Page 1

w numerze: Budynek nie do rozbiórki, lecz na sprzedaż

73 miliony

pozyskane na kształcenie zawodowe

s. 2 Konkurs na dyrektora

s. 5

Nieruchomości

na sprzedaż s. 10-11

Powiat wrzesiński podpisał umowę z Zarządem Województwa o dofinansowanie dwóch projektów. Dzięki temu powstanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz rozbudowane zostanie Centrum Oświatowe we Wrześni.

Już wkrótce: Festiwal Zgrzytowisko 18-19 sierpnia, Bugaj

Więcej na stronie 5 Moment podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim

Święto policji

s. 16 Turniej wojów 19-20 sierpnia, Grzybowo

Podczas uroczystych obchodów Święta Policji czterech mundurowych oraz jedna pracownica cywilna zostali wyróżnieni statuetkami starosty wrzesińskiego. W tym roku przypada 98. rocznica powołania Policji Państwowej. Data dzienna tego wydarzenia – 24 lipca, od ponad dwudziestu lat obchodzona jest jako Święto Policji. Wrzesińscy policjanci obchody dnia swojej służby zaplanowali na 21 lipca. Rozpoczęła je msza w kościele św. Królowej Jadwigi, po której funkcjonariusze udali się na wrzesiński cmentarz parafialny, by złożyć kwiaty pod Pomnikiem ku Czci Pomordowanych Policjantów. Okolicznościową wiązankę wraz z policjantami złożył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Następnie w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa zaplanowano Na cmentarzu funkcjonariusze oddali hołd pomordowanym policjantom

uroczystą zbiórkę z udziałem samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, duchowieństwa i innych gości. Tradycyjnie Święto Policji było okazją do odznaczeń, wyróżnień i awansów. Srebrny Krzyż Zasługi za długoletnią służbę odebrał asp. szt. Artur Kubiak, zaś Brązowy Krzyż Zasługi – podinsp. Paweł Marciniak. Wręczono też Brązową Odznakę Zasłużonego Policjanta, która przypadła asp. szt. Krzysztofowi Szcześniakowi. Ponadto sześciu policjantów odebrało odznaczenia związków zawodowych. dok. na s. 9

s. 16 Dożynki powiatowe 3 września, Pyzdry

s. 6,7


2

Informacje

Strażakom

z podziękowaniem Niedawny pożar w szpitalu powiatowym potwierdził sprawne działanie zarówno zawodowych strażaków, jak i ochotników z naszego regionu. Niespełna miesiąc po tym zdarzeniu starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz spotkał się z uczestnikami akcji, by osobiście im podziękować. Przypomnijmy: pożar wybuchł 20 czerwca w piwnicy szpitala powiatowego, dokładniej w pomieszczeniu, gdzie znajduje się urządzenie służące podtrzymywaniu zasilania w przypadku awarii. Na miejsce skierowanych zostało siedem zastępów z wrzesińskiej komendy powiatowej oraz z okolicznych jednostek ochotniczych. Podsumowania akcji podczas spotkania w starostwie powiatowym 18 lipca dokonał zastępca komendanta powiatowego PSP bryg. Damian Jankowiak: – Paliło się w pomieszczeniu, gdzie są m.in. dwa UPS-y, bateria do akumulatorów i dwie szafy elektryczne. Dowódcą akcji był Łukasz Michalak – stwierdził Damian Jankowiak. – Nie wprowadziliśmy ani wody, ani proszku gaśniczego, a wyłącznie podręczny sprzęt gaśniczy, co zminimalizowało straty. W pomieszczeniu było duże stężenie dymu i tlenku węgla, które systematycznie spadało w trakcie działań. Bardzo dobrze wykorzystana kurtyna dymowa ograniczyła rozprzestrzenianie się dymu na obiekt szpitalny – powiedział. Poniesione straty to, jak poinformował prezes szpitala Zbyszko Przybylski, ok. 100 tys, zł, co jest kwotą w tym

przypadku stosunkowo niewielką. Najważniejsze jednak było życie i zdrowie pacjentów szpitala i kwestia ich ewentualnej ewakuacji. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak dramatyczna mogła być to sytuacja. Nawet przy opanowaniu pożaru, gdybyśmy musieli ewakuować ponad setkę pacjentów, gdzie część jest podłączona do różnych urządzeń – byłby to niewyobrażalny problem – podkreślił starosta. – Stąd też to nasze dzisiejsze spotkanie i podziękowanie. 30 uczestnikom strażackiej akcji w szpitalu – zawodowcom z Komendy Powiatowej PSP oraz ochotnikom z Kaczanowa, Gozdowa i Węgierek, starosta wrzesiński wręczył listy gratulacyjne i symboliczne powiatowe upominki. – Trzymamy kciuki za waszą codzienną służbę, za waszą karierę jako strażaków, zarówno ochotniczych, jak i zawodowych z ogromnym podziękowaniem za to, co się stało, a raczej bardziej za to, co się mogło stać, a czego udało się dzięki wam uniknąć – powiedział starosta. Odbierając gratulacje, dowódca akcji aspirant Łukasz Michalak żartował: – Mam nadzieję, że do szpitala już więcej nie pojedziemy. Klara Skrzypczyk

Druhom dziękował starosta Dionizy Jaśniewicz oraz prezes szpitala Zbyszko Przybylski

28 lipca 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Paweł Guzik – 502 690 543, Maria Taciak – 500 432 326, Mirosław Balicki – 505 175 586, Bogdan Kruk – 604 528 485, Stefan Tomczak – 605 071 705, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Rafał Zięty – 606 607 306. Małgorzata Cichacka – 510 424 184, Józef Szafarek – 661 968 946, Wykaz dyżurów radnych znajduje się na http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Budynek byłych koszar nie do rozbiórki, lecz na sprzedaż! Wielkopolski Konserwator Zabytków odmówił w kwietniu tego roku udzielenia zgody na rozbiórkę budynku bloku żołnierskiego w zespole koszar – położonego we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki. W związku z takim rozstrzygnięciem Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął na początku czerwca decyzję o ponownym wszczęciu procedury zmierzającej do ponownej wyceny, a następnie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej tym budynkiem. Nieprawdziwe są zatem pojawiające się w obiegu publicznym informacje, że konserwator zabytków jeszcze nie zdecydował o rozbiórce. Postępowanie to zostało zakończone. Budynek ten, mimo że nie jest zabytkiem, położony jest w strefie ochrony konserwatora i każda zmiana w strukturze zewnętrznej budynku wymaga jego zgody. Wobec odmowy wyrażenia zgody na rozbiórkę – od takiego zamysłu już dawno odstąpiono. Zarząd Powiatu występując do konserwatora miał na uwadze brak możliwości wykorzystania nieruchomości na cele własne powiatu. Również gmina Września nie była zainteresowana przejęciem obiektu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest ona przeznaczona tylko pod tereny o funkcji usługowo-handlowej i produkcyjnej, a takiej powiat nie prowadzi. Ponad-

W tym budynku niegdyś mieścił się Meramont

to z uwagi na konieczność ponoszenia kosztów związanych z jej bieżącym utrzymaniem oraz zapobieganiem degradacji uzasadnione było podjęcie wyżej wskazanych działań. Po kilku latach przeprowadzania przetargów, jest to kolejna próba

zmierzająca do sprzedaży tej nieruchomości. Obecnie trwa procedura ustalenia wartości całej nieruchomości, po jej dokonaniu Zarząd Powiatu poweźmie kroki w celu jej sprzedaży, a nie rozbiórki. WGKiN

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wrzesińskim: - w Miłosławiu przy ul. Różowej 6 (budynek MCK), pon., śr., czw. godz. 10-14, wt., pt., godz. 8-12; - w Nekli przy ul. Wiosny Ludów 2b, (budynek NOK), pon., śr., czw. godz. 10-14, wt., pt. godz. 14-18; - we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 (budynek PCEZ), od poniedziałku do piątku, godz. 14-18. Więcej na www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Powierzchnia działki to 4 514 m2, a powierzchnia użytkowa czterokondygnacyjnego budynku 4 439 m2


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

28 lipca 2017

Sesja Rady Powiatu Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się 6 lipca, radni nie tylko podjęli siedem uchwał i wysłuchali sprawozdania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za ubiegły rok, ale mieli też okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu – wręczeniu tytułu Człowiek Roku 2016. Podczas obrad starosta wrzesiński poinformował, że prezes szpitala Zbyszko Przybylski złożył rezygnację, która nie została jednak przyjęta przez Radę Nadzorczą.

3

Na Leśnej zgodnie z planem Trwa termomodernizacja byłego biurowca SIWL-u, gdzie swoją siedzibę będą miały Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Podczas wizji lokalnej sprawdzano postępy prac – wszystko przebiega planowo.

