Page 1

20 kwietnia 2018

nr 267

w numerze: O dotacjach z UE

Będzie remont bursy przy ul. Słowackiego

s. 4 Piosenki miłosne

Przetarg na przebudowę dawnej bursy gimnazjalnej we Wrześni został rozstrzygnięty. Wybrano wykonawcę – Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z Gniezna. Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Przebudowa bursy jest jednym z elementów modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Powiat wrzesiński pozyskał na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 27 579 821,49 zł. Całkowita wartość projektu to 29 035 081,06 zł. W jego zakresie m.in. planuje się budowę

i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego oraz modernizację i wyposażenie budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Projekt ten powiązany jest z drugim dotyczącym rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie, a mianowicie budową Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. cd. na s. 5

s. 6 Wkrótce nabór do szkół

Nieruchomość doczeka się kompleksowej renowacji

s. 7 Laureatka z ZSZ nr 2

fot. arch. szkoły

s. 7 Ważny projekt społeczny fot. arch. PCPR

s. 9 Powiatowy turniej

fot. arch. SZS

s. 15 Więcej na s. 5

Kolejny numer „Przeglądu Powiatowego” ukaże sie 11 maja.


2

Informacje

Dziennik budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

20 kwietnia 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Grzegorz Kaźmierczak, w dni urzędowania, gabinet przewodniczącego – pokój 118, Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, gabinet przewodniczącego – pokój 118, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275

Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Mirosław Balicki – 505 175 586, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Małgorzata Cichacka – 510 424 184,

Paweł Guzik – 502 690 543, Halina Kotyk – 502 157 500, Bogdan Kruk – 604 528 485, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711,

Józef Szafarek – 661 968 946, Maria Taciak – 500 432 326, Rafał Zięty – 606 607 306.

Wykaz dyżurów radnych znajduje się na www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html

W budynku B01 prace murowe zmierzają ku końcowi. Trwają prace podbudowy pod posadzki-stabilizacji w budynku i montaż pokrycia dachowego.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Odszedł ks. Sławomir Stronka

Ksiądz Sławomir Stronka, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce oraz kapelan OSP w Nekli, zmarł 17 kwietnia po kilkumiesięcznej chorobie.

Ściany murowane i wieńce zewnętrzne w budynku B02. Montaż podkonstrukcji ścian działowych, montaż ryglówki i ścian PIR.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl.

fot. T. Małecki Radio Września

Przygotowanie podbudowy pod patio oraz wykończeniowe prace elewacyjne w budynku B02.

Ksiądz Stronka urodził się 21 sierpnia 1961 roku w Poznaniu. Był studentem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu w latach 19801986. 15 maja 1986 roku uzyskał święcenia kapłańskie. 10 stycznia 2004 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce. Wcześniej sprawował posługę w Ostrorogu, Murowanej Goślinie, Rawiczu, Podstolicach i Stróżewie. W roku 2007 został w mianowany kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych w Nekli. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 21 kwietnia w Targowej Górce. Na godzinę 11 zaplanowano mszę świętą pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego. Dzień wcześniej, 20 kwietnia o 18.00, w kościele w Targowej Górce odbędzie się wprowadzenie i modlitwa przy trumnie zmarłego pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia. (red.)

Ksiądz Sławomir Stronka spocznie w Targowej Górce


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

20 kwietnia 2018

Naprawy dróg po zimie

Aktualności

3

Działkowcy odetchnęli z ulgą Sąd Rejonowy we Wrześni 6 kwietnia 2018 wydał wyrok rozstrzygający, komu przysługuje prawo własności nieruchomości położonej we Wrześni u zbiegu ulic Działkowców i Paderewskiego. Nieruchomość o obszarze blisko 7 ha obecnie jest użytkowana przez Polski Związek Działkowców. Wyrok ten w naszym przekonaniu kończy wieloletnią batalię o prawo własności do tych gruntów.

W naszym powiecie znajduje się blisko 320 km dróg powiatowych. Zimą lub w okresach opadów atmosferycznych wyrwy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Konieczne naprawy wykonują pracownicy Referatu Dróg Powiatowych. Po zimie uwydatniają się szczególnie ubytki w nawierzchni bitumicznej. Kiedy mróz ustępuje, rozpoczynane są naprawy cząstkowe dróg, które wykonują pracownicy Referatu Dróg Powiatowych. Gdy temperatura osiąga minimum +5 stopni Celsjusza, w teren wyruszają dwie ekipy. Powiat dysponuje skrapiarką do emulsji, a od 2013 roku również remonterem UR-01. Urządzenie to wypełnia ubytki i spękania za pomocą odpowiedniej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej. Pracownicy referatu wraz ze sprzętem odwiedzą wszystkie drogi powiatu. W okresie zimowym napraw dokonują firmy zewnętrzne, które wykonują remonty w technologii masa „na gorąco”, czyli mogą pracować na mrozie. W zeszłym roku do napraw wykorzystano 475 ton grysów i 67 ton emulsji, czyli łącznie 542 tony materiału. W tym roku planowany jest zakup takiej samej ilości. Odcinek drogi niedaleko Szymon Piotr Rewers Nowego Folwarku

ZAMKOWA pięknieje Trwają prace remontowe w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu. 13 kwietnia zakończyły się roboty budowlane w byłej zakrystii, które polegały na wykonaniu nowej posadzki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych, zostały także pomalowane ściany. Wykonano również roboty elektryczne w tym pomieszczeniu i nawie głównej wraz Nowe sklepienie w byłej zakrystii z montażem szyn galeryjnych pod emporami. Obecnie wykonywane są meble, które zostaną dostarczone na początku maja. (red.)

Starostwo Powiatowe od lat inwestuje w zabytek

Sprawa dotyczy działek u zbiegu ulic Działkowców i Paderewskiego

Ale po kolei. Zaraz po II wojnie światowej Skarb Państwa nadał nieruchomość o obszarze 6,93 ha pewnemu robotnikowi, któremu, jak się później okazało, prawo własności do działki nie przysługiwało, a to z dwóch powodów: po pierwsze nie był rolnikiem, po drugie sam tej ziemi nie uprawiał, tylko wydzierżawiał. Wojewódzka Komisja Ziemska wydała wówczas orzeczenie o uchyleniu tzw. Aktu nadania ziemi z roku 1947, na mocy którego przysługiwało mu prawo własności do tego obszaru. Fakt ten został uznany przez samego dotychczasowego właściciela, bowiem trzy lata później protokolarnie przekazał całą nieruchomość do zasobu Skarbu Państwa. Rok później, w 1954, przekazano ten teren z przeznaczeniem na urządzenie zakładowych ogródków działkowych. Od tego roku cały obszar, czyli 6,93 ha, jest zagospodarowany właśnie w taki sposób. Obecnie nieruchomość użytkują trzy Rodzinne Ogrody Działkowe: im. Dzieci Wrzesińskich, im. 22 Lipca oraz „Pod Lipami”. Co ważne, Skarb Państwa jako właściciel „zapomniał” dopełnić w tamtym czasie bardzo ważnego obowiązku: złożenia w sądzie powszechnym wniosku o dokonanie zmiany wpisu prawa własności, czyli wykreślenia dotychczasowego właściciela, któremu na podstawie orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej odebrano prawo własności nieruchomości, z jednoczesnym wniesieniem o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Oznacza to, że prawo własności zgodnie z księgą wieczystą cały czas przysługiwało osobie, która ziemię zdała na Skarb Państwa. W roku 2002 Polski Związek Działkowców dopatrzywszy się nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, którą użytkował już od kilkudziesięciu lat, podjął kroki prawne w celu zasiedzenia całej nieruchomości. W czasie trwania tego postępowania cztery osoby fizyczne, już jako spadkobiercy poprzedniego właściciela, wystąpili o stwierdzenie nieważności orzeczenia, jakie odebrało ich spadkodawcy tytuł prawa własności. Sprawa w 2004 roku trafiła do Ministra Rolnictwa, następnie do Sądu Administracyjnego, i ostatecznie po 10 latach rozpatrywania – w roku 2014 rozstrzygnięcie ostateczne w zakresie ważności tego orzeczenia wydał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Uznał, że dokument wydany przez Wojewódzką Komisję Ziemską pozostaje w obrocie prawnym, mimo że naruszono przepisy o właściwości, lecz nie ma podstaw do stwierdzenia jego nieważności. Oznacza to, że

weryfikowaną decyzję pozostawia się w obrocie prawnym nie naruszając jej skutków prawnych. W tym samym roku ze względów formalnych wniosek Polskiego Związku Działkowców o zasiedzenie został oddalony. W tym momencie sytuacja wyglądała następująco: na podstawie tzw. „spadkobrania” wpisani do księgi wieczystej zostali spadkobiercy poprzedniego właściciela, z drugiej strony w obrocie prawnym było orzeczenie wskazujące na fakt pozbawienia prawa własności jeszcze ich spadkodawcy.

