Page 1

w numerze: Spotkanie literackie

Kolejni słuchacze Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

s. 4 Powstaje ważna książka

s. 7 Znakowanie rowerów

W nowym „roku akademickim” szeregi Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zasiliło 45 osób. Inauguracyjny wykład na temat samorządu terytorialnego wygłosił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. więcej na stronie 9

s. 8

Zbliża się setna rocznica Powstania Wielkopolskiego Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! Wielkimi krokami zbliża się rok 2018, w którym świętować będziemy wyjątkowy jubileusz: stulecie Powstania Wielkopolskiego. Tamten czas, dziesięć dekad temu: tak dawno, a przecież tak niedawno – był ważnym krokiem w dramatycznej walce kolejnych pokoleń Polaków o odzyskanie niepodległości. Ludziom, którzy mieszkali na tej samej co my ziemi, którzy kiedyś zaryzykowali wszystkim, co mieli, zawdzięczamy, że żyjemy w wolnej Polsce. Gdyby nie ich gigantyczny wysiłek, ofiara krwi, zryw zakończony zwycięstwem, może dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu dziejów. Niepodległość nie jest dana raz na zawsze, musimy o nią zabiegać codziennie. Niech rocznica szczególnego dla Wielkopolan Powstania zjednoczy nas we wspólnym świętowaniu i przypominaniu. W przyszłym roku w naszym powiecie odbędą się koncerty, imprezy sportowe, liczne wydarzenia poświęcone bohaterskim przodkom. Oddajmy hołd tym, dla których niepodległość była wartością nadrzędną. Zaznaczmy wszyscy swoją obecność w wielkopolskim święcie wolności. Dionizy Jaśniewicz starosta wrzesiński

fot. Muzeum Regionalne we Wrześni

Września, 6 października 2017 roku

Komitet budowy pomnika powstańców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym we Wrześni, 1927 rok

Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli stowarzyszeń do zaangażowania się w działania związane z uczczeniem setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego w powiecie wrzesińskim. Obecnie powstaje komitet honorowy jednoczący przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych i regionalnych instytucji w przygotowaniach do obchodów. W ramach ogłaszanego przez powiat otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury będzie można pozyskać środki finansowe na projekty upamiętniające to ważne wydarzenie historyczne. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów, inicjatyw, przedsięwzięć, które przyczynią się do jak największego społecznego udziału w uroczystościach. Prosimy o udostępnianie zdjęć, dokumentów i pamiątek rodzinnych do sfotografowania lub zeskanowania w celu zaprezentowania ich szerokiemu gronu odbiorców. W najbliższym czasie w Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie organizacyjne, w trakcie którego zainicjowanych zostanie szereg działań poświęconych rocznicy. Jednym z nich jest przygotowanie wspólnego kalendarza wszystkich wydarzeń związanych z przyszłorocznym jubileuszem. Na portalu społecznościowym powstanie konto dedykowane w całości planowanym działaniom. O postępach prac organizacyjnych będziemy informować za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także na stronie powiatu wrzesińskiego www.wrzesnia.powiat.pl i na łamach „Przeglądu Powiatowego”. Kontakt w tej sprawie: biuletyn@wrzesnia.powiat.pl, tel. 61 640 45 24. (red.)

Powiat sprzedaje działki i mieszkanie s. 11

Już wkrótce: Kościelscy 12-14 października

s. 5 Rolnicza Jesień 22 października

s. 2


2

Informacje

Dziennik budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

6 października 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Paweł Guzik – 502 690 543, Maria Taciak – 500 432 326, Mirosław Balicki – 505 175 586, Bogdan Kruk – 604 528 485, Stefan Tomczak – 605 071 705, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Rafał Zięty – 606 607 306. Małgorzata Cichacka – 510 424 184, Józef Szafarek – 661 968 946, Wykaz dyżurów radnych znajduje się na http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Budowa tymczasowego przyłącza wody.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu we Wrześni Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 oraz 1089) Komisarz Wyborczy w Koninie postanawia, co następuje: § 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu we Wrześni – Stefana Tomczaka, wybranego w okręgu wyborczym nr 4, z listy nr 17 – Komitet Wyborczy Samorządny Powiat, w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., stwierdza się wstąpienie na jego miejsce w skład Rady Powiatu we Wrześni – Haliny Stanisławy Kotyk, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. § 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie radnemu – Halinie Stanisławie Kotyk i przesyła Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu we Wrześni. § 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaje do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. § 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Komisarz Wyborczy w Koninie Karol Skocki /-/

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu we Wrześni Na podstawie art. 168 § 1 i 169 w związku z art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 15 oraz 1089) Komisarz Wyborczy w Koninie podaje do publicznej wiadomości, co następuje: I Postanowieniem z dnia 8 września 2017 r. Komisarz Wyborczy w Koninie stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu we Wrześni – Stefana Tomczaka, wybranego w okręgu wyborczym nr 4, z listy nr 17 – Komitet Wyborczy Samorządny Powiat, w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. II W związku z powyższym postanowieniem z dnia 27 września 2017 r., Komisarz Wyborczy w Koninie stwierdził wstąpienie w skład Rady Powiatu we Wrześni – Haliny Stanisławy Kotyk, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. III Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu wrzesińskiego i poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Komisarz Wyborczy w Koninie Karol Skocki /-/


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

6 października 2017

3

Bezrobocie Sesja Rady Powiatu w dół 25 października odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni z miesiąca na miesiąc odnotowuje kolejne rekordowe wyniki dotyczące spadku bezrobocia.

Liczba osób bezrobotnych spadła w ciągu roku niemal o połowę Statystyki przedstawił 25 września podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy dyrektor PUP Eugeniusz Wiśniewski. Na koniec sierpnia liczba bezrobotnych wynosiła 1 270 osób, w tym 187 niepełnosprawnych – w porównaniu z rokiem ubiegłym to spadek o 1 168 osób, czyli prawie o połowę. – Należy podkreślić, że dynamika zmniejszania się bezrobocia w powiecie pozostaje większa niż w kraju i województwie wielkopolskim – dodaje Eugeniusz Wiśniewski. W styczniu w PUP zarejestrowanych było 2 062 bezrobotnych. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie na dzień 31 lipca wynosiła 4,3%. W tym roku Urząd dysponował największą w ostatnich latach liczbą ofert pracy – 3 305. Najbardziej deficytowe zawody to operator maszyn produkcyjnych, pracownik biurowy, operator wózka jezdniowego, kierowca samochodu ciężarowego, magazynier-robotnik, pakowacz, robotnik budowlany i sprzedawca. Wydano 4 658 skierowań do pracy i zorganizowano 26 giełd pracy, w których uczestniczyły 553 osoby. – Niskie bezrobocie oraz wzrastająca liczba ofert pracy to dobra wiadomość dla osób bezrobotnych, które łatwiej podejmują pracę za coraz wyższe wynagrodzenie. Z drugiej strony polscy pracodawcy odczuwają rosnące pro-

blemy w rekrutacji pracowników, dlatego też w kraju oraz na lokalnym rynku zauważyć można wzrost zatrudnienia obywateli zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy – tłumaczył dyrektor PUP. W tym roku zarejestrowano do pracy ponad 700 Ukraińców. Środki Funduszu Pracy otrzymane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wrzesińskim wyniosły ponad 1,5 mln zł, na projekty współfinansowane z EFS ponad 3,7 miliona, na realizację programu „Praca dla Młodych” ponad 2,5 mln, a na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 314 900 zł. PUP opracował ponadto trzy wnioski o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy FP o wartości 374 400 zł. Środki te pozwoliły do 22 września zaktywizować ogółem 809 osób bezrobotnych, w tym 469 kobiet. Eugeniusz Wiśniewski zaproponował także zmianę w planie podziału środków funduszu pracy w 2017 r. Z braku zainteresowania niektórymi z form aktywizacji, pojawiły się oszczędności w wysokości 89 tys. zł. Kwotę przesunięto na cieszące się dużą popularnością staże (69 tys.) oraz dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na podstawie materiałów z PUP Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

