Page 1

11 maja 2018

nr 268

w numerze: Czas maturzystów

s. 4 Będzie szatnia przy stadionie

Uczcili pamięć bohaterów Na przełomie kwietnia i maja w powiecie wrzesińskim obchodziliśmy rocznice ważnych wydarzeń historycznych – 170. rocznicę bitew pod Miłosławiem i pod Sokołowem, 155-lecie bitwy pod Pyzdrami i 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji zorganizowano szereg imprez i wydarzeń patriotycznych. Więcej na stronie 13

Kolejna powiatowa inwestycja

s. 5 Remont ZAMKOWEJ

s. 5 O srebrnej gospodarce

Ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę nowej bursy przy ulicy Wojska Polskiego.

s. 9 Święto na prowincji Więcej na stronie 4

Strefa sportu na stadionie

s. 9 Trwa nabór do bezpłatnego przedszkola specjalnego!

s. 10 Zapraszamy na rajd Kilkaset osób wzięło udział w pierwszej z cyklu imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe. Kolejne wydarzenia odbędą się już wkrótce we wszystkich gminach powiatu. Więcej na stronie 7

s. 15


2

Informacje

11 maja 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Konsultacje społeczne Dyżury radnych powiatowych w sprawie zabytków Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021”.

Grzegorz Kaźmierczak, w dni urzędowania, gabinet przewodniczącego – pokój 118, Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, gabinet przewodniczącego – pokój 118, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275

Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Mirosław Balicki – 505 175 586, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Małgorzata Cichacka – 510 424 184,

Paweł Guzik – 502 690 543, Halina Kotyk – 502 157 500, Bogdan Kruk – 604 528 485, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711,

Józef Szafarek – 661 968 946, Maria Taciak – 500 432 326, Rafał Zięty – 606 607 306.

Wykaz dyżurów radnych znajduje się na www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html

Biuro Obsługi Interesanta Starostwa czeka na formularze zgłoszeniowe

Konsultacje trwają od 7 do 14 maja 2018 r. Mogą w nich uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z terenu powiatu wrzesińskiego. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony września.powiat.pl/ konsultacje lub w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni (ul. Chopina 10). Wypełnione formularze należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni bądź przesłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września z dopiskiem: „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021” (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@wrzesnia.powiat.pl. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza. Formularze anonimowe, niekompletne oraz niepoprawnie wypełnione nie będą brały udziału w konsultacjach. Sprawę prowadzi Wydział Promocji i Kultury, tel. 61 640 44 98. (red.)

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Dziennik budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Oznakowane groby powstańcze 7 maja oznakowano kolejne groby Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach we Wrześni, Orzechowie, Miłosławiu, Grzybowie i Marzeninie. 24 kwietnia odbyła się wizytacja członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Wspólnie z inspektorami nadzoru i kadrą kierowniczą wykonawcy dokonano szczegółowej wizji lokalnej. Członkowie Zarządu zapoznali się ze stanem zaawansowania budowy.

fot. archiwum

Dziennik budowy bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Potomkowie powstańca przy oznakowanym grobie

Znakowaniem grobów na terenie powiatu wrzesińskiego zajmuje się Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło nr 24, grupa w składzie: Beata Sieradzka – prezes koła i członek Zarządu Głównego TPPW, Michał Pawełczyk – regionalista, Remigusz Maćkowiak – regionalista, Jarosław Czyż – prezes klubu kibiców Lecha Poznań. Akcja nie jest zakończona, jej zwieńczeniem będą obchody z okazji 100. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Jej inicjatorem jest senator RP Robert Gaweł. Wnioski o oznakowanie grobów bohaterów walczących w celu odzyskania niepodległości Wielkopolski można składać nadal w Muzeum Regionalnym we Wrześni. Fundatorem tabliczek jest klub kibiców Lecha Poznań. Do tej pory oznakowano 123 groby. (red.)

23 kwietnia odbyło się przekazanie placu budowy dawnej bursy gimnazjalnej. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego wraz z kierownikiem budowy Jarosławem Sieszchułą podpisali protokół przekazania. Wykonawcą jest Zakład Budowlany Grinbud z Gniezna.

Pierwszym etapem prac jest przygotowanie i ogrodzenie terenu inwestycji.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

11 maja 2018

3

Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Maciej Mielczarek

XLII posiedzenie, które odbyło się 26 kwietnia, rozpoczęło się miłym akcentem – w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy pojawili się przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kołaczkowo” od 20 lat działającego przy Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny. – Bardzo dziękujemy za pomoc, jaką państwo okazujecie naszym sportowcom – zwrócił się do radnych wiceprezes Jerzy Mojżeszewicz, zapraszając przy okazji do odwiedzenia Kołaczkowa i obejrzenia kolekcji trofeów wywalczonych przez podopiecznych klubu. Wszyscy członkowie rady zostali obdarowani symbolicznymi kwiatami, a starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz wicestarosta Waldemar Grzegorek dodatkowo otrzymali pamiątkowe medale. Warto nadmienić, że staraniem m.in. prezesa Tadeusza Kicińskiego „Kołaczkowo” odnosi liczne sukcesy, także w skali ogólnopolskiej. – Uczniowski Klub Sportowy i nieobecny tutaj dzisiaj Tadeusz Kiciński to coś więcej niż instytucja. To, ile pracy, zaangażowania, serca i czasu poświęca on i ludzie, których zgromadził wokół siebie, to jest coś nieporównywalnego z niczym – powiedział starosta Dionizy Jaśniewicz. W dalszej części obrad radni wyrazili zgodę na przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W ramach obu projektów wsparciem w postaci staży, szkoleń czy dotacji ma zostać objętych 350 osób. Ponadto radni przyjęli zmiany w uchwałach

Dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 decyzją Zarządu Powiatu nadal będzie piastował tę funkcję.

Zanim radni przystąpili do obrad, odebrali podziękowania za wspieranie UKS „Kołaczkowo”.

nadal dyrektorem ZSZ nr 2

Piątka z najmłodszym stypendystą sportowym starosty Maciejem Kominkiewiczem

związanych z wdrożeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i stworzeniem sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi, a także wprowadzeniem e-dokumentacji i e-rejestracji dzięki odpowiedniemu wyposażeniu Szpitala Powiatowego. Zmiany spowodowane były koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na udział w tym projekcie, do którego Starostwo Powiatowe przystąpiło w 2016 roku w charakterze partnera Urzędu Marszałkowskiego. Zanim przyjęto uchwały budżetowe, radni wyrazili także zgodę na złożenie wniosku przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację projektu dotyczącego czystego środowiska i nowoczesnych technologii w ramach programu Erasmus+. ZSTiO weźmie udział w przedsięwzięciu wspólnie ze szkołami z Niemiec, Norwegii, Grecji i Hisz-

panii, a w każdym roku szkolnym ma z niego skorzystać co najmniej pięciu uczniów. Po interpelacjach i zapytaniach radnych przewodniczący rady Grzegorz Kaźmierczak zamknął sesję. Klara Skrzypczyk

Od lewej: Stefan Tomczak, Maciej Mielczarek, Dionizy Jaśniewicz

Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury Macieja Mielczarka w postępowaniu konkursowym, Zarząd Powiatu podjął decyzję o powierzeniu mu obowiązków dyrektora placówki. Uroczyste wręczenie stosownego aktu odbyło się 30 kwietnia w Starostwie Powiatowym. Maciej Mielczarek będzie kierował szkołą na koszarach do 2023 roku. – Składam panu serdeczne życzenia satysfakcji z wykonywanych obowiązków i podziękowania

za dotychczasowe pełnienie tej funkcji – powiedział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Życzę powodzenia – dodał. Dyrektor ZSZ nr 2 przyznał, że jego praca jest pełna wyzwań. – Mam nadzieję, że im sprostam – powiedział. W spotkaniu wziął udział również naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak, który składając gratulacje, nie ukrywał, że liczy na dalszą owocną współpracę. Klara Skrzypczyk

1000 ton w 2 dni! Koniec problemów z CEPiK-iem 2.0 Dyrektor urzędu pracy Eugeniusz Wiśniewski

Do niedawna rejestracja samochodu była utrudniona. Wprowadzony 13 listopada zeszłego roku System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców miał wiele błędów. Dziś CEPiK 2.0 działa w miarę stabilnie.

Utwardzenie ulicy Topolowej w Węgierkach zostało wykonane z pofrezu asfaltowego. Destrukt asfaltowy Starostwo Powiatowe pozyskało od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z autostrady A2. Utwardzono odcinek o długości blisko 750 m i szerokości 5,5 m. Łącznie wykorzystano prawie 1000 ton materiału. Wykonanie zadania powierzono firmie zewnętrznej. Jak zapewnia kierujący Referatem Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski, przy prawidłowym użytkowaniu oraz dbałości użytkowników droga będzie długo służyła mieszkańcom. (SzR)

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu codziennie odwiedza wielu interesantów

Początkowo system sprawiał trudności, nie tylko pracownikom wydziałów komunikacji w całej Polsce, ale również klientom, którzy czasem nie mogli zarejestrować pojazdu w ciągu jednego dnia. Zgłaszane do Ministerstwa Cyfryzacji problemy z CEPiK-iem zostały częściowo naprawione. – Na ten moment nie mamy kłopotów w zakresie połączenia i pozyskiwania danych z systemu. Jednak często zdarza się, iż dane pozyskane z CEPiK-u nie są pełne i wymagają korekty – mówi naczelnik Wydziału Komunikacji,

Dróg i Transportu Elwira Haręźlak. – W związku z tym czas obsługi klienta wydłużył się. Wynika to z konieczności weryfikowania wielu elementów – dodaje. Przed wprowadzeniem nowej wersji systemu przerejestrowanie pojazdu odbywało się automatycznie bez korekty danych. Obecnie np. parametry techniczne pojazdu, dane osobowe klientów są za każdym razem weryfikowane z bazą centralną. – Pracownicy wydziału podczas wszystkich etapów rejestracji muszą pozyskać dane z CEPiK-u i to trwa dłużej. Kiedyś

przerejestrowanie pojazdu w ramach powiatu nie wymagało weryfikacji danych pojazdu czy też właściciela, ponieważ dane te znajdowały się w naszych, lokalnych zasobach. Obecnie wszelkie dane z zakresu rejestracji trzeba pozyskać z bazy danych CEPiK-u – kwituje Elwira Haręźlak. Przypominamy, że Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu czynny jest w poniedziałki w godz. 8.30-15.30, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 7.30-14.30. Mateusz Maserak

Tak wygląda utwardzona droga powiatowa w Węgierkach


4

Oświata

11 maja 2018

Czas maturzystów Maj to dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych egzaminacyjny miesiąc.

