Page 1

w numerze:

Za walkę z żywiołem Nawałnica, która przeszła przez Polskę 11 sierpnia, była jednym z największych kataklizmów w historii kraju. Żywioł zostawił ogromne zniszczenia także w powiecie wrzesińskim. 25 października odbyło się spotkanie, na którym podziękowano strażakom zaangażowanym w akcję ratowniczą.

Szachowe potyczki fot. arch. prywatne

s. 4 Kino Konesera

s. 6 Fantastyczny Miłosław

W sierpniu powiat po nawałnicy ratowało ponad 500 strażaków PSP i 3 000 druhów OSP. Więcej na stronie 5

s. 6 Inwestycje w policji

Rolnicza Jesień Dzień zadumy W tym roku już po raz dwudziesty siódmy we Wrześni odbyły się Targi Rolnicza Jesień. Od samego rana w niedzielę 22 października wzdłuż ulicy Opieszyn i na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących można było nabyć produkty z całej Polski związane z branżą rolniczą.

Dzień Wszystkich Świętych jest pretekstem do rozważań o śmierci. Tego dnia odwiedzamy groby bliskich zmarłych, wspominając. Nie każdy wie, że w okolicy znajdują się także mogiły wielu ciekawych zasłużonych historycznie postaci, artystów, działaczy społecznych... Może warto poznać bliżej ich historię i, przechodząc obok ich nagrobka, zapalić symboliczną świeczkę.

s. 7 Akcja Zapal znicz pamięci

fot. FK

s. 9

Goście Targów nigdy nie zawodzą. Więcej na stronie 11

W listopadzie wspominamy tych, którzy odeszli. Więcej na stronie 3

s. 13


2

Informacje

Dziennik budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

3 listopada 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Paweł Guzik – 502 690 543, Józef Szafarek – 661 968 946, Mirosław Balicki – 505 175 586, Bogdan Kruk – 604 528 485, Maria Taciak – 500 432 326, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Rafał Zięty – 606 607 306. Małgorzata Cichacka – 510 424 184, Wykaz dyżurów radnych znajduje się na http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html

Wykonywanie wykopów oraz podbetonów pod stopy fundamentowe

Stowarzyszenie Chór Camerata z Wrześni, burmistrz Miasta i Gminy Nekla i Nekielski Ośrodek Kultury zapraszają na koncert, podczas którego wystąpią Chór Camerata pod dyrekcją Domiceli Cierpiszewskiej oraz Grupa Wokalna NOK BAND. Wstęp wolny!

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

3 listopada 2017

3

cd. ze s. 1

1 listopada – dzień zadumy We Wrześni zwraca uwagę założony około roku 1800 malowniczy cmentarz rzymskokatolicki. Najstarsza mogiła – powstańców poległych w Bitwie pod Sokołowem – pochodzi z 1848 r. Na cmentarzu spoczywają także uczestnicy strajku szkolnego z 1901 r. Znajduje się też tam pomnik Powstańców Wielkopolskich, postawiony w 1926 ku czci poległych w latach 1918-1919. Na cmentarzu pochowano również ofiary bombardowania Wrześni z 1939 r. oraz generała brygady Wojska Polskiego, dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii podczas wojny obronnej w 1939 r., Romana Abrahama. Generał Abraham brał udział w bitwie nad Bzurą, w obronie Warszawy w 1939 r., w wojnie polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej. Wielokrotnie odznaczany, m.in. 4-krotnie Krzyżem Walecznych i Złotym oraz Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Nie biedną kości garstkę w zimne ziemi łono, ale całe tu moje szczęście pogrzebiono – ten dwuwiersz autorstwa poety epoki romantyzmu Teofila Lenartowicza wyryty jest na płycie nagrobnej jego żony – Zofii z Szymanowskich Lenartowiczowej (1823-1870), która spoczywa na cmentarzu w Miłosławiu. Była ona malarką, siostrą żony Adama Mickiewicza, portret poety jej autorstwa zachował się po dziś dzień. Na miłosławskim cmentarzu znajduje się też

Wśród zadbanych grobów zwracają uwagę te zupełnie zapomniane

zbiorowa mogiła sześciu poległych powstańców oraz grób Władysława Wiewiórowskiego – dowódcy kompanii wrzesińsko-miłosławskiej,

ści kultury łużyckiej oraz dwanaście grobów pochodzących z wczesnego średniowiecza. W Targowej Górce w gminie Nekla

fot. arch. ZSP

25-lecie współpracy

nadleśniczego lasów miłosławskich. W 1970 roku na terenie żwirowni w Bugaju odkryto sześć zdewastowanych grobów ciałopalnych ludno-

stoi grobowiec Karola Karśnickiego (1806-1870), uczestnika spisku podchorążych w powstaniu listopadowym, w latach 1860-62 prezesa Wydziału Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na uwagę zasługują także dobrze zachowane cmentarze ewangelickie, m.in. w Nekielce czy Barczyźnie. Na terenie gminy Kołaczkowo znajdują się pozostałości cmentarza kultury łużyckiej. Inną ciekawą nekropolią na tym terenie jest cmentarz ewangelicko-augsburski w Sokolnikach. Natomiast na miejscowym cmentarzu parafialnym jest umiejscowiona zbiorowa mogiła Polaków pomordowanych w 1939 r. W Pyzdrach znajdują się szczątki, założonego w XVIII wieku, cmentarza żydowskiego. Ostatni znany pochówek odbył się tu w 1931 roku. Podczas II wojny światowej Niemcy całkowicie zdewastowali cmentarz. Większość macew wykorzystali do budowy bunkra dla miejscowej elektrowni. Na powierzchni 1 hektara zachowało się około dziesięć granitowych nagrobków z XIX wieku. Posiadają one inskrypcje w języku hebrajskim. Święto zmarłych to czas, gdy intensywniej odwiedzamy cmentarze. Warto, oprócz mogił najbliższych, odwiedzić też te groby zapomniane, zdewastowane, spróbować poznać ich historię, ocalić ich pamięć. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino i Carl-Gotthard-Langhans-Schule od 17 do 19 października świętowali ćwierćwiecze współpracy szkół zawodowych. Z tej okazji w zaprzyjaźnionym niemieckim Wolfenbüttel gościła delegacja z powiatu wrzesińskiego w składzie: dyrektor ZSP Bogdan Nowak, nauczyciele obecnie zaangażowani w wymianę młodzieżową obu szkół oraz emerytowani pedagodzy, którzy ćwierć wieku temu nawiązywali kontakty ze szkołą z Wolfenbüttel. Współpraca ta stała się zalążkiem partnerstwa powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel, dlatego w obchodach nie mogło zabraknąć przedstawicieli powiatu wrzesińskiego, który reprezentowali Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego, oraz Bożena Nowacka, sekretarz powiatu i radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

– W trakcie pobytu zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez pana Uwe Schäfera w Starostwie Powiatowym, gdzie spotkaliśmy się również z dyrekcją i nauczycielami z partnerskiej szkoły. Towarzyszyła temu niezwykle ciepła, rodzinna atmosfera. Nie zapomnieliśmy również o nieżyjących już kolegach z Niemiec, którzy byli inicjatorami trwającej 25 lat współpracy szkół. Wspólnie z naszymi niemieckimi kolegami odwiedziliśmy ich groby – wspomina dyrektor Bogdan Nowak. – Choć w pamięci jeszcze nie przebrzmiały słowa sympatii i uznania, które niejednokrotnie padły podczas rozmów w Wolfenbüttel, już czekamy na rewizytę z Niemiec, która będzie miała miejsce w listopadzie we Wrześni – dodaje. (red.) Dyrektor ZSP Bogdan Nowak i emerytowany dyrektor CGLS Henning Heuschmann


4

3 listopada 2017

Aktualności

www.wrzesnia.powiat.pl

Granty rozdane Lubiłem swoją pracę Rada LGD Z Nami Warto na posiedzeniu 26 października oceniła wnioski grantowe. Ogłoszono trzy nabory, w których do rozdania łącznie było 300 000 zł.

