Page 1

w numerze:

Reymont = Kołaczkowo

Zbiórka elektrośmieci

s. 2 Wspópraca międzynarodowa

s. 3 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych fot. ZSTiO

Choć pogoda 7 maja nie sprzyjała, na starcie 41. Międzywojewódzkiego Pieszego Rajdu Reymontowskiego w Pyzdrach stawiło się 212 uczestników z dwudziestu drużyn. Mieli do pokonania 20 kilometrów. Trasa wiodła przez Spławie do Kołaczkowa. – Bezkonkurencyjni okazali się piechurzy z powiatu konińskiego – Konin Mąkolno I, drugie miejsce zajęła Drużyna III z Pniew, a trzecie miejsce przypadło Orłom z Ostrowa Wielkopolskiego – relacjonuje Joanna Wojciuch, jedna z organizatorek majówki. Najliczniejszą ekipę w rajdzie wystawiły Pniewy. Gminę reprezentowało aż 48 osób. Na mecie nie zabrakło upominków dla piechurów, nagrodzono także najlepsze drużyny Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2016/2017 oraz uczestników Mistrzostw Gminy Kołaczkowo w Palancie.

fot. W. Andrzejewska

Konkursy, wystawy, spektakle, rajdy, a nawet film – wszystko z okazji 150. rocznicy urodzin mieszkańca Kołaczkowa – Władysława Reymonta. Podsumowaniem kilkumiesięcznych imprez w gminie Kołaczkowo była Majówka z Reymontem. Świętowania nie powstrzymał nawet deszcz.

cd. na s. 7 Pomimo złej pogody spora publiczność przyglądała się występom uczniów szkół podstawowych

s. 5 Uroczystości patriotyczne

Nie tylko o oświacie XXXI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyła się 27 kwietnia. w Kawęczynie, Marzeninie i Gulczewie przez Zarząd Powiatu. Przewodniczący nadmienił, że postanowienie, którego dotyczy skarga, zostało w lutym skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, do niego więc należy podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie. cd na s. 3

s. 7 Majówka w Grzybowie

fot. Gród Grzybowo

Posiedzenie rozpoczęło się emocjonująco. Wśród spraw z okresu międzysesyjnego, o których informował radę jej przewodniczący Grzegorz Kaźmierczak, znalazła się skarga Stowarzyszenia Projekt Września dotycząca odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

s. 7 Są jeszcze darmowe wejściówki na miłosławski koncert

Dyrektor PCPR Anna Kulczyńska przedstawiła sprawozdanie za ubiegły rok

Powiatowa Scena Kultury Zamkowa w Miłosławiu

Pawła Wojtasiewicza

10 czerwca, godz. 18

z zespołem. Szczegóły na stronie 16.


2

Informacje

12 maja 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Mirosław Balicki – 505 175 586, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Małgorzata Cichacka – 510 424 184,

Paweł Guzik – 502 690 543, Bogdan Kruk – 604 528 485, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Józef Szafarek – 661 968 946,

Maria Taciak – 500 432 326, Stefan Tomczak – 605 071 705, Rafał Zięty – 606 607 306.

Wykaz dyżurów radnych na kolejne dni znajduje się na stronie: http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Nowa droga w rejonie ulicy Piastów Burmistrz Wrześni chce wybudować drogę gminną przy ulicy Piastów. W tym celu zwrócił się do starosty jako do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie pozwolenia na realizację tej inwestycji.

Elektrośmieciowy sukces 15 ton elektronicznych odpadów zebrano podczas kolejnej edycji akcji Drzewko za elektrośmieci, która odbyła się 22 kwietnia. Punkty zbioru odpadów zorganizowano przy Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Politechnicznych i Zespole Szkół Zawodowych.

Hałda złomu

odpady można było otrzymać drzewko. W sumie urzędnicy i uczniowie rozdali aż 1 500 drzewek za 15 ton elektrośmieci. To o dziewięć ton więcej niż w roku ubiegłym. Wydarzenie zorganizowało Starostwo Powiatowe. (red.)

Ilość zebranych śmieci

Jerzy Kaczorowski

Pl

an

GA

GA

ow RA an ŻE ad ro ga

RA

ŻE

K

AR XP

FLE

P

an ow n la

ro ad

ga

AMIKA

Można było oddawać niepotrzebne telewizory, komputery, tostery, czajniki – ważne było, by sprzęt elektroniczny i elektryczny był kompletny. Akcja, podobnie jak w latach poprzednich, cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu, a to dlatego, że w zamian za

Jak wyjaśnia Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, część planowanej drogi przebiegać będzie przez teren działki będącej we współużytkowaniu wieczystym okolicznych mieszkańców, właścicieli zlokalizowanych na niej garaży. Teren ten zostanie włączony w projektowany pas drogowy. Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zmniejszeniem powierzchni gruntu (działki), do którego ci właściciele mają prawo. Jak przewiduje ustawa o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z którą prowadzone jest postępowanie administracyjne za odjęte prawo użytkowania wieczystego wszyscy uprawnieni obywatele otrzymają odszkodowanie pieniężne. Pojawiły sie głosy właścicieli garaży, że budowa drogi będzie się wiązała z całkowitym przejęciem działki i rozbiórką garaży. – Tak jak informowaliśmy w bezpośrednich rozmowach z zainteresowanymi, tak również w tym miejscu podkreślam, że nic takiego nie będzie miało miejsca – nie przewiduje tego ani projekt budowlany, ani wniosek inwestora. Budowa drogi pozwoli natomiast stworzyć dostęp działce, na której zlokalizowane są garaże, do drogi publicznej (aktualnie jej nie posiada, dojazd realizowany jest wg nieuregulowanych zasad, przez działkę gminy niebędącą drogą publiczną). Realizacja inwestycji pozwoli też zakończyć porządkowanie terenu w rejonie miejsca rekreacji, jakim jest FlexPark – tłumaczy Jerzy Kaczorowski. Dodatkowo zwraca on również uwagę na fakt, że projekt budowlany nie przewiduje obsługi nowo projektowaną drogą terenu sąsiedniej działki, na której zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne, częściowo w budowie. Nieruchomości te obsługiwane są zjazdami od strony ulicy Słowackiego. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem

stażu w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej. Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, sprawna obsługa komputera (Word, Excel), komunikatywność. Zainteresowanych prosimy o złożenie CV w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej, ul. Chopina 10, 62-300 Września, w terminie do 9 maja br. Informacje pod nr. tel. 61 640 44 38.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

12 maja 2017

3

dok. ze s. 1

Nie tylko o oświacie Ważnym aspektem kwietniowej sesji były sprawozdania. Pierwsze, dotyczące prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, złożył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Następnie radni wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 rok, które przedstawiła jego dyrektor Anna Maria Kulczyńska. – Wszystkie zadania PCPR zostały wykonane bez przekroczenia całościowego budżetu – informowała. – Mamy w tej chwili tyle placówek pomocy społecznej, że wyczerpujemy ofertę. Brakuje nam tylko i wyłącznie rodzin zastępczych. Cały czas prowadzimy akcję aktywizującą rodziny do podejmowania takich działań – powiedziała dyrektor PCPR. W 2016 roku na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonowało 65 rodzin zastępczych. W kolejnym sprawozdaniu rada powiatu wysłuchała komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni mł. bryg. Piotra Trawińskiego, który przedstawił stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok. – Rok 2016 był bezpieczniejszy niż 2015, odnotowali-

śmy 718 zdarzeń, w tym 190 pożarów, 502 miejscowych zagrożeń i 26 fałszywych alarmów – mówił Piotr Trawiński. Komendant wskazywał na dużą rolę strażaków ochotników w ochronie przeciwpożarowej, przedstawił wybrane akcje wrzesińskiej jednostki, a także odbyte szkolenia. Na zakończenie poinformował, że w przyszłym roku strażnica wzbogaci się o 40-metrową drabinę o wartości ponad 2,5 mln zł. Po krótkiej przerwie w obradach wrzesińscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny zastępczej, którą uzasadniała Anna Maria Kulczyńska. Rada zdecydowała również w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – prace w Komisji kontynuować będą jej dotychczasowi członkowie – Przemysław Kuczora oraz Maria Taciak. Bez wątpliwości radni przyjęli cztery uchwały oświatowe, które uzasadniała sekretarz powiatu Bożena Nowacka. Dotyczyły one: przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”, przyjęcia „Powiatowego

Radni przyjęli wszystkie uchwały jednogłośnie

Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”, kwestii dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, a także wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego

środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach programu Erasmus+. W ostatnim głosowaniu radni przyjęli uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej, uzasadnianej przez skarbnik Beatę Matuszewską. Na koniec radna Maria Taciak dopytywała o kwestię finansowania planowanej budowy obwodnicy, której koszt został oszacowany na ponad 80 mln zł. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wyjaśniał, że część inwestycji zostałaby sfinansowana przez samorząd woje-

wództwa, a część wspólnie przez gminę Września i powiat. – Trudno mówić teraz o szczegółowym podziale kosztów, bo nasze szacunki nie są kosztorysowe – odpowiadał. – Niedawno na terenie powiatu wrzesińskiego gościł marszałek województwa, zapoznaliśmy go z tą koncepcją. Miał okazję osobiście doświadczyć stania w korku wjazdowym do Wrześni. Z jego strony mamy dużą aprobatę co do włączenia zadania do budżetu województwa – dodał. Klara Skrzypczyk