Spór ma korzenie w latach 40. XX wieku

W 2015 roku – dokładnie 1 lipca, Polski Związek Działkowców zwrócił się do starosty wrzesińskiego z prośbą o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do wykreślenia z księgi wieczystej spadkobierców poprzedniego właściciela i tym samym uregulowania stanu prawnego. bowiem spadkobiercy wystąpili do PZD-Okręgowego Zarządu w Poznaniu z roszczeniem o zapłatę kwoty 2 079 000 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wezwały do opróżnienia, opuszczenia i wydania wszystkich działek w terminie do 31 marca 2016 roku. Wobec takiej sytuacji prawnej starosta wrzesiński zyskał podstawę prawną do podjęcia działań mających na celu ujawnienie własności na rzecz Skarbu Państwa. W ciągu 2 miesięcy od otrzymania pisma od PZD, po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji w sprawie (zwłaszcza wyroków sądów administracyjnych, decyzji organów administracyjnych wydanych w postępowaniach dotyczących tej nieruchomości) – z początkiem września 2016 roku złożył on wniosek do Sądu Rejonowego we Wrześni o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Dokonano wpisu. Jednakże dotychczasowi właściciele (spadkobiercy) zaskarżyli wpis. Po rozstrzygnięciu skargi sąd nakazał przywrócenie prawa własności na ich rzecz. Starosta złożył apelację od tego rozstrzygnięcia do Sądu Okręgowego. Sprawa o wpis została jednak ostatecznie rozstrzygnięta na niekorzyść Skarbu Państwa 31 maja 2016 r. Nie oznaczało

to jednak całkowitej przegranej. Na dwa miesiące przed wydaniem wyroku z apelacji (czyli 21 marca 2016 r.) starosta wrzesiński podjął dalsze starania, tym razem wystąpił do Prokuratorii Generalnej – jako osoby prawnej, która w sprawach sądowych – szczególnie procesach, sprawuje w imieniu Skarbu Państwa tzw. zastępstwo procesowe. Starosta wrzesiński wystąpił o podjęcie zastępstwa procesowego w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej. I tak w przeciągu tylko 1 miesiąca licząc od ostatniego rozstrzygnięcia (31 maja 2016 r. – wyrok Sądu Okręgowego) został złożony pozew w imieniu Skarbu Państwa – starosty wrzesińskiego o uzgodnienie treści księgi wieczystej poprzez wpisanie w dziale II w miejsce pozwanych jako właściciela Skarbu Państwa reprezentowanego przez starostę wrzesińskiego. Sąd na wniosek powoda, czyli Skarbu Państwa, zabezpieczył także jego roszczenie poprzez wpisanie do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się w tej sprawie procesie (postanowienie sądu z dnia 27 czerwca 2016 r.). Było to konieczne na ewentualną okoliczność „chęci” zbycia tej nieruchomości przez pozwanych, bowiem cały czas widnieli w księdze wieczystej jako właściciele. Proces trwał prawie 2 lata. W tym czasie radcy Prokuratorii Generalnej wspólnie z tutejszym organem przedkładali i udowadniali okoliczność istnienia prawa własności do całego gruntu objętego procesem. Warto było. Sąd potwierdził to, co wynikało z przedłożonych przez nas, nie budzących wątpliwości dokumentów. Prawo własności nieruchomości położonej u zbiegu ulic Działkowców i Paderewskiego, o powierzchni 6,93 ha, przysługuje Skarbowi Państwa. Co prawda jest to wyrok nieprawomocny, ale w naszej ocenie nie ma przesłanek do wydania innego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Przedstawiona wyżej historia dowodzi, jak skomplikowane i czasochłonne są sprawy, które dotyczą sporów o prawo własności do nieruchomości, ale przede wszystkim wymaga podkreślenia jeden fakt: nie jest to całkowicie obojętne dla finansów strony przegrywającej. Sąd wydając 6 kwietnia tego roku wyrok w zakresie nakazującym wpisanie do księgi wieczystej jako właściciela Skarbu Państwa, orzekł także o kosztach sądowych dla strony przeciwnej: w wysokości 7 200 zł – tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, jak i 100 000 zł – tytułem opłaty sądowej obliczonej od wartości przedmiotu sporu. Jolanta Pielak naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości


4

Gospodarka

20 kwietnia 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

W Pyzdrach o środkach z Unii

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy unijnych odbyło się 5 kwietnia w Pyzdrach. Jego organizatorami były Urząd Miejski w Pyzdrach oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Sporą grupę przedsiębiorców, do których skierowane było spotkanie, witał gospodarz terenu Przemysław Dębski. – Myślę, że to zupełnie oczywiste, że dla samorządowców jest niezmiernie ważne, żeby przedsiębiorstwa funkcjonujące w naszej okolicy trwały w jak najlepszej kondycji i były jak najbardziej konkurencyjne – mówił burmistrz Pyzdr. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że lokalizacja spotkania nie jest przypadkowa. – Pyzdry są miejscem przyszłości z szeregiem planów dotyczących rozwoju miasta i gminy i dobrą ofertą dla przedsiębiorców – stwierdził.

Przemysław Dębski

Dla efektu ekologicznego Pierwszą prelekcję wygłosiła Kinga Świtalska zajmująca się doradztwem energetycznym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która rzeczowo wyjaśniała kwestie wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Projekt bezpłatnego doradztwa energetycznego, skierowanego do samorządów, ale i do przedsiębiorców, działającego w całym kraju, jest realizowany od trzech lat i finansowany ze środków unijnych. Eksperci pomagają w znalezieniu dogodnych źródeł finansowania, służą też wsparciem merytorycznym pod względem stosowania różnych technologii. – Wojewódzki Fundusz to instytucja, która finansuje szeroko pojętą ochronę środowiska, czyli wszystko to, co pozwala osiągać jakiś wymierny efekt ekologiczny – tłumaczyła Kinga Świtalska, jako przykład podając takie przedsięwzięcia, jak wymiana starych źródeł ciepła czy termomodernizacja budynków. WFOŚiGW może przyznać wsparcie finansowe w postaci dotacji i pożyczek w stałym oprocentowaniu, ponadto prowadzi wspólne działania m.in. z Bankiem Ochrony Środowiska i Spółdzielczą Grupą Bankową, którym przekazuje kwoty na dopłaty do kredytów bankowych. Świtalska przyznała, że część programów w aktualnej perspektywie zostało zrealizowanych, ale być może wkrótce pojawią się nowe. Zapowiadała również plany na nową perspektywę związane z walką ze smogiem i niską emisją. Z aktualnych działań realizowanych w oparciu o środki Unii Europejskiej prowadzone jest promowanie efektywności energetycznej i korzystania

z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, a także efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. W pierwszym przypadku nabór wniosków trwa do 27 kwietnia. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu z kolei to poddziałanie skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Na dotacje do max. 85% kosztów kwalifikowanych przewidziano 150 mln zł. Wnioski mogą dotyczyć przebudowy sieci ciepłowniczych, budowy przyłączy do istniejących budynków czy podłączeń budynków do sieci ciepłowniczej, a ich nabór ruszy 30 maja i potrwa do 30 lipca. Działania proekologiczne (zwłaszcza jeśli chodzi o większe projekty) wspiera również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie, który prowadzi cykliczne nabory w ramach programów priorytetowych. Tu na uwagę zasługuje chociażby program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, czy E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu. W obu przypadkach nabór jest otwarty, natomiast dopiero w sierpniu ruszy nabór do EWE – Efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. W ramach tego dedykowanego dla przedsiębiorców działania można uzyskać pożyczkę od 1 mln do 200 mln zł. Kinga Świtalska poświęciła też sporo uwagi innym programom, które wkrótce zostaną uruchomione. Fundusze z WRPO Drugie wystąpienie tego dnia należało do członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Macieja Sytka, na co dzień zajmującego się wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, który omówił możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na rozwój działalności gospodarczej. – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny przede wszystkim kojarzy się z innowacjami. To, co możemy zaoferować, to kilka instrumentów dotacyjnych – mówił Maciej Sytek. Duża część środków już została wprawdzie rozdysponowana, ale nadal jest po co sięgać. Jednym z działań skierowanych do przedsiębiorców jest Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. Przedsiębiorca może być współbeneficjentem partnerującym instytucji wiodącej – uczelni czy instytutowi. Celem projektu jest zwiększenie uryn-

Kinga Świtalska

ności technologii w jego firmie. Maciej Sytek przekonywał, żeby się nie zrażać, konsekwentnie wnioskować o Fundusze Unijne i bronić swoich racji.

Dionizy Jaśniewicz

kowienia działalności badawczo-rozwojowej. Kolejnym jest Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, które ma na celu zwiększenie aktywności przedsiębiorstw poprzez wzrost nakładów prywatnych na innowacje w tak zwanych inteligentnych specjalizacjach. Maciej Sytek podkreślił, że chodzi o specjalistyczne projekty dotyczące działów uznanych przez województwo za najważniejsze dla rozwoju gospodarki. Prelegent omówił również działania związane ze wsparciem przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, w ramach których o pieniądze mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu z terenu Wielkopolski, ale też samorządy, na przykład na tworzenie stref gospodarczych. W ramach WRPO udzielane jest także wsparcie mające na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. – Jest to działanie, które jest najważniejsze, przeznaczane przede wszystkim na rozwój państwa firm. Możecie wybudować halę, kupić nową maszynę, coś rozwinąć czy stworzyć produkt – mówił członek zarządu województwa. Maciej Sytek zwrócił przedsiębiorcom szczególną uwagę na działanie związane ze wzmocnieniem konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, które oferuje wsparcie wysoko innowacyjnych projektów. Inwestycje mogą dotyczyć środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej). W ramach programu można coś wybudować od zera, zakupić nową maszynę albo innowacyjne oprogramowanie. Konieczne jest, żeby wniosek zawierał opinię o innowacyjności. Kwestia opinii o innowacyjności projektów wzbudziła wśród obecnych dyskusję. Zastanowienie budziło nie tylko pytanie, które jednostki są uprawnione do ich wystawiania, ale także weryfikacja wniosku pod kątem innowacyjności przeprowadzana przez Urząd Marszałkowski. Głos zabrał przedsiębiorca, który trzykrotnie spotkał się z odmowną decyzją o przyznaniu dotacji. Nie kryjąc rozczarowania przyznał, że na poziomie rozpatrywania wniosku nie poznano się na innowacyj-

Maciej Sytek

Naprzeciw przedsiębiorcom Liczba obecnych oraz precyzyjne pytania świadczą o tym, że podobne wydarzenia są bardzo potrzebne, a przedsiębiorcy z powiatu wrzesińskiego chcą się rozwijać i szukają na to sposobów. Organizatorzy zapowiadają, że podobnych wydarzeń będzie więcej, bo i pozyskiwanie środków z Unii jest szerokim tematem. Przy tym formuła pyzdrskiego spotkania – niezbyt długiego, prowadzonego przy kawie i bez zadęcia – z pewnością się sprawdziła. Klara Skrzypczyk

Wydarzenie zgromadziło sporą grupę zainteresowanych przedsiębiorców


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

20 kwietnia 2018

5

Uwzględniamy wszystkich wnioskodawców Trzy pytania do Urszuli Łabędy, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa. Jakie nakłady finansowe na usuwanie azbestu przewidziano w tym roku? W tym roku na zadanie planujemy przeznaczyć środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 171 tys. zł, a także środki z budżetów gmin i powiatu wrzesińskiego. Fundusz dofinansowuje 95% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 300 zł do tony unieszkodliwionego azbestu. Jeśli po przeprowadzonym przetargu okaże się, że ta kwota jest wyższa, uzupełnimy ją z zebranych środków gminnych i powiatowych.

