Page 1

w numerze:

Tadeusz Mazowiecki nie żyje

Duczmal w NKJO

W wieku 86 lat, 28 października w warszawskim szpitalu zmarł Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier wolnej Polski. Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił dzień jego pogrzebu, 3 listopada, żałobą narodową.

s. 4 Świetlica integruje

fot. archiwum UMiG Września

Tadeusz Mazowiecki urodził się 18 kwietnia 1927 roku w Płocku jako potomek polskiej rodziny szlacheckiej herbu Dołęga. Jego rodzicami byli Jadwiga i Bronisław – w wykształcenia lekarz. Był dwukrotnie żonaty – z Krystyną Kuleszanką, więźniarką obozu w Ravensbrück, która zmarła na gruźlicę rok po ślubie, w 1948 roku, oraz z Ewą, z którą miał trzech synów – Wojciecha, Adama i Michała. Za swe zasługi uhonorowano go m.in. orderem Orła Białego (1995 r.) oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009). Był doktorem honoris causa uniwersytetów w Leuven, Genui, Giessen, Poitiers, Exeter, Tuzli i Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 1946 roku studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Już od czasów studiów intensywnie brał udział w życiu społecznym. W latach 1948-1955 był członkiem katolickiego Stowarzyszenia PAX, następnie współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej. Angażował się w działalność dziennikarską – był w zespole tygodnika „Dziś i Jutro”, zastępcą redaktora naczelnego „Słowa Powszechnego”, a także współzałożycielem oraz redaktorem naczelnym „Wrocławskiego Tygodnika Katolików” i „Więzi”. W latach 1961-72 pełnił funkcję posła na Sejm PRL z ramienia organizacji katolickiej Znak. Zajmował wtedy głos w takich sprawach jak wspieranie studentów walczących przeciwko zdjęciu „Dziadów” Mickiewicza, wydarzeń marcowych czy strajku w Stoczni Gdańskiej. Wspierał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w negocjacjach z władzami PRL, następnie został bliskim doradcą Lecha Wałęsy oraz redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”. W grudniu 1981 roku internowano go. dok. na s. 3

s. 5

XXXIV sesja Rady Powiatu odbyła się 24 października. Przegłosowaniu uchwał towarzyszył szereg pytań dotyczących szpitala powiatowego.

Radni zabrali głos w sprawie opóźniającej się rozbudowy szpitala. Krzysztof Wojciechowski miał wiele pytań dotyczących m.in. projektu inwestycji, oddziału ratunkowego, lądowiska dla helikoptera oraz współpracy z firmą Climatic – wykonawcą robót budowlanych. Odpowiadał starosta Dionizy Jaśniewicz. – Dokumentacja spełniała wymagania techniczne, co zostało potwierdzone przez specjalistów. Pierwszy raz była sprawdzana w momencie uzyskiwania pozwolenia na budowę, potem organy kontrolne,

z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym włącznie, zabrały całą dokumentację, aby sprawdzić, czy spełnia określone wymogi. Starosta zaprzeczył, jakoby Szpitalny Oddział Ratunkowy został zlikwidowany. – Rozbiórce uległ tylko podjazd do karetek, a pozostała część obiektu funkcjonuje do dzisiaj i będzie funkcjonowała w przyszłości. Jest to, jak zaznaczył, uporczywie powtarzana nieprawdziwa informacja. Ponadto oddział ten przed rozpoczęciem inwestycji nie spełniał już wymogów NFZ. Starosta podkreślił, że w planach

Wystawa Fietisowej

Premier podczas prawyborów na konferencji prasowej we wrzesińskim ratuszu, 17.09.2005 r.

Sesja pytań i odpowiedzi

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie

s. 5

jest zbudowanie lądowiska dla helikoptera, ale na pewno nie znajdzie się ono na dachu, bo to gigantycznie przewyższałoby koszt inwestycji. Radny Jerzy Mazurkiewicz, który od początku brał udział w pracach nad realizacją inwestycji, przedstawił sprawę od strony praktycznej. – Kiedy wygrała oferta o 40 procent niższa niż kosztorys inwestorski, należało spodziewać się, że wykonawcy w jakikolwiek sposób będą próbowali te pieniądze odzyskać. Niestety, prawo zamówień publicznych nie pozwalało unieważnić tego przetargu lub nikogo nie wybrać. Natomiast dokumentacja była prawidłowa. Radny zwrócił uwagę na to, że zbyt szczegółowy projekt prowadziłby do konfliktu prawnego, natomiast opóźnienia w budowie są skutkiem nieprofesjonalnego działania wykonawcy i podwykonawcy. – Uważam, że robienie debaty publicznej z kimś, kto chciał wyłudzić od spółki pieniądze i działał na jej szkodę, a zostało to potwierdzone przez kancelarię Jarosława Jerzykowskiego, zapewniającą obsługę prawną szpitala powiatowego oraz zewnętrzną firmę audytową Pre-Inwest specjalizującą się w zamówieniach publicznych, jest nieuzasadnione. Miejsce do rozstrzygania takich sporów jest w sądzie – starosta stanowczo wyraził swoje zdanie. Zde-

cydowanie poparł go przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak. Rada Powiatu, na wniosek Przemysława Hirschfelda, zdecydowała o wprowadzeniu do porządku obrad stałego punktu dotyczącego bieżącej sytuacji spółki Szpital Powiatowy. Podczas sesji przegłosowano także uchwałę dotyczącą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, związanego z poprawą dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej. – W związku z powstałymi oszczędnościami, istnieje możliwość wydłużenia realizacji projektu „Kadra plus” do 31 stycznia 2015 roku – mówił Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. – To pozwoli na przedłużenie o dwa miesiące zatrudnienia doradcy zawodowego i dwóch pośredników pracy – uściślił. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, podobnie jak uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego. Zgodnie z ustawą uchwalono m.in. wysokość opłat obowiązujących w roku 2014 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym. Katarzyna Błochowiak

Zawód piekarz

s. 6 Zmagania ortograficzne

s. 11 Hubertus

s. 15


2

Informacje

8 listopada 2013

Dziennik budowy szpitala

www.wrzesnia.powiat.pl

Co dalej z nowym szpitalem? 5 listopada odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego we Wrześni z udziałem Zarządu Spółki Szpitala, mecenasa Jarosława Jerzykowskiego – specjalisty zamówień publicznych i Tadeusza Sadrzaka – specjalisty ds. audytu inwestycji publicznych. Celem zebrania było zapoznanie się ze stanem zaawansowania prac inwentaryzacyjnych na budowie szpitala oraz harmonogramem działań zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dokończenie rozbudowy szpitala. Przypomnijmy, że czynności te prowadzone są po odstąpieniu przez Szpital od umowy ze spółką Climatic, która dotychczas prowadziła rozbudowę. Było to wynikiem niedotrzymywania przez wykonawcę warunków umowy, eskalacji nieuzasadnionych żądań finansowych oraz zagrożenia terminu ostatecznego zakończenia inwestycji z przyczyn leżących po stro-

wykonawczą, za którą odpowiedzialny był wykonawca. Niektóre roboty wymagają przeprowadzenia analizy technicznej, aby właściwie ocenić przyjęte rozwiązania, stan ich zaawansowania, określić, czy nie zamknięto drogi innym wykonawcom i w jaki sposób można te prace kontynuować – dotyczy to np. automatyki wentylacji. Trzeba też przygotować szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który jest niezbędny do uruchomienia procedury przetargowej. Konieczne będzie przygotowanie kosztorysów, aby w cenach rynkowych zwartościować zakres prac – zaznacza Tomasz Sadrzak. – Po odstąpieniu od umowy jesteśmy

Zrealizowane prace na oddziale intensywnej terapii – kolumny operacyjne

Kronika zdarzeń Dachowanie Nissana i Peugeota wcześniejszym dachowaniu. Kierująca autem znajdowała się poza pojazdem. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli instalację elektryczną od akumulatora oraz udzielili osobie poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kobieta została przetransportowana karetką do szpitala we Wrześni. W obu tych akcjach uczestniczyli strażacy zawodowi z Wrześni oraz ochotnicy z Kaczanowa. st.kpt. Marek Mikołajczak Wypadek na A2

Do dachowania pierwszego z samochodów doszło w sobotę, 2 listopada przed godz. 23.30 w Bierzglinku na drodze wojewódzkiej nr 442. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali w bardzo nietypowej pozycji Almerę, natomiast 19-letni mężczyzna (kierowca) został wcześniej wyciągnięty z wnętrza auta przez osoby postronne. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, podaniu prądu gaśniczego piany, a po postawieniu pojaz-

du na koła rozłączono instalację elektryczną. Podczas prowadzenia działań strażacy kierowali wahadłowo ruchem drogowym na drodze. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego do wrzesińskiego szpitala. Następnego dnia o godz. 10.17 na 206 km autostrady płatnej A2 doszło do kolejnego dachowania samochodu osobowego. Tym razem za kierownicą auta siedziała 19-letnia kobieta. W chwili przyjazdu zastano Peugeota 206 stojącego na kołach, na poboczu drogi, po

Wypadek na drodze 442

Poznaj swojego dzielnicowego Dzielnicowi, czy też jak przyjęło się „policjanci pierwszego kontaktu”, to osoby, do których w głównej mierze należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów – od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. Dlatego Komenda Powiatowa Policji we Wrześni na łamach „Przeglądu Powiatowego” prezentuje sylwetki policjantów z numerami telefonu oraz informacją o ich rejonach służbowych. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do łatwiejszego i szybszego kontaktu z dzielnicowymi. asp. szt. Krzysztof Szcześniak

Września, rejon nr 6 aspirant Ryszard Kobielak tel. 61 437 52 41

miejscowości: Bardo, Białężyce, Bierzglinek, Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Chociczka, Chwalibogowo, Dębina, Gozdowo, Gozdowo – Młyn, Grzymysławice, Kaczanowo, Nadarzyce, Neryngowo, Nowa Wieś Królewska, Obłaczkowo, Osowo, Żerniki.

Od lewej: Adam Jasinski, Tomasz Sadrzak oraz Jarosław Jerzykowski

nie wykonawcy. Szacuje się, że dotychczas wykonanych zostało 80% zaplanowanych prac. Aby budowa mogła być dalej kontynuowana, a dofinansowanie z WRPO nie zostało utracone, należy niezwłocznie wyłonić nowego wykonawcę. Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest dokonanie szczegółowej inwentaryzacji prac już wykonanych i oszacowanie tych, które są niezbędne do ukończenia budowy. Inwentaryzacja przeprowadzona przez byłego wykonawcę okazała się niekompletna, dlatego więc prace inwentaryzacyjne prowadzi teraz zespół branżowych inspektorów nadzoru. Zadanie jest bardzo złożone. – Inwentaryzacja musi mieć szczegółowy charakter. Należy zewidencjonować dotychczasowe dokumenty i dokładnie określić wykonane już prace, trzeba też sprawdzić dokumentację

w ciągłym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Przedstawiliśmy informację o planowanych działaniach i ich przewidywanych terminach. Na bieżąco informujemy o postępie prac inwentaryzacyjnych – podkreśla Adam Jasinski, wiceprezes szpitala odpowiedzialny za inwestycję. Ogłoszenie nowego przetargu jest planowane na przełomie 2013 i 2014 roku. Niesolidny wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy głównej oraz pokrycia dodatkowych kosztów będących skutkiem odstąpienia od umowy z wykonawcą. Na zakończenie spotkania mec. Jarosław Jerzykowski przedstawił kwestie formalno-prawne dotyczące obecnej sytuacji szpitala. Olga Kośmińska-Giera

Dyżury powiatowych radnych 12 listopada godz. 13.00-15.00, Maria Taciak, Biuro Rady, ul. Chopina 10 18 listopada godz. 14.00-16.00, Grzegorz Kaźmierczak, Biuro Rady, ul. Chopina 10 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Leszek Stawicki – 501 489 860, Marek Przyjemski – 601 295 053, Józef Szafarek – 661 968 946, Stefan Tomczak – 605 071 705, Bogumił Kwiatkowski – 510 093 484, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Janusz Balcerzak – 603 917 720, Stanisław Hałas – 888 940 861, Bogdan Kruk – 604 528 485 Wykaz dyżurów radnych na kolejne dni znajduje się na stronie: http://bip. wrzesnia.powiat.pl/bip/rada-powiatu-we-wrzesni/dyzury-radnych.html. Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. sekretariat nr 61 640 44 50. Wicestarosta, sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów oraz pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