Pyzdry i Mer coraz bliżej Mer to francuska gmina, leżąca nad Loarą, w pobliżu średniowiecznych i renesansowych zamków. Liczy sześć tysięcy mieszkańców, oddalona jest półtora tysiąca kilometrów stąd. Można się tam dostać w kilka godzin. Dzięki nawiązaniu kontaktów przez lokalne władze być może już wkrótce dojdzie do wymiany mieszkańców. – Kiedy rok temu zwrócił się do nas Philippe Kazmierczak, prezes stowarzyszenia Val de Loire Pologne, z pytaniem o możliwość nawiązania partnerstwa z jedną z francuskich gmin leżących w Dolinie Loary, pomyślałem o Pyzdrach. Jako dawne królewskie miasto również mają ciekawą historię, a ich ważną cechą jest położenie nad Wartą oraz duży potencjał turystyczny. Okazało się, że Pyzdry jeszcze współpracy zagranicznej nie prowadzą, co więcej burmistrz rozważał taką możliwość – mówi starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. W efekcie w czerwcu zeszłego roku odbyło się w powiecie wrzesińskim spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele francuskiego Komitetu współpracy międzynarodowej. Następstwem tej wizyty było zaproszenie do Francji starosty wraz z naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Iloną Dębicką. Pyzdry reprezentował burmistrz Przemysław Dębski i przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska. Podczas wizyty, która miała miejsce pod koniec kwietnia, bez trudu znaleziono wiele punktów łączących obie gminy. Oprócz akcentów historycznych, położenia w pobliżu ważnej rzeki, podkreślano charakter rolniczy obu gmin, podobną liczbę mieszkańców oraz nastawienie władz na rozwój turystyki. Członkowie delegacji mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną gminy (oprócz szkół podstawowych i przedszkoli funkcjonują dwa gimnazja – publiczne i prywatne), zwiedzili również Centrum aktywności dzieci i młodzieży oraz przedsiębiorstwo produkujące farby (w Mer znajduje się

Od lewej na dole: mer Gminy Mer, naczelnik wydziału promocji, przewodniczący Rady Departamentu, szefowa komitetu współpracy, burmistrz i przewodnicząca Rady Pyzdr, starosta wrzesiński

specjalna strefa ekonomiczna). Goście zwiedzili także park wraz z Muzeum Regionalnym oraz jedną z atrakcji turystycznych – tor kartingowy. Mer leży w pobliżu Blois, gdzie wśród licznych zabytków światowego dziedzictwa kultury dominują zamek oraz katedra. To właśnie tutaj mieści się siedziba departamentu – kolejnej po gminie znaczącej jednostki administracyjnej. Komitetowi współpracy udało się zorganizować spotkanie w siedzibie Departamentu Loir-et-Cher (ponad 330 tysięcy mieszkańców). Przewodniczący rady przybliżył funkcjonowanie tamtejszej administracji samorządowej. Odbyła się także wizyta w ratuszu Mer i spotkanie z radnymi gminnymi oraz burmistrzem Raymondem Gervy. Była

to okazja do wystąpień oraz zapoznania tamtejszych władz lokalnych z przygotowaną przez gminę Pyzdry prezentacją oraz filmem promocyjnym. Przedstawiono także opis Mer, z którego wynikało m.in., że gmina liczy sześć tysięcy mieszkańców, od trzydziestu lat prowadzi współpracę z Kinver w Anglii, celem jest wymiana nie tylko młodzieży, ale także rodzin, które przyjeżdżając do Mer goszczone są we francuskich domach. Podobną formułę zaproponowano Pyzdrom. – Moje wrażenia z wizyty we Francji są jak najbardziej pozytywne. Zaobserwowałem wiele podobieństw pomiędzy gminą Mer a gminą Pyzdry. Przede wszystkim jednak ujęła mnie serdeczność i gościnność mieszkańców Mer. To dobre podwaliny pod rodzącą się

współpracę – mówi burmistrz Dębski. Przed wizytą w Dolinie Loary starosta wrzesiński spotkał się z burmistrzem gminy Cachan, współpracującej od wielu lat z powiatem w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Rozmowa miała miejsce w siedzibie francuskiego parlamentu, mer Jean Yves le Bouillonnec jest jednocześnie deputowanym. Podczas spotkania przeanalizowano możliwości kontynuacji wymiany między naszymi regionami. Podkreślano, jak istotna jest współpraca umożliwiająca wzajemne kontakty i poznawanie się wśród uczniów naszych szkół. Goście spotkali się z niezwykle serdecznym przyjęciem, podczas wizyty wielokrotnie odnoszono się do historii

naszych narodów, przywołując liczne dowody przyjaźni polsko-francuskiej. Komitet współpracy zadeklarował chęć udziału w tegorocznych dożynkach powiatowych, dlatego już we wrześniu planowany jest przyjazd francuskich rodzin do Pyzdr. Będzie to okazja do podjęcia dalszych kroków celem nawiązania partnerstwa. W Polsce około 90 procent miast prowadzi współpracę międzynarodową. Skupia się ona zwykle wokół młodzieży, jak również działań w obszarze kultury. Decyzję w tej sprawie podejmują radni. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie funkcjonowania samorządu, jednostek oświatowych czy rozwiązań w zakresie turystyki i kultury zwykle przynosi wymierne efekty, przyczynia się do podniesienia jakości usług. Nie sposób jednak przecenić korzyści płynących bezpośrednio z integracji pomiędzy mieszkańcami, wzajemnego poznawania się, nawiązywania przyjaźni i łamania stereotypów. Ilona Dębicka

Informacje o wizycie ukazały się we francuskiej prasie


4

12 maja 2017

Oświata

Współpraca z Uniwersytetem Uniwersytet reprezentowali: dziekan prof. dr hab. Walenty Poczta oraz prodziekan ds. studiów dr hab. Rafał Baum, a także dr Joanna Smoluk-Sikorska – koordynator współpracy ze szkołą. Ze strony Zespołu Szkół Politechnicznych obecni byli dyrektor Bogdan Nowak i Agnieszka Pol – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych. Celem współpracy jest popularyzacja nauk ekonomicznych i społecznych wśród uczniów poprzez uczestnictwo w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym,

a także możliwość udziału młodzieży w pracach prowadzonych przez studenckie koła naukowe oraz promocja studiów wyższych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu wśród uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Klasa 3 technik ekonomista miała możliwość uczestniczenia w wykładzie „Własność intelektualna. Prawo autorskie. Prawo własności przemysłowej”. Kolejne wykłady zaplanowane są od września 2017 roku. Agnieszka Pol

Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości 25 kwietnia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i wynalazczości Blok B dla okręgu Wielkopolska Północna. ZSP reprezentowali: Wiktoria Walkowiak, Karolina Pankros, Angelika Piękna, Ewelina Szewczyk, Agata Majchrzak, Oaulina Mikołajczak, Filip Frydryszak, Monika Pawlak, Przemysław Gruszczyński. Zespół Szkół Politechnicznych drużynowo otrzymał pierwsze miejsce w okręgu Wielkopolska Północna, indywidualnie Wiktoria Walkowiak – pierwsze miejsce i Karolina Pankros – drugie miejsce. Tym samym uczennice zakwalifikowały się do finału, który odbędzie się w czerwcu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacja o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Agnieszka Pol

fot. ZSP

19 kwietnia podpisana została umowa partnerska pomiędzy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a Zespołem Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

www.wrzesnia.powiat.pl

Szkoła wystawiła mocną ekipę

Rzeczowo o księgowości Prowadzenie organizacji pozarządowej nie jest prostym zadaniem. By je nieco ułatwić, Starostwo Powiatowe 26 kwietnia zorganizowało szkolenie z podstaw księgowości.

W spotkaniu pod nazwą „Zamknięcie księgowe roku w organizacji pozarządowej – najważniejsze informacje” wzięło udział kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wrzesińskiego. Prowadząca Dorota Pawlaczyk opowiedziała o podstawach finansów i rachunkowości, przypomniała ważne terminy w całym roku kalendarzowym i finansowym, podpowiedziała, skąd brać pieniądze na działalność organizacji, a także zapoznała uczestników z podstawami

prawnymi, których znajomość jest konieczna do sprawnego prowadzenia stowarzyszenia czy fundacji. – Bardzo często nie znając przepisów, możemy sobie nieświadomie zaszkodzić – mówi Beata, jedna z uczestniczek szkolenia. – Dlatego cieszę się, że mamy możliwość udziału w tego typu spotkaniach. Spotkanie zostało zorganizowane przez Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Udział w nim był bezpłatny. (red.)

Technik logistyk Technik administracji Technik ochrony fizycznej osób i mienia Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Wrzesnia tel. 61 436 49 59, 61 436 48 28 wsckuwrzesnia@interia.pl, www.wscku-wrzesnia.pl

Dzieci poznały zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia, nauczyły się, jak wezwać pomoc i ułożyć człowieka w pozycji bezpiecznej, mogły wykonać resuscytację na fantomach. Zajęcia bardzo przypadły do gustu najmłodszym. Osoby zaangażowane w projekt: Szymon Piotr Rewers, Agata Sobczak, Marta Waraczewska oraz Beata Kaniewska (koordynatorka). (red.)

Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach

Wiosenny konkurs recytatorski poezji dziecięcej 27 kwietnia w Zespole Szkół w Marzeninie odbyła się XVII edycja Wiosennego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej. Organizatorkami konkursu, który cieszy się ogromną popularnością, były nauczycielki szkoły Alicja Fojt i Lidia Grępka. Jego celem jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie uzdolnień artystycznych

uczniów, promowanie poezji dziecięcej, pobudzanie aktywności twórczej. W konkursie wzięło udział 32 uczniów szkół podstawowych. Jury wyłoniło następujących laureatów: I miejsce – Anna Górna z Zespołu Szkół w Marzefot. ZS Marzenin

Ogłasza nabór na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

W dniach 21 i 25 kwietnia zajęcia z pierwszej pomocy odbyły się w przedszkolach Koszałek-Opałek w Miłosławiu i Mikuszewie, Smerfy w Osowie oraz Tęczowa Chatka we Wrześni.

fot. arch. prywatne

Starostwo regularnie organizuje bezpłatne szkolenia

Ważna lekcja

Młodzi recytatorzy w komplecie

ninie, Zofia Czekała z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1, Marcin Pawłowski z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie, II miejsce – Jan Waszak i Wojciech Szafraniak z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3, Maja Śmiejkowska z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2; III miejsce – Wiktoria Pigłowska i Maja Tymińska z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, Kinga Żuczek z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk dyrektor szkoły Marioli Jędrzejewskiej dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Września oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni. Słodki poczęstunek przygotowały panie ze Stowarzyszenia „Marzenie” w Marzeninie. ZS w Marzeninie


