Page 1

12 stycznia 2018

nr 260

w numerze:

Kulminacyjny budżet Budżet powiatu wrzesińskiego na rok 2018 jest podwojony w stosunku do ubiegłorocznego. Prawie 54% środków przeznaczone zostanie na zadania inwestycyjne. Więcej na stronie 3

Instagram powiatu

s. 2 Wywiad ze starostą

s. 3 Bezrobocia praktycznie nie ma

s. 4

Wybierz osobowość roku s. 5 Podsumowanie roku 2017

Komisja na budowie Konkurs ofert Termomodernizacja i przystosowywanie na cele oświatowe byłego biurowca Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów są wykonane w 80%. Od września swoją siedzibę w budynku będzie miał m. in. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Powiat wrzesiński ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2018. Oferty można składać do 19 stycznia.

s. 8-9 WOŚP w powiecie

s. 14-15

fot. Filip Biernat

Mecz KRISPOL

W budynku trwają prace wykończeniowe. Więcej na s. 4

Do rozdania jest ponad 150 tysięcy złotych. Więcej na s. 11

s. 15


2

Informacje

12 stycznia 2018

Dziennik budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Pierwsze ściany

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Paweł Guzik – 502 690 543, Józef Szafarek – 661 968 946, Mirosław Balicki – 505 175 586, Halina Kotyk – 502 157 500, Maria Taciak – 500 432 326, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Bogdan Kruk – 604 528 485, Rafał Zięty – 606 607 306. Małgorzata Cichacka – 510 424 184, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Wykaz dyżurów radnych znajduje się na http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Zapraszamy na instagramowy profil powiatu Od niedawna powiat wrzesiński ma swoje oficjalne konto w serwisie Instagram. Znajdziecie tam państwo, jak na Instagram przystało, przede wszystkim zdjęcia i informacje z życia powiatu i działalności wrzesińskiego starostwa. Instagram to fotograficzny serwis społecznościowy działający przy użyciu aplikacji, który umożliwia błyskawiczny przepływ informacji.

Zapraszamy do obserwowania!

Ku czci Powstańców Licznie zgromadzeni wrześnianie 28 grudnia oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim w 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości rozpoczęła msza, którą odprawił ks. Mieczysław Kozłowski. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz ulicami miasta na cmentarz parafialny przy ul. Gnieźnieńskiej. Prowadziła go grupa wrzesińskich kibiców Lecha Poznań. Na miejscu złożono kwiaty

na mogile Powstańców Wielkopolskich. Obchody 99. rocznicy wybuchu powstania zorganizowali: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. (WzR)

Wrześnianie nie zapomnieli o bohaterach


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

3

Sesja

12 stycznia 2018

Kulminacyjny budżet Projekt budżetu na rok 2018 był najważniejszym punktem XXXIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się 28 grudnia. Tegoroczne wydatki planowane są na kwotę ponad 143 miliony złotych.

Skarbnik Beata Matuszewska

Starosta Dionizy Jaśniewicz przyznał, że projekt budżetu roku 2018 jest kulminacyjnym momentem, bowiem w tym roku skupią się wszystkie zadania inwestycyjne, które były przygotowywane i realizowane od kilku lat. Chodzi m.in. o budowę i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój Szkolnic-

twa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego oraz termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną. – Zadania inwestycyjne stanowią w tym budżecie 53,71 %. Myślę że w niewielu samorządach poziom inwestycji jest tak wysoki.

Wysokość budżetu ulega w tym roku podwojeniu – mówił starosta. Dodał, że całkowita wartość projektów rozpoczętych przed rokiem 2017, kontynuowanych w roku 2018 i latach następnych wynosi 99 100 779,16 zł, z czego zewnętrzne dofinansowanie jest na rekordowym poziomie 86,92%, co stanowi kwotę 86 135 810,31 zł.

Dochody w 2018 planowane są na poziomie 133 131 192 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 64 686 886 zł i dochody bieżące 68 444 306 zł. Wydatki szacuje się na poziomie 143 602 538 zł, w tym bieżące 66 473 615,36 zł, a majątkowe: 77 128 922,64 zł. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Doświadczenie procentuje O zimowej wyprawie na K2, powiatowych inwestycjach i o tym, dlaczego nasz powiat jest obiektem zazdrości rozmawiamy ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem. Zacznijmy od podsumowania ubiegłego roku. Jak pan go ocenia? To był ważny rok chociażby ze względu na rozpoczęcie dużego przedsięwzięcia, jakim jest rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Weszliśmy w pierwszy etap realizacyjny, który będzie kontynuowany w roku 2018, a zakończony w 2019. Udało się przygotować szereg dokumentów i materiałów dotyczących zadań inwestycyjnych, co było głównym wyzwaniem ubiegłego roku. Ponadto z bieżących spraw – wiele zrobiliśmy na drogach powiatowych, jak co roku kontynuowaliśmy także prace modernizacyjne w naszych placówkach oświatowych. Ostatecznie wynik finansowy za rok 2017 na progu 2018, czyli wchodzenia w nowy rok budżetowy, napawa optymizmem. Zeszłoroczny budżet powiatu określił pan jako wyprawę na K2, a tegoroczny jest niemal dwukrotnie większy. Skąd taka różnica i na jakim etapie wyprawy jesteśmy? Jest to wejście na K2, które przebiega w kilku etapach: w 2017 roku nastąpiło budowanie pierwszej bazy, natomiast 2018 jest tym najważniejszym etapem wchodzenia na szczyt, czyli zdobywania K2 i to w porze zimowej, bo tegoroczny budżet jest bez precedensu. Jest prawie podwojony w stosunku do budżetów poprzednich lat, do tego ponad 53% wydatków stanowią zadania inwesty-

cyjne. Myślę, że trudno byłoby znaleźć budżety samorządowe, gdzie poziom inwestycji jest tak wysoko ulokowany. Jest to związane właśnie z programem rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego, ale też ogólnie z inwestycjami oświatowymi i zadaniami drogowymi w 2018 roku. To stanowi sól tego budżetu. Co będzie działo się na drogach powiatowych w tym roku? Największą inwestycją będzie przebudowa ulicy Kościuszki we Wrześni, na której pojawią się dwa ronda i nowe ciągi pieszo-rowerowe. Dzięki temu zyska nowoczesne oblicze, a pamiętajmy, że jest ona bardzo ważna nie tylko dla samych wrześnian, ale także dla tych wszystkich, którzy przez Wrześnię przejeżdżają. Przygotowujemy też projekty na inne zadania drogowe, na które będziemy chcieli pozyskać środki. W kwestii Kościuszki środki zewnętrzne zostały już częściowo pozyskane i w miarę upływu czasu mogą wzrosnąć. Cieszy też to, że w tym roku udało nam się wypracować wspólnie z samorządami gminnymi wiele inwestycji drogowych w poszczególnych gminach i tym razem wspólnie ustaliliśmy priorytety, które z punktu widzenia lokalnych społeczności oceniane są jako najważniejsze. Mówimy tutaj o budowie dróg, chodnikach, o praktycznie całej infrastrukturze drogowej, przy czym to wszystko zostało dość proporcjonalnie rozdzielone pomiędzy wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego. Oczywiście traktujemy środki, które pojawiają się w budżecie w momencie jego uchwalania jako wyjściowe i mamy nadzieję, że w trakcie realizacji budżetu będzie ich jeszcze więcej i będziemy mogli poszerzać zadania, które przyjęliśmy na początku roku 2018. Często tak bywało i mam nadzieję, że i w tym roku tak będzie, że ten budżet będzie budżetem o wiele większym niż założyliśmy w tej chwili.

Już kolejny raz powiat potwierdza efektywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Jak pan to skomentuje? Zarówno w poprzedniej perspektywie unijnej, jak i tym razem staramy się być skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W zasadzie bez nich trudno byłoby nam podejmować duże przedsięwzięcia jak budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, ale też i mniejszych projektów, nie tylko oświatowych, ale również dotyczących pomocy społecznej. Zdecydowanie jesteśmy liderem w sięganiu po środki unijne – zadania realizowane w oparciu o nie są dofinansowane na poziomie powyżej 85%. To wielki sukces, ale chciałbym podkreślić, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobrze przygotowana i wytrenowana w tym kadra urzędników powiatu – nie tylko Starostwa Powiatowego, ale również jednostek powiatowych. Zdobyte w poprzednich latach doświadczenie i wiedza dzisiaj procentują, a najlepszym dowodem na to, że dobrze działamy jest ilość i wielkość środków pozyskanych na realizację naszych zadań. Tak jak już pan wspomniał, największe inwestycje są związane z oświatą. Jakie będzie ich znaczenie dla naszego regionu? Myślę, że w miarę upływu czasu będziemy coraz bardziej doceniali ich wartość. Dzisiaj podstawowym problemem jest rynek pracy, a w zasadzie już nie poszukiwanie zatrudnienia, tylko rynek, na którym pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Okazuje się, że dla nowych inwestycji w firmach i przedsiębiorstwach z terenu naszego powiatu barierą jest brak wykwalifikowanej siły roboczej. Cały projekt dotyczący rozwoju szkolnictwa zawodowego, czyli Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, służy przygotowaniu bazy do kształcenia zawodowego. Temu to-