W posiedzeniu wzięło udział 17 radnych. Przewodniczący poinformował, że 8 września wygasł mandat radnego Stefana Tomczaka, który na początku miesiąca objął stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Jego miejsce w radzie zajmie Halina Kotyk. Zaprzysiężenie odbędzie się podczas kolejnej sesji. Radni jeszcze przed posiedzeniem zapoznali się przebiegiem wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2017 i nie mieli żadnych uwag. Kierownik Referatu Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski przedstawił uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogi nr 3012P. – Droga powiatowa, czyli ulica Rynek w Pyzdrach, nie spełnia porządku określonego w artykule 6a ustawy o drogach publicznych, czyli nie stanowi połączeń miast z siedzibami powiatów z siedzibami gmin i gmin między sobą. Stanowi uzupełnienie dróg lokalnych. Zgodnie

Przewodniczący Rady opowiedział o działaniach międzysesyjnych

z ustawą o drogach publicznych powinna być droga lokalną. Jednocześnie Rada Miejska w Pyzdrach podejmie stosowną uchwałę o zaliczeniu wymienionej drogi do kategorii dróg gmin-

stopa bezrobocia

4,3%

Do spadku bezrobocia przyczyniło się podejmowanie intensywnych działań aktywizujących bezrobotnych, także tych najbardziej oddalonych od rynku pracy z tzw. III profilem. Efekty tego są widoczne dzięki pozyskiwaniu przez Urząd dodatkowych środków Funduszu Pracy m.in. z rezerwy Ministra Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na efekty spadku bezrobocia wpływa także znaczny wzrost ofert pracy, dzięki którym mamy większe możliwości aktywizacji bezrobotnych. Eugeniusz Wiśniewski

Radni z uwagą wysłuchali uchwał budżetowych przedstawionych przez skarbnik powiatu

nych – argumentował starosta. Bartłomiej Kaczmarzewski uzasadniał także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. – Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi działania nad uruchomieniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i zapewnieniu małym miejscowościom i wsiom dostępu do szybkiego Internetu. Jedną z przeszkód, które stoją na drodze, są stawki za zajęcie pasa drogowego. Proponuje się umniejszenie tych opłat, jeśli będzie za tym stał interes publiczny, o maksimum 50% – tłumaczył. Podjęto też uchwałę w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którą uzasadniała dyrektor PCPR Anna Maria Kulczyńska oraz uchwały budżetowe przedstawione przez skarbnik powiatu Beatę Matuszewską. Na zakończenie starosta przekazał, że 400 tys. zł, które samorząd województwa wielkopolskiego przekazał na likwidację szkód powstałych w wyniku sierpniowych nawałnic zostanie przeznaczone na naprawę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Fotografie i dokumenty na 200-lecie powiatu wrzesińskiego Zwracamy się do mieszkańców Wrześni i powiatu wrzesińskiego z prośbą o udostępnienie posiadanych w zbiorach rodzinnych i innych zbiorach prywatnych wszelkich fotografii i dokumentów dotyczących różnych aspektów historii ziemi wrzesińskiej, miast i wsi, od gospodarki po kulturę. Można je udostępnić poprzez: - wypożyczenie oryginału, który po skopiowaniu zostanie zwrócony, - dostarczenie kopii w postaci dobrej jakości skanu oryginału. Fotografie i dokumenty mają wartość historyczną (są źródłami historycznymi), jeśli można określić czas i miejsce ich wykonania oraz rozpoznać prezentowane na niej osoby albo obiekty, czy też okoliczności ich powstania. Dlatego przy każdym udostępnianym zdjęciu i dokumencie pożądany byłby choćby bardzo ogólny opis. Materiały te stanowić będą ilustracje w przygotowywanym przez zespół autorów opracowaniu na 200 lat powiatu wrzesińskiego. Wszystkie wykorzystane w tej publikacji fotografie i dokumenty opatrzone będą informacją o źródle, z którego pochodzą, czyli o osobie lub rodzinie je udostępniającej. Osoby pragnące przyłączyć się do pracy nad publikacją przez udostępnienie posiadanych źródeł mogą kontaktować się pisząc na adres: mariantorzewski@o2.pl lub dzwoniąc na numer 516 837 213. w imieniu zespołu autorów redaktor przygotowywanej publikacji Marian Torzewski


4

6 października 2017

Kultura

Naprzeciw mieszkańcom Rozmowa z nową dyrektor Miłosławskiego Centrum Kultury Marleną Augustyniak. Czy wybór na stanowisko dyrektor MCK w Miłosławiu był dla pani zaskoczeniem? Tak, to była duża niespodzianka. Sądziłam, że to stanowisko obejmie ktoś bliżej związany z Miłosławiem. Czy objęcie nowego stanowiska traktuje pani jak awans? Skąd decyzja o zmianie pracy? Dotychczas pracowałam w spółce zajmującej się produkcją wydarzeń kulturalnych, a to wiązało się z częstymi wyjazdami. Głównym argumentem była chęć pracy w jednym miejscu i pod tym względem jest to dla mnie awans.

www.wrzesnia.powiat.pl

Wieczór z poezją Podczas spotkania autorskiego z wrzesińskim poetą Krzysztofem Grzechowiakiem można było usłyszeć m.in. wiersze z dotychczas niewydanego tomu Zaległe terminy.

fot. arch. prywatne

Krzysztof Grzechowiak, zawodowo związany z wrzesińskim starostwem powiatowym, jest cenionym poetą i krytykiem literackim, który pierwsze wiersze opublikował pod koniec lat 70. Dotychczas opublikował dwa arkusze poetyckie – Wersję ostateczną oraz Opis walki, a także tomik wierszy Regalia, który został nagrodzony Strzałą Łuczniczki jako najlepsza książka poetycka 2005 roku. Podczas spotkania autorskiego, które odbyło się 28 września w Cafe Balu we Wrześni, autor mówił o ścieżkach swojej twórczości, odpowiadał na pytania czytelników i rzecz jasna czytał napisane przez siebie wiersze. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Twórców Regionalnych EKA zgromadziło sporą grupkę zainteresowanych, którzy postanowili spędzić wieczór przy poezji i filiżance gorącej herbaty, wsłuchując się w utwory o często niełatwej tematyce. Krzysztof Grzechowiak chętnie pisze bowiem o trudach egzystencji czy przemijaniu, nie ukrywając, że życie nieraz go nie rozpieszczało, doświadczając problemem depresji i dojmującą samotnością. Autor przyznaje jednak, że w przypadku literatów z poszukiwaniem towarzystwa bywa różnie: – Poeta to jest takie zwierzę, które szuka towarzystwa, gdy jest młode, a jak jest już w jakimś wieku, to szuka samotności, ciszy, odosobnienia, żeby się nie rozpraszać – mówi.

Wieczór autorski dał możliwość nie tylko spotkania z poezją, ale też wysłuchania komentarzy samego autora oraz oczywiście zadawania mu pytań. Niestety czytelnicy nie dowiedzieli się, kiedy dokładnie ukaże się tom Zaległe terminy, na który od siedmiu lat czeka bydgoski wydawca. Za to Krzysztof Grzechowiak zdradził co nieco na temat procesu twórczego: – Wiersz to czasami jest błysk. Możesz nie mieć włączonego komputera, a zeszyt jest zawsze pod ręką, a długopis leży na stole. Zdarzyło się,

że coś mnie dopadło i musiałem wstać z łóżka i to zapisać – mówi. – Dotknęliśmy poezji – stwierdził na koniec Leszek Burzyński ze stowarzyszenia EKA, przyznając, że według niego spotkanie było bardzo ciekawe. Nie ma wątpliwości, że nie jest odosobniony w tej opinii. Czytelnikom pozostaje czekać na kolejne podobne wieczory z literaturą i mieć nadzieję, że wydanie Zaległych terminów nie jest tak odległe, jak mogłoby się wydawać. Klara Skrzypczyk

Krzysztof Grzechowiak z przejęciem czytał swoje utwory

Książki z autobusu Marlena Augustyniak

29 września na wrzesińskim rynku zaparkował Książkobus. Niezwykły pojazd odwiedził nasze miasto w ramach akcji promującej czytelnictwo.