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Oświata

12 maja 2017

Nabór do powiatowych szkół Przed gimnazjalistami konieczność podjęcia decyzji o dalszej edukacji. Szczegółowe informacje o naborze do szkół ponadgimnazjalnych znajdą na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/wrzesnia oraz na stronach poszczególnych szkół. Dokumenty należy składać od 22 maja do 9 czerwca 2017 roku w szkole pierwszego wyboru. Do szkół przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej lub sprawdzian kompetencji językowych dokumenty należy złożyć do 18 maja 2017 roku. Zainteresowani podjęciem nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza mają do wyboru profile: prawniczo-dziennikarski, psychologiczno-pedagogiczny, medyczno-przyrodniczy, matematyka plus, interdyscyplinarny, dwujęzyczny (nauczanie dwujęzyczne uwarunkowane jest odpowiednią liczba zgłoszeń i wynikiem sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – testu z języka angielskiego). Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama zaprasza do II Liceum Ogólnokształcącego do klas o profilu: wojskowym, policyjnym, ratownictwo medyczne albo do Technikum nr 2 na kierunki: technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług ga-

stronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa. Propozycja Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino obejmuje dalszą naukę w Technikum nr 1 na kierunkach: technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik ekonomista, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu oraz Branżową Szkołę I stopnia nr 1 (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1) w zawodzie: mechanik precyzyjny/lakiernik (klasa VW i Gestamp – nabór w uzgodnieniu z firmami), operator obrabiarek skrawających, mechatronik. Gimnazjaliści chcący kontynuować edukację w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich mają do wyboru Technikum

nr 3 w zawodzie technik logistyk, a także Branżową Szkołę I stopnia nr 2 (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemieślnicza nr 2) w klasie: sprzedawca, kucharz/cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, wielozawodowa (w przypadku możliwości utworzenia grup branżowych innych niż wymienione dyrektor wystąpi do Zarządu Powiatu o zgodę na ich utworzenie w ramach zakładanej liczby klas), wielozawodowa – zawody mechaniczne (klasa uczniowska, realizacja zajęć praktycznych w PCEZ), oddział wielozawodowy w Pyzdrach. Istnieje również możliwość nauki w Liceum Ogólnokształcący dla Dorosłych o profilu ogólnym. (red.)

Wrzesiński sukces na olimpiadzie rolniczej Cyklicznie, co drugi rok, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest gospodarzem i współorganizatorem eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. fot. ZSTiO

Podczas tegorocznych zmagań 21 kwietnia spotkało się 167 młodych olimpijczyków z 52 szkół z pięciu województw. Walczyli oni o laur zwycięstwa w dziewięciu blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, weterynaria, gastronomia, technologia żywności, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska oraz architektura krajobrazu. Trzeba było wykazać się w teorii i sprawdzić umiejętności praktyczne. Aż sześciu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zajęło miejsca na podium. Wśród weterynarzy najlepsza okazała się Magdalena Barbara Rutkowska, wśród gastronomików – Jagoda Elżbieta Zacholska, w technologii żywności Adam Krajewski. Drugie miejsce – tym razem w produkcji zwierzęcej – przypadło Dorianowi Stanisławowi Książkowi. Trzecie miejsca zajęli: Angelika Anna Dudar w technologii żywności oraz Łukasz Tomasz Nykier w produkcji zwierzęcej. Warto również wspo-

Jednym z bloków tematycznych była mechanizacja rolnictwa

mnieć, że na piątkowej olimpiadzie padł rekord zdobytych punktów – 117 na 120 możliwych do osiągnięcia. Należy on do Alberta Michała Brzózki z Technikum Leśnego w Miliczu, zwycięzcy bloku leśnictwo. Puchar dla najlepszej szkoły trafił do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Olimpiada była okazją do podpisania oficjalnej umowy o współpracy między ZSTiO we Wrześni a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Z ramienia szkoły parafował ją dyrektor Włodzimierz Wawrzyniak, uczelnię natomiast reprezentował prorektor ds. studiów prof. dr. hab. Cezary Mądrzak. Grażyna Beata Augustin

Wizyta młodzieży z Wolfenbüttel

Gości przywitał wicestarosta Waldemar Grzegorek, który nie krył zadowolenia, że młodzież tak chętnie bierze udział w wymianie. Goście z Wolfenbüttel zaś podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu we Wrześni. Opowiedzieli oni m.in. o udziale w grze miejskiej przygotowanej przez uczniów ZSP oraz o wycieczce do Wrocławia. Marlena Modrowska

ZSP od lat współpracuje z Wolfenbüttel

Załącznik do uchwały nr 603/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 maja 2017 r.

1. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. 2. dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. I Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). II Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać: a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki, b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo kandydata, c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, d) oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c, e) oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168), j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721), k) oryginał lub kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela, l) oryginał lub kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. III Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów określonych w punkcie II lit. b, d, e, k i l niniejszego ogłoszenia. IV Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …… (wpisać nazwę placówki)” w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w terminie do dnia 31 maja 2017 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu dokumentów do starostwa). V O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. VI Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

Fryzjerskie Mistrzostwa Polski 22 i 23 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni reprezentowały dwie uczennice: Karolina Przybylska z kl. III fr/wz (mistrz szkolący Emilia Możdżeń) i Zuzanna Matuszak z kl. I fr/wz (mistrz szkolący Mirosława Ogrodowczyk). Karolina, biorąca udział w konkurencji indywidualnej damskiej – modelownie fryzury awangardowej, zdobyła I miejsce. Zuzanna natomiast w konkurencji fryzura z fal i pierścieni a'la Monroe zajęła V miejsce, co daje zwolnienie z egzaminu czeladniczego w tej czynności. Gratulacje dla zdolnych fryzjerek. Mariola Musielak

fot. arch. prywatne

Starostwo Powiatowe 11 maja odwiedziła grupa uczniów z Niemiec, która we Wrześni przebywa na wymianie w ramach współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Politechnicznych a Carl-Gotthard-Langhans-Schule z Wolfennbüttel. Projekt wspiera od wielu lat Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza KONKURS NA STANOWISKO

5

Fryzjerki i ich prace


6

12 maja 2017

Kultura

dok. ze s. 1

Obrazowo o strażakach

Reymont = Kołaczkowo

Czy istnieje lepszy dzień na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej niż Międzynarodowy Dzień Strażaka? Chyba nie! Z takiego założenia wyszła komisja konkursowa, która 4 maja wyłoniła najlepsze prace w eliminacjach powiatowych.

fot. W. Andrzejewska

Przez cały dzień wytrwale padał deszcz, ale jak przyznają organizatorzy, nie przeszkadzało im to ani trochę. Na placu za urzędem w Kołaczkowie uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół w gminie wystąpili w części artystycznej. Najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie pokazali taniec połamaniec. Wszembórz w sporej 31-osobowej obsadzie, zaprezentował Rozrywki lipieckiej społeczności – kiszenie kapusty. Nie zabrakło na obchodach urodzin Reymonta Sądu nad Bartkiem Kozłem w wykonaniu Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim. Na scenie wystąpili również utalentowani wokalnie i tanecznie uczniowie z Sokolnik oraz Gimnazjum w Kołaczkowie. Wraz z nimi uczestnicy mogli pośpiewać biesiadne przeboje: Czerwone jagody, Czerwone korale, Szła dzieweczka do laseczka, W moim ogródecku. – Mimo deszczu występy były nagradzane rzęsistymi brawami. Mamy utalentowane dzieci i młodzież – dodaje Joanna Wojciuch. Bieganowo reprezentował Zespół Folklorystyczny Ziemia Wrzesińska, Klub Tańca Towarzyskiego oraz Nikola Szady. W trakcie majowego spotkania w Kołaczkowie można było spróbować

Folklor na scenie

ciasta oraz chleba ze smalcem. Warto było skusić się na pyrę z gzikiem i kiełbasę z rusztu. Swoje stoiska na kiermaszu wystawiły WTZ z Czeszewa i Rudy Komorskiej. – A kiedy wszyscy już doszczętnie przemokli, na pociechę otrzymali przepyszny tort urodzinowy. Czasami po prostu warto zmoknąć – czytamy na facebookowym profilu imprezy. Około godziny 17 pojawił się wspomniany tort urodzinowy. Wójt Teresa Waszak częstowała nim wszystkich uczestników Majówki z Reymontem. Tego samego dnia w Warszawie miały miejsce centralne obchody 150. rocznicy

www.wrzesnia.powiat.pl

urodzin pisarza. W uroczystościach wzięła udział delegacja z gminy Kołaczkowo. W Bazylice Świętego Krzyża, gdzie spoczywa serce noblisty, odbyła się msza, a po niej korowód przemaszerował Krakowskim Przedmieściem do Centralnej Biblioteki Rolniczej. Tam goście wysłuchali wykładu Danuty Łaskiej, a także podziwiali występy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Mówimy Reymontem, m. in. Dominika Szklarkowskiego. Na koniec delegacje udały się na Powązki, aby złożyć kwiaty na grobie Reymonta i jego matki. Mateusz Maserak

Tegoroczna, już dziewiętnasta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży odbywa się pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Celem konkursu jest zarówno ukazanie strażaków w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych, jak i promowanie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach. Przede wszystkim jednak ważne były przemyślenia autorów prac na temat służby drugiemu człowiekowi realizowanej przez strażaków. Konkurs corocznie organizowany jest przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i rozgrywa się w czterech grupach wiekowych. Do odpowiedzialnego za eliminacje powiatowe wrzesińskiego starostwa wpłynęło 15 prac w dwóch kategoriach. Komisja w składzie: Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego, Marek Mikołajczak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Ga-

Jedna ze zwycięskich prac

śniczej Komendy Powiatowej PSP we Wrześni, oraz Klara Skrzypczyk, pracownica Wydziału Promocji i Kultury Starostwa, zwracała szczególną uwagę na zgodność z tematem, poziom artystyczny oraz jakość i estetykę wykonania prac. Ich autorzy dostrzegali, że praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów, ale także zabezpieczanie wypadków drogowych, niesienie pomocy w czasie kataklizmów czy nawet ratowanie przestraszonych zwierząt z wysokich drzew. Nagrodzone prace wezmą udział w etapie wojewódzkim. (red.)