warzyszą tzw. miękkie programy, które dotyczą już prowadzonych szkoleń zarówno dla poszukujących pracy, jak i osób pracujących, czyli tych, które zmieniają lub podwyższają swoje kwalifikacje. Program obejmuje również młodocianych i młodzież uczącą się, czyli całe spektrum związane z kształceniem zawodowym – przygotowanie nowoczesnego pracownika na potrzeby współczesnego rynku pracy. Jest to zadanie nie do przecenienia i tak jak powiedziałem, w miarę upływu czasu, gdy ta inwestycja będzie się sprawdzała, będziemy coraz bardziej ją doceniali. Na etapie przygotowywania projektów i budowania ich koncepcji podpisaliśmy ponad 30 listów intencyjnych, które świadczą o tym, jak duże jest zainteresowanie firm i przedsiębiorców tym projektem. Są to nasi potencjalni klienci, oczekujący, że przygotujemy im pracowników, którzy sprostają wyzwaniom, przed którymi dzisiaj stoi rynek pracy. To jeszcze ostatnie pytanie – co oprócz inwestycji cieszy pana w naszym powiecie? Cieszy mnie to, że powiat wrzesiński jest miejscem, do którego inni trochę wzdychają z zazdrością. Mam okazję to obserwować przy okazji różnego rodzaju konferencji, wyjazdów, spotkań: kiedy pojawiają się hasła „Września”, „powiat wrzesiński”, to pada stwierdzenie „wy spryciarze”. Najczęściej w sensie sugestii, jakobyśmy mieli szczęście od nas niezależne. Troszeczkę się nam przygaduje, ale tak naprawdę jest to zazdrość, że Września się rozwija. Dotyczy to nie tylko samorządu powiatowego, ale też większości samorządów gminnych na terenie powiatu wrzesińskiego, gdzie od kilku dobrych lat zmiany następują w takim tempie, że nawet my sami, jako współautorzy tych przemian, jesteśmy zaskoczeni. Dlatego trudno się dziwić tym, którzy powiat wrzesiński obserwują z pewnej perspektywy i jawi im się on jako swego rodzaju ziemia obiecana. Rozmawiała Klara Skrzypczyk


4

12 stycznia 2018

Rynek pracy

www.wrzesnia.powiat.pl

Rekordowo niskie bezrobocie Ostatnie w 2017 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 28 grudnia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Wiśniewski podsumował rok i przedstawił imponujące wyniki. nych, w tym 589 kobiet. Tradycyjnie łalności gospodarczej. Podział ten w większość tej kwoty przeznaczono ciągu roku może ulec zmianie, w zana staże, z których skorzystało 431 leżności od zainteresowania danymi osób. W ramach tej kwoty dofinan- formami aktywizacji. Ponadto posowano też m.in. prace interwen- wiat wrzesiński otrzymał dodatkocyjne, roboty publiczne, szkolenia, wo kwotę 2 528 600 zł na refundację rozpoczęcie działalności gospodar- pracodawcy części kosztów zatrudczej czy refundację części kosztów nienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia. zatrudnienia. Imponujące statystyki pozwalają Eugeniusz Wiśniewski podczas posiedzenia przedstawił też propo- przypuszczać, że w kolejnym roku zycję podziału środków z Funduszu wrzesiński PUP odnotuje kolejny Pracy w 2018 roku. Wojewódzki sukces w walce z bezrobociem. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Urząd Pracy w Poznaniu przydzielił na podstawie materiałów z PUP powiatowi wrzesińskiemu 3 987 900 zł na aktywizację b e z ro b o t nyc h oraz 256 800 zł na inne zadania. Dyrektor PUP zaproponował, by największą kwotę, bo prawie 600 tys. przeznaczyć na staże, co pozwoli objąć tą formą zatrudnienia 93 osoby. Na prace interwencyjne p r ze z n a c zo n o kwotę 86 tys., a na roboty publiczne 140 tys. Zaplanowano także udzielenie Stopa bezrobocia na dzień 31 października 2017 trzech dotacji na w porównaniu do 31 grudnia 2016 rozpoczęcie dzia-

Stopa bezrobocia

Bezrobocia w powiecie wrzesińskim właściwie nie ma

– Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec listopada 2017 wynosiła 1 164 osoby i w porównaniu do 31 grudnia 2016 zmniejszyła się o 898 osób – poinformował dyrektor. Stopa bezrobocia na dzień 31 października 2017 wynosiła 3,6%. Bezrobotni niepełnosprawni stanowią 13,1% ogółu. Co ciekawe, bezrobocie w powiecie wrzesińskim w porównaniu do roku ubiegłego spadło o 3,1 %, podczas gdy w województwie o 1,2%, a w kraju o 1,7%. To pokazuje naprawdę dobrą sytuację na rynku pracy w powiecie wrzesińskim. Z drugiej strony pracodaw-

cy mają problem ze znalezieniem pracowników, dlatego w minionym roku odnotowano wzrost zatrudnienia osób zza wschodniej granicy. Zatrudniono 978 obcokrajowców, w tym aż 941 obywateli Ukrainy. PUP wydatkował w 2017 roku ze środków Funduszu Pracy kwotę 10 760 720,46 zł, w tym 3 119 316,80 zł z EFS. Wrzesiński urząd w minionym roku dysponował rekordową liczbą ofert pracy w porównaniu do lat ubiegłych. Było to aż 4 275 ofert. Najczęściej poszukiwano pracowników w zawodach: operator maszyn produkcyjnych, operator wózka

jezdniowego, kierowca samochodu ciężarowego, magazynier, pakowacz, robotnik budowlany, sprzedawca oraz pracownik biurowy. Wydano 6 054 skierowań do pracy. Zorganizowano także 46 giełd pracy, w których uczestniczyło 845 osób. Z poradnictwa zawodowego skorzystały 1172 osoby. PUP w ubiegłym roku dysponował środkami w wysokości 246 300 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, co pozwoliło przeszkolić 241 osób. Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył w 2017 roku kwotę 8 438 500 zł na aktywizację 1044 osób bezrobot-

powiat 3,6% (spadek o 3,1%)

województwo 3,8% (spadek o 1,2%)

kraj 6,6% (spadek o 1,7%)

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni podaje najważniejsze zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców wprowadzone od 1 stycznia 2018 r.: 1. Nowa formuła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców. Praca, na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń, będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Dotyczyć będzie prac, które nie są objęte zezwoleniem na pracę sezonową. Systemem oświadczeń objęte będą: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Dyrektor Urzędu Pracy działający w imieniu Starosty będzie mógł wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wyniknie, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełni obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości 30 zł za każdego cudzoziemca.

Na pracodawcy ciąży również obowiązek poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu). 2. Nowa forma – zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres do dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym. Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców będą dotyczyć: rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie, jeżeli: • wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację Sta-

rosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli sześciu państw objętych systemem oświadczeniowym. Dyrektor Urzędu Pracy działający w imieniu Starosty będzie rozpatrywał wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczyć ma pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę powinien być określany także pracodawca użytkownik. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu

wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten będzie obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy, w formie pisemnej, określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej (umowa powinna być przetłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca). Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie będzie mógł być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Dyrektor Urzędu Pracy działający w imieniu Starosty wyda decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli: 1. uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji; 2. ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową; 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w toku postępowania: – złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub – zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo w celu użycia jako auten-

tyczny podrobił lub przerobił dokument, albo takiego dokumentu jako autentycznego używał; 4. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązków wynikających z ustawy; 5. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej, jego działalność jest w okresie likwidacji lub w okresie zawieszenia; 6. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą karaną za czyny określone w ustawie. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości 30 zł za każdego cudzoziemca. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotek informacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczonych na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni: www.pupwrzesnia.pl. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

12 stycznia 2018

Wywiad

Osobowość roku 2017

„Głos Wielkopolski" ogłosił plebiscyt na wybór osobowości roku w czterech kategoriach. Wśród nominowanych są także osoby z powiatu wrzesińskiego – ich sylwetki publikujemy poniżej. Zachęcamy wszystkich do głosowania na naszych kandydatów! Aby zagłosować na daną osobę należy wysłać SMS na nr 72355 (koszt 2,46 zł) – każdy kandydat ma swój unikalny kod. Kandydatów można jeszcze zgłaszać do 16 stycznia. Głosowanie w etapie powiatowym trwa do 31 stycznia do godziny 21, a etap wojewódzki odbędzie się w dniach 5-14 lutego. Na zwycięzców czekają prestiżowe tytuły, statuetki i nagrody. Więcej informacji na stronie gloswielkopolski.pl/osobowoscroku.