Co według pani najbardziej przekonało komisję konkursową do pani kandydatury? O to trzeba by zapytać komisję. Być może moja koncepcja dotycząca domu kultury i bibliotek, być może doświadczenie… Jaką wizję przedstawiła pani komisji? Głównym założeniem jest otwartość i wyjście naprzeciw mieszkańcom. Wspieranie lokalnych inicjatyw związanych z życiem kulturalnym. Jak ocenia pani kulturalną ofertę Miłosławia? Nie jestem osobą bliżej związaną z Miłosławiem, w związku z czym nie znam pełnej oferty kulturalnej. Oceny będę mogła dokonać dopiero po objęciu stanowiska i dokładnym zapoznaniu się z funkcjonowaniem centrum kultury.

Czy może Pani powiedzieć kilka słów o sobie? Pochodzę z gminy Ostrowite, obecnie mieszkam w Opalenicy. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Z kulturą związana jestem od 7 lat. Początkowo pomagałam w firmie rodzinnej związanej z organizacją koncertów. Od 2012 do 2015 roku prowadziłam własną działalność świadczącą usługi z zakresu organizacji imprez. Od 2016 r. pracowałam jako dyrektor artystyczny w spółce zajmującej się produkcją wydarzeń kulturalnych. Obecnie zakończyłam pracę w poprzedniej firmie na rzecz pracy w Miłosławskim Centrum Kultury. Rozmawiała Klara Skrzypczyk

fot. BP Września

Jakie są pani plany wobec MCK? Czego możemy się spodziewać w miłosławskiej kulturze? Nie planuję wielkich rewolucji. Chciałabym, aby MCK stało się miejscem twórczym, kreatywnym i pobudzającym wyobraźnię. Czego się spodziewać? Mam nadzieję, że różnorodności, tak aby każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie.

Ksiązkobus ma zachęcić dzieci do czytania

Podczas postoju do magicznego autobusu wsiedli uczniowie pięciu klas wrzesińskich podstawówek, by bawić się wspólnie z bohaterami książek wydawanych przez Media Rodzina. Dzieci miło spędziły czas w Książkobusie razem z prowadzącą

Moniką Skikiewicz, zwaną Bajanką. Okazało się, że młodzi czytelnicy nie tylko znają i lubią bohaterów takich jak: Harry Potter, ciocia Jadzia, Tiril i Olivera (z serii Operacje), ale również mają smykałkę detektywistyczną.

Dziękujemy Wydawnictwu Media Rodzina za książki podarowane bibliotece oraz za niezapomniane przeżycia i mamy nadzieję, że Książkobus odwiedzi jeszcze nasze miasto. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

6 października 2017

Kultura

5

Literackie święto w Miłosławiu już wkrótce Wielkimi krokami zbliża się wręczenie Nagrody Fundacji im. Kościelskich. W tym roku odbierze ją Urszula Zajączkowska. Wręczeniu Nagrody Kościelskich towarzyszy festiwal literacki, który na stałe wpisał się w tradycję tego ważnego literackiego wyróżnienia. Wszystko rozpocznie się 12 października w Poznaniu o godz. 18 w Estradzie Poznańskiej dyskusją pod hasłem Czy literatura potrzebuje promocji? Wezmą w niej udział m.in. François Rosset, Magdalena Tulli, Joanna Przygońska, a całość poprowadzi Jarosław Borowiec. Następny dzień upłynie pod znakiem warsztatów literackich dla młodzieży: uczniów wrzesińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, którzy spotkają się z laureatką Nagrody Kościelskich 1995 Magdaleną Tulli, a także uczniów szkół podstawowych w Miłosławiu i Orzechowie, dla których warsztaty poprowadzi zeszłoroczny laureat Maciej Płaza. Praca z tekstem w towarzystwie cenionych literatów będzie niecodzienną i interesującą lekcją. Najważniejsze wydarzenia przypadają na 14 października. W samo południe w miłosławskim pałacu Nagrodę Kościelskich odbierze jej tegoroczna laureatka Urszula Zajączkowska. Przypomnijmy, że ta pisarka i botaniczka została wyróżniona za zbiór wierszy minimum. Jury w uzasadnieniu wskazało, że jest to tomik z perspektywy biologa mówiący o pięknie, tajemnicy i dotkliwości istnienia. Oprócz ciekawej tematyki, książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Warstwy, zachwyca edytorsko. Na uroczystość wręczenia nie obowiązują zaproszenia, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć w niej udział. Wielu zainteresowanych literaturą – zarówno czytających, jak i piszących, z pewnością nieraz zadawało sobie pytanie: Czy można nauczyć się pisania? Być może odpowiedzi udzielą goście panelu dyskusyjnego, który zaplanowano na ten dzień w Pałacu Kościelskich. Będą to: Inga Iwasiów, Magdalena Kostrzewska, Krzysztof Siwczyk oraz Piotr Bojarski. Prowadzenie: Jarosław Borowiec. Początek o godz. 14.15. Wstęp wolny. Tradycyjnie w programie festiwalu związanego z Kościelskimi nie zabraknie koncertu z udziałem gwiazdy. W tym roku wystąpi Anita Lipnicka, która zaśpiewa w hali sportowej w Bugaju. W tym wydarzeniu wezmą udział ci, którzy zaopatrzyli się w darmowe wejściówki. Uroczystości zakończy Wielkie Nocne Czytanie w Pałacu Kościelskich z udziałem laureatów Nagrody Kościelskich. Swoje utwory czytać będą: Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Siwczyk, Maciej Płaza, Jacek Podsiadło oraz Magdalena Tulli, która zaprezentuje fragmenty napisanego specjalnie na tę okazję utworu. W wydarzeniu weźmie też udział Urszula Zajączkowska. Wielkie Nocne Czytanie ma charakter otwarty. Zapraszamy! (red.)


6

6 października 2017

Historia

www.wrzesnia.powiat.pl

3. We wrzesińskim więzieniu We Wrześni, tak jak w wielu powiatowych miasteczkach poznańskiego, funkcjonowały sądy powiatowe, a przy nich więzienia sądowe. W naszym mieście był to ciężki i masywny budynek z czerwonej cegły w typowym pruskim stylu znajdujący się przy ulicy Sądowej 1. Zaprojektowany został przez C. Hackera i L. Godenschwegera z Berlina w 1891 r. W czasie II wojny światowej było to miejsce kaźni dla mieszkańców ziemi wrzesińskiej. Niemiecki system Po zajęciu Wrześni niemiecki agresor od razu przystąpił do wprowadzania własnych struktur sądowych i więziennych. Już 5 września 1939 r. gen. Brauchitsch wprowadził na zajęte ziemie niemieckie sądownictwo wojskowe. Sądy sądziły ludność cywilną za szpiegostwo, partyzantkę oraz opór wobec władz. 20 września zaczęły działać sądy specjalne (Sondergericht), a 21 września sądy doraźne (Standgericht). Sądy doraźne działały wręcz na zamówienie tajnej policji (Gestapo). W Wielkopolsce zaczęło funkcjonować okupacyjne państwo policyjne. W 1939 r. zastosowano niemieckie prawo karne. W 1940 r. wprowadzono specjalne przepisy dla karania Polaków i Żydów. Sądy doraźne mogły przeprowadzać swoje postępowanie nawet w ciągu 24 godzin. Orzekano w składach trzyosobowych. Kary, jakie stosowały te sądy, to: śmierć, obóz koncentracyjny, ciężkie więzienie. Sąd Powiatowy zamienił się w Amtsgericht, a więzienie sądowe w Gefängnisgericht. Sądem kierowało przez okres okupacji (do 18 stycznia 1945 r.) siedmiu radców sądowych: W. Orzechowski, Rasch, Zumpe, dr H. Gräbe, W. Aull, Kalnin i Miltsch. Wrzesiński sąd rozstrzygał tylko sprawy cywilne i karne o przestępstwa pospolite. Oskarżać mógł jedynie Niemiec. Skazani lokowani byli najpierw we wrzesińskim więzieniu. Umieszczano tu osoby z powiatu wrzesińskiego i zachodniej części powiatu konińskiego. W celach stale przebywało około 60 osób. W pierwszych 14 dniach od zajęcia powiatu więzienie było w rękach Wehrmachtu. Następnie przejęło go Gestapo. Jako pomieszczenia pomocnicze służył budynek synagogi i lokale na stadionie miejskim. Pod wrzesińskie więzienie podlegała także Penitencjarna Kolonia Rolna w Targowej Górce. Od końca 1941 r. osoby aresztowane w ważniejszych sprawach przekazywano do więzień w Gnieźnie lub Środzie. Od połowy 1940 r. więzieniem kierował Eschenbach z Drezna, zaś pomagali mu dozorcy Urbanek, Mitrenga i Warpechowski, kolonią w Targowej Górce kierował Zeidler. Więzienie dla kwiatu narodu Wrzesińskie więzienie sądowe było miejscem, w którym niemiecki okupant umieszczał na początku wojny