Zanim jednak uczniowie przystąpili do tzw. egzaminu dojrzałości, oficjalnie rozstali się ze szkolnymi murami. Uroczyste pożegnanie 28 kwietnia odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. Maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się absolwenci także nagrody. Tra-

dycyjnie sztandar szkoły został powierzony nowym członkom pocztu. Podobnie było tego samego dnia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, gdzie żegnano kończących Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Dzięki niebanalnemu programowi artystycznemu absolwenci rozstawali się ze szkołą na wesoło. Wyniki będą znane 2 lipca

Absolwentów ZSTiO żegnał dyrektor Damian Hoffmann

Matury rozpoczęły się 4 maja egzaminem z języka polskiego, podczas którego uczniowie musieli zmierzyć się z Lalką Bolesława Prusa lub wierszem Ernesta Brylla Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają. Dziś za pióra chwycą ci, którzy zdecydowali się zdawać wiedzę o społeczeństwie i informatykę. Maturalny maraton potrwa do 25 maja, a jego wyniki będą znane 2 lipca. W tym roku do egzaminów dojrzałości w szkołach naszego powiatu przystąpiło łącznie 446 absolwentów. (red.)

Nabór do szkół

Już wkrótce będzie można składać dokumenty do szkół prowadzonych przez powiat wrzesiński na rok szkolny 2018/2019. Szkoły pierwszego wyboru będą przyjmować oferty od 14 do 30 maja. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej nabor.pcss.pl/wrzesnia oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej lub sprawdziany kompetencji językowych odbywać się będą od 1 do 12 czerwca 2018 r. Powiat wrzesiński jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama, Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka.

Nowa bursa przy Wojska Polskiego W poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego” informowaliśmy o remoncie bursy gimnazjalnej przy ulicy Słowackiego we Wrześni. Warto wiedzieć, że w ramach projektu związanego z rozwojem szkolnictwa zawodowego powstanie we Wrześni także zupełnie nowy obiekt noclegowy – bursa przy ulicy Wojska Polskiego, na którą właśnie ruszył przetarg. Obiekt zostanie zbudowany od zera w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i strzelnicy (obecnie w tym miejscu stoją garaże, które zostaną wyburzone). Trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 876 metrów kwadratowych będzie stanowić bazę noclegową dla korzystających z oferty kształcenia zawodowego w naszym powiecie. W nowoczesnym internacie znajdą się 22 pokoje z łazienkami, a także pomieszczenia gastronomiczne i techniczne. Część pomieszczeń noclegowych będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych, a cały obiekt ma być przyjazny ich potrzebom. Przed budynkiem staną ławki w otoczeniu zieleni, nie zabraknie też stojaków na rowery oraz miejsc postojowych. Bursa będzie działać przez cały rok. Inwestycja powstanie w ramach projektu pod nazwą „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, na który Sta-

rostwo Powiatowe we Wrześni pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 73 mln zł. Z tego ponad 27,5 mln zł przeznaczone będzie na rozbudowę Centrum Oświatowego, która obejmuje budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, modernizację Powiatowego

Centrum Edukacji Zawodowej, modernizację bursy przy ulicy Słowackiego oraz właśnie budowę bursy przy ulicy Wojska Polskiego. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę nowej bursy właśnie ruszył. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego. Klara Skrzypczyk

Wizualizacja wnętrza

www.wrzesnia.powiat.pl


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

11 maja 2018

Będzie szatnia przy stadionie

5

Inwestycje

Kolejne remonty na ZAMKOWEJ

Zakończyły się prace remontowe w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu.

Powiat wrzesiński pozyskał 100 tysięcy złotych na budowę zaplecza przy kompleksie sportowym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę nr XLV/1020/2018, na mocy której powiat otrzyma pomoc finansową w ramach programu „Szatnia na medal”. – Nauczyciele i dyrekcja od dawna zgłaszali zapotrzebowanie na szatnię przy stadionie lekkoatletycznym i boisku wielofunkcyjnym, ponieważ z tych obiektów korzystają sportowcy z wrzesińskich klubów, osoby prywatne i instytucje – informuje Stefan Tomczak, naczelnik

Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. – Dotychczas używali oni szatni w szkole, co było uciążliwe z uwagi na prowadzone zajęcia szkolne. Poza tym w weekendy budynek ZSTiO jest zamknięty, a sportowcy po treningu chcą się przebrać, umyć – dodaje.

Szacunkowy koszt realizacji to około 250 tysięcy złotych. W ramach projektu jeszcze w tym roku na terenie ZSTiO zostanie zbudowany obiekt szatniowo-sanitarno-magazynowy wraz z doprowadzeniem mediów i przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. (red.)

Bezpiecznie na Leśnej

Remontowany przez powiat wrzesiński budynek przy ul. Leśnej 10, w którym z początkiem września rok szkolny rozpoczną m.in. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teraz będą oni mieli odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. W tym nowoczesnym trzykondygnacyjnym obiekcie mieścić się będzie 17 jasnych, przestronnych i wyposażonych w nowe meble i środki dydaktyczne sal lekcyjnych, czyli o pięć więcej niż w obecnej siedzibie ZSS. Oprócz pomieszczeń typowo dydaktycznych w budynku znajdą się cztery sale do indywidualnych zajęć edukacyjnych oraz indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjnych (alternatywne metody komunikowania się, muzykoterapia, terapia ręki, korygowanie wad mowy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne itp.). Obecnie tego typu zajęcia prowadzone są w gabinetach pedagoga, wicedyrektora, bibliotece w pokoju nauczycielskim. W celu stymulacji zaburzonych funkcji dziecka wyodrębniono specjalne pomieszczenie do integracji sensorycznej i polisensorycznej. Dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów w placówce utworzono salę

do ćwiczeń gimnastycznych wraz z nowym sprzętem sportowym oraz salę do ćwiczeń korygujących wady postawy wyposażoną w mini siłownię (atlas, stepery, rowery treningowe). Na potrzeby realizacji podstawy programowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dwie sale lekcyjne będą pełnić funkcję pracowni gospodarstwa domowego – nowoczesne kuchnie ze sprzętem AGD. Uczniowie będą mogli korzystać z przestronniejszej niż obecnie biblioteki i centrum multimedialnego oraz świetlicy. W nowej szkole przewidziano strefy wypoczynku, z których uczniowie będą mogli korzystać w czasie przerw. Do ich dyspozycji będą toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo będą mogły korzystać z windy. Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej podkreśla: – Przeniesienie Zespołu Szkół

Te jednostki będą miały siedzibę w zmodernizowanym obiekcie

Placówka jest przyjazna niepełnosprawnym

Specjalnych z ul. Batorego na ul. Leśną stwarza nowe perspektywy dla rozwoju placówki. Szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjno-wychowawczą o pierwsze w powiecie Publiczne Przedszkole Specjalne „Mali Zdobywcy”, które zapewni opiekę, nauczanie i wychowanie najmłodszych. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo i edukacja dzieci. Kadra pedagogiczna dołoży wszelkich starań, by edukować dzieci poprzez m.in. zabawę i aby rodzice, opiekunowie czerpali zadowolenie z wyboru naszej placówki. Przed naszymi uczniami otworzą się nowe możliwości rozwijania się pod okiem profesjonalistów. Budynek spełnia wszystkie kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych wymagane przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). (red.)

Zabytek ma nowy system wystawienniczy oraz umeblowaną garderobę

Remont trwał od ubiegłego roku. Zakres prac obejmował modernizację sieci elektrycznej zakrystii i nawy głównej, montaż systemu wystawienniczego oraz zaadaptowanie zakrystii na garderobę. Prace miały zakończyć się w listopadzie, ale wskutek sierpniowych nawałnic trzeba było je przerwać i zająć się niezbędnymi dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu naprawami – m.in. zabezpieczeniem attyki i wieży. 13 kwietnia zakończyły się roboty budowlane w byłej zakrystii, które polegały na wykonaniu nowej posadzki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych. Zostały też pomalowane ściany i sufit. Wykonano również prace elektryczne w zakrystii i nawie głównej wraz z montażem szyn galeryjnych pod emporami. 8 maja odbywał się montaż mebli w byłej zakrystii, dzięki czemu pomieszczenie przeistoczyło się w funkcjonalną garderobę. Znajduje się w niej zamykana toaletka z lustrem i szufladami oraz ściana z wieszakami. Meble stylistyką nawiązują do elementów drewnianych wnętrza kościoła. Modernizację ZAMKOWEJ przeprowadzono ze środków własnych powiatu w kwocie 70 668,9 zł. Teraz obiekt czeka na odbiory elektryczne. Przypomnijmy – powiat inwestował w zabytek od 2005 roku, a w 2009 roku obiekt został oficjalnie przekazany na 25 lat w użytkowanie powiatowi wrzesińskiemu, który wziął równocześnie na siebie ciężar jego renowacji. Od 22 września 2016 dawny kościół ewangelicki na mocy podpisanego aktu notarialnego, jest własnością powiatu. Przez trzynaście lat udało się przeprowadzić w ZAMKOWEJ remonty na łączną kwotę prawie 700 tys. zł, z czego około 130 tys. pozyskano ze środków Województwa Wielkopolskiego, 69 tys. z PROW, a 100 tys. z Ministerstwa Kultury. Zamontowano m.in. ogrzewanie, nowe okna i drzwi, dzięki czemu można w obiekcie organizować imprezy przez cały rok; wymieniono dach oraz zamontowano nowoczesne oświetlenie LED. W przyszłości planuje się m.in. zakup krzeseł i remont chodnika, ogrodzenia, wieży i attyki. Wszystko po to, by podnieść jakość organizowanych w obiekcie wydarzeń, a tych było wiele. Organizowane są tu wystawy, koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmów, imprezy towarzyszące wręczeniu prestiżowej Nagrody Kościelskich oraz wiele innych. Na ZAMKOWEJ wystąpili już m.in. Irena Santor, Alicja Majewska, Eleni, Myslovitz, Trebunie Tutki, Domowe Melodie, Hanna Banaszak, Stare Dobre Małżeństwo i Stanisława Celińska. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Instagramowy profil powiatu Skrót najnowszych informacji w formie graficznej jest już dostępny. Instagram to fotograficzny serwis społecznościowy działający przy użyciu aplikacji i strony internetowej.

Zapraszamy do obserwowania!