Działalność społeczna i charytatywna Sandra Nowakowska – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PSI-JACIEL, nominowana za niesienie pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna oraz za zapewnianie podopiecznym schroniska jak najlepszych warunków życia. SMS pod nr 72355 o treści GWC.166 Magdalena Sobczak-Jankiewicz – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni, nominowana za inicjatywę na rzecz osób niepełnosprawnych w tym organizację zajęć plastycznych i sportowych. SMS pod nr 72355 o treści GWC.165 Lilla Pylak – nominowana za działania w Fundacji Dzieci Wrzesińskich, skierowane do dzieci i młodzieży, osób straszych, a także do osób niepełnosprawnych, chorych

i potrzebujących pomocy. SMS pod nr 72355 o treści GWC.162 Marianna Okoniewska – nominowana za poświęcenie się pracy na rzecz seniorów: dbanie o swoich podopiecznych, pozyskiwanie funduszy na wyposażenie sali rehabilitacyjnej znajdującej się przy Parafii św. Jadwigi. SMS pod nr 72355 o treści GWC.163 Leonard Dopierała – prezes Miłosławskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym, nominowany za pomoc osobom niepełnosprawnym oraz chorym przewlekle. SMS pod nr 72355 o treści GWC.164

Samorządność i społeczność lokalna Marek Przyjemski – prezes Lokalnej Grupy Działania Z Nami Warto, nominowany za podejmowanie przez grupę takich działań jak pomoc lokalnym przedsiębiorcom w zdobywaniu grantów na rozwijanie firm (Premia na Start) czy organizację szkoleń. SMS pod nr 72355 o treści GWS.146 Danuta Torzewska – prezes Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i prezes chóru Camerata, nominowana za wszechstronność i działalność nie tylko społeczną, ale także kulturalną. Organizuje koncerty, jest odpowiedzialna za wyjazdy

na festiwale i przeglądy, czy spotkania chóralne. SMS pod nr 72355 o treści GWS.144 Marek Dyba – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, nominowany za zdobycie funduszy unijnych i realizację projektu Kształcenie Zawodowe Dorosłych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje, a także realizację zadań z zakresu przygotowania praktycznego do zawodu młodzieży. SMS pod nr 72355 o treści GWS.145 Mariola Zalepa – prezes Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego Szansa, nominowana za współorganizowanie przez Stowarzyszenie Grzybowskiego Turnieju Wojów. SMS pod nr 72355 o treści GWS.143 Krystyna Spychalska – prezes Stowarzyszenia Krąg, nominowana za działania stowarzyszenia takie jak pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących, a także organizację spotkań edukacyjno-profilaktycznych dotyczących chorób nowotworowych piersi i raka szyjki macicy. SMS pod nr 72355 o treści GWS.147

Biznes Dariusz Goliński – prezes Spółdzielni Mleczarskiej Września, no-

minowany za poszerzenie oferty spółdzielni o produkty na potrzeby cukierni. SMS pod nr 72355 o treści GWB.130 Karol Krysiński – prezes firmy KRISPOL we Wrześni, nominowany za zdobycie przez firmę prestiżowego Złotego Godła „Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii „QI Product“ Produkt Najwyższej Jakości” oraz wspieranie finansowe projektu SOS Wioski Dziecięce. SMS pod nr 72355 o treści GWB.131 Maciej Aleksander Juchacz – prezes firmy CERES International, nominowany za rozwój firmy i poszerzenie zakresu jej działania o handel materiałami i środkami do produkcji, maszynami i urządzeniami dla ogrodnictwa oraz techniką szklarniową. SMS pod nr 72355 o treści GWB.132 Ralf Nitzschke – dyrektor fabryki Volkswagena Crafter we Wrześni, nominowany za prowadzenie jednej z największych fabryk motoryzacyjnych w Polsce. SMS pod nr 72355 o treści GWB.133 Sławomir Wieszczeciński – prezes zarządu firmy Tonsil we Wrześni, nominowany za wkład w odzyskanie przez markę Tonsil dawnej świetności i wprowadzenie na rynek nowoczesnych produktów, odwołujących się do najlepszych tradycji marki. SMS pod nr 72355 o treści GWB.134 Źródło: „Głos Wielkopolski”

5

Dotacja przyznana Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 814/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2018 roku”. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 22.500,00 zł. Termin składania ofert upłynął 29 grudnia 2017 r. W konkursie złożono jedną ofertę – Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego z siedzibą we Wrześni pn. „Zaplanowanie, opracowanie i realizacja kalendarza zawodów sportowych o Mistrzostwo Powiatu Wrzesińskiego Szkół Podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych – Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Ponadpodstawowych – Licealiada w roku 2018.” Oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Ocena oferty pod względem merytorycznym została dokonana w dn. 9 stycznia 2018 r. przez komisję konkursową powołaną uchwałą nr 850/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. Komisja zaproponowała powierzenie realizacji zadania oferentowi wraz z przekazaniem na ten cel dotacji w kwocie 22.500,00 zł.

Komisja na budowie Remont byłego biurowca Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów przy ulicy Leśnej we Wrześni dobiega końca. Obecnie wykonano 80% prac. Powiat na termomodernizację budynku pozyskał ponad 2,7 mln zł z WRPO, a całkowita wartość inwestycji to prawie 5,3 mln zł. W nowym roku szkolnym obiekt stanie się siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Kierownik budowy Jan Mikołajczak prezentuje elewację budynku

Były biurowiec SIWL-u został przejęty przez powiat w 2015 roku. Prace remontowe trwają tu od wiosny 2017 roku. Powiat otrzymał na projekt pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 2 701 147,34 zł. Całkowita wartość

zadania została oszacowana na 5 299 325,81 zł. Zakres prac remontowych obejmuje m.in. kompleksową modernizację instalacji c.o. z przebudową kotłowni, docieplenie stropodachu wentylowanego i ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, przyłącze telekomunikacyjne. 19 grudnia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Wrzesińskiego. Radni, starosta

Dionizy Jaśniewicz, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Inwestycji Anna Wolska-Wróblewska i jej zastępca Grzegorz Stangreciak zapoznali się z postępem remontu budynku. Prace dobiegają końca. Stan zaawansowania robót ocenia się na 80%. W poszczególnych salach wylane są posadzki, pomalowane ściany, zamontowane nowe okna i kaloryfery. Lada dzień do grzejników zostanie podłączone źródło zasilania czyli nowoczesna, ekologiczna pompa ciepła. Pompa posłuży nie tylko do ogrzewania budynku ale i do podgrzewania wody. To niejedyne ekologiczne rozwiązanie zastosowane w budynku – na dachu zamontowano 60 paneli fotowoltaicznych, które częściowo posłużą do zasilenia oświetlenia wewnętrznego. Trwają też prace na zewnątrz. Były biurowiec o powierzchni 1 936 m² w całości został ocieplony, została ukończona elewacja. Kierownik budowy Jan Mikołajczak ma 42 lata doświadczenia w zawodzie, pracował m.in. przy budowie centrum handlowego Posnania. Mówi, że prowadzenie budowy wymaga nie tylko znajomości rze-

miosła, ale i zdolności managerskich, zarządzania ludźmi, dobrej organizacji i elastyczności. Budowa SIWL-u nie sprawiła większych kłopotów, zaskoczeniem były jedynie nierówne ściany i podłogi – różnica miedzy poziomami wynosiła nawet kilka centymetrów. Nowością są zastosowane ekologiczne źródła energii. W modernizowanym obiekcie powstają sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinety specjalistów, świetlica, sala ćwiczeń, sala poznawania świata oraz pokoje nauczania indywidualnego i sanitariaty. Zespół Szkół Specjalnych zajmie parter, pierwsze piętro i część drugiego, natomiast resztę drugiego piętra Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Co ważne z uwagi na specyfikę placówek, bu-

Stan zaawansowania robót ocenia się na 80%

dynek posiada windę. W przyszłości planowane jest uruchomienie w budynku także przedszkola specjalnego i szkoły muzycznej. Wszystko wskazuje na to, że uczniowie ZSS im. Janusza Korczaka nowy rok szkolny zainaugurują już w nowej szkole. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Panele fotowoltaiczne pozwolą zaoszczędzić na wydatkach na energię


6

Oświata

12 stycznia 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Praca dla techników weterynarii W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, kształcącym m.in. przyszłych techników weterynarii 21 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące oferty firmy Elville and Jones, która szkoli i zatrudnia weterynaryjnych kontrolerów sanitarnych w Wielkiej Brytanii. Już po spotkaniu zadaliśmy kilka pytań Elizie Jankowskiej, przedstawicielce firmy, która spotkała się z uczniami. Na czym polega oferta firmy Eville and Jones i do kogo jest skierowana? Oferujemy kurs i pracę. Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje brytyjskie, które umożliwiają podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii. Firma Eville and Jones współpracuje z urzędową organizacją Food Standards Agency (agencja odpowiedzialna za kontrole nad bezpieczeństwem żywności – przyp. red.) i to właśnie dla niej pozyskujemy pracowników. Od 25 lat zatrudniamy lekarzy weterynarii do pracy w Wielkiej Brytanii, a od zeszłego roku także techników weterynarii. Opracowaliśmy dla nich kurs, trwający ok. 2,5 miesiąca, po którego ukończeniu uzyskuje się brytyjskie kwalifikacje weterynaryjnego kontrolera sanitarnego. Praca jest długoterminowa, można ją podjąć na terenie całej Anglii i Walii. Obecnie jesteśmy jedyną firmą współpracującą z Food Standards Agency. Czy kurs odbywa się w Polsce czy już w Anglii? Kurs odbywa się w Anglii. Część teoretyczna odbywa się w Leeds, w naszym biurze, trwa to ok. miesiąca, a część praktyczna w rzeźniach na terenie całej Anglii. Jest też możliwość, by część szkolenia odbywała się w technikach w Polsce. Mieliśmy już taki przypadek w Łomży w 2016 roku i planujemy następny w tym roku w Nysie. To zależy w zasadzie od tego, czy szkoła wyraża chęć takiej współpracy. 90% osób, które zatrudniamy to absolwenci techników albo uniwersytetów – to dla nich ta oferta głównie jest atrakcyjna, bo zwykle są to osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę. Ściśle współpracujemy ze szkołami, ale też z uniwersytetami w całej Europie. Większość naszych pracowników, to bardzo młode osoby, bez doświadczenia, bezpośrednio po szkole. Rozpoczęliśmy ten projekt w Polsce, ponieważ kurs został

opracowany przez pracującego dla nas polskiego lekarza weterynarii, zaczęliśmy go również w Rumunii, a planujemy też w Bułgarii i we Włoszech. Aktualnie kurs, który odbywa się w Leeds, prowadzony jest w języku polskim i angielskim. Jeśli grupy będą mieszane i w szkoleniu będą uczestniczyć też osoby z Rumunii, Bułgarii czy Włoch, to zajęcia będą odbywały się po angielsku. Warto jednak wspomnieć, że wykładowca na kursie jest