Radni podczas sesji podejmowali uchwały dotyczące oświaty

Od kilku lat Fundacja Dzieci Wrzesińskich przeprowadza plebiscyt Człowiek Roku. Tytuł ten tradycyjnie wręczany jest podczas sesji Rady Powiatu. W tym roku do grona laureatów dołączyła Marianna Okoniewska – prezeska Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni. Lilla Pylak, prezeska FDW, uzasadniając wybór, opowiadała o ogromnych zasługach pani Marianny dla osób starszych z terenu powiatu. Obecnie w Związku zrzeszonych jest ponad 1200 osób. Laureatka jest organizatorką wielu wycieczek i wydarzeń, w których przez lata działania związku wzięły udział tysiące osób. Ma-

rianna Okoniewska ze wzruszeniem dziękowała i przyjmowała kolejne kwiaty i gratulacje, podkreślała też świetną współpracę z lokalnym środowiskiem i samorządem. – Pracuje mi się bardzo dobrze w tej organizacji i cieszę się, że to znalazło uznanie. Czy dalej będę pracować? Lata lecą, pożyjemy – zobaczymy – mówiła. W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdań z działań zarządu, który m.in. wskazał kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego. – Chciałbym poinformować, że zarząd otrzymał absolutorium, a prezes Przybylski złożył rezygnację z funkcji, natomiast nie została ona przyjęta. Przez następny rok, do czerw-

Marianna Okoniewska od wielu lat działa na rzecz seniorów z powiatu

ca 2018, będzie on pełnił tę funkcję. Nie jest to stanowisko łatwe, jest wiele problemów związanych z kierowaniem placówką – oznajmił starosta Dionizy Jaśniewicz. Radni przyjęli też przez aklamację apel do marszałka Sejmu w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Rada podjęła uchwały: w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży; trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy uczniom szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym; rozpatrzono skargę na działania starosty wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcącego w Nekli, (skargę odrzucono); wyrażono zgodę na realizację projektów Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego z funduszy unijnych. Zmieniono także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 2017-2027 i zaakceptowano zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok. Podczas sesji sprawozdanie za ubiegły rok przedstawił Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawia. Na koniec 2016 w PUP zarejestrowanych było 2 062 bezrobotnych, w tym 1 345 kobiet i 717 mężczyzn. Z kolei na koniec czerwca 2017 bezrobotnych było 1 357. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 5,1% (dane z końca maja 2017). PUP zorganizował 56 giełd pracy i dysponował 3 921 ofertami pracy. Zaktywizowano 1224 bezrobotnych. (red.)

Budynek pełniący niegdyś funkcję biurowca wrzesińskiej Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów, zlokalizowany przy ulicy Leśnej we Wrześni, został przejęty przez powiat w 2015 roku. Pierwsze prace rozpoczęły się w zeszłym roku, zaś trzy miesiące temu – faktyczny remont. Nieruchomość jest przystosowywana na potrzeby oświatowe – po zakończeniu modernizacji swoją siedzibę będą tam miały Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Podczas wizji lokalnej 11 lipca starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich sprawdzał, jak postępują prace. Wizyta rozpoczęła się od oględzin dachu, gdzie zamontowanych zostanie 60 paneli fotowoltaicznych, które częściowo posłużą do zasilenia oświetlenia we-

budynku, szczegółowo omawiając przeprowadzane prace. W całości wykonano już okablowanie instalacji elektrycznej. W poszczególnych pomieszczeniach następuje teraz tynkowanie i szpachlowanie ścian oraz wylewanie posadzek. Stare okna zostały zdemontowane. Nowe zostaną zamontowane w przyszłym tygodniu. Cały budynek będzie ocieplony – w tym zakresie wykonano już ok. 15% robót. Bardzo intensywnie przeprowadzane są prace na zewnątrz budynku, gdzie wykonywane są odwierty na potrzeby ekologicznej pompy ciepła. 36 odwiertów, każdy na głębokość 100 m pozwoli na poprowadzenie energii z gruntu do kotłowni, skąd ciepło będzie rozprowadzane na cały budynek. Co ważne, pompa posłuży również do ogrzewania wody. Termomodernizacja budynku przy

Prace przy montażu pompy ciepła

wnątrz budynku. – Zapotrzebowanie na moc dla całego budynku wynosi 105 kW. 15 kW będzie pochodzić właśnie z fotowoltaiki – tłumaczy Mirosław Remienica z wydziału inwestycji. Kierownik budowy oprowadził przedstawicieli powiatu po całym

Leśnej jest na półmetku. Roboty budowlane mają się zakończyć do 15 listopada, zaś całość zadania – do końca roku. – Jak na razie budowa przebiega bez przeszkód – podsumowuje Mirosław Remienica. Klara Skrzypczyk


4

28 lipca 2017

Ogłoszenia

www.wrzesnia.powiat.pl

WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNOTECHNICZNY we Wrześni STUDIA INŻYNIERSKIE Mechanika i budowa maszyn - technologia maszyn

STUDIA LICENCJACKIE Pielęgniarstwo* rozpoczęcie studiów: 1.10.2017 Zarządzanie * rozpoczęcie studiów: luty 2018 - zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - zarządzanie logistyką - zarządzanie publiczne * Kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września tel. kom. +48 607 615 074 BIURO REKRUTACJI: ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, tel: 62 76 79 520, email: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 26.07.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam że w dniu 26 lipca 2017 r. została wydana decyzja nr 589/2017, znak: WB.6740.409.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+714,50 na działkach oznaczonych nr ewid.: 180/1, 47/9, 39, 37/1, 37/2, 41/2, 41/1, 47/2, 47/8, 47/3, 42/3, 42/2, 47/4, 41/3, 47/5, 45/2, 45/1, 47/6, 48/2, 48/3, 47/11, 51/2, 51/3, 50/1, 53/7, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski. Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32. Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

STAROSTA WRZESIŃSKI zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 13 lipca 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej we Wrześni, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 3776/5, 3776/6 i 3776/8 o łącznej powierzchni 0,5976 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00046612/1. Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147), Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27 lipca 2017 r. do dnia 17 sierpnia 2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrąbczynkowskich Holendrach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej. Lp

Położenie

Ozn. księgi wieczystej

Oznaczenie wg. ewidencji gruntów

Powierzchnia działki w m2

Wartość nieruchomości w zł

Przeznaczenie w Mpzp

1.

Wrąbczynkowskie Holendry

KN1S/00020588/9

386/1

710

51 000,00*

Brak planu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147), nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. * zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz.710 )

z up. Burmistrza Sekretarz Pyzdr Wioletta Topór-Mench


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Oświata

28 lipca 2017

5

cd. ze s.1

Konkurs na dyrektora ZSTiO 27 lipca w Starostwie Powiatowym we Wrześni odbyło się postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

73 miliony pozyskane na kształcenie zawodowe Pokaźna kwota w wysokości 73 mln złotych pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i stanowi dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez powiat wrzesiński, a związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 10 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a jej sygnatariuszami byli marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

fikowanej kadry, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej i mechanicznej. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przyznał, że wprawdzie najważniejszym partnerem strefy aktywności jest firma Volkswagen, jednak chęć korzystania z powiatowej oferty kształcenia zawodowego wyraziło już dużo więcej przedsiębiorstw: – Mamy podpisanych ponad 30 listów intencyjnych z firmami, które znając założenia tego projektu, gotowe są z nami współpracować. Starosta zaznaczył, że przy-

obróbki plastycznej, elektroniki i elektrotechniki czy programowania systemów mechatronicznych. Zupełnie od zera natomiast, w położonych nieopodal Wrześni Grzymysławicach (w bezpośrednim sąsiedztwie strefy) powstanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, gdzie na ponad 5 000 m² znajdą się pracownie do szkoleń teoretycznych i praktycznych wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt używany na co dzień w firmach w naszym regionie.

fot. Anna Tess Gołębiowska

Rok szkolny 2017/2018 w ZSTiO otworzy nowy dyrektor

Jest to drugie postępowanie, ponieważ pierwsze zostało unieważnione. Do konkursu przystąpiło troje kandydatów: Aldona Staszak – nauczycielka matematyki w ZSTiO, Damian Hoffmann – nauczyciel historii w tejże szkole, obecnie wydelegowany do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, gdzie pełni funkcję wizytatora oraz Marcin Wojciechowski – anglista w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu. Komisja konkursowa wyłoniła kandydaturę Damiana Hoffmanna. W następnej kolejności Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zatwierdza wynik konkursu i powierza pełnienie funkcji dyrektora Damian Hoffmann szkoły. (red.)

Szabla dla cechmistrza Marian Gawron – starszy Cechu Rzemiosł Różnych – został uhonorowany Szablą Kilińskiego. To wyjątkowe wyróżnienie przyznano za wybitny wkład w rozwój rzemiosła.

Marian Gawron

Laureat prowadzi Zakład Mechaniki Maszyn Biurowych. Cechem przewodzi już piątą kadencję, a z samą organizacją związany jest prawie 50 lat (od 1968). W Cechu zrzeszonych jest obecnie 216 członków. W swoich działaniach wrzesińska organizacja stawia na solidne, podparte licznymi praktykami, kształcenie zawodowe dobrych rzemieślników, których wciąż brakuje na rynku pracy. Szabla Kilińskiego jest najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym w kraju. Nadaje ją kapituła składająca się z członków Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. (red.)

