ontworpen door Pi de Bruijn, zijn we rondgeleid door het gebouw. Hierbij was opnieuw de uitleg van Martin erg leerzaam. De grote zaal staat bekend om zijn geweldige akoestiek, die volgens sommigen de beste ter wereld is. Bij de renovatie van het gebouw is er alles aan gedaan om elk detail in oorspronkelijke staat terug te brengen, zodat de geweldige akoestiek niet verloren zou gaan. De renovatie was noodzakelijk omdat het gebouw niet alleen langzaam verzakte, maar ook een enorm ruimtegebrek had. Gedurende de rondleiding werd ons duidelijk gemaakt dat dit laatste eigenlijk nog steeds zo is. Van de kelder tot de zolder, ieder hoekje van het gebouw wordt zo optimaal mogelijk gebruikt. Nadat we het concertgebouw van top tot teen hebben mogen aanschouwen zat het reguliere programma van de excursie erop. Als afsluiter hebben een aantal mensen ‘s avonds nog een optreden van het Nederlands kamerorkest bijgewoond, om ook zelf eens te horen hoe goed de akoestiek is. En zij hoorden dat het goed was.

47

activiteiten1_p40-51.indd 47

“Not many architects have the luxury to reject significant things.” - Rem Koolhaas

2-12-2010 17:20:41


Workshop Kerststal workshop Ceciel van Rinsum

Hoe zou de kerststal eruit zien als Jezus Christus 2000 jaar later geboren was? Met deze vraag en een PvE begonnen de workshopdeelnemers aan hun ontwerp. Het PvE bestond uit zit- of staanplaatsen voor de bekende kerststalfiguren, een kraamplek en drie parkeerplekken voor de koningen. Wat zal over blijven van de traditionele kerststal als je bouwkundestudenten vraagt hoe een moderne kerststal eruit ziet? Hoe zou Jezus met zijn familie leven? Zou hij in een stal geboren zijn of toch in een huis? Hoe zou de architectuur van deze ‘kerststal’ zijn? Na een uurtje moesten de deelnemers hun kerststal klaar hebben en presenteren voor de jury. De jury, die liever de drie wijzen genoemd wilden worden, had het niet gemakkelijk. Marnix de Jong – eerste prijs Vanwege de economische crisis tijdens de geboorte van het heilig kinderke Jezus is er geen geld om een goed feestmaal te organiseren. Het geluk is dat de herders, welk als eerst aankomen bij de kribbe, schapen bij zich hebben. Samen met de schapen, os

en ezel is er voldoende vlees om een mooi feestmaal te maken voordat de koningen en wijzen aankomen. Bij aankomst kunnen de dieren links naar de keuken en de gasten rechts naar de kribbe van kindeke Jezus. Rond het verhoogde deel van de kerststal ligt het kindeke Jezus wat bij binnenkomst snel duidelijk wordt omdat het licht van boven op het kindeke valt. De kribbe is verder voorzien van een rustruimte voor Maria en Jozef rechts van de kribbe en een plek voor de gasten vanwaar ze naar het kinderke kunnen kijken.

“I didn’t have anyone to play with so I made up my own world.” - Maya Lin

activiteiten1_p40-51.indd 48

48

2-12-2010 17:21:53


Eindejaarsborrel BK Winter City: Stylos + Bouwpub Simon Tiemersma

flink elleboogwerk. Deze drukte zorgde er helaas wel voor dat veel van de medewerkers van de faculteit, waar de borrel ook voor bedoeld was, wegbleven. De Groover band en kerstnummers van Wham! maakten het feest echter helemaal goed en de Leuke Dingen Commissie mag samen met Bouwpub, trots zijn op een goede afsluiting van 2009!

Crisis? Geen eindejaarsborrel van de faculteit? Stylos en de Bouwpub nemen het graag over! Op 18 december 2009 werd bij de Oost uitgang en in de pub hard geborreld door mensen met kerstmutsen op. Ludic heeft gezorgd voor briljante versiering: 3 kerstbomen, 22 lichtslangen, 4 kraampjes en een berg kerstballen. In de kraampjes werden typische eindejaarsborrel hapjes weggegeven: oliebollen, snert en glühwein! Helaas waren deze al binnen een uur op, waarschijnlijk omdat ze gratis waren. Maar wat wil je ook met zoveel mensen: de opkomst was zo hoog dat je halverwege de borrel niet aan de andere kant van de pub kon komen zonder

49

“The huge problem in our society is the enormous ignorance of the ideas that underlie modern art.” Thom Mayne

activiteiten1_p40-51.indd 49

2-12-2010 17:22:35


Commissieweekend Boer zoekt Bouwcoco Luciënne Bregman

Boer zoekt Bouwcoco, het weekend waar ieder commissielid van Stylos elk jaar weer weken van tevoren naar uitkijkt en zo niet kan slapen van de spanning, is weer achter de rug. Dit jaar, eind januari (in de SNEEUW) zaten we in Otterlo. Vrijdag aan het eind van de middag kwamen de eerste commissieleden aan. De CoCo was zich natuurlijk al flink aan het uitsloven achter het fornuis. Na het eten werd het eerste spel uitgelegd, dat het hele weekend zou duren. Het spel Got-cha werd al vanaf de eerste minuut fanatiek gespeeld, want sommige commissieleden lagen er al na vijf minuten uit. Na uitleg van Got-cha werd er gespeeddated. En daarna kwam last-but-not-least… de dropping! Joost en Luciënne hebben met twee auto’s een groepje commissieleden zover mogelijk in het bos achtergelaten en hiermee al het dierlijk leven in het bos flink verstoord. Zo erg, dat er uiteindelijk twee zeer pissige boswachters, aan te pas moesten komen. Met de schrik nog in de benen hebben ze de commissieleden uiteindelijk maar op een plek gedumpt waar het wél mocht. Uiteindelijk is iedereen weer teruggekomen (al waren sommigen langs het kamphuis gelopen zonder het te zien en vrolijk doorgestapt naar Ede).

De volgende dag hebben we na het ontbijt in de sneeuw een Bosspel gedaan. Dit spel genaamd Veehandel heeft door al het geren door het bos op de vlucht voor ‘de pest’ iedereen weer een hoop calorieën doen verbranden. Daarna hebben we Hollandse Spelletjes gedaan en heel toepasselijk, als avondeten boerenkool en andijvie stamppot gegeten. Het hoogtepunt van dit weekend was natuurlijk de Bonteavond, waar iedereen volledig uit zijn dak ging met de gekste outfits en acts. Voor genante foto’s, zie de stylossite, voor genante filmpjes, kom langs bij Stylos! De Coco heeft erg genoten van het weekend en de organisatie ervan. We hopen de rest van de aanwezige commissieleden ook, zodat er volgend jaar weer een super commissieweekend kan komen!

“Buildings should serve people, not the other way around.” - John Portman

activiteiten1_p40-51.indd 50

50

2-12-2010 17:24:08


Oud Besturen Bijeenkomst Ter ere van het 23e lustrum van Stylos was het plan om in 2009 een grote reünie te organiseren voor alle oud-bestuursleden van de vereniging. Door een onvolledig bestuursledenbestand was het er niet van gekomen, maar op 13e februari 2010 was het er dan toch. De dag had een hoge opkomst, 150 gasten werden ontvangen in de Oost Serre. Na een kopje koffie kon de dag geopend worden door de voorzitter van bestuur 116, Simon. Vervolgens kon genoten worden van enkele melancholische uiteenzettingen van vroeger en verhaal over de nieuwe faculteit van oud bestuurslid Marieke van Schaijk, die betrokken was bij het ontwerp van de nieuwe faculteit. Na een tour door het gebouw kwamen de oudbesturen weer bijeen voor het debat. Ondanks de eenduidige stelling had iedereen wel een

51

activiteiten1_p40-51.indd 51

Simon Tiemersma

woordje te zeggen en werden felle statements gemaakt. Gelukkig kon iedereen hierna rustig napraten in dezelfde zaal onder het genot van een drankje en een jazzband. De Italiaanse maaltijd werd natuurlijk aangegrepen voor uitgebreide nostalgische gesprekken, zoals een echte reünie betaamd. Met zo’n lange geschiedenis als Stylos, is er altijd genoeg om te bespreken. Velen hadden ook veel persoonlijk materiaal aangeleverd voor het Stylosarchief, dat zo weer aangevuld kon worden. Stylos heeft veel betekend voor een heleboel mensen en zal dat ook de komende decennia doen, ondanks de vrees van sommigen dat regeltjes als het BSA, de Harde Knip en verplichte stageperiodes in het leven zijn geroepen. Er zullen altijd actieve studenten blijven en Stylos gaat lekker door.

“Our greatest responsibility is not to be pencils of the past.” - Robert A. M. Stern

2-12-2010 17:24:10


Masterclass Dick van Gameren — Michael Tjia

Dwelling and Architecture

“Het is belangrijk tijdens de opleiding zoveel mogelijk te ontwerpen en dat hoeft niet alleen tijdens de reguliere ontwerpstudio’s, die een aantal weken duren. Juist korte opgaven kunnen interessant zijn. Om in een korte tijd een idee te ontwikkelen en over te dragen aan anderen. Dat is iets wat in de praktijk ook van belang is, want daar heb je ook niet acht weken om op een idee te komen. Je moet snel kunnen handelen. Ik denk dat het goed is om daar in te oefenen. Al die praktische dingen die ook deel uit maken van het architectenvak, leer je in de praktijk wel. Je moet tijdens de studie vooral mogelijkheid krijgen je eigen ideeën en opvattingen te ontwikkelen. En dat doe je door het ontwerpen. Ik denk dat de Masterclass daar een goede aanvulling op kan zijn.

STYLOS PRESENTS

MASTERCLASS

Ik heb voor een opgave gekozen die relatief overzichtelijk is, die binnen een dag tot mooie resultaten kan leiden. Het is eigenlijk een klassieke ontwerpopgave: het ontwerpen van een huis te midden een bestaande context, maar waar binnen de opgave veel vrijheid is te vinden. Het is eigenlijk hoe ik als ontwerper te werk ga; je hebt je gegeven beperkingen en daarbinnen moet je zelf je eigen vrijheden en ontwerpthema’s zoeken. Dat is de basis van de opgave die wij gaan doen.” – Dick van Gameren

ONE SUBJECT. ONE PROFESSOR. ALL DAY. FEBRUARY 17TH 09.00 - 18.00HRS OPEN TO ALL STUDENTS

FOR FURTHER INFORMATION AND REGISTRATION VISIT WWW.STYLOS.NL

"If I have a style, I am not aware of it." - Michael Graves

activiteiten2_p52-67.indd 52

52

2-12-2010 22:59:19


LUDIC Massage, Drebbelweg bezorgservice Simon Tiemersma

Ludic, de commissie voor leuke dingen, was dit jaar volledig nieuw en er was geen ervaring waarop deze commissie voort kon bouwen. De eindejaarsborrel was op het pad van Ludic gekomen en was weliswaar heel leuk, maar niet het hoofddoel van de commissie. Kleine, spontane activiteiten met het oog op het ontspannen of helpen van bouwkundestudenten, dat was wel het doel. Hoe kun je studenten nou meer laten ontspannen dan met een massage? Contact was gelegd met een professioneel masseur, die ook al eens op een SteeOwee bouwkundestudenten gekneed had, Remco Nijhuis. Op 3 maart 2010 heeft hij ongeveer 15 massages aan studenten gegeven in het zwarte vergaderzaaltje achterin het Ketelhuis. Bij deze massages had de commissie een lounge gemaakt met zitzakken en genoeg te snoepen, zodat het wachten voor een massage al ontspannend was. De meeste studenten die langskwamen zaten vlak voor hun eindpresentatie, maar hadden wel een half uurtje voor een massage over.

de Drebbelweg gebracht. Het was vlak voor de eindpresentatie, dus studenten hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Of de actie bekend is geworden bij het Bouwkunde bestuur is onduidelijk, maar dat de Drebbelweg een vervelende locatie was kon ze niet ontgaan zijn. Een derde spontane actie is ontstaat toen op het commissieweekend van de Coco bleek dat gezelschapsspellen als weerwolven, ‘who’s the man’ en het woordenboekspel erg leuk waren. Ludic heeft driemaal een spelavond in de Bouwpub georganiseerd waar deze spellen gespeeld zijn. Vrijblijvend voor iedereen die wilde komen, maar logischerwijs kwamen vooral actieve leden. Het was wel dermate gezellig dat de spelavonden voort werden gezet bij mensen thuis.

Dit jaar hebben veel bouwkundestudenten hun project moeten doen aan de Cornelis Drebbelweg, een gebouw bij EWI. De tentamenzalen waren ingericht als ateliers, maar waren kaal en vaak te koud. Het grootste probleem was echter de afstand tot BK City aan de Julianalaan. Deze was zo groot dat het slepen van maquettes een crime was; als het een beetje waaide (en het waait altijd naast EWI) vlogen je maquettes weg en de schuimplaten dubbel. Ludic sprong in de bres en heeft op 29 maart 2010 een eenmalige actie gehouden en een ‘Drebbelweg bezorgservice’ opgezet. Met de auto van Jennyfer van Leeuwen werden op de Drebbelweg bestelde materialen opgehaald aan de Julianalaan bij Waltman en gelijk naar 53

"The Egyptian contribution to architecture was more concerned with remembering the dead than the living." - Stephen Gardiner

activiteiten2_p52-67.indd 53

2-12-2010 22:59:53


Workshopreeks Barontwerp Ceciel van Rinsum

De workshopreeks begon met een lezing en hulp van Berry van Egt, specialist in het ontwerpen met licht. Hij gaf een lezing over wat licht is en hoe hij dat gebruikte in zijn studies en ontwerpen. Voor een aantal ging er weer een lichtje branden en herinnerden zij zich de natuurkunde lessen op het VWO. De meesten waren na de lezing erg geïnspireerd en gingen gelijk aan de slag met schetsen. Maar hoe kun je het beeld van je lichtontwerp aan anderen overbrengen? Omdat licht zelf niet iets tastbaars is blijkt dat in de praktijk altijd lastig. Gelukkig ging de tweede workshop, gegeven door de jongens van TOI, over het visualiseren van het lichtontwerp. Aan het einde van de workshop lukte het een heleboel studenten om mooie plaatjes van hun ontwerp te renderen.

“Copiers do not collaborate." - Antonio Gaudi

activiteiten2_p52-67.indd 54

In de derde workshop gaven Bald&Balder een interessante presentatie en tips over hoe je je ontwerp kunt presenteren. Het contrast tussen Bald&Balder zit niet alleen in de naam maar ook in hun persoonlijkheden. Er zijn veel ingredienten nodig om een poster overzichtelijk en leesvriendelijk op te stellen: kleur, locatie van de tekst, lettertype, opzet, concept en nog veel meer. Bald&Balder wisten dit op een leuke manier over te brengen. De workshop was dan ook meer dan geslaagd, met een winnend ontwerp als eindresultaat. De commissie en de winnaar hadden nog drie weken om de bar te bouwen. Tijdens het bouwen waren creativiteit en improvisatie de belangrijkste kreten om snel een stevige en mooie bar te construeren. Het resultaat was een ‘shiny’ Willie Wonka bar op BkBeats 2010 in het Ketelhuis.

54

2-12-2010 23:01:48


Excursie Arnhem - zien Anne Schaap

Op donderdag 18 maart zijn we met een groep enthousiaste studenten afgereisd naar het verre Arnhem. Na een voorspoedige reis, kwamen we aan in het zonnige Arnhem. Na een korte wandeling die ons langs het in aanbouw zijnde centraal station van Arnhem (UN Studio, 2011) leidde, kwamen we bij ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten aan. Hier stonden zowel rondleider, de directeur van de afdeling Architectuur en de bouwfysisch adviseur van Climatic Design Consult (CDC) klaar. We startten de rondleiding in het oude gedeelte van het gebouw, indertijd (1963) door Rietveld gebouwd als vrijstaand paviljoen in het groen. We vervolgden onze rondleiding in de ondergrondse nieuwbouw, gerealiseerd door Henket en Partners (2004). Ondanks de diepte van de ruimte en de krachten van de aarde die daardoor op dit bouwwerk werken, is het de architecten gelukt om de ruimte een bovengrondse beleving te geven. De noodzaak om het gebouw ondergronds te bouwen 55

komt voort uit de situering van het bestaande gebouw van Rietveld als losstaand paviljoen. Dit moest vrij in het groen blijven staan, er was dus weinig keus. Na een verdiepend verhaal door de bouwfysische adviseur van CDC, wat erg interessant was omdat het besprokene direct zichtbaar was in het gebouw, hebben we ons naar buiten gerept voor een lunchuurtje op het dak van de Hogeschool. Na de lunch hebben we ons naar de club Luxor Live gehaast waar we van een zeer bevlogen manager het gebouw van onder tot boven hebben mogen bewonderen. Het bijzondere gebouw, een voormalig filmtheater verbouwd tot uitgaansgelegenheid is een schoonheid. Vooral het cassettenplafond met afzonderlijk te bedienen LED-lampjes was een lust voor het oog. Na LuxorLive betraden we de Eusebius Kerk, waar we met een glazen lift door de kerk zoefden en boven van het uitzicht moesten genieten.

"Sometimes you have to stop thinking. Sometimes you shut down completely. I think that's true in any creative field." - Maya Lin

activiteiten2_p52-67.indd 55

2-12-2010 23:02:12


Lezingenreeks Architecture and the senses Niek van der Zwaag

In de maand maart organiseerde de lezingencommissie de lezingenreeks Architecture and the Senses. In deze reeks werd gezocht naar, en gediscussieerd over, de manier waarop zintuigen voor een verbetering kunnen zorgen van het ontwerp. Op welke manier kun jij jouw ontwerp verbeteren? De lezingen waren opgezet rond het centrale thema van zintuigen en ervaring in de architectuur. Om duidelijkheid te scheppen en elk van de verschillende zintuigen zo veel mogelijk aandacht te kunnen geven werden de lezingen opgedeeld in vijf op zichzelf staande verhalen. Beginnend met een introductie waarin men warm werd gemaakt voor de te volgen lezingen aan de hand van eigen werk en onderzoek van Richelle de Jong (DP6). Door thema’s als prikkeling, tijd en contrast te behandelen wist ze ons mee te nemen in haar wereld, waar gelet wordt op elk detail. Het onderbewuste, ontastbare, maar ook voelbare aspecten zoals luchtkwaliteit en akoestiek zijn belangrijk in de ontwerpen van DP6.

ontwerpen, een hoog IQ per kilo, zoals Ronald Schleurholts (CEPEZED) dat noemde. Het intelligente bouwen zat volgens hem vooral in het integreren van verschillende functies als draagconstructie en klimaatontwerp om uiteindelijk een sterker geheel te vormen. Het nadenken over, en zoeken naar nieuwe producten en andere technische innovatie, speelde hierbij een grote rol. Alhoewel binnen de bouwkunst geneigd wordt naar een grote aandacht voor het visuele aspect van een ontwerp hebben de sprekers in deze reeks getoond dat ook de andere zintuigen aandacht behoeven bij het komen tot een goed en compleet gebouw. Samengevat kan worden gezegd dat geïntegreerd ontwerpen een steeds grotere rol zal moeten spelen in het proces. Het negeren van één zintuiglijk aspect zorgt voor een vermindering van de ervaring van het gebouw. Hoewel het niet ontworpen zal zijn, aanwezig is het altijd.

Zoals dat een lezing over zintuiglijke ervaring betaamt, werd met enkele regelmaat de zaal geprikkeld door de spreker. Dit gold zeer zeker voor de lezingen over geur en geluid. Alhoewel soms met overvloed gepresenteerd, illustreerde het wel een punt, namelijk dat het ontwerp van deze zintuiglijke waarnemingen absoluut niet weg te denken valt. Het geluid van een dichtklappende sportauto is ontworpen (met alle associaties die we daarbij hebben). Het is dus ook niet verwonderlijk dat het geluid van de autodeur van dezelfde auto, maar dan in familiy-uitvoering heel anders klinkt. Ook de laatste spreker pleitte voor slimmer

"But the building's identity resided in the ornament." - Louis Sullivan

activiteiten2_p52-67.indd 56

56

2-12-2010 23:02:21


Lezing David Zahle (BIG) Jimmy Verhoeven

In januari was de lezingencommissie al bezig met het organiseren van een lezing van Bjarke Ingels (BIG), helaas mislukte dit. Eind maart, vlak voor Pasen, ging de Styostelefoon, het was een oud-medewerker van BIG. David Zahle (partner van BIG) kwam naar Nederland en wilde graag een lezing geven. Als we dit wilden moesten we na Pasen terug bellen of we in wilden gaan op het aanbod. Direct begonnen de onderhandeling over de prijs. Toen we het daar over eens waren hadden we nog maar een kleine week om de lezing te promoten. Gelukkig werkte de promotie erg goed en zat zaal A op 13 april stampvol voor David Zahle. Na een uitgebreide lezing met een vogelvlucht langs een flink aantal BIG projecten was er helaas maar tijd voor twee korte vragen voordat David weer snel naar het vliegtuig moest om terug naar Kopenhagen te vliegen.

