Page 1

5 kwietnia 2019

nr 289

w numerze: Powiatowa Rada Rynku Pracy

Ćwierćwiecze ZSZ nr 2

s. 4 Liderzy poszukiwani

s. 5 Uczniowskie sukcesy

s. 8 Dzieje Szkoły Mleczarskiej Zespół Szkół Zawodowych nr 2 przy ulicy Koszarowej we Wrześni obchodzi w tym roku szkolnym 25-lecie istnienia. Kulminacja obchodów miała miejsce 29 marca w kinie Trójka. Ciąg dalszy na str. 7

Mistrzostwa drużyn OSP

fot. agda

Zawodowy kongres w Centrum

s. 11

s. 14 Drzewko za elektrośmieci

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zostało ukończone raptem kilka miesięcy temu, a już stanowi przestrzeń dla ważnych wydarzeń związanych z edukacją. Pod koniec marca odbył się tam Wielkopolski Kongres Zawodowy zorganizowany przez wojewodę wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty przy współpracy powiatu wrzesińskiego. Rozmawiano o przyszłości szkolnictwa zawodowego, wymieniano doświadczenia i pomysły, a także inaugurowano realną współpracę. Więcej na s. 3

s. 16


2

Informacje

Dziennik budowy bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

5 kwietnia 2019

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Marek Przyjemski, pod nr.: telefonu 501 378 215 oraz w każdy poniedziałek godz. 15-16.30, gabinet przewodniczącego – pokój 118, Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, godz. 14-17, „Mała Galeria” ul. Wiewiórowskiego 1 w Miłosławiu Mikołaj Kubiaczyk, od poniedziałku do piątku w biurze w Kokoszkach 25 po umówieniu telefonicznym 603 671 459 Przemysław Hirschfeld, pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Grzegorz Trocha, w dni robocze pod nr telefonu: 600 713 764, spotkanie po telefonicznym umówieniu Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Wiesława Kowalska – 608 151 167 Jarosław Czyż – 607 162 660 Janusz Balcerzak – 603 917 720, (godz. 9-11), (wtorki), Robert Balicki – 505 175 585 , Paweł Skrzypczak – 608 550 336, Maciej Handkiewicz – 664 097 394 Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Stefan Tomczak – 605 071 705, (godz. 8-20), Małgorzata Cichacka – 510 424 184, Rafał Zięty – 606 607 306. Marek Kołodziejczyk – 500 169 060,

Wykaz dyżurów radnych znajduje się na www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych W sprawach skarg i wniosków: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przyjmuje w poniedziałki od godz. 14 do 16 oraz po godzinach pracy Starostwa od godz. 16 do 16.30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nrem: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów oraz pozostali pracownicy Starostwa przyjmują w poniedziałki od godz. 8 do 16 oraz w pozostałe dni tygodnia od godz. 7 do 15. Prace wykończeniowe związane z malowaniem ścian

Dziennik budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych

Dzień z Techniką

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z firmą Volkswagen Poznań 25 marca zaprosiły dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na niekonwencjonalną lekcję.

Ocieplanie budynku oraz montaż stolarki okiennej

W Centrum o kształceniu zawodowym W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnej Technologii w Grzymysławicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Tematem rozmów było kształcenie zawodowe młodzieży w powiecie wrzesińskim. Dyskutowano także nad badaniami eksploracyjnymi dotyczącymi kształcenia zawodowego w Polsce prowadzonymi przez Stowarzyszenie na rzecz Europejskiej Pracy Społecznej, Edukacji i Szkoleń. (red.)

Izba działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych

Doświadczenia z ciekłym azotem zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie

Uczniowie klas drugich aktywnie wzięli udział w Dniu z Techniką, uczestnicząc w pokazach chemicznych. Dzieci mogły doświadczyć, jak ciekły azot wpływa na balony wypełnione powietrzem, jak niszczy piękne róże oraz jak reaguje z gorącą wodą. Po pożywnym poczęstunku przyszedł czas na zajęcia konstrukcyjne z klockami LEGO Mindstorms. Głównym zadaniem było zbudowanie robota, który – poruszając się samodzielnie – miał omijać przeszkody. Zadanie, jakie spoczęło na młodych programistach, nie było łatwe, ale uczniowie poradzili sobie z tym projektem wzorowo. – Chcielibyśmy zachęcić dzieci do nauki przedmiotów ścisłych, takich jak chemia, fizyka, matematyka czy nawet programowanie – mówi

Tomasz Mackiewicz, kierownik CBiRNT. – Centrum ma być miejscem spotkań z nauką, wiedzą i edukacją na każdym poziomie wiekowym

– zaczynając od najmłodszych dzieci po dorosłe osoby, które korzystać będą ze szkoleń – dodaje. Szymon Piotr Rewers

Młodzi konstruktorzy robotów


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 kwietnia 2019

3

Aktualności

Czas na zawodowców Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii było 27 marca miejscem obrad Wielkopolskiego Kongresu Zawodowego zorganizowanego przez wojewodę wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty przy współpracy z powiatem wrzesińskim. Podobne wydarzenia, wspierane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, odbywały się w pierwszych dniach wiosny we wszystkich regionach Polski, głównie w miastach wojewódzkich. Wybór właśnie CBiRNT w Grzymysławicach na miejsce dyskusji o przyszłości szkolnictwa zawodowego w całej Wielkopolsce, świadczy o tym, że powiat wrzesiński ma w środowisku ugruntowaną pozycję, a Centrum stało się już rozpoznawalne.

Otwierając kongres, wicewojewoda wielkopolska Aneta Niestrawska podkreślała wagę szkolnictwa zawodowego, w szczególności dla Wielkopolan. – To spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń między samorządowcami, pracodawcami i dyrektorami szkół oraz do przedstawienia i upowszechnienia zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – zapowiadała.

Wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska

W kongresie wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów z całego województwa, regionalni pracodawcy z branż, w których kształcą wielkopolskie szkoły, dyrektorzy tychże placówek, członkowie rad rynku pracy i izb rzemieślniczych oraz uczniowie szkół branżowych i technicznych, którzy przy okazji konferencji zaprezentowali osiągnięcia i pochwalili się swoją działalnością. Wszyscy wspólnie zastanawiali się nad tym, jak odbudować prestiż szkolnictwa zawodowego oraz jak zwiększyć wpływ pracodawców na jego funkcjonowanie, tak by lepiej odpowiadało potrzebom rynku pracy.

O zmianach w dziedzinie kształcenia zawodowego, które zaszły w ostatnich latach w powiecie wrzesińskim opowiedział starosta Dionizy Jaśniewicz, który był partnerem i współgospodarzem konferencji. – Kiedy 15 lat temu podejmowaliśmy decyzję o budowie zaplecza dla szkolnictwa zawodowego, nawet w najśmielszych snach nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy mogli stworzyć takie przedsięwzięcie, jak Centrum, w którym się właśnie znajdujemy. Chcemy to miejsce wykorzystywać tak, by przygotowywać kadry dla współczesnego przemysłu, bo nowoczesny przemysł nie ma racji bytu bez wykwalifikowanych kadr – tłu-

Wydarzeniu towarzyszyły liczne stoiska promocyjne

maczył starosta. Podkreślał również, że dotychczas młodzież często kształciła się o zawodzie, a dziś chodzi o to, by kształciła się w zawodzie. – Nasi absolwenci, opuszczając szkoły, są w pełni przygotowani do podjęcia zadań we współczesnym przemyśle. Chcielibyśmy, żeby tak było w całej Wielkopolsce i w całej Polsce – takie zadanie przed kongresem postawił Dionizy Jaśniewicz. Ze zmianami w szkolnictwie branżowym, które zostaną wprowadzone w tym roku zapoznała uczestników kongresu wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska. – Kształcenie zawodowe ma być dostępne dla wszystkich – tak mówi Deklaracja Praw Człowieka. Należy wzmacniać jakość i efektywność kształcenia praktycznego i zachęcać do niego uczniów, postawić na wszelkie metody współpracy z pracodawcami, prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego na wszystkich szczeblach edukacji, już od przedszkola, a także umożliwiać uczniom szkół zawodowych przejście na dalsze etapy, w tym do szkolnictwa wyższego – wymieniała. Podczas kongresu nie tylko w teorii zajmowano się zacieśnianiem więzi pomiędzy szkołami a pracodawcami – stał się on okazją do podpisania konkretnych umów i porozumień o współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się szkolnictwem zawodowym a firmami i izbami rzemieślniczymi z całego regionu. Chęć ścisłej współpracy zadeklarowali m.in. dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych Bogdan Nowak oraz firma NOWBUD, którą reprezentował prezes zarządu Jan Nowak. Podziękowania ministra edukacji narodowej za szczególne zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego odebrali z rąk wicewojewody wielkopolskiej i wielkopolskiej kurator oświaty przedsiębiorcy z terenu całej Wielkopolski. Spośród podmiotów związanych z powiatem wrzesińskim wyróżnione zostały firmy Volkswagen Poznań oraz Gestamp, które współpracują z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni, współtworząc tam klasy patronackie w zawodzie mechanik precyzyjny, oraz Cukiernia Kuczora, która we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni organizuje szkolenie praktyczne uczniów i przygotowuje ich do konkursów. Istotą kongresu była przede wszystkim możliwość dyskusji w gronie specjalistów na tematy istotne dla rozwoju szkolnictwa zawodowego – po części wykładowej zorganizowano trzy panele dyskusyjne. W pierwszym z nich, podczas którego rozmawiano o dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy

Zespół Szkół Politechnicznych nawiązał współpracę z firmą NOWBUD, na zdjęciu od lewej prezes zarządu firmy Jan Nowak i dyrektor szkoły Bogdan Nowak

z korzyścią dla ucznia, pracodawcy, szkoły i organu prowadzącego, w roli eksperta wystąpił starosta wrzesiński. Prowadzący dyskusję podkreślali, że o edukacji należy myśleć w kategoriach gospodarczych i dzięki takiemu podejściu powiat wrzesiński stał się liderem w dziedzinie szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce. Pytany o to, jak osiągnięto ten cel, Dionizy Jaśniewicz tłumaczył: – Problemem, z którym zmierzyliśmy się przed kilkunastu laty było kompletne niedopasowanie szkolnictwa zawodowego do oczekiwań rynku pracy. Zbudowanie wyrazistości szkół, ich modernizacja, pozyskiwanie środków zewnętrznych i budowanie zaplecza dla kształcenia zawodowego, a także

godniu byłem w zakładzie pracy, a tylko jeden dzień w szkole. Zakład był świetnie przygotowany, żeby szkolić uczniów, a poza tym mieliśmy do dyspozycji wielu starszych kolegów – pracowników, którzy poświęcali nam swój czas. Mogliśmy razem z nimi rozebrać silnik i złożyć go z powrotem. Te dobre wzorce firma Volkswagen stara się wykorzystywać w swoich fabrykach. – W tej chwili jesteśmy na dobrej drodze, by mistrzowie mogli zajmować się tylko uczniami – zapowiadał Jens Ocksen. Prezes podkreślał również wagę wyszkolenia zawodowego na każdym szczeblu firmy. – Być może w mojej pracy dzisiaj to, czego uczyłem się w szkole zawodowej, nie jest mi aż tak bardzo potrzebne. Niemniej jednak pomaga mi to w komuni-

