Page 13

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Porady

20 grudnia 2013

Poradnik pacjenta

Wigilijne menu Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Są to święta wyjątkowe, między innymi ze względu na wigilijne potrawy. Z punktu widzenia lekarza praktyka szczególnie interesujące są ryby. Mięso rybie uważane jest za zdrowe, korzystnie wpływające na przemianę materii. Z jedzeniem ryb wiąże się jednak pewna uciążliwość. Drobne elementy szkieletu – ości mogą podczas spożywania wbić się w ściany przewodu pokarmowego. Najczęstszymi miejscami są nasada języka, migdałki, gardło, przełyk. Co robić, aby nastrojowy wieczór nie zamienił się w niechciany problem? W myśl zasady „lepiej zapobiegać, niż leczyć” odradzam spożywanie karpia przy świecach. Ryby powinno się jeść przy dobrym oświetleniu. Osoby ze

słabym wzrokiem koniecznie powinny założyć okulary. Jeśli już dojdzie do utknięcia ości, nie należy próbować jej „przepychać” kawałkami chleba ze skórką. Ten domowy sposób zwykle jest nieskuteczny i może spowodować głębsze wbicie ciała obcego. Co zatem pozostaje? Wizyta u lekarza w ramach pomocy doraźnej. Niestety należy się liczyć z tym, że zostaniemy odesłani na ostry dyżur laryngologiczny. Rzadko bowiem się zdarza, że utkwiona ość jest widoczna bez specjalistycznego oprzyrządowania. Niekiedy potrafi utkwić tak

lek. Sebastian Nowicki wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni głęboko, że konieczne jest znieczulenie ogólne i endoskopowy zabieg usuwania ciała obcego. Zbliża się koniec roku 2013. Wszystkim pacjentom naszego szpitala życzę wiele zdrowia i dziękuję za zaufanie, które nam Państwo okazujecie. W sposób szczególny pragnę podziękować pacjentom Poradni Lekarza Rodzinnego działającej przy szpitalu. Jest już Państwa 2 300 osób. Dziękujemy!

13

Dyżury wrzesińskich aptek 20.12.2013

STYLOWA, Sienkiewicza 7, tel. 509 593 503

21.12.2013

PRIMA, Paderewskiego 52, tel. 61 43 65 284

22.12.2013

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 640 19 81

23.12.2013

DOZ, Słowackiego 4a, tel. 61 43 54 033

24.12.2013

STYLOWA, Sienkiewicza 7, tel. 509 593 503

25.12.2013

DOZ, Słowackiego 4a, tel. 61 43 54 033

26.12.2013

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 43 65 293

27.12.2013

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 43 65 293

28.12.2013

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

29.12.2013

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 640 19 81

30.12.2013

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

31.12.2013

ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20, tel. 61 43 77 746

1.01.2014

W KAUFLANDZIE, Miłosławska 10, tel. 61 43 77 223

2.01.2014

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 640 19 81

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się danego dnia o godzinie 9.00 rano i kończy się następnego dnia o godzinie 9.00. Wykaz dyżurów aptek na kolejne dni znajduje się na www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

Porady rzecznika konsumentów

Gorączka zakupów Przed nami czas świątecznego zakupowego szaleństwa. Na pewno nie zabraknie promocji i rabatów. Jak uniknąć błędnych decyzji? Czy można oddać nietrafiony zakup? Co z reklamacją? Zwrot towaru. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia nabytych przedmiotów. Jest to jego dobra wola. Kupując (zwłaszcza prezenty) warto więc zapytać, czy można oddać towar lub wymienić go na inny. Niektóre z sieci handlowych zawsze przyjmują zwroty, co wynika z ich wewnętrznych regulaminów sprzedaży. Wadliwy zakup. Co robić, gdy po podłączeniu w domu okazuje się, że nie działa sprzęt AGD albo kupiona zabawka nie ma wszystkich elementów? W takich sytuacjach nie ma możliwości zwrotu. Należy zgłosić reklamację jako niezgodność towaru z umową. Odpowiedzialność sprzedawcy trwa dwa lata w przypadku rzeczy nowej i rok przy rze-

czy używanej. Trzeba pamiętać, że w ciągu dwóch miesięcy od ujawnienia wady konsument powinien tę niezgodność zgłosić sprzedawcy, oczekując bezpłatnej naprawy, wymiany, obniżenia ceny i na końcu zwrotu pieniędzy. Reklamacja artykułów żywnościowych. Żywność możemy reklamować w ciągu trzech dni od otwarcia opakowania, a produkty nabyte luzem w ciągu trzech dni od daty zakupu. O wadzie należy zawiadomić sprzedawcę przed upływem terminu przydatności do spożycia albo daty trwałości produktu. Jeśli kupimy towar przeterminowany, nie możemy domagać się zwrotu pieniędzy i go reklamować. Obowiązkiem kon-

Powiatowy rzecznik konsumentów dyżuruje w pn. od 8.00 do 16.00, od wt. do pt. od 7.00 do 15.00, ul. Chopina 10, pok. 10, nr tel. 61 640 44 16.

sumenta jest bowiem sprawdzenie tego, co nabywa. Co z dowodem zakupu? Dla skutecznego złożenia reklamacji należy przedłożyć dokument zakupu. Jest to zazwyczaj paragon, ale też każdy inny dokument potwierdzający fakt dokonania zakupu (w tym wydruk z terminalu karty kredytowej czy wyciąg z karty kredytowej). Jeżeli będziemy pamiętać o tych zasadach, zakupy świąteczne mogą być przyjemnością oraz okazją do spędzenia razem czasu. Życzę Państwu samych dobrych chwil w Nowym Roku.