8 listopada 2013

3

cd. ze s. 1

Mazowiecki odegrał bardzo ważną rolę w historii obrad Okrągłego Stołu, m.in. dzięki niemu odbyły się 4 czerwca 1989 roku wolne wybory. 24 sierpnia 1989 roku został powołany na stanowisko premiera. – To było ogromne wzruszenie, gdy przemawiał, podniósł rękę i zrobił V. To była euforia, coś nienazwanego. Teraz już trudno o takie uczucia – wspomina ten moment Danuta Torzewska. – I jeszcze do tego martwienie się, żeby mu się wszystko udało. W swoim exposé powiedział wtedy słowa, które przeszły do historii za sprawą głównie błędnej interpretacji. – Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma ona jednak wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania – mówił. Premierowi chodziło o to, że nowy rząd nie ma zamiaru tłumaczyć się z poczynań poprzedniego systemu. Przeciwnicy Mazowieckiego uznali to za pobłażliwość wobec komunizmu i przymykanie oka na jego zbrodnie. Mazowiecki za główny cel postawił sobie jednak uczynienie z Polski kraju demokratycznego. Właśnie jemu zawdzięczamy szereg reform, dzięki którym Polska Rzeczpospolita Ludowa stała się Rzeczpospolitą Polską. Z jego inicjatywy zmieniono godło i nazwę państwa oraz ustrój, wprowadzono system wielopartyjny. Pod jego rządami zmodyfikowano także pewne zapisy konstytucyjne, wprowadzono swobody obywatelskie. Ważnym posunięciem była reforma gospodarki i wdrożenie tzw. planu Balcerowicza. Funkcję premiera Mazowiecki pełnił do 4 stycznia 1991 roku.

fot. archiwum UMiG Września

Tadeusz Mazowiecki nie żyje

Podczas prawyborów mieszkańcy Wrześni pozdrawiali premiera i robili sobie z nim wspólne zdjęcia

W wyborach do sejmu RP trzykrotnie uzyskał mandat poselski – dwa razy z ramienia Unii Demokratycznej (1991, 1993), której od 2 grudnia 1990 roku był przewodniczącym i raz jako reprezentant Unii Demokratycznej (1997). W 2002 odszedł z partii, by w 2005 roku stać się jednym z założycieli Partii Demokratycznej – demokraci.pl. Od października 2010 roku był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej.

Mazowiecki był także specjalnym wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie, jednakże w 1995 roku zrezygnował z tej funkcji z powodu bezsilności wobec łamania praw człowieka. Premier zmarł 28 października, w dniu swoich imienin. Spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Laskach. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Strona tytułowa 1. numeru Tygodnika „Solidarność” z autografem Tadeusza Mazowieckiego, ze zbiorów Mariana Torzewskiego

Wspomnienia Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński: Było to przed kilku laty w Poznaniu na dwudziestoleciu samorządu w nowej odrodzonej Polsce. Wśród zaproszonych gości był obecny Pan Tadeusz. Najpierw wystąpił Jerzy Miller, ówczesny szef MSWiA, mało przyjazny idei samorządności lokalnej minister. Kiedy schodził z mównicy, towarzyszyło mu buczenie samorządowego audytorium. Następnym mówcą poproszonym o zabranie głosu był Pan Premier Mazowiecki. Zobaczyłem starszego, przygarbionego, drobniutkiego pana w za dużej marynarce, który z trudem wdrapał sie na podwyższenie mównicy, niezgrabnie uporał się z krnąbrnym mikrofonem, zaczerpnął powietrza i powiedział nam to, czego wszyscy słuchaliśmy przy kompletnie milczącej sali. Mówił o tym, jak idea somorządów lokalnych przemieniła Polskę w ciągu tak krótkiego czasu, w stopniu na początku tej drogi niewyobrażalnym. Schodził z mównicy przy aplauzie na stojąco, a potem zagubiony w otoczeniu tłumu braci samorządowej odpowiadał na pytania, pozwalał robić wspólne zdjęcia – cały czas zaskoczony tak dużą adoracją audytorium. Przecież premierem był tylko przez szesnaście miesięcy. Tomasz Kałużny, burmistrz Wrześni: Pana Tadeusza Mazowieckiego spotkałem raz w życiu, podczas którychś z prawyborów organizowanych we Wrześni. Odbyła się wtedy na sali sesyjnej ratusza konferencja prasowa Unii Wolności z udziałem naszego pierwszego premiera. Przy kawie porozmawialiśmy u mnie w gabinecie i na koniec spotkania wręczyłem mu spinki do koszuli z herbem Wrześni. Jego obraz w takiej półprywatnej rozmowie był zbliżony do tej osoby, którą wszyscy Polacy zapamiętamy z telewizorów – ogromny spokój i zrównoważona postawa. Tak zapamiętałem to spotkanie. Jedynie co mnie, jako niepalacego, zaciekawiło to to, że Pan Premier „musiał” zapalić.

Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni: Poznałem Tadeusza Mazowieckiego we wrześniu 2005 roku przy okazji prawyborów parlamentarnych i prezydenckich zorganizowanych we Wrześni. Pierwszy premier III Rzeczpospolitej, w weekend z 17 na 18 września, wspierał kampanię wyborczą Partii Demokratycznej, w której także brałem aktywny udział. Dotarł do nas w sobotnie południe razem z posłem Janem Lityńskim. Wcześniej przybył Władysław Frasyniuk i Aldona Kamela-Sowińska. Tadeusz Mazowiecki przywitał się ze wszystkimi serdecznie, lecz nie wylewnie. Biła z niego taka pewność siebie i spokój. Spojrzał mi w oczy i zapytał spokojnym, prawie dostojnym głosem. „To pan jest kandydatem z Wrześni? Ładnie tu, prawdziwa gospodarna Wielkopolska, jak zdążyłem się zorientować. Jak mogę panu pomóc? Jaki jest plan działania?” W kilku słowach przedstawiłem sytuację… Ruszyliśmy ulicami miasta. Było z nami kilku chłopaków z młodzieżówki z flagami. Pamiętam do dziś, jak ludzie stawali, witali Go słowami „Dzień dobry Panie Premierze, witamy we Wrześni”. Kobieta w średnim wieku podeszła do nas i powiedziała „Panie Premierze. Bardzo Pana szanuję, jest pan jednym z niewielu polityków, którego szanuję za uczciwość. Życzę zdrowia.” Szliśmy Harcerską w kierunku Amfiteatru. Ten niewielki odcinek drogi zajął nam prawie 20 minut, gdyż wrześnianie z ogromnym entuzjazmem zatrzymywali Tadeusza Mazowieckiego, pozdrawiali go, robili sobie wspólne zdjęcia. Nie sposób było nie być dumnym z takiego towarzystwa, a także z postawy mieszkańców. Nikt, absolutnie nikt, w żaden sposób nie sprawił premierowi żadnej przykrości swoimi słowami. Miał On w sobie taką siłę i zarazem emanował spokojem. To udzielało się i innym. Po debacie w amfiteatrze i popołudniowym spacerze po Wrześni zawiozłem premiera i posła Lityńskiego do dworku państwa Kareńskich. Był zmęczony i podróżą i pracą, którą wykonał w kampanii. Poprosił o lampkę koniaku, po czym zasiadł w fotelu mocno zamyślony. Lityński gadał za to za dwóch wypuszczając w eter słowa z szybkością karabinu maszynowego. Dworek Kareńskich okazał się niezwykle gościnnym miejscem. Na kolację przygotowano pyszny krem oraz z pierogi z jagodami. Pamiętam jak premier chwalił potrawy, a po posiłku i złapaniu drugiego oddechu wypytywał mnie o Wrześnię, samorząd, radę miejską, której wówczas przewodniczyłem, rozwój, inwestycje, istniejące wówczas znane wrzesińskie zakłady pracy. I to nie były takie zdawkowe czy standardowe pytania. On chciał wiedzieć. Wówczas powstał też pomysł zorganizowania pomocy dla mającego kłopoty finansowe Tonsilu… Pożegnaliśmy się po 22.00. Nazajutrz Tadeusz Mazowiecki zregenerowany i energiczny znowu działał, rozmawiał z ludźmi przekonywał. Nie agresywnie, nie natarczywie jak wielu innych. Tak bardziej naturalnie, zwyczajnie, jak rozmawiają zwyczajni ludzie. Patrzyłem wówczas na niego, podziwiałem tę naturalność. A był przecież wielkim, niezwykłym politykiem rzuconym w tej krótkiej chwili w swoisty folklor prawyborów. I w tej roli wyglądał dostojnie, wypełniając ze spokojem powierzone zadanie. Takim go właśnie zapamiętam.


4

8 listopada 2013

Sprawy społeczne

www.wrzesnia.powiat.pl

Spotkanie obywatelskie

Za wdrożenie i inwestycje

Agnieszka Duczmal i Jacek Buczkowski byli gośćmi drugiej odsłony spotkań obywatelskich dla członków Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowanych przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych przy udziale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Światowej sławy dyrygentka i wzięty poznański prawnik 24 października opowiedzieli o tajnikach swoich zawodów.

Mamy powody do dumy. 17 października, podczas konferencji Wielkopolska euro–PROW-incja gmina Miłosław odebrała dyplom za zajęcie pierwszego miejsca za zawarcie największej ilości umów o przyznanie pomocy w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podczas tej samej debaty wręczono też wyróżnienie dla Lokalnej Grupy Działania Z Nami Warto, którą nagrodzono drugim miejscem w rankingu poziomu wypłaconych środków w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

konferansjera przybliżył sylwetki bohaterów spotkania. Duczmal mówiła o historii powstania orkiestry, wyjaśniając pochodzenie jej nazwy i kryteria doboru muzyków. Zapytana o swoją pracę wyjaśniła: – Partytura dla dyrygenta jest jak dla państwa książka – tak jak należy nauczyć się czytać słowa, tak muzyk uczy się czytać

Konferencja podsumowała rozdanie 2007-2013 w PROW, wiele uwagi poświęcono też projektowi Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego. Zofia Szalczyk – podsekretarz stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała o perspektywach PROW na lata 2014-2020. Organizatorami spotkania byli Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Gmina Miłosław zrealizowała z PROW-em aż dwadzieścia dwa projekty. Głównie były to inwestycje dotyczące budowy, remontów i wyposażenia świetlic wiejskich oraz tworzenia placów zabaw. Łączna wartość tych projektów wyniosła 4 635 057,60 zł, a wartość dofinansowania z PROW to 2 483 159,26 zł. – Mówimy tu o umowach podpisanych, bo realizacja innych projektów jeszcze trwa – mówi zastępca burmistrza Błażej Pera. – Po prostu robiliśmy swoje, a że jeszcze nas za to nagrodzono, to bardzo się z tego powodu cieszymy – dodaje burmistrz Zbigniew Skikiewicz.