W panelu na temat kształcenia zawodowego i potrzeb rynku pracy wzięli udział m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz (z lewej) i prezes VW Poznań Jens Ocksen

współpraca z rzemieślnikami sprawiły, że obecnie mamy bardzo dużą zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych w naszych szkołach i to pracodawcy ustawiają się w kolejce po naszych absolwentów – podkreślał starosta. Udział w tym panelu wziął również prezes zarządu Volkswagen Poznań, który swoją edukację zaczynał od nauki w zawodzie mechanik samolotowy. Jens Ocksen wspominał swoje szkolne lata: – Kiedy ja chodziłem do szkoły zawodowej, przez cztery dni w ty-

kacji z pracownikami, bo wiem, o czym mówię – opowiadał. Uczestnicy kongresu wielokrotnie podkreślali, że sprzyjające rozwojowi szkolnictwa zawodowego rozwiązania zastosowane w ostatnich latach przez powiat wrzesiński są godne naśladowania, a zmiany na lepsze w tej dziedzinie są możliwe, jeśli w merytorycznej rozmowie spotka się trzech partnerów – pracodawcy, szkoły i organy prowadzące, przy współpracy dobrze zorganizowanego doradztwa zawodowego. Natalia Jędraszak


4

Aktualności

5 lat od śmieci Krystyny Pośledniej Zanim zasiadła w ławie poselskiej, przeszła imponującą samorządową drogę – od radnej gminy Września, poprzez stanowiska wiceburmistrza, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez całe życie najbliższe pozostawały jej jednak sprawy powiatu wrzesińskiego i jego mieszkańców. Zapamiętana jako rzeczowa i zdecydowana, ale też ciepła i wrażliwa. Jak mówi starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, była bez reszty oddana idei samorządności i ziemi wrzesińskiej. – Mamy świadomość, że pamięć zbiorowa to bardzo kruchy materiał. Wspominając dzisiaj Krystynę, chciałbym zaproponować, abyśmy wspólnie rozważyli uczczenie jej imieniem ważnego dla nas wszystkich miejsca we Wrześni. Czas zbyt szybko umyka, abyśmy rzeczy ważne odkładali na później – zaproponował. (red.)

Posłanka zmarła 1 kwietnia 2014 roku

5 kwietnia 2019

www.wrzesnia.powiat.pl

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego W Starostwie Powiatowym we Wrześni 2 kwietnia wybrano uczniów, którzy będą reprezentować powiat podczas tegorocznych obrad. Komisja rekrutacyjna w składzie p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Katarzyna Starzyńska, nauczyciel historii ZSZ nr 2 Waldemar Dankowski oraz Marlena Modrowska z Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej zapoznała się ze złożonymi pracami pt.: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu”. Do konkursu przystąpiły dwa zespoły z klasy 3 technikum informatycznego Zespołu Szkół Politechnicznych im. Monte Cassino. Kandydaci opowiadali o projektach zrealizowanych dzięki funduszom unijnym, a ich wypowiedziom towarzyszyła prezentacja multimedialna. Oceniana była m.in. staranność wykonania, poprawność merytoryczna oraz pomysłowość. Eliminacje na poziomie powiatu wygrali Stanisław Roszkowiak i Bartosz Adamczyk. Uczniowie ZSP jako jeden

Bartosz Adamczyk i Stanisław Roszkowiak na jeden majowy dzień zostaną radnymi sejmiku

z 45 zespołów z całego województwa 10 maja wezmą udział w uroczystej sesji Sejmiku Młodzieży. Tematem wiodącym projektu jest

Bezrobocie nadal niskie Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 29 marca. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Wiśniewski przedstawił sprawozdanie dotyczące działań podejmowanych w 2018 roku. – Poziom bezrobocia w powiecie wrzesińskim był podobny do tego w 2017 roku. Na koniec 2018 roku stopa bezrobocia wyniosła 3,4% – powiedział dyrektor PUP Eugeniusz Wiśniewski. – W województwie wyniosła 3,1%, a w całym kraju 5,8 % – dodał. Na terenie powiatu odnotowano spadek w wysokości 0,1%, w województwie wyniósł on 0,6%, a w kraju 0,8%. – Dynamika spadku bezrobocia w poprzednich latach się ustabilizowała i zwolniła – podsumował dyrektor. Sytuacja na wrzesińskim rynku pracy wygląda dobrze w szczególności, gdy porównamy ją do tej w powiatach ościennych. W 2018 roku we Wrześni poza jedną firmą nie odnotowano zwolnień grupowych. Wśród byłych pracowników tego zakładu w PUP zarejestrowało się kilku sprzedawców, którzy otrzymali oferty pracy w swoim zawodzie. Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzone jest nieodpłatnie przez publiczne służby zatrudnienia, zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości i jawności. – Podmiotów gospodarczych na naszym terenie jest 8 703, głównie z branży handlowej, gastronomicznej i przemysłowej. Ma to przełożenie na otrzymywanie ofert pracy przez urząd, w 2018 roku było ich niemal 3000 – powiedział Eugeniusz

Wiśniewski. Poza standardowymi działaniami z zakresu pośrednictwa w siedzibie PUP zorganizowano 48 giełd pracy, w których wzięło udział 833 bezrobotnych. Wśród pracodawców coraz większą popularnością cieszy się zatrudnianie cudzoziemców. Do końca 2018 roku urząd zarejestrował 1 593 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a dla porównania w poprzednim roku było ich 1 030. Do usług PUP należy również poradnictwo zawodowe – z porady zawodowej skorzystało 1 031 osób, a z indywidualnych informacji o zawodach – 2 056 bezrobotnych. Ponadto doradcy klienta opracowali Indywidualny Plan Działania dla 2 813 zainteresowanych. Na przeciwdziałaniu bezrobociu w 2018 urząd pozyskał 5 948 800 zł. Środki otrzymane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to 1 069 506, 80 zł. W celu zwiększenia liczby aktywizowanych bezrobotnych urząd opracował wnioski o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy o wartości 403 600 zł. W ramach programu POWER udało się pozyskać 1 835 472,51 zł, a w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 1 099 820,69 zł. Ponadto w ramach realizacji progra-

stopa bezrobocia

3,4%

(grudzień 2018)

hasło: „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży". Szymon Piotr Rewers

Zamknięcie przejazdów kolejowych Trwają remonty na liniach kolejowych w naszym powiecie. Trzeba przegotować się na utrudnienia w ruchu na następujących przejazdach kolejowych: • Gonice – zamknięty w nocy z 9 na 10 kwietnia w godz. 21-7, • ul. Powidzka w Gutowie Małym – zamknięty w nocy z 10 na 11 kwietnia w godz. 21- 5; objazd zostanie wytyczony ulicami: Powidzką, Centralną, Za Parkiem, DK92, Słowackiego oraz Szosą Witkowską,

Obrady poprowadził wiceprzewodniczący Zbigniew Banaszak (z prawej)

mu „Praca dla Młodych” urząd dysponował kwotą 1 360 200 zł, a na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 180 200 zł. Dzięki środkom finansowym bezrobotni otrzymywali szeroką i różnorodną ofertę programową. W ramach różnych form pomocy w 2018 udało się zaktywi-

zować 732 osoby. Tradycyjnie najwięcej tej kwoty przeznaczono na staże, z których skorzystało 337 osób. Dofinansowano też m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, rozpoczęcie działalności gospodarczej czy refundację części kosztów zatrudnienia. Szymon Piotr Rewers na podstawie materiałów z Powiatowego Urzędu Pracy

• ul. Czerniejewska w Psarach Polskich – w dniach 1018 kwietnia zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, • Otoczna – zamknięty 9 kwietnia od północy do godz. 7 (na około 4 godziny), • ul. Czereśniowa w Węgierkach – zamknięty w nocy z 9 na 10 kwietnia w godzinach 21-7 (na około 4 godziny). (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 kwietnia 2019

Regulamin konkursu„Lider wolontariatu”

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji powiatu wrzesińskiego i idei wolontariatu.

Ważne decyzje

I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Powiat Wrzesiński. 2. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, tel. 61 640 45 07. 3. Konkurs rozpocznie się 1.04.2019 r. i trwać będzie do 14.06.2019 r. 4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Przypominamy, że powiat wrzesiński jak co roku ogłasza nabór dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

II Cele konkursu 1. Promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 2. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu. 3. Zachęcanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywności i współpracy na rzecz szeroko rozumianego dobra społecznego. 4. Prezentowanie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych wzorców postaw.

Dokumenty można składać od 13 do 31 maja 2019 w szkole pierwszego wyboru. Na uczniów czekają Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Ich oferta jest bogata i zróżnicowana. Tabele z ofertą naboru dla szkół prowadzonych przez powiat wrzesińskich są zamieszczone na

www.wrzesnia.powiat.pl/nabor.

Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdą się na stronie internetowej

http://nabor.pcss.pl/wrzesnia

(strona zostanie uruchomiona 1 maja 2019 r.) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. (red.)