Delegacja powiatu wraz z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem (w środku)

Marek Woźniak podkreślił znaczenie podpisanych porozumień, dodając, że przyniosą one istotne zmiany. – To niebagatelna kwota 73 mln zł dla powiatu wrzesińskiego na bardzo istotne przedsięwzięcie związane ze szkolnictwem zawodowym – powiedział Marek Woźniak. – Nie ma co ukrywać, że projekt wiąże się w jakiś sposób z powstaniem fabryki Volkswagena pod Wrześnią, co spowodowało duże zapotrzebowanie na nowoczesne kształcenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w nowoczesnych technologiach – stwierdził marszałek, dodając przy tym, że w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej nie tylko niemiecki gigant samochodowy potrzebuje wykwali-

gotowywany projekt jest unikalny na skalę europejską i będzie ściśle odpowiadać potrzebom współczesnego rynku pracy. Obejmuje on modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego oraz budowę i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Plany dotyczące Centrum Oświatowego, wsparte kwotą ponad 27,5 mln zł (95% wydatków kwalifikowanych), obejmują budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, modernizację dwóch wrzesińskich burs oraz modernizację Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie powstaną zupełnie nowe pracownie, m.in. automatyki

W Centrum możliwe będą szkolenia chociażby z programowania sterowników, hydrauliki i pneumatyki czy robotyki. – Wartość całego tego projektu to blisko 48 mln zł – powiedział Dionizy Jaśniewicz. Dofinansowanie w ramach właśnie podpisanej umowy wyniosło ponad 45,5 mln zł (również 95% kosztów kwalifikowanych). – Centrum będzie pracowało, żyło, tym bardziej że odpowiada na zapotrzebowanie całego spektrum rynku – od kształcenia młodzieży poprzez kształcenie osób pracujących, poszukujących pracy i zmieniających kwalifikacje – zapowiedział starosta wrzesiński. Klara Skrzypczyk

Dyżury terapeuty uzależnień Od lipca 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30-17.30 pełniony będzie dyżur terapeuty uzależnień Natalii Gieburowskiej. Konsultacje z terapeutą odbywają się bezpłatnie. Z pomocy mogą skorzystać osoby borykające się z uzależnieniem oraz ich rodziny.

Wizualizacja Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii


6

28 lipca 2017

Sprawy społeczne

www.wrzesnia.powiat.pl

Codzienność pełna nadziei Koło Polskiego Związku Niewidomych we Wrześni powstało 60 lat temu. Z tej okazji związkowcy przyznali swoje odznaczenia. Członkowie i przyjaciele wrzesińskiego koła działającego na rzecz niewidomych i słabowidzących zgromadzili się 6 lipca w sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, by wspólnie świętować okrągły jubileusz. – Cieszę się, że przybyliście – witała gości prezes zarządu Irena Nowicka. Rzeczywiście, uroczystość była wyraźnym powodem do radości dla członków i przyjaciół koła PZN. Podczas pełnego serdeczności spotkania jego uczestnicy wysłuchali krótkiej historii koła we Wrześni: Polski Związek Niewidomych jest najstarszą organizacją działającą na rzecz niedowidzących – istnieje od 1951 roku. Koło we Wrześni, będące jednym z 30 kół terenowych okręgu wielkopolskiego, zostało założone w 1957 roku przez Władysława Grabowskiego, który pełnił również funkcję pierwszego prezesa. Biuro zarządu znajdowało się wówczas

Członkowie koła są bardzo zżyci ze sobą

w jego domu. Siedziba zmieniała się przez lata, a obecnie mieści się przy ul. Chopina 9. Największy rozkwit działalności przypada na lata 90-te, kiedy to Polski Związek Niewidomych dzięki dostępnym środkom finansowym udzielał niepełnosprawnym dotacji na zakup potrzebnego sprzętu. Wówczas we wrzesińskich strukturach było 150 osób. Aktualnie jest ich 80. Związek zrzesza osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, udzielając porad i niosąc pomoc w wypełnianiu druków urzędowych czy zeznań podatkowych. Ponadto członkowie koła spotykają się na piknikach, spotkaniach świątecznych i integracyjnych. Obchody jubileuszu wrzesińskiego koła skupiającego niewidomych i słabowidzących były okazją do wręczenia odznaczeń. Złotą odznaką honorową PZN wyróżniono Krysty-

nę Nowak i Bronisława Pawlaka, zaś srebrną – Kazimierę Hałas i Zdzisława Czecha. Przyznano również okolicznościowe statuetki, które za wieloletnią pracę otrzymała m.in. Irena Nowicka, a także odznaki „Przyjaciel Niewidomych” za zaangażowanie na rzecz niewidomych i słabowidzących. Taką odznaką doceniono starostę wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza. Reprezentująca go asystentka Joanna Musiałkiewicz przekazała w jego imieniu życzenia i gratulacje: – Zaangażowanie i bezinteresowna chęć czynienia dobra dla drugiego człowieka zasługują na wyróżnienie i uznanie. Organizacja szeregu inicjatyw prospołecznych, kulturalnych i turystycznych sprawia, że codzienność osób niewidomych i słabowidzących jest wzbogacona i pełna nadziei – usłyszeli zgromadzeni na spotkaniu. Klara Skrzypczyk

pracy rolnika. – Obecnie rolnik musi być i przedsiębiorcą, i dobrym ekonomistą, i handlowcem. Przede wszystkim musi jednak kochać swój zawód – mówi pani Elżbieta. Takim rolnikiem jest jej mąż Roman, na którym spoczywa większość zadań związanych z uprawą ziemi. Świtkowie w 1989 roku przejęli 28-hektarowe gospodarstwo od rodziców pana Romana. Aktualnie na ponad 200 ha własnych i dzierżawionych gruntów uprawiają głównie pszenicę, rzepak, buraki i kukurydzę. Pracy jest dużo, lecz zawsze wspierały ich córki – Katarzyna, Magdalena i najmłodsza Patrycja, która wraz z mężem Waldemarem, kontynuuje rodzinne tradycje rolnicze, powoli przejmując od rodziców coraz więcej obowiązków. Świtkowie przez lata dostosowywali gospodarstwo do aktualnych warunków. Ciągle rozszerzali też działalność, budo-

wali nowe obiekty gospodarcze i uzupełniali park maszynowy. Część sprzętu zakupiona została z środków unijnych. Nie obyłoby się to bez porządku w dokumentach, o który dba pani Elżbieta. Starościnie tegorocznych dożynek trudno usiedzieć w miejscu. Kiedyś przez dekadę prowadziła w Miłosławiu tradycyjną piekarnię. Teraz jest skarbniczką pałczyńskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Nawet w czasie upału chętnie pracuje w ogrodzie, bo – jak przyznaje – kocha wieś. – Gdy jadę do dużego miasta, wracam chora, tam wszystko jest pod dyktando – mówi. Sielankowa okolica i piękny stary dom, w którym mieszka, dają jej spokój. Odpoczynek znajduje też na krótkim urlopie, choć jedynie tygodniowym, bo jak tu dłużej wytrzymać bez doglądania pola? Klara Skrzypczyk

Starostowie dożynek Starostami tegorocznych Dożynek Powiatowych zostali Roman Wrzaskowski z Wrąbczynkowskich Holendrów oraz Elżbieta Świtek z Pałczyna. We Wrąbczynkowskich Holendrach (gmina Pyzdry), położonych w malowniczym otoczeniu Puszczy Pyzdrskiej, mieszka starosta tegorocznych dożynek powiatowych Roman Wrzaskowski, który wraz z żoną Ewą prowadzi swoje gospodarstwo. Na 24 ha ziemi uprawiają głównie owies i żyto. Roman Wrzaskowski przyznaje, że okoliczne gleby cechują się słabą jakością, stąd gospodarze nie

ograniczają się wyłącznie do produkcji roślinnej. Główną gałęzią ich działalności jest obecnie towarowa produkcja gęsi – w tej chwili mają stado liczące 4,5 tys. sztuk tego drobiu. – To mała produkcja – twierdzi Roman Wrzaskowski. Jak mówi pan Roman, jego dzieci – 11-letni Aleksander i 8-letnia Kasia raczej nie zajmą się w przyszłości rolnictwem, choć sam gospodarz dawniej

Roman Wrzaskowski

nie przypuszczał, że zostanie rolnikiem. Zainteresowanie obsługą sprzętu czy pracą ze zwierzętami towarzyszyło mu wprawdzie od zawsze, ale to zbieg okoliczności zadecydował, że przejął rodzinne gospodarstwo. Gęsi hodowali już jego rodzice, od małego wiedział więc już, jak trudne jest to zadanie. Dzień gospodarza rozpoczyna się bardzo wcześnie – wstaje między 5 a 6 rano i od razu zagląda do stada – sprawdza, czy żadna z gęsi nie wykazuje oznak jakiejś choroby, uzupełnia podściółkę i zbiorniki paszowe. Później rusza do prac polowych. W sezonie, gdy prac jest bardzo dużo, wsparciem służy rodzeństwo i kuzynostwo. Zadań nie brakuje. – Przy żywej produkcji trzeba pracować od poniedziałku do niedzieli, 365 dni w roku – mówi. Z uśmiechem przyznaje jednak, że rolnictwo jest jego pasją, a satysfakcja rekompensuje małą ilość wolnego czasu. W nielicznych chwilach wytchnienia Wrzaskowscy chętnie zapraszają krewnych na rodzinne spotkania. Sam starosta dożynkowy angażuje się w sprawy okolicy, zasiadając w Radzie Sołeckiej, choć – jak mówi skromnie – opiera się po prostu na zwykłej dbałości o wieś. Zapytany o dożynki, Roman Wrzaskowski podkreśla: – Są świętem rolników, ukoronowaniem ich codziennych trudów i obowiązków. Funkcję starosty dożynkowego, którą uważa za zaszczytną, będzie pełnił po raz pierwszy. Dla Elżbiety Świtek z Pałczyna (gmina Miłosław) to nie pierwszyzna – kiedyś już była starościną na dożynkach gminnych. Dla niej również ta rola stanowi pewne wyróżnienie, zaś same dożynki uważa za podziękowanie za zebrane plony i podsumowanie

