Page 1

w numerze: Będzie połączenie z A2

11 listopada

Pod flagą biało-czerwoną

s. 2 Zmierzyli się z ortografią fot. NowaWrześnia.pl

s. 4 Służba cywilna doceniona

W tym roku obchodzimy 99-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w całym kraju odbyło sie wiele wydarzeń upamiętniających rocznicę. Uroczystości zorganizowano także we wszystkich gminach powiatu wrzesińskiego. Przemarsz ulicami Wrześni. Więcej o obchodach na stronie 5

s. 6 Jubileusz WTZ

Stypendia rozdane Dla zdrowej psychiki Szczególnie uzdolnieni uczniowie, działacze sportowi i trenerzy zostali nagrodzeni przez starostę wrzesińskiego za wybitne osiagnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. W sumie przyznano 189 stypendiów i nagród. Więcej na stronie 6

Podczas kończącego się właśnie Tygodnia Zdrowia Psychicznego mieszkańcy powiatu mogli wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach, warsztatach, konsultacjach, a nawet zajęciach z jogi i technik relaksacji. Więcej na stronie 7

s. 14 Zawody lekkoatletyczne

s. 15

2 grudnia we Wrześni Więcej informacji s. 16

Wręczenie stypediów sportowych

Warsztaty Jesień życia w barwach lata


2

Informacje

Dziennik budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

17 listopada 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Paweł Guzik – 502 690 543, Józef Szafarek – 661 968 946, Mirosław Balicki – 505 175 586, Halina Kotyk – 502 157 500, Maria Taciak – 500 432 326, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Bogdan Kruk – 604 528 485, Rafał Zięty – 606 607 306. Małgorzata Cichacka – 510 424 184, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Wykaz dyżurów radnych znajduje się na http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html

Wykonywanie stoposłupów

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Będzie połączenie z A2 Sukcesem zakończyła się sprawa uzyskania zgody na budowę nowej drogi do węzła przyautostradowego. fot. arch. WzR

14 listopada burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny spotkał się w Warszawie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Markiem Chodkiewiczem odpowiedzialnym za drogi, transport drogowy i lotnictwo. W spotkaniu uczestniczył także senator RP Robert Gaweł oraz kierownik Działu Prawnego z firmy Volkswagen Poznań Tobiasz Kowalczyk. Celem wizyty było podsumowanie aktualnej sytuacji w sprawie dokończenia budowy odcinka drogi gminnej do węzła przyautostradowego. Wcześniej podpisano trójstronne porozumienie między gminą Września a Skarbem Państwa (reprezentowanym przez generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) oraz Autostradą Wielkopolską SA, w sprawie tymczasowej drogi łączącej. Czynione od stycznia 2014 roku liczne starania gminy Września mające na celu uzyskanie zgody na budowę tej drogi zakończyły się powodzeniem. Było to możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu strony rządowej po tym, jak w styczniu tego roku burmistrz wystosował pisma w tej sprawie do prezes

Kierownik Działu Prawnego VW Poznań Tobiasz Kowalczyk, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny, senator RP Robert Gaweł i minister Marek Chodkiewicz

Rady Ministrów, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, oraz do wielu posłów i senatorów z okręgu. W środę został już ogłoszony przetarg na budowę nowej drogi, której realizacja zakończyć się powinna w połowie przyszłego roku. Budowa brakującego odcinka o długości ok. 400 m umożliwi bezpośrednie połączenie terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z auto-

stradą A2 i drogą krajową nr 92 oraz znacznie poprawi sytuację komunikacyjną w tym obrębie. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków Gminy Września. WzR W kolejnym numerze „Przeglądu Powiatowego” zostanie zaprezentowane uproszczone kalendarium przedstawiające przebieg całej sprawy, która na przestrzeni lat wymagała podjęcia licznych starań przez przedstawicieli lokalnych władz.

fot. arch. WzR Aby połączyć Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej z autostradą, trzeba dobudować 400 m drogi


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

17 listopada 2017

3

Ważna sesja z nową radną Podczas XXXVII posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego podjęto szereg ważnych uchwał. Część z nich była związana z objęciem mandatu przez nową radną – Halinę Kotyk. Sesja, która odbyła się 8 listopada, rozpoczęła się od spraw związanych z wygaśnięciem mandatu radnego Stefana Tomczaka. Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Kaźmierczak podziękował byłemu członkowi rady za efektywną i sumienną współpracę, wręczając mu pamiątkową statuetkę. Przypomnijmy, że Stefan Tomczak we wrześniu objął stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego. Decyzją komisarza wyborczego miejsce w radzie zajęła Halina Kotyk, która złożyła ślubowanie i po raz pierwszy w tej kadencji wzięła udział w obradach. Przewodniczący poinformował radę o bieżących sprawach, wśród których pojawiła się informacja o uchwale sejmu w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Po złożeniu przez starostę wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał. A tych na ostatniej sesji było sporo. Dwie z nich związane były ze zmianą w składzie rady, która musiała uchwalić nowy skład komisji stałych – Rewizyjnej oraz Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Decyzją radnych w obu komisjach zasiadła Halina Kotyk. Ponadto, po re-

Kolejna sesja będzie poświęcona sprawom Szpitala Powiatowego

zygnacji Stefana Tomczaka, zabrakło przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Jednogłośnie wyrażono zgodę, aby tę funkcję objął Rafał Zięty, za którego kandydaturą przemawia nie tylko doświadczenie zasiadania w tejże komisji, ale również kierowanie placówką oświatową. Edukacja była ważnym tematem posiedzenia, gdyż ze względu na wprowadzaną reformę konieczne było dokonanie zmian w powiatowej oświacie, w tym nazw szkół, co rada zatwierdziła stosownymi uchwałami. Radni nie mieli też zastrzeżeń co do zasadności wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola

Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni oraz szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni. Obie te jednostki planuje się umiejscowić w obiekcie przy ul. Leśnej we Wrześni (były biurowiec SIWL-u), modernizowanym aktualnie na potrzeby oświatowe. W uzasadnieniu do uchwały dotyczącej szkoły muzycznej Stefan Tomczak wskazał, że nowa ustawa o prawie oświatowym daje samorządom możliwość tworzenia takich placówek. – Oczekiwania społeczeństwa i rodziców idą w tym kierunku, żeby taka szkoła we Wrześni powstała. Jest to szkoła, która będzie zajmowała się kształceniem artystycznym bez

podejmowania kształcenia ogólnego. Zajęcia będą się odbywały popołudniami w cyklu 6-letnim i 4-letnim – mówił Stefan Tomczak. Wśród pozostałych decyzji przegłosowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających dotyczący wprowadzenia do nich wykonania dokumentacji projektowej ulicy Witkowskiej i Szosy Witkowskiej we Wrześni. Zmiana związana jest z inwestycjami realizowanymi przez gminę Września – w obrębie tych ulic powstaje centrum przesiadkowe oraz trwa przebudowa skrzyżowania ulicy Donaja. – Prowadzenie tych inwestycji uniemoż-

liwia uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, a wykonanie projektu budowlanego na nieaktualnych mapach może wiązać się z szeregiem komplikacji – argumentował kierujący Referatem Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski. Radni przyjęli zmianę przy jednym głosie wstrzymującym. Na sesji powróciła także kwestia oddziału udarowego wrzesińskiego szpitala, który został zamknięty z powodu braku finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Starosta wrzesiński zapowiedział, że po raz kolejny poruszy kwestię finansowania udarówki podczas wizyty dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ Agnieszki Pachciarz, która ma przyjechać do Wrześni 23 listopada. Ponowił także zapewnienie, że w razie konieczności podejmie kroki, by oddział udarowy był finansowany z budżetu powiatu. – Trafiają do mnie coraz bardziej dramatyczne informacje – dla pacjentów z terenu Wrześni i okolic w trybie alarmowym poszukuje się miejsca, gdzie mogą zostać przewiezieni, aby uzyskać pomoc w sytuacji, kiedy decyduje każda godzina, każda minuta – powiedział Dionizy Jaśniewicz. Sprawa na pewno wróci na następnej sesji poświęconej sprawom szpitala. Jest ona przewidziana na 30 listopada. Klara Skrzypczyk

Sprostać oczekiwaniom O odpowiedzialności i oświacie rozmawiamy z nową radną powiatową Haliną Kotyk. Czym jest dla pani funkcja radnej powiatu? Przyznam, że po raz pierwszy byłam w takiej sytuacji, że składałam ślubowanie jako radna. Podczas ślubowania i sesji towarzyszyły mi duże emocje. Zasiadając do obrad poczułam, że jest to bardzo ważne miejsce, które oznacza przede wszystkim odpowiedzialność za podejmowane działania dla społeczeństwa. To także praca i słuchanie tego, co należałoby zrobić dla poprawy funkcjonowania – bezpieczeństwa, rozwoju edukacji, funkcjonowania służby zdrowia, budowy dróg i infrastruktury miejskiej. A na czym zależy pani najbardziej? Dziękuję przede wszystkim wyborcom za zaufanie. Z mojej strony chce zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby z powierzonej mi funkcji wywiązać się jak najlepiej. Zawodowo jestem związana z oświatą, więc przede wszystkim ważne jest dla mnie, żeby uczniowie mogli uczyć się w warunkach odpowiednich dla XXI wieku – przy wykorzystaniu wszystkich zdobyczy techniki, ale nie zapominając o tym, jak istotna jest rola nauczyciela. Dziś pedagog nie jest jedynym źródłem wiedzy, jak to było kiedyś, nastąpiło duże przewartościowanie, dziś nauczyciel wskazuje, kieruje poszukiwaniem, rozwojem, uczy argumentacji, wnioskowania, pomaga selekcjonować wiedzę.

Nauczyciel to także wychowawca, a efekty wychowawcze są wypadkową przede wszystkim jego osobowości, konkretnych sytuacji w układach interpersonalnych uczniów i warunków środowiskowych. Należy stworzyć takie warunki, aby młody człowiek był jak najlepiej przygotowany do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu. Wracając do meritum pytania, najważniejszy według mnie jest człowiek i inwestowanie w niego na każdym etapie, z uwzględnieniem każdej płaszczyzny, która go dotyczy. Przyszłość społeczeństwa, narodu polskiego zależy od ludzi młodych, bo to oni będą decydować o losach naszej ojczyzny.