Atrakcyjni turystycznie Wiosną Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego już po raz siódmy ogłosił Konkurs na Najlepszy Obiekt Turystyki na Obszarach Wiejskich w Wielkopolsce. Do plebiscytu wpłynęło 65 zgłoszeń. 5 listopada w Ośrodku Kultury Leśnej Powozownia w Gołuchowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Wśród wyróżnionych znalazły się dwa obiekty z powiatu wrzesińskiego – gospodarstwo agroturystyczne U Kazia w Czeszewie oraz projekt Nadwarciańska Rowerowa Wioska. Rowerem wzdłuż Warty ze Spławia. Nagrodzono ich w kategorii Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

fot. ,,Życie Pleszewa” Rada Sołecka Wsi Spławie odbiera nagrodę za stworzenie rowerowej wioski

Projekt wioski rowerowej stworzyła Rada Sołecka Wsi Spławie w gminie Kołaczkowo. Zaczątkiem było powstanie we wsi wypożyczalni rowerów, która otwarta została pod koniec maja br. Korzystać z niej mogą bezpłatnie i bez ograniczeń mieszkańcy wsi. Przyjezdni, po podpisaniu regulaminu, wypożyczyć mogą rowery za odpłatnością 10 zł za pierwszą dobę i 5 zł za kolejne. Obecnie na stanie wypożyczalni znajduje się jedenaście jednośladów. A skoro są już rowery, trzeba było opracować trasę. – Rowery zmobilizowały nas do dzia-

łania – śmieje się sołtyska Wioleta Dzienniak. – Powstała więc ścieżka rowerowa. Jadący nią mogą podziwiać m.in. ponadstuletni dąb, zobaczyć jak pracuje refuler, odpocząć na przystani nadwarciańskiej w Pyzdrach, a także przyglądać się pracom rolnym na okolicznych polach. Dodatkowe walory to czyste powietrze, las, unikalne ptactwo i roślinność. Jest też ciekawostka historyczna – wykopaliska archeologiczne w Spławiu. Nagrodę specjalną w wysokości 9 000 zł przeznaczona zostanie na dalszy rozwój wypożyczalni oraz wsi. – Biorąc pod uwa-

gę rangę konkursu i innych uczestników czujemy się wyróżnieni. Docenione zostały integracja, wspólny zapał i praca mieszkańców – podsumowuje sołtyska. Agroturystyka U Kazia zdobyła w plebiscycie wyróżnienie. Nie wiązało się ono z żadną gratyfikacją finansową, ale jak mówi Patrycja Robak z tego gospodarstwa: – Nie o to chodziło. To dla nas duży plus, że mogliśmy się sprawdzić i zostaliśmy zauważeni. Obiekt mieści się w Czeszewie, w jego skład wchodzą m.in. korty tenisowe, sala fitness czy sauna. Grota solna znacznie wyróżnia gospodarstwo i jest jego perełką. Właścicielom zależało, by kompleks architektonicznie nawiązywał do wiejskiej zabudowy, jest więc nie tylko nowocześnie, ale i swojsko i rodzinnie. – Wyróżniało nas to, że jesteśmy nowi – informuje Patrycja Robak. – Inne agroturystyki bazowały na tym, że są stare, historyczne, a my istniejemy zaledwie trzy lata. Jednak podczas wizytacji komisja konkursowa była zauroczona tym miejscem, okolicą, ładnie utrzymaną zielenią. Dlatego nas wyróżniono. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Burmistrz Miłosławia z dumą prezentuje wyróżnienie

W imieniu LGD dyplom odebrała Ewa Jankowiak

Lokalna Grupa Działania Z Nami Warto zdobyła z kolei drugie miejsce za poziom wypłaconych środków w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego. – Wdrażaliśmy działania w czterech obszarach – Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Ogółem do rozdysponowania mieliśmy 4 504 000 zł. W ciągu trzech lat złożono aż 165 wniosków na łączną kwotę 7 234 000 zł, część musieliśmy więc odrzucić. Wykorzystaliśmy ponad 80 % tej kwoty, ale jeszcze trochę nam zostało, więc zapraszamy do składania wniosków na tzw. małe projekty. Maksymalna wartość dofinansowania to 50 tys. złotych, a refundacja obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych – informuje prezes LGD Jerzy Mazurkiewicz. – Kwota, jaką mamy do rozdysponowania to około 650 000 zł. Najbardziej prawdopodobny nabór wniosków: 30 grudnia 2013-15 stycznia 2014. Ważna informacja – będzie skrócona procedura w Urzędzie Marszałkowskim, a projekt musi być zrealizowany w 2014 roku. Informacje i doradztwo w biurze LGD. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Superpołożna Teresa Wolska, położna, kierownik Położniczego Ośrodka Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „Neovita” we Wrześni, weszła do etapu wojewódzkiego konkursu Eskulap 2013 na pielęgniarkę-położną. Wraz z Grażyną Gorzelańczyk, Renatą Weiss i Ewą Olejniczak prowadzi też szkołę rodzenia dla przyszłych rodziców. Do 16 listopada można oddać na nią swój głos, wysyłając sms o treści PIEL.1 na nr telefonu 72355; koszt SMS-a 2,46 zł. Konkurs jest organizowany przez portal naszemiasto.pl. (red.)

fot. Ewa Konarzewska-Michalak, wrzesnia.naszemiasto.pl

W spotkaniu wzięła udział m.in. znana dyrygentka Agnieszka Duczmal

– Mało kogo w życiu tak podziwiam i cenię jak wybitną artystkę, pierwszą kobietę-dyrygent, która wystąpiła na scenie mediolańskiej opery La Scalia, wielokrotnie odznaczaną i wyróżnianą założycielkę Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, Agnieszkę Duczmal – zapowiedział Waldemar Łazuga, profesor UAM, który wcielając się w rolę

nuty. Powiedziała też, że dyrygent jest jak kierowca w samochodzie muzyków. – Wszystkie głosy muszą scalać się w jeden dźwięk – koncertmistrz jest jakby wiodącym muzykiem prowadzącym pozostałych – ale podporządkowanym całkowicie dyrygentowi – który w zależności od nastroju steruje atmosferą i klimatem koncertu – podsumowała. W drugiej części spotkania słuchacze mogli zagłębić się w zagadnienia prawa spadkowego wyłożonego w skrócie przez mecenasa Jacka Buczkowskiego, doświadczonego specjalistę prawa handlowego, spółek kapitałowych, prawa publicznego i międzynarodowego. Buczkowski radził, jak zarządzać swoim majątkiem i jak powinien wyglądać testament. – Podstawowym błędem jest złe określenie podziału masy spadkowej. W testamencie zawsze należy dzielić ją procentowo lub ułamkowo – wyjaśniał. – Niestety często przez niewłaściwe sformułowanie testamentu postępowania spadkowe ciągną się latami – ostrzegał prawnik. Słuchacze WUTW poznali także zagadnienia związane z procedurą przekazania spadku, ustawowym dziedziczeniem czy zachowkiem. Wystąpienie mecenasa wywołało żywą dyskusję. Julia Sosna

Teresa Wolska


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Kultura

8 listopada 2013

5

Śpiewali Grechutę Koncert pod tytułem „Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie” odbył się 25 października w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

Wspólna praca popłaca

Pogodny jesienny wieczór. Kawiarniane stoliki, wyściełane fotele, mrok sali rozproszony delikatnym blaskiem świec. W takiej atmosferze w auli wrzesińskiego liceum zabrzmiały piosenki Marka Grechuty. Przy akompaniamencie gitar, skrzypiec i fortepianu uczniowie LO zaprezentowali utwory artysty. Te, które od lat nucą kolejne pokolenia, i te mniej znane, ale nie mniej piękne. Obok przebojów Nie dokazuj, Niepewność czy Dni, których nie znamy, publiczność mogła wysłuchać Historii pewnej podróży i Najdłuższej pory dnia. Prowadzący koncert Daniel Olczak w błyskotliwy i niepozbawiony humoru sposób zapowiedzi kolejnych piosenek przeplatał recytacją ulubionych wierszy i monologów Jacka Po-

niedzielskiego. Wypełniona po brzegi aula i owacja na stojąco, którą publiczność nagrodziła występującą młodzież, świadczą o tym, że poezja wciąż jest potrzebna w naszym życiu. Piosenki śpiewali: Jagoda Haller, Małgorzata Harendarz, Joanna Jędrzejewska, Antonina Pedrycz, Weronika Szkudlarek, Kasandra Zawal, Anastazja Żak, Szymon Siuda i Adam Stefański, akompaniowali im: Paula Pietrzak, Antonina Pedrycz, Wiktoria Siwiak, Weronika Szkudlarek, Patryk Cichy, Andrzej Grzegorek, Daniel Olczak, Dawid Pawłowski, Tomasz Rychlik, Dawid Wojciechowski. Nad organizacją koncertu czuwała nauczycielka i bibliotekarka Liceum Ogólnokształcącego, Wiesława Leciejewska. Agnieszka Ignasińska

Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie zostało oficjalnie otwarte w sobotę 26 października. Z tej okazji bieganowianie świętowali w odnowionej świetlicy wiejskiej. Były występy, poczęstunek i wyróżnienia. Bieganowska inicjatywa zakładała modernizację świetlicy, odnowienie elewacji zewnętrznej i odnowienie tarasu oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej „Z Biegana ta wieś się wywodzi…”. Koordynatorką prac jest Agnieszka Frąckowiak, sołtyska wsi. – Projekt został zrealizowany dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu „Wielkopolska Od-

dzień. – Przede wszystkim były to wizyty w archiwach, ale korzystałem także z opracowań historyka Stanisława Kozierowskiego. Początek Bieganowa datuje się na 1288 rok, kiedy to w kancelarii Przemysława II powstał dokument, na mocy którego ówczesny dziedzic wsi przekazał majątek swoim krewnym. Ten dokument, napisany po łacinie, istnieje do dziś. Natomiast na kamieniu przed świetlicą widnieje data

karze i unihokeiści, reprezentujący lokalną społeczność na zawodach, nawet tych o randze krajowej. Odznaczenia wręczyli radni powiatowi – Teresa Waszak oraz Krzysztof Wojciechowski. Agnieszka Frąckowiak zapowiada, że to jeszcze nie wszystko. – Za chwilę będziemy realizować pomysł, który urodził się podczas tworzenia tej ścieżki, czyli poznawanie naszej małej ojczyzny poprzez spoUczniowie LO są przekonani, że piosenki Grechuty nie straciły na aktualności

Na scenie wystąpiła młodzież z Ziemi Wrzesińskiej

nowa Wsi”. Dostaliśmy 30 tys. zł, natomiast inwestycja kosztowała 53 tys. Pozostałe środki to wkład własny w postaci pieniędzy z funduszu sołeckiego, środki wypracowane przez Grupę Odnowy Wsi Bieganowo, wsparcie sponsorów, gminy Kołaczkowo oraz prace społeczne mieszkańców wsi – podkreślała sołtyska. Ścieżka edukacyjna pokazuje historię wsi od momentu, kiedy pojawiły się o niej pierwsze wzmianki w piśmiennictwie, aż do współczesności. Jej autorem jest Marek Błaszczyk, który zajmuje się historią wsi od 2001 roku, ale tablice informacyjne opracował w ty-

1210. Kozierowski powołuje się na dokument, według którego wtedy właścicielem majątku był Biegan, od którego pochodzi nazwa wsi – tłumaczył fascynat lokalnej historii. Uroczystość została okraszona występem artystycznym Zespołu Folklorystycznego Ziemia Wrzesińska, który pod okiem Ryszarda Zjeżdżałki regularnie trenuje w tutejszej świetlicy. Część taneczna wywołała gromkie brawa, więc młodzież musiała bisować. Cały zespół został uhonorowany pamiątkowymi medalami. „Biegany” dostali także młodzi sportowcy, pił-

tkania i warsztaty, w których będą uczestniczyły dzieci i osoby starsze. Na otwarciu pojawił się również poseł Tadeusz Tomaszewski. – U was jest tak po ludzku. W świecie internetu, gdzie ludzie nie spotykają się, tylko łączą, tutaj odbudowuje się więzi międzyludzkie, więzi społeczne poprzez wspólną pracę – mówił poseł. – Kiedy dziesięć lat temu odbywało się referendum nad przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej byli tacy, którzy mówili, że Unia zabierze wszystko, co nasze, co polskie. Okazuje się, że wspierane są projekty, które pozwalają nam odkrywać, skąd się wywodzimy. Katarzyna Błochowiak


6

8 listopada 2013

Felieton

www.wrzesnia.powiat.pl

Tylko na prawdziwym kwasie Proces powstawania dobrego chleba zaczyna się długo przed wsadzeniem ciasta do pieca. Już 24 godziny przed odesłaniem pieczywa do sklepów trzeba zarobić kwas, bez którego nic się nikomu nie upiecze. Technologia jest dużo bardziej skomplikowana niż to się może wydawać przeciętnemu zjadaczowi chleba. Spożycie chleba w Polsce w ostatnich latach spada, ale i tak rocznie wynosi średnio nieco ponad 50 kg na głowę. Niespełna 20 lat temu kształtowało się na poziomie 90 kg. Przyczyn upatruje się w kilku czynnikach – pogarszającej się jakości wyrobów piekarniczych spowodowanej wyścigiem cenowym konkurujących piekarni, zwiększającej się popularności przekąsek, płatków śniadaniowych i fast foodów. Dlatego producenci prześcigają się w poszerzaniu swojej oferty. Najtrudniej mają małe piekarnie, bo muszą walczyć o każdego klienta, a niełatwo jest przebić się przez gąszcz taniego asortymentu oferowanego przez piekarnie przemysłowe. Paweł i Sylwia Dańko prowadzą piekarnię Biały Kruk od nieco ponad roku. Warsztat mieści się przy ulicy Kolejowej we Wrześni. Nazwa firmy nie jest przypadkowa, bo piekarnia pielęgnuje dawne metody przyrządzania ciasta, którego podstawą jest naturalny kwas złożony wyłącznie z mąki żytniej i wody. Wypiekanie w starych, murowanych piecach ceramicznych sprawia, że pieczywo ma chrupiącą skórkę i niepowtarzalny kolor. Chociaż chleb, który teraz gości na naszych stołach znacznie różni się od pieczonego ongiś przez nasze babki, to w Białym Kruku bochny chleba i bułki wyrabia się ręcznie, a każdy kęs ciasta odmierza się na wadze, która już dawno uzyskała pełnoletniość. Piekarnia oferuje m.in. chleb baltonowski, chleby żytnie z ziarnami, chleb razowy, bułki oraz drożdżówki i inne wyroby drobnocukiernicze. – Ostatnio wprowadziliśmy chleb razowy z żurawiną. Zaczęliśmy piec go przy okazji różnych imprez plenerowych. Chcieliśmy pokazać ciekawą kompozycję smakową. Ku nasze-