Wybór szkoły ponadpodstawowej to poważna sprawa

III Warunki uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjalnych*, szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z terenu powiatu wrzesińskiego. 2. Kandydatów mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, opiekunowie wolontariatu młodzieżowego, społeczności lokalne z terenu powiatu wrzesińskiego, formalne i nieformalne grupy wolontariackie oraz osoby prywatne. 3. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza konkursowego, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 4. Regulamin i formularz zgłoszenio-

Informacje

wy udostępniony zostanie na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Starostwie Powiatowym we Wrześni: Biuro Obsługi Interesanta; Wydział Promocji i Kultury, pok. 109. 5. Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września do dnia 30.04.2019 r. 6. Do zgłoszenia kandydata wymagane jest dołączenie opinii o jego działalności społecznej z ostatnich dwóch lat potwierdzone przez organizację lub instytucję, w której kandydat prowadził działalność społeczną. 7. Kandydat nie może być laureatem oraz wyróżnionym we wcześniejszej edycji konkursu „Lider wolontariatu”. IV Przebieg konkursu: 1. Zgłoszenia zostaną przekazane kapitule konkursu powołanej przez starostę wrzesińskiego, której zadaniem jest: 1) analiza formularzy zgłoszeń; 2) ocena działalności społecznej według następujących kryteriów: a) zaangażowanie, systematyczność i ciągłość działania, b) odpowiadanie na potrzeby środowiska i ich zaspokajanie, c) efekty i skuteczność, d) wykazywanie się własną inicjatywą, kreatywnością, wnoszenie własnych pomysłów, e) partnerstwo, współpraca i angażowanie innych, f ) kreatywność, pomysłowość, innowacyjność. 3) wyłonienie laureatów w poszczególnych kategoriach: a) uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych, b) uczniowie szkół ponadpodstawowych, c) osoby dorosłe. 2. Organizator zaprezentuje sylwetki kandydatów na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego. 3. Organizator przeprowadzi głosowanie internetowe na ww. profilu. 4. Kandydat z największą liczbą gło-

5

sów otrzyma wyróżnienie. Za głos oddany na kandydata uznaje się zaznaczenie „Lubię to” pod zdjęciem kandydata. 5. Internetowe głosowanie za pośrednictwem Facebooka trwać będzie od momentu prezentacji kandydatów na profilu do 3 czerwca 2019 r. do godziny 20.00. 6. Wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionemu w głosowaniu internetowym odbędzie się w sposób uroczysty. 7. Nagrodami w konkursie są bony na sprzęt elektroniczny. V Uwagi dodatkowe 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez organizatora konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem biuletynu „Przegląd Powiatowy”, strony internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz na Facebooku powiatu wrzesińskiego. 3. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi. 4. Wybór laureatów przez kapitułę jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia danej kategorii konkursu. 6. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 7. Informacji w sprawie konkursu udziela Mateusz Maserak, Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni, tel. 61 640 45 07. * od roku szkolnego 2019/2020 klasy VI-VIII (gimnazja zostaną wygaszone)


6

Oświata

5 kwietnia 2019

XIX Powiatowy Konkurs Geograficzny

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

Zespół Szkół Politechnicznych 27 marca był gospodarzem konkursu geograficznego.

22 marca w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni odbyła się wyjątkowa edycja 26. Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Z okazji 100. rocznicy powstania polskiego gimnazjum i liceum we Wrześni festiwal przybrał nazwę ,,Henryki 2019" i okolicznościową odsłonę, w której uczestnicy wykonywali polskie wersje zagranicznych utworów. Za samodzielne przetłumaczenie piosenki uczestnicy dostawali dodatkowe punkty. Tego trudu podjęli się: Iga Iglewska, Past Midnight (Anna Wardęska, Zofia Mielcarek, Marcelina Czaja), Piotr Adamski, Klaudia Jankowska, Weronika Adamska, Anita Frąckowiak oraz Weronika Andrzejewska z Wojciechem Maćkowiakiem. Atmosfera jak co roku była wyjątkowa. Publiczność gromko kibicowała uczestnikom, a miłym gestem było zjawienie się nie tylko uczniów, rodziców i nauczycieli, ale także absolwentów szkoły. Organizatorki Ewa Sławska i Marta Góralczyk zadbały o przygotowanie uczniów. Dekoracje przygotowali Julia Kubczak i Szymon Mrowiński. Wielką rolę w organizacji odegrała także Dominika Biadasz. Imprezę poprowadzili Ma-

teusz Frontczak i Ada Adamczewska, a o niesamowite wykonania utworów postarali się: Anna Rychlińska, Angelika Kaniewska, Mikołaj Milczarek, Julia Jędro, Iga Iglewska, Weronika Andrzejewska, Marta Lipińska, Emilia Fengler, Amelia Szczepańska, Past Midnight, Piotr Adamski, Klaudia Jankowska, Weronika Adamska, Renata Mikołajczyk, Anita Frąckowiak oraz gościnnie absolwent Wojciech Maćkowiak.

www.wrzesnia.powiat.pl

Jurorami tegorocznego konkursu byli: członek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego Stefan Tomczak, dyrektor liceum Violetta Zdunowska, przewodnicząca Rady Rodziców Aldona Mielcarek, dziennikarz muzyczny Radia Września Marek Jakubowski, muzyk Grzegorz Adamski oraz anglista Bartosz Chudziński. Grand Prix oraz nagrodę publiczności zdobył zespół Past Midni-

To oni w kategorii szkół ponadpodstawowych byli najlepsi

Na wypełnienie testu uczestnicy mieli godzinę. W zależności od kategorii arkusz zawierał 20 zadań (34 punkty) lub 14 zadań (65 punktów). – Trudniejsze dla młodzieży mogły okazać się pytania oparte na obliczeniach matematycznych dotyczących rzeczywistych długości czy spadku terenu oraz znajomość obiektów na mapie – przyznaje koordynator Iwona Bogaczyk. Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.

Coroczny festiwal rozpoczęło wspólne wykonanie Wieży Babel

ght za wykonanie Je veux. Drugie miejsce zajęło trio, w składzie Piotr Adamski, Klaudia Jankowska i Weronika Adamska, za Russian Roulette Rihanny. Trzecie miejsce powędrowało do Igi Iglewskiej za Black Velvet z repertuaru Alannah Myles. Jury przyznało także pięć wyróżnień: Emilii Fengler i Weronice Andrzejewskiej (za najlepszy duet), Amelii Szczepańskiej (za oryginalne wykonanie), Weronice Andrzejewskiej (za wdzięk), Angelice Kaniewskiej (za wrażliwość sceniczną) i Marcie Lipińskiej (za bajkowy występ). Nagrody ufundowali sponsorzy: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, Rada Rodziców, restauracja Margeritta, Bimex, Hotel Kosmowski, Pracownia Piękna gabinet estetyki i masażu, Piekarnia Achim Staszak, Jubiler Kostrzewska K., Macmillan Education, Pearson, Jar-col, Inalfa oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni. Szymon Mrowiński, kl. 1a Liceum ma wielu utalentowanych uczniów

Wicestarosta Waldemar Grzegorek gratulował zwycięzcom

Wyniki w kategorii gimnazja: 1. Zuzanna Błaszak, ZSP Kołaczkowo 2. Agata Dragon, SSP nr 3 Września 3. Piotr Buziak, SP Miłosław

Wyniki w kategorii szkół ponadpodstawowych: 1. Kacper Szady, LO Września 2. Michalina Leracz, ZSP Września 3. Adam Sławiński, LO Września

Gospodarzem przyszłorocznej XX edycji będzie Liceum Ogólnokształcące we Wrześni. Szymon Piotr Rewers

Recytowali Mickiewicza 22 marca w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie odbył się konkurs pod hasłem: Pan Tadeusz na wiosnę!

fot SSP Kaczanowo

Siedmioro uczestników z klas ósmych przystąpiło do eliminacji. Wśród nich byli: Łukasz Stróżczyk, Julia Walkowiak, Agata Sobczak, Zuzanna Pasternak, Szymon Jankowski, Dawid Helak i Kinga Grzegorzewicz. W jury zasiedli: Elżbieta Grześkowiak, Agata Przybysz oraz Mateusz Maserak. Uczniowie zaprezentowali fragmenty epopei, m.in. opis grzybobrania, koncertu Jankiela czy koncertu Wojskiego. Po wysłuchaniu prezentacji komisja wyłoniła zwycięzców: pierwsze miejsce zdobyła Julia Walkowiak, drugie Dawid Helak i trzecie Kinga Grzegorzewicz. Specjalne wyróżnienie otrzymała Zuzanna Pasternak. Nagrody dla uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe we Wrześni. SSP Kaczanowo

Pan Tadeusz to dla recytujących lektura obowiązkowa


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

7

Oświata

5 kwietnia 2019

dok. ze str. 1

Ćwierćwiecze ZSZ nr 2 we Wrześni Historia placówki prowadzonej przez powiat wrzesiński w porównaniu do innych nie jest długa. Jednak miejsce, w którym się ona znajduje miało bogatą i długą historię. Z okazji 25-lecia istnienia szkoły dyrektor Maciej Mielczarek poprosił Piotra Maciejewskiego, który był kierownikiem administracyjno-gospodarczym Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni o spisanie wspomnień z początków szkoły w dawnych koszarach (tekst wspomnień publikujemy poniżej). Pierwsi uczniowie w murach odnowionego budynku przy ul. Koszarowej znaleźli się na rozpoczęciu roku szkolnego 1992/1993. Jednak dopiero rok później Zasadnicza Szkoła Zawodowa została wyłączona z Zespołu Szkół Zawodowych. Powołany do życia

1 września 1993 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 2 zrzeszał: Zasadniczą Szkołę Zawodową Rzemieślniczą, Średnie Studium Zawodowe

oraz Technikum Zawodowe dla Dorosłych. Dyrektorem placówki został Zdzisław Kasprzyk, a jego zastępczyniami: Anna Paluszak i Eugenia

Jubileusz odbył się w wrzesińskim kinie Trójka, które znajduje się nieopodal szkoły

Potęga. O początkach szkoły i jej późniejszym rozwoju mówił w swoim przemówieniu dyrektor Maciej Mielczarek. Wspomniał również kolejne kadencje dyrektorów i pokolenia uczniów, którzy na przestrzeni lat zdobywali wiele krajowych i międzynarodowych nagród oraz wyróżnień. – Jeżeli mielibyśmy pokusić się o podsumowanie tych 25 lat, to z pewnością trzeba podkreślić, że Zespół Szkół Zawodowych nr 2 znacząco wpisał się w historię powiatowej oświaty. Dzięki dużemu zaangażowaniu wielu osób, placówka ma dzisiaj znaczącą pozycję wśród szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego, a przedsiębiorcy poszukują na rynku pracy jej absolwentów. Chciałbym wszystkim zaangażowanym serdecznie podziękować za włożony trud, wysiłek i wypracowanie

tej pozycji. Sukcesem ZSZ nr 2 jest cała rzesza osób, które ze szkołą współpracują, są wśród nich zarówno nauczyciele i rodzice, ale przede wszystkim i w głównej mierze środowisko rzemieślnicze – mówił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Z okazji jubileuszu gratulacje i życzenia złożyli również m.in. dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej Marek Dyba oraz dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych Bogdan Nowak. Humorystyczną cześć artystyczną zapewnili uczniowie oraz wicedyrektor Piotr Gruszecki. Młodzież wykonała utwory, do których teksty zostały stworzone właśnie z okazji święta szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli zwiedzić placówkę i zobaczyć, jak wiele się zmieniło przez 25 lat. Mateusz Maserak

