Page 1

w numerze:

Różnokolorowa Francja

Nowe alkotesty

Wrzesińskie Spotkania z Kulturą Francji odbyły się atmosferze spontanicznej zabawy, a to za sprawą gości z doliny Loary, którzy współtworzyli czterodniową imprezę (9-12 września). Dzięki nim odbiorcy poznali smaki i barwy ojczyzny Balzaca. Przedsięwzięcie wspólnie zorganizowało Starostwo Powiatowe we Wrześni, Klub Twórczości Różnej „Cóś innego”, Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza oraz Stowarzyszenie Val de Loire-Pologne. Bogata oferta tegorocznej edycji Wrzesińskich Spotkań Międzykulturowych objęła wernisaże, koncerty, występy taneczne, degustacje potraw i win, prelekcje oraz turniej popularnej we Francji gry w boule.

s. 3 Szkolne statystyki

Francuski ma się dobrze Imprezę otworzył 9 września w auli LO wernisaż pokonkursowej wystawy prac inspirowanych impresjonizmem. Jako że cała impreza została objęta honorowym patronatem Ambasady Francji, nagrody zwycięzcom wręczył Thomas Laigle, attaché do spraw współpracy językowej, oraz przewodnicząca jury prof. Danuta Mączak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. – Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu z wami być – zwrócił się do zebranych Laigle. – Nauczyciele francuskiego, z którymi często rozmawiam, narzekają, że kondycja języka przypomina stan osoby ciężko chorej. To, co widzę we Wrześni, zaprzecza temu stwierdzeniu. Podczas uroczystości rozstrzygnięto również konkurs wiedzy o Francji adresowany do uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. O życiu i twórczości skandalizującego niegdyś artysty Serge’a Gains-

s. 4 Jak założyć stowarzyszenie?

Wrzesińskiego rynku pilnowali żandarmi

bourga opowiedziała dr Izabela Orchowska z UAM w Poznaniu. Na scenie zaprezentował się chór Les Choristes oraz dziewczęta ze szkół ponad-

gimnazjalnych w repertuarze Édith Piaf i Jacques’a Brela. Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Danse et Danceries w eleganckich tańcach

renesansowych. Pełne gracji popisy tancerzy nagrodzono brawami.

s. 5 cd. s. 9

Kościelscy w Miłosławiu

Szkoła na miarę XXI wieku

Sołtyski górą Przyzwyczailiśmy się, że funkcję sołtysa pełnią mężczyźni. Tymczasem okazuje się, że mandat zaufania coraz częściej otrzymują kobiety. W powiecie wrzesińskim mamy obecnie 36 sołtysek i 69 sołtysów. W kilku miejscowościach kobiety po raz pierwszy w historii zarządzają wsią. Współpraca z mieszkańcami przynosi już widoczne efekty.

s. 8 Poza wypełnianiem podstawowych obowiązków sołtyski angażują się w życie lokalnej społeczności organizując imprezy i spotkania integracyjne, uruchamiają nowe inwestycje, starają się o dofinansowania z zewnątrz nie oglądając się na fundusz sołecki. Dzięki nim zmienia się obraz polskiej wsi i podejście do roli kobiet, które pokazują, że mogą być skutecznymi szefami.

cd. s. 7

Inwestycja powstawała kilkanaście lat. Pod koniec lat 90. szkoła mieściła się w niezapewniającym wygód historycznym budynku przy ul. Zamkowej. W 2001 roku przeniesiono ją do wyremontowanej i zaadaptowanej do szkolnych potrzeb byłej świetlicy wiejskiej. Jednocześnie opracowywano plany dużej placówki, która stworzyłaby uczniom odpowiednie warunki do nauki. W 2004 roku z środków własnych gmina postawiła dwa kolejne budynki.

cd. s. 4

s. 10 Ulice Wrześni dawniej i dziś s. 12

W nowoczesnej szkole łatwiej się wykazać

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu kolejny rok szkolny rozpoczęli w nowoczesnym kompleksie oświatowym. Budynki o powierzchni ponad 3 tys. m² pomieszczą dzieci z połowy gminy. Przedsięwzięcie kosztowało ponad 5 mln złotych, z czego około 3 mln uzyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Żywność modyfikowana genetycznie

Oldboje na boisku

Małgorzata Bzowa otwiera plac zabaw w Orzechowie

s. 15


2

16 września 2011

Informacje

Dyżury powiatowych radnych 19 września godz. 14.00-16.00, Grzegorz Kaźmierczak, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 20 września godz. 13.00-14.00, Rafał Zięty, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 26 września godz. 14.00-16.00, Grzegorz Kaźmierczak, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 godz. 16.00-18.00, Józef Szafarek, biuro radnego, Zieliniec 41 27 września godz. 13.00-14.00, Rafał Zięty, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10

www.wrzesnia.powiat.pl

Kronika zdarzeń Niezachowanie ostrożności przez kierującego peugeotem było przyczyną kolizji, do jakiej doszło we Wrześni na ul. Gnieźnieńskiej 1 września około godziny 15.20. Samochód marki peugeot 307 wjechał w tył naczepy ciężarowego mana. Kierowca oraz pasażer auta osobowego opuścili pojazd jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych i odmówili hospitalizacji. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległ przód osobówki oraz tył naczepy samochodu ciężarowego. KP PSP Września

Wykaz dyżurów radnych na kolejne dni znajduje się na stronie: http://bip.wrzesnia.powiat.pl/bip/rada-powiatu-we-wrzesni/ dyzury-radnych.html Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Chopina 10. W tych samych godzinach przyjmują wicestarosta Waldemar Grzegorek, sekretarz Bożena Nowacka, skarbnik Beata Walkowiak oraz wszyscy naczelnicy wydziałów starostwa.

Olędrzy w kościele w Nekielce

Konferencja poświęcona Olędrom (27 sierpnia) przyciągnęła do kościoła poewangelickiego szerokie audytorium. Mieszkańców wsi zaciekawiła historia ludzi, którzy przed laty tworzyli tutejszą społeczność. To, że spotkanie odbyło się właśnie w Nekielce, miało swoje znaczenie. Wieś tę przed laty zamieszkiwali Olędrzy, czyli osadnicy pochodzenia głównie niemieckiego, którzy własnymi rękami zbudowali świątynię pełniącą teraz, gdy zabrakło wiernych, rolę sali koncertowej. W gminie Nekla istniało kilka olęderskich osad na czele z Nekielką i Barczyzną. W 2004 roku Jerzy Osypiuk pod wpływem spotkania z australijskimi potomkami rodziny Maczkowiaków, których przodkowie wyjechali z Nekielki na antypody w XIX w., założył Społeczny Komitet Odnowy Cmentarzy Olęderskich. Organizacja uporządkowała osiem cmentarzy ewangelickich i wy-

tyczyła rowerowy szlak śladami nekielskich Olędrów. Przede wszystkim jednak przypomniała ich historię. Kolejną inicjatywą tutejszych społeczników, którzy w tym roku założyli też Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, była właśnie konferencja. Podczas trzygodzinnego spotkania wyświetlono film Olędrzy – zapomniani sąsiedzi. O dokumencie mówiła scenarzystka Grażyna Wrońska: – Film przedstawia dziedzictwo kulturowe Olędrów. To, co zostało po nich w krajobrazie, architekturze, oraz to, co świadczy o również naszej, Polaków, otwartości na innych ludzi. Ciekawą prelekcję wygłosił dr Witold Przewoźny. Przedstawił Olędrów jako ludzi odważnie wędrujących daleko na wschód w poszukiwaniu wolności, tolerancji, dobrobytu. Drugi gość, dr hab. Olgierd Kiec, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, przybliżył historię ewangelickiej parafii w Nekielce. Organizatorzy zapowiedzieli, że w

fot. KP PSP

Zapomniani sąsiedzi

Niemal dobę trwały poszukiwania 74-letniej mieszkanki Sarnic (gmina Miłosław), która zaginęła w niedzielę po południu. W akcji brało udział ponad 200 osób. Wśród nich byli policjanci, strażacy, myśliwi i mieszkańcy Sarnic oraz pobliskich miejscowości. Wrzesińska policja została powiadomiona o zaginięciu kobiety w niedzielę około godziny 18.00. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy, którzy wraz ze strażakami przeszukiwali pobliskie lasy. Niestety bezskutecznie. Niedzielna akcja trwała do zmroku. Poszukiwania wznowiono w poniedziałek z samego rana. Na miejsce przyjechali również policjanci Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu. Zaginiona po kilkugodzinnej akcji została odnaleziona kilka kilometrów od miejsca zamieszkania. Na szczęście poza drobnymi okaleczeniami cała i zdrowa. KPP we Wrześni Dziś można głośno mówić, kim byli Olędrzy

połowie października na zaproszenie Ruchu Odnowy Wsi Nekielka przyjedzie dr Zbigniew Chodyła, ekspert i znawca historii osadnictwa olęderskiego. A na przyszły rok zaplanowana jest kolejna wizyta gości z Australii. Ewa Konarzewska-Michalak

Zerwane nici dają się wiązać Czego możemy nauczyć się od Olędrów? Na pewno pokazali nam, że można nawiązać kontakt z ludźmi różnych wyznań i narodowości, żyć w harmonii z sąsiadami. Jaka płynie z tego nauka? Jeśli ktoś z zewnątrz nie zakłóci pokoju, ludzie będą się dogadywać, ucząc się od siebie nawzajem. Nie mamy przecież patentu na wszystko. Ta historia uczy też, jak łatwo wpaść w stereotyp, ulec ksenofobii i paranoi, którą zakończył się wiek XX. Za fobie i nacjonalizm ludzie musieli zapłacić gigantyczną cenę – wyrwanych korzeni, pozrywanych więzi rodzinnych. Ale nie ma historii skończonych. Po Olędrach zostały domy, cmentarze. Okazuje się, że te zerwane, wydawałoby się na zawsze, nici dają się wiązać na nowo. Jerzy Osypiuk podnosząc kamienie nagrobne zrobił dla tej okolicy bardzo dużo – wyprowadził z cienia historię nekielskich Olędrów. Czasem los płata nam figla. Czy Polacy są przygotowani do zmierzenia się z faktem, że kiedyś ich władze wygnały Olędrów z domów? To problem bliski wielu Polakom, których wypędzono z kresów wschodnich. Oni doświadczyli tego samego losu. Przeżyli gehennę – opuścili swoje rodzin-

ne strony, zmuszono ich do zamieszkania w czyichś domach. Podczas wojny i bezpośrednio po niej nie było miejsca na żadne sentymenty. Decyzję o wygnaniu Olędrów podejmowano ponad głowami zwykłych ludzi, przecież to nie sąsiedzi decydowali, kto ma odejść. Takie rzeczy nadal dzieją się na świecie, również w Europie. Myśmy tę historię przeżyli, trauma wojny wywarła swoje piętno na każdym polskim życiorysie. Ta historia dotyka też niezwykle trudnych relacji Polaków z Niemcami i Rosjanami. Musiało minąć 60 lat uspokajania emocji, byśmy tu w Nekielce mogli mówić otwartym głosem o braciach luteranach, dawnych mieszkańcach tych ziem. Czy zachowały się tradycje i obyczaje Olędrów? W dawnej puszczy pyzdrskiej żyją jeszcze starsze osoby, które mówią o sobie Olędrzy. Jednak ich wspomnienia z czasów wojny są tak traumatyczne, że trudno ich prosić, by sięgali pamięcią w przeszłość. Tych, co zostali w Polsce, uważano za Niemców, ich dzieci wytykano palcami. Oni nie czuli się chciani. Nikt nie pamiętał, że kiedyś zaproszono ich na te ziemie. Ale czasem w tych bolesnych historiach odnajdujemy prawdziwe perełki. Z okazji wystawy poświęconej Olędrom, którą zorganizowałem

fot. KPP

Rozmowa z dr. Witoldem Przewoźnym, kustoszem Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, badaczem dziejów Olędrów w Polsce

Droga w Targowej Górce przejezdna

Witold Przewoźny

w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, odbyło się niezwykłe spotkanie. Poznańscy muzykolodzy dotarli do małej wioski na Zabajkalu zamieszkanej przez ludzi, których przodkowie przywędrowali z Mościc na Lubelszczyźnie. Choć mówili i śpiewali po polsku, byli Olędrami. Nakręcony w osadzie film wyświetlono w Poznaniu. Obejrzało go kilka rodzin aktualnie żyjących w Mościcach. Wzruszeni zobaczyli ludzi noszących takie same nazwiska jak oni, śpiewających podobne pieśni. Nikt z nich nie wiedział, że potomkowie rozdzielonych niegdyś krewnych żyją na Syberii. Czasem całkiem przypadkowo zdarzają się takie właśnie skarby. Rozmawiała Ewa Konarzewska-Michalak

W sierpniu mieszkańcy Targowej Górki zauważyli, że na drodze powiatowej prowadzącej przez wieś w pobliżu cmentarza pojawiło się uszkodzenie. W jezdni powstała dziura, doszło również do zapadnięcia fragmentu chodnika. Naprawą, która trwała dwa tygodnie, zajął się Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni. Odnowiono rurociąg melioracyjny, konstrukcję jezdni i chodnika wraz z nasypami. Naprawa rurociągu wymagała głębokich, bo dochodzących do 4,5 metra wykopów oraz wymiany około 250 m³ gruntu. (eko)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej 1 września o godzinie 12.00 pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty we Wrześni zgromadzili się kombatanci, harcerze, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje wieńcowe, aby uczcić ofiary II wojny światowej.