Elżbieta Świtek


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Dożynki powiatowe

28 lipca 2017

7

Zapraszamy na święto plonów Jestem z miasta, Włosy, Dzieci, Kiler, Koniec i Co ty tutaj robisz – któż nie zna tych hitów Elektrycznych Gitar? Będzie można usłyszeć je na żywo już w niedzielę, 3 września o 19 na rynku w Pyzdrach, podczas Dożynek Powiatowych. Święto plonów rozpocznie dziękczynna msza święta w kościele farnym w Pyzdrach. Po nabożeństwie korowód z wieńcem powiatowym i gminnymi przejdzie na zabytkowy rynek, gdzie rozpoczną się główne uroczystości. W programie nie zabraknie tradycyjnych dożynkowych obrzędów w wykonaniu zespołu Poligrodzianie, a także wręczenia odznaczeń zasłużonym rolnikom oraz statuetek Lider Powiatu i Laur Starosty. Dożynki będą także okazją do wręczenia nagrody supersołtysowi – zwycięzcy plebiscytu „Wiadomości Wrzesińskich”. Tegoroczne święto plonów odwiedzą wyjątkowi goście – w uroczystościach weźmie udział delegacja z partnerskiego powiatu Smolewicze na Białorusi oraz Francuzi z gminy Mer, chcący nawiązać współpracę z gminą Pyzdry. Wokół pyzdrskiego rynku staną stoiska i kramy; będą degustacje, warsztaty, gry i zabawy. Wśród wystawców swoje wyroby zaprezentują m.in. warsztaty terapii zajęciowej.

Obrzęd dożynkowy wykona zespół Poligrodzianie z Politechniki Poznańskiej

W namiocie powiatowym jak zwykle odbędzie się konkurs ekologiczny, w którym wygrać będzie można jedno z 500 drzewek. Oprócz tego przeprowadzone zostaną tam warsztaty gliniarskie dla dzieci oraz pokaz dawnych zawo-

dów i wystawa wyrobów ceramicznych. Będzie można również skosztować jogurtów wyprodukowanych w pracowni mleczarskiej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, pysznych śliwek z gospodarstwa Eugeniusza Pacyńskie-

go oraz przysmaków z puszczy pyzdrskiej z gospodarstwa Janiny Saacke. Osoby chcące kształcić się w przeróżnych zawodach będą mogły zaczerpnąć informacji o studiach we Wrześni przy stoiskach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Kalisza oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ofertę edukacyjną przedstawią także wrzesińskie szkoły średnie. Obok namiotu powiatowego stanie stoisko Pracowni Twórczej Artolotnia, która zaprosi dzieci do wspólnej zabawy. Będą wielkie bańki, malowanie buzi, balony, zabawy ruchowe i warsztaty plastyczne. Animacje zapewni też szkoła językowa English House. Wyjątkowe atrakcje zapewnią też wojowie słowiańscy – na ich stoisku obejrzymy pracę garncarza, tkacza i mincerza, będzie można samodzielnie ulepić kubek z gliny, wybić monetę, przymierzyć hełm lub kolczugę. Dla dzieci wojowie przygotują kolorowanki, rebusy i questy.

Na dożynkowej scenie zaprezentuje sie m.in. Alchemia Dance Studio, pokaz swych umiejętności da też grupa capoeira A Magia de Quilombo. Fanów motoryzacji zapewne zainteresuje pokaz motocykli, maszyn rolniczych, a dzieciaki możliwość podziwiania panoramy Pyzdr z wysięgnika strażackiego. Jedną z głównych atrakcji dożynek tradycyjnie będzie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Losowanie odbędzie się na scenie, tuż po koncercie gwiazdy wieczoru. Zespół Elektryczne Gitary rozpocznie koncert o 19. Wśród piosenek, które zagrają, znajdą się największe hity, m.in. Kiler czy Dzieci. Wieczór zakończy zabawa taneczna, do której przygrywać będzie słupeckie trio Extreme. W ich repertuarze znajdują sie przeróżne utwory – od popu i rocka po disco polo i piosenkę biesiadną. (agda)


8

Historia

28 lipca 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

„Silva rerum” znaczy dosłownie „las rzeczy”, a w rozumieniu stosowanym od kilku wieków oznacza zbiór rozmaitych wiadomości albo utworów różnej treści. W dawnej Polsce nazwą „silva rerum” określano księgę domową lub rodzinną, w której członkowie bliższej i dalszej rodziny oraz goście dorywczo i okazyjnie w różnej formie zapisywali, czy nawet komentowali, ważne i mniej ważne wydarzenia, głównie rodzinne. Do takiej właśnie formy nawiązuje prezentowane tutaj „silva rerum”, które powstało jako zbiór różnych wiadomości zamieszczonych na łamach „Orędownika Wrzesińskiego” w latach 1920-1939.

1925 (czerwiec) Ratujmy dzieci polskich rodzin w Niemczech przed zupełną germanizacją. Podczas miesięcy lipca i sierpnia przybędzie do Wrześni 30 dziewczynek z Niemiec. Rodzice tych dziewczynek to jak my Polacy – katolicy, którzy kiedyś poszli za chlebem do Niemca, a dzieci ich pod wpływem szkoły pruskiej i otoczenia giną stopniowo w morzu germanizmu. Czas największy ratować biedne te istoty od zupełnego zniemczenia, od protestantyzmu. Dziew-

1931 (czerwiec) Program obchodów Dnia Dziecka. W niedzielę, dnia 7 czerwca 1931, godzina 9.15 zbiórka przed Szkołą Powszechną, po czym wymarsz z orkiestrą na uroczyste nabożeństwo, w którym obowiązkowo winny wziąć udział dzieci od 6 do 14 roku życia. Godzina 13, zbiórka wszystkich szkół na stadionie miejskim i przemarsz z muzyką przez miasto (małe dzieci na umajonych wozach drabiniastych). Po powrocie na stadion gry i zabawy, wycieczki samochodami i powózkami w okolice Wrześni, podwieczorek dla dzieci, gry szczęścia, karuzela, huśtawka, loteria fantowa (bezpłatna dla dzieci), tańce, śpiewy, strzelanie do tarczy. Bufet na miejscu. W czasie zabawy koncertują orkiestry 68 pp i gimnazjalna. Wstęp na stadion dla dorosłych 20 groszy, dla dzieci bezpłatny. 1933 (czerwiec) Zbliża się dzień uroczysty I Komunii św. W dniu tym pragnieniem wszystkich rodziców jest, by dzieci ich do tego aktu uroczystego nie tylko przygotowane, ale i odpowiednio ubrane były. Niestety nie wszyscy tę możność mają. Przystępuje do I Komunii św. wiele dzieci ubogich i dzieci bezrobotnych, którzy ze swych zarobków ledwie rodzinę wyżywić mogą. Zgłoszonych w Towarzystwie jest dotąd 27 chłopców i 18 dziewcząt. Pomóc im chcemy i musimy mimo naszej pustej kasy. Zwracamy się przeto z gorącym apelem i serdeczną prośbą do całego społeczeństwa, które prośbie naszej nigdy nie odmówiło, aby przyczyniło się bądź datkami pieniężnymi lub niepotrzebnymi ubraniami, bielizną i obuwiem do ubrania dzieci. Wiemy, że społeczeństwo w ostatnim czasie jest ogromnie obciążone, mimo to ufamy, że

Balik dziecięcy

znajdą się jeszcze jednostki, które będą mogły na cel tak wzniosły i zbawienny ofiarę złożyć i dopomóc do utrwalenia w sercach swych dzieci przekonania, że Opatrzność Boża nad nimi czuwa. 1935 (sierpień) Kolonie złożone z 60 dziewczynek w dwu turnusach przez łącznie prawie 7 tygodni odbyły się w Bursie Gimnazjalnej. W pierwszym turnusie było 30 dziewczynek z Wrześni, m.in. z rodzin bezrobotnych, pozostających pod opieką wrzesińskiego Towarzystwa św. Wincentego a Paulo (założone 1884). Drugi turnus przyjechał z Poznania, m. in. z Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych i Stacji Sanitarnych „Stella” (założone 1896). W czasie pobytu dzieci przybrały na wadze i wypoczęły. Opiekunką kolonii była Maria Pacyńska z Wrześni, sprawami organizacyjnymi zajmowała się Jadwiga Szyfterowa z Gutowa Wielkiego, hojną ofiarodawczynią w naturaliach i gotówce była Zofia Żychlińska z Gorazdowa oraz panie z Towarzystwa Ziemianek (założone 1911), cukier podarowała wrzesińska Cukrownia. Burmistrz Wacław Sołtysiak zapewnił darmowe kąpiele w miejskich łazienkach na Lipówce oraz bezpłatne użycie wody w Bursie. Opiekę medyczną zapewniali lekarze Marian Barciszewski, Maurycy Mittelstaedt i Florian Uliszewski.