6

Oświata

11 maja 2018

Słoneczny piknik w ZSTiO

Piknik szkolny połączony z Drzwiami Otwartymi zorganizowany 21 kwietnia w ramach akcji promocyjnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przyciągnął zainteresowanych nie tylko ofertą dydaktyczną placówki, ale również licznymi pokazami i prezentacjami tematycznymi. fot. arch. ZSTiO

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami oraz służbami mundurowymi, stąd obecność ich przedstawicieli na imprezie. Można było spróbować swoich sił w sztuce celowania z Beryla C, wykorzystując do tego trenażer Cyklop, będący na wyposażeniu 31. Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu, obejrzeć pokazy walki wręcz z użyciem broni w wykonaniu żołnierzy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zmierzyć się w ćwiczeniach kondycyjno-sprawnościowych pod okiem strzelców z ZS „Strzelec” czy podziwiać profesjonalizm szkolnych ratowników medycznych podczas pokazu symulacji wypadku samochodowego. Przy namiotach klas wojskowych i Wojskowej Komendy Uzupełnień gromadzili się chętni do udziału w konkursie wiedzy o wojskowości. Tegoroczną nowością była obecność funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania, którzy zaprezentowali możliwości policyjnej armatki wodnej „Tajfun 3”, miotającej wodą pod dużym ciśnieniem, a wykorzystywanej podczas zamieszek ulicznych i meczów. Nieprzypadkowo na szkolnym dziedzińcu pojawiła się również kula ognia. W ten spektakularny sposób dzielni strażacy uświadamiali i ostrzegali publiczność, co może stać się podczas kontaktu wody z gorącym olejem. Na terenie szkoły stanęły pojazdy wagi ciężkiej:

Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak, wóz bojowy należący do US Army, samochód saperski, a także traktory. W ramach promocji kierunków technicznych nauczyciele wraz z młodzieżą prezentowali pomoce dydaktyczne, którymi dysponują, i które wykorzystują w codziennej pracy. I tak weterynarze pokazywali mokre i suche preparaty, profile kości, modele komórek zwierzęcych. Kolorowo ubrani uczniowie klas turystycznych wraz z przedstawicielem „Gromady” przekonywali odwiedzających, że wielki świat jest w zasięgu ręki, hotelarze prezentowali natomiast sztukę artystycznego składania ręczników oraz serwetek stołowych. Reklamę stoiska rolniczego wspierali przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania, reprezentujący Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Najmłodsi uczestnicy pikniku mieli okazję przejechać się bryczką. Uczniowie klas w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowali poczęstunek w postaci słodkich naleśników z serem, chłodnika litewskiego oraz koktajli owocowych. Uczestnicy imprezy mogli również raczyć się smakowitą grochówką. Podczas pikniku Samorząd Uczniowski informował o kierunkach nauczania, procesie rekrutacji oraz o zapleczu kadrowym i dydaktycznym, jakim dysponuje szkoła. ZSTiO

Sukcesy uczniów

W dniach 20-21 kwietnia w Trzciance odbyły się eliminacje okręgowe XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Tradycyjnie kilkoro reprezentantów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących osiągnęło wysokie pozycje w poszczególnych blokach tematycznych. Najbardziej znaczący sukces odnieśli uczniowie z klas w zawodzie technik weterynarii. W bloku weterynaria Magdalena Grabowska zajęła pierwszą lokatę, na drugim miejscu znalazł się Kamil Wrotecki, a na czwartym Norbert Śliwa. Opiekę merytoryczną nad nimi sprawowali: lek. wet. Małgorzata Gołębiowska, lek. wet. Jadwiga Chojnacka i lek. wet. Piotr Grobelny. W bloku technologia żywności pierwsze miejsce zajął Adam Krajewski. Na siódmym znalazł się Kacper Ziembikiewicz. W bloku gastronomia wystartowali Emilia Rolewicz, zajmując czwarte miejsce oraz Michał Staniszewski, który wywalczył miejsce piąte. Opiekunkami uczniów były: Małgorzata Paszkowiak oraz Katarzyna Banaszczak. W bloku produkcja zwierzęca Dorian Książyk uplasował się na trzeciej pozycji, a Mateusz Muszyński na dziewiątej. Uczniów

fot. arch. ZSTiO

Na pikniku bawili się także najmłodsi

www.wrzesnia.powiat.pl

Reprezentacja szkoły miała powody do zadowolenia

przygotował Zbigniew Bukowski. W bloku produkcja roślinna Mariusz Sroka zajął szóste miejsce. Do etapu centralnego, którego organizatorem w dniach 7-8 czerwca. będzie Uniwersytet Przyrodniczy we

Wrocławiu, zakwalifikowała się pięcioosobowa grupa w składzie: Magdalena Grabowska, Kamil Wrotecki, Norbert Śliwa, Adam Krajewski i Dorian Książyk. ZSTiO

Podwójny tytuł dla Roksany

Jeszcze nie przebrzmiały echa XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, gdzie Roksana Bartłomiejczak stanęła na najwyższym podium, gdy wraz z Karoliną Musielak przystąpiły do kolejnego prestiżowego turnieju dla młodych cukierników – XXI Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Turniej odbył się w dniach 24-25 kwietnia w Poznaniu. Uczennice ZSZ Nr 2 we Wrześni szkolące się w Cukierni Kuczora przygotowywały się do turnieju przez kilka miesięcy pod czujnym okiem doświadczonego zespołu: szefa Przemysława Kuczory, mistrza szkolącego Marcina Paryska i technologa żywności Doroty Kaczmarek. Zadania turniejowe i punktacja są ściśle ustalone. W ciągu siedmiu godzin Roksana i Karolina miały za zadanie wykonać jeden okrągły tort o średnicy 28 cm na dowolny, wybrany przez siebie temat, mały torcik do degustacji o średnicy 14 cm z tych samych co tort produktów i o takim samym smaku, 2 rodzaje po 10 szt. ciastek bankietowych, 3 figurki marcepanowe o masie ok. 100 g każda z nich, dekoracyjny napis okolicznościowy z ciemnej czekolady na białym torcie o średnicy ok. 24 cm oraz udzielić odpowiedzi na pyta-

nia dotyczące technologii cukierniczej, surowców oraz produkcji półproduktów i wyrobów cukierniczych. Całość wykonanej pracy musiała nawiązywać do tematu, który uczeń zobowiązany jest podać pisemnie przed rozpoczęciem pracy Komisji Oceniającej wraz z określeniem smaku tortu i ciastek bankietowych. W tym roku pojawiły się tematy prac związane z wiosną, światem sportu, natury czy bajek. Jury pod przewodnictwem znanego cukiernika poznańskiego Mariana Webera stało przed nie lada wyzwaniem. Każdy juror musiał ocenić m.in. organizację pracy i czystość na stanowisku, ogólną prezentację całej pracy, wygląd i smak tortu i ciasteczek bankietowych, wykonanie figurek marcepanowych, czytelność i stopień trudności napisu z czekolady oraz to, co sprawia uczniom najwięcej trud-

ności – wiedzę technologiczna. Łącznie można było zdobyć 250 pkt. Podczas ogłaszania wyników Roksana, Karolina i opiekunowie nie kryli ogromnej radości, kiedy na podium stanęły dwie uczennice z Wrześni. Karolina Musielak zajęła III miejsce, natomiast Roksana Bartłomiejczak zdublowała swój sukces wrocławski stając na najwyższym podium. Historia niecodzienna, kiedy uczeń zdobywa dwa tytuły w jednym roku. Zgodnie z regulaminem turnieju nasze laureatki Roksana i Karolina są zwolnione z części praktycznej egzaminu zawodowego. Otrzymały mnóstwo nagród, ale tą najważniejszą jest satysfakcja z efektów włożonej pracy i pozyskania nowych zdobytych podczas przygotowań umiejętności. Dorota Kaczmarek wicedyrektor ZSZ nr 2

Co, gdzie, kiedy?

***** Biblioteka Publiczna we Wrześni zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów klas III szkół podstawowych Wymarzone wakacje Kacpra, który polega na stworzeniu komiksu inspirowanego bohaterem książki Kasdepke Kacperiada. Prace należy składać do 18 maja. Szczegóły: www.biblioteka.wrzesnia.pl.

fot. arch. ZSZ

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich zaprasza w dniach 11-12 maja na muzealną majówkę pod hasłem Częste mycie skraca życie? O godzinie 18 odbędzie się otwarcie wystawy tematycznej, której towarzyszyć będzie prelekcja Anny Węclewskiej z PSS-E we Wrześni Jak sie myć, by być zdrowym? Natomiast na sobotę zaplanowano zwiedzanie stacji uzdatniania wody przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Wycieczki odbędą się w godzinach 15, 16, 17, 18 i 19. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można odbierać w muzeum. ***** 20 maja muzeum organizuje rocznicę strajku szkolnego dzieci wrzesińskich. W programie złożenie kwiatów pod pomnikiem Dzieci Wrzesińskich przy ulicy Harcerskiej (godz. 17.00) oraz koncert uczniów Collegium Artes w siedzibie muzeum (godz. 18.00).

Złoto Roksany Bartłomiejczak (w środku) i brąz Karoliny Musielak (z lewej) to ogromny sukces


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

7

Sport

11 maja 2018

Powiatowa Strefa Sportu

Sportowa impreza, na którą zaprosiło Starostwo Powiatowe we Wrześni, zgromadziła na stadionie przy ZSTiO całe rodziny. Piękna słoneczna niedziela 29 kwietnia sprzyjała ruchowi na świeżym powietrzu, stąd na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni tłumnie pojawili się rodzice z dziećmi. Rozegrano konkurencje – rzut piankowym oszczepem, bieg na dystansie 30 metrów oraz rzut piłeczką do celu, przeprowadzane przez

wrzesińskiego lekkoatletę i olimpijczyka Tomasza Szymkowiaka. – Niestety coraz więcej dzieci i młodzieży spędza wolny czas z nosem w telefonie czy przed ekranem komputera. Bardzo bym chciał, aby to się zmieniło, ponieważ zdarza się, że rodzice są bardziej sprawni od swoich dzieci. Powiatowa Strefa Sportu to pomysł, w którym rodzice biorą udział

Mały Kosynier „poruszył” mnóstwo dzieci

w konkurencjach ze swoimi pociechami – komentuje Tomasz Szymkowiak. – Nie ma znaczenia, czy to dziecko motywuje rodzica do aktywności, czy jest na odwrót. Liczy się efekt końcowy, czyli to, że obydwoje biorą udział w naszych sportowych zmaganiach – dodaje. Za aktywne uczestnictwo zarówno najmłodsi, jak i ich opiekunowie otrzymali medale, dyplomy i pamiątkowe koszulki – w ciągu dwugodzinnej imprezy rozdano kilkaset takich zestawów. Tego dnia na stadionie przy Kaliskiej dzieci mogły wziąć udział też w Małym Kosynierze – biegach rozgrywanych na różnych dystansach dla poszczególnych kategorii wiekowych. Organizatorem Małego Kosyniera był Klub Biegacza Kosynier. Powiatowa Strefa Sportu będzie odbywać się przez całe lato w każdej z gmin naszego powiatu. Kolejną Starostwo Powiatowe zaplanowało na 1 lipca w Nekli, następne odbędą się: 8 lipca w Kołaczkowie, 26 sierpnia w Pyzdrach oraz 2 września w Miłosławiu. (red.)