przede wszystkim kadry kierownicze i inteligencję narodu polskiego. Od 10 do 28 października 1939 r. żandarmeria przeprowadziła rewizje w siedzibach wszystkich działających w powiecie polskich organizacji, związków i stowarzyszeń oraz w mieszkaniach ich członków. W ten sposób wyłowiono znaczniejszych działaczy. Aresztowanych umieszczono we wrzesińskim więzieniu. W typowaniu Polaków do aresztowania przysłużyli się miejscowi Niemcy, zwłaszcza Johann Bremer, sołtys Marzenina i Joseph Bremer z Nowej Wsi Królewskiej. Zatrzymano i osadzono w więzieniu wpływowych wrześnian: hrabiego Stanisława Mycielskiego, Stanisława Barełkiewicza – księgowego majątku hrabiostwa Mycielskich, dra Michała Miętusa – naczelnika Sądu Powiatowego, Tadeusza Daneckiego – sekretarza Starostwa Powiatowego we Wrześni, czy Józefa Trawińskiego – byłego powstańca wielkopolskiego, prezesa Towarzystwa Powstańców i Wojaków we Wrześni. Znaleźli się tutaj także mieszkańcy Krzywej Góry, Sobiesierni i Sokolnik aresztowaniu za ataki na Niemców. Uwięzionych mieszkańców poddano egzekucji w lesie Dębina (3 lub 4 udało się uciec). Uwięziono także obywateli polskich narodowości żydowskiej: Seila Biberfelda (kupiec), Schachna Dereczyńskiego (kupiec), Maksymiliana Kaliskiego (kupiec), Herberta Kophanaa (mechanik) i Chaima Szynkielewskiego (kantor synagogi). Przez wrzesińskie więzienie przeszli także aresztowani harcerze, działacze Szarych Szeregów, Stanisław Mietlarek w 1940 r. oraz w połowie 1942 r. Norbert Sommerfeld (został zwolniony) i Antoni Gendek (wysłany do obozu koncentracyjnego Gross Rosen). Z innych organizacji więziono tu Leona Zbierskiego, komendanta Batalionów Chłopskich na powiat wrzesiński (zmarł w więzieniu w 1941 r.). Przebywał tu Adam Sobota, koordynator Wojska Ochotniczego Ziem Zachodnich, zamordowany w lipcu 1942 r. Ponadto więziono tu także przedstawicieli innych organizacji. Więźniowie ciężko pracowali po 12 godzin dziennie bez jedzenia i picia. Najczęściej były to ziemne prace polowe. Kopali także groby do przygotowanych egzekucji, m.in. tych w lesie Dębina. W więzieniu po ciężkich torturach pozbawiono życia 23

Dr Michał Miętus, naczelnik Sądu Powiatowego we Wrześni, torturowany przez Niemców we wrzesińskim więzieniu

Tadeusz Danecki, sekretarz Starostwa Powiatowego we Wrześni, torturowany przez Niemców we wrzesińskim więzieniu

Podpor. Józef Trawiński, były powstaniec wielkopolski, zamordowany przez Niemców we wrzesińskim więzieniu

osoby, w tym m.in. Józefa Trawińskiego (prawdopodobnie 15 listopada). Trzy osoby popełniły samobójstwo, nie mogąc znieść cierpień podczas tortur. Okrucieństwem wobec więźniów wyróżniali się Karl Büscher (strażnik) i jego brat Erwin Büscher (gestapowiec). Do Fortu VII Dla większości aresztowanych mieszkańców powiatu wrzesińskiego więzienie było tylko miejscem przejściowego zatrzymania. Po przesłuchaniach i torturach często byli przewożeni do Fortu VII w Poznaniu na jeszcze większe tortury. Od 10 października Fort VII Twierdzy Poznań działał jako obóz koncentracyjny (Konzentrationslager Fort VII Posen). Zwożono tutaj mieszkańców województwa poznańskiego. Liczba więźniów obozu przekroczyła 20 tysięcy osób. Wielu z nich zostało tam na zawsze. Polacy byli torturowani, rozstrzeliwani lub wieszani, wielu umarło z wycieńczenia. W Forcie VII prawdopodobnie zamordowani zostali też wspomniani dr Michał Miętus i Tadeusz Danecki (16 lub 17 listopada). Przewiezionym tamże wspomnianym hr. Stanisławowi Mycielskiemu i Stanisławowi Barełkiewiczowi udało się przeżyć. Zostali zwolnieni z obozu w forcie. Spośród pozostałych mieszkańców ziemi wrzesińskiej w Forcie VII zostali zamordowani: Piotr Gabczyński (Września), Wacław Gorzelańczyk

Budynek dawnego więzienia

(Sędziwojewo), Leon Jakubowski (Miłosław), Stefan Kajdan (Września), Józef Kempiak (?), Mieczysław Kolański (Orzechowo), Kazimierz Lieske (Zawodzie), Kazimierz Mielcarek (Obłaczkowo), Florian Nowak (Września), Franciszek Ostach (Chwalibogowo), Józef Pietrzak (Miłosław), Bolesław Poczta (Gorazdowo), Edward Preiss (Września), Henryk Rewers (Września), Marian Rogaliński (Września), Stanisław Skitek (Łagiewki), Adam Sobota (Września), Czesław Surdyk (Mikuszewo), Władysław Troczyński (Września), Antoni Walkowiak (Września), Stefan Wierzejewski (Sokolniki). Pamięć Nie wiemy do końca, ile tak naprawdę osób było przetrzymywanych, torturowanych i zamordowanych

Tablica pamiątkowa na budynku dawnego więzienia

przez niemieckiego okupanta we wrzesińskim więzieniu podczas wojny. Aby pamięć o nich nie zatarła się w naszej świadomości, na budynku dawnego więzienia – w miejscu, gdzie dziś siedzibę ma Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM – umieszczono

Sebastian Mazurkiewicz Źródła i literatura: 1. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich: Dokumentacja ewidencyjna miejsc pamięci i męczeństwa. 2. Ziemia wrzesińska. Przeszłość i teraźniejszość, red. J. Deresiwicz, Warszawa-Poznań 1978. 3. Września. Historia miasta, red. M. Torzewski, Września 2006.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

6 października 2017

Sporo do napisania Rozmowa z Marianem Torzewskim, redaktorem przygotowywanej książki z okazji 200-lecia powiatu wrzesińskiego. Czy może pan przypomnieć, czego dotyczy przygotowywana publikacja? – Na lata 2018/2019 przypada dwusetna rocznica powstania powiatu wrzesińskiego, więc pojawił się pomysł, żeby z tej okazji przygotować publikację. To było około dwa lata temu – skrzyknął się zespół historyków regionalistów oraz dziennikarzy, którzy byli chętni uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Jako redaktor muszę pilnować innych, żeby wywiązywali się z terminów pisania. Emerytów jest ze mną dwóch, a reszta autorów pracuje, więc u nich jest trochę gorzej z wolnym czasem. Niektórzy mają sporo do napisana, a skoro książka ma się ukazać mniej więcej za rok, to musimy narzucić sobie czasową dyscyplinę. Swoje teksty już mam napisane, ponieważ wyszedłem z założenia, że muszę mieć też czas na czytanie i konsultowanie tego, co napisali inni. Za jakie fragmenty jest pan odpowiedzialny? Głównie opisuję XIX wiek i czasy II Rzeczpospolitej, choć oczywiście nie wszystkie zagadnienia. To nie jest tak, że pełne rozdziały należą do jednego autora, choć kilka takich rozdziałów jest, np. o archeologii ziemi wrzesińskiej nie mógł pisać nikt inny jak archeolog Michał Brzostowicz. Sprawami kościoła zajmuje się Sebastian Mazurkiewicz, który też opisuje środowisko geograficzno-przyrodnicze, bo go to interesuje. Tak więc podział pracy odbył się na zasadzie tego, co kto ma do powiedzenia i czym się interesuje.