Rozmowa z geodetą Andrzejem Grempką, pracownikiem Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, który po 47 latach pracy przeszedł na emeryturę. Jak długo pracował pan w Starostwie? W tym gmachu od 1 lipca 1970 roku. Przyszedłem, jak było tu prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Przewodniczącym był Stefan Tuchy. Razem ze zmianami w nazwie urzędu zmieniały się nazwy naszego biura, ale zakres obowiązków zawsze był ten sam. Przez wszystkie lata pracowałem wciąż w tych samych pomieszczeniach, bo geodezja zawsze była na dole. Do 1976 roku mieliśmy w administracji gminę Pyzdry, potem – gdy powstały

Głosowanie nad wnioskami grantowymi w siedzibie LGD we Wrześni

Na realizację zadania Budowa i przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD zostały złożone cztery wnioski. Po ich przeanalizowaniu i przyznaniu punktów, do realizacji wybrano ofertę Stowarzyszenia Mieszkańców Kołaczkowa Reymont „Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Kołaczkowie” w wysokości 39 878 zł oraz wniosek Gminnego Klubu Sportowego „Płomień Nekla” na przebudowę boiska poprzez budowę systemu nawadniania murawy za kwotę 49 753 zł. W działaniu Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach na obszarze LGD do finansowania wybrano projekt gminy Września na zagospodarowanie zieleni w Chwalibogowie i Marzeninie (20 856 zł) oraz wniosek Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Tury-

stycznego „Nasza Szkoła” na rewitalizację zieleni w Pietrzykowie (49 138 zł). Radę zdziwił fakt, że na trzeci nabór, w zakresie organizacji imprez i wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych złożono tylko trzy wnioski. Przyznano wsparcie dla Stowarzyszenia Fair Play Żerków na organizację I Crossa Żerkowskiego w wysokości 20 826 zł. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie dostał 18 377 zł na realizację imprezy „W Orzechowie nad Wartą – Wianki 2018”, natomiast Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” 16 475 zł na zadanie „Spotkajmy się w Pietrzykowie”. Limit w tym działaniu wynosił 130 tys. zł, a wykorzystano kwotę 55 678 zł, dlatego został ogłoszony nabór dodatkowy. Oferty składać można od 6 listopada, do wzięcia jest prawie 75 tys. zł. Więcej informacji www. znamiwarto.pl. (agda)

nowe województwa – Pyzdry odeszły do Słupcy, a przy tworzeniu powiatów wróciły. Zapewne nie tylko zmieniła się nazwa urzędu, ale i jakość pracy? Technologie tak poszły naprzód, że tego się nie da porównać. Gdy przyszedłem do pracy, to geodeta dostawał tyczki, domiarówkę, szpilki, taśmę, szpadel i szedł w teren. Ręcznie wykonywało się obliczenia, kreśliło mapy. Pod koniec lat 70. pokazały się kalkulatory, które odejmowały, dodawały, wydzielały pierwiastki i to nam niesamowicie przyspieszyło pracę, bo przedtem obliczenia robiło się na kręconych maszynach, tzw. kręciołkach. Pod koniec lat 80. weszły dalmierze. Teraz mamy GPS. Przychodząc do pracy, musiałem odbyć roczny staż i przejść przez wszystkie działy w biurze – kancelarię, ewidencję, obsługę urządzeń. Po roku był egzamin ze stażu w wojewódzkim biurze w Poznaniu, na Kościuszki. Tam była nasza dyrekcja, tu zaś oddziały powiatowe. Wtedy w Polsce następowa ł

rozwój, boom inwestycyjny epoki Gierka. Przybyło masę pracy, bo zaczęto wodociągować wsie, wykonywaliśmy mapy pod wodociągi, robiliśmy pomiary PGR-ów pod rozbudowę. Teraz też jest boom inwestycyjny, ale związany z budownictwem mieszkaniowym. Jakie jest pana największe zawodowe wyzwanie? Zawsze lubiłem wykonywać pomiary dużych obiektów, po 200-300 ha. Mierzyło się je rok. Cały tydzień przebywałem wtedy w terenie, na pomiarach. Lubiłem swoją pracę i lubiłem pracować w terenie. Na koniec przyszło mi siedzieć przy biurku. Ale jestem zadowolony, że wybrałem ten zawód. Poleciłby pan ten zawód młodym ludziom? Geodeci zawsze będą mieli pracę. Na każdej budowie geodeta musi się zjawić przynajmniej 4-5 razy. Wydziela działkę, robi mapkę pod budowę, robi inwentaryzację urządzeń podziemnych – kanalizacji, wodociągów, prądu, gazu i na końcu inwentaryzację powykonawczą budynku. Wszędzie, cokolwiek się buduje, geodeta musi być. Zwłaszcza przy obecnym rozwoju inwestycyjnym. Praca geodety kiedyś i dzisiaj to jest dzień do nocy, jeśli chodzi o sprzęt – nie ma porównania w stosunku do tego, co mieliśmy. Ale śmieję się, że podstawowym narzędziem pracy geodety i tak wciąż jest szpadel. Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Andrzej Grempka

Szachowe mistrzostwa powiatu Młodzi pasjonaci królewskiej gry rywalizowali w Nekli i Marzeninie. 27 października w Szkole Podstawowej w Nekli odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Szachach. W kategorii drużyn rocznik 2002-2004 wystartowały cztery 4-osobowe zespoły. Tytuł z roku ubiegłego obroniła szkoła z Nekli, wyprzedzając kolejno Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 we Wrześni, Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 we Wrześni oraz Samorządową Szkołę Podstawową z Marzenina. Dużo więcej emocji dostarczyły zmagania młodszych szachistów (rocznik 2005 i młodsi). Wystartowało sześć drużyn, a sprawa srebrnych i brązowych medali rozstrzygnęła się w ostatniej rundzie, w której to niespodziewanie wrzesińska „trójka” pokonała wrzesińską „szóstkę”. W całym turnieju bezkonkurencyjni okazali się gospodarze wygrywając przekonywująco 5 spotkań. Wyniki: SP Nekla – 10 pkt, SSP nr 3 we Wrześni – 7 pkt, SSP nr 6 we Wrześni – 6 pkt, SSP Kaczanowo – 3 pkt, SSP Ma-

fot. J. Zieliński

Szachy uczą cierpliwości i koncentracji

rzenin – 3 pkt, SSP nr 1 we Wrześni – 1 pkt. Dwie najlepsze drużyny z każdego turnieju awansowały do Finału Mistrzostw Wielkopolski. Dzień później, 28 października w Marzeninie odbył się kolejny turniej z cyklu „Pierwszy Krok”. Indywidualny turniej zorganizowany przez Samorządową Szkołę Podstawową w Marzeninie zgromadził na starcie 67 zawodników reprezentujących kluby z Nekli, Wrześni, Poznania, Gniezna i Marzenina. Oto najlepsi w poszczególnych kategoriach: dziewczynki rocznik 2008 i młodsze – Natasza Klimko (LKS Chrobry Gniezno), chłopcy rocznik 2008 i młodsi – Tymoteusz Bakaj (LKS Chrobry Gniezno), dziewczynki rocznik 2005-2007 – Małgorzata Kubiaczyk (UKS Płomyk Nekla), chłopcy rocznik 2005-2007 – Mateusz Różański (Poznań), dziewczynki rocznik 2002-2004 – Amelia Łakoma (UKS Płomyk Nekla), chłopcy rocznik 2002-2004 – Michał Mendzelewski (UKS Płomyk Nekla). Jacek Zieliński