Wybór był trudny

Rockowe warsztaty Marek Piekarczyk wystąpił we Wrzesińskim Ośrodku Kultury 23 kwietnia. Po koncercie uczył młodzież śpiewu. fot. Paulina Staszak

Podczas akustycznego występu wokalista znany między innymi z zespołu TSA wykonał utwory ze swego albumu solowego oraz interpretacje kultowych piosenek polskich grup muzycznych. W poruszający sposób zinterpretował Gethsemane z opery rockowej Jesus Christ Superstar. Dorobek artystyczny muzyka doceniła zwłaszcza dojrzalsza część widowni. Charakterystycznymi dla siebie inteligentnymi komentarzami umiejętnie rozruszał, a także rozbawił publiczność. Wyjście wokalisty na scenę poprzedziły cztery utwory, w których zaprezentowali się uczniowie Collegium Artes – Iga Iglewska, Marta Czyżewska, Maria Stefaniak oraz Mateusz Błaszczyk. Artysta spotkał się również z wychowankami Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka, a także podjął się przeprowadzenia warsztatów z uczniami wspomnianej szkoły muzycznej. Podzielił się z nimi wiedzą i udzielił cennych wskazówek. Wiedział, jak zmotywo-

Marek Piekarczyk

wać młodych ludzi do dalszej pracy nad swoim głosem i rozwijania umiejętności wokalnych. Maria Stefaniak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Historia

12 maja 2017

Narodowy Dzień Zwycięstwa Po pięciu latach działań wojennych 8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa w Europie. Władze III Rzeszy w obecności wojsk alianckich podpisały w Berlinie akt bezwarunkowej kapitulacji. O rocznicy tamtych wydarzeń pamiętali także mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, którzy pomimo deszczowej pogody wzięli udział w uroczystości patriotycznej pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty.

Część artystyczną przygotowały uczennice I i II klasy technikum logistycznego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni pod kierunkiem nauczycielek Anety Włodarczyk i Joanny Kowalewskiej. – Dzisiaj mijają 72 lata od zakończenia II wojny światowej. Są jednak wśród nas osoby, które przeżyły okropności wojny i to one swoim doświadczeniem przekazują nam przesłanie, abyśmy docenili i szanowali czas pokoju, w którym żyjemy – przypomniały podczas swojego wystąpienia. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze z wrzesińskiego Hufca Wrzos. Okolicznościowe wiązanki

w hołdzie poległym złożyli m.in. kombatanci i weterani II wojny światowej, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych, kulturalnych i politycznych, służby mundurowe, harcerze oraz uczniowie. Powiat wrzesiński reprezentowali przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak, wicestarosta Waldemar Grzegorek oraz radna Henryka Waligóra. Organizatorami uroczystości byli starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny. Marlena Modrowska

Historyczny weekend W dniach 5-7 maja odbyła się II edycja Weekendu na Szlaku Piastowskim. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, m.in. rajdy rowerowe i pikniki historyczne. Motywem przewodnim tegorocznego weekendu było życie codzienne w piastowskim grodzie, czyli poczuj, posłuchaj i posmakuj. fot. Gród w Grzybowie

Zamierzeniem organizatorów było umożliwienie żywego kontaktu z historią – nie oglądanie eksponatów w gablotach, ale dotykanie, przymierzanie czy udział w rekonstrukcjach. Głównym organizatorem był Klaster Szlak Piastowski w Wielkopolsce, którego członkiem jest również powiat wrzesiński. Zamierzeniem Klastra jest stworzenie mody na Szlak Piastowski i przyciąganie turystów przez cały rok. Dlatego warto zaglądać na stronę www.szlakpiastowski.pl, gdzie znajdują się informacje o planowanych kolejnych historycznych imprezach. Jedną z imprez odbywających się w ramach Weekendu na Szlaku Piastowskim były Reko-gary w grodzie w Grzybowie. Rekonstruktorzy-rzemieślnicy zajmujący się tradycyjnym garncarstwem przybyli do grodu, gdzie zachęcali zwiedzających do udziału w garncarskich warsztatach. Każdy mógł wziąć do ręki kawałek gliny, ulepić garnek według starych metod oraz wypalić go w palenisku. Odbyły się także wykłady na temat garncarstwa historycznego. W Grzybowie można spotkać było także innych rzemieślników, a grupa rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Aurea Tempora zamieszkała na grodzie i pokazywała, jak wyglądało życie codzienne wczesnośredniowiecznych mieszkańców grodu. W Grzybowie w nietypowy sposób obchodzono także majowe święta – z okazji Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja zorganizowano specjalne gry terenowe i zabawy dla dzieci, które musiały szukać elementów godła i flagi w różnych zakątkach grodu. Długi historyczny i pełen atrakcji weekend trwał więc w grodzie cały tydzień. Szkoda tylko, że kapryśna pogoda pokrzyżowała trochę plany. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Warsztaty rękodzielnicze

Bitwa pod Sokołowem 2 maja 1848 roku to drugie po Strajku Dzieci Wrzesińskich wydarzenie, które na trwale zapisało się na kartach historii Polski. Przed 169 laty na terenie folwarku w Sokołowie i wokół niego polscy kosynierzy starli się z armią pruską. Pamięć o tym wydarzeniu jest do dzisiaj silnym czynnikiem integrującym lokalną społeczność. Już w XIX wieku odbywały się marsze z Wrześni do Sokołowa, by uczcić bohaterstwo kosynierów. W tym roku ze względu na ulewny deszcz oraz silny wiatr organizatorzy – burmistrz Wrześni, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne oraz Towarzystwo Unia Wrześnian zrezygnowali z przemarszu pod pomnik w Sokołowie, dlatego główne uroczystości odbyły się w kościele farnym. Rozpoczęto tradycyjnie mszą świętą, której przewodniczył ks. kanonik Mieczysław Kozłowski. Po zakończeniu eucharystii odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni. Okolicznościowy referat wygłosiła Małgorzata Korfini-Stachnik, nauczycielka historii z ZS nr 1.

Bolesław Święciochowski

Oficjalne delegacje indywidualnie udały się do Sokołowa, gdzie przed pomnikiem upamiętniającym bitwę z 1848 roku złożyły wiązanki kwiatów. Szymon Adamczyk

fot. W. Szymańska

– Zbieramy się tu, by nie tylko świętować zakończenie tej okrutnej i tragicznej wojny, ale i by oddać cześć i hołd tym, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny – podkreślił prowadzący obchody dyrektor muzeum regionalnego Sebastian Mazurkiewicz. Wspomniał również o zasługach żołnierzy 68. pułku piechoty w czasie kampanii wrześniowej oraz o mundurowych i cywilnych mieszkańcach ziemi wrzesińskiej, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Wielu z nich zginęło w trakcie walk na frontach na wschodzie i na zachodzie, w obozach koncentracyjnych, jenieckich i obozach pracy, na przymusowych robotach, z chorób i z wycieńczenia.

169. rocznica bitwy pod Sokołowem fot. W. Szymańska

Młodzież pamiętała o rocznicy

7

Poczty sztandarowe


8

Historia

12 maja 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

„Silva rerum” znaczy dosłownie „las rzeczy”, a w rozumieniu stosowanym od kilku wieków oznacza zbiór rozmaitych wiadomości albo utworów różnej treści. W dawnej Polsce nazwą „silva rerum” określano księgę domową lub rodzinną, w której członkowie bliższej i dalszej rodziny oraz goście dorywczo i okazyjnie w różnej formie zapisywali, czy nawet komentowali, ważne i mniej ważne wydarzenia, głównie rodzinne. Do takiej właśnie formy nawiązuje prezentowane tutaj „silva rerum”, które powstało jako zbiór różnych wiadomości zamieszczonych na łamach „Orędownika Wrzesińskiego” w latach 1920-1939.

We Wrześni (2)

1924 (październik) W sprawie figury Matki Boskiej w Rynku. Dozór kościelny we Wrześni uchwalił w dniu 9 bm. poprosić Magistrat miasta Wrześni, aby figurę Matki Boskiej postawił w Rynku i to na miejscu swego czasu przez dozór kościelny obranem. Jest to bowiem życzeniem ogromnej większości parafian motywowanem tem, że figura stała w Rynku, a przy rozbieraniu jej zobowiązał się Magistrat nową figurę ustawić. Po wtóre nie ma powodu figury Matki Boskiej nie stawiać w miejscu publicznem. Dlaczego? Kościół katolicki przy budowaniu pomników Świętych Pańskich kieruje się tą samą myślą co społeczeństwa świeckie. fot. Fr. Włosik Makieta figury Matki Boskiej, która miała zostać wystawiona w Rynku

Figura Matki Boskiej – drewniana na murowanym postumencie, otoczona czterema lipami – stała na rynku od końca lat 20. XVIII w. Z biegiem lat niszczała, zginęły też 2 lipy. Po prawie 200 latach była w tak fatalnym stanie, że podczas gruntownej przebudowy płyty rynku w 1921 roku została usunięta z myślą postawienia nowej. Sprawa ta ciągnęła się przez kilkanaście lat, podtrzymywana publiczną dyskusją o tym, czy miejsce postawienia figury jest właściwe. Miasto wydało spore kwoty na projekt figury, ale ostatecznie nie doszło do jej wystawienia. Miejsce, którym stała figura, zajmują dziś po części ogródki piwne w Rynku. Jest to też miejsce, na którym w 1720 roku spalono cztery rzekome czarownice (stąd cztery lipy), a figura Matki Boskiej miała być moralnym zadośćuczynieniem katolickiej parafii wrzesińskiej za tę zbrodnię. 1927 (czerwiec) Otwarcie Parku Miejskiego. W święto Bożego Ciała, w dniu 16 bm. przeżywała Września nadzwyczaj miłą uroczystość. W dniu tym nastąpiło bowiem otwarcie nowo założonego Parku Miejskiego i oddanie go do publicznego użytku. Chwili tej oczekiwała cała Września z wielkim upragnieniem, toteż na terenie parku zeszło się przeszło 3.000 osób, aby być świadkami tej ładnej uroczystości. Po poświęceniu parku przez proboszcza i dziekana wrzesińskiego ks. Feliksa Szczęsnego Fierka przemówił p. burmistrz Wacław Sołtysiak z lokalu firmy „Telefal” do mikrofonu, skąd przeszła kablami podziemnymi do ustawionych w parku gigantofonów. Ten sposób wygłoszenia przemówienia był we Wrześni po raz pierwszy zastosowany i wzbudził wielkie zainteresowanie wśród zebranego w parku obywatelstwa. 1937 (listopad) Przy obsadzaniu promenady na odcinku Zawodzie-Dworzec kolejki powiatowej natrafiono na głębokości około 2 metrów olbrzymi głaz wagi w przybliżeniu 150-200 cetnarów. Szkoda by było ten piękny okaz pozostawić w ziemi – nadawałby się gdzieś

fot. M. Torzewski

1924 (wrzesień) Nasz zegar ratuszowy, który z chwilą (pierwszej) wojny światowej przed laty 10 zatrzymano w biegu jest od dnia 2 września południa uruchomiony i służy obecnie obywatelstwu jako wskaźnik normalnego czasu polskiego. „Normalny” czas polski to czas środkowoeuropejski. W okresie II RP czas ten zmieniano na letni tylko raz – w 1919 roku.

