Page 1

w numerze:

WOŚP zagrało z pompą

Ile za śmieci?

13 stycznia odbył się XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze stali przy każdym kościele, na ulicach i w sklepach, a nawet na stacjach benzynowych. Wszędzie tam, gdzie mogli zebrać pieniądze na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów, bo pod takim hasłem odbyła się tegoroczna edycja. Charytatywna Orkiestra wpisała się w kalendarz Polaków nie tylko w kraju, ale na całym świecie. W powiecie wrzesińskim zebrano około 72,5 tys. zł.

s. 3 Nasi cukiernicy najlepsi

s. 4 Babcie i dziadkowie

Zbiórka z uśmiechem

Września – 38 tys. zł Sztafeta po światełko do nieba to najciekawsza i najbardziej popularna forma wsparcia Orkiestry we Wrześni. 21-godzinny bieg na stadionie przy ulicy Kaliskiej przyciągnął m.in. straż miejską, morsów, zawodników wrzesińskiego Krispolu, a przede wszyst-

kich mieszkańców naszego powiatu w każdym wieku. – Świetna organizacja i ciepła atmosfera sprawia, że biegam co roku. 88 okrążeń to mój wynik podczas 21. Finału – mówi Jacek. – Dla każdego uczestnika jest herbata oraz coś słodkiego, a także okolicznościowy medal – dodaje.

Wrzesiński sztab Orkiestry mieścił się w WOK-u, który zapewnił atrakcje nie tylko przy ulicy Kościuszki, ale także na rynku i w klubie AQQ. W centrum można było zobaczyć Wrześnię z perspektywy strażackiego podnośnika, dodatkowo zaśpiewała młodzież z Wrzesińskiego Studia Piosenki, a kwestowała ekipa moto-

cyklistów z Born to Ride. Ośrodek kultury od godziny 14.00 stał się charytatywnym centrum. – Od godziny 15:00 rozpoczęły się licytacje – mówi Marzena Tabaczyńska, dyrektorka Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

dok. na s. 1

Geodezyjne oszustwa z prokuratorskimi zarzutami W grudniu 2010 roku w Starostwie Powiatowym we Wrześni pojawił się Krzysztof K., geodeta ze Słupcy, zaniepokojony odkryciem, że jedna ze znanych wrzesińskich firm geodezyjnych sygnuje jego pieczęcią i podpisem swoje dokumenty geodezyjne bez wiedzy i zgody Pana K. Sprawa wyszła na jaw, kiedy do słupeckiego geodety zgłosili się klienci z Pyzdr reklamujący rzetelność prac geodezyjnych wykonanych przez wrzesińską firmę geodezyjną Sławomira P. Po sprawdzeniu zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych przez firmę Sławomira P. we Wrzesińskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej okazało się, że takich spraw sygnowanych pieczęcią słupeckiego geodety było w zasobie ponad siedemset. Po przeprowadzeniu dodatkowych czynności sprawdzających i złożeniu oficjal-

nego oświadczenia przez słupeckiego geodetę sprawa znalazła się w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu. Po prawie dwóch latach szczegółowych badań setek dokumentów przez biegłych grafologów podejrzenia o fałszowanie dokumentów geodezyjnych na masową skalę potwierdziły się. Teraz prokuratura poznańska kieruje sprawę do sądu. W konsekwencji tych ustaleń z dużym prawdopodobieństwem konieczna stanie się weryfikacja wszystkich wprowadzonych zmian do zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie sfałszowanych dokumentów geodezyjnych i wydanych w oparciu o nie setek decyzji administracyjnych. Niewykluczone, że sprawy te będą wymagały wznowień postępowań administracyjnych i rozstrzygnięcia spraw np. podziałowych jeszcze raz.

Ze sprawy tej wyłania się szereg nowych wątków dotyczących nieuprawnionych czynności urzędniczych polegających na wprowadzeniu do zasobu geodezyjnego zmian w podziałach geodezyjnych bez wymaganych dokumentów lub w oparciu o dokumenty sfałszowane. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w odniesieniu do niezwykle ważnych postępowań związanych z nieruchomościami objętymi roszczeniami Romana Mycielskiego. W szczególności dotyczy to nieruchomości dawnego Tonsilu. Sytuacja w tym przypadku komplikuje się dodatkowo, gdyż w oparciu o te nieuprawnione wpisy do ewidencji minister infrastruktury wydał decyzję, która była następnie jedną z podstaw uwzględnienia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej na rzecz Pana Mycielskiego.

Wszystko zdaje się wskazywać na to, że za przyczyną Sławomira P. historia wielu ważnych nieruchomości w naszym mieście i okolicy postawiona zostanie w nowym świetle. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy wyłaniają się nowe wątki afery geodezyjnogruntowej, nietrudno zrozumieć motywy związane z formułowanymi pod adresem starosty wrzesińskiego zarzutami przez podejrzanego geodetę o prześladowanie jego firmy i związanej z branżą rodziny czy inne zarzuty o zakłócaniu przez starostę wielkiego wrzesińskiego snu o szklanych domach na „trefnych Tonsilowskich gruntach”, gorliwie podnoszone przez lokalne media. Podobno cała ta „afera” to urzędnicze bajkopisarstwo. Tak pisano! NG

s. 5 Bal Charytatywny 2013 s. 6

Na A2 drożej

s. 9

Co z tym sądem? s. 9

Zmiany na rynku pocztowym

s. 10


2

18 stycznia 2013

Informacje

Dziennik budowy szpitala

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury powiatowych radnych 21 stycznia godz. 14.00-16.00, Grzegorz Kaźmierczak, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 28 stycznia godz. 14.00-16.00, Grzegorz Kaźmierczak, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 godz. 16.00-18.00, Józef Szafarek, biuro radnego, Zieliniec 41 Wykaz dyżurów radnych na kolejne dni znajduje się na stronie: http://bip. wrzesnia.powiat.pl/bip/rada-powiatu-we-wrzesni/dyzury-radnych.html Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 14.00-16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. sekretariat nr 61 640 44 50. Wicestarosta, sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów oraz pozostali pracownicy starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00. Informacje o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w gmachu starostwa.

Montaż konstrukcji wykusza został zakończony

Kronika zdarzeń Starosta wrzesiński informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego Zgodnie z art. 24a ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zmianami) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, pok. 17, w terminie od 4 do 22 lutego 2013 roku (tylko w dni robocze), w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projekt modernizacji operatu opisowo-kartograficznego gruntów i budynków dla miasta Września – arku-

sze map: 14, 15, 20, 25, 28, 29, 30, 31 i 32 oraz 6, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 23 i 24. Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 24a Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454). Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w

okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do tych danych, co zostanie odnotowane w protokole. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób, których sprawa dotyczy, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany w przepisach dotyczących ewidencji ludności Od 1 stycznia 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień, m.in.: 1. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu; 2. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika; 3. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej; 4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy; 5. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów; 6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników; 7. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego; 8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

2 stycznia wrzesińscy policjanci zatrzymali 21-latka, który zażądał 5 złotych od mężczyzny wychodzącego z jednego z wrzesińskich marketów. Gdy spotkał się z odmową, uderzył ofiarę w twarz i zaczął kopać. Napadnięty mężczyzna wrócił do sklepu i poprosił o pomoc. Jedna z pracownic natychmiast wezwała na miejsce pogotowie i powiadomiła policję. W tym samym czasie napastnik uciekł. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, przejrzeli monitoring, po czym szybko ustalili i zatrzymali sprawcę. 21-latek usłyszał od prokuratora zarzut usiłowania rozboju, za co grozi kara do 12 lat więzienia. KPP we Wrześni Aż cztery samochody brały udział w kolizji, do której doszło 8 stycznia około godziny 16.30 we Wrześni na ulicy Objazdowej. Jak wynika z ustaleń policjantów, zawinił kierowca opla astry, który nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków. W wyniku tego najechał na tył fiata marea. Fiat się przemieścił i uderzył w renault lagunę, która z kolei uderzyła w opla. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 400 zł. KPP we Wrześni Niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej przez kierowcę było najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia, jakie miało miejsce 8 stycznia na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Opieszyn. Kierujący citroenem potrącił na przejściu dla pieszych dziecko, które szło z matką. Do zdarzenia doszło około godziny 15.45. 7-latek z obrażeniami ciała został przewieziony do wrzesińskiego szpitala. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. KPP we Wrześni

Starostwo Powiatowe we Wrześni szuka osoby zainteresowanej podjęciem stażu w Wydziale Promocji i Kultury – z perspektywą dalszej współpracy. Wymagania: ukończone studia wyższe, najlepiej humanistyczne, umiejętność sprawnego pisania. Zainteresowanych prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 25 stycznia w Kadrach Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, pok. 120. Więcej informacji pod numerem 61 640 45 24.


Aktualności biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

3

18 stycznia 2013

Droższe śmieci Wywóz odpadów to już nie tylko problem każdego obywatela. Od 1 lipca to gminy będą odpowiedzialne za odbiór śmieci z gospodarstw domowych oraz nieruchomości, które nie są zamieszkane na stałe. Nie każdy samorząd lokalny chce zająć się odpadami wytwarzanymi w instytucjach czy firmach, ale każdy ustala stawki indywidualnie.

Segregowanie śmieci po 1 lipca będzie bardziej opłacalne

Ustawa śmieciowa zdejmuje z właścicieli nieruchomości obowiązek samodzielnego wyboru firmy komunalnej, która zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem odpadów. Od połowy roku samorządy staną się „właścicielami” śmieci wytwarzanych na terenie danej gminy. To do nich należy decyzja o tym, którą firmę wybiorą i w jaki sposób będą pobierać opłaty od mieszkańców. Urzędy staną się pośrednikami w tym procesie. Dlatego rady gmin musiały uporać się z dylematem, w jaki sposób naliczać opłaty. Wydaje się, że żaden sposób nie jest sprawiedliwy, zawsze znajdzie się ktoś pokrzywdzony. Bo co jest lepsze – stała opłata od każdego mieszkańca gospodarstwa domowego czy stawka uzależniona od ilości zużytej wody? A może cena powinna być naliczana od powierzchni nieruchomości? Ustawa śmieciowa określa kilka metod taryfikacji, ale nie zakłada dotychczasowego sposobu, czyli płacenia za pojemnik. Gmina Miłosław, jako jedyna w powiecie wrzesińskim, będzie naliczała opłaty od całego gospodarstwa domowego bez względu na to, ile osób je zamieszkuje. Stawki wynoszą 25 złotych za śmieci selekcjonowane oraz 35 za niesekcjonowane. To znaczy, że jeśli ktoś zdecyduje się na oddzielanie odpadków organicznych od nieorganicznych (szkła, plastiku, metalu), będzie płacić mniej niż ten, który będzie wrzucał śmieci do jednego kosza. W pozostałych gminach powiatu opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe. Oznacza to, że należy ilość mieszkańców danego

domu pomnożyć przez stawkę, jaką ustaliła gmina. Wysokość opłaty zależy również od tego, czy mieszkańcy domu zamierzają segregować śmieci. Jeśli porównać cennik gmin, które uznały taki taryfikator, to najwięcej za odbiór odpadów selekcjonowanych zapłacą mieszkańcy gminy Września, natomiast śmieci nieselekcjonowane będą najwięcej kosztować w gminie Pyzdry. Najmniej za odpady sekcjonowane zapłacą mieszkańcy gminy Kołaczkowo, za nieselekcjonowane – gminy Nekla. Gminy niezadowolone, bo mają kolejny kłopot na głowie. Ludzie niezadowoleni, bo czekają ich wyższe opłaty. Pozostaje nadzieja, że selekcjonowanie śmieci stanie się powszechną praktyką, bo za odbiór odpadów, które zostały potraktowane tak jak powinny (odpadki organiczne oddzielone od szkła, plastiku, metalu i makulatury), będziemy płacić mniej. To szansa na to, aby zwiększyć świadomość na ten temat na wsiach i skończyć z przepełnionymi pojemnikami na PET-y w miastach. Chyba taka idea przyświecała twórcom ustawy, którzy poczuli na swoich plecach unijny bat przypominający o ochronie środowiska. Samorządy mają teraz dużą swobodę, ale muszą kontrolować zagospodarowanie odpadami, co leży w gestii firm odbierających śmieci. Nie mogą także zapominać o zbiórce sprzętu elektronicznego, baterii, leków oraz odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble. To generuje duże koszty, więc będzie przeprowadzane okazjonalnie w wyznaczanych miejscach i terminach. Odbiór śmieci od nieruchomości nie będących gospodarstwami

domowymi nie jest obligatoryjny. To oznacza, że wszelkie instytucje publiczne, w tym szkoły, oraz firmy prywatne muszą pozbywać się śmieci tak jak do tej pory – mają obowiązek podpisywania umów z odbiorcami odpadów. W naszym powiecie dwie gminy zdecydowały się na taki krok – Miłosław i Września. Pozostałe zamierzają zająć się tym problemem. Będą odbierać odpady i naliczać opłatę uzależnioną od wielkości pojemnika. Za najmniejszy pojemnik – 120-litrowy – trzeba zapłacić w Pyzdrach 20 zł, w Kołaczkowie i Nekli 30 zł. Dotyczy to odpadów selekcjonowanych. W przypadku nieselekcjonowanych kwoty te wynoszą odpowiednio 40, 45 i 45 zł. Im większy pojemnik, tym większe koszty.