57

activiteiten2_p52-67.indd 57

"Yes is More" - Bjarke Ingels

2-12-2010 23:02:47


Excursie Hamburg Simon Tiemersma

Dat Hamburg na Berlijn de grootste stad van Duitsland is wisten lang niet alle studenten die meegingen op de weekendexcursie van Stylos. Naast dat het een grote stad is, is het de belangrijkste havenstad van alle Pruisen. Dit werd meteen duidelijk toen we met de bus de bijna twee miljoen inwoners tellende metropool naderden. In de Tweede Wereldoorlog heeft Hamburg tijdens bombardementen veel van haar oude centrum verloren. Hamburg heeft zichzelf snel hersteld, maar de architectuur die toen werd neergezet heeft Hamburg, ondanks de baksteentraditie, een grauwe sfeer gegeven. Gelukkig zijn enkele oldtimers bewaard gebleven, waaronder het raadhuis, opgetrokken in typische Duitse Renaissance stijl. De rondleiding die wij hier zondag hebben gehad was erg vlot maar wel veelzijdig. Van binnen wordt dit raadhuis nog steeds voor haar oorspronkelijke functie gebruikt en we liepen gewoon door de ruimtes waar zojuist vergaderingen waren geweest. Bijzonder,

omdat het kitscherige interieur en de afgezette paadjes eerder deden vermoeden dat het een laat middeleeuws kasteel was. Het was echter ver van een stoffige tour; eerder een museum waar we van snuisterij naar snuisterij geleid werden. Zo lag het ontstekingsapparaat van de blindganger die in de Tweede Wereldoorlog door het dak van het raadhuis was gevallen als een held opgesteld en lag het enorme gouden boek met alle burgemeesters open. Eerder in het weekend, toen we voor het eerst er op uit gingen om architectuur te bekijken, kreeg iedereen een fiets onder de billen geschoven om daarmee te stad te verkennen. Dit bleek een zeer goed transportmiddel, omdat je zo de hele stad goed in je op kon nemen, zeker met mooi weer. Het eerste wat we aandeden met de fiets was een barokke kerk, met een zinken toren. Het uitzicht vanuit deze toren was een aangename kennismaking met de stad; we konden heel ver kijken, met de rivier de Elbe en een meer als grootste onderbrekingen van een wijd bebouwd landschap. Het grootste project wat we dit weekend te zien kregen was de HafenCity. Dit project is ĂŠĂŠn van de grootste stedelijke vernieuwingsprojecten in Europa en dit was duidelijk te zien. Hamburgs oorsprong als Hanzestad heeft haar veel oude pakhuizen en fabrieken opgeleverd. Het rode baksteen van deze prachtige gebouwen wordt gelukkig op de meeste plekken zo gelaten als het is. Veel oude gebouwen krijgen namelijk een nieuwe bestemming en overal worden architecturale hoogstandjes geplaatst. De mengelmoes van oude en nieuwe gebouwen en verschillende functies werken erg goed, iets wat onze rondleider vaak wist te vertellen. Een heel leuk item in deze nog volop in ontwikkeling

"And of course I like Berlin a lot. It's such an interesting city." - Daniel Libeskind

activiteiten2_p52-67.indd 58

58

2-12-2010 23:02:59


zijnde wijk was de boulevard op het water, bestaande uit aaneengesloten bewandelbare pontons die in een oude havenstraat lagen en konden meestijgen met het water. Het was toevallig monumentendag in Hamburg, dus het was gezellig druk met mensen en activiteiten. Deze monumentendag had als nadeel dat onze geplande rondleiding op de bouwplaats van het concertgebouw van Herzog & de Meuron niet door kon gaan, maar de rest van deze wijk heeft dit snel doen vergeten. Voordat wij dit alles mochten aanschouwen zijn we naar een architectenbureau geweest dat veel heeft bijgedragen aan deze HafenCity. Naast een paar andere gebouwen (kerken, zwembaden en de Amerikaanse ambassade van Richard Meier) hebben we dit weekend ook ’s nachts van de stad genoten. Ons hostel, midden in de wijk Sankt Pauli, lag naast de beruchte Reeperbahn, een trekpleister voor 59

activiteiten2_p52-67.indd 59

toeristen die op zoek zijn naar (goedkoop) vermaak in de vorm van alcohol, vrouwen en dansvloeren. De ideale plek om ordinair te hossen (op de dansvloer dan). Op zaterdag hadden we gehoord van een enorme betonnen bunker waar goede muziek gedraaid zou worden en deze moesten we dan ook even beleven. De bunker was inderdaad enorm, maar het feestgedruis werd beperkt tot een klein deel en de muziek was ook niet de beloofde Electro. Wel een originele locatie voor het bewegen van de heupen. Het zat mee het weekend, met goed weer, gezellig bevolkte straten en meestal goed werkende tweewielers. Interessante oude gebouwen met geschiedenis en een wijk waarin oud en nieuw op vernieuwende wijze zijn verweven vormen het toonbeeld van de stad waar zelfs brakheid ons niet deed afdwalen in desinteresse. "Be not afraid of being called un-fashionable." - Adolf Loos

2-12-2010 23:03:15


Onrust op BK pantheonX en debat Nina Verkerk & Simon Tiemersma

Toen in oktober 2009 de Why Factory werd geopend, was het voor een aantal mensen binnen de faculteit Bouwkunde aanleiding om heftige posters op te hangen waarin de faculteit bloedend ten onder zou gaan. De Bouwkunde Action Group vond dat het bestuur van Bouwkunde te weinig communiceert en geld uitgeeft aan pretentieuze meubels en starchitects terwijl er op onderwijs bezuinigd wordt. Een online debat ontstond nadat door de faculteit de affiches vanwege anonimiteit werden verwijderd. Het bestuur van Stylos vond dit het moment om de discussie verder op gang te helpen, op een open en eerlijke manier. Niet schreeuwend, maar door middel van een extra pantheon//uitgave en een open debat.

houden zij zich staande met beperkt budget en ruimte? Het managementteam krijgt de kans om haar beslissingen uitgebreid te beargumenteren en haar visie voor het komende jaar te laten zien; bezuinigingen en het economischer maken van onderwijs zonder de belangrijke individuele begeleiding te verliezen. Verschillende scenario’s zullen genoemd worden, sommige wenselijk en sommige ondenkbaar. Veel docenten en externen hebben (op persoonlijke titel) een visie gegeven, problemen aangekaart en commentaar gegeven op de flexwerkplekken. Hoogleraren van verschillende leerstoelen geven een ideaal onderwijsbeeld en vertellen wat voor effect de wijzigingen binnen de faculteit hebben.

pantheon// editie X We wilden van pantheon// editie X een bundel maken waarin iedereen die wenste, zijn of haar mening kon geven over de debat problemen op de faculteit. De problemen die wij wilden aanpakken bestonden vooral uit en bij belangrijke beslissingen de kritiek op de huisvesting, het onderwijs, Ik laat me niet door bezuinigingen frustr frustr ustrer eren en de ‘verkeerde’ bezuinigingen en de beperkte Dit is een superfaculteit communicatie van faculteitsbeslissingen. agiele maquettes op en Verschillende partijen als studenten, docenten neer langs het waaigat van EWI en management hebben door middel van essentiment betogen en korte gerichte interviews hun visie gegeven. I think they should invest more more in opening hours extra uitgave van d.b.s.g. stylos / nummer x / jaargang 2010

pantheon/

e richting op zijn eigen eilandje gaat zitten werkt het niet

Het

StudentenI am geven hun mening overworkplace het content about my bouwkundecurriculum. Is het misschien beter Loten verkwist talent his is very de-motivating een verplichte stage toe te voegen en een Geef de faculteit terug terug aan de studenten langere studieduur met meer tijd en aandacht om hier iets mee te doen voor verdieping en verbreding? Hoe vinden buitenlandse instromers het op de faculteit ‘nieuwe’ vraagt gewenning en is ook suboptimaal in faculteitsgebouw Delft? Hoe staan de praktijkverenigingen tegenoverWaarom de gedane beslissingen wordt er op dit momentendanhoe niet gestaakt door studenten zoals in de jaren ’70?

60

"Where there is a will there is a lawsuit." - Addison Mizner Indesign_kaft.indd 1

activiteiten2_p52-67.indd 60

30-12-2009 16:00:54

2-12-2010 23:03:57


Opgeleukt met rakende diagrammen geïnspireerd op rapporten als ‘Betaalbaar Onderwijs’ en een online enquête onder Stylosleden, werd iedereen geconfronteerd met de waarheid; er zijn niet genoeg werkplekken voor alle studenten, de hoeveelheid studenten per studiegroep worden verdubbeld en er zijn volgens de studenten veel te veel nieuwe eerstejaars. Oftewel, massaonderwijs is in aantocht. De pantheon X had enkel een beschouwend en communicatief doel. Het was de basis voor discussie in de gangen van Bouwkunde en voor het groot opgezette debat dat Stylos enkele weken na de verschijning van de publicatie georganiseerd had. Debat Het debat vond plaats in het ketelhuis, onder leiding van Bart Cosijn, oud-Stylos bestuur. De opkomst was niet laag, maar het ketelhuis zat lang niet vol. De relatieve verhouding docenten en management ten opzichte van studenten was niet realistisch. Ondanks dit waren de studenten die er wel waren behoorlijk mondig en uitten hun kritiek op het management. Gevolg hiervan was dat het management, en vooral decaan Patijn, hierop steeds in de verdediging moesten treden. Ook enkele docenten bleken zeer ontevreden over de gang van zaken en eisten een meer open systeem zoals in de vroege jaren van Bouwkunde aan de Berlageweg. De stellingen waren over het algemeen goed geformuleerd en het bleek nuttig om open met elkaar over de ontevredenheden te praten, zo werd het ‘zij’ tegen ‘wij’ gevoel verkleind. Toch konden niet alle conclusies iedereen bekoren. Het debat heeft echter de discussie geopend, die in de wandelgangen voortgezet zal worden.

n

61

"Large-scale public projects require the agreement of large numbers of people." - Thom Mayne

30-12-2009 16:00:54

activiteiten2_p52-67.indd 61

2-12-2010 23:05:07


BkBeats City of dreams Jimmy Verhoeven

BkBeats 2010, City Of Dreams Al 38 jaar organiseert Stylos, eens in de twee jaar, het bouwkundefeest BkBeats. De brand, het nieuwe gebouw en het uitblijven van financiĂŤle steun van de faculteit zorgden voor onzekerheid over het doorzetten van deze bouwkundetraditie. Toch werd er aan het begin van het collegejaar besloten dat BkBeats 2010 gewoon in het nieuwe faculiteitsgebouw moest komen. Op de plekken waar studenten normaal maquettes maken, zwoegen aan hun plattegronden en stressen voor hun deadlines moest gewoon een feest komen. De keuze om het in het nieuwe gebouw te laten plaatsvinden bracht wel een aantal uitdagingen met zich mee: buurtbewoners, glazen gevels en een oranje vloer. Het bleek een goede keuze, het festival was vier dagen na de start van de kaartverkoop volledig uitverkocht. Vanaf dat moment was de onzekerheid weg en wisten we zeker dat BkBeats 2010 een succes zou worden!

"All architects want to live beyond their deaths." - Philip Johnson

activiteiten2_p52-67.indd 62

62

2-12-2010 23:07:44


BkBeats Contest Net als eerdere edities was er ruim een maand voor het festival op 4 maart de pre-party waar TU studenten konden strijden op een plaats op BkBeats. Interesse was er in ieder geval voor, maarliefst 24 DJ’s en 13 bands melde zich aan voor de strijd. Hiervan mochten 3 bands en 3 DJ’s optreden in een vol Speakers, de bands Pangea (winnaar), Sexual Reproductive Systems en Impression en de DJ’s HouseFlakes (winnaar), Gijs von Willigen en T-Motion. Vormstudie en barontwerp Meer dan andere jaren wilden we dit jaar van BkBeats een Bouwkundefestival maken. Om die reden startte er in februari het vormstudievak Environment Zuid Serre BkBeats, een vak dat onder leiding van Jeroen van der Laar de aankleding van de Zuid Serre op zich heeft genomen. De uitkomsten waren duidelijk zichtbaar tijdens het feest: twee ingepakte bomen waarop werd geprojecteerd

63

activiteiten2_p52-67.indd 63

“My buildings will be my legacy... they will speak for me long after I'm gone." - Julia Morgan

2-12-2010 23:10:05


en met doek bespannen werktafels die vanachter belicht werden. Daarnaast is er in samenwerking met de workshopcommissie een workshopreeks barontwerp opgezet. (lees hierover op pagina 54) Het resultaat was een bar, die uitstekend in zijn omgeving paste en die de Factoryzaal helemaal af maakte. 23 april 2010 Ineens was het dan vrijdag 23 april, de dag van de waarheid. Woensdag en donderdag waren alle ruimtes al leeg gehaald en podia en een deel van het licht & geluid al opgebouwd, maar er moest nog genoeg gedaan worden. Een tiental vrijwilligers stond te trappelen om te helpen met hekken en bars plaatsen en aankleding neerzetten. Na een hele dag rondrennen kon het festival waar de hele commissie een half jaar naartoe had gewerkt eindelijk beginnen.

Contestwinnaar HouseFlakes trapte af in de Atlantiszaal. Na Easy Joe mocht ook de winnende band van de contest, Pangea, het podium Continu Engineering Live Stage betreden. Ondertussen waren ook in de Lounge en The Factory artiesten begonnen. In de Sports & Culture Lounge kon, naast de cocktails, genoten worden van lokaal talent. Het studentenproject Cloud 9+1 van de minor Interactive Environments, cabaret van Jansbruggers Maartje & Kine, Jazz van Groover’s Behind Your Conversation en later op te avond de beats van oud-BkBeats organisator Pieter Versteeg, zorgden ervoor dat er naast het geweld van het Continu Engineering Live Stage even tot rust gekomen kon worden. De Factory bood heel andere muziek: in de zoete omgeving van zuurstokken trapte jazzband Tracin’Tracy af. De rest van de avond hielden

“We must go to such towns as Bristol, York, and Norwich." - George Edmund Street

activiteiten2_p52-67.indd 64

64

2-12-2010 23:12:21


DJ Fonk, Subprime en Gritt de voetjes van de vloer in de stampvolle zaal. Rond 23:00 uur bleek dat er verkeerde draaitafels op het Atlantis podium stonden, waardoor Le-Fi & Mr Funk niet konden optreden. Houseflakes draaide door en er werd wat geschoven in de programmering; de mannen van LoveGirls draaiden wat eerder. De draaitafels van het Vinyl Collectief werden zodra ze klaar waren mee genomen, zodat na LoveGirls alsnog Le-Fi & Mr Funk op konden treden, inclusief mondharmonica! Op datzelfde moment klommen MC Fit, Murth, Sef en The Flexican het Continu Engineering Live Stage op: Flinke Namen. De zaal stond stampvol, om samen met de hiphoppers uit Amsterdam de avond letterlijk en figuurlijk door de midden te hakken. Na de Flexican Beat verlieten de Flinke Namen weer het podium en kon Krause gaan soundchecken. Deze rock-chick was niet

65

activiteiten2_p52-67.indd 65

tevreden over de techniek, maar ondanks dat was het optreden een echte toevoeging voor BkBeats en ging de zaal helemaal los. In de Atlantiszaal was ondertussen Pitto ook begonnen, grote ballonnen gingen het publiek in om te dansen op de beats van de Grote Prijs van Nederland winnaar. Na Pitto trad ook Warren Fellow op, om samen met Nobody Beats The Drum op het Continu Engineering Live Stage BkBeats 2010 af te sluiten. BkBeats 2010 was geslaagd, met 64 artiesten, 4250 liter bier, 22000 plastic bekertjes, meer dan 100 vrijwilligers en 2000 feestende bezoekers. EĂŠn ding staat in ieder geval vast, BkBeats is ook mogelijk in het nieuwe gebouw en zal dus ook over twee jaar in 2012 weer plaatsvinden!

"At the age of 80, I'm becoming a visual artist. This could be my rebirth." - Harry Seidler

2-12-2010 23:12:23


EJC excursie Brussel Jan Maarten van Hemert

Met een twintigtal mensen stonden wij om zes uur in de ochtend van 11 mei op het station in Delft om naar Brussel te vertrekken. Nadat iedereen tijdens de treinreis wakker was geworden, volgden wij onze weg naar het MIM, het muziekinstrumentenmuseum. Dit niet in eerste instantie voor de vele oude muziekinstrumenten, maar wel om het gebouw. Het gebouw, oorspronkelijk een warenhuis van het firma Old England, is ontworpen in de stijl art nouveau door Paul Saintenoy. Het is gelegen aan de Hofberg, neerbij het station in Brussel en is vooruitstrevend in het gebruik van een

gietijzeren en stalen constructie en veel glas. Door het vele glasgebruik werd het lichtinval optimaal benut. In 2000 heeft het MIM zijn betrekking tot het gebouw gedaan. Ook was het uitzicht over Brussel dat wij hadden vanaf de bovenste verdieping adembenemend. Om nu toch in de sfeer van muziek te blijven, hadden wij daarna een afspraak met een van de architecten die het Theater Nationaal ontworpen heeft. Hij heeft ons door het gehele gebouw een rondleiding gegeven. Hij vertelde over de achterliggende gedachten van de vorm en de situering van de ruimtes en nam ons mee door het gebouw. Het mooiste, en toch ook wel spannendste moment, was dat wij ver boven het podium uittorende op een ijzeren plaat met vele gaten erin. Spontaan kreeg iedereen hoogtevrees. Hier konden wij, vele meters boven het podium, de constructie bekijken waaraan het decor bevestigd is. Nadat wij in de lunch heerlijke Vlaamse frieten gegeten hadden, vervolgden wij onze weg naar het kleine architectenbureau van den Eeckhoudt & Creyf. Zij namen ons mee naar een aantal van hun gerealiseerde projecten. De meeste projecten zijn verbouwde appartementen en woonhuizen. De gebouwen worden momenteel bewoond, maar voor ons was er een uitzondering gemaakt en konden wij de gebouwen vanbinnen bezichtigen. Ze werken met constructies die de ruimte vormen. Dit was duidelijk te zien en ondersteund met de uitleg was dit tevens erg leerzaam. Ondanks het regenachtige weer, was het een geslaagde dag. Met de groep hebben wij het erg naar ons zin gehad en de dag met een etentje afgesloten. Met de laatste trein gingen wij moe, maar voldaan terug naar Delft.

“I don't want to be interesting. I want to be good." - Ludwig Mies van der Rohe

activiteiten2_p52-67.indd 66

66

2-12-2010 23:15:06


Excursie Maastricht Anne Schaap

Op woensdag 19 mei hebben wij de reis naar Maastricht aanvaard, een dag die in het teken zou staan van herbestemmingen. Na een goede twee uur trein, wandelen we naar het Ceramique terrein. Eric Thomas van Bureau Coenen vertelt hier het verhaal over het Ceramique Terrein. Een verhaal dat al in 1987 begon met de eerste ontwikkelingen van het terrein dat geen buitenwijk maar een stadsuitbreiding met stadse allures moest worden. Ondertussen zijn we meer dan twintig jaar verder en is het plan nog steeds in ontwikkeling maar is de opzet geslaagd: er is een nieuw stuk Maastricht ontstaan aan de andere kant van de Maas. Wanneer Eric klaar is met zijn interessante lezing, gaan we naar buiten, het Ceramique terrein op, om het uiteindelijke resultaat te zien van deze bijzondere herbestemming.

mogelijk maken. Na het klooster bezoeken we de Selexyz boekhandel, die ook in een oude kerk is gevestigd en ook door Rob Brouwers is herbestemd, een project dat enerzijds veel gelijkenissen heeft en anderzijds een totaal ander beeld geeft dan het Kruisherenklooster. De Selexyz kerk was het laatste programma onderdeel, maar dit betekent nog niet het einde van de dag Maastricht. In de zon op een terrasje moet geklonken worden op een geslaagde dag!