Jak w pana przypadku jak wyglądała praca – czy polegała głównie na poszukiwaniach w bibliotekach…? Tak, oczywiście w bibliotekach, w archiwaliach, w prasie, tylko że miałem tę przewagę, że miałem już sporo znalezionych materiałów, kiedy pisałem poprzednie trzy książki. Oczywiście są też rzeczy nowe, dlatego kontaktowałem się z sądem rejonowym we Wrześni, komendą policji, strażą miejską, bo przecież na przykład rozdział o policji nie może mówić tylko o XIX wieku czy międzywojniu, ale też o współczesności. Musiałem więc dużo rozmawiać z ludźmi, ale przyznam, że byli życzliwi i bardzo mi pomogli. Na szczęście jest też Internet, dzięki któremu można się dowiedzieć o wielu rzeczach. Publikujemy na łamach Przeglądu apel o zdjęcia (str. 3). Jakie są pańskie oczekiwania wobec tego? Liczę na odzew. Nie chcemy powtarzać ogólnie znanych zdjęć czy pocztówek, które pojawiały się już w publikacjach. To nie musi być nic wyszukanego. Przykładowo: za czasów mojej młodości na Harcerskiej odbywały się wyścigi gokartów. Chodząc tam, ludzie robili zdjęcia i takie fotografie też są ważne. Trzeba jedynie pamiętać, że zdjęcie ma wartość wtedy, gdy dołączona do niego jest informacja kogo lub co przedstawia i kiedy zostało wykonane. Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Historia

7

Na 200-lecie powiatu W związku z przygotowywaną publikacją na 200-lecie powiatu wrzesińskiego zapytaliśmy jej autorów o opracowywane przez nich fragmenty. Leszek Nowacki: Obszary, którymi miałem się zająć, są zróżnicowane tematycznie. O ile sport i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” mają jeszcze wspólny mianownik, to kultura to już zupełnie inna bajka. W dodatku, w odróżnieniu od dwóch pierwszych, którymi zajmuję się od dawna i zostały mi przydzielone niemal z urzędu, szeroko rozumiana sztuka nie była moją domeną. Aby było ciekawiej: film, teatr, fotografia, literatura, malarstwo czy rzeźba w wykonaniu wrześnian nie doczekały się całościowych opracowań. Trzeba było szperać, zbierać i katalogować, co – choć pracochłonne – dostarczyło mi też sporo satysfakcji. Szczególnie gdy odkrywało się artystów nie tylko zapomnianych, ale wręcz nieznanych ze swego wrzesińskiego pochodzenia. Piszę swoje rozdziały nie bez lęku. Czuję odpowiedzialność za ważenie osiągnięć ludzi, którzy pracowali czy też nadal pracują z pasją. Ile miejsca poświęcić tej osobie, ile innej, kogo lub co ze względu na ograniczenia wydawnicze pominąć? Tak trudno o odpowiedź, bo kryteria są i płynne, i nieporównywalne. Filip Biernat: Tematy, którymi się zajmuję, dotyczą przede wszystkim okresu PRL-u. To historia największych zakładów przemysłowych, które funkcjonowały lub działają nadal na terenie powiatu wrzesińskiego. Do tego od kilku lat badam dzieje opozycji demokratycznej, dlatego artykuł mojego autorstwa również znajdzie się w książce. Poza tym zaproponowałem, by w książce znalazła się historia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa. Przedstawię także losy żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli na terenie powiatu wrzesińskiego. Kilka zagadnień obejmie także okres III RP, to m.in.: historia prasy lokalnej, organizacje pozarządowe oraz największe zakłady pracy. Z mojej strony możecie państwo spodziewać się ciekawego ujęcia w oparciu o fakty.

Michał Brzostowicz: Do książki zgłosiłem cztery teksty. W najdłuższym i najważniejszym przedstawiam dokonania archeologii w badaniach nad najdawniejszymi dziejami ziemi wrzesińskiej. Na naszym terenie występuje wiele cennych stanowisk archeologicznych, jak np. wczesnośredniowieczne grodziska w Grzybowie, Biechowie i Spławiu, wielokulturowe osady w Obłaczkowie i Stroszkach, czy też schyłkowo paleolityczne obozowisko w Tarnowej, na którym odkryto jedne z najstarszych śladów obecności człowieka w Wielkopolsce. W pobliskiej Modlicy występuje też grodzisko ludności kultury łużyckiej, współczesne temu, które funkcjonowało w Biskupinie! Zabytki archeologiczne są nie tylko eksponatami muzealnymi, ale też cennymi źródłami historycznymi, pozwalającymi odczytać dzieje najdawniejszych społeczności. Pozostałe teksty poświęciłem trzem ważnym ośrodkom ziemi wrzesińskiej. Pierwszy z nich dotyczy Grzybowa. Tamtejszy gród, zaliczany do najważniejszych ośrodków państwa pierwszych Piastów, jest bodaj najbardziej zagadkowy z nich. Z kolei gród w Biechowie, który omawiam w następnym tekście, zapisał się w historii jako główny ośrodek pierwszej jednostki administracyjnej ziemi wrzesińskiej, mianowicie kasztelanii biechowskiej. W ostatnim tekście przybliżam historię i współczesność Miłosławia. Sebastian Mazurkiewicz: W przygotowywanej książce omawiam środowisko geograficzne i przyrodnicze powiatu: sztandarowe elementy środowiskowe ziem, które należą bądź w historii należały do powiatu, położenie geograficzne wraz ze wszystkimi mezoregionami geograficznymi, budowę geologiczną, rzeźbę terenu, występujące na naszym terenie gleby, zasoby kopalniane, strukturę hydrograficzną, klimat, przyrodę oraz formy jej ochrony. Wspólnie z Marianem Torzewskim przybliżę struktury i formy administracyjne, jakie pojawiły się w dziejach naszego regionu, przynależność administracyjną, historię powstania powiatu wrzesińskiego, podziały administracyjne i granice powiatu w różnych okresach, przywrócenie powiatu oraz obecne organy samorządowe. W rozdziale dotyczącym religii opisuję dzieje kościoła katolickiego, ewangelickiego oraz gmin żydowskich na naszym terenie oraz ich rolę w ważnych dziejowych okresach (np. kościoła katolickiego podczas kulturkampfu). W zakresie kultury opiszę sprawy ochrony dziedzictwa kulturowego, muzea (za wyjątkiem muzeum w Pyzdrach) oraz izby muzealne i regionalne, inne zbiory oraz obiekty zabytkowe na terenie powiatu. Na koniec zaprezentuję krótkie opracowania monograficzne miast północnej części powiatu wrzesińskiego: Wrześni, Targowej Górki i Nekli, a także wszystkich wsi powiatu. Robert Michał Czerniak: Przygotowywane przeze mnie fragmenty dotyczą Pyzdr. Można by rzec, że pięknego jubileuszu dwustulecia powiatu wrzesińskiego nie byłoby, gdyby nie Pyzdry. Okrojone po kongresie wiedeńskim ziemie powiatu pyzdrskiego legły u podstaw utworzonego nowego powiatu z siedzibą we Wrześni. Wkrótce Pyzdry, niegdyś jedno z czterech największych miast Wielkopolski, w wyniku nowego podziału polityczno-administracyjnego pozbawione zostały rangi stolicy ziemi pyzdrskiej i praw miejskich. Miasto Pyzdry powstało w pobliżu znajdującego się tu grodu strzegącego przeprawy na rzece Warcie. Gród stanowił jedną z głównych siedzib Przemysła I i Bolesława Pobożnego. Tu też – w nowo powstałym mieście Pyzdry – lokuje w roku 1383 swą książęcą mennicę późniejszy król Przemysł II. Podczas walki Władysława Łokietka o tron Pyzdry jako pierwsze z miast wielkopolskich opowiedziały się po jego stronie. 27 lipca 1331 roku w Pyzdrach przebywał królewicz Kazimierz Wielki, którego dzięki przytomności i odwadze mieszczan uratowano z opresji, jaką mogła być niewola lub utrata życia. W Pyzdrach król Władysław Jagiełło przyjmuje hołd lenny. To tylko niektóre fakty z dziejów miasta Pyzdry, dla którego utworzenie w roku 1957 Muzeum Regionalnego stało się potrzebą przypomnienia o jego randze i królewskim pochodzeniu.

