Page 1

Ferie w gminach fot. M. Owczarzak

W poszukiwaniu alternatywy

w numerze:

Już w czerwcu PKP rozpocznie remont odcinka kolejowego między Poznaniem a Koninem. Na trasie z Wrześni do Konina pasażerom zaproponowana zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, natomiast do Poznania pociągi kursować będą jednym torem. W ramach przygotowań do zmian PKP PLK zaprosiło przedstawicieli jednostek samorządowych na przejazd studyjny.

s. 4 Nowy kierunek studiów

s. 5 Koncert dla Kasi fot. S. Rewers

Przez ponad rok nie dojedziemy pociągiem do Konina

Przypomnijmy, że PKP przygotowuje się do modernizacji na linii prowadzącej z Poznania do Warszawy (dokładniej chodzi o odcinek ze Swarzędza do Sochaczewa). Utrudnienia związane z remontem uderzą w pasażerów. Szczególnie dotknięci będą podróżni, którzy codziennie poruszają się między Poznaniem, Wrześnią i Koninem, docierając koleją do pracy czy szkoły. Na czas remontu między Poznaniem a Wrześnią pociągi kursować będą po jednym torze, zaś od Wrześni w kierunku Konina wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Niestety oznacza to wydłużenie czasu przejazdów. Przygotowując trasę podróży autobusem z Wrześni do Konina, PKP stara się znaleźć takie rozwiązanie, dzięki któremu mimo dłuższych przejazdów pasażerowie mogliby codziennie z powodzeniem korzystać z komunikacji zastępczej. W ramach tych starań przedstawiciele samorządów położonych wzdłuż trasy z Wrześni do Konina zostali zaproszeni do wzięcia udziału w przejeździe studyjnym proponowaną trasą. cd. na s. 3

s. 6 Prowincjonalia zakończone

s. 7 Komu procent?

s. 9 Zapraszamy na mammografię

W programie m.in. piosenki z repertuaru

BILETY można kupić w WOK-u od 16 lutego (czw.) od godz. 10.00 w cenie 10 zł

Czesława Niemena i Ewy Demarczyk

limit zakupu biletów 30 sztuk na osobę Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

Patronat medialny:

Bilety w cenie 40 zł w przedsprzedaży (Biuro Ogłoszeń Wiadomości Wrzesińskich ul. Kaliska 1D i recepcja Hotelu Boss w Miłosławiu) oraz 45 zł przed koncertem Patroni medialni

s. 13 Więcej informacji na stronie 6


2

Informacje

10 lutego 2017

Straż się szkoli

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych

W styczniu odbyły się zajęcia doskonalenia zawodowego we wrzesińskiej jednostce straży pożarnej. fot. KP PSP Września

Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16-17 w biurze poselskim przy ul. Staszica 14 we Wrześni Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Mirosław Balicki – 505 175 586, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Małgorzata Cichacka - 510 424 184, Paweł Guzik – 502 690 543, Bogdan Kruk – 604 528 485, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Józef Szafarek – 661 968 946, Maria Taciak – 500 432 326, Stefan Tomczak – 605 071 705, Rafał Zięty – 606 607 306 Wykaz dyżurów radnych na kolejne dni znajduje się na stronie: http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html

Ćwiczenia w terenie

Szkolenia dotyczyły zasad organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, sprzętu wykorzystywanego do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych, metod zabezpieczania konstrukcji i instalacji sprzętu, technik dotarcia do poszkodowanego oraz jego ewakuacji. Zajęcia praktyczne z zakresu ratownictwa wodnego w okresie zimowym przeprowadzono na zalewie wrzesińskim. Początek roku to także okazja

do zapoznania się z nowo zakupionym i wprowadzanym do podziału bojowego sprzętem, takim jak m.in. autorolki, lanca gaśnicza oraz sprzęt ratownictwa wysokościowego – lonże regulowane oraz przyrząd zjazdowy. W ramach szkolenia medycznego strażacy realizowali tematykę amputacji urazowych oraz obrażeń i podejrzenia obrażeń miednicy, natomiast w ramach rozpoznawania zagrożeń zapoznali się z obiektem firmy „Tonsil” we Wrześni. (red.)

Września z nowym centrum 2 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak podpisał z burmistrzem Tomaszem Kałużnym umowę o dofinansowanie w ramach „Inwestycji w obszarze transportu miejskiego”. fot. J. Goc Burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny oraz członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak

Projekt pn. „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17 432 913 zł. Dzięki otrzymanym funduszom gmina Września utworzy zintegrowane centrum przesiadkowe w pobliżu dworca PKP. W ramach projektu powstanie parking typu Park&Ride z 90 miejscami postojowymi, Bike&Ride – zadaszony obiekt przystosowany do parkowania 22 rowerów, oraz energooszczędne oświetlenie ulicz-

ne. Teren centrum przesiadkowego będzie monitorowany. Dodatkowo, w obrębie centrum zainstalowane zostaną tablice informacyjne oraz interaktywne centrum informacyjne, pozwalające na pozyskiwanie informacji o rozkładach jazdy i trasach przejazdów. Obiekt będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiony zostanie również autobus elektryczny, który obsługiwać będzie dwie nowe linie komunikacyjne. Wieści z Ratusza

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Informacje

10 lutego 2017

3

dok. ze s. 1

W poszukiwaniu alternatywy Celem wyjazdu było skonsultowanie kwestii związanych z organizacją transportu, tak by jak najlepiej przygotować trasę alternatywną. Wrzesińskie Starostwo Powiatowe reprezentowała naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Elwira Haręźlak, natomiast Urząd Miasta i Gminy we Wrześni – naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego Jan Krotoszyński oraz kierownik Referatu Komunalnego Marek Przyjemski. Gmina Września uczestniczyła już w poprzednim, październikowym spotkaniu dotyczącym zmian w organizacji połączeń kolejowych. Autobusów kursujących linią alternatywną będzie na pewno kilka, stąd już w październiku padła propozycja, by nie wszystkie jeździły pełną, obejmującą dziesięć przystanków trasą. Przy odpowiednim oznakowaniu jeden z pojazdów mógłby zatrzymywać się na co drugim postoju, inny zaś przykładowo kursować ekspresowo, zabierając pasażerów z Wrześni przez

Słupcę do Konina. Dodajmy, że przejazd autobusowy całym odcinkiem z uwzględnieniem postojów na wszystkich przystankach został oszacowany na ok. 116 minut, podczas gdy podróż pociągiem obecnie zajmuje ok. 42 minuty. PKP nadal zastanawia się także nad umiejscowieniem przystanków, które niekoniecznie znajdowałyby się bezpośrednio przy dotychczasowych stacjach kolejowych. Umieszczenie ich bliżej drogi krajowej nr 92 byłoby kompromisem powodującym, że wydłużenie czasu przejazdu nie byłoby tak drastyczne. Ostateczne decyzje w kwestii zastępczej komunikacji autobusowej należą oczywiście do organizatora przewozów, czyli Urzędu Marszałkowskiego (finansującego kolejowe przewozy regionalne) oraz inwestora (PKP). Modernizacja i związane z nią zamknięcie drogi kolejowej z Wrześni do Konina potrwają od czerwca tego roku do lipca 2018. Klara Skrzypczyk

Symulacja czasu przejazdu na trasie Poznań-Konin przygotowana przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego

Odszedł Franciszek Sztuka

Klemens Gromnicki nie żyje

6 lutego, w wieku 76 lat, zmarł Franciszek Sztuka, wieloletni sołtys wsi Skotniki w gminie Miłosław. Pogrzeb odbędzie się 10 lutego o 12 w Biechowie.

Kombatant, bohater walk o niepodległość Klemens Gromnicki zmarł 6 lutego w wieku 97 lat. Jego pogrzeb odbył się 9 lutego.

Franciszek Sztuka został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Niesamowicie zaangażowany w sprawy swojej małej ojczyzny, walczył o dobro jej mieszkańców – najpierw przez 31 lat jako sołtys wsi, potem, póki zdrowie mu pozwalało, jako mieszkaniec. Był założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, a także wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W ostatnich latach funkcje te pełnił honorowo. W ciągu wielu lat działalności był też radnym gminnym, delegatem do Sejmiku Samorządowego oraz członkiem stowarzyszenia Samorządny Powiat. Za swoje zasługi otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Odznakę Zasłużony dla Polskiego Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2004 roku, w konkursie Gazety Sołeckiej i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, wybrano go Sołtysem Roku. – Franciszka poznałam podczas organizowania wyborów do odnowionego

samorządu w 1990 roku. Był bardzo zdeterminowany wprowadzaniem „nowego porządku”, co u jednych budziło podziw, a u innych – niekoniecznie. Nasza znajomość przerodziła się potem w przyjaźń, czasami trudną, zwłaszcza w kontaktach na płaszczyźnie sołtys – burmistrz. Nauczył mnie wtedy trudnej sztuki kompromisu. Gdy myślę: Franciszek Sztuka, to w pamięci jawi mi się obraz społecznika, który do upadłego walczył o swoją wieś Skotniki, o dostęp do kultury, bezpieczeństwo na drogach, integrację mieszkańców. Franek to dla mnie także Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i starania o docenienie funkcji sołtysa w społeczeństwie. Wreszcie Franek to współpraca z Brazylią – wspomina Aleksandra Głowacka, była burmistrz Miłosławia. Franciszek Sztuka sprawił, że Skotniki – mała wieś w powiecie wrzesińskim – stała się głośna na całą Polskę. To tu na zebrania wiejskie przyjeżdżali liczni goście, m.in. posłowie, senato-

rowie. Jego zasługą była też budowa przystanków autobusowych, oświetlenia ulicznego. On też zainicjował turniej tenisa stołowego sołtysów i spotkania burmistrzów, wójtów oraz przewodniczących rad gminnych z sołtysami wielkopolskimi. Ale Skotniki zawdzięczają Franciszkowi Sztuce przede wszystkim świetlicę wiejską, którą żartobliwie nazwano Dom Sztuki. Po pierwsze dlatego, że miejsce to miało spełniać funkcje kulturalne, mieściła się tam biblioteka, świetlica, była możliwość skorzystania z bezpłatnego Internetu. Po drugie – bo budynek śmiało nazwać można dziełem życia Franciszka Sztuki. O jego powstanie sołtys ze Skotnik długo walczył. Na otwarciu świetlicy, 14 października 2006 roku, liczni goście podkreślali jego determinację i zaangażowanie. – Marzenia się spełniają, gdy lider konsekwentnie dąży do celu – mówił ówczesny poseł Tadeusz Tomaszewski. – Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. Wspominam wszystkie sprawy i działania, które łączyły mnie ze śp. Franciszkiem. Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je wszystkie wymienić. Franciszek Sztuka poza obowiązkami radnego swój wolny czas poświęcał także na rzecz rozwoju własnej miejscowości, sprawując przez wiele lat funkcję sołtysa sołectwa Skotniki. Zaufanie i przychylność mieszkańców zyskał przede wszystkim poprzez wielkie zaangażowanie i dbałość o losy swojej miejscowości i lokalnej społeczności. Był bardzo oddany samorządowi lokalnemu – wspomina burmistrz Miłosławia Zbigniew Skikiewicz. Franciszek Sztuka zmarł 6 lutego, po długiej chorobie. W czerwcu skończyłby 77 lat. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

O losach Klemensa Gromnickiego dwukrotnie pisaliśmy w „Przeglądzie Powiatowym”. Przypomnijmy najważniejsze fakty z jego życia. Klemens Gromnicki urodził się w 1920 roku na Kresach Wschodnich, w miasteczku Nowy Wiśniowiec. Dzieciństwo i młodość spędził na dzisiejszej Ukrainie. Jego rodzice mieli ponad 20-hektarowe gospodarstwo w Wiśniowcu niedaleko Zbaraża, a więc w miejscach, w których toczy się akcja Sienkiewiczowskiego Ogniem i Mieczem. Klemens Gromnicki dorastał wśród Żydów, Ukraińców i Polaków. Gdy 1 września 1939 r. wybuchła wojna, miał 19 lat. W czasie wojny wcielony do Armii Czerwonej. Po przeszkoleniu i egzaminach, przez ukraiński Łuck trafił do Mińska Mazowieckiego, gdzie przydzielono go do Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Jako jeden z nielicznych potrafił jeździć

konno, dlatego został oficerem łącznikowym sztabu 1 DP. Brał udział w walkach o Warszawę, a następnie o Bydgoszcz i Sępólno Krajeńskie. Ranny podczas walk na Wale Pomorskim. Po ich zakończeniu skierowano go do forsowania Odry, a następnie – pod Berlin, do Oranienburga. Po zakończeniu wojny trafił do Siedlec, gdzie część żołnierzy skierowano na Białostocczyznę i na Podlaskie. On sam przyznał dowódcom, że jeśli nie ma obowiązku służyć w armii, chciałby wrócić do cywila. Jako kapitan rezerwy zamieszkał w podwrzesińskich Skotnikach. Tu założył rodzinę i, jak sam twierdził, wrósł w tę ziemię. Wyróżniony trzynastoma odznaczeniami, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych. (red.)

