Page 1

w numerze: Raport z fotografii

Cyfryzacja w geodezji

s. 4 20-lecie WTZ

s. 5 Posiłki dla potrzebujących

Powiatowa geodezja dzięki funduszom unijnym idzie z duchem czasu. W przyszłym roku zasadnicza mapa numeryczna dla gminy Września będzie dostępna w wersji elektronicznej. Więcej na stronie 3

s. 6 Święto seniorów

Nowa strona powiatu

Zapraszamy

na koncert kolęd Justyny Steczkowskiej Coroczny koncert kolęd organizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu w tym roku wyjątkowo odbędzie się w kościele farnym we Wrześni. Dla mieszkańców powiatu zaśpiewa Justyna Steczkowska. Zmiana miejsca wydarzenia związana jest z zamknięciem dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, który uległ zniszczeniu podczas sierpniowych nawałnic i wymaga gruntownego remontu. Koncert Justyny Steczkowskiej zaplanowano na

12 stycznia 2018 o godz. 19. Diwa ob-

Już wkrótce:

2 grudnia we Wrześni wstęp 35 zł

Więcej informacji s. 16

fot. arch. JS

Serwis internetowy jest w pełni responsywny, czyli dostępny na różnych urządzeniach. Wiecej na stronie 2

darzona niesamowitym, czterooktawowym głosem zaśpiewa we Wrześni najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, a darmowe wejściówki odbierać będzie można od 5 stycznia w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój 111, pon. godz. 8-16, wt.pt. 7-15, tel. 61 640 45 36.

s. 11

15 grudnia Więcej informacji s. 16


2

Informacje

1 grudnia 2017

Dziennik budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Paweł Guzik – 502 690 543, Józef Szafarek – 661 968 946, Mirosław Balicki – 505 175 586, Halina Kotyk – 502 157 500, Maria Taciak – 500 432 326, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Bogdan Kruk – 604 528 485, Rafał Zięty – 606 607 306. Małgorzata Cichacka – 510 424 184, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Wykaz dyżurów radnych znajduje się na http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html

Wykonywanie słupów żelbetowych utwierdzonych w stopach fundamentowych

Twoje światła – Twoje

bezpieczeństwo W całej Polsce trwa akcja bezpłatnego ustawiania świateł zainicjowana przez Komendę Główną Policji. fot. arch. OSKP Do programu zgłosiła sie jedna stacja z terenu powiatu

W naszym powiecie nieodpłatnie można sprawdzić prawidłowość ustawienia i stanu świateł w pojazdach oraz uregulować je w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Bierzglinku. Stacja zaprasza kierowców w trzy kolejne soboty grudnia (2,9 i 16) w godzinach 7-15. (red.)

Nowa strona powiatu 30 listopada ruszyła nowa strona internetowa powiatu wrzesińskiego. Dostępna jest pod dotychczasowym adresem: www.wrzesnia.powiat.pl. Nowa strona internetowa spełnia warunki Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jednostki realizujące zadania publiczne są zobowiązane do zaktualizowania serwisów www do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uznanego w większości krajów Europy. Oznacza to, że strona ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli być prosta w obsłudze i czytelna. Należy m.in. unikać elementów animowanych, które mogłyby rozpraszać użytkowników oraz odpowiednio opisywać elementy wizualne. Nowa strona będzie także responsywna, to znaczy przystosowana do oglądania jej na różnych urządzeniach – komputerach, tabletach czy smartfonach. (agda)

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Nowy CEPiK – wersja 2.0 13 listopada Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło zmodernizowany System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) w części dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów (CEP). Założeniem modernizacji było zwiększenie liczby podmiotów mających dostęp do ewidencji – do systemu zostali podłączeni nowi użytkownicy, m.in. stacje kontroli pojazdów, firmy ubezpieczeniowe, kancelarie komornicze, różnego rodzaju służby – policja, straż graniczna, żandarmeria wojskowa. Od początku pojawiały się problemy, np. jednego dnia w Wydziale Komunikacji i Dróg i Transportu urzędnicy mogli wprowadzać do systemu tylko pojazdy sprowadzone z zagranicy, gdyż nie było możliwości połączenia się z bazą CEPiK odnośnie pojazdów, które w tej bazie już są. Obecnie pojawiają się problemy z wpisami do systemu takich adnotacji jak: HAK, GAZ, VAT, przerejestrowaniem pojazdu w ramach powiatu

Nie ma możliwości usprawnienia działania programu na poziomie powiatu

i wymianą dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na przeglądy techniczne oraz wprowadzaniem do systemu fabrycznie nowych pojazdów. Wszystkie niedogodności są zgłaszane do centrali w Warszawie. Nie ma możliwości usprawnienia działania programu na poziomie powiatu. Problem dotyczy skomunikowania z centralą i ma charakter ogólnokrajowy. W związku z tym klienci mogą zostać poproszeni o przyjście w innym terminie. Zmieniły się także zasady przeprowadzania badań technicznych – opłaty za badanie techniczne pobierane są z góry, a informacje o wyniku przeglądu przekazane są do centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. (red.)

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu: Podczas wprowadzenia poprzedniej wersji systemu CEPiK również borykaliśmy się z przeszkodami. Jest to zupełnie nowe – wprowadzone bez testów – rozwiązanie, które podlega ciągłym modyfikacjom i usprawnieniom. Zapisujemy każdy błąd i zgłaszamy wszystkie sprawy do Ministerstwa Cyfryzacji. Nie jesteśmy w stanie wyznaczyć daty, kiedy system będzie w pełni sprawny. Przepraszamy za utrudnienia, ale nie mamy wpływu na działanie systemu CEPiK 2.0.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

3

Aktualności

1 grudnia 2017

Cyfryzacja w geodezji Powiat wrzesiński podpisał umowę na opracowanie mapy zasadniczej numerycznej dla gminy Września w ramach projektu wprowadzenia e-usług w Wydziale Geodezji. Przypomnijmy, że Wydział Geodezji uzyskał dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w marcu tego roku. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln złotych. Dofinansowanie w kwocie ponad 1,7 mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki tej dotacji materiały analogowe będące w posiadaniu Wydziału Geodezji zostaną przetworzone do postaci cyfrowej. Projekt dotyczy gmin Września i Pyzdry (z wyłączeniem miast). – Efektem tej pracy będzie to, że wszystkie obręby tych gmin będą miały mapę

numeryczną: gmina Września – numeryczną mapę zasadniczą, natomiast gmina Pyzdry – numeryczną ewidencyjną. Oprócz tego zasoby analogowe dla tych gmin, które były podstawą mapy zostaną zeskanowane i podłączone do zasobu geodezyjnego – tłumaczy geodeta powiatowa Małgorzata Nowaczyk. W październiku została podpisana umowa z firmą All-Maps z Krakowa, która opracuje mapę zasadniczą (tj. zawierającą informacje o obiektach ewidencyjnych, sytuacyjnych oraz o sieciach uzbrojenia terenu) dla gminy Września, przetworzy dokumenty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej oraz wprowadzi je do bazy mapy numerycznej. 21 listopada natomiast została podpisana umowa z weryfikatorem – firmą OPEGIEKA z Elbląga, która sprawdzi, czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami. W wyniku projektu możliwe będzie

Moment podpisania umowy z firmą, która zweryfikuje zgodność wykonanych prac z przepisami

zamawianie i udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą e-wniosku. Będzie to spore ułatwienie dla interesantów, ale także dla działających na ich zlecenie firm geode-

zyjnych, których wnioski stanowią gros spraw załatwianych w Wydziale Geodezji. E-wniosek umożliwi również pozyskiwanie wypisu z rejestru gruntów, wydruków map i zgłaszanie prac geodezyjnych drogą internetową po

uiszczeniu stosownych opłat. Dla obrębów gminy Września zakończenie prac projektowych zaplanowano na 30 czerwca 2018 roku, zaś dla gminy Pyzdry – na 30 listopada 2018 roku. Klara Skrzypczyk

Wspólne święto szkół Delegacja z Wolfenbüttel gościła w powiecie wrzesińskim w związku z 25-leciem partnerstwa Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Carl-Gotthard-Langhans-Schule.