Marian Torzewski

Roman Nowaczyk: Mój wkład dotyczy dwóch dużych rozdziałów i czterech mniejszych. Piszę o sprawach gospodarczych i społeczno-narodowych ziemiaństwa, a także o czynie zbrojnym, konspiracji, ruchu oporu od konfederacji barskiej do 1945 roku. To są wszystkie powstania, Wiosna Ludów, powstanie wielopolskie, wojna polsko-bolszewicka itd. W czterech mniejszych rozdziałach opisuję dwie gminy, które niegdyś należały do powiatu wrzesińskiego, czyli Strzałkowo oraz Żerków. Piszę też o historii wrzesińskiego harcerstwa i hufca ZHP Września. Szczególnie ciekawe w moich fragmentach będzie, wydaje mi się, ujęcie konspiracji wrzesińskiej lat 1939-1945. To jest pierwsza próba przedstawienia jej prawdziwej historii, gdyż dotychczasowe publikacje na ten temat bazowały na materiałach z lat 50-tych.


8

Aktualności

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września Określenie stanowiska: Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1 etat 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów: 1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (tj. wykształcenie budowlane, o specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej) lub 2) wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3-letni staż pracy (w tym min. 2-letni staż pracy w branży budowlanej lub administracji architektoniczno-budowlanej), 3) znajomość procesu inwestycyjnego oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności w zakresie Prawa budowlanego i administracyjnego, 4) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7) cieszy się nieposzlakowaną opinią, 8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 2. Wymagania dodatkowe: 1) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej, 2) dobra organizacja pracy, 3) umiejętność pracy w zespole, 4) rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność, 5) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, 6) wysoka kultura osobista. 3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 1) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, w tym nadzorowanie realizacji dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej, 2) koordynowanie oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonawstwa robót prowadzonych przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, 3) współpraca z projektantami na etapie przygotowywania projektów budowlanych zlecanych przez wydział, 4) współpraca z inspektorami nadzorującymi prace zlecone wykonawcom, 5) podejmowanie czynności w zakresie zgłaszania zamiaru wykonania prac odpowiednim jednostkom i instytucjom, w szczególności Wydziałowi Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 6) podejmowanie działań w zakresie realizacji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji robót budowlanych, jak również organizowanie odbiorów pogwarancyjnych, 7) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących remontów i inwestycji prowadzonych przez wydział, 8) prowadzenie ewidencji wydatków wydziałowych w ramach środków zarezerwowanych na realizację zadań nie pochodzących z dofinansowania i informowanie o bieżącym stanie ich wykorzystania. 4. Wymagane dokumenty: 1) CV, 2) list motywacyjny, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia), 6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, 7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich” do dnia 13 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116, 2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 6. Dodatkowe informacje: 1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych, 2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze, 3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni, 4) wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”, 5) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%. Starosta Wrzesiński /-/ Dionizy Jaśniewicz Września, dnia 26 września 2017 r.

6 października 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Oznakuj swój rower W październiku w naszym powiecie rusza nowy, zapowiadany wcześniej, program prewencyjny „Wrzesiński rower – bezpieczny rower”, który polegać będzie na znakowaniu rowerów w celu przeciwdziałania ich kradzieży oraz identyfikacji właściciela w przypadku odnalezienia jednośladu. Wspólnymi inicjatorami programu jest Komenda Powiatowa Policji we Wrześni i Straż Miejska we Wrześni, powiat wrzesiński oraz gminy z terenu powiatu. Znakowanie rowerów dla mieszkańców miasta i gminy Września odbywać się będzie w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Ratuszowej 1, natomiast dla mieszkańców pozostałych gmin, tj. Miłosławia, Kołaczkowa oraz Nekli na miejscowych posterunkach policji. Do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie powiatu wrzesińskiego lub

nieletni – pod warunkiem, że w znakowaniu uczestniczyć będzie rodzic lub inna osoba dorosła. Wymagany jest także dokument tożsamości, paragon lub karta gwarancyjna jednośladu. W przypadku braku tych dokumentów właściciel wypełniać będzie dodatkowe oświadczenie. Uwaga! Znakowane będą tylko te rowery, które w myśl obowiązujących przepisów, posiadają pełne wyposażenie. Uroczysta inauguracja akcji „Wrzesiński rower – bezpieczny rower” odbędzie się w czwartek, 12 października, w godz. 10-12 na wrzesińskim Rynku.

Przedstawione wtedy zostaną założenia programu oraz wytyczne do regulaminu. Pokazowo oznakowanych zostanie pięć rowerów, uprzednio wyznaczonych przez organizatorów. Znakowanie jednośladów dla mieszkańców rozpocznie się tydzień później, 19 października, po uprzednim zapisie. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Więcej informacji już wkrótce na stronach internetowych urzędów. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy! (red.)

Mieszkańcy powiatu lubią poruszać się jednośladami

Nowe stacje przy autostradzie Miejsca Obsługi Podróżnych ulokowane przy autostradzie A2 w pobliżu Wrześni wzbogaciły się niedawno o nowe stacje benzynowe.

Goście zwiedzili stację

Nie ma wątpliwości, że powiat wrzesiński przeżywa dynamiczny rozwój. Wśród ostatnich inwestycji w naszym regionie jest budowa dwóch stacji paliw BP na Miejscach Obsługi Podróż-

nego przy autostradzie A2, tuż przy Sołecznie i Gozdowie. Oficjalne otwarcie stacji odbyło się 2 października z udziałem m.in. starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza oraz bur-

mistrza Wrześni Tomasza Kałużnego i jego zastępcy Karola Nowaka. Po symbolicznym przecięciu wstęgi goście wzięli udział w krótkim zwiedzaniu nowej stacji. (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Oświata

6 października 2017

9

Mechanika i budowa maszyn - technologia maszyn

Kolejni słuchacze Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

STUDIA LICENCJACKIE

W nowym „roku akademickim” szeregi Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zasiliło 45 osób. Inauguracyjny wykład na temat samorządu terytorialnego wygłosił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNOTECHNICZNY we Wrześni STUDIA INŻYNIERSKIE

Pielęgniarstwo* rozpoczęcie studiów: 1.10.2017 Zarządzanie * rozpoczęcie studiów: luty 2018 - zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - zarządzanie logistyką - zarządzanie publiczne * Kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września, tel. kom. +48 607 615 074 BIURO REKRUTACJI: ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, tel: 62 76 79 520, email: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest stowarzyszeniem, które niedawno świętowało swoje dziesięciolecie. Działa ono jak prawdziwa wyższa uczelnia, organizując szereg wykładów, zajęć i sekcji dla swoich członków – seniorów, którzy nie mają ochoty siedzieć w domu przed telewizorem, lecz chcą pozostać aktywni i zaspokajać ciekawość świata. Mimo upływu dekady od założenia stowarzyszenia, jego członkowie nie zwalniają tempa. Z radością zain-

augurowali nowy rok akademicki, podczas uroczystości, która odbyła się 4 października we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. – Każda inauguracja roku akademickiego jest szczególnym momentem dla całej społeczności Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziś po raz jedenasty zaśpiewamy radosne Gaudeamus, inaugurując nowy rok akademicki naszej Almae Matris – mówiła Danuta Torzewska, która od czerwca piastuje funkcję prezesa WUTW.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

Prezes WUTW Danuta Torzewska

Podczas uroczystości wybrzmiał nie tylko ten studencki hymn, ale również ślubowanie, złożone przez 45 nowych członków tego stowarzyszenia. Odebrali oni symboliczne indeksy i zostali oficjalnie przyjęci do grona słuchaczy. W nowym „roku akademickim” będą mieli możliwość wzięcia udziału w ośmiu wykładach plenarnych, głoszonych przez profesorów czy podróżników, dołączenia do licznych sekcji, grup sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć językowych. Nawiązując do słów Jana Pawła II Danuta Torzewska powiedziała: – Dzielimy się z innymi tym, co mamy, a mamy radość, energię, ciekawość życia i wiedzy, chęć bycia razem z innymi. Czy się mylę? Na te słowa zabrzmiały oklaski. Licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, który wygłosił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Zdawać by się mogło, że samorządy, które towarzyszą nam od kilkudziesięciu lat wszyscy znamy i wiemy, jakie pełnią funkcję. Okazuje się natomiast, że nasza wiedza jest często dość powierzchowna – powiedział Dionizy Jaśniewicz. Szczegółowe wystąpienie z pewnością pozwoliło rozwiać wiele wątpliwości i stanowiło początek ciekawego „roku akademickiego”. Klara Skrzypczyk

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu


10

Rolnictwo

6 października 2017

ARiMR wspiera przedsiębiorczych Wielkopolan W siedzibie Targów Poznańskich 2 października odbyła się konferencja organizowana przez dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Krzysztofa Adamkiewicza.