Medale wręczał lekkoatleta Tomasz Szymkowiak

Zawody na piasku Charytatywny 9 maja odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Siatkówce Plażowej Dziewcząt IMS.

Wzięły w nich udział szkoły: SSP3, SSP1, SSP6, SP Miłosław. SP Orzechowo ze względu na kontuzję zawodniczki nie przystąpiło do gry. Sędziowali Andrzej Bandosz i Zdzisław Kurek oraz uczennice SP Miłosław. Or-

ganizacją zajęła się Agnieszka Dobra. Pierwsze miejsce zajęła drużyna SSP 6 Września – Michalina Rakowska, Karina Szymaniak (opiekun Szymon Stefański), drugie SP Miłosław – Urszula Jerzykiewicz, Nikola Metler

(opiekun Agnieszka Dobra) i trzecie także SP Miłosław – Sandra Przybył, Rita Klechamer. Do rejonu awansują dwie pierwsze pary. Gratulacje! (red.)

fot. arch. SZS Humory dopisywały siatkarkom

bieg

1 maja o godz. 15 wystartował otwarty, piętnasty już bieg „Pętla Chlebowska” pod patronatem starosty wrzesińskiego i burmistrza Miłosławia. Organizatorami byli Rada Sołecka, sołtys, Koło Gospodyń Wiejskich i LGD „Z Nami Warto”. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, gdyż po raz drugi bieg odbył się dla Mateusza Antoniewicza z Orzechowa, który walczy z groźną chorobą – stwardnieniem zanikowym bocznym. Na starcie zarejestrowało się 82 biegaczy w różnym wieku – od 3 do 79 lat. Zwycięzcą w kategorii mężczyzn był Dawid Kulterman, najlepsza wśród kobiet była Karolina Wojtyś, kolejne trofea zdobyli Karol Nowaczyk (chłopcy 13-16 lat), Martyna Dragon (dziewczyny 13-16 lat), Jan Kucharski (chłopcy 7-12 lat) i Konstancja Tomczak (dziewczyny 7-12 lat). Najmłodszą zawodniczką była Zosia Jasińska, a najstarszym za-

wodnikiem Ignacy Jagodziński, natomiast tytuł najlepszej rodziny zdobyła familia Antoniewiczów. Bieg był prowadzony bez wpisowego, a do wystawionych puszek każdy mógł wrzucić datki. Odbyła się również licytacja. W sumie zebrano 3.065,65 zł. Bezpłatnie wystąpił zespół TRUE.SKUL IGOR I KOSA, który przekazał również pieniądze z licytacji płyt do puszki. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety i upominki od sponsorów, a zwycięzcy medale i puchary. Bieg profesjonalnie zabezpieczała OSP Miłosław i OSP Mikuszewo. Tradycyjnie imprezę zwieńczył poczęstunek, a lokalna ciastkarnia „Sara” ufundowała dla wszystkich swoje specjały. Jan Cicharski

fot. arch. sołectwa Impreza w szczytnym celu i przy pięknej pogodzie okazała się sukcesem


8

Oświata

11 maja 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

15 lat współpracy Wycieczka w nagrodę Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni oraz Geschwister-Scholl-Gymnasium Berenbostel w Garbsen 19 kwietnia obchodziły 15 rocznicę podpisania umowy o partnerstwie.

Obradowali w Poznaniu Dwóch uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni – Krzysztof Brzeziński i Karol Torzewski wraz z opiekunką Anetą Sarbinowską-Murawiecką – 26 kwietnia wzięło udział w obradach drugiego posiedzenia Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

do Muzeum Egipskiego, gdzie podziwiano jedną z największych w Europie kolekcję zabytków starożytnego Egiptu, w tym najsłynniejsze i najpiękniejsze popiersie Nefretete. Zwiedzanie zakończono na Alexanderplatz, gdzie znajduje się charakterystyczna dla Berlina wieża telewizyjna.

Podczas poznawania miasta, młodzieży towarzyszyło piękne słońce, bezchmurne niebo i dobry humor. Berlin zachwycił uczestników swoją różnorodnością i odmiennością kulturową. Do zobaczenia za rok! WEiKF

Lek. wet. Mieczysław Pietrzak z medalem 21 kwietnia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w czasie absolutorium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odznaczony został lek. wet. Mieczysław Pietrzak, emerytowany nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Otrzymał on Medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, a także „Diamentowy dyplom” z okazji 60-lecia ukończenia uczelni. Wspomnieć trzeba że „Diamentowy rocznik” studia rozpoczął w 1952, a skończył w 1958 roku. W tym dniu uhonorowano również dwie absolwentki ZSTiO we Wrześni. Sylwia Bilska, która ukończyła technikum weterynaryjne w 2010 roku, odebrała nagrodę od Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla najlepszej absolwentki. W gronie studentów kończących naukę na Wydziale

znalazła się również Klaudia Kubiak, maturzystka z 2011 roku. Niewątpliwie powodem do dumy jest to, że mury ZSTiO opuszczają tak wspaniali ludzie. Przypomnijmy, że dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – także absolwent wrzesińskiego technikum weterynaryjnego. W uroczystościach uczestniczyła delegacja ZSTIO: dyrektor Damian Hoffmann oraz lek. wet. Małgorzata Gołębiowska. ZSTiO

Moment odznaczenia

Wiosna pełna ekonomii

Wiosenne miesiące obfitowały w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w wiele przedsięwzięć związanych z kierunkiem ekonomicznym.

Karolina Pankros, Wiktoria Walkowiak, Katarzyna Bosacka i Lidia Bednarek znalazły się w najlepszej piętnastce turnieju talentów: „Akademia Księgowego” pod opieką Anny Chęcińskiej. Te same dziewczyny zakwalifikowały się do okręgu w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie pod opieką Agnieszki Pol. Ich młodsze koleżanki Agata Majchrzak, Klaudia Mikołajczak (klasa III TEK) oraz Monika Cieślak (klasa II TEK) zajęły drugie miejsce w Wielkopolsce w Olimpiadzie ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” pod opieką Małgorzaty Głowackiej. Monika Cieślak, Aleksandra Cieślak (klasa II TEK) i Ewelina Szewczyk (III TEK) zakwalifikowały się do okręgowego etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok B pod opieką Agnieszki Pol, która przygotowuje jeszcze tej

fot. arch. ZSP

Do Poznania przyjechała młodzież z niemal wszystkich wielkopolskich powiatów – łącznie 81 uczniów. Jako że w 2018 roku przypadają ważne rocznice – stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i wybuchu Powstania Wielkopolskiego – debata na sali plenarnej oraz dyskusje w komisjach koncentrowały się wokół historii, patriotyzmu i upamiętnienia najważniejszych regionalnych wydarzeń oraz postaci. Z drugiej strony projekt pod hasłem „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.” pozwolił też uczniom przypomnieć sobie zasady funkcjonowania sejmiku, poznać reguły demokratycznej debaty, umożliwił wreszcie wzięcie udziału w merytorycznych obradach czterech specjalnych komisji. Sesja sejmiku młodzieży została przeprowadzona na wzór prac, jakie mają miejsce podczas obrad dorosłych. Radni brali udział w głosowaniach, wybrali spośród swojego grona sekretarzy i przewodniczących komisji, a przede wszystkim wyłonili prezydium sejmiku. Uczestnicy obrad zapoznali się z zasadami działalności poszczególnych organów samorządu województwa. Sesję zakończyło podjęcie przez młodych radnych specjalnej, okolicznościowej uchwały. (red.) na podstawie materiałów z UMWW

Zwycięzcy konkursów pod Bramą Brandenburską

fot. arch. ZSTiO

Dyrektor partnerskiej szkoły Volker Herholt

lat zrealizowano szereg projektów, z których wspomnienia uwiecznione zostały na pamiątkowym tablo wręczonym Volkerowi Herholtowi. – Od początku naszej wymiany przyjmujecie nas z niesłychaną gościnnością, bez uprzedzeń, otwarcie w waszych domach, szkole i mieście – powiedział dyrektor Geschwister-Scholl-Gymnasium. – Jest dla was szczerą potrzebą przybliżać nam swoją ojczyznę i kulturę oraz pozwalać powstawać kontaktom, z których mogą rozwijać się przyjaźnie. Potwierdzają to uczestnicy dotychczasowych wizyt – dodał Volker Herholt, który przekazał w prezencie m.in. najnowszą biografię jednego z patronów szkoły Hansa Scholla z przeznaczeniem do szkolnej biblioteki, a także odczytał list od burmistrza Garbsen Christiana Grahla. Głos zabrał również starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: – Zbliża się 30 lat od przemian, które postawiły nas w zupełnie innym miejscu w Europie. Tych 15 lat, to połowa tego czasu, bardzo intensywnego jeżeli chodzi o następujące zmiany – powiedział. – Tak naprawdę tym, co zmienia wzajemne relacje, co zmienia naszą rzeczywistość, są takie przedsięwzięcia jak to, którego dzisiaj jesteśmy świadkami – zaznaczył. Zarówno on, jak i inni goście gratulowali jubileuszu, życząc powodzenia na kolejne lata współpracy. W trakcie uroczystości umowa o partnerstwie została odnowiona, obie szkoły otrzymały też jubileuszowe tablice od organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zanim pokrojono rocznicowy tort, uczestnikom tegorocznej wymiany oraz ich nauczycielom wręczono podziękowania za zaangażowanie w owocne partnerstwo szkół. Na zakończenie uczniowie ZSTiO zaprezentowali bogaty program artystyczny w trzech językach. Klara Skrzypczyk

Była to dla nich nagroda za uzyskanie najlepszych wyników w konkursach z języka niemieckiego, które już po raz dziewiąty zorganizowało Starostwo Powiatowe we Wrześni w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”. Zwiedzanie rozpoczęło się od zachodniej strony miasta, od Kościoła Pamięci - Gedächtniskirche. Kolejnym punktem na mapie wyprawy był Reichstag oraz Brama Brandenburska, główne symbole Niemiec. Jednak największe wrażenie na uczestnikach wyprawy zrobił Pomnik Pamięci Pomordowanych Żydów Europy. Potężny monument składający się betonowych bloków zajmuje teren między ulicami: Ebertstraße, Behrenstraße, Gertrud-Kolmar-Straße i Hannah-Arendt-Straße. Następnie udano się

fot. WEiKF

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy obu placówek: Damian Hoffmann oraz Volker Herholt, a także liczni goście, w tym starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Stefan Tomczak. Nie brakowało uczniów uczestniczących w wymianie, a także ich nauczycieli. 15 lat od nawiązania współpracy między szkołami minęło w zasadzie w zeszłym roku – oficjalną umowę podpisano 28 września 2002 roku. – W ciągu tego czasu w wymianie wzięło udział ponad 400 uczniów obu szkół – powiedział dyrektor Damian Hoffmann, podkreślając przy tym, jak ważne jest rozmawianie o historii i rozbudzanie zainteresowania kulturą i obyczajami Polski i Niemiec. – Będziemy nadal starali się tworzyć płaszczyznę rozmów o dobrej przyszłości, o zwalczaniu przesądów i krzywdzących stereotypów – mówił dyrektor ZSTiO. W ciągu ostatnich 15

Grupa kilkunastu uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, pod opieką nauczycielek: Karoliny Stachury oraz Agnieszki Swancar, 6 kwietnia udała się na wycieczkę do Berlina.