Marian Torzewski

Grupa dzieci na terenie Ogródkow Działkowych przy ul. Ogrodowej we Wrześni, ok. 1937

fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego

1921 (sierpień) Dzieci kresowe. W niedzielę 21 sierpnia dzieci kresowe (przebywające we Wrześni na kolonii – rekonwalescencji doświadczone przez wojnę i biedę polskie dzieci z Kresów Wschodnich) w sali Ogrodu Różanego urządziły pożegnalne przedstawienie. Zysk z przedstawienia przeznacza się na dzieci po poległych z miasta i powiatu. Wobec tak szlachetnego celu prosimy o liczne przybycie.

czynki te umieszczone będą pod troskliwą i staranną opieką w Szkole Powszechnej, odżywiane również tamże drogą ofiarności obywateli dobrej woli z miasta i powiatu. Podczas gier, zabaw i wycieczek niech biedne te dzieci odzyskają język ojczysty, niech pokochają strony rodzinne swych rodziców i uznają Polskę jako swą jedyną i prawowitą ojczyznę. Przygarnijmy dzieci te chętnie i szczerze do siebie, otulmy je ciepłem uczucia, a wyniosą one wtenczas i Polsce najkorzystniejsze wrażenia i najmilsze wspomnienia, pokochają gorącym sercem swą odzyskaną ojczyznę i staną się w przyszłości nierozerwalną cząstką narodu polskiego.

fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego

1920 (czerwiec-lipiec) Z dniem 20 czerwca br. przybędzie do Wrześni 70 dzieci z kresów białoruskich i Wilna. Dzieci te z powodu kilkuletniej wojny żyły w wielkim niedostatku, biedzie i nędzy, przez co na zdrowiu strasznie ucierpiały. Czerwony Krzyż tutejszy zajmie się tymi dziećmi i umieści je pod dozorem 5 sióstr Rodziny Marii w szkole katolickiej, aby odzyskały siły, pokrzepiły się na duchu i poratowały swe bardzo nadwątlone zdrowie. Dzieci te, przeważnie biedne sieroty, których rodzice zginęli podczas wojny, przechodziły ciężkie chwile tułaczki i głodu, biedy bez ojca i matki. Zwracamy się zatem do ofiarności szanownych obywateli w imię Chrystusa, który tak gorąco nawołuje nas do okazania miłości i niesienia pomocy sierotom. Zapowiedziana partia dzieci kresowych przybyła do Wrześni i umieszczona została w salach szkoły powszechnej pod opieką sióstr przybyłych z dziatwą. Opiekę na dziećmi objął Czerwony Krzyż wrzesiński, który zwraca się do społeczeństwa z prośbą o doraźną pomoc w naturze. By mógł odżywiać dzieci dostatecznie potrzeba mięsa, zboża, mąki, ziemniaków oraz innych warzyw i owocu. Kto nie może pomóc w naturze, niechaj da gotówkę na zakup najpotrzebniejszych towarów.

fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego

Dzieci (7)

Kolonie letnie chłopców Polonii z Niemiec we Wrześni, lipiec – sierpień 1925


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Remont domu podcieniowego

fot. pyzdry.pl

21 lipca pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Zarządem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Na prace przy zabytku pozyskano niemal 120 tys. zł

W projekcie tym ujęto prace związane z Domem Podcieniowym. Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej jako partner zrealizuje roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego Domu Podcieniowego, roboty remontowe – stolarka okienna i drzwiowa oraz roboty ślusarsko-kowalskie.

Sprawy społeczne

28 lipca 2017

Wartość całego projektu WOT wynosi 6 mln zł, a dofinansowanie 4 mln 490 tys. zł. Zadanie dotyczące Domu Podcieniowego w Pyzdrach otrzyma dofinansowanie w wysokości 119 tys. zł. Zakończenie robót zaplanowano na IV kwartał 2017 r. GS

9

cd. ze s.1

Święto policji Zwyczajowo podczas Święta Policji uroczyście odczytywane są rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awansowano 62 funkcjonariuszy wrzesińskiego garnizonu. W korpusie oficerów starszych na wyższy stopień mianowano komendanta powiatowego policji Mariusza Łozowieckiego, który nominację na stopień inspektora odebrał na obchodach wojewódzkich 19 lipca w Poznaniu. Szczególne zaangażowanie w służbę policyjną docenia starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, który w tym roku wyróżnił czterech funkcjonariuszy: asp. Piotra Goździewicza, asp. szt. Marcina Stanisławskiego, mł. asp. Piotra Nawrockiego oraz asp. szt. Marcina Wojciechowskiego. Statuetkę z rąk starosty otrzymała też jedna z pracownic cywilnych wrzesińskiej komendy – Elżbieta Fischer, wzorowo wykonująca swoje obowiązki jako technik Zespołu ds. Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego. Starosta pogratulował funkcjonariuszom awansów i wyróżnień, a także złożył wszystkim pracownikom komendy życzenia: – W imieniu samorządu powiatowego chciałbym podziękować za kolejny rok służby i życzyć, abyście czerpali z niej satysfakcję – powiedział Dionizy Jaśniewicz. – Najistotniejszym

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał podinsp. Paweł Marciniak

w waszej codzienności, mówię tu nie tylko o funkcjonariuszach, ale także o pracownikach cywilnych, jest to, abyście pracowali nad faktyczną poprawą bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu – dodał, nadmieniając przy tym, że zaufanie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jest niezmiennie na wysokim poziomie. Insp. Mariusz Łozowiecki stwierdził, że ostatnie miesiące były dla wrzesińskiej jednostki dobrym czasem. – W pierwszym półroczu odnotowaliśmy blisko piętnastoprocentowy spa-

dek przestępczości i mam nadzieję że ta tendencja się utrzyma – powiedział komendant, dziękując równocześnie m.in. samorządowcom za bardzo dobrą współpracę. Wyrazem tych podziękowań były okolicznościowe wyróżnienia. Jedno z nich trafiło do starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza. Tego dnia mundurowi otrzymali morze gratulacji i życzeń spokojnej służby. Święto Policji nie jest dniem wolnym od pracy, jednak jego wymiar pozostaje z całą pewnością niecodzienny. Klara Skrzypczyk

Łąka jak malowana 22 osoby wzięły udział w V plenerze artystycznym, który odbywał się w dniach 10-13 lipca w Czeszewie. Tegorocznym motywem była łąka.

Na właściwym miejscu

fot. arch. prywatne

Po raz pierwszy w historii wrzesińskich obchodów Święta Policji wyróżnienie starosty wrzesińskiego trafiło do cywilnego pracownika komendy. Otrzymała je Elżbieta Fischer – technik Zespołu ds. Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego KPP. Zadaliśmy jej kilka pytań. Jak to się stało, że została pani pracownikiem cywilnym policji? Szukając pracy w 2003 roku, dowiedziałam się, że Komenda Powiatowa szuka pracownika. Złożyłam dokumenty i zostałam zaproszona na rozmowę, po której przyjęto mnie do Zespołu Finansów. Potem trafiłam do Zespołu Statystyki – pracuję tu od pięciu lat. Na czym polegają pani obowiązki? Moja praca polega na wprowadzaniu danych do Krajowego Systemu Informacji Policji. Są to informacje o przestępstwach, rejestracje procesowe, rysopisy, które pochodzą z druków wypełnianych przez policjantów. Gdy policjant, prowadząc dochodzenie, chce się dowiedzieć czegoś na temat danej osoby i postępowań to wszystko znajdzie w policyjnej bazie danych wprowadzanych do systemu w naszym zespole. W pewnych zakresach korzystają z niego też inne służby, jak Straż Graniczna czy ABW. Na naszej pracy opiera się też statystyka. Więc pewnie zespół, w którym pani jest, wie o bezpieczeństwie w powiecie najwięcej? O faktycznym stanie bezpieczeństwa może wypowiadać się komendant, ale gdy przedstawia on stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu na sesji czy na poświęconych temu spotkaniach, to opiera się to na danych wyciągniętych z naszego systemu i przez nas wprowadzonych.

Spod pędzla uczestników wyszły piękne obrazy

Uczestnicy pracowali na terenie rezerwatu przyrody Czeszewski Las, Centrum Zarządzania Łęgami, Nadleśnictwa Jarocin, lasów państwowych i Gospodarstwa Agroturystycznego „U Leny” w Orzechowie. Prace plastyczne powstawały w technice kredki akwarelowej. Plener miał otwartą formułę i zaadresowany był do dorosłych i dzieci w ramach projektu

edukacyjnego „Leśne Przemiany”. Tegoroczni uczestnicy przyjechali z Komornik, Gdańska, Wrześni, Brzegu oraz z okolicznych miejscowości. Głównym organizatorem pleneru był Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, a współorganizatorami: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Lasy Państwowe. (red.)