Aktualności

3

Żegnali lato razem Mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni 9 września pożegnali lato. Na imprezę we Wrzesińskim Ośrodku Kultury przybyli między innymi goście z domów pomocy społecznej z Gniezna, Śremu, Poznania, Lisówek, Strzałkowa, Zagórowa i Pleszewa, łącznie około 140 osób. Spotkania integracyjne wpisały się już na stałe w kalendarz imprez DPS we Wrześni. Dla pensjonariuszy to okazja do rozmów i wspólnej zabawy. – Już od kilku lat organizujemy takie imprezy. Nasi podopieczni doskonale na nich się bawią. Nie jest tak jak się wszystkim wydaje, że DPS to miej-

sce smutne z opuszczonymi ludźmi i to widać podczas takich spotkań, bo oni naprawdę potrafią dobrze się bawić – zapewnia Lidia Szaroleta z DPS we Wrześni. W trakcie spotkania prowadzący nie musiał zachęcać uczestników do zabawy i konkursów, nastroje dopisały. Na spotkanie zaproszono także starostę wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Kaźmierczaka, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzego Nowaczyka, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusza Wiśniewskiego, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Zatańczysz ze mną jeszcze raz nucili z Krawczykiem goście imprezy

Poznaniu Pawła Guzika oraz dyrektorów domów pomocy społecznej. Sylwia Grzelińska

Komenda bogatsza o pięć alkotestów 13 września Komenda Powiatowa Policji we Wrześni wzbogaciła się o pięć alkotestów. Kwiaty składają kombatanci, za nimi delegacja powiatu

Punktualnie w południe sygnał syreny alarmowej rozpoczął uroczystość patriotyczną upamiętniającą najazd wojsk niemieckich na Polskę i wybuch II wojny światowej. Historyk Sebastian Mazurkiewicz odczytał tekst przybliżający wydarzenia 1 września 1939 roku. Następnie delegacje wieńcowe złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty i oddały hołd poległym. W uroczystości brało udział zarówno młodsze,

jak i starsze pokolenie: harcerze, kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele gminy Września i powiatu. Organizatorzy zadbali o oprawę muzyczną spotkania, któremu towarzyszyły pieśni patriotyczne. Na zakończenie wszyscy odśpiewali Rotę. Zapowiedziano specjalną wystawę z okazji rocznicy 17 września, która odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Hanna Fórmaniak

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz” Paweł Guzik przekazał naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Pawłowi Marciniakowi pięć nowo zakupionych alkotestów. Urządzenia te zostaną przydzielone do powiatowych jednostek policji w Miłosławiu, Pyzdrach, Kołaczkowie, dwa otrzyma Komenda Powiatowa Policji we Wrześni. Guzik komentował – Zakupiliśmy alkotesty , aby przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach powiatu. Naczel-

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą przyjmowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 26 września do 7 października. Pomoc adresowana jest do osób lub firm, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność pozarolniczą tworząc mikrofirmę na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Mikroprzedsiębior-

stwo powinno zatrudniać mniej niż 10 pracowników (łącznie z właścicielem), a jego roczny obrót nie może przekraczać 2 mln euro. Do rozdysponowania jest ponad 2,5 mld zł, co daje realną szansę na utworzenie ponad 25 tys. nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Wysokość unijnej dotacji uzależniona jest od liczby stworzonych miejsc, które trzeba utrzymać przez dwa lata. – Za utworzenie jednego miejsca pracy rolnik może otrzymać 100 tys. zł, dwa miejsca pracy – 200 tys. zł, a 300 tys. zł. za uruchomienie trzech lub więcej

miejsc pracy. Należy pamiętać również o tym, że osoba, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, jest uwzględniana w liczbie tworzonych etatów – poinformował prezes ARiMR Tomasz Kołodziej. Unijna pomoc jest refundacją poniesionych kosztów przedsięwzięcia – maksymalnie do 50% ich wysokości. Najpierw należy zainwestować własne środki, jednak ARiMR po podpisaniu umowy ma możliwość wypłacenia zaliczki, która może wynieść nawet do 50% przyznanej pomocy. BP ARiMR Września

Alkotesty kosztowały prawie 10 tys. zł

nik Marciniak zapewniał, że ofiarowany sprzęt na pewno się przyda: – Statystyki pokazują, że coraz

więcej kierowców prowadzi po spożyciu alkoholu. Hanna Fórmaniak

Czasem słońce, czasem deszcz W środę 7 września nieźle padało, wiał wiatr, ale niesprzyjająca pogoda nie odstraszyła uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Czeszewa, którzy zorganizowali IV Święto Latawca. Najwyraźniej ich zapał przegnał chmury, bo na niebie pojawiło się słońce.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości ze Starostwem Powiatowym we Wrześni organizuje szkolenie dla mikroprzedsiębiorstw dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Słuchacze dowiedzą się jak wypełniać wnioski oraz jaki jest tryb ich składania. Spotkanie odbędzie się 22 września w godzinach 9.00–16.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Wojska Polskiego 2. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W celu rezerwacji miejsca prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia zaproszenia pod nr. tel. 61 640 45 08/ 609 341 820 lub mailowo: magdalena.niechcielska@wrzesnia.powiat.pl. Informacji udziela Magdalena Niechcielska z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, pok. 105, tel. 61 640 45 08. Latawce może puszczać każdy

Biznesplan dla przedsiębiorców Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni zapraszają na bezpłatne szkolenie zatytułowane „Przygotowanie biznesplanu”. Szkolenie adresowane jest do właścicieli mikro- i małych firm lub osób nimi zarządzających. Zajęcia odbędą się 27 września w godz. 9.00-16.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Wojska Polskiego 2. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W celu rezerwacji miejsca prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia zaproszenia pod nr. tel. 61 640 45 08/ 609 341 820 lub mailowo: magdalena.niechcielska@wrzesnia.powiat.pl. Więcej informacji udziela Magdalena Niechcielska z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, pok. 105, tel. 61 640 45 08. WIZPiFE

Tegoroczne Święto Latawca odbyło się na boisku za salą OSP w Czeszewie. Z wiatrem w żaglach na imprezę przyjechali uczestnicy WTZ Września, Ruda Komorska, Gniezno, Słupca, Jarocin, ŚDS Gozdowo, Pietrzyków i POW Nosków. Uroczystość rozpoczęła się zaproszeniem do wspólnej zabawy edukacyjnej. Jej tematem były ptaki zamieszkujące Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Zadaniem zaproszonych ośrodków było wykonanie konstrukcji wylo-

sowanych ptaków. Intensywną pracę wspierał leśniczy Leśnictwa Czeszewo Maciej Trzebniak, który opowiadał krótko o ptasich gatunkach. Zaraz po obiedzie w pełnym słońcu ośrodki zaprezentowały kolorowe latawce przygotowane specjalnie na ten dzień. Pogoda, na którą początkowo wszyscy narzekali, pomogła prototypom poszybować w niebo. IV Święto Latawca zakończyło wspólne zdjęcie gości i modeli ptaków. WTZ Czeszewo


4

Oświata

www.wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Młodzi wrócili do szkół

Nowy rok w powiatowych szkołach

Skończyły się wakacje, przyszedł czas, by wrócić do pracy. Nowy rok szkolny w powiecie rozpoczęła uroczystość 1 września w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni.

W szkołach prowadzonych przez powiat wrzesiński uczy się w tej chwili 3 232 uczniów. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjęto 832 osoby.

W spotkaniu, które odbyło się na boisku szkolnym, uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, nauczyciele oraz uczniowie. Honory gospodarza pełnił Maciej Mielczarek, dyrektor ZSZ nr 2. Starosta wrzesiński zwracając się do zebranych zapewnił, że władze powiatu starają się zapewnić odpowiednią bazę szkoleniową dla kształcenia zawodowego. Zapowiedział oddanie do użytku hali i wiaty do ćwiczeń przedmiotów budowlanych, nowoczesnego obiektu administrowane-

go przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że uczniowie ZSZ nr 2 cieszą się coraz większym uznaniem z powodu sukcesów odnoszonych na wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach: – Patrząc z perspektywy kilkunastu lat wasza szkoła wspięła się na wyżyny, z dumą mówię, że kształci ona fantastycznych fachowców. Dyrektor Mielczarek witając uczniów rozpoczynających naukę powiedział: – Życzę wam, byście osiągnęli zamierzone cele. Niech będzie to dla was fajny czas. Uczennice szkoły z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej złożyły znicze i wiązanki kwiatów pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty, a Romuald Frąckowiak, wicedyrektor do spraw wychowawczych, wygłosił okolicznościowy referat. Na koniec młodzież zaprezentowała program artystyczny. Ewa Konarzewska-Michalak

Bez pocztów sztandarowych trudno wyobrazić sobie szkolne uroczystości

Centrum Zasobów Dydaktycznych działające przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni we wrześniu jest czynne w godzinach 8.00-15.00. Od października obowiązywać będą godziny pracy: pn. 8.00-17.00, wt., śr., czw. 8.00-15.00, pt. 8.00-18.00, sob. 9.00-12.00. Zapraszamy do korzystania z naszych zasobów. Zapraszamy również na warsztaty językowe organizowane przy współpracy z YLRC w Warszawie dzięki grantom Departamentu Stanu USA. Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego, a prowadzone przez Efraina Diaz, English Language Specialist z USA. Pierwsza część szkolenia odbywa się we wrześniu. Jest to kurs online. Chętni mogą zgłaszać się na adres ylrcwarsaw@yahoo.com, gdzie otrzymają szczegóły techniczne dotyczące przebiegu szkolenia online. Drugą część cyklu szkoleniowego Efrain Diaz poprowadzi osobiście w Centrum Zasobów Dydaktycznych we Wrześni 20-22 października. Szczegóły dotyczące kursu otrzymać można w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni. Kontakt: ul. Wojska Polskiego 2a 62-300 Września, tel: 61 436 49 59 / 436 48 28

Podobnie jak w poprzednim roku największym zainteresowaniem cieszy się specjalność technik informatyk (64 uczniów, dwa oddziały) i technik weterynarii (34 uczniów, jeden oddział). W ostatnich czterech latach zmniejszyła się liczba kandydatów do klas pierwszych. Głównym powodem jest niż demograficzny. Obecnie w porównaniu z rokiem 2008/2009 w szkołach średnich jest o 526 uczniów mniej. Można zaobserwować, że od kilku lat ich liczba w poszczególnych rodzajach szkół utrzymuje się na tym samym poziomie: w liceach ogólnokształcących około 31%, w technikach to prawie 47% i w zasadniczych szkołach zawodowych około 22%. Oświatowe nowości Od pierwszego września obowiązuje nowa formuła kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wchodzi w życie zespołowe planowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Prowadzący takie zajęcia są zobowiązani do założenia karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz do opracowania planu działań wspierających, w których określone będą formy pomocy, rodzaje realizowanych ćwiczeń i metody pracy z uczniem. Zmieniają się również zasady wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii o spe-

cyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli na przykład o dysleksji. Taka opinia będzie wydawana

jeden raz i pozostanie ważna przez cały okres edukacji. WEiKF

Nauczyciele to jedyna grupa zawodowa w sferze budżetowej, która otrzymała w tym roku podwyżki. Od pierwszego września płaca zasadnicza brutto wzrosła o około 7% i będzie wynosiła dla nauczyciela stażysty – 2 182 zł, nauczyciela kontraktowego – 2 246 zł, nauczyciela mianowanego – 2 550 zł, nauczyciela dyplomowanego – 2 995 zł.

Liczba uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych

liceum ogólnokształcące

technikum zasadnicza szkoła zawodowa

Uczniowie według rodzajów szkół 2011/2012 22,44%

30,63%

liceum ogólnokształcące

technikum

46,94% zasadnicza szkoła zawodowa

cd. ze s. 1

Szkoła na miarę XXI wieku Na doprowadzenie inwestycji do końca trzeba było jednak jeszcze poczekać. W 2008 roku złożono wniosek do WRPO, który otrzymał zbyt mało punktów dla uzyskania dofinansowania. – Złożyłem protest do wojewody, dowodziłem, że oceniający zbyt mało uwagi poświęcili bardzo trudnej sytuacji bazowej szkoły. Działania te okazały się skuteczne. W następnym roku zarząd województwa wielkopolskiego podjął uchwałę, w wyniku której nasz projekt zakwalifikował się do dofinansowania – powiedział burmistrz Miłosławia Zbigniew Skikiewicz. – Dziś czuję wielką radość i satysfakcję z zakończonej inwestycji. Prace budowlane wykonywano od lipca 2010 do czerwca tego roku. W długo wyczekiwanym, nowoczesnym budynku o powierzchni 3 tys. m² uczy się 399 dzieci dowożonych z połowy gminy, a dokładnie z 14 miejscowości. Szkoła wyposażona jest w stołówkę, bibliotekę oraz wszystkie niezbędne pomieszczenia. Już niedługo kompleks zostanie wzbogacony o pełnowymiarową salę sportową. – Mamy pracownię komputerową, a także do nauki języków obcych i wiele dodatkowych przenośnych urządzeń multimedialnych – wylicza dyrektor szkoły Paweł Skrzyp-

Kilkanaście lat starań się opłaciło – teraz dzieci uczą się w budynkach o wysokim standardzie

czak. – Klasy są tak zaprojektowane, żeby pełniły kilka funkcji. W budowanej właśnie sali sportowej powstanie zespół czterech szatni, dzieci będą korzystać ze sprzętu do wszystkich halowych dyscyplin sportowych. Mimo że szkoła przez wiele lat funkcjonowała bez odpowiedniego zaplecza materialnego, może pochwalić się wieloma sukcesami. – Nasze uczennice i uczniowie kilkakrotnie zdobyli tytuł mistrza Wielkopolski w siatkówce, w ciągu ostatnich czterech lat mieliśmy kilku finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych – dodaje dyrektor. – Przy szkole działa też koło taneczne i teatralne. Staramy się, by nasza oferta była różnorodna.