Kamień umieszczony w Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1937 roku

w parku na rodzaj pomnika, na którym można by wykuć odpowiedni napis czy płaskorzeźbę. 1938 (styczeń) 300 cetnarowy kamień znaleziony został na głębokości pół metra na gruntach majętności Zawodzie pod Wrześnią przy okazji przeprowadzanych prac ziemnych. Kamień ten uznany przez Wojewódzką Komisję Ochrony Zabytków za zabytek przeciągnięty został onegdaj przez lokomobilę pługu parowego do Parku Miejskiego, gdzie umieszczono go na stałe. Można mieć zastrzeżenia do rzetelności dziennikarskiej przynajmniej w jednej z tych dwu informacji, ale niewątpliwie chodzi o ten sam kamień. W miejscu, w którym go umieszczono, spoczywa on do dziś, co prawda bez żadnej płaskorzeźby czy inskrypcji. 1939 (czerwiec) Niepoczytalny Niemiec. W czasie procesji Bożego Ciała, gdy celebrujący ksiądz wstępował na stopnie pierwszego ołtarza w Rynku, rozległy się z okna na 3. piętrze (prawdopodobnie chodzi o 2. piętro, według dzisiejszego określania poziomów) domu nr 23 głośne dźwięki radia przeszkadzające w modlitwie zebranym tłumom wiernych. Momentalnie zareagowało kilku obywateli, udając się na wymienione piętro tegoż domu. Okazało się, że zamieszkuje tam Niemiec P. M. zatrudniony w tutejszej Cukrowni. Na zwróconą mu uwagę bezczelny Niemiec zareplikował w sposób niedopuszczalny. Na wiado-

mość o tym Cukrownia z miejsca zwolniła M. z pracy. Sprawa tą, która skupia 3 przestępstwa równocześnie, zajął się prokurator i władze administracyjne. Niewątpliwie niepoczytalny Niemiec otrzyma porządną nauczkę. 1939 (lipiec) Prowokator ukarany. Przed tutejszym Sądem Grodzkim odbyła się rozprawa karna przeciwko Oskarowi J., który wraz z M. przez głośne nastawienie odbiornika radiowego w swym mieszkaniu przy Rynku, przeszkadzał w modlitwie i skupieniu podczas pro-

cesji Bożego Ciała. Sąd nie dał wiary wykrętnym tłumaczeniom Niemca, który twierdził, ze radio w tym czasie było nieczynne i skazał Oskara J. na 3 miesiące aresztu bez zawieszenia. M. będzie sądzony osobno.

Marian Torzewski

Stara figura Matki Boskiej w Rynku (część pocztówki z pocz. XX w.)

Fragment pocztówki z czasu I wojny światowej


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sprawy społeczne

12 maja 2017

9

Ksiądz Kazimierz Głów. Zasłużony dla Wrześni Ksiądz Kazimierz Głów po prawie 40 latach opuścił Wrześnię i przeniósł się do Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Wspominamy kapłana, który zapisał się w lokalnej historii.

Był zawsze tam, gdzie działo się coś pozytywnego. Mój pierwszy kontakt z proboszczem fary miał miejsce w czasie powołania koła Stowarzyszenia Powściągliwość i Praca. To niezbyt dobrze znany epizod formowania się niezależnych struktur obywatelskich po stanie wojennym. Na wiosnę 1988 roku, kiedy powoli do świadomości rządzących zaczęło docierać kompletne, polityczne i gospodarcze fiasko stanu wojennego, władze PRL wyraziły zgodę na rejestrację pierwszego niezależnego od władz stowarzyszenia Powściągliwość i Praca. Byłem jednym z założycieli koła stowarzyszenia we Wrześni. Oczywiście schronienia i siedziby udzielił nam jak zawsze uśmiechnięty, pełen ciepła, otwarty na wszelkie poglądy ks. Głów. Pomimo różnorodności poglądów członków założycieli ksiądz nigdy nie ingerował, nie narzucał swojej woli. Byłem zachwycony jego otwartością, która mi niebywale imponowała. Myślę, że jego postawa miała niebagatelny wpływ na moje widzenie świata. Zrozumiałem, że świat nie jest czarno-biały, że nie dzieli się tylko na my i oni, że jest wielu wartościowych ludzi po drugiej stronie tego wyrazistego sporu. Minęło wiele lat, ks. Kanonik przeszedł na zasłużoną emeryturę. Spotykam go często i jak zawsze dostrzegam w nim niebywałą mądrość, tolerancję i otwartość na ludzi. Celestyn Bachorz były burmistrz Wrześni

fot. arch. Galerii Karuzela

szlifował też swój francuski. Niesamowity jest zakres spraw i akcji, w które był zaangażowany. Współtworzył Fundację Dzieci Wrzesińskich, dzięki niemu we Wrześni powstał także SKOK im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – obydwu tym podmiotom użyczał salki na ich siedziby. Podobnie jak Jadłodajni im. św. brata Alberta, Towarzystwu Czytelni Ludowych i wielu innym. Był inicjatorem powstania ochronki dla dzieci prowadzonej przez zakonnice. Był członkiem komitetów budowy pomnika katyńskiego, pomnika Jana Pawła II, obchodów rocznic patriotycznych (m.in. rocznicy strajków dzieci wrzesińskich, powstania wielkopolskiego czy bitwy pod Sokołowem). Jako mariolog jest bardzo blisko biechowskiego klasztoru i posiada tytuł konfratra Zakonu Paulinów w Biechowie. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Za rok obchodzić będzie 60 lat święceń kapłańskich. (red.)

fot. arch. prywatne

Kazimierz Głów urodził się w 1933 r. w Wągrowcu. Po ukończeniu miejscowego liceum udał się na studia do Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Studiował także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1972 roku obronił doktorat z mariologii. Był wytypowany przez prymasa Stefana Wyszyńskiego do wyjazdu na studia w Rzymie, ale ówczesna władza dwukrotnie odmówiła wydania mu paszportu. W lipcu 1980 został mianowany proboszczem parafii farnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni. Zaangażował się w działania miejscowej Solidarności, użyczał salek katechetycznych na spotkania opozycjonistów. Odprawił też słynną mszę na wrzesińskim rynku 3 maja 1981 roku. Z opowieści osób z jego kręgu wyłania się obraz postaci nietuzinkowej, pełnej ciepła i życzliwości, godnej zaufania i pracowitej. Ksiądz Głów dużo czytał, dociekał, dokształcał się; wciąż

Ksiądz Kazimierz w latach osiemdziesiątych i dzisiaj

Naprawdę, bez cienia przesady, to postać, która jest wielce zasłużona dla Wrześni. Stawał jako duchowy przywódca różnych grup także po 1989 roku, i w stowarzyszeniu Przedsiębiorców, i u Braci Kurkowych, i wśród radnych, i przy różnych okazjach, że przypomnę budowę pomnika Jana Pawła II, czy w ostatnim czasie wmurowanie kamienia węgielnego i otwarcie Galerii Karuzela. Z tego ostatniego „przypadku” przez ostatnie półtora roku ciągle sobie żartowaliśmy przy każdym spotkaniu – począwszy od niezwykłego tempa budowy samego obiektu (dzięki „doglądaniu” budowy na spacerach przez księdza kanonika), aż po dobre przyjęcie przez wrześnian tego miejsca handlowego (dzięki poświęceniu sklepów przez księdza kanonika podczas otwarcia galerii). Tomasz Kałużny burmistrz Wrześni

Ksiądz kanonik Kazimierz Głów przez kilkadziesiąt lat swojego rezydowania we Wrześni zrósł się z naszym miastem jak nikt inny. Przyszło mu pełnić posługę kapłańską w bardzo burzliwych czasach, czasach wielkich przemian, kiedy potrzeba było wielkiej odwagi, ale i mądrej rozwagi. Mam wiele wspomnień związanych z jego wrzesińską misją kapłańską – i są to same dobre wspomnienia. Niejednokrotnie zdarzało się, że korzystaliśmy z jego porad w sytuacjach poważnych czy kryzysowych. Chciałbym przywołać wspomnienie dość nietypowe, aczkolwiek pięknie opisujące postać naszego seniora. Ksiądz kanonik towarzyszył nam podczas wyjazdu do zaprzyjaźnionego powiatu Wolfenbüttel na dni polskie w tej miejscowości. I z tego właśnie pobytu mam w pamięci dwie impresje. Pierwsza z nich to msza odprawiona w tamtejszym kościele katolickim z kazaniem wygłoszonym po niemiecku, co wywołało podziw i wprowadziło w prawdziwe osłupienie naszych niemieckich gospodarzy. Druga impresja to prezentacja naszych lokalnych produktów na rynku w Wolfenbüttel, kiedy to ksiądz proboszcz w bereciku na bakier, z deseczką pełną produktów i kiełbaską zadzierzgniętą na widelcu w języku Goethego zachęcał mieszkańców grodu do skosztowania polskiej kiełbasy. Po prostu boskie! Księże Kanoniku, pamiętamy, dziękujemy i życzymy zdrowia. Dionizy Jaśniewicz starosta wrzesiński