Najbardziej dotkliwą kwestią dla przeciętnej rodziny jest to, że teraz za wywóz śmieci będzie płaciła więcej. Dla przykładu – czteroosobowa rodzina mieszkająca we Wrześni będzie płacić co miesiąc 40 zł, jeśli zdecyduje się segregować odpady. Jeśli nie – 60 zł. Do tej pory korzystając z usług firm wywożących śmieci płaciła około 21 złotych. Była to opłata za odbiór 120-litrowego pojemnika. Firma komunalna zobowiązywała się zabierać nieczystości raz lub dwa razy w miesiącu. Wszystko zależało od podpisanej umowy. Teraz zwykły obywatel nie może decydować o swoich śmieciach. Naliczanie opłaty od każdej osoby w gospodarstwie domowym najbardziej obciąży rodziny wielodzietne, bo im więcej dzieci, tym większy wydatek – chyba że zamieszkują gminę Miłosław. Tam liczebność familii nie ma znaczenia. To oznacza także, że osoby mieszkające samotnie będą w Miłosławiu płaciły tyle samo, co wielodzietne rodziny. Dlaczego? W gminie podjęto decyzję, że taki sposób naliczania opłat jest najbardziej praktyczny. Bardzo łatwo policzyć, ile nieruchomości znajduje się w gminie. Znacznie trudniej stwierdzić z całą pewnością, ile osób mieszka w każdym domu. Meldunek to nie wszystko, bo wiele osób mieszka na stałe w dużych miastach lub za granicą. Tkwi w tym pewien paradoks, bo wielkość kosza, jaki musi sobie zapewnić właściciel nieruchomości we własnym zakresie, jest uzależniony od wielkości rodziny. Jeśli składa się ona z minimum 5 osób, to kontener musi mieć przynajmniej 240 litrów. Mniejszym rodzinom powinien wystarczyć kosz nie mniejszy niż 120 litrów. A co z lokatorami spółdzielni mieszkaniowych? Im sposób oddawania odpadów zostanie narzucony przez spółdzielnie. Jeśli wspólnota zadecyduje, że śmieci mają

być segregowane, to mieszkańcy będą musieli się do tego dostosować. Decyzje powinny być poprzedzone zebraniami informacyjnymi dla lokatorów. Wybór takiej formy nie powinien budzić sprzeciwu, bo przecież generuje mniejsze koszty, a trzeba mieć na uwadze, że spółdzielnia podniesie czynsz, jeśli koszty komunalki wzrosną. Dlaczego będziemy musieli płacić więcej? Prywatne przedsiębiorstwa odbierają śmieci za mniej niż to średnio przypadnie na mieszkańca po 1 lipca. Jednak trzeba wiedzieć, że opłata za odbiór standardowego pojemnika z odpadami to nie wszystko. Oprócz odpadów organicznych oraz opakowań po żywności, których na co dzień produkujemy najwięcej, trzeba pozbywać się także śmieci „niestandardowych”, czyli na przykład sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble. Tym też zajmie się gmina, która potrzebuje na to środków finansowych. Do tej pory klamoty trzeba było przewieźć do specjalnie wyznaczonych miejsc składowania samodzielnie, jeśli umowa z przedsiębiorstwem komunalnym nie gwarantowała takiej usługi. Teraz gmina odbierze je w wyznaczonym terminie. Zbudowanie całego systemu kosztuje, a samorządy lokalne nie dostaną żadnych środków rządowych na ten cel. Muszą ustalić taką opłatę, która pokryje wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami. Działają trochę po omacku, bo przecież nie mają doświadczenia w tej materii, mogą jedynie stworzyć symulację kosztów. Nikt dzisiaj do końca nie jest pewny, ile faktycznie będzie trzeba płacić za pozbycie się śmieci. Rozstrzygnie się to po przeprowadzeniu przetargów.

Katarzyna Błochowiak

Stawki opłat za wywóz śmieci (miesięcznie) Gospodarstwa domowe Gmina

Odpady selekcjonowane

Odpady nieselekcjonowane

Września

10 zł/os

15 zł/os

Pyzdry

8 zł/os

16 zł/os

Nekla

9 zł/os

12 zł/os

Kołaczkowo

7 zł/os

14 zł/os

25 zł/nieruchomość

35 zł/nieruchomość

Miłosław

Nieruchomości niezamieszkane (np. firmy i instytucje publiczne) Selekcjonowane Gmina

Nieselekcjonowane

pow. pow. 120 l 240 l 1100 l 1100 l 1100 l właściciel nieruchomości podpisuje umowę z przedsiębiorstwem komunalnym niezależnie od gminy 120 l

240 l

1100 l

Pyzdry

20 zł

39 zł

123 zł

-

40 zł

78 zł

246 zł

-

Nekla

30 zł

40 zł

90 zł

400 zł

45 zł

60 zł

120 zł

600 zł

Kołaczkowo

30 zł

40 zł

90 zł

400 zł

45 zł

60 zł

135 zł

600 zł

Września

Miłosław

właściciel nieruchomości podpisuje umowę z przedsiębiorstwem komunalnym niezależnie od gminy


4

18 stycznia 2013

Oświata

Studenci zza granicy Pięciodniowy pobyt studentów z organizacji AIESEC zburzył harmonogram lekcji we wrzesińskim Liceum Ogólnokształcącym. Czworo obcokrajowców poprowadziło zajęcia z grupą licealistów głodnych wiedzy i otwartych na kontakt z inną kulturą. Projekt „Enter your future” powstał we współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC. Liceum współpracuje z nią od trzech lat. Tego typu projekty są realizowane przeważnie dwa razy w roku i cieszą się dużym powodzeniem wśród młodzieży. W zajęciach prowadzonych od 7 do 11 stycznia brała udział wybrana grupa uczniów. – Generalnie „Enter your future” jest przeznaczony dla szkół poznańskich, ale udało się nam namówić studentów, aby odwiedzili naszą szkołę i tak już zostało. Obecnie mamy czterech wolontariuszy. Franc pochodzi z Indonezji, ale studiuje w Australii, Jerry jest Nowozelandką, Emily pochodzi z Chin, a Philippe przyleciał z Brazylii. Pracują w parach, prowadzą zajęcia w formie warsztatów – wyjaśnia Ewa Sławska, nauczycielka angielskiego, która koordynuje program we wrzesińskim liceum. Głównym tematem zajęć była multikulturowość, ale młodzież poznała także zagadnienia związane z polityką, historią, geografią. Jednak założenia projektu są znacznie szersze. Licealiści mają pozyskać także kompetencje z zakresu przedsiębiorczości oraz planowania swojej przyszłości. Nieoceniony jest kontakt z osobami, które nie mówią po polsku – to wymusza używanie języka angielskiego. Dla niektórych to pierwsza okazja do przełamania bariery językowej. Nauka łączy się z zabawą, bo uczniowie po lekcjach integrowali się

Wystarczyło pięć dni, aby studenci mocno zżyli się z uczniami

ze studentami – oprowadzali gości po mieście, odwiedzali ciekawe miejsca. Korzyści z takiej międzykulturowej konfrontacji są obopólne. Obcokrajowcy, pomimo krótkiego pobytu, mają możliwość poznania odległych zakątków. Sami przyznają, że o Polsce wiedzieli niezbyt wiele. Dlaczego wybrali nasz kraj? Franc podczas studiów w Sydney mieszkał u polskiej rodziny. Poza tym słyszał wiele pozytywnych opinii od osób, które wróciły z wizyty w Polsce. I chciał zobaczyć śnieg. Natomiast Jerry marzyła o tym, o czym marzą wszyscy młodzi Nowozelandczycy, czyli wyjeździe do Europy. Spełniła je zaraz po skończeniu studiów prawniczych. Przed nimi kolejne etapy projektu.

– Lekcje przez cały tydzień odbywały się w języku angielskim. Szybko pokonaliśmy barierę językową opowiadając o swoich zainteresowaniach i pasjach. Wspólnie spędzany czas pomógł nam w swobodnym porozumiewaniu się. To niezwykłe doświadczenie, które wzbogaciło naszą wiedzę. Wszyscy stanowiliśmy jedność, pomimo dzielących nas różnic: pochodzenia, rasy, religii i kultury. Doskonale się rozumieliśmy i uzupełnialiśmy. Mam nadzieję, że pewnego dnia spotkamy się raz jeszcze, bo przecież mówiąc: „żegnajcie” mieliśmy na myśli: „do zobaczenia” – tak opowiada o warsztatach jedna z uczestniczek – Katarzyna Ludwiczak. Katarzyna Błochowiak

Pod koniec 2013 roku krakowskie wydawnictwo Miniatura wydało zbiór wierszy Cztery strony roku. Ostrów, który dostępny jest tylko w sklepie internetowym Miniatury. Rozmawiamy z jego autorem Michałem Gajdą, wrzesińskim nauczycielem i poetą.

Czy przez trzydzieści lat miał pan przerwy w pisaniu? Oczywiście, że tak, ale zawsze wracałem. Dla mnie pisanie to rodzaj ciężkiego nałogu. No i zawsze jest jakąś formą ekshibicjonizmu. Podmiot liryczny niekoniecznie musi być tożsamy z autorem, ale zawsze stanowi odbicie stanu ducha piszącego, jego nastroju, przemyśleń czy obserwacji. Jak to się stało, że wydał pan swój tomik? Nie było to proste. Właściwie zmusili mnie dobrzy ludzie, bo dotąd pisałem do szuflady, z nałogowej konieczności i dla przyjemności. Swoimi wierszami zacząłem się dzielić dopiero dwa lata temu na portalach internetowych. Poznałem tam wielu ciekawych ludzi, którym spodobało się moje pisanie. W listopadzie 2011 roku na zaproszenie Grażyny Augustin byłem

Nasi cukiernicy i piekarze najlepsi w województwie Młodzi rzemieślnicy z wielkopolskich szkół zawodowych konkurowali o wejście do etapu krajowego na XVIII Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. 9 stycznia pierwsze miejsca wywalczyli uczniowie ZSZ nr 2 we Wrześni – cukiernik Anna Wilczyńska i piekarz Tomasz Kucharski.

Wydawniczy debiut Kiedy zaczął pan pisać? Piszę od ponad 30 lat. A pierwszy wiersz nagryzmoliłem w 1974 roku, miałem wtedy niecałe 15 lat. Pamiętam, że na pewno nie był to wiersz miłosny, a zatytułowałem go bodaj W cieniu katedry.

www.wrzesnia.powiat.pl

gościem „spotkania niecodziennego” w Bulwarze24. Zdekonspirowałem się i tak już zostało. Jaki jest pański ulubiony wiersz? Nie lubię czytać swoich wierszy, bo od razu bym je zmieniał, skracał i przerabiał. Ale lubię czytać cudze wiersze, na przykład Charlesa Baudelaire`a, Edwarda Stachury… Długa lista i duży rozrzut.

Dlaczego warto jest pisać? Sądzę, że każdy, kto pisze, w jakiś sposób może stawać się lepszym, pełniejszym człowiekiem. Mam tu na myśli umiejętność krytycznego spojrzenia w lustro, a jednocześnie obserwacji świata zewnętrznego. Z dystansem. Rozmawiał Sebastian Jaszkiewicz

Czy planuje pan następny tomik poetycki? Jeżeli się znajdzie chętne wydawnictwo, a przede wszystkim ja będę chętny, to w połowie roku przemyślę. Surowca mam przecież pod dostatkiem. Uzbierało się. Wiem, że uczestniczy pan w konkursach poetyckich. Jakie wyróżnienia zdobyła pańska twórczość? W ostatnim roku poszczęściło mi się w kilkunastu ogólnopolskich konkursach poetyckich. Otrzymałem wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Liść Dębu” na pięćdziesięciolecie Władysława Broniewskiego. Przy okazji zająłem tam I miejsce w turnieju Jednego Wiersza. To było w listopadzie, w Płocku.

Michał Gajda na co dzień uczy w ZSTiO

Młodzi i ambitni walczyli o wejście do finału ogólnopolskiego

Tematem przewodnim konkursu jest „Moja mała ojczyzna”. Anna Wilczyńska, uczennica III klasy, zaimponowała swoim tortem inspirowanym strajkiem dzieci wrzesińskich. – W etapie szkolnym przedstawiłam moją wieś, Trzcianki koło Pyzdr, a teraz nawiązałam do powiatu wrzesińskiego. Do tej pracy przygotowywałam się dwa tygodnie. Tort składa się z biszkoptu czekoladowego, krokantu karmelowego, śmietanki, wiśni, kremu brûlée, rolady pistacjowej. Jest oblany genażem czekoladowym – wylicza pojętna uczennica. Oprócz tortu uczestnicy musieli wykonać także figurki marcepanowe, ciastka bankietowe, napis okolicznościowy z czekolady. Dla drugoklasisty Tomasza Kucharskiego turniej był debiutem. Przygotował chałkę żydowską z 10 linek, chałkę kijowską z 8 linek, rogale, plecionki, chleby zwykłe baltonowskie i eksponat artystyczny. – Eksponat jest zrobiony z ciasta martwego. To najprostsze ciasto z mąki, wody i soli lub cukru – wyjaśnił młody piekarz. Jak długo przygotowywał się do konkursu? – Ćwiczę każdego dnia w pracy. Zanim młodzi zdolni przystąpi-

li do zadań praktycznych, musieli rozwiązać test z wiedzy teoretycznej. Składał się z 30 pytań zamkniętych, ale nie należał do łatwych. Po części teoretycznej początkujący rzemieślnicy przystąpili do robienia wypieków w pracowni Cukierni Kuczora oraz piekarni PSS Społem. Stres dawał się we znaki – ręce się trzęsły, a w głowie chwilami pustka. Drugie miejsce w kategorii piekarzy zajął Adrian Kozka, trzecie Łukasz Forycki. Wśród cukierników na drugim i trzecim miejscu uplasowali się rawiczanie Mateusz Czwojdrak i Alicja Szymkowiak. Finał turnieju odbędzie się w kwietniu we Wrocławiu. Oprócz laureatów etapu wojewódzkiego do stolicy Dolnego Śląska pojedzie także zdobywca drugiego miejsca Adrian Kozka, uczeń z Koszarowej. Dzięki hojności wielu sponsorów wszyscy finaliści zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami. Ich liczba zaskoczyła młodzież, która nie spodziewała się, że będzie miała problem z ich udźwignięciem. W skład kapituły turnieju weszli nauczyciele oraz wyśmienici praktycy. Patronat nad imprezą objął starosta wrzesiński. Katarzyna Błochowiak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

18 stycznia 2013

5

Z nimi można konie kraść To oni zawsze mają dla nas czas i cierpliwość. Opatrują skaleczone kolano i ocierają łzy. Czytają baśnie na dobranoc i śpiewają stare piosenki. Uczą zapomnianych gier i zabaw. Są ostoją mądrości życiowej i ciepła rodzinnego. Pozwalają się brudzić, chodzić późno spać i ignorują zakazy rodziców. Obchodzą ich nawet banalne problemy i potrafią im zaradzić. A do tego zawsze znajdą cukierek w kieszeni albo kilka drobnych na małe potrzeby ukochanych wnuków. Babcia i dziadek. W styczniu obchodzimy ich święto.