Klemens Gromnicki aktywnie działał Związku Kombatantów


4

10 lutego 2017

Aktualności

www.wrzesnia.powiat.pl

Co to były za ferie Festiwal gier bez prądu, baśniowy bal przebierańców, zimowe seanse filmowe, warsztaty z Bajanką – uczniowie z powiatu wrzesińskiego nie mogli narzekać na nudę podczas tegorocznych ferii zimowych, które dzisiaj dobiegają końca. ku czy sadzenie ziemniaków, oraz konkurs czytelniczy, który tym razem miał formę opisową, a nie testową. Młodzież ze szkół podstawowych i

fot. J. Defitowska Wyjazd na kręgle (Pyzdry)

fot. BP Września Gry w bibliotece (Września)

gimnazjów piłkarskie umiejętności sprawdziła w halowym turnieju piłki nożnej. Ostatecznie Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo wywalczyła drużyna Termalika Grabowo ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, zaś Puchar Wójta otrzymał Multi Team Borzykowo. Bal przebierańców odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury. Cyrkowe animacje, wielkie bańki mydlane i wizyta Misia Tulisia, to tylko niektóre z jego atrakcji. Zainteresowaniem cieszyła się wycieczka autokarowa. Jej uczestnicy zwiedzili wystawę zabawek w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, odwiedzili firmę Zet Be w Czerniejewie produkującą cukierki oraz dowiedzieli się, jak wygląda od kuchni praca w Radiu Września. Zajęcia czytelniczo-plastyczne „Zimowe bajanie” z licznymi zagadkami i konkursami przygotowały gminne biblioteki. Uczniowie z gminy Miłosław mieli okazję rozwijać swoje talenty dzięki zajęciom zorganizowanym przez Miłosławskie Centrum Kultury. Warsztaty plastyczne poprowadziła Katarzyna Stawicka, wskazówek, jak doskonalić wokal, udzielała Daria Kutkowska, kolorowe podkładki i ozdobne szkatułki techniką decoupage można było zrobić z Martą Mrozińską-Pawlak, natomiast Monika Skikiewicz zaprosiła na spotkanie z Bajanką. W programie nie zabrakło wycieczki na lodowisko Chwiałka w Poznaniu i do aquaparku w Jarocinie. Na ostatni dzień ferii zaplanowano wyjazd do Kinopolis na animowaną komedię muzyczną „Sing”.

fot. M. Owczarzak

Pierwszą atrakcją w gminie Kołaczkowo była zimowa spartakiada. Rywalizacja obejmowała sześć konkurencji sportowych, m.in. skok w wor-

Warsztaty techniczne (Nekla)

A co ciekawego działo się w Nekli? Bohaterem bajkowych zajęć przygotowanych przez bibliotekę publiczną był Kubuś Puchatek. Dzieci rozwiązywały zagadki, dowiadywały się, co misie lubią najbardziej, oraz tworzyły kolorowe ilustracje do jego przygód. Uczestnicy warsztatów przygotowanych przez Nekielski Ośrodek Kultury mieli możliwość wykonania pachnących mydełek, karmidełek oraz karmników dla ptaków. Zasady projektowania i drukowania 3D, rozkładanie odkurzacza na części, a także wytwarzanie energii elektrycznej z owoców i warzyw to główne atrakcje zajęć prowadzonych przez wrzesińskie stowarzyszenie Freelab. Podczas baśniowego baliku księżniczka

Anna z Arendelle zachęcała dzieci do udziału m.in. w rzutach śnieżką do celu, wielkiej bitwy na śnieżki oraz zamieci z baniek mydlanych. W drugim tygodniu ferii NOK zaprosił na „Zimową przygodę”, gdzie wśród atrakcji nie zabrakło zabawy w detektywa, wyjazdu do kina oraz nauki szycia pluszaków i wykonywania słodyczy w Karmelkowie. W Pyzdrach dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia zorganizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji. W programie znalazły się zajęcia ruchowe – taniec i zumba, prowadzone przez instruktorkę z Alchemia Dance Studio, warsztaty plastyczne realizowane z Pracownią Twórczą Artolotnia, czy festiwal gier bez prądu, a więc gier planszowych. Dzieci chętnie uczestniczyły w zwiedzaniu fabryki Q workshop, produkującej kości, wyrabiały miski z gliny pod okiem kustosza muzeum w Pyzdrach, rywalizowały na torach kręgielni w Żerkowie oraz poznawały baśniową krainę braci Grimm dzięki zajęciom w bibliotece. Na zakończenie zaplanowano białe szaleństwo w Chatce Ornitologa w Białobrzegu. „Kosmiczne hece w bibliotece” to temat zajęć przygotowanych przez oddział dziecięcy biblioteki publicznej we Wrześni. Poznawanie kosmosu stało się doskonałym pretekstem do tworzenia kosmicznych strojów, rakiet, układów słonecznych, galaktyk, jak również projektowania własnego znaku zodiaku. Co jeszcze działo się w mieście? Już od pierwszego dnia ferii uczniowie mogli korzystać z darmowego basenu i lodowiska. Propozycja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury zaś obejmowała ćwiczenia ruchowe – taniec, balet i karate oraz warsztaty z Klubem Bajanka. W drugim tygodniu ferii dużą popularnością cieszyły się bezpłatne seanse filmowe w Kinie Trójka. Jedynym warunkiem uczestnictwa był odbiór biletu godzinę przed projekcją. Opracowane na podstawie informacji od instytucji i ośrodków kultury z terenu gmin powiatu. (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Oświata

10 lutego 2017

5

Pielęgniarstwo we Wrześni już wkrótce Kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zamierza przekształcić swój istniejący już zamiejscowy Wydział Inżynierii Przemysłu we Wrześni w Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny, co pozwoli na poszerzenie oferty dydaktycznej. Pierwszym nowym kierunkiem po zmianach będzie pielęgniarstwo.

List intencyjny podpisali m.in. prezes szpitala Zbyszko Przybylski, rektor PWSZ Magdalena Pisarska-Krawczyk

Wydział Inżynierii Przemysłu we Wrześni ruszył wraz z początkiem roku akademickiego 2016/2017 w murach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego (byłe Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych) przy ul. Wojska Polskiego 2A. Zaoczne studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn rozpoczęło 34 studentów.

Naczelna pielęgniarka wrzesińskiego szpitala Anna Kowalczyk

Zarówno władze uczelni, jak i wrzesińscy samorządowcy nie ukrywają, że od początku współpracy trwały rozmowy o uruchomieniu kolejnych kierunków, m.in. medycznych. Stąd dążenie do zmian w funkcjonowaniu obecnego wydziału zamiejscowego – po przekształceniu go w Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny będzie można poszerzyć ofertę. Pierwszym nowym kierunkiem ma być pielęgniarstwo, które ruszy już od przyszłego roku akademickiego. Studia pielęgniarskie to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim nauka praktyczna. Głównym ogniwem w praktycznym kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy miałby być szpital powiatowy we Wrześni. Oprócz prezesa szpitala Zbyszko Przybylskiego możliwość odbywania zajęć praktycznych zaoferowali też przedstawiciele innych wrzesińskich placówek: Zespołu Szkół Nr 1, Domu Pomocy Społecznej, żłobka „Troskliwe misie”, przedszkola „Tęczowa Chatka” oraz Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny

Środowiskowo-Rodzinnej „Nowum”. Listy intencyjne o współpracy z kaliską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową zostały podpisane 27 stycznia w szpitalu powiatowym. Kolejnym krokiem w uruchomieniu pielęgniarstwa jest złożenie przez PWSZ w Kaliszu wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Taki wniosek został już przygotowany – poinformowała prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego Katarzyna Juszczak. – Kadrę mamy zapewnioną, także jesteśmy gotowi, żeby uruchomić nowy kierunek we Wrześni – dodała. Jeśli wszystkie plany się powiodą, to już od nowego roku akademickiego będzie można rozpocząć we Wrześni studia w trybie stacjonarnym na kierunku pielęgniarstwo, których ukończenie zwieńczone uzyskaniem tytułu licencjata następowałoby po sześciu lub siedmiu semestrach. Druga, dłuższa opcja otworzyłaby dogodną możli-

wość kształcenia dla osób aktywnych zawodowo, gdyż studia odbywałyby się w formie okołoweekendowej (od piątku do poniedziałku), choć nadal byłyby bezpłatne. Przekształcenie wrzesińskiego wydziału zamiejscowego kaliskiej PWSZ w Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny otworzy władzom uczelni drzwi to dalszego rozwoju jednostki. – Zaczynamy od pielęgniarstwa, bo na nie jest największe zapotrzebowanie. Następnie pomyślimy o innych kierunkach – zakomunikowała rektor PWSZ w Kaliszu Magdalena Pisarska-Krawczyk. Wśród nich mają się znaleźć ratownictwo medyczne, kosmetologia czy fizjoterapia. – Września jest w fazie dość dynamicznego rozwoju, a usługi medyczne są bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdej społeczności, więc myślę, że jesteśmy w dobrym momencie na uruchomienie pielęgniarstwa – zaznaczył starosta Dionizy Jaśnie-

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

wicz. Nabór na nowy kierunek zostanie oficjalnie ogłoszony po dopełnieniu wszelkich formalności w ministerstwie. O szczegółach rekrutacji będziemy informować na łamach „Przeglądu Powiatowego”. Klara Skrzypczyk


6

10 lutego 2017

Kultura

www.wrzesnia.powiat.pl

Wystąpili w szczytnym celu Kaziuki Wileńskie fot. S. Rewers

Na początku minutą ciszy uczczono pamięć Tomka Filipiaka, który zmarł tego dnia nad ranem. Początkowo spektakl miał odbyć się na jego rzecz. Jako pierwszą widzowie zobaczyli Rzepkę Juliana Tuwima w wykonaniu wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny. Następnie na scenie WOK-u zaprezentowali się nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej w Bieganowie, którzy wystawili klasyczną wersję Kopciuszka. Kostiumy, dekoracje oraz gra na wysokim poziomie sprawiły, że widzowie bardzo zaangażowali się w tę, dobrze znaną, ale wciąż wzbudzającą emocje historię. Wzruszająco i zabawnie było podczas występu wokalnego wicestarosty Waldemara Grzegorka. Rozpoczął pół żartem, pół serio, piosenką Śpiewać każdy może, którą pamiętamy z wykonania Jerzego Stuhra. Następnie zaprosił na scenę swoją żonę i trzech synów i, już jako Grzegorek Family, przejmująco zaśpiewali Ale to już było i Przez twe oczy zielone. Na deser wystąpili samorządowcy z Kołaczkowa, przedstawiając alternatywną wersję Królewny Śnieżki, w której pojawiają się też postaci z innych bajek. W ich wydaniu Śnieżka jest przebojowa i bezkompromisowa, sama pokonuje myśliwego i złego wilka oraz kategorycznie odmawia zjedzenia zatrutego jabłka. Co ciekawe, w epizodzie, w roli Czer-

Wystawiono m.in. klasyczną wersję Kopciuszka

wonego Kapturka, pojawiła się sama wójt Teresa Waszak. Przedstawienie w reżyserii Kuby Liberkowskiego, zakończone klasycznym happy endem, doskonale podsumowało wieczór. Wydarzenie, które brawurowo poprowadził Szymon Rewers, było widowiskiem na bardzo wysokim poziomie. Aktorzy-amatorzy spisali się wspaniale. Sala pękała w szwach, co chwilę słychać było salwy śmiechu; a były też momenty, gdy łza się zakręciła w oku. Szczególnie w momentach, gdy siostra Kasi opowiadała o chorobie i dziękowała wszystkim za pomoc. Kasia Matysiak od wielu lat zmaga się z naczyniakiem w prawym oczodole. Dodatkowo pół roku temu

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

fot. S. Rewers

fot. S. Rewers Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek zaśpiewał z żoną i synami

wykryto u niej torbiel pnia mózgu oraz malformacje tętniczo-żylne mózgu. Konieczna jest bardzo kosztowna operacja. Dziewczynie można pomóc, angażując się w rozmaite akcje na jej rzecz, które odbywają się na terenie całego powiatu, a także wpłacając dowolną kwotę na konto: Fundacja Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, 77-400 Złotów, Stawnica 33. Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo O/Złotów. Nr konta: 89894400030000208820000010, koniecznie z dopiskiem „541/M Katarzyna Matysiak – darowizna”.