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2018

Jak wygląda harmonogram i procedura realizacji wniosków? Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Nabór w tym roku trwa do 3 sierpnia. Zadanie musimy zakończyć i rozliczyć do 31 października. Nie udzielamy wsparcia gotówkowego, tylko rzeczowego – zapewniamy wybór firmy, która w uzgodnionym terminie przyjeżdża i przeprowadza prace, jakie były wskazane we wniosku. My potem to rozliczamy. Przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani zgłosić prace związane z demontażem azbestu w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Udzielamy wsparcia w dwóch formach – albo demontaż i odbiór albo sam odbiór. Nie pokrywamy kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Wniosków na demontaż mamy zwykle niewiele, więcej wniosków jest na sam odbiór. Często spotykamy się z zarzutami, dlaczego nie prowadzimy naboru przez cały rok, ale to ma określony cykl i jesteśmy zobowiązani rozliczyć się w określonym terminie.

Urszula Łabęda

Materiałów zawierających azbest należy się jak najszybciej pozbyć, bo wydzielają włókna azbestowe, które są przyczyną pylicy Czy przewidujecie, że w związku z ubiegłorocznymi nawałnicami zostanie azbestowej i wielu innych złożonych więcej wniosków? poważnych chorób, w tym Po 11 sierpnia 2017 uruchomiliśmy dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbenowotworów. stu przeznaczony szczególnie dla osób, których nieruchomości ucierpiały w wyniku nawałnicy, gdyż uszkodzeniu uległo wtedy wiele pokryć dachowych zawierających azbest. W związku z tym wystąpiono do WFOŚiGW w Poznaniu o zwiększenie dotacji uzasadniając to z pilną potrzebą usunięcia dodatkowej ilości wyrobów zawierających azbest, które pojawiły się na naszym obszarze administracyjnym w wyniku działania żywiołu. Z tego naboru zrealizowaliśmy 40 wniosków i usunęliśmy ponad 80 ton materiałów zawierających azbest. Dodatkowe wnioski obejmowały sfinansowanie usługi związanej wyłącznie w zakresie odbioru – nie obejmowały prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest. W tym roku nabór przeznaczony jest dla wszystkich osób i jednostek, które posiadają nieruchomość na terenie powiatu wrzesińskiego, bez preferencji. Realizując program uwzględniamy wszystkich wnioskodawców – nieważne, czy są to osoby prywatne, czy przedsiębiorcy, czy jednostki samorządu terytorialnego. Każdy ma dofinansowanie 100%. Najważniejsze jest osiągnięcie celu, czyli usunięcie materiałów zawierających azbest. Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Informujemy, że 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalił „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”, w związku z powyższym z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu. Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania. Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie). Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis. Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3.08.2018 r. Realizacja Programu przewidziana jest do 24 września 2018 roku.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

cd. ze s. 1

Będzie remont bursy przy ul. Słowackiego Bursę wybudowano w roku 1921 jako internat dla młodzieży uczącej się. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i żelbetową klatką schodową. Koncepcja przewiduje pełną rewitalizację obiektu. Zostanie przywrócona pierwotna funkcja budynku. W projekcie budowlanym forma architektoniczna bursy pozostaje bez zmian. Budynek zostanie poddany termomodernizacji od środka tak, aby nie zniszczyć jego charakteru i bryły. Przez wzgląd na nośność, na nową wymieniona zostanie więźba dachowa oraz stropy na żelbetowe stropy monolityczne na blasze trapezowej. W ramach zadania planowane jest także wyposażenie obiektu. W nowoczesnych pomieszczeniach znajdą się przede wszystkim pokoje mieszkalne. Przewidziano pokoje dwui trzyosobowe, łącznie do 30 miejsc noclegowych. W bursie zaplanowano również pomieszczenia konferencyjne i szkoleniowe wraz z niezbędnym zapleczem. Poddasze nieużytkowe w zamyśle zostanie poddane adaptacji, półpiętro przekształcone będzie w antresolę, która uatrakcyjni przestrzeń wnętrza. Obiekt spełni standardy bez-

konstrukcyjnych, wykonanie instalacji wewnętrznych – wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, odgromowej czy teleinformatycznej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej nowo projektowanej, wykonanie dociepleń ścian od środka za pomocą mineralnych płyt, oczyszczenie parapetów wewnętrznych drewnianych i grzejników żeliwnych, wykonanie w piwnicy izolacji przeciwwodnej

podłogi w piwnicy, wykonanie ścian działowych pomieszczeń pod nowy układ funkcjonalny. Przewidziano też wykonanie nowego dachu i kominów, nowych schodów wejściowych do piwnic. Słowem – obiekt zostanie kompleksowo wyremontowany. Podpisanie umowy na rozbudowę bursy planowane jest na 20 kwietnia 2018. Prace mają zakończyć się w 2019 roku. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Wizualizacja wnętrza obiektu...

pieczeństwa przeciwpożarowego oraz w pełni dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuje prace rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, m.in. demontaż stropów wraz z więźbą dachową i jej pokryciem, demontaż podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, armatury łazienkowej, balustrad, schodów czy pieców kaflowych. W ramach prac remontowo-budowlanych przewidziano m.in. wykonanie stropów, stropodachów, podciągów, nadproży, rdzeni, innych elementów

... i elewacji


6

Kultura

20 kwietnia 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Zaśpiewali o miłości Dziewiąta edycja międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Miłosnej „Cóż wiemy o miłości…” odbyła się 13 kwietnia w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Festiwal otworzył dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych – szkoły organizującej imprezę – Bogdan Nowak, a galę poprowadzili Monika Pawlak i Bartosz Rybacki. Jak zwykle, pomiędzy prezentacjami konkursowymi prezentowali się zaprzyjaźnieni artyści z innych placówek, m.in. z przedszkola Mali Przyrodnicy. W pełnym emocji konkursie uczestniczyło 27 wykonawców za szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego i średzkiego. Ideą festiwalu jest prezentacja polskich piosnek o miłości – w tym roku ze sceny zabrzmiały utwory i starsze, i te najnowsze, m.in. Radość najpiękniejszych lat, Miłość w Zakopanem, Kaziu, zakochaj się, Kiedyś byłam różą czy Nie opuszczaj mnie. Jury w składzie: Przemysław Piechocki – przewodniczący, Julian Kuczyński, Krzysztof Jasiński, Roma Wróblewska, Dorota Pawłowska i Bogdan Nowak po burzliwych obradach postanowiło przyznać pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych Idze Iglewskiej z SSP nr 6 we Wrześni, która zaprezentowała piosenkę Brzydcy. Drugie miejsce

zdobyła uczennica SSP w Kołaczkowie Angelika Kaniewska za piosenkę Tylko w moich snach. Mikołaj Milczarek z SSP nr 3 we Wrześni zaśpiewał Im więcej ciebie tym mniej i wywalczył tym trzecie miejsce. Ponadto wyróżniono Natalię Szczepańską z SP Nowy Folwark za utwór Chcę tu zostać i Jolantę Piątkiewicz z SP Pyzdry za piosenkę Prowadź mnie. W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyła reprezentantka LO w Słupcy Paulina Ławniczak ze piosenkę Ale kiedy przy mnie śpisz. Drugie miejsce zdobyła Paulina Szczepańska z ZSZ w Środzie Wielkopolskiej za piosenkę Kasztany. Wykonawcy utworu Przez twe oczy zielone z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy Kamila Sokołowska, Jakub Hyży, Adam Krych, Krzysztof Błażejewski i Konrad Wolny zajęli trzecie miejsce. Wyróżniono Natalię Lauchsztet z I LO w Gnieźnie za piosenkę Jesteś lekiem na całe zło oraz Michalinę Chmiel z ZSTiO we Wrześni, która zaśpiewała Grande valse brillante. Patronat honorowy nad imprezą objął starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Pomysłodawczynią imprezy jest Agnieszka Pol – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZSP. (red.)