Pani Danuta z najmłodszym prawnukiem Kacperkiem

Mówi się, że dziadkowie bardziej kochają swe wnuki niż dzieci. Że dopiero będąc dziadkami mają czas świadomie i bezstresowo wychowywać najmłodszych. Mają większy dystans, wiedzą, co w życiu najważniejsze. A przede wszystkim – mają czas. Nigdzie się nie spieszą, więc mogą całkowicie poświęcić się wnukom, wspólnym spacerom, zabawom i rozmowom. Pani Danuta w grudniu skończyła 90 lat. Ma troje dzieci, dziewięcioro wnuków i szesnaścioro prawnuków. A to jeszcze nie koniec. Jak to jest być babcią takiej gromadki? – Babcia nie musi, ale lubi pomagać – wyjaśnia. – Często rodzice pracują i na babcię spada zajmowanie się wnukami. A bycie prababcią? – Prababcią? – śmieje się. – To sama przyjemność! Jesteś już za stara, żeby od ciebie czegoś wymagać, więc możesz się tylko cieszyć z czasu spędzanego z prawnukami. Pani Danuta jest babcią bardzo nietypową i – jak na swój wiek – bardzo nowoczesną. Chodzi do kina, dużo czyta i spaceruje. A gdy zbiera się rodzina, wówczas zaczyna opowiadać. Wspomina lata międzywojenne, kiedy była małą dziewczynką, i wstrząsające prze-

życia z czasów drugiej wojny. Dworek Konotopie, gdzie spędziła dzieciństwo, jawi się w tych wspomnieniach jak mityczny świat, do którego chętnie przenoszą się słuchacze. – Kiedyś zadzwoniła do mnie najstarsza prawnuczka, Marysia, żeby spytać mnie o wspomnienia z 39 roku – opowiada pani Danuta. – Pod koniec rozmowy podziękowała, bo dowiedziała się ode mnie więcej niż z podręczników. Rodzina pani Danuty jest bardzo zżyta i spotyka się często, przy okazji mniejszych lub większych uroczystości. To ważne, jak podkreśla rozmówczyni, bo dzieci od małego są oswajane z osobami starszymi, uczą się szacunku do nich. – W poniedziałek jestem zaproszona na wielką uroczystość z okazji Dnia Babci, którą szykują dziewczynki – cieszy się pani Danuta. Pokaźna gromadka wnucząt i prawnucząt pani Danuty na każdym kroku stara się podziękować babci za jej wielką miłość. Przy okazji obchodów jej urodzin zawsze szykuje jakąś artystyczną niespodziankę – a to samodzielnie napisaną piosenkę, a to wiersz, to znów opowiadanie. Natomiast najmłodsza z prawnuczek pani Danuty, na cześć swojej wspaniałej pra-

Pan Józef potrafi się bawić z wnukami

babci, ma na imię Danusia. Ilona ma 40 lat. Jest wysoką, atrakcyjną blondynką. Nosi skórzane spodnie i tatuaże. Kiedy na jednym z portali społecznościowych zamieściła zdjęcie noworodka, posypały się gratulacje dla świeżo upieczonej mamy. Ale Tomaszek nie był jej synem, tylko wnukiem. Przyznaje, że początkowo trudno było się jej pogodzić z tą sytuacją. – Zostałam babcią mając niespełna 40 lat – opowiada. – Pierwsza wiadomość o tym, że mój syn zostanie ojcem, była wstrząsem nie tylko dla mnie, ale także dla całej naszej rodziny. Moj syn, chłopak niespełna 21-letni, sam był jeszcze dzieckiem, ja czułam się za młoda na babcię. Nie mogłam spać, myślałam przez całe noce, jak to wszystko się ułoży, jak powiem znajomym, że zostanę babcią. Informacją tą podzieliłam się tylko z moimi przyjaciółkami. Ilona przyznaje, że wiele zmieniło się, gdy chłopiec się urodził. – Byłam przeszczęśliwa, że urodził sie zdrowy i taki piękny. Od razu umieściłam zdjęcia dziecka na Facebooku, znajomi gratulowali mi drugiego syna. Oczywiście tłumaczyłam, że jest to „syn mojego syna”, omijając słowa „babcia” i „wnuk”. Strasznie się ich bałam, czułam, że ,,babcia” nie pasuje do mnie. Trudno się dziwić takiemu wyznaniu. W społeczeństwie wciąż pokutuje opinia, że babcia to kobieta z siwym koczkiem, która siedzi w bujanym fotelu i robi na drutach szaliki. Tymczasem babcie są coraz to młodsze i coraz nowocześniejsze. Może czas zadać kłam stereotypom? Ilona przyznaje, że dopiero niedawno pogodziła się z byciem babcią – Teraz, 18 stycznia, Tomek kończy 2 latka. Wysłałam prezent i kartkę z życzeniami. Podpisałam: ,,babcia Ilona”. Jestem dumna, że mam takiego dużego i pięknego wnuka. Pan Józef ma troje wnucząt. Dziadkiem został po sześćdziesiątce. – Bardzo długo czekałem na wnuczęta – mówi.

– Gdy okazało się, że synowa jest w ciąży, szalenie się ucieszyłem. A gdy jeszcze urodził się wnuk – spełniło się moje marzenie. Wiedziałem, że nasze nazwisko nie zaginie, że ród przetrwa. Problem jest jeden – dziadek nie ma możliwości częstego spędzania czasu z wnukami. Powód? Mieszkają daleko. – Dlatego często ich rozpieszczam – tłumaczy. – Od syna wymagałem wiele, ale od nich mniej, bo skoro widujemy się rzadko, to trudno stawiać surowe warunki. Jako emerytowany polonista i historyk, lubi czytać wnukom bajki, opowiadać historie z czasów swego dzieciństwa. Latem zabiera je na działkę, gdzie dzieci pomagają mu w podlewaniu grządek. Wnuki mogą obrywać najpiękniejsze kwiaty i najlepsze owoce, bo mają „taryfę ulgową”. – Mimo to czasem jestem konsekwentny, bo chciałbym też, by wyrośli na dobrych ludzi. To trudne w dzisiejszych czasach. Chciałbym też, by rodzice mieli z nich pociechę i pożytek. No i żeby godnie reprezentowali swoje nazwisko – kończy refleksyjnie. Dlaczego dziadkowie są tak ważni? Przede wszystkim uświadamiają nam, skąd pochodzimy, kim jesteśmy.– Dziadkowie kojarzą mi się z dzieciństwem, z beztroskimi czasami – wspomina Marek (25 lat). – Ale też są dla mnie świadectwem, skąd się wywodzę. Dziadkowie są ostoją tradycji rodzinnych.

Młoda babcia Ilona z Tomaszkiem

– Dom dziadków zawsze był pełen gości; wszystkie święta, urodziny, imieniny obchodziliśmy bardzo hucznie. To dzięki nim, choć nie ma ich już wśród nas, nasze więzi rodzinne są wciąż tak silne i trwałe – podsumowuje Michał (22 lata). Zawdzięczamy im wiele. 21 i 22 stycznia jest okazja, by za to podziękować. I my wszystkim Babciom i Dziadkom – tym starszym i tym młodszym, tradycyjnym i zwariowanym, tym, którzy mieszkają blisko, i tym, którzy są daleko, życzymy wielu wspaniałych chwil spędzonych z kochającymi wnukami! Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

90 urodziny Dziewięćdziesiąte urodziny Hanny Ławniczak były okazją do spotkania dla członków Związku Nauczycieli Polskich. Jubilatka zdmuchnęła świeczki z czekoladowego tortu 15 stycznia.

Hanna Ławniczak zdmuchuje świeczki na torcie

Hanna Ławniczak pracowała jako intendentka i kierownik zaopatrzenia w internacie przy Państwowym Technikum Weterynaryjnym. – Wyróżniała się pracowitością i życzliwością wobec uczniów – wspomina Bernard Baron, kiedyś kierownik internatu przy Kaliskiej. – Zasłużyła się szczególnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy to brakowało artykułów żywnościowych. Nawet w tak ciężkich czasach Hania potrafiła nakarmić ponad 200 osób. Ponadto obsługiwała konferencje, nawet te na szczeblu ministerialnym. Dziewięćdziesięciolatka

cieszy się bardzo dobrą kondycją i do dziś jest szanowaną członkinią sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni. Goście zaskoczyli jubilatkę ogromnym tortem z petardami i lampką szampana. Styczniowe spotkanie stało się także pretekstem do złożenia życzeń noworocznych. Zdzisław Kasprzyk podał wierszowany „Przepis na dobry rok” składający się między innymi z dobrego humoru, optymizmu, łyżeczki tolerancji, ziarenka ironii i bukieciku uprzejmości. Katarzyna Błochowiak


6

www.wrzesnia.powiat.pl

18 stycznia 2013

Bal Charytatywny 2013

Kubańska fiesta w szczytnym celu XIV Bal Charytatywny „Starosty Wrzesińskiego”, który odbył się 5 stycznia w Pałacu na Opieszynie, miał w tym roku wyjątkową, egzotyczną oprawę i szczególnych gości. Kubańskie rytmy wybrzmiewały w szlachetnym celu – zbiórki środków na Powiatowy Fundusz Stypendialny TALENT, który pomoże najzdolniejszym absolwentom wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych zrealizować swe pasje – naukowe, sportowe i artystyczne. Tegoroczna impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, przyciągnęła blisko 150 osób, które okazały swą hojność, dzięki czemu osiągnięto dochód w wysokości około 14 tys. zł. Kubańskie klimaty Powiatowy Bal Charytatywny co roku zabiera gości w podróż do innego świata. W tym roku była to Kuba. Wnętrze Pałacu na Opieszynie rozbrzmiewało śpiewem egzotycznych ptaków, hol i salę balową przyozdobiły palmy i owoce. Kubańskie pejzaże i życie codzienne Hawany prezentowały fotografie podróżnika Ryszarda Sobolewskiego. Na imprezie obecny był sam autor, który chętnie opowiadał o okolicznościach powstania poszczególnych zdjęć i zdawał relacje ze swoich licznych podróży po Ameryce Łacińskiej. Ale największą atrakcją wieczoru był występ zespołu TropiCuba, stworzonego przez tancerkę Yenny Torres. Kubańczycy zaprezentowali nie tylko najsłynniejsze narodowe tańce, ale i znane melodie – m.in. piosenkę Chan Chan znaną z Buena Vista Social Club czy Guantanamerę. Zespół wprowadził nastrój prawdziwej fiesty – wciągając publiczność podczas każdego ze swoich barwnych występów do wspólnej zabawy i tańca. Wyjątkowi goście Imprezę zaszczycili obecnością niezwykli goście – ambasador Kuby w Polsce Juan Dagoberto Castro Martinez oraz konsul Roberto E. Marrero Morales, a także goście z partnerskiego powiatu Wolfenbüttel – starosta Jörg Röhmann z małżonką i przyjaciółmi. Ich obecność uczyniła z balu prawdziwe międzynarodowe i międzykulturowe spotkanie. Coś, czego

nie można zobaczyć na oficjalnych rautach czy spotkaniach dyplomatycznych. Szczytny cel Ambasador Kuby nie ukrywał wzruszenia i mówił, że czuje się uhonorowany tak niezwykłym przyjęciem. W przemowie inaugurującej imprezę starosta Dionizy Jaśniewicz w przebraniu bohatera narodowego Kuby Che Guevary zwrócił uwagę na szczytny cel, jaki ma bal. – Bądźmy realistami, żądajmy tego, co niemożliwe – zacytował kubańskiego rewolucjonistę, wznosząc toast drinkiem o wymownej nazwie Cuba Libre. Goście mieli też okazję obejrzeć krótki film prezentujący sylwetki stypendystów, którzy byli benefincentami ubiegłorocznego balu. Przez całą imprezę nie zapominano o charytatywnym celu imprezy. Aby zebrać jak najwięcej środków na stypendia, odbyły się aukcje wyjątkowych przedmiotów oraz loteria fantowa. Goście mieli w tym roku okazję licytować m.in. srebrny relief przedstawiający Pałac Prezydencki w Warszawie podarowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, bombkę udekorowaną motywem orła od Premiera RP Donalda Tuska czy przekazaną przez piłkarza Lecha Poznań Piotra Reissa piłkę z autografem sportowca. Fundusz stypendialny zasilił też dochód z licytacji stroju Che, w którym na początku balu wystąpił starosta. Nagrodą główną w loterii fantowej była dwuosobowa wycieczka na Wyspy Ka-

Przebranie starosty zostało wylicytowane za 700 zł

naryjskie ufundowana przez Biuro Podróży „Wymarzone Wakacje”. Dochód z imprezy wyniósł około 14 tys. zł. Organizatorami imprezy byli Starostwo Powiatowe we Wrześni oraz Stowarzyszenie „Kulturalny Miłosław”. UTALENTowani Przypomnijmy, że w 2012 roku stypendia TALENT otrzymali: Ewa

Kruszyńska (absolwentka technikum budowlanego w Zespole Szkół Politechnicznych, obecnie studentka budownictwa na Politechnice Gdańskiej), Szymon Fornalik (absolwent Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, technik weterynarii, student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku zootechnika) oraz

Paulina Rogalińska (absolwentka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w zawodzie fryzjer, obecnie uczennica Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, laureatka wielu konkursów fryzjerskich na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym). Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Dla kogo talent?