Do wypieku chleba razowego i żytniego Paweł Dańko używa tylko mąki z Barda

sprawami administracyjnymi. – Piekarnia żyje całą dobę. Zanim bochenki trafią do pieca, trzeba przygotować kwas. Jego wyprowadzanie zaczyna się już o 4 rano, godzinę po zakończeniu produkcji. Kolejne etapy trwają aż do wieczora. Potem przychodzi ciastowy, odważa wszystkie składniki i zaczyna się mieszanie ciasta, odważanie, formowanie, garowanie i wypie-

Mieszalnica ciasta

mu zaskoczeniu spotkał się z pozytywnym odbiorem i ludzie zaczęli o niego pytać, dlatego postanowiliśmy wypiekać go regularnie – mówi właściciel. Prowadzenie firmy prosperującej siedem dni w tygodniu wymaga wiele wysiłku, nawet dla doświadczonego tandemu, w którym mąż zajmuje się technologią produkcji, a żona

kanie. Samo pieczenie trwa około 45 minut – wymienia pan Paweł. Ponad trzysta bochenków na raz „wchodzi” do dwóch starych, ceramicznych pieców. Panuje w nich ponad dwustustopniowa temperatura, którą podtrzymuje się przez całą dobę. Piec opalany węglem wygasza się tylko na czas czyszczenia komór. Kie-

dyś wkładało się po kilka sztuk pieczywa na łopatę i układało je w piecu zaczynając od najdalszego zakątka. Teraz proces ten jest zmechanizowany – w garowni chleby przewożone są na wózku i cała taśma wędruje do komory. Piekarnia zatrudnia osiem osób, przerabia kilkanaście ton mąki w ciągu miesiąca. Dystrybuuje towar nie tylko do małych sklepów spożywczych, ale także do kilku marketów na terenie Wrześni i innych miast. Właścicielom marzy się otwarcie własnego punktu, gdzie klienci mogliby znaleźć całą ofertę w jednym miejscu, ale do tego jeszcze długa droga. Nie upatrują sukcesu w produkcji przemysłowej, polegającej na zwiększaniu wydajności dzięki zastosowaniu maszyn. W piekarni państwa Dańko pracują piekarze z wieloletnim doświadczeniem, którzy pamiętają złote czasy piekarnictwa. Pomimo pewnych tarć na początku współpracy, szef bardzo ceni piekarzy „starej daty”. Nikt inny nie zna się tak na mące, nikt nie potrafi tak precyzyjnie dobrać proporcji składników, nikt nie wie, jak je ze sobą połączyć bez udziału technologii komputerowej. Młodzi pracownicy „zaraz po szkole” nie są przygotowani do zawodu, bo na praktykach sprzątają zamiast uczyć się fachu. Zawód piekarza – tak ważny i jednocześnie niedoceniany – zostaje wypierany przez wprowadzanie taśm produkcyjnych, dzięki którym można zwiększyć wydajność, niestety, kosztem jakości. A Biały Kruk to jedna z nielicznych piekarni, która bierze udział w progra-

mie Rewitalizacji Polskiego Chleba, mającym na celu przywrócenie jego dawnego charakteru i podkreślenie roli piekarza. Żeby chleb nie rozczarowywał swoją jakością, ważny jest każdy etap produkcji, począwszy od zmielenia mąki, skończywszy na sposobie przechowywania pieczywa w domu. Nie powinno się go owijać w plastikową folię, ale w czystą i suchą ściereczkę z naturalnych włókien, na przykład z lnu. Zapewnia to odpowiednią cyrkulację powietrza i chroni przed powstawaniem pleśni. Bochenek można zamrozić, jeśli chcemy przechować go dłużej, ale po rozmrożeniu może trochę kruszyć się podczas krojenia. Na temat chleba krążą różne informacje, niektóre bardzo niechlubne, bo powtarzane przez zwolenników różnych odchudzających diet wykluczających z menu węglowodany. Trzeba wiedzieć, że mąka na pieczywo razo-

we jest ciemniejsza i grubo mielona, dlatego zachowuje więcej składników odżywczych i błonnika. Pieczywo razowe ma mniej kalorii – jedna kromka o wadze 35 g dostarcza organizmowi 75 kcal. To o 10 mniej niż pajda chleba baltonowskiego (mąka pszenna z domieszką żytniej), który jest najczęściej wykorzystywany do robienia kanapek. Niektóre dolegliwości żołądkowe nie pozwalają na częste jedzenie ciemnego pieczywa, na szczęście istnieje alternatywa w postaci chleba wypiekanego bez dodatku drożdży. Ma grubszą skórkę i bardziej zwarty środek. Smakuje też trochę inaczej. Zgodnie z proporcjami piramidy żywieniowej produkty zbożowe powinny stanowić główne źródło energii dostarczanej organizmowi. Im mniejszy stopień przemiału, tym zdrowszy chleb, makaron, ryż czy kasza. Im mniej spulchniaczy i sztucznych dodatków, tym lepiej. Katarzyna Błochowiak

Chleb z żurawiną


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Miesiąc Bibliotek Dobiegła końca październikowa akcja organizowana przez bibliotekę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji przeprowadzone zostały potyczki językowe „Z polszczyzną za pan brat”, warsztaty poetyckie, warsztaty czerpania papieru oraz kiermasz książek. W dniach 15 oraz 29 października w czytelni szkolnej spotkali się miłośnicy poezji, którzy pod okiem Michała Gajdy, doświadczonego poety oraz laureata wielu ogólnopolskich konkursów mogli doskonalić swój warsztat poetycki. Twórcza praca i pasja zmotywowały uczestników do kolejnych

Uczennice ZSTiO

Oświata

8 listopada 2013

spotkań i zorganizowania ogólnopolskiego konkursu poetyckiego. Potyczki pod nazwą „Z polszczyzną za pan brat” pokazały, jak wielu uczniów popełnia językowe uchybienia. Tylko dwoje na czterdziestu uczestników uzyskało ponad 90% punktów za poprawne odpowiedzi. Okazuje się, że największą trudność sprawiła odmiana złożonych liczebników. Warsztaty czerpania papieru potwierdziły z kolei, że młodzież z ochotą uczestniczy, w coraz rzadszych w szkołach ponadgimnazjalnych, zajęciach manualnych. Powstały zwykłe kartki papieru, ale też prawdziwe dzieła sztuki, m.in. papeterie z suszonymi ziołami. Zostały one sprzedane podczas kiermaszu, z którego dochód przeznaczono na nagrody w szkolnych konkursach. Zdobyli je Anna Trawinska oraz Radosław Piotrowski. Miesiąc bibliotek koordynowały panie: Daria Łukasiewicz i Urszula Wierzbowska. ZSTiO

7

Młodzi, zdolni, zaangażowani Projekt edukacyjny ,,eSzkoła – Moja Wielkopolska” zakończył właśnie drugą edycję.

www.eszkola-wielkopolska.pl Finaliści gry edukacyjnej Globtroter: poznaj Wielkopolskę

Jak w roku poprzednim, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta gala (23 października). Prezentacja pięciu świetnych projektów, nagrodzenie

dwunastu zespołów uczniowskich i finał Globtrotera; jednym słowem – emocji nie brakowało. W tym roku w gali uczestniczyli także uczniowie z naszego powiatu. Trójka trzeciokla-

sistów z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, będąca członkami grupy projektowej „H O Bez Tajemnic”, zakwali2 fikowała się do finału gry edukacyjnej Globtroter: Poznaj Wielkopolskę. Przygotowania trwały długo, walka była zacięta, ale opłaciło się. Gracjan Kurpik, Aleksandra Przybylska i Marta Kańczurzewska zajęli kolejno pierwsze, drugie i piąte miejsce w całej Wielkopolsce, zdobywając przy tym wartościowe nagrody: notebook, smartfon i aparat fotograficzny. Dzięki zajęciu pierwszego miejsca, wrzesiński ogólniak otrzymał tablicę interaktywną z pełnym osprzętem, która jest już zamontowana w pracowni fizycznej i umożliwia naukę z zastosowaniem nowoczesnych technologii. LO

W skrócie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni informuje, że 21 października komisja etapu powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Bądźmy zdrowi” dla uczniów klas I-III szkoły gimnazjalnej wyłoniła zwycięzców: I miejsce Klaudia Cieślak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach, II miejsce Wiktoria Marczak z Zespołu Szkół w Orzechowie, III miejsce Karina Lisiecka z Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. PSS-E

Rozmowy polsko-amerykańskie 22 października grupa młodzieży z klas wojskowych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni uczestniczyła w integracyjnym spotkaniu z pilotami i pracownikami służby naziemnej US Air Force. Miało ono miejsce na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Pierwszą część spotkania zajęła krótka prezentacja przedstawiona przez kpt. Bretta Polage’a, który mówił o codziennych działaniach powietrznych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Podkreślał, że bycie pilotem to brak rutyny, wyzwania i adrenalina. Młodzi kadeci z ZSTiO dowiedzieli się, że coraz więcej amerykańskich kobiet

zasila szeregi US Air Force oraz że przygotowanie do zawodu pilota w Stanach trwa krócej niż u nas. Żołnierze zapewniali, że dobrze czują się w Polsce, nasz kraj przypomina im rodzinne strony, np. Indianę czy Pensylwanię, chwalili też polską kuchnię. Dalsze rozmowy prowadzone były już na płycie lotniska. Ucznio-

wie mieli okazję zobaczyć amerykańskie Herkulesy C-130 i zajrzeć do ich wnętrza. Konfrontacja z Amerykanami uświadomiła im, że znajomość angielskiego jest dzisiaj niezbędna do nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Dwie uczennice: Elizabeth Sorokopas i Karolina Hursowicz udzieliły wywiadu w języ-

ku angielskim do telewizji internetowej „Ramstein Airbase Official” (You Tube). Materiał z pobytu w Powidzu ukaże się również na portalu naszaarmia.pl oraz w TVP 1 w jednym z sobotnich programów „Nasza armia”. Czterdziestoosobowy zespół amerykański częściowo przybył z amerykańskiej bazy w Ramstein w Niem-

czech, a częściowo z Łodzi, gdzie przebywa na kilkuletnich kontraktach. Dowódcą pododdziału Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Łasku pod Łodzią jest mjr Matthew R. Spears, który regularnie pojawia się w Powidzu, i z którym również była okazja porozmawiać. ZSTiO

Zdjęcie na tle amerykańskiego Herkulesa C-130


8

Ogłoszenia

8 listopada 2013

www.wrzesnia.powiat.pl

OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 23 października 2013 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 23 października 2013 r. została wydana decyzja nr 712/2013 znak: WB.6740.258.2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji pn. ZAKŁAD PRODUKCJI ENERGII Z BIOMASY /kat. obiektu XVIII/ obejmującej budowę: - hali przyjęcia substratów, - hali termicznej obróbki masy pofermentacyjnej, - komina, - zespołu oczyszczania spalin, - dwóch agregatów kogeneracyjnych, - dwóch fermentatorów I stopnia fermentacji wraz z kopułami gazowymi, - dwóch kopuł gazowych na zbiornikach II stopnia fermentacji – zbiorniki masy pofermentacyjnej (adaptowane istniejące zbiorniki OKF), - zbiornika uśredniającego, - pompowni zbiorników fermentacyjnych, - kosza załadowczego, - wagi samochodowej, - zbiornika ciekłych substratów, - budynku łącznika między halą przyjęcia substratów, a halą obróbki termicznej, - stacji trafo i rozdzielni elektrycznej, - pochodni awaryjnej biogazu, - rurociągów technologicznych i sieci uzbrojenia, - innych obiektów uzupełniających, oraz utwardzenie placów i ciągów komunikacyjnych na działce oznaczonej numerem ewid. 1318/3, obręb Września. W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2, w godzinach urzędowania. Od decyzji służy stronom odwołanie do wojewody wielkopolskiego za pośrednictwem starosty wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, na stronach internetowych powyższych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Zarząd Powiatu we Wrześni zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 listopada 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczeń piwnicznych nr 2 i 3, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, znajdujących się w części piwnicznej budynku położonego na działce nr 3703/16 we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00040485/9.