Września sprzed lat Właśnie ukazał się album pełen zdjęć prezentujących codzienność dawnej Wrześni. Pomysłodawcą publikacji jest wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek. Myśl, by zebrać jak najwięcej fotografii wyciągniętych z rodzinnych albumów, pokazujących największe miasto naszego powiatu sprzed lat okiem jego mieszkańców, zrodziła się kilka lat temu w głowie Waldemara Grzegorka. Mieszkańcy i sympatycy Wrześni odpowiedzieli na apel o podzielenie się swoją uwiecznioną prywatnością. Zanim ukazała się książka, zdjęcia prezentowane były w „Przeglądzie Powiatowym” oraz przede wszystkim na prowadzonym przez wrzesińskiego fotografa Piotra Nowaka faceboowym fanpage’u, każdorazowo ciesząc się ogromnym zainteresowaniem obserwatorów. Do wnikliwego zapoznania się z albumem Września na starej fotografii. Miasto w obiektywie mieszkańców od lat 30. do lat 80. XX wieku zachęca

Okładka albumu

wstęp, w którym czytamy: Album, który państwo trzymacie w swoich rękach, jest taką próbą ocalenia od zapomnienia. Ocaleniem od zapomnienia wielu rodzinnych fotografii, wielu miejsc, wielu wspomnień, a przede wszystkim ocaleniem od zapomnienia ludzi. Ludzi, którzy z tych fotografii patrzą na nas, uśmiechają się, zatrzymali się w nich na wieki. Klara Skrzypczyk

Fotografie pochodzą z prywatnych zbiorów


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Oświata

20 kwietnia 2018

7

Drzwi otwarte i Targi Pracy

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w kwietniu zaprosiły uczniów klas gimnazjalnych na drzwi otwarte, zaś Zespół Szkół Politechnicznych zorganizował dla swoich przyszłych absolwentów Targi Pracy. fot. arch. szkoły

Popularne „Koszary”, czyli ZSZ Nr 2, otworzyły swoje podwoje 11 kwietnia. Dużą popularnością cieszyły się stoiska cukierników oraz kucharzy, na których uczący się tych zawodów częstowali przygotowanymi na miejscu wypiekami oraz potrawami kuchni indyjskiej. Zwłaszcza dziewczęta zainteresowane były pracownią fryzjerską, w której nie brakowało chętnych, by na własnych głowach przetestować umiejętności uczniów. Wśród innych nauczanych na „Koszarach” kierunków prezentowa-

W ZSZ nr 2 nie mogło zabraknąć degustacji

LO przygotowało prezentacje w klasach

no również m.in. te mechaniczne, takie jak operator obrabiarek skrawających czy monter elektronik. W ramach drzwi otwartych przeprowadzono lekcję pokazową dla przyszłych logistyków, którą poprowadził Łukasz Muciok, można było też uzyskać informacje o pracodawcach i aspektach prawnyc h zawierania z nimi umów. Drzwi otwarte w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza odbyły się 12 kwietnia. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia

kierunków i kalendarza rekrutacji przez wicedyrektor szkoły Wiesławę Leciejewską. Następnie sceną licealnej auli zawładnęła młodzież. Uczniowie przybliżyli swoim młodszym kolegom klimat LO i charakterystykę klas. Liceum bierze udział w różnych projektach, dlatego pojawili się też goście z międzynarodowej organizacji młodzieżowej AIESEC, którzy opowiadali o szkole, uczniach i kadrze pedagogicznej. Ostatnim punktem programu był konkurs, w którym gimnazjaliści

Morskie zmagania W zmaganiach wzięło udział 16 osób podzielonych na dwie kategorie wiekowe – gimnazjalistów i uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zmagali się w trzech konkurencjach. Pierwszą z nich był test wiedzy morskiej składający się z 30 pytań, drugą strzelanie z karabinka pneumatycznego (oceniano 10 strzałów na 13), a trzecią – wykonanie dziesięciu podstawowych węzłów żeglarskich. Pierwsze miejsce w kategorii szkół

średnich zdobyła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, drugie – Zespół Szkół Politechnicznych, a trzecie – Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Z kolei wśród gimnazjalistów najlepsi byli reprezentanci Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3, a na drugim miejscu uplasowali się uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce przypadło w udziale Mi-

wzięli udział za pośrednictwem swoich telefonów. Po nagrodzeniu zwycięzców, kandydaci na licealistów wzięli udział w lekcjach pokazowych, będących również czasem na zadawanie pytań i rozwiewanie wątpliwości. Tego samego dnia sporo działo się także w Zespole Szkół Politechnicznych, dla którego uczniów już po raz dziesiąty przygotowano Targi Pracy. Dyrekcja szkoły nie ukrywa, że przedstawiciele firm często proszą o umożliwienie kontaktu z

podopiecznymi ZSP, poszukując nie tylko pracowników, ale także stażystów czy praktykantów. Dla uczniów zaś Targi Pracy to doskonała okazja, by rozeznać się na rynku oraz zastanowić nad tym, co robić po ukończeniu szkoły. W tym roku na stoiskach zaprezentowali się m.in.: Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Flex Films Europa, Mikroma, Sitech, Gestamp czy kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. (red.)

Sukces Roksany fot. arch. szkoły

Zarząd Ligi Obrony Kraju we Wrześni był organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy Morskiej Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego, który odbył się 6 kwietnia.

W ZSP uczniowie interesowali się ofertą kaliskiej PWSZ

Grunt to precyzja

Dobrych wyników gratulował Marian Wojciechowski

łoszowi Gmerkowi z SSP nr 3, drugą lokatę wywalczył Wojciech Nowak, także z SSP nr 3, a trzecie miejsce – Marianna Chołuj z LO. Komisja spośród zwycięzców wybierze skład, który będzie reprezentował nasz powiat podczas konkursu wojewódzkiego 21 kwietnia w Śremie. Wręczając dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy we Wrześni, prezes LOK Marian Wojciechowski ubolewał, że z roku na rok jest coraz mniej uczestników konkursu. Wspominał czasy, gdy w szranki stawało po 40 osób i wyraził nadzieję że przyszłoroczny, 55, więc i jubileuszowy konkurs, będzie cieszył się większym zainteresowaniem. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Roksana Bartłomiejczak

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Roksana Bartłomiejczak wygrała w kategorii cukierniczej XXIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, która odbywała się w dniach 16-18 kwietnia we Wrocławiu. Tematem przewodnim był „Powiew wiosny”. Zmagania turniejowe rozpoczęły się godzinnym testem składającym się z 30 zadań z zakresu produkcji cukierniczej. Roksana po części teoretycznej zajmowała bardzo wysoką 2 lokatę zdobywając 26 punktów. Kolejnego dnia trzeba było wykonać tort o wadze do 3 kg, 6 sztuk ciasteczek bankietowych, 5 figurek z marcepana i eksponat z czekolady lub karmelu. W części praktycznej uczennica zdobyła 66,40 punktów. Łączna suma zdobytej punktacji dała Roksanie pierwsze miejsce. Nauczycielką zawodu jest Dorota Kaczmarek, a mistrzami szkolącymi Przemysław Kuczora i Marcin Parysek. (red.)


8

Oświata

20 kwietnia 2018

Konferencja dla nauczycieli

www.wrzesnia.powiat.pl

Oferta naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński na rok szkolny 2018/2019

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni 7 kwietnia zorganizowało kolejną konferencję dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdą się na stronie internetowej nabor.pcss. pl/wrzesnia (strona zostanie uruchomiona 1 maja 2018 r.) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. Dokumenty należy składać w terminie

Tym razem dotyczyła ona zmian w podstawie programowej. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 nauczycieli języków obcych z powiatu wrzesińskiego. Zgodnie stwierdzili, że zmiany w podstawie programowej są wprowadzane zbyt szybko. Nowa podstawa programowa ma się zmienić w kierunku komunikacji w danym języku. Obecnie w nauczaniu kładzie sie nacisk na formę pisemną. (red.)

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej lub sprawdziany kompetencji językowych

profil kształcenia / zawód

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

liczba uczniów

liczba

szkoła

cykl kształcenia

odbywać się będą w terminie od 1 czerwca do 12 czerwca 2018 r.

oddziałów

fot. M. Siwiński, Radio Września Pedagodzy muszą dostosować się do zmian w oświacie

od 14 maja do 30 maja 2018 r.

w szkole pierwszego wyboru.

prawniczo-dziennikarski

1

30

3 lata

psychologiczno-pedagogiczny

1

30

3 lata

medyczno-przyrodniczy

1

30

3 lata

matematyka plus

1

30

3 lata

interdyscyplinarny, dwujęzyczny*)

1

30

3 lata

*) nauczanie dwujęzyczne uwarunkowane jest odpowiednią liczbą zgłoszeń i wynikiem sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – testu z języka angielskiego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama II Liceum Ogólnoksztalcące

0,5

15

3 lata

policyjny

0,5

15

3 lata

1

30

3 lata

1

32

4 lata

technik rolnik

0,5

16

4 lata

technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności

0,5

16

4 lata

technik weterynarii

1

32

4 lata

technik obsługi turystycznej

0,5

16

4 lata

technik hotelarstwa

0,5

16

4 lata

technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

Technikum nr 1

wojskowy ratownictwo medyczne

Technikum nr 2

technik elektronik

1

32

4 lata

technik informatyk

1,5

48

4 lata

technik mechanik

1

32

4 lata

technik ekonomista

1

32

4 lata

technik budownictwa technik architektury krajobrazu

1

32

4 lata

0,5

16

4 lata

1

20

3 lata

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

mechanik precyzyjny/lakiernik (klasa VW i Gestamp)*) operator obrabiarek skrawających

0,5

16

3 lata

poprzednio Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

mechatronik

0,5

16

3 lata

*) nabór w uzgodnieniu z firmą Volkswagen i Gestamp.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wlkp. technik logistyk

1

32

4 lata

sprzedawca

1

32

3 lata

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

kucharz/cukiernik

1

32

3 lata

mechanik pojazdów samochodowych

1

32

3 lata

poprzednio Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemieślnicza nr 2

fryzjer

1

32

3 lata

wielozawodowa**)

1

32

3 lata

wielozawodowa***) – zawody mechaniczne

1

32

3 lata

oddział wielozawodowy w Pyzdrach

1

32

3 lata

profil ogólny

2

60

Technikum nr 3

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych

**) w przypadku możliwości utworzenia grup branżowych innych niż wymienione dyrektor wystąpi do Zarządu o zgodę na ich utworzenie, w ramach zakladanej liczby klas ***) klasa uczniowska, realizacja zajęć praktycznych w PCEZ


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

20 kwietnia 2018

Poradnik pacjenta

Ból brzucha

Ból brzucha jest częstym objawem zgłaszanym przez pacjentów podczas wizyt lekarskich.