Jest pani zaangażowana w szereg przedsięwzięć – zarówno społecznych, jak również związanych z oświatą. Czy można powiedzieć, że jest to pani pasja? Tak, bo nie wyobrażam sobie, żeby tylko być w pracy. Uważam, że jeżeli chce się pracować, to trzeba albo pracować dobrze, albo wcale. Jeśli podejmujemy się

czegoś, to warto to robić na 100% albo nawet 120%. Z matematycznego punktu widzenia jest to wprawdzie niemożliwe, ale na pewno ważne jest zaangażowanie. Jak doświadczenie pracy w oświacie przyda się pani podczas prac komisji edukacji? To nie tylko komisja edukacji, ale także kultury, sportu, turystyki. Jest więc związana z tym wszystkim, co kształtuje nasze postawy, charakter, nawyki kulturalne, które w przyszłości przekażemy następnym pokoleniom. Będę starała się, żeby życie kulturalne nadal się rozwijało, żeby zwiększała się wiedza o samorządności. Chcę, żeby młode pokolenie świadomie przystępowało do wyborów i rozumiało, że to od niego zależy, kto będzie kierował państwem. Uczymy się całe życie, całe życie zdobywamy umiejętności i niezależnie od wieku rozwijamy zainteresowania, także te kulturalne. W naszym powiecie dzieje się dużo dobrego, trzeba to kontynuować i rozwijać. Jaką chce być pani radną? Otwartą na społeczeństwo, która widzi i słyszy to, co chcą powiedzieć wyborcy,

i pragnę sprostać oczekiwaniom. Wiem, że niemożliwe jest zrobienie wszystkiego, ale przede wszystkim trzeba słuchać i dążyć do realizacji tego, na co pozwalają finanse, możliwości i czas. Na koniec chciałabym zapytać jeszcze o reformę edukacji – jak duże jest to wyzwanie dla samorządu powiatowego? Jest to wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i finansowe, ponieważ baza szkół została przystosowana do nowych warunków, które zaistniały w 1999 roku, kiedy powstały gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Dzięki działaniom władz oświatowych wszyscy nauczyciele nadal mają pracę. W szkołach ponadgimnazjalnych reforma będzie odczuwalna za kilka lat, gdy pójdą do szkół dwa roczniki. Sprawi to, że w szkołach podstawowych będzie mniej uczniów i na pewno w niektórych placówkach czasowo trzeba będzie ograniczyć etaty nauczycieli. Pojawi się także problem lokalowy w szkołach średnich, ale jestem pewna, że wszystko da się rozwiązać. Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Halina Kotyk jest absolwentką Wydziału Budowy Maszyn na Politechnice Poznańskiej oraz podyplomowych studiów matematycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku zawodowo związana z obecną Samorządową Szkołą Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni, której jest dyrektorem od 2006 roku. Oprócz tego jest m.in. ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli, członkiem komisji ds. etyki nauczycieli przy wojewodzie wielkopolskim i działaczką stowarzyszenia Samorządny Powiat. Lubi czytać, podróżować, aktywnie spędzać wolny czas i przebywać z rodziną. Ma 61 lat, jest zamężna, ma trzy dorosłe córki i czworo wnucząt. Mieszka we Wrześni.


4

17 listopada 2017

Aktualności

Święto języka Tegoroczne Dyktando Wrzesińskie zostało połączone z Wrzesińskim Kalejdoskopem Literackim, w ramach którego z czytelnikami spotkali się prof. Jerzy Bralczyk i prof. Andrzej Markowski. Jubileuszowa, już piętnasta, edycja Dyktanda Wrzesińskiego, która odbyła się 10 listopada, zgromadziła we Wrzesińskim Ośrodku Kultury ponad setkę osób chcących zmierzyć się z tekstem ułożonym tradycyjnie przez Sebastiana Surendrę. Jak czytamy na stronie internetowej wydarzenia, nie brakowało opinii, że był to najtrudniejszy z dotychczasowych tekstów. Piszący musieli poradzić sobie z nazwami własnymi, zwrotami obcojęzycznymi i rzeczownikami dwuczłonowymi. W czasie oczekiwania na wyniki zmagań dla uczestników dyktanda oraz innych zainteresowanych językiem, którzy licznie zjawili się w WOK-u, przygotowano dwa ciekawe spotkania. Najpierw głos zabrał dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich Sebastian Mazurkiewicz, który przypominał o szczególnej roli Wrześni w najtrudniejszych dla języka polskiego czasach zaborów. Germanizacja, przeciwko której strajkowały wrzesińskie dzieci na początku XX wieku, jest tematem najstarszego zachowanego polskiego filmu Pruska kultura, który tego wieczoru zaprezentowano publiczności. Następnie na scenie pojawili się profesorowie Jerzy Bralczyk oraz Andrzej Markowski, którzy w ramach Wrzesińskiego Kalejdoskopu Literackiego promowali napisaną wraz z prof. Janem Miodkiem książkę Trzy po 33. Ci uznani językoznawcy opowiadali o początkach swojej współpracy, ulubionych słowach czy wyrazach zapożyczonych. Dyskusja była pełna humoru i ciekawych językowych przemyśleń. – Poznajemy świat pośrednio, za pomocą słów. Jeżeli coś jest nienazwane, to nie ist-

www.wrzesnia.powiat.pl

Podziel się pamiątkami W przyszłym roku będziemy obchodzić dwie ważne rocznice – stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz dwusetlecie powiatu wrzesińskiego. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do czynnego włączenia się w obchody tych jubileuszy. Poniżej publikujemy już udostępnione archiwalne zdjęcia. 200-lecie powiatu wrzesińskiego

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Autorzy przygotowywanej publikacji zwracają się z prośbą o udostępnienie wszelkich fotografii i dokumentów dotyczących różnych aspektów historii ziemi wrzesińskiej, miast i wsi, od gospodarki po kulturę. Osoby pragnące przyłączyć się do pracy nad publikacją mogą kontaktować się pisząc na adres: mariantorzewski@o2.pl lub dzwoniąc pod numer 516 837 213.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania pomysłów i inicjatyw oraz udostępnianie zdjęć, dokumentów i pamiątek rodzinnych do sfotografowania lub zeskanowania. Osoby chcące wspomóc organizatorów pomysłami, fotografiami czy pamiątkami prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: anna.szymczak@wrzesnia.powiat.pl lub pod numerem 61 640 45 24.

To tylko niektóre z wyrazów, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy

nieje – mówił prof. Andrzej Markowski. Panowie śmiało przyznali, że oprócz funkcji poznawczej słowa potrafią być źródłem doskonałej zabawy. Co ciekawe, według prof. Jerzego Bralczyka niekoniecznie trzeba dbać o polszczyznę. – Wydaje mi się, że język chyba nie jest czymś, o co powinniśmy szczególnie dbać i trząść się nad nim – mówił. – Język sobie na ogół da radę – dodawał. Po spotkaniu profesorowie gratulowali tym, którzy najlepiej poradzili sobie z treścią Dyktanda Wrzesińskiego. W kategorii uczeń pierwsze miejsce zajął Jakub Andrzejczak, druga była Maria Stefaniak, zaś trzecia Milena Kwiatkowska. Na pierwszym miejscu w kategorii

wrześnianin znalazł się Marek Urbaniak, na drugim miejscu Wiktoria Kosmowska, zaś na trzecim Klara Skrzypczyk (z Wydziału Promocji i Kultury starostwa – przyp. red.). W kategorii otwartej zwyciężył Aleksander Meresiński z Kielc, wyprzedzając Tomasza Malarza z Krakowa oraz Łukasza Szemplińskiego z Ostromecka. Dodajmy, że Aleksander Meresiński popełnił sześć błędów ortograficznych i dwa interpunkcyjne, co świadczy o tym, jak trudne było dyktando. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni. Klara Skrzypczyk

Koronacja obrazu MB Pocieszenia w Biechowie 12 września 1976, w środku Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński, na lewo ks. bp Jan Czerniak. Ze zbiorów pp. Łyskawów

Zespół Beattons w latach 60. Udostępnił Filip Biernat

Biblioteka Pedagogiczna we Wrześni informuje o zmianie numeru telefonu. Aktualny numer to Spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem i prof. Andrzejem Markowskim prowadziła Małgorzata Korfini-Stachnik

577 001 398


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sprawy społeczne

17 listopada 2017

5

Pod flagą biało-czerwoną Rozety, kwiaty i koncerty We Wrześni przygotowania do 11 listopada zaczęły się już 7 listopada, kiedy to w auli LO samorządowcy, uczniowie i uczestnicy WTZ-ów i ŚDS-ów wykonali 500 biało-czerwonych rozet. Kotyliony w dniu Święta Niepodległości wręczali uczestnikom mszy świętej w kościele farnym harcerze. Po nabożeństwie barwny pochód złożony m.in. z pocztów sztandarowych, służb mundurowych i harcerzy przeszedł ulicami miasta pod pomnik 68. Pułku Piechoty, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Okolicznościową mowę wygłosił prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego Bolesław Święciochowski. Podniosłość wydarzenia podkreślił wystrzał z armaty w wykonaniu braci kurkowych. Tego dnia wieczorem we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbył się koncert Zapytaj o nią, w którym młodzi ludzie zaśpiewali piosenki o charakterze pa-

ków czy rodziców. Były łzy wzruszenia. No i przyszło tyle osób, że zabrakło kotylionów – dopowiada Marta Mrozińska Pawlak, która projektowała plansze z fotografiami. Na wystawie zaprezentowano 90 zdjęć, wybranych z 300 przyniesionych przez mieszkańców Orzechowa. Można zobaczyć m.in. zdjęcie uczniów zrobione w 1939 roku i pracownice tartaku Bystrzyckiego z przełomu lat 20 i 30. – Najbardziej intrygujące jest zdjęcie zrobione przed dworcem. Tam są żołnierze, orkiestra – chyba wojskowa – i harcerki. Nie mamy pojęcia, co to za wydarzenie – dopowiada pani Marta. Wszystkie fotografie zostaną zeskanowane i udostępnione na profilu Facebook Koła Emerytów. Mieszkańcy będą proszeni o rozpoznanie miejsc, osób, wydarzeń. Wciąż też można przynosić nowe fotografie. W przyszłości może uda się nawet wydać album.

ległościowy, w czasie którego, przy dźwiękach orkiestry dętej, można było skosztować gorącego barszczu i pasztecików franciszkańskich.