Oficjalne oddanie obiektu do użytku odbyło się 1 września. W uroczystości uczestniczyło wielu gości, między innymi posłowie Tadeusz Tomaszewski i Zbigniew Dolata, senator Piotr Gruszczyński, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Krystyna Poślednia, starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, a także inni reprezentanci władz samorządowych oraz lokalnych instytucji. Nowy budynek poświęcił prymas Józef Kowalczyk. Na zakończenie spotkania dzieci wystąpiły w oryginalnym programie artystycznym. Ewa Konarzewska-Michalak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Organizacje pozarządowe

Jak założyć stowarzyszenie? Działalność społeczna, kulturalna, na rzecz sportu i rekreacji nie musi zależeć od administracji państwowej – a to dzięki Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dzięki stowarzyszeniu Perkoz zmienia się oblicze Warty. Na zdjęciu przystań wodniacka w Pyzdrach

niem współpracy z innymi stowarzyszeniami i podpisywaniem umów najmu bądź zakupu. W powiecie najwięcej stowarzyszeń Popularnością cieszą się szczególnie dwa rodzaje organizacji: stowarzyszenie i fundacja. Ta pierwsza powstaje poprzez powołanie jej do życia przez jej członków, którzy gromadzą się wokół pewnych idei i wspólnych zamierzeń. Dając początek stowarzyszeniu chcą razem realizować zadania i projekty w danej dziedzinie, np. kultury, promowania regionu lub

fot. R. Lipigórski

Coraz bardziej popularne w Polsce stają się organizacje pozarządowe, czyli instytucje, które nie przynależą do sektora publicznego (nie są finansowane z budżetu państwa) ani prywatnego (nie są firmą czy przedsiębiorstwem działającym dla osiągnięcia zysku). NGO – non-governmental organizations – nazywane są trzecim sektorem, ich celem jest urzeczywistnianie państwa obywatelskiego. Muszą posiadać osobowość prawną, czyli zostać przypisane do odpowiedniego rejestru. W ten sposób organizacja może nabywać prawa i obowiązki, co w praktyce wiąże się z nawiązywa-

W społecznych organizacjach realizują się ludzie w każdym wieku. Na zdjęciu Pasja w Bardzie przygotowana przez powstające stowarzyszenie Dwa Teatry

konkretnych postaw obywatelskich. W przypadku fundacji konieczny jest fundator, który do założenia organizacji posłuży się kapitałem. Fundacja realizuje cele gospodarcze pożyteczne dla społeczeństwa. W naszym powiecie zdecydowanie więcej jest stowarzyszeń. Są popularne, bo ich założenie i prowadzenie nie wymaga nakładów finansowych. – Naszym celem jest inspirowanie ludzi, którzy razem mogą zrobić więcej. Organizujemy różne akcje kulturalne, sportowe i na wielu innych płaszczyznach. Współpracujemy również z lokalnymi organizacjami, np. orkiestrą dętą. Bez względu na wiek każda grupa społeczna jest ważna. Chcemy wydobywać i realizować różne inicjatywy – mówi Dariusz Antkowiak, wiceprezes stowarzyszenia Twórcza Września, które zorganizowało m.in. zbiórkę krwi na wrzesińskim rynku i przyczyniło się do stworzenia Festiwalu Orkiestr Dętych. – Nasze stowarzyszenie działa od 2002 roku. Siedziba mieści się w Pyzdrach, ale obszar działania obejmuje rzekę Wartę w całym powiecie wrzesińskim. Propagujemy turystykę i rekreację wodną. Cieszymy się z tego, że działaniami naszego towarzystwa zainteresowanych w każdym sezonie jest wiele osób, a w przyszłym roku będziemy obchodzić okrągły jubileusz, dziesięć lat działalności – wyjaśnia Tomasz Wojtyński, prezes Towarzystwa Turystyki Wodnej Perkoz, które każdego roku organizuje spływy kajakowe. Inicjatywa, jaką podejmuje grupa ludzi, łatwo może zamienić się w jasno określone działanie pozarządowe skupiające pasjonatów. W powiecie powstaje właśnie kolejne stowarzyszenie, do którego można się zapisać: Dwa Teatry dla osób z zacięciem aktorskim. Więcej informacji dla chętnych pod numerem 697 884 559. Aby założyć stowarzyszenie Musi się zebrać co najmniej 15 pełnoletnich osób, które na spotkaniu założycielskim podejmą uchwałę o

Szkolą się nowi wolontariusze Zajęcia w ramach projektu Wrzesińska Akademia Wolontariatu organizowanego przez Stowarzyszenie Pro Bono Familiae ruszają 20 września. Na poniedziałkowe spotkanie przybyło trzydziestu chętnych, głównie w wieku od 16 do 24 lat. Młodzież będzie uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach z zakresu prowadzenia i animowania zajęć z dziećmi, psychologicznego funkcjonowania człowieka, charakterystyki działalności wolontariackiej oraz animowania lokalnego środowiska. – Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, szczególnie kurs opiekuna-wychowawcy. Można zapisywać się jeszcze na warsztaty teatralne i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Cieszymy się, że idea wolontariatu jest bliska naszej młodzieży – powiedziała Anna Szalaty z PBF. – Chciałam robić coś pożytecznego i pomagać ludziom, więc fajnie, że

Jeszcze tylko wypełnienie karty zgłoszeniowej i można ruszyć na szkolenia

jest możliwość wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu. To jest potrzebne w naszym mieście, bo często młodzi ludzie mają czas, który mogliby z pożytkiem wykorzystać, a nie wiedzą jak – mówiła Joanna, jedna z uczestniczek projektu. Wolontariusze zdobędą kwalifikacje oraz będą mieli możliwość pozyskania minidotacji na realizację autorskiej inicjatywy mło-

dzieżowej. To także okazja do poznania wielu ludzi, którzy mają podobne cele. Projekt potrwa do grudnia. Chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Pro Bono Familiae Września, ul. Harcerska 3 lub telefonicznie 61 437 70 47, 509 908 689. Szczegóły na stronie www.pbf.org.pl. Sylwia Grzelińska

powołaniu stowarzyszenia. Osoby w wieku 16-18 lat mogą jedynie przynależeć do stowarzyszeń, a przed ukończeniem 16 roku życia konieczna do przystąpienia jest zgoda rodziców. Ważne, aby na pierwszym spotkaniu sporządzić listę obecności z danymi założycieli (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz miejsce i data urodzenia) oraz ich odręcznymi podpisami. Lista będzie załącznikiem do wniosku rejestracyjnego. Należy

5

lepsza jest sytuacja, gdy siedziba i lokal znajdują się pod adresem korespondencyjnym, czyli gdy organizacja posiada swoje biuro. Warto zorientować się, czy samorząd lokalny nie posiada obiektu, który stowarzyszenie mogłoby zaadaptować pod swoją działalność. W takich sytuacjach o kosztach za wynajem decyduje pożyteczność dla społeczności lokalnej. Samorządy lokalne we Wrześni użyczają lokali niektó-

W siedzibie Jantaru odbywają się także spotkania integracyjne

także uchwalić statut stowarzyszenia oraz wybrać komitet założycielski, czyli reprezentantów, którzy będą odpowiedzialni za rejestrację organizacji w sądzie (wpis do KRS). Spotkanie założycielskie powinno być udokumentowane w formie protokołu. Następnym etapem jest ustanowienie organów wewnętrznych. Wszyscy członkowie stanowią walne zgromadzenie – ich uchwały podjęte w głosowaniu obowiązują pozostałe organy. Są nimi zarząd – organ wykonawczy reprezentujący stowarzyszenie na zewnątrz, oraz organ kontroli wewnętrznej, czyli komisja rewizyjna lub skarbnik. Stowarzyszenie trzeba zgłosić do urzędu skarbowego, który nada numer NIP, oraz do urzędu statystycznego wydającego numer REGON. Bez tego nie można sprawnie współpracować z innymi instytucjami i firmami. Warto też zastanowić się, który z banków zaoferuje naszej organizacji najkorzystniejsze konto bankowe. Będzie potrzebne przy załatwianiu formalności podatkowych oraz przy staraniu się o dotacje i dofinansowanie. Stowarzyszenie musi prowadzić księgowość i sporządzać coroczne sprawozdanie finansowe. Ważne, by współpracowało na stałe z kimś zajmującym się księgowością. Może to być zatrudniony pracownik lub wolontariusz. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by zlecić prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej. Przy rejestracji stowarzyszenia konieczne jest tylko podanie siedziby, czyli miejscowości, w której będzie znajdować się organizacja. Nie trzeba wyznaczać oficjalnego lokalu, w jakim członkowie mogliby się spotykać i działać. Ważne natomiast, aby podać konkretny adres do korespondencji. Oczywiście naj-

rym stowarzyszeniom, np. powiat wydzielił siedzibę chórowi Camerata w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i PCK w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast wrzesińska gmina m.in. stowarzyszeniu Jantar, które prowadzi działalność na rzecz walki z uzależnieniami. Status organizacji pożytku publicznego Kluby sportowe, fundacje, a szczególnie stowarzyszenia mogą starać się o wpis do KRS z potwierdzeniem statusu organizacji pożytku publicznego. Aby go otrzymać, organizacja musi spełniać warunki wymienione w art. 20 i 21 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy do nich spełnianie konkretnych zadań, np. podtrzymywanie tradycji narodowej, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, ochrona i promocja zdrowia oraz inne działania na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej. Oczywiście każda organizacja wyszczególnia zakres działań dla dobra społecznego, które będzie realizować. Wtedy mówi się, że są to statutowe działania pożytku publicznego stowarzyszenia. Należy pamiętać, że posiadanie statusu OPP wiąże się z pewnymi przywilejami (możliwość otrzymywania 1% podatków od osób fizycznych), ale także obowiązkami (wymagania wobec członków zarządu, szczegółowe kontrole oraz zabezpieczenie majątku organizacji). Szczegółowe informacje można odnaleźć w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Opracował Piotr Adamski


6

Ogłoszenia

16 września 2011

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza IV rokowania na sprzedaż nieruchomości Adres nieruchomości

1

Września, ul. Kościuszki Położenie nieruchomości

Numer geodezyjny działki

Powierzchnia w ha

Księga Wieczysta

Obręb: Września

3896/23

0,2461

PO1F/00033375/3

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych 2

Ogłaszane przetargi

I przetarg – 26.02.2010 r., II przetarg – 06.08.2010 r., III przetarg – 12.11.2010 r., I rokowania – 19.01.2011 r., II rokowania – 09.05.2011 r., III rokowania – 12.08.2011 r.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczona geodezyjnie jako działka 3896/23 o pow. 0,2461 ha. Zabudowę działki stanowi budynek hali montażowej z częścią biurowo-socjalną i częścią łącznika, z lat 70- tych XX wieku, o pow. zabudowy 1 058 m2 i o łącznej pow. użytkowej ok. 1 924 m2.

Uzbrojenie

Grunt posiada pełne uzbrojenie techniczne (prąd, wodę z wodociągu miejskiego, gaz, kanalizację zbiorczą oraz sieć teleinformatyczną).

4

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowego rejonu (ul. Kościuszki i ul. gen. Sikorskiego) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o funkcji usługowo-handlowej i produkcyjnej, zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/242/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18.04.1997 r. – zgodnie z nim nieruchomość położona w rejonie ulicy Kościuszki oznaczona nr geodezyjnym 3896/23 przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-handlową i produkcyjną z parkingami.

5

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz pkt Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 4 grudnia 2009 roku.

6

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania , których przedmiotem jest nieruchomość

Księga Wieczysta nr PO1F/00033375/3 w dziale III zawiera zapis, który wskazuje ustanowienie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/8 (po podziale: działka 3896/23 i dz. 2896/24) nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 3896/8 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3896/12. Wykonywanie służebności nie dotyczy nieruchomości objętej przedmiotem rokowań – działka 3896/23. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości netto

571 200,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100)

Podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Zaliczka

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wniosą zaliczkę w kwocie: 29 000 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 10 listopada 2011 roku, w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561.

3

7

8

WARUNKI ROKOWAŃ 1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w podanym terminie oraz złożenie w terminie do dnia 10 listopada 2011 roku do godz. 14.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10 – Zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie z napisem: ROKOWANIA – WRZEŚNIA, HALA MONTAŻOWA; nie otwierać 2. Zgłoszenie winno zawierać: • imię, nazwisko i adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, • datę sporządzenia zgłoszenia, • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, • proponowaną cenę przewyższająca cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest okazanie komisji dowodu wpłaty zaliczki w oryginale i dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest również przedłożenie: wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, a aktualność wyciągu winna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 m-cy poprzedzających datę rokowań; zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 ze zm.) Rokowania odbędą się 14 listopada 2011 roku o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10, pokój 15, parter 4. W stosunku do nabywcy zaliczkę zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy. 5. Pozostałym uczestnikom umowy zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócona, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. 6. Cena nieruchomości płatna będzie jednorazowo, tak aby najpóźniej 2 dni przed zawarcia aktu notarialnego znajdowała się na koncie sprzedającego. 7. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi. 8. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczysto-księgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 9. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Bliższych informacji udziela: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 14, tel. 61 640 44 20.