Uczennice ZSP potwierdziły doskonałą znajomość księgowości

wiosny uczniów do konkursu WES-UP „Zostań ekonomistą”. Na V miejscu w Wielkopolsce w Olimpiadzie Statystycznej znalazł się Patryk Śliwiński z klasy II TEK pod opieką Małgorzaty Głowackiej i Pauliny Adamczyk.

Jak widać wiosna w tym roku okazała się dla uczniów technikum ekonomicznego bardzo pracowita. Oby tak dalej! Małgorzata Głowacka


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

9

Sprawy społeczne/Kultura

11 maja 2018

Czego pragną seniorzy? Konferencja Srebrne na złote poświęcona problemom gospodarki senioralnej odbyła się 25 kwietnia w Pałczynie.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i prezes LGD Marek Przyjemski

Organizatorzy, czyli stowarzyszenie Samorządny Powiat i Lokalna Grupa Działania Z Nami Warto, zaprosili prelegentów z całej Polski, nie zapominając o przedstawicielach lokalnych instytucji i stowarzyszeń. Spotkanie zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Pałczynie. – To był nasz pomysł, by ściągnąć was do budynku, który został zmodernizowany i wyremontowany ze środków unijnych. Naszym celem jest zaktywizowanie tych obiektów. I w seniorach, w srebrnej gospodarce, widzimy szansę na ożywienie takich miejsc jak to – mówiła skarbniczka LGD Małgorzata Lisiecka. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz stwierdził, że seniorzy są

dziś ważnym elementem życia społecznego. – Działają niezwykle aktywnie w życiu publicznym i posiadają olbrzymi potencjał – dodał. Prezes LGD Marek Przyjemski zauważył, że trzeba zaktywizować mężczyzn, ponieważ seniorki są już niezwykle aktywne. Srebrna gospodarka to system gospodarczy dostosowujący ofertę produktów i usług do potrzeb seniorów. Profesor Grażyna Krzyminiewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wskazała branże srebrnej gospodarki – są to m.in. usługi medyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne, budownictwo, branża finansowa, edukacyjna czy rekreacyjna. – Seniorzy mogą

stanowić ciekawe wyzwanie dla rozwoju gospodarczego i lokalnego – mówiła. – To że społeczeństwo nam się starzeje to dobra informacja – mówił dr Rafał Iwański z Uniwersytetu Szczecińskiego – to znaczy że stworzyliśmy dobre warunki do życia. Zauważył, że Polska nie stwarza perspektyw dla starzejącego się społeczeństwa. Dla przykładu, w USA działają odrębne portale randkowe czy kluby fitness skierowane tylko dla seniorów. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Wojciech Zarzycki opowiedział o programach i kampaniach, które instytucja kieruje do osób starszych. Jednym z projektów jest akcja Życie to pasja, która ma na celu zmianę wizerunku starości i prezentuje starszych ludzi i ich hobby. – Nie powinniśmy postrzegać starości jako choroby, ale jako wyzwanie – dodał. Zwrócił też uwagę na projekty międzypokoleniowe, w których udział biorą dziadkowie i wnukowie. Dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opowiedziała o hortiterapii, czyli ogrodolecznictwie. Jest to metoda terapii polegająca na pracy w ogrodzie. Kontakt z naturą i praca fizyczna wpływają nie tylko na kondycję, ale i sferę psychiczną seniorów. Konferencję zakończyły prelegentki z Wrześni. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni Anna Prusak opowiedziała o srebrnej gospodarce

na terenie LGD Z Nami Warto i o realizowanych przez OPS projektach dla seniorów z niższymi dochodami.

Za 20 lat w Polsce liczba osób po 75. roku życia przekroczy 4 mln. Co czwarty Polak będzie wtedy powyżej 65. roku życia, natomiast liczba osób w średnim wieku skurczy się o 1/3. Z kolei prezes Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Danuta Torzewska przedstawiła Głos Seniorów, czyli opowiedziała o prężnej działalności organizacji pozarządowych, w szeregach których w większości działają osoby starsze. Powiedziała, że głów-

nym motorem do działania seniorów jest hebrajskie słowo „timszel”, czyli „możesz”. Udowadniają to słuchacze istniejącego od 11 lat WUTW-u. W bieżącym roku akademickim studiuje 308 seniorów, którzy mogą rozszerzać zainteresowania w wielu sekcjach m.in. ruchowo-rekreacyjnej, regionalnej, artystyczno-plastycznej, rowerowej, fotograficznej czy informatycznej. – Jakie są potrzeby studentów-seniorów? Z pewnością pragnienie bycia wśród ludzi, ciekawość świata, głód wiedzy i rozszerzania swoich horyzontów, wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, jednodniowe i kilkudniowe wycieczki, nauka języków obcych – podsumowała. Miłym akcentem konferencji był występ Muzykujących Skrzatów pod opieką Kazimiery Dłucik. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Uczestnicy wydarzenia

Teatralne święto po raz piętnasty Jubileuszowa edycja Święta Teatru na Prowincji rozpoczęła się 8 maja w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich. Organizatorami wydarzenia są Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku i Fundacja Dzieci Wrzesińskich. – Zorganizować jedną imprezę to nie sztuka, natomiast organizować coś cyklicznie, przez piętnaście lat to nie jest prosta sprawa, bo trzeba zaskakiwać pomysłami – mówiła na powitanie dyrektor SSP w Nowym Folwarku i główna organizatorka imprezy Sławomira Czarnecka, dziękując przy okazji sponsorom za wsparcie, dzięki któremu impreza organizowana jest od lat na wysokim poziomie. – Jest coś w naszym świecie, czego nie da się

przeliczyć na pieniądze. To jest serce, pasja tworzenia, pasja pracy z dziećmi, pasja dzielenia się doświadczeniem. To jest bardzo, bardzo wiele. Przez cztery dni scenami w Nowym Folwarku, Psarach Polskich i Wrześni włada sztuka pod różnymi postaciami. Na przedsięwzięcie składają się prezentacje konkursowe: przegląd teatralny i konkurs recytatorski, a także imprezy towarzyszące, czyli warsztaty teatralne, recytatorskie, wokalne i in-

strumentalne, koncerty, pokaz talentów czy konferencja naukowa. Choć podczas Święta Teatru prezentują się dzieci i młodzież, to tradycją stały się gościnne występy dorosłych – samorządowców, nauczycieli czy działaczy społecznych. W tym roku chór w składzie: Sławomira Czarnecka, wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, zastępca burmistrza Wrześni Karol Nowak, instruktorka teatralna Elżbieta Górczyńska, prezes Fundacji Dzieci Wrze-

sińskich Lilla Pylak, ksiądz Czesław Kroll i inni zaśpiewał miks polskich przebojów z lat 60-tych i 70-tych. Po ich występie rozpoczęły się trwające trzy dni prezentacje konkursowe. Galę finałową i ogłoszenie wyników zaplanowano na piątek 11 maja, na godzinę 18 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Zadanie jest współfinansowane przez powiat wrzesiński i samorząd województwa wielkopolskiego. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Młody aktor

Przedstawienie zakończyło się happy endem

Myszki ruszyły na pomoc Kopciuszkowi


Sprawy społeczne

Wyjazd do Lourdes Z okazji przypadającej w tym roku 160. rocznicy Objawień Maryjnych w Lourdes parafia pw. św. Jakuba Ap. w Miłosławiu organizuje w dniach od 29 sierpnia do 7 września 2018 r. pielgrzymkę lotniczą do południowej Francji połączoną ze zwiedzaniem fragmentu Alp francuskich, Lazurowego Wybrzeża oraz Prowansji. W programie 10-dniowej podróży zaplanowano między innymi: całodzienne pobyty w Sanktuariach Maryjnych w Lourdes i La Salette, modlitwę w sanktuarium św. Jana Marii Vianneya w Ars, pobyt w prowansalskim mieście Antibe i jego okolicy, w nadmorskim kurorcie Biarritz, przejazd Lazurowym Wybrzeżem i wypoczynek nad brzegiem morza w Cannes, Monaco i Monte Carlo, ponadto zwiedzanie najpiękniejszych zabytkowych miast południa, wśród których trzeba wspomnieć: Lyon, Carcassonne i Awinion. Więcej informacji w Biurze Parafialnym (tel. 61 438 31 66). Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu

11 maja 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Ważny dzień dla orzechowskich strażaków 4 maja odbyła się uroczystość 85-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie.

fot. OSP Orzechowo

10

Uroczysty przemarsz pod Dom Strażaka

Uroczystości rozpoczęły się mszą w miejscowym kościele. Następnie zgromadzeni goście przemaszerowali pod Dom Strażaka, gdzie odbywała się dalsza część jubileuszu. Zarząd OSP cieszył się z licznego przybycia strażaków i sympatyków jednostki, wśród których byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych. Łącznie

zebrało się ponad 140 osób. Zenon Szczepaniak został wyróżniony za 75 lat działalności w straży, a Kazimierz Paterek, Bernard Kruk, Kazimierz Kubiak otrzymali honorowe członkostwo OSP Orzechowo. Przyznano takie wyróżnienia za zasługi i aktywne uczestnictwo w jednostce. Sołectwo odznaczyło 16 strażaków za

działania operacyjne po wichurze 11 sierpnia, zaś wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek wręczył okolicznościowy dzwonek. – Na pewno znajdziemy dla niego zastosowanie podczas posiedzeń zarządu czy walnych zgromadzeń – zapewnił prezes zarządu Andrzej Smentek. Szymon Rewers

Wyróżnienie

dla druhny

Wyjątkowy spektakl Ważna informacja dla stowarzyszeń Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Wrzesińskiego przed 20 maja 2016 r. obowiązane są dokonać ponownego wpisu w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj. do 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły obowiązku, z mocy prawa zostaną rozwiązane. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, p. 109, tel. 61 640 44 64.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl.