Polakiem, co jest dużym udogodnieniem dla naszych rodaków. Jakie jeszcze kwalifikacje musi spełnić kandydat, oprócz tego, że musi być technikiem weterynarii? Oczywiście dyplom technika weterynarii jest niezbędny. Wymagamy znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz prawa jazdy, co bardzo ułatwia pracę, ponieważ firma zapewnia samochód służbowy. Wspomniała pani, że praca jest na okres długoterminowy. Jak się to ma do Brexitu? Praca jest na stałe, na czas nieokreślony. Jeśli chodzi o Brexit, to tak naprawdę jeszcze nikt nie wie do końca, jak sytuacja będzie wyglądała. Z tego, co się orientujemy, pozyskiwanie pracowników z krajów europejskich na to

i podobne stanowiska powinno być możliwe i jest niezbędne, ponieważ w Wielkiej Brytanii jest na nich ogromne zapotrzebowanie. Myślę, że będą musiały być wprowadzone pewne udogodnienia, żeby osoby spoza Anglii mogły tam nadal pracować po Brexicie. Dotyczy to nie tylko weterynaryjnych kontrolerów sanitarnych, ale też weterynarzy, lekarzy, pielęgniarek – potrzeba jest ogromna. Jak jeszcze firma Eville and Jones pomaga swoim pracownikom? Robimy wszystko, żeby pomóc się zaklimatyzować naszym pracownikom. Organizujemy im zakwaterowanie na początku pobytu, pomagamy w nauce jazdy, zapewniamy telefon komórkowy z dostępem do Internetu, dzięki czemu mogą być w stałym kontakcie z rodziną. Jeśli ktoś też na przykład chciałby pracować w Bristolu, to staramy się właśnie tam znaleźć mu pracę. Wiele rzeczy Eliza Jankowska udaje nam się ułatwić, nasi pracownicy tak naprawdę na początek potrzebują jedynie chęci do pracy. Na koniec – jak by pani zachęciła potencjalnych pracowników? Myślę, że jest to świetna oferta dla osób młodych, które próbują znaleźć swoją drogę, może też nie są do końca pewne, w którym kierunku chciałyby dalej pójść, więc to jest dla nich bardzo dobry start. To praca dla osób, które lubią podróżować, poznawać nowe kraje, chcą podszkolić swój angielski. Poza tym można spotkać wiele nowych ludzi – w naszej firmie pracuje 600 osób, mamy 18 narodowości, więc można nawiązać przyjaźnie z osobami z różnych krajów. Zdecydowanie ta praca daje też duże doświadczenie, nie tylko zawodowe, ale też życiowe. Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Liceum Potrafi

Sukces ZSP

15 grudnia scenę we Wrzesińskim Ośrodku Kultury zawojowali uczniowie z Liceum Ogólnokształ14 i 15 grudnia Klaudia Mikołajczak, Agata Majchrzak z klasy cącego im. Henryka Sienkiewicza. Tego dnia odbyła się tam XII edycja „Liceum Potrafi" – corocznego III Tek (technik ekonomista) i Wiktor Fogt z klasy II Tek wraz z opiewidowiska organizowanego przez Samorząd Uczniowski szkoły. Imprezę otworzył pokaz grudniowego odcinka kunem Małgorzatą Głowacką uczestniczyli w etapie centralnym III Comiesięcznego dziennika, produkcji tworzonej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Publiczność miała okazję obejrzeć show na wysokim poziomie

przez szkolną telewizję. Był też występ chóru, reaktywowanego po wielu latach przez absolwentkę liceum, Antoninę Pedrycz. Prócz wokalistów pojawiły się także dwa zespoły taneczne i formacja cheerleaderek powstała we wrześniu pod okiem jednej z uczennic. Pojawiła się także poruszająca recytacja oraz freestyle piłki nożnej. Na koniec zaprezentował się Wojciech Maćkowiak, którego wykonanie hitu Miłość w Zakopanem podbiło serca publiczności. Liceum pokazało, co ma do zaoferowania, i że uczniowie mają w zanadrzu więcej, niż tylko dobre stopnie. LO

Spośród ponad trzech tysięcy uczestników rozgrywek szkolnych w finale spotkało się 62 najlepszych z całej Polski. Pierwszego dnia na uczniów czekał test i zadanie praktyczne. Potem zwiedzili renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej, kościół oraz karczmę „Rzym” – znaną z Pani Twardowskiej Adama Mickiewicza. Drugi dzień rozpoczął się od wręczenia zaświadczenia o zwolnieniu z części pisemnej egzami-

nu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wspaniała trójka od tego momentu może cieszyć się 100% wynikiem etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Klaudia Mikołajczak została pierwszą w historii ZSP laureatką Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, zajmując ostatecznie V miejsce. ZSP


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

12 stycznia 2018

Kultura

7

Łamiąc się opłatkiem Spotkanie noworoczne

5 stycznia w sali widowiskowej Nekielskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie noworoczne, zorganizowane przez burmiBoże Narodzenie to w Polsce czas pięknych tradycji. Jedną z nich jest dzielenie się opłatkiem, strza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego oraz przewodnicząkultywowane także podczas przedświątecznych spotkań, które organizowane były m.in. cego Rady Miejskiej Gminy Nekla Czesława Kozielskiego. w jednostkach powiatu wrzesińskiego.

fot. UMiG Nekla Od lewej: Czesław Kozielski, Dionizy Jaśniewicz, Karol Balicki

Emerytowani pracownicy starostwa również mieli swoją wigilię

Wśród gości znaleźli się m.in. poseł Bartosz Józwiak, starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, burmistrz miasta i gminy Czerniejewo Tadeusz Józef Szymanek, burmistrz gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz z zastępcą i przewodniczącym rady, radni Rady Miejskiej Gminy Nekla, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, przedstawiciele służb

mundurowych, pracownicy UMiG w Nekli oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Po powitaniu gości przez przewodniczącego Czesława Kozielskiego, burmistrz Karol Balicki podsumował miniony rok przedstawiając prezentację multimedialną. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół jazzowy Rudi Band. UMiG Nekla

fot. Jagoda Grabowska

Świąteczna atmosfera zawitała do Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, którego podopieczni 20 grudnia wzięli udział w uroczystej wigilii wraz ze swoimi bliskimi oraz przedstawicielami samorządu. Nie zabrakło jasełek, życzeń oraz wizyty Gwiazdora, który obdarował dzieci prezentami. Niepowtarzalna bożonarodzeniowa atmosfera nie ominęła wrzesińskich jednostek policji oraz straży pożarnej, których komendanci podzielili się opłatkiem z pracownikami mundurowymi i cywilnymi. Życzenia i wspólne kolędowanie towarzyszyły spotkaniom w placówkach terapeutycznych w naszym powiecie m.in. Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej czy Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie. Tradycyjny opłatek starosty wrzesińskiego odbył się w auli wrzesińskiego Liceum Ogólnokształcącego. Dionizy Jaśniewicz otrzymał od wrzesińskich harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju, a zgromadzeni goście śpiewali kolędy wraz z zespołem Akustyczna Radiostacja z Gniezna. Opłatkiem podzielili się także członkowie Forum Organizacji Pozarządowych, którzy podsumowali przy okazji cały rok działalności, czy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. (red.)

Podopieczni kołaczkowskiego OWDiR-u wystąpili dla Gwiazdora

Harcerki z wrzesińskiego hufca przekazały Dionizemu Jaśniewiczowi Betlejemskie Światło Pokoju

Pod patronatem starosty Starostwo Powiatowe po raz kolejny zaprosiło na bezpłatny koncert pod patronatem starosty wrzesińskiego. Tym razem w pubie AQQ wystąpiła formacja Bobby The Unicorn. Bobby The Unicorn to solowy projekt Darka Dąbrowskiego. Wykonawca ma na koncie dwie płyty, jego muzyka oscyluje wokół brzmień elektronicznych, nawiązując jednocześnie do starych instrumentów, a zwłaszcza syntetyzatorów lat 80 czy 90. Dąbrowski tworzy również muzykę dla teatru czy do niemych filmów. We Wrześni wystąpił w dwuosobowym składzie: gitara z towarzyszeniem perkusji. Łagodne, melodyjne utwory spo-

Koncert Bobby The Unicorn był bezpłatną propozycją na grudniowy wieczór

tkały się z uznaniem słuchaczy, którzy skorzystali z zaproszenia powiatu wrzesińskiego i wieczorem 15 grudnia pojawili się na koncercie w pubie AQQ. Warto podkreślić, że te spotkania mają już swoją tradycję. W ramach imprez zorganizowanych pod patronatem starosty zaprezentowało się szereg zespołów grających rocka, punk, pop, folk, etno i ska. Od 2014 roku, w którym projekt wystartował, wystąpiły takie zespoły, jak m.in. Leniwiec, Jig Reel Maniacs, Bustergang, Osoka&Afro-

band, Autumn Leaves czy Klub Zdesperowanych Romantyków. Słuchacze zainteresowani różnymi nurtami muzycznymi mogli więc znaleźć coś dla siebie. Co warte podkreślenia, wstęp na imprezy jest wolny. Zapraszamy do śledzenia strony powiatu wrzesińskiego www.wrzesnia. powiat.pl, Facebooka i „Przeglądu Powiatowego”: można tam znaleźć więcej informacji o wydarzeniach artystycznych przygotowywanych przez starostwo. Anna Szymczak


8

Podsumowanie roku 2017

STYCZEŃ W tradycyjnym koncercie kolęd na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu 14 stycznia zaśpiewała Hanna Banaszak. Dzień później odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W powiecie zebrano rekordową kwotę 150 tys. zł.