Wspomnienia o początkach szkoły W 1992 roku Zespół Szkół Zawodowych we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 liczył ponad 3 tysiące uczniów. Lekcje prowadzone były w klasopracowniach warsztatów szkolnych, zaadoptowanych salach na II piętrze internatu, w 13 salach głównego budynku przy ul. Wojska Polskiego oraz w wynajmowanych

z przeznaczeniem na internat, budynek kasyna oficerskiego na pomieszczenia zastępcze na wf., budynek koszarowy na sale lekcyjne, budynek z salą kinową dla działalności kulturalno-oświatowej oraz budynek mieszkalny vis-à-vis sali kinowej z przeznaczeniem na mieszkania dla nauczycieli. Z taką koncepcją

fot. arch. szkoły

salach LOK-u i LO. Do tego niedokończony nowy budynek dydaktyczny budowany od 1987 roku bez perspektywy szybkiego zakończenia i oddania do użytkowania uczniom wymusił na ówczesnej dyrekcji zespołu szkół poszukiwania pomieszczeń do nauki od nowego roku szkolnego 1992/1993. W czerwcu 1992 roku otrzymaliśmy propozycję od kierownictwa Urzędu Rejonowego we Wrześni (Ryszarda Szczepaniaka i Sławomira Nowaka), które z upoważnienia wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego zaproponowało przejęcie części koszar, w których stacjonowały wojska radzieckie. W pierwszej wersji Zespół Szkół Zawodowych miał otrzymać: Budynek Sztabowy

udaliśmy się wraz z Tadeuszem Smejdą do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Niestety nie uzyskała ona akceptacji kurator Grażyny Ziółkowskiej i wicekuratora Zygmunta Sobczyńskiego. W efekcie 29 czerwca 1992 roku przejęliśmy następujące obiekty: budynek przy ul. Koszarowej 1, budynek przy ul. Koszarowej 12, wartownię (obecny budynek Banku Spółdzielczego). Te obiekty przejęliśmy od strony radzieckiej w obecności pracowników Urzędu Rejonowego we Wrześni. Całość koszar została pusta, za wyjątkiem środkowej klatki bloku (obecna ul. Koszarowa 5), w której pozostała kadra oficerska likwidująca jednostkę. Żołnierze radzieccy zostali wykwaterowani do stanicy koło

prac. Prace malarskie realizowały firmy Zbigniewa Pawlaczyka, Michała Furszpaniaka i Maryliusza Gasika. Robotami budowlanymi zajęła się Wrzesińska Spółdzielnia REMOBUD, a pokierował nimi Hirek Krzysztofiak, prezesem był Andrzej Monarcha. Roboty dekarskie wykonał Marian Unrath, stolarkę Marian Bułkowski, a roboty elektryczne Mirosław Przewoźny. O instalacje wodno-kanalizacyjne i CO zadbał Marek Fibikowski, a drzwi wejściowe – Zdzisław Tądrowski. Wszyscy rzemieślnicy zgodzili się na wykonanie części robót bezpłatnie w ramach wsparcia Szkoły Rzemieślniczej. Największym problemem było odcięcie zasilania energii elektrycznej oraz wody. Energetyka zobowiązała nas do inkasowania za prąd od sukcesywnie wprowadzających się do „koszar” innych użytkowników i mieszkańców. Problem wody rozwiązaliśmy w sposób dość niebywały, bowiem była ona przywożona przez żołnierzy radzieckich ze stanicy w Sokołowie ich cysternami. Na początku zakładaliśmy, że przygotowany zostanie wyłącznie parter i I piętro z uwagi na bardzo krótki

czas realizacji robót. Jednak determinacja wszystkich wykonawców oraz fakt, że nie rozwiązałoby to problemów lokalowych do nauki spowodowały, że oddano do użytku klasy lekcyjne na parterze i dwóch piętrach. W wyniku kilkukrotnych wyjazdów do Ministerstwa Edukacji Narodowej udało się zdobyć środki finansowe na pokrycie kosztów tych prac. Pozyskano również wsparcie na sfinansowanie wyposażenia klas i sali gimnastycznej. To zadanie zrealizowała firma PRYMUS Bernarda Kubiaka. Dzisiaj z sentymentem wspominam tamte dni. Największą satysfakcją była dla mnie wypowiedź podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 1992/1993 wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego, który stwierdził, że jako budowlaniec nie spotkał się z realizacją tak dużego zakresu robót w tak krótkim czasie. Piotr Maciejewski ówczesny kierownik administracyjno-gospodarczy Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Wojska Polskiego

fot. arch. szkoły

Otwarcie budynku szkoły, wstęgę przecina kurator Grażyna Ziółkowska

Sokołowa, gdzie stacjonowały służby łączności. Pierwszymi osobami, które weszły na teren koszar byli Mirosław Jadryszak i Piotr Maciejewski, czyli ja. Z uwagi na to, że koszary stały się pustostanem, wprowadziliśmy do naszych budynków stróży, aby zabezpieczyć je przed kradzieżą i dewastacją. Z naszych pracowników obsługi stworzyliśmy brygadę, która natychmiast przystąpiła do remontów. Pozostałe obiekty w koszarach zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Września. Uzgodnienia pomiędzy urzędnikami gminy, a wojskiem radzieckim (tzw. wariant „zero”) spowodował, że żołnierze radzieccy dewastowali pomieszczenia i co mogli, wywozili na złom. Udało nam się odzyskać bramę wjazdową, która trafiła do KOSŁOM-u. Wraz z dyrektorem Jerzym Rogozińskim utworzyliśmy młodzieżowy hufiec pracy, który zajął się odkuciem zabetonowanego parkanu oraz przygotowaniem podłoża pod boisko do koszykówki, siatkówki i bieżni sportowej. Przejęcie obiektów, ich remont oraz adaptacja na pomieszczenia do nauki nie były uwzględnione w budżecie naszego zespołu szkół, co wymagało szybkich decyzji i operatywności. W pierwszej kolejności zaangażowane zostały środki z bieżących wydatków, ale zakres robót i potrzeb był o wiele większy niż nasze możliwości. Tak naprawdę przystąpiliśmy do modernizacji bez zabezpieczenia finansowego licząc, że fundusze pozyskamy z budżetu centralnego, bowiem takie środki miały być przyznane miastom, z których były wyprowadzane wojska radzieckie. Ponieważ zostałem zobowiązany przez dyrektora Smejdę do przygotowania obiektów do roku szkolnego, powołałem zespół koordynacyjny składający się z inspektorów nadzoru dla poszczególnych robót (w jego skład weszli: Bogdan Łysiak, Andrzej Cichy i Roman Karowski). W ramach dotychczasowej dobrej współpracy z rzemieślnikami zleciliśmy poszczególne zakresy

Pierwszy dyrektor ZSZ nr 2 przy ulicy Koszarowej – Zdzisław Kasprzyk


8

Oświata

5 kwietnia 2019

Sukces Damiana

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni Damian Błaszka został laureatem i zdobywcą drugiego miejsca w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Damian Błaszka

Nie dla smogu

Przyszli cukiernicy z ZSZ nr 2 we Wrześni z powodzeniem startują w branżowych konkursach

fot. arch. szkoły

Uczennica wrzesińskiego LO Julia Jędro zwyciężyła w tegorocznej edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Jej licealny kolega Szymon Musiałowski zajął szóste miejsce. Temat smogu jest obecny w mediach jako jeden z najważniejszych zagrożeń. Kiedy metody stosowane przez instytucje zawodzą, może czas oddać sprawy w ręce młodzieży? Czy ich pomysły na polepszenie sytuacji okażą się skuteczne? Mieliśmy okazję się o tym przekonać 28 marca, kiedy odbył się trzeci, finałowy etap II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Nie dla smogu”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i Straż Miejską Miasta Poznań przy współpracy Straży Miejskich sześciu miast Wielkopolski. W dwóch pierwszych etapach Olimpiady uczniowie wykazywali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa.

Zofia Grzegorska (praktyki w Cukierni-Kuczora) zajęła pierwsze miejsce podczas finału XXII Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego, Jagoda Wesołowska (praktyki Cukiernia Szwarc) była piąta. fot. arch. szkoły

niu, KUL czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wynik ucznia wrzesińskiej szkoły jest tym bardziej imponujący, że będzie on zdawał maturę dopiero za dwa lata, a już jest posiadaczem indeksu wyższej uczelni. W ramach tegorocznej Olimpiady odbyła się też debata „Wolność słowa, a odpowiedzialność za słowo” z udziałem uczestników eliminacji centralnych. Jednym z głównych mówców był oczywiście Damian, który zbierał ogrom gratulacji i braw za swoje merytoryczne wystąpienie. Ewa Lewandowska

Świetne wyniki uczennic Zespołu Szkół Zawodowych

fot. arch. szkoły

30 marca odbył się Finał XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Do eliminacji przystąpiło około 1900 uczniów. Na szczeblu centralnym zmierzyło się 60 najlepszych licealistów z całego kraju. Olimpiada składała się z trzech etapów: testu, pracy pisemnej na zadany temat oraz egzaminu ustnego z wiedzy prawniczej i samorządowej. Laureaci otrzymali uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Mogą wybierać spośród wyższych uczelni, wśród których są Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-

www.wrzesnia.powiat.pl

Dzięki udziale w olimpiadzie Julia Jędro zagwarantowała sobie miejsce na studiach w Wyższej Szkole Bankowej

Zadaniem finałowym uczestników było stworzenie i przeprowadzenie autorskiego projektu na temat „Nie dla smogu”. W projekcie uczniowie ujęli opis zjawiska, propozycję zmian oraz przedstawili konkretne działania praktyczne, jakich się podjęli. Komisja oceniła merytoryczną stronę projektów, kreatywność, innowacyjność i zaangażowanie uczestników Olimpiady. Wśród 14 finalistów znalazła się dwójka uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Julia Jędro zdobyła pierwsze miejsce oraz wyróżnienie

za uzyskanie wyniku 100% w teście. Szymon Musiałowski zajął szóstą lokatę. Każdy uczestnik otrzymał liczne nagrody rzeczowe, natomiast Julia Jędro uzyskała „darmowy indeks” Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach I stopnia. Gratulujemy sukcesu i mamy nadzieję, że pozytywne postawy, którymi wykazała się młodzież realizując projekty, będą miały odzwierciedlenie w poprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dorota Górna