Dlaczego Che Guevara?

Dochód z XIV Balu Charytatywnego „Starosty Wrzesińskiego” przekazany zostanie na Powiatowy Fundusz Stypendialny, w ramach którego ufundowane zostaną stypendia TALENT. Wyjaśniamy, na jakich zasadach działa fundusz, o co w nim chodzi i kto może ubiegać się o wsparcie w tym programie.

Trudno o bardziej charakterystyczną i charyzmatyczną postać kojarzoną z Kubą niż Ernesto Che Guevara, bohater narodowy tego kraju. Stąd jego „obecność” na balu. Przypominamy biograficzne fakty dotyczące tej postaci.

5 czerwca 2012 roku Rada Powiatu we Wrześni przyjęła uchwałę nr 121/XIX/2012 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Głównymi celami tego programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz aktywności twórczej, a także podnoszenie jakości kształcenia w szkołach i wspieranie warsztatu nauczycieli. Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej) oraz darowizn i spadków. W ramach programu przyznaje się stypendia edukacyjno-socjalne, jednorazowe stypendia, granty edukacyjne oraz stypendium TALENT. I właśnie jednorazowe stypendium Edukacyjne TALENT jest tą formą wsparcia, na który zbierane są środki podczas Balu Charytatywnego Starosty Wrzesińskiego. TALENT jest stypen-

dium wyjątkowym w swej formule. Przyznaje się je absolwentom szkół, dla których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym. Kandydatów przedstawia dyrektor szkoły w terminie do 20 września danego roku. Powinna być to osoba, która swym talentem, pracą i pasją osiągnęła spektakularne sukcesy edukacyjne, artystyczne, sportowe. Specjalna Kapituła wskazuje kandydatów do otrzymania stypendiów. Swoje wnioski przekazuje staroście, który w oparciu o te informacje podejmuje ostateczną decyzję co do przyznania wsparcia. Innowacyjność stypendium TALENT polega na tym, że nie dostaje go osoba ucząca się, ale kończąca pewien etap edukacji, wchodząca w dorosłe życie. Ten posag, który otrzymuje, może wykorzystać na dalszą edukację, założenie własnego biznesu bądź rozwijanie pasji i talentu. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Ernesto Rafael Guevara de la Serna znany jako Che Guevara urodził się 14 czerwca 1928 w Rosario, zginął 9 października 1967 w La Higuera. Skończył medycynę na Uniwersytecie w Buenos Aires. Jeszcze jako student wyruszył motocyklem w podróż po Ameryce Południowej, dostrzegł wówczas wielką biedę ludzi tam mieszkających. Podczas podróży prowadził dzienniki będące pamiętnikami, wrażliwego i bystrego obserwatora, w którym dokonuje się przemiana pod wpływem widzianej po drodze biedy i  niesprawiedliwości. W grudniu 1956 był wśród rewolucjonistów, którzy przybyli na Kubę z zamiarem obalenia krwawego dyktatora Batisty. Guevara szybko osiągnął znaczącą pozycję wśród buntowników i zaczął odgrywać decydującą rolę w udanej kampanii partyzanckiej, która obaliła Batistę. Po kubańskiej rewolucji pełnił funkcję ministra przemysłu, ministra finansów, a także prezesa banku centralnego. Później przemierzał świat jako dyplomata i spotykał się z szerokim gronem światowych przywódców.

Był również pisarzem o bogatym dorobku i autorem dzienników. W jednym ze swych listów do dzieci Che Guevara napisał: „Przede wszystkim, zawsze próbujcie poczuć głęboką niesprawiedliwość wyrządzoną każdemu człowiekowi, niezależnie od regionu świata. To najpiękniejsza cecha rewolucjonistów.” Kult Che trwa na Kubie do dziś, postrzegany jest on jako bohaterski i szlachetny rewolucjonista, dla wielu wzór, który przedłożył interes ogółu ponad interes jednostki, bezkompromisowo walcząc w imię przekonań i idei, którym pozostał wierny do końca życia. Postać Guevary pojawiła się w książkach, filmach, grach komputerowych, piosenkach. W  2008 roku w Wiedniu odsłonięto 70-centymetrowe popiersie Che Guevary, w 2010 w Argentynie założono klub piłkarski nazwany jego imieniem. Zdaniem jego kierownictwa, klub jest sposobem na poprawę sytuacji najbardziej potrzebujących mieszkańców, zapewnia przy tym lekcje pisania i czytania rodzinom piłkarzy. (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

18 stycznia 2013

Bal Charytatywny 2013

7

Starosta Wrzesiński i Stowarzyszenie Kulturalny Miłosław dziękują sponsorom XIV Balu Charytatywnego na rzecz Powiatowego Funduszu Stypendialnego za finansowe i rzeczowe wsparcie:

Szczególne podziękowania: za przekazanie unikatowych przedmiotów na licytację dla: Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Premiera RP Donalda Tuska, Ambasadora Kuby w Polsce Juana Dagoberto Castro Martineza, Starosty Powiatu Wolfenbüttel – Jörga Röhmanna, sportowców – Piotra Reissa, Adama Kaczora, Łukasza Lonki, Marcina Lewandowskiego i Tomasza Szymkowiaka, malarza – Dariusza Patyka, artystek – Eleni i Aleksandry; za pomoc w organizacji balu dla: zespołów Tropi Cuba i Coolik oraz Centrum Kultury Zamek; za udostępnienie wystawy fotograficznej dla Ryszarda Sobolewskiego; za przygotowanie scenografii dla Lucyny Lewandowskiej oraz Kwiacarni Kaprys Plus.


8

18 stycznia 2013

Ogłoszenia

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu we Wrześni na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1 536 z późn. zmianami), Uchwały nr 141/XXIII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.” oraz Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2013 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 I Rodzaj zadania: 1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji: Nazwa zadania 1. Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych. 2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji słowiańskich. 3. Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych połączonych z występami scenicznymi i koncertami. 4. Wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych. 5. Promocja kultury poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych w kościele poewangelickim w Miłosławiu. 6. Realizacja projektów artystycznych promujących powiat wrzesiński w kraju i poza jego granicami.

Środki poniesione na realizację w 2012 r.

25 000 zł

Środki przeznaczone na realizację w 2013 r.

25 000 zł

Sposób realizacji

wsparcie

2. W zakresie edukacji, kultury fizycznej i sportu: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania.

0 zł

10 000 zł

wsparcie

Sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego.

6 000 zł

10 000 zł

wsparcie

Organizacja dwóch wybranych turnusów* IX Powiatowej Akcji Letniej (pobyt, wyżywienie, program dla ok. stu uczestników).

0 zł

40 000 zł

powierzenie

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjno, edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy, itp.).

5 300 zł

10 000 zł

wsparcie

*Turnus I – od 1 lipca do 8 lipca 2013 r.; turnus II – od 8 do 15 lipca 2013 r.; turnus III – od 15 do 22 lipca 2013 r.; turnus IV – od 22 do 29 lipca 2013 r. ; turnus V – od 29 lipca do 5 sierpnia 2013 r.; turnus VI – od 5 do 12 sierpnia 2013 r.; turnus VII – od 12 do 19 sierpnia 2013 r.; turnus VIII – od 19 do 26 sierpnia 2013 r.

3. W zakresie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych: 1. Przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. 2. Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych. 3. Prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez najbliższych w postaci darmowego posiłku.

10 000 zł 20 000 zł

wsparcie

8 500 zł

wsparcie

10 000 zł

wsparcie

10 000 zł

4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 1.

Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

0 zł

2.

Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci i młodzieży poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji oraz festynów.

4 200 zł

3.

Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

0 zł

5. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności: Organizacja obozów oraz zawodów sportowo-szkoleniowych, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

5 000 zł

II Termin realizacji zadania: Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 marca 2013 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2013 roku. III Podmioty uprawnione do składania ofert: Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536). IV Warunki realizacji zadania: Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego wykonanie lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Uchwała Zarządu Powiatu we Wrześni jest podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 25). Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. V Terminy i warunki składania ofert: Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 25). Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www. wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl). Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536). Do oferty należy dołączyć: • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu), • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności, • odpis statutu organizacji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskie-

go klubu sportowego będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu), • umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie, • oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny odpis KRS, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, oświadczenie). Należy wówczas wskazać, do jakiego projektu załączniki zostały załączone. W przypadku złożenia kserokopii załączników (statutu, odpis KRS, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego, oświadczenia) należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2013 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, osoby do kontaktu: Julita Suszka, tel. 61 640 44 46, Kamil Perlik, tel. 61 640 44 23. VI Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne (nie uzupełnione po wezwaniu) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne. Zarząd Powiatu we Wrześni podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. Podmioty składające ofertę zostaną pisemnie poinformowane o podjętej decyzji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: • zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy, • celowość oferty, zadanie mieszczące się w szczegółowym wykazie zadań, • innowacyjne metody służące realizacji zadania, • doświadczenie, kompetencje i wiarygodność wnioskodawcy, • zasięg terytorialny (obejmujący co najmniej dwie gminy), • korzyści społeczne realizacji zadania, liczba osób objętych projektem, • udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania zadania.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Informacje

18 stycznia 2013

9

Co z tym sądem? 1 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy we Wrześni stał się wydziałem zamiejscowym Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej. Ta zmiana organizacyjna może niepokoić wielu mieszkańców Wrześni i okolic, dlatego chcieliśmy rozwiać wszelkie wątpliwości i rzetelnie poinformować czytelników, jakie faktyczne zmiany dla petentów oznacza ta reforma. Czy oprócz tabliczki, numerów kont i pieczątek reorganizacja sadownictwa wiąże się też z rewolucjami w sposobie załatwiania spraw sądowych? Poprosiliśmy o wywiad z Marcinem Przybylskim, sędzią wrzesińskiego sądu, ale uznał on, że jest jednym z ośmiu sędziów pracujących we Wrześni i nie chce wychodzić przed szereg. Odesłał nas do prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, Artura Brzykowskiego. Prezes poinformował nas jednak w oficjalnym faksie, że o udzielenie informacji na zadane przez nas pytania powinniśmy poprosić rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Po-

znaniu. Katarzyna Błaszczak z biura rzecznika odpisała nam szybko, acz zdawkowo 1 stycznia 2013 roku wrzesiński sąd stał się wydziałem zamiejscowym Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej. Jakie związane z tą reformą istotne zmiany odczują teraz mieszkańcy powiatu wrzesińskiego? Mieszkańcy nie odczują żadnych zmian. Sprawy będą dalej załatwiane według dotychczasowych reguł. Dlaczego nastąpiła ta reorganizacja sądów? Ministerstwo Sprawiedliwości podnosi głównie dwa argumenty – usprawnienie zarządzania kadrą sędziowską oraz ograniczenie stanowisk funkcyjnych. Czy ta zmiana wpłynie na jakość i czas załatwiania spraw sądowych?

Zmiana nie powinna negatywnie wpłynąć na jakość i czas załatwiania spraw. Czy w związku z reformą przewidziano zmiany kadrowe, organizacyjne? Zlikwidowano stanowiska prezesa sądu oraz głównej księgowej. Sprawami finansowymi i gospodarczymi dotychczasowego sądu będzie zajmować się Sąd w Środzie Wielkopolskiej, który został jednostką nadrzędną dla wydziałów zamiejscowych we Wrześni. Co sądzimy o sądzie? Poprosiliśmy interesantów odwiedzających wrzesiński sąd o opinię na temat załatwiania spraw sądowych po reorganizacji – czy odczuwają znaczną różnicę, czy też nic się nie zmieniło? Niestety, proszeni o wypowiedź petenci odmówili komentarza. Z lakonicznych odpowiedzi biura rzecz-

Mieszkańcy boją się uciążliwości związanych z reorganizacją

nika prasowego również niewiele wynika. Zapewne to, czy reorganizacja sądownictwa faktycznie nie wiąże się z negatywnymi zmiana-

mi dla interesantów wrzesińskiego sądu, pokaże czas. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Konkurs dla zabytków A2 znów drożeje

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach realizowane w 2013 roku.

2 stycznia uległy zmianie opłaty za przejazd autostradą na odcinku Nowy Tomyśl-Konin. Złotówkę więcej zapłacą kierowcy aut osobowych. Cennik nie zmienił się dla samochodów ciężarowych.

Kościół św. Jakuba w Miłosławiu

O dotację może się ubiegać podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym znaczenie artystyczne lub kulturowe. Dotacja może zostać udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty. W uzasadnionych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo gdy wymaga przeprowadzenia założonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także w sytuacji, gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie prac lub robót, może zostać udzielona dotacja do 100% nakładów. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek wraz z kompletem załączników. Ogłoszenie o

konkursie, formularz wniosku i wykaz wszystkich załączników znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.bip.umww.pl w zakładce Otwarty Konkurs Ofert. Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Departamencie Kultury w godzinach pracy urzędu, pn.-pt. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, budynek C, parter, pok. 25. Wnioski są przyjmowane w terminie od 14 stycznia do 1 marca 2013 roku. Zapraszamy do udziału w konkursie. Bliższych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrześni pod numerami 61 640 45 04 i 61 640 45 08. (red.)