Wójt Kołaczkowa Teresa Waszak wcieliła się w rolę Czerwonego Kapturka

Konkurs recytatorski już wkrótce 24 marca o 10 w sali konferencyjnej (pokój 112) Starostwa Powiatowego we Wrześni odbędą się eliminacje powiatowe 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Karolina Siwińska, laureatka konkursu z 2016 roku

Przewidziane są cztery turnieje: recytatorski, poezji śpiewanej, wywiedzione ze słowa oraz teatr jednego aktora. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe. W jury zasiądą m.in. Jarosław Mikołajczak – reżyser gnieźnieńskiego Teatru w Depozycie, oraz Kazimierz Chochół, który jako polonista wykształcił wielu recytatorów. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy w Starostwie Powiatowym we Wrześni do 17 marca w Wydziale Promocji i Kultury, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój 111 (osobi-

ście lub pocztą). Osoba do kontaktu: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska, agnieszka.prz ysiuda@wrzesnia. powiat.pl, tel. 61 640 45 36. Karta uczestnika oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.tkt.art. pl. Etap powiatowy OKR połączony zostanie z V Miłosławską Odwilżą Teatralną, na którą także serdecznie zapraszamy. Przez dwa dni (24-25 marca) w kościele poewangelickim w Miłosławiu odbędzie się szereg monodramów i spektakli w wykonaniu aktorów i teatrów z całej Polski. (red.)

– zapraszamy

Już po raz dziesiąty Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury zawładną ludowe śpiewy i tańce, a tradycyjne stroje zachwycą feerią barw. W tym roku na Kaziukach Wileńskich wystąpi polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Karolinka” z Brześcia. Imprezę przygotowują Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy Września. Organizowane we Wrześni Kaziuki nawiązują do wileńskiej 400-letniej tradycji jarmarków, kiermaszy i występów artystycznych. Marcowe święto jest związane ze wspomnieniem wspólnego patrona Polski i Litwy królewicza Kazimierza, ale uważane jest także za symboliczną zapowiedź wiosny. Tę porę roku, kiedy wszystko budzi się na nowo do życia, zwiastują we Wrześni barwne i radosne koncerty, które w ciągu ostatniej dekady dobrze wpisały się w kulturalną mapę naszego powiatu. W tym roku na deskach WOK-u pojawi się Zespół Pieśni i Tańca „Karolinka”, który już raz, w 2011 roku, zachwycił wrzesińską publiczność. Zespół powstał w 1992 roku i działając pod patronatem Konsulatu Generalnego RP realizuje misję krzewienia polskiej kultury. „Karolinka” liczy niemal 90 osób w różnym wieku, wśród których są także przedstawiciele innych

narodowości, zauroczeni polskim folklorem. W repertuarze zespołu znajdziemy zarówno tańce z różnych regionów Polski, jak i przyśpiewki z okolic Brześcia. Występom towarzyszy kapela ludowa, składająca się z doświadczonych muzyków. Wykonywany w całości na żywo repertuar zapowiada prawdziwą ucztę dla oka i ucha, na którą zapraszają starosta wrzesiński i burmistrz Wrześni. W czasie Kaziuków Wileńskich odbędzie się kiermasz palm i ozdób przygotowanych przez warsztaty terapii zajęciowej z naszego powiatu. Zespół Pieśni i Tańca „Karolinka” wystąpi w piątek, 3 marca o godz. 18 oraz dwukrotnie w sobotę, 4 marca o godz. 15 i 18. Bilety można nabywać od 16 lutego (czwartek) od godz. 10 w kasie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w cenie 10 zł. Zapraszamy! (red.)

Zimowisko 1017. Przetrwanie Większość wydarzeń rekonstruktorskich prezentujących wczesne średniowiecze odbywa się latem. Jednak na grodzie w Grzybowie od kilku sezonów rekonstruktorzy spotykają się także zimą. Tym razem w ostatni weekend stycznia grupa kilkunastu śmiałków (płci obojga) przez trzy dni żyła, mieszkała, wykonywała rozmaite zajęcia w trudnych zimowych warunkach grodu. Z jednej strony chcieli oni sprawdzić skromne informacje źródłowe o życiu Słowian zimą, ale – co ważniejsze – chcieli sprawdzić samych siebie. Czy przygotowane stroje, czy zabezpieczenia, czy przygotowane zapasy będą wystarczające – to pytania, jakie każdy z uczestników zadawał sobie przed przekroczeniem bramy grzybowskiego grodu. Styczniowy pobyt na grodzie to wytężona praca – trzeba było zdobyć opał, upolować zwierzynę, przygotować produkty do jedzenia. Jedni, w wyrąbanych w lodzie przeręblach, rozstawiali specjalne sieci na ryby, inni wyprawili się na polowanie. Jeszcze inni przygotowywali w chacie jedzenie. Komes każdemu, za wykonane po-

winności, wypłacał należną zapłatę – a obowiązujące podczas „Zimowiska” pieniądze to jedynie dirhemy i denary! Monety można było zdobyć za wykonaną pracę, ale też podczas rozmaitych gier czy obstawiając swoje wygrane w toczących się od czasu do czasu pojedynkach. Po dobrze wykonanej pracy można było ogrzać się w karczmie, jedząc ciepły posiłek i popijając tradycyjny kwas chlebowy czy oskołę. Nocą obowiązywała warta – wojowie czuwali przy ognisku, aby na gród nie dostali się niepożądani goście. A więc jedni spali, a inni czuwali – przy ognisku na grodzie i przy ogniu w chacie, żeby śpiący nie zamarzli. Przybywający na gród mogli zobaczyć opatulonych, okrytych skórami rekonstruktorów, którzy „bawiąc się” wykonywali szereg tradycyjnych prac niezbędnych, aby przetrwać! Jacek Wrzesiński

fot. D. Frydrychowicz

Trzy spektakle i jeden minikoncert obejrzeć mogli uczestnicy charytatywnej imprezy, zorganizowanej 27 stycznia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury na rzecz Kasi Matysiak.

Tymczasowym mieszkańcom grodu nie przeszkadzał mróz


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Kultura

10 lutego 2017

7

O prowincji na prowincji XXIV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” dobiegł końca. Blisko 60 filmów – dokumentów, fabuł i animacji, głównie o tematyce wiejskiej i małomiasteczkowej, słowem prowincjonalnej, obejrzeli widzowie podczas czterodniowej imprezy w Kinie „Trójka”, którą zorganizowało Studio „Media Film”. Festiwalowe święto kina miłośnicy X muzy rozpoczęli 1 lutego pokazem intrygującego dokumentu w reżyserii Pawła Łozińskiego. Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham obrazuje bolesne spotkania matki i córki w gabinecie psychoterapeuty. Niełatwy temat nie mógł zostać podjęty podczas prawdziwej sesji terapeutycznej, więc autorzy filmu zaaranżowali całą

traktując o konińskiej „Solidarności” w latach 80-tych, ukazując Czesława Kiszczaka z perspektywy jego wnuczki czy pokazując wydarzenia na kijowskim Majdanie. Po południu było nieco weselej. Groteskowa wizja patriotycznego konkursu ukazanego w dokumencie Polonez wzbudziło na sali dużo śmiechu. Bawiła też Baśka sympatycznym przedstawieniem doj-

Do Wrześni przyjechał m.in. Vasili Vasylyk (pierwszy z lewej), odtwórca jednej z głównych ról w Wołyniu

sytuację. Napisy końcowe informują, że ekranowe bohaterki nie są nawet spokrewnione, co nasuwa pytania o grę aktorską w filmie dokumentalnym i kwestię manipulowania widzem. Reżyser, który spotkał się z widzami tuż po seansie, był otwarty na dyskusję. Pierwszy dzień festiwalu był także okazją do obejrzenia brytyjskiego Ja, Daniel Blake, nagrodzonego w ubiegłym roku Złotą Palmą w Cannes. Słodko-gorzki dramat społeczny opowiada historię przyjaźni dwojga ludzi zmagających się z bezlitosną biurokracją. Odbiorcy filmu mieli prawo wychodzić z sali kinowej z satysfakcją z obejrzenia sprawnie zagranej, choć bardzo smutnej opowieści. Wieczorem organizatorzy zaprosili kinomanów głównie na dokumenty, w tym na seans bardzo ciekawego filmu Komunia w reżyserii Anny Zameckiej. Pod znakiem dokumentu upłynął drugi dzień festiwalu. Wytrwali kinomani stawili się w Kinie „Trójka” już o godz. 8.15, by rozpocząć dzień filmem Jarocin. Po co wolność, opowiadającym o festiwalu, który dla wielu stanowił odskocznię od komunistycznej rzeczywistości. Inne seanse przedpołudniowe również dotyczyły polityki,

rzałej kobiety, która chce żyć pełnią życia. W tym samym bloku zaprezentowano krótki #Instalove, trafnie puentujący rolę mediów społecznościowych w życiu dzisiejszych nastolatków. Powracając do poważniejszych tematów, widzowie mieli m.in. okazję podejrzeć dramatyczną rzeczywistość mieszkańców strefy Gazy w filmie Shujayya oraz spotkanie wolontariuszy z uchodźcami z ogarniętej wojną Syrii w Fali. Piątkowy poranek rozpoczęły dwa bloki filmów animowanych zrealizowanych przez twórców młodego pokolenia. Dużo uciechy sprawił publiczności popołudniowy pokaz retrospektywny jednego z odcinków serialu Czterdziestolatek – Pocztówka ze Spitsbergenu, czyli oczarowanie. Prawie godzinny seans wzbudził salwy śmiechu i wprowadził widzów w doskonały nastrój, który dopisywał także podczas spotkania z Anną Seniuk. Aktorka zaskoczyła widzów ogromnym poczuciem humoru, mnóstwem pozytywnej energii i dystansem do siebie. – Bardzo się cieszę, że mogłam wreszcie tu przyjechać. 24 lata czekałam na ten moment – powitała żartobliwie widzów. Ciekawie i wesoło

opowiadała o swoim życiu, prawie nie dając dojść do głosu moderatorowi. Po stanowczo za krótkim spotkaniu festiwalowicze ustawili się w długiej kolejce, by chwilę porozmawiać z Anną Seniuk lub zdobyć jej autograf. Aktorka spotkała sie z widzami także dzień później, po retrospektywnej projekcji filmu Konopielka. Film, który organizatorzy przewidzieli na piątkowy wieczór, z pewnością nie pozwolił zasnąć nikomu z nawet najbardziej zmęczonych widzów. Trwający 2,5 godziny Wołyń Wojciecha Smarzowskiego przez cały czas trwania utrzymuje widza w najwyższym skupieniu. Reżyser kreśli trudny temat rzezi wołyńskiej, ukazując historię młodej Polki, Zosi Głowackiej. Odtwórczyni tej roli, Michalinie Łabacz, udało się (jak słusznie zauważył jeden z aktorów na spotkaniu po projekcji) ukazać zarówno spektrum różnych emocji, jak i proces nie tyle dojrzewania, co wręcz przedwczesnego starzenia się bohaterki. Sceny ludobójstwa szokują naturalizmem, jednak trudno wyobrazić sobie ich inne ukazanie. Podczas spotkania po projekcji dopytywano o pracę na planie i odbiór filmu na Ukrainie lub po prostu dziękowano twórcom za zrobienie tak istotnego filmu. Ostatniego dnia festiwalu odbyło się kultowe ognisko w Podstolicach, natomiast w kinie wyświetlono ostatnie konkursowe projekcje. Widzowie zobaczyli m.in. Zaćmę Ryszarda Bugajskiego z mocną kreacją Marii Mamony. Film opowiada historię spotkania stalinowskiej zbrodniarki Julii Brystigier z prymasem Polski. Pełen jest sennych wizji bohaterki, bo, jak sam Bugajski przyznał podczas spotkania z widzami za pomocą Skype’a, tylko w ten sposób możliwe było ukazania przemiany bohaterki. Krwawa Lunę widzimy w momencie, w którym próbuje znaleźć odpowiedź na pytania o Boga i sens życia, na nowo przewartościować swe życie. Aby to się stało, musi przejść najpierw tę samą drogę, którą przechodziły jej ofiary, drogę upokarzających przesłuchań i naruszania intymności. Rola Marii Mamony została doceniona przez widzów festiwalu, którzy przyznali jej nagrodę dla najlepszej aktorki. Ostatnim filmem