26 i 27 marca w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu odbyła się rywalizacja o tytuł Mistrza Polski podczas finału Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Współorganizatorem turnieju jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. W finale wystartowało 16 uczniów z dziewięciu szkół z całej Polski. Mieli oni do wykonania ozdobny napis z czekolady, ciasteczka bankietowe, figurki z masy cukrowej oraz tort na wybrany przez siebie temat, a także odpowiadali na pytania z zakresu technologii i techniki cukierniczej zawarte w podstawie programowej. Najlepsi uczniowie z całej Polski zmierzyli się nie tylko z zadaniami, ale także ze stresem i presją czasu. Komisja oceniająca w składzie: Marian Weber, Piotr Koperski, Robert Einbacher, Jadwiga Jabłecka, Przemysław Kuczora i Małgorzata Weber-Andrzejak oraz wylosowani nauczyciele zawodu: Danuta Sękalska i Beata Świader wyłoniła laureatów turnieju: I miejsce Zofia Grzegorska, ZSZ Nr 2 Września, Cukiernia-Kuczora – 197,14 pkt II miejsce Ewa Kulik, ZSSiH Radom, Pracownia Szkolna – 196,29 pkt III miejsce Dominik Górski, ZSSiH Radom, Pracownia Szkolna – 178,81 pkt IV miejsce Katarzyna Taraszka, ZSP Grodzisk Wlkp., Piekarnia-Cukiernia Walenciak – 170,93 pkt V miejsce Jagoda Wesołowska, ZSZ Nr 2 Września, Cukiernia Szwarc – 168,52 pkt VI miejsce Monika Kalecińska, ZS Nr 6 Szczecin, Pracownia Cukiernicza – 166,86 pkt Ogromne gratulacje dla Zosi i Jagody, a także osób, które je wspierały! Dorota Kaczmarek

Koszary 3D

Stowarzyszenie Freelab w ramach warsztatów „Twórcza historia” stworzyło makietę wrzesińskich koszar. fot. Freelab

Makieta powstała na warsztatach „Twórcza historia”, które odbywały się cyklicznie od października ubiegłego roku. Uczestnicy planowali stworzenie modelu nawiązującego do wydarzeń związanych z naszą niepodległością. Dobrym pomysłem na temat wydawały się wrzesińskie koszary – miejsce kluczowe dla wydarzeń Powstania Wielkopolskiego we Wrześni W inicjatywę zaangażowanych było ponad dwadzieścia osób, którzy tydzień po tygodniu tworzyli elementy modelu, korzystając z plotera laserowego czy drukarki 3D. Efekt półrocznej pracy zaprezentowano 3 kwietnia w siedzibie stowarzyszenia. Teraz miniaturowe koszary trafią do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. O oficjalnym przekazaniu dzieła Freelabu będziemy informować. Klara Skrzypczyk

Bardzo ciekawym elementem modelu jest nieistniejąca już wieża ciśnień


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności/Informacje

5 kwietnia 2019

9

Niczego nie przesądzam O specyfice współpracy radcy z urzędem, a także najciekawszej sprawie rozmawialiśmy z Danielą Jackowską, która przez 20 lat zajmowała się obsługą prawną Starostwa Powiatowego we Wrześni. Jak to się stało, że została pani radcą prawnym? Powiem szczerze, że zostałam radcą trochę z przypadku. Mieliśmy w rodzinie kilku prawników. To były lata 60-te, kiedy zastanawiałam się, w którą stronę pójść i wtedy ktoś podpowiedział mi, żeby pójść na prawo, a potem zdecydować, co dalej. Oczywiście nie myślałam

Daniela Jackowska

o zostaniu radcą czy sędzią, absolutnie nie wybierałam wtedy żadnej drogi, bo, szczerze mówiąc, nie byłam za bardzo zorientowana, jakie są możliwości po studiach. Wtedy był wyż powojenny, więc było siedmiu kandydatów na jedno miejsce, a ja dziwnym trafem się dostałam. Moi rodzice nie byli zbyt szczęśliwi, bo zastanawiali się, kto mnie będzie utrzymywał. Na studiach miałam stypendium, które później odpracowywałam na stażu w Stokbecie. Po stażu trafiłam na stanowisko do Urzędu Miasta i Gminy i, już pracując, skończyłam aplikację radcowską. Jeszcze przed jej skończeniem, wskutek różnych reorganizacji, trafiłam do kolegium do spraw wykroczeń, które prowadziłam przez kilka lat. Byłam jakby szefem od strony organizacyjnej i formalno-prawnej. W 1978 roku zaczęłam pracę jako radca prawny. 40 lat temu.

łoby ich wiele tomów. Później pojawiły się różne ułatwienia, programy pomagające w wyszukiwaniu przepisów. Starostwo na przykład bardzo dbało, żebyśmy mieli pomocne narzędzia do pracy.

Jak pani wspomina tamte lata? To były zupełnie inne czasy niż w tej chwili, nie można powiedzieć, że lepsze czy gorsze. Było po prostu inaczej. Zawsze swoją pracę trzeba było wykonać. Szczególnie po zmianach ustrojowych wszystko stało się bardziej skomplikowane i trudniejsze do rozwikłania, bo też życie stawało się bardziej skomplikowane. Kiedyś było o tyle gorzej, że wszystko było trudniej dostępne, ale za to przepisów było o wiele mniej, bo Dziennik Ustaw czy Monitor były książeczkami. Teraz by-

Na czym polega jej specyfika? Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba ułożyć sobie odpowiednie stosunki z ludźmi. Inaczej wygląda to w firmach, gdzie z reguły radca współpracuje z szefem, ewentualnie trochę z księgowością. W urzędzie jest jednak dużo więcej dziedzin, ale to też jest kwestia praktyki, bo do niektórych określonych rodzajów spraw się wraca. Trzeba umieć współpracować, bo spotyka się ciągle różnych ludzi.

Obwieszczenie

Starosty Wrzesińskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 1 marca 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową w obrębie ul. Objazdowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3840/10, 3840/11, 3851, 3852, 3855/4, 3843/2, 3840/8, 3836 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto. Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu do dnia 26 kwietnia 2019 r. Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wcześniej współpracowała pani też z Urzędem Rejonowym, prawda? Tak, choć w pewnym momencie odeszłam pracować do firm, banków, a od 1998 roku prowadziłam swoją kancelarię. Gdy pojawiły się powiaty, zwrócił się do mnie Jan Sznura (ówczesny etatowy członek zarządu - przyp. red.) z prośbą, żebym wróciła. Miałam wtedy inne zobowiązania, więc powiedziałam sobie, że może na rok albo dwa wrócę. Okazało się, że wróciłam na 20 lat. W każdym razie współpraca z urzędami przewijała się w moim życiu, wprawdzie z przerwami, ale właściwie od samego początku.

Jak to wyglądało zwykle, kiedy chciała już pani zakończyć współpracę ze Starostwem? Przymierzałam się do tego od kilku lat, bo stwierdziłam w pewnym momencie, że muszę mieć więcej czasu na inne rzeczy. Praca pochłania, a praca radcy i prawnika jest bardzo absorbująca, więc nie było czasu choćby na spokojne przeczytanie

książki. Myślę, że każdy prawnik też myśli o prowadzonych sprawach. To nie jest tak, że się zamyka drzwi firmy i się nie myśli. Myśli się ciągle, ja nawet nieraz się budziłam w nocy. Kiedyś też trzeba odpocząć, bo zwykle na urlop jeździłam na 5-6 dni, a i tak nieraz byłam pod telefonem. Kiedy decydowałam się na zakończenie współpracy, starosta mówił na przykład, żebym została na jeszcze jedną kadencję, a potem jeszcze jedną… „Pani Danko, tak dobrze się nam pracuje.” Nigdy między nami nie dochodziło do spięć. Ta współpraca, zresztą nie tylko ze starostą, ale także z innymi, od początku świetnie się układała i chyba to był główny powód, dlaczego zostawałam dłużej. Co dla pani było w niej najtrudniejsze, a co najprzyjemniejsze? Najtrudniejsze były z pewnością niektóre sprawy do rozwikłania, sprawy sądowe, które długotrwale się toczyły, ponieważ były dosyć skomplikowane. Najprzyjemniejsza zaś była współpraca z ludźmi. Nie spotkałam tutaj nikogo, kto by mi sprawił jakąś przykrość. Dobra współpraca i dobra atmosfera to były atuty tej „firmy”. Na ten temat nie mogę powiedzieć złego słowa.

w czasie wojny prawdopodobnie zostali wymordowani. Starosta zdecydował, żeby wystąpić o uregulowanie własności tej nieruchomości i to do mnie dotarła ta sprawa. Jak zaczęłam ją rozpatrywać i szukać dokumentów, to się okazało, że większość z nich jest w archiwum w Kaliszu, gdzie znajdowały się akty zgonu, urodzenia itd. Właścicielami w księdze wieczystej byli matka i syn. Z dokumentów z Kalisza dowiedziałam się, że matka rzeczywiście zmarła, zginęła w czasie wojny, a syn przeżył. Nie pamiętam jakimi drogami, ale dowiedziałam się, że po wojnie mieszkał w Australii. Dotarłam do polskiego konsulatu, żeby ustalić, czy żyje i gdzie przebywa. Miał zresztą przez jakiś czas kontakty z Polską i z Pyzdrami. Okazało się jednak, że krótko po wojnie zmarł w Australii, skąd przysłano mi jego akt zgonu. Mieliśmy zatem otwartą drogę do tego, żeby nieruchomość w Pyzdrach zasiedzieć. Po drodze były różne przeciwności, ale summa summarum, po długim procesie, udało się. Dzięki temu gmina mogła uzyskać ten teren. Pożydowski dom, który był właściwie był ruiną, bo nie był remontowany, został zburzony i powstało tam targowisko. W ten sposób Pyzdry wzbogaciły się o piękny obiekt w rynku .

Czy jakaś sprawa szczególnie zapadła pani w pamięć? Najbardziej pasjonująca była dla mnie sprawa zasiedzenia nieruchomości w rynku w Pyzdrach, którą przed wojną zamieszkiwali Żydzi. To była dosyć duża działka z budynkiem, gminna spółdzielnia miała tam swoją siedzibę. W pewnym momencie trzeba było coś z tą nieruchomością zrobić – uregulować jej stan prawny. Wiadomo było, że ci Żydzi zniknęli po prostu, była taka teza, że

Po takich sprawach chyba trudno jest przejść na emeryturę? Staram się to robić etapami. Kancelarii jeszcze nie zamykam i kontynuuję współpracę z mniejszymi firmami, których obsługę prowadzę kilkadziesiąt lat. Znam ich specyfikę i nie chciałabym od razu wszystkiego uciąć. Najbardziej absorbujące sprawy powoli likwiduję. Zobaczymy, co będzie dalej, ale niczego jeszcze nie przesądzam. Rozmawiała Klara Skrzypczyk

50 lat Mebli Podlewski

Firma z Borzykowa obchodzi w tym roku imponujący jubileusz istnienia, który świętowano 30 marca we Wrześni.