Otwórz własną firmę! Możesz otrzymać do 20 000 zł Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni wznawia przyjmowanie wniosków w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dokumenty do pobrania (wniosek i zasady) na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl oraz w siedzibie PUP Września, ul. Wojska Polskiego 2, pokój nr 10 (tel. 61 640 35 46). Dofinansowanie mogą otrzymać: - bezrobotni, którzy w bieżącym roku ukończyli kurs „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”, - bezrobotni spełniający co najmniej jeden z warunków: do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, zamieszkali na wsi lub długotrwale bezrobotni. Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach projektu „Człowiek najlepszą inwestycją” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Ogłoszenia

8 listopada 2013

Targi Prodexpo

Zostań wolontariuszem. 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dopiero 12 stycznia 2014 roku, ale chętni do pomocy mogą zgłaszać się już teraz. Hasło tego finału to „Na ratunek”. Pieniądze będą zbierane na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Aby zostać wolontariuszem orkiestry wystarczy zgłosić się osobiście do sekretariatu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w godz. 8.00-17.00 do 29 listopada lub do Nekielskiego Ośrodka Kultury. Aby kwestować we Wrześni, należy pobrać ze strony internetowej WOK-u ankietę i wypełnioną oddać wraz z aktualnym zdjęciem. Natomiast w Nekli będzie decydowała kolejność zgłoszeń. (red.)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na uczestnictwo w targach przemysłu spożywczego Prodexpo 2014, które odbywać się będą w Moskwie w dniach 9-14 lutego 2014 r. Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw z branży spożywczej oraz innych podmiotów wspierających rozwój w/w branży, posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego i prowadzących działalność w branży spożywczej i pokrewnych. Celem działania jest promocja potencjału Wielkopolski w dziedzinie produkcji i przetwórstwa spożywczego. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o pomocy de minimis oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz ankietą ewaluacyjną, a następnie przesłanie wypełnionych dokumentów na adres email: agnieszka.lacka@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, ul. Przemysłowa 46, do dnia 15 listopada 2013 r. Formularz zgłoszeniowy i regulamin uczestnictwa muszą być podpisane. Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 269, e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl). UMWW

Plan zajęć WUTW data

13 listopada 2013 20 listopada 2013

godzina

miejsce

16.00

NKJO

16.00

WOK

temat

Marian Turwid – wrześnianin, poeta, pisarz, malarz, M.Kaczmarek (sekcja spotkań z kulturą) Wykład plenarny: Zaburzenia słuchu u osób starszych, dr Michał Grzymisławski, specjalista laryngolog

Plany zajęć sekcji, kół i klubów WUTW oraz pozostałe plany zajęć dostępne na www.wutw.wrzesnia.pl.

Poradnictwo rodzinne organizowane nieodpłatnie przez PCPR miejscowość

miejsce dyżuru

adres

Września

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 1

Września

Wrzesińskie Stowarz. Abstynentów „JANTAR”

ul. Chopina 9

Kołaczkowo

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny

pl. Wł. Reymonta 4

Miłosław Nekla Pyzdry

Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Budynek Przychodni Zdrowia w Pyzdrach

specjalista

dni dyżuru

prawnik

prawnik

poniedziałek 1,3,5 środa miesiąca 2,4 środa miesiąca 2 środa miesiąca

psycholog

2,4 środa miesiąca

godziny dyżuru 16.00-18.00 14.00-16.00 15.00-17.00 15.00-17.00 17.15-19.15

prawnik

1,3,5 środa miesiąca

16.00-18.00

psycholog

prawnik

wtorek

15.30-17.30

psycholog

1,3 środa miesiąca

17.30-19.15

ul. Dworcowa 12

prawnik

1,3,5 środa miesiąca

15.30-17.30

ul. Rynek 5

prawnik

1,3,5 wtorek miesiąca

16.00-18.00

ul. Wrzesińska 19

psycholog 1,3,5 czwartek miesiąca 15.00-17.00

9

Nasi na przeglądzie 24 października w Pleszewie odbył się VII Przegląd Młodych Talentów. W konkursie wzięło udział wiele domów dziecka m.in. wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Nagrodzona młodzież z OWDiR

Ośrodek wystawił sześcioosobową grupę taneczną oraz dwóch wokalistów. Swoje umiejętności zaprezentowali m.in. Marta Krantz i Mateusz Cofałka. Marta wyśpiewała sobie wyróżnienie za piosenkę Świat się pomylił Patrycji Markowskiej. Mateusz natomiast zaśpiewał swoją piosenkę pt. Rygorysty-

ki, do której sam napisał tekst i muzykę, zajmując trzecie miejsce. Impreza zorganizowana została przez Dom Dziecka w Pleszewie oraz Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych DOM. OWDiR


10

8 listopada 2013

Informacje

www.wrzesnia.powiat.pl

Porady rzecznika konsumentów

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy

Czy można odebrać grób?

Operator maszyn CNC – Września

Pani Wiktoria opiekuje się miejscem spoczynku swojej matki. Jest to grób ziemny niewymurowany, nie ma też nagrobka. Jest natomiast krzyż i kwiaty. Pani Wiktoria pyta, czy w sytuacji, gdy nie ma ona rodzeństwa ani innej bliskiej rodziny, grób ten może jej zostać odebrany przez administrację cmentarza. Tak, ale tylko wówczas, kiedy pani Wiktoria nie opłaci ponownie (po dwudziestu latach od pochowania matki) opłaty w wysokości ustalonej przez lokalny samorząd. Płatność ta nosi nazwę tzw. pokładnego. Dwadzieścia lat to określony prawem okres ochronny,

po jego upływie miejsce na cmentarzu może – choć oczywiście nie musi – być użyte do pochówku innej osoby. Pamiętać należy, że nie można odebrać grobu ziemnego, jeżeli zgłoszone zostaną zastrzeżenia i uiszczona powyższa opłata, która przedłuża okres

Powiatowy rzecznik konsumentów dyżuruje w pn. od 8.00 do 16.00, od wt. do pt. od 7.00 do 15.00, ul. Chopina 10, pok. 10, nr tel. 61 640 44 16.

ochronny na kolejne dwadzieścia lat. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 118 poz . 687 z późn. zm.). Elżbieta Staszak-Małecka

Pracownik fizyczny – Nekla Handlowiec – Września Tapicer – Małachowo Pracownik restauracji Mc Donald’s – Września Magazynier – Swarzędz/Antoninek

Sprzedawca/handlowiec – Gutowo Wielkie

Pracownik produkcyjny – Bagatelka

Lektor j. angielskiego – Września

Pracownik ochrony – Września

Pracownik biurowy –Września

Kasjer-sprzedawca – Września

Tapicer – Małachowo

Szczegóły i inne ogłoszenia na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl lub pod tel. 61 640 35 35, 61 640 35 38.

Szkolenie z ochrony środowiska Rumunia okiem podróżnika Starostwo Powiatowe we Wrześni Referat Środowiska i Rolnictwa zaprasza na szkolenie, którego celem będzie przedstawienie obowiązków i wymagań z zakresu ochrony środowiska, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska urzędów gmin oraz innych podmiotów z terenu powiatu wrzesińskiego. Wykładowcami będą pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Szkolenie odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2. Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do dnia 20 listopada. Osobą do kontaktu jest Małgorzata PiaseckaDrożdżyńska, Starostwo Powiatowe we Wrześni Referat Środowiska i Rolnictwa, tel. 61 640 45 15, e-mail: malgorzata.piasecka@wrzesnia.powiat.pl. WBŚ

Wybierz sportowca Gmina Nekla ma ogromny potencjał w dziedzinie sportu, dlatego ogłoszono konkurs na Sportowca Roku 2013 w gminie. O tym, że mamy znakomitych zawodników świadczy lista nominowanych. Wśród dziesięciu wytypowanych zawodników znaleźli się najlepsi z powiatu, regionu, województwa, a nawet kraju. O tytuł ubiegają się (w porządku alfabetycznym): Szymon Andrzejewski, (rocznik 1998, badminton), Bartosz Boroniec (1997, badminton), Julia Gawron (2004, badminton), Paweł Grzeszczyk (1993, rzut oszczepem, rzut dyskiem), Remigiusz Janiszewski (2001, badminton), Anna Lewoczko (2000, badminton, unihokej), Katarzyna Lewoczko (2000, badminton, unihokej), Szymon Owsianny (1997, szachy), Jan Przybylski (1997, badminton/ speed badminton) oraz Szymon Wiśniewski (1998, badminton). Organizatorem plebiscytu jest Urząd Miasta i Gminy Nekla. Więcej informacji o kandydatach, regulamin konkursu oraz kupony w „Przeglądzie Nekielskim” oraz na www.nekla.eu (tu dostępny załącznik do głosowania poprzez e-mail). Głosować można od 12 listopada do 13 grudnia 2013 r. Wręczenie nagrody nastąpi podczas spotkania noworocznego. Aleksandra Kujawa

Przygarnij mnie We wrzesińskim schronisku wciąż przebywa wiele psiaków czekających na nowy dom. Jednym z nich jest Sybir, roczny pies rasy syberian husky. Piesek posiada wymagane szczepienia. Jest bardzo żywiołowy, wesoły i kontaktowy. Ma dominujący charakter – raczej dla doświadczonego właściciela. Każdy, kto chciałby zaopiekować się tym albo innym pieskiem może udać się do schroniska. Więcej informacji na temat gotowych do adopcji zwierzaków na stronie www.wirtualny-opiekun.pl.

Schronisko Miejskie dla Zwierząt we Wrześni zaprasza od poniedziałku do piątku między 8.00 a 12.00 oraz z soboty, niedziele i święta miedzy 8.00 a 10.00, ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 500 191 039.

Piękną, pełną uroku i magii Rumunię przybliżył Michał Kruszona, który 25 października gościł w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie. Opowiadał o ludziach zamieszkujących ten kraj, m.in. o Romach oraz dość licznej Polonii. – W Polsce Rumunia kojarzy się często dość fałszywie z Cyganami, którzy stanowią 10% ludności tego kraju. Nie chciałbym dyskredytować żadnej z narodowości mieszkającej w Rumunii – a tym bardziej Cyganów, których kultura jest bardzo wyrazista, niemniej sami Rumuni buntują się przeciwko takiemu postrzeganiu swojego kraju i jego mieszkańców. Większość z nich na pewno nie przyznałaby się do tych obywateli, których znamy z ulic, żebrzących czy naciągających nas na rozmaite formy wsparcia – stwierdził Michał Kruszona. Podróżnik przybliżył postać słynne-

go Drakuli, czyli transylwańskiego arystokraty Vlada Ţepeşa (Vlada Palownika) oraz dyktatora Nicolae Ceauşescu. Opowiedział także o najbarwniejszej krainie Rumunii – Maramureş, szczególnie interesującej dla etnografów. To właśnie tam znajduje się Wesoły Cmentarz Săpânţa, jedna z najsłynniejszej nekropolii w Europie. Widoczne jest tam przekonanie, że życie człowieka po śmierci toczy się nieprzerwanie z taką samą siłą jak na ziemi. Spotkanie było możliwe dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. GOK