Kwiaty pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty złożyła m.in. delegacja powiatu

nie, Ameryce, Szwajcarii. Dla uczestników spotkania autorka wpisywała do swych książek specjalne dedykacje.

Zadanie było współfinansowane przez powiat wrzesiński.

triotycznym – stare w nowoczesnych aranżacjach i współczesne. Inicjatorami przedsięwzięcia byli absolwenci LO – Mateusz Nowaczyk i Adrianna Olejniczak. Natomiast dzień później, także w WOK-u, Chór Camerata zorganizował Śpiewanki Patriotyczne. Wzruszająca wystawa W Miłosławiu po okolicznościowej mszy świętej odbyło się tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem. Nietypowe wydarzenia zorganizowano w Orzechowie – wystawę Historia zaklęta w fotografii. Ludzie, wydarzenia, miejsca, w której udział wzięło ponad 80 osób. Organizatorem było koło emerytów w Orzechowie z Jadwigą Stefańską na czele. Wernisaż rozpoczęła wzruszająca część artystyczna w wykonaniu uczniów z miejscowej Szkoły Podstawowej, nawiązująca do Święta Niepodległości. Podczas oglądania zdjęć uruchomiło sie wiele wspomnień i emocji. – Ludzie długo opowiadali o zdjęciach, wracali po kilka razy do tablic, rozpoznawali ludzi, dziad-

O Kościuszce W Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie 11 listopada odbyło się spotkanie z Barbarą Wachowicz. Uczestnicy wysłuchali jedynej w swoim rodzaju gawędy o dziele Władysława Stanisława Reymonta poświęconym insurekcji kościuszkowskiej. Słuchacze zostali przeniesieni do dziewiętnastowiecznej Polski, w czasy wieszczów, konspiracji niepodległościowej i największych dzieł literatury Władysława Stanisława Reymonta, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. – Dziś powiedzielibyśmy, że Kościuszko był idolem Żeromskiego, ale wolałabym, abyśmy użyli piękniejszego słowa do opisu – był jego bohaterem. Wzorem do naśladowania, ale też wielką nadzieją, że można chwycić za broń i porwać do bitwy ludzi, o których, jak napisał Kościuszko, „nawet nie wiedzieli, że ojczyznę mają” – mówiła Barbara Wachowicz. Barbara Wachowicz jest jedyną osobą, która przemierzyła cały amerykański szlak walk Tadeusza Kościuszki, 20 tysięcy kilometrów od granicy kanadyjskiej po Charleston nad Atlantykiem. Dokonała wielu cennych odkryć, o czym opowiada jej najnowsza książka Tadeusz Kościuszko w Ojczyź-

fot. M. Mrozińska-Pawlak

Uczniowie wykazali się zdolnościami manualnymi

Duch w pyzdrskim narodzie W Pyzdrach świętowanie zaczęło się od mszy świętej, odprawionej w kościele farnym. Ksiądz proboszcz Ryszard Kopczyński przypomniał najważniejsze fakty z kart historii, podkreślając, że ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek. Potem wszyscy przeszli na rynek, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W inscenizacji wystąpiła młodzież szkolna. Podobnie jak w czasie obchodów setnej rocznicy śmierci Kościuszki, tak i teraz w pochodzie szły uczennice niosące portret naczelnika insurekcji. Obok nich przebrani za kosynierów peowiacy z drewnianymi kosami i sztandarami o barwach narodowych. Podobnie jak przed laty demonstrowali ideę, że Polska jeszcze

nie zginęła, że duch w narodzie istnieje. Okolicznościową przemowę wygłosił burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Potem przedstawiciele samorządu i delegacje związkowe złożyli kwiaty. Zwieńczeniem był piknik niepod-

Nie zabrakło rogali Także w Nekli uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawili ks. proboszcz Wojciech Schejn oraz wikariusz ks. Waldemar Czerniak. Po modlitwie będącej dziękczynieniem za możliwość życia w wolnym kraju, władze gminy, samorządowcy, poczty sztandarowe, delegacje, zaproszeni goście oraz mieszkańcy udali się pod tablicę pamiątkową na nekielskim rynku, by oddać hołd tym, którzy walczyli o niepodległość. Podczas przemówienia burmistrz Karol Balicki podkreślał współczesne znaczenie niepodległości i demokracji oraz przypominał, dlaczego należy w sposób szczególny świętować ten dzień. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową. Uczestnicy uroczystości tradycyjnie byli częstowani rogalami marcińskimi. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska, Sylwia Kaźmierska, Monika Nowak, Aleksanda Wszelaka-Kucza

Wystawa w Orzechowie przyciągnęła sporo zainteresowanych

Spotkanie z kombatantami Jednym z zadań powiatu wrzesińskiego jest współpraca z środowiskami kombatanckimi. Odbywa się ona przede wszystkim poprzez przygotowywanie uroczystości patriotycznych, ale także przez organizację spotkań z kombatantami. Jedno z nich miało miejsce 10 listopada we wrzesińskiej restauracji.

Spotkanie odbyło się w przededniu Narodowego Święta Niepodległości

– Ogromnie cieszę się, że tak licznie skorzystali państwo z tego zaproszenia. Tymi słowami starosta Dionizy Jaśniewicz powitał zebrane grono kombatanckie. Przybliżył zebranym program przyszłorocznych obchodów setnej rocznicy powstania wielkopolskiego współorganizowanych przez powiat. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni wraz z nauczycielką Beatą Sieradzką przygotowali część artystyczną. Szymon Rewers


6

17 listopada 2017

Oświata / Sprawy społeczne

www.wrzesnia.powiat.pl

Stypendia rozdane Prawie dwustu uczniów i działaczy otrzymało stypendia i nagrody starosty wrzesińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Uroczystości związane z wręczeniem wyróżnień odbywały się 14 i 15 listopada w auli Liceum Ogólnokształcącego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. dyrektorzy szkół, radna sejmiku województwa wielkopolskiego i sekretarz powiatu Bożena Nowacka oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak. Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie LO oraz uczennica szkoły muzycznej Allegro Maria Wróblewska.

14 listopada wręczono stypendia naukowe i artystyczne przyznane w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół, których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym. – Spotykamy się w chwili dość szczególnej. Chcemy wyróżnić was stypendiami. Jest

to forma wsparcia tych z was, którzy wy- 64 uczniów. Przyznawane jest ono różniają się w sposób szczególny. Chce- osobom uzdolnionym w celu pokomy, by te środki, które otrzymacie, po- nywania barier w dostępie do edukacji. Otrzymują je magały w codziennym uzdolnieni uczniozdobywaniu wiedzy, wie, którzy uzyskali realizacji pasji, planów. średnią ocen co najNajwiększym kapitałem mniej 4,5 w poprzedw życiu człowieka jest wiedza. Jest to paszport, stypendiów i nagród nim roku nauki i mają ograniczone możliktóry pomaga nam poprzyznał rozwoju swych ruszać się w życiu. Mastarosta wrzesiński wości zdolności. Wsparcie jątek można stracić, natomiast wiedza, umiejętności, zdolności, wypłacane jest przez cały rok szkolny. Jednorazowe stypendium motytalenty zostają i pomagają radzić sobie w życiu – powiedział na powitanie sta- wacyjne otrzymało 18 uczniów. Jest to wyróżnienie przyznawane m.in. rosta Dionizy Jaśniewicz. Stypendium edukacyjne otrzymało laureatom wieloetapowych konkur-

189

sów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2016/2017. Następnego dnia w auli LO odbyło się wręczenie wyróżnień sportowych. – Chcemy jako powiat wrzesiński wspierać sport młodzieżowy. Życzę, by duch sportowy nigdy w was nie zgasł – mówił starosta. Przyznano 93 stypendia sportowe, 6 nagród dla sportowców seniorów oraz 8 nagród dla działaczy w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”. Najmłodszym stypendystą był sześcioletni Maciek, zawodnik unihokeja. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Stypendia są nagrodą za wytężoną pracę

Za służbę w cywilu Z okazji Święta Korpusu Służby Cywilnej 9 listopada w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa, mieszczącym się w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni, odbyło się spotkanie, na którym podziękowano pracownikom cywilnym za ich rzetelną pracę.

Pracownikom cywilnym dziękowali nie tylko samorządowcy, ale także policjanci

Komendant powiatowy insp. Mariusz Łozowiecki złożył wyrazy uznania za kolejny rok pracy. Wręczył również nagrody komendanta głównego oraz komendanta wojewódzkiego

dla Stanisława Miecznikiewicza, Elżbiety Nowaczyk, Ewy Wieczorek i Agnieszki Zdunek. Podczas spotkania wicestarosta Waldemar Grzegorek i zastępca burmistrza Wrześni Karol Nowak

przekazali wyróżnionym upominki. – Zawsze podkreślamy rolę policjantów, ale cóż oni zrobiliby bez pracowników cywilnych – podsumował wicestarosta. Szymon Rewers


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sprawy społeczne

17 listopada 2017

7

Jak to jest ze stresem? Rozmowa z Bogną Filipczak, psychologiem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Prowadziła pani warsztaty „Spokojnie to tylko stres. Jak stresować się lepiej” w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Jak definiuje pani „stres”? Z tym jest kłopot, bo nie ma jednej definicji, co do której wszyscy by się zgadzali. Jedni badacze nazywają stresem bodziec, który na nas działa. Inni procesy fizjologiczne, które mają miejsce w organizmie, kiedy człowiek napotyka na trudne wydarzenie. Jako stres definiowana bywa też relacja pomiędzy wyzwaniami, a tym, jak przewidujemy, że sobie poradzimy. Ogólnie mówiąc, jeżeli natrafiamy na coś, co – naszym zdaniem – przerasta nasze możliwości, to wtedy mówimy o stresie. Czy prawdą jest stwierdzenie, że nie możemy uniknąć stresu? Stresu raczej nie da się uniknąć. Możemy się uczyć radzenia sobie z nim.