Elżbieta Staszak-Małecka

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiegona wniosek Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”. LGD informuje, że jest to ostatni nabór. – termin składania wniosków: od 30 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. – limit dostępnych środków: 672 320,40 zł – minimalne wymagania: zgodność projektu przynajmniej z jednym celem określonym w LSR i uzyskanie w wyniku oceny projektu minimum 8 pkt – miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, plac Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, od 30 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD „Z Nami Warto” i na stronie internetowej www.znamiwarto.pl a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www. prow.umww.pl. Dodatkowo informacji udzielają: Małgorzata Lisiecka i Ewa Jankowiak, tel. 61 438 50 18, e-mail: info@znamiwarto.pl. „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Krótko i na temat

Coraz bliżej Boże Narodzenie Zadziwiająco szybko okres Adwentu dobiega końca i przygotowania do Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia nabierają konkretnego wymiaru. Wobec postępującej sekularyzacji świąt – czego najlepszym dowodem jest brak na wielu kartach świątecznych i w okolicznościowych reklamach jakichkolwiek odwołań do sacrum – należałoby zastanowić się głębiej nad tym, na kogo czekamy i co w istocie zamierzamy świętować. Święto Bożego Narodzenia wprowadzono dopiero w IV w. w Rzymie. Wyznaczenie daty jego obchodów na 25 grudnia jest kwestią umowną, gdyż nie potrafimy jednoznacznie jej określić. Istnieje kilka hipotez próbujących dokładnie wskazać dzień narodzin Zbawiciela. Jedna z najbardziej rozpowszechnionych interpretacji utrzymuje, iż chrześcijanie, nie znając dokładnej daty narodzin Chrystusa, wybrali dzień przesilenia zimowego, aby obchodzonemu w tym dniu w Rzymie pogańskiemu świętu narodzin boga Słońca, przeciwsta-

wić narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, nazywanego Słońcem Sprawiedliwości. Inna hipoteza wybór daty Bożego Narodzenia uzasadnia odwołując się do przekonania pierwszych chrześcijan, wyrażonego w apokryfach, iż Chrystus został poczęty 25 marca, stąd jego narodzenie powinno przypadać na 25 grudnia. Niezależnie od tych dywagacji, nie ulega wątpliwości, iż Boże Narodzenie to święta szczególne, gromadzące i jednoczące rodzinę, umacniające więzi międzyludzkie, pomagające odbudowywać te nadwątlone czy

zerwane. Są wspaniałą okazją do pokonywania uprzedzeń, do wzajemnego przebaczenia i budowania lepszej rodzinnej atmosfery. Z uwagi na duży ładunek emocjonalny, jaki ze sobą niosą, nie dla wszystkich są łatwe – osobom skłóconym trudno jest być blisko siebie, przeprosić za wyrządzone zło albo przebaczyć doznane krzywdy, aby z uczuciem ulgi przełamać się opłatkiem i wspólnie zasiąść przy wigilijnym stole. Do ważnych tradycji świąt Bożego Narodzenia, zwanych także od Gwiazdy Betlejemskiej Gwiazdką, należy ob-

darowywanie się prezentami. Zwyczaj ten nawiązuje do Boga Ojca, który, posyłając nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, pierwszy nas obdarował. Powinniśmy sobie uświadomić, iż Bóg zrobił to bezinteresownie, nie z powodu naszych zasług. Dlatego też prezenty, które sobie wzajemnie wręczamy w okresie świątecznym powinny nawiązywać do tej prawdy – otrzymujemy je nie dlatego, że byliśmy grzeczni, posłuszni rodzicom itd., ale bez powodu, wyłącznie dlatego, że jesteśmy komuś bliscy. Czasami słyszymy ostrzeżenie, skierowane głównie do

ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz

dzieci, aby były grzeczne, bo w przeciwnym razie gwiazdor nie przyniesie im prezentów. Choć słowa te mają pewien walor wychowawczy, jednak rozmywają istotę świątecznej radości, wynikającej z doświadczania bezinteresownego obdarowywania, nie tylko w sensie dosłownym. Świąteczna euforia rodzi się z faktu, iż nasi bliscy kochają nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi wadami i słabościami, a prezenty, który otrzymujemy, mają być tego dowodem. Spójrzmy zatem na obdarowywanie się z takiej właśnie Bożej perspektywy.

Biuletyn nr 166 grudzień 2013  
Biuletyn nr 166 grudzień 2013  
Advertisement