Michał Kruszona

Pieniądze dla rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga rolnikom gospodarującym na obszarach o niekorzystnych warunkach oraz realizującym program rolnośrodowiskowy. ONW Od 16 października – zgodnie z przepisami UE – ARiMR rozpoczęła wypłatę pomocy dla rolników gospodarujących na obszarach górskich lub innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW). O takie wsparcie w Biurze Powiatowym ARiMR we Wrześni ubiegało się wiosną tego roku 1300 producentów rolnych. W 80% zostały już wydane decyzje pozytywne, a zlecenia płatności zostały przekazane do centrali ARiMR. Tak jak w roku 2012 ARiMR nie będzie doręczała rolnikom decyzji o przyznaniu dopłat ONW, jeżeli powierzchnia, do której zostanie przyznana płatność, będzie zgodna z powierzchnią wskazaną przez rolnika w złożonym wiosną wniosku – oznacza to, że decyzje nie będą zawierały zmniejszeń, odliczeń lub wykluczeń. W tytule przelewu, który otrzyma rolnik, będzie zamieszczona informacja, że decyzja taka nie została doręczona. Oczywiście, jeżeli rolnik zażąda wydania decyzji, otrzyma ją z ARiMR. Jeżeli okaże się, że dane zawarte przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności ONW różnią się od wyliczeń ARiMR, wówczas rolnik otrzyma decyzję, w której podana zostanie wielkość tych płatności

obliczona przez Agencję. Płatności ONW przeznaczone są dla rolników, którzy gospodarują na terenach niesprzyjających prowadzeniu działalności rolniczej. Zaliczają się do nich m.in. obszary, na których panują trudne warunkami klimatyczne, opady deszczu są zbyt duże lub zbyt małe, ukształtowanie terenu jest niekorzystne (np. góry) lub o niskiej jakości gleb. W Polsce około połowy gruntów użytkowanych rolniczo jest położonych na obszarach ONW. Prowadzenie tam działalności rolniczej nie zapewnia spodziewanych plonów i często wymaga od rolników zaangażowania dodatkowych środków finansowych. Aby pomóc rolnikom gospodarować na takich terenach, ARiMR co roku wypłaca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw. płatności ONW. Rolnicy każdej wiosny składają wnioski o udzielenie pomocy wraz z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich. Program rolnośrodowiskowy Od 16 października Agencja wypłaca także wsparcie rolnikom realizującym w swoich gospodarstwach program rolnośrodowiskowy. Po raz pierwszy ARiMR rozpoczęła realizację tych dopłat tak wcześnie. W poprzednich latach były one wypła-

cane tak jak dopłaty bezpośrednie, czyli od 1 grudnia. Wiosną tego roku w Biurze Powiatowym we Wrześni wnioski o wsparcie z Programu rolnośrodowiskowego złożyło 550 rolników – 50% spraw jest już załatwionych, zlecenia płatności zostały przekazane do wypłaty. Program rolnośrodowiskowy jest jednym z działań należących do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jego zadaniem jest wspieranie finansowe rolników, którzy gospodarują w sposób chroniący środowisko naturalne lub w jak najmniejszym stopniu wpływają na nie decydując się na uprawę tradycyjnych roślin lub hodowlę tradycyjnych ras zwierząt. Prowadzenie takiej działalności sprawia, że nie osiągają takich plonów i zysków, jak ci, którzy w produkcji roślinnej wykorzystują intensywne nawożenie, używają nowoczesnych środków ochrony roślin lub skupiają się na uprawie wysoko wydajnych roślin i hodowli ras zwierząt zapewniających wysokie zyski. Dodatkowe dopłaty mają za zadanie pomóc rolnikom, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności w ramach Programu rolnośrodowiskowego osiągać wyższe dochody. Biuro Powiatowe ARiMR we Wrześni


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sprawy społeczne

8 listopada 2013

O trójnogu w PCPR

Pełnoprawne przedszkolaki Pasowanie to bardzo ważna uroczystość dla maluchów. W Nekli przedszkola są dwa, dlatego ceremonia w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury odbyła się dwukrotnie. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, a także wzruszeni rodzice.

Być przedszkolakiem – to brzmi dumnie

23 października pasowane były maluszki z „Misia Uszatka”. Rozpoczynając uroczystość dyrektor Beata Kowalska życzyła dzieciom dużo sukcesów i radości w odkrywaniu tajemnic przedszkola. Następnie poszczególne grupy zaprezentowały bogaty program artystyczny. Wielkim przeżyciem był moment pasowania kolorową kredką. Przedszkolaki otrzymały na pamiątkę tego szczególne-

go dnia książeczki. Miłym akcentem wydarzenia był słodki poczęstunek – wielki tort dla każdej grupy. Mali Einsteini zostali pełnoprawnymi przedszkolakami 31 października. Najpierw dzieci wystąpiły w części artystycznej, w której zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód tego, jak dużo już potrafią. Po występach uroczyste ślubowanie złożyli rodzice, obiecu-

Rajd z okazji Święta Niepodległości W sobotę 9 listopada Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Henryka Kamińskiego we Wrześni zaprasza na XIV Rajd z okazji Święta Niepodległości. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji: strzelanie z wiatrówki w LOK-u, wizytę w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, a na terenie Zespołu Szkół w Nowym Folwarku (gdzie została zlokalizowana meta) gry i zabawy interaktywne przygotowane przez harcerzy z Hufca Wrzos i Nadleśnictwa w Czerniejewie, a także naukę i wspólne śpiewanie pie-

śni niepodległościowych. Meta rajdu czynna w godzinach 12.00-14.00. Tu uczestnicy otrzymają dyplomy za pokonanie trasy, wpisy do książeczki wycieczek pieszych, a także okolicznościowe znaczki. Nie zabraknie też ciepłego posiłku – grochówki. Regulamin imprezy dostępny na www.pttkwrzesnia.eu.interiowo.pl. PTTK Września

jąc wspierać, mocno kochać i uważnie słuchać swoich pociech. Następnie dzieci przyrzekały zgodnie się bawić, przychodzić każdego dnia do przedszkola z uśmiechem i być dzielnym. Po ceremonii w przedszkolu, na dzieci czekał pyszny tort i upominki, a na rodziców prezentacja zdjęć z życia przedszkola. Mariola Olejnik, Maria Jędraszak, Izabela Wesołek

Ekonomia społeczna była motywem przewodnim konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz starostę wrzesińskiego 7 listopada w siedzibie PCPR-u. Pięcioro prelegentów z różnych organizacji przybliżyło zaproszonym gościom tematy związane z organizacjami pozarządowymi, problemem długotrwałego bezrobocia, przeprowadzaniem akcji społecznych, zwiększaniem świadomości tego, czym jest społeczeństwo obywatelskie. Jednym z wątków była współpraca spółdzielni z jednostkami samorządu terytorialnego. Jerzy Nowaczyk, dyrektor PCPR-u przedstawił w skrócie funkcjonowanie placówki. – W kręgu naszego zainteresowania znajdują się osoby, które już wcześniej korzystały ze wsparcia, czyli osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne zrzeszone w organizacjach pozarządowych, a także osoby dotknięte przemocą domową. Podkreślił, że środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz unijnego rozdania 2014-2020 będą w dużej mierze przeznaczane na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. – Ekonomia to nie jest dobre słowo. Powinniśmy raczej mówić o rodzaju gospodarki albo przedsiębiorczości – mówił Marcin Sadowski z Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA” Poznań. – To jest obszar wspólny dla przedsiębiorców, fun-

dacji, organizacji pozarządowych. Chodzi o połączenie ich potencjałów. Z kolei Maciej Małach zwrócił uwagę na problem wsparcia dla długotrwale bezrobotnych, którzy nie potrafią samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej, nawet jeśli w początkowej fazie mają wsparcie np. w postaci ulg czy wsparcia finansowego. Wymienił zalety wstąpienia do spółdzielni socjalnych, m.in. bezzwrotne granty z urzędu pracy i Unii Europejskiej, refundacja składki ZUS w pierwszym roku działalności, bezpłatne szkolenia. – Najważniejsze jest wsparcie ze strony społeczności lokalnej, bo spółdzielnia nie działa w próżni – podkreślił Małach i porównał partnerstwo lokalne do krzesełka o trzech nogach, którymi są prywatni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Katarzyna Błochowiak

Łukasz Szempliński z Ostromecka okazał się najlepszy spośród 34 osób, które zdecydowały się na potyczkę z zawiłościami polskiej ortografii w XI Wrzesińskim Dyktandzie, jakie odbyło się 28 października w auli LO. fot. Dawid Spychalski, NowaWrzesnia.pl

6 listopada w Zespole Szkół obchodzone było zbliżające się Święto Niepodległości.

Uczniowie uczestniczyli w patriotycznej akademii. Następnie klasa szósta oraz gimnazjaliści wzięli udział w projekcie Gimnazjada, któ-

Marcin Sadowski przekonywał o zasadności współpracy z trzecim sektorem

Ortograficzne zmagania

Uroczystości w Nowym Folwarku

Jednym z konkursów były rozgrywki szachowe

11

ry w tym roku odbył się pod hasłem „Ta, co nie zginęła”. Głównymi celami tego przedsięwzięcia było budzenie szacunku dla tradycji 11 listopada i kształcenie uczuć patriotycznych. Gimnazjada składała się m.in. z konkursu rysunkowego, plastycznego i wiedzy historycznej. Zadaniom towarzyszyły konkurencje sportowe i konkurs tańca. Ostatecznie najlepszymi klasami okazały się: I a gimnazjum, klasa 6 szkoły podstawowej oraz III a gimnazjum. Sławomira Czarnecka

W niedzielę 10 listopada na godz. 15.30 Rada Sołecka Zieliniec zaplanowała złożenie kwiatów i poświęcenie nagrobka powstańca wielkopolskiego sierżanta Jana Filipiaka. Uroczystość rozpocznie się na cmentarzu parafialnym w Zieleńcu, potem odprawiona zostanie msza święta w kościele pw. św. Mikołaja w Zieleńcu. Oficjalne uroczystości dopełnią występy artystyczne i poczęstunek w świetlicy wiejskiej. Rada Sołecka Razem czy osobno – oto jest pytanie

Organizatorem dyktanda było Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT” działające przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Drugie miejsce zajął Jan Chwalewski z Pabianic, który po raz pierwszy wziął udział w naszym dyktandzie, a trzeci był dwukrotny zwycięzca z lat poprzednich – Marek Szopa z Gorzowa Wielkopolskiego. Tegoroczny zwycięzca – Łukasz Szempliński, rok temu zajął drugie miejsce. W tekście dyktanda zatytułowanym „Bohaterowie epoki ponowoczesności”, przygotowanym przez Sebastiana Surendrę – popełnił tylko trzy błędy ortograficzne. Tak więc, nikt nie był bezbłędny, co świadczy o wysokim poziomie przeszkód, jakie przygotował autor dyktanda, choć jak wszyscy piszący przyznawali – tekst był dowcipny i pouczający, a przy okazji zawierał wiele językowych pułapek, słów rzadko używanych i nazw miejscowości. „Socjaldemokrata i antyklerykał z Brzyskorzystewka, arcywróg żeromszczyzny, z zawodu lekarz internista, zarzucał radomiance hipokryzję: z pewnością późnopopołudniową porą żarliwie odmawia różaniec, a wieczorem zmienia się w łupieżcę. Z kolei anabaptystka z Micigózda, właścicielka ponadośmioletniego nowofundlandczyka, lubująca się w noszeniu niemnących greczynek, przytomnie zauważała, że takie zachowanie nie jest odosobnione, ale typowe dla rzekomych super-Polaków” – to tylko fragment tegorocznego tekstu dyktanda. Jak widać łatwo nie było. Janusz M. Molenda