Podczas spotkania podsumowano ćwierćwiecze współpracy

Po październikowym pobycie delegacji ZSP i powiatu wrzesińskiego w Wolfenbüttel, szybko nadszedł czas na rewizytę. Przedstawiciele CGLS oraz powiatu Wolfenbüttel przebywali we Wrześni od 15 do 17 listopada na zaproszenie dyrekcji ZSP. Jednym z punktów programu było spotkanie ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem. – Mogę wyrazić tylko radość, że rozpoczęte

przed wielu laty partnerstwo i przyjaźń przetrwały tyle lat. Co więcej, nie tylko przetrwały, ale praktycznie cały czas się rozwijają – powiedział starosta wrzesiński. – Chciałbym przypomnieć, że współpraca między powiatami wyrosła na gruncie pierwotnej współpracy między szkołami – dodał. Oprócz wymian uczniów z obu szkół, od lat z sukcesem organizowane są spotkania grup senioralnych, młodzieży

z grup pożarniczych czy chórzystów. – Dziękuję za zaproszenie nas do starostwa, bo to podkreśla, jak ważne – również dla władz powiatu – jest nasze partnerstwo – powiedział dyrektor CGLS Peter Walte. Obok wizyty w starostwie powiatowym delegacja odwiedziła siedzibę ZSP, gdzie spotkała się z nauczycielami, a także przyglądała się prowadzonym zajęciom. Ponadto w programie znala-

zła się również wizyta na cmentarzach ewangelickim i katolickim w Sokolnikach. Goście zwiedzili fabrykę Volkswagena w Białężycach oraz wysłuchali koncertu organowego w kościele św. Królowej Jadwigi we Wrześni. Podsumowaniem spotkania była uroczysta kolacja w Pałacu na Opieszynie, w której wzięli udział zasłużeni przyjaźni między obiema szkołami nie tylko obecnie, ale także w przeszłości.

O przeszłości zresztą rozmawiano również w kontekście trudnej historii Polski i Niemiec, podkreślając przy tym, że rolą szkół jest konfrontowanie z nią młodzieży. – To, co zapoczątkowały polskie przemiany w 1989 roku, bardzo szybko pozwoliło na przełamanie wszelkich barier i uprzedzeń – powiedział dyrektor ZSP Bogdan Nowak. – Nasza dotychczasowa współpraca jest wyjątkowo owocna i stale się rozwija. Wszystkim tworzącym jej historię serdecznie dziękuję – dodał. Zarówno Bogdan Nowak, jak i Peter Walte podkreślili, że od początku w wymianach wzięły udział tysiące młodych ludzi. – Od 25 lat co roku dwie przynajmniej 25-osobowe grupy uczniów wyjeżdżają do Niemiec i Polski, co daje nam przynajmniej 1 250 osób w ciągu tych 25 lat – zaznaczył Peter Walte. Wspólne spotkania pozwoliły młodzieży nie tylko na pokonywanie stereotypów, ale także sprzyjały nawiązywaniu przyjaźni. Nikt na sali nie ukrywał, że te zrodziły się też pomiędzy nauczycielami. Podkreśliły to okolicznościowe upominki, w tym pamiątkowa tabliczka, którą delegacja CGLS wręczyła dyrekcji ZSP. Partnerstwo szkół z Wrześni i Wolfenbüttel ma się dobrze i z pewnością będzie kontynuowane, o czym obie strony zapewniały bez wahania. Obchodzony zarówno w Wolfenbüttel, jak i we Wrześni jubileusz 25-lecia obfitował nie tylko w ciekawe spotkania, ale przede wszystkim w przyjacielską, serdeczną atmosferę, dzięki której z pewnością na długo zapadnie on w pamięć. Klara Skrzypczyk


4

1 grudnia 2017

Kultura / Oświata

www.wrzesnia.powiat.pl

Nowa publikacja WUTW „Czy tylko folklor...? Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Wrzesińskiej” – taki tytuł nosi kolejny album wydany przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. zesa WUTW Eugeniusza Paterki oraz jego następczyni Danuty Torzewskiej. Autorami zdjęć są działający w sekcji fotograficznej słuchacze WUTW: Krzysztof Iskrzycki, Stanisław Klamecki, Barbara Kostecka, Teresa Pajęcka, Maria Piotrowska, Zuzanna Rogalińska, Zenon Rzymski, Tadeusz Siwak i Maria Stępniak, którzy współdziałali z instruktorem tej grupy – Mirosławem Jadryszakiem. WUTW

7 grudnia o godz. 11 w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego 2a we Wrześni odbędzie się wystawa fotograficzna połączona z prezentacją albumu. Zapraszamy! Kolejna publikacja WUTW

13 Raport z fotografii Przedstawiciele służb mundurowych 24 listopada zaprezentowali swoje niepowtarzalne zdjęcia w sali wystaw czasowych Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich. Patronem honorowym wystawy został komendant wojewódzki policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem.

fot. arch. Muzeum Prace udowadniają, że mundurowi to ludzie o dużej wrażliwości

Autorami prezentowanych fotografii byli przedstawiciele różnych służb mundurowych, między innymi: policjanci, żołnierze, funkcjonariusze służby celnej oraz służby leśnej. Organizacją zajęli się komendant powiatowy policji we Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki wraz ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem oraz burmistrzem Miasta i Gminy Września Tomaszem Kałużnym. Tegoroczny wernisaż był nietypowy. Autorzy postanowili swoje prace zaprezentować w kolorze czarno-białym, łącznie 16 autorów wystawiło 39 niepowtarzalnych prac. Na otwarciu wystawy obecni byli m.in. wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek oraz zastępca burmistrza Wrześni Artur Mokracki, księża dziekani obu wrzesińskich dekanatów – Mieczysław Kozłowski i Adam Zalesiak, i oczywiście autorzy prezentowanych zdjęć – Sebastian Cichocki, Julian Dworzecki, Maciej Gołembowski, Krzysztof Iskrzycki, Piotr Janiuk, Leszek Jóźwik, Rafał Klarzyński, Wojciech Kulig, Marcin

Kwarta, Marek Janusz Lewandowski, Tomasz Licheniak, Renata Olińska-Dworzecka, Alicja Piotrowska, Justyna Walińska, Sebastian Waliński i Krzysztof Wojciechowski. Ekspozycję wspólnie otworzyli dyrektor muzeum Sebastian Mazurkiewicz,

komendant powiatowy Policji insp. Mariusz Łozowiecki oraz komisarz wystawy asp. szt. Sebastian Waliński. 13 Raport z fotografii będzie dostępny dla zwiedzających przez najbliższy miesiąc. (red.)

fot. arch. Muzeum

Publikacja powstała dzięki wsparciu i życzliwości Urzędu Miasta i Gminy Września, Starostwa Powiatowego we Wrześni, Urzędu Gminy Kołaczkowo, Parafii pod wezwaniem św. Królowej Jadwigi we Wrześni, Urzędu Gminy Miłosław, Urzędu Gminy Nekla, Urzędu Gminy Pyzdry i Hurtowni Zabawek BEMAG w Gutowie Wielkim. Towarzyszyło temu ogromne zaangażowanie organizacyjne dotychczasowego pre-

Autorzy prezentowanych zdjęć


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5

Sprawy społeczne

1 grudnia 2017

Pracują dla potrzebujących

20 lat minęło

Dzień pracownika socjalnego przypada 21 listopada. Zawód ten to przede wszystkim niesienie pomocy ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Z okazji ich święta starosta wrzesiński zaprosił na wspólne spotkanie i wyróżnił kilka osób.

Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni obchodzą w tym roku swoje dwudziestolecie. Jubileusz świętowano 30 listopada.

Uroczystość otworzyła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) Anna Maria Kulczyńska. Powitała wszystkie jednostki pomocy społecznej oraz zaproszonych gości.