Jakie sposoby pani rekomenduje? Nie ma niestety jednego sposobu, który byłby dobry dla wszystkich i skuteczny w każdej sytuacji. Myślę, że inne rozwiązania możemy stosować, kiedy jesteśmy przed sytuacją stresującą i przygotowujemy się na nią, inne, kiedy jesteśmy w sytuacji, która nas stresuje, a jeszcze inne, kiedy próbujemy rozładować napięcie i wrócić do równowagi. O tym mówiłam podczas warsztatów. Czy przygotowanie do sytuacji stresowych pomaga je przeżyć łagodniej? Ważne jest to, jak myślimy o wydarzeniu, które nas spotka. Kiedy się przygotujemy na daną sytuację, negatywne skutki będą mniejsze. Wszystkie objawy stresu są oznaką tego, że nasz organizm przygotowuje się na wyzwanie. Często skarżymy się, że boli nas brzuch i nie możemy jeść. Powodowane jest to tym, że krew z żołądka jest odprowadzana do mięśni. Podstawowymi reakcjami na stres są albo walka, albo ucieczka. Jeżeli spojrzymy na to od strony biologicznej, to zobaczymy, że nasze objawy wskazują, że orga-

nizm się mobilizuje. Może dzięki temu uda się zmienić nasze podejście. Czy uważa pani, że takie inicjatywy jak Tydzień Zdrowia Psychicznego są potrzebne? Jak najbardziej. Myślę, że ta inicjatywa może pomóc osobom, które nie wiedzą, jak sobie poradzić z trudnościami, które je w życiu spotykają. Dlatego jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie chętnie włączyliśmy się w tę akcję. Jakie problemy ma człowiek we współczesnym świecie? Dużo osób korzysta z pomocy psychologicznej, kiedy ma problemy z wychowaniem dzieci, sporo jest również

ludzi, którzy doświadczają lęku. Bywają również problemy w związkach. Trudno jednak wskazać jeden kierunek, jedną przyczynę czy problem. Jak dbać o higienę naszej psychiki? Wybrać się na Tydzień Zdrowia Psychicznego (uśmiech). Trzeba zabezpieczać czas na przyjemności, aby przez chwilę nie myśleć o rzeczach, które nas stresują. Jeżeli to jest praca, powinniśmy znaleźć takie zajęcia poza nią, które nas zaabsorbują. Dla każdego będzie to coś innego, np. pójście do kina, spotkanie ze znajomymi, aktywność fizyczna. Rozmawiał Szymon Rewers

Trzy zasady na zachowanie zdrowej psychiki 1. Przebywać z ludźmi, którzy niosą pozytywną energię i pomagają nam rozluźnić się i odczuwać przyjemność ze wspólnego spędzania czasu. 2. Dobierać wyzwania na miarę naszych możliwości. Stopniowo je dawkować i dążyć do celu małymi kroczkami. 3. Zmienić swoje podeście do tego, co się dzieje podczas sytuacji stresowych. Nie traktować sygnałów z ciała jako objawu tego, że sobie nie radzimy, tylko że robimy wszystko, żeby się do trudnej sytuacji przygotować.

Bogna Filipczak

Dla zdrowej psychiki W ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego Starostwo Powiatowe we Wrześni przygotowało szereg bezpłatnych spotkań, konsultacji i warsztatów. Podczas inauguracji przedsięwzięcia, która odbyła się 13 listopada we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, przyznano nagrody w dwóch konkursach. W zorganizowanym przez starostwo konkursie na hasło wprawiające w pozytywny nastrój wyróżniono uczennice Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni Monikę Wędrowicz i Zuzannę Łojko. Drugi konkurs dotyczył zapobiegania AIDS i został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-

logiczną (więcej o tym przeczytasz na s. 14). Nagrody wręczył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, który przypominał obecnym w WOK-u uczniom szkół ponadgimnazjalnych, jak ważne jest zdrowie psychiczne. – Problemy z tym związane często są w naszej świadomości spychane na koniec, jako mniej ważne. Kiedy zachorujemy na grypę czy serce, to uważamy, że to jest prawdziwa choroba, natomiast problemy psychiczne są przecież związane zarówno z naszym

Warsztaty z rękodzieła

funkcjonowaniem w otoczeniu, jak i różnego rodzaju problemami – powiedział starosta wrzesiński. – Mam przekonanie, że jest to problematyka niezwykle ważna, istotna i dotykająca każdego z nas – dodał. W tematykę związaną z uzależnieniami w interesujący sposób wprowadził uczniów spektakl Labirynt w wykonaniu Teatru Kurtyna z Krakowa. Jednak nie tylko młodzież mogła podczas Tygodnia Zdrowia Psychicznego znaleźć coś dla siebie. Nie brakowało wydarzeń przeznaczonych dla rodziców, aktywnych zawodowo czy seniorów. O tym, że posiadanie dziecka to nie tylko radości, ale też troski, przyszli rodzice dyskutowali w panelu pod hasłem Słodki ciężar macierzyństwa, zaś mający starsze potomstwo mogli dowiedzieć się, Jak wspierać nastolatka w rozwoju. Podczas innych warsztatów rozmawiano o sposobach radzenia sobie ze stresem (powyżej publikujemy wywiad z prowadzącą tę prelekcję Bogną Filipczak) czy o rozsądnym doborze diety. Bardzo istotne kwestie poruszano podczas spotkań dotyczących zapewniania wsparcia bliskim w chorobie, radzenia sobie z kryzysem czy uzależnieniem. Z tym ostatnim problemem można było udać się na dyżur terapeuty uzależnień

Zajęcia dla przyszłych rodziców

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dyżurował także psycholog, logopeda czy pedagog. Podczas wydarzeń towarzyszących można było zapoznać się z podstawami jogi, a także technikami plastycznymi, takimi jak filcowanie czy papieroplastyka. Tego typu relaks jest przecież bardzo istotny dla higieny psychicznej. Dziś (17 listopada) ostatni dzień Tygodnia Zdrowia Psychicznego, który rozpoczną zajęcia artystyczne z wy-

konywania ozdób świątecznych. Na popołudnie zaplanowano spotkanie na temat wypalenia zawodowego oraz zajęcia z technik relaksacyjnych. Mimo że przedsięwzięcie dobiega końca, to pewnym jest, że nie zostało zorganizowane po raz ostatni. W końcu o zdrowie psychiczne trzeba nie tylko zacząć dbać, ale także przestać traktować je jak temat tabu. Klara Skrzypczyk


8

Historia

17 listopada 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

6. Walka z Kościołem Niemiecki okupant na obszarze Kraju Warty wszelkimi środkami podjął walkę z Kościołem katolickim. Pamiętano przecież jeszcze, jak ważną rolę spełniał on w utrzymaniu polskości na terenie zaboru pruskiego. Zarządzający Krajem Warty Arthur Greiser planował ostatecznie zlikwidować Kościół w myśl głoszonego hasła: „Ohne Gott, ohne Religion, ohne Priester und Sakramente” (Bez Boga, bez religii, bez kapłana i sakramentu). duchownym zakazano publicznie pokazywać się w stroju duchownym. Nie dotyczyło to oczywiście duchownych katolickich narodowości niemieckiej. Wiernym we Wrześni, chcącym udać się na nabożeństwo, nakazano korzystać tylko z wejścia na teren przykościelny od strony ul. Kościelnej, zaś wchodzenie od strony ul. Poznańskiej (Jana Pawła II) i Rzecznej zostało zakazane. Gdy w kościele katolickim odprawiono nabożeństwo dla Niemców, to na drzwiach do świątyni nakazano umieszczać tabliczkę: „Für Polen kein Zutritt” (Polakom wstęp wzbroniony). 25 marca 1942 r. zamknięto kościół farny we Wrześni. Łącznie w całym powiecie zamknięto 24 kościoły katolickie. Dla nabożeństw pozostawiono: kościół w Grabowie Królewskim dla katolików-Polaków oraz kościół w Biechowie dla katolików-Niemców. Pozamykane kościoły zostały ograbiane z dzwonów, organów muzycznych, paramentów liturgicznych, dzieł sztuki. Świątynie zamieniano na magazyny broni, ubrań, żywności czy mebli. Z wrzesińskiej fary skradziono 434 przedmioty, w dużej części o charakterze zabytkowym. Rozebrano m.in.

fot. F. Włosik

Rozbicie Kościoła – Zerschlagung der polnischen Kirche Władze okupacyjne, wprowadzając nowy porządek prawny, pozbawiły Kościół katolicki osobowości prawnej. Już pierwsze wrześniowe zarządzenia okupacyjne ograniczyły liczbę i ustaliły godziny nabożeństw. Usuwano i niszczono rożne obiekty sakralne, jak figury i krzyże. Zamazywano i zamalowywano polskie napisy w kościołach i na cmentarnych nagrobkach. Taki nakaz w grudniu 1939 r. otrzymał wrzesiński proboszcz ks. Kazimierz Kinastowski. W kościele zamalowano teksty z Pisma Św. znajdujące się na ścianach nawy głównej i prezbiterium. Zakazano śpiewu pieśni Boże coś Polskę. Nakazano zbiórkę książeczek do nabożeństwa zawierających tę pieśń. Jesienią 1941 r. z terenu ówczesnego powiatu wrzesińskiego zebrano 1 245 książeczek i śpiewników. 6 grudnia 1941 r. spalono je w kotłowni wrzesińskiego ratusza. Ograniczono obrzędy pogrzebowe. Msze żałobne mogły odbywać się tylko ciche, bez śpiewów i organów, tylko w obecności najbliższej rodziny, w dwa określone dni tygodnia. Kondukt żałobny musiał iść bez śpiewów, chorągwi, skrycie. Osobom

Kościół parafialny w Grabowie Królewskim – jedyna czynna w czasie okupacji świątynia dla Polaków katolików w powiecie wrzesińskim

ołtarz główny, spakowano do skrzyń i umieszczono go w piwnicach DAF (Niemiecki Front Pracy) w Rynku nr 10. Niewielką część naczyń liturgicznych ks. Kinastowskiemu udało się uchronić organizując ich pogrzeb w dziecięcej trumience. Zakopano je na cmentarzu i tam uchowały się przez całą wojnę. Okupanci dokonywali też licznych profanacji, np. w kościele w Ostrowie Kościelnym żołnierze urządzali sobie zabawy taneczne w szatach liturgicznych.