Burmistrz Pyzdr ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry przy ul. Szybskiej, oznaczonych nr. geod. 1284/33, 1284/34 i 1284/35. Nieruchomości te nie są objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pyzdry. W dniu 6.10. 2008 r. dla działki o nr. ewidencyjnym 1284/33 została wydana decyzja nr GKM-7331/46/08 o warunkach zabudowy, w dniu 6.10. 2008 r. dla działki o nr. geodezyjnym 1284/34 została wydana decyzja nr GKM-7331/49/08 o warunkach zabudowy i dla działki o nr geodezyjnym 1284/35 również została wydana decyzja nr GKM-7331/50/08 w dniu 6.10. 2008 r. Dojazd do w/w nieruchomości drogą utwardzoną. Lp. 1. 2. 3.

Położenie Pyzdry Pyzdry Pyzdry

Oznaczenie księgi wieczystej 23997 23997 23997

Oznaczenie ewidencji gruntów 1284/33 1284/34 1284/35

Powierzchnia działki w m2 Cena wywoławcza nieruchomości 1640 1380 994

34 420 * 28 970 * 22 780 *

Decyzja o warunkach zabudowy MN MN MN

*Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium dla nieruchomości o numerach wynosi: 1. 1284/33 – 3 442,00 zł 2.1284/34 – 2 897,00 zł 3.1284/35 – 2 278,00 zł Wadium można wpłacać w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach w godzinach urzędowania lub na konto Urzędu Miejskiego w Pyzdrach prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 do dnia 19 września 2011 r. Przetarg odbędzie się 23 września 2011 r. w sali narad w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1: – dla działki 1284/33 o godz. 10.00, dla działki 1284/34 o godz. 11.00, dla działki 1284/35 o godz. 12.00. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu, miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium i dowodu tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – poświadczonej notarialnie). Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami). Bliższe informacje w Referacie Organizacyjno-Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 15, tel. 63 276 83 33 wew. 115. burmistrz Pyzdr /-/ Krzysztof Strużyński


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Sprawy społeczne

7

cd. ze s. 1

Sołtyski górą dze, z którym wspólnie odremontowali świetlicę. – W pracy z ludźmi kieruję się instynktem. Pracuję w banku, jestem współwłaścicielką gospodarstwa rolnego, mam duży ogród, hodujemy z mężem trzodę chlewną. Dzień zaczynam bardzo wcześnie. Mój poprzednik nie chciał, żeby ktoś zniszczył naszą pracę, dlatego namawiał mnie, abym startowała w wyborach sołeckich. Kobiety widzą inaczej. Jeśli chodzi o estetykę, detale. Mężczyźni nie dostrzegają wielu szczegółów, ale ci, z którymi współpracuję, bardzo mnie wspierają – przekonuje Przybylska. – Funkcja sołtysa jest pełniona kosztem rodziny. Niestety, jeśli

Samorządy lokalne, stowarzyszenia i organizacje coraz częściej są zarządzane przez kobiety, którym do tej pory często odmawiano prawa do udziału w życiu politycznym i społecznym. Sołtyski twierdzą, że parytety nie są kobietom potrzebne. – Kobiety radzą sobie bardzo dobrze w różnych dziedzinach życia i mają tego coraz większą świadomość, należy to tylko zauważyć i docenić. Myślę, że parytety nie są potrzebne, choć niewątpliwie są takie sytuacje, w których tego typu wsparcie byłoby pomocne dla kobiet w rozwinięciu skrzydeł – twierdzi Gorzelana. – Każdy powinien zająć stanowi-

kraju i naszych lokalnych społeczności. I jesteśmy w tym naprawdę dobre – zapewnia Bzowa. Mieszkańcy wsi nie obawiają się już kobiety u władzy i chętnie popierają kandydatury pań, często namawiając je do startowania w wyborach. Mandat zaufania był zaskoczeniem, ale mobilizuje do podejmowania wyzwań. – W tym roku na zebranie wyborcze przyszła rekordowa liczba mieszkańców. Spotkałam się z ogromną życzliwością. Przejdę do historii Orzechowa jako pierwsza kobieta sołtys. Mój poprzednik Czesław Jankiewicz pełnił tę funkcję przez 16 lat – mówi Bzowa. Od kobiet oczekuje się znacznie

Od kobiet oczekuje się znacznie więcej niż od mężczyzn. Mają pogodzić wychowanie dzieci, prowadzenie domu i pracę zawodową.

Praca w domu, banku i sołtysowanie wymaga czasu i zaangażowania

Małgorzata Bzowa – 38 lat, wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Ogólnokształcące o profilu pedagogicznym w Jarocinie. W lutym tego roku została wybrana na sołtys Orzechowa. W kwietniu razem z Rafałem Ziętym, dyrektorem Zespołu Szkół w Orzechowie, i OSP zorganizowała I Papieski Rajd Rowerowy. W czerwcu zaprosiła mieszkańców na zabawę taneczną, a w lipcu dzięki jej staraniom przyjechał do Orzechowa mammobus. Współorganizowała Parafialny Festyn Odpustowy, jeszcze w tym roku chce przygotować dla mieszkańców sylwestra. Sołtysowanie to nie tylko zbieranie podatków i wywieszanie ogłoszeń na tablicach. To przede wszystkim praca z ludźmi i dla ludzi, często kosztem rodziny. – Bycie sołtyską w tak dużej miejscowości jak Orzechowo to sporo obowiązków, zwłaszcza że obecnie bardzo dużo się dzieje w naszej wsi: budowa kanalizacji, modernizacja ulic. Jest wiele spraw, z którymi mieszkańcy zwracają się do mnie. Każdej informacji, uwagi czy sugestii pochodzącej od mieszkańca Orzechowa

staram się wysłuchać i w miarę możliwości rozwiązać problem. To powoduje, że mam mniej czasu prywatnego. Jestem kierowniczką świetlicy wiejskiej w Orzechowie, co pomaga mi w pełnieniu funkcji społecznej i ułatwia organizację imprez dla lokalnej społeczności – zapewnia Bzowa. – Myślę, że wybór na sołtysa był większym zaskoczeniem dla mnie niż dla mieszkańców, ponieważ to oni przyszli do mnie z tą propozycją. Wtedy przechodziła ona moje najśmielsze oczekiwania – tym bardziej, że nigdy wcześniej żadna kobieta nie piastowała tego stanowiska w Książnie, poza tym jestem osobą, która nie wyrosła w tym społeczeństwie, pochodzę z Zielonej Góry – mówi Justyna Gorzelana, sołtyska Książna. Wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy, ma 39 lat i została wybrana już na drugą kadencję. Do tej pory zorganizowała kilka imprez, teraz skupia się na budowie nowej świetlicy i zagospodarowaniu terenu wokół niej. Na drugą kadencję w Pałczynie została wybrana także Zofia Przybylska. Przejęła władzę po swoim kole-

Sołtysowanie to nie tylko zbieranie podatków i wywieszanie ogłoszeń na tablicach. To przede wszystkim praca z ludźmi i dla ludzi.

chce się zrobić coś dla wsi lub pozyskać środki na jej rozwój, to trzeba poświęcić na to dużo czasu. Teraz jesteśmy w trakcie budowy ośrodka sportu i rekreacji. Mam ogromne wsparcie mieszkańców, którzy wkładają w to dużo pracy – dodaje.

sko i wypowiedzieć się w danej sprawie. Parytety są krzywdzące. Ważne, co człowiek sobą reprezentuje, jakie ma predyspozycje, płeć jest nieważna – dodaje Przybylska. – Coraz więcej kobiet bierze czynny udział w życiu społecznym i politycznym naszego

więcej niż od mężczyzn. Mają pogodzić wychowanie dzieci, prowadzenie domu i pracę zawodową. Sołtyski pokazują, że taka fuzja jest możliwa. Wchodzą w nową rolę i zaczynają zmieniać otoczenie. Na lepsze. Sylwia Grzelińska

Sołtys Justyna Gorzelana przed powstającą w Książnie świetlicą. Narożnikowe wejście było jej pomysłem

Zaskoczyłem marszałka Rozmowa z Ignacym Jagodzińskim, rolnikiem, który prowadzi 20-hektarowe gospodarstwo w Psarach Wielkich. Podczas dożynek wielkopolskich Jagodziński wręczył marszałkowi województwa wielkopolskiego dar wielkopolskich gospodarzy. Nie każdy wie, że podczas dożynek wielkopolskich we Wrześni dał pan podarunek marszałkowi Woźniakowi. Zrobiłem to w imieniu rolników powiatu wrzesińskiego. Co to był za prezent? Metalowy miniaturowy pług symbolicznie ciągnięty przez podkowę, obok grabie i kosa, a całość przytwierdzona do bukowej deski. Daliśmy coś innego niż wieńce, których, jak to na dożynkach, było dużo. Chcieliśmy zaskoczyć rolników z innych powiatów. Słyszałam, że przekazał go pan

w niespodziewanym momencie. Miałem czekać na swoją kolejkę, ale właściwie to już sam nie wiedziałem, kiedy mam wejść. Marszałek mówił bardzo długo i jak tylko skończył, postanowiłem wkroczyć na scenę. Okazało się, że w tym samym czasie weszły tancerki z zespołu folklorystycznego. Było już za późno, by się wycofać. Dziewczyny podrzuciły do góry girlandę, dlatego wyciągnąłem gwałtownie rękę, by ją odepchnąć. Niektórzy pomyśleli, że chcę zrobić jakiś zamach, ale przecież nie miałem złych zamiarów. Marszałek przyjął prezent, podziękował, a jego asystent odebrał pług.

Niespodziewanie zostałem fachowcem od wręczania kwiatów. W marcu na przykład Krystynie Giżowskiej podczas koncertu we Wrześni, rok temu zespołowi Mazowsze, który był gwiazdą dożynek gminnych w Nowym Folwarku. Jest pan doświadczonym rolnikiem, od jak dawna prowadzi pan gospodarstwo? Od trzydziestu czterech lat, obecnie hoduję bydło, owce i kaczki francuskie. Gdy byłem młodszy, jednocześnie pracowałem w Poznaniu jako inspektor weterynaryjny. Oprócz pracy mam swoje pasje – lubię biegać. Kiedyś brałem udział w mistrzostwach

Polski, reprezentowałem Wrześnię i województwo. Teraz startuję w zawodach weteranów. W maju rywalizowałem w biegu nordic walking w Marzeninie. Cały czas utrzymywałem się na czele, mimo że po raz pierwszy w życiu chodziłem przy pomocy kijków i gdyby nie to, że złapał mnie kurcz niedaleko kościoła, to bym wygrał. Ostatecznie byłem drugi. Teraz mnie namawiają do startu w Biegu Wrześnian. Moje dwie wnuczki bliźniaczki wezmą w nim udział – zaszczepiłem im zamiłowanie do sportu. Rozmawiała Ewa Konarzewska-Michalak

Ignacy Jagodziński


8

Kultura

16 września 2011

www.wrzesnia.powiat.pl

Abecadło Małgorzaty Bielskiej Małgorzata Bielska ukończyła filologię romańską na UAM w Poznaniu. Pracowała w ZWG Tonsil, teraz zatrudniona w LO im. H. Sienkiewicza we Wrześni (nauczycielka). Tłumaczka przysięgła języka francuskiego. Mężatka, dwie córki. Współorganizatorka Wrzesińskich Spotkań z Kulturą Francji. Baran – mój znak zodiaku. Francja – i język francuski – przypadkiem wybrane studia pozwoliły mi odkryć pasję. Góry – od studenckich czasów lubię piesze wyprawy w góry w gronie przyjaciół. LO – im. Henryka Sienkiewicza, gdzie byłam uczennicą i gdzie obecnie pracuję; miejsce, gdzie mam przyjaciół, miejsce, które lubię, z którym się utożsamiam. Młodzież – lubię pracować z młodymi ludźmi, odkrywczymi, dynamicznymi, ciekawymi świata. Paryż – miasto, które znam dobrze, a ciągle mam ochotę tam wracać. Rodzina – która jest moim oparciem, ostoją, azylem. Savoir-vivre – czyli zanikające

Historia na kartkach żywnościowych

Tym razem muzuem zaprosiło w podróż do lat 80.