Niezawodna publiczność

Gościem specjalnym festiwalu była Anna Seniuk

konkursowym festiwalu była Ostatnia rodzina – wielokrotnie nagradzana historia rodu Beksińskich, która także we Wrześni wywołała wiele zachwytów. Z widzami spotkała się Aleksandra Konieczna, odtwórczyni roli Zofii Beksińskiej, która opowiedziała o kulisach produkcji oraz pracy nad rolą. Opowiedziała, że w tworzeniu postaci aktorom pomagały liczne materiały archiwalne, a przede wszystkim filmy, które Beksiński nakręcał wręcz obsesyjnie. Starał się dokumentować każdą chwilę życia, codzienność. W fabularnym debiucie Jana P. Matuszyńskiego widać jego doświadczenie dokumentalisty, dążenie do jak najwierniejszego odtworzenia postaci oraz otaczającej rzeczywistości. Aby uzyskać obraz Warszawy z lat 80-tych, część ulic zbudowano w szczerym polu. Od podstaw stworzono także mieszkanie Beksińskich. Przed ogłoszeniem wyników w pokazie specjalnym wyświetlono film Moonlight – poruszającą historię czarnoskórego chłopca, który poszukuje swej tożsamości. – Wydaliście państwo werdykt. To wy jesteście jurorami i decydujecie, kto dostanie nagrodę. Dla twórców właśnie nagroda publiczności jest najcenniejsza – mówił dyrektor festiwalu Rafał Górecki podczas gali zakończenia. Za najlepszy film uznano Ostatnią rodzinę, a grający główną rolę Andrzej Seweryn został wybrany najlepszym aktorem. Statuetkę dla najlepszej aktorki otrzymała Maria Mamona za film Zaćma. Odkryciem festiwalu okrzyknięto Michalinę Łabacz, grającą główną rolę w filmie Wołyń. Obraz Smarzowskiego zdobył też nagrodę za zdjęcia autorstwa Piotra Sobocińskiego juniora. Dwie statuetki otrzymał także film Szczęście świata – za muzykę i wyróżnienie dziennikarzy. Nagroda specjalna organizatorów przypadła Krzysztofowi Wierzbickiemu za film Jonasz w brzuchu Lewiatana. Z kolei gość specjalny Festiwalu, Anna Seniuk, zdobyła honorowego Jańcia Wodnika za całokształt twór-

czości. – Jestem bardzo wzruszona. Otrzymywanie takich nagród nie zdarza się często. Przyjechałam jak na skrzydłach do państwa, bo myślałam, że nikt już o mnie nie pamięta, a tu ktoś mnie odkurzył – żartowała aktorka. Organizatorzy wyróżnili ją za talent i wdzięk oraz umiejętność oddawania skomplikowanych postaci i tworzenia z nich symboli, za dystans i poczucie humoru, dzięki którym nam, widzom, łatwiej się żyje, jednym słowem, za markę, jak mówimy Seniuk, to już wiemy, o co chodzi. Aktorka otrzymała też nagrodę specjalną prezesa Telewizji Polskiej. Klara Skrzypczyk Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

– W ciągu 4 dni obejrzeliśmy 60 niezłych filmów. Wiele z nich odcisnęło się w naszych sercach i umysłach. Dziękuję publiczności za obecność i dyskusję. To, że chcemy spotykać się co roku na festiwalu, to fenomen, który wszyscy zbudowaliśmy razem. Osób, które wspierają nasz festiwal, jest wiele – nawet gdy nie robią tego materialnie czy rzeczowo, to wspierają nas duchowo i o takie wsparcie zawsze będę prosił. Rafał Górecki


8

10 lutego 2017

Historia

www.wrzesnia.powiat.pl

W zeszłym roku ukazała się książka Mariana Torzewskiego „Ziemia wrzesińska w Polsce Odrodzonej. Czasy i ludzie”. Jest to trzecia część cyklu; dwie poprzednie książki, traktujące o czasach zaboru pruskiego i I wojny światowej, zostały wydane w latach 2013 i 2014. W najnowszej, obejmującej lata II Rzeczypospolitej, z różnych powodów nie znalazły się zaplanowane początkowo dwa rozdziały, które zostały obecnie przygotowane przez autora do publikacji w Przeglądzie Powiatowym. Pierwszy rozdział, zatytułowany „Handel i usługi”, podzielony został na kilkanaście części, z których każdą można by rozpocząć od słów:

Wrześnianin udaje się... 12. Do lekarza, dentysty i do apteki Od czasów zaboru do końca II RP (także krótko w pierwszych latach Polski Ludowej) funkcjonowała we Wrześni instytucja lekarza powiatowego. Był on pracownikiem administracji powiatowej, a jego zadaniem było czuwanie nad ogólnym stanem zdrowotności mieszkańców powiatu i nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych, zapobieganie epidemiom przez np. organizowanie szczepień ochronnych oraz kontrolowanie szpitali, poradni i aptek. Niezależnie od tej pracy lekarze powiatowi prowadzili praktyki prywatne. Lekarzami powiatowymi we Wrześni w okresie II Rzeczypospolitej byli kolejno: w latach 1919-1925 Florian Uliszewski, 1925-1932 Józef Jagliński, 1932-1936 Andrzej Chramiec i 1937-1939 Józef

Ceptowski. W wyniku organizacyjnej reformy służby zdrowia, w 1934 roku, utworzono stanowiska lekarza rejonowego, którym we Wrześni został Tadeusz Nowaczkiewicz, oraz lekarza miejskiego, którym w okresie 19341937 był Maurycy Mittelstaedt, a po nim kolejno Tadeusz Kapuściński i Józef Małolepszy. Lekarze miejscy urzędowali w ratuszu (pokój nr 2), ale przede wszystkim byli kierownikami Miejskiego Ośrodka Zdrowia przy ulicy 3 Maja. W czasach zaboru pruskiego w Wiel-

ulicy Szkolnej (budynek istnieje, ale służy innym celom) i obok niej w 1930 roku w nowym, większym budynku Miejskiego Przytułku dla Starców (dziś DPS). W budynku tym otwarto kopolsce jako instytucje ubezpieczenia zdrowia funkcjonowały kasy chorych. Siedziba Powiatowej Kasy Chorych we Wrześni mieściła się początkowo w kamienicy przy ulicy Poznańskiej 22, a później w budynku u zbiegu ulic Szkolnej i Gnieźnieńskiej. W gmachu Powiatowej Kasy Chorych przyjmował lekarz, który udzielał pacjentom porad, kierował do szpitala lub poradni. Lekarzami kasy chorych byli we Wrześni okresowo różni medycy, którzy raczej nie praktykowali w Szpitalu Powiatowym, prowadzili natomiast praktyki prywatne. Wspomniana wyżej reforma zlikwidowała w 1934 roku kasy chorych, wprowadzając na ich miejsce ubezpieczalnie społeczne. W 1928 roku oddano do użytku nowy gmach Szpitala Powiatowego. U progu II RP głównym lekarzem szpitalnym (jeszcze w starym gmachu) był Julian Boening, a po jego rychłej śmierci Florian Uliszewski, który był też lekarzem powiatowym. Dyrektorem nowego szpitala został Władysław Pawlicki. Oprócz dyrektora i jednocześnie ordynatora w szpitalu pracowali lekarze asystenci i stażyści, mężczyźni, jednak na początku lat 30. pojawiła się wśród nich pierwsza kobieta – dr MittestaedtPiątkowska. Wielkim sukcesem wrzesińskiej służby zdrowia było uruchomienie w 1926 roku Poradni dla Matki i Dziecka przy fot. Fr. Włosik

Stacja opieki nad matką i dzieckiem oraz przytułek, ulica Szkolna, ok. 1938

dodatkowo przychodnię przeciwgruźliczą z osobnym wejściem. Część lekarzy pracowała w mieście i powiecie przez cały albo prawie cały okres II RP. Doktor Stefan Krzyżagórski przejął praktykę po zmarłym ojcu Ludwiku i leczył we Wrześni od 1918 roku. Od tego samego roku pracował we Wrześni Florian Uliszewski, który praktykował przede wszystkim jako chirurg, ale był też okresowo lekarzem szkolnym i kolejowym. Doktor Walter Kirscht, Niemiec, leczył we Wrześni jeszcze w czasach zaboru pruskiego, był przede wszystkim lekarzem kolo-

nistów niemieckich w powiecie, ale też był wzywany w pierwszej kolejności do wypadków, np. komunikacyjnych. Doktor Tadeusz Nowaczkiewicz na stałe związał się z Wrześnią w 1922 roku jako internista. Początkowo był lekarzem w 68. pp we Wrześni, potem lekarzem kasy chorych, w końcu lekarzem rejonowym. Wspomniani medycy pracowali we Wrześni do 1939 roku. Wszyscy lekarze, także powiatowi, przyjmowali pacjentów również w prywatnych mieszkaniach (gabinetach), w miejscu zamieszkania. Praktykę prywatną prowadził również dyrektor Szpitala Powiatowego – Władysław Pawlicki.

W okresie II Rzeczypospolitej praktykowało we Wrześni w zasadzie czworo dentystów. Dyplom lekarza dentysty posiadał Jerzy Schnitter. Jednak to nie on był dentystą z najstarszą metryką we Wrześni, gdzie leczył od 1910 roku. Ten zaszczyt przypadł Wojciechowi Milczyńskiemu, który praktykował w mieście prawdopodobnie już od 1898 roku. Oprócz dwóch mężczyzn dentystkami we Wrześni były dwie kobiety – pierwsza w historii miasta Stanisława Paszkiewiczowa oraz Maria Klattówna, zamężna Hoffmannowa. Wszyscy

dentyści praktykę prywatną prowadzili w gabinetach znajdujących się najczęściej (choć nie zawsze) w miejscu zamieszkania. Od początku II RP funkcjonowały we Wrześni dwie apteki, obie z rodowodem co najmniej z II połowy XIX w. Starsza z nich, nazywana zresztą „starą apteką”, wywodząca się być może jeszcze z lat 40. XIX w., znajdowała się w Rynku, w kamienicy nr 11. Początkowo pod tym numerem stały właściwie dwie jednopiętrowe kamienice. W jednej z nich aż do początków XX w. aptekę prowadzili kolejno wrzesińscy Niemcy. W 1907 roku kupił ją Stanisław Konieczny, który w 1910 roku przebudował kamienicę, nadając jej kształt istniejący do dziś. Była to pierwsza polska apteka we Wrześni. Mimo rozlicznych

zajęć pozazawodowych Stanisław Konieczny prowadził aptekę osobiście do końca II Rzeczypospolitej, a ona sama istniała w tym miejscu aż do połowy lat 60. XX w., czyli łącznie może nawet 120 lat. Drugą aptekę nazywano „nową”, ponieważ była nieco młodsza, ale jej rodowód i tak sięgał lat 60. XIX w. Działała przy ulicy Zamkowej, stale w tym samym miejscu, a od 1928 roku pod nowym adresem – Sienkiewicza 12. W pierwszych latach II RP znajdowała się w rękach wdowy po niemieckim aptekarzu, po śmierci którego wła-

ścicielka najpierw oddała aptekę w dzierżawę Tadeuszowi Felickiemu, a potem, w marcu 1921 roku, mu ją sprzedała. W 1933 roku wspomniany Tadeusz Felicki przeniósł się do Rogoźna, aptekę przejął Ludwik Patyk i prowadził ją do wybuchu II wojny światowej, później pozostawała ona w rękach jego rodziny. Ta apteka od 2015 roku (po półtorawiecznej działalności) również nie istnieje.