źródło: autostrada-a2.pl U naszych zachodnich sąsiadów autostrady są bezpłatne

Trasa osobówką z Wrześni do Warszawy to koszt 25 zł, do Świecka 62 zł. Najczęściej wybierany przez mieszkańców naszego powiatu odcinek Września-Poznań kosztuje 15 zł. Rzecznik prasowy spółki nie odpowiedział nam na pytanie, czym spowodowane są podwyżki. Na stronie internetowej spółki A2 Wielkopolska można wyczytać, że wynikają one z planu finansowego rządu, który zakłada podniesienie stawek opłat w 2013 roku.

Warto wiedzieć, że jadąc drogą krajową numer 92 (stara A2) z Wrześni do Poznania, można zjechać w Kostrzynie na drogę ekspresową S-5 (kierunek: Warszawa, Poznań). Dojeżdżamy do autostrady na pętli Poznań Wschód, czyli zaraz za bramką poboru opłat. Tym sposobem omijamy opłaty i autostradą dojeżdżamy do Poznania. Wiedza ta szczególnie może się przydać przy dojeździe do targów poznańskich i lotniska. Sebastian Jaszkiewicz


10

18 stycznia 2013

Ogłoszenia/Informacje

Porady rzecznika konsumentów

Zniszczone pieniądze – co można z nimi zrobić? Uszkodzony banknot lub monetę można wymienić w każdym banku, nie tylko w Narodowym Banku Polskim, ale są pewne wymagania w tym zakresie. Nie ma problemu z wymianą, gdy papierowy pieniądz jest przedarty na pół, poplamiony lub urwany został mały fragment do 25% powierzchni. Jeżeli zachowało się tylko od 45 do 75% powierzchni pieniądza, otrzymamy połowę nominału. Z kolei jeśli mamy kawałek banknotu poniżej 45% pierwotnej wielkości, bank

przyjmie go od nas i w ciągu 14 dni podejmie decyzję o jego ewentualnej wymianie. Podstawa prawna Zarządzenie nr 1/2003 prezesa NBP z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które w skutek zużycia lub uszkodzenia przestają być praw-

nym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP z dnia 17 stycznia 2003 r.)

Elżbieta Staszak-Małecka

Zmiany na rynku pocztowym Od pierwszego stycznia zmieniły się zasady funkcjonowania rynku pocztowego. Jednym z przełomów jest uwolnienie listów ważących mniej niż 50 gramów. Czy portfel przeciętnego Kowalskiego odczuje te zmiany? Jakie są alternatywy dla usług oferowanych przez publicznego molocha?

Przy ulicy Kaliskiej można nadać i odebrać przesyłkę przez paczkomaty

nych drobnych przedmiotów. Nie jest tajemnicą, że prywatne przedsiębiorstwa dążą do maksymalizacji zysku i jednoczesnego obniżania kosztów prowadzenia działalności. Wrzesiński oddział InPost zatrudnia tylko czterech pracowników. – Miesięcznie około 600-700 paczek przechodzi przez paczkomaty – usługę innowacyjną nie tylko na skalę ogólnopolską, ale nawet światową. Zdarza się, że jest ich nawet tysiąc – deklaruje Andrzej Ratajczak z wrzesińskiej filii InPost. – Najczęściej korzystają z nich klienci sklepów internetowych, którzy mają wybór pomiędzy pocztą, kurierem i paczkomatem. Usługa polega na nadawaniu i odbieraniu przesyłek poprzez specjalne skrzynki. Nadawca wkłada paczkę do skrzynki. Dyspozycję wysyłki wydaje przez Internet. W ciągu 48 godzin pakunek trafia do wyznaczonej skrzynki. Rola kuriera polega tylko na przewiezieniu paczek do konkretnych skrzynek, umieszczonych w wielu miastach na terenie całej Polski, także we Wrześni. Taki system obniża koszty, więc klient płaci mniej. Na dodatek nie musi martwić się o to, żeby być w domu kiedy przyjdzie doręczyciel. Informację dostaje na maila lub przez SMS, na odbiór ma 72 godziny. Jedynym ograniczeniem jest waga – nie może przekraczać 5 kilogramów – oraz wymiary

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy pracownik ochrony – Węgierki ciastowy – Nekla pracownik call center – Września mechanik samochodowy – Nekla specjalista ds. reklamy – Września kierowca – Europa palacz – Września kierownik zmiany nocnej – Września

Powiatowy rzecznik konsumentów dyżuruje w pn. od 8.00 do 16.00, od wt. do pt. od 7.00 do 15.00, ul. Chopina 10, pok. 10, nr tel. 61 640 44 16.

Pocztowy operator publiczny, jakim jest Poczta Polska, ma dominującą pozycję na rynku przesyłek. Solidny i rozbudowany system pozwala na dostarczenie listu nawet w najbardziej odległe zakątki kraju. Zresztą poczta ma taki obowiązek. Nie może odmówić doręczenia przesyłki, w przeciwieństwie prywatnych operatorów pocztowych czy firm kurierskich, które bez przerwy rozwijają swój zasięg i walczą o klientów dostępnymi środkami. Najbardziej łakomym kąskiem dla konkurentów są duże firmy, które wysyłają korespondencję w znacznych ilościach. Wszelkie urzędy znajdują się poza zasięgiem komercyjnych operatorów, ponieważ Poczta Polska ma wyłączność na przesyłanie korespondencji urzędowej. Tak będzie przez kolejne trzy lata. Potem zostanie ogłoszony przetarg. Wyłoniony tzw. operator wyznaczony zagarnie ten segment i będzie czerpał z niego niemałe korzyści. Wymagania na pewno będą wyśrubowane, więc nie wiadomo, czy „prywatni listonosze” nie znajdą się na spalonej pozycji. InPost działa od 2006 roku. Prywatny operator pocztowy stara się przyciągnąć klientów atrakcyjnymi ofertami. Do tej pory nie mógł przekazywać listów o wadze mniejszej niż 50 gramów. Groziła za to kara pieniężna. Obejście tego przepisu nie nastręczało wielu trudności – wystarczyło dociążyć kopertę lub zapakować list w kopertę o grubszej gramaturze. Różnica w cenie – kilkadziesiąt groszy na jednym liście – nie pozostawała bez znaczenia dla klientów wysyłających wiele dokumentów. Teraz InPost i jemu podobne firmy mogą przekazywać lekkie listy „na legalu”. Publiczny operator najwyraźniej poczuł oddech konkurencji na plecach. Podniósł cenę znaczka ze 1,55 zł do 1,60 zł, ale znacznie zwiększył przedział wagowy. Za tę cenę można wysłać list ważący nawet 350 gramów pod warunkiem, że zawiera tylko korespondencję w postaci papierowych dokumentów czy prasy. Żadnych płyt CD i in-

www.wrzesnia.powiat.pl

pakunku – maksymalnie 41 x 38 x 64 cm. Cena od 7,99 do 12,99 w zależności od wielkości pudełka. Przesyłki o większych gabarytach można nadać przez firmy kurierskie. Oferują one szeroki wachlarz usług. Paczkę można nadać w siedzibie operatora lub zamówić usługę „od drzwi do drzwi”. Wtedy kurier odbiera przesyłkę i dostarcza bezpośrednio do nadawcy. Usługi kurierskie są skierowane głównie do firm, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby klienci indywidualni korzystali z ich oferty. DPD to jeden z wielu kurierów konkurujących z Pocztexem, czyli Kurierem Poczty Polskiej. Dla porównania – wysłanie listu kurierskiego to koszt 19,67 zł, a przesyłki do trzech kilogramów – 24,59 zł. DPD zobowiązuje się dostarczyć to następnego dnia. Pocztex także doręczy w następnym dniu przesyłkę gwarantowaną nie przekraczającą kilograma, ale za 28 zł. Odległość nie ma znaczenia, byle cel znajdował się na terenie Polski. Według Radosława Palpuchowskiego zmiany, jakie wprowadza ustawa, nie wpłyną na rynek kurierski. – Rynek paczek cały czas rozwija się, firm kurierskich przybywa. To, czy Poczta Polska włączy się do tej rywalizacji, niewiele zmieni, bo rynek ma bardzo duży potencjał i każdy znajdzie sobie miejsce – kwituje podwykonawca firmy DPD. Katarzyna Błochowiak

opiekun(ka) – Niemcy stolarz – Września

Szczegóły i inne ogłoszenia na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl lub pod tel. 61 640 35 35, 61 640 35 38.

Kadra plus w 2012 W ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni rozpoczął realizację projektu Kadra plus współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Umowa o jego dofinansowanie, podpisana 27 października 2011 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, przewidywała początkową wartość projektu na 253 771,77 zł i okres realizacji od 1 stycznia 2012 do 31 maja 2014. Jednak dzięki wynegocjowaniu dodatkowych środków finansowych w 2012 r. sporządzono aneks do umowy, na podstawie którego wartość projektu uległa zwiększeniu o 38 175,95 zł, co umożliwiło przedłużenie jego realizacji do 30 listopada 2014. Głównym celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz podwyższenie kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia. Przewiduje on dofinansowanie zatrudnienia dwóch

pośredników pracy i jednego doradcy zawodowego oraz dofinansowanie studiów podyplomowych dla trzech pośredników pracy. Studia z zakresu pośrednictwa pracy odbywające się w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu rozpoczęły się 17 listopada 2012 i potrwają do 30 czerwca 2013. Realizacja projektu poza grupą docelową ma również pozytywny wpływ na współpracę z pracodawcami. Warunkiem skuteczności działań PUP w zakresie przeciwdziałania bezrobociu jest szeroki dostęp bezrobotnych i pracodawców do pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Projekt Kadra plus przybliża urząd do klientów. Działania te przyczynią się również do utrzymania wymaganego, zgodnie z obowiązującymi standardami, poziomu zatrudnienia kluczowego personelu. Potwierdzeniem przebiegu projektu zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem są sprawozdania zatwierdzane co trzy miesiące przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Eugeniusz Wiśniewski PUP we Wrześni

Przygarnij mnie Pongo – piesek rasy mieszanej, jest dorosły, ma za sobą wymagane szczepienia i został wykastrowany. Niezbyt duży, sięga człowiekowi do połowy łydki. Nakrapiane łapki przypominają dalmatyńczyka, stąd imię – Pongo. Piesek nie jest agresywny. Lubi sobie poszczekać, ale to tylko taka jego gadanina. Wiele lat swojego życia spędził w schronisku – może ktoś zechciałby odmienić jego los. www.wirtualny-opiekun.pl Schronisko Miejskie dla Zwierząt we Wrześni zaprasza od poniedziałku do piątku między 8.00 a 12.00, w soboty, niedziele i święta między 8.00 a 10.00, ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 500 191 039.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Agro/Informacje

18 stycznia 2013

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT: • w terminie od 1 lutego 2013 do 28 lutego 2013 należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta lub burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 do 31 stycznia 2013, • w terminie od 1 sierpnia 2013 do 31 sierpnia 2013 trzeba złożyć odpowiedni wniosek do wójta lub burmistrza w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 do 31 lipca 2013 w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 rok. Limit zwrotu podatku w 2013 roku wynosić będzie 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w terminach: • 2-30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie • 1-31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, informacje o szczegółowej procedurze i warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem www.minrol.gov.pl.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy we Wrześni Informuje, że w miesiącach styczeń-marzec organizuje

kursy z ochrony roślin dla osób stosujących środki ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Miejsca realizacji oraz terminy kursów zostaną ustalone w oparciu o zgłoszenia zainteresowanych rolników. Posiadane przez rolników zaświadczenia są ważne przez 5 lat. Zaświadczenia wydane w roku 2008 i wcześniej straciły ważność. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty lub zgłoszenie telefoniczne, tel. 61 436 07 88. WODR Zespół Doradczy we Wrześni, ul. Kaliska 1.

11

Wsparcie unijne dla rolników Kto nie zdążył złożyć wniosku o przyznanie wsparcia w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” finansowanego z PROW 2007-2013 w 2012 roku, może to jeszcze zrobić. Nabór trwa od 2 stycznia. Na udzielenie wsparcia z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w biurach powiatowych pozostało jeszcze około 160 mln zł. Do tej pory do Biura Powiatowego ARiMR we Wrześni wpłynęło 150 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych dla rolników wymaga się, aby: • prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych, w której znajduje się przynajmniej usługa kompleksowa oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności i usługę polegającą na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy wnioskodawca zobowiązany jest skorzystać z wymienionych usług doradczych przed upływem 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Zakres kosztów, które można zrefinansować z tego działania, jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. usługi doradcze w zakresie leśnym, usługi doradcze dotyczące przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Tak ukierunkowane doradztwo, dofinansowywane z PROW 2007-2013, ma usprawnić niełatwy proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej. Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna, przy czym koszty kwalifikowane to koszty usług doradczych, do których nie zalicza się podatku od towarów i usług (VAT). Trzeba przy tym pamiętać, że suma płatności otrzymywanych w ramach działania w okresie objętym PROW 2007-2013 nie może przekroczyć równowartości 1 500 euro. Biuro Powiatowe ARiMR we Wrześni

Pracownia przetwórstwa mleka – reaktywacja W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni trwają intensywne prace na rzecz reaktywowania pracowni przetwórstwa mleka. Jeszcze w byłym Zespole Szkół Mleczarskich przy ul. Gnieźnieńskiej w 1994 powstało Centrum Kształcenia Kadr Mleczarskich, które na owe czasy było jedyne i bardzo nowoczesne. Niestety pracownia z końcem roku 2011 zniknęła z powierzchni ziemi – została rozebrana. Maszyny i urządzenia zdemontowano i przewieziono do obiektów PCEZ przy ul. Wojska Polskiego. W grudniu 2012 roku przystąpiono do prac mających na celu odtworzenie pracowni. Będzie ona usytuowana w pomieszczeniu, w którym wcześniej działała kuchnia stołówki warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Politechnicznych. Obecne pomieszczenie jest wielokrotnie mniejsze niż poprzednie, dlatego pracownia zostanie odtworzona tylko częściowo.