12

8 listopada 2013

O powiecie i nie tylko

www.wrzesnia.powiat.pl

W pierwszych latach powojennych W partyjnym obrazie Wrześni u progu Polski Ludowej nie było dwóch najważniejszych sił politycznych z okresu II RP – Stronnictwa Narodowego i ogólnie mówiąc obozu sanacji. Nie miały one najmniejszych szans, aby uzyskać od „władzy ludowej” zgodę na legalną działalność. Na tym polegała zasadnicza zmiana w porównaniu z II RP. W ciągu kilku pierwszych lat Polski Ludowej ukształtował się we Wrześni zupełnie inny system trzech partii politycznych. Już 23 stycznia 1945 roku powstał w mieście Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej. Stało się tak mimo, iż w okresie II RP komuniści we Wrześni nie liczyli się w ogóle. Czynnikiem decydującym o wzroście ich znaczenia była niewątpliwie obecność Armii Czerwonej. Skład personalny pierwszego KP PPR we Wrześni przedstawiał się następująco: Jan Beess (starosta powiatowy), Antoni Nowak, Adam Nowakowski, Czesław Olejniczak (sekretarz powiatowy), Ignacy Szypulski (burmistrz) i Piotr Węglewski (komendant MO). W styczniu 1946 roku według partyjnych danych podaje się liczbę 1141 członków PPR w powiecie. W marcu 1945 roku ukształtowały się we Wrześni struktury Polskiej Partii Socjalistycznej. Była to partia z tradycjami z okresu II RP, ale we Wrześni niezbyt liczna i postrzegana przez ogół społeczeństwa jako zbyt radykalna. To członkowie tej partii, czyli socjaliści a nie komuniści, byli wrzesińską lewicą. Pierwszym przewodniczącym Komitetu Powiatowego PPS został Czesław Michalski. Liczebność PPS w czerwcu 1945 roku określano na 800 członków w powiecie. Wiosną 1946 roku przewodniczącym PPS we Wrześni był Władysław Gawlak. Wiosną 1945 roku rozpoczęło też swą działalność Stronnictwo Demokratyczne, partia o bardzo krótkich tradycjach z okresu II RP, początkowo używająca we Wrześni nazwy PPD – Polska Partia Demokratyczna. SD liczyło wówczas 16 „członków założy-

cieli” z przedwojennym wiceburmistrzem Antonim Zamysłowskim na czele. Partia ta nie przetrwała próby niezależności i prędko przeszła do współpracy z PPR, jednak już bez Antoniego Zamysłowskiego, który zaczął być szykanowany. Sekretarzem powiatowym SD został lekarz powiatowy dr Edward Tomaszewski, a liczba członków w 1946 roku wynosiła około 300. W pierwszych latach powojennych działało we Wrześni Stronnictwo Pracy (SP), partia o krótkim rodowodzie z czasów II RP. Liczba jego członków nie przekraczała 100. Prezesem partii był Czesław Marciniak. Wiosną 1945 roku powstały też we Wrześni struktury Stronnictwa Ludowego (SL), które funkcjonowało już w kraju w końcowym okresie okupacji jako bliski współpracownik PPR. Po przybyciu z emigracji do kraju Stanisława Mikołajczyka i utworzeniu przez niego Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), partii nawiązującej do długiej tradycji jeszcze z czasu zaborów, struktury SL w całej Wielkopolsce przeszły do PSL. Ludowcy współpracujący z PPR i PPS utworzyli jednak nową, własną partię o nazwie SL. We Wrześni prezesem „mikołajczykowskiego” PSL był adwokat Alojzy Witkowicki. Od 1945 roku PPR miała swą „przybudówkę” młodzieżową – Związek Walki Młodych, którego założycielem we Wrześni był Marian Skiba. Szeregi ZWM w powiecie obliczano w

maju 1945 roku na prawie 300 członków. W tymże roku oprócz ZWM powstały dwie inne organizacje młodzieżowe. Obie miały tradycje z czasów II RP. Przy PPS działała Organizacja Młodzieżowa „Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego” (OMTUR). Jej pierwszym przewodniczącym był Maciej Frydrychowicz. Przy PSL działał Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” (ZMW Wici). W latach 1946-1947 władze zorganizowały dwie polityczne próby sił. Pierwszą z nich było referendum, przed którym PPR, PPS, SL i SD utworzyły prorządowy tzw. Blok Demokratyczny, a jedyną liczącą się siła opozycyjną było „mikołajczykowskie” PSL. Drugą próbą były wybory do Sejmu Ustawodawczego. Wyniki referendum i wyborów zostały sfałszowane, także we Wrześni i powiecie wrzesińskim. Jesienią 1946 roku z funkcji prezesa PSL zrezygnował Alojzy Witkowicki, wybrano nowy zarząd partii, a nowym prezesem został Władysław Lieske. W 1947 roku nastąpiło pewne uspokojenie w zewnętrznej działalności wszystkich partii politycznych, które skupiły się teraz na wyborze nowych władz partyjnych i naborze nowych członków. W sierpniu 1947 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w PPR i dopiero wówczas z Komitetu Powiatowego tej partii wyodrębniono Komitet Miejski we Wrześni. Nowym I sekretarzem KP PPR został Franciszek Bartkowiak. W tymże 1947 roku powstały też we Wrześni nowe organizacje – Towafot. Muzeum Regionalne we Wrześni

Pracownicy PSS we Wrześni w 1964 roku

fot. Muzeum Regionalne we Wrześni

Partie polityczne i organizacje społeczne

Plakat wzywający mieszkańców Wrześni i powiatu do udziału w wyborach do Sejmuw 1947 roku

rzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej. Poza tym działały w mieście Polski Czerwony Krzyż, Związek Powstańców Wielkopolskich, Liga Morska, Liga Lotnicza, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, Polski Związek Zachodni, Związek Inwalidów Wojennych, Polski Związek b. Więźniów Politycznych, Obywatelska Liga Kobiet, Towarzystwo Ogródków Działkowych (20 czerwca 1948 roku obchodziło 20-lecie istnienia). Od wiosny 1948 roku PPR i PPS rozpoczęły przygotowania do połączenia poprzedzone kolejnymi „czystkami” ich szeregach. W PPS chodziło o „usunięcie z szeregów partyjnych elementów klasowo i ideologicznie obcych”, czyli prawdziwych socjalistów. Czystka objęła samego przewodniczącego KP PPS, nauczyciela z Barda Kazimierza Wydrę, podobnie z dniem 30 września 1948 roku ze stanowiska I sekretarza PPR usunięty został Franciszek Bartkowiak.

Latem 1948 roku połączyły się wszystkie polityczne organizacje młodzieżowe, tworząc – także we Wrześni – Związek Młodzieży Polskiej (ZMP). Przewodniczącym Zarządu Powiatowego ZMP we Wrześni został Bolesław Jachimczyk. Powstała też we Wrześni komórka organizacji Służba Polsce (SP). Poza strukturami ZMP pozostawał jeszcze systematycznie niszczony w następnych latach ZHP, ale w 1950 roku został włączony do ZMP jako Organizacja Harcerska Polski Ludowej (OHPL). Jedynymi niezależnymi od „władzy ludowej” organizacjami młodzieży pozostawały, ale tylko do końca lat 40, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, które jesienią 1948 roku, mimo represji liczyły 700 członków.

Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Zdrowie

8 listopada 2013

Poradnik pacjenta

Dyżury wrzesińskich aptek

Zalecenia Po kilkunastu latach praktyki lekarskiej niezmiennie dziwi mnie podejście pacjentów do przestrzegania zaleceń lekarskich. Wedle badań większość pacjentów poddawanych terapii samodzielnie zmienia schemat stosowanego leczenia lub – co gorsza – rezygnuje całkowicie z terapii. Często przyczyną zaostrzenia chorób przewlekłych jest odstawienie leczenia. Wynika to najczęściej z obawy pacjentów przed skutkami ubocznymi stosowanego leczenia oraz z obawy przed interakcjami leków z pokarmami i napojami. Do klasyki zachowań pacjentów należy odstawianie leków w dniu zaplanowanego spożycia alkoholu. Pomysłowość chorych w tłumaczeniach jest imponująca. Wielokrotnie

słuchałem o tym, jak leki szkodzą na wątrobę, żołądek, jelita, nerki, trzustkę, sen, ogólną przemianę materii, tycie, chudnięcie itd. Wiele z nich wyssanych było z palca. Z pewnością w ogromnej większości wina leży po stronie pacjentów. Częściowo takim zachowaniom sprzyja zła komunikacja na linii lekarz–pacjent. Zachęcam gorąco do rozwiewania wątpliwości z lekarzem prowadzącym terapię, a nie z domorosłymi specjalistami z zakresu dolegliwości wszelakich. W skrajnych przypadkach odstawienie leczenia może spowodować

Łączy nas kobiecość Pod koniec października mammobus po raz kolejny odwiedził powiat.

13

nie tylko pogorszenie, ale również zgon pacjenta. Mógłbym mnożyć przykłady z życia wzięte. Proszę również pamiętać, że w trakcie badań klinicznych, na podstawie których ustala się schematy terapeutyczne pacjenci biorą leki regularnie, a nie w kratkę. Leczenie „po swojemu” jest nieskuteczne, może być szkodliwe. Szkoda czasu, pieniędzy i zawracania głowy. Szanujmy własny organizm, budżet państwa i czas pracowników opieki zdrowotnej. lek. Sebastian Nowicki wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

8.11.2013

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

9.11.2013

PRIMA, Paderewskiego 52 tel: 061 43 65 284

10.11.2013

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 640 19 81

11.11.2013

STYLOWA, Sienkiewicza 7 tel. 509593503

12.11.2013

PRIMA, Paderewskiego 52 tel: 061 43 65 284

13.11.2013

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 640 19 81

14.11.2013

STYLOWA, Sienkiewicza 7 tel. 509593503

15.11.2013

DOZ, Słowackiego 4a tel: 061 43 54 033

16.11.2013

DOZ, Słowackiego 4a tel: 061 43 54 033

17.11.2013

VERBENA, Kosynierów 23 tel: 061 43 65 293

18.11.2013

VERBENA, Kosynierów 23 tel: 061 43 65 293

19.11.2013

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

20.11.2013

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 640 19 81

21.11.2013

ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20 tel: 061 43 77 746

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się danego dnia o godzinie 9.00 rano i kończy się następnego dnia o godzinie 9.00. Wykaz dyżurów aptek na kolejne dni znajduje się na www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

Prowokacja w sklepach Profilaktyczno-interwencyjny projekt o nazwie „Badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich” przeprowadziła na terenie pyzdrskiej gminy Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej wynik jest zatrważający.

Mammografia to obowiązek kobiet dbających o zdrowie

Mammografia pozwala na rozpoznanie i wykrycie w bardzo wczesnym etapie rozwoju tzw. zmian bezobjawowych, czyli guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi. Z bezpłatnych badań mogły skorzystać panie, które ukończyły 50 lat. W sumie było to ponad osiemdziesiąt osób. Do akcji włączyło się także stowarzyszenie Amazonki. Panie rozdawały różowe balony, zachęcały do

mammografii i tłumaczyły, jak poprawnie samemu badać piersi w domu. Mammobus dostępny był we wszystkich gminach powiatu od 21 do 26 października. Organizatorem ogólnopolskiej akcji „Łączy nas kobiecość” jest Centrum medyczne Salve Medica i Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa – Medica, a koordynatorem w powiecie wrzesińskim Starostwo Powiatowe. Joanna Ostrowska

Zdrowy festyn 24 października Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we współpracy z pracownikami wrzesińskiego Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka” zorganizowała festyn dla dzieci w ramach projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.

Zajęcia na świeżym powietrzu

Przedszkolaki brały udział w licznych konkurencjach sportowych prowadzonych na świeżym powietrzu, m.in. ćwiczeniach ruchowych w kole, zbieraniu ziemniaków do koszyczka na czas, przeciąganiu liny czy rzucie ziemniakiem do celu. W ramach ćwiczeń praktycznych w salach miały za zadanie wykonać plakat z wycinków gazet i rozróżnić produkty powodujące nadwagę od takich, które sprzyjają szczupłej sylwetce. Dzieci własnoręcznie przygotowały też zdrowe kanapki. W festynie wzięło udział 54 małych uczestników. PSS-E

Tylko ośmiu na trzydziestu ekspedientów odmówiło sprzedaży alkoholu nieletniemu

Na zlecenie gminnej komisji Małopolskie Centrum Profilaktyki przeprowadziło audyt. W trzydziestu punktach metodą „tajemniczego klienta” 30 sierpnia została przeprowadzona prowokacja. Jej celem nie był faktyczny zakup alkoholu, lecz sprawdzenie, czy ekspedient sprzedałby alkohol, mimo podejrzenia, że kupujący jest osobą nieletnią. Niestety akcja nie wypadła pomyślnie. Tylko w ośmiu punktach podstawiona osoba została zapytana o dowód osobisty, tym samym odmówiono jej sprzedaży alkoholu. Natomiast w pozostałych sprzedano go bez najmniejszego problemu. Wyniki przeprowadzonej akcji opisane zostały w specjalnym dokumencie. Gminna komisja nie odłożyła go na półkę. Analizując opracowanie oraz obowiązujące przepisy prawne postanowiła rozwiązać problem. Jej przewodniczący – Krzysztof Stru-

żyński, burmistrz Pyzdr, 24 października zwołał specjalną naradę. Uczestniczyli w niej członkowie komisji oraz pyzdrscy przedsiębiorcy. – Wszyscy uważają, że biznes jest najważniejszy, a sprawy związane z profilaktyką odchodzą na dalszy plan. To stawia nas w niekorzystnym świetle – oznajmił na wstępie włodarz gminy. Nie omieszkał dodać, że wcześniejsze szkolenie zorganizowane dla przedsiębiorców w sprawie zasad sprzedaży alkoholu nie przyniosło rezultatu, co potwierdza wynik audytu. Dosadne słowa w stronę zebranych skierował Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach i członek komisji w jednej osobie. – Trzeba się uderzyć w pierś i skorzystać z obowiązku, jaki na was spoczywa. Jeśli widzicie, że alkohol chce kupić osoba niepełnoletnia musicie poprosić ją o okazanie się dowodem. Sprzedaż alkoho-

lu reguluje specjalny dokument, i – czy chcemy czy nie chcemy – trzeba się do niego stosować. Jasno jest w nim określone komu nie wolno sprzedawać tego napoju – przypominał mundurowy. – Nie usprawiedliwia was sprzedawanie alkoholu osobie pełnoletniej, jeśli macie wiedzę, że przekazany zostanie on nieletniemu. Pamiętajcie, proceder podawania alkoholu osobie nieletniej jest przestępstwem. Grozi za to grzywna, a także cofnięcie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie alkoholu – grzmiał po chwili. To ostatnie może być chyba największą karą dla lokalnych przedsiębiorców. Debata była – jak to określono – ostatnią szansą. Burmistrz Pyzdr oznajmił, że przeprowadzona akcja nie będzie ostatnią. Ponowne uzyskanie takiego wyniku poskutkuje cofnięciem koncesji na sprzedaż i podawanie alkoholu. Sylwia Kaźmierska


14

Gminy

8 listopada 2013

www.wrzesnia.powiat.pl

Koniec sezonu

W skrócie Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kołaczkowie ma już 35 lat. Z tej okazji w świetlicy wiejskiej w Borzykowie członkowie spotkali się przy wspólnym stole. Po sprawozdaniu z działalności zostały wręczone dyplomy i kwiaty. Z rąk przewodniczącej wrzesińskiego oddziału związku Marianny Okoniewskiej odebrali je najbardziej zasłużeni działacze. Uroczystość zakończyła się wspólną biesiadą. (red.)