* Wycinki prasowe (reklamy i ogłoszenia) wykorzystane przez autora pochodzą z Orędownika Wrzesińskiego.

Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

10 lutego 2017

1% procent podatku

9

Przekaż 1% podatku dla potrzebujących Trwa okres rozliczeń podatkowych. Publikujemy kolejne organizacje oraz osoby, na które można przekazywać swój 1 procent podatku. Listę tę będziemy na bieżąco uaktualniać, informacje i zgłoszenia można wysyłać na mail: biuletyn@wrzesnia.powiat.pl.

Hufiec ZHP Września Wrzos KRS 0000266321, cel szczegółowy: „Hufiec Wrzesnia” Środki z 1 procenta są przekazywane na bieżące potrzeby harcerzy, organizację imprez, biwaków, wyjazdów.

Orkan Września KRS 0000137358, cel szczegółowy: LUKS Orkan Września Procent zostanie przekazany na wsparcie zawodników. W klubie znajduje się sekcja siatkówki i sekcja lekkoatletyki. Zespół Folklorystyczny Ziemia Wrzesińska KRS 0000055717, cel szczegółowy: Ziemia Wrzesińska 1% podatku pomoże utrzymać zespół, który promuje kulturę ludową i powiat wrzesiński w kraju i poza granicami. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni KRS 0000113200, cel szczegółowy: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni, ul. Ogrodowa 6 Związek znajduje się działaniem na rzecz seniorów. Organizuje wycieczki, spotkania integracyjne; wspiera seniorów w sprawach prawnych i urzędowych. Grzegorz Rzepecki KRS 0000113200, cel szczegółowy: Grzegorz Grzegorz ma 25 lat, mieszka w Gorazdowie. Cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. Jest osobą leżącą – porusza się na wózku lub jest noszony. Siedzi jedynie z podparciem. Ma też problemy z mową. Środki przekazane z 1 proc. zostaną przekazane na wydatki związanie z leczeniem Grzegorza oraz na rehabilitację, która jest niezbędna i kosztowna. Karina Jastrzębska KRS 0000113200, cel szczegółowy: dla Karinki Jastrzębskiej Karinka cierpi na dziecięce porażenie mózgowe z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym. Od dwóch lat uczęszcza do ośrodka Arka, gdzie uczy się i rehabilituje. – Karinka robi duże postępy – mówi mama dziewczynki. Pieniądze z 1 procenta zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, dzięki którym Karinka będzie mogła się rozwijać.

Mikołaj Oziemkowski KRS 0000037904 cel szczegółowy: 4915 Mikołaj Oziemkowski Urodził się jako wcześniak. Zdiagnozowano u niego porażenie dziecięce. Jest dzieckiem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, wymaga stałej opieki i rehabilitacji.

Zosia Majewska KRS 0000272272, cel szczegółowy: dla Zosi Majewskiej Zosia ma 10 lat. Po wirusowym zapaleniu mózgu, które przeszła w 2010 roku, jest porażona czterokończynowo. Dziewczynka niedowidzi, ma wodogłowie, padaczkę. Wymaga intensywnej i stałej rehabilitacji oraz opieki logopedy. Pieniądze z jednego procentu przeznaczone zostaną na terapie, które umożliwią dziewczynce dalszy rozwój. Mateusz Antoniewicz KRS 0000382243, cel szczegółowy: 757 pomoc dla Mateusza Antoniewicza Mateusz ma 36 lat i choruje na stwardnienie zanikowe boczne. To choroba śmiertelna i nieuleczalna. Atakuje mięśnie całego ciała, które początkowo słabną, a potem całkowicie zanikają. 1% zostanie przekazany na rehabilitację, aby utrzymać sprawność Mateusza, oraz na lek opóźniający rozwój choroby.

Kamil Głowacki KRS 0000037904, cel szczegółowy: 5277 Głowacki Kamil Kamil ma 14 lat. Urodził się z zespołem Downa, jest niepełnosprawny intelektualnie i ruchowo, występuje u niego duża wiotkość mięśni. Kamil bardzo szybko się męczy, ale mimo to uwielbia ćwiczenia. Jest bardzo otwartym chłopcem – lubi poznawać świat i nawiązywać nowe znajomości. Żeby było to możliwe, konieczna jest stała i systematyczna rehabilitacja oraz opieka wielu specjalistów. Środki z 1 procenta potrzebne są na leczenie Kamila oraz turnusy rehabilitacyjne. Filip Nather KRS 0000037904, cel szczegółowy: 8305 Filip Nather Filip przyszedł na świat jako wcześniak. W wieku 5 miesięcy dostał pierwszego ataku padaczkowego. Ma stwierdzone dziecięce porażenie mózgowe, jest opóźniony psychoruchowo, nie trzyma sztywno główki, nie siedzi, nie chodzi, nie mówi, ma małogłowie, uszkodzony nerw wzrokowy i padaczkę lekoodporną. Pomimo wszystkich swoich dolegliwości Filipek jest pogodnym dzieckiem. Potrzebuje środków na intensywną rehabilitację, wizyty u specjalistów i leki. Kasia Matysiak KRS 0000186434 cel szczegółowy: 541/M Katarzyna Matysiak 26-letnia Kasia Matysiak z Ciemierowa w gminie Pyzdry od wielu lat ma naczyniaka w oczodole, który powoduje bóle głowy i wytrzeszcz oka. Dodatkowo pół roku temu pojawiła się torbiel pnia mózgu. Kasia przebywa w szpitalu. Cierpi z powodu pogłębiającego się niedowładu, ma problemy z przełykaniem i utrzymaniem równowagi. Jedyną szansą dla niej jest operacja w Niemczech, która kosztuje 400 tys. zł. Marita Andrzejak KRS 0000037904, cel szczegółowy: 27 534 Andrzejak Marita Marita ma 10 lat. Od urodzenia choruje na fenyloketonurię, na którą nie ma lekarstwa. Jedynym leczeniem, które zapobiega objawom choroby, jest odpowiednia dieta. Marita musi stosować specjalistyczne preparaty i odpowiednio się odżywiać, co jest sporym wydatkiem dla rodziny. Brak diety mógłby wywołać u dziewczynki m.in. poważne zaburzenia neurologiczne. Zosia Pawlak KRS 0000097900, cel szczegółowy: Zosia Pawlak Zosia choruje na mukowiscydozę, która atakuje przede wszystkim płuca, ale także trzustkę i wątrobę. Inhalacje są dla dziewczynki codziennością. Dodatkowo na stałe bierze specjalistyczne leki, ma też robioną rehabilitację oddechową (oklepywanie, odpowiednie ćwiczenia). Środki uzyskane z 1 proc. zostaną przeznaczone na zakup kosztownych lekarstw oraz rehabilitację.

Weronika Kaźmierska KRS 0000113200, cel szczegółowy: dla Weroniki Kaźmierskiej Weronika Kaźmierska od urodzenia choruje na wodogłowie wrodzone, dziecięce porażenie mózgowe, miewa także ataki padaczki. Dziewczyna ma też wadę wzroku; zaniki siatkówki i naczyniówki w oku. Karmiona jest przez gastrostomię. W wyniku choroby przebywa cały czas w stanie leżącym. Przestała też mówić. Wymaga całodziennej opieki i rehabilitacji, która obniża napięcie jej mięśni. Na domiar złego podczas rehabilitacji złamała rękę. Wszystko przez postępującą osteoporozę.

Amelka Klatkiewicz KRS 0000382243, cel szczegółowy: 565 pomoc dla Amelii Klatkiewicz Niespełna 8-miesięczna Amelka cierpi na wadę układu naczyniowego, polegającą na nieprawidłowym połączeniu żył i tętnic. Krew w organizmie dziewczynki krąży zbyt szybko i serce nie daje rady jej pompować. Aby dziewczynka mogła żyć, konieczne są specjalistyczne zabiegi wykonywanie za granicą. Amelka jest już po jednym z nich, obecnie zbierane są środki na kolejne. Koszt leczenia to 130 tys. zł. Jakub Tobolski KRS 0000037904, cel szczegółowy: 26 786 Tobolski Jakub Kuba urodził się ze zniekształceniem kończyn górnych i dolnych. Chłopiec jest w tej chwili w trakcie specjalistycznego kosztownego leczenia. Czeka go jeszcze wiele zabiegów. Przeszedł już m.in. operację rączki. Teraz najważniejsza jest operacja wydłużenia nóżki, co nie jest refundowane. To dopiero początek leczenia, na które składa się też rehabilitacja. Marcin Szuba KRS 0000037904, cel szczegółowy: 25134 Szuba Marcin Marcin urodził się jako zdrowe dziecko. Po omdleniach i drgawkach gorączkowych trafił jednak do szpitala neurologicznego w Poznaniu, gdzie rozpoznano u niego padaczkę lekoodporną. Chłopiec jest niepełnosprawny intelektualnie i ruchowo. Wymaga stałej opieki oraz rehabilitacji. Środki z jednego procentu potrzebne są na opłacenie turnusów rehabilitacyjnych oraz specjalistyczne leczenie chłopca. Orest Rudzki KRS 0000290273, cel szczegółowy: Orest Rudzki Półroczny Orest urodził się jako wcześniak z wadą serca. Poznawanie świata rozpoczął od sali operacyjnej, w której kilka dni po narodzinach przeszedł pierwszą operację ratującą życie. Obecnie Orest czeka na kolejną operację, która ma zostać przeprowadzona w specjalistycznej klinice w Niemczech. Koszt operacji wnosi 35 500 euro. Środki z 1 proc. będą przeznaczone na sfinansowanie zabiegu. Oskar Gibowski KRS 0000252666, cel szczegółowy: Oskar Gibowski) Oskar do 2. roku życia rozwijał się prawidłowo. Od 20. miesiąca życia przestał mówić, zaczął uderzać głową o podłogę, przestał się bawić i reagować na swoje imię. Okazało się, że cierpi na autyzm. Obecnie chłopiec jest rehabilitowany w fundacji ProFUTURO. Leczenie, które jest niezbędne, żeby Oskar mógł się rozwijać, jest płatne i kosztowne. Oskar Świt KRS 0000186434, cel szczegółowy: 870/S Oskar Świt Oskarek ma 7 miesięcy, urodził się z zespołem Pradera-Willego. To rzadkie schorzenie, którego charakterystycznym objawem jest m.in. niepohamowane uczucie głodu. Chore dzieci nie płaczą, nie ssą, mają zwiotczałe mięśnie, borykają się też z bezsennością. Schorzenie opóźnia rozwój psychoruchowy. Aby złagodzić dolegliwości, potrzebna jest rehabilitacja oraz wizyty u wielu specjalistów. Wojtek Binarsch KRS 0000037904, cel szczegółowy: 19624 Binarsch Wojciech Wojtek ma dziewięć lat, uczy się w II klasie szkoły podstawowej. Jest uśmiechniętym, ciekawym świata chłopcem. Na pierwszy rzut oka trudno zauważyć, że zmaga się z autyzmem. Dzięki intensywnej terapii oraz wysiłkowi rodziców i nauczycieli Wojtek mówi i uczy się w szkole. Chłopiec ma szanse na normalne życie w społeczeństwie, ale potrzebna jest mu stała rehabilitacja. Na ten cel zostaną przekazane środki z 1 proc.


8 10

Przegląd rolniczy

Przegląd rolniczy IX przetarg ustny nieograniczony

Zmiana wyboru oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 20142020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, co jest nowością dla korzystających z dotacji unijnych, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym beneficjenci działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Portal zostanie udostępniony do 18 marca, natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem portalu ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz sposobu nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na portalu. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy lub dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Ten obowiązek został wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r.