Może pojawiać się nagle albo narastać przez wiele dni lub wręcz miesięcy. Jeden z podziałów dzieli właśnie bóle brzucha na ostre i przewlekłe. Dolegliwości ostre zwykle są silne i zmuszają chorego do zasięgnięcia porady w trybie pilnym. Mogą one być również objawem schorzeń zagrażających życiu w sposób bezpośredni. Diagnostyka przewlekłych dolegliwości bólowych odbywa się zwykle na wstępnym etapie w poradni lekarza rodzinnego. Dysponuje on podstawowymi narzędziami diagnostycznymi w postaci badań laboratoryjnych, możliwości zlecenia ultrasonografii jamy brzusznej czy badań endoskopowych przewodu

pokarmowego. Obecnie możliwość endoskopii przewodu pokarmowego, zarówno górnej jak i dolnej części, jest dostępna w ramach kontraktu z NFZ w szpitalu. Nie sposób w prosty syntetyczny sposób wymienić wszystkie schorzenia, które objawiają się bólem brzucha. W jamie brzusznej znajduje się duża ilość narządów, które mogą boleć. Dolegliwości mogą również promieniować i ich źródło niekoniecznie jest zlokalizowane w obrębie jamy brzusznej. Często objaw ten towarzyszy banalnym schorzeniom, takim jak przejedzenie czy niestrawność. Wówczas nie ma potrzeby zgłaszać

się do lekarza. Kiedy należy szukać fachowej pomocy? Gdy bóle są silne i dokuczliwe oraz gdy towarzyszą im inne niepokojące objawy. Dla przykładu wymienię wymioty, zatrzymanie gazów i stolca, krwawienie z przewodu pokarmowego, szybko pogarszający się stan ogólny z zaburzeniami świadomości lub oddychania, żółtaczka.

lek. Sebastian Nowicki wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni

Przeciw wykluczeniu

Jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego nie ustają w efektywnym pozyskiwaniu funduszy unijnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest obecnie w trakcie realizacji projektu Jesteśmy aktywni. W projekcie, do którego wciąż można się zgłaszać, mogą brać udział osoby z powiatu wrzesińskiego między 15 a 64 rokiem życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, niepracujące (lecz niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) bądź uczące się. Zakwalifikowanie się daje możliwość udziału w stażach i szkoleniach (którym towarzyszą stypendia), warsztatach, spotkaniach z terapeutami, a także festynach. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w czerwcu zeszłego roku i potrwa co najmniej do czerwca tego roku. Aktualnie, oprócz grupki osób indywidualnych, korzystają z niego przede wszystkim podopieczni jednostek terapeutycznych i wychowawczych z terenu powiatu wrzesińskiego – Warsz-

tatów Terapii Zajęciowej we Wrześni, Czeszewie i Rudzie Komorskiej, Środowiskowych Domów Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie i Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie i Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Być może wkrótce uda się włączyć do udziału w projekcie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy o ustalonym III profilu pomocy (czyli takich, którzy wymagają szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy). Wszystko dlatego, że celem Jesteśmy aktywni jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. PCPR na realizację tego projektu pozyskał ponad 1,5 mln zł (przy całkowi-

1,5 mln zł pozyskał PCPR

na projekt Jesteśmy aktywni

PCPR mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni

tej wartości przekraczającej 1,8 mln zł). Dzięki temu dofinansowaniu 200 osób zostanie objętych działaniami sprzyjającymi integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej. Wszyscy mogą skorzystać z diagnostyki predyspozycji ustalonych przez doradcę zawodowego, który przygotowuje Indywidualny Plan Działania. To pozwala na podjęcie przez uczestników dobranego do nich kursu zawodowego, na przykład z obsługi wózka widłowego czy kasy fiskalnej, zakończonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Każdemu z kursów towarzyszy stypendium w wysokości ok. 700 zł. Płatne są również trzymiesięczne staże, z których może skorzystać 70 uczestników projektu Ponadto część osób objęta jest zajęciami rehabilitacyjnymi oraz wizytami u specjalistów – neurologa czy psychiatry, a także spotkaniami z seksuologiem. Realizowane są również treningi umiejętności społecznych. Działaniami objęte są też rodziny części uczestników projektu poprzez poradnictwo prawne oraz możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia. W kwestii działań środowiskowych PCPR przygotowuje się do zorganizowania dwóch festynów, podczas których, oprócz wspólnej zabawy, odbędą się chociażby pogadanki z terapeutą uzależnień. Projekt realizowany jest przez wrzesiński PCPR w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Chętni do udziału, którzy spełniają kryteria, mogą zgłaszać się do PCPR-u od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Klara Skrzypczyk

Sprawy społeczne

9

Rzecznik konsumenta radzi

Czy żyrant może ścigać dłużnika?

Pan Krzysztof podżyrował w przeszłości kredyt koleżance z pracy. Po kilku latach bank wezwał go do spłaty zadłużenia, bo przestała ona systematycznie regulować raty. Czy teraz – kiedy pan Krzysztof spłacił już całe zobowiązanie za koleżankę – może w jakiś sposób odzyskać pieniądze? Tak. Pan Krzysztof powinien przygotować na piśmie dobrowolne wezwanie do zapłaty skierowane do dłużniczki i wysłać je pocztą (koniecznie za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym) na jej adres. Jeśli termin do zapłaty określony w wezwaniu (może to być na przykład 14 dni) upłynie, a koleżanka milczy, pan Krzysztof może wnieść do sądu pozew o zapłatę. Wówczas sąd zdecyduje, czy dłużniczka powinna zwrócić wierzycielowi pieniądze. Jeśli po wyroku tego nie zrobi, sprawą ściągnięcia długu zajmie się komornik. Elżbieta Staszak-Małecka Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje lekarzy pediatrów do pracy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności informacja tel. 61 640 45 56

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poszukuje:

opiekuna osoby zależnej oraz

asystenta osoby niepełnosprawnej

do pracy w projekcie „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” Wymagania: certyfikat ukończenia kursu opiekuna nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zależnymi. Praca na stanowisku opiekuna dla dwóch osób w gminie Pyzdry (Pyzdry, Rataje) Praca na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób z gminy Kołaczkowo (Bieganowo, Sokolniki) Do obowiązków należeć będą: pomoc w obowiązkach domowych, higiena osobista, podawanie lekarstw oraz posiłków. Więcej informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na ul. Wojska Polskiego 1, 2 piętro, pok.37, nr tel. 61 640 45 59.


10

Historia

20 kwietnia 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

7. Na froncie północnym – zawieszenie broni

Funkcjonujący na północy Wielkopolski front północny był polem działania powstańców wielkopolskich, w tym znacznej liczby tych pochodzących z terenu ziemi wrzesińskiej. Polakom udawało się utrzymać znaczne tereny na południe od Noteci. W rękach powstańców w styczniu 1919 r. znajdowały się już m.in. Wągrowiec, Gołańcz, Kcynia, Szubin, Łabiszyn, Inowrocław oraz chwilowo Nakło, Wyrzysk, Wysoka, Mrocza. Te ostatnie miasteczka 8 stycznia ponownie przejęli Niemcy. Najważniejszym więc zadaniem powstańców było utrzymanie frontu na linii Noteci.

Wincenty Tomczak

jących się z pociągu Niemców silny ogień, tak że musieli się wycofać. Pozostawili na torze jednego rannego Niemca, który wskazał, że nie był to pociąg pancerny, tylko transportowy. Zdobyty przez powstańców pociąg pancerny ochrzczono imieniem „Danuta”. Walczył on następnie w powstaniach śląskich oraz w wojnie niemiecko-polskiej we wrześniu 1939 r. Zdobycie samochodu pancernego Z kolei podczas bitwy o Budzyń 7 lutego 1919 r. powstańcy z kompanii rogozińskiej W. Skotarczaka zdobyli samochód pancerny Erhardt M1917. Był to silny, uzbrojony pojazd, zwany pancernikiem, posiadający sześć karabinów maszynowych oraz miotacz ognia. Gen. J. Dowbor-Muśnicki 21 lutego 1919 r. wydał rozkaz „ceniąc wysoko powodzenie wojsk północnego od-

Pociąg pancerny P.Z. 22 (fot. maj 1919 r.)

go, komendanta Kcyni, drugi rozkaz, aby opuścić miasto i przenieść siły na południe od Noteci. W Nakle wybuchła panika po informacji o zajęciu przez Niemców Żnina i Szubina oraz o planowanym przez nich uderzeniu na Kcynię. Wobec tego ppor. Bartkowski wycofał powstańców do Kcyni wraz z całym zdobytym uzbrojeniem. Sam zaś został w Nakle, aby pertraktować z Niemcami zawieszenie broni. Tę groźną sytuację opanował ppłk. Kazimierz Grudzielski, który objął swoim dowództwem front północny ciągnący się wzdłuż Noteci od Kruszwicy przez Nakło do Czarnkowa, podzielony na sześć, a potem siedem odcinków. Grudzielski odcinki frontu obsadził wojskami: 1) Odcinek Inowrocław – ppor. Cymsa, 2) Odcinek Łabiszyn – por. I. Mielżyńskiego, 3) Odcinek Szubin – p. Tomaszewskiego,

dowództwa z liczną obsadą oficerską. Ściągnięto pociągi i automobile (samochody) pancerne, artylerię ciężką i lekką. Na początku lutego Niemcy zaatakowali na całej linii frontu północnego. Neklanie zdobywają pociąg pancerny Niebezpieczny dla powstańców był pociąg pancerny (Panzerzug 22 – P.Z. 22) przyjeżdżający od Bydgoszczy. Kursował na linii Bydgoszcz-Rynarzewo-Szubin-Kcynia. Brał on udział m.in. w drugiej bitwie o Szubin. Stałe zagrożenie ze strony pociągu pancernego wymusiło podjęcia akcji mającej wyeliminować go z walki. Powstańcy zerwali tory kolejowe w rejonie Złotnik Kujawskich. Podpalili i zniszczyli most na Noteci w okolicy Białośliwia (Szczepice). Zajęli i zabezpieczyli most na Noteci pod Osiekiem. W czasie ciężkich walki na linii Kcynia-Szubin-Ry-