Hierna steken we de Maas over om naar het oude Maastricht te gaan waar we bij het Kruisherenklooster ontvangen worden door Rob Brouwers van SATIJNplus architecten. Dit bijzondere project stamt al uit de 15e eeuw en heeft een lange voorgeschiedenis. Rob vertelt ons over monniken, de Franse revolutie en Napoleon en hoe het klooster uiteindelijk in de handen van een hotelonderneming kon vallen. Ook vertelt hij over oud en nieuw, de relatie van het aantasten en juist behouden van het gebouw. De kerk is alleen bij de hoofdingang aangetast en alleen daar is dan ook zichtbaar dat dit gebouw een nieuwe functie herbergt. Alle nieuwe elementen zijn los in de kerk (waar de lobby, de bar en het restaurant zich bevinden) geplaatst en alleen op drie hoogtes zijn gangen gemaakt die een direct contact met het klooster (waar de kamers gevestigd zijn)

67

activiteiten2_p52-67.indd 67

"There has to be policies about that, about what materials we use and so on." - Richard Rogers

2-12-2010 23:15:41


Masterclass Eric Luiten — Cultural History and Design BKCity is het resultaat van een geslaagde herinrichtingsoperatie van een oud TUgebouw. De verkoop aan een ontwikkelaar is teruggedraaid om de faculteit Bouwkunde te kunnen herhuisvesten. Het interieur vertoont alle kenmerken van de nieuwe gebruiker: een 21ste-eeuws flexibele onderwijsfabriek, een kleine stad bijna, met veel verschillende soorten ruimten en voorzieningen. De inrichting van het voorplein van BKCity laat evenwel te wensen over. De opgave is om er in 1 dag een goed ontwerp voor te maken, waarin niet alleen de gebruikerswensen worden ondersteund maar ook de architectuur en de voorgaande functies van het gebouw tot uiting komen. We gaan op zoek naar een voorplein dat, meer dan

STYLOS PRESENTS

MASTERCLASS

Michael Tjia

een fietsenstalling en een babbelterras, een representatieve ruimte kan zijn die de inhoud en de historie van het gebouw duidelijk maakt. “Mijn doel is het verspreiden van het ‘Belvedere-virus’. Meer in het bijzonder de studenten aan deze faculteit doen beseffen dat de Nederlandse opgave in architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke termen steeds meer een herontwikkelingsopgave wordt, waarin we vooral ons moeten bezinnen: wat hebben we al en wat kunnen we daarmee? Wat vergt dat voor een ontwerpbenadering? Ontwerpers dienen zich veel explicieter af te vragen: wat heb ik eigenlijk met geschiedenis, wat vind ik daarvan, is het vooral een belemmering voor mijn eigen artistieke, creatieve of innovatieve talenten? Of is het iets waar ik vooral op voortbouw, is het inspirerend, is het een gegeven waar ik iets contrastrijks naast wil zetten. Ik probeer in mijn onderwijs daarin de studenten uit te dagen: je zegt wel dat je iets met geschiedenis doet, maar waar blijkt dat dan uit? Wat voor ontwerpbewerking ben je eigenlijk aan het uitvoeren?” –Eric Luiten

ONE SUBJECT. ONE PROFESSOR. ALL DAY. MAY 26TH 09.00 - 18.00HRS

OPEN TO ALL STUDENTS FOR FURTHER INFORMATION AND REGISTRATION VISIT WWW.STYLOS.NL

“The heart is the chief feature of a functioning mind.” - Frank Lloyd Wright

activiteiten3_p68-81.indd 68

68

2-12-2010 17:42:18


Aquarel workshop Jason Muñoz

Tegenwoordig is de gemiddelde bouwkundestudent erg begaan in het opwerken van zijn impressies met Photoshop. Er is een periode geweest dat er nog geen Photoshop bestond; misschien had je toen wel naar je aquareldoosje gegrepen! In deze workshop is door Henning Jansen aan de studenten geleerd hoe je aquarel als alternatief in kunt zetten door middel van het goed mengen van kleuren. Hoe kun je aquarel inzetten als middel om een impressie van je ontwerp tot leven te laten komen? Het leren mengen van kleuren was hoofdzaak bij deze workshop. Aan de hand van ervaringen van medeorganisator en deelnemer Jason Muñoz kun je enig idee krijgen van hoe de workshop is verlopen. Programma aquarelworkshop: Opdracht 1: juiste kleurencombinaties vinden Opdracht 2: aquarellen van een landschap

maken, gebaseerd op een zwart-wit huisje dat geplaatst wordt in jouw eigen fantasiewereld. Zoals bij bijna elk ontwerp moet je gewoon beginnen met tekenen zodat het verhaal begint te leven. De kleuren groen, grijs, geel en blauw waren voornamelijk de kleuren die ik wilde gebruiken. Wat mij opviel was dat er iets aparts gebeurde wanneer ik een kleur wilde realiseren die licht getint is ten opzichte van de naastgelegen kleur. De nieuw ontstane kleur verschilde niet een subtiele tint maar was een totaal andere kleur geworden. Al met al heb ik van deze workshop weer iets nieuws geleerd en heb er vooral van genoten. De kleuren in de tekening maken niet alleen de tekening levendig, maar ook je eigen leven. Geef je leven kleur!

Samen met ongeveer 20 studenten begon Henning Jansen met een korte presentatie over het gebruik van het kleurenspectrum en hoe je bepaalde kleurencombinaties het best kunt gebruiken. Wat de effecten van aquarelleren zijn op een stukje papier werd voor mij een stuk duidelijker op het moment dat Henning binnen 5 minuten een plaatje aquarelleerde. Spelen met diepte door de intensiteit van de kleur te bepalen, of meer water toevoegen waardoor het een eigen ‘vlekje’ creëerde dat op verschillende manieren te interpreteren is. Bij de eerste opdracht werd al duidelijk dat het zoeken naar de juiste kleur niet iets is wat je binnen een middagje aquarelleren kan leren. De vormen die de kleuren op het plaatje hebben heb ik geprobeerd door te trekken op mijn speciale aquarelpapier. De tweede opdracht was een landschapstekening 69

activiteiten3_p68-81.indd 69

“Specialists are people who always repeat the same mistakes.” - Walter Gropius

2-12-2010 17:42:41


Tupperware party (EJC) Eerstejaarscommissie

Jan Maarten van Hemert

Afgelopen 26 mei stond de Lorre in het teken van de vetste Tupperware Party ooit! In samenwerking met EJC2 van i.d heeft de Eerstejaars Commissie een supermooi feestje georganiseerd, met als thema: Tupperware Party, Plastic Fantastic! Namen als A-Ka, Mr. Saxy en T-Motion waren present met optredens waarna de huis-DJ het tot in de vroege uurtjes afmaakte. Met bijna 400 aanwezigen mag dit feest een groot succes genoemd worden, niet in de laatste plaats door alle geweldige outfits die iedereen had gemaakt! Jasjes, dasjes, jurken van plastic, maar ook andere mooie themaoutfits werden niet geschuwd. Een geslaagde party!

Mexicoco Commissiebedankdag

Irma van Bergen-Bravenboer Na een jaar hard zweten en ploeteren voor Stylos, hadden alle commissieleden de Commissiebedankdag zeker verdiend. Het was een avond vol Mexicaanse gezelligheid. De sombrero’s waren opgezet en de pinata’s hingen voor elke commissie klaar! De CoCo had voor een goedgevulde koelkast en voor traditionele Mexicaanse wraps gezorgd. Na het eten was het natuurlijk weer tijd voor spelletje. Deze keer moest men geloven aan het traditionele Mexicaanse spel, Pinata slaan. Hoewel dit vooral bedoeld is voor kleine kinderen, bleek het ook voor commissieleden een groot succes. Geblinddoekt moesten de afgevaardigden van elke commissie een limegroene pinata met een knuppel te lijf gaan.

“There will never be great architects or great architecture without great patrons.” - Edwin Lutyens

activiteiten3_p68-81.indd 70

70

2-12-2010 17:42:57


Excursie Delft

Peter Oosterbaan

Delftse technieken bij DP6, delfts blauw bij Mecanoo en een kijkje in het interieur bij Fokkema en Partners. Als laatste excursie voor de zomer bleven we dicht bij huis: Delft. Maar wel op plekken die je normaal in onze stad niet zo snel ziet. We starten ons bezoek bij architectuurstudio DP6 gevestigd tegenover de faculteit in een oude dynamohal. Waar we dit prachtige herbestemde gebouw onder leiding van de architect mogen bewonderen. Mede onderdeel van het ontwerp was de te volgen bedrijfsstructuur van de studio. Alle werknemers met allerhande taken zitten bij elkaar in de grote open ruimte, iedereen ziet waar iedereen mee bezig is, er is geen sprake hiërarchie in de plaatsing van de bureau’s. Na deze inzichten op het bedrijfsvoeren verteld te hebben heeft Robert Alewijnse ons enkele projecten toeglicht, waarbij het enthousiasme eraf straalde. Zeker wanneer er sprake was van een van de specifieke DP6 oplossingen op gebied van techniek.

71

activiteiten3_p68-81.indd 71

Na dit bezoek, vervolgde wij onze tocht richting de Spoorsingel, waar we hartelijk worden ontvangen door Fokkema en Partners. Ook daar wordt vol enthousiasme verteld over de projecten en wordt een specifiek plan toegelicht. Waar bij DP6 de nadruk ligt op innoveren, is Fokkema naast exterieur architect ook een interieur en object architect. Wat terug komt in de verschillende projecten onder andere ook op onze eigen faculteit. Na Fokkema hadden wij als laatste onderdeel een bezoek aan het Mecanoo imperium, dat twee volledige panden en een grote tuin aan de OD omvat. We hebben een rondleiding gehad door de wirwar van gangen, werkruimtes, stageplekken, vergaderruimtes, secretariaat, maquettewerkplaats en langs de bibliotheek. We hebben blikken mogen werpen op de internationale lopende projecten en ook de binnenlandse projecten bleven niet onbelicht. Een geslaagde middag vol Delftse invloeden!

“Life deprived of beauty is not worthy of being called human.” - Luis Barragan

2-12-2010 17:43:07


MZN - Beach edition Midzomernachtfestival

Sjanne Borst

Sportieve bouwko’s, waarna ook de toiletten, hekken en tenten in een rap tempo volgden. Met de Bouwpub als drank voorziener en de mensen van sport en cultuurcentum voor het licht en geluid, kwam een gezellige sfeer al snel bovendrijven. De klok tikte rap naar vijf uur, en de eerste biertjes vloeiden uit de taps. De zwembadjes gevuld met water zorgden voor een frisse afkoeling bij een tropische temperatuur van 28 graden. De tafels werden in het water gehesen en met de voeten in het water gingen de biertjes er snel doorheen. Onder het mom van ‘Lekker Likken’ verzorgde Ladage evenementen voor wat Italiaanse lekkernijen en de snackkraam was aanwezig voor een zomerse hap. De eerstejaarscommissie trakteerde op mierzoete suikerspinnen en waagde zich tevens aan een potje volleybal. Tot in de late uurtjes werd het volleybalveld nog intensief gebruikt, een groot succes dus!

Op nog een kaal MZN-terrein kwamen we om negen uur ‘s ochtends aan. Met je ogen een beetje dichtgeknepen kon je je een voorstelling maken van hoe het er die avond uit zou gaan zien. Bestuursleden, partytenten, podiumlichten, volleyballen vlogen om je oren. Iedereen was onder het genot van de tropische zon met een inzet van 200% bezig het terrein te laten ontpoppen tot een waar MZN festival. Het volleybalveld stond al snel klaar voor een paar

Rond tien uur was het feest in volle gang, ongeveer 1000 bezoekers waren binnen en bands en DJ’s gaven een swingende melodie waarop iedereen het geweldig naar zijn zin had. Bandjes traden op in afwisselende muziekstijlen en ook aan de andere kant van het terrein zat de beat er goed in bij het DJ-podium. Op het ritme van de muziek voorzag Kinky kappers de bezoekers van een bijpassende coupe. Om half één was het feest jammer genoeg ten einde gekomen, maar voor wie nog energie over had stond de Speakers klaar met een spetterende afterparty. Heel veel enthousiaste Bouwko’s, 28 graden celcius, ijsjes, patat en een drankje bleek de optimale combinatie voor een geslaagd en gezellig MidZomerNacht Festival.

“Human requirements are the inspiration for art.” - Stephen Gardiner

activiteiten3_p68-81.indd 72

72

2-12-2010 17:43:12


73

“The house itself is of minor importance. Its relation to the community is the thing that really counts.� Clarence Stein

activiteiten3_p68-81.indd 73

2-12-2010 17:43:24


Grote Reis USA en Canada

Na een immens lange vlucht over de Atlantische oceaan kwamen de 25 studenten plus 1 docent aan in het oververhitte Boston. Dit beloofde een groot avontuur te gaan worden! Er stonden 4 wereldsteden op het programma die in drie diverse weken deze leergierige groep Stylosleden wat wereldervaringen zouden geven. Boston Na een warme nacht begon de tocht door Boston langs de Freedom Trail. Deze met rode bakstenen aangegeven route door de stad leidt langs een aantal historische panden. Waaronder het Old State House, dat nog steeds een centraal punt in de stad heeft. Vanaf dit punt werd de declaration of independence voor het eerst aan de Bostonians gelezen. Tegenwoordig doet het gebouw dienst als museum, met een sterk voelbare historische functie. In the New City Hall kregen we een onverwachte rondleiding en mochten we een groepsfoto in de raadzaal maken. 's Avonds is er nog een bezoek gebracht aan het moderne museum ICA van de architecten Diller Scofidio + Renfro. “America has always imported history.” - Helmut Jahn

activiteiten3_p68-81.indd 74

Josiena Simonian

De volgende dag werden twee universiteitscampussen bezocht. Allereerst MIT, Massachusetts Institute of Technology, met onder andere gebouwen van Frank Gehry, Alvar Aalto en Steven Holl. Na een interessante rondleiding ging de groep verder naar Harvard. Een oudere campus, die nauwelijks lijkt op het Mekelpark van de TU Delft. Honderd jaar oude bomen en gebouwen sieren dit gebied en geven een bijzondere sfeer. Met de groep het Wilhelmus zingen op een van de bordessen was dan ook zeer op zijn plek. De volgende dag maakten we een nieuwe Amerikaanse ervaring mee, de Greyhound bus, een alom bekend vervoermiddel. Na veel vertraging kwamen we in de volgende stad aan. Montréal We begonnen met een fietstocht. De fanatieke hoogleraar van Nederlandse afkomst, Pieter Sijpkes fietste voorop als kenner van de stad waar hij al veertig jaar woont. Langs Canal Lachine en over de Mont Royal was de groep erg herkenbaar als ervaren tweewielbestuurders. Maar vooral de oranje kleding, schmink en toeters deed het volk van Montréal omkijken. 's Middags stond namelijk de wedstrijd Nederland - Spanje op het programma in een overwegend oranje gekleurde kroeg. De volgende dag werden de overblijfselen van de Expo '67 bekeken, waaronder de Biosphere en Habitat '67. Bij laatst genoemde waren bouwvakkers net bezig met het verbouwen van één van de woningen, waardoor we deze van binnen konden bekijken. Na de lunch werd het Olympisch Park aangedaan. Het zwembad was nog steeds in gebruik en de wielerbaan was herbestemd als Biodôme met tropische bomen, planten en bloemen. 74

2-12-2010 17:43:29


’s Middags kregen we een presentatie bij architectenbureau Arcop. Op de dinsdag is er een bezoek gebracht aan het architectenbureau van Saucier + Perrotte. De studenten kregen een goed beeld van hoe het bureau werkt en velen werden dan ook zeer geïnspireerd door deze architecten. 's Middags dook de groep ondergronds in the Underground City. Een indrukwekkend, kilometerslange gangenstelsel, dat verbonden is met het metronetwerk. Dit winkelcentrum biedt 's winters een bruisend 'straat' leven, wanneer de stad bedekt is met een metershoge laag sneeuw. 's Avonds was er een hostelfeestje bij Yves. Er werden stapels pannenkoeken gebakken en met een muziekje erbij leerde iedereen elkaar wat beter kennen. De avond werd afgesloten in een huisechte travestietenbar in Downtown Montréal. De laatste dag in Montréal is er een bezoek gebracht aan het CCA, Centre Candanian d'Architecture. Dit instituut heeft een indrukwekkend archief en wisselende tentoonstellingen verbonden aan de architectuur. ’s Avonds gingen we een barbecueën bij Pieter Sijpkes en werd er teruggekeken op een paar interessante dagen Montréal. De avond werd afgesloten met een bezoek van de brandweer, die panisch werd van de rookontwikkeling uit de tuin. Toronto De eerste avond gaf Mark Ryan van West8 een rondleiding aan de waterkant van Toronto. Dit architectenbureau werkt aan de revitalisering van dit gebied en verschillende 'wave decks' maken hier onderdeel van uit. Hij vertelde uitgebreid over de plannen en hoe deze vorderen, maar ook over het feit dat steeds 75

activiteiten3_p68-81.indd 75

“I don’t get to sleep when I’m in New York. Really. I’m living on adrenaline.” - Daniel Libeskind

2-12-2010 17:43:38


meer 'Torontonians' het gebied ontdekken en gaan waarderen. In deze omgeving werden ook de CN Tower (ruim 550 meter hoge zendtoren) en de SkyDome (thuisstadion van het baseballteam the BlueJays) bekeken. Op vrijdag stond eerst the University of Toronto op het programma. Deze campus uit het begin van de 19e eeuw geeft een Harry Potter gevoel. Hierna gingen we naar the Royal Ontario Museum, met een uitbreiding van Daniel Libeskind, the Bata Shoe Museum van Raymond Moriyama en enkele gebouwen van Teeple Architects. We kregen een rondleiding in the Art Gallery of Ontario van Frank Gehry en bezochten architectenbureau Teeple Architects. Een relatief klein bureau, met een grote naam. De volgende dag bezochten we de stadswijken Little Italy, China Town en Kensington Market. 's Middags maakten we een wandeling langs Dundas Square, the Flatiron Building, the Galleria and Heritage Square van Calatrava en the Distillery District. Dit laatste was vroeger een brouwerij, maar is nu herbestemd als een uniek gebied met vele startende ontwerpers en unieke speciaalzaakjes. 's Avonds heeft de groep zich nog vermaakt op het Brazilian

Festival aan het water. Met heerlijke eettentjes en goede muziek werd er gedanst tot in de vroege uurtjes. De zondag is een deel van de groep afgereisd naar the Niagara Falls, een highlight van de Canadese natuur en het mega toerisme. De anderen bezochten Toronto Islands. Erg sportief werd er per kayak over Lake Ontario gepeddeld om daar onder andere te kunnen genieten van de prachtige skyline van Toronto. De laatste dag in Toronto werd het centrum verder verkend. Waarvan the Old en the New City Hall, het Financial district met het Dominion Centre van Mies van der Rohe de hoogtepunten waren. New York The Big Apple! Na een lange busrit kwamen we op aan in New York. Het begon voor een deel van de groep al met onbedoeld celebrity spotten, toen we Justin Timberlake op een

“Each new situation requires a new architecture. � - Jean Nouvel

activiteiten3_p68-81.indd 76

76

2-12-2010 17:43:45


de tour verder ging naar Ground Zero. Een indrukwekkende bouwplaats met een zeer beladen sfeer omringd met monumenten en herdenkingsplekken. We sloten de dag af met Wall street.

filmset bij Central Park zagen staan. Die dag verkenden we Central Park en maakten we een wandeling langs onder andere the Seagram Building, the Trump Tower en the Apple Store. Vele van de groep hebben die avond nog Time Square of Colombus Circle bezocht. De volgende dag doken de studenten in de historie van deze oorspronkelijk Nederlandse stad. In Harlem staat nog een oude Nederlandse boerderij uit het einde van de 18e eeuw, het Dyckman Farmhouse. Na dit bezoek wandelden we naar The Cloisters. Een Klooster dat uit oude kloosters uit Europa werd opgebouwd omdat een architectuur professor vond dat zijn studenten te weinig van Europese oude architectuur leerden. 's Middags werden de stadswijken Soho, Noho en Nolita aangedaan, met onder andere projecten van Cooper Union, Herzog & de Meuron, Steven Holl, OMA en SANAA. 's Avonds kregen we een rondleiding en presentatie op het bureau van Richard Meier. Dit was een unieke kans om vragen te stellen aan een ervaren architecte, die werkt onder de naam van een architect van wereldniveau.