– Praca wykonywana przez was jest misją. Trzeba mieć szczególną konstrukcję psychiczną i determinację do tego, aby być pracownikiem socjalnym. Jest to jedna z najtrudniejszych profesji, ponieważ to

Wyróżnieni otrzymali pamiatkowe statuetki

praca z osobami, które potrzebują specjalistycznej opieki, troski, ale przede wszystkim serca – zaznaczył na wstępie starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Życzę przede wszystkim satysfakcji, bo jeśli praca jest tylko pracą to staje się ciężkim wysiłkiem. Natomiast zajęcie, które daje satysfakcję jest przyjemnością – dodał włodarz powiatu. Część artystyczną zapewnili podopieczni Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach. Podczas spotkania zostały wręczone wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w 2017 roku. Wyróżnienia otrzymali: Natalia Gieburowska – PCPR, Agnieszka Ludwiczak – PCPR, Maria Dąbrowska – Dom Pomocy Społecznej (DPS), Urszula Jankowska – DPS, Marzena Czachyra – Środowiskowy Dom Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie, Paweł Jabłoński – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie, Jagoda Grabowska – Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz Anna maria Kulczyńska w związku z przypadającym w tym roku 20-leciem pracy w pomocy społecznej. Mateusz Maserak

– Ach, jak przyjemnie przyjeżdżać co dzień tu – śpiewali uczestnicy i terapeuci

Część artystyczną przygotowano w stylu lat 20. Uczestnicy ubrani w stroje z epoki śpiewali, tańczyli i odgrywali scenki. Zaprezentowano także wystawę fotografii stylizowanych na początek ubiegłego wieku. W uroczystości wzięli udział nie tylko uczestnicy, ich rodzice i terapeuci, ale też samorządowcy, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu oraz wspomagających firm i instytucji. Wszyscy oni otrzymali od kierowniczki WTZ Magdaleny Sobczak-Jankiewicz dyplomy i anioły. – Ten warsztat przecierał szlak, budował nową rzeczywistość dla osób niepeł-

nosprawnych. Tak licznie zgromadzeni dziś dobrzy ludzie świadczą o tym, jak ważne to miejsce na ziemi wrzesińskiej – mówił starosta Dionizy Jaśniewicz, przekazując uczestnikom upominek – zaproszenie do kina. Jubileuszu gratulowała także pierwsza kierowniczka WTZ-ów Anna Maria Kulczyńska. – Dla mojego syna i innych uczestników jest to drugi dom. To nie jest praca, to jest pasja. To są osoby, które oddają całe serce naszym dzieciom – dziękowała w imieniu wszystkich rodziców mama Tomasza, który uczęszcza do WTZ od samego początku. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Najcenniejsza jest praca z ludźmi Rozmowa z Anną Marią Kulczyńską, pierwszą kierowniczką Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni, obecnie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, która w tym roku świętuje jubileusz dwudziestolecia pracy na stanowisku kierowniczym w pomocy społecznej. Jakie były początki WTZ-ów we Wrześni? Inicjatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – koło pomocy dzieciom niepełnosprawnym ruchowo. Zaangażowany był też Jerzy Nowaczyk, ówczesny sekretarz gminy, członek Koła. Ja od września, gdy wygrałam konkurs na kierowniczkę, zaangażowałam się w remonty, organizację sal, terapii, zatrudnianie pracowników i cały plan przyjętego funkcjonowania i organizacji placówki. Były to trzecie warsztaty w województwie i pierwsza taka jednostka dla osób niepełnosprawnych w powiecie. Przecieraliśmy szlaki, chodziliśmy na spacery, robiliśmy zakupy, to był dla uczestników trening ekonomiczny. Wyciągaliśmy ich z domu, bo oprócz nauczania indywidualnego w szkole większość z nich nie miała możliwości uczestnictwa w formie usamodzielniania, terapii czy treningu funkcjonowania w środowisku. Chyba zmienialiście też nastawienie społeczeństwa? Tak, zdecydowanie. WTZ-y organizowały wiele imprez integracyjnych, realizowały projekty i programy. W 2004 zrobiliśmy projekt „Września bez barier”, gdzie pokazywaliśmy trudności w pokonywaniu barier architektonicznych. Wtedy starosta, burmistrz i inni samorządowcy przejechali się po Wrześni na wózkach inwalidzkich. Musieli pokonać studzienki, krawężniki. Za ten program Września dostała pierwsze miejsce w Polsce. Różne imprezy pokazywały, że niepełnospraw-

ni funkcjonują wśród nas, na co dzień są normalnymi członkami społeczeństwa, tylko jest im trudniej z powodu deficytów, które posiadają – czy to fizycznych, czy intelektualnych. W tym momencie powiat wrzesiński ma dla nich bogatą ofertę. Bardzo długo nie było oferty dla dzieci. Pierwszym integracyjnym przedszkolem było Słoneczko, które organizowaliśmy wspólnie z ówczesnymi włodarzami Wrześni oraz dyrektor OPS Anną Prusak i oczywiście dyrektor przedszkola Barbarą Szewczyk. Teraz jest dużo placówek prywatnych, są przedszkola integracyjne, specjalne, jest ośrodek Arka. Jakie cechy charakteru trzeba mieć pracując w pomocy społecznej? Trzeba lubić ludzi i lubić z nimi przebywać i pracować. To jest podstawa. Trzeba skupiać stanowczość, konkretność, silną osobowość i ogromną charyzmę, a także odporność na stres. To połączyć z tolerancją ludzi. I chcieć robić coś ponad standardy pracy, zadania ustawowe – wymyślać ciekawe projekty, aktywizować ludzi, promować ich i pokazywać, jacy są wartościowi. Trzeba czuć, co jest potrzebne. Z moją kadrą – gdziekolwiek pracowałam – udawało się przeprowadzać wernisaże, projekty teatralne, filmowe itp. Teraz w PCPR prowadzimy programy „Rodzina potrzebna od zaraz”, „Bez przemocy dzień i w nocy”. Chcę, by każda instytucja, w której pracuję spełniała najwyższe standardy. Od swoich pracowników wymagam, by szanowali ludzi, z którymi pracują i współdziałają. Najważniejsze we wszystkich jednostkach

pomocy społecznej jest stworzyć taką atmosferę, by ludzi chcieli tam przebywać, by chętnie brali udział w zajęciach, czuli, że są potrzebni, ważni i wartościowi. Czy miała pani chwile wypalenia? Nie, bo przez te wszystkie lata pracowałam w kilku instytucjach. 11,5 roku byłam kierowniczką WTZ, potem przez cztery lata dyrektorem placówek całodobowych – DPS i Domu Dziecka pod Kaliszem. Krótko byłam kierownikiem w ŚDS w Pietrzykowie i dyrektorem DPS we Wrześni. Od dwóch lat jestem dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. PCPR skupia wszystkie powiatowe jednostki pomocy społecznej. Ja te jednostki znam, bo je prowadziłam i znam ich problemy, potrzeby, specyfikę funkcjonowania. Moje doświadczenie na tym stanowisku na pewno jest bezcenne. A momenty, kiedy szczególnie pani czuła, że wybór takiej drogi miał sens? Mimo że krótko pracowałam w DPS-ie we Wrześni, to tak naprawdę chciałam tam zostać. To było moje marzenie. To jest miejsce, w którym trzeba dużo z siebie dać, bo tego potrzebują mieszkańcy. To jest ich dom. Tam trzeba być nie dyrektorem, tylko przyjacielem mieszkańców, który usiądzie na łóżku, weźmie za rękę, porozmawia, pójdzie pograć w piłkę, wysłucha problemów. Trzeba być wsparciem, aktywizować. Tam się czuje potrzebę bycia z drugim człowiekiem, który został samotny i myśli, że nic do-

Anna Maria Kulczyńska

brego go już nie czeka i nic nie osiągnie. Trzeba wzbudzić w nich przekonanie, że to nie koniec drogi – i w tym rola dyrektora. Ta rola mi bardzo odpowiadała. Bo w pomocy społecznej nie chodzi o to, by być „dyrektorem budynku”, tylko ludzi. Dla mnie zawsze najcenniejsza była praca w jednostkach, w których byli ludzie i w których można było wspólnie pracować i cieszyć się ich radościami i sukcesami. Jakie ma pani dalsze plany? Zaczynałam jako nauczyciel w szkole

specjalnej i lubię uczyć, dlatego od wielu lat dodatkowo prowadzę szkolenia z nabywania kompetencji społecznych, motywacji, radzenia ze stresem, komunikacji. Oprócz tego po pracy trzeba sobie znaleźć odskocznię, którą dla mnie jest uprawianie ogrodu i podróże. Jestem domatorką i dom, wnuki, mąż, książki dają mi wyciszenie. Należy zachować proporcje między życiem prywatnym i służbowym, szczególnie w pomocy społecznej. Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


