Page 15

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

20 grudnia 2013

Zrobili pierwszy krok 15 grudnia w Nowym Folwarku odbyły się zawody lekkoatletyczne „Pierwszy Krok z Królową Sportu”. Imprezę dla najmłodszych zorganizowali Tomasz Szymkowiak i Jacek Zieliński. fot. Katarzyna Świtek

Impreza odbyła się dzięki przychylność Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, który bezpłatnie udostępnił halę. Ponadto akcję wsparło Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie, Starostwo Powiatowe we Wrześni, firmy Allflex Polska i Krispol oraz wolontariusze. Wyniki końcowe: dziewczynki klasy I-II zwyciężyła Klaudia Dzienak (ZS Marzenin), klasy III-IV Zuzanna Palczak (SSP 2 Września), klasy V-VI Sara Marczak (ZS Nowy Folwark), chłopcy klasy I-II Antoni Kosmala (ZS Nowy Folwark), klasy III-IV Bartosz Grajkowski (SSP 6 Września), klasy V-VI Oskar Kubiak (ZS Marzenin). Jacek Zieliński fot. Katarzyna Świtek

Dobra kondycja i wytrzymałość to podstawa w biegach długich

Halowe zmagania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem – limit zgłoszeń został wyczerpany kilka dni przed zawodami. W imprezie wzięło udział ponad 120 uczestników z jedenastu szkół z powiatu wrzesińskiego. Program przewidział rozgrzewkę, którą poprowadził reprezentant Polski podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie – Tomasz Szymkowiak, następnie przystąpiono do rywalizacji w czterech

konkurencjach: skoku w dal z miejsca, rzucie piłką lekarską, biegu krótkim i długim. Wyniki wszystkich konkurencji składały się na ostateczny rezultat zawodnika. Klasyfikacja generalna prowadzona była w trzech grupach wiekowych, z podziałem na dziewczynki i chłopców. Dla uczestników przewidziano poczęstunek i napoje. Najlepsi otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Projekt Pyzdrski Orlik łączy pokolenia został dostrzeżony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Znalazł się tym samym w grupie 17 projektów, wybranych spośród 167, zgłoszonych w ramach ministerialnego programu Nasz Orlik.

Autorka projektu – Sylwia Kaźmierska odbiera wyróżnienie

Przedsięwzięcie realizowane było poprzez udział w Akademii Animatora. Trzysta dwadzieścia osób z piętnastu województw uczestniczyło w warsz-

tatach społecznych i szkoleniach sportowych. Pyzdry reprezentowali: Sylwia Kaźmierska z instytucji zarządzającej i Mateusz Gośka, animator sportowy.

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38

Wyróżniony Orlik fot. Julianna Koralewska

Informator powiatowy

Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95

Rzut piłką lekarską

Konferencja podsumowująca odbyła się 9 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kaźmierska odebrała z rąk organizatorów wyróżnienie i bon na zakup sprzętu sportowego dla obiektu. – Orlik kojarzony jest często z miejscem dla chłopców i mężczyzn, interesujących się piłką nożną, koszykową i siatkową. Nowy projekt ma umożliwić aktywność fizyczną szerszej grupie osób z gminy, w formach odpowiadających ich zainteresowaniom i możliwościom – wyjaśnia autorka projektu. Nowa oferta będzie więc skierowana nie tylko do mężczyzn, ale też kobiet, przedszkolaków i seniorów. Będą nowe dyscypliny. Realizacja zadania rozpocznie się z chwilą otwarcia obiektu po sezonie zimowym. Julianna Koralewska

tel. do redakcji: 61 640 45 07, 61 640 44 96 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Dwutygodnik Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Alan Drożdżyński

15

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości tel. 61 640 44 13 Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 28 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Kadry tel. 61 640 44 90 Stanowisko ds. ochrony i promocji zdrowia tel. 61 640 45 32 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38

Biuletyn nr 166 grudzień 2013  
Advertisement