Page 1

INFORMATIE VOOR EXTERNEN & SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN


INFORMATIE VOOR EXTERNEN & SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN


Inhoud Introductie Over STYLOS Geschiedenis STYLOS prijsvragen Doel en beweegredenen Het winnende ontwerp: Act of Folly Wat kan de Stylos Folly voor uw bedrijf betekenen? Samenwerken met studenten Wat wij u bieden Wat wij u vragen Publicaties Organisatie & contact

vroege schets Act of Folly ontwerp


Introductie Dit boekje is samengesteld om u en uw bedrijf te informeren over het folly-project van D.B.S.G. Stylos en de samenwerkingsmogelijkheden. Allereerst verschaft dit boekje informatie over Stylos zelf, de achtergrond van het project, de Stylos prijsvragen en onze beweegredenen. Daarnaast staat hierin een bondig overzicht van het plan en tot slot wat dit project uw bedrijf voor kansen en mogelijkheden kan bieden. Voor vragen of meer informatie kunt u zich altijd richten tot het Stylosbestuur: contactgegevens vindt u achterin.


geplande locatie folly

luchtfoto faculteit bouwkunde tu delft


Over D.B.S.G. STYLOS is de studievereniging van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft en opgericht in 1894. Met meer dan 2400 leden en jaarlijks ruim 100 actieve commissieleden behoren wij tot de grootste en meest actieve studievereniging van Nederland. Onze focus ligt op de verbetering en verbreding van het onderwijs. Daarnaast organiseren wij, in samenwerking met universiteit en externen, uiteenlopende activiteiten en evenementen.

Voor meer algemene informatie over Stylos als studievereniging en mogelijke samenwerking verwijs ik u graag naar het algemene informatieboekje: Externe samenwerking en sponsormogelijkheden 2011/2012


stylos paviljoen 'blackbox'


Geschiedenis

prijsvragen

Ongeveer 15 jaar geleden ontstond bij Stylos het idee om studenten een paviljoen te laten ontwerpen en bouwen ter verbreding van hun studie. Dit leidde tot een prijsvraag die studenten de unieke kans bood om het gehele bouwproces in de praktijk te ervaren. De prijsvraag werd om de vijf jaar uitgeschreven zodat elke student tijdens zijn/haar studie een keer deel zou kunnen nemen. Zo zijn er tot nu toe drie paviljoens gerealiseerd. Na de sloop van de vorige faculteit aan de Berlageweg verloor het ltaatste paviljoen, de Blackbox, zijn relatie met Bouwkunde en Stylos. Toen dit paviljoen twee jaar geleden door vandalisme in as werd gelegd, ontstond bij Stylos de gedachte om bij de faculteit aan de Julianalaan een nieuwe prijsvraag uit te schrijven. Omdat er bij onze nieuwe faculteit minder ruimte is en we de tijdsduur van het project willen inkorten is ervoor gekozen om de nieuwe prijsvraag uit te schrijven voor een folly in plaats van een paviljoen. Folly is Engels voor ‘dwaasheid’ maar over het algemeen verstaat men onder het woord een ‘bouwwerk zonder functie, gebouwd als ornamenteel element’. Toch is dit niet altijd het geval. Er zijn follies die doelbewust zijn gebouwd om een statement te maken en een bepaalde gedachte over te brengen. Met de Stylos folly streven we ernaar om dit ook bereiken. De folly moet een uithangbord worden voor de faculteit en voor Stylos. Middels de folly willen we de mogelijkheid creëren voor Stylos en de faculteit om een visie op de buitenwereld uit te dragen op het gebied van duurzaamheid.