Mimo budowania Mebli Podlewski w skromnych warunkach, dzięki solidności i ciężkiej pracy właścicieli, udało się stworzyć nowoczesne przedsiębiorstwo. Przez pięć dekad zmieniał się ustrój i otoczenie, co nie przeszkodziło Podlewskim w wypracowaniu marki na skalę nie tylko krajową, ale także międzynarodową. Przedsiębiorstwo z Borzykowa jest miejscem pracy wielu osób, ale także pomaga w kształceniu nowych pokoleń rzemieślników, którzy od lat odbywają tam praktyki. Przy okazji 50 rocznicy powstania firmy świętowano także 75 urodziny jej założyciela Kazimierza Podlewskiego, który powoli przekazuje rodzinny biznes swoim synom. Warto dodać, że w tym roku za zasługi dla polskiego rzemiosła został wyróżniony Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego. (red.)

Wraz z Kazimierzem Podlewskim i jego żoną Ireną (w środku) w jubileuszu wzięli udział m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i wójt Kołaczkowa Teresa Waszak


10

Historia

5 kwietnia 2019

,

www.wrzesnia.powiat.pl

,

,

O konfliktach z prawem mieszkanców Wrzesni i powiatu wrzesinskiego w czasach zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej 7. Dzieciobójczynie fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni

fot. Zygmunt Gołębiewski

Edward hr. Mycielski, współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Więźniami„Patronat”

Widok centrum Wrześni z lotu ptaka, w lewym górnym rogu widoczne gmachy sądu i więzienia, rok 1961

swego nowo narodzonego dziecka, jej dalszego losu prasa nie opisywała. W 1890 roku werdyktem sędziów przysięgłych w Gnieźnie inna wrześnianka została za dzieciobójstwo skazana na 6 lat więzienia – albo sędziowie byli bardziej surowi, albo okoliczności łagodzące niewielkie. Kara więzienia mogła być złagodzona w trakcie jej wykonywania. Tak było w przypadku żony robotnika z Gozdowa, którą w 1903 roku gnieźnieński sąd przysięgłych za dzieciobójstwo skazał na 8 lat więzienia.

Konflikty z prawem w czasopiśmie „Orędownik Wrzesiński”

Kobietę odsiadującą karę w Fordonie w 1909 roku, po 6 latach, ułaskawiono z powodu dobrego zachowywania się. W okresie II Rzeczypospolitej odnotowywano podobne przypadki. W 1923 roku w ubikacjach czworaków należących do folwarku wrzesińskiego znaleziono noworodka płci męskiej. Policja wrzesińska wytropiła matkę w osobie 26-letniej niezamężnej kobiety. Badania wykazały, że ciałko przeleżało w ubikacjach ponad pół roku. W 1927 roku znaleziono w zbiorniku gnojówki, znajdującym się przy zabudowaniach gospodarczych dzierżawionego probostwa w Brudzewie, zwłoki noworodka płci żeńskiej, owinięte w koszulę ze sznurkiem na szyi, do którego był przywiązany kamień. Dochodzenia policyjne ujawniły wkrótce sprawczynię dzieciobójstwa, którą była mieszkanka Grabowa Królewskiego. Wiosną 1930 roku znaleziono w parku hr. Mycielskich zwłoki noworodka płci męskiej. Przeprowadzone dochodzenia pozwoliły na ujęcie sprawczyni mordu. Była nią rozwódka, pracująca wówczas w jednym z wrzesińskich ogrodnictw, 38-letnia mieszkanka Barda, która specjalnie udała się do parku, by urodzić w zaroślach, po czym zatkała usta dziecku trawą i liśćmi. W październiku 1930 roku przed sądem Okręgowym w Gnieźnie odbył się proces zatrudnionej u pewnego miłosławskiego kupca 22-letniej kobiety, która urodzone w styczniu dziecko po porodzie udusiła, wyniosła do lasku w Czarnym Piątkowie

i tamże zakopała. W trakcie procesu oskarżona przyznała się do winy i opowiedziała swą smutną historię romansu, którego owocem było dziecko, a którego ojciec porzucił kobietę. Nie chcąc, by ludzie dowiedzieli się o jej hańbie, udusiła dziecko jeszcze pod wpływem boleści porodowych, nie zdając sobie wcale sprawy z tego, co robi. Sąd skazał ją na 2 lata więzienia, ale oskarżona wniosła apelację. Zdarzały się też przypadki ścigania i karania kobiet za niedozwoloną aborcję. Ojcowie nieszczęsnych narodzonych i nienarodzonych dzieci pozostawali bezkarni. Trudno określić, ile zabójstw nienarodzonych dzieci, a także zapewne tych narodzonych pozostawało niewykrytych. Były też zabójstwa wykryte, ale ich sprawczynie nie. Bardzo rzadko niechciane dzieci spotykał lepszy los. W 1878 roku na podwrzesińskim wtedy Zawodziu, nieznana około 20-letnia kobieta pozostawiła 3-tygodniowe dziecko w mieszkaniu folwarcznego fornala, po czym oddaliła się i ślad jej zginął. Za odszukanie jej wyznaczono 50 marek nagrody, ale nie wiadomo, jak sprawa się zakończyła. W każdym razie dziecko ocalało, choć może potem jako oddane na wychowanie do obcych osób doświadczało przezwiska „podrzutek”. Bywało czasem gorzej, niekochane dzieci były bite, a wyjątkowo zdarzały się takie przypadki jak we Wrześni: w 1896 roku gnieźnieński sąd skazał na 9 miesięcy więzienia (tylko!) pewną szewcową za sponiewieranie i pobicie na śmierć powierzonego jej na wychowanie dziecka.

Odcinki cyklu „O konfliktach z prawem mieszkańców Wrześni i powiatu wrzesińskiego w czasach zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej”:

fot. F. Włosik, ok. 1938 roku

Przytaczane poniżej wydarzenia opisywała wrzesińska i poznańska prasa codzienna. W ich świetle wrzesińska rzeczywistość sprzed lat wydawać się może straszna. Pamiętać jednak trzeba, że z jednej strony wszystkie przytoczone fakty są znacznie rozciągnięte w czasie, z drugiej, że z różnych powodów nie wszystkie tego typu przypadki trafiały na łamy prasy. I chyba nie wypada pocieszać się, że dziś nie jesteśmy ani gorsi, ani lepsi. Sprawy o dzieciobójstwo rozpatrywały w zasadzie sądy okręgowe, bardzo często z udziałem ławy przysięgłych. Dodać warto, że nie stosowano wówczas zawieszenia kary, ale brano pod uwagę okoliczności łagodzące, którymi były najczęściej okoliczności poczęcia dziecka, samotność kobiety czy jej trudna sytuacja materialna. Tak było jesienią 1879 roku, kiedy oskarżoną o dzieciobójstwo kobietę z Krępkowa (wówczas powiat wrzesiński) sąd przysięgłych z uwzględnieniem okoliczności łagodzących skazał na dwa lata więzienia. Bardzo podobny był proces młodej dziewczyny ze Stroszek (obecnie powiat wrzesiński), którą wiosną 1886 roku sąd przysięgłych skazał na dwa i pół roku więzienia. W tym samym roku, jesienią, aresztowano we Wrześni inną dziewczynę podejrzaną o zamordowanie

Ks. Kazimierz Kinastowski, proboszcz wrzesiński,współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat”

Zdarzało się, że dzieci wzajemnie wyrządzały sobie krzywdę. W 1921 roku na drodze do Chociczy Wielkiej dwóch młodych chłopaków napadło na 12-letnią dziewczynę szkolną i znęcało się nad nią. Kiedy dziecko odzyskało przytomność i z trudem zawlokło się do domu, rozpoczęto poszukiwania złoczyńców, których udało się zidentyfikować. Okazali się nimi szesnasto- i siedemnastoletni chłopcy należący do młodego pokolenia zdemoralizowanego przez lata I wojny światowej.

Marian Torzewski

1. Policja i sąd we Wrześni, 2. Wrzesińskie więzienie, 3. Złodzieje i bandyci w czasach zaboru pruskiego, 4. Złodzieje i bandyci w czasach II RP, 5. Zabójstwa i nieumyślne spowodowanie śmierci w czasach zaboru pruskiego, 6. Najgłośniejsze zabójstwa w czasach II RP, 7. Dzieciobójczynie, 8. Gwałciciele i pedofile.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

11

Historia

5 kwietnia 2019

Dzieje Szkoły Mleczarskiej we Wrześni cz. IV Nie samą nauką człowiek żyje… Jednym z zadań w pracy wychowawczej naszej szkoły było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. Młodzież chętnie uczestniczyła w różnego rodzaju organizacjach, kołach zainteresowań, konkursach i turniejach. Lista dokonań na przestrzeni lat jest bardzo długa i nie sposób o wszystkich napisać, przedstawione zatem zostaną niektóre z nich: Od 1973 r. działał I Szczep Drużyn HSPS pod opieką komendanta hm. Mirosławy Jury. Zrzeszał on w swych szeregach ponad trzystu członków. Byli oni zaangażowani w coroczne obchody dnia Patrona Szkoły, mieli pod stałą opieką pomnik Kosynierów w Sokołowie oraz groby Powstańców Wielkopolskich.

a także służyć pomocą ludziom starszym. Zasługi wychowanków zostały docenione w szczególny sposób przez Felicję Gasparską, która w testamencie ustanowiła na rzecz Zespołu Szkół Mleczarskich fundację dla nagradzania szczególnie aktywnych młodzieżowych opiekunów społecznych. Jak w każdej szkole w tamtych czasach działało również koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR), które prowadziło działalność mającą na celu przybliżenie kultury obydwu narodów. Opiekunem koła była Wanda Pokorska-Izydorek Opiekunem szkolnego koła PTTK o sympatycznej nazwie Mlekołazy w latach 80. był Marek Dyba. Młodzież corocznie brała udział w organizowaZespół muzyczny koncertuje na rynku

wej, a indeksy otrzymali: Agnieszka Łyskawa, Edyta Nycek i Bartosz Kuźma. Opiekunami naszej reprezentacji byli: Renata Pohl i Marek Dyba. Należałoby

szkolne, miejskie oraz ogólnopolskie. W Konkursach historycznych Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego laureatami byli: Agnieszka Adam-