Szczęśliwie dla członków Klubu Motorowego MKS Nekla sezon motocrossowy zakończył się na podium.

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce

Bal Wesołego Wampira odbył się 6 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy Jutrzenka w Pietrzykowie. Wzięły w nim udział zaprzyjaźnione placówki, tj. środowiskowe domy samopomocy z Gozdowa i Słowikowa, warsztaty terapii zajęciowej z Wrześni, Czeszewa, Rudy Komorskiej, a także dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Pietrzykowa. Tegorocznej zabawie towarzyszył mroczny klimat, a na parkiecie brylowały wiedźmy i wampiry tańczące przy dźwiękach zespołu Tambo z Kołaczkowa. ŚDS Grunt to dobry kostium

W środę 30 października Nekielski Ośrodek Kultury zaprosił na Haloweenowy Wieczór Kinowy. W specjalnie przystrojonej sali pełnej pajęczyn, dyń i balonów dzieci, młodzież i dorośli mogli obejrzeć seanse filmowe. Maraton kinowy rozpoczął się bajką Hotel Transylwania, która wywołała salwy śmiechu u najmłodszych widzów. Około stuosobowa starsza widownia mogła obejrzeć dwa horrory Mama oraz Sinister. Po maratonie grozy na widzów czekała już tylko przerażająca droga powrotna do domu. Reaktywacja nekielskiego kina okazała się sukcesem. Jest to dobry prognostyk, ponieważ niebawem zaczną się cykliczne spotkania filmowe. Grzegorz Bambrowicz

W klasyfikacji klubowej nekielski klub uzyskał 8541 punktów, co dało mu trzecią pozycję spośród ponad czterdziestu klubów startujących w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej. Na wyższych stopniach podium stanęli kolejno Klub Motocross Polska Polkowice i WKM Wschowa. Podczas ostatniej rundy mistrzostw w Mirocinie zawodnicy Automobilklubu Gorzowskiego mocno deptali naszym po piętach, ale ostatecznie jedynie dwudziestoma sześcioma punktami przegrali. W Klasie MX2 licencja C w podsumowaniu sezonu szesnastoletni Boguś Sulkowski zajął pierwsze miejsce z liczbą 897 punktów. Jest to jednocześnie numer jeden spośród dwudziestu pięciu zawodników Klubu MKS Nekla. Jako jeden z niewielu startował we wszystkich rundach strefy, zdobywając w większości przypadków podium, dzięki czemu zyskał cenne punkty – nie tylko na swoje konto, ale również dla klubu. W Klasie MX Masters Andrzej Szalbierz mimo do-

demnastoletnia gnieźnianka Aleksandra Kowalik, która do Klubu MKS Nekla należy od minionego sezonu. Zajęła zaszczytne drugie miejsce na czternaście startujących dziewczyn. Nie można również zapomnieć o najmłodszym z zawodników MKS-u – Marcinie Bandoszu, który zdobył 578 punktów, co dało mu także drugie miejsce na podium. Po zeszłorocznym tytule mistrza wszyscy z pewnością mieli chrapkę na powtórzenie wyniku, jednak utrzymanie podium jest nadal rezultatem zadowalającym. Trzeba zauważyć, że w tym roku nie startowali zeszłoroczni mistrzowie w swojej klasie Sebastian Rymacki i Patryk Rybarczyk, co niekorzystnie wpłynęło na tabelę wyników klubu. Wielu zawodników startowało tylko okazjonalnie, na zawodach miejscowych w Opatówku. Jest jednak kilku, zasługujących na uznanie, którzy poprawili swoją formę, między innymi Przemysław Bandosz, Leszek Stachowiak, Artur Nowak i kontuzjowany pod

Widzowie szczelnie zapełnili salę

Turniej samorządowców 19 października w Nekli odbył się XI Turniej Samorządowców w halowej piłce nożnej. W tym roku przyjechały reprezentacje gmin: Kostrzyn Wlkp., Kołaczkowo, Kiszkowo, drużyna powiatu wrzesińskiego i oczywiście gminy Nekla.

Drużyna powiatu wrzesińskiego

Drużyna gminy Nekla

Mieliśmy przyjemność gościć też: Grzegorza Kaźmierczaka – przewodniczącego Rady Powiatu, Waldemara Grzegorka – wicestarostę wrzesińskiego, Pawła Iwańskiego – burmistrza Kostrzyna Wlkp., Wojciecha Majchrzaka – wójta Kołaczkowa, Renatę Lepczyk – przewodniczącą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Wlkp., Piotra Wojnowskiego – przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo, Jerzego Wosia – przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo oraz ks. Mariusza Wiśniewskiego z Kołaczkowa. Natomiast radny Rady Powiatu – Janusz Balcerzak tym razem był także zawodnikiem reprezentacji powiatu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał burmistrz Karol Balicki, współorganizator turnieju. Po prezentacji zespołów rozegrany został turniej systemem „każdy z każdym”, czyli każda drużyna rozgrywała cztery mecze. Emocji nie brakowało. Ostatecznie zwyciężyła reprezentacja gminy Kostrzyn Wlkp. przed Neklą i Kiszkowem. Najlepszym zawodnikiem imprezy został Dariusz Raźny. Królem strzelców Grzegorz Wysiecki z Kiszkowa, a najlepszym bramkarzem – Michał Bocian z Kostrzyna Wlkp. Następny turniej w Nekli za rok, a w najbliższym czasie turnieje w Kołaczkowie i Kostrzynie Wlkp. Adam Stefaniak

Klubowicze MKS Nekla podczas ostatniej rundy mistrzostw

brych wyników w ciągu całego sezonu, tym razem musiał ustąpić miejsca Januszowi Piotrowskiemu z WKM Wschowa. Opuszczone dwie rundy spowodowały bezlitosną utratę punktów, której niestety nie udało się później nadrobić. Zadziwiająco dobrze wypadła w tym roku sie-

koniec sezonu Marcin Nowak. W imieniu Zarządu Klubu wszystkim zawodnikom gratulujemy zapału, wytrwałości, siły walki i życzymy utrzymania dobrej formy zimą i jeszcze lepszych startów na wiosnę. Marta Garczyk, MKS Nekla

Halloween w bibliotece 30 października Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września przeobraził się w bajkową twierdzę czarownic, duszków i straszydeł.

Było strasznie

Po zapoznaniu się z genezą święta Halloween, dzieci rozpoczęły wędrówkę pełną przygód i zadań. Jej celem było uwolnienie czarownicy o imieniu Spryciula, którą zły duch uwięził w strasznym zamku. Wypowiadając czarodziejskie zaklęcia, dzieci poleciały na miotle na Łysą Górę, zawitały do muzeum, gdzie udawały mumie, w gabinecie figur woskowych zamieniły się w straszne rzeźby, a z chatki Baby Jagi przyniosły łakocie. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat pogromcy duchów. W zabawie wzięło udział ponad sto dzieci wieku od czterech do dziesięciu lat. Biblioteka Publiczna MiG Września


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

8 listopada 2013

Informator powiatowy

W pogoni za lisem Tradycyjnego Hubertusa zorganizowano 26 października w Country Club w Nowym Folwarku. Gonitwa za tzw. lisem to nie jedyna atrakcja, podczas której można było podziwiać piękno galopujących koni biorących udział w nowofolwarcznym Hubertusie. Tegoroczne uroczystości z okazji patrona myśliwych – świętego Huber-

ta rozpoczęły się prezentacją jeźdźców i zaprzęgów bryczek, podczas której uczestnicy zgłosili swoją gotowość do gonitwy. Lisem, czyli jeźdźcem z ogonem przypiętym do lewego ramienia okazał się Dariusz Piątek. Dogoniła go Natalia Rajch, która oprócz tego, że zdo-

W drodze na polowanie

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00

Nie mogło zabraknąć przejazdu bryczką

była puchar ufundowany przez starostę wrzesińskiego, to jeszcze zgodnie z tradycją zapewniła sobie pozycję uciekającej, czyli „lisa” w przyszłym roku. Uczestnicy Hubertusa zmagali się także w poszukiwaniu lisa wierzchem oraz w upolowaniu lisa piechotą. W tych konkurencjach puchary ufundowali: zastępca dyrektora WODR w Poznaniu – Paweł Guzik i organizatorzy. – Postanowiliśmy częściej organizować lokalne zawody konne. Pierwszą odsłonę tego typu imprezy planujemy w grudniu tego roku – podsumowuje Piotr Rogoziński, organizator Hubertusa w Nowym Folwarku. Julia Sosna

Hubertus w Gronówce 3 listopada to data urodzin św. Huberta, który jest patronem myśliwych i koniarzy. Na niedzielną imprezę w stajni Gronówka, której właścicielami są Agata i Dariusz Gronowscy przybyły całe rodziny. Uczestnicy byli w wieku od czterech do siedemdziesięciu lat. Impreza składała się z dwóch części. Pierwsza odbyła się na świeżym powietrzu. Instruktorka jazdy konnej Karolina Wengerek jako master poprowadziła zastęp jeźdźców, który zamykał kontrmaster Maciej Filoda preferujący westernowy styl jazdy. W tym samym czasie amatorzy jazdy na bryczkach zaopatrzeni w duże czerwone parasole zwiedzili okolice stajni. Symbolicznego lisa w tym roku upolowała Aleksandra Halik na koniu Samika. Gdy konie wróciły do stajni, na hali o pow. 1000 m² rozpoczęła się druga część imprezy – biesiada. Dla chętnych był bigos, pieczone kiełbaski i zacne trunki. Wśród gości byli także strażacy z OSP Nekla. Gospodarze przygotowali przeróżne konkursy. W najbardziej widowiskowym o nazwie „potęga skoku” zwyciężył Piotr Adamczak pokonując przeszkodę klasy C, tzn. 130 cm, bez konia! Był również do pokonania „parkur dla par”,

15

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 44 75 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości tel. 61 640 44 13 Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 28 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Kadry tel. 61 640 44 90 Stanowisko ds. ochrony i promocji zdrowia tel. 61 640 45 32

Maciej Filoda jako kontrmaster w stylu western na koniu Morena (w środku)

przeciąganie liny dla dzieci i dorosłych, rzucanie podkową do wiadra na odległość czy przejazd „pociągu” z pokonywaniem przeszkód. Wśród gości znalazł się imiennik patrona koniarzy,

któremu goście odśpiewali gromkie „sto lat”. Zgodnie z tradycją wznoszono też toasty za zdrowie konia. Wstęp na imprezę był wolny. Anna Ulanowska

tel. do redakcji: 61 640 45 07, 61 640 44 96 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Dwutygodnik oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Anna Mizerka Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Alan Drożdżyński

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38


Biuletyn nr 163 listopad 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you