2) Ks. Leon Łagoda, proboszcz i dziekan w Miłosławiu – aresztowany 6 października 1941 r. Umieszczony w obozie koncentracyjnym KL Posen (Fort VII). 30 października 1941 r. przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Dachau. Tam w wyniku niewolniczych prac polowych zachorował na zapalenie płuc. Umieszczono go w szpitalu obozowym, gdzie przeprowadzano na nim eksperymenty farmakologiczne. W ich wyniku zmarł.

Posługa duszpasterska Życie sakramentalne zeszło do podziemia. W powiecie wrzesińskim pozostało tylko trzech księży katolickich: ks. K. Kinastowski we Wrześni, ks. H. Mnichowski w Grabowie Królewskim (do października 1942 r.) oraz ks. M. Namysłowski w Miłosławiu. Wrzesiński proboszcz został wygnany z probostwa. Zamieszkał w prywatnym mieszkaniu przy ul. Miłosławskiej 3. Tutaj przeniósł Najświętszy Sakrament, odprawiał Msze św., udzielał sakramentów. Duchowni w obozach Zaraz po rozpoczęciu wojny zaczęły się aresztowania wybitnych duchownych, zwłaszcza społeczników i patriotów polskich. Dla większości miejscem internowania był klasztor salezjanów (dawniej cystersów) w Lądzie nad Wartą. Tutaj Niemcy zorganizowali obóz przejściowy dla duchowieństwa z diecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, włocławskiej, płockiej, warszawskiej i częstochowskiej oraz kapłanów zakonnych. Klasztor w Lądzie stał się ostatnią przystanią przed zesłaniem do obozu koncentracyjnego w Dachau lub innych. Obóz uruchomiono w styczniu 1940 r. Do października 1941 r. wszystkich przetrzymywanych tu blisko 80 duchownych wywieziono do obozów. 8 grudnia 1942 zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego KL Dachau. Z ziemi wrzesińskiej aresztowani i wywiezieniu do obozów zostali czterej kapłani: 1) Ks. Kazimierz Pause, proboszcz w Targowej Górce – aresztowany 25 lutego 1940 r. Przetrzymywany w obozie przejściowym w Bruczkowie. Przewieziony do KL Posen, następnie do obozu koncentracyjnego KL Buchenwald. Tam niewolniczo pracował w kamieniołomach. 8 grudnia 1942 został przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Dachau. Zginął tam 17 sierpnia 1942 r.

Ks. Kazimierz Kinastowski odprawia mszę św. w mieszkaniu przy ul. Miłosławskiej

Ks. Kazimierz Pause, proboszcz w Targowej Górce, zamęczony w obozie koncentracyjnym w Dachau

3) Ks. Stanisław Musiał, proboszcz w Bieganowie i Zielińcu – aresztowany 26 marca 1940 r. Przewieziony do obozu przejściowego w Puszczykowie. 24 maja 1940 r. przemieszczony do obozu koncentracyjnego KL Dachau, zaś 2 sierpnia przewieziony do obozu KL Gusen. Tam niewolniczo pracował w kamieniołomach i na budowach domów dla strażników SS w Sankt Georgen. 8 grudnia powtórnie umieszczony w obozie koncentracyjnym KL Dachau. Tam zginął 24 grudnia 1940 r. 4) Ks. Władysław Cichowski, proboszcz w Sokolnikach – aresztowany w listopadzie 1939 r. Osadzony w Forcie VII 7 lutego 1940 r. Przewieziony 25 kwietnia 1940 r. pierwszym transportem z Wielkopolski do obozu koncentracyjnego KL Dachau. Następnie 6 czerwca 1940 r. umieszczony w obozie KL Gusen, gdzie 26 czerwca został zamęczony. W obozie koncentracyjnym KL Dachau zginął także dziekan wrzesiński, Ks. Jan Szlachta, proboszcz w Niechanowie. 26 sierpnia 1940 r. został aresztowany i, po przejściowym przetrzymywaniu w Gnieźnie, umieszczony 26 sierpnia 1940 r. w obozie przejścio-

wym w Szczeglinie. Po trzech dniach przemieszczony do obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen. 14 grudnia 1940 r. przewieziony do obozu KL Dachau. Tam zginął 12 września 1941 r. Potężne straty Kościół katolicki w Kraju Warty (diecezje poznańska, gnieźnieńska, włocławska) odniósł największe straty w porównaniu z innymi polskimi diecezjami. W archidiecezji gnieźnieńskiej zginęło 49% duchowieństwa. Zniszczono i ograbiono liczne świątynie. Mimo tak ciężkiego zwalczania Kościoła, życie religijne w Wielkopolsce nie umarło. Jak zaraz po wojnie stwierdził kard. Stefan Wyszyński „Kościół został umęczony w Poznańskim, na Pomorzu, na Śląsku (...). Myśmy przeżyli okrutne cierpienia, lecz jednak przetrzymali.”.

Sebastian Mazurkiewicz Literatura: 1) Ziemia wrzesińska. Przeszłość i teraźniejszość, red. J. Deresiewicz, Warszawa-Poznań 1978. 2) Września. Historia miasta, red. M. Torzewski, Września 2006. 3) „Biała Księga” Martyrologium duchowieństwa – Polska.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Ogłoszenia

17 listopada 2017

Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego na szkolenie z zakresu aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych. Program szkolenia obejmie następujące zagadnienia: 1. Dokonywania zmian statutu, propozycje zmian wpływających na funkcjonowanie organizacji. 2. Zmiany danych organizacji – obowiązki zgłoszeniowe. 3. Uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego. 4. Umowy cywilnoprawne w organizacji – wprowadzenie: - umowy zlecenia, - umowy z wolontariuszami, - umowy z beneficjentami, - składanie oświadczeń woli w imieniu organizacji – pełnomocnictwo. 5. Zakończenie działalności, rezygnacja z funkcji pełnionej w organach organizacji. 6. Kontrole w organizacjach pozarządowych. Szkolenie przeprowadzi Ewelina Pernet-Szóstak, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, syndyk; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym i pomocy przy tworzeniu: stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Uczestniczyła w projektach szkoleniowych dla organizacji, projektach takich jak Centrum NGO Poznań, doradztwie dla podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzi stałą obsługę prawną stowarzyszeń i fundacji.

28 listopada 2017 r., godz. 16-19 sala konferencyjna Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2 Udział w szkoleniu jest bezpłatny Rejestracja telefoniczna pod nr. tel. 61 640 44 64. Liczba miejsc ograniczona.

9

Rzecznik konsumenta radzi Wracamy z cyklem porad Rzecznika Praw Konsumenta. Propozycje tematów, pytań i problemów, które można by przedstawić na łamach „Przeglądu Powiatowego” prosimy nadsyłać na adres biuletyn@wrzesnia.powiat.pl.

Ekshumacja zwłok. O czym pamiętać? Ekshumacja zwłok to wydobycie szczątków z dotychczasowego grobu i przeniesienie do innego miejsca. Może być dokonana z trzech powodów: 1. na umotywowany wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem inspektora sanitarnego, 2. na zarządzenie prokuratora lub sądu, 3. na podstawie decyzji inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Ekshumacja może się odbywać w ściśle określonym terminie od 16 października do 15 kwietnia, najlepiej we wczesnych godzinach rannych. Po otrzymaniu zezwolenia o planowanej ekshumacji należy zawiadomić zarządcę cmentarza, na który zamierzamy przenieść i pochować bliskich, oraz uzyskać od niego zgodę na przeniesienie zwłok. Zgodę uzyskaną z sanepidu i zgodę od zarządu cmentarza, na który zamierzamy przenieść szczątki, dostarczamy do zarządu cmentarza, z którego chcemy zabrać ciała bliskich. Zarząd cmentarza wyznacza wtedy termin ekshumacji. Elżbieta Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 roku Staszak-Małecka w sprawie przechowywania zwłok i szczątków l (Dz.U. 11.75. 405). Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16.