12 stycznia 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

LUTY Anna Seniuk była gościem honorowym festiwalu filmowego Prowincjonalia w kinie Trójka, który odbywał się w dniach 1-4 lutego. 24 lutego Wrześnię zelektryzowała wiadomość o skażeniu wody w części miasta.

MARZEC

KWIECIEŃ

W trzech koncertach Kaziuków Wileńskich w dniach 3-4 marca wzięło udział ponad1000 osób. Tym razem do Wrześni przyjechał zespół Karolinka. 7 marca rozpoczął się remont i termomodernizacja byłego biurowca SIWL-u pod siedzibę m.in. ZSS. 15 marca nową kadencję zainaugurowała Powiatowa Rada Rynku Pracy.

Mieszkańcy powiatu w głosowaniu wybrali nazwę dla dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu. Obiekt od 18 kwietnia to Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA. 15 ton elektronicznych odpadów zebrano podczas akcji Drzewko za elektrośmieci 22 kwietnia.

MAJ

CZERWIEC

19 maja świętowano jubileusz 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. W maju odbywały się także główne obchody 150. urodzin Władysława Reymonta w Kołaczkowie.

Powiatowy Dzień Zdrowia zorganizowano 3 czerwca. 7 czerwca odbył się jubileusz 10-lecia Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 10 czerwca na ZAMKOWEJ zaśpiewała Stanisława Celińska. 12 czerwca, z powodu remontu, została zamknięta linia kolejowa na odcinku Września-Konin. Wrzesińskie harcerstwo świętowało 16-18 czerwca 100-lecie.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

12 stycznia 2018

Podsumowanie roku 2017

9

LIPIEC

SIERPIEŃ

10 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowy o dofinansowanie dwóch projektów polegających na budowie nowej oraz modernizacji istniejącej infrastruktury wraz z ich wyposażeniem w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu. Powiat wrzesiński pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 27 579 821,49 zł. Całkowita wartość projektu 29 035 081,06 zł.

11 sierpnia przez Polskę przeszła nawałnica. Porywisty wiatr uszkodził w naszym powiecie 178 budynków, powalił 366 drzew i zniszczył 10 samochodów. Straty zostały oszacowane na ponad 8 mln zł. Ucierpiało też mienie starostwa – stadion ZSTiO oraz dach ZSZ nr 2. Znacznie zniszczona została też PSK ZAMKOWA w Miłosławiu. 19-20 sierpnia odbywał się Turniej Wojów w Grzybowie.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Dożynki Powiatowe odbyły się 3 września na rynku w Pyzdrach. Gwiazdą był zespół Elektryczne Gitary. Gośćmi święta plonów były delegacje z Białorusi i Francji. 17 września odbyła się kolejna edycja Powiatowego Pikniku Naukowego. 21 września rozpoczęła się przebudowa prawie dwukilometrowego odcinka drogi Kołaczkowo-Łagiewki. Wartość inwestycji to 2 850 000 zł.

Wręczenie Nagrody Kościelskich w tym roku ponownie odbyło się w dawnym majątku rodu, w Miłosławiu. 14 października literackiego „Nobla przed czterdziestką” odebrała Urszula Zajączkowska. 22 października odbyły się XXVII Targi Rolnicza Jesień.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Prawie dwustu uczniów i działaczy otrzymało 14 i 15 listopada stypendia i nagrody starosty wrzesińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 13-17 listopada odbywał się Tydzień Zdrowia Psychicznego. 30 listopada ruszyła nowa strona internetowa powiatu wrzesińskiego, a swoje 20-lecie świętował wrzesiński WTZ.

2 grudnia w auli wrzesińskiego LO zagrał zespół Closterkeller. Ponad 400 uczestników wzięło udział 10 grudnia w biegu upamiętniającym 99 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W dniach 15-17 grudnia w gminie Września odbywała się wielka akcja fundacji dawców szpiku DKMS. Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy dyrektor PUP poinformował, że bezrobocie w powiecie jest na rekordowo niskim poziomie 3,6%.


10

Informacje

12 stycznia 2018

Stop przemocy

www.wrzesnia.powiat.pl

Szukali bliźniaka W dniach 15-17 grudnia w gminie Września odbywała się wielka akcja Fundacji DKMS – poszukiwano bliźniaka genetycznego dla 8-letniego Krzysia i 11-letniej Jagody. Łącznie zarejestrowało się 565 osób.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zorganizowało pierwszą konferencję pod hasłem „Powiedz STOP przemocy”. wyjaśniał, że za przemoc rodzinną ustawa uznaje umyślne zachowanie, naruszające prawa i dobra osobiste członków rodziny. Pojęcie dotyczy zarówno działań aktywnych, jak i pasywnych, bo przecież, jak wyjaśniał prokurator, formą przemocy może być też zaniedbywanie obowiązków czy nienależyta opieka. Prokuratura we Wrześni, obejmu-

Konferencji towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu Konferencję rozpoczęło podsumowanie konkursu pod nazwą Trzeba mądrym być – bez przemocy żyć, który w tym roku był jednym z działań przeciw przemocy prowadzonych przez PCPR. W kategorii plastycznej najlepszą pracę przygotowała Sandra Woźniak. Drugie miejsce zajął Filip Walczak, zaś trzecie Agata Gaca. W kategorii literackiej przyznano dwa pierwsze miejsca – Bognie Niszczak oraz Wiktorii Wolnickiej. Na drugim znalazła się Kornelia Pawlak, a na trzecim Weronika Bryś. – Prace były przepiękne – powiedziała dyrektor PCPR-u Anna Maria Kulczyńska. – Nie ukrywam, że miałyśmy czasami łzy w oczach, oglądając i czytając je – dodała. Następnie rozpoczęła się właściwa część konferencji. Pierwszym prelegentem był Krzysztof Helik, prokurator kierujący wrzesińską Prokuraturą Rejonową, który rozpoczął swoje wystąpienie od wyjaśnienia, jak pojęcia przemocy i znęcania definiowane są w języku prawa. – Od dłuższego czasu istnieje ustawowa definicja przemocy w rodzinie. Jest ona bardzo przydatna – mówił. Krzysztof Helik

jąca swoim zasięgiem powiat wrzesiński (z wyłączeniem gminy Pyzdry) oraz gminę Kostrzyn, w 2016 roku odnotowała 59 przypadków przestępstwa znęcania, zaś w zeszłym roku (do 14 grudnia) 72 takie sprawy. – Proste porównanie tych danych liczbowych może prowadzić do dwóch dosyć sprzecznych komunikatów. Z jednej strony można powiedzieć, że dzieje się coś złego, bo liczba wzrasta. Z drugiej strony można dojść do wniosku, że więcej osób właściwie diagnozuje problem i ma zaufanie do organów ścigania – mówił Krzysztof Helik. Może to oznaczać nie tylko, że wśród dotkniętych przemocą wzra-

Pierwszą prelekcję wygłosił prokurator Krzysztof Helik

sta świadomość społeczna, ale także że więcej osób zauważających problem przemocy zawiadamia o tym przestępstwie. Prelegent przypominał, że reagowanie na zjawisko przemocy jest naszym obowiązkiem. Wśród kolejnych wystąpień znalazła się prelekcja kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli Agnieszki Staszak, która opowiadała o realizowanej w gminie Nekla kampanii Nie bądź obojętny(a), nie musi tak być!!! (pisaliśmy o tym, w numerze 251 „Przeglądu Powiatowego”). Twarzą akcji, której celem jest stwarzanie odpowiednich warunków do skutecznego przeciwdziałania przemocy, jest aktorka Joanna Moro. W dalszej części konferencji Piotr Wojnowski z Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej mówił o metodach pracy z osobami stosującymi przemoc, a Sylwia Pittner, trenerka grupy psychoedukacyjnej dla kobiet, opowiadała o roli psychoedukacji i profilaktyki w przeciwdziałaniu przemocy. Na zakończenie przedstawicielka fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Joanna Włodarczyk diagnozowała skalę problemu przemocy wobec dzieci. Dyrektor wrzesińskiego PCPR-u Anna Maria Kulczyńska podkreślała, że ideą konferencji było skupienie się na zagadnieniach, z którymi najtrudniej jest się zmierzyć – Czasem nie potrafimy odpowiedzieć na pytania osób dotkniętych przemocą, dlatego chcieliśmy porozmawiać trochę o kwestiach praktycznych. Anna Maria Kulczyńska zachęcała do dopisywania się do listy mailingowej, aby podzielić się spostrzeżeniami i zebrać opinie, czy tego typu spotkania w ogóle są potrzebne. Sądząc po zainteresowaniu oraz tematyce konferencyjnych wystąpień, można mieć nadzieję, że konferencja Powiedz STOP przemocy na stałe zagości w programie PCPR-u. Klara Skrzypczyk

Agnieszka Staszak mówiła o kampanii antyprzemocowej realizowanej przez gminę Nekla

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem

fot. arch.pryw.