De vrijdag werden het modelmuseum van Richard Meier, het MoMA en het Gugenheim, maar ook het Metropolitan Museum van buiten en van binnen bekeken. Zaterdag gingen we naar het Meatpackers District, in WestManhattan. Deze oude industriewijk is bijna geheel herbestemd en is voornamelijk een woonwijk geworden. De oude spoorlijn, de Highline, is verbouwd tot park, dat als een groen lint door het gebied loopt. De lunch werd genuttigd in the Chelsea Market, een verbouwde, voormalige fabriek. In de wijk waren verder nog gebouwen van Frank Gehry, Jean Nouvel en Richard Meier te zien. Op maandag liepen we over de twee kilometer lange Queensboro Bridge naar Brooklyn waar we het PS1-museum en 5Pointz bezochten. Het waren drie leuke en leerzame weken waardoor de groep met bergen verhalen en ervaringen naar huis ging.

Op donderdag heeft iedereen de perfecte foto van de skyline van New York en het vrijheidsbeeld kunnen maken vanuit de boot naar Staten Island. In het Skyscraper Museum kon vervolgens de geschiedenis van de wolkenkrabber worden bekeken, waarna

77

activiteiten3_p68-81.indd 77

“Architecture is a visual art, and the buildings speak for themselves.� - Julia Morgan

2-12-2010 17:43:48


SteeOwee have it your way

‘Goedemorgen meneer Pelt. Wij zijn om de hoek, alleen de weg is hier afgesloten’, zegt een meneer met een Brabants accent over de telefoon. ‘Dat klopt, als u eerst links afslaat en dan naar rechts, sta ik daar te wachten, u kunt mij herkennen aan een outfit in rood/ blauw’. We haasten ons naar het Westterein waar twee van de drie grote spantenten opgezet zullen worden waar de aankomende eerstejaars studenten het hele weekend in zullen slapen. Terwijl we wachten zien we twee toiletwagens richting hoofdingang gaan. Een commissiegenoot trekt een sprintje en springt midden op het kruispunt voor de tweede wagen. Zes fietsers vol op hun remmen, een file van de kruising tot de brug. Terwijl ik naar de tweede wagen kijk die inmiddels op de stoep voor de hoofdingang gestopt is, zie ik daar tegen het verkeer in een grote jeep met aanhangwagen en drie tenten aankomen rijden. Die kwam dus niet van de Bastiaansbrug. De tweede toiletwagen is inmiddels goed gereden, maar daarachter draait een grote stadsbus boos toeterend de bocht om, terwijl hij bijna tegen de jeep aan rijdt. De file staat inmiddels tot bij

Pim Pelt

de c1000 en er staan ongeveer twintig fietsers boos te wachten en proberen een weg door het verkeer heen te dringen. De jeep werpt zich op het gras terwijl de chauffeur die half uit het raam hangt op zoek naar mij bijna wordt geraakt door een spiegel van de bus, die nu gewoon vol gas geeft. ‘uhm… (nog altijd aan de lijn)… volgens mij mocht u daar niet in.’ De vrijdag begon vroeg voor ons. Laatste voorbereiding, aanmelden, workshop klaarzetten en introductieverhalen, waarna het programma losbarste. Natuurlijk zaten daar vaste activiteiten bij zoals de excursie en de workshop, maar dit jaar werd ook geGPSgamed en het al oude appeltje-eitjespel werd ook weer gespeeld. Een activiteit die er uitsprong was de betonworkshop. Het begon met de masterclass van Siebe Bakker in de oranje zaal. Hierin vertelde hij uitvoerig over de kenmerken van beton waarbij hij dieper inging op de textuur en sfeer. Ook werd er verteld over het verstandig gebruik van beton en gaf hij verschillende voorbeelden waar het wordt toegepast. In de afsluiting werd de workshop

“It is certain that concentration camps had a bad reputation with us.” - Albert Speer

activiteiten3_p68-81.indd 78

78

2-12-2010 17:43:55


uitgelegd waarin naar voren kwam dat de verhouding water in beton erg van belang is. Daarna was het tijd voor de aankomende eerstejaars om zelf met het beton aan de slag te gaan. Met zelf meegebracht afvalmateriaal werden mallen gemaakt, waarna in emmers beton werd gefabriceerd. Het bleek toch nog redelijk moeilijk om een geslaagd object te verkrijgen omdat de mallen niet stevig genoeg waren of de vorm te moeilijk was. Uiteindelijk zijn er toch mooie resultaten uitgekomen die bezichtigd kunnen worden bij Stylos. Na een actieve dag vol activiteiten is het natuurlijk ’s avonds tijd voor een feestje. In de middag was door de commissie de Vormstudiehal omgebouwd tot een ware underground disco. De tafels waren omhoog gezet zodat er een knusse dansvloer ontstond. Op een gegeven moment meldde de crew van Unit Sound zich waardoor er na een uur een geluidsinstallatie verrees waar je bang van werd. Het schijnt dat medewerkers onze soundchecks tot in de uithoeken van de vleugels hebben kunnen horen. Om 9 uur ging de métropolitainparty dan echt los wat zorgde voor een topafsluiting van de dag. Het hele weekend ging als een sneltrein voorbij en van de gezichten van de aankomende eerstejaars was af te lezen dat ze het naar hun zin hadden. En dat is toch waar we het voor hadden gedaan. We kijken er als commissie dan ook met een voldaan gevoel op terug en we weten zeker dat de inmiddels eerstejaars studenten dit ook doen.

79

“Some artists want to confront. Some want to invoke thought. They’re all necessary and they’re all valid.” Maya Lin

activiteiten3_p68-81.indd 79

2-12-2010 17:44:03


pantheon// Delft, droom, sport, politiek en kunst

Nina Verkerk

De kracht van pantheon// is het vooruitstrevende karakter gecombineerd met een klassieke uitstraling. pantheon// Evolueert ieder jaar naar een hoger niveau en is van ledenblad uitgegroeid tot architectuur tijdschrift met een jaargang van vijf edities en een oplage van 2200 per editie. Ook dit jaar heeft een fantastische redactie pantheon// gevuld met interessante artikelen en interviews, geïnspireerd op het desbetreffende thema. Delft – februari 2010 Het gras lijkt altijd groener bij de buren. Mensen verlangen naar verre landen en onbekende plekken. pantheon// Heeft juist de bijzondere plekjes van Delft uitgelicht. Delft heeft een bijzondere geschiedenis met stijlen als de Delftse school en kunstenaars als Vermeer. Maar niet alleen historisch gezien is Delft interessant, juist voor de student Architectuur ligt hier een kans: projecten als de Spoorzone Delft, het ontwerp van het Mekelpark en de bouw van de nieuwe Haagse Hogeschool, zijn leerzame en eigentijdse projecten die studenten stap voor stap kunnen volgen. tweemaandelijkse uitgave van d.b.s.g. stylos / nummer 2 / jaargang 2010

pantheon//

droom

droom – april 2010 De tweede pantheon// van de redactie was extra bijzonder: deze pantheon// was namelijk gedeeltelijk in 3D. Dromen en architectuur zijn nauw met elkaar verworven aspecten. Regelmatig komen er op bouwkunde opdrachten voorbij als ‘ontwerp je eigen droomhuis’ en hoe vaak komt het niet voor dat een droom van een ontwerp wordt afgewezen omdat het niet haalbaar is? Mensen (speciaal bouwkundestudenten) zijn gefascineerd door creëren van (on)mogelijke projecten als: drijvende steden, bijzondere hotels en attractieparken als de Efteling.

“Rationalism is the enemy of art, though necessary as a basis for architecture.” - Arthur Erickson

activiteiten3_p68-81.indd 80

80

2-12-2010 17:44:05


tweemaandelijkse uitgave van d.b.s.g. stylos / nummer 3 / jaargang 2010

pantheon//

sport

politiek – november 2010 Wanneer je machtig bent, kun je al het materialistische verlangen verwezenlijken. Veel groteske en bijzondere bouwwerken zijn vanuit politiek oogpunt ontworpen en gebouwd. Architecten krijgen een steeds grotere rol in de vorming van het land. Hoe kan aan Nederland een nieuwe dimensie toegevoegd worden om van het tulpen- en molenimago af te komen. En wat voor vreemde werelden ontstaan er allemaal door het handhaven van een vreemde politiek. De nieuwe master design&politics laat het al blijken: ontwerp staat niet naast de politiek, maar ontwerp ís politiek.

sport – juni 2010 De juni-editie van pantheon// kon door de hype van het WK natuurlijk niets anders zijn dan het thema sport. Architectuur is een extreem intensieve hobby waardoor weinig plek is voor andere vermakelijkheden. Toch zijn sport en architectuur belangrijke compagnons. Grote projecten als de Olympische Spelen, het WK en de ontelbare ontwerpen van andere sporthallen kunnen niet zonder Bouwkunde. En vergeet niet de sport van de ontwerpwedstrijden of de spanning en gevaar van parcour. Twee uiteenlopende onderwerpen blijken prima bij elkaar te passen. tweemaandelijkse uitgave van d.b.s.g. stylos / nummer 4 / jaargang 2010

pantheon//

politiek

kunst – januari 2011 De kunst-editie is een speciale uitgave van pantheon//; dit is namelijk de 75ste editie van pantheon//. Voor studenten zijn maquettes en renders slechts studiemateriaal, maar voor ‘leken’ zijn het ware kunstwerken. Op wat voor manieren komen architectuur en kunst samen? Halen architecten hun inspiratie soms uit kunst? En hoe verandert de relatie kunst en architectuur door de jaren heen? Een extra dikke pantheon// in full colour: een prachtig kunstwerk.

81

activiteiten3_p68-81.indd 81

“Descriptions of my work depress me. They make me feel pinned down.” - Thom Mayne

2-12-2010 17:44:11


Cheops De leukste (en enige) zustervereniging van Stylos is Cheops. Net als Stylos heeft Cheops als doel ‘het behartigen van de belangen van de Bouwkundestudent’. Het enige verschil is dat Cheops de Bouwkundestudenten in Eindhoven en hun belangen behartigd. Cheops organiseert excursies, symposia en ontwerpwedstrijden en heeft ook een eigen blad, de Chepos. Daarnaast heeft Cheops in de kelder van de faculteit Bouwkunde in Eindhoven een eigen café, de SkyBar! Enkele jaren geleden heeft Cheops een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor het ontwerp van een eigen folly. Hier is de KOE uitgekomen, wat staat voor Kunstobject, Ontmoeting en Eindhoven. Ieder jaar vind bij Cheops de 24UP plaats; een ontwerpwedstrijd op een bijzondere locatie die 24 uur duurt. Dit jaar deed ook Stylos weer mee, zelfs met twee teams. Op de eerste verdieping van de Winkel van Sinkel in

“Vakinhoudelijke relaties!” - Marije te Kulve

andereverenigingen_p82-83.indd 82

Utrecht moesten we een ontwerp maken voor een kantoorgebouw bij het nieuwe Utrecht Centraal. Het bleek erg vermoeiend, vooral rond zes uur ’s ochtends wanneer het ontwerp toch niet zo goed leek te zijn. Het ontwerp is wel voltooid maar Delft heeft dit jaar niets gewonnen. Opvallend was wel dat de ontwerpen van de Delftse teams veel minder realistisch en out of the box waren dan die van de teams uit Eindhoven. Verschil moet er zijn. Tussen Cheops en Stylos is veel contact. In het verleden zijn er uitwisselingsexcursies en gezamenlijke workshops georganiseerd. Ook is er een uitwisselingspagina tussen de Chepos en pantheon//. Dit jaar hebben bestuur 116 van Stylos en bestuur 24 van Cheops ook vaak samen gegeten en feesten van elkaar bezocht. Leuk dat dit jaar onze bestuurskleuren hetzelfde waren!

82

2-12-2010 17:24:35


i.d De studievereniging in Delft waar Stylos het meeste contact mee heeft is i.d van Industrieel Ontwerpen. We hebben gemeen met deze vereniging en opleiding dat wij het ook leuk vinden om te knippen en plakken en in tegenstelling tot de rest van Delft ook een kunstzinnige knobbel hebben. Stylos en i.d hebben altijd de mooiste feesten, met BkBeats en IOFestival aan de top. Dit jaar hebben Stylos en i.d ook samen een feest georganiseerd. Dit ‘Plastic Fantastic’ feest vond plaats in de Lorre en was vooral bedoeld om de eerstejaars van beide studies met elkaar in contact te laten komen.

83

andereverenigingen_p82-83.indd 83

Bij i.d zijn ze ook bezig met onderwijs. Bezuinigingen op de faculteit IO hebben het Facilitair Management er toe gekregen om i.d en het Kafee bijna uit hun mooie locatie te zetten. Natuurlijk heeft i.d ook een onderwijscommissie en organiseert i.d wel de bedrijvendagen, in tegenstelling tot Stylos. Bestuur 37 van i.d en bestuur 116 van Stylos zijn ook beste maatjes geworden, reeds met de constitutieborrels in het begin van het jaar. Op hele hoop borrels en een avondje Duinrell is gebleken dat het wel goed botert tussen beide verenigingen.

“Knippen, plakken, lijmen!” - gemeenschap Industrieel Ontwerpen

2-12-2010 17:24:45


Architectenbureaus De volgende 34 pagina’s zijn gevuld met een overzicht van Nederlandse bureaus. Dit is natuurlijk een kleine greep uit het aanbod van meer dan 3000 architecten-, stedenbouwkundige- en adviesbureaus. Elk bureau had de mogelijkheid om een halve of hele pagina in dit overzicht te kopen en zich erop te profileren met een of twee foto’s van projecten, een tekst en een logo. De volgorde van architectenbureau’s is willekeurig. Geïnteresseerd in een stageplek of informatie? Voor contactgegevens zie het overzicht achterin dit jaarboek. Laat je inspireren!

architectenbureausP84-91.indd 84

2-12-2010 17:33:47


architectenbureausP84-91.indd 85

2-12-2010 17:34:27


architectenbureausP84-91.indd 86

2-12-2010 17:35:17


architectenbureausP84-91.indd 87

2-12-2010 17:35:28


de bever architecten bna De Bever Architecten is een innovatief, toekomstgericht architectenbureau gespecialiseerd in het beantwoorden van complexe ruimtelijke vraagstukken en bouwopgaven. Binnenstedelijke herontwikkeling en vraagstukken die een hoog specialisme vereisen, vormen de portfolio. Met oog voor de ambitie van onze opdrachtgevers en een duurzame leefomgeving ondersteunen wij opdrachtgevers vanaf de eerste ideeën tot en met de realisatie van het project. Vanuit onze expertise en ervaring denken wij in de initiatieffase mee over de verschillende mogelijkheden van het project. Vervolgens kunnen wij het gehele traject tot en met de oplevering begeleiden.

Ons bureau is actief op de gebieden architectuur, stedenbouw en interieur, voor zowel nieuwbouw, renovatie als herontwikkeling. De projecten zijn zowel openbaar, semiopenbaar als privé en omvatten gebouwen op het terrein van wonen, utiliteit en zorg. Bij de realisering van diverse werken, studies en selecties komen alle schaalniveaus en aspecten van het vak voor. Onze voorkeur gaat uit om werken in hun verschijningsvorm eenduidig te houden. Tegelijkertijd creëren we specifieke architectonische ruimten naar gelang de opdracht en ambitie van onze opdrachtgevers. Stefan de Bever, Heleen van Heel

de bever architecten bna

architectenbureausP84-91.indd 88

2-12-2010 17:37:04


architectenbureausP84-91.indd 89

2-12-2010 17:37:34


architectenbureausP84-91.indd 90

2-12-2010 17:38:03


JHK Architecten is een landelijk opererend architectenbureau, gevestigd in Utrecht. Het is een bureau met ca. 30 medewerkers en wordt geleid door Ad van Aert, Chris de Jonge en Titia Luiten. Toonaangevende projecten van de laatste jaren zijn ‘deBrug’, een kantoorgebouw voor Unilever boven de bestaande fabriek te Rotterdam, kantoor en parkeergarage De

architectenbureausP84-91.indd 91

Cope in Utrecht en diverse gebouwen op de High Tech Campus te Eindhoven, waaronder ‘The Strip’, het centrale voorzieningengebouw. Op het moment werken wij o.m. aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen voor de Universiteit Leiden, de Unielocatie Zuiderpark een school in Rotterdam en de P+R Hooggelegen in Utrecht.

2-12-2010 17:38:12


De vochtige timmerwerkplaats op de voormalige NDSM-werf werd in 2007 het bruisende hoofdkantoor van MTV Networks Benelux. Bijzonder aan deze uit 1927 stammende timmerwerkplaats was dat het gebouw ooit als een bouwpakket is gedemonteerd op de NSMwerf en voorts werd herbouwd op de NDSM lokatie. Door het ontwerp is het negentiendeeeuws rijksmonument versmolten met de huidige hightech-wereld. De timmerwerkplaats is als tijdsdocument goed bewaard gebleven, maar tegelijkertijd grondig aangepakt. Binnen de gestripte hal is een vrijstaand betonskelet neergezet bestaande uit vier lagen met een nieuwe thermische gevel, ca. 1 meter achter de bestaande. De nieuwbouw valt min of meer uiteen in twee helften. De ene helft omvat de opnamestudio met daar bovenop, onder het dak, de directievloer. Tussen de vakwerkconstructie van het dak zijn kantoorvertrekken gerealiseerd. De andere

architectenbureausP92-97.indd 92

helft van het gebouw ligt rond de entreehal met een grote vide, die zich tot het dak uitstrekt. Over vier bouwlagen zijn hier de verschillende afdelingen ondergebracht. Het gebouw heeft twee gezichten: een oud en een nieuw. In overleg met de Rijksdienst (RCE) is in één kop- en één langsgevel het metselwerk aangeheeld en op de plaatsen waar ramen en luiken zaten opnieuw (enkel) glas geplaatst. De andere twee gevels zijn vrijer bewerkt. Het metselwerk van de pleingevel is naar binnen gevouwen en werkt samen met de doorlopende tribune uitnodigend. De twee horizontale raamstroken op de verdiepingen, die over de volle lengte van het carré doorlopen, zijn een echo van de transparante entreepartij. Met het uitkragende restaurant op de kop heeft het gebouw een nieuw front naar het IJ gekregen.