6

1 grudnia 2017

Sprawy społeczne

www.wrzesnia.powiat.pl

Jadłodajnia daje życie Ciężko policzyć, ile litrów zupy ugotowano przez 15 lat istnienia Jadłodajni im. Brata Alberta we Wrześni i ile nakarmiono osób. Ale jedno jest pewne – jadłodajnia pomaga nie tylko zaspokoić głód, ale także potrzebę bycia z drugim człowiekiem. Aleksandra Kaliszewska, prezes Katolickiego Porozumienia Samorządowego, które prowadzi jadłodajnię, nie chce kolejny raz opowiadać historii powstania placówki. Woli, by wypowiedzieli się ci, którzy przychodzą tu na ciepły posiłek. Niech powiedzą, co im daje to miejsce. Spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach – jadłodajnia obchodzi 15-lecie istnienia. Trzeba więc powiedzieć kilka słów o jej początkach. – Nie przychodzi tu nikt, kogo stać na posiłek. Tu przychodzą ci, co nie mają nic. Jadłodajnia powstała z potrzeby życia i sytuacji, jaka była 15 lat temu. Rosło wtedy bezrobocie, został zamknięty Tonsil. Nie było opieki socjalnej nad rodzinami – opowiada Aleksandra Kaliszewska. – Na początku przychodziły duże rodziny z dziećmi, osoby samotne, bezrobotne. Zaczynaliśmy w listopadzie, grudniu. Wydawaliśmy po 600 obiadów dziennie, gotowaliśmy dwa kotły. W tej chwili z placówki korzystają głównie emeryci i renciści, bo ta grupa zubożała, a także bezdomni. I tu apel szczególnie do sąsiadów – jeśli widzą, że są wokół nich osoby samotne, które nie mają ciepłej strawy, niech przekażą im informację o jadłodajni albo niech przyjdą i wezmą dla nich zupę w termosie. – Nikt nie musi cierpieć z powodu głodu, nie ma się czego wstydzić – dodaje pani Kaliszewska. Zimą zawsze jest więcej potrzebujących, bo latem najmują się do robót sezonowych. Poprawiła się też sytuacja rodzin wielodzietnych, które na początku bardzo licznie korzystały z posiłków. Teraz mają zasiłki, obiady w szkołach dla dzieci, pieniądze z programu 500+. Od kilku lat zupa w termosie jeździ do Miłosławia i jest wydawana w budynku starej szkoły przy ulicy Zam-

kowej. Od trzech lat we Wrześni jest zbierana i wydawana odzież przy ulicy Harcerskiej 3 we Wrześni. Punkt czynny jest od 17 do 19 w poniedziałki oraz w czwartki i soboty w godzinach 10-12. Przez 15 lat istnienia jadłodajni w kotle ugotowano towar za ponad milion złotych. 80% tego, co się tam znajduje, pochodzi z darowizn, dokupowane są tylko przyprawy. Chleb przekazują piekarnie, warzywa i owoce rolnicy. Pomagają też większe firmy i markety oraz parafie, które robią zbiórki. Dla przykładu Konspol daje porcje rosołowe, a Tesco owoce. Rocznie wartość darowizn kształtuje się na poziomie 70-80 tys. zł. – Przez te 15 lat nigdy nie było problemu z towarem do ugotowania zupy – mówi pani Kaliszewska. Dodaje też, że nic w jadłodajni się nie marnuje. – Sami kisimy kapustę, zamrażamy warzywa. Przyjmujemy kiszone ogórki, plony z działki. Ale placówka potrzebuje nie tylko artykułów spożywczych. Aby funkcjonować, niezbędne są okresowe remonty, co też generuje dodatkowe koszty. Obecnie największym problemem jadłodajni jest niesprawny samochód. Żuk, którym w tej chwili dysponuje, jest w bardzo złym stanie technicznym. A auto jest niezbędne do transportu artykułów spożywczych oraz przewożenia zupy do Miłosławia. Dlatego jeśli ktoś chciałby wspomóc placówkę, proszony jest o kontakt z Aleksandrą Kaliszewską pod numerem telefonu 502 479 491. W jadłodajni na co dzień na etacie pracują dwie osoby. Pierwszą z nich jest kucharka, która opowiada, że wiele lat temu przychodziła do jadłodajni z dziećmi na posiłki. Placówka dała jej szansę na inne życie. Jest

też pan Roman, zaopatrzeniowiec i kierowca. Oprócz tego pomagają wolontariusze. Niektórzy są tu codziennie, inni kilka razy w miesiącu – pomagają obierać warzywa, przywożą towary od rolników. Jadłodajnia to nie tylko miejsce wydawania posiłków. Nawiązują się tu też znajomości, przyjaźnie, a nawet miłości. Dla wielu rozmowa to forma terapii – My tu wysłuchamy, przyjmiemy, nie komentujemy, pomagamy – mówi pani Kaliszewska. Przyznaje, że wiele osób, które przychodzi do jadłodajni, ma problem z rozwiązaniem problemów prawnych, z załatwieniem renty czy wyrobieniem dokumentów. Także w tych kwestiach starają się pomagać. Osobom bezdomnym potrzebna jest też łaźnia. Latem kąpią się w jeziorze, ale zimą higiena to jest problem. – A potem wszyscy się dziwią, że nieprzyjemnie pachną. To nie ich wina. Ci ludzie nie mają gdzie się umyć, nie stać ich na środki higieniczne – dodaje.

15 lat stołówka karmi potrzebujących

Ciepła zupa w jadłodajni to dla niektórych jedyny posiłek w ciągu dnia

że osoby bezdomne sięgają po alkohol, który daje im zapomnienie. – Czasem tylko trzeba się znieczulić, bo nie jest to łatwe życie. Zbliża się południe, pora wydawania posiłku. Hol się zapełnia ludźmi. Pytam więc, co im daje jadłodajnia.

„Gdyby nie było można czegoś ciepłego zjeść, kiepsko byśmy wyglądali. Miska ciepłej zupy w zupełności wystarcza komuś, kto nie ma nic.” W jadłodajni panuje kultura, nie są tolerowane wulgaryzmy ani alkohol. – Towarzystwo nawzajem się uspokaja – tłumaczy pani Kaliszewska. I dodaje, że nie dziwi się jednak,

– Bardzo dużo nam daje, jest potrzebna – odpowiada Mateusz. – Mamy marzenie, by jadłodajnia była otwarta w sobotę – dodaje pan Tadeusz. – Jestem osobą bezdomną – zaczy-

na pani Dorota. – Przenocuję gdzieś po kątach, na śniadanie i kolację chlebek gdzieś tam znajdę, na śmietniku. Tu mam ciepły posiłek. Jak zostaje pieczywo, to panie zawsze nam dają. Głodować nie głoduję i to mi daje jadłodajnia – życie. Gdyby nie było można czegoś ciepłego zjeść, kiepsko byśmy wyglądali. Miska ciepłej zupy w zupełności wystarcza komuś, kto nie ma nic. Każdy kto chce wspomóc jadłodajnię, może wpłacić darowiznę na nr konta 06 9681 0002 0019 9300 0169 3123, Katolickie Porozumienie Samorządowe, ul. Szkolna 12, Września, tel. 502 479 491 Aleksandra Kaliszewska.. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Nie bądźmy obojętni Nieuchronnie zbliża się okres, w którym na dworze temperatura jest bliska lub spada poniżej zera. W takich okolicznościach najbardziej zagrożone na wychłodzenie są osoby starsze, bezdomne oraz będące pod wpływem alkoholu. W związku z tym funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej apelują, aby nie przechodzić obok nich obojętnie.

Potrzebujący wiedzą, że nie odejdą stąd głodni

Jeśli zauważymy osobę siedzącą lub leżącą na przykład na ławce w parku, pod blokiem czy na przystanku autobusowym, nie odwracajmy wzroku. Sprawdźmy, co się dzieje. Zapytajmy, czy nie potrzebuje pomocy. Możemy również zadzwonić na policję, pogotowie lub straż miejską. Wszystkie sygnały zostaną sprawdzone. Każdej osobie zostanie udzielona pomoc. Funkcjonariusze kontrolują miejsca grupowania lub przebywania osób zagrożonych wychłodzeniem. Od 1 listopada do 31 marca przyszłego roku w godzinach od 19 do 7 rano przy ulicy Wiśniowej 81 działa uruchomione przez gminę Września pomieszczenie pełniące funkcje ogrzewalni, w której można się schronić

Niskie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Zima tuż-tuż...

przed zimnem. Ponadto w każdy poniedziałek w godz. 16-18 oraz czwartek w godz. 10-12 we Wrześni przy

ulicy Harcerskiej 3 jest wydawana odzież dla osób bezdomnych. inf. z KPP Września


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

1 grudnia 2017

Inwestycje

7

Wkrótce budowa drogi do węzła autostradowego Wczoraj w „Wieściach z Ratusza” ukazało się kalendarium obrazujące działania, jakie urząd musiał podjąć, aby mogła powstać droga łącząca Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej z węzłem autostradowym. W listopadzie został ogłoszony przetarg na to zadanie. Będzie ono w całości sfinansowane ze środków Gminy Września. Kalendarium przedstawia w uproszczony sposób przebieg całej sprawy, która na przestrzeni lat wymagała podjęcia licznych starań przez przedstawicieli lokalnych władz. Zapraszamy do lektury.