stylos folly prijsvraag ontwerpproject


Doel en beweegredenen Dit project laat de student kennis maken met een essentieel onderdeel van bouwkunde, namelijk de bouwpraktijk. Op dit moment komt dit onderdeel niet of nauwelijks aan de orde tijdens de studie Bouwkunde, wat wij een grote tekortkoming vinden. Tegelijkertijd vangen we geluiden op van studenten dat zij dit gebrek aan bouwpraktijkoefeningen een groot gemis vinden. Wij beseffen ons ook dat het voor een faculteit vrijwel onmogelijk is om alle studenten de bouwpraktijk te laten ervaren. Middels dit project, wat in feite een grote masterclass vormt, hopen wij als studievereniging toch voor deze kennisoverdracht van professionals op studenten te kunnen zorgen en de studenten de kans te geven om een realistisch ontwerpproces mee te maken. Aan dit project zit ook een tweede doel verbonden. Voor de faculteit Bouwkunde zich vestigde in het gebouw aan de Julianalaan beschikte dit monumentale gebouw over een mooi en eveneens monumentaal voorplein. Na intrek van Bouwkunde veranderde dit al snel in een definitieloze zee van fietsen met her en der wat verdwaalde stoeltjes en plantenbakken. Dit neemt met zich mee dat het voorplein slechts als verkeersroute wordt gebruikt, terwijl er meer potentie in zit. Met het plaatsen van een folly op het voorplein willen we het plein meer betekenis te geven en een plek maken waar mensen samen kunnen komen.


impressie Act of Folly


Het winnende ontwerp: Act of Folly "Dit is wat het voorplein nodig heeft. Een ontwerp met een enorme aantrekkingskracht en een die een centrale plek creĂŤert op het plein waar mensen willen verblijven." (Juryrapport) Ontwerp Op de komende pagina's vindt u een aantal impressies en een korte omschrijving van het ontwerp. Voor meer informatie en uitgebreide tekeningen verwijs ik u naar het boekje met de gebundelde tekeningen van de ontwerper. Het voorplein van Bouwkunde is momenteel, op enkele stoelen en een zee van fietsen, erg leeg. Daarnaast geven deze stoelen en fietsen het plein maar weinig betekenis of richting. Dit ontwerp streeft ernaar om een herkenbare en goed gedefinieerde ruimte te creĂŤren die fungeert als icoon met grote aantrekkingskracht. Middels het ontwerp is geprobeerd om de sfeer en identiteit die nu binnen de faculteit heerst ook naar buiten te brengen. Dit heeft geleid tot een fris en dynamisch sculpturaal object dat slechts is opgebouwd uit enkele doeken en staalkabels. De kracht van dit object zit hem niet alleen in zijn eenvoud en de esthetische ervaring, maar ook in de centrale plek op het voorplein die wordt gecreĂŤerd. De centrale plek die met het ontwerp ontstaat zorgt voor orde op het plein. Door de folly op te tillen, wordt deze beter zichtbaar en ontstaat een iconische uitstraling. Ook ontstaat hierdoor een ruimte onder de folly welke ondanks zijn zekere begrenzing erg open en toegankelijk is. De ruimte vormt dan ook een informele en prettige ruimte waar mensen kunnen werken of samenkomen. De folly bestaat uit drie materialen/toepassingen: de zeildoeken, de staalkabels om het geheel op te hangen en de zitelementen (een combinatie van de bestrating, kalkzandsteen en cement.


vooraanzicht Act of Folly


Act of Folly Jurycommentaar "Dit is wat het voorplein nodig heeft. Een ontwerp met een enorme aantrekkingskracht en een die een centrale plek creĂŤert op het plein waar mensen willen verblijven. Tegelijkertijd vormt dit ontwerp een waar icoon. De duurzaamheid van het plan is gericht op de eenvoud en wijze waarop met slechts twee materialen het grootste effect wordt bereikt. Deze materialen en de wijze waarop het geheel bevestigd wordt, laten tevens de tijdelijkheid van de folly zien en maken een eenvoudig te bouwen ontwerp mogelijk. Het sterke effect dat bereikt wordt met dit ontwerp is vooral te danken aan het grote contrast tussen het zware monumentale gebouw en de lichte toevoeging van het doek. Ook het naar buiten halen van de moderne en frisse sfeer uit het gebouw is geslaagd." Juryleden Karin Laglas (decaan faculteit bouwkunde TU Delft) Dennis Cruyen (Facilitair Management & Vastgoed TU Delft) Robert Nottrot (Stylos Stichting Rens Schulze (voorzitter monumenten- en welstandcommissie Delft) Heini Wanders (Stylos bestuur 2010-2011) Joris Hoogeboom (Stylos bestuur 2010-2011) Marjolein van den Els (Stylos prijsvraagcommissie 2010-2011)