Drużyna z 1984 r. P. Oziemkowski, M. Lisiewicz, A. Głowacki

Szkolny Ochotniczy Hufiec Pracy pod komendą Henryka Dębickiego koordynował całość prac społecznych poszczególnych organizacji. Inicjował czyny i prace społeczne młodzieży na rzecz środowiska. Współpracował z Kombinatem Sokołowo w ramach zbiorów płodów rolnych. Wykonywał prace pielęgnacyjne w obiektach należących do Zarządu Ochrony Zieleni. Organizował wakacyjne hufce pracy w zakładach mleczarskich.

nych obozach letnich, głównie wędrownych, zwiedzając takie regiony naszego kraju jak Beskid Śląski i Żywiecki, Pojezierze Drawskie, Pomorze Środkowe i Zachodnie, Góry Świętokrzyskie czy Bieszczady. Młodzież naszej szkoły chętnie rywalizowała w różnego rodzaju konkursach z kolegami z innych szkół. Oto niektóre z nich: Najbardziej prestiżowym z konkursów zawodowych dla naszej szkoły był Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mle-

Spółdzielnia Uczniowska

W szkole działała Spółdzielnia Uczniowska, której celem było wyrabianie nawyków ekonomicznego sposobu myślenia oraz przygotowanie do pracy w spółdzielczości mleczarskiej, a jej dewiza: „codziennie bułka i szklanka mleka dla każdego ucznia” była systematycznie realizowana. Od rana ustawiały się kolejki za bułką ze świeżutkim masłem i kefirem. Pod opieką Danuty Tuszyńskiej działał w szkole PCK. Młodzież uczyła się wyrabiać nawyki higienicznego życia,

ku i Mleczarstwie. W 1998 r. odbyła się jego 26. edycja, tym razem we Wrześni. W turnieju wzięło udział dziesięć drużyn z całej Polski. Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana. A było o co walczyć! Główną nagrodę stanowiło dziesięć indeksów ufundowanych przez Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Ponadto było wiele nagród finansowych i rzeczowych, wycieczek zagranicznych itp. Wśród wszystkich drużyn nasza zajęła drugie miejsce, tuż za kolegami z Włoszczo-

Świąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących

nadmienić, że corocznie nasi uczniowie zdobywali czołowe miejsca, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie, a Joanna Borowiak w 2000 r. zdecydowanie wygrała, uzyskując najlepszy wynik w historii konkursów. Konkursy obywają się do dzisiaj, niestety już bez naszego udziału. W Wojewódzkim Konkursie Literackim pod hasłem „Człowiek – Ziemia – Życie” w 1993 r. pierwsze miejsce w dziedzinie poezji zdobył Radosław Wiśniewski, a prozy – Magdalena Michałek. Wiele osiągnięć na swoim koncie zapisał utalentowany recytator – Maciej Tomalak. Trzykrotnie zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Juliusza Słowackiego, a także zdobył pierwsze miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Złoty Semafor”. Znanym i nagradzanym recytatorem był również obecny aktor Teatru Żydowskiego w Warszawie Piotr Sierecki. W Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim na temat: „Karol Marcinkowski i jego czasy” (1995/96 r.) w dziedzinie literatury pierwsze miejsce zdobyły Hanna Kanclerz i Iwona Kwiatkowska, a w dziedzinie plastyki Magdalena Matuszewska. Przez wszystkie lata w szkole działały zespoły taneczne oraz muzyczne, uświetniając imprezy

czak, Ewa Łukasik, Anna Szczepaniak, Beata Kostrzewska, Joanna Jasińska, Marcin Samelak i Izabela Owczarz. Co roku uczniowie uczestniczyli w Prezentacjach Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta

W recytacji indywidualnie pierwsze miejsce Paweł Timm, a wyróżnienia Ewa Damielska i Edyta Twarda. W twórczości wydawniczej zostało wyróżnione szkolne czasopismo „plus minus”. Redaktorem naczelnym pisma był Łukasz Płocieniczak, pomagali mu: Krzysztof Bajerlein, Justyna Śpiewak, Bogumiła Pałczyńska i Łukasz Mitkowski. Rysownikiem redakcyjnym był Sławomir Gajda, a opiekunem redakcji Urszula Pawłowska. Z biegiem czasu gazetka wydawana była w formie dodatku do biuletynu „Wieści z Ratusza”, a także drukowana na łamach „Obserwatora Wrzesińskiego”. W ten sposób wszyscy mieszkańcy Wrześni mogli zapoznać się z pracą młodzieży. Należy dodać, że Łukasz Płocieniczak w roku 1998 zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, a w 2000 przyznano je Annie Matuszak i Łukaszowi Trzaskawce. Wręczono je około 2700 najlepszym uczniom szkół średnich z całej Polski. Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Wspaniałymi zostawali ci uczniowie, którzy

Dzień Młodzieży w 1995 roku

i Gminy Września, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W roku szkolnym 1997/98 w dziedzinie literackiej za teksty poetyckie nagrodę otrzymała Alicja Burzyńska. W twórczości plastycznej wyróżnienie zdobyli: Marek Buziuk i Magdalena Baryżewska.

wyróżniali się postawą zaangażowania w sprawy innych ludzi i nieśli pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Nasi Wspaniali to: Agnieszka Wyremblewska – 1997 r., Maria Juszczak – 1999 r. i Grzegorz Dębowski – 2004 r. Urszula Pawłowska, Marek Dyba

Zjazd absolwentów i sympatyków Szkoły Mleczarskiej we Wrześni odbędzie się we Wrześni w dniach 10-12 maja 2019 roku Więcej informacji na stronie: www.pcez.wrzesnia.powiat.pl/zjazd


12

Ogłoszenia

5 kwietnia 2019

Wyciąg z ogłoszenia na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Pyzdry

APEL Jadłodajnia im. św. Brata Alberta we Wrześni bardzo pilnie poszukuje samochodu dostawczego, w odpowiednim stanie technicznym, dla obsługi jadłodajni – to jest do codziennego transportu żywności i produktów rolnych. Dotychczasowo i intensywnie użytkowany pojazd jest wyeksploatowany w stopniu przekraczającym możliwość jego ekonomicznie uzasadnionego kapitalnego remontu.

Posiadacze lub firmy dysponujące pojazdem, który mógłby być przekazany Jadłodajni w formie darowizny lub symbolicznego zakupu, są gorąco proszone o kontakt pod adresem: Jadłodajnia im. św. Brata Alberta we Wrześni (ul. Szkolna 12); Telefon: 502-479-491

www.wrzesnia.powiat.pl

Oznaczenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Położenie nieruchomości: Rataje

Oznaczenie geodezyjne

Numer geodezyjny nieruchomości: 4/8 Powierzchnia działki: 0,0733 ha Brak zabudowań

Księga wieczysta

KN1S/00025161/5

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północnej części gminy Pyzdry. Działka wchodzi w skład założenia dworsko-parkowego w Ratajach. Bliższe otoczenie stanowi zabytkowy dwór, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa. Działka gruntu o nieregularnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu. W zasięgu działki znajdują się sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej. Dojazd do działki zapewniony jest z drogi publicznej.

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje” zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/268/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia Przeznaczenie nieruchomości 19 października 2006 r., przedmiotowa działka stanowi tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczonych symbolem RM. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) minął dnia 06.03.2019 r.

Zobowiązania i obciążenia nieruchomości

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń

Termin wydania nieruchomości

Niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego

Cena wywoławcza nieruchomości

18 500,00 zł (plus należny podatek VAT)

Kwota wadium

1 000,00 zł

Termin wpłacania wadium

do 17 kwietnia 2019 roku

Miejsce i termin I przetargu

Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry Sala narad 24 kwietnia 2019 roku o godz. 10

1. Wadium należy wpłacać wyłącznie na konto Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 do dnia 17.04.2019 r. (liczy się data wpływu na wskazane konto). 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz opublikowane na stronie http://www.bip.pyzdry.pl/. 3. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycyjnym, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 15, tel. 63 276 83 33 wew. 115. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Burmistrz Pyzdr informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach i BIP UM Pyzdry zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni organizuje w środę 17 kwietnia 2019 roku wycieczkę do Wrocławia. W programie: Panorama Racławicka, ZOO, Afrykanarium, Ostrów Tumski, Rynek, Mostek Zakochanych i inne. Zapisy w biurze, ul. Ogrodowa 6.


Rzecznik konsumenta radzi

Zwiastuny nowej pory roku

Co zrobić z wadliwym montażem?

Wiosną w ogrodzie pojawiają się pierwsze rośliny. Ich kwiaty, wybijające się z resztek śniegu, wyglądają zjawiskowo. Jednym z powszechnie znanych jest szafran wiosenny (Crocus vernus), potocznie zwany krokusem. Gatunek pod ścisłą ochroną. Jest to wieloletnia roślina bulwiasta, która dorasta do 15 cm. Jej kwiaty są fioletowe, a także białe. Najczęściej można ją spotkać w górach. Kolejną znaną rośliną jest śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis). Gatunek chroniony. Jest to roślina cebulowa, dorastająca do 15 cm. Charakteryzują ją drobne zwisające kwiaty w kształcie białych dzwonków. Ścisłej ochronie podlega przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis). Jej kwiaty są niebiesko-fioleto-

13

Informacje

5 kwietnia 2019

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

we i zamykają się na noc. Dorasta do 15-20 cm. Zawilec gajowy (Anemone nemorosa) ma białe kwiatki w kształcie gwiazdek. Dorasta do 15-35 cm. Lubi półcień, przez co najczęściej możemy go spotkać w lasach przy drzewach. Sasanka wiosenna (Anemone vernalis) jest objęta ścisłą ochroną gatunkową. Niestety w Polsce naturalnie wyginęła. Wytwarza kępy do 20-30 cm wysokości. Kwitnie na różowo, czerwono, biało i fioletowo. Liście ma niewielkie, przez co kwiaty są ładnie wyeksponowane. Martyna Kamińska, 2TA Weronika Krzyżańska, 2TA

Pan Daniel zakupił okna wraz z usługą montażu. Niestety zostały źle zamontowane i się nie domykają. Próby kontaktu telefonicznego z firmą są nieskuteczne. Co ma zrobić pan Daniel? Niewłaściwie wykonany montaż okien można reklamować. W celu usunięcia wady klient ma prawo zażądać od usługodawcy demontażu okien i ich ponownego, właściwego zamontowania.