W stanie wojennym ksiądz nam pomagał i umożliwiał korzystanie z pomieszczeń, salek itd. Pod koniec lat 80. w Warszawie powstało stowarzyszenie Powściągliwość i Praca. Postanowiliśmy we Wrześni powołać jego struktury. Ksiądz Głów umożliwił nam działalność, dał nam salkę, nawet kupił krzesła i dodatkowe meble ze swoich funduszy, bo nie było gdzie siedzieć. Ksiądz Głów miał też jedną bardzo pozytywną cechę, którą ja bardzo lubię. Mianowicie był otwarty na jakiekolwiek dyskusje, a poza tym miał duże poczucie humoru. Pamiętam, kiedy miało się odbyć poświęcenie sztandaru Solidarności, wszyscy się martwili (ponieważ miał być przemarsz, na otwartym terenie), że może być niepogoda, że deszcz może padać, że to się wszystko nie uda. A ksiądz mówi: „spoko, ja mam chody na górze, to wam załatwię”. I rzeczywiście pogoda dopisała, trochę było pochmurno, ale nie było żadnego problemu. A drugi taki dowcip, kiedy mówił: „zakładacie to stowarzyszenie Powściągliwość i Praca, tylko nie zmieńcie nazwy na powściągliwość od pracy”. Miło to wspominam i życzę mu jak najlepszego zdrowia, jak najdłuższego życia i żeby nie zapominał o Wrześni. Jan Koralewski działacz „Solidarności”

Spotkania autorskie we Wrześni i Miłosławiu Miłośnicy czytelnictwa w powiecie w ostatnich dniach mieli możliwość spotkania się z autorami ciekawych powieści, reportaży i wierszy. fot. BP Września Hanna Krall podpisywała swoją najnowszą książkę

W ramach cyklu Wrzesiński Kalejdoskop Literacki 20 kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni odbyło się spotkanie z Hanną Krall – pisarką, dziennikarką, autorką wielu reportaży, które ukazały się po raz pierwszy w jednym zbiorze zatytułowanym Fantom bólu. Czytelnicy z zainteresowaniem słuchali wspomnień pisarki. Hanna Krall odczytała też fragment swojej książki Biała Maria. Wrzesińska biblioteka wzięła również udział w Pierwszych Wielkopolskich spotkaniach pisarzy z młodymi czytelnikami „Książka na walizkach”, które odbyły się 26-27 kwietnia. Uczniowie szkół podstawowych chętnie zadawali pytania Barbarze Kosmowskiej odnośnie jej twórczości oraz wysłuchali rytmicznych, zabawnych i pouczających wierszy Marcina Brykczyńskiego. Z kolei 8 maja Miłosławskie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców gminy Miłosław na spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak, która opowiedziała m.in. jak doszło do napisania i wydania jej pierwszej powieści Cztery rubiny. Przyznała też, że wiele informacji zawartych w jej książkach to autentyczne zdarzenia, częściowo opowiadające o jej życiu. (red.) Pamiątkowe zdjęcie z Barbarą Kosmowską


10

Ogłoszenia

12 maja 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 maja 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Bierzglinku, gmina Września, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, dla których Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8. Starosta Wrzesiński /-/ Dionizy Jaśniewicz

STAROSTA WRZESIŃSKI działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert celem powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego. 1. Przedmiotem ogłoszenia jest realizacja usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. 2. Podstawą świadczenia usług będzie umowa zawarta z lekarzem lub podmiotem wykonującym działalność leczniczą. 3. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych powiatu wrzesińskiego od momentu podpisania umowy do 31.12.2017 r. 4. Oferenci odpowiadający na ogłoszenie muszą: 1) posiadać status podmiotu leczniczego i zapewnić całodobowy dyżur lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, który wykona czynności będące przedmiotem ogłoszenia lub posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz zapewnić całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem ogłoszenia, 2) zapewnić we wszystkie dni roku całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym będzie można dokonywać zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki. 5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia przez więcej niż jeden podmiot leczniczy lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, na podstawie oddzielnych umów zawartych z każdym z wybranych Oferentów. 6. Ofertę należy złożyć wypełniając formularz ofertowy zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Druk oferty dostępny do pobrania na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie. 7. W formularzu oferty Oferent, określa jednostkową cenę brutto za stwierdzenie i ustalenie przyczyny zgonu oraz wystawienie karty zgonu. Określona przez Oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zadania, które są i mogą być wymagane w związku z jego wykonaniem. 8. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę. 9. Oferta musi być złożona lub przesłana w zaklejonej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia z dopiskiem „LEKARZ" w terminie do dnia 30 maja 2017 roku (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Wrześni). 10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 11. Do oferty należy załączyć: 1) kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących, 2) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza. 12. Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego przedmiot ogłoszenia podejmuje Starosta Wrzesiński. 13. Dodatkowych informacji na temat warunków postępowania udziela Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 109, tel. 61 640 45 34.

Temat: ochrona zmysłów wzroku i słuchu Zadanie: plakat w wersji elektronicznej z hasłem Uczestnicy: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Termin nadsyłania prac: do 15 maja 2017 r. Więcej:

regulamin

konkursu

na

www.wrzesnia.powiat.pl

w zakładce Zdrowie Koordynator: Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 44 64 lub 61 640 44 73

Września, 10 maja 2017 r. Zapisy uczestników na miejscu w godz. 7 do 8.


Ogłoszenia

12 maja 2017

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

11

Nagroda dla VW Volkswagen Poznań zajął pierwsze miejsce wśród firm z branży motoryzacyjnej jako „Najbardziej Pożądany Pracodawca 2016”. – To dla nas ogromna satysfakcja i wielki powód do dumy – mówi Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji. – To owoc naszej wieloletniej strategii, budującej wizerunek i zaufanie do nas jako pracodawcy – dodaje. Badanie „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menadżerów” zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich oraz online, w którym wzięło udział ponad 3 300 menadżerów i specjalistów z całej Polski. Firma rekrutacyjna Antal, która przeprowadzała badanie, zwróciła uwa-

Jeśli posiadasz klasyczny telefon komórkowy, wyślij sms* o treści wybranego kodu rejestrującego na numer 661 000 112

Serwis informacyjny Gmina Września Gmina Pyzdry Gmina Nekla Gmina Miłosław Gmina Kołaczkowo

Kod rejestrujący tak.pwr05 tak.pwr04 tak.pwr03 tak.pwr02 tak.pwr01

Kod wyrejestrowujący nie.pwr05 nie.pwr04 nie.pwr03 nie.pwr02 nie.pwr01

* Opłata za wysłanie widomości SMS rejestrującej do systemu jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl. W treści SMS-a powinien być wpisany tylko kod rejestrujący serwis. Zawarty w kodzie znak„0”jest cyfrą„zero”.

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego Oznaczenie nieruchomości

Lokal nr 1 – Września, ul. 3 Maja 8

gę na duże zainteresowanie fabryką Volkswagen Poznań w Antoninku, które wzmocnione zostało otwarciem nowej fabryki modelu Crafter we Wrześni. W badaniu respondenci odpowiadali między innymi na pytanie – w której firmie chcesz pracować, mając nieograniczony wybór? Ponadto mogli wskazać silne strony najbardziej pożądanych pracodawców, w tym wielkość i prestiż firmy, styl zarzadzania i kulturę organizacyjną, innowacyjność oraz wysokość zarobków i możliwości rozwoju. (red.)

800 tysięcy dla przedsiębiorców Podczas posiedzenia Rady LGD Z Nami Warto 20 kwietnia dokonano oceny wniosków złożonych na dofinansowanie uruchomienia działalności gospodarczej PREMIA NA START oraz wybrano zadania do finansowania. Poniżej publikujemy ocenę rady. Lista operacji wybranych

Numer geodezyjny nieruchomości: 1542/2

3/2017

Zakres tematyczny:

§2. ust.1 pkt.2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami

Czas trwania naboru:

od 27-02-2017 9:00 do 13-03-2017 15:00

Limit dostępnych środków :

800 000,00

Data sporządzenia listy :

2017-04-21

Lp.

Znak sprawy (indywidualne oznaczenie sprawy)

Nr identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie

Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie

1.

3/11/U/2017

072096980

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) minął dnia 18 kwietnia 2017 roku.

Zobowiązania i obciążenia nieruchomości

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości

121 000,00 zł (zwolnione z podatku VAT)

Kwota wadium

12 100,00 zł

Termin wpłacenia wadium

do 29 maja 2017 roku

Miejsce i termin I przetargu

Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10, pok. nr 112 2 czerwca 2017 roku godz. 1000

1. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz BIP-ie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż” oraz pod nr telefonu 61 640 45 38.

Liczba otrzymanych punktów

Intensywność pomocy w %

Ustalona kwota wsparcia

Pracowania Ceramiczna Katarzyna Stawicka

100 000,00

TAK

28,5

100

100 000,00

Górska Daria

Założenie działalności gospodarczej Pierożki Mniam Mniam Daria Górska polegająca na produkcji pierogów w powiecie wrzesińskim

2.

3/1/U/2017

071951892

50 000,00

TAK

27,83

100

50 000,00

100 000,00

TAK

26,58

100

100 000,00

3.

3/15/U/2017

072128165

Nawrocka Weronika

Zagospodarowanie przestrzeni dla społeczności z uwzględnieniem lokalnych walorów przez podnoszenie jakości, atrakcyjności i aktywności ich życia poprzez działalność rekreacyjną, wypoczynkową i kulinarną

4.

3/6/U/2017

067491870

Kaczmarek Anna

Pralnia dywanów ANJAPOL

50 000,00

TAK

22,58

100

50 000,00

50 000,00

TAK

21,67

100

50 000,00

PO1F/00030243/8

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Zgodność z LSR

Stawicka Katarzyna

Powierzchnia działki: 0,0624 ha

Nieruchomość lokalowa nr 1 o charakterze mieszkalnym, położona w I-piętrowym budynku użytkowo-mieszkalnym (+ poddasze) znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, w którym na parterze znajdują się 4 lokale mieszkalne. W skład nieruchomości wchodzą: – samodzielny lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 42,30 m2 (pokój I – 15,00 m2, pokój II – 21,20 m2, kuchnia – 3,60 m2, łazienka – 2,50 m2), – pomieszczenie przynależne (piwnica) o powierzchni 7,90 m2, – udział 502/8163 w części wspólnej budynku oraz gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku działka oznaczona geodezyjnie nr 1542/2 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

Tytuł operacji określony we wniosku

Kwota wsparcia wnioskowana przez podmiot ubiegający się o wsparcie

OPERACJA MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE

Powierzchnia użytkowa lokalu: 42,30 m2 Księga Wieczysta

Załącznik nr 1 Uchwała nr III/33/17 z dnia 20.04.2017 r.