W roku 1980 działo się wiele. W czerwcu papież Jan Paweł II pielgrzymował do Brazylii, w lipcu w Moskwie trwały XXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. W sierpniu 1980 roku w Polsce rozpoczęła się największa od II wojny światowej przemiana stosunków europejskich. O tych kluczowych momentach mówi wystawa „Wyłom 1980-1981. Lekcja historii w dokumentach”, otwarta 2 września w salach czasowych Muzeum Regionalnego we Wrześni. Ekspozycja została przygotowana w ramach projektu edukacyjnego „Kamienie pamięci – znajdź bohatera Sierpnia” realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Scenariusz opracowali wspólnie Michał Gajda, nauczyciel historii w ZSTiO, i Sławomir

Szuba, historyk w LO im. H. Sienkiewicza. W przygotowaniu wystawy dzielnie wspomagało ich dwoje wolontariuszy: Marika Dzieciuchowicz z ZSTiO i Jan Szalaty z Gimnazjum nr 1 we Wrześni. 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienia sierpniowe. Wydarzenia te na wysta-

wie zostały zilustrowane gazetami, którym towarzyszą propagandowe plakaty oraz opozycyjna bibuła. Nie zabrakło talonów dewizowych Pekao do wykorzystania w Pewexie czy kartek żywnościowych. Duże zainteresowanie podczas otwarcia wystawy wzbudziło wydanie „Gazety Poznańskiej” z 11 marca 1982 r., w którym zecerzy pozwolili sobie na mały sabotaż. Podobno nakład gazety rozszedł się jak ciepłe bułeczki. Na służbie anglosaskiego wywiadu agenci podżegaczy wojennych chcieli przywrócić kapitalistyczną niewolę i zamienić Polskę w kolonię imperializmu – teraz już nikt nie daje na czołówkę takich karkołomnych konstrukcji. Czynić będziemy wszystko, by socjalistyczna Polska rosła w siłę, a naród nasz żył dostatniej, stanowisko partii zgodne z wolą narodu – oglądający wystawę mogą dziś doznać mieszanych uczuć. W kącie sali na podwyższeniu ulokowano przedwojenny powielacz, który służył opozycjonistom w latach 80. Wystawa będzie czynna do 14 października w godzinach otwarcia muzeum: w poniedziałki 10.0013.00, od wtorku do piątku 10.0016.00, w 3. niedzielę miesiąca 13.0016.00. Wstęp wolny. Muzeum Regionalne

Wrzesiński Ośrodek Kultury zaprasza chłopców i dziewczynki od kl. III do zespołu tańcu ludowego. Zajęcia są bezpłatne i będą odbywać się w każdy wtorek od 13 września o godz. 17.30 w WOK-u przy ul. Kościuszki 21. Informacje pod nrem tel. 509 779 443 lub 61 436 11 59. Lubisz tańczyć i śpiewać? To zajęcia właśnie dla Ciebie.

obecnie zasady dobrego wychowania. Wino – czerwone wytrawne wino, które bardzo dobrze smakuje z dobrymi serami oraz z oliwkami. Val de Loire – czyli Dolina Loary, kraina zamków.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Kultura

9

cd. ze s. 1

Różnokolorowa Francja ni poczuli klimat do dziś aktualnych piosenek. – W pieśniach Édith Piaf najbardziej poruszająca jest prawda – powiedziała po koncercie Jaga Wrońska. – Ona nie udawała, wyśpiewywała swoje niełatwe i dramatyczne życie. Dla niej napisano jedne z najpiękniejszych fraz muzycznych. Przypominając jej twórczość powracamy do emocji, które dziś często są tłumione. Goście z Francji oczaro-

i jednocześnie studiowała na Sorbonie, swoją gawędę o mieście artystów ubarwiła anegdotami oraz fotografiami. Słuchacze dowiedzieli się między innymi, że niegdyś tak eksploatowano złoża piaskowca wokół Paryża, że metropolii groziło zawalenie, a w podziemnych korytarzach miasta na masową skalę uprawiano pieczarki. W opowieści Kozłowskiej znalazły się również

Danse et Danceries w pawanie, czyli renesansowym tańcu

Ser, wino i taniec Danse i Danceries razem z Ziemią Wrzesińską zaprezentowali się również w sobotę 10 września na rynku we Wrześni. Atrakcją tego dnia były degustacje regionalnych dań z Doliny Loary. Serwowano bagietki ze smalcem, serem kozim, pieczony boczek, wina, a na deser herbatniki. – Bardzo smaczne, oryginalne jedzenie i jakie dobre wino! Wypiłam tylko trochę, bo jestem na rowerze – śmieje się pani Krystyna. Jolantę Przybylską ujęła otwartość i życzliwość Francuzów: – Najbardziej podoba mi się panująca tu miła atmosfera, a z potraw szczególnie przypadła mi do gustu pieczona szynka. Francuzi bawili się tak rewelacyjnie, że w pewnym momencie porwali do tańca gospodarzy. Mieszkańcy korzystając z okazji fotografowali się w zabytkowych citroenach, które zaparkowano na rynku. Obok odbyła się również wystawa plenerowa fotografii przedstawiających zabytki i przyrodę Doliny Loary. Wieczorem we Wrzesińskim Ośrodku Kultury zagrał Poznański Kwintet Akordeonowy. Wirtuozi zabrali publiczność w muzyczną podróż po Francji, Europie i Ameryce. Sobotni wieczór zakończył się w restauracji Bulvar24 degu-

stacją win francuskich połączoną z prezentacją multimedialną. Rano boule, po południu warsztaty W słoneczne niedzielne przedpołudnie w Parku Dzieci Wrzesińskich od-

współorganizatorzy. Natomiast po południu zespoły taneczne, które dzień wcześniej występowały na wrzesińskim rynku, wzięły udział w warsztatach choreograficznych i spotkaniu integracyjnym z Ziemią Wrzesińską w Gorzycach.

Jaga Wrońska jak Édith Piaf postawiła na emocje

wani występem powiedzieli w kuluarach, że musieli przyjechać do Polski, by wysłuchać tak dobrego koncertu inspirowanego postacią Piaf. Paryż w anegdocie Ostatniego dnia, czyli 12 września o Paryżu widzianym przez pryzmat osobistych doświadczeń mówiła Ewa Kozłowska – podróżniczka, fotograficzka i tłumaczka języka francuskiego. Spotkanie miało miejsce w sali wystawowej WOK-u. Prelegentka, która przez trzy lata mieszkała w stolicy Francji

polskie akcenty. Tłumaczka wspomniała, że Hotel Lambert, siedziba czołowego ośrodka dziewiętnastowiecznej emigracji polskiej, obecnie jest rodzinną siedzibą emira Kataru. Fotograficzka zaprosiła zebranych na wernisaż kolejnej wystawy swoich prac, która odbędzie się za miesiąc w galerii przy Polach Elizejskich. Wieczorem w auli LO wyświetlono film biograficzny Nie żałuję niczego, w którym oskarową rolę zagrała Marion Cotillard. Ewa Konarzewska-Michalak

Nie lubię stereotypów Rozmowa z Thomasem Laigle, attaché do spraw współpracy językowej w Ambasadzie Francji w Warszawie Urocze citroeny podobały się dzieciom

był się turniej gry w boule. Kilkadziesiąt osób rywalizowało w celnym rzucaniu kulami. Zwycięzcy, Edyta Kaźmierczak i Max Bailhache, otrzymali puchary i zestawy do gry, osoby, które zajęły cztery pierwsze miejsca, dyplomy, a wszyscy zawodnicy koszulki, chustki i breloczki. Nagrody ufundowali francuscy

Słynna francuska kuchnia przyciągnęła tłumy

Serce Piaf Największym wydarzeniem niedzieli 11 września był wieczorny koncert w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Krakowska artystka Jaga Wrońska wraz z instrumentalistami z kabaretu Loch Camelot dała recital piosenek Édith Piaf. Występ okazał się dużym sukcesem, słuchacze nagrodzili wykonawców gorącymi oklaskami na stojąco. Artyści bisowali dwa razy, a sala nuciła razem z wokalistką. Wrońska z mocą zaśpiewała największe przeboje paryskiego wróbelka La vie en rose, Mon Dieu, L’Accordéoniste, Non, je ne regrette rien i wiele innych. Artystka potrafiła oddać zarówno charakter piosenek, w których ból i rozpacz przeplata się z czułością, jak również klimat dawnych kabaretów. Przy pomocy kolorowych chust wokalistka z niewinnej dziewczyny przeistaczała się w ulicznicę, to znów w zmęczoną życiem gwiazdę. Dobrym pomysłem było wykonywanie utworów na przemian po francusku i polsku, dzięki czemu odbiorcy w peł-

Czy warto promować kulturę Francji za pomocą imprez skierowanych do prowincjonalnego odbiorcy? Oczywiście. Takie wydarzenia budują nowe relacje między narodami. Przecież ludzie nawiązują kontakty właśnie dzięki imprezom dziejącym się na poziomie lokalnym. Nie można poprzestać na wymianie dotyczącej jedynie elit, polityków, szefów dużych instytucji. Trzeba kłaść nacisk na współpracę, której przykład widzimy we Wrześni. Czy we Francji również odbywają się podobne przedsięwzięcia promujące kulturę polską? Zdecydowanie mniej w porównaniu z tymi, które propagują kulturę francuską w Polsce. Pochodzę z południa, gdzie przede wszystkim dba się o relacje z sąsiadami – Włochami, Hiszpanią i Maghrebem. Wymianę kulturalną z Polską prowadzą północne regiony Francji. Tam żyją polonijne skupiska, które pielęgnują swoje tradycje. Osobiście wierzę, że Polska będzie zyskiwała coraz większe zna-

Thomas Laigle

czenie w Europie. Teraz mamy polską prezydencję w Unii, przed nami Euro 2012 – te dwa wydarzenia sprawią, że Francuzi zaczną inaczej postrzegać Polaków. Wasz kraj bardzo się zmienił, ważne, by Europa to dostrzegła. Z czym przeciętnemu Francuzowi kojarzy się Polska? Właściwie nie powinienem odpowiadać na to pytanie. Jako pracownik ambasady, który buduje współpracę między obu krajami, walczę ze wzajemnymi uprzedzeniami. Nie chciałbym zatem przywoływać stereotypu Polaka funkcjonującego we Francji. Rozmawiała Ewa Konarzewska-Michalak


10

Rolnictwo

16 września 2011

www.wrzesnia.powiat.pl

Zmodyfikowane ziemniaki? Polska nadal nie ma ustawy regulującej handel produktami zmodyfikowanymi genetycznie. W teorii obrót nimi jest zabroniony, ale nikt tego nie kontroluje. W sklepach mamy prawdopodobnie dostęp do około 70% produktów powstałych z genetycznie zmodyfikowanych roślin. Ekolodzy twierdzą, że GMO powoduje wzrost zachorowań na nowotwory, a zwolennicy nowej żywności, że żadne naukowe opracowania nie są w stanie udowodnić tej tezy. Zakaz produkcji i handlu GMO może spowodować wzrost cen żywności i upadek jednej trzeciej ferm drobiu, bo jest on karmiony w znacznym stopniu paszami wyprodukowanymi ze zmodyfikowanej soi. Cytryny bez pestek, warzywa i owoce, które można długo przechowywać, powstały w wyniku eksperymentów. Inżynieria genetyczna daje nieograniczone możliwości, dzięki niej powstała żywność transgeniczna, nazywana genetycznie modyfikowaną (GMO – od angielskiej nazwy genetically modified organism) lub novel food. Polega ona na wprowadzeniu za pomocą technik biologii molekularnej do genomu organizmu obcego genu pochodzącego od innego gatunku. W ten sposób powstaje nowy gatunek wyposażony w nową cechę, np. odporność na choroby, środki chwastobójcze czy walory smakowe – słodkie ziemniaki. Walczą koncerny GMO jest często wykorzystywana do produkcji mleka w proszku, zup błyskawicznych, jogurtów z kultura-

mi bakterii, miksów margaryny i masła, słodzików, płatków kukurydzianych, konserw, przetworów warzywnych i owocowych. Walka nie rozgrywa się między konsumentami i sprzedawcami, ale między koncernami. Jeśli nie będzie się siać roślin genetycznie zmodyfikowanych, to koncerny będą zarabiać, bo sprzedadzą rolnikom środki ochrony roślin i herbicydy. Przeciwnikiem w tej walce są koncerny chcące sprzedawać modyfikowane rośliny, do upraw których te środki nie będą już potrzebne. Jeśli Polska zgodnie z planowaną ustawą będzie krajem wolnym od GMO, to żywność będzie droższa. Uprawa roślin GMO to wysokie plony i niskie koszty uprawy, czyli tańsza żywność. Wybór Polski będzie mieć konsekwencje ekonomiczne. Żerowanie na ludzkiej niewiedzy W apelu Polskiej Akademii Nauk

w sprawie szkodliwości GMO czytamy o zagrożeniu dla zdrowia i środowiska z jej strony. Eksperci z Komitetu Ochrony Przyrody wskazują na realne zagrożenie bioróżnorodności Polski przez wprowadzanie organizmów modyfikowanych genetycznie. Ponadto zdaniem naukowców francuskich GMO jest szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Żywność genetycznie modyfikowaną spożywamy jednak już od dawna. Kurczaki karmione genetycznie modyfikowaną soją – najtańszą paszą wysokobiałkową – szybko rosną i są tańsze od karmionych bez GMO, wieprzowiny wolnej od GMO praktycznie nie ma w handlu. – Cały świat jest zmodyfikowany i nie uchronimy się przed tym. W miejsce mączki, którą karmiono drób, wprowadzono soję, która jest składnikiem pasz. Na świecie nie ma już soi i kukurydzy niezmodyfikowanej. Dyskusja na temat GMO jest bezsensowna i