impressie Act of Folly


Wat kan de Stylos Folly voor uw bedrijf betekenen? Uw naam voor de deur van de toekomstige bouwkundigen. De nieuwe Stylos Folly wordt gebouwd voor de deur van de toekomstige bouwkundigen in opleiding. Veel studenten, docenten en ge誰nteresseerden zullen langs de folly lopen of eronder zitten en op die manier tevens kennis maken met uw bedrijf. Aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft studeren momenteel zo'n 3000 studenten. Uw naam verbonden aan de Stylos Folly levert u voor lange tijd een vanzelfsprekende naamsbekendheid op. En niet alleen de bouwkundestudent: wanneer de folly af is zullen de ogen van de gehele TU op ons gericht zijn. Dit zijn ruim 16.000 studenten en 4.500 medewerkers. Als u dus uw bedrijf voor langere tijd 'in the picture' wil hebben onder de techniekstudenten in Nederland, biedt de Stylos Folly u nu een unieke kans. Daarnaast blijkt het ontwerp van de folly interessant voor de media. Verschillende online-media evenals enkele gedrukte media hebben nu al publicaties aan 'Act of Folly' gewijd. Ook tijdens het bouwproces zullen wij de media op de hoogte houden van eventuele vorderingen en uitvoerig de betrokken bedrijven bespreken. Uw bedrijf komt zo positief onder de aandacht door samenwerking met studenteninitiatieven. De Stylos Folly biedt u de mogelijkheid om tegen een interessante investering veel aandacht te krijgen middels deze media. Verderop in dit boekje vindt u een overzicht van de publicaties tot nu toe.


impressie opening Stylos Folly


Samenwerken met studenten Met de Stylos Folly zijn er verschillende mogelijkheden om samen te werken als bedrijf. In het proces naar de realisatie toe zijn wij op zoek naar bedrijven die ons kunnen ondersteunen met tekeningen en modellen door hun ervaring en deskundigheid. Daarnaast willen we graag studenten betrekken bij de bouw van de folly, waar we mogelijkheden voor bedrijven zien om een workshop dan wel lezing te komen geven op Bouwkunde. Als de Stylos Folly gebouwd is, gaat dat natuurlijk gepaard met een feestelijke opening. Hier geven we u de mogelijkheid om met een stand aanwezig te zijn en contact te leggen met studenten.


mogelijkheden naamsvermelding van sponsoren


Wat wij u bieden In ruil voor uw steun aan de Stylos Folly bieden wij u verschillende opties om uw naam onder de studenten bekend te maken. Wij geven de voorkeur aan overleg om voor u het ideale pakket samen te stellen. Hier een aantal opties: • Naamsvermelding bij de folly gedurende de bouw. • Naamsvermelding op de zitelementen onder de folly. • Hoofdsponsorenplaquette voor de folly. • Naamsvermelding/adverteren in de napublicatie. • Naamsvermelding in de communicatie over de voortgang tijdens de bouw naar studenten en externen. g. stylos d.b.s.

er 3 / / numm

e van uitgav

//

heon

ng 2011 jaarga

pant

lijkse aande tweem

r spoo

• Naamsvermelding in de advertentie in de Architect na de bouw. • Naamsvermelding en/of mogelijkheid tot adverteren in het tweemaandelijkse Stylos ledenblad Pantheon. (oplage: 2400) • Naamsvermelding en/of mogelijkheid tot adverteren in het jaarboek van Stylos • Vermelding op onze website www.stylos.nl met bedrijfsprofiel, banner of logo • De folly kan gebruikt worden als voorbeeld/presentatie project voor een toepassing van een nieuw/innovatief/ vooruitstrevend product of materiaal van het bedrijf.


'Act of Folly' by night impressie


Wat wij u vragen De realisatie van het nieuw Stylos paviljoen zal steunen op verschillende factoren, die voortkomen uit de verschillende disciplines in de bouwwereld. Hierbij valt te denken aan financiële steun, materiële steun en/of kennis steun. Financiële ondersteuning • Hoofdsponsor • Financiële ondersteuning • Financiële bijdrage Materiële sponsor • Beschikbaar stellen van bouw van de Stylos Folly • Beschikbaar stellen van constructie materiaal • Beschikbaar stellen van • Beschikbaar stellen van

materialen/producten voor de concept gerelateerd bouw-/ bouwmateriaal bouwmaterieel

Uitvoering/Kennis sponsor: • Verlening van deskundigheid in het proces voor de bouw • Verlening van deskundigheid tijdens de uitvoering. • Beschikbaar stellen van kennis en diensten uit uw organisatie. Aan de hand van wat uw bedrijf zou kunnen bieden gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden.