W celu jej dostosowania do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych należało wykonać kapitalny remont – od położenia glazury na ścianach i posadzkach, przez obniżenie sufitu, wykonanie wentylacji, nowego węzła sanitarnego, po nową kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną oraz instalację elektryczną. Wszystkie prace, oprócz kanalizacji zewnętrznej, zostały wykonane przez pracowników Centrum. Nowa pracownia to ogromne wyzwanie logistyczne, techniczne oraz finansowe. Wszystkie materiały do remontu, materiały instalacyjne, a także część wyposażenia (wytwornica pary, instalacja uzdatniania wody) zakupiono ze środków własnych wypracowanych przez Centrum w 2012 roku. W najbliższym czasie PCEZ przystąpi do prac wykończeniowych oraz montażu maszyn i urządzeń. Pracownia przetwórstwa mleka będzie wykorzystywana do organizowania kursów doskonalących dla pracow-

ników zakładów mleczarskich, a także w przyszłości do kształcenia praktycznego uczniów w zawodach: technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności czy operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Powrót do szkoleń mleczarskich nie będzie jednak łatwy. Prawie dwuletnia przerwa wymaga wielu zabiegów marketingowych. PCEZ jest jednak zdeterminowany i nastawiony na sukces. Już w marcu planuje pierwsze szkolenia i powrót do produkcji jogurtów, twarogów, serów czy masła. Tradycje szkoleń mleczarskich we Wrześni sięgają końca XIX wieku i należy je kontynuować. Marek Dyba PCEZ we Wrześni

Właśnie trwają prace wykończeniowe


12

18 stycznia 2013

O powiecie

www.wrzesnia.powiat.pl

Starosta i Starostwo Powiatowe – dzieje urzędu powiatowego W wyniku reformy administracyjnej od 1999 roku znów na mapie kraju widnieją powiaty. Obecnie są to jednostki terytorialne będące we władaniu lokalnych wspólnot samorządowych. Czyli krótko mówiąc mieszkańcy danego powiatu tworzą organy władzy samorządowej (radę powiatu i zarząd powiatu), które kierują sprawami przypisanymi powiatowi. Przywrócono także powiat wrzesiński. Tworzy on obecnie wspólnotę mieszkańców pięciu gmin: Wrześni, Nekli, Miłosławia, Kołaczkowa i Pyzdr. Powiaty sądowe Jednostki administracyjne, jakimi były powiaty, zwane po łacinie districtus (czyli dystrykt), w Polsce formowały się w XIV w. W pewien sposób zastąpiły dotychczasowe kasztelanie, stając się jednostkami nieco większymi. Powstałe powiaty stanowiły okręgi i administrację sądową. Określone terytorium objeżdżał sąd ziemski, żeby w ustalonych terminach, tzw. roczkach, ferować wyroki. Zresztą sama polska nazwa powiat wywodzi się od słów dzień wietny, czyli dzień, w którym zbierali się przedstawiciele danej wspólnoty tworząc wiec, podczas którego odbywały się właśnie roczki przybyłego sądu ziemskiego. W skład takiego sądu wchodził starosta (reprezentujący władcę), sędzia, podsędek, podkomorzy i pisarz. Kandydatów na sędziego, podsędka i pisarza typował sejmik ziemski, zaś wyboru dokonywał król. On też wybierał starostę. Sąd ziemski prowadził księgi grodzkie, w których zapisywano wszystkie wyroki i decyzje sądu oraz sprawy niesporne, majątkowe. W związku z tym gdzieś trzeba było przechowywać kancelarię i archiwum sądowe. Ustaliły się w ten sposób siedziby poszczególnych powiatów. Najczęściej w grodach i przekształcających się w miasta stanowiących ośrodki gospodarcze i społeczne dla danego terenu. Jeżeli chodzi o tereny dzisiejszej ziemi wrzesińskiej, są to powiat pyzdrski (jako kontynuacja kasztelani gieckiej) i powiat gnieźnieński (jako kontynuacja kasztelani gnieźnieńskiej). Pod względem przynależności wojewódzkiej oba powiaty pyzdrski i gnieźnieński leżały w województwie kaliskim. Formą samorządu, ale tylko dla szlachty, był sejmik ziemski. Szlachta z naszego terenu, ale także z całej tzw. Wielkopolski właściwej, czyli województw poznańskiego i kaliskiego, sejmikowała od 1449 r. w Środzie. Obradowano w kolegiacie lub w jej otoczeniu. Tu podejmowano decyzje, jakie przedstawiano na sejmiku generalnym dla całej prowincji wielkopolskiej (Wielkopolska z Kujawami, Sieradzem i Łęczycą) w Kole. W 1791 r. jedna z ustaw Sejmu Czteroletniego wydzieliła z powiatu pyzdrskiego powiat średzki, a z gnieźnieńskiego powiat powidzki. Według tej reformy odtąd sejmiki powiatowe miały zbierać się w kościołach parafialnych w siedzibie powiatu. Czasy zaborów Już w 1793 r. nasze tereny w II rozbiorze Rzeczpospolitej zajęli Prusacy. Powiaty (Kreis) gnieźnieński, powidzki, pyzdrski i średzki znalazły się w prowincji Prusy Południowe, w departamencie poznańskim. Co ciekawe, początkowo miasta były wydzielone

z powiatów i podlegały radcom skarbowym. Spod kompetencji powiatów wyjęto też sądownictwo jako osobną kategorię władzy podległą królowi. Na czele powiatu stał landrat (radca ziemski) podporządkowany ściśle Kamerze Wojskowo-Ekonomicznej (rodzaj rządu prowincjonalnego). W prowincji Prusy Południowe nie zbierały się już sejmiki powiatowe. W okresie Księstwa Warszawskiego wprowadzono administrację na wzór francuski, trwając jednocześnie przy rozwiązaniach wprowadzonych przez państwo pruskie. Na czele powiatu stał podprefekt wybierany przez władcę, podległy bezpośrednio prefektowi departamentu. Podprefektem powiatu pyzdrskiego był Adam Moszczeński, dziedzic Gutowa Małego i Grzymysławic. Podprefekta zobowiązano do wykonywania aktów normatywnych i przeprowadzania kontroli. W 1809 r. wprowadzono organy samorządowe – w powiatach rady powiatowe. Zbierały się one raz w roku na sesje 10-dniowe. Do ich zadań należały rozkład ciężarów na dwory, miasta i wsie (czyli nakładanie obowiązków), opiniowanie potrzeb powiatu oraz zażaleń na podprefekta. Zmiany nastąpiły po upadku Księstwa. Powróciła pruska administracja. Na czele powiatu pyzdrskiego stanął landrat. Został nim także Adam Moszczeński (1818-1834). Pełnił on funkcje administracyjne i policyjne. Nominował go król spośród kandydatów prezentowanych przez sejmiki powiatowe. W 1816 r. granice powiatów dostosowano do nowych warunków politycznych. Po uzgodnieniach władz pruskich i rosyjskich 11 listopada 1817 r. Pyzdry przekazano do Królestwa Polskiego. W marcu 1818 r. landrat pyzdrski przeniósł się do WrześniOpieszyna. Za nim powędrowały sąd pokoju i kasa powiatowa. Landrat był urzędnikiem państwowym. Kierował urzędem landrackim (Landratura), do pomocy miał sekretarza powiatowego (Kreissekretär), pisarza i posłańca powiatowego. Landratura zatrudniała także tłumacza. Do dyspozycji landrata pozostawali żandarmi. Landraci mieli obowiązek reprezentować interesy ludności powierzonego im powiatu. Równocześnie należało do nich wpajanie miłości do króla i pruskiej ojczyzny. Mieli także utrzymywać stosunki towarzyskie na poziomie stanowym z reprezentantami ludności, przede wszystkim z miejscowym ziemiaństwem. Kolejnymi landratami byli już tylko Niemcy: von Graevenitz (1834-1838), J. N. F. von Schlotheim (1838-1845), von Bärensprung (18481851), E. Freymark (1853-1863), von Pilsach (1863-1868), J. Feige (18731876), H. von Seidlitz (1876-1883), von

Pracownicy Wydziału Powiatowego we Wrześni, czyli starostwa, 1921 r. (po środku stoi starosta Adam Charkiewicz), ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni

Loos (1883-1890), Kühne (1890-1901), A. von Massenbach (1901-?), E. von Haber (1908-1918). Landrat sprawował także opiekę nad szkolnictwem. Od 1872 r. sprawy nadzoru pedagogicznego przejęli powiatowi inspektorzy szkolni we Wrześni i Miłosławiu. Landratom w terenie podlegali wójtowie. Na terenie powiatu wójtostwa działały we Wrześni, Bardzie, Brudzewie, Graboszewie, Grabowie Królewskim, Miłosławiu, Żerkowie, Brzóstkowie i Śmiełowie. W 1836 r. zlikwidowano je i powołano obwody komisaryczne we Wrześni, Miłosławiu, Żerkowie i Wólce (później w Strzałkowie), którymi zarządzali komisarze obwodowi (Distriktskomisare). Obwody posiadały szeroką władzę policyjną w zakresie porządku, budownictwa, melioracji, ochrony przeciwpożarowej, itd. W 1886 r. obwód żerkowski przeszedł do nowo powstałego powiatu jarocińskiego. Od 1872 r. powiat stanowił korporację samorządową. Organem uchwałodawczym i kontrolującym był sejmik powiatowy. Organ wykonawczy stanowił wydział powiatowy, który wykonywał uchwały i kontrolował działania gmin. Polska odrodzona, okupacja, Polska Ludowa Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. w poznańskiem pozostawiono pruskie przepisy administracyjne. Nadal więc organem uchwałodawczym był sejmik powiatowy, zmieniony w 1934 r. na radę powiatową. W pierwszej fazie liczyła ona 30, później 14 radnych. Radni wybierani byli na 4 lata przez członków rad miejskich i

rad wiejskich. Rada uchwalała rodzaje i wysokość podatków, dodatków komunalnych do podatków państwowych, wymiar i pobór opłat drogowych. Organem wykonawczym pozostawał wydział powiatowy wybierany przez radę. Na jego czele stał starosta mianowany przez ministra spraw wewnętrznych i podlegający bezpośrednio wojewodzie. W okresie międzywojennym starostami byli: Franciszek Czapski (1918-1921), Adam Charkiewicz (1921-1929), Bronisław Chodakowski (1930-1932), Leon Gallas (1321934), Zygmunt Kowalewski (19341939) i Kazimierz Rościszewski (1939). Staroście podlegały w terenie miasta (Września i Miłosław) oraz wójtostwa (Września-Północ, Września-Południe, Miłosław, Borzykowo, Strzałkowo). Zaraz po zajęciu przez niemieckiego okupanta powiatu wprowadzano niemieckich urzędników. Utrzymano zastany podział administracyjny. Powiatem zarządzał tymczasowy komisarz powiatowy (Landkomissar), którym we wrześniu 1939 r. został P. Guthermuth. Od 26 października 1939 r. ustanowiono landrata H. Nieritza. Od 1941 r. landratem do końca wojny był Büttner. Landrat pełnił równocześnie funkcję kierownika powiatowej NSDAP (Kreisleiter). Podlegały mu wszystkie urzędy i instytucje na terenie powiatu, za wyjątkiem policji bezpieczeństwa. Oczywiście nie funkcjonowała rada powiatowa. Pod koniec II wojny światowej PKWN 22 lipca 1944 r. ogłosił, że to on sprawuje władzę za pośrednictwem hierarchicznej struktury wojewódzkich, powiatowych, miejskich

lub gminnych rad narodowych. W zasadzie nowe przepisy o administracji utrzymywały status, jaki organizowała tzw. ustawa scaleniowa z 1933 r. Do 1950 r. rada powiatowa funkcjonowała jako organ samorządu terytorialnego. Jednak członkowie rady nie pochodzili z demokratycznych wyborów, tylko z klucza partyjnego. Na czele Wydziału Powiatowego we Wrześni stali starostowie Jan Bees i Jan Ociepka. W 1950 r. zlikwidowano samorząd terytorialny (także urząd starosty i wydział powiatowy). Organem władzy w powiecie była Powiatowa Rada Narodowa. Realizowała ona swoje zadania przez podległe jej Prezydium PRN. Był to terenowy organ administracji państwowej, który „wyrażał wolę ludu pracującego”. W 1958 r. rada otrzymała pewną samodzielność. W 1973 r. zniesiono Prezydium PRN, a jej funkcje powierzono naczelnikowi powiatu. 1 czerwca 1975 r. zlikwidowano powiat wrzesiński. W 1990 r. wprowadzono Urząd Rejonowy jako terenowy organ administracji rządowej. Swoim zasięgiem obejmował gminy Września, Nekla, Miłosław i Kołaczkowo. 1 stycznia 1999 r. przywrócono powiat, ale już jako jednostkę samorządową. Jego organami są Rada Powiatu i Zarząd. Na czele Zarządu stoi starosta, posiadający kompetencje dawnego Prezydium PRN.