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sprawy społeczne

3 listopada 2017

5

cd. ze s. 1

Za walkę z żywiołem Straszny obraz tamtych dni przy- W akcjach ratunkowych brało udział pomniał, posługując się prezentacją 205 zastępów PSP (522 strażaków multimedialną, zastępca komendanta PSP) oraz 554 zastępy OSP (3 042 powiatowego PSP bryg. Damian Jan- strażaków OSP). Pracę strażaków kowiak. – Krajobraz naszego powiatu z powiatu wrzesińskiego wspomazmienił się w przeciągu kilkudziesięciu gali ogniomistrze z Piły, Koła, Mięminut nie do poznadzychodu, Poznania, 11 sierpnia nia. Pierwsze zgłoszeKonina oraz kadeci wiatr w porywach ze Szkoły Aspirantów nie otrzymaliśmy o godzinie 20.05, późosiągał prędkość PSP z Poznania. niej było już ich całe W czasie sierpmnóstwo. W nocy niowych wydarzeń z 11 na 12 sierpnia zgłostrażacy pracowaszenia przyjmowało li przez całą dobę, czterech dyżurnych, a bez wytchnienia. Ich przez kolejne dni służofiarność i zaangażobę w SKKP pełniło trzech, później dwóch wanie postanowił nagrodzić starosta dyspozytorów – referował. wrzesiński. 25 października odbyło Łącznie w powiecie odnotowano się spotkanie, na którym wszystkim 554 zdarzenia, z czego 383 w gmi- zastępom OSP z terenu powiatu oraz nie Września, 76 w gminie Miłosław, strażakom z komendy powiatowej 52 w gminie Nekla, 38 w gminie Ko- wręczono pamiątkowe statuetki. Do łaczkowo i 5 w gminie Pyzdry. Zo- gratulacji i życzeń przyłączyli się takstało uszkodzonych 178 obiektów że burmistrzowie i wójt z terenu pooraz 10 pojazdów. 366 zgłoszeń do- wiatu oraz prezes powiatowych OSP tyczyło powalonych drzew i konarów Andrzej Janka. na drogach i liniach energetycznych. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

130 km/h

fot. J. Goc Spotkanie ze strażakami zorganizował starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

Liczba interwencji w powiecie związanych z sierpniową nawałnicą

W sumie odnotowano

554 zdarzenia


6

3 listopada 2017

Kultura/sprawy społeczne

Fantastycznie w Miłosławiu

Pierwsza edycja festiwalu literackiego Fantastyczny Miłosław odbyła się 20 października. Głównym punktem imprezy był konkurs na opowiadanie fantastyczne. Uczniowie swoje prace mogli przesyłać do 15 września. Komisja, w skład której weszły: była dyrektor Miłosławskiego Centrum Kultury Maria Hetmańczyk, pracownice bibliotek publicznych z terenu gminy Miłosław oraz polonistka Dorota Surdyk miała naprawdę trudne zadanie, bowiem opowiadania konkursowe zaskakiwały nie tylko ciekawą tematyką, ale także dojrzałością pisarską i umiejętnościami językowymi młodych autorów. Najlepsze prace zostały wydane w specjalnym zbiorze opowiadań. Wręczenie nagród odbyło się 20 października w sali MCK. W kategorii gimnazjów I miejsce zdobyła Olga Gorączkowska, autorka opowiadania „ON". II miejsce za tekst „Aż do krainy elfów" zdobyła Gabriela Bazimierowska. Wyróżnienie specjalne przyznano Damianowi Błaszce, który stworzył V część „Dziadów". Z kolei pośród szkół ponadgimnazjalnych najlepszym okazało się opowiadanie „To, co zostaje" Pauliny Krenz. Martyna Kaczmarek i jej „Opał" zdobyli II miejsce. Przeprowadzono też konkurs na najlepsze przebranie związane z tematyką fantastyczną. Zwyciężyła Dominika Moniak z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Drugie miejsce zajął Kamil Kruszyński, również z Żychlina. W ramach wydarzenia odbyło się także spotkanie autorskie z pisarzem literatury fantasy Jakubem Ćwie-

www.wrzesnia.powiat.pl

Dunkierka w Kinie Konesera Podczas pierwszego w tym sezonie seansu widzowie obejrzeli rewelacyjną Dunkierkę Christophera Nolana. Jesienne, coraz zimniejsze wieczory sprzyjają wizytom w kinie. Wrzesińską „Trójkę” 30 października widzowie wypełnili jednak nie tylko ze względu na chłodną aurę, ale przede wszystkim na świetną filmową propozycję. O Dunkierce tradycyjnie przed seansem opowiadał krytyk filmowy Leszek Czujewicz. Nieco zorientowanym w dwudziestowiecznej historii tytuł filmu z pewnością kojarzy się z francuskim miastem, będącym świadkiem ewakuacji wojsk brytyjskich i francuskich w 1940 roku. O tym właśnie opowiada najnowszy obraz Christophera Nolana, który kreśli dramatyczną historię operacji Dynamo z trzech perspektyw – lądu, morza oraz powietrza. Historie przeplatają się ze sobą, nie rozgrywając się równocześnie

i nie wskazując właściwie jednego głównego bohatera. Poczuciu oglądania uniwersalnej wojennej historii sprzyjają decyzje obsadowe – twarze części aktorów są nawet wytrawnym widzom zupełnie nieznane. Film, który zdecydowanie odbiega od nawet największych dzieł współczesnego kina wojennego, jest praw-

dziwą ucztą zarówno wizualną, jak i dźwiękową. Napięcie towarzyszące widzowi od pierwszych aż do ostatnich sekund seansu uświadamia, że wydarzenia spod Dunkierki musiały być przede wszystkim prawdziwą wojną nerwów. Wrzesińscy koneserzy kina powinni być zadowoleni. Klara Skrzypczyk

Leszek Czujewicz wprowadził publiczność w tematykę twórczości Christophera Nolana Damian Błaszka napisał Dziady cz. V

kiem. Na koniec dnia w sali MCK wystąpił folk-metalowy zespół Leśne Licho, którego teksty inspirowane są wierzeniami i mitologią słowiańską. Formacja dała świetny i bardzo energetyczny koncert. Inicjatorka przedsięwzięcia, bibliotekarka Jagoda Muzolf, nie wyklucza kontynuacji festiwalu w przyszłym roku. I dobrze, bo Fantastyczny Miłosław jest ciekawą imprezą z dużym potencjałem. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a patronat honorowy nad nim objął starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Organizatorem była Biblioteka Publiczna w Miłosławiu. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Kostiumy niektórych autorek były inspirowane ich opowiadaniami


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sprawy społeczne

3 listopada 2017

7

Inwestycje w policji Komenda Powiatowa Policji we Wrześni wzbogaciła się o nowy radiowóz, zaś budynek Posterunku Policji w Pyzdrach doczekał się modernizacji. Uroczyste przekazanie pyzdrskiego posterunku oraz nowego radiowozu wyprodukowanego przez firmę Volkswagen odbyło się 25 października. Komendant powiatowy policji we Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki za owocną współpracę dziękował przedstawicielom komendanta wojewódzkiego, ale także samorządowcom. – Mamy okazję pozyskać kolejny sprzęt w postaci VW Craftera, który został zakupiony ze środków budżetowych komendanta woje-

wódzkiego policji w Poznaniu oraz burmistrza Wrześni – mówił insp. Mariusz Łozowiecki. Burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny podkreślił, że po mniej więcej rocznych staraniach udało się wynegocjować korzystną cenę radiowozu i wyraził nadzieję, że pojazd będzie dobrze służył funkcjonariuszom. Po oficjalnym przekazaniu kluczyków, samochód został poświęcony przez proboszcza parafii Narodzenia NMP w Pyzdrach ks. Ryszarda Kopczyńskiego.