Ppłk. Kazimierz Grudzielski wraz z powstańcami przy zdobytym samochodzie pancernym

ka i obeszli go od strony północnej. Niemcy nie spodziewali się nikogo z tej strony. Gdy zauważono Polaków, puszczono w ich kierunku serię z karabinów. Postrzały otrzymali Tomczak i Piotrowski. Natomiast Hadada jako pierwszy doskoczył do pociągu, a za nim pozostali ranni. Z Bydgoszczy nadjechał kolejny pociąg pancerny. Hadada zdążył go zauważyć. Powstańcy otworzyli do rozładowu-

Andrzej Hadada

cinka i pragnąc utrwalić pamięć o nich rozkazuję (…) opancerzonemu samochodowi dać nazwę dowódcy wojsk wspomnianego odcinka ppłk. Kazimierza Grudzielskiego”. Na całym foncie północnym powstańcy zdobyli 18 ciężkich i lekkich armat, 4 aeroplany, 1 pociąg pancerny, 1 samochód pancerny, kilkaset ciężkich kulomiotów, kilkanaście tysięcy karabinów, kilkadziesiąt miotaczy min, masę wozów i kuchni polowych.

fot. M. Pawełczyk, Ziemia nekielska w powstaniu wielkopolskim 1918/1919

narzewo atakował IV Batalion Grenzschutzu i oddział marynarzy wspartych przez pociąg pancerny P.Z. 22. Niemcom udało się zająć ponownie Rynarzewo 1 lutego, a Szubin 2 lutego. Kompania gnieźnieńska i oddział Sempińskiego z Poznania zdobyli ostatecznie Rynarzewo 5 lutego. Dwa dni później Niemcy zajmują Zamość, przedmieście Rynarzewa z dworcem kolejowym Rynarzewo. 8 lutego przybyły posiłki, w tym nekielsko-wrzesiński batalion kpt. Z. Beutlera. Jego zadaniem było wysadzenie pociągu pancernego. 11 lutego ppłk. K. Grudzielski wydał wytyczne dla saperów, aby wysadzili tor przed i za składem pociągu pancernego. Akcja ataku na pociąg nastąpiła na pewno po 12 lutego, czyli po dotarciu przez powstańców do torów Zamościu (17 lutego?, 18 lutego? – są rozbieżne relacje co do daty, zaś pomnik w Zamościu pod Rynarzewem podaje datę 18 lutego 1919 r., już po rozejmie). Według relacji W. Tomczaka akcja odbyła się nocą 17 lutego. Pod Zamość przyjechał pociąg pancerny P.Z. 22. Zatrzymał się kilkaset metrów przed stacją. Niemieccy żołnierze skontrolowali tory przed nim. Niczego niebezpiecznego nie zauważali na torach, gdyż spadł śnieg. Gdy pociąg przejechał, nastąpił wybuch. Od południa pociąg zaatakowała 4 kompania gnieźnieńska. Na posterunku stał Wincenty Tomczak, Andrzej Hadada i Ignacy Piotrowski z Nekli. Po wybuchu pobiegli w kierunku pancerni-

fot. M. Pawełczyk, Ziemia nekielska w powstaniu wielkopolskim 1918/1919

4) Odcinek Kcynia – popr. Golniewicza, 5) Odcinek Gołańcz – ppor. Bartscha, 6) Odcinek Budzyń – por. Bartkowskiego, 7) Odcinek Czarnków – ppor. Z. Zenktellera. Brakowało oficerów, dlatego powstałymi baonami powstańczymi dowodzili sierżanci, kaprale. 11 stycznia 1919 r. powstańcy zdobyli Szubin, Łabiszyn, Żnin. 15 stycznia uderzyli na Margonin i Szamocin. Tutaj w walce odznaczyły się oddziały ppor. Kowalskiego, ppor. Fenrycha, ppor. Brzeskiego, ppor. Grabowskiego oraz ppor. Bartscha. Powstańcy z ziemi wrzesińskiej zasłużyli się szczególnie na odcinkach inowrocławskim, szubińskim i kcyńskim. Po tych zwycięstwach ppłk. K. Grudzielski szefem swojego sztabu mianował ppor. Palucha. Sztab frontu północnego składał się z 1) dowódca – ppłk. Kazimierz Grudzielski, 2) szef sztabu – ppor. Paluch, 3) pierwszy adiutant – ppor. T. Fenrych, 4) oficer łączności – ppor. W. Brzeski, 5) dowódca kompanii sztabowej – ppor. Lerchelfeld, 6) kapelan – ks. Zabłocki. Po przeciwnej stronie Niemcy zgromadzili znaczne siły zbrojne. Utworzono

fot. M. Pawełczyk, Ziemia nekielska w powstaniu wielkopolskim 1918/1919

Sytuacja nad Notecią Gdy pod koniec grudnia do Nakła dotarły informacje o zwycięskich bojach powstańców wielkopolskich pod Zdziechową oraz zdobyciu Kcyni przez ppor. Kowalskiego, nakielscy Niemcy uciekli z miasta 1 stycznia bez walki. Tutaj znajdowały się Demonilmachungsstelle z dużymi zapasami materiałów wojennych. Przywództwo powstańców w mieście objął ppor. Bartkowski z Nakła. Rozszerzył on powstanie w całym powiecie wyrzyskim. Tutaj Polacy zdobyli 4 tysiące karabinów ręcznych, przeszło 1 milion sztuk amunicji, granaty ręczne, 3 pełne wagony z miotaczami min, 15 ciężkich kulomiotów, tabor wozów i uprzęży, 15 kuchni polowych, 3 lokomotywy, 200 wagonów, kilka wagonów z tornistrami, znaczną ilość koni oraz 100 tys. marek. Niemcy po zebraniu sił przypuścili ataki na południe od Noteci na Chodzież, Szubin, Żnin. 6 stycznia ppor. Bartkowski otrzymał z Poznania rozkaz wycofania się Nakła. Nie chciał jednak tego uczynić po zwycięskich walkach. 8 stycznia otrzymał od Mieczkowskie-

Ignacy Piotrowski

Rozejm i linia demarkacyjna 16 lutego w Trewirze państwa Ententy i Republika Weimarska zawarły traktat rozejmowy. Pod wpływem referatu Romana Dmowskiego wygłoszonego na konferencji paryskiej oraz żądania marszałka Ferdynanda Focha do układu dopisano zakończenie walki pomiędzy Niemcami a Polakami na froncie powstania wielkopolskiego. Zobowiązano do zaprzestania walki oraz wytyczono linię demarkacyjną. Rozejm wszedł w życie 18 lutego o godz. 18.00. Dzięki działaniom powstańców wielkopolskich, w tym z ziemi wrzesińskiej, na froncie północnym wytyczono linię demarkacyjną według utrzymanych pozycji, w większości wzdłuż Noteci. Zakończyło się powstanie wielkopolskie.

Sebastian Mazurkiewicz Literatura: 1. Powstanie Wielkopolskie, I Front Północny, na podstawie aktów i meldunków zestawił ppor. Tadeusz Fenrych. 2. Pociąg Pancerny P.Z. 22 Starofordoński Spichlerz Historii.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

20 kwietnia 2018

Zbliża się Dzień Flagi Przypadające 2 maja święto jest okazją do zamanifestowania naszego przywiązania do tego najważniejszego narodowego symbolu.

2 maja w oknach pojawią się flagi

nych napisów i rysunków – powinni pamiętać o tym przede wszystkim kibice, którzy, by nie naruszać zasad eksponowania flagi państwowej, powinni używać barw narodowych (proporcje inne niż 5:8). Wywieszając biało-czerwoną na przykład przy posesji, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Flaga musi być czysta, nie może być pomięta ani postrzępiona, a jej barwy powinny być czytelne. Podczas deszczowego i bardzo wietrznego dnia nie powinno się jej wywieszać, a w sytuacji gwałtownego pogorszenia pogody, jak na przykład śnieżycy, biało-czerwoną należy jak najszybciej zdjąć. Co ważne, flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. W przypadku, gdy posiadana przez nas flaga się zużyła, należy zniszczyć ją w sposób godny – niepublicznie spalić lub rozdzielić barwy. Zachęcamy, by 2 maja przyłączyć się do obchodów Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w najprostszy, a zarazem najlepszy sposób – po prostu wywiesić flagę! Klara Skrzypczyk

Rocznica zbrodni

Po raz 78. upamiętniono we Wrześni ofiary Zbrodni Katyńskiej dokonanej przez NKWD w 1940 roku.

Na obchody zaprosili: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Towarzystwo Unia Wrześnian i Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne. Uroczystość odbyła się w niedzielę 8 kwietnia, a rozpoczęła ją msza w kościele farnym. Po niej nastąpił przemarsz wszystkich uczestników (przy akompaniamencie Wrzesińskiej Orkiestry

Dętej) na cmentarz parafialny przy ul. Gnieźnieńskiej. Tam, przy pomniku upamiętniającym zamordowanych żołnierzy, odbyła się główna część uroczystości, której przewodniczył Bolesław Święciochowski – prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Część artystyczną przygotowali uczniowie Samorządowej

Szkoły Podstawowej nr 3. W 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej uczestniczyli lokalni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, uczniowie szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Wrześni. Na zakończenie obchodów wspólnie odśpiewano „Rotę”. (WzR)

fot. UMiG Września

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na stałe wszedł do kalendarza dzięki ustawie z 2004 roku, która wprowadziła również prawo używania flagi oraz symboli narodowych przez obywateli, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń. Przez to każdy z nas może zawiesić flagę na swoim domostwie czy posesji. Warto przy tym znać kilka szczegółów i zasad na ten temat. Flaga państwowa jest najbardziej rozpowszechnionym z symboli, której nieodłącznymi składnikami są barwy narodowe. W przypadku naszego państwa ustawowo określonymi barwami są biel, nawiązująca do duchowej czystości, oraz czerwień, symbol odwagi i waleczności. Flaga państwowa różni się jednak od samych barw narodowych tym, że musi posiadać określone proporcje. Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białym u góry i czerwonym u dołu, w proporcjach 5:8. Warto wiedzieć również, że flagi państwowej z godłem mogą używać jedynie polskie przedstawicielstwa i misje za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty, lotniska i lądowiska oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicą. W ostatnich latach można zauważyć, że Polacy coraz chętniej eksponują flagę państwową, nie wstydząc się swojej tożsamości narodowej. Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żad-