8

Historia

1 grudnia 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

7. Wysiedlenia i wywózki do obozów koncentracyjnych Niemiecka wizja poszerzania przestrzeni życiowej (Lebensraum) realizowana była poprzez plan Generalplan Ost, mający na celu zyskanie przestrzeni dla wzrastającej Rzeszy Niemieckiej. Plan zakładał wysiedlania ludności słowiańskiej, zwłaszcza polskiej, na zajętych terenach oraz eksterminację biologiczną poprzez wyniszczanie i mordowanie ludności w obozach koncentracyjnych. Wysiedlanie Władze okupacyjne planowały docelowo wysiedlić z ziem polskich blisko 20 milionów ludności. Tuż po zajęciu Wielkopolski sporządzono listy osób i majątków przeznaczonych do eksmisji. Decyzję o wysiedlaniu mieszkańców Wielkopolski podjął Arthur Greiser. Uważał on Polaków za „element niegodny do włączenia w społeczeństwo niemieckie”. Na terenie powiatu wrzesińskiego pierwsze grupy ludności do wysiedlenia w liczbie 1 260 osób wytypowano 28 i 29 listopada 1939 r. Byli to mieszkańcy powiatu aktywni na polu społecznym, działacze polityczni, nauczyciele, właściciele ziemscy i bogatsi rolnicy czy też właściciele warsztatów, sklepów lub kamienic. Wysiedlenia dokonywano najczęściej wcześnie rano. Wysiedleńcy na spakowanie podstawowych rzeczy mieli zaledwie po kilkanaście minut. Pozwalano im zabrać tylko bagaż podręczny do 12 kg na osobę oraz kwotę pieniężną do 200 zł. Pozostawione mienie musieli zostawić w jak największym ładzie, po to by nowi niemieccy właściciele mogli od razu z tego mienia korzystać. Władze specjalnie stwarzały atmosferę lęku. Wszystko to miało zniechęcić do ewentualnego oporu. Pierwszą wytypowaną do wysiedlenia grupę wrześnian zgromadzono w folwarku w Gutowie Małym. Tam dokonano spisu wysiedleńców oraz rewizji. 1 grudnia 1939 r. wszystkich załadowano na wagony towarowe na stacji Gutowo Wielkie. Stąd przez trzy doby wieziono ich do Radomia. Drugą wytypowaną 350-osobową grupę wysiedleńców w dużej mierze stanowili powstańcy wielkopolscy. 12 grudnia zostali wywiezieni do Sokołowa Podlaskiego. Kolejne grupy wysiedlanych mieszkańców powiatu wywożono najpierw do obozów przejściowych (Poznań, Łódź), a następnie do Generalnego Gubernatorstwa. Szczególną grupą wysiedleńczą była ludność żydowska. Z tym że ją w zasadzie transportowano do obozów koncentracyjnych – o czym dalej. Wywożono także na roboty przymusowe w głąb Niemiec. Łącznie z ziemi wrzesińskiej wysiedlono ponad 7 300 osób. W ich miejsce sprowadzono prawie trzy tysiące Niemców z głębi Niemiec, Łotwy, Galicji, Chełmszczyzny, Bukowiny, Besarabii i głębi Rosji. Plany niemieckie zakładały, że Kraj Warty zostanie pozbawiony

słowiańskości do połowy 1940 r. Jednak chaos, jaki panował przy akcjach wysiedleńczych, wymusiły do powołania jeszcze w grudniu 1939 r. generalnego pełnomocnika ds. wysiedleń na Kraj Warty. Powołano na niego wyższego dowódcę SS Wilhelma Koppe. Dla wysiedleńców zorganizowano obozy przejściowe (m.in. w Poznaniu i Łodzi). Przypominały one targi niewolników. Działali tu selekcjonerzy z Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa. Wybierali najsilniejsze jednostki do pracy, zaś słabe wysyłali do obozów zagłady. Część wysiedlanych mieszkańców ziemi wrzesińskiej trafiło do obozu przesiedleńczego na Głównej w Poznaniu (Sammellager Glowna). Wywózki Najtragiczniejszym przejawem eksterminacji była wywózka do obozów koncentracyjnych. Ten straszny los spotkał już na samym początku wojny ludność narodowości żydowskiej. 1 października 1939 r. na terenie Wrześni zamieszkiwało 42 Żydów. Jeszcze tego samego miesiąca wszyscy wrzesińscy i pyzdrscy Żydzi zostali wywiezieniu do obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu. Tam w listopadzie 1939 r. śmierć poniosła grupa pyzdrskich Żydów: 11 listopada zamordowano Dawida Gnata, zaś 18 listopada Laiba Rosenkopfa, Dawida Podemskiego, Mordka Ber Lewetala oraz Szmula Gaima Jasinskyego. Również 18 listopada 1939 r. podczas ucieczki, jak zapisano w dokumentacji, zostali zastrzeleni żydowscy wrześnianie: Chaim Szynklewski, Szach Dereczyński, Max Kaliski, Salii Biberfeld oraz Herbert Kaphan. Naród żydowski na ziemi wrzesińskiej wyniszczono całkowicie. Jeszcze tylko – wg danych na 1 sierpnia 1940 r. – przebywał tutaj jeden Żyd. Mieszkańców ziemi wrzesińskiej wywożono do obozów Posen, Auschwitz, Mauthausen, Dachau, Sachsenhausen, Groß-Rosen, Ravensbrück, Buchenwald. W miejscach tych zginęli:

Naszywka obozowa (tzw. winkiel) z literą P (Pole - tzn. Polak)

Konzentrationslager Fort VII Posen – niemiecki obóz zagłady na terenie Fortu VII Twierdzy Poznań: wyżej wymienieni obywatele narodowości żydowskiej, Józef Tomaszewski, Zygmunt Stankowski, Michał Miętus, Tadeusz Danecki, Piotr Gabczyński, Wacław Gorzelańczyk, Leon Jakubowski, Stefan Kajdan, Józef Kempiak, Mieczysław Kolański, Kazimierz Lieske, Kazimierz Mielcarek, Florian Nowak, Franciszek Ostach, Józef Pietrzak, Bolesław Poczta, Edward Preiss, Henryk Rewers, Marian Rogaliński, Stanisław Skitek, Adam Sobota, Czesław Surdyk, Władysław Troczyński, Antoni Walkowiak, Stefan Wierzejewski; Konzentrationslager Mauthausen-Gusen – niemiecko-austriacki obóz zagłady w Mathausen i Gusen, 20 km. od Linzu w Austrii: Ignacy Haremza, Wacław Banaszak, Henryk Złotowicz, Franciszek Machiński, Franciszek Walczak, Mieczysław Gałkowski, Jerzy Kosmowski, Michał Majchrzak, Stefan Panowicz, Stanisław Petzold, Mieczysław Słowiński, Edmund Sierpecki, Agnieszka Lipiecka, Władysław Wesołowski, Walerian Olejniczak;

Konzentrationslager Buchenwald – niemiecki obóz zagłady w Buchenwaldzie k. Weimaru w Turyngii: Józef Galas. Z pewnością listy te nie są pełne i być może nigdy do końca nie poznamy

Straty ludnościowe w wyniku wysiedleń i wywózek Straty ludnościowe mieszkańców ziemi wrzesińskiej spowodowane wysiedleniami i wywózkami do obozów

Obóz koncentracyjny Gusen

Konzentrationslager Dachau – niemiecki obóz zagłady Dachau k. Monachium w Bawarii: Florian Tasiemski, Brunon Lorkiewicz, ks. Kazimierz Pause, ks. Leon Łagoda, ks. Stanisław Musiał, ks. Władysław Cichowski; Konzentrationslager Sachsenhausen – niemiecki obóz zagłady Sachsenhausen, dzielnicy Oranienburga w Brandenburgii: Leon Łukowski; Konzentrationslager Groß-Rosen – niemiecki obóz zagłady w Rogoźnicy k. Świdnicy na Dolnym Śląsku: Feliks Biniakiewicz, Antoni Gendek; Konzentrationslager Ravensbrück – niemiecki obóz zagłady w Ravensbrück k. Fürstenbergu w Brandenburgii: Else Löffler (z d. Hänel), Felicja Tulska; Konzentrationslager Auschwitz – niemiecki obóz zagłady w Oświęcimiu na Górnym Śląsku: Marian Ciesielski, Mieczysław Kitta, Franciszek Kromolicki, Józef Mleczak, Aleksander Bolewicz, Teobald Juliusz Handke, Agnieszka Lipiecka;