Elżbieta Fischer jest jednym z dwudziestu

pracowników cywilnych we wrzesińskiej KPP Czy w tej pracy zdarzają się nerwówka i presja czasu? Tak – pod koniec kwartału, koniec półrocza i koniec roku trzeba siedzieć i stukać w klawiaturę, żeby zdążyć wszystko wprowadzić. Ja najbardziej lubię spokój w pracy, trochę nerwówką przez ostatnich 5 lat było też to, że sama musiałam wielu rzeczy dociekać i nauczyć się ich na własnych błędach.

Podejrzewam, że przez to zamiłowanie do spokoju nigdy pani nie ciągnęło specjalnie do munduru. Absolutnie nie. Zresztą uważam, że dla kobiety to zbyt ciężka praca. Sama wolę być w służbie wspomagającej. Uważam, że jestem na właściwym miejscu. Jak pani zareagowała na wyróżnienie przyznane przez starostę? Byłam zaskoczona – nie wiem dlaczego akurat ja je otrzymałam, bo wszyscy dobrze pracujemy. Ale na pewno bardzo mnie to ucieszyło, zwłaszcza, że po raz pierwszy wyróżniono pracownika cywilnego. Rozmawiała Klara Skrzypczyk


10

Przetarg

28 lipca 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Wyciąg z przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku F. Przetarg w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 31 lipca 2017 roku. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/102

Powierzchnia działki [ha] 0,0692

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

55 600.00 zł + VAT

2 780.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/104

0,0692

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

55 600.00 zł + VAT

2 780.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/105

0,0792

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 700.00 zł + VAT

3 185.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/106

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/108

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/109

0,0674

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 390.00 zł + VAT

2 570.00 zł

G. Przetarg w dniu 7 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 1 sierpnia 2017 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/154

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/155

0,0890

PO1F/00042327/8

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/156

0,0996

PO1F/00042327/8

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/157

0,0815

PO1F/00042327/8

Cena wywoławcza

Wadium

89 400.00 zł + VAT

4 470.00 zł

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

79 890.00 zł + VAT

3 995.00 zł

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400.00 zł + VAT

4 470.00 zł

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/158

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/159

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/160

0,0912

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 560.00 zł + VAT

3 628.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/161

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/162

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/163

0,0816

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/165

0,1026

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

78 230.00 zł + VAT

3 912.00 zł

H. Przetarg w dniu 8 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 2 sierpnia 2017 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/114

0,0692

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

55 600.00 zł + VAT

2 780.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/115

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/118

0,0673

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 320.00 zł + VAT

2 566.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/119

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

I. Przetarg w dniu 8 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 2 sierpnia 2017 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/54

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/55

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/56

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/57

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/59

0,0714

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

64 090.00 zł + VAT

3 205.00 zł

J. Przetarg w dniu 1 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 lipca 2017 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/30

0,1188

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

82 300.00 zł + VAT

4 115.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/31

0,1200

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

83 230.00 zł + VAT

4 162.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/32

0,1200

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

83 230.00 zł + VAT

4 162.00 zł

K. Przetarg w dniu 9 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 sierpnia 2017 roku. Godzina przetargu 10.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/44

Powierzchnia działki [ha] 0,1120

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 77 600.00 zł + VAT

Wadium 3 880.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/45

0,0785

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

54 100.00 zł + VAT

2 705.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/46

0,0498

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

34 300.00 zł + VAT

1 715.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/47

0,0923

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

63 600.00 zł + VAT

3 180.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/48

0,0968

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 010.00 zł + VAT

3 851.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/49

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł


Przetarg

28 lipca 2017

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

11

L. Przetarg w dniu 10 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 4 sierpnia 2017 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/120

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 040.00 zł + VAT

3 652.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/121

0,0957

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 140.00 zł + VAT

3 807.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/123

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 040.00 zł + VAT

3 652.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/124

0,0945

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 180.00 zł + VAT

3 759.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/125

0,0834

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

57 800.00 zł + VAT

2 890.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/126

0,1082

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

82 500.00 zł + VAT

4 125.00 zł

Ł. Przetarg w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 7 sierpnia 2017 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/143

0,1142

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 100.00 zł + VAT

3 955.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/144

0,0960

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 380.00 zł + VAT

3 819.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/145

0,0947

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 340.00 zł + VAT

3 767.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/146

0,1036

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 800.00 zł + VAT

3 590.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/147

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/148

0,0854

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 940.00 zł + VAT

3 397.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/149

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/150

0,1026

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 160.00 zł + VAT

3 558.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/151

0,1172

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 200.00 zł + VAT

4 060.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/152

0,1176

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 570.00 zł + VAT

4 079.00 zł

M. Przetarg w dniu 14 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 sierpnia 2017 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/134

0,0692

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

47 700.00 zł + VAT

2 385.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/136

0,0704

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

48 500.00 zł + VAT

2 425.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/137

0,0996

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 240.00 zł + VAT

3 962.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/138

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/139

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/141

0,1104

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 570.00 zł + VAT

3 829.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/142

0,1092

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

O. Przetarg w dniu 14 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 sierpnia 2017 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza 66 600.00 zł + VAT

Wadium

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/39

0,0962

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

3 330.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/42

0,1026

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

88 560.00 zł + VAT

4 428.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/43

0,0742

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

59 600.00 zł + VAT

2 980.00 zł

P. Przetarg w dniu 14 sierpnia 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 sierpnia 2017 roku. Godzina przetargu 14.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/17

Powierzchnia działki [ha] 0,0383

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp U – pod tereny zabudowy usługowej

Cena wywoławcza 19 600.00 zł + VAT

Wadium 980.00 zł

1. Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego we Wrześni lub na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz BIP-ie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż” oraz pod nr telefonu 61 640 45 38.


8 12 10

Przegląd rolniczy

Przegląd rolniczy IX przetarg ustny nieograniczony

Harmonogram naboru wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 (do 31.12.2018)

28 lipca 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Polowanie na autostradzie W powiatach, przez które przebiegają autostrady A2 i A4, powiatowi lekarze weterynarii wydadzą rozporządzenia nakazujące Polskiemu Związkowi Łowieckiemu oraz zrzeszonym w nim myśliwym, odstrzał sanitarny dzików w pasie 25-35 km po obu stronach jezdni. Zaś Minister Środowiska zapowiada zniesienie okresu ochronnego na odstrzał dzików, co oznacza, że polowania na dziki będą mogły odbywać się przez cały rok. Powyższe decyzje wymusza niepokojąca sytuacja w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i w Republice Czeskiej. Trzy tygodnie temu odnotowano pierwszy przypadek ASF w Czechach. Znaczne odległości od stwierdzonych dotąd ognisk choroby w Polsce i na Ukrainie (ok. 500 km) świadczą, że wirus nie dotarł tam wraz z zainfekowanymi zwierzętami, tylko w jego transmisji udział miał człowiek. W Polsce wirus nadal rozprzestrzenia się u dzików i świń – jak dotąd jedynie we wschodniej jej części. Jeżeli już teraz nie zostaną podjęte niezbędne kroki uniemożliwiające rozprzestrzenianie się wirusa, to wkrótce choroba pojawi się i u nas. Będzie to niekorzystne nie tylko dla hodowców świń, ale i całej Wielkopolski, bo tu hoduje się prawie 30% krajowego pogłowia świń. Analiza czynników ryzyka wykazała, że to jednak czynnik ludzki jest jednym z głównych wektorów szerzenia się choroby. Wirus choroby jest bardzo oporny na warunki środowiska zewnętrznego, w przetworach mięsnych i mięsie przeżywa nawet do 300 dni. Choroba jednak jest dla ludzi całkowicie bezpieczna i zjedzenie kiełbasy z zarażonego zwierzęcia nie spowoduje zachorowania. To jednak rodzi negatywne konsekwencje. W świadomości niektórych istnieje przekonanie, że skoro wirus ludziom nie szkodzi, dlaczego nie przerobić świniaka na kiełbasy. Tylko że tego rodzaju resztki żywności stanowią doskonałe źródło zarażenia dzików i świń wirusem ASF.