Zastępca komendanta wojewódzkiego insp. Konrad Chmielewski przy okazji ogłosił plany budowy nowej komendy powiatowej: – Mam nadzieję, że doczekamy się nowego obiektu dla wrzesińskiej policji i że we współpracy ze starostwem i urzędem miasta Września uda się wygospodarować działkę, na której będzie można go postawić – powiedział. Podczas gdy funkcjonariusze służący we Wrześni będą musieli pewnie kil-

Nowy radiowóz kosztował 138 999 zł. Połowę kwoty dała gmina Września, resztę dołożyła KWP w Poznaniu

Przed odnowionym budynkiem posterunku policji w Pyzdrach

ka lat poczekać na nową siedzibę, ze służby w zmodernizowanym budynku mogą cieszyć się policjanci z pyzdrskiego posterunku. Remont elewacji policyjnej jednostki w Pyzdrach został sfinansowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Starosta wrzesiński zauważył, że jeszcze niedawno kwestionowano umiejscowienie posterunków w mniejszych miastach i miejscowościach. – Dzięki temu, że się ostały, stanowią dzisiaj trwały element bezpieczeństwa powiatu – powiedział starosta wrzesiński. – Dzisiaj już nikt nie dyskutuje na temat tego, czy posterunki są po-

trzebne, tylko wszyscy koncentrujemy siły na tym, żeby te posterunki odpowiednio spełniały warunki, żeby je doposażać i remontować – dodał. Budynek posterunku w Pyzdrach zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg wojewódzkich, jest więc dobrze widoczny dla osób przejeżdżających przez Pyzdry. Jego modernizacja ma jednak nie tylko sprzyjać wizerunkowi miasta i policji, ale przede wszystkim obywatelom oraz odbywającym tam służbę funkcjonariuszom. Dodajmy, że przeprowadzony remont kosztował ponad 150 tys. zł. Klara Skrzypczyk

Koło „Szarak” ma już 70 lat Okrągły jubileusz koła łowieckiego świętowano 28 października. fot. M. Kuliński Jubileusz to czas życzeń i podziękowań

Obchody 70-lecia powstania wrzesińskiego Koła Łowieckiego nr 68 „Szarak”, które odbyły się 28 października, rozpoczęła msza hubertowska odprawiona w farze przez diecezjalnego duszpasterza myśliwych ks. Kazimierza Kuczmę. Oprawę muzyczną podczas liturgii zapewnił Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej „Capella Zamku Rydzyńskiego” pod kie-

rownictwem Mieczysława Leśniczaka. Z kościoła poczty sztandarowe Polskiego Związku Łowieckiego i zaprzyjaźnionych kół, myśliwi oraz goście przemaszerowali do Pałacu na Opieszynie, aby wziąć udział w biesiadzie myśliwskiej, podczas której nie zabrakło wspomnień, przemówień, gratulacji i wyróżnień. Wręczono medale i nagrody przy-

znane przez Polski Związek Łowiecki, a także przez samo koło „Szarak”, które z okazji jubileuszu zostało nagrodzone przez starostę wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza pamiątkowym grawertonem. Historia Koła Łowieckiego nr 68 „Szarak” sięga 1945 roku, kiedy to Rada Wojewódzka powołała do życia Powiatową Radę Łowiecką we Wrześni z Łowczym Powiatowym dr. Tadeuszem Nowaczkiewiczem na czele. To właśnie on w 1946 roku utworzył grupę założycielską Koła Łowieckiego nr 162 „Szarak” we Wrześni, które początkowo liczyło 17 członków. Polowali oni na zające, bażanty, kuropatwy, budowali też paśniki dla zwierzyny płowej. Struktura koła zmieniała się przez lata wraz z numeracją i obszarem gospodarowania. Obecną numerację i formę koło uzyskało w latach 70-tych w związku z nowym podziałem administracyjnym i zachowało ją do dziś, gospodarując na obszarze dwóch obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 9 943 ha. „Szarak” liczy obecnie 40 członków, a jego działalność to nie tylko regulacja ilości zwierzyny, ale także hodowla, budowa urządzeń łowieckich czy praca na rzecz środowiska. (red.)


8

Historia

3 listopada 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

5. Obozy pracy Nekla, Września, Otoczna Celem planowej hitlerowskiej eksterminacji było także unicestwienie obywateli narodowości żydowskiej. Stworzono dla nich specjalne obozy, w których mieli być wyniszczani pracą i trudem życia obozowego. Wydzielenie Żydów Prześladowania Żydów rozpoczęły się od samego początku okupacji. Obywatele narodowości żydowskiej ginęli wraz z Polakami w egzekucjach. Zmuszani byli do wykonywania ciężkich robót, byli wywłaszczani, zakazano im samowolnej zmiany miejsca zamieszkania. Byli wysiedlani. Niemieckie władze okupacyjne wydawały liczne dekrety specjalne, które ograniczały im życie. Ludność żydowską całkowicie wyodrębniono z pozostałej części społeczeństwa. Widocznym symbolem stało się noszenie opaski z gwiazdą Dawida na ramieniu, nakazane decyzją Arthura Greisera, namiestnika Kraju Warty, z 26 listopada 1939 r.

zobowiązani byli też wszyscy Niemcy pracujący w straży kolejowej i cywilny personel niemiecki. Nadzór nad organizacją pracy sprawował Krajowy Urząd Pracy w Poznaniu. Prowadzenie obozów powierzono funkcjonariuszom Niemieckiego Frontu Pracy, którzy pełnili funkcje kierowników obozu (Lagerführer). Bezpośredni nadzór nad obozami sprawowało poznańskie Gestapo. Roboty budowlane na odcinku Poznań-Słupca sprawował Deutsche Reichsbahn – Neubauamt Wreschen (Kolejowy Odcinek Budowy we Wrześni). Podwykonawcami były różne firmy niemieckie, np. Ohlendorf, Wilhelm Jung–Rudolf Schmidt, Eisenbahn Posen-Warschau (Wilhelm Jung–Rudolf

Baraki obozowe (obóz w Swarzędzu)

Organizacja obozów W 1941 r. władze okupacyjne przystąpiły do modernizacji szlaku kolejowego łączącego Rzeszę Niemiecką ze Wschodem. Polegała ona na budowie drugiego toru kolejowego na trasie Poznań-Warszawa. W tym celu przy tej trasie powstały kolejowe obozy budowlane, w których umieszczono ludność żydowską. Takie obozy od kwietnia 1941 r. do września 1944 r. funkcjonowały też na ziemi wrzesińskiej w Nekli, Wrześni i Otocznej. Otrzymały oficjalną nazwę Gemeinschaftslager der DAF (Obóz Zbiorczy Niemieckiego Frontu Pracy). Krótko nazywano je także Reichsbahn-Neubaulager (kolejowy obóz budowlany) lub po prostu Judenlager (obóz żydowski). Do obozów skierowano Żydów z getta w Łodzi, Bełchatowie, Koźminku, Łasku i Turku, a także Żydów niemieckich. Ich deportacją w Kraju Warty kierował Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Więźniów kwaterowano w barakach wystawionych przez Deutsche Reichsbahn (Niemiecka Kolej Rzeszy). Dozór nad więźniami pełniła załoga złożona z członków Wach- und Schliessgesellschaft (Towarzystwo Ochrony i Dozoru Mienia). Do dozoru więźniów

Schmidt Bauunternehmung Frankfurt am Main) oraz Grün & Bilfinger Tief- u. Hochbau A. G. Mannheim. Niemieckie firmy we wrześniu 1942 r. na terenie całego Kraju Warty zatrudniały łącznie 2 300 więźniów żydowskich. Wszystkie czerpały ogromne zyski z morderczej eksploatacji fizycznej Żydów. Obozy we Wrześni i Otocznej zlikwidowano w listopadzie 1943 r., zaś więźniów przeniesiono do obozu w Nekli. Życie obozowe W obozie w Nekli było przeciętnie 1 500 osób, we Wrześni około 500 (w tym też Polacy), a w Otocznej około 900. Żydzi osadzeni w obozach pracy traktowani byli jak więźniowie. Poddano ich ostremu reżimowi na mocy szeregu rozporządzeń. Regulowały one wewnętrzne życie obozowe, zasady zaopatrzenia Żydów w żywność, odzież, obuwie i środki higieny. Ustalały także zasady płacowe, na podstawie których byli zatrudniani w firmach prowadzących modernizację linii kolejowej. Warunki, jakie panowały w obozie i na budowie, nie pozwalały na egzystencję, lecz ledwo na wegetację. Szczególnie dotkliwy był głód. Przydziały żywnościowe były niewystarczające oraz