11

Historia

We Wrześni pamiętano o Katyniu


12

Przetargi

20 kwietnia 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku A. Przetarg w dniu 4 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 maja 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 01.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. , III przetarg – 11.12.2017 r., IV przetarg – 12.02.2018 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/23

Powierzchnia działki [ha] 0,1134

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

78 600.00 zł + VAT

Wadium 3 930.00 zł

B. Przetarg w dniu 4 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 maja 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. , III przetarg – 11.12.2017 r., IV przetarg – 12.02.2018 r. Godzina przetargu 9.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/71

Powierzchnia działki [ha] 0,0972

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 300.00 zł + VAT

Wadium 3 365.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/72

0,0934

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

64 700.00 zł + VAT

3 235.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/73

0,0896

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 290.00 zł + VAT

3 565.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/76

0,0962

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 230.00 zł + VAT

3 662.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 139/78

0,0970

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 840.00 zł + VAT

3 692.00 zł

D. Przetarg w dniu 4 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 maja 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. , III przetarg – 11.12.2017 r., IV przetarg – 12.02.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/98

0,0915

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 800.00 zł + VAT

3 640.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/99

0,1138

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

78 800.00 zł + VAT

3 940.00 zł

E. Przetarg w dniu 6 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 30 maja 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 03.08.2017 r., II przetarg – 10.10.2017 r. , III przetarg – 12.12.2017 r., IV przetarg – 13.02.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/64

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/65

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/66

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/67

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

F. Przetarg w dniu 6 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 30 maja 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 04.08.2017 r., II przetarg – 10.10.2017 r. , III przetarg – 12.12.2017 r., IV przetarg – 13.02.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/102

0,0692

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

55 600.00 zł + VAT

2 780.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/106

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/108

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/109

0,0674

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 390.00 zł + VAT

2 570.00 zł

G. Przetarg w dniu 7 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 1 czerwca 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 07.08.2017 r., II przetarg – 11.10.2017 r. , III przetarg – 13.12.2017 r., IV przetarg – 14.02.2018 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/154

Powierzchnia działki [ha] 0,0996

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

Cena wywoławcza 89 400.00 zł + VAT

Wadium 4 470.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/155

0,0890

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

79 890.00 zł + VAT

3 995.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/156

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400.00 zł + VAT

4 470.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/157

0,0815

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/158

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/159

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/160

0,0912

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 560.00 zł + VAT

3 628.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/161

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/162

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/163

0,0816

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/165

0,1026

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

78 230.00 zł + VAT

3 912.00 zł

H. Przetarg w dniu 8 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 4 czerwca 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r., II przetarg – 12.10.2017 r. , III przetarg – 14.12.2017 r., IV przetarg – 15.02.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/115

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/118

0,0673

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 320.00 zł + VAT

2 566.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/119

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

I. Przetarg w dniu 8 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 4 czerwca 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r., II przetarg – 12.10.2017 r. , III przetarg – 14.12.2017 r., IV przetarg – 15.02.2018 r. Godzina przetargu 10.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/54

Powierzchnia działki [ha] 0,0956

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 76 060.00 zł + VAT

Wadium 3 803.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/55

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/56

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/57

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

K. Przetarg w dniu 11 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 5 czerwca 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 09.08.2017 r., II przetarg – 13.10.2017 r. , III przetarg – 18.12.2017 r., IV przetarg – 16.02.2018 r Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/44

0,1120

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 600.00 zł + VAT

3 880.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/45

0,0785

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

54 100.00 zł + VAT

2 705.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/46

0,0498

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

34 300.00 zł + VAT

1 715.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/47

0,0923

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

63 600.00 zł + VAT

3 180.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/48

0,0968

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 010.00 zł + VAT

3 851.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/49

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

L. Przetarg w dniu 11 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 5 czerwca 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 10.08.2017 r., II przetarg – 13.10.2017 r. , III przetarg – 18.12.2017 r., IV przetarg – 16.02.2018 r Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/121

0,0957

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 140.00 zł + VAT

3 807.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/123

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 040.00 zł + VAT

3 652.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/124

0,0945

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 180.00 zł + VAT

3 759.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/125

0,0834

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

57 800.00 zł + VAT

2 890.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/126

0,1082

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

82 500.00 zł + VAT

4 125.00 zł

Ł. Przetarg w dniu 13 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 7 czerwca 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 11.08.2017 r., II przetarg – 16.10.2017 r. , III przetarg – 19.12.2017 r., IV przetarg – 19.02.2018 r Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/143

0,1142

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 100.00 zł + VAT

3 955.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/144

0,0960

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 380.00 zł + VAT

3 819.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/145

0,0947

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 340.00 zł + VAT

3 767.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/146

0,1036

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 800.00 zł + VAT

3 590.00 zł


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

13

Przetargi

20 kwietnia 2018

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/147

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/148

0,0854

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 940.00 zł + VAT

3 397.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/149

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/150

0,1026

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 160.00 zł + VAT

3 558.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/151

0,1172

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 200.00 zł + VAT

4 060.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/152

0,1176

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 570.00 zł + VAT

4 079.00 zł

M. Przetarg w dniu 14 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 czerwca 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. , III przetarg – 20.12.2017 r., IV przetarg – 20.02.2018 r Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/134

0,0692

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

47 700.00 zł + VAT

2 385.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/137

0,0996

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 240.00 zł + VAT

3 962.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/138

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/139

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/141

0,1104

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 570.00 zł + VAT

3 829.00 zł

O. Przetarg w dniu 14 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 czerwca 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. , III przetarg – 20.12.2017 r., IV przetarg – 20.02.2018 r Godzina przetargu 11.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/39

Powierzchnia działki [ha] 0,0962

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 66 600.00 zł + VAT

Wadium 3 330.00 zł

P. Przetarg w dniu 14 czerwca 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 czerwca 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. , III przetarg – 20.12.2017 r., IV przetarg – 20.02.2018 r Godzina przetargu 12.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/17

Powierzchnia działki [ha] 0,0383

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

PO1F/00042327/8

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości

U – pod tereny zabudowy usługowej

WARUNKI PRZETARGÓW 1. 2. 3.

5. 6.

Września, ul. Kościuszki, dz. 3896/24 Położenie nieruchomości: Września, ul. Kościuszki

Oznaczenie geodezyjne

7. 8. 9. 10.

Numer geodezyjny nieruchomości: 3896/24 Powierzchnia działki: 0,4514 ha

11.

Księga Wieczysta

PO1F/00033375/3

12.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 4439 m2 (4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym) oraz wiatą stalową o powierzchni użytkowej 320,50 m2.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka położona we Wrześni, oznaczona geodezyjnie nr 3896/24 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu o funkcji usługowo-handlowej i produkcyjnej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Gen. Sikorskiego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIII/242/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z powyższym planem działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowo-handlowej i produkcyjnej z parkingami (1UP/Ks).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) minął dnia 2 listopada 2017 roku. Dla zbywanej nieruchomości ustanowiona zostanie służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę położoną we Wrześni, oznaczoną geodezyjnie nr 3896/31: - wartość jednorazowego wynagrodzenia należnego z tytułu ustanowienia służebności na nieruchomości obciążonej: 12 434,00 zł lub - wartość rocznego wynagrodzenia należnego z tytułu ustanowienia służebności na nieruchomości obciążonej: 1 313,00 zł, Wynagrodzenie obciąży nabywcę nieruchomości.

Zobowiązania i obciążenia nieruchomości

Wiata stalowa (budynek magazynowy) znajdująca się na przedmiotowej nieruchomości jest przedmiotem umowy najmu na czas określony do dnia 7 listopada 2019 roku. W przypadku sprzedaży przedmiotu najmu właściciel nieruchomości zastrzegł sobie prawo rozwiązania umowy najmu za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ograniczenie wpisane w księdze wieczystej nr PO1F/00033375/3: Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 3896/8 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3896/12.

Terminy poprzednich przetargów Cena wywoławcza nieruchomości

I przetarg – 15.01.2018 r. II przetarg – 30.03.2018 r. 1 102 800,00 zł (zwolnione z podatku VAT)

Kwota zaliczki

110 280,00 zł

Termin i miejsce wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy

Zaliczkę należy wpłacić w terminie do dnia 2 lipca 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339

Miejsce i termin przeprowadzenia I rokowań

13. 14.

15. 16. 17. 18.

Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10, pok. nr 112. 6 lipca 2018 roku godz. 10:00

Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, której wadium dotyczy. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym nieruchomości, stanem prawnym nieruchomości oraz przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonkaz notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedł żyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WARUNKI ROKOWAŃ 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowym we Termin i miejsce składania Wrześni ul. Chopina 10, 62-300 Września pisemnych zgłoszeń udziału zamknięta koperta z napisem „ROKOWANIA – WRZEŚNIA DZ. 3896/24; nie otwierać” w terminie do dnia 2 lipca 2018 w rokowaniach roku

Wadium 980.00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r ., poz. 121 z późn. zm.) minął dnia 20 czerwca 2017 roku. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

4.

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 19 600.00 zł + VAT

15. 16. 17. 18.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wniosą zaliczkę w pieniądzu w wyznaczonym terminie i wysokości. W rokowaniach mogą wziąć udział ww. osoby, osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki, tak aby do 2 lipca 2018 roku znajdowała się na koncie tut. Starostwa oraz złożenie do 2 lipca 2018 roku do godz. 1500 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowym we Wrześni ul. Chopina 10 zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA – WRZEŚNIA DZ. 3896/24; nie otwierać”. Zgłoszenie powinno zawierać: • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; • datę sporządzenia zgłoszenia; • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia zaliczki pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. Osoba wpłacająca zaliczkę zobowiązana jest do podania numeru działki, której zaliczka dotyczy. Zaliczki wpłacone przez uczestników rokowań, po zakończeniu rokowań, zostaną niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Za dzień zwrotu zaliczki uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Uczestnik rokowań podpisze oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem rokowań, a także ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości oraz przeznaczeniem nieruchomości. W przypadku przystąpienia do rokowań przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do rokowań, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej. Jeżeli uczestnikiem rokowań jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji dowód osobisty. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień rokowań. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w rokowaniach winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy a zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 14, tel. 61 640 45 38.