Dlatego dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od dnia 18 stycznia 2017 r. przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5). Do dnia umożliwienia udostępniania zapytań ofertowych w sposób określony w powyższym artykule ustawy, zapytanie ofertowe jest udostępniane różnym podmiotom co najmniej przez: 1) zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom – w przypadku gdy posiada taką stronę; 2) skierowanie tego zapytania do: a) co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, b) wszystkich potencjalnych wykonawców – w przypadku gdy istnieje mniej niż trzech potencjalnych wykonawców. Dla spraw wszczętych i zakończonych zawarciem (tzn. podpisaniem) umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami. źródło: ARiMR Monika Mikołajczak

Dzięki dofinansowaniom PROW można m.in. unowocześnić swoje gospodarstwo

10 lutego 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

PTASIA GRYPA W WIELKOPOLSCE W związku z wykryciem ptasiej grypy w powiatach: ostrzeszowskim, nowotomyskim i poznańskim powiatowy lekarz weterynarii we Wrześni przypomina o: - BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPUSZCZANIA DROBIU Z POMIESZCZEŃ INWENTARSKICH! Ponadto należy: - uniemożliwić dostęp drobiu do naturalnych zbiorników wodnych, - przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu hodowlanego w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi i ich odchodami, - przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz wejściami i wyjściami z obiektów, w których przebywa drób, należy wyłożyć maty dezynfekcyjne, - stosować odzież ochronną i buty ochronne przed wejściem do budynków inwentarskich, - nie wpuszczać osób postronnych. Kontrole gospodarstw, które wykażą niespełnienie warunków weterynaryjnych, skutkować będą nakładaniem kar pieniężnych oraz odmową przyznania odszkodowania za padły i zabity drób w przypadku wystąpienia ptasiej grypy w gospodarstwie.

Kredyty inwestycyjne dla rolników ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I kwartale 2017 r. Teraz zainteresowani zaciągnięciem preferencyjnych kredytów mogą składać w bankach wnioski. Przyznane limity dotyczą także kredytów inwestycyjnych. Na I kwartał 2017 r. Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 5,7 mln zł. Przewiduje się, że pozwoli to na udzielenie kredytów preferencyjnych w łącznej wysokości 749,9 mln zł. Powyższe limity środków otrzymało osiem central banków współpracujących z ARiMR: Bank BGŻ BNP Paribas SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB Bank SA, Bank Zachodni WBK SA, Pekao SA, Krakowski Bank Spółdzielczy, Raiffeisen Polbank, Bank Ochrony Środowiska SA. W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej: 1) budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, 2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, 3) zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu zakup tych użytków

nie był objęty pomocą ze środków publicznych, 4) zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, 5) zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych, 6) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat, 7) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody lub do nawodnień ciśnieniowych, 8) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, 9) zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych, 11) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, których wysokość nie przekracza 12% kwoty kredytu, obejmujące: a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, b) opłaty za patenty lub licencje, c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. Z – kredyty na zakup użytków rolnych Kredyt nie może zostać przeznaczony na: a) zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt,

b) zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych, c) sfinansowanie tej części wartości zakupu użytków rolnych określonej w umowie, która przewyższa kwotę stanowiącą iloczyn średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt, i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych, d) zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu zakup tych użytków był objęty pomocą ze środków publicznych, e) zakup użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty, f ) zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze. PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji, które służą realizacji co najmniej jednego z następujących celów: 1) inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych: a) zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku, b) poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania, c) poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy, 2) inwestycje w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków. źródło: ARiMR Monika Mikołajczak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

10 lutego 2017

Cena żywca wieprzowego – 7 lutego 2017 FIRMA

Cenna netto

Skup trzody chlewnej i bydła Jarosław Krause

4,55

Firma Handlowa-Usługowa HURT-DETAL Krzysztof Mikołajczak

4,30

P.H.U. Zenon Krzysztoń

4,30

Skup ubój zwierząt sprzedaż Mirosław Nowowsiak

4,10-4,30

Firma „GOŁĄB” Spółka Jawna

4,20

Trzoda chlewna jest hodowana m.in. w Nowej Wsi Królewskiej

Od 1 stycznia br. możliwe jest podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego Rolnik będzie mógł sprzedać to, co wyprodukuje w gospodarstwie. A więc wszystko, co pochodzi z jego hodowli i uprawy – surowce i produkty przetworzone. Do tej pory żywność przetworzona nie mogła być sprzedawana.

Teraz będziemy mogli łatwiej nabyć zdrową żywność

Warunkiem koniecznym, żeby sprzedaż bezpośrednia miała miejsce, jest wytwarzanie jej w domach i niezatrudnianie dodatkowych osób. Musi być to produkcja z wykorzystaniem własnych środków. W przypadku sprzedaży produktów przetworzonych, warunkiem koniecznym jest, aby minimum połowa surowców pochodziła z własnego gospodarstwa. Żywność może być sprzedawana przez rolników w każdym miejscu do tego przeznaczonym, tj. w sklepach i sklepikach, placówkach zbiorowego żywienia, stołówkach szkolnych, a także w ramach agroturystyki i przez Internet. W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone rozporządzenia ułatwiające proces rejestracji handlu detalicznego. Przewidują one między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzo-

na jest w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystywaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego) obowiązują przepisy uproszczone. Są to wymagania podstawowe, określające warunki ogólne i pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które muszą być spełnione, aby zachowano bezpieczeństwo żywności. Rolnik może dokonać rejestracji na dwa sposoby w zależności od rodzaju produkcji, którą zamierza podjąć. Może zarejestrować działalność u inspektora sanitarnego, jeśli będzie zajmował się tylko produkcją żywności pochodzenia roślinnego, natomiast jeśli będzie produkował żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lub tylko zwierzęcego, musi się zarejestrować u powiatowego lekarza weterynarii. Należy to zrobić na 30 dni przed rozpoczęciem działalności. Powiatowy lekarz weterynarii nadaje takiemu podmiotowi numer identyfikacji weterynaryjnej i wprowadza go do rejestru podmiotów nadzorowanych. Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. źródło: PIW Monika Mikołajczak

Przegląd rolniczy

11

Badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania zabiegu chemicznej ochrony roślin oraz bezpieczeństwa takiego zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywności zabiegu, powodując w konsekwencji konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym oraz w płodach rolnych. Mając to na uwadze na każdym posiadaczu sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin. Obowiązkowym badaniom podlegają: 1. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe; 2. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze; 3. opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych; 4. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych; 5. urządzenia przeznaczone do za-

prawiania nasion, inne niż przemysłowe; 6. instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych; 7. sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu; 8. sprzęt agrolotniczy; 9. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów. Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wyszczególnionego w punktach 1-4 przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Pozostały wymieniony sprzęt bada się w okresach nie dłuższych niż 5 lat. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub nieskalibro-

wanym, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny. Ponadto jeżeli wojewódzki inspektor w toku kontroli stosowania środków ochrony roślin stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek płodów rolnych, że te płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta, zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych płodów rolnych do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu oraz określa sposób ich zagospodarowania (art. 46 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin). Obowiązkowe badania sprzętu oraz ukończenie szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przez rolnika sprawdzane jest podczas kontroli wzajemnej zgodności przeprowadzanej przez ARiMR. Nieposiadanie dokumentów skutkuje nałożeniem sankcji na dopłaty, o które producent wnioskuje. źródło: PIORIN Monika Mikołajczak

UWAGA! Rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych. Od 31 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota przychodu miesięcznego, od której uzależnione jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Oznacza to, że ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal rolnik lub domownik, który osiągnie z tych tytułów przychód, w rozliczeniu miesięcznym, nieprzekraczający kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów. Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 r. wynosi 2 000 zł. źródło: KRUS Monika Mikołajczak

Obszary ONW Obszary o niekorzystnych warunkach stanowią w Polsce obecnie blisko 56,1%. Dotychczas o tym, czy dane obszary mogły być zakwalifikowane do ONW – co wiązało się z odpowiednią płatnością – decydowały trzy kryteria: 1. Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WWRPP). Wskaźnik ten został wyznaczony w zależności od wysokości plonów, rzeźby terenu, agroklimatu i warunków wodnych gleby. Najważniejszym czynnikiem jest jakość gleby (od 15 do 100 punktów), następnie agroklimat (od 1 do 15 pkt), warunki wodne i rzeźba terenu (do 5 pkt za każdy wskaźnik). Średnia wskaźnika dla Polski wynosi 66,6 punktu, 2. gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy – dotyczyło gmin o zaludnieniu poniżej 75 osób na kilometr kwadratowy, 3. odsetek ludności w gospodarstwach rolnych.

Grunty położone na terenie ONW w powiecie wrzesińskim: I STERFA ONW – stawka płatności 179 zł / ha GMINA NEKLA – z wyłączeniem miasta

II STREFA ONW – stawka płatności 264 zł / ha GMINA PYZDRY – z wyłączeniem miasta

GMINA KOŁACZKOWO:

GMINA KOŁACZKOWO:

Cieśle Wielkie

Cieśle Małe

Gałęzewice

Spławie

Łagiewki Szamarzewo GMINA MIŁOSŁAW: Chlebowo Orzechowo GMINA WRZEŚNIA: Chociczka Osowo Przyborki Strzyżewo

GMINA MIŁOSŁAW: Czeszewo Szczodrzejewo GMINA WRZEŚNIA: Noskowo Psary Małe Psary Wielkie

Do końca 2018 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wyznaczenia nowych obszarów ONW. Wydzielania obszarów w nowej perspektywie będą wyznaczone w oparciu o bardzo ścisłe kryteria, zaproponowane przez Komisję Europejską. Monika Mikołajczak


12

10 lutego 2017

Ogłoszenia

Oferty pracy

www.wrzesnia.powiat.pl

Nieodpłatna pomoc prawna Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie wrzesińskim od 2 stycznia 2017 r. funkcjonują trzy punkty, w ramach których nieodpłatną pomoc prawną świadczą osobiście adwokaci lub radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy:

Pomoc kuchenna – Września Technik utrzymania ruchu – Września Stolarz – Września

Kierowca autobusu szkolnego – Kołaczkowo

Dostawca potraw – Września

Pomoc kuchenna – Września

Frezer CNC – Września

Brukarz – Zasutowo

Murarz – Orzechowo

Elektryk – Nekla

Rzecznik konsumenta radzi Odszkodowanie za upadek na oblodzonej drodze Pan Dariusz poślizgnął się na oblodzonym przejściu dla pieszych i złamał nogę. Trafił do szpitala. Pyta, czy należy się mu odszkodowanie i jak może się o nie starać? TAK. Pan Dariusz może domagać się zadośćuczynienia za powstałą na skutek obrażeń ciała krzywdę, a także zwrotu kosztów leczenia, w tym leków i rehabilitacji. Z roszczeniem powinien wystąpić do właściciela drogi lub jego zarządcy, którego obowiązkiem jest zadbanie, aby korzystanie z niej było bezpieczne, co w okresie zimowym wiąże się odśnieżeniem i posypywaniem piaskiem lub solą. Jeżeli nie będzie się z tego wywiązywał, odpowiada za powstałe na skutek swojego zaniedbania szkody. Składając wniosek z roszczeniami do właściciela czy zarządcy drogi, nale-

ży do niego dołączyć oświadczenie zawierające szczegółowy opis zdarzenia oraz dowody potwierdzające nieszczęśliwe zdarzenie – mogą to być fotografie, zeznania świadków, notatki policji lub straży miejskiej oraz dokumentacja medyczna. Gdy właściciel drogi nie załatwi naszego wniosku pozytywnie, pozostaje dochodzenie roszczeń w sądzie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2016 roku poz. 380 ze zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16.