o niskiej wartości odżywczej. Więźniowie otrzymywali dziennie 200 g chleba, wodę zaprawiona mąką, nieraz kawę zbożową, litr zupy oraz raz w tygodniu łyżkę marmolady, zaś tylko w święta 25 g margaryny. Były to formy planowanej polityki wyniszczania „rasy niższej”, zgodnej z zasadą: mniej przestrzeni, mniej odzieży i mniej żywności. Tę zasadę wyznawał m.in. Robert Ley, przywódca Niemieckiego Frontu Pracy. Minimalne racje żywnościowe oraz warunki obozowe miały służyć jedynie utrzymaniu więźniów przy życiu, aby byli zdolni do pracy. Warunki w barakach były prymitywne. W 1942 r. wprowadzono wykaz sprzętów, jakie mogły się znajdować w izbach mieszkalnych więźniów. Do wyposażenia osobistego należały: sennik, koc i ręcznik. Przedmiotem wspólnym był stół. Więźniom brakowało odzieży, bielizny czy obuwia. Zdarzało się, że przedsiębiorcy prowadzący budowę na linii kolejowej sami występowali do władz getta w Łodzi z wnioskami o przydziały odzieży, gdyż pracujący zimą więźniowie ubrani tylko w lekkie łachmany nie byli w stanie pracować. W miarę swoich możliwości więźniom starali się pomóc miejscowi mieszkańcy. Podrzucali oni najczęściej żywność (chleb lub ziemniaki), sami też cierpiąc na jej niedostatek. Podkładali ją na trasach marszów więźniów do pracy przy budowie lub podkopywali przy ogrodzeniach obozowych. Warunki pracy Więźniowie pracowali codziennie od godziny 7.00 do 16.00. Decyzją namiestnika Kraju Warty stawkę dla żydowskiego robotnika zatrudnionego przy modernizacji linii kolejowej

Tablica pamiątkowa na terenie byłego obozu pracy w Otocznej

Uroczystość przy pomniku na terenie byłego obozu pracy we Wrześni (2016 r.)

wyznaczono w wysokości 0,30 RM (Reichsmark) za godzinę. Z takiej kwoty potrącano podatek, część na konto Zarządu Getta w Łodzi. Zaś zarządzeniem z 26 czerwca 1942 r. pozbawiono pracujących więźniów jakiegokolwiek wynagrodzenia. W zamian ustalono opłatę za Judenleihgebühr (wypożyczenie Żyda) w wysokości 0,70 RM, którą za każdego więźnia-robotnika przedsiębiorąca winien wnosić za każdy dzień kalendarzowy do Zarządu Getta w Łodzi. Opłata obowiązywała niezależnie od tego czy pracownik był zdolny, czy niezdolny do pracy. Choroby Tak nieprzyjazne warunki powodowały wśród więźniów liczne choroby. Z relacji Polaków wynika, że Żydzi cierpieli na głód i wyglądali jak chodzące szkielety. Najczęściej występującą chorobą był dur plamisty. Mimo obowiązkowego odwszawiania nie ustrzeżono się zarazy przenoszonej przez wszy. Pojawiały się opuchliny głodowe. Więźniów dopadały liczne zatrucia i biegunki. Cierpieli oni także na skutek urazów powstałych od bicia. Więźniów słabych i schorowanych szybko pozbywano się przez wywózkę do obozu zagłady w Chełmie nad Nerem (Kulmhof). Aby więźniowie mogli jak najwięcej pracować na budowie, firmy wykonawcze same zorganizowały opiekę lekarską. W warunkach obozowych była ona jednak minimalna. W obozach w Swarzędzu, Nekli, Wrześni i Otocznej sprawował ją dr Franciszek Frąckowiak. Egzekucje Na tych, którzy nie przykładali się do wytężonej pracy, a zwłaszcza tych, którzy próbowali ucieczki z obozów, czekała kara śmierci. Miały to być przestrogi dla innych więźniów. Egzekucji dokonywano przez powieszenie

na szubienicy. Spędzano na nie wszystkich innych więźniów, a także i mieszkańców okolicy. Przybywali na nie także Niemcy wraz z rodzinami, aby popatrzeć jak na widowisko. W obozie we Wrześni stracono w ten sposób 13 osób, w Otocznej około 20. Najwięcej, bo aż 184 osoby, zamordowano w Nekli. W Otocznej 26 września 1942 r. Erwin Erhard Büscher osobiście uśmier-

Furażerka funkcjonariusza DAF (Niemieckiego Frontu Pracy)

cił 18-letniego Żyda. Ciała więźniów z Wrześni grzebano na żwirowisku za cmentarzem bitewnym w Sokołowie, więźniów z Otocznej na cmentarzu katolickim św. Mikołaja, zaś więźniów z Nekli pod lasem za cmentarzem katolickim. Po wojnie w 1955 r. ich szczątki (z Nekli, Sokołowa i Otocznej) zostały ekshumowane i pogrzebane na cmentarzu komunalnym na Junikowie w Poznaniu w zbiorowej mogile pomordowanych Żydów. Sebastian Mazurkiewicz Źródła i literatura: 1. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, Dokumentacja ewidencyjna miejsc pamięci i męczeństwa. 2. Anna Ziółkowska, Obóz Zbiorczy Niemieckiego Frontu Pracy nr 24 w Swarzędzu. 3. Leopold Kostrzewski, Ludność żydowska we Wrześni w latach 1919-1939.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Historia

3 listopada 2017

9

Podziel się pamiątkami W przyszłym roku będziemy obchodzić dwie ważne rocznice – stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz dwustulecie powiatu wrzesińskiego. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do czynnego włączenia się w obchody tych jubileuszy. Obok fotografie udostępnione przez Remigiusza Maćkowiaka.

Szkoła Wydziałowa Żeńska 19.06.1923 r.

200-lecie powiatu wrzesińskiego

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Autorzy przygotowywanej publikacji zwracają się z prośbą o udostępnienie wszelkich fotografii i dokumentów dotyczących różnych aspektów historii ziemi wrzesińskiej, miast i wsi, od gospodarki po kulturę.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania pomysłów i inicjatyw oraz udostępnianie zdjęć, dokumentów i pamiątek rodzinnych do sfotografowania lub zeskanowania.

Osoby pragnące przyłączyć się do pracy nad publikacją mogą kontaktować się pisząc na adres: mariantorzewski@o2.pl lub dzwoniąc pod numer 516 837 213.

Osoby chcące wspomóc organizatorów pomysłami, fotografiami czy pamiątkami prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: anna.szymczak@wrzesnia.powiat.pl lub pod numer 61 640 45 24.

Cukrownia we Wrześni, początek XX w.

Zapal Znicz Pamięci W niedzielne południe 22 października grupa wrześnian zapaliła znicze pamięci w miejscach kaźni oraz przy pomniku 68 Pułku Piechoty. Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego wspominano szczególnie Tomasza Millera, jedną z pierwszych cywilnych ofiar II wojny światowej, rozstrzelanego na skutek denucjacji miejscowej Niemki. Z kolei przy dawnej strzelnicy zapalono znicze przy tablicy upamiętniającej Polaków rozstrzelanych podczas II wojny światowej. Akcja Zapal Znicz Pamięci we Wrze-

śni trwa nieprzerwanie od 2012 roku i została zainicjowana przez dyrektora muzeum regionalnego Sebastiana Mazurkiewicza w odpowiedzi na apel Instytutu Pamięci Narodowej i Radia Merkury (obecnie Radio Poznań). Jej ideą jest uczczenie i przywrócenie pamięci o polskich bohaterach z czasów II wojny światowej, z terenów bezpośrednio wcielonych do III Rzeszy, prześladowanych i za-

mordowanych przez niemieckiego okupanta. Dotychczas wrześnianie uczcili pamięć m.in. rozstrzelanych przez Niemców Polaków na terenie Dębiny, ofiar bombardowań z września 1939 roku, członków Straży Obywatelskiej, zamordowanego sędziego Michała Miętusa i ofiar przymusowych wysiedleń do Generalnego Gubernatorstwa. (muz)

fot. F. Kaliszewski Uczestnicy akcji przed pomnikiem 68. Pułku Piechoty we Wrześni


10

Rolnictwo

3 listopada 2017

Nabór PROW 2014-2020

Dopłaty bezpośrednie Płatności bezpośrednie w 2017 r. obejmują: ewidencji producentów są aktualne. Jeżeli rolnik stwierdzi, że numer jego rachunku bankowego jest nieaktualny, wówczas musi dokonać zgłoszenia wypełniając wniosek o wpis do ewidencji producentów. Zgodnie z ustawą o ewidencji producentów o każdej zmianie należy powiadomić w terminie 14 dni. Monika Mikołajczak

Od 16 października do końca listopada br. trwa wypłata zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich. Wysokość zaliczki wynosi 70% należnych dopłat i wypłacona będzie, jeżeli rolnik spełnia warunki do przyznania płatności. ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy numery rachunków bankowych podane we wniosku o wpis do

fot. M. Hyżorek

• jednolitą płatność obszarową (JPO); • płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie); • płatność dla młodych rolników; • płatność dodatkową (redystrybucyjną); • płatności związane z produkcją (m.in. płatności do bydła i krów oraz buraków cukrowych, ziemniaków przemysłowych); • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego; • system dla małych gospodarstw (od roku 2016 rolnik nie ma możliwości przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw). Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzje w sprawie przyznania pomocy w ramach wsparcia bezpośredniego, ONW i rolnośrodowiskowego ARiMR wydaje do końca lutego następującego po roku składania wniosków. Natomiast pieniądze w ramach dopłat przyznane w decyzjach o przyznaniu pomocy Agencja wypłaci od 1 grudnia 2017 do końca czerwca 2018 roku.