List Józefa Galasa z obozu w Buchenwaldzie do matki we Wrześni

wszystkich nazwisk mieszkańców ziemi wrzesińskiej, którzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych.

koncentracyjnych nie są do końca ustalone. Z danych stworzonych zaraz po zakończeniu wojny wynika, że w wyniku śmierci w więzieniach i obozach życie straciło 211 osób, w wyniku wycieńczenia z powodu pracy przymusowej 132 mieszkańców. Na koniec wojny w obozach koncentracyjnych przebywało 219 obywateli z terenu powiatu wrzesińskiego. Z wywiezionych do prac przymusowych poza domem pozostawało 2 200 osób. Sebastian Mazurkiewicz

Antoni Gendek, zamordowany w obozie koncentracyjnym w Groß-Rosen w lutym 1944 r. poprzez wstrzyknięcie fenolu do mięśnia sercowego

Literatura: 1. Ziemia wrzesińska. Przeszłość i teraźniejszość, red. J. Deresiewicz, Warszawa-Poznań 1978. 2. Września. Historia miasta, red. M. Torzewski, Września 2006. 3. Listy więźniów poszczególnych obozów koncentracyjnych.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Pamięta(j)my o Powstańcach Zbliża się rok 2018, który został ustanowiony Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Komitet organizacyjny zawiązany w celu koordynowania obchodów spotkał się 28 października w Starostwie Powiatowym. Lokalni działacze podzielili się informacjami o planowanych wydarzeniach oraz uściślili terminy poszczególnych zadań. Spotkanie zaczęło się od zapoznania z facebookowym fanpagem, poświęconym wymianie informacji o poszczególnych wydarzeniach związanych z rocznicą. Starostwo Powiatowe planuje jeszcze w tym roku zakupić flagi powstania wielkopolskiego oraz wydać gadżety promujące okrągłą rocznicę. W urzędzie gminy Września rozstrzygnięto konkurs na projekt graficzny nadruku koszulek na rok 2018 – wydanych zostanie kilka tysięcy egzemplarzy. Regionalista Michał Pawełczyk zwrócił uwagę na trudność weryfikacji osób, które brały udział w powstaniu. Okazało się, że przygotowanie listy powstańców nie jest łatwe, jednak jest szansa, że taka baza powstanie i zostanie opublikowana. Jednym z działań przywołujących pamięć o powstańcach jest znakowanie grobów. – Zmiany pokoleniowe powodują, że z czasem umyka świadomość, że przodkowie walczyli w powstaniu – zauważył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Prezes wrzesińskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Beata Sieradzka poinformowała o sesji popularno-naukowej, która odbędzie się w marcu w Liceum Ogólnokształcącym dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gmina Miłosław wyraziła zainteresowanie wydaniem publikacji na temat Powstania Wielkopolskiego na swoim terenie. Zastępca burmistrza Artur Mokracki potwierdził zorganizowanie przez gminę pikniku historycznego w czerwcu, połączonego z rekonstrukcją historyczną i strzelaniem. Staro-

9

Historia

1 grudnia 2017

Czekamy na pamiątki W przyszłym roku będziemy obchodzić dwie ważne rocznice – stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz dwusetlecie powiatu wrzesińskiego. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do czynnego włączenia się w obchody tych jubileuszy. Poniżej publikujemy już udostępnione archiwalne zdjęcia.

Zebrania komitetu odbywają się cyklicznie

stwo powiatowe planuje 1 września wmurowanie i odsłonięcie tablicy na budynku starostwa, która będzie upamiętniała powstańców wielkopolskich zamordowanych podczas II wojny światowej. Muzeum Regionalne we Wrześni zorganizuje w październiku rajd edukacyjny dla młodzieży w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wystawę Drogi ku niepodległości. Na spotkaniu poruszono też kwestię ściany memoratywnej z nazwiskami poległych podczas powstania, która stanie na cmentarzu parafialnym, do przygotowania przedsięwzięcia włączy się Stowarzyszenie Samorządny Powiat. Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne natomiast przeprowadzi w szkołach konkursy oraz wznowi publikację „Wrześnianie w powstaniu wielkopolskim 1918-1919”. Zespół Ziemia Wrzesińska i chór Camerata planują zorganizowanie widowiska muzycznego o charakterze patrio-

tycznym. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 przeprowadzi dwudniowy przegląd filmów fabularnych i dokumentalnych oraz akademię ku czci powstańców. Zwieńczeniem przyszłorocznych obchodów będzie uroczystość 28 grudnia, podczas której odbędzie się msza w kościele farnym, następnie zostaną wręczone pamiątkowe medale potomkom powstańców. Odbędzie się uroczysty przemarsz na cmentarz pod pomnik powstańców wielkopolskich, a w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury odbędzie się widowisko w wykonaniu młodzieży wyreżyserowane przez Elżbietę Górczyńską. Na spotkaniu padło wiele ciekawych uwag oraz nowych pomysłów. Na fanpagu oraz w „Przeglądzie Powiatowym” zamieszczać będziemy fotografie oraz artykuły poświęcone tamtym historycznym wydarzeniom. Szymon Rewers

200-lecie powiatu wrzesińskiego

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Autorzy przygotowywanej publikacji zwracają się z prośbą o udostępnienie wszelkich fotografii i dokumentów dotyczących różnych aspektów historii ziemi wrzesińskiej, miast i wsi, od gospodarki po kulturę. Osoby pragnące przyłączyć się do pracy nad publikacją mogą kontaktować się pisząc na adres: mariantorzewski@o2.pl lub dzwoniąc pod numer 516 837 213.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania pomysłów i inicjatyw oraz udostępnianie zdjęć, dokumentów i pamiątek rodzinnych do sfotografowania lub zeskanowania. Osoby chcące wspomóc organizatorów pomysłami, fotografiami czy pamiątkami prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: anna.szymczak@wrzesnia.powiat.pl lub pod numerem 61 640 45 24.

Wrzesińskie warsztaty rzemieślnicze przy ulicy Warszawskiej w okresie II Rzeczypospolitej:

Ślusarstwo Franciszka Kromolickiego (fot. udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Polub powstanie Na Facebooku ruszył fanpage poświęcony obchodom stulecia powstania wielkopolskiego w powiecie wrzesińskim.

Kołodziejstwo Stanisława Szczepańskiego (fot. udostępnił Jan Gibowicz)

Można tam dowiedzieć się więcej o działaniach, jakie podjął Komitet Obchodów 100-lecia powstania wielkopolskiego w powiecie wrzesińskim, spotykający się cyklicznie w Starostwie Powiatowym we Wrześni. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji, szkół i stowarzyszeń z całego powiatu. Na stronie na bieżąco umieszczane są aktualności i ważne linki, zapowiedzi wydarzeń, np. zbliżającego się III Biegu

im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego, który wystartuje 10 grudnia o godz. 13 we Wrześni. Na FB można znaleźć informacje o akcji znakowania grobów powstańców, o konkursach promujących pamięć o powstaniu, doniesienia o tym, co piszą na ten temat lokalne media, czy podpowiedzi, jak pozyskać dofinan-

sowanie na działania dedykowane upamiętnieniu powstania. Fanpage działa od 16 listopada, a lubi i obserwuje go już kilkaset osób. Oby tak dalej. Jego uruchomienie było możliwe dzięki zaangażowaniu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Starostwa Powiatowego. Zachęcamy do zajrzenia na www.facebook.com/100leciePowstaniaWielko polskiegoPowiatWrzesinski. (asz)

Ze względu na uszkodzenie obiektu Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA (dawny kościół ewangelicki w Miłosławiu) w wyniku sierpniowej nawałnicy został ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA. Użytkowanie mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu osób tam przebywających. Przed ponownym udostępnieniem budynku dokonane zostaną konieczne naprawy i remonty zniszczonych elementów. Uszkodzeniu uległa m.in. wieża


10

Sprawy społeczne

1 grudnia 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

UCHWAŁA NR 809/2017 ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r.