Starostwo Powiatowe we Wrześni pilnie poszukuje pracownika na stanowisko

INSPEKTORA W REFERACIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września Określenie stanowiska: Inspektor, wymiar czasu pracy – 1 etat, umowa na czas zastępstwa 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów: 1) posiada ukończone wyższe studia odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku związanym z leśnictwem i ochroną przyrody, 2) min. 3-letni staż pracy, 3) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią, 7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 2) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej, 3) samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista. 3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 1) prowadzenie spraw dotyczących zalesień na gruntach rolnych w ramach ustawowego przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie, 2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa realizowanym poprzez kontrolę zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz wynikających z ustawy o lasach w zakresie ochrony, pielęgnacji, pozyskiwania drewna i jego cechowania, 3) ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów, które nie posiadają planów urządzenia, 4) zlecanie wykonania inwentaryzacji i planów urządzenia lasu oraz prowadzenie spraw z tym związanych, 5) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców, 6) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, 7) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, 8) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów w tym naliczanie kar za wycinkę bez zezwolenia. 4. Wymagane dokumenty: 1) CV, 2) list motywacyjny, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia), 6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, 7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący: „Inspektor w Referacie Środowiska i Rolnictwa”, do dnia 27 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Kadr pok. 116. Września, dnia 15 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 17.11.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam że w dniu 17 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 955/2017, znak: WB.6740.829.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku na działkach oznaczonych nr ewid.: 282/3, 282/1, 282/5, 342, 283, 331, 325/2, 325/1, 326, 327, 287/7, 287/6, 287/5, 287/1, 330, 333/1, 288, 289/11, 332, 289/13, 333/3, 290/4, 290/3, 292/1, 334, 335, 294/4, 295/3, 295/2, 336, 337, 338, 295/1, 296/6, 296/9, 296/11, 296/10, 298/5, 341, 339, 340, 287/2, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski. W projektowanym pasie drogowym znajdują się: - w całości działki oznaczone nr ewid. 282/1, 287/2, 331, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, - oraz powstałe w wyniku podziałów geodezyjnych działki oznaczone nr ewid.: dz. 282/7 (z podziału dz. 282/3), dz. 282/9 (z podziału dz. 282/5), dz. 283/1 (z podziału dz. 283), dz. 342/1 (z podziału dz. 342), dz. 342/2 (z podziału dz. 342), dz. 325/7 (z podziału dz. 325/2), dz. 325/5 (z podziału dz. 325/1), dz. 326/1 (z podziału dz. 326), dz. 327/1 (z podziału dz. 327), dz. 287/16 (z podziału dz. 287/7), dz. 287/14 (z podziału dz. 287/6), dz. 287/12 (z podziału dz. 287/5), dz. 330/1 (z podziału dz. 330), dz. 287/10 (z podziału dz. 287/1), dz. 333/6 (z podziału dz. 333/1), dz. 289/21 (z podziału dz. 289/11), dz. 332/1 (z podziału dz. 332), dz. 289/23 (z podziału dz. 289/13), dz. 290/10 (z podziału dz. 290/4), dz. 290/8 (z podziału dz. 290/3), dz. 333/4 (z podziału dz. 333/3), dz. 334/1 (z podziału dz. 334), dz. 292/8 (z podziału dz. 292/1), dz. 335/1 (z podziału dz. 335), dz. 294/8 (z podziału dz. 294/4), dz. 336/1 (z podziału dz. 336), dz. 337/1 (z podziału dz. 337), dz. 295/15 (z podziału dz. 295/3), dz. 295/13 (z podziału dz. 295/2), dz. 295/11 (z podziału dz. 295/1), dz. 296/29 (z podziału dz. 296/6), dz. 296/27 (z podziału dz. 296/9), dz. 296/25 (z podziału dz. 296/11), dz. 296/23 (z podziału dz. 296/10), dz. 338/1 (z podziału dz. 338), dz. 341/1 (z podziału dz. 341), dz. 339/1 (z podziału dz. 339), dz. 340/1 (z podziału dz. 340), dz. 298/33 (z podziału dz. 298/5), obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski. Z mocy prawa działki nr 282/1 i 287/2 stają się w całości własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna. Działki powstałe w wyniku podziałów geodezyjnych stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna. Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Działka nr 288 objęta będzie przebudową drogi innej kategorii. Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek-środa od 12:00 do 15:00, czwartek-piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32. Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.


10

Rolnictwo

17 listopada 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Dzierżawa nieruchomości Co z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Wejście w życie 30 kwietnia 2016 r. Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zmodyfikowało zasady zagospodarowania państwowych gruntów. Podstawową formą stała się dzierżawa. 4. Osobiście prowadzić gospodarstwo rolne, o powierzchni łącznej mniejszej niż 300 ha użytków rolnych, przez okres co najmniej 5 lat (wymóg ten nie dotyczy rolników, którzy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mają nie więcej niż 40 lat). 5. Nie posiadać zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 6. Złożyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu przetargu w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu. 7. Sprawdzić, czy zostało się zakwalifikowanym do przetargu przez komisję przetargową KOWR. 8. Wpłacić wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu przetargu oraz stawić się na przetarg. 9. Wylicytować najwyższy czynsz dzierżawny, a w przypadku przetarfot. M. Hyżorek

gu ofert uzyskać najwyższą liczbę punktów. 10. Podpisać umowę dzierżawy. W przetargach nie mogą brać udziału osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych), nie opuściły tych nieruchomości oraz osoby, które kiedykolwiek nabyły z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne. Od 20 sierpnia 2016 r. wysokość czynszu dzierżawnego za jeden hektar gruntu w danej klasie, położonego w określonym okręgu podatkowym regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poza zasadami naliczania czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, w rozporządzeniu określono również zasady ustalania czynszu od innych składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy m.in. od budynków, budowli i urządzeń z nimi związanych. Wyliczony zgodnie z rozporządzeniem czynsz dzierżawny stanowi zarówno wartość czynszu wywoławczego do licytacji w przetargach, jak i wysokość czynszu, jaki przyszły dzierżawca ustalony w drodze przetargu ograniczonego ofertowanego będzie zobowiązany płacić Krajowemu Ośrodkowi (czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym jest stały i nie stanowi kryterium oceny ofert). źródło KOWR Monika Mikołajczak

Rolnicy chętnie powiększają areał swojego gospodarstwa

Nabory PROW 2014-2020 1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Termin składania wniosków: od 6 do 20 listopada 2017 r. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. W tym roku przewidywany jest jeszcze jeden nabór wniosków o takie wsparcie. Zatem rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w zakończonych naborach i nie uda im się dokonać tego w ogłoszonym właśnie naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym. O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. 2. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020. Termin składania wniosków: od 30 października do 28 grudnia 2017 r. Wnioski o taką pomoc można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wniosek należy złożyć osobiście albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. 3. Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. Termin składania wniosków: od 28 listopada do 29 grudnia 2017 r. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy (OT Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań). źródło ARiMR Monika Mikołajczak

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków (HPAI) oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Wrześni 14 listopada odbyło się spotkanie z udziałem komendanta powiatowego policji insp. Mariusza Łozowieckiego, zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Damiana Jankowiaka, prezesa Ochotniczych Straży Pożarnych druha Andrzeja Janki oraz przedstawiciela Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pawła Puzdrakiewicza.

fot. M. Motyl, PIW Września

Według nowych zasad w pierwszej kolejności KOWR ma obowiązek oferować grunty rolne Zasobu, w trybie przetargu ograniczonego, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Przetargi mają formę licytacyjną lub oferty pisemnej. Jeśli chce się zostać dzierżawcą ziemi rolnej, to powinno się łącznie spełniać następujące kryteria. 1. Znaleźć ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości Zasobu (np. na stronie internetowej KOWR, w Oddziale Terenowym, Urzędzie Gminy, sołectwie). 2. Od co najmniej 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz nieruchomość wystawiana do przetargu położona jest w gminie zamieszkania rolnika lub w gminie graniczącej z tą gminą. 3. Posiadać kwalifikacje rolnicze.

w razie epidemii?

Omówiono współpracę pomiędzy PIW i służbami dotyczącą zwalczania chorób

Na początku powiatowy lekarz weterynarii Romuald Juściński omówił aktualną sytuację epizootyczną w kraju w zakresie ASF oraz zagrożenia HPAI, działania zapobiegawcze, które dotychczas podjęto oraz te, które zaplanowano w celu zwiększenia bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie i drób na terenie powiatu. Następnie lek. wet. Agnieszka Duda – inspektor ds. ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zreferowała planowane działania w sytuacji podejrzenia oraz stwierdzenia HPAI lub ASF na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy inspekcją i służbami. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego wrzesińskiej komendy podinsp. Paweł Marciniak przedstawił zadania policji polegające na kontroli ruchu pieszego i kołowego na obszarze zagrożenia chorobą oraz zabezpieczeniu i blokowaniu dróg. Omówił również wyniki comiesięcznych kontroli środków trans-

portu zwierząt przeprowadzanych wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną. Przedstawiono sposoby asysty policji w razie problemów z właścicielami posesji, nadmiernym zainteresowaniem mediów lub osób trzecich. Następnie bryg. Damian Jankowiak omówił pomoc Państwowej Straży Pożarnej w dezynfekcji dużych powierzchni, budowaniu i nasączaniu mat dezynfekcyjnych na drogach, wystawianie stałych posterunków, wsparcie w wykonywaniu zadań związanych z utylizacją zwłok zwierząt. Druh Andrzej Janka zadeklarował udział ochotników w dostarczaniu środków dezynfekcyjnych do miejsc wyłożenia mat na drogach oraz wystawienia posterunków w punktach kontroli. Natomiast Paweł Puzdrakiewicz zapewnił o pomocy przy koordynacji współpracy służb, inspekcji i straży oraz nawiązanie współpracy z samorządami gminnymi i podmiotami gospodarczymi w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Monika Mikołajczak

Koniec renty strukturalnej i co dalej? Osoba, której upłynął okres pobierania renty strukturalnej przyznawanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, może zwrócić się do placówki KRUS z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Przysługuje ona od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego – w wysokości emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej), niezależnie od posiadanego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Osobie, która osiągnie wiek emerytalny i posiada 25-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno- rentowego, Kasa przyzna prawo do emerytury rolniczej. źródło: KRUS Monika Mikołajczak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Ogłoszenia

17 listopada 2017

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.), Uchwały nr 228/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego

na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku I Rodzaj zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 r., zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zakres zadania określony jest w art. 3 ww. ustawy.

II Termin realizacji zadania:

11

Konkurs dla młodzieży Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłasza konkurs pod nazwą „Trzeba mądrym być – bez przemocy żyć”. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-18 lat, a jego cel to kształtowanie wśród młodzieży postaw wyrażających empatię i szacunek dla innych ludzi oraz dezaprobatę i reagowanie na akty przemocy. Żeby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę plastyczną bądź literacką związaną z tematem konkursu i przesłać do PCPR we Wrześni do 30 listopada 2017 r. Z każdej z form wykonania prac (plastyczna i literacka) zostaną wybrane trzy najlepsze. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie konkursu na stronie www.pcprwrzesnia.pl w zakładce Aktualności. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2018 roku a zakończy 31 grudnia 2018 roku.

III Podmioty uprawnione do składania ofert: Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe statutowo działające w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki: 1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, 2) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania: a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 1. Na realizację zadania w roku 2018 przewidziano kwotę 60.725,88 zł brutto. 2. Środki na realizację zadania publicznego, w wysokości określonej w pkt. 1, stanowić będzie dotacja celowa znajdująca pokrycie w budżecie państwa. 3. Dotacja nie będzie udzielana na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane. 4. W 2016 r. nie udzielono dotacji na zadanie związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2017 r. udzielono dotację na realizację ww. zadania w kwocie 60.725,88 zł brutto.