Ongeveer 15 jaar geleden ontstond bij Stylos het idee om studenten een paviljoen te laten ontwerpen en bouwen ter verbreding van hun studie. Stylos zal dit jaar weer een prijsvraag organiseren voor een bouwwerk bij de faculteit Bouwkunde. Jij kunt hier als student aan meewerken!

In januari was het dan zover, de deadline voor de Stylos prijsvraag. Nadat de laatste ontwerpen binnen kwamen, konden we de ideeënprijsvraag met 18 inzendingen afsluiten.

prijsvraag Stylos folly

prijsvraag Matthijs Haak

folly. Tijdens de prijsvraag zal deze folly worden

duurzaamheid zal dan ook geïntegreerd moeten

kans om het hele bouwproces in praktijk te

ontworpen en vervolgens worden gerealiseerd

zijn in het ontwerp.

ervaren.

op het voorplein van de faculteit.

De Stylos prijsvraag biedt studenten de unieke

De wedstrijd begint 22 oktober met een open

‘de folly moet een uithangbord worden voor de faculteit en voor Stylos’

ideeënprijsvraag. In januari worden vervolgens uit alle inzendingen vijf winnende ontwerpen gekozen. Deze winnende teams zullen worden

Tot nu toe zijn door Stylos drie paviljoens

Folly is Engels voor ‘dwaasheid’, maar over

uitgenodigd om deel te nemen aan het

gerealiseerd. Helaas verloor na de sloop van

het algemeen verstaat men onder het woord

vervolgtraject. Dit vervolgtraject zal bestaan

de vorige faculteit aan de Berlageweg het

een ‘bouwwerk zonder functie, gebouwd als

uit een ontwerpvak in het tweede semester van

laatste paviljoen zijn relatie met Bouwkunde

ornamenteel element’. Toch is dit niet altijd

dit studiejaar. Tijdens het vervolgtraject worden

en Stylos. Toen dit paviljoen vorig jaar door

het geval; er zijn follies die doelbewust zijn

de ideeën, onder begeleiding, uitgewerkt tot

vandalisme in de as werd gelegd, ontstond

gebouwd om een statement te maken. Met de

Op 13 januari, twee weken later, stonden de

om een vijftal plannen te selecteren voor de

Inmiddels is het Stylos ontwerpproject begonnen

ontwerpen klaar om gejureerd te worden door

volgende ronde, een besloten projectprijsvraag

en de vijf teams zijn al geruim een maand

een vakkundige jury welke bestond uit onze

in de vorm van een eenmalig ontwerpproject.

bezig met het uitwerken van hun ontwerp.

nieuwe decaan Karin Laglas, hoogleraren Dick

Ondanks dat het soort ontwerpen sterk uiteen

Onder begeleiding van Hans Kalkhoven, de

van Gameren, Thijs Asselbergs en Andy van

liep, kunnen we terugkijken op een succesvolle

hoofddocent van het Stylosproject, werken

den Dobbelsteen, voorzitter van de Welstand-

juryronde en hiernaast een overzicht geven van

de teams toe naar een definitief en haalbaar

en Monumentencommissie gemeente Delft

de vijf geselecteerde plannen. Een uitgebreide

plan inclusief kostenraming en technische

Rens Schulze en Linda de Geus en Matthijs

omschrijving en een overzicht van de overige

omschrijving. Hierbij worden de teams, naast

Haak namens Stylos. De taak van de jury was

ontwerpen is te vinden op de stylos website.

de vaste begeleiding van de hoofddocent, geholpen door verschillende docenten (oa. Thijs Asselbergs, Saskia de Wit en Rob Nijsse) en zullen

een definitief ontwerp. Uit deze definitieve

bij Stylos de gedachte om bij de faculteit aan

Stylos folly willen we dit ook bereiken. De folly

ontwerpen zal ook weer een winnaar worden

ze in samenwerking met adviesbureau ABT de

de Julianalaan een nieuwe prijsvraag uit te

moet een uithangbord worden voor de faculteit

gekozen, wiens folly daadwerkelijk gerealiseerd

kostenraming en constructie berekeningen

schrijven. Deze prijsvraag zal, vooral vanwege

en voor Stylos. Middels de folly willen we de

zal worden.