Dopłaty bezpośrednie przysługują do gruntów rolnych i łąk

Choroby zawodowe rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca rocznie prawie 200 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej. Wśród chorób najczęściej rozpoznawane były roznoszone przez kleszcze (borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i alergiczny nieżyt nosa) oraz uczuleniowe zapalenie skóry i przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy. źródło: KRUS Monika Mikołajczak

Liczba chorób zawodowych zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania w latach 2012-2016 2012

2013

2014

2015

2016

pozostałe choroby

10

7

6

7

9

choroby skóry

3

4

7

4

8

choroby układu oddechowego

19

34

43

30

18

choroby zakaźne

166

189

194

204

233

Wsparcie rynku produktów pszczelich W sezonie 2017/2018 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: • przeprowadzenie szkoleń i konferencji; • zakup sprzętu pszczelarskiego; • zakup leków do zwalczania warrozy; • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej; • zakup pszczół; • wykonanie analiz jakości miodu. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania: • związki pszczelarskie, • stowarzyszenia pszczelarzy, • zrzeszenia pszczelarzy, • spółdzielnie pszczelarskie, • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej), • organizacje producentów. Wnioski należy dostarczyć osobiście

www.wrzesnia.powiat.pl

Nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014-2020 w terminie od 6 do 20 listopada 2017 r. W ramach tego działania pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy wystąpiły szkody, spowodowane przez zdarzenia losowe, w danym roku kalendarzowym i: a) wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, oraz b) dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca: a) do wysokości wartości szkód w składnikach gospodarstwa, których odtworzenia dotyczy wniosek, pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia, b) do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części poniesionych

i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium wyboru lub do tego wniosku nie dołączono dokumentów potwierdzających te dane lub potwierdzających spełnienie danego kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Decyduje o niej suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia. Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy. Monika Mikołajczak źródło: ARiMR

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Stawki dopłat do materiału siewnego

Podczas ostatniej Rolniczej Jesieni miód cieszył się sporym zainteresowaniem

lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w terminie od 16 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Szcze-

gółowe informacje można uzyskać w oddziałach KOWR lub na stronie internetowej www.kowr.gov.pl. Monika Mikołajczak źródło: KOWR

26 października zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017. 1) 92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 2) 147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych, 3) 462,25 zł – w przypadku ziemniaków. Wnioski o przyznanie płatności na materiał siewny w roku 2018 obsługiwać będą biura powiatowe ARiMR. Monika Mikołajczak źródło: KOWR


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Rolnictwo

3 listopada 2017

11

cd. ze s. 1

Targi Rolnicza Jesień Organizatorami imprezy byli: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy Września i gospodarstwo rolne państwa Waszaków. Otwierając targową niedzielę wicestarosta Waldemar Grzegorek serdecznie powitał wystawców, zwiedzających i kupujących. Gospodarz terenu, dyrektor szkoły Damian Hoffmann, zaznaczył, że to wydarzenie szczególnie ważne dla szkoły i – pomimo nieprzychylnej pogody – życzył wszystkim udanych zakupów. Na stoiskach można było przetestować i nabyć sery, wędliny, owoce, produkty pszczelarskie, sadzonki, cebulki, drzewka, odzież, obrazy czy przyprawy. Jak wielokrotnie zapewniał konferansjer Jacek Krajniak: – Wszystko najlepszej jakości, pełne smaku i aromatu. Natomiast kupujący deklarowali: – Z przyjemnością przychodzimy tutaj co roku z całą rodziną, można tu zaopatrzyć się w chociażby sery regionalne. W południe nastąpił kulminacyjny punkt programu imprezy – uczennice ZSTiO rozkroiły ufundowany przez powiat wrzesiński wielki tort i poczęstowały nim zgromadzonych uczestników. Rozdano pięćset porcji. Na stoisku powiatu wrzesińskiego, które tradycyjnie umiejscowione było w hali sportowej szkoły, goście otrzymywali materiały promocyjne i najnowszy numer „Przeglądu Powiatowego”. Mogli również zapoznać się z ofertą czternastu firm, które wspólnie reprezentowały wrzesiński region. Gospodarstwo ekologiczne Fenix z Wrąbczynkowskich Holendrów na czele z Janiną Saacke częstowało produktami wykonanymi według tradycyjnych receptur. Smarowidło drwala i pyszne domowe masło w połączeniu z chlebem z piekarni Biały Kruk jak zwykle przyciągnęło tłumy. Można było również skosztować różnych rodzajów jabłek z sadów Piotra Kryszaka zaprezentowanych w koszach z wikliny

wyplatanych przez firmę Wit-Kaź oraz wędlin od państwa Paszaków. Masarnia zorganizowała również poczęstunek „na ciepło” – rozczęstowano 700 porcji kiełbasy z cebulką. Szkoła Tańca Alchemia Dance Studio prowadziła zajęcia artystyczne dla dzieci w stylu Halloween. Animatorki malowały buźki najmłodszych i zorganizowały konkursy z nagrodami. Można było również spróbować jogurtów wykonanych w pracowni mleczarskiej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. W sumie rozdano ich 900 sztuk. Koło pszczelarzy z Nekli zaprezentowało wyroby z wosku pszczelego, kwiaciarnia Kaprys Plus kompozycje kwiatowe, a Echo Pyzdr promowało puszczę pyzdrską. Grupy Producenckie oferowały materiały promocyjne. Natomiast produkty firmy PIMAX i Szkółki Krzewów Ozdobnych Gardex zdobiły całe stoisko. W tym roku po raz pierwszy zagościło tam Gospodarstwo rybackie z

Miłosławia. Basen pełen karpi przyciągał tłumy, głównie dzieci. Zainteresowaniem cieszyło się także sąsiedzkie stoisko Spółdzielni Mleczarskiej Września, gdzie można było dostać m.in. darmową pyrę gzikiem. Targi Rolnicza Jesień tworzą liczni wystawcy, z których tradycyjnie wyróżniono najlepszych, wybranych przez komisję złożoną z przedstawicieli organizatorów. Nagrodzeni otrzymali statuetki wręczone przez wicestarostę i dyrektora szkoły. W kategorii „najlepszy produkt regionalny” zwyciężyło Gospodarstwo Sadownicze Jacka Wojciechowskiego. Paulina Michalska i jej firma Lawendowe Zdroje wyróżniono w kategorii „najciekawsza ekspozycja”. Za najlepszą promocję nagrodzono Henryka Matkowskiego ze Strzałkowa. Wyróżnienia specjalne zdobyli: Drzewa i Krzewy Ozdobne Nowak oraz Elid Maszyny Rolnicze. Szymon Rewers

Statuetki dla wyróżnionych wystawców

Deszcz nie przeszkodził w zakupach Co roku można przebierać w sadzonkach

Wystawa maszyn rolniczych Gzik ze Spółdzielni Mleczarskiej Września

Tort powiatowy dla chętnych

Janina Saacke częstowała swoimi wyrobami


12

Ogłoszenia

3 listopada 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNOTECHNICZNY we Wrześni STUDIA INŻYNIERSKIE Mechanika i budowa maszyn - technologia maszyn