Całodniowe spotkanie, które odbyło się 15 grudnia w PCPR-ze, zgromadziło rzeszę zainteresowanych, wśród których byli przede wszystkim przedstawiciele jednostek na co dzień niosących pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy, pedagodzy szkolni oraz inni, którzy zawodowo stykają się z tym trudnym zagadnieniem.

Kolejne akcje DKMS odbędą się m.in. 20 stycznia w SSP nr 6 we Wrześni, przy okazji meczu koszykówki oraz podczas finału WOŚP w Miłosławiu. Przypomnijmy, że dawcą może zostać każda pełnoletnia osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Rejestracja jest bezpłatna i bezbolesna. Materiał genetyczny jest pobierany za pomocą specjalnych pałeczek z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Cały proces rejestracji, wraz z wypełnieniem ankiety zdrowotnej, trwa ok. 10 minut. (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Konkurs ofert

12 stycznia 2018

11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowiące załącznik do uchwały nr 845/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), uchwały nr 228/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” oraz uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018 I. Obszary zadań: 1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji: Nazwa zadania 1. Propagowanie kultury poprzez zlecanie organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, filmowych i innych. 2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych. 3. Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami. 4. Wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych. 5. Realizacja projektów artystycznych. 6. Wspieranie organizacji międzynarodowych projektów w powiecie wrzesińskim. 7. Przygotowanie i wydawanie niekomercyjnych publikacji służących upowszechnieniu historii, tradycji i kultury powiatu wrzesińskiego. 8. Wspieranie przedsięwzięć upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w powiecie wrzesińskim.

Środki poniesione na realizację w 2016 r.

45 530 zł

Środki poniesione na realizację w 2017 r.

38 950 zł

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r.

50 000 zł

Sposób realizacji

wsparcie

2. W zakresie edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych: Nazwa zadania

Środki poniesione na realizację w 2016 r.

Środki poniesione na realizację w 2017 r.

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r.

Sposób realizacji

0 zł

0 zł

2 000 zł

wsparcie

Środki poniesione na realizację w 2016 r.

Środki poniesione na realizację w 2017 r.

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r.

Sposób realizacji

2 000 zł

3 500 zł

5 000 zł

wsparcie

Organizacja projektów edukacyjnych oraz konkursów propagujących i rozwijających wiedzę i umiejętności wśród dzieci i młodzieży.

3. W zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego: Nazwa zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania.

4. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Środki poniesione na realizację w 2016 r.

Środki poniesione na realizację w 2017 r.

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r.

1. Sportowe kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego.

3 500 zł

8 510 zł

7 000 zł

2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy itp.).

18 850 zł

13 990 zł

15 500 zł

Środki poniesione na realizację w 2016 r.

Środki poniesione na realizację w 2017 r.

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r.

Sposób realizacji

13 000 zł

9 750 zł

12 000 zł

wsparcie

Środki poniesione na realizację w 2016 r.

Środki poniesione na realizację w 2017 r.

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r.

Sposób realizacji

6 600 zł

10 000 zł

10 000 zł

wsparcie

Nazwa zadania

Sposób realizacji

wsparcie

5. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności: Nazwa zadania 1. Organizacja obozów, zawodów sportowo-szkoleniowych, szkoleń, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności. 2. Inicjowanie i wspieranie działań dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

6. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: Nazwa zadania 1. Realizacja działań mających na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. 2. Propagowanie działań profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. 3. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej. 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i chorobom psychicznym. 5. Działania związane z promowaniem krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

7. W zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej: Nazwa zadania

1. Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej. 2. Realizowanie działań związanych z integracją społeczną. 3. Działania promujące rodzinę i macierzyństwo. 4. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Środki poniesione na realizację w 2016 r.

Środki poniesione na realizację w 2017 r.

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r.

Sposób realizacji

12 300 zł

15 400 zł

20 000 zł

wsparcie

8. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Nazwa zadania

Środki poniesione na realizację w 2016 r.

Środki poniesione na realizację w 2017 r.

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r.

Sposób realizacji

Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi oraz udział w zawodach.

12 000 zł

11 060 zł

15 000 zł

wsparcie

Środki poniesione na realizację w 2016 r.

Środki poniesione na realizację w 2017 r.

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r.

Sposób realizacji

10 700 zł

11 900 zł

15 000 zł

wsparcie

9. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: Nazwa zadania 1. Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób starszych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi. 2. Wspieranie inicjatyw propagujących edukację wśród osób starszych. 3. Organizacja wydarzeń integracyjno-rekreacyjnych.

II. Termin realizacji zadania: Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 marca 2018 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2018 roku. III. Podmioty uprawnione do składania ofert: Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). IV. Warunki realizacji zadania: 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 2. Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane. 3. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców powiatu wrzesińskiego z co najmniej dwóch gmin. 4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zadeklarowanie w ofercie finansowego wkładu własnego nie mniejszego niż 15% całkowitych kosztów zadania. 5. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) 6. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. V. Terminy i warunki składania ofert: 1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) 2. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl). 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.). 4. Do oferty należy dołączyć: a) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS bądź innego właściwego rejestru lub ewidencji, b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie. 5. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. Należy wówczas wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone. 6. Kserokopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia. 7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu). 8. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, tel. 61 640 44 64, 61 640 45 34, 61 640 44 73. VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne. 2. Na etapie rozpatrywania oferty pod kątem formalnym, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników i poprawienie oczywistych omyłek w terminie dwóch dni roboczych od momentu wezwania telefonicznego lub mailowego. 3. Oferty posiadające błędy formalne (nieuzupełnione po wezwaniu) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 marca 2018 r. 5. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 6. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy, b) celowość oferty, zadanie mieszczące się w szczegółowym wykazie zadań, c) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność wnioskodawcy, d) korzyści społeczne wynikające z realizacji zadania, e) rzetelność oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, f) udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania zadania, g) zasoby kadrowe (kwalifikacje), które zapewni oferent w celu realizacji zadania. 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www. wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.


12

Przetargi

12 stycznia 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku A. Przetarg w dniu 12 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 6 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 01.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. , III przetarg – 11.12.2017 r., Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/23

Powierzchnia działki [ha] 0,1134

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 78 600.00 zł + VAT

Wadium 3 930.00 zł

B. Przetarg w dniu 12 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 7 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. , III przetarg – 11.12.2017 r. Godzina przetargu 9.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/71

Powierzchnia działki [ha] 0,0972

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 67 300.00 zł + VAT

Wadium 3 365.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/72

0,0934

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

64 700.00 zł + VAT

3 235.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/73

0,0896

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 290.00 zł + VAT

3 565.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/75

0,0786

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 200.00 zł + VAT

3 160.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/76

0,0962

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 230.00 zł + VAT

3 662.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 139/78

0,0970

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 840.00 zł + VAT

3 692.00 zł

D. Przetarg w dniu 12 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 7 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. , III przetarg – 11.12.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/98

0,0915

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 800.00 zł + VAT

3 640.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/99

0,1138

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

78 800.00 zł + VAT

3 940.00 zł

E. Przetarg w dniu 13 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 03.08.2017 r., II przetarg – 10.10.2017 r. , III przetarg – 12.12.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/64

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/65

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/66

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/67

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

F. Przetarg w dniu 13 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 04.08.2017 r., II przetarg – 10.10.2017 r. , III przetarg – 12.12.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/102

0,0692

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

55 600.00 zł + VAT

2 780.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/106

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/108

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/109

0,0674

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 390.00 zł + VAT

2 570.00 zł

G. Przetarg w dniu 14 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 9 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 07.08.2017 r., II przetarg – 11.10.2017 r. , III przetarg – 13.12.2017 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/154

Powierzchnia działki [ha] 0,0996

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

Cena wywoławcza 89 400.00 zł + VAT

Wadium 4 470.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/155

0,0890

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

79 890.00 zł + VAT

3 995.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/156

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400.00 zł + VAT

4 470.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/157

0,0815

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/158

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/159

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/160

0,0912

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 560.00 zł + VAT

3 628.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/161

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/162

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/163

0,0816

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/165

0,1026

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

78 230.00 zł + VAT

3 912.00 zł

H. Przetarg w dniu 15 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 12 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r., II przetarg – 12.10.2017 r., III przetarg – 14.12.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/115

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/118

0,0673

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 320.00 zł + VAT

2 566.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/119

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

I. Przetarg w dniu 15 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 15 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r., II przetarg – 12.10.2017 r. III przetarg – 14.12.2017 r. Godzina przetargu 10.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/54

Powierzchnia działki [ha] 0,0956

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 76 060.00 zł + VAT

Wadium 3 803.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/55

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/56

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/57

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

K. Przetarg w dniu 16 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 13 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 09.08.2017 r., II przetarg – 13.10.2017 r. , III przetarg – 18.12.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/44