Fafoł szuka domu! Pies zamieszkał w schronisku w listopadzie 2015 roku. fot. arch. prywatne Pies lubi biegać

Nie wyglądał wówczas najlepiej. Zapadnięte boki, charakterystyczne opuszczone dolne powieki wypełnione łzami. Rezygnacja, to słowo cisnęło się nam na usta, gdy patrzeliśmy na nowego przybysza. Całe ciało Fafoła, każde jego spojrzenie i ruch pokazywały, jak bardzo człowiek zawiódł. Po kilku spacerach Fafoł dał się poznać jako wspaniały, silny, ale łagodny, skory do zabaw pies. Od wiosny 2016 każdą wolną chwilę Fafołowi

poświęca wolontariusz Artur. Fafoł ma teraz wspaniałą sylwetkę, bardzo przypominającą rasę tosa inu. Krótka, lśniąca sierść i charakterystyczne długie fafle wyraźnie wyróżniają go na tle innych psiaków. Opieka Artura i wielka przyjaźń między nimi sprawiły, że dzisiaj Fafoł to piękny, zadbany pies. Uwielbia zabawy z piłką i nie tylko. Ma w sobie mnóstwo energii i siły. Kocha ludzi i bliski z nimi kontakt. Uwielbia też kąpiele i nie przeszkadzają mu wszelkie zabiegi kosmetyczne. Nadal jednak trudno znosi rozstania ze swoim opiekunem i bardzo niechętnie wraca do kojca. Byłby doskonałym towarzyszem dla osoby aktywnej. Najlepiej, gdyby mógł zamieszkać w domu z ogrodem i tam rozgrywać mecze piłki nożnej ze swoją nową kochającą rodziną. Fafoł wiek: około 7 lat płeć: samiec rozmiar: duży Kontakt w sprawie psa: tel. 797 626 940 (Artur) lub 502 690 314 (Sandra). Agata Antkowiak

1) w Miłosławiu

2) w Nekli

3) we Wrześni

przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez radców prawnych), według poniższego harmonogramu:

przy ul. Wiosny Ludów 2b, w budynku Nekielskiego Ośrodka Kultury (obsługiwany przez adwokatów), według poniższego harmonogramu:

przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych), wg poniższego harmonogramu:

poniedziałek od godz. 13 do 17 wtorek od godz. 8 do 12 środa od godz. 13 do 17 czwartek od godz. 13 do 17 piątek od godz. 8 do 12;

poniedziałek od godz. 10 do 14 wtorek od godz. 14 do 18 środa od godz. 10 do 14 czwartek od godz. 10 do 14 piątek od godz. 14 do 18;

poniedziałek od godz. 14 do 18 wtorek od godz. 14 do 18 środa od godz. 14 do 18 czwartek od godz. 14 do 18 piątek od godz. 14 do 18.

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach (dni ustawowo wolne od pracy): - 6 stycznia 2017 r. (piątek), - 17 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), - 1 maja 2017 r. (poniedziałek), 3 maja 2017 r. (środa), - 15 czerwca 2017 r. (czwartek), - 15 sierpnia 2017 r. (wtorek), - 1 listopada 2017 r. (środa), - 25 grudnia 2017 r. (poniedziałek), 26 grudnia 2017 r. (wtorek).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje: 1) osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, 2) osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) – należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, 3) osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) – należy przedłożyć zaświadczenie, 4) osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203) – należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, 5) osobie, która nie ukończyła 26 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość, 6) osobie, która ukończyła 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość, 7) osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie, 8) kobiecie, która jest w ciąży – należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” z siedzibą we Wrześni ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w terminie 27 lutego do 13 marca 2017 r. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zgodnie z planowanym harmonogramem. Zakres tematyczny naboru: „Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD”. Więcej informacji na www.znamiwarto.pl.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach i BIP UM Pyzdry zamieszczono ogłoszenie o I przetargu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka cz. 1116 obręb Pyzdry). Burmistrz Pyzdr /-/Przemysław Dębski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Zdrowie

10 lutego 2017

13

Fakty i mity o mammografii Rak piersi stanowi jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych kobiet w Polsce. Statystki medyczne wskazują na tendencję wzrostową zachorowalności wśród Polek. I niestety nowotwory złośliwe są główną przyczyną zgonów kobiet do 65. roku życia. Strach i krążące mity powstrzymują wiele z nas przed wykonaniem badań profilaktycznych. Ze strachem każda musi poradzić sobie sama, ale z mitami spróbujemy się rozprawić. Zbyt dojrzały wiek to bariera dostępności do badań profilaktycznych. Mit: Nic bardziej mylnego. Program profilaktyczny został skonstruowany dla kobiet w wieku 50-69 lat, ale nie oznacza to, że pozostałe kobiety będą bez opieki. Kobiety po 69. roku życia również mogą korzystać z badań profilaktycznych, takich jak np. mammografia. Potrzebne jest do tego skierowanie od lekarza prowadzącego, co uprawnia do bezpłatnego badania. Kobiety przed 50. rokiem życia również mogą wykonywać mammografię – na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego. Lekarze rekomendują wykonywanie mammografii po 40. roku życia. Badanie mammograficzne można wykonać tylko raz na 2 lata. Mit: Badanie wykonywane raz na 2 lata przysługuje bezpłatnie według programu NFZ, co oznacza, że raz na 2 lata dla większości kobiet w tym wieku wystarczy do właściwej diagnozy. Oczywiście, lekarz z poradni onkologicznej lub pierwszego kontaktu może zalecić częstsze wykonywanie mammografii w uzasadnionych przypadkach. Właściwa diagnostyka. Prawda: Kobieta w wieku 50-69 lat może zgłosić się na profilaktyczne badanie mammograficzne. Bardzo ważne jest, że każda kobieta może zgłosić się bez skierowania do poradni onkologicznej. Bezpłatnie. Lekarz onkolog zaleci indywidualną, właściwą diagnostykę. Dobra diagnostyka polega na kompleksowości. Nie wystarczy sama mammografia lub USG czy samobadanie, czasem dla potwierdzenia jej wiarygodności wymagany jest rezonans magnetyczny piersi. Wszystkie te badania należy dostosować do wieku i indywidualnych uwarunkowań. Dziedziczenie nowotworów. Mit: Nie dziedziczy się konkretnego nowotworu, ale dziedziczy się skłonność do ich powstawania. Jeśli matka zachoruje na nowotwór piersi, nie oznacza to, że córka zachoruje na ten nowotwór. Dziedziczy się predyspozycje do zachorowania na nowotwory, a nie konkretny rodzaj. Na przykład kobiety z mutacją genu BRCA1 w 80 proc. zapadają na raka piersi, a w 65 proc. na raka jajnika. Natomiast kobiety z mutacją genu BRCA2 w 60 proc. mogą zachorować na raka sutka, a w 40-50 proc. na raka jajnika. Zbyt częste badania mammograficzne mogą wywołać nowotwór. Specjaliści z Wielkiej Brytanii i USA wykonują wstępne prace badawcze na temat wpływu promieniowania X podczas częstych mammografii. Badania naukowe w tym zakresie pokazują, że procent wykrytych zmian u kobiet podczas mammografii jest nieporów-

nanie wyższy od liczby kobiet, u których promieniowanie mogło spowodować wystąpienie nowotworu, stąd tego typu obawy nie powinny mieć najmniejszego wpływu na decyzje kobiet o słuszności wykonywania profilaktycznych badań. Przedstawianie niekorzystnej statystyki w tym zakresie może jedynie zaszkodzić szybkiej i właściwej diagnostyce, co może skutkować brakiem wczesnej diagnozy. Sama mammografia nie wystarcza. Prawda: Dlatego w ramach profilaktyki NFZ kobiety w wieku 50-69 lat mogą wykonać bezpłatnie mammografię, ale uzupełniająco powinny wykonać USG piersi. W związku z tym należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który zobowiązany jest udzielić informacji, wydać skierowanie i doradzić, do jakiego lekarza specjalisty należy się udać. Poza tym jeśli panie cokolwiek zaniepokoi w obrębie piersi, należy bez skierowania zgłosić się do poradni onkologicznej. Lekarz może nie zauważyć zmiany podczas oceny badań mammograficznych. Nieprawda. Wynik po badaniu mammograficznym w ramach przesiewowych badań mammograficznych zawiera jedynie informację, czy dana kobieta jest zdrowa lub też zagrożona nowotworem złośliwym. Program zakłada wskazanie kobiet, u których wystąpił nowotwór złośliwy w możliwie najwcześniejszym stadium (nie dającym żadnych objawów), dlatego otrzymywany wynik zawiera jedynie informacje, że nie wykryto zmian lub wykryta zmiana wymaga dalszych badań w celu wykluczenia nowotworu złośliwego. Błędne nazewnictwo. Nowotwory dzielą się na łagodne i złośliwe. Do tej drugiej grupy zaliczamy raki, mięsaki i chłoniaki. Dlatego jeśli ktoś mówi, że ma raka, oznacza to, że zmiana jest złośliwa, ale nie oznacza, że nie da się z tej choroby wyjść obronną ręką. Hasło „guz” lub „nowotwór” nie zawsze oznacza raka czy inną formę nowotworu złośliwego. Mammografy w mammobusach są zużyte lub złej jakości. Mit: Przed laty, kiedy program profilaktyki startował, stan techniczny mammografów na pokładzie mammobusów pozostawiał wiele do życzenia. W pracowniach stacjonarnych i mammobusach należących do Medici mamy wszędzie ten sam sprzęt mammograficzny, który wykonuje badanie w najnowszej technologii cyfrowej, który zapewnia minimalną dawkę promieniowania porównywalną z dawką przyjmowaną podczas prześwietlenia zęba, jak również archiwizację badań do analizy porównawczej przy następnym. Mężczyźni nie chorują na raka piersi. Mit: Choć faktycznie niewielu z nich, jedynie około 1 proc. populacji mężczyzn może zapaść na raka piersi, ale w porównaniu z kobietami jest to bardzo nieliczna grupa.

Badanie mammograficzne jest bardzo bolesne. Mit: Kobiety po 50. roku życia często narzekają na bolesność piersi. Niestety, podczas mammografii należy ucisnąć piersi, w związku z tym z pewnością to badanie nie należy do przyjemnych. Natomiast dla większości kobiet ucisk ten jest do zaakceptowania i nazywany jest dyskomfortem, dla znikomej grupy pań wiąże się z odczuwalnym bólem. Ucisk podczas badania jest konieczny do tego, aby powstałe podczas badania zdjęcia obrazowały dokładnie całą strukturę piersi. Dzięki temu lekarze mogą postawić właściwą diagnozę. W sytuacji wyjątkowej tkliwości piersi należy badanie wykonywać czwartego lub piątego dnia cyklu krwawienia miesięcznego lub przyjąć lek przeciwbólowy około 30 minut przed samym badaniem, aby kobiety z bardzo niskim progiem odczuwania bólu bez zbędnego stresu mogły przejść przez to badanie. BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE dostępne są dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu dwóch ostatnich lat nie korzystały z profilaktyki w tym zakresie. Infolinia i zapisy: 42 254 64 10 lub 517 544 004. Terminy postoju mammobusu w powiecie wrzesińskim: 20 lutego 2017 (poniedziałek) – gm. Pyzdry Pyzdry (godz. 9-13), przy Ochotniczej Straży Pożarnej (przy ul. Kilińskiego) Lisewo (godz. 14-17), przy Ochotniczej Straży Pożarnej 21 lutego 2017 (wtorek) – gm. Miłosław Orzechowo (godz. 9-13), przy Domu Strażaka Miłosław (godz. 14-17), przy Centrum Kultury 22 lutego 2017 (środa) – gm. Kołaczkowo Bieganowo (godz. 9-13), przy Świetlicy Wiejskiej Borzykowo (godz. 14-17), przy Ochotniczej Straży Pożarnej 23 lutego 2017 (czwartek) – Września Września (godz. 9-17), na Rynku Miasta 24 lutego 2017 (piątek) – gm. Nekla Nekla (godz. 9-17), w Parku w Nekli, ul. Poznańska 25 lutego 2017 (sobota) – gm. Września Bierzglinek (godz. 9-12), przy Świetlicy Wiejskiej Nowy Folwark (godz. 13-17), przy Zespole Szkół Kontakt: Adam Rosolak, koordynator mammografii mobilnej NZOZ MEDICA, kom. 510 110 959, a.rosolak.medica@gmail.com, www.salvemedica.pl. *** W lutym w Miłosławiu bezpłatne badania mammograficzne będą prowadziły także firmy LARGO (12 lutego przy MCK, więcej informacji www.largo-mammografia.pl) oraz OPEN (23 lutego przy MCK, więcej informacji tel.: 61 855 75 28).