W sytuacji, gdy nie ma kontaktu bezpośredniego ani telefonicznego z firmą montującą, najlepiej przedstawić żądanie usunięcia wad na piśmie, wyznaczając czas na jego realizację.

Jeśli niesolidny usługodawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, można na jego koszt wynająć do tego zadania innego fachowca.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, pozycja 1025 ze zm.)

Elżbieta Staszak-Małecka

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, w Starostwie Powiatowym ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16.

Instagramowy profil powiatu

Skrót najnowszych informacji w formie graficznej w serwisie społecznościowym działającym przy użyciu aplikacji i strony internetowej.

fot. M. Kamińska

Zapraszamy do obserwowania!

W obronie szpitali

2 kwietnia pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia odbyła się pikieta w obronie szpitali powiatowych. Jej organizatorami byli Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich.

Szafran wiosenny

W spotkaniu brali udział licznie zgromadzeni pracownicy szpitali powiatowych z całej Polski, przedstawiciele organizatorów i pacjenci. Na ręce wiceministrów uczestnicy pikiety złożyli petycję w sprawie poprawy sytuacji szpitali powiatowych. Przedstawili w niej listę postulatów: 1. Wzrost kwoty ryczałtu na rok 2019, która do dnia dzisiejszego wciąż nie została wyliczona, o minimum 15%. 2. Wyrównanie wzrostu kosztów świadczeń szpitalnych za 2018 rok. 3. Rekompensata wzrostu kosztów świadczeń medycznych spowodowanego decyzjami płacowymi Ministra Zdrowia i poziomem inflacji. 4. Zmiana wyceny świadczeń medycznych z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez szpitale, w szczególności wynagrodzeń personelu medycznego. 5. Pełne finansowanie świadczeń ratujących życie. 6. Finansowanie świadczeń wykonanych przez szpitale ponad limit określony ryczałtem. 7. Pokrycie finansowe na realizację pracowniczych planów kapitałowych, tj. zapewnienie finansowania 1,5% kosztów wynagrodzenia. 8. Pokrycie finansowe podwyżek wynikających ze wzrostu od 1 lipca 2019 r. kwoty bazowej określonej w ustawie regulującej minimalne wynagrodzenie pracowników w ochronie zdrowia. 9. Zabezpieczenie środków finansowych dla pozostałych grup zawodów medycznych, które nie zostały uwzględnione w dotychczasowych regulacjach podwyżkowych, w tym m.in. diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, farmaceutów, techników laboratoryjnych, techników rtg, techników fizjoterapii i pracowników niemedycznych, z naciskiem na wyodrębnienie środków dla każdej grupy zawodowej – dopiero wówczas możemy zgodzić się na włączenie tych środków do wycen procedur medycznych. Joanna Musiałkiewicz


14

Gminy

5 kwietnia 2019

www.wrzesnia.powiat.pl

Strażackie zmagania Pierwsze Powiatowe Halowe Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego odbyły się 30 marca w hali sportowej w Bugaju.

fot. agda

Września – 16 kwietnia przy Galerii Karuzela, ul. Kolejowa 15. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów: 68 452 77 96, 68 452 77 17, 605 596 655 oraz 605 598 077. Bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Możliwość wykonania badania odpłatnie w cenie 100 zł.

Nagrody, medale i puchary wręczali starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Miłosławia Hubert Gruszczyński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Piotr Trawiński i prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Andrzej Janka. – Z dużym zadowoleniem i radością przyglądałem się tym zmaganiom. Szczególnie wiele emocji wzbudziła sztafeta – mówił starosta. – Jako gospodarz tego miejsca, chciałem podziękować za przyjazd do Miłosławia. Cieszę się, że skorzystaliście z zaproszenia – dodał burmistrz. Pierwsze halowe zawody MDP można uznać za jak najbardziej udane i warte kontynuacji w najbliższych latach. (agda)

fot. Ł. Różański

Młodzi strażacy rywalizowali w kategoriach dziewcząt i chłopców. Konkurencje, z którymi musieli się zmierzyć to rzut piłką lekarską, strzelanie z wiatrówki, rozwinięcie bojowe, wiązanie węzłów i sztafeta. W ostatecznej kwalifikacji w kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna z Kaczanowa, zyskując 40 punktów. Drugie miejsce przypadło MDP z Pyzdr (37 punktów), a trzecie zawodniczkom z Miłosławia (32 punkty). Z kolei w zmaganiach chłopców pierwsze miejsce zdobyli młodzi ogniomistrzowie z Pyzdr (38 punktów), drugie – drużyna z Węgierek (35 punktów), a trzecie Kaczanowo (34 punkty). Miłosław w kategorii chłopców uplasował się na czwartej pozycji (27 punktów).

Miłosław – 16 kwietnia przy Miłosławskim Centrum Kultury, ul. Różowa 6 w godzinach 8-16. Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod numerami telefonu: 68 452 77 96, 68 452 77 17, 605 596 655, 605 598 077. Badanie jest bezpłatne dla pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały przeprowadzonego profilaktycznego badania mammograficznego na koszt NFZ. Wystarczy przynieść ze sobą książeczkę RUM lub aktualne ubezpieczenie i numer PESEL. Nekla – 24 kwietnia przy Starym Domu Kultury, ul. Poznańska 25. Rejestracja na badanie pod numerami telefonu 61 222 37 00, 61 222 37 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat (bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata). Panie powyżej 35 roku życia nieobjęte programem mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 150 zł.

Konkurencja wiązania węzłów

Las powróci! W sobotę 30 marca mieszkańcy Wrześni i okolic sadzili nowe drzewka w Małpim Gaju. Akcja pod nazwą „Las powróci! SZTAFETA POKOLEŃ” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wrześnian. Po nawałnicy, która przeszła nad naszym powiatem w 2017 roku, wciąż widoczne są spore straty, zwłaszcza w parkach i lasach. Zniszczony wówczas Małpi Gaj, dzięki wspólnej inicjatywie Nadleśnictwa Czerniejewo, gminy Września oraz Zielonej Strony Wrześni może odzyskać swój dawny wygląd. Drzewka sadziły wszystkie pokolenia od dzieci po seniorów. Każdy, kto tylko miał ochotę i siły, mógł przyjść z własnymi narzędziami ogrodniczymi i wesprzeć akcję. Druga odsłona wspólnego odtwarzania Małpiego Gaju już w najbliższą sobotę 6 kwietnia. (red.)

Wrześnianie tęsknią za Małpim Gajem

Pyzdry – 25 kwietnia przy OSP, plac Sikorskiego 19. Rejestracja na badanie pod numerami telefonu 61 222 37 00, 61 222 37 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Organizator zaprasza na bezpłatne badania kobiety w wieku 50-69 lat (bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata). Panie nieobjęte programem, czyli powyżej 35 roku życia, mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 150 zł. (red.)


Informator powiatowy

Lacrosse w szkołach?

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 29 marca gościło konferencję metodyczną nauczycieli wychowania fizycznego zorganizowaną przez wrzesińskie Starostwo Powiatowe.

Praktyczne zajęcia na sali gimnastycznej

Konferencja „Lacrosse sportem nowej podstawy programowej” była skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego oraz zainteresowanych sportem uczennic klas ósmych, które rozważają podjęcie nauki we wrzesińskim LO. Najpierw dietetyk Paulina Zawieja mówiła o prawidłowej diecie, która powinna być stosowana przy wzmożonym wysiłku fizycznym. Podkreślała, że ważne jest dostarczanie witamin oraz składników mineralnych zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Następnie na scenie auli stanął trener mistrza Polski Hussars Ladies Poznań Marcin

Basiński z wystąpieniem:„Lacrosse – gra z historią". Wyjaśnił m.in. pochodzenie nazwy sportu, zasady rywalizacji oraz opowiedział, jak wygląda kij i piłeczka do tej gry. Po części wykładowej odbyło się spotkanie z nauczycielem wychowania fizycznego we wrzesińskim LO Leszkiem Nowackim. Ostatnim punktem konferencji było spotkanie z amerykańskim trenerem reprezentacji Polski kobiet Jayem Wattsem na sali sportowej. Przedstawił on metodykę nauczania podstawowych elementów w lacrosse. Nauczyciele wzięli aktywny udział w konferencji. Szymon Piotr Rewers

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Spraw Społecznych i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 61 640 44 82

Udane zawody

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29 Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Cenne medale z Pucharu Świata G1 – German Open w Taekwondo Olimpijskim przywieźli reprezentanci UKS Hwarang Września.

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59

fot. T. Haremza

Walki odbywały się od 29 do 31 marca w Hamburgu. Wśród blisko 1400 zawodników z całego świata znalazło się pięcioro reprezentantów UKS Hwarang Września: Wiktoria Grześkowiak kadet -41kg, Patrycja Kasperska junor -63kg, Weronika Przybysz junior +68kg, Dagmara Haremza junior +68kg i Krystian Haremza senior -87kg. Srebrny medal w kategorii seniorskiej wywalczył Krystian Haremza. Wśród kadetów juniorów także srebro zdobyła Dagmara Haremza, a brąz Weronika Przybysz. (red.)

15

Sport

5 kwietnia 2019

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

UKS Hwarang Września wrócił z Hamburga z trzema medalami

Piłkarskie święto

Kadry tel. 61 640 44 90 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16

Już po raz szósty w Kołaczkowie rozegrano Integracyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Łukasza Fabiańskiego, w którym zwyciężył zespół Horyzont Kołaczkowo.

fot. OWDiR W rozgrywkach przeprowadzonych 23 marca w hali sportowej w Kołaczkowie wzięło udział 12 drużyn z całej Polski, których zawodnicy reprezentowali szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Najlepszy okazał się Horyzont Kołaczkowo, pokonując w finale Sternika Szczecin (3:0). Na III miejscu uplasował się zespół Grudziądz, który w meczu o III miejsce okazał się lepszy niż Zew Morza Szczecin. Podczas turnieju przyznano także wyróżnienia indywidualne. Tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Paweł Pawełko (Lipnica), najlepszą zawodniczką zaś okazała się Antonina Orakowska (FC Gucie Żydowo), a za najlepszego bramkarza uznano Kamila Krajewskiego (Grudziądz). Przyznano także nagrodę najmłodszemu zawodnikowi turnieju Kamilowi Misiakowi (Lisków). (red.)

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Leśna 10, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne

tel. do redakcji: 61 640 44 31, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Szymon Piotr Rewers

Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa


Profile for Starostwo Powiatowe we Wrześni

Przegląd Powiatowy nr 289, kwiecień 2019  

Przegląd Powiatowy nr 289, kwiecień 2019  

Profile for stwrz
Advertisement