maken.

het ruimtegebrek rondom de nieuwe faculteit,

mogelijkheid creëren voor Stylos en de faculteit

van kleinere omvang zijn. Komend studiejaar

om een visie op de buitenwereld uit te dragen

Meer informatie? Ga dan naar www.stylos.nl of

De studenten zijn niet alleen bezig met het

schrijft Stylos daarom een prijsvraag uit voor een

op het gebied van duurzaamheid. Het thema

kom langs op Stylos!//

uitwerken van hun ontwerp op papier. Sommigen werken hard aan 1:1 fragmenten of gaan langs bij fabrikanten en bedrijven voor specifieke productinformatie of sponsormogelijkheden. Al met al maken de vorm van de begeleiding en de mate waarop de opdracht zich richt tot de realiteit het Stylosproject tot een uniek en interessant project.

Gif\]jZ_i`]kl`k^\m\e Gif\]jZ_i`]kl`k^\m\e

Tussenpresentatie Stylos ontwerpproject

Begin april zal het ontwerpproject worden afgesloten met een eindpresentatie voor

f]Xcc\\edXXi[lgc`Z\i\e6 f]Xcc\\edXXi[lgc`Z\i\e6

betrokken docenten, Stylos en potentiele sponsoren. De eindpresentatie staat los van de verkiezing van het winnende ontwerp. Dit zal pas gebeuren tijdens de laatste juryvergadering

N`am\iqfi^\e1 N`am\iqfi^\e1 $@J9Eeldd\i $@J9Eeldd\i $fekn\ig\efgdXXb $fekn\ig\efgdXXb $[ilbb\e\eX]n\ib\e $[ilbb\e\eX]n\ib\e $[`jki`Ylk`\ $[`jki`Ylk`\

welke zal plaatsvinden op 13 april. Deze jury zal bestaan uit de decaan Karin Laglas, Dennis Cruyen namens Facilitair Management Bouwkunde, voorzitter Welstand en Monumentencommissie gemeente Delft Rens Schulze en Robert Nottrot, Joris Hoogeboom, Heini Wanders en Marjolein van den Elst namens Stylos. Benieuwd naar de eindresultaten? Houdt de Stylos website in de gaten. Begin april zullen de

8cc\jY`afej`jdXXkn\ib 8cc\jY`afej`jdXXkn\ib

vijf ontwerpen hierop gepubliceerd worden.// Tussenpresentatie Stylos ontwerpproject

Q`\nnn%gif\]jZ_i`]kl`k^\m\e%ec Q`\nnn%gif\]jZ_i`]kl`k^\m\e%ec Adv proefschrift 230x148.indd 1

Adv proefschrift 135x100.indd 1

24-02-2010 11:15:09

18-11-2009 09:34:10

pantheon//

TU DELTA

bnieuws

architectenweb.nl

4

s t y l o s // l o s i n g g r o u n d // a l g e m e e n


Publicaties

Het einde van de Stylos prijsvraag is inmiddels bereikt. Het ontwerpproject is achter de rug en de jury heeft een winnend ontwerp gekozen welke op 19 april bekend is gemaakt. TEAM 007 – Jos Reinders en Joshua Boyd Het voorplein van de faculteit is op dit moment slechts een verkeersroute, gekenmerkt door een zee van fietsen. Het voorplein heeft een object nodig dat het middelpunt van het plein vormt. Het moet een hotspot worden waar studenten elkaar ontmoeten. Naast deze sociale functie moet het STYLOS representeren. Dit kan verwezenlijkt worden door meerdere activiteiten die in en rondom de

onderwijs

prijsvraag

folly plaats kunnen vinden. Gedreven door deze ambities en de eisen uit het wedstrijdprogramma is

Matthijs Haak

gekozen om een folly op te trekken uit zeecontainers. De containers dragen bij aan de constructie en duurzaamheid van de folly. Het verschuiven van de containers ten opzichte van elkaar versterkt het gebruik van verschillende containers. Door de containers vervolgens ook te verzinken in de grond is

Het ontwerp Act of Folly van Martin Fiala is

niet alleen de kern van de container begaanbaar, maar kan ook het dak gebruikt worden.