Rzecznik konsumenta radzi

zmieniająca uchwałę nr 655/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

Czy można fotografować towary w sklepie? Ostatnio konsumentka zadała mi pytanie, czy można wykonać zdjęcia produktów w markecie. Gdy zrobiła taką fotografię, ochrona sklepu zażądała usunięcia zdjęcia z telefonu. Każda placówka handlowa jest miejscem publicznym, ogólnie dostępnym, nawet jeśli jest własnością prywatną. Gdy jest otwarta, konsument ma prawo wejść do niej, obejrzeć towary, porównać ceny, zapytać o ich właściwości. W wykonaniu fotografii, które mogą ułatwić zakup nie ma nic niewłaściwego ani niepokojącego. Taki zakaz nie ma umocowania w przepisach prawa. Nie można też żądać usunięcia zdjęć. Telefon czy aparat fotograficzny są własnością klienta i on decyduje o tym, które zdjęcia chce zachować, a które usunąć. Gdyby taki problem się pojawił i ochrona by żądała usunięcia zdjęć, można zapytać ochroniarza czy sprzedawcę o podstawę prawną żądania. Warto też pamiętać, że regulamin wewnętrzny sklepu nie jest w tym zakresie wystarczającą podstawą.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), uchwały nr 151/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” oraz w nawiązaniu do uchwały nr 616/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku uchwala się, co następuje: § 1. Załącznik do uchwały nr 655/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Staszak-Małecka

Podstawa prawna: Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 459).

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16.

Młodzieżowi liderzy zdrowia Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowali szkolenia „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia”. fot. arch. KPP we Wrześni

Prawo w stowarzyszeniach Kolejne spotkanie dla organizacji pozarządowych zorganizowane przez Starostwo Powiatowe odbyło się 28 listopada. Tym razem szkolenie dotyczyło prawnych aspektów funkcjonowania NGO. Omawiano m.in. dokonywanie zmian w statucie, tworzenie umów, a

także sposób uzyskania statusu OPP. W programie znalazły się też informacje, w jaki sposób zakończyć działalność organizacji. Szkolenie popro-

wadziła prawniczka Ewelina Pernet-Szóstak, która zajmuje się obsługą prawną stowarzyszeń i fundacji. (agda)

O szkodliwości używek trzeba rozmawiać

Spotkanie odbyło sie w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zajęcia zrealizowane zostały w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa. 22 listopada odbyło się spotkanie dla uczniów szkół podstawowych, w szczególności dla klas VII, natomiast dzień później dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem były zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (dopalaczy, narkotyków, alkoholu).

Omówione zostały też konsekwencje prawne wynikające z posiadania lub dystrybucji środków zabronionych. Dla uczestników przygotowano prezentacje multimedialne oraz materiały filmowe. Młodzież miała także okazję założyć alkogoogle, imitujące 1 promil i 2 promile alkoholu we krwi oraz zobaczyć walizkę drug-box. (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

1 grudnia 2017

Biesiada seniorów Członkowie oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni spotkali się 23 listopada, aby wspólnie świętować dzień seniora. We wrzesińskiej restauracji Aleksandra prócz muzyki tanecznej można było posłuchać znanych piosenek biesiadnych, które przy stole śpiewał chór Gama. Zadowoleni ze swojego spotkania seniorzy żartowali i wspominali swoje historie. Marianna Okoniewska, która przewodzi związkowi, dziękowała staroście wrzesińskiemu Dionizemu Jaśniewiczowi oraz zastępcy burmistrza Wrześni Arturowi Mokrackiemu za obecność i ciepłe słowa, które skierowali do członków PZERiI. Po pysznej golonce parkiet zapełnił się parami. Mateusz Maserak

Sprawy społeczne

11

Wieczór z jubileuszem Koło Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność „Tonsil” świętowało 18 listopada Dzień Seniora. W restauracji „Pod Jesionami” okazało się, że okazją do spotkania był także jubileusz jednego z członków. 90-letni Kazimierz Błaszczyk odebrał życzenia od samorządowców i nie krył swojego wzruszenia. Idea spotkań koła powstała w 1980 roku. Pierwotnie członkami byli aktywni zawodowo pracownicy – dziś już emerytowani. – Wiadomo, wszyscy się starzejemy. Dlatego stworzyliśmy sekcję emerytów i rencistów – tłumaczyła przewodnicząca koła we Wrześni Teresa Piskorż. – Organizujemy takie spotkania, ponieważ ludzie potrzebu-

Teresa Piskorż wzniosła toast za to, aby razem przezwyciężać smutki i dawać sobie wzajemnie wsparcie. Tego dnia Kazimierz Błaszczyk obchodził swoje 90 urodziny. Koledzy z koła wraz z rodziną przygotowali dla niego niespodziankę. Na salę wjechał urodzinowy tort, a w wszyscy uczestnicy spotkania zaśpiewali gromkie Sto lat. Burmistrz

PZERiI zorganizował dla swoich członków świetną zabawę

Jubilata Kazimierza Błaszczyka zaskoczyły urodzinowe niespodzianki

Marianna Okoniewska (z lewej) odebrała od starosty wrzesińskiego życzenia dla całego związku

ją wyjścia, porozmawiania, kontaktu z drugim człowiekiem – dodała. Przewodniczący wielkopolskich struktur Solidarności Jarosław Lange przed spotkaniem zwrócił uwagę na fakt, że zabieganie Solidarności o podwyższanie wynagrodzeń, ma również odniesienie do wysokości emerytur. – Dla branży emerytowanych pracowników ważne jest to, aby emerytury były jak najwyższe, dlatego też Solidarność bardzo głośno mówi o wzroście wynagrodzenia minimalnego, które warto przypomnieć, od stycznia będzie wynosiło 2 100 złotych – mówił.

Wrześni Tomasz Kałużny życzył jubilatowi, aby mógł go odwiedzić w jego setne urodziny. – Panie Kazimierzu, po raz kolejny mogę składać życzenia z okazji kolejnego jubileuszu. Skoro burmistrz umówił się już do pana za dziesięć lat, to ja również się przyłączam. Pomyślności! – życzył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Spotkanie nie zakończyło się na części oficjalnej. Seniorzy usłyszawszy takty muzyki, wyszli na parkiet. Nie zabrakło na nim jubilata, który zaprosił do tańca koleżankę z koła. Mateusz Maserak

Każdy może być artystą IV Wernisaż Twórczości Osób Niepełnosprawnych był spotkaniem ze sztuką i rozrywką. Na wernisażu zatytułowanym Każdy może być artystą, który odbył się 28 listopada we Wrzesińskim Ośrodku Kultury zaprezentowano prace podopiecznych ośrodków dla osób niepełnosprawnych z Wielkopolski, m.in. Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego „Arka”, warsztatów terapii zajęciowej z Wrześni i Rudy Komorskiej czy Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych „Wrzosiki”. Prace dotyczyły przede wszystkim zmieniających się pór roku i zostały wykonane przy użyciu różnych technik, w tym naturalnych materiałów. Podczas wernisażu w WOK-u można

było zakupić prezentowane dzieła, a także ozdoby i kartki świąteczne. Spotkaniu towarzyszył spektakl pt. Drewniolce w wykonaniu Filharmonii Pomysłów z Poznania. Przedstawienie, pełne muzyki i humoru spotkało się z bardzo przychylnym odbiorem publiczności. Świetną zabawę zapewnił też występ wokalny Karoliny Poźniak, która zaśpiewała w rytm dźwięków gitary Jacka Pietrzyka. Paru słuchaczy nie mogło usiedzieć w miejscu i dołączyło do wokalistki na scenie. Wernisaż zorganizowany przez ośrodek „Arka” zakończyły ożywione rozmowy i wspólny słodki poczęstunek. Klara Skrzypczyk

Wernisaż stanowił okazję do wspólnego spędzenia czasu


12

Rolnictwo

Skończył się termin stosowania nawozów naturalnych Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować od 1 marca do 30 listopada. Wyjątek stanowią uprawy pod osłonami, gdzie takie nawozy możemy stosować cały rok. Wytyczne nie dotyczą także rolników gospodarujących na OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu). Mimo że całej Wielkopolsce nadano status OSN, ze względu na brak planu działań, zwolnienia nie dotyczą jeszcze rolników z powiatu wrzesińskiego. Zgodnie z założeniami programów działań dla OSN nawozy: • naturalne i organiczne można stosować na gruntach ornych od 1 marca do 15 listopada, • nawozy płynne na łąkach i pastwiskach trwałych od 1 marca do 15 sierpnia, • nawozy stałe naturalne na łąkach trwałych od 1 marca do 30 listopada i na pastwiskach trwałych od 1 marca do 15 kwietnia i od 15 października do 30 listopada. Nawozów naturalnych nie wolno stosować: • na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu, • płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc., • płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Pamiętać należy, że zgodnie z prawem: - zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych; - nawozy powinny być stosowane równomiernie na całej powierzchni pola, należy je przykryć lub wymieszać z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu; - nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej stosuje się przy użyciu aplikatorów doglebowych, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe; - nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej mogą być stosowane w czasie wegetacji roślin tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi; - nawozy na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 5 m (gnojowica co najmniej 10 m) od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha; cieków wodnych; rowów (z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu i rowu), kanałów; - nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni 50 ha; stref ochronnych ujęć wody oraz obszaru pasa nadbrzeżnego. źródło: WIR, IUNG Monika Mikołajczak