Nowy nabór wniosków – różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej W tym roku rolnicy, ich współmałżonkowie i domownicy będą mogli łatwiej sięgnąć po pomoc na zakładanie nowych miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rolniczą. W zasadach przyznawania wsparcia z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zaszły korzystne zmiany. Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest specyficzny, bowiem podzielony został na dwa etapy. W pierwszym od 27 września do 14 października będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia, wynosi do 500 tysięcy złotych. Poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe może wynieść aż 80%. Następnie od 17 października do 4 listopada, również w Oddziałach Regionalnych ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. Pomoc taką można otrzymać m.in. na rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, fi-

nansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia, zawiera około 400 pozycji. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja jest w stanie dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80% w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych. W przypadku gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają własnych pieniędzy, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy. Pomoc z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza. Wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Wiele rodzin rolniczych nie jest w stanie utrzymać się  jedynie z rolnictwa i takie wsparcie jest dla nich szansą na dodatkowe dochody poprawiające ich warunki życia. Na udzielenie takiego wsparcia w 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła około 365 milionów złotych. Jedną z ważnych zmian ułatwiających potencjalnym beneficjentom dostęp do pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest zniesienie warunku, iż pomoc mogą otrzymać jedy-

nie ci, którzy otrzymują już dopłaty bezpośrednie. Teraz takie wsparcie będzie mógł dostać także np. młody rolnik, który dopiero planuje przejęcie gospodarstwa lub niedawno je przejął, współmałżonek rolnika czy domownik, który wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe. Inną bardzo ważną zmianą ułatwiającą ubieganie się o pomoc jest to, że wniosek można złożyć w dowolnym oddziale regionalnym ARiMR lub za pośrednictwem poczty, co w poprzednich latach było niedopuszczalne. W tegorocznym naborze nie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Najwyżej punktowane będą wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania, tzw. obszary ONW. Preferowane też będą wnioski złożone przez rolników mieszkających w gminach o niskimi dochodzie podatkowym, a także tych osób, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia z działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” czy „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Został również zwiększony limit środków na pomoc w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – wsparcie otrzymają wszyscy, którzy ubiegali się o nie w 2010 roku, pod warunkiem że ich wnioski zostaną pozytywnie ocenione i spełniają kryteria do otrzymania takiego dofinansowania. BP ARiMR Września

polega na żerowaniu na ludzkiej niewiedzy. Wszystko w przyrodzie krzyżuje się w sposób naturalny od wieków, a nauka pomaga w wydobywaniu cech pożądanych, na przykład odporności na choroby. To naturalna kolej rzeczy i nie zatrzymamy rozwoju nauki – przekonuje Romuald Juściński, powiatowy lekarz weterynarii. W Polsce konsument ma taki wybór, jak mieszkańcy Niemiec, Francji czy Austrii, ale tradycyjnie karmione krowy czy drób nie cieszą się powodzeniem ze względu na wysokie ceny. Osoby, które są przeciwne GMO, w sklepie sięgają po mięso zwierząt karmionych paszą na jego bazie. Są tego wyboru nieświadome albo nie stać ich na droższą żywność. Cena wygrywa ze strachem. Właścicielka najlepszego w Wielkopolsce gospodarstwa ekologicznego zapewnia, że metody ekologiczne nie są droższe, ale pracochłonne. – Sporządzanie preparatów biodynamicznych nie jest drogie, jednak kosztuje dużo pracy, wymaga ogromnej wiedzy i samodyscypliny. To żadna sztuka opryskać rośliny mając na uwadze tylko to, że nie powinno stosować się chemicznych środków ochrony roślin za dnia i mogą one zaszkodzić pszczołom. To też wymaga wiedzy i pieniędzy. Przede wszystkim jest niezgodne z naturą. A ze zmanipulowanymi warzywami i owocami jak z ludźmi – jeśli ładnie wygląda, niekoniecznie jest zdrowe, a może wyrządzić szkody w organizmie. Jeszcze nie mamy wiedzy, jak to wszystko działa, bo badania trwają, ale choroby i alergie skądś się jednak biorą – mówi Janina Saacke, właścicielka gospodarstwa Fenix we Wrąbczynkowskich Holendrach.

– Boimy się tego, czego nie znamy. Polacy są prekursorami krzyżowania gatunków, przecież to my wymyśliliśmy pszenżyto, a metody naukowe pomagają w wydobywaniu cech takich jak lepszy smak, zapach. Kłamią ci, którzy mówią, że GMO szkodzi, i ci, którzy twierdzą, że nie szkodzi. Nie są w stanie udowodnić swoich tez, bo do tego konieczne są badania, na które nie mamy czasu. Aby zbadać wpływ genetycznie modyfikowanej żywności na organizm człowieka trzeba prowadzić je przez dwa lub trzy pokolenia – mówi Paweł Antkowiak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrześni. Zdaniem naukowców strach przed GMO wynika z niewiedzy społeczeństwa, które od dawna spożywa żywność genetycznie modyfikowaną, chodzi w ubraniach z modyfikowanej bawełny. Projekt ustawy nie wprowadza zatem GMO na polski rynek. Pojawiają się też argumenty, że rezygnacja z upraw tego typu mogłaby oznaczać bankructwo dla kraju. Ale może szansą dla Polski byłaby promocja w Europie produktów pod hasłem upraw ekologicznych, bo konsumenci w krajach bogatszych są gotowi zapłacić za nie każdą cenę. – W naszym powiecie rolnicy mimo możliwości skorzystania z dopłat do upraw ekologicznych nie są zainteresowani taką produkcją. Nie odnotowaliśmy gwałtownego wzrostu liczby składanych wniosków – mówi Monika Mikołajczak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni. Sylwia Grzelińska

Zdania na temat genetycznie modyfikowanej żywności są podzielone

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii Powiatowy lekarz weterynarii we Wrześni informuje, że w dniach 11-20 września na terenie powiatu wrzesińskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona z samolotów. Szczepionka ma kształt okrągłych plastrów koloru brązowo-szarego zawierających plastikowy pojemnik z płynną szczepionką - jej działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie do lisów. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się: - nie wchodzić do lasu; - nie dotykać i nie podnosić przynęty; - przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia do lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; - kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji; - nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu. Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udziela Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni, ul. Kaliska 1, tel. 61 436 19 38.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Informacje

Porady rzecznika konsumentów

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy

Zakup podręczników

sprzedawca – Przyborki

Sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu podręcznika tylko dlatego, że kupujący się rozmyślił lub omyłkowo kupił nie taką książkę, jaką chciał. Jeżeli jednak książka ma wady, konsument ma prawo do reklamacji, a sklep nie może za to pobierać żadnych opłat. Jeżeli zakupiliśmy zły podręcznik, to nie można go zwrócić sprzedawcy. Przyjęcie niewłaściwego podręcznika nie jest obowiązkiem sprzedawcy, zależy wyłącznie od jego dobrej woli. Przy zakupie należy wziąć paragon, ponieważ ten dowód zakupu to podstawa dochodzenia roszczeń w razie sporu ze sprzedawcą. Paragon powinniśmy otrzymać niezależnie od tego, gdzie robimy zakupy. Promocja nie wyklucza zwrotu wadliwej książki. Jeśli na przykład

W skrócie: 7 września na Opieszynie odbyła się prezentacja projektów medialnych internetowej Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać propozycje WTI. Prezes firmy INEA SA Janusz Kosiński przedstawił cel firmowych projektów. Najnowszy z nich to TV Wielkopolska / WTI. Jej twórcy chcą współpracować z powiatami naszego województwa. Redaktor naczelny internetowej TV Sławomir Papiera przekonywał: – Nie szukamy szokujących sensacji, zależy nam na przekazywaniu informacji. Wszystkie wydarzenia w województwie są ważne dla WTI. Naszym celem jest udokumentowanie, że w Wielkopolsce jest mnóstwo aktywnych ludzi. Hanna Fórmaniak

brakowało w niej kilku kart i konsument zgłosił się do sprzedawcy, a ten odmówił przyjęcia reklamacji z powodu zastosowania ceny promocyjnej, to konsument korzysta z uprawnień określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Gdy kupujemy używane książki, a sprzedawca obniżył ich cenę, bo były przyniszczone, wówczas nie można ich reklamować, ponieważ wiedzieliśmy o przyczynie obniżenia ceny. Przepisy nie uzależniają rozpatrzenia reklamacji od uiszczania opłat przez konsumentów. Jest to działanie niezgodne z prawem, choć stosowane przez sprzedawców, aby zniechęcić konsumentów do składania reklamacji. Sprzedawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności w razie składania reklamacji przez konsumenta wywieszając w sklepie tabliczkę z napisem „po odejściu od kasy re-

11

opiekun osób starszych – Niemcy klamacja nie będzie uwzględniona”. Taka informacja łamie podstawowe prawa konsumenckie i jest niezgodna z prawem, ponieważ sprzedawca ma obowiązek w każdym przypadku przyjąć zgłaszaną przez konsumenta reklamację. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.). Elżbieta Staszak-Małecka

spawacz TIG, MIG/MAG – Września ślusarz-spawacz – Września murarz – Nekla pracownik fizyczny w zakładzie kamieniarskim – Marzenin monter samochodowych instalacji LPG – Pyzdry mechanik pojazdów samochodowych – Pyzdry pomocnik operatora lasera – Września kierowca kat. C + E – Węgierki handlowiec – Pyzdry operator kamery – Września pracownik ochrony fizycznej – Orzechowo handlowiec – Psary Polskie konsultant ds. sprzedaży – Września obsługa dozownika – Września ślusarz – Września

Powiatowa rzecznik konsumentów dyżuruje w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00, ul. Chopina 10, pok. 10, nr tel. 61 640 44 16.

Szczegóły i inne ogłoszenia na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl lub pod tel. 61 640 35 35, 61 640 35 38.

Przygarnij mnie Wskaźniki bezrobocia Bezrobocie w województwie wielkopolskim pod koniec lipca wynosiło 8,5% (0,2% mniej niż w roku ubiegłym). W powiecie wrzesińskim w stosunku do czerwca tego roku odnotowano spadek o 0,1% (13%). W powiecie słupeckim wzrosło o 0,1% (15,3%), w śremskim i jarocińskim zmniejszyło się o 0,2% (7,8% i 12,4%), w pleszewskim stopa bezrobocia spadła o 0,9% i wyniosła 10,9%, spadek 0,5% odnotowano także w powiecie średzkim (13,7%). (maks)

Starostwo Powiatowe we Wrześni, współorganizator ogólnopolskiej imprezy kolarskiej X Cross-MTB Września 2011, informuje, że podczas rajdu 2 października wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów w okolicach toru rowerowego przy ul. Działkowców. Odcinek ulicy Działkowców od toru rowerowego do ogródków działkowych, jak i droga od ulicy Działkowców w kierunku Chociczy Wielkiej w godzinach 8.00-18.00 będą wyłączone z ruchu kołowego. Za utrudnienia przepraszamy.

Sonia czeka na nowy dom i odpowiedzialnego właściciela, który ją pokocha. Jest radosnym i przyjacielskim dwuletnim mieszańcem owczarka niemieckiego. W schronisku przebywa od roku. Jest zdrowa i szczepiona. Ma dużo energii i potrzebuje przestrzeni, dlatego najlepszy byłby dla niej dom z ogrodem. (maks) Schronisko Miejskie dla Zwierząt we Wrześni zaprasza od poniedziałku do piątku między 8.00 a 12.00, soboty, niedziele i święta między 8.00 a 10.00, ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 500 191 039. Nie bądźmy obojętni, kiedy ktoś obok nas katuje zwierzę. Zgłaszajmy takie sprawy straży miejskiej – nr alarmowy 986 – i policji: nr 997 i 112. Można to także zrobić mailowo za pośrednictwem zielonej skrzynki na stronie głównej wrzesińskiej policji pod adresem www.wrzesnia.policja.gov.pl (zakładka Widzisz krzywdzone zwierzęta – powiadom nas).

PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2 (pokój nr 19) czynny w godzinach 9.00-13.00

dyżur we wrześniu: 22 Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.


12

Architektura powiatu

www.wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Ulica Warszawska (cz.2/2) Budynek Warszawska 15 nieco cofnięty w stosunku do linii zabudowy jest także wpisany do rejestru zabytków. Wybudowany został około połowy XIX w. Na początku XX w. jego właścicielem był kupiec M. Sokołowski, jednak najbardziej kojarzy się on chyba z późniejszą „Fabryką narzędzi i maszyn rolniczych” Nikodema Preissa. Posesja Warszawska 16 w końcu XIX w. należała do Edwarda Rauhudta, a jego syn Wilhelm Rauhudt wybudował tu kamienicę w 1908 roku. W latach 20. XX w. wykupiła ją Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Wrzesiń-

ny około 1860 roku z piętrem nadbudowanym (po pożarze) w końcu XIX wieku. W latach 30. XX w. po wybudowaniu nowego gmachu szpitalnego stary szpital zaadaptowano na budynek mieszkalny i jako taki funkcjonował on do lat 60., po czym połączono go z budynkiem nowego szpitala pod adresem Słowackiego 2. Północną ścianę Warszawskiej rozpoczyna budynek numer 21, wybudowany w końcu XIX wieku (w dwóch etapach), od tamtego czasu przez około 90 lat pozostawał w rękach rodziny Włodków. Posesja Warszawska 22 ma dość skom-

Róg Warszawskiej i Sienkiewicza około 1910 roku (reprod. za A. Sieradzki, Dawna Września, Wydawnictwo Wiadomości Wrzesińskich, Września 1994)

skiego, a w 1931 roku na sąsiedniej posesji wybudowała na potrzeby banku nowy budynek – Warszawska 17. Od tamtego czasu oba budynki służą zmieniającym się bankom. Właścicielem posesji Warszawska 18 z parterowym budynkiem (zapewne z połowy XIX w.) i bramą wjazdową na tył posesji po prawej jego stronie w końcu XIX w. był Niemiec Otto Franke. Musiał być osobą wśród rodaków znaczącą, skoro to właśnie jego wybrali oni radnym miejskim Wrześni u progu II Rzeczypospolitej w 1919 roku. Potem jednak sprzedał posesję w ręce polskie i w latach 20. XX w. jej właścicielem był Edmund Trawiński. Trudno dziś na ulicy Warszawskiej doszukać się numerów 19 i 20. Numerem 19 był dawniej parterowy budynek Szpitala Powiatowego, wybudowa-

plikowaną historię ze względu na fakt, że dotykała ulicy Szkolnej (podobnie jak posesja Warszawska 23) i było na niej wiele budynków gospodarczych. W końcu XIX w. dzierżył ją Żyd Louis Isaak, a w okresie II RP Feliks Orcholski, który miał tu warsztat rzeźnicki, przejęty potem przez Antoniego Dzieciuchowicza. Posesja ta może kojarzyć się współczesnym wrześnianom z zakładem kamieniarskim, jaki prowadzili tu Stanisław Robakowski, a po nim jego syn. Posesję Warszawska 23 posiadał na początku XX w. Friedrich Hinz, który miał tu firmę handlującą drewnem, potem właścicielem był mistrz zduński Maximilian Krall. W latach 20. współwłaścicielem domu przez ożenek z dotychczasową właścicielką Wiktorią Lüdtke został Ignacy Robaszkiewicz, chorąży 68. pp. Kamienica