uiteindelijk als winnende folly naar voren gekoTEAM 026 – Thom Schreuder

men. “Dit is wat het voorplein nodig heeft. Een

Het voorplein van het faculteitsgebouw was ooit een ruim, groen en monumentaal plein. Toen

ontwerp met een enorme aantrekkingskracht

Bouwkunde zijn intrek nam, trad een versobering op. De fietsenstallingen, een noodzakelijk kwaad,

en een die een centrale plek creëert op het plein

maakte van het plein een vlakte met een warboel van fietsen en losse stoeltjes. De opdracht een folly te

waar mensen willen verblijven.” Aldus de jury die

ontwerpen dient dan ook te worden aangegrepen om he plein ruimer en groener te maken. De folly is

bestond uit decaan Karin Laglas, Dennis Cruyen

geplaatst zodat deze in het oog springt vanaf het bordes maar ook vanaf de weg goed zichtbaar is. Vanaf

namens FMVG, Robert Nottrot uit de Stylos

het plein onttrekt de folly de fietsenstallingen achter zich uit het zicht. Het is mogelijk om in de folly te

stichting, voorzitter van de monumenten- en

zitten op bankjes gemaakt van bagagedragers. Aan de achterzijde van de folly zijn fietsenstallingen

welstandcommissie Delft Rens Schulze en

gemaakt van omgekeerde fietsen, die ook voor het funderen van de folly zijn gebruikt. De begroeide

namens Stylos Heini Wanders, Joris Hoogeboom

folly vormt een poort die je beschut onder een dak van fietsen en bladeren naar de weg brengt.

en Marjolein van den Els.

TEAM 034 – Caspar van der Zanden

De Act of Folly streeft ernaar om het plein om te

Underneath the Cherry Blossom Tree. Het motto van dit ontwerp is ‘Dag en nacht, binnen en buiten:

vormen tot een herkenbare en goed gedefini-

duurzaam werken aan een CO2-neutrale toekomst’. Zittend en werkend onder een kersenboom

situering van het ontwerp op het voorplein

eerde ruimte met een elemenent dat fungeert

werken jonge studenten samen aan een CO2-neutrale toekomst. Door het maken van eenvoudige

als icoon met grote aantrekkingskracht. Middels

trapbewegingen worden accu’s opgeladen. De opgewekte elektriciteit kan vervolgens gebruikt

het ontwerp is geprobeerd om de sfeer en

worden om bijvoorbeeld een laptop op te laden. Zo kan er dag en nacht, binnen en buiten gewerkt,

identiteit die nu binnen de faculteit heerst naar

gezweet en ontworpen worden . De kersenboom in dit ontwerp staat symbool voor het welbekende

buiten te brengen. Dit heeft geleid tot een fris

Cradle to Cradle-concept. “Een kersenboom produceert geen afval, maar verrijkt zijn hele omgeving” betogen Braungart en McDonough. Naast deze symbolische betekenis biedt de boom ook schaduw

en dynamisch sculpturaal object dat slechts is

in de zomer en draagt bij aan een aangename sfeer

opgebouwd uit enkele doeken en staalkabels.

TEAM 035 – Anton Zoetmulder, Justin Liem en Marianne Neijts

ook een zwaar contrast teweeg tussen het

Het naar buiten brengen van deze sfeer brengt BK City is een stad zonder park. Om dichter bij de natuur te komen, maakt dit ontwerp een connectie

zware, monumentale gebouw en de lichte

met het voor bouwkunde gelegen park. De folly wordt hierin de schakel tussen het park en Bouwkunde.

toevoeging van het doek.

Richting Bouwkunde en het park worden de klinkers van het plein weggehaald. De banen die overblijven worden bezaaid met verschillende zaden, deze zullen in de loop van 5 jaar steeds verder

De kracht van dit object zit hem niet alleen in zijn

opbloeien. Dit wordt BK City Park. De folly wordt geheel opgebouwd uit de weggehaalde klinkers. In

eenvoud en de esthetische ervaring, maar ook

de buitenste laag wordt ruwe mortel gebruikt, die gemengd is met aarde en zaadjes. In de loop van vijf

in de centrale plek op het voorplein die wordt

jaar zullen er steeds meer plantjes tussen de klinkers vandaan groeien. De natuur neemt de folly over.