2-12-2010 17:38:34


architectenbureausP92-97.indd 93

2-12-2010 17:38:44


architectenbureausP92-97.indd 94

2-12-2010 17:40:17


SlangenHulsker architecten is opgericht in 2006 door Joop Slangen en Heiko Hulsker. Ons bureau bestaat uit ongeveer 20 medewerkers en werkt voor professionele opdrachtgevers en particulieren. Wij zijn altijd op zoek naar een goede balans tussen creativiteit in onderzoek en ontwerp en professionaliteit in proces en uitvoering. Projecten worden gerealiseerd door heel Nederland en in het buitenland (Frankrijk). Op de foto één van de binnenhoven van het Stadslandgoed Limos. Hoe maak je van een voormalig kazerneterrein een nieuwe buurt in een parkachtige omgeving? De hoven zijn gesitueerd op het voormalige luchtmachtkazerneterrein de Limos, een prachtig, glooiend parkachtig terrein van circa 14 hectare dat een voortzetting vormt van het groengebied ‘de Marienburg’ in Nijmegen Oost.

architectenbureausP92-97.indd 95

De prijsvraag, georganiseerd door de gemeente Nijmegen, voor het stedenbouwkundig- en architectonische ontwerp van het gebied, is in 2000 gewonnen in samenwerking met Okra landschapsarchitecten en Braaksma & Roos. Monumentale gebouwen op het terrein werden hergebruikt voor woningen en culturele voorzieningen. Daarnaast werd een structuur toegevoegd die het aanwezige groen tot diep in het terrein liet doordringen en de aanwezige kwaliteit van het landschapspark intact liet. Iedereen woont in het park! De nieuwbouw bestaat uit twee grote hoven, met daartussen doorgeweven een lint van urban villa’s en een torentje van 7 lagen. Een parkachtig, autoluw gebied met ondergrondse parkeervoorzieningen. Meer informatie? Bezoek onze website www.slangenhulsker.nl foto: Roel Backaert

2-12-2010 17:41:12


Ebbens architecten maakt voor zijn opdrachten een integraal ontwerp van de opgave. Dit gebeurt in drie stadia die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: het ontwerp via een creatieve zoektocht van potlood op papier en aan de hand van driedimensionale modellen, het ontwerp dat wordt uitgevoerd en het ontwerp dat in gebruik wordt genomen en de bedoelde functie krijgt. De verankering van het ontwerp in zijn context is voor Ebbens architecten van groot belang. Het integrale ontwerp heeft een grote gelaagdheid, waardoor er nieuwe gebruiksmogelijkheden ontstaan. Ook de gebruikswaarde van een ontwerp is voor Ebbens architecten een belangrijk uitgangspunt. Deze is afhankelijk van de integratie van mens en maat. Van school, identiteit en uitstraling. Maar ook van effectief, duurzaamheid en veiligheid.

architectenbureausP92-97.indd 96

2-12-2010 17:41:30


korth tielens architecten bv www.korthtielens.nl

architectenbureausP92-97.indd 97

2-12-2010 17:41:58


RenĂŠ Smit Architecten BNA Zeewolde architectenbureausP98-103.indd 98

2-12-2010 17:36:03


38 appartementen en SBO school ‘De Wissel’ te Veghel ‘De Wissel’ is een combinatieproject, bestaande uit een school voor speciaal basisonderwijs voor 22 groepen en 38 appartementen. De school heeft extra voorzieningen voor ondersteunende professionals en bijschakelruimten. Een gymzaal met bijbehorende kleed- en doucheruimten is tevens voor extern gebruik apart toegankelijk gemaakt. De school bestaat uit een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De centrale traphal vormt de spil van het gebouw. De logistiek van halen en brengen speelt een belangrijke rol, met een doorgang onder de woningen waar de busjes die de leerlingen halen en brengen wachten, zonder straatruimte te bezetten.

architectenbureausP98-103.indd 99

9 van de 38 woningen zijn zorgappartementen, waarvoor ook een multifunctionele ruimte is opgenomen. Het gebouw beschikt verder over een parkeerkelder met 42 plaatsen. Op de parkeerkelder is een verblijfsterras voor de bewoners van de appartementen ingericht. Het ontwerp betreft een multifunctioneel gebouw op een locatie, waarop het programma maar juist paste. De functionele en logistieke eisen van de twee heel verschillende functies zijn op een heldere wijze vertaald in het ontwerp dat ondanks zijn omvang goed past op de locatie. Projectarchitect: Peer Wolkers, BAS Architectuur BV

2-12-2010 17:36:07


Net als de naam Gemini kent de opgave voor het nieuwe ziekenhuis twee kanten: een zeer rationele aan de ene zijde en tegelijk een zeer emotionele aan de andere. In de uitvraag van het Gemini is dat benoemd als het Living Building Concept en het Planetree concept. Deze schijnbare tegenstelling bleek toch heel goed verenigbaar in één gebouw. Ultieme flexibiliteit in twee zeer rationele gebouwdelen en een sfeervol en natuurlijk aanvoelend gebied daartussen dat nagenoeg onveranderd kan blijven. Ofwel een efficiënte organisatie enerzijds en een relaxte sfeer anderzijds. Het ontwerp van dit gebouw heeft het allemaal in zich en laat dat aan alle kanten zien. Het parkeren is gesitueerd onder de twee rationele gebouwdelen. Deze twee gebouwdelen kunnen zich optimaal aanpassen aan een toekomstig veranderend programma: ze kunnen groeien en krimpen zonder afbreuk

architectenbureausP98-103.indd 100

te doen aan hun sterke verschijningsvorm. Daarmee blijft het gebouw goed herkenbaar in zijn omgeving. Ook de gevel van deze bouwdelen kan zich aanpassen aan een veranderend programma, wat onder andere is terug te zien in de raamindelingen. Prominenter zijn echter de grote raampartijen op de knooppunten waar zich ook de stijgpunten bevinden. En wanneer men meer afstand neemt wordt ineens een patroon in de gevel zichtbaar, een patroon dat de Helderse duinen weergeeft. Daarmee laat de gevel zich op diverse schaalniveaus verschillend lezen. In het sfeervolle binnengebied wordt de cliënt op een vloeiende wijze door het gebouw geleid. Functionele verbindingen tussen de twee bouwblokken maken de vorm van dit binnengebied. Routes lopen van stijgpunt naar stijgpunt. De client wordt geleid door lucht en licht, in een groene omgeving waarin zelfs de kolommen eruit zien als bomen.

2-12-2010 17:36:50


architectenbureausP98-103.indd 101

2-12-2010 17:37:05


architectenbureausP98-103.indd 102

2-12-2010 17:37:34


Multifunctionele accommodatie Veluvine Op de plek waar in het verleden de verffabriek Veluvine stond, is onder dezelfde naam een mutifunctionele accommodatie gerealiseerd. Het ontwerp verenigt een zeer divers programma, waaronder een school voor voortgezet onderwijs, sportzalen, een theater, een filmzaal, een bibliotheek, een muziekschool en een regionaal opleidingscentrum, in één gebouw. Het gekozen concept zorgt ervoor dat het omvangrijke programma op een vanzelfsprekende wijze op de groene plek past. Het gebouw is op te vatten als een dorp in het klein: alle onderdelen liggen aan een centrale ruimte. Door het ontwerp een gelobde structuur te geven grijpen gebouw en het groene, licht glooiende terrein in elkaar. Het parkeren wordt in het glooiende terrein onder het gebouw gerealiseerd en het schoolplein op het dak. Daarmee kan het terrein als een groen landschap worden uitgevoerd. De gekozen materialen en detailleringen, zoals bruinzwart gemengd metselwerk met reliëf,

architectenbureausP98-103.indd 103

passen bij het landschappelijke karakter van het gebouw. Het ontwerp is op een heldere en systematische wijze opgezet, waardoor alle programmadelen op een vanzelfsprekende wijze samenkomen. Bureau BDG Architecten Zwolle is een vooruitstrevend bureau waarin met een team van ongeveer 25 mensen wordt gewerkt aan uitdagende projecten. Wij ontwerpen op het snijvlak van architectuur, stedenbouw en landschap en hanteren een onderzoekende ontwerpbenadering en zoeken daarmee naar inventieve, duurzame en creatieve oplossingen voor onze opgaven. We werken op alle schaalniveaus en aan een breed palet van typologieën binnen variërende context. We staan voor ontwerpen met een subtiele en geraffineerde eenvoud. Ontwerpen die passen op hun plek en slim georganiseerd zijn. Duurzame en tijdloze architectuur die lang meegaat.

2-12-2010 17:37:47


Restauratie De Toekomst II te Scheemda Herstel van architectuur, zoeken naar de nieuwe functie en het oude gebouw oud laten. Herkennen van kwaliteiten, inzet voor het behoud daarvan en het integraal en harmonisch modificeren.

architectenbureausP104-109.indd 104

2-12-2010 17:40:02


architectenbureausP104-109.indd 105

2-12-2010 17:40:31


architectenbureausP104-109.indd 106

2-12-2010 17:41:55


Wij zijn een middelgroot bureau, met ca. 20 medewerkers, dat als één groep functioneert. Alle voorkomende architectenwerkzaamheden, van ontwerp tot en met oplevering, inclusief directievoering en bouwkundig toezicht, worden door ons bureau aangeboden. Onderhanden en gerealiseerde projecten betreffen zowel nieuwbouw alsook renovatie/ restauratie van monumentwaardige gebouwen en interieurontwerp. Hierbij is veel kennis opgebouwd met complexe opgaven, zowel qua ontwerp alsook qua uitvoering. Veel ervaring is opgedaan met gebouwen in de gezondheidszorg, de culturele sector (theaters, musea, culturele centra), onderwijs en herbestemmingsprojecten.

Projecten van ons bureau zijn onder meer het Academisch Psychiatrisch Centrum in Amsterdam, de renovatie van Theater Carré en de renovatie en uitbreiding van het Van Gogh Museum. Op de foto theater De Spiegel in Zwolle.

Het bureau staat onder leiding van twee architect-directeuren: Martien van Goor en Eric Huijten.

architectenbureausP104-109.indd 107

2-12-2010 17:42:35


Project Allard Architecture have been asked to investigate and design a proposal for a series of (three) mixed use buildings totalling more than 14.200 m² (excluding parking) to integrate recreation, work, studio and living space into a mainly mono-functioning strip of land in the centre of Amsterdam.

into the quayside, giving a water level view out over the adjacent canal where unobstructed evening sun can shine down the clear axis. Above this is a proposed exhibition space for an institution that encourages public interaction and integration with extruded glazed tip volumes above that glow from within at night, creating a responsive edge to the site. Office

Part of the design has involved developing a building strategy that can be employed on the three sites, to enable commercial activity at street level, and private residential program at a higher level. New housing typologies have been created to ensure that every dwelling has a private external space and the maximum possible amount of natural light. The opening up of the western building to the city appropriately responds to the orientation and site setting. A restaurant and bar are set

architectenbureausP104-109.indd 108

Founded in 2006 by Ir. Allard Meine Jansen, the office is located in a legendary boxing school in the Jordaan area in the Centre of Amsterdam. Allard Architecture keeps an international profile of more than 12 nationalities, and works in close collaboration with a wide network of professionals, consultants and partner architects. Through open design discussions and interdisciplinary participation, the office develops projects from the initial concept to on-site supervision.

2-12-2010 17:43:24


Sibenius Trip BNA.BNI architectenbureausP104-109.indd 109

2-12-2010 17:43:45


architectenbureausP110-115.indd 110

2-12-2010 21:50:23


programma 101 woningen, bedrijfsruimtes en 18 H.V.O. units (Hulp voor Ontheemden) locatie Confuciusplein, Amsterdam opdrachtgever Far West / Kristal NV en Ymere Ontwikkeling jaar ontwerp 2005 - uitvoering 2008/2009 “De woningen aan het Confuciusplein verdienen de lof van de jury vanwege een merkwaardige dubbele kwaliteit: de nieuwbouw is aan de ene kant zeer aanwezig, terecht want daar vraagt de locatie om, aan de andere kant zeer ingetogen. De bijna romantische aandoende kracht van de architectuur berust hier op uiterst adequaat materiaalgebruik, in combinatie met een eenvoudige kleurstelling. Traditioneel is het project in zowel de verwijzingen naar het modernisme als de ambachtelijkheid. Stedenbouwkundig is het project heel erg op maat gemaakt, zeer goed ingepast in de stedelijke context en daar direct vanzelfsprekend onderdeel van.

architectenbureausP110-115.indd 111

Zowel in de richting van het plein als naar de achterliggende straten toe. In de kern gaat het hier om een nieuwbouwproject dat niet alleen beantwoordt aan het specifieke programma van eisen dat voor heeft gelegen, maar waarvan ook een sterke spin-off naar de directe omgeving mag worden verwacht.� Uit: Juryrapport Amsterdamse Architectuur Prijs 2010

2-12-2010 21:50:27


de omgeving als inspiratiebron

www.klousbrandjes.nl architectenbureausP110-115.indd 112

2-12-2010 21:50:47


n

architectenbureausP110-115.indd 113

2-12-2010 21:50:54


architectenbureausP110-115.indd 114

2-12-2010 21:51:17


Een opslagloods kan je het niet meer noemen. Toch zijn er elementen in het pand van Architektenburo Roos en Ros die hieraan herinneren. Zo zijn de stellingen, waarin voorheen suikerzakjes lagen opgeslagen, bewaard gebleven en de voormalige roldeuren zorgen nu voor een prachtige lichtinval. Het architectenbureau laat hiermee zien dat ambitie gecombineerd met het opstropen van de mouwen leidt tot stijlvolle resultaten. Niet alleen het pand in Oud-Beijerland vormt een visitekaartje voor Roos en Ros. Zo is de vestiging Goes gesitueerd in een heuse watertoren. Roos en Ros is echter vooral trots op de architectonische werkzaamheden die zij voor haar opdrachtgevers uitvoert, want voor hen is iedere opdracht uniek. Roos en Ros heeft bewust afgezien van specialisatie in één bepaalde richting. De opdrachten die het bedrijf uitvoert, kunnen variëren van de bouwaanvraag voor een

architectenbureausP110-115.indd 115

klein project tot aan complete begeleiding van het bouwproces van grootschalige meer complexe projecten. Medewerkers worden competentiegericht aangestuurd. Op deze manier wordt de aanwezige kennis en kunde optimaal benut. Doel van Roos en Ros is het volledig ontzorgen van de opdrachtgever. Door goed te achterhalen wat de specifieke vraag of wens van een klant is, wordt er een goed en doordacht plan gemaakt, zodat de uiteindelijke investering optimaal kan worden gebruikt. ‘Iedere euro die je uitgeeft, moet je goed uitgeven.’ Vanuit verantwoordelijkheidsgevoel voor de gebouwde omgeving wil Roos en Ros goede en hoogwaardige architectuur realiseren. ‘Met ons hoofd in de wolken en onze voeten in de klei, willen we maximaal inspelen op de kansen van de opgave. Voor ons is iedere opgave uniek.’

2-12-2010 21:51:25


architectenbureausP116-119.indd 116

2-12-2010 21:51:29


architectenbureausP116-119.indd 117

2-12-2010 21:51:43


www.atelierpro.nl architectenbureausP116-119.indd 118

2-12-2010 21:52:37


Het bureau CHNL architecten is werkzaam in de woning-, kantoren- en stedenbouw. Hiernaast begeleidt het bureau verschillende renovatie- en restauratieprojecten. Met haar oorsprong in zowel Zwitserland als Nederland tracht het bureau een architectuur te bedrijven waarin kwaliteit en diversiteit bovenaan staan. Stage Het bureau is regelmatig op zoek naar een stagiaire (M/V) (TU/HBO bouwkunde). Je werkt aan lopende projecten en prijsvragen. Doordat we met een klein team werken wordt je bij het hele proces betrokken. Wij stellen ons ten doel dat je naast het opdoen van ervaring ook vakinhoudelijk betrokken wordt bij het ontwerpproces en inzicht krijgt in de werkzaam-heden van het bureau. In ruil hiervoor verwachten wij van de stagiaire motivatie en inzet. Interesse? Mail of bel voor meer informatie.

architectenbureausP116-119.indd 119

2-12-2010 21:53:50


Interview Bjarne Mastenbroek

Wat is er in de architectuurwereld het afgelopen jaar gebeurd? Hoe is het met de Nederlandse bouwkunst gesteld? Wat heeft de crisis met architecten gedaan? En hoe staat het met de uitgedunde architectenbureaus? Ziet onze toekomst er echt zo slecht uit of is er nog een lichtpuntje? We vragen het aan niemand minder dan aan de voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten, Bjarne Mastenbroek, een man midden in het vakgebied. Architect bij SeARCH. Goedendag, om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat houdt de BNA precies in? “Goede vraag, de BNA is een maatschappij ter bevordering van de bouwkunst. Daarnaast is het een groep mensen die de bouwkunst en de beroeps uitoefening stimuleren. Eigenlijk heeft het een twee wegen functie. Wij behartigen de belangen van architecten, met zaken als de CAO, contractvorming en om de positie van het vak in het algemeen op een zo hoog mogelijk peil te houden. Daarnaast proberen we de bouwkunst te stimuleren. Er speelt wel een discussie over het feit dat wij deze twee functies onder één noemer uitvoeren, is dit wel de beste manier? De BNA is een eeuw geleden samen met de heer Berlage opgericht, maar toch blijkt dat het een niet zonder het andere kan.” Niet alle architecten zijn lid van de BNA, waarom is dit precies? “Heel simpel, er zouden in theorie 5 á 6 bonden kunnen zijn, maar er is in Nederland maar één bond. Er is geen andere, dat is lang geleden wel zo geweest. Tegelijk is Nederland maar een klein land. Er zijn 6000 praktiserende architecten in Nederland, samen met alle werknemers van alle bureaus zaten we vroeger rond de 20.000 personen, nu is “Architecture begins where engineering ends.” - Walter Gropius

Interview2_Bjarne_P120-123.indd 120

120

2-12-2010 22:00:57


dat teruggevallen tot zo’n 15.000 personen. Dit is natuurlijk een relatief kleine groep. En het is op vrijwillige basis, omdat we een titel beschermen en geen beroep beschermen. Er zal in toenemende mate een behoefte zijn, ook steeds meer een soort noodzaak zijn om je als student meer te oriënteren op dit soort zaken. Omdat het in de toekomst niet meer een heldere splitsing zal zijn tussen student en architect. Want als je na 2015 afstudeert zal je nog twee jaar ervaring op moeten doen voor jij je als architect mag inschrijven. BNA heeft zich bereid verklaard om die inbedding van de beroepspraktijk ervaringsjaren te faciliteren, we gaan dit bij onze leden onder de aandacht brengen en om hiervoor ook ruimte te vinden hoe dit gefaciliteerd wordt. Hierdoor zal het voor studenten bouwkunst aantrekkelijker zijn om zich in hun studiejaren al lid te maken van de BNA.” Het was ons, als student, nog niet bekend dat je al tijdens je studie lid kon worden van de BNA. “Wij zijn op dit moment ook druk bezig om die bewustwording te creëren om als student al bij de BNA lid te zijn. Ten eerste is het voor studenten heel goedkoop, het is maar 5% van de normale lidmaatschapprijs [18 euro, red]. Hiervoor krijg je het BNA blad maandelijks opgestuurd met informatie over heel veel zaken die je in je studie niet onderwezen krijgt. Je krijgt korting op vele cursussen die wij vanuit de BNA faciliteren. In het blad staat ook waar je kennis en informatie vandaan kan halen, o.a. vanuit andere onderzoeken van architecten.” Hoe zou een student lid kunnen worden van de BNA? “Via www.bna.nl/wordlid kun je een inschrijfformulier voor het student-lidmaatschap 121

Interview2_Bjarne_P120-123.indd 121

downloaden. Daar staat ook op een rijtje wat je terugkrijgt voor het lidmaatschap.” Wat is uw functie als voorzitter van de BNA precies? “De voorzitter is het gezicht naar buiten. Ik vertegenwoordig de BNA-leden bij bijvoorbeeld de overheid en andere bouwpartners. Daarnaast ben ik een aanspreekpunt voor leden. Bij het bureau van de BNA werken 20 fulltime medewerkers. Zij worden aangestuurd door directeur Fred Schoorl.” Is dit altijd een bekende naam uit de architectuur wereld? “De laatste jaren is het ons streven om een voorzitter te kiezen die allereerst midden in het vak staat, met een eigen praktijk die architectuur maakt die er toe doet. En die in staat is de wensen, de noden en de kwaliteiten van architecten goed te verwoorden. En architecten in te bedden in het maatschappelijke verkeer van werk met een bureau in alle functies. En wat ik doe is voornamelijk het contact onderhouden met belangrijke partners waar we mee moeten overleggen. Er zijn heel veel partijen waar wij mee om de tafel zitten, o.a. de markt partijen, de publieke partijen, de gemeenten, Den Haag, de rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en de andere branches.” Wat is er in het afgelopen jaar eigenlijk zo veranderd in de architectuurwereld? Gelet op de crisis, duurzaamheid en dat soort zaken? “Ik was zelf al een aantal jaren voor mijn voorzitterschap bezig met het probleem en de frustratie dat architecten een marginale rol spelen in het hele ontwikkel en bouwproces. En als het nou zou zijn dat anderen die rol beter hebben opgepakt dan zou je moeten zeggen, er is niets aan de hand. Maar het probleem

“Architecture is the will of an epoch translated into space.” - Ludwig Mies van der Rohe