Uwaga bezrobotni! Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach realizowanych projektów posiada jeszcze środki finansowe z EFS na następujące formy aktywizacji: - szkolenia grupowe i indywidualne, - bon szkoleniowy – w kwocie do 4 000 zł, - bon na zasiedlenie – w kwocie 8 000 zł, - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w średniej kwocie 20 000 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, pokój nr 10, tel. 640 35 46 (dotacje), pokój nr 16, tel. 640 35 47, 640 35 55 (szkolenia, bony). Zachęcamy do składania wniosków! dyrektor PUP we Wrześni Eugeniusz Wiśniewski

V Warunki realizacji zadania: 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. 2. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 3. Warunkiem realizacji zadania jest prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury. 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do: a) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): poniedziałek: od godz. 13.00 do godz. 17.00, wtorek: od godz. 8.00 do godz. 12.00 środa: od godz. 13.00 do godz. 17.00, czwartek: od godz. 13.00 do godz. 17.00, piątek: od godz. 8.00 do godz. 12.00, b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 5. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na powierzenie realizacji zadania publicznego będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty jako zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). 6. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i przepisów, w szczególności ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 7. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI Terminy i warunki składania ofert: 1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). 2. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www. wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl). 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4. Do oferty należy dołączyć: a) kopię statutu organizacji, b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, c) kopie zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na okres co najmniej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu, d) pisemne zobowiązania: - zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem (załącznik nr 1), - zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (załącznik nr 2), f) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, g) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (załącznik nr 3). 5. Kopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia. 6. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu). 7. Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Frydryszak – w zakresie procedury konkursowej, tel. kontaktowy: 61 640 44 64, Kamil Perlik – w zakresie wymagań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, tel. kontaktowy: 61 640 44 23.

VII Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie czytelne oferty. 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2017 r. 3. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 4. Od decyzji Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie przysługuje odwołanie. 5. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy, b) zgodność oferty pod względem merytorycznym z wymogami konkursowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, c) posiadane zasoby kadrowe – umowy z osobami uprawnionymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, d) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność oferenta, w realizacji podobnych zadań. 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Wyciąg z ogłoszenia o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego Oznaczenie nieruchomości

Lokal nr 1 – Września, ul. 3 Maja 8

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Września ul. 3 Maja 8 Numer geodezyjny nieruchomości: 1542/2 Powierzchnia działki: 0,0624 ha Powierzchnia użytkowa lokalu: 42,30 m2

Księga Wieczysta

PO1F/00030243/8

Opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa nr 1 o charakterze mieszkalnym, położona w I-piętrowym budynku użytkowo-mieszkalnym (+poddasze) znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, w którym na parterze znajdują się 4 lokale mieszkalne. W skład nieruchomości wchodzą: – samodzielny lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 42,30 m2 (pokój I – 15,00 m2, pokój II – 21,20 m2, kuchnia – 3,60 m2, łazienka – 2,50 m2), – pomieszczenie przynależne (piwnica) o powierzchni 7,90 m2, – udział 502/8163 w części wspólnej budynku oraz gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.

Przeznaczenie nieruchomości

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Zobowiązania i obciążenia nieruchomości

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku działka oznaczona geodezyjnie nr 1542/2 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) minął dnia 18 kwietnia 2017 roku. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

I przetarg – 2 czerwca 2017 roku; II przetarg – 24 lipca 2017 roku; III przetarg – 11 września 2017 roku; IV przetarg – 23 października 2017 roku. Cena wywoławcza 96 800,00 zł nieruchomości (zwolnione z podatku VAT) Terminy poprzednich przetargów

Kwota wadium

9 680,00 zł

Termin wpłacenia wadium

do 15 grudnia 2017 roku

Miejsce i termin V przetargu

Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10, pok. nr 112 20 grudnia 2017 roku godz. 1400

1. Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego we Wrześni lub na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w BIP-ie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać na stronie www.wrzesnia.powiat. pl w zakładce „Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż” oraz pod numerem telefonu 61 640 45 38.


12

Przetargi

17 listopada 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku A. Przetarg w dniu 11 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 5 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 01.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/23

Powierzchnia działki [ha] 0,1134

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 78 600.00 zł + VAT

Wadium 3 930.00 zł

B. Przetarg w dniu 11 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 5 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/71

0,0972

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 300.00 zł + VAT

3 365.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/72

0,0934

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

64 700.00 zł + VAT

3 235.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/73

0,0896

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 290.00 zł + VAT

3 565.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/75

0,0786

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 200.00 zł + VAT

3 160.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/76

0,0962

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 230.00 zł + VAT

3 662.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 139/78

0,0970

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 840.00 zł + VAT

3 692.00 zł

D. Przetarg w dniu 11 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 5 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/98

0,0915

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 800.00 zł + VAT

3 640.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/99

0,1138

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

78 800.00 zł + VAT

3 940.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/101

0,0756

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

60 800.00 zł + VAT

3 040.00 zł

E. Przetarg w dniu 12 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 6 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 03.08.2017 r., II przetarg – 10.10.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/64

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/65

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/66

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/67

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

F. Przetarg w dniu 12 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 6 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 04.08.2017 r., II przetarg – 10.10.2017 r. Godzina przetargu 11.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/102

Powierzchnia działki [ha] 0,0692

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 55 600.00 zł + VAT

Wadium 2 780.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/106

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/108

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/109

0,0674

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 390.00 zł + VAT

2 570.00 zł

G. Przetarg w dniu 13 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 7 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 07.08.2017 r., II przetarg – 11.10.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/154

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/155

0,0890

PO1F/00042327/8

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/156

0,0996

PO1F/00042327/8

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/157

0,0815

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/158

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/159

12.00

Cena wywoławcza

Wadium

89 400.00 zł + VAT

4 470.00 zł

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

79 890.00 zł + VAT

3 995.00 zł

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400.00 zł + VAT

4 470.00 zł

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

Bierzglinek, dz. nr 375/160

0,0912

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 560.00 zł + VAT

3 628.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/161

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/162

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/163

0,0816

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/165

0,1026

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

78 230.00 zł + VAT

3 912.00 zł

H. Przetarg w dniu 14 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r., II przetarg – 12.10.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza 36 760.00 zł + VAT

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/115

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

1 838.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/118

0,0673

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 320.00 zł + VAT

2 566.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/119

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

I. Przetarg w dniu 14 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r., II przetarg – 12.10.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/54

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/55

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/56

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/57

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

K. Przetarg w dniu 18 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 12 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 09.08.2017 r., II przetarg – 13.10.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/44

0,1120

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 600.00 zł + VAT

3 880.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/45

0,0785

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

54 100.00 zł + VAT

2 705.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/46

0,0498

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

34 300.00 zł + VAT

1 715.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/47

0,0923

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

63 600.00 zł + VAT

3 180.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/48

0,0968

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 010.00 zł + VAT

3 851.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/49

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

L. Przetarg w dniu 18 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 12 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 10.08.2017 r., II przetarg – 13.10.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/120

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 040.00 zł + VAT

3 652.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/121

0,0957

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 140.00 zł + VAT

3 807.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/123

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 040.00 zł + VAT

3 652.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/124

0,0945

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 180.00 zł + VAT

3 759.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/125

0,0834

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

57 800.00 zł + VAT

2 890.00 zł

14.30

Bierzglinek, dz. nr 375/126

0,1082

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

82 500.00 zł + VAT

4 125.00 zł


Przetargi

17 listopada 2017

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

13

Ł. Przetarg w dniu 19 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 13 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 11.08.2017 r., II przetarg – 16.10.2017 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/143

Powierzchnia działki [ha] 0,1142

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 100.00 zł + VAT

3 955.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/144

0,0960

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 380.00 zł + VAT

3 819.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/145

0,0947

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 340.00 zł + VAT

3 767.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/146

0,1036

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 800.00 zł + VAT

3 590.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/147

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/148

0,0854

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 940.00 zł + VAT

3 397.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/149

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/150

0,1026

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 160.00 zł + VAT

3 558.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/151

0,1172

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 200.00 zł + VAT

4 060.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/152

0,1176

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 570.00 zł + VAT

4 079.00 zł

M. Przetarg w dniu 20 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 14 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/134

Powierzchnia działki [ha] 0,0692

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

47 700.00 zł + VAT

Wadium 2 385.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/136

0,0704

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

48 500.00 zł + VAT

2 425.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/137

0,0996

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 240.00 zł + VAT

3 962.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/138

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/139

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/141

0,1104

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 570.00 zł + VAT

3 829.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/142

0,1092

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

O. Przetarg w dniu 20 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 14 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. Godzina przetargu 12.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/39

Powierzchnia działki [ha] 0,0962

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

66 600.00 zł + VAT

Wadium 3 330.00 zł

P. Przetarg w dniu 20 grudnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 14 grudnia 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. Godzina przetargu 13.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/17

Powierzchnia działki [ha] 0,0383

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

U – pod tereny zabudowy usługowej

19 600.00 zł + VAT

Wadium 980.00 zł

1. Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego we Wrześni lub na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w BIP-ie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż” oraz pod numerem telefonu 61 640 45 38.

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego

Oznaczenie nieruchomości

Września, ul. Kościuszki, dz. 3896/24

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Września ul. Kościuszki Numer geodezyjny nieruchomości: 3896/24 Powierzchnia działki: 0,4514 ha

Księga Wieczysta

PO1F/00033375/3

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 4439 m2 (4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym) oraz wiatą stalową o powierzchni użytkowej 320,50 m2.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka położona we Wrześni, oznaczona geodezyjnie nr 3896/24 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu o funkcji usługowo-handlowej i produkcyjnej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Gen. Sikorskiego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIII/242/97 Rady Miejskiej we Września z dnia 18 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z powyższym planem działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowo-handlowej i produkcyjnej z parkingami (1UP/Ks).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) minął dnia 2 listopada 2017 roku.

Zobowiązania i obciążenia nieruchomości

Dla zbywanej nieruchomości ustanowiona zostanie służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę położoną we Wrześni, oznaczoną geodezyjnie nr 3896/31: - wartość jednorazowego wynagrodzenia należnego działce obciążonej z tytułu ustanowienia służebności: 12 434,00 zł lub - wartość rocznego wynagrodzenia należnego działce obciążonej z tytułu ustanowienia służebności: 1 313,00 zł. Wiata stalowa (budynek magazynowy) znajdująca się na przedmiotowej nieruchomości jest przedmiotem umowy najmu na czas określony do dnia 7 listopada 2019 roku. W przypadku sprzedaży przedmiotu najmu właściciel nieruchomości zastrzegł sobie prawo rozwiązania umowy najmu za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia za skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ograniczenie wpisane w księdze wieczystej nr PO1F/00033375/3: Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 3896/8 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3896/12.