gecreëerd. De centrale plek die met het ontwerp

Uit de folly worden delen uitgezaagd zodat er een functie aan het gebouwtje gegeven kan worden

ontstaat zorgt voor orde op het plein. Door de

zoals bijvoorbeeld een expositieruimte.

folly op te tillen, wordt deze beter zichtbaar

TEAM 048 – Martin Fiala en Aldrin van Loon Een sculpturaal, golvend element zwevend boven de grond. De vorm komt tot stand door kabels die

rationaliteit van de oude gevel springt dit tijdelijke en expressieve element er duidelijk uit en creëert daardoor, mede dankzij de unieke plek, een focuspunt op het plein. Door het gebruik van simpele en lichte materialen speelt het ontwerp ook in op het thema duurzaamheid. De enige materialen die gebruikt worden zijn staalkabels, hout en bouwkundig zijl. Het object is ontworpen om eenvoudig in elkaar te zetten en uiteindelijk ook makkelijk weer af te breken. Ook het onderhoud aan deze folly is daarom beperkt tot een minimum.

s t y l o s // l o s i n g g r o u n d // a l g e m e e n

5

gebruikersperspectief in maquettevorm

en ontstaat een iconische uitstraling. Tevens

gebeuren. Zo moet samen met FMVG de laatste

ontstaat hierdoor een ruimte onder de folly

puntjes op de i worden gezet om uiteindelijk

welke ondanks zijn zekere begrenzing erg open

trekken aan het element en het contact met de grond minimaliseren. Deze dissociatie van de grond geeft het ontwerp ook zijn karakter, absoluutheid en versterkt zijn contouren. Afgezet tegen de

en toegankelijk is. De ruimte vormt dan ook een informele en prettige ruimte waar mensen

een vergunning aan te kunnen vragen bij de

oplevering van de Act of Folly kan vieren. Meer weten? Ga naar www.stylos.nl. Hier is

gemeente. Daarnaast zijn we bezig met het

ook het gehele jurycommentaar te lezen en

aanvragen van subsidies bij verschillende fond-

zijn de projecten van de overige vier teams te

kunnen werken of samenkomen.

sen en wordt er gewerkt aan een sponsorplan

bezichtigen.//

Met het kiezen van een winnend ontwerp

voor de overige sponsoren. We hopen dat het

is Stylos aangekomen bij de laatste fase van

volgende bestuur uiteindelijk in januari van

het project: de realisatie. Voor het ontwerp

het volgende collegejaar kan beginnen met

gerealiseerd kan worden moet echter nog veel

de bouw van de folly en uiterlijk eind juni de

s t y l o s // o n d e r d r u k k i n g // a l g e m e e n

3

• • • • • • • • • •

architectenweb.nl pantheon// jaargang 2010#4 pantheon// jaargang 2011#1 pantheon// jaargang 2011#2 TU DELTA #14 21.04.2011 stylos.nl bnieuws jaargang 2010#03 11.10.10 bnieuws jaargang 2010#07 31.01.11 bnieuws jaargang 2010#11 25.04.11 bouwenmetstaal.nl bouwenmetstaal.nl

stylos.nl


Stylos eerstejaars ontvangstweekend 2011


Organisatie & contact Bent u geinteresseerd in een samenwerking met de Stylos Folly van D.B.S.G. Stylos? Neem dan contact met ons op! D.B.S.G. STYLOS | organisatie Julianalaan 132-134 BG.MIDDEN. 110 2628 BL Delft +31 (0)15 278 3697 Rosa Stapel | STYLOS bestuur 118 - 2011/2012 Commissaris Folly/Acquisitie | srstapel@stylos.nl +31 (0)6 43 78 77 33 Martin Fiala | Ontwerper 'Act of Folly' sanfranciscian@gmail.com +31 (0)6 518 199 04

118e bestuur der D.B.S.G.Stylos


BG.Midden.110 • Julianalaan 132 • 2628 BL Delft www.stylos.nl • info@stylos.nl • +31 (0)15 278 3697

Stylos Act of Folly - Informatie voor externen & samenwerkingsmogelijkheden  

Informatieboekje over de mogelijkheden tot samenwerking met de Stylos Folly voor externen

Stylos Act of Folly - Informatie voor externen & samenwerkingsmogelijkheden  

Informatieboekje over de mogelijkheden tot samenwerking met de Stylos Folly voor externen

Advertisement