2-12-2010 22:00:57


waar architecten tegenaan lopen is gewoon dat ze een klein onderdeel van het bouwproces doen, ze zijn veel tijd kwijt aan overleg. En wat je ziet is dat we aangekomen zijn bij een tijd waarop we door het ijs zakken, het is niet meer sterk genoeg om erop te schaatsen. En we willen dat het ijs weer steviger wordt en dat we weer gewoon kunnen schaatsen. Je zou zeggen dat doordat je alleen de ontwerpende kant op je neemt, je meer zou kunnen ontwerpen, maar wat je ziet is dat we juist minder ontwerpen. Omdat we steeds meer bezig zijn met overleg met de mensen die de calculatie maken, de mensen die de directie voeren en de planningen doen. En door al deze vergaderingen, gaat het proces echt te langzaam, dat zie je, gebouwen zijn onevenredig duur geworden en het is onevenredig complex geworden. De bouwfouten zijn niet radicaal teruggetrokken. Dus je zou toch weer terug moeten naar een meer centrale rol, maar niet op de oude manier. Maar op een manier waarop je dat kan doen in de vorm van een netwerk, je zegt dat je dat niet in huis doet, maar dat je kan zeggen ik huur dat in of ik doe het samen met partijen waarmee je een duurzame samenwerking hebt zodat je ook weet hoe iemand het doet. Daar heb je veel meer aan dan dat je dat met een tiental partijen doet die elkaar niet goed kennen. De ervaring van veel architecten is dat dit stroef verloopt.” De architect zou te veel een manager zijn geworden in plaats van een ontwerper? “Ja, architect is het beroep met het groots aantal vergaderingen per week. En dat is wel vrij bizar. Maar we willen echt dat dit ook duidelijk wordt voor opdrachtgevers, juist nu, nu de architect de vrije keus heeft uit: ontwerper te zijn, de allrounder te zijn die alles doet of dat ze een ander specialisme hebben, maar dat ze dat goed communiceren naar een

opdrachtgever toe, zodat de opdrachtgever ook een keuze heeft. De architect is niet degene die alles doet, hij wil alleen een zinvolle greep hebben op dat wat hij samen met zijn opdrachtgever bedenkt. Dat is iets dat al langer speelt, al zo’n 10 jaar, dat je ziet dat dat problematisch aan het worden is. Daarnaast is er de laatste twee jaar de crisis erover heen gegaan, dat brengt natuurlijk problemen met zich mee door de terugloop van werk, maar wij denken juist dat er heel veel architectonisch werk nodig is. Dat er heel veel architectonisch werk gebeuren moet omdat de opdrachten steeds complexer worden. Er moet steeds meer duurzaamheid in verwerkt worden, functie menging, hergebruik van gebouwen, hele complexe of juist kleine opgaves en dat brengt ons erbij dat wij denken dat er op termijn juist meer architecten nodig zijn. Maar dat moet wel goed gedaan worden, dus je moet met elkaar afspreken dat je dat goed gaat doen.” Nu over uw bureau, SeARCH, waarmee u recentelijk twee green good design awards heeft gewonnen. Zijn jullie al lang bezig met jullie bureau met duurzaamheid? Is dat een kernpunt? “Het is eigenlijk dubbel. Duurzaamheid is een container begrip geworden waar heel veel verwarring en onduidelijkheid over bestaat. Wij zijn daar op een hele andere manier mee bezig geweest, wij zijn een bepaald type bureau dat werkt aan hele speciale projecten, juist projecten waar duurzaamheid niet een letterlijke vorm van duurzaamheid is maar vaak ontstaat duurzaamheid door dat het gebouw een bewustwordingsproces op gang brengt. Dat begon al met het gebouw voor Natuurmonumenten en de Posbank, daar neem je duurzaamheid als het ware automatisch in mee, omdat je een hele andere kijk hebt op wat architectuur vermag.

“Cities are the greatest creations of humanity.” - Daniel Libeskind

Interview2_Bjarne_P120-123.indd 122

122

2-12-2010 22:00:57


We hebben nooit opdrachten gedaan die heel generiek zijn, zoals heel veel vierkante meters kantoren langs de snelweg waarvan nog niet bekend was wie het zou huren, daar hebben wij nooit aan gewerkt. Omdat we denken dat dat geen goede kwaliteit is. Je moet niet op die manier Nederland vol willen bouwen. Daarnaast vonden wij dat we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid graag mee willen nemen maar op een hele andere benadering dan dat we het naast de meetlat van greencalc houden. Wij hebben een andere benadering waarbij we het veel holistischer aanpakken, waarbij we alle aspecten van bouwen bekijken. Waarom je het doet en als je het dan doet moet je het goed doen. En wat is dan goed doen? Daar zit zoals bij de ambassade in Ethiopië bij dat we vinden dat je met lokale partners moet werken, lokale materialen moet gebruiken en alleen het noodzakelijke moet invliegen. Daarnaast hebben we ook een heel opleidingstraject opgezet voor al die lokale mensen die met je meewerken, nou dat is echt fantastisch gelukt. De meeste mensen waarmee we daar hebben samengewerkt hebben op dit moment de beste bureaus van Ethiopië. Dat vonden wij heel interessant om te doen. En met de huidige generatie gebouwen waar we aan werken proberen we nog een stap verder te gaan door nul energie te promoten, door extreem laag energie gebruik, dat is toch een van de belangrijkste aspecten.” Welke projecten bent u afgelopen jaar mee bezig geweest en welke zijn in het afgelopen jaar gerealiseerd? “Waar we mee bezig zijn op dit moment is bijvoorbeeld het hergebruik van een pakhuis in Enschede, dat we helemaal horizontaal doorzagen en 2,5 meter optillen, waardoor de te lage verdiepingshoogte gebruikt kan worden als museumruimte. We graven de onderste 123

Interview2_Bjarne_P120-123.indd 123

verdieping uit waardoor die ook voldoende hoogte krijgt en de dakverdieping hogen we op door het dak op te tillen. Zo zie je dat je een gebouw op een hele vanzelfsprekende, maar spectaculaire manier, kunt hergebruiken. We bouwen nu de meest duurzame school. Wat je zie bij veel projecten is dat de duurzaamheid er uiteindelijk uit bezuinigd wordt. Bij ons lukt het nu om het te bouwen, het is nu bijna klaar. We hebben ook een extreem duurzame villa gebouwd is Zwitserland, daar is de prijs ook voor gewonnen. We hebben net de Synagoge opgeleverd in Amsterdam. En we zijn nu bezig met een geheel autarkisch hotel in Zwitserland, wat helemaal zijn eigen energie opwekt. En nog een nieuwe villa in Zwitserland. We zijn bijna klaar met een groot conferentiecentrum in Denemarken, ook eigenlijk analoog aan Vals en de ambassade in Ethiopië, waar in we een hoogteverschil opnemen waardoor we niet het monumentale gebouw ernaast verstoren.” Dat zijn veel projecten als ik het zo mag noemen, heeft u in al die projecten een hand? Wat doet u precies binnen die projecten? “Ik stuur het bureau nog steeds aan, dat doe ik samen met Uda Visser, wij vormen de directie.” Maar ontwerpt u ook nog? “Ja daar begint het mee, dat doen wij altijd zelf. En dat doen wij dan samen met een drietal architecten teams, die dat vooral nader uitwerken samen met de medewerkers binnen dat team. Daar hangen dan weer een aantal bouwkundigen aan en een heleboel stagiaires.” Hartelijk dank voor dit interview.

“Architecture tends to consume everything else, it has become one’s entire life.” - Anre Jacobsen

2-12-2010 22:00:57


Gerealiseerd

Haagse Hogeschool Syb van Breda Delft Oktober 2009 Hogeschool

Dee And Charles Wyly Theater REX/OMA Dallas Oktober 2009 Theater

“If a building becomes architecture, then it is art. � - Arne Jacobsen

Untitled-1 124

Villa Vals SeARCH & CMA Vals December 2009 Vakantiehuis Good Green Design Award

124

2-12-2010 21:56:05

De N Con Alm Maa Bibil


De Nieuwe Bibilotheek Concrete Architectural Associates Almere Maart 2010 Bibiliotheek

125

Untitled-1 125

Balancing Barn MVRDV Graafschap Suffolk Oktober 2010 Vakantiehuis Onderdeel van Living Architecture

De Zwarte Parel Studio Rolf.fr & Zecc architecten Rotterdam September 2010 Woonhuis & Atelier

“I believe that the way people live can be directed a little by architecture.� - Tadao Ando

2-12-2010 21:56:09


126

Untitled-1 126

2-12-2010 21:56:11


127

Untitled-1 127

2-12-2010 21:56:13


Bouwkunde Bachelorprojecten BSc BSc BSc BSc BSc BSc

1 2 3 4 5 6

-

P P P P P P

130 132 134 136 138 140

Bouwkunde aan de Berlageweg P 142

Bouwkunde aan de Julianalaan P 146

Stylos paviljoens Algemeen - P 150 Blackbox - P 151 ScafFold - P 152 Laaven - P 153

128

Bouwkunde1_128-135.indd 128

2-12-2010 22:48:51


Bachelor projecten 2009/2010

BSc 1 In het eerste ontwerpproject van je studie Bouwkunde in Delft word je meteen in het diepe gegooid. Er wordt gevraagd om een compleet ontwerp te maken voor een atelierwoning met een tuin en die te verankeren in een nieuwe buurt met openbare ruimte en een goede relatie met de omliggende stad en het naastliggende landschap. Al gauw kan er worden ontdekt waar je belangstellingen en je talenten liggen. BSc 2 De opgave is het ontwerpen van een ‘sustainable’ tentoonstellingscentrum bij het IJsseloog, een slibdepot in het Ketelmeer. Veel aandacht moet worden besteed aan ruimtelijke, draag- en bouwconstructieve aspecten en aan het klimaatontwerp. Belangrijk hierbij is dat het gebouw gerealiseerd wordt met de meest doelmatige en duurzame inzet van middelen. Toepassing van technische kennis om tot een verantwoorde oplossing te komen is noodzakelijk. Het eindproduct is een integraal ontwerp waarin genoemde aspecten verwerkt zijn. BSc 3 Het ontwerpproject Stad & Woningbouw betreft de transformatie van het terrein van de DSM in Delft, voorheen Gist-Brocades, tot woongebied. Gevraagd wordt de nu gesloten locatie open te breken en in relatie te brengen met de rondom zeer verschillende delen van de stad en voor de plek geëigende woonsferen te creëren met de bijbehorende woningontwerpen. Het ontwerp dient milieubewustzijn te tonen.

BSc 4 De opdracht is om het gemeentehuis Westland in Naaldwijk te ontwerpen. Het accent in dit project ligt op het integraal architectonisch ontwerpen, toegespitst op vorm en functie. Er wordt gewerkt in groepsverband en iedere student speelt de rol van een van de betrokken partijen: architect, constructeur, installatiedeskundige of geveldeskundige. Gezamenlijk wordt het uiteindelijke ontwerp gemaakt en gepresenteerd. BSc 5 Tijdens de minor kun je ervoor kiezen om stage te gaan lopen, te studeren in het buitenland of gewoon te kiezen voor een van de minor programma’s van Bouwkunde. Voorbeelden zijn House of the Future, Beauty of Things en Imagination. Er zijn ook minors in samenwerking met Industrieel Ontwerpen zoals Retail Design en Interactive Environment. Het is van belang om ruim van tevoren te bedenken wat je interessant vindt om te doen. BSc 6 Het eindproject bestaat uit twee delen. In de eerste deel gaat het over gebiedsontwikkeling van een bestaand stedelijk gebied waarvan het huidige gebruik niet goed aansluit bij de locationele en financieel economische potenties; de integrale planontwikkeling van de Binckhorst. In het tweede deel werkt ieder student aan zijn eigen domeinspecifieke uitwerking, te kiezen uit Architectuur, Stedenbouw, Real Estate, RMIT en Engineering. Binnen elk domein zijn er meerdere ontwerpopgaven te kiezen.

129

Bouwkunde1_128-135.indd 129

2-12-2010 22:48:51


BSc 1 Huis en Verankering Geerte Baars

Vanuit de locatieanalyse zijn twee aspecten opgemerkt; de zichtlijnen en de relatie tussen open en gesloten in het gebied. Op basis van de zichtlijnen ontstaan de vormen van de kavels en de woningen. Er wordt een beeldroute gecreëerd door de locatie een belevenis te bieden tussen ‘open’ en ‘gesloten’. Dit door afwisselend woningen dicht tegen elkaar te zetten, dan een open ruimte te creëren. De vorm van het huis was al meteen bepaald door het raster, namelijk een ruit. De vele vloerniveaus, die tot het dak zijn doorgevoerd, zijn een gevolg van de verspringingen in de locatie hierdoor zijn er ook amper scheidingsmuren nodig. Qua indeling zit het leef- en het slaapgedeelte in de beide ‘gesloten’ privé hoeken en het atelier en de hal in de beide ‘open’ hoeken van ruitvormige woning. Het atelier in de woning bestaat uit twee ‘verdiepingen’, een open gedeelte en een gesloten gedeelte. Het ‘open’ gedeelte ligt weer in de ‘open’ hoek, aangrenzend aan de beeldenroute en heeft alleen een dakterras boven zich. Het ‘gesloten’ deel ligt voor het grootste gedeelte onder de grond in de dichte hoek, het krijgt licht van boven doordat het woongedeelte niet tot in de hoek doorloopt. Een centrale trap in het midden van de woningen verbreedt zich op de verdiepingen zodat daar een ruime trapaansluiting ontstaat. Daarnaast zijn er ook nog trappen langs de gevel, die de gevel zo volgen dat ze van buiten af niet te zien zijn. De gevel heeft als thema ‘zonnestralen’ die vanuit hoek punten van de gevel bij de dichte hoeken uiteen lopen naar de hoekpunten “Make no little plans; they have no magic to stir men’s blood.” - Daniel Burnham

Bouwkunde1_128-135.indd 130

130

2-12-2010 22:48:59


van de gevel van de open hoeken. Hierdoor genieten het atelier en de hal veel licht en zijn open terwijl de leefgedeelten in de andere twee hoeken van de ruitvormige plattegrond juist meer gesloten lijken te zijn. Door deze gevel zijn de vloerniveaus ook duidelijk zichtbaar geworden van buitenaf. Zo heb ik dus twee elementen uit de omgeving van het gebied; de zichtlijnen en het thema ‘open’ en ‘gesloten’ verankerd in mijn ontwerp. Beginnend met het verdelen van de kavels tot het ontwerpen van de gevel. Het op deze manier ‘kloppend’ maken van een project vind ik één van de leukste dingen van deze studie.

131

Bouwkunde1_128-135.indd 131

“Architecture is the reaching out for the truth.” - Louis Kahn

2-12-2010 22:49:22


BSc 2 Gebouw en Constructie Juan Carlos Gaviria Moreno

Voor een afgelegen gebied in het IJsselmeer kregen we de opdracht om een tentoonstellingsgebouw te maken. Het gebouw moest zelfvoorzienend zijn en architectonische kwaliteit uitstralen. Ook was het van belang dat het comfortabel zou zijn voor de gebruikers en een goede draagconstructie zou hebben. Uitgaand van deze punten heb ik me vooral gefocust op de routing en de duurzaamheid van het gebouw. Een spannende routing zorgt ervoor dat mensen met interesse kijken naar een mogelijke tentoonstelling. Zonder elektriciteit of wateraansluiting vond ik belangrijk om het gebouw zo zuinig mogelijk te maken en zoveel mogelijk onuitputbare bronnen te gebruiken. Het gebouw bestaat uit een houten kern waar alle ruimtes zich bevinden en een kas eromheen waar de ontsluiting is gelegen. De houten kern hoeft niet van hard hout te zijn of te worden bewerkt. De Kasgedeelte is een goedkoop omhulsel die regen en wind tegenhoudt. Zo worden de eigenschappen van de materialen optimaal benut. De glazen doos heeft bovendien een belangrijk effect voor het klimaat. In de zomer kunnen er grote oppervlaktes open waardoor er veel lucht circuleert. In de winter kan juist een broeikaseffect plaatsvinden. Dit is gunstig voor de stookkosten. De energie die toch nodig is zal uit zowel wind als zonnepanelen gehaald worden. Met het principe van horizontale windmolens kan er altijd energie gewekt worden. In de zomer zullen de zonnepanelen optimaal werken en in de winter de windmolens waardoor het hele jaar door een constante energietoevoer is. Zoals eerder genoemd is de routing erg “I believe in God, only I spell it Nature.� - Frank Lloyd Wright

Bouwkunde1_128-135.indd 132

132

2-12-2010 22:49:32


belangrijk. Alle ruimtes zijn visueel met elkaar verbonden maar niet op fysieke wijze. Mensen worden dan geprikkeld om naar de volgende ruimte te gaan. Alle trappen zijn tussen de houten en de glazen doos gelegen. Zo fungeren de trappen als uitzichtpunten. Het gebouw heeft op strategische hoekpunten uitzichtplatvormen die de bezoeker de gelegenheid geven om naar het mooi uitzicht te kijken. Deze knooppunten zijn ook de verbinding tussen de ruimte in de houten doos en tussen het glas en de hout. Zo heeft men het gevoel dat hij/zij continu naar binnen en buiten gaat en iets nieuws ervaart zonder nat te worden. Ook in ruimtes waar niets wordt tentoongesteld moet je kunnen genieten. In dit 133

Bouwkunde1_128-135.indd 133

geval kun je naar buiten kijken en naarmate je hoger komt wordt het uitzicht mooier. Het is dus een erg eenvoudig concept: een doos in een doos die de spanning haalt uit de routing, de materialisatie, het klimaatbeheer en de verschillende kansen die het gebied biedt.

“Our time is so specialised that we have people who know more and more or less and less.� - Alvar Aalto

2-12-2010 22:49:35


BSc 3 Stad en Woning Laura Vester, Jay-Yang Li en Jetske van der Wouden

Het grid komt voort uit het omliggende industrie gebied en de oude bebouwing. Er is een diagonale lijn door het gebied getrokken. Deze loopt vanaf de brug tot en met de weg van het Agnetapark. De twee lange lijnen die door het gebied zijn getrokken dienen als een bebouwingsgrens. De grond die buiten deze lijnen valt wordt niet bebouwd en is dus bedoeld voor groen. Alles binnen deze lijnen wordt wel bebouwd. Alleen de bestaande of gerecyclede bebouwing ‘speelt’ met deze grens. Door het grid wat over het gebied is geplaatst, ontstaan er zones. Elke zone heeft zijn eigen type bebouwing. Over het hele gebied gezien lopen de hoeveelheid lagen op en dan weer af. Dit creëert een vloeiend beeld in tegenstelling tot het harde grid. In elke zone zijn bebouwingsblokken geplaatst. Net als de lagen loopt de compactheid van deze blokken op en dan weer af. Een hoge FSI in het centrum zorgt ervoor dat het gebied wel uit veel groen kan bestaan maar dat het gebied ook veel woongelegenheid biedt. Om een hoge FSI te creëren in het centrum komt daar compacte hoogbouw te staan; blokken die uit kleine appartementen bestaan. Het doel van een autoluw gebied is om het gebied veiliger te maken voor fietsers en voetgangers maar ook omdat het beter is voor het milieu. Het gebied heeft daarom maar één grote weg waar 50 kilometer per uur gereden mag worden en die zo min mogelijk door het gebied loopt. Deze weg loopt over de “Architecture arouses sentiments in man. The architect’s task is to make those sentiments more precise.” - Adolf Loos

Bouwkunde1_128-135.indd 134

134

2-12-2010 22:49:48


diagonale lijn en over de onderzijde van het gebied. Bewoners moeten wel met hun auto bij hun voordeur kunnen komen daarom is er een circuit eenrichtingsverkeer of doodlopende straten aan het grid toegepast. Aan beide kanten van het gebied ligt groen in de vorm van een park; het Agnetapark en het parkje met de watertoren. Deze groene lijn trekken we over het zuidelijke deel van het gebied heen. Aan het noorden van het gebied wordt Delft langzaam landelijk. Om een link tussen het noorden van het gebied en wat er boven ligt te plaatsen komen hier alleenstaande of 2-onder1-kap woningen te staan met eigen tuin. Om de groene lijn die over het zuidelijke gedeelte van het gebied loopt te realiseren krijgt de bebouwing die daar komt te staan een groen grasdak. Door dit te doen creĂŤren we een soort woontuin net als het Agnetapark maar dan over de daken van de woningen. Om het centrum ook groener te maken, komen in de massieve woonblokken collectieve tuinen.