Wrzesińskie Amazonki zapraszają osoby zdrowe oraz chore onkologicznie i ich bliskich do obejrzenia monodramu. W Polsce trwa kampania edukacyjna pod hasłem „Jest jak Jest. Mam wybór” skierowana do kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi. Jej celem jest uświadomienie jak najszerszej rzeszy pacjentek, że mają możliwość wyboru metod leczenia. Pierwsza część hasła kampanii „Jest jak Jest” ma podkreślać, jak ważna jest świadomość, że zaawansowany rak, to nie koniec, ale etap w życiu, które trwa dalej. Życie z zaawansowanym nowotworem jest codziennością dla tysięcy kobiet w Polsce, w związku z tym Amazonki chcą uczyć Polki, jak mówić o chorobie, która nie powinna być tematem tabu, oraz jak rozmawiać z najbliższymi na najtrudniejsze tematy związane z leczeniem. Zapraszamy do skorzystania z niepowtarzalnej okazji włączenia się w tę niecodzienną inicjatywę. Po spektaklu przewidziano panel dyskusyjny oraz poczęstunek. Zadanie publiczne jest współfinansowane przez powiat wrzesiński. Wrzesińskie Stowarzyszenie AMAZONKI

fot. OSP Miłosław

Joanna Olek – druhna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu zdobyła tytuł Wielkopolskiego Strażaka Roku 2017. Wyróżnienie odebrała 5 maja w Koninie z rąk wiceprezesów Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Grzegorza Marszałka i Eugeniusza Grzeszczaka. W ubiegłym roku ten tytuł trafił do Anny Woźniak z OSP Białe Piątkowo. (red.)

Joanna Olek


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

11 maja 2018

Poradnik pacjenta

Zmęczenie czenia jako objawu chorobowego świadczy fakt, że spotykamy go praktycznie we wszystkich rozdziałach podręczników medycznych. Nie sposób wymienić wszystkich chorób związanych z tym objawem. Warto natomiast wiedzieć, kiedy nie wolno go bagatelizować, bowiem wiele chorób rozwija się w sposób podstępny, przez wiele miesięcy nie dając innych sygnałów alarmowych. Do lekarza należy udać się wówczas, gdy uczucie zmęczenia trwa długo, powiedzmy: kilka tygodni i przybiera na sile. Istotne znaczenie mają

11

Rzecznik konsumenta radzi

Zakup samochodu na kredyt

Jeżeli planujemy nabyć samochód na kredyt, przede wszystkim należy przeanalizować swoje możliwości finansowe i propozycje banków lub innych instytucji.

Zmęczenie jest objawem chorobowym często zgłaszanym podczas wizyt lekarskich.

Jest to objaw ogólny, mało charakterystyczny, który rozpatrywany pojedynczo nie ma dużej wartości diagnostycznej. Dopiero w połączeniu ze szczegółowymi wywiadami lekarskimi i badaniem przedmiotowym może mieć znaczenie. Nie zawsze poczucie zmęczenia musi oznaczać chorobę. Może być po prostu objawem przepracowania lub niewyspania. W dzisiejszych czasach, przy obecnym tempie życia trudno znaleźć osobę aktywną zawodowo, która nie jest zmęczona. O małym stopniu swoistości zmę-

Sprawy społeczne

inne objawy towarzyszące takie jak duszność, chudnięcie, stany podgorączkowe, dolegliwości bólowe – w połączeniu z uczuciem zmęczenia wymagają dalszej diagnostyki.

lek. Sebastian Nowicki wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

Piękny jubileusz 8 maja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie koła emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pięcioro z emerytowanych pedagogów obchodzi w tym roku okrągły jubileusz, kończy 80 lat. – Byście w dobrym zdrowiu dożyli bardzo późnej starości i niech na waszych ustach zawsze uśmiech gości – takie życzenia składali im emerytowani nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do powinszowań dołączyli się także wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek i naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak. (SzR) Życzenia od wicestarosty wrzesińskiego

Przygotowania warto rozpocząć od wizyty w bankach lub u doradcy finansowego. Instytucje finansowe ocenią naszą zdolność kredytową na podstawie dochodów i comiesięcznych wydatków (utrzymanie siebie i rodziny). Bank z pewnością chętniej da nam kredyt, jeśli mamy stałą umowę o pracę. Jednym z prostszych sposobów jest zaciągnięcie kredytu odnawialnego w banku, w którym mamy już konto. Jeżeli nasz nie ma korzystnej oferty, należy przeanalizować propozycje innych banków. Zdarza się, że pożyczkę oferuje także sprzedawca samochodu. Zawsze warto przejrzeć kilka ofert – głównie pod względem kosztów obsługi kredytu, w tym jego oprocentowania. Elżbieta Staszak-Małecka Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16.

Chcę poświęcić się rodzinie Rozmowa z Mirosławem Remienicą, długoletnim pracownikiem Starostwa Powiatowego we Wrześni, który właśnie przeszedł na emeryturę.

Kiedy rozpoczął pan pracę w Starostwie? W 2001 roku na zasadzie umowy-zlecenia, natomiast w styczniu 2002 roku zostałem zatrudniony na ¾ etatu na stanowisku podinspektora. Starostwo w tym czasie poszukiwało budowlańca, więc złożyłem dokumenty i zostałem zatrudniony. Pierwszym wydziałem, w którym pracowałem był Wydział Gospodarczy, a pierwszym moim zadaniem było sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeniesienia Wydziału Komunikacji z budynku przy ulicy Chopina do budynku (sali operacyjnej) byłej lecznicy przy ulicy Kaliskiej 1. Na początku mojej pracy nie miałem swojego komputera, nie miałem nawet biurka, tylko przystawkę – zacząłem wtedy ręcznie rysować i ręcznie kosztorysować pierwszy projekt i kosztorys. Narobiłem się przy tym dość mocno, bo chciałem z mojej pracy wywiązać się jak najlepiej. Gdy miałem wszystko zrobione, podjęto decyzję, że lepiej będzie, jak wyremontuje się istniejący Wydział – i tak też się stało. Zapewne w ciągu tych lat zmieniały się wydziały i ich nazwy oraz zakres obowiązków – jak wyglądała pana droga? Miałem szczęście, bo praktycznie przez tych 18 lat działałem w jednej komórce organizacyjnej. Rozpocząłem pracę w Wydziale Gospodarczym, gdzie oprócz spraw czysto budowlanych kierowałem grupą remontowo-budowlaną, która zajmowała się drobnymi i większymi remontami w obiektach Starostwa i jednostkach

podległych. W międzyczasie wydział ten przekształcono w Wydział Gospodarki Nieruchomościami, gdzie do moich obowiązków doszły sprawy założenia i prowadzenia książek obiektów budowlanych i dokonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich dla wszystkich budynków Starostwa i jednostek podległych. Takich książek prowadziłem około 30. Moim zadaniem było też przygotowywanie dokumentacji przetargowych, projektów budowlanych, przedmiarów, kosztorysów na remonty budynków i nadzorowanie tych robót. W kolejnych latach wydział przekształcono w Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu – zadania te same, lecz ilości coraz większe. Kończę swoją pracę w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. Jakie na pan plany na emeryturę? Po 45 latach pracy myślę, że w pierwszej kolejności należy przyhamować i odpocząć od nawału pracy i stresów. Dać sobie luz, jak to mówią młodzi. Mam jeszcze dla kogo żyć, mam trójkę wspaniałych wnucząt (dwóch wnuków i jedną wnuczkę) i chciałbym, żeby zapamiętali dziadka nie tylko jako pracoholika, ale też jako przyjaciela i kumpla do zabawy. Mieszkam na wsi, mam ogród, więc mam gdzie się relaksować i odpoczywać. Co do mojej aktywności zawodowej, to nie zamierzam całkowicie się z niej wycofać. Mam kilka propozycji współpracy, ale na razie chcę wyluzować i poświęcić więcej czasu najbliższej rodzinie. Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


12

Historia

11 maja 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Powiat wrzesiński w powstaniu wielkopolskim Zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Wrześni sesja popularnonaukowa obfitowała w ciekawe prelekcje i zgromadziła sporą grupę zainteresowanych. – Ten rok jest bardzo bogaty w wydarzenia mające uczcić powstańców wielkopolskich. Z tej racji przy staroście wrzesińskim powstał komitet obchodów 100-lecia powstania wielkopolskiego – zaczął dyrektor Muzeum Regionalnego Sebastian Mazurkiewicz, zanim poprosił o otwarcie sesji starostę Dionizego Jaśniewicza, który podkreślił znaczenie powstania. – Wydawało się oczywiste, że Wielkopolska nie może być gdziekolwiek indziej, niż w odrodzonej Polsce – powiedział włodarz powiatu.