Co prawda inspekcja weterynaryjna dysponuje narzędziami prawnymi w postaci planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dysponuje powiatowym zespołem kryzysowym, posiada państwową rezerwę finansową, ale te mogą zostać uruchomione na wniosek powiatowego lekarza weterynarii dopiero w sytuacji wybuchu zarazy. Dlatego już teraz, nie zważając na zakresy kompetencyjne, należy podjąć działania, które uchronią nas przed groźną chorobą. Mając powyższe na uwadze, Główny Lekarz Weterynarii polecił niezwłoczne nawiązanie współpracy z zarządcami wszystkich dróg publicznych na terenie kraju. Główną przesłanką wspomnianej współpracy jest zbliżający się sezon wakacyjny, związany ze zwiększonym ruchem turystycznym oraz podróżami sezonowych pracowników, w tym pochodzących z krajów występowania ASF (Ukraina, Białoruś). Dlatego Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni zwrócił się do władz samorządowych powiatu i gmin z prośbą o podjęcie wspólnych działań, polegających na zaopatrzeniu przydrożnych parkingów, głównie parkingów leśnych, miejsc odpoczynku podróżnych w pojemniki i kontenery przeznaczone na odpady żywności oraz regularnie ich opróżnianie. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni lek. wet. Romuald Juściński

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy, powinien złożyć wniosek W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r. źródło: MRiRW, Monika Mikołajczak

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2017 roku

Cena żywca wieprzowego

26 lipca FIRMA

Cenna netto

Skup trzody chlewnej i bydła Jarosław Krause

5,4

Firma Handlowa-Usługowa HURT-DETAL Krzysztof Mikołajczak

4,9

P.H.U. Zenon Krzysztoń

5,0

Skup ubój zwierząt sprzedaż Mirosław Nowowsiak

5,0

Firma „GOŁĄB” Spółka Jawna

5,0

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania. Więcej na http://wrzesnia.powiat.pl/ powiat/ochrona-srodowiska.html.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Przegląd rolniczy

28 lipca 2017

13

Informacje z ARiMR – można składać wnioski o dofinansowanie Wysokie plony jęczmienia ozimego

Trwa nabór na Modernizację gospodarstw rolnych. Wnioski można składać do 28 lipca br.

Do 3 sierpnia br. można składać wnioski o pomoc na przetwórstwo produktów rolnych Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, można otrzymać maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. źródło: ARiMR

Niższy wiek emerytalny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że o przyznanie emerytury rolniczej będą mogły wówczas ubiegać się: • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r., • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia, • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej. Kasa przypomina, że rolnicy i domownicy, poza wiekiem emerytalnym, muszą legitymować się 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (wyłącznie ubezpieczenie rolnicze). Prawo do emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, którym – po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego – emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, o ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Generalnie emerytura rolnicza jest przyznawana od dnia spełnienia wa-

runków do otrzymania tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Niemniej osoby, które ukończą wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed dniem 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie osiągną jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego, uzyskają prawo do emerytury rolniczej od miesiąca zgłoszenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2017 r. Jednocześnie Kasa informuje, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione – od tej daty – na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym. Ponadto rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie. Źródło: KRUS

18 lipca w gospodarstwie demonstracyjnym Marka Śmidowicza z Sokolnik (powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo) odbył się pokaz zbioru oraz ważenia jęczmienia ozimego. Na polu o powierzchni 13,74 ha, gdzie występują bardzo zróżnicowane bonitacyjnie gleby od klasy IIIa do VI, zaprezentowano dwie odmiany hybrydowe oraz jedną odmianę konwencjonalną. Organizatorami pokazu były firmy Syngenta i BASF oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Firma Syngenta zaprezentowała dwie odmiany jęczmienia hybrydowego w technologii Hyvido: • Wootan – mieszaniec trójliniowy o najwyższych wynikach plonowania we wszystkich trzech latach badań rejestracyjnych na obu poziomach intensywności; odmiana o stabilnych źdźbłach, mało podatna na wyleganie, wysoka liczba ziaren w kłosie, średnia masa tysiąca ziaren, • Mercurioo – wyróżniający się zimotrwałością, dobrą zdrowotnością, wysoką liczbą ziaren w kłosie przy niskiej średniej masie tysiąca ziaren. Hybrydy posiadają zdolność do dynamicznego rozkrzewiania się, co pozwala na zastosowanie niższej normy wysiewu w porównaniu do odmian konwencjonalnych. Charakteryzują się też ogromnym wigorem. Ta cecha umożliwia zastosowanie stosunkowo dużej tolerancji odnośnie terminu siewu ziarna, który może trwać od 10 września do 5 października. Hybrydy w porównaniu do podmian liniowych

fot. P. Antkowiak

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie w PROW 20142020 wynosi 900 tys. zł; • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł; • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia w całym okresie PROW.

Pomiary w terenie

Plonowanie odmian Odmiana

Powierzchnia próby [ha]

Zbiór o Wilgotność powierzchni rzeczywista próby [kg] [%]

Plon rzeczywisty [kg/ha]

Plon w przeliczeniu na 14,5% wilgotności [kg/ha]*

Ilość kiełkujących roślin na m2

Ilość żdźbeł na m2

Wootan

0,18468

1950

12,80

10559

10769

180

1160

Mercurioo

0,18468

1910

12,80

10342

10548

180

860

Kosmos (konwenc)

0,18468

1980

13,20

10721

10884

260

640

* Do obliczenia wagi standardowej zastosowano wzór określony w Rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań dla rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców , podmioty skupujące lub jednostki przetwórcze oraz szczegółowych wymagań prowadzenia tych rejestrów.

posiadają również większą ilość korzeni przybyszowych, co poprawia zdolność pobierania składników pokarmowych i wody z gleby. Kluczowymi zasadami technologii uprawy jęczmienia hybrydowego są: optymalny termin i norma wysiewu, zwalczanie szkodników i chorób grzybowych również jesienią, nawożenie zgodne z zaleceniami Syngenta (szczególnie ważny termin i wielkość pierwszej dawki wiosennej) oraz konieczność regulacji łanu poprzez stosowanie regulatorów wzrostu. Podczas pokazu plonowanie odmian hybrydowych porównane zostało z odmianą konwencjonalną KWS Kosmos wysianą na tym samym polu. Zarówno hybrydy, jak i odmiana liniowa były prowadzone według jednolitej technologii nawożenia i ochrony roślin. Po omłocie plon badanych odmian został zważony w obecności uczestników pokazu. Przed każdym ważeniem wykonano również pomiar

wilgotności ziarna i zabezpieczono pobraną próbę do dalszych badań. Obserwatorzy mogli się przekonać o autentyczności pomiarów, ponieważ cały proces odbywał się w ich obecności. Policzono również ilość źdźbeł przypadającą na m2 powierzchni w poszczególnych odmianach. Najwyższy plon 10,88 t/ha w przeliczeniu na 14,5 % wilgotności uzyskano z odmiany liniowej Kosmos. Plony odmian hybrydowych były minimalnie niższe: Wootan 10,77 t/ha a Mercurioo 10,55 t/ha. Nie został pobity rekord Polski na poziomie 12,5 t/ha osiągnięty w 2015 roku z odmiany Wootan właśnie w gospodarstwie demonstracyjnym Marka Śmidowicza. Dla porównania rekord świata w plonowaniu jęczmienia ozimego padł w styczniu 2015 roku w Nowej Zelandii, a uzyskali go Warren i Joy Darlings na poziomie 13,8 t/ha. Marek Śmidowicz od kilku lat uprawia jęczmień hybrydowy w swoim gospo-

darstwie. Jest przekonany o jego przewadze nad odmianami konwencjonalnymi, choć tegoroczne wyniki tego nie potwierdzają. Ma jednak własne spostrzeżenia z przebiegu wegetacji – uważa, że bardzo wysoki stopień rozkrzewienia, zwłaszcza odmiany Wootan, spowodował znaczne obniżenie masy tysiąca ziaren, co przełożyło się również na niższy plon. Sądzi, iż duży wpływ na stopień rozkrzewienia mogła mieć wysokość i termin wiosennej dawki startowej azotu. Dla uzyskania wysokich plonów nie wystarczy tylko zastosowanie się do konkretnych zaleceń uprawowych. Ważną rolę w planowaniu działań agrotechnicznych pełni stała obserwacja pogody, stanu fizjologicznego roślin i uwzględnienie tych czynników w zastosowanych zabiegach agrotechnicznych, co w gospodarstwie Marka Śmidowicza jest normą. Paweł Antkowiak WODR


14

Gminy

28 lipca 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Pyzdry Nowa Letni pociąg przygód inwestycja Wystrzałowe Pyzdry gminna Kołaczkowo

Pod takim hasłem Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” z Wszemborza zorganizowało od 26 czerwca do 7 lipca 2017 r. dwa pięciodniowe turnusy półkolonii letnich dla dzieci przede wszystkim z gminy Kołaczkowo, ale również z Pyzdr i Miłosławia. Zadanie publiczne było współfinansowane przez powiat wrzesiński. fot. I. Waszak

Plac gminny przy kościele parafialnym w Kołaczkowie wkrótce zostanie utwardzony.

Półkolonie cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci

opiekowali się pedagodzy ze szkoły i przedszkola we Wszemborzu. Dwutygodniowy wakacyjny czas był okazją do spotkań, zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców wskazują, że uczestnicy byli zadowoleni. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tak udanej organizacji półkolonii. Iwona Waszak

fot. arch. prytwane

Dzieci wyjeżdżały na basen do Jarocina, na kręgle do Wrześni, zwiedziły Posterunek Policji w Kołaczkowie, siedzibę Wiadomości Wrzesińskich i mile spędziły czas w Stajni Bierzglinek. Nie zabrakło zajęć rekreacyjnych, integracyjnych, plastycznych, muzycznych, komputerowych, warsztatów kulinarnych i garncarskich, zajęć sportowych na Orliku w Kołaczkowie, szkolnego kina czy wspólnego grillowania i swobodnej zabawy. W tej formie wakacyjnego wypoczynku uczestniczyło 45 dzieci, którymi

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski i wójt Teresa Waszak

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza nabór na stanowisko ds. inwestycji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie. Szczegółowe informacje umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie oraz na stronie internetowej www.kolaczkowo.pl. Termin naboru do 10.08.2017 r.