14

Gminy

20 kwietnia 2018

Śpiewające biblioteki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci spotkania z Edytą i Robertem Zarębskimi odbyły się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pyzdrach. Uczestniczyli w nich uczniowie szkół podstawowych.

fot. BP MiG we Wrześni

fot. KK

Spotkania autorskie odbyły się we Wrześni i w Pyzdrach

Edyta Zarębska to autorka i ilustratorka książek dla dzieci. Za powieść „Wilk i ziarenko miłości” otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie im. Astrid Lindgren. Na spotkania autorskie pisarka przyjeżdża wraz ze swoim mężem Robertem Zarębskim, muzykiem i kompozytorem. Dzieci m.in. odgrywały scenki, wspólne śpiewały autorską piosenkę Roberta Zarębskiego Mądra rzeka oraz wysłuchały fragmentu Opowieści babci Gruni autorstwa Edyty Zarębskiej.

Co, gdzie, kiedy? 1 maja odbędzie się XV Otwarty Bieg „Pętla Chlebowska”. Start o godz. 15 przy świetlicy wiejskiej w Chlebowie. Dochód z imprezy przeznaczony jest na leczenie Mateusza Antoniewicza z Orzechowa. Na zakończenie biegu zaplanowano występ zespoły True Skull. Tego samego dnia w gminie Kołaczkowo odbędzie się 9. Rajd Rowerem po Książkę, początek o godz. 11 przy Bibliotece Publicznej w Grabowie Królewskim. Trasa wiedzie do Kołaczkowskiej biblioteki. Zapisy prowadzone są w GOK-u w Kołaczkowie do 25 kwietnia. Koszt udziału wynosi 6 zł od osoby. Wielkimi krokami zbliża się także IV Nadwarciański Turniej Unihokeja w Kategorii Młodzików Kołaczkowo, który zaplanowano na 26 maja w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie. Początek o godz. 10.

Podsumowali rok Ostatnie zebrania wiejskie w gminie Miłosław odbyły się 17 kwietnia w Orzechowie i 18 kwietnia w Lipiu.

Mieszkańcy Lipia

W Orzechowie mówiono o bieżących sprawach

Orzechowo W zebraniu, które odbyło się w Domu Strażaka w Orzechowie, wzięło udział ponad 80 osób, a także zaproszeni goście, m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, burmistrz gminy Miłosław Zbigniew Skikiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu Hubert Gruszczyński, prezes Sklejka Orzechowo Adam Jasiński, dyrektor szkoły podstawowej Rafał Zięty oraz radne gminy Krystyna Dobroczyńska i Maria Orzechowska. Zebranie rozpoczęło się przedstawieniem sprawozdania przez sołtys Orzechowa Małgorzatę Bzową. Wydarzenia zeszłego roku przedstawiono na prezentacji multimedialnej. Dużo działań w 2017 roku miało charakter pomocowy choremu orzechowianinowi Mateuszowi Antoniewiczowi. Mieszkańcy chętnie włączali się w organizowane zbiórki, zgromadzono między innymi 12 ton makulatury

Docenić aktywność Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów już po raz szósty zaprasza do udziału w konkursie Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

oraz: zaangażowania w realizację zgłoszonego do konkursu projektu i udziału w innych na terenie sołectwa (w przypadku mieszkańca wsi). Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców wsi, a ponadto wymiana doświadczeń czy prezentacja dobrych praktyk. Organizatorem zmagań jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja 2018 r. Dokumenty konkursowe (oraz więcej szczegółów) można znaleźć na stronach internetowych: www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl. (red.)

i 24 tony złomu, a podczas koncertu Dobro Powraca zebrano ponad 15 tysięcy złotych. Sołtys podziękowała mieszkańcom i osobom zaangażowanym. Nie unikano również rozmów o bieżących problemach. – W marcu zdarzyła się bardzo ważna rzecz, czyli zapadła decyzja o budowie centrum sportowego. Co to były za emocje! – wspomina Małgorzata Bzowa. Sierpniowa wichura niestety nie ominęła Orzechowa. Skutki wichury pomagali zniwelować strażacy ochotnicy z Orzechowa. Do najważniejszych wydatków w 2017 roku można zaliczyć: destrukt i kruszywo na drogi, modernizację sali w przedszkolu, przewóz osób na ferie i koncert z okazji Dnia Kobiet czy zapłata za resztę ogrodzenia, które powstało przy świetlicy. – Inwestycje, głównie drogowe, zmieniły oblicze Orzechowa – dodał starosta Dionizy Jaśniewicz. – Ten najbliższy czas to okazja do poszukania przedsięwzięcia i projektu dla Ośrodka Relaks. Małgorzata Bzowa podczas projekcji filmu z budowy hali podkreślała wygląd miejscowości, a mieszkańcy mogli zobaczyć Orzechowo z lotu ptaka. Szymon Rewers Lipie Sołtys Małgorzata Michałowska rozpoczynając zebranie w Lipiu podziękowała Radzie Sołeckiej za zaangażowanie w sprawy wsi i poświęcony czas. W ubiegłym roku w wiosce zorganizowano imprezy integracyjne – dzień babci, kobiet, matki, dziecka, Andrzejki, spotkanie wigilijne oraz

wiele wycieczek – do Powidza, Biskupina, Rogowa, Ciechocinka. – Pragnę poprosić o większe zaangażowanie i zainteresowanie życiem wsi i pomysły, co można zrobić, by żyło nam się lepiej – apelowała sołtys. Nie szczędziła też gorzkich słów. – Chciałbym uczulić mieszkańców na pozbywanie się śmieci, wylewanie zlewek czy wyrzucanie padłych zwierząt do rowów. Wspólnie z Jackiem Plutą i sołtysami Biechowa i Krzywej Góry oraz młodzieżą z Zespołu Szkół Politechnicznych zorganizowaliśmy po raz czwarty sprzątanie świata i zebraliśmy 50 worków śmieci, co jest przerażające – ganiła. W zeszłym roku budżet sołectwa wyniósł 11 599 zł. Oprócz wydatków bieżących udało się zakupić wyposażenie świetlicy – piec, zmywarkę, frytkownicę, firany i obrusy. Ze zgłaszanych postulatów zwrócono się do burmistrza o wstawienie się do Agencji Rynku Rolnego o jak najszybsze przejęcie boiska na rzecz gminy, bo dzieci nie mają gdzie grać w piłkę. Postulowano też o nowy przystanek autobusowy dla dzieci w głębi wsi. Jednak najważniejszą kwestią nurtująca mieszkańców jest droga między Lipiem a Krzywą Górą. Starosta Dionizy Jaśniewicz obecny na zebraniu powiedział, że nie jest w stanie zadeklarować, że we wsi w najbliższym czasie powstanie droga asfaltowa, ale obiecał, że pracownicy Referatu Dróg Powiatowych szczególny nacisk położą na dbanie i utrzymywanie w dobrym stanie istniejącej drogi nieutwardzonej, m.in. dzięki równiarce. – Postaramy się utrzymać przyzwoitą przejezdność – dodał starosta. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Kolejne wyróżnienie Maria Wróblewska – młoda pianistka z Wrześni – otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Roztańczony Fortepian” zorganizowanym po raz piąty przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakwalifikowało się do niego 46 uczestników, zaś w grupie Marysi rywalizowało 14 osób z całej Polski. Wrześnianka zagrała w prezentacji utwór obowiązkowy z II Suity francuskiej J. S. Bacha oraz dwa utwory F. Chopina: Poloneza As-dur oraz Walca e-moll. Maria jest uczennicą Łukasza Byrdy w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. „Allegro” we Wrześni. Na co dzień uczy się w SSP nr 3 w klasie VII. Lilianna Kucza

fot. archiwum prywatne

Przedsięwzięcie skierowane jest do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010-2017 realizowały zadania w ramach funduszu sołeckiego. Zgłoszeń do konkursu może dokonać sołtys, członek rady sołeckiej lub wójt/burmistrz, który wskaże najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu oraz najaktywniejszego mieszkańca wsi (takiego, który wykazał się ogromnym zaangażowaniem przy jego realizacji oraz działa na rzecz lokalnej społeczności). Oceny dokonywane będą pod kątem: wpływu na poprawę warunków życia mieszkańców, ich zaangażowania, długofalowego oddziaływania, wpływu na integrację lokalnej społeczności, oryginalności, wkładu własnego sołectwa, a także rzetelności przygotowania dokumentacji konkursowej (w przypadku projektów),

www.wrzesnia.powiat.pl

Maria Wróblewska znalazła się wśród najlepszych


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

15

Sport

20 kwietnia 2018

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Informator powiatowy

Gospodarzem turnieju, który odbył się 6 kwietnia, był Zespoł Szkół Politechnicznych, a bezpośrednim organizatorem Robert Czerniak. Sędziował Waldemar Przysiuda.

Zwyciężył Zespół Szkół Zawodowych, kolejne było Liceum Ogólnokształcące, następnie Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Wyniki spotkań: LO – ZSTiO 5:1, ZSZ – ZSP 4:3, LO – ZSP 3:0, ZSZ – ZSTiO 6:3, LO – ZSZ 1:5, ZSP – ZSTiO 5:0. (red.)

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40

fot. arch. SZS Licealiadę po raz pierwszy zwyciężył Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Kadry tel. 61 640 44 90 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Szymon Piotr Rewers i Mateusz Maserak

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa


Biuletyn nr 267, kwiecień 2018  
Biuletyn nr 267, kwiecień 2018  
Advertisement