135

Bouwkunde1_128-135.indd 135

“God is in the details.� - Ludwig Mies van der Rohe

2-12-2010 22:49:56


BSc 4 Een klein openbaar gebouw Sara Frikech, Rudolf Stam, Govert ten Katen, Florens Rodewijk, Tulay Zivali en Jean-Pierre Droge

Gemeente Westland is een fusie van 5 deelgemeentes. Deze gemeentes komen samen op één plek. Deze gebeurtenis vindt plaats in Naaldwijk die zelf ook deel uitmaakt van het Westland. Samen onderscheiden ze zich van Naaldwijk door letterlijk verdiept te liggen in het maaiveld, om zo van Naaldwijkse grond af te stappen. Zo markeren zij een eigen omsloten ruimte, dat uiteindelijk het Westlands platform vormt. Verschillende uitgangspunten hebben een rol gespeeld voor het ontwerpen van de stedenbouwkundige inpassing, namelijk het creëren van een uitnodigende openbare ruimte die centraal staat voor Westland en daarmee ook een gemeenschappelijk kwaliteit geven aan Naaldwijk. Ook wordt er gedacht aan het verbeteren van straatprofielen rondom gemeentehuis door de bouwhoogte te laten aansluiten bij kleinschalige kant van Naaldwijk. Een ander belangrijk punt is het behouden van ‘short-cuts’, of korte route die bestemd is voor voetgangers. Het gemeentehuis is visueel transparant tegenover de bezoeker. De verschillende functies binnen het gebouw moeten op een overzichtelijke manier geplaatst worden en de openbare ruimte, het plein, kan dienen voor verschillende publieke programma’s zoals bijeenkomsten, evenementen en markten. Op deze manier ontstaat er een interactie tussen het gebouw, het plein en de gebruikers. Het Westland telt ongeveer 100.000 inwoners, het nieuwe gemeentehuis is een gebouw die de inwoners samen delen en gebruiken. Het is een plek waar zij elkaar ontmoeten. Jammer genoeg is deze ontmoeting vaak vluchtig van

“To provide meaningful architecture is not to parody history but to articulate it.” - Daniel Libeskind

136-141-PROJECTEN.indd 148

148

2-12-2010 22:43:39


aard. Het zou daarom mooi zijn om deze ontmoeting te kunnen behouden en een plek aan te bieden waar men zich kan vermaken, ontspannen en verzamelen. Het maken van een (kaal) plein en een parkje alleen is niet genoeg. Om de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en in stand te houden, wordt het programma vergroot en losgekoppeld van het gemeentehuis. Deze programma’s worden vertaald naar verschillende volumes die op bepaalde afstand van elkaar af staan. De verhouding tussen de groottes van de volumes en de afstanden tussen de volumes is de definitie van het plein.

149

136-141-PROJECTEN.indd 149

“My hand is the extension of the thinking process - the creative process.” - Tadao Ando

2-12-2010 22:44:22


BSc 5

#02

Minor House of the Future #01

Anne Schaap & Anne van Hout

‘Van Huis naar Housch’ Ons onderzoek is gericht op het bestuderen van ruimte/vormconcepten toegespitst op het woningontwerp binnen een veranderende culturele, maatschappelijke, ecologische en technologische context. Wij hebben geprobeerd de geldende conventies van een woonhuis te onderzoeken en deze opnieuw vorm en betekenis te geven. We zijn op zoek naar een persoonlijk huis, een plek die de bewoner de mogelijkheid geeft om het aan te kunnen passen aan zijn eigen wensen en behoeften, zonder dat het steeds aangepast hoeft te worden. Daarnaast willen we reageren op de eindeloze consumptiedrang van mensen, de continue drang naar meer. Een groter huis betekent geen beter huis, meer ruimte betekent niet automatisch meer kwaliteit. Voor veel ruimtelijke kwaliteit heb je geen grote ruimtes nodig, als bewoner kun je immers slechts in één ruimte tegelijk zijn. Waardoor je altijd maar één ruimte tegelijkertijd beleeft en je van de rest van de ruimtes in het huis afsluit. Tegelijk is het niet wenselijk ruimtes te delen, bijvoorbeeld functies delen met andere mensen. Om een oplossing te zoeken voor de leegstand van veel ruimtes in de loop van de dag en niet naar een collectief gebruik te gaan, hebben we gekeken naar de verschillende functies van een huis en deze systematisch en uitgebreid onderzocht.

Het onderzoek begon door de gebruiksfuncties van het huis te definiëren en vervolgens op zoek te gaan naar een optimalisatie van deze ruimtes. Waarbij we universeel functioneel gedefinieerd hebben als het voldoen aan de primaire, lichamelijke behoeftes(hygiëne, slapen, koken). Activiteiten met een vaste plek, benodigdheden en tijdsduur. Ruimtes die een deel van de dag in onbruik zijn. Deze ruimtes kunnen geoptimaliseerd worden door ze in al hun dimensies te verkleinen, niet alleen in oppervlakte maar ook in hoogte. Dit mag echter geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de ruimte. Uniek en persoonlijk hebben we omschreven als de ruimtes waar de bewoners zelf invulling aan kunnen geven, ruimtes die kunnen voorzien in persoonlijke behoeftes. Deze ruimte is moeilijk te optimaliseren omdat deze niet universeel is. Beheersbaarheid, het delen met anderen of een continue aanpasbaarheid (flexibiliteit in de letterlijke zin) bieden niet de oplossing voor een huis dat tegemoet kan komen aan alle behoeftes en de identiteit van de bewoners. Daarom willen wij een persoonlijke, continue ruimte die diversiteit als ruimtelijke kwaliteit heeft, zodat deze zonder aanpassingen toch altijd aan de wensen kan voldoen.

“Almost every time I make a building, some people will condemn it straight to Hell.” - Arne Jacobsen

136-141-PROJECTEN.indd 150

150

2-12-2010 22:44:23


volumes

zichtlijnen

openbaar en privé

routing

151

136-141-PROJECTEN.indd 151

7500 8600

HOUSCH is een nieuwe benadering van het conventionele woonhuis, het biedt ruimte aan universele functionaliteit en voorziet tegelijkertijd in de unieke behoeftes van de bewoner zonder dat dit afdoet aan de ruimtelijke kwaliteit en beleving.

#02

De geoptimaliseerde functionele ruimtes worden geschakeld in en aan de vrije ruimte, waardoor zij niet geminimaliseerd worden in hun beleving, maar meedoen met de ruimtelijkheid van de rest. Door de geoptimaliseerde ruimtes verticaal en naast elkaar te schakelen in de ruimte, vormen zijn samen een ruimtelijke configuratie die de vrije ruimte vorm geeft; in de vrije ruimte ontstaan plekken met verschillend karakter; van intiem onder de blokken tot hoog en open, daar waar de ruimte niet begrensd wordt. Dit biedt de bewoner veel vrijheid bij de invulling, het gebruik en persoonlijke beleving.

#01

buiten toe, naar de vrije ruimte wanneer we de functies in de ruimte plaatsen. Ook waren bij het plaatsen van de functies in de ruimte naast het creëren ruimtelijke kwaliteit, de privacygevoeligheid, de frequentie van het gebruik en de te volgen routing belangrijke aspecten bij het zoeken naar de optimale configuratie.

Dak Dak

Zoals gezegd zijn de puur functionele ruimtes geoptimaliseerd in drie dimensies. Om de beleving ook te optimaliseren hebben wij veel onderzoek gedaan naar de gewenste verbinding en daarmee de open- en geslotenheid naar

“Form follows function.” - Louis Sullivan

2-12-2010 22:44:24


BSc 6 Eindproject Theater Esmee Mhili

‘Een bescheiden spiegeling’ Een nieuwe massa is gespiegeld verbonden met het oorspronkelijke hoofdgebouw. Deze nieuwe massa heeft een rationele opbouw en huisvest het overgrote deel van het programma. Het oorspronkelijke hoofdgebouw is getransformeerd tot een centrale hal. Haar ruimtelijkheid, symmetrie, solide constructie en expressieve ornamenten zijn geaccentueerd en uitgebuit. Het gebouw bevat een monumentale entree voor de bezoekers. De bezoeker betreedt centraal het oude hoofdgebouw en komt uit in een hoge imponerende hal. Eenmaal binnen biedt deze hal een overzicht van alle functies. Op de begane grond, links en rechts tussen kolommen, bevinden zich een kantine, bar en een informatiepunt van een gezondheidscentrum. Deze voorzieningen zijn voor iedereen bedoeld en altijd toegankelijk. Recht tegenover de ingang zijn de grote houten deuren van de theaterzaal zichtbaar. Zij bieden toegang tot de bovenkant van de tribune. Deze zakt 2.5 meter onder het maaiveld en komt uit op het podium. Achter het podium bevindt zich een mobiele scheidingswand. Deze scheidt de theaterzaal van de achterliggende bewegingszaal. Echter kan de wand ook omhoog gerold worden waardoor er een zaal van 144 vierkante meter ontstaat. Hierdoor kunnen er in het gebouw grotere sport- of theaterevenementen georganiseerd worden. De achterzijde van de bewegingstaal komt uit op een wintertuin die is omsloten is door een serre. In deze serre groeit er een klimop geheel door tot aan de bovenzijde van het gebouw. Tussen deze begroeiing kan men aan beide zijden via een trap een kleedkamer

bereiken. Onderweg naar boven kan met het achterliggend perceel steeds beter zien. Beide kleedkamers komen aan de andere zijde uit op een gang. Via deze gang kan men de toiletten, een uitgang of de centrale hal weer bereiken. De bovenliggende verdiepingen bevatten dezelfde symmetrische opbouw als de begane grond. Ook daar is er een centraal volume waarlangs een rondlopende gang de andere volumes ontsluit. De draagconstructie van het nieuwe volume is minimalistisch en rationeel. Het is geheel opgebouwd uit gegoten betonnen wanden en vloeren. Voor de benodigde deuren en ramen zijn sparingen gemaakt. Deze sparingen zijn allen opgevuld met expressieve eikenhouten prefab lijsten. Bij de centrale ruimtes bevinden zich glazen deuren in deze lijsten. De gevel van de gespiegelde nieuwbouw is opgebouwd uit grijs baksteen. De steen heeft dezelfde afmeting als de rode baksteen van het originele hoofdgebouw. Ook de maatverhoudingen van de volumes en raamopeningen van de nieuwe gevel, zijn afgestemd op het oude hoofdgebouw. Zo heeft de uitstekende serre van de nieuwbouw dezelfde breedte en diepte als het uitstekende volume van het oude hoofdgebouw. Zowel de hoge serre als de gebruikte baksteensoort en de toegepaste metseltechnieken, creëren een eigentijdse uitstraling. De achtergevel heeft een metselverband waarin vele bakstenen ontbreken. Achter deze “gaten” bevinden zich grote ramen, waardoor het licht via vele openingen naar binnen valt.

“I’m not left, I’m not right, I’m an architect, I attack both sides.” - Kisho Kurokawa

136-141-PROJECTEN.indd 152

152

2-12-2010 22:44:25


®MIT eindpresentatie: Educatie centrum Esmee Mlihi 1352911

Doorsnede B’B

A

14

14

A3

A 3

1

14

3

18

12 11

9 8 12

‘A

12

B

13

14

14

14

Schaal 1:200

1ste

1ste

1ste

2de

4

4

6

6

4

N

N Schaal 1:100 Schaal 1:100Schaal 1:100

4

Schaal 1:200

11

4

2de

4

3de 4

4

7

4

4

4

4

4

11

11

16

16

4

5

5 5

5

4

4

5

5 5

5

16

16

4

4 4

4

4

5

5

5

5

5

5

7

15 4

4 4

7

4

Entree, ontvangst Infrastructuur Kantine Studielokalen Instructielokalen Bibliotheek mediatheek & repro Theaterzaal Bewegingszaal Handenarbeid Gezondheidsadvies Sanitair Opslag Kantoren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4

16 5

5

5

15

16

5

4 4

4

Schaal 1:100

5

16 55

15

3de 16

Schaal 1:100

3de

7

4

4

3de

4

4

4

7

4

4

4

4

3de

Schaal 1:100

4

4

2de

6

4

N

2de 4

4

4

2de

10 N

10 13

Schaal 1:200 Schaal 1:200Schaal 1:200

A

10

1013

®MIT eindpresentatie: Educatie centrum Esmee Mlihi 1352911

Doorsnede B’B

13

‘A

9

11

B

11

11

B

11

N

10

‘A

9 1 8

11

3

®MIT eindpresentatie: ®MIT eindpresentatie: ®MIT Educatie eindpresentatie: centrum Educatie Educatie centrum centrum Esmee Mlihi Esmee 1352911 Mlihi Esmee 1352911 Mlihi 1352911

DoorsnedeDoorsnede B’B Doorsnede B’B B’B

‘B

‘B

‘B

Begane grond Begane met grond kavel Begane met grond kavelmet kavel

5

55

Entree, ontvangst Entree, ontvangst 1 Entree, ontvangst 1 InfrastructuurInfrastructuur 2 Infrastructuur 2 Kantine Kantine 3 Kantine 3 StudielokalenStudielokalen 4 Studielokalen 4

1 2 3 4 5 Bibliotheek Bibliotheek 6 Bibliotheek6 6 mediatheek &mediatheek repro 7 mediatheek & repro 7 & repro 7 Theaterzaal Theaterzaal 8 Theaterzaal 8 8 BewegingszaalBewegingszaal 9 Bewegingszaal 9 9 15 15Handenarbeid Handenarbeid 10 Handenarbeid 10 10 Gezondheidsadvies Gezondheidsadvies 11 Gezondheidsadvies 11 11 Sanitair Sanitair 12 Sanitair 12 12 13 5 5Opslag 5 Opslag 13 Opslag 13 Kantoren Kantoren 14 Kantoren 14 14 5 Instructielokalen 5 5 5Instructielokalen 5 Instructielokalen

16

Entree, ontvangst Infrastructuur Kantine Studielokalen Instructielokalen Bibliotheek mediatheek & repro Theaterzaal Bewegingszaal Handenarbeid Gezondheidsadvies Sanitair Opslag Kantoren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Schaal 1:100 Schaal 1:100Schaal 1:100

16

Schaal 1:100

153

136-141-PROJECTEN.indd 153

“To create architecture is to put in order. Put what in order? Function and objects.” - Le Corbusier

2-12-2010 22:44:41


De Berlageweg Nina Verkerk

De feiten op een rij Architect: Architectenbureau Van den Broek en Bakema Prijsvraaginzending: 1956 Levensduur: 1970 – 2008 Formaat: 30.407 m² Hoogte: 13 bouwlagen Bouwkosten: 32.000.000 gulden Inspiratie: de 5 onderwijsjaren Stroming: functionalistische, nieuw-zakelijke traditie

De helft van de huidige studenten dat op Bouwkunde rondloopt, kent het oude gebouw van Bouwkunde alleen van verhalen. Zo blijkt: tijd heelt alle wonden. Toen het gebouw werd opgeleverd was er veel commentaar, ook de jaren daarna functioneerde de faculteit niet altijd zoals gehoopt. Niettemin lijkt de aanvankelijke kritiek na de brand te worden overschaduwd door emotie en nostalgie waardoor het gebouw als heel positief herinnerd wordt. Het ontwerp In eerste instantie wilde de faculteit niet weg van de Oude Delft in het centrum, maar door een toenemend ruimtetekort en het ontstaan van financieel draagvlak is in 1955 besloten uit te breiden. Een ontwerp voor een nieuwe faculteit voor Bouwkunde Technische Hogeschool te Delft werd een gesloten prijsvraag, gewonnen door Architectenbureau Van den Broek en Bakema. In 1956 had de afdeling Bouwkunde 370 studenten, de nieuwe faculteit zou ontworpen worden voor 450 studenten, maar al snel werd dit aantal bijgesteld op 850. Toen het gebouw in 1970 werd opgeleverd waren er 1.650 studenten en bij de brand in 2008

was het aantal studenten ongeveer 3.000. De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp waren het verbeteren van het contact tussen student en docent en de overgang van het publieke naar het meer private deel en hiermee het contact tussen binnen en buiten. Deze uitgangspunten vormden een meer publieke laagbouw van uitkragingen waar bestemmingen als de bibliotheek, kantine, collegezalen en handtekenzalen waren. Deze uitkragingen kwamen samen in de centrale hal (straat), waar ook de liften naar de hoogbouw waren. De hoofdopzet voor de hoogbouw is afgeleid van het onderwijsprogramma. Het onderwijsprogramma was verdeeld in vijf onderwijsjaren, ieder onderwijsjaar kreeg twee verdiepingen; zo begon je als eerstejaars in de onderste laag en naarmate je studie vorderde, steeg je ook meer in het gebouw. Deze verdiepingen waren ingedeeld als grote flexibele ateliers, geïnspireerd door democratie. Echter bleek na de oplevering al snel dat de studenten behoefte hadden aan kleinere intiemere ruimtes (struggle for

“I prefer drawing to talking. Drawing is faster, and leaves less room for lies. ” - Le Corbusier

ArtikelBerlageweg.indd 142

142

2-12-2010 22:10:10


privacy) om de rumoerigheid tegen te gaan, wat als gevolg had dat iedereen met schotten en gekantelde tafels de ruimte afbakende. De stijging in onderwijsjaren bleek tevens geen praktische oplossing, tijdens een herindeling als gevolg van een onderzoek in 1998 bleek het combineren van afdelingen een betere oplossing. De vorm van het gebouw is gekozen om een geleidelijke overgang tussen de algemene (publieke) omgeving naar de specifieke (privé) ruimtes te vormen. Belangrijk is het contact tussen binnen en buiten waardoor er een open gebouw ontstaat, materiaalgebruik laat dit zien in interieur en exterieur. De straat in het algemene deel van het gebouw zorgt onder andere voor deze overgang, bijvoorbeeld door middel van een grote glasgevel, het doortrekken van de vloertegels van buiten naar binnen en het toevoegen van straatelementen als telefooncellen en de Stylos Bookshop.

143

ArtikelBerlageweg.indd 143

De straat werd een geliefde en levendige ruimte in het gebouw en werkte heel goed als ontmoetingsplek of voor het houden van feesten als BkBeats en de eindejaarsborrel. Veel studenten vonden het gebouw in eerste instantie saai en zakelijk. Maar naarmate studenten hun studie vervolgden, kregen ze meer waardering voor het gebouw. Het gebouw werd gebruikt als studieobject en model. Volgens Paul Bouw wordt dit gebouw alleen gewaardeerd door een architectuurliefhebber: ‘architectuur voor architecten’. Door Paul Groenendijk wordt het zelfs ‘een perfecte architectuurschool’ genoemd. De belevingen liepen zeer uiteen, maar na de aanpassingen waarmee in 2004 begonnen was, moest het gebouw weer helemaal van de moderne tijd zijn. Helaas heeft het gebouw nooit deze euforie mogen meemaken.