Potomek powstańca Stanisław Dębicki

W programie sesji, która odbyła się 20 kwietnia w auli wrzesińskiego Liceum Ogólnokształcącego, znalazły się cztery prelekcje. Autorem pierwszej był regionalista i członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego we Wrześni Michał Pawełczyk, który wprowadził w temat powstania oraz wyjaśnił Jak niemieccy żołnierze – za niemieckie pieniądze – Wrześnię od Niemców wyzwolili (szeroką wypowiedź Michała Pawełczyka publikujemy obok). Kolejną prelegentką była dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej Kamila Czechowska. Następnie wysłuchano informacji o projekcie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, który przedstawił jego prezes Wojciech Jędraszewski. Na koniec referat wygłosił Sebastian Mazurkiewicz. Nie zabrakło czasu na oddanie głosu publiczności, wśród której znaleźli się także potomkowie powstańców. Ich relacje oraz podtrzymywanie pamięci o powstaniu właśnie poprzez takie spotkania, są nie tylko cenne, ale również niezwykle ciekawe. Klara Skrzypczyk

Na konferencję zaprosił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

Powstanie Wielkopolskie – duma ze zwycięstwa

W tym roku obchodzimy nie tylko stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także setną rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W związku z tą rocznicą w Wielkopolsce przez cały rok odbywa się szereg wydarzeń upamiętniających tę rocznicę. W maju zaplanowano dwie imprezy, których partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Powstańcze tulipany, 10-13 maja – VI edycja Poznańskich Dywanów Kwiatowych, Poznań, park im. Adama Mickiewicza. Układanie kwiatowego dywanu odbywa się w Poznaniu co roku, ale tym razem utworzy on wzór biało-czerwonej kokardy narodowej. Złożony z setek tysięcy główek tulipanów zajmie powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w roku 100. rocznicy współorganizuje VI edycję Poznańskich Dywanów Kwiatowych wraz ze stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Powstańcze samoloty, 19-20 maja, Poznań Air Show, lotnisko Ławica w Poznaniu. To wielkie święto lotnictwa, które organizują Międzynarodowe Targi Poznańskie. Imprezy tego typu zawsze gromadzą kilkadziesiąt tysięcy widzów pokazów akrobatycznych czy prezentacji naziemnych samolotów z całego świata. Każdego dnia odbędą się trzygodzinne pokazy poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu. Oprócz widowiskowych lotów, usłyszymy sporo o historii i polskim lotnictwie, którego początki sięgają właśnie Powstania Wielkopolskiego. Warto wiedzieć, że powstańcy zdobyli około 300 samolotów różnych typów i był to największy łup wojenny Wojska Polskiego. UMWW

Zabierając pierwszy głos, w swoim wystąpieniu pragnąłem rozwiać pewien stereotypowy pogląd na Powstanie Wielkopolskie, polegający – ujmując skrótowo – na zasadzie: bohaterscy powstańcy pokonali potężnego wroga. Tymczasem sytuacja była w rzeczywistości historycznej bardziej złożona, a jej zrozumienie pozwala właściwie ocenić wkład naszych przodków w rewolucję zwaną Powstaniem Wielkopolskim. Bowiem sama chęć wyzwolenia się spod zaborów, nawet okupiona niezwykłym poświęceniem i daniną życia, jak zresztą wykazały poprzednie powstania z lat 1830, 1848 lub 1863, nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu. Musiały istnieć dodatkowe czynniki sprzyjające zwycięstwu. W zwycięskim powstaniu 1806 r. było to działanie Napoleona i jego zwycięstwo nad Austrią i Prusami. Okoliczności sprzyjające powstańcom 1918 r. starałem się przedstawić podczas spotkania w auli Liceum Ogólnokształcącego. Chociaż nie można negować bohaterstwa uczestników powstania i ich niezwykłego wysiłku, czego wyrazem może być liczba dwóch tysięcy poległych w Powstaniu Wlkp., to jednak należy wskazać na zaistniałe szczęśliwe okoliczności, które wykorzystano. Bez ich zaistnienia, trud powstańców byłby daremny. Można postawić pytanie: jak to możliwe, aby taka mała prowincja jak Wielkopolska, mogła pokonać imperium niemieckie? Co więcej, odnieść sukces? Należy pamiętać o jednym: Niemcy nie przegrali wojny w potocznym rozumieniu. Tak oni sami uważali, gdyż żadne wojsko nie wkroczyło na teren Rzeszy Niemieckiej. Tu nie toczyły się żadne działania wojenne. Późniejsze warunki układu pokojowego nie podobały się społeczeństwu niemieckiemu, które uważało się za silne i mogące jeszcze próbować dalszych walk. Stąd, nawiasem mówiąc, tak przychylny klimat dla rewizjonistów i sukces Adolfa Hitlera. Kapitulacja dotyczyła frontu zachodniego, wschodni wskutek rozejmu z bolszewicką Rosją był stabilny. My, Wielkopolanie, nadal należeliśmy do Rzeszy Niemieckiej, byliśmy Niemcami, gdyż o ziemiach wcielonych w czasach zaborów podczas rozejmu zapomniano. Już pod zaborami panowało wśród ludu przekonanie, że tylko wojna między zaborcami da szansę na wyzwolenie. Przekonanie to wzrosło po włączeniu się do wojny Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim po orędziu Wilsona, gdzie tak ważny był dla nas 13. punkt, stanowiący o utworzeniu na terenach zamieszkanych w większości przez ludność polską niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. Do ciągu szczęśliwych zdarzeń należy również wybuch rewolucji w Berlinie. W połowie stycznia 1919 roku doszło w Niemczech do próby przewrotu podobnego do rewolucji październikowej. Komuniści niemieccy (Róża Luxemburg i Karol Liebknecht) próbowali opanować Berlin. Te wysiłki rewolucyjne utopiono we krwi, ale w Niemczech nadal wrzało. Komuniści niemieccy byli zbyt słabi, by samodzielnie opanować kraj, ale wsparci przez Armię Czerwoną z pewnością by tego dokonali. Jednak rewolucjoniści, co prawda chcieli większych praw dla Pola-

Regionalista Michał Pawełczyk

ków, ale nie myśleli o oderwaniu Wielkopolski od Niemiec. Nasuwa się pewna analogia do sytuacji w zaborze rosyjskim. Rząd rewolucyjny w Rosji w 1917 r. natychmiast unieważnił wszelkie akty rozbioru państwa polskiego. Jak wykazała praktyka i następnie wojna bolszewicka, chodziło o model, który zresztą zastosowano po II wojnie, a więc Państwa Polskiego przyporządkowanego światowej rewolucji. Ówczesny socjalistyczny rząd Rzeszy Niemieckiej i państwa pruskiego nie podjęły żadnych kroków w celu stworzenia pewnej odrębności dla Wielkopolski. Przeciwnie, dekretując utworzenie oddziałów „Heimatschutz Ost” (ochrona kraju) parły do utrzymania dotychczasowego stanu posiadania. W społeczeństwie jednak panowało głębokie przekonanie o własnej potędze oraz o tym, że rozejm, a później układ pokojowy, był krzywdzący. Dla wrzesińskich konspiratorów najbardziej interesujące było podjęcie decyzji przez niemiecki rząd o utworzeniu wewnętrznych sił zbrojnych dla ochrony granic i porządku, czyli o powołaniu Heimatschutzu (ochrona kraju), przemianowanego na Grenzschutz (ochronę granic) oraz oddziałów zwanych Wach- und Sicherheitsdienst czy Służby Straży i Bezpieczeństwa. Właśnie wykorzystanie tej niebywałej okazji przez konspiratorów poprzez stworzenie polskiej wersji tych oddziałów pozwoliło na gładkie i bezkrwawe opanowanie koszar, a i osiągnięcie dalszych późniejszych sukcesów powstańców. Pamięć o powstaniu jest niepełna, gdy się nie zachowa pamięci o jej uczestnikach. Mamy w regionie dwie wybitne postacie powstania: dowódcę frontu północnego, generała Kazimierza Grudzielskiego i nadleśniczego, porucznika Władysława Wiewiórowskiego. Szerokie omówienie postaci niezwykle dla Ziemi Wrzesińskiej zasłużonego powstańca Władysława Wiewiórowskiego przedstawiła dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna – Kamila Czechowska. Nie dość, że przedstawiony życiorys tego bojownika był niezwykle obfity, to zawierał ponadto nowe, interesujące fakty z życia tego nadleśniczego miłosławskich lasów. Interesujący był mało znany fakt, że przebywający w szpitalu i pozbawiony jakiejkolwiek opieki Władysław Wiewiórowski

nie mógł widzieć się ze swą matką. Otóż rodzina Wiewiórowskich mieszkała w Teresinie, miejscowości leżącej za Notecią, będącą linią frontową, czyli na terenach opanowanych przez Niemców. Wydawałoby się, że nic trudnego spotkać się z chorym w Bydgoszczy, również leżącej po tamtej stronie frontu. Niemcy jednak stawiali liczne przeszkody. Dopiero przed śmiercią dopuszczono matkę do widzenia z synem. W rozmowie z matką Władysław skarżył się, że został pozbawiony jakiejkolwiek opieki medycznej, a więc pozostawiony na pewną śmierć. Ciekawe informacje przekazał również prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” – Wojciech Jędraszewski. Dzisiaj, patrząc na dokonania tej grupy ludzi, można tylko dziękować za poniesiony trud. Powód jest prosty, teraz o wielkiej grupie powstańców możemy się dowiedzieć za pomocą Internetu. To WTG „Gniazdo” zbudowało witrynę internetową, na której możemy odnaleźć notki o tych powstańcach, którzy zostali odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Wystarczy wejść na stronę powstancy-wielkopolscy.pl i wpisać nazwisko. Powstał zbiór zawiera nazwiska 22 tysięcy powstańców. Na tym nie zakończono działalności. Budowana jest baza szerokiego grona uczestników Powstania Wlkp., która może osiągnąć nawet liczbę 80. tysięcy. Końcowym akcentem było wnikliwe omówienie przez dyrektora wrzesińskiego Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich Sebastiana Mazurkiewicza śladów pamięci o uczestnikach tamtych wydarzeń. Mimo upływu czasu możemy być dumni z różnych form kultywowania pamięci o Powstaniu Wlkp. i jego uczestnikach. Oprócz licznych wydawnictw książkowych, organizowania uroczystości rocznicowych, Muzeum angażowało się w wystawy tematyczne, a wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wlkp. zaangażowane jest w znakowanie grobów powstańczych. Otacza również opieką miejsca pamięci. W końcu należy złożyć serdeczne podziękowania organizatorowi, czyli Starostwu Powiatowemu za zorganizowanie w sposób perfekcyjny spotkania, a Liceum Ogólnokształcącemu za udostępnienie auli, z którą wiążę wiele wspomnień. Michał Pawełczyk


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Dzień Zwycięstwa

8 maja obchodziliśmy 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystość patriotyczną z tej okazji zorganizowało Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy Września.

Pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty we Wrześni zgromadzili się kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, służb mundurowych, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy miasta i powiatu. – W 2015 roku dzień 8 maja został ustanowiony przez Sejm jako Dzień Zwycięstwa, jako dzień upamiętniający zakończenie okrutnej wojny, która dla naszego narodu była najbardziej tragicznym momentem w dziejach. W jej trakcie totalitarni najeźdźcy zarówno hitlerowscy, jak i sowieccy usiłowali zniszczyć nasz byt państwowy – mówił prowadzący wydarzenie dyrektor Muzeum Regionalnego Sebastian Mazurkiewicz. – Mężnie broniliśmy ojczyzny jesienią 1939 roku, w czym zasługi mają także żołnierze wrzesińskiego 68. Pułku Piechoty oraz inni mundurowi i cywilni mieszkańcy ziemi wrzesińskiej – dodał. Sebastian Mazurkiewicz podkreślił, że powodem uroczystości jest nie tylko świętowanie zakończenia wojny, ale także oddanie hołdu walczącym za nasz kraj.