Numer naboru wniosków:

Położenie nieruchomości: Września ul. 3 Maja 8 Oznaczenie geodezyjne

Cenna statuetka

5.

3/2/U/2017

072090950

Kożuch Łukasz

Uruchomienie własnej działalności DKS Consulting Łukasz Kożuch szansą na nowy start i rozwój lokalnej społeczności

6.

3/8/U/2017

071875392

Koszal Jakub

Zakup zestawu maszyn do nowo otwieranej działalności gospodarczej

100 000,00

TAK

20,58

100

100 000,00

Kruszyński Marcin

Wprowadzenie na obszar działania Lokalnej Grupy Działania Z Nami Warto oraz na rynek wielkopolski innowacyjnej i nowoczesnej usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa mebli pod wymiar w ramach działalności firmy Drew-Meb

50 000,00

TAK

20,5

100

50 000,00

7.

3/14/U/2017

8.

3/13/U/2017

065914065

Jędraszak Przemysław

Z kopyta przez las

100 000,00

TAK

20,17

100

100 000,00

9.

3/5/U/2017

072071634

Augustyniak Agnieszka

Mobilny Salon Kosmetyczny „JULI” Agnieszka Augustyniak

50 000,00

TAK

20

100

50 000,00

10.

3/3/U/2017

072072012

Jędraszczyk Damian

ProGAZ Damian Jędraszczyk

50 000,00

TAK

19,82

100

50 000,00

Makowski Jakub

Produkcja filmowa, telewizyjna, fotografia – Jakub Makowski

100 000,00

TAK

19,67

100

100 000,00

11.

3/9/U/2017

07178306

OPERACJA NIE MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE 1.

2.

3/12/U/2017

3/10/U/2017

072127941

072102534

Szymczak Maciej

„NOVOTERM” Maciej Szymczak

50 000,00

TAK

19,5

100

50 000,00

Kwiatkowski Kamil

Podjęcie działalności poprzez zakup nowego środka trwałego, mające na celu uzyskanie nowego źródła dochodu oraz wzrost zatrudnienia

100 000,00

TAK

17,08

100

100 000,00

Wnioskowana kwota wsparcia operacji wybranych

950 000,00

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

800 000,00

Rozdysponowana kwota w ramach limitu dostępnych środków

800 000,00

Kwota poza limitem dostępnych środków

150 000,00


8 12 10

Przegląd rolniczy

Przegląd rolniczy IX przetarg ustny nieograniczony

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2017 Informujemy, że 28 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalił „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku” – z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu. Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania. Środki finansowe na realizację Profot. EKO-POL Sp. z o.o.

Demontaż azbestowego dachu

gramu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powiat wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie). Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis. Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca 2017 r. Realizacja programu przewidziana jest do września 2017 roku. WBŚiR

12 maja 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

100 tys. zł premii dla młodych rolników Wnioski do 26 maja 2017 roku Wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii można składać do 26 maja w Oddziałach Regionalnych ARiMR – osobiście, przez upoważnioną osobę lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi je uzupełnić w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jednym z warunków przyznania premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej (SO) nie mniejszej niż 13 tysięcy euro i nie większej niż 150 tysięcy euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość

średniej wojewódzkiej. Maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów. Przynajmniej 70% minimalnej wielkości musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów. Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie,

a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%. Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach: I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja; II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu. Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe. na podstawie informacji ARiMR Monika Mikołajczak

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2017 fot. M. Mikołajczak

Do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie, będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Biuro Powiatowe ARiMR pracuje 12, 13, 15 maja od godz. 6 do 20. Monika Mikołajczak

W Wielkopolsce najchętniej uprawiane jest żyto

Grypa ptaków – uchylono restrykcyjne środki bioasekuracji

Apel do hodowców trzody chlewnej ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz głównego lekarza weterynarii Szanowni Państwo! ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyna rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji: - nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia, - utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami, - stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących, - wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus, zostało wydanie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, uchylające rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 209 i), które nałożyło restrykcyjne środki na hodowców drobiu, w tym zwłaszcza konieczność utrzymywania drobiu w odpowiednim zamknięciu. Nowe rozporządzenie zachowuje ogólne środki bioasekuracji, które mają być stosowane przez hodowców drobiu w celu zabezpieczenia wrażliwego inwentarza przed wystąpieniem grypy ptaków. Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu) oraz wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. Zagrożenie związane z grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie i posiadacze drobiu powinni w odpowiedzialny sposób postępować w swoich gospodarstwach. Nowe przepisy mówią przede wszystkim o ograniczeniu dostępu drobiu do otwartych zbiorników wodnych. Hodowcy i producenci powinni starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało dzikie ptactwo. W gospodarstwach stosowane mogą być również ultradźwiękowe odstraszacze, siatki, itp. sposoby mające na celu ograniczenie do minimum ryzyka kontaktu z dzikim ptactwem, drób ma być karmiony i pojony w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, maty dezynfekcyjne mają być stosowane w obiektach, gdzie drób utrzymywany jest w systemie bezwybiegowym, ściółka dla ptaków ma być przechowywana w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami oraz ich odchodami. Dokonywanie codziennych przeglądów stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat liczby ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. „Informacja z codziennych przeglądów stad drobiu” dostępna na stronie internetowej www.piwetwrzesnia.pl. W sytuacji zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada kompetencje do wprowadzenia odpowiednich środków, w tym zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów na danym terenie. Romuald Juściński, Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

12 maja 2017

Przegląd rolniczy

13

Wsparcie na zalesienie Od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2017 roku. Jest ono przyznawane rolnikom, jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

24 marca na polach gospodarstwa demonstracyjnego w Zielińcu odbyły się wiosenne warsztaty. Brały w nich udział firmy współpracujące z Markiem Śmidowiczem oraz rolnicy powiatu wrzesińskiego i doradcy z PZDR Września.

Lasy zajmują 19% powierzchni powiatu

Obchód pola

niu roślin okazało się, że niektóre korzenie miały barwę brunatną. Uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć, jak wyglądają objawy fuzariozy zgorzeli. Kolejnym etapem spotkania była ocena przezimowania i zachwaszcze-

fot. H. Jaworska-Jach

Premia pielęgnacyjna – jest przyznawana corocznie przez okres 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej. Premia zalesieniowa – jest przyznawana corocznie przez okres 12 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej. na podstawie informacji z ARiMR Monika Mikołajczak

Arał 25 ha został obsiany dwoma odmianami pszenicy ozimej jeszcze 23 września 2016 roku. Przedplonem był rzepak oz. Odmiany wysiane na polu to z kolei FRANC i REFORM. Na pszenicę oz. jesienią zastosowano nawożenie mineralne, ale nie było prowadzonej ochrony herbicydowej, ponieważ warunki pogodowe nie pozwoliły opryskać plantacji. Uczestnicy spotkania oceniali pole pszenicy pod kątem przezimowania i zachwaszczenia. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych w okresie zimowym (mrozy i brak okrywy śnieżnej) plantacja bardzo dobrze przezimowała. Obsada pszenicy na 1 m2 wyniosła 240 roślin. Rokowania dla plantacji obu odmian pszenicy są optymistyczne. Stwierdzono też, że zachwaszczenie jest niewielkie. Ustalono, że dobrym terminem dla zastosowania herbicydów będzie najbliższy okres bez przymrozków, gdy temperatura się ustabilizuje. Następnie oceniano pszenicę pod względem zdrowotności. Po wyrwa-

fot. H. Jaworska-Jach

fot. M. Mikołajczak

Wnioski o przyznanie wsparcia należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Prezes Agencji w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia. W ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie trzech premii: wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej. Rolnik, który chce otrzymać pomoc na założenie uprawy leśnej, w 2017 r. powinien złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej powinien złożyć w 2018 r. i w kolejnych latach. Wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek trzema palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacane jest w pierwszym roku zalesienia. Pomoc na zalesienie, w tym wsparcie na zalesienie, może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania.

Warsztaty polowe w Zielińcu

Rośliny dobrze zniosły zimę

ARiMR wypłaca II ratę pożyczki na spłatę zobowiązań publicznoprawnych

1)

– zalesienia na gruntach o nachyleniu terenu nie większym niż 12 stopni 2) – więcej informacji na temat wykorzystania sadzonek mikoryzowanych można znaleźć na stronie internetowej Leśnego Banku Genów Leśnych

Uruchomiona została możliwość wypłaty środków w wysokości drugiej raty pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Druga rata może zostać wypłacona pożyczkobiorcom, którzy udokumentowali spłatę należności w wysokości pierwszej raty pożyczki. Płatności realizowane będą na bieżąco, z uwzględnieniem ostatecznego terminu wypłat przypadającego na dzień 20 września 2017 r. Pożyczkobiorców zainteresowanych otrzymaniem drugiej raty pożyczki prosimy o nawiązanie kontaktu w tej sprawie z Biurem Powiatowym ARiMR. Jednocześnie ARiMR przypomina,

że w ciągu miesiąca od wypłacenia drugiej raty pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić należność oraz przedłożyć w Biurze Powiatowym ARiMR dokumenty potwierdzające spłatę nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach tej raty pożyczki. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2015.187 ze zm.) oraz umowy pożyczki. na podstawie informacji ARiMR

nia plantacji rzepaku ozimego. Siedem odmian rzepaku oz zostało zasiane 27 sierpnia 2016 roku po pszenicy oz. Przed siewem zastosowano 28 m3 gnojowicy na 1ha. Plantacja była chroniona jesienią zabiegami herbicydowymi, fungicydowymi i insektcydowymi, zastosowano również pułapki feromonowe. Rzepak jesienią zasilono jedną dawką azotu wraz z innym nawożeniem mineralnym. Oceniono, że plantacja dobrze przezimowała, na 1 m2 znajdowały się 32 rośliny. Po wyrwaniu roślin rzepaku sprawdzano zdrowotność. Korzenie nie były uszkodzone, także zdrowotność oceniono na dobrą. Rolnicy uczestniczący w warsztatach dowiedzieli się, że optymalnym terminem zastosowania drugiej dawki azotu, skracania łanu i zabiegów fungicydowych będzie moment, gdy rzepak osiągnie wysokość 10-15 cm. Warsztaty zakończyły inne pytania o ochronę rzepaku i pszenicy oraz nawożenie, na które odpowiadał właściciel gospodarstwa oraz przedstawiciele firm. Helena Jaworska-Jach doradca rolny

Cena żywca wieprzowego

9 maja FIRMA

Cenna netto

Skup trzody chlewnej i bydła Jarosław Krause

5,2

Firma Handlowa-Usługowa HURT-DETAL Krzysztof Mikołajczak

5,1

P.H.U. Zenon Krzysztoń

5,2

Skup ubój zwierząt sprzedaż Mirosław Nowowsiak

5,2

Firma „GOŁĄB” Spółka Jawna

5,4


14

Gminy

12 maja 2017

Września

www.wrzesnia.powiat.pl

Pyzdry

Nekla

Autobusem po Wrześni Gmina Września przygotowuje się do stworzenia centrum przesiadkowego. Jednym z elementów inwestycji jest autobus elektryczny, który będzie bezpłatnie kursował po mieście. Właśnie podpisano umowę na jego zakup.