STUDIA LICENCJACKIE Pielęgniarstwo* rozpoczęcie studiów: 1.10.2017 Zarządzanie * rozpoczęcie studiów: luty 2018 - zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - zarządzanie logistyką - zarządzanie publiczne * Kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września, tel. kom. +48 607 615 074 BIURO REKRUTACJI: ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, tel: 62 76 79 520, email: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Ogłoszenie o naborze uczestników projektu „Jesteśmy aktywni” W związku z realizacją przez Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu „Jesteśmy aktywni”, numer RPWP.07.01.02-30-0101/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego (WRPO na lata 2014-2020 oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe) OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW - biernych zawodowo, - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: - osób z niepełnosprawnością o lekkim, znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, - osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprężonymi i zaburzeniami psychicznymi, - osób będących wychowankami OWDIR w Kołaczkowie lub będących byłymi wychowankami placówki oraz usamodzielniających się. OFERUJEMY: Wiele form aktywizacji społecznej, zawodowej (np. staże z przyznanym stypendium stażowym), edukacyjnej (np. szkolenia z przyznanym stypendium szkoleniowym) i zdrowotnej (np. badania, ubezpieczenie NNW) oraz działania o charakterze środowiskowym (np. festyny). Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatu wrzesińskiego – gm. Nekla , Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry i Września. Wszystkich potrzebujących i spełniających powyższe warunki prosimy zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, w terminie od 2.10.2017 r. do 30.11.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny w biurze projektu oraz na stronach internetowych www.pcprwrzesnia.pl, www.wsnrrow.pl. Do formularza rekrutacyjnego należy załączyć: orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), zaświadczenie z OPS, oświadczenie o dochodach, zaświadczenie potwierdzające bycie obecnym/byłym wychowankiem OWDiR w Kołaczkowie, zaświadczenie o procesie usamodzielniania się. Uwaga: Formularz rekrutacyjny wypełnia osoba niepełnosprawna* lub jej opiekun prawny, zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, czytelnie, drukowanym literami. *osoba niepełnosprawna: osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy utrudnienia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej

Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Poszukujemy asystenta dla 1 osoby niepełnosprawnej zamieszkałej w gminie Miłosław (Czeszewo). Więcej informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, 2 piętro, pok.37, nr tel. 61 640 45 59.

Refundacje Legitymacja Pracodawcy, którzy zatrudnią młodego pracownika do 30-go roku życia, mogą skorzystać przez rok z refundacji części kosztów poniesionych na jego wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne. Do wzięcia jest nawet 27 600 zł. Nabór wniosków prowadzi Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. W ramach tej formy aktywizacji pracodawca lub przedsiębiorca zatrudnia skierowanego bezrobotnego do 30-go roku życia na umowę o pracę przez co najmniej 24 miesiące i uzyskuje przez pierwsze 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na jego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy lub przedsiębiorcy. Termin naboru wniosków: do wyczerpania posiadanych środków finansowych. Wypłata ostatniej refundacji nastąpi najpóźniej do 31.12.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, tel. 61 640 35 55. Druki wniosków dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy www.pupwrzesnia.pl, w zakładce dla pracodawców. Powiatowy Urząd Pracy

osoby niepełnosprawnej a ulgi i uprawnienia W dniu 6 października podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję. Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r., rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania. Do czasu uzyskania nowej legitymacji: • osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń — prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony. Nic ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku; • osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień, powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (...). Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


3 listopada 2017

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Zdrowie

13

TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2017 harmonogram wydarzeń poniedziałek 13 listopada godzina

wydarzenie

miejsce

12.30-14.30 „Słodki ciężar macierzyństwa” sala konferencyjna – panel dyskusyjny i warsztaty PCPR ul. Wojska Polskiego 1 z położną 15.00-17.00 „Wsparcie w chorobie, jak wspierać chorujących bliskich” – panel dyskusyjny, warsztaty z psychologiem, wymiana doświadczeń

sala konferencyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

18.00-19.30 „Techniki filcowania” – warsztaty artystyczne

sala konferencyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

wtorek 14 listopada godzina

wydarzenie

miejsce

10.00-15.00 „Dzień Otwarty w Poradni PsychologicznoPedagogicznej” – konsultacje logopedy, psychologa, pedagoga; Animacja czasu dla dzieci rodziców korzystających z konsultacji

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ul. Wojska Polskiego 1

16.30-17.30 „Jak wspierać nastolatka w rozwoju” – spotkanie warsztatowe dla rodziców

sala konferencyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

18.00-20.00 „Mania odchudzania – jak mądrze dbać o dietę” – warsztaty z dietetykiem, konsultacje

sala konferencyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

środa 15 listopada godzina

wydarzenie

miejsce

14.45-15.30 „Spokojnie to tylko stres – jak stresować się lepiej” – warsztaty

sala konferencyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

15.30-16.15 „Trudne sytuacje życiowe – żałoba, kryzys, trauma – jak radzić sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami” – panel dyskusyjny, warsztaty

sala konferencyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

15.30-17.30 dyżur psychologa

PCPR ul. Wojska Polskiego 1

15.30-17.30 dyżur zespołu konsultacyjnego PCPR w sytuacjach kryzysowych ul. Wojska Polskiego 1 18.00-19.00 „Papieroplastyka” – warsztaty PCPR ul. Wojska Polskiego 1 artystyczne czwartek 16 listopada godzina

wydarzenie

miejsce

10.00-13.00 „Jesień życia w barwach lata” sala konferencyjna – panel dyskusjny i warsztaty PCPR ul. Wojska Polskiego 1 14.00-15.30 „Jestem wolnym człowiekiem” sala konferencyjna PCPR Czym jest uzależnienie? Jak ul. Wojska Polskiego 1 pomagać? Gdzie szukać pomocy? – panel dyskusyjny, warsztaty 15.30-16.30 dyżur terapeuty uzależnień

sala konferencyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

18.00-19.00 „Podstawy jogi”

sala rehabilitacyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

19.00-20.00 „Podstawy jogi”

sala rehabilitacyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

piątek 17 listopada godzina

wydarzenie

miejsce

10.00-13.00 „Ozdoby świąteczne” – warsztaty artystyczne

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Wojska Polskiego 2a

16.00-19.00 „Syndrom wypalenia zawodowego – jak zachować równowagę miedzy pracą a życiem prywatnym” – warsztaty

sala konferencyjna Powiatowego Urzędu Pracy ul. Wojska Polskiego 2

17.30-18.15

„Rozluźnij się – techniki relaksacji” – zajęcia praktyczne

sala rehabilitacyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

18.30-19.15

„Rozluźnij się – techniki relaksacji” – zajęcia praktyczne

sala rehabilitacyjna PCPR ul. Wojska Polskiego 1

Powiat Wrzesiński będzie organizatorem Tygodnia Zdrowia Psychicznego w terminie 13-17 listopada 2017 r. Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnienie potrzeby dbałości o zdrowie psychiczne m.in. poprzez prelekcje i warsztaty w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (np. choroba lub śmierć bliskiej osoby) czy różnych sposobów ich odreagowania oraz technik relaksacyjnych. W ramach działań możliwy jest udział w bezpłatnych zajęciach, spotkaniach i warsztatach. Zajęcia są skierowane do różnych grup odbiorców. Propozycją dla rodziców z dziećmi jest udział w warsztatach z papieroplastyki. Dzieci będą miały również zapewnioną animację czasu, podczas gdy ich rodzice będą korzystać z konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przyszli rodzice mogą zgłosić się na warsztaty z położną. Osoby aktywne zawodowo podczas warsztatów będą mogły zapoznać się z zagadnieniem syndromu wypalenia zawodowego i sposobami radzenia sobie z tym zjawiskiem. Chętni będą mogli spotkać się z dietetykiem, który podpowie, jak mądrze dbać o dietę, lub z psychologiem, który przeprowadzi zajęcia warsztatowe na temat stresu. Uczestnicy zajęć w wieku 50+ będą mogli wymienić się doświadczeniami na temat pozytywnych stron życia osób dojrzałych. Planuje się również cykl spotkań poświęconych radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, warsztaty dotyczące sposobów wsparcia w obliczu uzależnień, choroby bliskich, śmierci. Nie zabraknie również zajęć pozwalających się zrelaksować i zdobyć nowe umiejętności, np. podczas warsztatów z technik filcowania, wykonywania ozdób świątecznych, podstaw jogi czy warsztatów z technik relaksacji. W trakcie Tygodnia Zdrowia Psychicznego dyżurować będą: psycholog, terapeuta uzależnień oraz zespół konsultacyjny w sytuacjach kryzysowych. Zapraszamy mieszkańców powiatu wrzesińskiego do udziału w spotkaniach. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona – zapisz się już dziś! Zgłoszenia uczestnictwa pod nr. tel.: 61 640 44 64 lub 61 640 44 73. Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia


14

Gminy

3 listopada 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Wyjątkowy koncert dla seniorów Wspólne śpiewanie, śmiech, wzruszenie, bisy i przepiękna atmosfera, pełna uczuć, zarówno wykonawców, jak i publiczności – tak najkrócej można opisać występ Haliny Benedyk i Marco Antonelliego, na który burmistrz Karol Balicki zaprosił seniorów z gminy Nekla. fot. arch. UMiG Nekla

Piosenkarka, która razem z Włochem zadebiutowała w latach osiemdziesiątych w Sopocie utworem Frontiera, 22 października zawitała do Nekielskiego Ośrodka Kultury. Licznie zgromadzona publiczność usłyszała takie utwory, jak: Solo noi, Felicita czy też znane wszystkim Mamy po 20 lat oraz Nie płacz, kiedy odjadę. Artyści swoją serdecznością i ciepłem podbili serca mieszkańców Nekli. Koncert był przeżyciem i dostarczył wielu wspaniałych emocji. Seniorzy na pewno długo zapamiętają wieczór spędzony przy włoskich przebojach. UMiG Nekla

Romantycznie i nastrojowo

Wystawcy poszukiwani Co prawda do świąt jeszcze daleko, ale już ruszyły przygotowania do kolejnej – piątej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego. Odbędzie się on 3 grudnia w sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach.

Gmina Września testuje bezpłatny autobus Od stycznia przyszłego roku uruchomiona zostanie we Wrześni bezpłatna komunikacja miejska w ramach dwóch zaplanowanych tras, które obsługiwał będzie nowoczesny, niskoemisyjny autobus elektryczny zakupiony w ramach projektu pn. „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”. W związku z tym od 16 października uruchomiona została pierwsza linia testowa (tzw. „mała pętla”) dedykowana m.in. osobom dojeżdżającym do pracy, szkół, uczelni, korzystającym z PKP i PKS. rze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, pozwalające na przyjęcie takiej formy komunikacji miejskiej (tj. rozkłady jazdy, trasy itp.), która będzie dogodna dla wszystkich mieszkańców. Na każdym z przystanków będzie znajdowała się tablica z rozkładem jazdy. Bezpłatny autobus będzie kursował w dni robo-

cze, tj. od poniedziałku do piątku. Uruchomienie linii testowej było możliwe dzięki podjęciu przez gminę Września współpracy z firmą PKS Gniezno Sp. z o.o., która również od przyszłego roku będzie świadczyła usługi przewozowe na małej i dużej pętli, przy wykorzystaniu zakupionego przez gminę Września autobusu elektrycznego. WzR

fot. arch. WzR

Do testu wykorzystany został autobus spalinowy o gabarytach podobnych do tego, jakie docelowo będzie posiadał zakupiony autobus elektryczny, który cały czas jest w fazie produkcji. Pojazd testowy jest odpowiednio oznaczony tablicami elektronicznymi, tj. przednią z napisem „Bezpłatna jazda testowa komunikacji miejskiej – Września” oraz boczną wskazującą poszczególne przystanki. Przeprowadzony test posłuży optymalizacji rozwiązań komunikacyjnych, które ostatecznie zostaną przyjęte na potrzeby realizacji tego projektu. Każdy może bezpłatnie, od poniedziałku do piątku, skorzystać z ośmiu kursów, jakie zaplanowano w ramach tej pętli (w godzinach porannych i popołudniowych). Testowanie będzie trwało do końca roku. W najbliższym czasie, poza uruchamianą już teraz „małą pętlą”, linia testowa zostanie poszerzona o tzw. „dużą pętlę”, o czym będziemy na bieżąco informować. Ewentualne uwagi, pytania i wątpliwości dotyczące uruchamianej linii testowej można zgłaszać przez specjalny e-mail: autobus@wrzesnia.pl lub pisemnie w Biu-

Autobus testowy już kursuje

związane z tematyką wydarzenia, proszeni są o zgłoszenie swojego udziału do 15 listopada. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać mailowo (cksip@pyzdry.pl) lub listownie (Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach, ul. Kaliska 25, 62-310 Pyzdry). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wyboru propozycji najatrakcyjniejszych dla charakteru imprezy. Sylwia Kaźmierska

fot. arch. CKSiP Pyzdry

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności twórców ludowych, przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich oraz firmy i instytucje do wzięcia udziału w jarmarku, a tym samym do skorzystania z możliwości prezentacji i sprzedaży swoich wyrobów. Wystawcy, którzy chcieliby zaprezentować swoje produkty, m.in. jedzenie, wyroby tradycyjne, ozdoby świąteczne i inne

Świąteczne ozdoby


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

3 listopada 2017

Królowa Sportu w Miłosławiu 29 października w Hali Sportowej w Miłosławiu odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci „Pierwszy Krok z Królową Sportu”. Organizatorem było Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie.

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15

fot. W. Grabarek Najmłodsi uczestnicy zmagań Kacper Szumigała i Antoni Olejniczak z organizatorami

na stronie internetowej: www.pomagamaktywnie.pl. Oto najlepsi w poszczególnych kategoriach: dziewczynki 2009 i młodsze – Klara Tomczak (Społeczna Szkoła we Wszemborzu), 2007-2008 – Aleksandra Fischer (SSP nr 2 Września), 20052006 – Wiktoria Szczepaniak (SSP Kacza-

nowo), chłopcy 2009 i młodsi – Bartosz Nowak (SP Nekla), 2007-2008 – Oskar Włodarczak (SP Czeszewo), 2005-2006 – Mateusz Meler (SSP nr 2 Września). „Pierwszy Krok z Królową Sportu” jest zadaniem publicznym współfinansowanym przez powiat wrzesiński. Jacek Zieliński fot. W. Grabarek

Na starcie stanęło 80 uczestników, m.in. z Wrześni, Grzybowa, Bieganowa, Miłosławia, Wszemborza, Koźmina Wlkp., Środy Wlkp., Chwalibogowa, Czeszewa, Kaczanowa, Garzyna, Kołaczkowa, Orzechowa, Nekli, Psar Polskich, Pyzdr i Biechowa. Młodzi sportowcy rozpoczęli od wspólnej rozgrzewki, potem dzieci rywalizowały w biegu krótkim, skoku w dal z miejsca oraz rzucie piłką lekarską. Po przeprowadzeniu trzech konkurencji nastąpiła przerwa na poczęstunek. Ostatnią, czwartą punktowaną dyscypliną był bieg długi. Na zakończenie zaproponowano tor przeszkód. Organizatorzy nagrodzili upominkami trzech najlepszych sportowców w każdej kategorii wiekowej, a pozostali startujący otrzymali słodką nagrodę pocieszenia i dyplom. Wręczono również nagrody specjalne dla Kacpra Szumigały oraz Antoniego Olejniczaka – najmłodszych (rocznik 2013) uczestników miłosławskiej imprezy. Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc wszystkim wolontariuszom. Kolejna impreza „Pierwszy Krok z Królową Sportu” odbędzie się 12 listopada w Nowym Folwarku. Zapisy do 7 listopada włącznie

Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Dwutygodnik oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Mateusz Maserak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Kadry tel. 61 640 44 90

Oni już wiedzą, że sport to zdrowie

15

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne


Biuletyn 256, 3 listopada 2017  
Biuletyn 256, 3 listopada 2017  
Advertisement