0,1120

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 600.00 zł + VAT

3 880.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/45

0,0785

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

54 100.00 zł + VAT

2 705.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/46

0,0498

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

34 300.00 zł + VAT

1 715.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/47

0,0923

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

63 600.00 zł + VAT

3 180.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/48

0,0968

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 010.00 zł + VAT

3 851.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/49

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

L. Przetarg w dniu 16 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 13 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 10.08.2017 r., II przetarg – 13.10.2017 r. , III przetarg – 18.12.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/121

0,0957

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 140.00 zł + VAT

3 807.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/123

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 040.00 zł + VAT

3 652.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/124

0,0945

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 180.00 zł + VAT

3 759.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/125

0,0834

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

57 800.00 zł + VAT

2 890.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/126

0,1082

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

82 500.00 zł + VAT

4 125.00 zł

Ł. Przetarg w dniu 19 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 14 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 11.08.2017 r., II przetarg – 16.10.2017 r. , III przetarg – 19.12.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/143

0,1142

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 100.00 zł + VAT

3 955.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/144

0,0960

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 380.00 zł + VAT

3 819.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/145

0,0947

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 340.00 zł + VAT

3 767.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/146

0,1036

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 800.00 zł + VAT

3 590.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/147

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/148

0,0854

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 940.00 zł + VAT

3 397.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/149

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł


13

Przetargi/Ogłoszenia

12 stycznia 2018

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/150

0,1026

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 160.00 zł + VAT

3 558.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/151

0,1172

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 200.00 zł + VAT

4 060.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/152

0,1176

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 570.00 zł + VAT

4 079.00 zł

M. Przetarg w dniu 20 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 15 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. , III przetarg – 20.12.2017 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/134

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

0,0692

PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

Cena wywoławcza 47 700.00 zł + VAT

Wadium 2 385.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/136

0,0704

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

48 500.00 zł + VAT

2 425.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/137

0,0996

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 240.00 zł + VAT

3 962.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/138

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/139

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/141

0,1104

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 570.00 zł + VAT

3 829.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/142

0,1092

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

O. Przetarg w dniu 20 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 15 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. , III przetarg – 20.12.2017 r. Godzina przetargu 12.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/39

Powierzchnia działki [ha] 0,0962

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 66 600.00 zł + VAT

Wadium 3 330.00 zł

P. Przetarg w dniu 20 lutego 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 15 lutego 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. , III przetarg – 20.12.2017 r. Godzina przetargu 13.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/17

Powierzchnia działki [ha] 0,0383

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp U – pod tereny zabudowy usługowej

Cena wywoławcza 19 600.00 zł + VAT

Wadium 980.00 zł

1. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w BIP-ie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Nieruchomości na sprzedaż” oraz pod numerem telefonu 61 640 45 38.

STAROSTA WRZESIŃSKI zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 na okres 21 dni został wywieszony WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Psarach Polskich, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 222/13 o powierzchni 0,0557 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029004/1.

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego Oznaczenie nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne Księga Wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Lokal nr 3 – Września, ul. 3 Maja 8 Położenie nieruchomości: Września ul. 3 Maja 8 Numer geodezyjny nieruchomości: 1542/2 Powierzchnia działki: 0,0624 ha Powierzchnia użytkowa lokalu: 52,30 m2 PO1F/00030243/8 Nieruchomość lokalowa nr 3 o charakterze mieszkalnym, położona w I-piętrowym budynku użytkowo-mieszkalnym (+poddasze) znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, w którym na parterze znajdują się 4 lokale mieszkalne. W skład nieruchomości wchodzą: – samodzielny lokal nr 3 opowierzchni użytkowej 52,30 m2 (pokój I – 25,00 m2, pokój II – 17,90 m2, kuchnia i łazienka – 5,00 m2, korytarz – 4,40 m2), – pomieszczenie przynależne (piwnica) o powierzchni 8,10 m2, – udział 604/8163 w części wspólnej budynku oraz gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku działka oznaczona geodezyjnie nr 1542/2 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) minął dnia 2 listopada 2017 roku.

Zobowiązania i obciążenia nieruchomości

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

Terminy poprzednich przetargów

I przetarg – 15.12.2017 r.

Cena wywoławcza nieruchomości

131 200,00 zł (zwolnione z podatku VAT)

Kwota wadium

13 120,00 zł

Termin wpłacenia wadium

do 5 lutego 2018 roku

Miejsce i termin I przetargu

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pok. nr 112 9 lutego 2018 roku godz. 1000

1. Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego we Wrześni lub na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w BIP-ie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Nieruchomości na sprzedaż” oraz pod numerem telefonu 61 640 45 38.

Rzecznik konsumenta radzi Niechciana przesyłka – co z nią zrobić?

Znalazłeś? Zgubiłeś? Zajrzyj do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwo Powiatowe we Wrześni Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 109 tel. 61 640 44 64

Pani Jadwiga po rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w okresie przedświątecznym otrzymała do skrzynki pocztowej paczkę z bielizną z żądaniem zapłaty oraz wykazem sankcji, jakie jej grożą w razie nieprzyjęcia przesyłki i nieuregulowania należności. Czy musi uiścić opłatę? Nie. Nie ma nawet obowiązku odesłać towaru. Może wyrzucić go po prostu do śmietnika. Wysyłanie niezamówionych przedmiotów to ryzyko sprzedawcy. Odebranie przesyłki nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Takie sposoby, stosowane przez niektóre firmy wysyłkowe, to nieuczciwa praktyka rynkowa. Sprzedawcy liczą, że zastraszą konsumenta, a ten – nie znając swoich praw – będzie skłonny raczej zapłacić za produkt lub odesłać przesyłkę na własny koszt niż narażać się na problemy. Żądanie zapłaty za niezamówiony towar jest niezgodne z prawem. W takiej sytuacji można skierować do sprzedawcy pismo z żądaniem zaprzestania takich praktyk. Warto to zrobić szczególnie, gdy wciąż nam coś przysyła. Jeżeli to nie przyniesienie rezultatu, zapraszam do mojego biura. Elżbieta Staszak-Małecka Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16.


14

Gminy

12 stycznia 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2018/G; NR 10/2018/G; NR 11/2018/G dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Numer naboru 9/2018/G 10/2018/G 11/2018/G

Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD 1.2.2 Przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców obszaru LGD – szkolenia 1.2.3 Doposażenie podmiotów mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

Limit dostępnych środków /zł/

Wskaźnik produktu

130 000,00

3 sztuki

70 000,00

5 sztuk

100 000,00

5 sztuk

1.Termin składania wniosków: od 22.01.2018 r. do 05.02.2018 r. 2. Miejsce i sposób składania wniosków: Wniosek o powierzenie grantu w wersji papierowej, w 1 egzemplarzu, należy złożyć w Biurze LGD – „Z Nami Warto” ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 w ww. terminie naboru wniosków oraz w wersji elektronicznej - przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD aktywny od dnia ogłoszenia naboru do dnia zakończenia naboru. Wniosek o powierzenie grantu w formie papierowej należy wydrukować z Generatora Wniosków po wysłaniu wersji elektronicznej w niniejszym Generatorze, wtedy suma kontrolna stron jest tożsama. Wersja papierowa wniosku powinna być trwale spięta wraz z ponumerowanymi załącznikami. 3. Forma wsparcia, intensywność pomocy: • do 100% kosztów kwalifikowalnych grantu - (80% wypłacane w I transzy po podpisaniu umowy z LGD ZNW i 20% - refundacja zrealizowanego grantu po złożeniu wniosku o rozliczenie grantu). • wysokość grantu: od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł; • maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD wynosi 100 000,00 zł. 4. Nabór skierowany do: • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (rejestrowych), z siedzibą lub oddziałem na obszarze LGD „Z Nami Warto”, miasto Września wyłączone jest z możliwości uzyskania wsparcia za pośrednictwem LGD; • jednostek sektora finansów publicznych – suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt grantowy. Realizacja grantu musi służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i mieć charakter niekomercyjny. 5. Termin realizacji grantu - od dnia zawarcia umowy o realizację grantu przez LGD z Grantobiorcą do końca maja 2019 r., przy czym nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu. 6.1 Planowane do realizacji zadanie w ramach projektu grantowego: 1.1.1 Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD Zakres tematyczny naboru jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego: Cel ogólny I - Poprawa jakości życia na obszarze LGD Cel szczegółowy 1.1 - Poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD. Przedsięwzięcie 1.1.1 - Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD. Wskaźniki rezultatu - Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych. Wskaźnik produktu - Liczba nowych i przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 3 sztuk. 6.2 Planowane do realizacji zadanie w ramach projektu grantowego: 1.2.2 Przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców obszaru LGD – szkolenia Zakres tematyczny naboru jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego: Cel ogólny I - Poprawa jakości życia na obszarze LGD Cel szczegółowy 1.2 - Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD Przedsięwzięcie 1.2.2 - Przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców obszaru LGD Wskaźniki rezultatu – Liczba osób przeszkolonych Wskaźnik produktu - Liczba szkoleń – 5 sztuk 6.3 Planowane do realizacji zadanie w ramach projektu grantowego: 1.2.3 Doposażenie podmiotów mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego Zakres tematyczny naboru jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 – „Zachowania dziedzictwa lokalnego”. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego: Cel ogólny I - Poprawa jakości życia na obszarze LGD Cel szczegółowy 1.2 - Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD Przedsięwzięcie 1.2.3 Doposażenie podmiotów mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego Wskaźnik produktu – Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 5 sztuk 7. Warunki udzielenia wsparcia: • spełnić warunki oceny formalnej oraz zgodności z PROW i z LSR; • osiągnąć minimalny próg 15 pkt wynikający z oceny wg lokalnych kryteriów Dokumentacja konkursowa: Wzory formularzy: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, umowy o powierzenie grantu, karty oceny formalnej, zgodności z PROW, zgodności z LSR oraz oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wraz z procedurą grantową, dostępne są w Biurach LGD – „Z Nami Warto” oraz na stronie internetowej www.znamiwarto.pl ZAKŁADKA NABORY UWAGA! Przejście do Generatora Wniosków online odbywa się poprzez kliknięcie w link zamieszczony w treści ogłoszenia o naborze grantowym: www.znamiwatro.pl Wszelkich informacji dotyczących zasad naboru i realizacji grantów udzielają pracownicy LGD „Z Nami Warto”. Wskazane jest umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem Biura LGD. Biuro we Wrześni: od poniedziałku do piątku od 8 – 16 ul. Dzieci Wrzesińskich 9 62-300 Września tel. 61 438 50 18 Biuro w Żerkowie: poniedziałek i środa od 7.30 – 15.30 ul. Rynek 7e 63-210 Żerków tel. 62 74 02 049 mail: info@znamiwarto.pl

Zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o powierzenie grantu i realizację grantu Termin: 16 styczeń 2018 r. od godz. 9 00 do 12 00 Miejsce: Biuro LGD „Z Nami Warto” ul. Dzieci Wrzesińskich 9 we Wrześni

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli:

- organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (rejestrowych), z siedzibą lub oddziałem na obszarze LGD „Z Nami Warto”, miasto Września wyłączone jest z możliwości uzyskania wsparcia za pośrednictwem LGD; - jednostek samorządu terytorialnego

W programie:

1. Omówienie sposobu wypełnienia wniosku o powierzenie grantu; 2. Zasady realizacji grantu; 3. Sposób rozliczenia grantu.

Uczestnictwo w szkoleniu będzie możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu (do 12.01.2018 r.) mailowym na adres info@znamiwarto.pl lub telefonicznym: 61 438 50 18. Liczba miejsc ograniczona!

Zagrają dla noworodków Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 26 zagra już w najbliższą niedzielę 14 stycznia. Celem tegorocznego finału WOŚP jest pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Oddziały neonatologiczne dotychczas siedmiokrotnie były celem zbiórek (ostatnio w 2013 roku) i dotychczas dzięki Orkiestrze zostały doposażone w 3 844 urządzenia medyczne o wartości ponad 121 mln zł. Oprócz zapewniania sprzętu, WOŚP prowadzi też programy medyczne wspierające noworodki m.in. umożliwiające przesiewowe badania słuchu. Potrzeby nadal są jednak ogromne. Wielką Orkiestrę można wesprzeć także w naszym powiecie.

WRZEŚNIA

We Wrześni WOŚP zacznie grać się już w sobotę: na godz. 20 na stadionie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zaplanowano sztafetę po światełko do nieba. Początek właściwej imprezy w niedzielne popołudnie o godz. 15. Na scenie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury odbędą się pokazy tańców, m.in. zespołów działających przy WOK-u, ale także Roztańczonych Baletnic czy przedszkolaków z przedszkola Chatka Misia Uszatka. Ponadto będzie można obejrzeć pokaz Klubu Karate Shodan czy wysłuchać koncertu zespołu Nieważne Akustycznie. Pomiędzy występami trwać będą licytacje, a równolegle – liczne atrakcje, w tym wystawa paralotni, kiermasz, zabawy dla dzieci czy warsztaty nauki szycia. O 20 zajaśnieje światełko do nieba. Wówczas w pubie AQQ rozpocznie się także koncert zespołu Paradox. W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zaangażowana jest także wrzesińska Galeria Karuzela, gdzie w godz. 14-19 odbędzie się akcja Nakręcamy kilometry dla WOŚP polegająca na biciu rekordu w jeździe rowerami fitness, czemu towarzyszyć będzie też wystawa unikatowych aut oraz sportowe atrakcje i rabaty.

NEKLA

Nekielski finał WOŚP odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Nekli. Rozpoczęcie nastąpi o godz. 15. Jako pierwsze wystąpią tańczące dzieci z przedszkola Miś Uszatek w Nekli. Podczas całego dnia nie zabraknie też innych młodych tancerzy, będzie okazja wysłuchać również koncertu Orkiestry Dętej NOK czy rozśpiewanego NOK BAND. Zaplanowano dwie licytacje – pierwszą o 17.15 oraz drugą, główną, o godz. 19. O 20 z boiska Zespołu Szkół będzie można podziwiać światełko do nieba. Nekielskiej kweście towarzyszyć będą dmuchane atrakcje dla dzieci, a także stoiska i degustacje.

PYZDRY

W Pyzdrach finał Orkiestry rozpocznie się o godz. 16. W sali widowiskowo-sportowej zaprezentują się m.in. DEJAVU BAND, Próbna Drużyna Starszo-Harcerska, czy taneczny duet Małgorzata Budzińska i Kacper Kasprzyk. Wśród dodatkowych atrakcji będzie można obejrzeć występ iluzjonisty, skorzystać z dmuchanego placu zabaw oraz fotobudki. Finałowi WOŚP-u towarzyszyć będą drzwi otwarte w pyzdrskiej strażnicy. Nie zabraknie licytacji gadżetów i oczywiście tradycyjnej ulicznej kwesty.

MIŁOSŁAW

W gminie Miłosław główne obchody Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędą się w hali sportowej w Bugaju. Rozpoczęcie, na sportowo, już w sobotę o godz. 9 – turniejem siatkówki dziewcząt. W południe tego dnia rozpocznie się siatkarski turniej towarzyski o puchar przewodniczącego miłosławskiej Rady Miejskiej Huberta Gruszczyńskiego. O 17 zaś zmierzą się drużyny siatkarskiej III ligi – Orlik Miłosław i UKS 9 Leszno. W programie niedzielnego finału m.in. występy przedszkolaków czy pokaz miłosławskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. W międzyczasie odbędzie się kurs pierwszej pomocy, pokazy chemiczne czy malowanie twarzy. Finał w Miłosławiu to też okazji do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Równolegle kwesta trwać będzie w Orzechowie, gdzie o 15 w Domu Strażaka zaprezentują się młodzi artyści z przedszkola Bajkowy Świat oraz Zespołu Szkół w Orzechowie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zawita też do Czeszewa, gdzie szereg atrakcji zaplanowano w godz. 15-17 w hali sportowej. Kwesty odbędą się także w Pałczynie, Gorzycach, Biechowie i we Wszemborzu (gm. Kołaczkowo). W gminie Miłosław światełko do nieba zalśni o godz. 20 na miłosławskim rynku. Jak widać, szczytnemu celowi wyrównywania szans leczenia noworodków towarzyszy w naszym powiecie mnóstwo atrakcji. W najbliższą niedzielę można więc świetnie się bawić, przy okazji wrzucając coś do oznaczonej serduszkiem puszki. Podczas zeszłorocznego finału w Polsce zebrano ponad 105,5 mln zł, a w powiecie ponad 150 tys. zł. Klara Skrzypczyk


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

12 stycznia 2018

Mistrz Polski wygrał 10 stycznia 2018 to historyczna data dla wrzesińskiej siatkówki. W ramach ćwierćfinału Pucharu Polski APP Krispol podejmował mistrza Polski, lidera PlusLigi ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Kibice

fot. Dawid Spychalski Mecz był emocjonujący

fot. Dawid Spychalski

Wyjściowe Składy: APP Krispol: Iglewski, Antosik, Jasiński, Dobosz, Maćkowiak, Kaźmierczak i Wroniecki (libero) oraz Napiórkowski, Pachocki, Narowski, Pasiński, Troczyński, Brzóstowicz, Matuszak (libero) ZAKSA: Toniutti, Bieniek, Rejno, Torres, Semeniuk, Buszek, Zatorski (libero) oraz Jungiewicz

fot. Dawid Spychalski

Pomarańczowi tanio skóry nie sprzedali. Mimo porażki w trzech setach, potrafili podnieść się i skutecznie gonić doświadczonego rywala. Brawo za walkę! Tacy gracze jak Buszek, Bieniek, Zatorski przyciągnęli na trybuny hali przy Słowackiego tłumy jakich nigdy nie było – około 2 tysięcy osób. Już godzinę przed rozpoczęciem zamknięto wejście, choć przed halą czekało jeszcze kilkuset fanów siatkówki (wstęp był wolny – przyp. red.), za co przepraszał sam prezes Robert Wardak. Życzymy takiego klimatu siatkarskiego święta na każdym ligowym spotkaniu wrześnian. Najlepszym graczem APP Krispolu okazał się Mateusz Jasiński, wśród gości – Mateusz Bieniek. Dawid Spychalski

15

Sport

Mecz zakończył się wynikim 3:0 dla gości

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Kadry tel. 61 640 44 90 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Mateusz Maserak i Szymon Piotr Rewers

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Agora SA ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa


Wydarzenia

Biuletyn nr 260, styczeń 2018  
Biuletyn nr 260, styczeń 2018  
Advertisement