Wyróżniony rolnik z Szamarzewa Zbigniew Czerniak (czwarty od lewej)

Przedstawione na niej zostały programy realizowane przez ARiMR oraz środki wykorzystane przez rolników w perspektywie od 2004 do 2017 roku.

Dyrektor wyróżnił sześciu rolników, którzy wykazali się dużą aktywnością w pozyskiwaniu środków unijnych – wśród nich znalazł się przedstawiciel

powiatu wrzesińskiego. Zbigniew Czerniak z Szamarzewa odebrał list gratulacyjny i drobne upominki. Monika Mikołajczak

Przekaż gospodarstwo innemu rolnikowi i weź pieniądze z PROW 2014-2020 Ruszył nabór wniosków w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Do 24 października 2017 r. można składać wnioski. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki: • jest wpisana do ewidencji producentów; • jest pełnoletnia; • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw; • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; • nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego; • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym, nadanym w placówce Poczty Polskiej. Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych

w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości czterokrotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x 120 proc.). Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest: • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa – im większe gospodarstwo, tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha – 1 pkt; 3 do 6 ha – 3 pkt.; powyżej 6 ha – 5 pkt.); • powierzchnia gospodarstwa rolnego

przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha – 3 pkt.; 5 do 10 ha – 2 pkt.; powyżej 10 ha – 1 pkt); • informacja, czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest, rolnik otrzymuje 3 pkt. Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 2 punkty. Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest to, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju, czyli 10,65 ha. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej – dla województwa wielkopolskiego to 13,56 ha. źródło: ARiMR Monika Mikołajczak

Nabór wniosków dla spółek wodnych Od 28 września do 27 października trwa nabór wniosków PROW 2014-2020 na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. O tę pomoc mogą ubiegać się: • rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych ASF (afrykańskim pomorem świń); • spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których co najmniej połowę stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

- ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią; - melioracji wodnych; - prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych należących członków spółki wodnej. Spółki wodne lub związki spółek wodnych mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje polegające na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących do zabez-

pieczenia gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Wysokość wsparcia wynosi 500 tys. zł i nie może być większa niż 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. źródło: ARiMR Monika Mikołajczak

www.wrzesnia.powiat.pl

Środki na udzielanie kredytów 29 września ARiMR przyznała współpracującym bankom środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w IV kwartale 2017 r. O kredyty inwestycyjne rolnicy mogą ubiegać się w BGŻ BNP Paribas SA, Banku Polskiej Spółdzielczości SA, SGB Bank SA, Banku Zachodnim WBK SA, Pekao SA oraz Krakowskim Banku Spółdzielczym. W roku bieżącym kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, Z – kredyty na zakup użytków rolnych, PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów. Dodatkowo studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu, którego spłatę poręczy Agencja. Kredyt

studencki jest formą pomocy materialnej państwa dla studentów, doktorantów oraz osób ubiegających się o przyjęcie na studia. Warunkiem udzielenia takiego kredytu jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25. roku życia. W przypadku, gdy osoba z terenów wiejskich zamierza ubiegać się o kredyt studencki w Banku Polskiej Spółdzielczości SA lub SGB Bank SA. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może pomóc w zabezpieczeniu takiego kredytu, udzielając bankowi poręczenia. Wnioski kredytowe można złożyć w bankach do 20 października br. źródło: ARiMR Monika Mikołajczak

Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach ARiMR udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Do 31 października 2017 r. wydłużony został termin składania wniosków. Pomoc jest przeznaczona do producenta rolnego (czyli osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej rolnikiem lub posiadaczem zwierzęcia): 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w ARiMR; 2. który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu; 3. będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem. Stawki pomocy wynoszą: 1. 1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych; 2. 2 000 zł na 1 ha powierzchni lasów; 3. maksymalnie 10 000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w którym oszacowane szkody przekraczają kwotę 1 050 zł, Pomoc, w przypadku szkód w uprawach rolnych i budynkach, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. producent

rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Powyższe pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy pomocy związanej ze szkodami w lasach. Do wniosku dołączamy: 1) kopię protokołu oszacowania szkód; 2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody. Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego; 3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis); 4) kopie polis ubezpieczeniowych upraw i budynków. źródło ARiMR Monika Mikołajczak

Rekompensaty z ARiMR Do 31 października 2017 r. wydłużony został termin na złożenie wniosków o rekompensatę za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji. Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Warunki przystąpienia do programu: • złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii do 14 sierpnia 2017 r. z informacją, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji oraz • wykonanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu bioasekuracji, tj. do 31 grudnia 2018 r. źródło ARiMR Monika Mikołajczak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Ogłoszenia

6 października 2017

11

Terminy przetargów VW

Pełna treść ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku wraz z cenami wywoławczymi i terminami wpłacania wadium znajduje się na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 640 45 38.


12

Ogłoszenia

6 października 2017

Zmiana czasu obsługi interesantów Wydziału Komunikacji Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje, że Zarządzeniem nr 22/2017 Starosty Wrzesińskiego z 1 września 2017 r. został wyznaczony odmienny od powszechnie obowiązującego w Starostwie Powiatowym czas obsługi interesantów dla Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wrzesińskim: - w Miłosławiu przy ul. Różowej 6 (budynek MCK), pon., śr., czw. godz. 10-14, wt., pt., godz. 8-12; - w Nekli przy ul. Wiosny Ludów 2b, (budynek NOK), pon., śr., czw. godz. 10-14, wt., pt. godz. 14-18; - we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 (budynek PCEZ), od poniedziałku do piątku, godz. 14-18.

W związku z tym od 1 października 2017 r. przyjmowanie interesantów w wydziale odbywa się w poniedziałki w godz. 8.30-15.30, od wtorku do piątku 7.30-14.30. Od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania starostwa, wnioski wynikające z zakresu zadań wydziału można składać w Biurze Obsługi Interesanta starostwa przy ul. Chopina 10. (red.)

www.wrzesnia.powiat.pl

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Referacie Dróg Powiatowych,

wykonującej zadania terenowe przy bieżącym

utrzymaniu dróg. Wymagania obligatoryjne: prawo jazdy kat. C+E. Kontakt pod nr. tel. (61) 640 45 40.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni zaprasza do udziału konkursach: • na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi” w ramach Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”; konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych; • „Nie daj szansy AIDS”; zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótki film o HIV”; do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Prace należy przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni do 23 października. Regulaminy konkursów dostępne na www.pssewrzesnia.pis.gov.pl.