Nabór wniosków PROW 2014-2020 Od 7 do 29 grudnia rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi mogą składać w ARiMR wnioski na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014-2020. źródło: ARiMR Monika Mikołajczak

1 grudnia 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Wiadomości z pola Kukurydzę cechuje duża wydajność i wartość pokarmowa, dlatego stosowana jest głównie jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Obecnie kukurydza jest jednym z ważniejszych zbóż w Polsce. Corocznie rolnicy zastanawiają się, czy lepiej opóźnić zbiór i w pełni wykorzystać okres wegetacji kukurydzy i jej możliwości produkcyjne, czy też dokonać zbioru na początku jesieni w trakcie słonecznej pogody. Wybór ten jest trudny i zależy od wielu czynników. Warto wcześniej zebrać kukurydzę, aby zapewnić sobie dobre stanowisko do siewu roślin ozimych. Nie należy również zbyt zwlekać ze zbiorem, aby nie dopuścić do strat typu łamanie roślin czy opadanie kolb. Niestety warunki atmosferyczne nie pozwalają naszym rolnikom zebrać tegorocznych plonów. Stanowi-

Nie pozostało nic innego niż czekać na mróz, aby można było zebrać plony

sko jest za mokre i kombajny grzęzną w ziemi. Rolnicy mówią, że kukurydza, która została nie jest złej jakości. Jednak w niektórych odmianach istnieje zagrożenie, że rośliny pokryją się ple-

śnią. Ceny kukurydzy w skupie, przy zakontraktowanej kukurydzy, wahają się od 350 do 430 złotych za tonę, w zależności od wilgotności i jakości. Monika Mikołajczak

Nowe zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w uzgodnieniu z MRiRW, opublikował komplet zarządzeń dyrektora generalnego między innymi w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zgodnie z tym dokumentem przedstawione zasady, kryteria oceny ofert i ich wagi oraz zasady punktacji obowiązują na terenie całego kraju i mają charakter obligatoryjny. Nowe kryteria oceny ofert i ich wagi przedstawiają się następująco: 1a. Odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od nieruchomości Zasobu – liczba punktów 15 Pomiaru dokonuje się w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego oferenta (będącej jego własnością lub w użytkowaniu wieczystym bądź dzierżawionej z ZWRSP i zgłoszonej co najmniej 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu do ewidencji producentów ARiMR jako siedziba gospodarstwa) do najbliżej wysuniętej granicy nieruchomości wystawionej do przetargu. W tym wypadku konieczna będzie informacja wydana przez ARiMR. 1b. Odległość nieruchomości rolnej będącej przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu – liczba punktów 15 W tym kryterium również dokonuje się pomiaru w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki, w skład której wchodzą użytki rolne, będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym bądź dzierżawionej z ZWRSP co najmniej 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu i wchodzącej w skład jego gospodarstwa rolnego. 2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu – liczba punktów 30 Oferenci, którzy na dzień składania oferty nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni równej lub większej niż 3-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (wg ARiMR za poprzedni rok) otrzymują 0 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzymują

oferenci, którzy nie nabyli ani nie są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu. 3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 15 Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych (DJP) w przeliczeniu na 1 ha UR, według średniorocznej obsady w poprzednim roku. Przeliczeń jednak, w odróżnienie to wcześniej obowiązujących zasad, dokonuje KOWR. Dokumentami potwierdzającymi średnioroczną liczbę zwierząt są: • w przypadku zwierząt, dla których ARiMR prowadzi ewidencję (bydło, owce, kozy i świnie) – informacja wydana przez ARiMR o średniorocznej liczbie zwierząt w DJP (lub liczbie zwierząt, gatunku, płci, wieku) w gospodarstwie w poprzednim roku, • w przypadku pozostałych zwierząt – oświadczenie rolnika o średnim stanie rocznym zwierząt danego gatunku, płci i wieku oraz następujące dokumenty: – koniowate – informacja wydana przez podmiot prowadzący rejestr tych zwierząt albo kserokopie wybranych stron z paszportów zwierząt wraz z informacją, od kiedy zwierzę jest utrzymywane w gospodarstwie, – działy specjalne – kserokopia PIT/DS za poprzedni rok lub informacja wydana przez powiatowego lekarza weterynarii lub kopie innych dokumentów potwierdzających prowadzenie w podanej wielkości takiego rodzaju produkcji, – zwierzęta dzikie – informacja wydana przez powiatowego lekarza weterynarii lub kopie innych dokumentów potwierdzających prowadzenie w podanej wielkości takiego rodzaju produkcji. 4. Kryterium wieku – liczba punktów 10 Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przezna-

czonych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat otrzymuje maksymalną liczbę punktów. Natomiast osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ukończyła już 60 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) – otrzymuje zero punktów. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku. 5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka – liczba punktów 25 Powierzchnia użytków rolnych stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka podawana jest na dzień składania oferty. Powierzchnię preferowaną przyjmuje się na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie. Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy, których powierzchnia UR stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej, pomniejszonej o powierzchnię nieruchomości wystawianą do przetargu. 6. Kryterium uzgodnione z terenową radą społeczną (po jej powołaniu) – liczba punktów 10 Nie powołano jeszcze Terenowych Rad Społecznych. Jak wynika z ostatniego harmonogramu przetargów, który został opublikowany 1 listopada 2017 roku na stronie KOWR, w Wielkopolsce Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie przystąpił jeszcze do rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP w formie dzierżawy. Na stronie zamieszczono jedynie informację o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż. źródło: WIR, KOWR Monika Mikołajczak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

1 grudnia 2017

Ogłoszenia

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wrzesińskim: - w Miłosławiu przy ul. Różowej 6 (budynek MCK), pon., śr., czw. godz. 10-14, wt., pt., godz. 8-12; - w Nekli przy ul. Wiosny Ludów 2b, (budynek NOK), pon., śr., czw. godz. 10-14, wt., pt. godz. 14-18; - we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 (budynek PCEZ), od poniedziałku do piątku, godz. 14-18. Więcej na www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

13


14

Września

Gminy

1 grudnia 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Kołaczkowo tekst

Pyzdry

Nekla


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Reiss Cup dla Wrześni W ostatni weekend listopada w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole odbył się turniej mikołajkowy Reiss Cup 2017, który zwyciężyła reprezentacja Wrześni. Rywalizowały drużyny z Gniezna, Konina, Ślesina, Wrześni, Turku, Koła, Inowrocławia, Kutna, Torunia oraz zawodnicy z Władysławowa i Rychwała. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć patrona Akademii – Piotra Reissa, który swoją obecnością zmotywował młodych zawodników, a później wręczył im pamiątkowe medale oraz nagrody.

W sobotę w turnieju brali udział najmłodsi zawodnicy, którzy przy grze w piłkę świetnie się bawią. W niedzielę rozpoczęła się walka o puchar. Podczas tych rozgrywek kibice mogli zobaczyć świetne bramki i dobre pojedynki pomiędzy drużynami. Po rozgrywkach grupowych i rundzie finałowej o pierwsze

15

Sport / Gminy

1 grudnia 2017

miejsce walczyła Września i Konin. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Wrześni prowadzona przez trenera Michała Skarbińskiego. Warto też dodać, że zawodnikiem turnieju został wybrany Mikołaj Komisarek, który trenuje w Akademii Piłkarskiej Reissa we Wrześni już blisko 5 lat. Karolina Puzdrakiewicz

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34

Młodzi zawodnicy nie kryli radości z trofeum

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Miłosław

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Dwutygodnik oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Mateusz Maserak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

Nakład: 9 000 egzemplarzy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Kadry tel. 61 640 44 90

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne


Biuletyn nr 258, grudzień 2017  
Advertisement