Trzymaj formę 28 kwietnia w Zespole Szkół w Nekli odbył się etap powiatowy VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

fot. PSSE

fot. UMiG Września

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Dawid Szwarc z Gimnazjum nr 2 we Wrześni oraz Beata Kubiak, Klaudia Nowak i Anna Waliszka z Zespołu Szkół w Nekli. Drugi etap konkursu przeprowadzany był on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Uczniowie samodzielnie rozwiązywali test z pytaniami zamkniętymi. Wyniki będą znane najpóźniej 19 maja, a trzeci etap konkursu odbędzie się w dniach 7-9 czerwca w Warszawie. PSS-E we Wrześni

Moment podpisania umowy

Wrzesiński ratusz szykuje się do potężnej, wielomilionowej inwestycji. Projekt „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, obejmuje m.in. budowę dwóch centrów przesiadkowych, powstanie nowych dróg gminnych, przebudowę dwóch ulic, budowę mostu i dwóch kładek pieszo-rowerowych na Wrześnicy i wreszcie zakup autobusu elektrycznego. fot. UM Jaworzno Elektrobusy jeżdżą m.in. po Jaworznie

Umowa na zakup nowoczesnego jednoczłonowego autobusu elektrycznego wraz z ładowarką została podpisana między gminą Września a firmą Solaris 28 kwietnia. Pojazd trafi do miasta pod koniec roku, a już od przyszłego ma zagościć na wrzesińskich drogach, obsługując dwie linie komunikacyjne. Bezpłatnie skorzystają z niego uczniowie dojeżdżający do szkół na terenie miasta, a także mieszkańcy docierający do miejsc pracy i obiektów użyteczności publicznej – np. do szpitala, ośrodka kultury czy na pływalnię. To cenna informacja przede wszystkim dla ludzi niezmotoryzowanych i starszych, dla których krótka wizyta u lekarza to prawdziwe wyzwanie. Września rozwija się w bardzo intensywnym tempie. Wraz z nowymi przedsiębiorstwami pojawiają się kolejne miejsca pracy, a co za tym idzie – rośnie liczba mieszkańców. Inwestycja gminy z pewnością ułatwi życie wrześnian i przyczyni się do zmniejszenia uciążliwych korków. Koszt zakupu autobusu to prawie 2,4 mln zł. Klara Skrzypczyk

Laureaci zmagań

Miłosław

Było pięknie! Wieś Gorzyce w gminie Miłosław obchodzi w tym roku jubileusz 625-lecia. Z tej okazji 3 maja zorganizowano pełen atrakcji festyn.

Serce dla Marka Festyn charytatywny na rzecz 12-letniego Marka Idczaka z Przyborek odbył się 6 maja w parku im. Dzieci Wrzesińskich. Chłopiec choruje na toksoplazmozę wrodzoną. fot. KPP we Wrześni Chłopiec usiadł za kierownicą radiowozu

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji – był zamek dmuchany, występy atystyczne, bryczki, zabawy sportowe i plastyczne, a także loteria fantowa, w której główną nagroda był rower i licytacje cennych przedmiotów, m.in. koszulki Łukasza

Piszczka czy piłki od Lecha Poznań. W akcję zaangażowali się też wrzesińscy mundurowi. Dzieci chętnie przymierzały elementy umundurowania oraz siadały za policyjną i strażacką kierownicą. (red.)

Dumny sołtys

Pierwsza wzmianka o Gorzycach datowana jest na 1393 rok, jako jedna z posiadłości rodu Doliwów. Sama wioska była własnością rycerza Piotra Gorzyckiego. Dziś wieś liczy 250 mieszkańców i wciąż pięknieje. Gorzyce pochwalić się mogą wspaniałym placem zabaw, a także akwenem wodnym, po którym popływać można rowerem wodnym. To zasługa sołtysa Stanisława Filipiaka, który intensywnie działa dla rozwoju wsi, wciąż pozyskuje środki pieniężne z wielu źródeł, aby przeprowadzać kolejne inwestycje. Na majówkę do Gorzyc przybyło wielu gości i mieszkańców powiatu, m.in. przewodniczący rady Hubert Gruszczyński oraz radni gminy Miłosław. W imieniu starosty Dionizego Jaśniewicza jego asystentka Joanna Musiałkiewicz przekazała gry planszowe, które wzbogacą ofertę miejscowej

świetlicy i przyczynią się do integracji mieszkańców. Z kolei burmistrz gminy Miłosław Zbigniew Skikiewicz odsłonił pięciotonowy głaz, na którym umieszczono pamiątkową tabliczkę. Na jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu, który rozkroił sołtys Stanisław Filipiak. Goście uraczeni zostali także pieczonym prosiakiem z kaszą. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła kapela Szczuny z Sulęcinka, która jedną z piosenek zadedykowała sołtysowi. Przygotowano także liczne atrakcje dla dzieci, m.in. dmuchane zamki oraz warsztaty z robienia biżuterii. – Impreza się udała, było mnóstwo ludzi. Nie byłem w stanie nawet z każdym porozmawiać, bo nie starczyło czasu. Było pięknie – mówi sołtys. LGD Z Nami Warto była współorganizatorem 625-lecia Gorzyc. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Burmistrz Pyzdr ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pyzdrach działka nr 1284/34 o pow. 0,1380 ha (KN1S/00023997/0) – cena wywoławcza 15.000,00 zł (zwolniono z VAT) Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.500,00 zł płatne w terminie do 31.05.2017 r. na konto Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 Przetarg odbędzie się dnia 06.06.2017 r. w sali narad w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1 o godz. 9. ~ Burmistrz Pyzdr ~

Burmistrz Pyzdr ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pyzdrach działka nr 1284/35 o pow. 0,0994 ha (KN1S/00023997/0) – cena wywoławcza 11.000,00 zł (zwolniono z VAT) Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.100,00 zł płatne w terminie do 31.05.2017 r. na konto Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 Przetarg odbędzie się dnia 06.06.2017 r. w sali narad w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1 o godz. 10. ~ Burmistrz Pyzdr ~

Towarzystwo Turystyki Wodnej ,,Perkoz'' w Pyzdrach organizuje kurs na sternika motorowodnego. Osoby zainteresowane mogą zapisywać się u Włodzimierza Urbaniaka pod numerem telefonu 502 541 943. Termin rozpoczęcia kursu planowany jest na początek czerwca.

Kołaczkowo Urząd Gminy Kołaczkowo przypomina, że podatnicy, którzy chcą dokonać wpłat podatku u sołtysa, proszeni są o okazanie nakazu płatniczego.

UKS Kołaczkowo zaprasza na

III Nadwarciański Turniej Unihokeja w kategorii młodzików. Odbędzie się on 27 maja o godz. 10 w hali sportowej Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie. Dobra zabawa gwarantowana!


Sport

12 maja 2017

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

15

Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju LA Informator powiatowy 27 kwietnia na stadionie przy ul. Kaliskiej przy słonecznej i bezwietrznej pogodzie odbyły się mistrzostwa Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym. fot. arch. prywatne Pamiątkowe zdjęcie na tartanie

Rywalizowało siedem zespołów dziewcząt i 5 chłopców. Oto klasyfikacja medalowa: dziewczęta – SSP 1 (990 pkt), SSP 6 (785), SSP 2 (581), chłopcy – SSP Kaczanowo (910 pkt), SSP 1 (682), SSP 6 (573). Indywidualnie najwięcej punktów zdobyli: Martyna Świercz z SSP 1 (283 pkt), a wśród chłopców Hubert Kajdan z SSP Kaczanowo (279 pkt). Zawodniczka „Jedynki” uzyskała następujące rezultaty: 60 m – 8,36, skok w dal – 4,35, rzut piłeczką – 31, 600 m – 1:57,4. Wyniki reprezentanta Kaczanowa: 60 m – 8,01, skok w dal – 5,23, rzut piłeczką – 47, 1000 m – 3:11,20. Złoci medaliści będą reprezentować powiat wrzesiński 24 maja na zawodach rejonowych w Jarocinie. (red.)

Pobiegli w Chlebowie XIV otwarty bieg „Pętla Chlebowska” pod patronatem starosty wrzesińskiego i burmistrza Miłosławia odbył się 1 maja. Dopisali biegacze, kibice, a nawet pogoda. fot. J. Wardęska

Pięćdziesiąt dziewięć osób wystartowało 1 maja spod świetlicy w Chlebowie, ciesząc się sportem i sprzyjającą aurą. Tegoroczna „Pętla” była wyjątkowa, gdyż właśnie mija 600 lat od powstania wsi. Dystans o długości 3360 m pierwszy pokonał Marcin Długosz. Wśród kobiet najszybsza była Karolina Wojtyś. Udekorowano też najlepszych uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, wyróżniono najmłodszego i najstarszego zawodnika, najlepszą rodzinę oraz najlepszego zawodnika z Chlebowa. Na biegaczy na mecie czekały nagrody, upominki i poczęstunek. Wydarzeniu towarzyszyły licytacje, gdyż przy okazji biegu odbywała się kwesta na leczenie Mateusza Antoniewicza z Orzechowa, podczas której udało się zebrać ponad 1200 zł. (red.)

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Biegali starsi i młodsi

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Dwutygodnik Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Mateusz Maserak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

Nakład: 9 000 egzemplarzy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Kadry tel. 61 640 44 90

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne


Biuletyn nr 245, maj 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you