Zarząd Lokalnej Grupy Działania – „Z NAMI WARTO” ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika biura LGD Opis stanowiska: • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady; • Realizacja zadań określonych przez Zarząd; • Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków i rozliczenia operacji w zakresie realizacji LSR; • Nadzór nad realizowaniem zadań wynikających z planu komunikacji, monitoringu i ewaluacji LSR; • Prowadzenie bieżących spraw LGD; • Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności LGD; • Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami LGD; • Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne, szczególnie w funkcjonowaniu punktu informacji dla organizacji pozarządowych. Wymagania konieczne: • Wykształcenie wyższe; • Staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym lub; • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych; • Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE; • Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW 2014-2020 i LGD; • Prawo jazdy kat. B. Wymagania pożądane: • Wykształcenie wyższe menedżerskie; • Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich; • Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów; • Wiedza i doświadczenie w zakresie kierowania zespołem. Warunki zatrudnienia: • Umowa o pracę na czas nieokreślony; • Wymiar czasu pracy – cały etat. Aplikacje prosimy składać osobiście w biurze LGD„Z NAMI WARTO” ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika” w terminie do dnia 22 lutego 2017 r. Pełne ogłoszenie dostępne na stronie: www.znamiwarto.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 438 50 18.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Uwaga Wnioskodawcy! W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I: Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego). Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej; w kolegium; w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku: Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r. Modułu II – dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017); dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018). Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać na stronie internetowej www.pcprwrzesnia.pl.


14

Gminy

10 lutego 2017

Z Polski do Hollywood 13 lutego TVN wyemituje pierwszy odcinek trzeciego sezonu programu Żony Hollywood. Jedną z nowych bohaterek jest Eva D’Angelo, która urodziła się i wychowała w Koninie, ale tuż przed wyjazdem do USA mieszkała w Miłosławiu. Do dziś wraca w te strony, odwiedzając mamę, rodzinę i przyjaciół. Stara się być w Polsce przynajmniej raz w roku.

Kołaczkowo

Nekla

Kabaret Czwarta Fala w Nekli Niedzielny wieczór, 29 stycznia, po raz kolejny upłynął mieszkańcom gminy pod znakiem kabaretu.

fot. M. Owczarzak

fot. arch. prywatne Eva D’Angelo z mężem i córką

wiec pomógłby jej częściej odwiedzać ukochaną Polskę i rodzinę. Pani Eva jest bardzo aktywna i ma wiele zainteresowań – lubi uprawiać sport, organizować przyjęcia, projektować wnętrza, czytać książki religijne i historyczne. Dba o sylwetkę i atrakcyjny wygląd, dlatego jej najnowsza pasja to uprawianie ogródka owocowo-warzywnego oraz zdrowa żywność ekologiczna. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska (na podstawie materiałów z TVN)

Trzeba działać! Rozmowa z Evą D'Angelo.

W tym roku przypada 150. rocznica urodzin Władysława Reymonta. Z tej okazji uczniowie Gimnazjum w Kołaczkowie wraz z nauczycielami postanowili nakręcić własną ekranizację najsłynniejszego dzieła swojego patrona.

Józkę zagrała Milena Depczyńska

– Zdjęcia rozpoczęły się w czerwcu zeszłego roku. W związku z tym, że na film nie było przeznaczonych żadnych środków finansowych, ujęcia były kręcone dzięki życzliwości osób, które udostępniały swoje domy, pola, obory i chlewnie w całej gminie, a także w Dłusku i Nowej Wsi Podgórnej. Ostatnio dzięki uprzejmości ks. Artura Janowicza nagraliśmy sceny w kościele. Uczestnikami pasterki zostali

Było śmiesznie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni odwołuje spotkanie autorskie z Hanną Krall, które miało się odbyć w ramach Wrzesińskiego Kalejdoskopu Literackiego 22 lutego o godz. 18.

Pyzdry

Żywioły i Ekoskrzaty mają swoją siedzibę W Pyzdrach 28 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie nowej harcówki. Wydarzenie to było ukoronowaniem rocznych działań, mających na celu reaktywację pyzdrskiego harcerstwa.

Jakie były początki życia w Stanach? Jakie problemy? Początki były ciężkie, bo nie znałam języka. Przede wszystkim brakowało mi przyjaciół, rodziny, koleżanek. Byłam oderwana od swojego dotychczasowego życia. Musiałam liczyć tylko na siebie, więc od razu stałam się dorosłą dziewczyną. Kobietą! Czy spełniła pani swój American Dream? American Dream, czy może raczej Dreams (sny, marzenia – przyp. red.) już spełniłam, ale może nie do końca. Zawsze się marzy, chce się więcej. Więcej się wymaga od siebie. Nie można usiąść i nic nie robić, trzeba działać!

Uroczysta zbiórka

Czy tęskni pani za Polską? Czego brakuje najbardziej? Tak, zawsze tęskniłam. Lubię Mój Kraj. To moja pierwsza matka. Polska jest małym, pięknym krajem, pełnym natury i uroku. Nawet jeżeli coś mnie denerwuje, to ja po prostu się śmieję albo to omijam. Brakuje mi czasami Wigilii po polsku... Brakuje często tego „naszego polskiego”. Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

mieszkańcy Kołaczkowo, których stroje oddawały charakter XIX-wiecznej wsi – informuje Joanna Wojciech, polonistka i autorka adaptacji powieści. Premiera filmu planowana jest na drugą połowę maja. Inne aktualności związane z obchodami rocznicy urodzin Reymonta można obserwować na stronie Urzędu Gminy Kołaczkowo. (red.)

Września

fot. S. Kaźmierska

Kiedy wyjechała pani do USA? W jakich okolicznościach? Wyjechałam w 1980 roku z Polski do Wiednia. Tam zastał mnie stan wojenny, więc poprosiłam o wizę do USA. Po sześciu miesiącach byłam już w Nowym Yorku z legalnymi papierami. Mając stały pobyt od razu moje życie było łatwiejsze. Mogłam robić wszystko to, co Amerykanie. Iść do pracy, do szkoły, zrobić prawo jazdy. Moją pierwszą pracą była posada hostessy w ekskluzywnej włoskiej restauracji.

O naszych „Chłopach”

fot. W. Andrzejewska

Występ grupy „Czwarta Fala” przyciągnął do Nekielskiego Ośrodka Kultury widzów spragnionych dobrej zabawy. Artyści w widowisku „Made in Poland” w humorystyczny sposób skomentowali życie Polaków. Przedstawili perypetie chorującego mężczyzny, osoby poszukującej pracy w naszym kraju czy rodziny wychowującej nastoletniego syna. Nie zabrakło również pokazu polskiej mody: strojów na plażę, weselę czy randkę z ukochaną. Pochodzący z Kielc kabaret Czwarta Fala powstał w 2009 roku. Tworzy go trzech młodych mężczyzn: Mateusz Lewkowicz, Damian Lebieda i Bartłomiej Cedro. Swoją pracę opisują kilkoma słowami: młodość, energia i optymizm, jakich dawno nie widziano. MO

Pani Eva mieszka w Los Angeles z mężem Johnem, który prowadzi własną firmę, z córką Michelle i pieskiem Mikusiem. Małżeństwo jest mocno zaangażowane w działalność charytatywną, w ramach Boys & Girls Club. Choć spełniła ona swój American Dream, wciąż ma marzenia – przede wszystkim by jej najbliżsi byli zdrowi. Marzy też o wspaniałej przyszłości dla swojej córki oraz o domu nad oceanem, mieszkaniu w Sopocie i prywatnym odrzutowcu. Odrzuto-

www.wrzesnia.powiat.pl

Pierwsza część odbyła się w szkole podstawowej. Zaangażowane w całe przedsięwzięcie – druhny Joanna Nowaczyk i Jolanta Teodorczyk – opowiedziały historię działających zastępów. Wspominały, że dzieci bez

obaw podjęły się nowych wyzwań. Działają w myśl idei „Pozostaw ten świat lepszym, niż go zastałeś”. Promują braterstwo i wzajemną pomoc. Wsparcie organizacyjne i życzliwość okazała spora grupa ludzi. Wręczono

im podziękowania. Tytuł „Przyjaciela Drużyny” i pamiątkową chustę otrzymali dodatkowo – burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Roman Dreżewski. Obaj panowie razem z przedstawicielami ZHP Hufiec Września „Wrzos” podpisali trójstronne porozumienie o współpracy. Później w asyście druhen dokonali otwarcia nowej harcówki, mającej siedzibę w szkole zawodowej przy ul. Wrocławskiej. Tradycyjne przecięcie wstęgi zastąpiło rozwiązanie supłów. Następnie przyszedł czas na poświęcenie obiektu i zwiedzanie. Zwieńczeniem harcerskiego święta było przekazanie iskierki przyjaźni i zaśpiewanie Bratniego słowa. Sylwia Kaźmierska


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

10 lutego 2017

Informator powiatowy

Pobiegną dla Oskara Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie organizuje V Jubileuszowy Charytatywny Piknik Sportowy. Impreza odbędzie się 24 czerwca w Nowym Folwarku. Tegoroczna akcja odbywać się będzie pod hasłem „Biegnę dla Oskara”. fot. arch. prywatne

W ramach imprezy zostanie przeprowadzony Bieg Główny na dystansie 10 km, Bieg „Amator” oraz Marsz Nordic Walking na dystansie 6,5 km. Tradycyjnie odbędą się także biegi dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy zaplanowali loterię fantową oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz zestaw regeneracyjny po ukończeniu zmagań. Zapisy internetowe ruszą jeszcze w lutym. Dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz Oskara Świta z Wrześni, u którego zdiagnozowano zespół Pradera-Williego, czyli tzw. chorobę wiecznego głodu. Głód i wiotkość mięśni to jedne z wielu aspektów tej choroby, dlatego praktycznie od urodzenia Oskar jest pod stałą opieką wielu specjalistów, m.in. fizjoterapeuty, neurologopedy, neurologa i okulisty. W tej chwili Oskar jest bardzo uśmiechniętym dzieckiem, ale tylko intensywna rehabilitacja oraz ciągła współpraca z lekarzami pozwoli na rozwój i w miarę normalne życie. Zespół Pradera-Williego to wrodzona choroba genetyczna, nie można się więc z niej „wyleczyć”, ale dzięki naszej pomocy i staraniu Oskar będzie mógł w miarę normalnie funkcjonować i bawić się ze swoim braciszkiem i innymi dziećmi. Zespół Pradera-Williego (PWS) jest bardzo rzadko spotykaną chorobą genetyczną. Szacuje się, że na około

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40

Chłopczyk cierpi na rzadką chorobę genetyczną

20 000 noworodków tylko jedno dotknięte jest tym zaburzeniem. Cechy charakterystyczne: chorzy nie mają uczucia sytości i mogą jeść bez końca, co w przypadku braku kontroli z zewnątrz prowadzi do monstrualnej otyłości, zespół objawia się niskorosłością (niedobór hormonu wzrostu) i niepełnym dojrzewaniem płciowym (dziewczęta przeważnie nie miesiączkują, a chłopcy nie mają zarostu i nie przechodzą mutacji), osoby z PWS cierpią na zaburzenia termoregulacji – potrafią dostać wysokiej gorączki w najmniejszej infekcji albo

zupełnie bezgorączkowo przechodzić bardzo poważną chorobę, cykl snu i czuwania jest u nich zaburzony. Impreza odbędzie się 24 czerwca, ale już dziś można dołączyć do ekipy organizującej piknik w Nowym Folwarku, kontaktując się z członkami Stowarzyszenia Pomagam Aktywnie poprzez e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl lub fanpage: www. facebook.com/pomagamaktywnie. Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania! Jacek Zieliński Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie

Grali w kosza

Siatkówka górą

Zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców.

43. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu odbył się w pierwszym tygodniu zimowych ferii. Jak zwykle halę sportową w Miłosławiu wypełniły sportowe emocje.

26 stycznia w sali Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni rozegrano dwa mecze o awans do rozgrywek rejonowych Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”. Oto wyniki – chłopcy: Zespół Szkół Politechnicznych – LO im. H. Sienkiewicza 70:41, dziewczęta: LO im.H. Sienkiewicza – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 38:18. Organizatorem spotkań była Monika Błaszak, a sędziował Jacek Przymus. Gratulujemy zwycięzcom. (red.)

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29 Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Kadry tel. 61 640 44 90 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34

Turniej odbył się na hali sportowej

Drużyna LO

15

W turnieju udział wzięło pięć drużyn. – Rozgrywki stały na bardzo wysokim poziomie. Mecze były wyrównane – mówi przewodniczący Rady Hubert Gruszczyński. W finale spotkali się Orlik Miłosław i Volley Września. Mecz zakończył się zwycięstwem wrześnian 3-1. Trzecie miejsce zajęła drużyna Przyjaciele Józefa, która pokonała BUDOTEM old boys 3-2. (red.)

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 24 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Dwutygodnik Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Mateusz Maserak

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne


Biuletyn 239, luty 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you