Sebastian Mazurkiewicz


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Zdrowie/Informacje

18 stycznia 2013

Pacjenci w centrum uwagi Niedawno wrzesiński szpital został zamknięty dla odwiedzających. Pojawiły się pogłoski, że powodem tej decyzji była panująca świńska grypa. Dlaczego faktycznie zamknięto placówkę i co to jest świńska grypa, zapytaliśmy lekarza i wiceprezesa Szpitala Powiatowego we Wrześni, Sebastiana Nowickiego. Czy to prawda że we wrzesińskim szpitalu odnotowano przypadki zachorowań na świńską grypę? Tak, to prawda. Odnotowano dwa potwierdzone przypadki zachorowań na grypę AH1N1. Jeden pacjent został przekazany do innego szpitala, drugi jest hospitalizowany u nas, izolowany, więc jeśli chodzi o zagrożenie epidemiologiczne, to mogę z czystym sumieniem potwierdzić, że takiego zagrożenia nie ma. Nasi pacjenci są badani, mamy dostęp do diagnostyki – inaczej niż lekarz w przychodni, który przyjmuje stu pacjentów na dzień i na pewno wśród tych pacjentów jest wiele przypadków niezdiagnozowanych. Wybuchła sensacja medialna wokół świńskiej grypy w naszym szpitalu. Dzwonią do nas rodzące, które mają obawy przyjechać do nas, bo gdzieś przeczytały, że panuje tu grypa. Tymczasem my stworzyliśmy w szpitalu sterylny system, nie ma się czego obawiać. Na ulicy jest więcej „epidemiologicznych bomb”. Czym świńska grypa różni się od zwykłej? Czy jest szczególnie niebezpieczna? Ta grypa nie jest szczególnie niebezpieczna. Została rozdmuchana kilka lat temu przez media. Przebieg jest podobny jak w przypadku zwykłej grypy – kaszel, łzawienie oczu, gorączka. Jednakże, co jest niepokojące, zdarza się, że osoby coraz młodsze mają ciężkie przebiegi, z niewydolnością oddechową. Bo o ile zrozumiałe jest, że chorują osoby przewlekle chore, podatne na infekcje, to jeśli pacjent w sile wieku, w pełni zdrowia wymaga nagle leczenia respiratorem, to są powody do obaw. I chyba z tego w gruncie rzeczy bierze się ta cała panika. Trzeba też pamiętać, że duża ilość zachorowań to zwykłe przeziębienia. Grypa jest chorobą mającą bardzo ciężki przebieg. Są określone przypadki, gdy należy zgłosić się do lekarza – gdy robi się nam duszno, nie możemy nabrać tchu. Bo z epidemiologicznego punktu widzenia, gdy pojawiają się pierwsze objawy grypy, to – pomijając te objawy niepokojące – należy po-

Sebastian Nowicki, wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni łożyć się do łóżka. Bezsensem jest udanie się do przychodni, gdzie w koleje czeka stu kichających i kaszlących pacjentów. I nawet jeśli nie mam grypy, to łatwo w tej kolejce się czymś zarazić. W ogóle ważna jest kultura zachowania – kichanie w chusteczkę, zasłanianie ust chusteczką podczas kaszlu i mycie rąk. Mycie rąk jest niedoceniane, a tymczasem jest potwierdzone naukowo, że częste mycie rąk niweluje ryzyko zachorowań. Czy ten rok, biorąc pod uwagę ilość zachorowań, jest szczególnie ciężki? Nie, natężenie przyjęć w poradni lekarza rodzinnego i na pomocy doraźnej nie jest wyższe niż w latach poprzednich. Zresztą szpital też zamykaliśmy wielokrotnie, robimy to po to, by opanować sytuację na oddziałach, bo pacjenci w szpitalu są osłabieni i łatwiej łapią infekcje. Jakie są zatem prawdy i mity na temat świńskiej grypy w naszym szpitalu? Zamykając szpital nie chronimy społeczeństwa przed jednym przypadkiem

adres

Września

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Września

Wrzesińskie Stowarzyszenie ul. Chopina 9 Abstynentów „JANTAR”

Ośrodek Wspomagania Kołaczkowo Dziecka i Rodziny

Dyżury aptek 18.01.2013

DOZ, Słowackiego 4a, tel. 61 435 40 33

19.01.2013

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 640 19 81

20.01.2013

STYLOWA, Sienkiewicza 7

21.01.2013

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 436 52 93

22.01.2013

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

23.01.2013

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 640 19 81

24.01.2013

ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20, tel. 61 437 77 40

25.01.2013

DR MAX KAUFLAND, Miłosławska 10, tel. 61 436 02 27

26.01.2013

DOZ, Słowackiego 4a, tel. 61 435 40 33

27.01.2013

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 436 52 93

28.01.2013

KAPSUŁKA, Chrobrego 10, tel. 61 436 07 55

29.01.2013

KWIATY POLSKIE ul. Opieszyn 10

30.01.2013

DR MAX KAUFLAND, Miłosławska 10, tel. 61 436 02 27

31.01.2013

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się danego dnia o godzinie 9.00 rano i kończy się następnego dnia o godzinie 9.00. Wykaz dyżurów aptek na kolejne dni znajduje się na www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

świńskiej grypy w naszym szpitalu – my tworzymy warunki dla chorych, przebywających u nas, by się nie nadkażali od odwiedzających. Są pacjenci, którzy mają od dawna zaplanowane zabiegi, np. wszczepienie endoprotezy. Oni planują już sobie życie i trudno byłoby to przełożyć, gdyby nagle okazało się, że nie możemy ich przyjąć, bo w szpitalu panuje grypa. Dlatego pojawił się ten zakaz odwiedzin – w trosce o zdrowie pacjentów. Są wyjątkowe sytuacje, jak np. przebywanie matek z dziećmi na oddziale dziecięcym – wiadomo, że te mamy przebywają wciąż z dziećmi, więc ich obecność w szpitalu jest uzasadniona. Jest też możliwość otrzymania przepustki w skrajnych przypadkach od ordynatorów poszczególnych oddziałów – czasem hospitalizujemy osoby niepełnosprawne, starsze, które bez obecności kogoś bliskiego czują się zagubione, bywają nawet agresywne. Trzeba być człowiekiem i to rozumiemy. Zresztą nasze hasło to „pacjent w centrum uwagi” i tego się trzymamy! Rozmawiała Agnieszka PrzysiudaZielkowska

Poradnictwo rodzinne organizowane nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w 2013 roku miejscowość miejsce dyżuru

13

ul. Wojska Polskiego 1

pl. Wł. Reymonta 4

Miłosław

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wrzesińska 19

Nekla

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 12

Pyzdry

Budynek Przychodni Zdrowia w Pyzdrach

ul. Rynek 5

specjalista dni dyżuru prawnik

poniedziałek

godziny dyżuru 16:00-18:00

psycholog środa

15:00-17:00

prawnik

15:00-17:00

2 środa miesiąca

psycholog 2,4 środa miesiąca

15:00-17:00

prawnik

1,3,5 środa miesiąca

16:00-18:00

prawnik

wtorek

15:30-17:30

psycholog 2,4 czwartek miesiąca 15:00-17:00 prawnik

1,3,5 środa miesiąca

15:30-17:30

psycholog 2,4 czwartek miesiąca 15:30-17:30 prawnik

1,3,5 wtorek miesiąca

16:00-18:00

psycholog 1,3,5 czwartek miesiąca 15:00-17:00

Grypa atakuje Na ulicy, w sklepach, szkołach, urzędach – wszędzie – spotkać można kichających i kaszlących ludzi. Przychodnie przeżywają oblężenie. Media starszą epidemią. Wszyscy drżymy na dźwięk słowa „grypa”, a gdy dochodzi jeszcze do niej przymiotnik „świńska”, jesteśmy przerażeni. Dlaczego należy bać się grypy? Rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni Anna Węclewska podaje trzy podwody – Łatwość zakażenia i krótki okres wylęgania, ciężki przebieg choroby oraz powikłania, np. zapalenie płuc, mięśnia sercowego, krtani, tchawicy, ucha środkowego. No i właśnie tych powikłań boimy się najbardziej i one – w gruncie rzeczy – są najbardziej niebezpieczne. Szczególnie narażone są na nie osoby w podeszłym wieku i dzieci do 2 roku życia. Co robić, by do nich nie dopuścić? Przede wszystkim nie lekceważyć objawów chorobowych. Grypę należy wyleżeć. Lekarze zalecają położenie się do lóżka na 5-7 dni, zażywanie witaminy C i leków przeciwgorączkowych, w niektórych przypadkach potrzebny jest też przepisany przez lekarza antybiotyk. Ważne jest wietrzenie pomieszczeń, w których przebywamy, i ograniczenie kontaktu z otoczeniem, aby nie dopuścić do dalszych zachorowań. Istotne jest także przestrzeganie podstawowych zasad higieny – częste mycie i dezynfekowanie rąk, używanie chusteczek jednorazowych, zasłanianie ust i nosa podczas kasłania i kichania. Ostatnio głośno zrobiło się o tzw. świńskiej grypie. Przebiega ona podob-

nie jak ta zwykła, mogą jednak dojść dolegliwości związane z niewydolnością oddechową, dlatego jeśli czujemy duszność, należy błyskawicznie skontaktować się z lekarzem. – Od października 2011 roku szczep grypy AH1N1, decyzją Światowej Organizacji Zdrowia, jest uznawany za szczep o charakterze grypy sezonowej – uspokaja Anna Węclewska. Okres jesienno-zimowy jest czasem wzmożonych zachorowań. – Według statystyk prowadzonych przez PSSE we Wrześni, na podstawie zgłoszeń przypadków podejrzeń zachorowań na grypę i choroby grypopodobne, które uzyskujemy od lekarzy z przychodni rodzinnych powiatu wrzesińskiego, wynika, iż w 2012 zgłoszono dwa takie przypadki, a do dnia 7 stycznia 2013 roku do godziny 12 zgłoszono ich 166 – informuje Anna Węclewska. Co zatem robić, by nie zachorować? Unikać dużych skupisk ludzkich, gdzie można się łatwo zarazić, często myć ręce. Przydatne jest też noszenie ochronnych maseczek. A przede wszystkim pamiętać o profilaktyce – jeść dużo warzyw i owoców, wysypiać się, odpoczywać, uprawiać sport, przebywać na świeżym powietrzu. Po prostu – dbać o siebie. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

W skrócie: Szkoły z Górnych Grądów i Pietrzykowa pokonały ponad 750 innych placówek i zwyciężyły w konkursie Tesco dla Szkół – „Zdrowo najedzeni”. W nagrodę otrzymają pracownie multimedialne o wartości 16 tys. zł, kamerki HD dla uczniów i tablety dla nauczycieli. Zwycięstwo było możliwe dzięki kreatywności uczniów, którzy stworzyli prace konkursowe – filmiki o zdrowym żywieniu – oraz zaangażowaniu całej społeczności lokalnej w ich promocję wśród internautów. Nagrody zostaną wręczone podczas specjalnych gal finałowych. W konkursie promującym rozsądne odżywianie startowały setki szkół z całej Polski, z naszego powiatu oprócz zwycięskich Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach także Zespół Szkół Specjalnych z Wrześni, Zespół Szkół w Zasutowie i Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie. (red.)


14

18 stycznia 2013

Z gmin

Ferie 2013

Września

Koncert najmłodszych W pierwszy dzień ferii 14 stycznia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbył się III Bożonarodzeniowy Przegląd Kolęd. Impreza przyciągnęła do WOK-u 54 młodych artystów, którym kibicowali bardzo przejęci i wzruszeni rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo. Wielu z uczestników konkursu po raz pierwszy miało okazję zaśpiewać na scenie, było to dla nich wielkie przeżycie i nowe doświadczenie. Inicjatorem wydarzenia był Rudolf Topolski, instruktor muzyki: – Na co dzień pracuję z dziećmi. Chciałem, by te, którą chcą i umieją śpiewać, pokazały się szerszej publiczności – wyjaśnia. Udział w przeglądzie piosenki wzięły dzieci z wrzesińskich przedszkoli „Miś Uszatek” oraz „Tęczowa Chatka”, „Miś Uszatek” z Nekli, „Jarzębinka” z Kołaczkowa, „Bajka” z Witkowa,„Wróbelek Elemelek” z Czerniejewa oraz z przedszkoli w Zasutowie i Bieganowie.. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: 3-4-latki oraz 5-6-latki. Każde dziecko biorące udział w konkursie samodzielnie wykonywało wybraną przez siebie kolędę przy akompaniamencie Zespo-

łu Muzycznego Rudiband. Imprezę współorganizowały Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” we Wrześni, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni oraz Zespół Muzycznym Rudiband. Sponsorem wydarzenia była firma Amwin Marek Winter. Występy młodych artystów bacznie obserwowało jury, które z  dużym trudem wyłoniło zwycięzców, w grupie 3-4-latków I miejsce zajął Filip Józwiak z „Tęczowej Chatki”, natomiast w grupie„starszaków” I miejsce zdobył Julian Kubicki z „Tęczowej Chatki”. Każdy uczestnik po występie otrzymał pamiątkowy dyplom, torbę pełną niespodzianek oraz słodkie co nieco. Hanna Stachowiak

Pyzdry Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przygotowało dla dzieci zajęcia na czas przerwy zimowej. Codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 zaprasza na warsztaty, zajęcia plastyczne, taneczne i zręcznościowe. Wstęp darmowy. poniedziałek 10.00-11.00 gry zręcznościowe (CKSiP) 11.00-14.00 warsztaty pierwszej pomocy (CKSiP) 14.00-16.00 nauka tańca hip-hop (sala kina) 16.00-17.00 angielski na wesoło (CKSiP) 16.00-19.00 tenis stołowy (hala)

Wiktoria przy mikrofonie

Puchar pojechał do Środy Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne zorganizowały turniej piłki halowej o puchar burmistrza Wrześni na stadionie przy ulicy Szkolnej. Zagrało w sumie sześć zespołów: z Gniezna, Kalisza, Środy Wielkopolskiej, Mogilna i dwa z Wrześni. Dryżyny zostały podzielone na dwie grupy, najlepsze zagrały w finale. Tłumnie zgromadzeni kibice wrzesińskiej Victorii I musieli oglądać porażkę swojej drużyny w walce o pierwsze miejsce, ponieważ ta przegrała ze Środą 2-3. Drugi zespół reprezentujący Wrześnię Victoria II zajął trzecie miejsce, na czwartym uplasował się Kalisz, piąte przypadło drużynie z Mogilna. Ostatnią drużyną w tabeli okazało się Gniezno. Puchar burmistrza Wrześni powędrował do naszych sąsiadów ze Środy Wielkopolskiej. (red.)

www.wrzesnia.powiat.pl

wtorek 10.00-12.00 gry zręcznościowe (CKSiP) 12.00-14.00 zajęcia plastyczne (CKSiP) 14.00-16.00 nauka tańca hip-hop (sala kina) 16.00-17.30 warsztaty wokalne (CKSiP) środa 10.00-12.00 gry zręcznościowe, karaoke (CKSiP) 11.00-13.00 zajęcia plastyczne (CKSiP) 14.00-16.00 nauka tańca hip-hop (sala kina) 16.00-17.00 angielski na wesoło (CKSiP) czwartek 10.00-11.00 gry zręcznościowe, karaoke (CKSiP) 11.00-13.00 warsztaty pierwszej pomocy (CKSiP) 16.00-17.30 warsztaty wokalne (CKSiP) 17.30-19.00 tenis stołowy (hala) 19.00-20.00 Zumba (hala) piątek Wyjazd do kina. Zapisy do 22 stycznia pod numerem telefonu 63 276 82 07.