Cena wywoławcza 2 757 000,00 zł nieruchomości (zwolnione z podatku VAT)

Oznaczenie nieruchomości

Lokal nr 3 – Września, ul. 3 Maja 8

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Września ul. 3 Maja 8 Numer geodezyjny nieruchomości: 1542/2 Powierzchnia działki: 0,0624 ha Powierzchnia użytkowa lokalu: 52,30 m2

Księga Wieczysta

PO1F/00030243/8

Opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa nr 3 o charakterze mieszkalnym, położona w I-piętrowym budynku użytkowo-mieszkalnym (+poddasze) znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, w którym na parterze znajdują się 4 lokale mieszkalne. W skład nieruchomości wchodzą: – samodzielny lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 52,30 m2 (pokój I – 25,00 m2, pokój II – 17,90 m2, kuchnia i łazienka – 5,00 m2, korytarz – 4,40 m2), – pomieszczenie przynależne (piwnica) o powierzchni 8,10 m2, – udział 604/8163 w części wspólnej budynku oraz gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku działka oznaczona geodezyjnie nr 1542/2 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Zobowiązania i obciążenia nieruchomości

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) minął dnia 2 listopada 2017 roku. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

Cena wywoławcza 164 000,00 zł nieruchomości (zwolnione z podatku VAT) Kwota wadium

16 400,00 zł

Kwota wadium

275 700,00 zł

Termin wpłacenia wadium

Termin wpłacenia do 11 grudnia 2017 roku wadium

do 10 stycznia 2018 roku

Miejsce i termin I przetargu

Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10, pok. nr 112 15 stycznia 2018 roku godz. 1000

Miejsce i termin I przetargu

1. Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego we Wrześni lub na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w BIP-ie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż” oraz pod nrem telefonu 61 640 45 38.

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pok. nr 112 15 grudnia 2017 roku godz. 1200

1. Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego we Wrześni lub na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w BIP-ie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać na stronie www. wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż” oraz pod nrem telefonu 61 640 45 38.


14

Sprawy społeczne

17 listopada 2017

Bal w ŚDS

Profilaktyka raka piersi

W czwartek 9 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie po raz kolejny odbył się Bal Marcinkowy. Na imprezę przybyli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej we Wrześni, Czeszewie i Rudzie Komorskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie, Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz uczniowie Niepublicznego Gimnazjum z Pietrzykowa. Celem spotkania była integracja po-

www.wrzesnia.powiat.pl

przez zabawę. Uczestnicy balu mogli skorzystać z licznych atrakcji, m.in. konkursów z nagrodami czy dekorowania rogali. Oprawę muzyczną zapewnili państwo Tamborscy z Kołaczkowa. Na stołach tego dnia królowały rogale marcińskie. ŚDS Pietrzyków

fot. arch. ŚDS Pietrzyków Rogale cieszyły oko i podniebienie

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Oświatowego przy Gimnazjum nr 2 im. A. Prądzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku, KRS 0000469525, rozwiązano stowarzyszenie i wszczęto jego likwidację. Likwidatorami stowarzyszenia zostali: Violetta Koszarek, Anna Nowicka, Aneta Waszak, Grażyna Przytarska oraz Monika Przybylska. Adres do doręczeń Stowarzyszenia to: ul. Słowackiego 41, 62-300 Września. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 listopada 2017 r. na powyżej podany adres Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

Trwa kolejna edycja akcji poświęconych zapobieganiu nowotworowi piersi. Powiat wrzesiński we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Wrzesińskim Klubem Amazonki w ramach promocji i ochrony zdrowia organizował cykl bezpłatnych spotkań informacyjno-edukacyjnych poświęconych profilaktyce chorób nowotworowych. W 2017 roku warsztaty realizowano wśród mieszkańców gminy Miłosław. Ostatnie, podsumowujące projekt, spotkanie odbyło się 9 listopada w Białym Piątkowie. Łącznie w przedsięwzięciu uczestniczyło blisko 50 osób.

W ramach warsztatów odbył się wykład na temat zagrożeń wynikających z chorób nowotworowych piersi, czynników zwiększających ryzyko zachorowania oraz sposobów zapobiegania i wczesnego wykrywania choroby. Ponadto uczestnicy zajęć mogli odbyć praktyczne szkolenie samobadania z wykorzystaniem specjalistycznego fantomu piersi. W roku 2018 planowana jest kontynuacja działań w kolejnych gminach powiatu wrzesińskiego. Dobiegają też końca spotkania edu-

kacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo młodzież włączyła się w obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi poprzez udział w akcji „Różowa kokardka". Celem tych działań było zachęcenie uczniów do solidarności z osobami, które zachorowanie na raka piersi, jak i zachęcenie do badań profilaktycznych, w tym samobadania piersi. Anna Olejniczak Anna Węclewska

Nie daj szansy AIDS W 2017 roku odbyła się 14 edycja konkursu dotyczącego AIDS. Adresatami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Zadanie polegało na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótki film o HIV”, propagującego wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową. Na terenie powiatu wrzesińskiego organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni, a partnerem Starostwo Powiatowe we Wrześni. Na etap powiatowy wpłynęła jedna praca, która została przekazana na etap wojewódzki. Anna Węclewska Zwycięzcy konkursu: Patryk Zdziabek, Agata Makowska i Kornelia Raczak

Nie ma niepotrzebnych

Wzruszająco 16-lecie istnienia swoje placówki obchodzili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się 8 listopada.

Kierowniczka WTZ Elżbieta Janicka, witając gości, zaprosiła do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez podopiecznych, której hasłem przewodnim były słowa z piosenki zespołu IRA: Między nami nie ma niepotrzebnych. Przyznała, że maski, które uczestnicy zakładają podczas występu, są symbolem, że w społeczeństwie, w życiu codziennym są oni często pomijani i niedostrzegani. Uczestnicy mieli nadrukowane na koszulkach wymowne hasła: Nikt nie jest idealny, Szanuj swoje niebo, Słowo ma wielką siłę. – Gdyby wszyscy ludzie byli tacy sami, świat byłby nudny – tłumaczyli. Szczególnie mocno zabrzmiała piosenka śpiewana przez jednego z uczestników i powtarzane w refrenie słowa: – Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości. Za przybycie na kolejne urodziny warsztatu zaproszonym gościom podziękowano w wyjątkowy sposób – każdy otrzymał wykonaną przez podopiecznych ozdobę świąteczną. (agda)

Obchodom towarzyszył program artystyczny w wykonaniu podopiecznych WTZ


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

17 listopada 2017

Spotkanie z lekkoatletyką 12 listopada w sali sportowej w Nowym Folwarku odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa „Pierwszy Krok z Królową Sportu”. Organizatorem było Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie.

Pierwszy krok czasem wymaga zachowania równowagi

Impreza rozpoczęła się od solidnej rozgrzewki. Następnie na uczestników czekały tradycyjnie cztery punktowane konkurencje (bieg krótki, bieg długi, rzut piłką lekarską, skok z miejsca w dal). Najwięcej emocji wzbudziła rywalizacja najmniejszych dzieci, które mogły liczyć na głośny doping starszych kolegów

i rodziców. Najmłodszą uczestniczką (rocznik 2014) była Rozalia Dzienniak z Niepublicznego Przedszkola „Bajeczny Zakątek” we Wszemborzu. Organizatorzy dla wszystkich przygotowali skromny poczęstunek. Przed ogłoszeniem wyników młodzi sportowcy zmierzyli się na torze przeszkód. Wszyscy otrzymali pamiątko-

we dyplomy oraz słodki upominek. Najlepszym wręczono nagrody. Impreza zgromadziła blisko stu uczestników z terenu powiatu. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu spotkania – zwłaszcza wolontariuszom, bez których przeprowadzenie zmagań nie byłoby możliwe. Wyniki: dziewczynki 2009 i młodsze: Julia Pawłowska (SSP nr 2 we Wrześni), Laura Godzich (Kaczanowo), Klara Tomczak (Społeczna Szkoła we Wszemborzu); 2007-2008: Aleksandra Fischer (SSP nr 2 we Wrześni), Martyna Zielińska (SSP Nowy Folwark), Gabriela Kajewska (SSP nr 2 we Wrześni); 2005-2006: Wiktoria Szczepaniak (SSP Kaczanowo), Zuzanna Pawłowska (SSP nr 2 we Wrześni), Weronika Waszak (SSP nr 6 we Wrześni); chłopcy 2009 i młodsi: Gracjan Wyrozumialski (SSP nr 3 we Wrześni), Bartosz Nowak (SP Nekla), Rafał Zieliński (SSP Nowy Folwark); 2007-2008: Oliwier Nowak (SSP Kaczanowo), Maksymilian Labiak (SSP nr 6 we Wrześni), Franciszek Łopatka (SSP nr 2 we Wrześni); 2005-2006: Mateusz Meler (SSP nr 2 we Wrześni), Igor Gacki (SSP Kaczanowo), Mikołaj Siepielski (SSP nr 6 we Wrześni). Zadanie publiczne współfinansowane przez powiat wrzesiński i gminę Września Jacek Zieliński

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Dwutygodnik oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Mateusz Maserak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

Nakład: 9 000 egzemplarzy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Kadry tel. 61 640 44 90

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

15

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne


fot. P. Janiuk

13 Raport z fotografii Wystawa odbędzie się 24 listopada o godzinie 17 w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. Organizatorami wystawy są Komendant Powiatowy Policji we Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki, Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny. Na wernisażu zostaną wystawione czarno-białe fotografie wykonane przez przedstawicieli służb mundurowych, między innymi: policjantów, żołnierzy, strażników leśnych.

Biuletyn nr 257, listopad 2017  
Biuletyn nr 257, listopad 2017  
Advertisement