“Less is a bore.” Robert Venturi

2-12-2010 22:10:24


De brand Op 13 mei 2008 ontstond door een kortsluiting in een koffiezetapparaat op de zesde verdieping een kleine brand. De brandweer was vlot ter plaatse maar kon al snel niet meer van binnenuit blussen vanwege het instortingsgevaar van de mezzanine. Aan het einde van de dag was het gebouw geheel afgebrand, waarbij vele papieren, scripties en onderzoekmaterialen verloren zijn gegaan. De rookontwikkeling en asbest verspreidden zich bijna tot buiten Delft waardoor er een rampenplan opgezet moest worden. Het nieuws verspreidde zich snel via internet, televisie, (nationale) kranten en architectuurtijdschriften. Voor iedereen die verbinding had met de faculteit, was dit een dag die niet snel vergeten wordt. Maar de spirit bleef positief. In korte tijd stonden er vier grote tenten met een oppervlakte van 1.650 vierkante meter op het sportterrein naast de afgebrande faculteit. In september 2009 hadden de nieuwe eerstejaars al les in het huidige gebouw aan de Julianalaan. Op 12 mei 2010, twee jaar na de brand, organiseerde Stylos een moment waarop teruggedacht kon worden aan de oude faculteit door het uitzenden van een film van de sloop van Bouwkunde door Oranje B.V. In deze film wordt de werkwijze uitgelegd en herleef je de brand en de sloop opnieuw, stap voor stap. Het probleem asbest wordt uitvoerig behandeld en je ziet hoe het archiefmateriaal uit de bibliotheek gered kon worden. Obstakels en uitdagingen die het sloopbedrijf tegenkwamen worden uitgelegd en geïllustreerd. Mooie beelden van een veelvuldig bediscussieerd gebouw dat, nooit wil, kan en mag worden vergeten. Bronnen en afbeeldingen 1. Gebouw voor Bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft, Bouw, no 23, 5-6-1971 2. Thesis; Faculteit Bouwkunde 1971-2008; Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Justine Timmermans 3. Film Sloop van Bouwkunde, Oranje B.V, www.stylos.nl 4. Expositie Bouwkunde 2008, verschillende fotografen “Form follows function.” - Louis Sullivan

ArtikelBerlageweg.indd 144

144

2-12-2010 22:10:42


145

“De brand in het faculteitsgebouw Bouwkunde in Delft is de grootste ramp die universitair Nederland ooit heeft getroffen� - Ronald Plasterk, oud minister van Onderwijs

ArtikelBerlageweg.indd 145

2-12-2010 22:11:34


De Julianalaan Virpi Heybroek

Op 14 mei 2008 had niemand ooit gedacht dat we na die zomer alweer kon ontwerpen in een echt gebouw in plaats van het kleurrijke, gezellige tentenkamp. (Gelukkig werd het net zomer.) We hebben nu weer ons eigen plekje. Na twee jaar is het eindelijk definitief, wij blijven zitten waar we zitten, op een mooie, inspirerende plek. Het oude hoofdgebouw van de technische Hogeschool te Delft heeft een flinke transformatie ondergaan in een hele korte tijd, maar af is het nog steeds niet. Er staan nog een aantal dingen op het programma om van het tijdelijke gebouw een gebouw te maken waar we de toekomst mee in kunnen. De minister van Onderwijs destijds, hr. R. Plasterk, trok 25 miljoen uit voor een nieuw gebouw dat een icoon moest worden. Ookal is het volgens hem geen icoon, in vele ogen is wel degelijk een icoon, vooral voor deze tijd, waar nieuwbouw schaars moet zijn en renovatie het beeld van nu en van de toekomst is. Alle bouwkundestudenten leven dus in een referentie project van deze tijd. Maar wie zijn de mensen die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen? Het ontwerpteam van BKCity: Braaksma & Roos - coördinerend architect Fokkema architecten - programma en interieur Kossmann de Jong - interieur specials Octatube Int. B.V - technisch ontwerp serres MVRDV - interieur Oost Serre Wytze Patijn - Decaan van de faculteit Alle leden van dit team hadden al een relatie met het gebouw aan de Julianalaan of met de faculteit zelf voor ze werden gevraagd om

in de zomer van 2008 deze monsterklus te klaren. Na met elk van deze mensen te hebben gepraat snap je hoe hard ze hebben gewerkt, maar ook hoe leuk ze het hebben gevonden en hoeveel ze er van hebben geleerd. Je ziet ze nog stralen van trots als ze over die zomer en het gebouw aan de Julianalaan praten. Een ontdekkingsreis naar verborgen ruimtes en verdiepingen. Talloze discussies over gekleurde ramen en nog steeds zijn ze het niet met elkaar eens. Nu de filosofie achter de gekleurde ramen. “Fokkema architecten is binnenin het gebouw met het concept van deze kleuren gekomen om het gebouw een huiskamersfeer te geven. Als je hier langer zit voel je je echt thuis, ook omdat het de eerste keer dat je hier komt choqueert en daardoor zie je echt verschil, tussen studenten en bezoekers. Ook willen we dat het een inspirerend en stimulerend gebouw is. De gekleurde ramen komen hier een beetje uit voort. De ramen waren in een hele slechte staat en er moest veel aan gebeuren, dus verven moest sowieso en omdat wij aan de buitenkant van het gebouw ook willen laten zien dat er binnen iets veranderd is hebben we hiervoor gekozen.” Maar zelfs een petitie heeft de gekleurde ramen niet kunnen stoppen; “Ja, met de gekleurde ramen wilden we een discussie opwekken en dat is ons aardig gelukt. We wisten voor de petitie al wel dat de achterkant van het gebouw de kleur niet zou krijgen. Want het centrale bestuur van de TUDelft was het er niet mee eens en ook de bewoners van de appartementen aan de overkant waren er niet blij mee. Maar Wytze Patijn vond het wel een goed idee, vandaar is het aan de voorkant wel is doorgegaan. En nu alles meer op zijn plek valt, past het ook goed bij het interieur.”

“Architecture should speak of its time and place, but yearn for timelessness. ” - Frank Gehry

ArtikelenP146_149.indd 146

146

2-12-2010 22:26:07


147

ArtikelenP146_149.indd 147

“The straight line is ungodly.� - Friedensreich Hundertwasser

2-12-2010 22:28:00


“Design is not making beauty, beauty emerges from selection, affinities, integration, love.� - Louis Kahn

ArtikelenP146_149.indd 148

148

2-12-2010 22:28:36


Zegt Simon Streit van Braaksma & Roos, het coördinerend architectbureau van het hele project. Braaksma & Roos waren al voor de brand bij het gebouw aan de Julianalaan betrokken, zij hebben het ontwerp gemaakt voor de appartementen die Fortis in het gebouw wilde realiseren. Zij hadden het hele gebouw al grondig geanalyseerd, dit versnelde het ontwerpproces ontzettend. Fokkema architecten was al eerder bij bouwkunde betrokken, ze hadden de jaren voor de brand een uitgebreid onderzoek gedaan naar het beste programma voor de faculteit en naar de beste manier om de ontwerpateliers in te richten. Marieke van Schaaijk van Fokkema vroeg ik naar haar ervaringen die zomer; “Ja, heel kort op vakantie gegaan en heel erg hard gewerkt. Maar het was echt een ontdekkingsreis, we hebben nieuwe ruimtes gevonden die nergens op de plattegronden stonden. Ook heb ik zoveel van het project geleerd, omdat het zo absurd project was, de sprinklers werden tijdens de schetsfase naar binnen gebracht. Ook zijn veel van mijn collega’s jaloers geweest, elke architect droomde van die opdracht. Je bent zelf ook ooit gebruiker geweest van die faculteit, dus iedereen weet hoe het beter kan. Zo heeft iedereen binnen ons kantoor wel mee gedacht met dit project.” Braaksma & Roos hebben een heldere visie voor het gebouw geformuleerd. Het verlies aan imago voor de faculteit door de brand, gaf de noodzaak tot het creëren van een nieuwe, aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving. Al was het maar een gebouw voor 5 jaar. De kwaliteit van het onderwijs mag niet achteruit gaan. Het concept hebben ze bedacht vanuit de analyses die ze voor Fortis voor appartementen al hadden gemaakt. Het gebouw is ten opzichte van het gebouw aan de Berlageweg veel veranderd. De werksfeer is veranderd. Je komt je studiegenoten en docenten veel makkelijker tegen, de ellenlange wachtrijen voor de liften zijn verdwenen.

149

ArtikelenP146_149.indd 149

Het gebouw is heel sociaal, waardoor de hele studie gezelliger is geworden. Dit komt doordat het van een verticaal gebouw naar een horizontaal gebouw is gegaan. Het gebouw is ontworpen als tijdelijk gebouw, dit heeft veel invloed op ontwerpbeslissingen en materialisering. Simon Streit van Braaksma & Roos vertelt wat ze anders hadden gedaan als ze al veel eerder hadden geweten dat het gebouw niet tijdelijk was geweest. “We hadden het dak anders gedaan, omdat het houtwerk slecht was en nu moet er over een aantal jaar alsnog wat aan het dak gedaan worden. En we hadden veel andere installaties geplaatst, nu hebben we meer naar aanschafkosten gekeken en niet naar verbruikkosten. Dat proberen we op te lossen met BkCity Slim. We hadden ook over het tapijt twee keer nagedacht, het is een materiaal dat goed bij het concept past, maar je kunt het geen duurzaam gebruik van materiaal noemen.” Er zal nog veel aan het gebouw moeten veranderen om een duurzaam icoon te worden, maar BKCity Slim zal hier antwoord op moeten geven. Zal dat genoeg zijn om de minister van onderwijs, J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart, te overtuigen dat dit gebouw beter is dan een nieuw gebouw en ook 25 miljoen waard is? De feiten op een rij Oppervlakte totaal: 32.000 m2 Sprinklerleidingen: 12 km Werkplekken studenten: 1520 Werkplekken medewerkers: 456 Parkeerplaatsen: 246 plekken Fietsenstalling: 1000 plekken Status complex: Rijksmonument

“Fashion is architecture: it is a matter of proportions.” - Coco Chanel

2-12-2010 22:28:46


Stylos Paviljoens de redactie

Stylos hecht er waarde aan dat Bouwkunde studenten tijdens hun studie alvast kennis kunnen maken met het fenomeen prijsvraag. Door de jaren heen heeft Stylos een aantal competities uitgeschreven zodat studenten zich kunnen inschrijven, een extra ontwerpoefening kunnen doen (naast het reguliere curriculum) en betrokken kunnen zijn bij het definitieve ontwerp en uitvoering. Ook aan de Julianalaan is Stylos bezig met het uitschrijven van een competitie — ditmaal in de vorm van een folly: een ‘bouwwerk zonder

functie dat slechts is gebouwd als ornamenteel element’. Toch is dit niet altijd het geval. Er zijn follies die doelbewust zijn gebouwd om een statement te maken en een bepaalde gedachte over te brengen. Met de Stylos folly willen we dit ook bereiken. De folly moet een uithangbord worden voor de faculteit en voor Stylos. Via de folly willen we een visie op de buitenwereld kenbaar kunnen maken, vooral op het gebied van duurzaamheid. Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van alle gerealiseerde paviljoens tot nu toe.

Naam: n.t.b. Jaar: 2011 Adres: Julianalaan 132 Ontwerpers: n.t.b. Materiaal: n.t.b Budget: 50.000 euro Status: Nog te realiseren

“Buildings, too, are children of Earth and Sun.” - Frank Lloyd Wright

ArtikelPaviljoens.indd 150

150

2-12-2010 22:50:52


Blackbox

Naam: Blackbox Jaar: 2007 Adres: Berlageweg 1 Ontwerpers: Martijn de Geus en Philip Mannaerts Materiaal: Hout Status: Afgebrand

151

ArtikelPaviljoens.indd 151

“Less is more.” - Ludwig Mies van der Rohe

2-12-2010 22:51:18


ScafFold001

Naam: ScafFold001 Jaar: 2000 Adres: Berlageweg 1 Ontwerpers: David Philipsen en Johan van Lierop Materiaal: Steigeronderdelen Kosten: 600.000 gulden Status: Afgebrand

“My hand is the extension of the thinking process - the creative process.� - Tadao Ando

ArtikelPaviljoens.indd 152

152

2-12-2010 22:51:52


Laaven

Naam: Laaven (Noors voor Hooischuur) Jaar: 1994 Adres: Berlageweg 1 Ontwerpers: Geir Eide Materiaal: Staal Status: Gesloopt

153

ArtikelPaviljoens.indd 153

“Consider the momentous event in architecture when the wall parted and the column became.” - Louis Kahn

2-12-2010 22:52:11


154

adressenarchitectenbureaus.indd 154

2-12-2010 21:57:42


155

adressenarchitectenbureaus.indd 155

2-12-2010 21:57:45


Adressen sponsoren Architectenbureaus: Aad Trompert Westsingel 11b 3811 BA Amersfoort 06 53176390 info@aadtrompert.nl

BAS Architectuur BV Hoogstraat 31 5462 CW Veghel T (0413) 36 56 00 F (0413) 34 0025 bas@basarchitectuur.nl

Allard Architecture lijnbaansgracht 36 1015 GR amsterdam nl T +31 20 620 55 99 F +31 20 620 63 80 www.allardarchitecture.com info@allardarchitecture.com

BDG Architecten Ingenieurs Almere 1316 BN Almere T 036-5333382 F 036-5342580 info@bdgalmere.nl

ANA architecten Tussen de Bogen 38 1013 JB Amsterdam T 020 423 29 49 F 020 423 29 50 http://www.ana.nl ARCHITEKTENKOMBINATIE Stille Veerkade 35 2512 BE Den Haag T +3170 36 36 960 F +3170 36 56 921 info@architektenkombinatie.nl Atelier PRO architekten Kerkhoflaan 11A 2585 JB Den Haag 0031 (0)70 350 69 00 info@atelierpro.nl ir. bart duvekot architecten bna Tosaristraat 1 1019 RT Amsterdam T 020 419 91 91 F 020 419 91 92 buro@bartduvekot.nl

De Bever Architecten paradijslaan 72 5611 KR Eindhoven T 040 2445987 F 040 2368697 info@debeverarchitecten.nl Van den Berg Groep B.V. ir. B.P.G. van Diggelenkade 11 8267 AC Kampen T 038 385 97 39 F 038 333 00 22 www.vandenberggroep.nl BOOGERS & VAN DE VEN Architectuur/Beeldende Kunst Hoefstraat 225 5014 NL Tilburg T +31(0)13.5431503 F +31(0)13.5436842 info@boogersenvandeven.nl www.boogersenvandeven.nl CHNL Architecten Mijnbouwstraat 120 2628 RX Delft T +31 (0) 15 256 44 44 F +31 (0) 15 256 64 77 info@chnl.nl www.chnl.nl

156

adressenarchitectenbureaus.indd 156

2-12-2010 21:57:46


Cita Architecten Oudegracht 34 3511 AP Utrecht 030 231 47 16 www.cita.nl DP6 architectuurstudio Prof. Snijdersstraat 5 2628 RA Delft T +31 15 212 01 10 F +31 15 214 48 22 info@dp6.nl www.dp6.nl Ebbens architecten Hoofdstraat 57 8162AB Epe T 0578 613 007 F 0578 621 161 www.ebbensarchitecten.nl info@ebbensarchitecten.nl Greiner Van Goor Huijten Architecten Schipluidenlaan 4 1062 HE Amsterdam (020) 676 11 44 ggh@ggharchitecten.nl www.ggharchitecten.nl Groenesteijn Architects Laanstraat 13 3743 BA Baarn T +31(0)35 5426533 F +31(0)35 5426535 architects@groenesteijn.nl Hans van Heeswijk architecten Ertskade 111 1019 BB Amsterdam T +31 (0)20 6225717 F +31 (0)20 6238284 info@heeswijk.nl

Holstein Restauratie Architectuur Kantoren Insulinde Bankastraat 42 J 9715 CD Groningen T +31 (0)50 577 0059 F +31 (0)50 577 1904 info@holstein-restauratie.nl www.holstein-restauratie.nl Architectenbureau Hoogeveen B.V. Dorpsstraat 54 1182 JE Amstelveen T 020-643 48 48 F 020-647 71 46 office@archhoog.nl IAA Architecten M.H. Tromplaan 55 Postbus 729 7500 AS Enschede T 053 480 44 44 F 053 480 44 88 info@iaa-architecten.nl Inbo Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg T +31 (0)33 286 82 11 info@inbo.com JHK Architecten Hondiuslaan 44 Postbus 3328 3502 GH Utrecht 030 2964060 info@jhk.nl Jonkman Klinkhamer Architecten Postbus 544 Amersfoort 3800 AM T 033 470 0303 F 033 470 0304 info@jonkmanklinkhamer.nl

157

adressenarchitectenbureaus.indd 157

2-12-2010 21:57:46


Klous + Brandjes Architecten BNA Zijlweg 199 2015 CK Haarlem 023 5320840 info@klousbrandjes.nl Architectenbureau Korbee Nieuwe Zeeweg 66 2202 HB Noordwijk ZH T 071-3620700 F 071-3615478 info@korbee.nl Korth Tielens Architecten BV Oudezijds Achterburgwal 141 f 1012 DG Amsterdam www.korthtielens.nl llarch Duarte Pachecostraat 2 1086 XW Amsterdam T 020-6373839 F 084-7260859 info@llarch.nl Luijk Architecten Laanstraat 13 3743 BA Baarn T 035 5426 536 M 062 687 9090 www.luijkarchitecten.nl info@luijkarchitecten.nl Maas Architecten ‘t Ei 1 7241 AK Lochem 0573 222180 info@maasarchitecten.nl Marge Architecten ‘s Gravendijkwal 39 3021 EC Rotterdam T 010-2440242 F 010-4772704 info@marge-architecten.nl

Architectenbureau Marlies Rohmer Postbus 2935 1000 CX Amsterdam T 020-4190086 F 020-4190096 info@rohmer.nl Max van Aerschot Architecten Jansstraat 53 2011 RV Haarlem T 023 5316419 F 023 5511380 info@vanaerschot.nl René Smit Architecten BNA Planetenveld 3 3893 GE Zeewolde T +31 (0)36 – 523 42 17 F +31 (0)36 – 523 42 15 info@renesmitarchitecten.nl Roggeveen & Piso Architecten Tweede Bloksweg 6 2742 KJ Waddinxveen T 0182 - 614477 F 0182 - 619616 architect@roggeveen-piso.nl Architektenburo Roos en Ros BV BNI BNA L.J. Costerstraat 2 3261 LH Oud-Beijerland T 0186 691580 F 0186 69 31 44 info@roosros.nl SEED Architects Hertog Aalbrechtweg 22b 1823 DL ALKMAAR 00 31 72 567 9010 info@seedarchitects.nl Architectenbureau Bart Sibenius Trip BNA BNI Bernina 9 1186 EG Amstelveen 0206433276

158

adressenarchitectenbureaus.indd 158

2-12-2010 21:57:46


SlangenHulsker architecten Schotersingel 8 2021 GE HAARLEM info@slangenhulsker.nl Steenhuis Bukman Architecten Bagijnestraat 46 2611 AT Delft 015 214 66 68 www.steenhuisbukman.nl architectuurcentrale Thijs Asselbergs Lorentzplein 40 2012 HJ Haarlem T +31 (0)23 534 6109 F +31 (0)23 531 1210 info@ataindex.nl Van Tilburg Ibelings Von Behr Architecten Postbus 4255 3006 AG Rotterdam 010 202 1900 info@tibarchitecten.nl www.tibarchitecten.nl Van Sambeek Architects BV Prinsengracht 847 1017 KB Amsterdam 020-6227121 info@vsarch.eu www.vsarch.eu Verheij Architecten Sint Jacobstraat 19a 6211 LA MAASTRICHT T 043 - 325 51 11 F 043 - 321 64 94 verheijarch@hetnet.nl Architectenbureau Weeda Van Der Weijden Postbus 4180 3006 AD Rotterdam T 010 212 15 88 F 010 212 24 28 wvdw.com

Wessel de Jonge Architecten bna bv Van Nelleweg 2330 Postbus 13330 3004 HH Rotterdam T +31-(0)10-4259986 F +31-(0)10-4259968 info@wesseldejonge.nl www.wesseldejonge.nl WillemsenU Groenstraat 6 Postbus 2115 5600 CC Eindhoven 040 2466992 www.willemsenu.nl ZZDP Architecten Generaal Vetterstraat 76f Postbus 90349 1006 BH Amsterdam 020 647 1881 zzdp@zzdp.nl www.zzdp.nl Andere sponsoren: Continu BV Mathildelaan 77 5616 LA Eindhoven T 040 - 243 19 19 F 040 - 243 12 11 info@continu.nl StuD Studentenuitzendbureau BV Mekelweg 3 2628 CC Delft T 015 2788786 F 015 2788696 info@stud.nl Technische Boekhandel Waltman BV Postbus 9 2600 AA Delft T 015 - 2123775 F 015 - 2122968 info@waltman.nl

159

adressenarchitectenbureaus.indd 159

2-12-2010 21:57:46


adressenarchitectenbureaus.indd 160

2-12-2010 21:57:46


Schut_achterin.indd 2

2-12-2010 22:52:25


Jaarboek D.B.S.G. Stylos 2009-2010  

Jaarboek door de jaarboek commissie onder het 116e bestuur van het Delftsch Bouwkundig Studentengezelschap Stylos Jaargang 2009 - 2010