Więcej na www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Ze względu na uszkodzenie obiektu Powiatowa Scena Kultury Zamkowa (dawny kościół ewangelicki w Miłosławiu) w wyniku niedawnej nawałnicy od 8 września 2017 roku został on

ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA. Użytkowanie mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu osób tam przebywających. Przed ponownym udostępnieniem budynku dokonane zostaną konieczne naprawy i remonty zniszczonych elementów.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich zaprasza dzieci i młodzież w roku szk. 2017/2018 na bezpłatne: warsztaty plastyczne – w poniedziałek godz. 16.00

Uszkodzeniu uległa m.in. wieża

korepetycje przedmiotowe – wtorek godz. 14.30 warsztaty j. angielskiego – w czwartek godz. 15.30 Warsztaty odbywają się w siedzibie Fundacji przy ul. Szkolnej 12 (I piętro)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłosił kolejny nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Termin naboru: 3-16 października 2017 r. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu wrzesińskiego. Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS, musi zostać spełniony jednocześnie co najmniej jeden z priorytetów ministra i jeden priorytet rezerwy z KFS. Priorytety przyjęte przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 rok: 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowa-

nych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. W przypadku priorytetu „2” źródłem analiz, do których należy się odnieść jest Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych lub Barometr zawodów. Priorytety przyjęte przez Radę Rynku Pracy na 2017 rok: 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia; 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych; 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, tel. 61 640 35 47. Druki wniosków dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy www. pupwrzesnia.pl, w zakładce dla pracodawców. Zachęcamy do składania wniosków. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Eugeniusz Wiśniewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Ogłoszenia

6 października 2017

47 milionów czeka na wielkopolskich przedsiębiorców! 27 września Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnie rozpoczęła realizację Inicjatywy JEREMIE2. W ramach projektu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o unijne pożyczki. W ofercie dla firm znajdują się produkty pożyczkowe z atrakcyjnym oprocentowaniem – od 1,23%. Jest ono niezmienne przez cały okres spłaty, a przedsiębiorca nie ponosi dodatkowych opłat i prowizji związanych z rozpatrzeniem wniosku. Nowością jest fakt, że od przedsiębiorców nie jest wymagany wkład własny. Główne zasady pozostają bez zmian. Ma być szybko, tanio i pomyślnie dla firm, a wszystko to przyczyni się do rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw. Oferta WARP: - pożyczka dla początkujących w biznesie: START – oprocentowanie gwarantowane 1,83%,

- pożyczka dla mikroprzedsiębiorców oraz firm inwestujących w przedsięwzięcia realizowane w ramach Inteligentnych Specjalizacji lub Wiejskich obszarów funkcjonalnych: RAZ, DWA, TRZY – oprocentowanie gwarantowane 1,23%, - pożyczka dla doświadczonych w biznesie: STANDARD – oprocentowanie od 2,43%.

Więcej informacji oraz formularz kontaktowy i generator wniosków dostępne są na stronie www.warp. org.pl. WARP Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, Fundusz Pożyczkowy, obsługa klienta: od 8 do 16, tel. +48 61 65 06 363, e-mail: fundusz@ warp.org.pl. WIZPiFE

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I PRACODAWCY! Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań w ramach: - przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, - zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Wniosek wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni ul. Wojska Polskiego 2. Wnioski należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl w zakładce: dla pracodawców i przedsiębiorców – druki i formularze do pobrania (zwrot kosztów wyposażenia) oraz dla bezrobotnych i poszukujących pracy – druki i formularze do pobrania (dotacje). Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 lub telefonicznie 61 640 35 36. Serdecznie zapraszamy do współpracy. PUP we Wrześni

13

Pracodawco, przedsiębiorco! Zatrudnij młodego pracownika do 30-go roku życia i skorzystaj przez rok z refundacji części kosztów poniesionych na jego wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne! Uzyskaj nawet do 27 600 zł! Nabór wniosków prowadzi Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni do wyczerpania posiadanych środków finansowych, zaplanowanych na realizację ww. formy wsparcia w 2017 i 2018 roku. W związku z koniecznością wypłaty ostatniej refundacji najpóźniej do 31.12.2018 r. wnioski dotyczące organizacji tej formy aktywizacji w 2018 r. powinny być składane w ramach niniejszego naboru. W ramach tej formy aktywizacji pracodawca lub przedsiębiorca zawiera umowę z PUP na co najmniej 24 miesiące, na podstawie której zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osoby bezrobotnej do 30-go roku życia i uzyskuje przez pierwsze 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na jej wynagrodzenia, nagrody w maksymalnej kwocie 1 950 zł miesięcznie oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy lub przedsiębiorcy w wysokości 352,17 zł – według deklaracji w ZUS na poziomie 18,06%. Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotne-

go przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez kolejne 12 miesięcy po jej zakończeniu. Pracodawca lub przedsiębiorca, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie może być beneficjentem tej formy aktywizacji. Osoba bezrobotna, która została skierowana na tę formę aktywizacji ma możliwość podjęcia i utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 2 lat. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, tel. 61 640 35 55. Druki wniosków dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy www.pupwrzesnia.pl, w zakładce dla pracodawców. Zachęcamy do składania wniosków! Rok 2017 jest ostatnią szansą na złożenie wniosku o refundację i skorzystanie z tej formy pomocy przez pracodawców i osoby bezrobotne! dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Eugeniusz Wiśniewski


14

Gminy

Zlot Szkół Reymontowskich W dniach 22-24 września w Zawidzu Kościelnym odbył się XXI Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Katarzyna Kuchowicz, Kornelia Tomczak, Bartłomiej Podlewski. fragment noweli Śmierć. Prezentacje zostały bardzo wysoko ocenione przez jury: Gaja zwyciężyła i w nagrodę w maju 2018 wyjedzie do Kanady, Zuzanna zajęła drugie miejsce. Uczennice pracowały pod kierunkiem Joanny Wojciuch. Joanna Wojciuch

fot. arch. prywatne

Najważniejszym wydarzeniem zlotu był XIII Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”. Szkołę reprezentowały dwie uczennice: Gaja Szatkowska w kategorii szkół podstawowych i Zuzanna Durmens w kategorii gimnazjum. Gaja recytowała fragment noweli W pruskiej szkole a Zuzanna

Pamiątkowe zdjęcie z Emilią Krakowską

6 października 2017

Klika ratownika Pod takim hasłem Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” we Wszemborzu 30 września zorganizowało warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla osób dorosłych i dzieci. Warsztaty poprowadził Grzegorz Zaworski, który w bardzo obrazowy i przystępny sposób omówił zagadnienia związane z zasadami postępowania w różnych przypadkach zagrożenia życia. Szczegółowo omówiona została resuscytacja u dorosłego, dziecka i niemowlaka, a uczestnicy warsztatów w trakcie ćwiczeń na fantomie mogli się przekonać w praktyce, że jest to dość ciężka fizyczna praca. Udział w warsztatach pomógł zrozumieć osobom dorosłym i dzieciom, jak ważna jest pomoc drugiej osobie niezależnie od wzrostu i wieku. Nie zabrakło również zajęć integracyjnych, plastycznych i sportowych, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek. Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Kołaczkowo. Iwona Waszak

www.wrzesnia.powiat.pl


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

6 października 2017

Wyjątkowy turniej Trzynastoosobowa drużyna parataekwondo 30 września udała się do Legionowa na IV Ogólnopolski Turniej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Taekwondo Olimpijskim. fot. arch. prywatne

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40

Taekwondo Olimpijskie osób z niepełnosprawnością wyraźnie się rozwija, przybywa nowych klubów i zawodników

Gospodarzem zawodów pod patronatem Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego była Legionowska Akademia Sportów Walki. Prócz naszych podopiecznych wystąpili również zawodnicy z Legionowa, Lublina i Krasnegostawu. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni na zawodach reprezentują również barwy wrzesińskiego UKS Tiger Team.

Nasi zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach. W poomsae dowolnym (układzie formalnym w dowolnej interpretacji) zajęliśmy: cztery trzecie miejsca, cztery drugie miejsca oraz dwa pierwsze. W konkurencji ap-chagi (wielokrotne kopnięcia na czas) trójka zawodników zajęła trzecie miejsce, natomiast jedna zawodniczka pierwsze. Uczestnicy po-

dzieleni byli na kategorie pod względem wieku oraz stopnia niepełnosprawności. Indywidualne osiągnięcia zawodników złożyły się na sukces całej ekipy – zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej! Zadanie publiczne zostało dofinansowane z budżetu powiatu wrzesińskiego. Sebastian Szygenda

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Dwutygodnik oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Mateusz Maserak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

Nakład: 9 000 egzemplarzy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Kadry tel. 61 640 44 90

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

15

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne


*Bezpłatne badanie mammograficzne skierowane jest do wszystkich pań w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie poddały się profilaktycznym badaniom mammograficznym refundowanym przez NFZ. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz aktualnego ubezpieczenia. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badania odpłatnie w cenie 80 zł.

Biuletyn nr 254, październik 2017  
Biuletyn nr 254, październik 2017  
Advertisement