Nekla

Pobiegli do lata

fot. EK

24 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji pn: „Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie”. Gmina Kołaczkowo na ten cel otrzyma dofinansowanie w wysokości 116 322 złotych. UG Kołaczkowo

Małgorzata Ostrowska i jej energetyczny koncert

15 lipca w Pyzdrach po raz kolejny zorganizowano imprezę, nawiązującą do pierwszego wystrzału armatniego. Dodatkiem do inscenizacji historycznej były koncerty. Wystrzałowe Pyzdry zaplanowano mając na uwadze bogatą i chlubną historię miasta. Nawiązano do wydarzeń z 1383 r., kiedy to doszło do oblężenia miasta przez rycerstwo księcia mazowieckiego i użycia po raz pierwszy na ziemiach polskich broni palnej. Muzyczną część imprezy rozpoczęła Pyzdrska Orkiestra Dęta. Zagrała też Orkiestra Rozrywkowa Big Band Pl. Małgorzata Ostrowska zaśpiewała swoje najlepsze przeboje. Fani wokalistki udzielali się przy ,,Szklanej pogodzie '' czy ,,Meluzynie''. Maleo Reggae Rockers wprowadził niesamowity klimat. Połączenie rocka z reggae po raz kolejny nam się udało. Energia, przebojowość i świetna gra muzyków – tak można podsumować to co się działo na rynku.

Dodatkiem do inscenizacji i koncertów były animacje dla dzieci i park rozrywki. Miejscowe koło LOK przeprowadziło zawody strzeleckie. Nagrodę główną od burmistrza Pyzdr – wiatrówkę – otrzymał Krzysztof Nowicki, a okolicznościowe statuetki Roman Podgórny i Zbigniew Antczak. Stowarzyszenie Mecenat przeprowadziło również kiermasz rękodzieła. Uzyskany dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Kasi Matysiak. Wystrzałowe Pyzdry zostały zorganizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach pod patronatem Burmistrza Pyzdr i przy udziale Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej. SK

Burmistrz Pyzdr informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach oraz na www.bip.pyzdry.pl zamieszczono wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Miłosław

Biesiada Lipcowa 15 lipca w miłosławskim parku odbyła się coroczna Biesiada Lipcowa, na którą zaprosiło Miłosławskie Centrum Kultury.

UMiG Nekla

2 lipca w niedzielny poranek odbył się IV Nekielski Bieg do Lata. W Biegu Głównym zawodnicy pokonali 10-kilometrową trasę, przebiegającą ulicami Nekli i Starczanowa. Po raz drugi bieg wystartował z nekielskiego rynku. Najlepszym zawodnikiem okazał się Paweł Tarasiuk z Poznania (czas 32:48), wśród kobiet zwyciężyła

Ukrainka Yulia Diatlova (37:06). Najlepszymi mieszkańcami gminy Nekla byli: Nina Wojewodzic (48:01) i Filip Graczyk (35:25). Zwycięską drużyną okazali się biegacze z „Night Runners” Września. Na zwycięzców poszczególnych kategorii czekały statuetki i nagrody pieniężne. Każdy uczestnik biegu głównego otrzymał pamiątko-

wy medal. IV Nekielski Bieg – to drugi z pięciu biegów ulicznych w ramach Grand Prix Powiatu Wrzesińskiego w biegach ulicznych na 10 km. Dodatkową atrakcją imprezy był bieg familijny, który odbył się na trasie o długości 2 km. Trasę można było pokonać w dowolny sposób – przebiec, przejechać na rowerze czy przejść. (red.)

fot. MCK

Na starcie pojawiło się 402 uczestników

Impreza rozpoczęła się od gier i zabaw zręcznościowych dla dzieci. W międzyczasie na scenie wystąpiła ciotka Zocha ze swoimi klejdrami, czyli gwarą poznańską. Kolejnym punktem była Prywatka PRL. Zgromadzonych odwiedził Krzysztof Nowakowski wraz ze swoimi psami, nie zabrakło również strażaków z OSP Miłosław, którzy prezentowali nowy wóz gaśniczy. Można było powalczyć z wojem w wiosce średniowiecznej „Drużyny Warcianie z Lądu”. Była również wioska ginących zawodów z kowalem, staropolskim jadłem i powroźnikiem. Dodatkową atrakcja stanowiła strzelnica paintbolowa. Dla dzieci przygotowano zamki dmuchane, a pracownia twórcza „Artolotnia” proponowała malowanie twarzy oraz balony w różnych kształtach. Niespodzianką był tort na 40-lecie Miłosławskiego Centrum Kultury. Na

Jubileuszowy tort od ciastkarni „Sara”

scenie pojawili się górale z biesiadą, a wieczorem debiutujący zespół Paradox, imprezę zakończyła zabawa taneczna. MCK


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

28 lipca 2017

15

Siatkarki UKS Jedynka jedenaste w Polsce! Informator powiatowy W dniach 26-29 czerwca w Zabrzu odbył się Wielki Finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej Kinder+sport. spotkań profesjonalistów – opowiada trenerka. W finale wzięło tez udział wielu znakomitych sportowców, m.in. Tomasz Majewski, Oktawia Nowacka czy Monika Pyrek. Turniej Kinder + Sport jest organizowany przez Polski Związek Piłki Siat-

kowej przy współpracy z Ferrero Polska Commercial oraz JM Marketing Group i Communication Unlimited. Patronami honorowymi turniej objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji. (red.)

fot. arch. prywatne

Po zwycięstwie w Mistrzostwach Wielkopolski siatkarki z UKS Jedynka w składzie Martyna Świercz, Martyna Fedorowicz, Maria Owczarczak, Emily Ćwiok i Zuzanna Chojnacka jechały na te zawody z nadziejami, że uda im się wejść do finałowej szesnastki. I tak się też stało. – W pierwszym dniu grania nasze zawodniczki w I fazie rozpoczęły od zwycięstwa z MSM UKS Olimpik Mońki 2:1. Kolejny mecz ze zdecydowanie mocniejszą drużyną KS Metro Warszawa przegrały 0:2. W spotkaniu decydującym o wyjściu z grupy zwyciężyły z ekipą SPS Zbąszynek. Tym sposobem minimum jakie sobie założyłyśmy zostało spełnione i awans do czołowej 16-stki w kraju stał się faktem – relacjonuje Ilona Zielińska-Czubek, trenerka. Niestety w finale wrzesińskim siatkarkom poszło troche gorzej, ostatecznie zakończyły rozgrywki na wysokiej, jedenastej pozycji w kraju. – Podsumowując sam udział w Mistrzostwach Polski, to ogromne wyróżnienie. W całym cyklu rozgrywek wzięło udział 42 000 dzieci. W rywalizacji finałowej brały udział 192 drużyny, co dało liczbę blisko 1000 zawodników, zawodniczek oraz sztabów trenerskich. W ciągu trzech dni rozegrano 1056 spotkań o niezwykle wysokim poziomie sportowym. Mecze o wejście do czwórki, półfinały i finały swoją zaciętością i walką do końca mogłyby zawstydzić wiele

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34

11 pozycja w kraju to dobry wynik wrzesińskich siatkarek

Dla ochłody Przypominamy, że w trakcie wakacji można bezpłatnie korzystać z basenu Relax w Orzechowie. Obiektem opiekuje się Starostwo Powiatowe we Wrześni. Basen, zlokalizowany przy ul. Topolowej w Orzechowie, jest otwarty dla wszystkich chętnych codziennie w godz. 10-18. Do dyspozycji szukających ochłody są dwie odkryte niecki – dla umiejących i nieumiejących pływać (ta pierwsza ma w maksymalnym punkcie 2,10 m, a druga 1,20 m), a także boisko do siatkówki plażowej. Darmowe kąpielisko będzie czynne przez całe wakacje. O bezpieczeństwo kąpiących się zadbają ratownicy WOPR. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników odpoczynku z całego powiatu! (red.)

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Dwutygodnik oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Mateusz Maserak

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06

Kadry tel. 61 640 44 90 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne


Bezpłatne badania mammograficzne w Miłosławiu 3 sierpnia, od godz. 9, Miłosławskie Centrum Kultury W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu dwóch lat nie korzystały z takiej diagnostyki w ramach NFZ. Obowiązują zapisy: 61 855 75 28, 61 851 30 77, 800 160 168, od pon. do pt. w godz. 8-18. Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A. OPEN.

10 sierpnia, od godz. 9 do 16, przerwa w godz. 13-14, Miłosławskie Centrum Kultury W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu dwóch lat nie korzystały z takiej diagnostyki w ramach NFZ. Obowiązują zapisy: 68 452 77 96, 68 452 77 17, 605 596 655, 605 598 077 od pon. do pt. w godz. 8-16. Organizator: NSZOZ DIAGNOSTYK.

Biuletyn nr 250 lipiec 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you