Na zdjęciu walka pomiędzy dwoma wrzesińskimi drużynami Victoria I i Victoria II

Nekla Przed nami jeszcze tydzień ferii. Nekielski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na zimowe imprezy. 18 stycznia w NOK-u w godzinach 15.00-18.00 odbędzie się balik karnawałowy dla najmłodszych – wstęp wolny. Między 21 a 25 stycznia potrwa w ośrodku zgrupowanie Orkiestry Dętej oraz grupy choreograficznej. Filmowe soboty wystartują dwa razy w hali widowiskowo-sportowej o 17.00: 19 stycznia projekcja Epoki lodowcowej 4 i Meridy walecznej, a 26 stycznia Madagaskaru 3 i Gnomea i Julia. Wszystkie imprezy są bezpłatne. Współorganizatorami ferii są Biblioteka Publiczna w Nekli, Przedszkole Miś Uszatek w Nekli i Stowarzyszenie Ogończyk.

Miłosław Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu środa, czwartek, piątek w godz. od 9.00 do 13.00. Godziny będą regulowane w razie wyjazdów. 23 stycznia środa – wyjazd na lodowisko do Poznania, opłaty: dziecko 7 zł za 1,5 h pobyt, dorosły 11,00 zł za 1,5 h. Wypożyczenie łyżew 8 zł, w drodze powrotnej McDonald’s we własnym zakresie, 24 stycznia czwartek – Turniej Tenisa Stołowego w dwóch kategoriach wiekowych szkoła podstawowa i gimnazjum, 25 stycznia piątek – wyjazd do kina Kinepolis w Poznaniu na film Hobbit w drodze powrotnej McDonald’s we własnym zakresie. Zapisy oraz szczegóły wyjazdów (repertuar kina dostępny od 21 stycznia) w Miłosławskim Centrum Kultury przy ul, Różowej 6, tel. 61 438 27 79.

dok. ze s. 1

WOŚP zagrało z pompą – Do niecodziennych wystawionych przedmiotów należała suknia ślubna. Najdroższą wylicytowaną rzeczą była maskotka różowego jednorożca sprzedana za 240 zł. Licytacje odbywały się także na rynku i w AQQ. Zebraliśmy ponad 38 000 zł, a to jeszcze nie wszystko – dodaje Tabaczyńska. Nekla – 16 tys. zł W Nekli trybuny hali wypełnione były po brzegi. Program artystyczny XXI nekielskiego finału rozpoczął się o godzinie 14.00 w hali widowiskowo-sportowej w Nekli. – „Orkiestra dla Orkiestry” to punkt programu w którym wystąpiła Orkiestra Dęta Nekielskiego Ośrodka Kultury oraz grupa choreograficzna – komentuje Aleksandra Kujawa, szefowa sztabu finału w Nekli. – Był występ tancerki baletowej Anny Sobczak, pokaz zumby, o godzinie 18.00 przed publicznością wystąpił Kabaret Afera z Poznania, rozbawiając nekielską publiczność satyrycznymi piosenkami i gagami – mówi Kujawa. Pomiędzy wy-

stępami przeprowadzono dwie licytacje, na których wystawiono około 60 przedmiotów. Do najważniejszych można zaliczyć koszulkę Łukasza Lonki, którą zlicytowano za 230 zł, dwie kolacje w Hotelu Barczyzna, które sprzedano za 410 zł, maskotkę OSP Nekla 200 zł, papugę barabandę od Stowarzyszenia Kakadu 300 zł. Nekielski sztab WOŚP zebrał w tym roku ponad 16 tys. złotych. Miłosław – 12,5 tys. zł W gminie Miłosław na rzecz WOŚP kwestowało 40 wolontariuszy. Zbiórka objęła Miłosław i okoliczne wsie – Biechowo, Czeszewo, Orzechowo, Pałczyn i Winną Górę. Z okazji finału zorganizowano koncerty w Czeszewie i Miłosławiu oraz dyskoteki w miłosławskich szkołach i świetlicy w Pałczynie, a także imprezę sportową w miłosławskim parku. – Z inicjatywy Beaty Kaniewskiej zorganizowano po raz pierwszy bieg i kijomarsz po zdrowie – informuje Jolanta Janczak, sze-

fowa miłosławskiego sztabu. – Bohaterem biegu okazał się Tomasz Urbanowicz, który przebiegł 43 km. Odbył się też halowy turniej piłki nożnej. Jednak najwięcej działo się w niedzielne popołudnie w Miłosławskim Centrum Kultury. Tam strażacy z OSP Miłosław przeprowadzili pokaz ratownictwa przedmedycznego, wystąpiła Orkiestra Dęta działająca przy MCK, słuchacze Studia Muzykalnia Aleksandry Marszał oraz uczennice miejscowej podstawówki. Tradycyjnie zaprezentowały się także przedszkolaki z Przedszkola„Koszałek Opałek”i odbyły się licytacje orkiestrowych gadżetów. W holu MCK można było podziwiać wystawiony w gablocie srebrny medal, który miłosławski sztab otrzymał na uroczystej gali z okazji XXlecia WOŚP jako wyraz gorącego podziękowania za 19 lat owocnej współpracy z Fundacją. Medal z rąk Jerzego Owsiaka odebrała 8 marca 2012 w Teatrze Capitol w Warszawie Jolanta Janczak, która od dwudziestu lat organizuje orkiestro-

we imprezy w Miłosławiu – w ciągu tego czasu udało się zebrać łącznie w gminie około 155 tys. zł. – Na największe wyróżnienie zasługują wolontariusze, którzy z wielkim oddaniem, pomimo mrozu kwestowali na rzecz WOŚP – chwali szefowa sztabu w Miłosławiu. I poświęcenie się opłaciło, bo kwestujący zebrali 12 477,43 zł. Na tę kwotę składa się też, przeliczona po cenach rynkowych, wartość wrzuconego do puszki złotego pierścionka oraz obcej waluty. XXI finał zakończono – jak zwykle – na miłosławskim rynku, światełkiem do nieba. Pyzdry – 6 tys. zł W Pyzdrach znajdował się ostatni w powiecie sztab WOŚP. 18 wolontariuszy zbierało pieniądze w warciańskiej miejscowości, a w sali widowiskowo-sportowej zaprezentowali się m.in. artyści z okolicznych szkół. Prawdziwą niespodzianką był znany głównie na portalach internetowych zespół V-unit. – Jako

pierwsi zaprezentowali się uczestnicy WTZ z Rudy Komorskiej, którzy zawsze uświetniają swoją obecnością finały WOŚP. Potem przyszła kolej na najmłodszych artystów – dzieci ze szkół podstawowych z Pyzdr i Rudy Komorskiej – komentuje Sylwia Kaźmierska z Centrum Kultury i Sportu w Pyzdrach. Ponadto wystąpił wrzesiński zespół capoeiry A Magia do Quilombo, zaprezentowano salsę i zumbę. Oczywiście nie mogło zabraknąć koncertu pyzdrskiej orkiestry dętej. Zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu V-unit, który wystąpił z Doniem. Odbyły się także licytacje – pozyskano z nich kwotę 950 zł. – Suma zebrana podczas tegorocznego finału jest o niespełna dwa tysiące mniejsza w porównaniu do ubiegłego roku. Sumując kwestę uliczną i przychody z licytacji wyszło razem 5 942,57 – podsumowuje Kazimierska. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Sebastian Jaszkiewicz


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

18 stycznia 2013

Najtrudniej zacząć Aktywne spędzanie czasu staje się coraz modniejsze – przybywa osób, które siedzenie przed telewizorem lub komputerem z przyjemnością zamieniają na chwile spędzone w klubie fitness, na siłowni, basenie, sali sportowej lub po prostu na świeżym powietrzu. Jedną z najprostszych form aktywnego spędzania czasu jest bieganie. W Polsce zapanowała moda na tę formę aktywności – świadczą o tym statystyki, które pokazują, że przybywa w naszym kraju biegów, a na imprezach organizowanych od lat znacząco wzrasta frekwencja. Biegać może każdy z nas – przygodę z tym sportem można zacząć w każdym wieku, nie zważając na to, jaki tryb życia prowadziło się wcześniej. Do biegania potrzeba głównie chęci, a uprawiać je można przez cały rok. Bieganie przynosi efekty szybciej niż inne formy aktywności ruchowej, dobrze działa na nasz organizm uodparniając go, obniżając tętno i ciśnienie tętnicze. Pokonując kolejne kilometry uwalnia się hormony szczęścia, spalane są zbędne kalorie, a dodatkowo poprawiamy samopoczucie. Plusów jest więcej, ale nie ma sensu wszystkich wymieniać – trzeba ruszyć przed siebie, by odkryć je samemu. Tylko jak zacząć, gdy na samą myśl o bieganiu szybko się męczymy, a po 2 minutach na trasie będziemy mieli ochotę zawrócić do domu, bo „wypluliśmy” płuca? Najważniejsze, żeby nie zniechęcić się na starcie. Mierz siły na zamiary, to podstawowa zasada. Wiele osób popełnia błąd na samym początku, narzucając bardzo szybkie tempo, którego nie są w stanie utrzymać przez dłuższy okres, co powoduje szybkie zniechęcenie. Rozpocząć należy od bardzo krótkich dystansów – dla jednego odpowiednie będzie 400 metrów, dla drugiego 2 km – trzeba trzeźwo ocenić swoje możliwości. W początkowej fazie powinno się truchtać – czyli biec bardzo powoli nie angażując zbytnio serca. Organizm, zwłaszcza ten nieprzyzwyczajony do wysiłku fizycznego, musi przystosować się do nowej sytuacji. Warto ustalić grafik tak, by móc regularnie 2-3 razy w tygodniu wyjść pobiegać (z zachowaniem dnia wolnego pomiędzy treningami). Dystans trzeba zwiększać bardzo powoli – poziomu naszego wytrenowania nie da się oszukać. Na trasę biegową należy wyruszyć przed posiłkiem lub minimum godzinę po jego zakończeniu. Mimo że bieganie jest stosunkowo tanim sportem, nie należy zapominać o butach. Jeśli nasz budżet pozwala na zakupy, to dobrze jest zaopatrzyć się w obuwie przeznaczone do biegania w sklepach dla biegaczy, gdzie można liczyć na fachową poradę eksperta. Można też kupić mnó-

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 44 75 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości tel. 61 640 44 13 Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 28 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Bieganie uzależnie – ale to dobry nałóg

stwo „biegowych ubrań”, ale dopóki nie złapie się bakcyla, wydatek ten jest zbędny. Warto zarazić się bieganiem. Kolejne kilometry miło jest pokonywać z drugą osobą – zwłaszcza w początkowych fazach biegowej przygody, gdy ciężko o odpowiednią motywację do ruszenia się z domu. Kiedy już bieganie przerodzi się w pasję, można pomyśleć o starcie w imprezie dla biegaczy, podczas której będzie można zmierzyć się z samym sobą, pokonując wyznaczony przez organizatorów dystans. Takich sportowych wydarzeń ciągle przyby-

wa na biegowej mapie Polski, na terenie powiatu wrzesińskiego najpopularniejsze to Bieg Kosynierów we Wrześni, Bieg o Złoty Kłos w Kołaczkowie oraz Bieg Kazimierzowski w Pyzdrach. Dla większości uczestników najważniejszy jest udział w zawodach, w związku z czym panuje na nich przyjazna atmosfera – jest to również okazja do poznania ciekawych ludzi z całego kraju. Biegowa pasja jest dobrą opcją na aktywne spędzanie czasu. Jacek Zieliński

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Kadry tel. 61 640 44 90 Stanowisko ds. ochrony i promocji zdrowia tel. 61 640 45 32 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorekpiątek 7.30 do 14.30

tel. do redakcji: 61 640 45 24, 61 640 44 96 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Dwutygodnik oraz zastrzega sobie prawo Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 do ich redagowania i skracania. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Anna Mizerka Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Sebastian Jaszkiewicz

15

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodnokanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni - 61 640 44 33 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38


Przegląd Powiatowy Nr 142  
Przegląd Powiatowy Nr 142  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Advertisement