Ulica Warszawska w roku 1962 (ze zbiorów autora)

Warszawska 24 wybudowana została w 1909 roku przez mistrza murarskiego Jana Koteckiego. Była w zasadzie kamienicą mieszkalną, a budynki gospodarcze znajdowały się na jej zapleczu. Kamienicę kupił później Franciszek Kilkowski, który prowadził tu firmę budowlaną, a w latach 20. właścicielem był Edmund Nowak. Właścicielem sąsiedniego parterowego budynku mieszkalnego Warszawska 25 był wymieniony już wcześniej Żyd Louis Miodowski. Od czasów I wojny światowej właścicielem posesji był Ludwik Cieloszyk. Warszawska 26 kojarzy się dziś

ciel kamienicy nr 28 na początku XX w. występuje Niemiec nazwiskiem Blaschke, jednak w okresie II RP należała ona już do rodziny Banaszaków. O posesji Warszawska 29 można powiedzieć, że w końcu XIX w. jej właścicielem był Żyd Aron Schmul, a obecnie stojącą jednopiętrową kamienicę wybudował w 1904 roku jego następca, wymieniony już wcześniej Louis Isaak. W okresie II RP i jeszcze w Polsce Ludowej była ona własnością mistrza stolarskiego Antoniego Sendka. Jednopiętrową kamienicę nr 30 oraz sąsiedni parterowy dom nr 31 do końca II RP posia-

... około roku 1960...

z kłócącym się z obrazem całej ulicy budynkiem Urzędu Skarbowego, ale jest to budynek postawiony zaledwie około 40 lat temu na potrzeby zakładu szwalniczego (piętra) i zakładów usługowych (parter). Budynek ten stoi w ogrodzie starego, stojącego dziś w głębi posesji domu nr 26, który wybudował Franciszek Kilkowski. W latach 30. powiększył go nowy właściciel Bolesław Samolewski, który na jego zapleczu rozwinął firmę „Bolesław Samolewski i S-ka. Skład materiałów budowlanych. Fabryka wyrobów cementowych”. Jej teren sięgał do dzisiejszej ulicy Wielkopolskiej. Warszawska 27 to obszerna posesja z dawnym browarem „Victoria”. Zabudowania gospodarcze browaru, dom mieszkalny i sala widowiskowo-dancingowa „Odeon” zostały zbudowane około roku 1875 i należały najpierw do rodziny Rabskich, potem Lorkiewiczów, a od 1902 roku do Stefana Golcza. Dom mieszkalny spłonął i w 1906 roku właściciel postawił nowy, stojący obecnie. W okresie II RP „Odeon” uważany był za najbardziej klasową wrzesińską salę. W kamienicy oprócz mieszkania właściciela mieściła się restauracja Nikodema Kulczaka oraz siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W okresie Polski Ludowej (1950) browar został upaństwowiony, jego zabudowania przekazano „Herbapolowi”, sala służyła jeszcze przez jakiś czas jako widowiskowa, w końcu stała się magazynem. W okresie „rewolucji handlowej” na parterze kamienicy urządzony został sklep „Eldom”. Jako właści-

na współcześnie przez Bank Spółdzielczy. Wybudowana została około roku 1885, kiedy jako właścicielka posesji występuje Żydówka Hanne Salamon. Już w 1902 roku właścicielką była Helena Lorkiewicz (z d. Kaczorowska), a w okresie międzywojennym mistrz rzeźnicki Tomasz Dzieciuchowicz. Na posesji Warszawska 37 stał jeszcze w czasach II RP parterowy budynek, w Polsce Ludowej wyburzony, w pewnym okresie znajdowała się tam strzelnica LOK, a obecnie stoi nowy budynek. Kamienicę Warszawska 38 wybudował w roku 1895 mistrz rzeźnicki Sta-

... i około 1970 (obie fotografie ze zbiorów Zofii Gruszki)

dał Niemiec Alfred Knispel. Opuścił on Wrześnię w 1945 roku i jego posesje stały się własnością państwa. W okresie II RP kamienicę Warszawska 32 posiadał Leon Kaliszewski. Właścicielem kamienicy Warszawska 33 w końcowych latach zaboru pruskiego był Richard Fuss. U progu II RP kupił ją i przebudował Wacław Chrzan (stąd inicjały WCH u góry frontu), w latach 30. XX w. drogerię prowadził tu Bolesław Chrzan. W czasach PRL na parterze domu powstał sklep z artykułami gospodarstwa domowego. Budynek Warszawska 34 należy do Poczty Polskiej. Zbudowany został na miejscu wyburzonych starych domów w dwóch etapach. Najpierw, prawdopodobnie w latach 80. XIX w., powstała część bliższa centrum miasta z dzisiejszym bocznym, a wtedy głównym wejściem, później (przed rokiem 1906) dobudowano drugą część z wejściem głównym w miejscu złączenia i bramą wjazdową na tyły budynku na jego wschodnim krańcu. Na rogu Warszawskiej i Fabrycznej znajduje się kamienica Warszawska 35. Od początku swego bytu należała do Franciszka Tokłowicza a potem do jego rodziny. W przeszłości mieściły się tu różne sklepy i warsztaty, okresowo (w. l. 60.) prowadziła tu także działalność znana wrzesińska firma „Piast” rodziny Przymusińskich. W okresie „rewolucji handlowej” powstał tu i funkcjonował przez wiele lat duży sklep spożywczy „Sezam”. Na drugim rogu Warszawska–Fabryczna stoi kamienica użytkowa-

nisław Bulczyński i był jej właścicielem jeszcze w czasie II RP. Podobną wielkością i architekturą kamienicę Warszawska 39 wybudował w tym samym roku Żyd Abraham Ponsch, ale już w 1919 roku jej właścicielem był Leon Chmielewski. Ostatnia posesja przy ulicy Warszawskiej nosi numer 40. Wyraźnie jednak widać, że składa się ona z dwóch kamienic. Tę mniejszą wybudował w 1894 roku Moritz Kutner (też prawdopodobnie Żyd), ale wkrótce jej właścicielem został Roch Schoen, który był też właścicielem kamienicy narożnikowej, wybudowanej około 1875 roku. Całą posesję kupił w 1921 roku od Rocha Schoena Józef Kasprzyk i do dziś pozostaje ona w rękach jego potomków. W okresie II RP i w pierwszych latach PRL w obu kamienicach było wiele zmieniających się sklepów i warsztatów. W okresie „rewolucji handlowej” Józefa Cichowlasa cały parter kamienicy narożnikowej zajął w 1962 roku sklep odzieżowy firmy Otex, a nieco później wypróbowanym już sposobem (właściciele kamienic nie mieli prawa głosu) połączono partery kamienic Warszawska 38, 39 i 40 i urządzono w nich sklep z artykułami dziecięcymi „Jaś i Małgosia”.

Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Zdrowie

Poradnik pacjenta

Dyżury aptek

Wzrasta liczba chorych na cukrzycę W krajach Unii Europejskiej obserwujemy wzrastającą liczbę chorych na cukrzycę. Dlatego należy pamiętać o ryzyku wystąpienia tej choroby. W Polsce na cukrzycę obecnie choruje około 2 milionów osób, tj. 6,54 % społeczeństwa. Poza tym jest liczna grupa pacjentów niezdiagnozowanych (ok.2%), którzy jeszcze nie wiedzą o podstępnie rozwijającej się chorobie. Specjaliści alarmują, że w ciągu najbliższych 20 lat liczba diabetyków w naszym kraju podwoi się. Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Do jej rozwoju przyczynia się nadwaga, otyłość, mała aktywność fizyczna. Ministerstwo Zdrowia od 2010 roku realizuje „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” adresowany do dzieci i młodzieży, który ma zwiększyć wiedzę o możliwościach uniknięcia tych chorób. Jaki styl życia, taka skłonność do cukrzycy – ryzyko zachorowania na nią aż w 80% zależy od stylu życia. Badania wykazują, że najczęściej na cukrzycę typu drugiego chorują te osoby, które najmniej czasu i

wysiłku przeznaczają na utrzymanie odpowiedniej masy ciała, przestrzeganie właściwej diety i ćwiczenia, palą papierosy i nie ograniczają picia alkoholu. Wyróżnia się dwa typy cukrzycy: pierwszy (insulinozależny) – dotyczy 10% wszystkich chorych – i drugi (insulinoniezależny). Cukrzyca typu drugiego może długo rozwijać się podstępnie, nie dając żadnych objawów. Dlatego wielu chorych rozpoczyna leczenie dopiero wtedy, gdy rozwiną się u nich groźne powikłania naczyniowe, np. kardiologiczne. Szybkie wykrycie cukrzycy i następnie właściwe leczenie pozwoli zapobiec powikłaniom. Dlate-

go przynajmniej raz w roku należy badać stężenie glukozy we krwi. Szczególnie powinny o tym pamiętać osoby po 45 roku życia oraz z tzw. grupy ryzyka (nadwaga, mała aktywność fizyczna, nadciśnienie, chorzy na cukrzycę w rodzinie). Jeśli tracimy wagę, mamy wzmożone pragnienie, oddajemy zwiększoną ilość moczu – powiedzmy o tym lekarzowi rodzinnemu. Poziom glukozu we krwi można oznaczyć także bez skierowania do laboratorium, odpłatnie. Do badania zgłaszamy się na czczo, 12 godzin po posiłku. lek. med. Krystyna Dudzińska z-ca dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatowego

Dlaczego bicie jest głupie? W Polsce popularne stają się kampanie poruszające problem przemocy wobec dzieci. Kocham, nie biję, bicie jest głupie – przekonują ich autorzy. Rok temu weszła w życie nowelizacja Ustawy o przemocy w rodzinie regulująca kwestię kar cielesnych. Tymczasem jak alarmują statystki z ostatnich lat, prawie siedemdziesiąt procent dorosłych Polaków dopuszcza bicie w pewnych okolicznościach, a wielu z nich nie wyobraża sobie wychowania bez bicia, bo „rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”. Czy na pewno? Dlaczego bicie jest głupie? Fachowcy odpowiadają: - bo jest atakiem na godność dziecka – a przecież każdy człowiek ma prawo do poszanowania jego godności i integralności, - bo zaburza rozwój dziecka – bicie przez najbliższe osoby odbiera dziecku odwagę życiową i sprawia, że dziecko staje się osobą niepewną, o niskim poczuciu własnej wartości, - bo utrudnia myślenie – bicie budzi lęk, który zaburza myślenie i zapamiętywanie, nie uczy dziecka, jak zachować się poprawnie, za to wywołuje lęk i przerażenie, obawę przed kolejnymi razami,

W skrócie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podczas wakacji prowadziła kontrole placówek m.in. pod względem stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń i otoczenia, wyposażenia pomieszczeń, warunków w salach zajęć i w blokach

- bo uczy przemocy – bite dziecko uczy się, że „silniejszy ma zawsze rację”, „silniejszy ma prawo bić słabszego”, a „problemy zamiast rozumem łatwiej rozwiązać siłą”, - bo niszczy relacje – gdy dziecko boi się rodzica, nie zwróci się do niego o pomoc w trudnych sytuacjach. Skorzysta z rad niedoświadczonych rówieśników lub będzie szukać ucieczki od problemu np. w narkotyki lub alkohol, - bo niszczy autorytet rodzica – dziecko z czasem zorientuje się, że bijemy, gdyż nie umiemy poradzić sobie z własną złością – i przestanie szanować rodzica,

- bo uczy, że lepiej jest kłamać – gdy dziecko popełni błąd lub zrobi coś złego, z lęku przed biciem będzie kłamało, na przykład zrzuci winę na młodszego brata, - bo klapsy stają się coraz mocniejsze – bite dziecko przyzwyczaja się do klapsów i czasem wręcz udaje, że klaps nie boli („To wcale nie bolało!”). Aby uzyskać ten sam efekt rodzic nieświadomie może bić coraz mocniej i spowodować uszkodzenie ciała dziecka, - bo może prowadzić do urazów fizycznych – siniaki, krwiaki podtwardówkowe, uszkodzenia nerwów, zespół dziecka potrząsanego; - przekazuje nielogiczną argumentację – „biję cię dla twojego dobra”, „biję cię, bo uderzyłeś swoją siostrę”, - bo przyczynia się do zwiększenia ilości zachowań agresywnych u dziecka – im częściej dziecko jest bite, tym częściej ono samo bije inne dzieci oraz rodzeństwo, - bo to udawanie, że klaps ma funkcję edukacyjną – podczas gdy zazwyczaj jest po prostu wyładowaniem złości, frustracji i poczucia niemocy rodzica, - bo prowokuje poczucie złości i chęć zemsty, które pozostaje w dziecku. Więcej na stronie kampanii Bicie jest głupie www.biciejestglupie.pl

sportowych. W sierpniu kontrolą objęto czternaście szkół (siedem podstawowych, dwa gimnazja, pięć zespołów szkół). W pełni przygotowanych do nowego roku szkolnego było osiem placówek. Kwestionowano m.in. stan nawierzchni boisk szkolnych, placów rekreacyjnych, ogrodzenia szkoły, stan technicz-

ny urządzeń oświetleniowych oraz ścian w ciągach komunikacyjnych. W placówkach prowadzone są prace w miarę posiadanych środków finansowych. Podczas kontroli nie stwierdzono rażących ani zagrażających życiu i zdrowiu uchybień uniemożliwiających rozpoczęcie zajęć. PSSE Września