Kwiaty składa delegacja powiatu

Po tym jak uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni zaprezentowali program artystyczny, delegacje przy akompaniamencie werbli złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Samorząd powiatowy reprezentowali

przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Kaźmierczak oraz wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek. Na zakończenie tradycyjnie wykonano wspólną pamiątkową fotografię wszystkich uczestników uroczystości. (red.)

13

Historia

11 maja 2018

Flagowa akcja Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrześni rozdali interesantom kilkaset flag państwowych. Akcja pod hasłem „Wywieśmy flagi” odbyła się 26 kwietnia – obdarowani flagą klienci starostwa byli dzięki temu przygotowani na przypadające z początkiem maja ważne święta narodowe, w tym Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 2 maja. Stoiska, na których można było otrzymać biało-czerInteresantów ucieszył patriotyczny prezent woną, ustawiono przy głównym wejściu do urzędu oraz w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu. Niektórzy otrzymali flagę z rąk starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, który osobiście zachęcał, by ją wywiesić na swojej posesji. Interesanci, którzy w dniu akcji „Wywieśmy flagi” załatwiali sprawę w starostwie, byli bardzo miło zaskoczeni patriotycznym prezentem i zapewniali, że na pewno zrobią z niego dobry użytek. Wielu zresztą przyznało, że regularnie zdobi swój dom czy balkon biało-czerwoną przy okazji świąt narodowych. Gołym okiem widać to też na terenie naszego powiatu – coraz chętniej eksponujemy flagę państwową, nie wstydząc się swojej tożsamości narodowej. (red.)

Uczcili pamięć bohaterów Na przełomie kwietnia i maja w trzech gminach powiatu wrzesińskiego obchodziliśmy ważne historyczne jubileusze – 170. rocznicę Bitwy Miłosławskiej i Bitwy pod Sokołowem, które odbyły się w ramach kampanii Wiosny Ludów oraz 155. rocznicę Bitwy pod Pyzdrami. Miłosław Główne obchody rocznicowe, nad którymi patronat honorowy przyjął prezydent RP Andrzej Duda zorganizowano 28 kwietnia, ale Miłosław przygotowywał się do tego wydarzenia już od zeszłego roku. Powstały jesienią 2017 Społeczny Komitet 170. Rocznicy Bitwy Miłosławskiej zaplanował wielką historyczną uroczystość, której głównym elementem była rekonstrukcja walki. Od marca w Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu odbywały się lekcje i prelekcje historyczne; zorganizowano także szereg konkursów i przedsięwzięć dla uczniów. Dwóch miłosławian Igor Sokołowski i Piotr Kosicki postanowiło rocznicę uczcić w nietypowy sposób – za pomocą hip-hopowej piosenki. Warstwa tekstowa utworu w dynamiczny i przystępny sposób relacjonuje to, co wydarzyło się w 1848 roku w Miłosławiu, przez co jest świetną lekcją historii dla młodych miłosławian. Obchody rozpoczęła msza, po której uczestnicy przeszli pod pomnik Wiosny Ludów. Tam odbyła się część

Obchodom w Miłosławiu i Pyzdrach towarzyszyły rekonstrukcje historyczne

Do Miłosławia przyjechał m.in. marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

oficjalna i wystąpienia zaproszonych gości. Następnie w parku miłosławskim odbyła się rekonstrukcja bitwy w wykonaniu studia Huzar. W inscenizacji udział wzięło 40 rekonstruktorów oraz konie. Dynamikę bitwy wsparły wystrzały armatnie. Podczas pikniku odbył się pokaz lokalnych twórców i artystów oraz konkurs na przebranie historyczne. Pamięć o tej bitwie jest tym bardziej ważna, że była to walka zwycięska. Bitwę miłosławską na swym obrazie

fot. arch. Muzeum Regionalne Uroczystości w Sokołowie

uwiecznił Juliusz Kossak, a tablica ze słowami: „Miłosław 1848” widnieje na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Imprezę zorganizowała gmina Miłosław i Stowarzyszenie Miłosław Biega. Zadanie zostało dofinansowane przez samorząd województwa wielkopolskiego i powiat wrzesiński; wsparcia udzieliła także Lokalna Grupa Działania Z Nami Warto. Sokołowo 2 maja obchodziliśmy 170. rocznicę bitwy pod Sokołowem. – Po zwycięskiej bitwie pod Miłosławiem 30 kwietnia wojska powstańcze podeszły do Wrześni i wyszły na spotkanie wojskom niemieckim, które od strony Gniezna chciały zdławić to ugrupowanie powstańcze. Doszło do starcia tutaj, na przedpolach Wrześni – relacjonuje Bolesław Święciochowski, prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Po tradycyjnej mszy świętej odbył się przemarsz pod pomnik w Sokołowie. Tam złożono kwiaty i znicze; odbył się też wystrzał z armaty w wykonaniu Braci Kurkowych.

Pyzdry 155 lat temu, 29 kwietnia 1863 roku, Oddział Generała Taczanowskiego stoczył zwycięską bitwę z Rosjanami. Bitwa pod Pyzdrami wymieniana jest jako jedna z ważniejszych w całym Powstaniu Styczniowym. Właśnie 29 kwietnia w Pyzdrach odbyła się uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika na Mogile Powstańców Styczniowych, którą rozpoczęła prelekcja płk. Janusza Pilzaka z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Przybliżył on przybyłym

fot. CKSiP Odsłonięcie pyzdrskiego pomnika

sylwetkę gen. Edmunda Taczanowskiego, dowódcy powstańczego i naczelnika wojennego województwa kaliskiego w powstaniu styczniowym. Pierwszą cześć uroczystości

zakończyło podpisanie umowy pomiędzy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie a Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej, dotyczącej współpracy przy organizacji ekspozycji poświęconej dziejom broni czarnoprochowej w Polsce na terenie muzeum w Pyzdrach. Drugą część obchodów rozpoczęła msza na cmentarzu parafialnym. Poczty sztandarowe, gromady harcerskie, a przede wszystkim żołnierze 5 Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa nadały jej bardzo podniosły charakter. – Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie – mówił słowami marszałka Francji Ferdynanda Focha burmistrz Przemysław Dębski. Następnie delegacje złożyły kwiaty przy mogile, a żołnierze oddali salwę honorową. Po części oficjalnej wszyscy obecni przenieśli się na nadwarciańską łąkę, gdzie miała miejsce inscenizacja przedstawiająca zwycięską potyczkę powstańców styczniowych z oddziałami wojsk rosyjskich. Wzięły w niej udział grupy rekonstrukcyjne: Złoty Krzyż, 9 Rota Pułku Smoleńskiego oraz grupa rekonstrukcyjna z Radziejowa. Widowisko zostało współorganizowane przez Fundację im. gen. Włodzimierza Krzyżanowskiego. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Natalia Romańska


14

Gminy

11 maja 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Muzyczna majówka we Wrześni Urząd Miasta i Gminy Września zaprosił mieszkańców na Wrzesiński Weekend Muzyczny. Trzydniowe wydarzenie zgromadziło na rynku we Wrześni tłumy spragnionych dobrej zabawy, także spoza naszego powiatu. Weekend 30 kwietnia zainaugurował Michał Szpak. Po nim tego wieczoru niezwykle energetyczny koncert dała Cleo. Następnego dnia publiczność bawiła się przy hitach zespołu Big Cyc, po którym zagrał DJ Hazel. Na zakończenie Wrzesińskiego Weekendu Muzycznego padł frekwencyj-

ny rekord – płyta rynku wypełniona była po brzegi fanami Sławomira, który wykonał m.in. swój największy przebój Miłość w Zakopanem. Po nim zagrał też uczestnik popularnego telewizyjnego talent show Adam Stachowiak z zespołem, który nie pozwolił publiczności na ani chwilę znudzenia. Na zakończenie publiczność bawiła się w rytm disco-polowych hitów grupy After Party. Podczas całego Wrzesińskiego Weeken-

du Muzycznego w Parku im. Dzieci Wrzesińskich gościło Miasteczko FoodTrucków. Już po raz dziesiąty wrześnianie świetnie bawili się podczas wielkiej muzycznej majówki. Energetyczne koncerty, muzyczne gwiazdy i aktualne hity kolejny raz okazały się receptą na udaną imprezę. Dodajmy, że wstęp na wszystkie koncerty był bezpłatny. (red.)

Kasa od Tesco Dwa projekty z powiatu wrzesińskiego biorą udział w IV edycji konkursu Fundacji Tesco Decydujesz, pomagamy.

Cześć, tu Sławomir - zabrzmiało na wrzesińskim rynku

Burmistrz Pyzdr informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach oraz na www.bip.pyzdry.pl zamieszczono WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przygotował projekt „Warcabowe potyczki przy OWDiR w Kołaczkowie”. Zakłada on montaż dwóch stołów do gry w warcaby obok istniejącej już siłowni zewnętrznej oraz ławek w ogrodzie. Dzięki temu społeczność lokalna zyska nowe atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu. W konkursie startuje również Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie, które planuje zorganizować II Turniej Szachowy „Wieczny Szach” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprezy

może wpłynąć na popularność szachów wśród dzieci i młodzieży. Głosowanie trwa od 7 maja do 4 czerwca 2018 r. Każdy klient sieci Tesco w tych dniach otrzyma od kasjera podczas zakupów jeden żeton uprawniający do głosowania (w myśl zasady jeden paragon = jeden żeton). Przy kasach samoobsługowych o wydanie żetonu należy poprosić pracownika. W sklepach znajdować się będą specjalne urny do głosowania. Głosować można w sklepach w Słupcy, Trzemesznie, Witkowie i we Wrześni. (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

15

Sport

11 maja 2018

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16

dworkiem Reymonta. Bieg odbędzie się na dystansie 10 km. Opłata startowa wynosi 40 zł (płatna przelewem do 29 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc – 250 osób), natomiast w dniu zawodów 60 zł przy wolnych miejscach w limicie.

Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30

W tym roku organizatorzy przewidują dodatkowe atrakcje i nagrody. Zapisy: http://time4run. com.pl/imprez y/v-nek ielsk i-bieg-do-lata/

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

V Nekielski Bieg Do 8 lipca o 10.00 w Kołaczkowie odbędzie się XXXVII Bieg Lata zaplanowano na 1 lipca. o Złoty Kłos. Start i meta znajdować się będą tradycyjnie przed

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Kadry tel. 61 640 44 90

Co, gdzie, kiedy na sportowo?

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59

Informujemy, że 26 maja wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na trasie wyścigu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Szymon Piotr Rewers i Mateusz Maserak

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa


Biuletyn nr 268, maj 2018  
Biuletyn nr 268, maj 2018  
Advertisement