13

16.09.2011

KAUFLAND, Miłosławska 10, tel. 61 437 72 23

17.09.2011

NA SŁAWNIE, Fromborska, tel. 61 436 77 98

18.09.2011

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 437 74 00

19.09.2011

KAPSUŁKA, Chrobrego 10, tel. 61 436 07 55

20.09.2011

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

21.09.2011

UTIS, Słowackiego 4a, tel. 61 435 40 33

22.09.2011

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 436 52 93

23.09.2011

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

24.09.2011

ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20, tel. 61 437 77 40

25.09.2011

PRZY POLOMARKECIE, Paderewskiego 52, tel. 61 436 52 84

26.09.2011

KAUFLAND, Miłosławska 10, tel. 61 437 72 23

27.09.2011

NA SŁAWNIE, Fromborska, tel. 61 436 77 98

28.09.2011

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 437 74 00

29.09.2011

KAPSUŁKA, Chrobrego 10, tel. 61 436 07 55

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się danego dnia o godzinie 9.00 rano i kończy się następnego dnia o godzinie 9.00. Wykaz dyżurów aptek na kolejne dni znajduje się na www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

Konkurs dla gimnazjalistów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Zrób test na HIV”. Konkurs skierowany jest do uczniów I-III klas szkół gimnazjalnych. Tegoroczne zadanie polega na wykonaniu tematycznej ulotki dla młodych ludzi zachęcającej do zrobienia testu w kierunku HIV. Praca powinna zainteresować rówieśników oraz starszych kolegów i koleżanki tematyką HIV/AIDS oraz uświadomić im, kiedy należy wykonać test w kierunku HIV. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2011/12 już po raz dziewią-

ty organizuje konkurs. Regulamin dostępny na stronie internetowej PSSE we Wrześni: pssewrzesnia.pis.gov.pl. W czerwcu 2011 roku z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS rozpoczęła się dwuletnia – trwająca do maja 2012 roku, ogólnopolska kampania „Zrób test na HIV”. Jej celem jest promowanie testowania w kierunku HIV. Kampania skierowana do dorosłych (18-39 lat), aktywnych seksualnie, odpowiedzialnych za zdrowie własne oraz partnera. Koncentruje się ona na promowaniu wykonywania testów w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD). Więcej na stronie http:// www.aids.gov.pl/?page=testy. PSSE


14

Z gmin

www.wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Pyzdry

Kołaczkowo

W Grabowie zjedli śniadanie Bieg po raz trzydziesty 4 września w kościele w Grabowie Królewskim zostały zorganizowane dożynki parafialne. Po porannej mszy mieszkańców zaproszono na śniadanie dożynkowe. Imprezę zorganizowali Małgorzata Jakubowska, sołtyska Grabowa, Mariusz Kozielski, sołtys Krzywej Góry, i ksiądz Paweł Lewandowski. Delegacja z Krzywej Góry przyniosła wieniec z wizerunkiem Jana Pawła II, natomiast Grabowo w darze złożyło dwa kosze, w jednym znajdował się bochenek chleba z miodem i winogronami, a w drugim owoce i warzywa. Po mszy gospodarze obu wsi częstowali wychodzących z kościoła kawałkiem chleba z miodem, potem wszy-

scy zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Można było spróbować pajdy chleba ze smalcem, kiszonym ogórkiem, szynką, pasztetem, salcesonem i kiełbasą podsuszaną, na deser placek drożdżowy, chruściki i owoce. Na spragnionych czekała herbata. Wszystkim uczestnikom taka forma dożynek bardzo się spodobała i mają nadzieję, że śniadanie stanie się stałą tradycją obu miejscowości. Małgorzata Jakubowska

Nie na co dzień można zjeść śniadanie pod kościołem

154 miłośników biegania wzięło udział w XXX Ogólnopolskim Biegu Kazimierzowskim. Jubileuszowa impreza została zorganizowana 27 sierpnia przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. Dopełnieniem rywalizacji sportowej była część rozrywkowa. W biegu młodzieżowym brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku od 7 do 15 lat. Wśród dziewcząt najszybciej jedno okrążenie wokół rynku pokonała Julia Musiałowska z Wrześni, a wśród chłopców Kacper Wlaziński z Turku. Na dystansie na dwa okrążenia najlepsza była Dorota Werner z Celestyn i Jakub Mikołajewski z Żelazkowa. Przy pokonaniu trzech pętli równych sobie nie miała Aleksandra Wojtkowska z Ostrzeszowa, a czterech – Wojciech Kaźmierczak z Wrąbczynkowskich Holendrów. W biegu głównym udział wzięły osoby powyżej 16 roku życia, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności klubowej. Każdy zawodnik otrzymał numer startowy wyposażony w chip umożliwiający dokonanie elektronicznego pomiaru biegu. Biegacze przemierza-

Impreza co roku przyciąga rzesze biegaczy li ulice Pyzdr, kobiety miały do pokonania dystans 5 km, mężczyźni 10. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Wśród kobiet najlepsza okazała się Karolina Pilarska z Koszęcina (18:06), wśród mężczyzn – Rafał Snochowski z Bełchatowa (32:04). Zwycięzcy kategorii generalnej otrzymali nagrody pieniężne i puchary, a kategorii wiekowych – nagrody rzeczowe. Dodatkowe wyróżnienia otrzymali m.in. pyzdrzanie – Jolanta Mizerska, Piotr Robaszkiewicz i Mateusz Gośka, a także stały biegacz – Henryk Czer-

niak. Zwieńczeniem sportowej imprezy była wspólna zabawa: wszyscy przenieśli się w świat gorących rytmów salsy. Zespół Siesta Fiesta porwał publiczność w podróż przez Kubę, Meksyk, Chile, Argentynę i Peru. Rewelacyjni muzycy o polskoperuwiańskim składzie, serwując rytmy latynoamerykańskie zapewnili porywające muzyczne show. Potem przyszedł czas na zabawę taneczną. Coverowy zespół Public Relations zagrał niemal wszystko – od jazzu do popu. CKSiP

Pyzdry na obrazach Ziemia pyzdrska była tematem wystawy malarskiej zorganizowanej 9 września w krużgankach pyzdrskiego Muzeum Regionalnego. Impresjonistyczne prace prezentujące piękno nadwarciańskiego krajobrazu podziwiała liczna publiczność. Autorzy wystawy – Helga Thomas-Berke i Janusz Matysiak, od pięciu lat prowadzą letnie atelier w Pyzdrach. Są autorami około pięćdziesięciu prac eksponujących to, co najpiękniejsze w regionie. Podczas wernisażu Janusz Matysiak, pyzdrzanin z krwi i kości, prosił zebranych o szczerość. Jak stwierdził, to jedyne kryterium odbioru obrazu impresjonistycznego. Wystawę można oglądać do 24 września. Istnieje też możliwość zakupu prac. Sylwia Mazurczak

Prace pokazywane na wystawie można także kupić

Nowe godziny otwarcia Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, tel. 61 436 25 96 pn.-pt. 9.00-17.00 Filii nr 1we Wrześni, ul. Słowackiego 41, tel. 61 436 00 61 pn. 9.00-17.00, wt., czw. 9.00-15.00, śr., pt. 10.00-17.00 Oddział Dziecięcy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, tel. 61 436 25 96 pn.-pt. 9.00-16.00 Filia w Psarach Polskich, Psary Polskie 124 pn. 15.00-18.00, wt., czw. 14.00-18.00, śr., pt. 12.00-15.00

Miłosław

W skrócie: 3 września na Stadionie Miejskim w Miłosławiu odbył się kolejny seans Kina Letniego – tym razem na zakończenie lata. O 20.30 rozpoczęła się projekcja filmu dla dzieci Epoka Lodowcowa 3. Widownia dopisała, pogoda też. Dzieciaki bawiły się świetnie oglądając przygody trójki przyjaciół, którzy odkrywają zaginiony

świat drapieżnych, lecz zabawnych dinozaurów. Po krótkiej przerwie rozpoczął się seans dla dorosłych, tu widownia trochę się przerzedziła, ale mimo wszystko chętnych do obejrzenia komedii romantycznej Narzeczony mimo woli było sporo. Choć wieczory nie są już takie ciepłe, warto było zostać i pośmiać się. Cała impreza zakończyła się o północy. MCK

Koniec wakacji w wodzie 31 sierpnia 2011 roku Miłosławskie Centrum Kultury zamknęło wakacje wycieczką na basen do Kórnika. Pojechały dzieci z Miłosławia, Czeszewa i Orzechowa. Dzieciaki mogły się wyszaleć na zjeżdżalniach oraz na ustawionym na tafli basenu pływającym

dmuchanym torze z przeszkodami. Można było skorzystać z jacuzzi. Mniejsi kąpali się w brodziku, gdzie również była ustawiona zjeżdżalnia specjalnie dla maluchów. Po dwugodzinnych szaleństwach pływacy z żalem wychodzili z wody. MCK

W Miłoslawiu pamiętają o rekreacji


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

16 września 2011

Mistrzostwa powiatu w tenisie ziemnym Od 9 do 11 września trwały w powiecie mistrzostwa tenisowe, w których startowało 22 tenisistów. Losowanie zadecydowało, że w górnej części drabinki znaleźli się prawie wszyscy faworyci, którzy po drodze do finału kolejno eliminowali się wzajemnie. W pojedynku pomiędzy Piotrem Kamińskim i Adamem Goclikiem wygrał rozstawiony z nr. 1 Piotr 7:6; 6:0. Po ciężkim meczu z Tomaszem Goclikiem kolejnym przeciwnikiem Piotra był Jakub Fiedler, zwycięzca ubiegłorocznych mistrzostw powiatu. Ich sobotni pojedynek obserwowała liczna grupa kibiców, którzy dopingując Kamińskiego liczyli na to, że zdoła przeciwstawić się Fiedlerowi. Niestety ograł on wrzesińskiego faworyta 6:0; 6:1. Gra była lepsza od wyniku końcowego, Piotrek dzielnie biegał po korcie i bronił wyniku w każdym gemie. W półfinale spotkali się Jakub Fiedler i Robert Smodlibowski. Szanse naszego reprezentanta były niewielkie, po zaciętym meczu wygrał Fiedler 6:0; 6:1. W dolnej części tabeli mecze były równie ciekawe

Od serwu zależy, jak potoczy się wymiana piłek

i nie mniej zacięte. W półfinale Andrzej Urbański nie bez kłopotów w trzech setach pokonał Filipa Pohla i Patryka Murlika. Triumfował Andrzej 6:2; 6:2, choć widownia spodziewała się bardziej emocjonującego meczu. W finale zagrali faworyt Jakub Fiedler i Andrzej Urbański. Niespodzianki nie było, wynik mówi sam za siebie 6:1; 6:1 na rzecz Jakuba. Organizatorzy nawiązali kontakty z kolegami ze Swarzędza, z którego pochodzi zwycięzca turnieju, planowany jest towarzyski mecz juniorów Września-Swarzędz. Piotr Bzowy

Sport

Ostro na korcie Między 2 a 3 września we Wrześni na kortach przy ulicy Świętokrzyskiej rozegrano turniej tenisowy. Impreza była udana: dopisała frekwencja, rozegrano ciekawe mecze. Pierwszą i chyba największą niespodzianką turnieju była porażka faworyta Macieja Jaskólskiego z Markiem Wesołowskim 7:6; 3:6; 10:5. Ciekawym pojedynkiem pierwszej rundy okazało się starcie Jacka Dworeckiego i Krzysztofa Tomaszewskiego. Dworecki już był jedną nogą w kolejnej rundzie po wygranej w pierwszym secie 7:5 i prowadzeniu w drugim 5:2. Nagły zryw Krzysztofa doprowadził do remisu i wygranej 7:5. W super tie-breku wygrał 12:10. – To był heroiczny i piękny pojedynek – relacjonują widzowie. Los za-

decydował, że w górnej części drabinki znalazła się większość pretendentów do wygrania turnieju. I tak Wesołowski ograł Jaskólskiego. Wesołowskiego pokonał Patryk Murlik, Patryka ograł w półfinale Robert Smodlibowski, który w ćwierćfinale pokonał Macieja Waszaka. W dole tabeli było spokojniej, co nie oznacza, że bez emocji. W finale spotkali się Piotr Bzowy i Robert Smodlibowski. Ci dwaj tenisiści znają sie dobrze i chyba Piotr ma patent na Roberta, bo po emocjonującym meczu na przyzwoitym poziomie pokonał go 6:3; 6:1. Zawodnicy walczyli o puchar przewodniczącego Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Powiatu we Wrześni Stefana Tomczaka. Piotr Bzowy

ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości tel. 61 640 44 13

Od 2 do 4 września we Wrzesińskich Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych odbywały się Mistrzostwa Polski Oldboyów. W rywalizacji na piasku uczestniczyło 68 par, podzielonych na pięć grup wiekowych (+80 ; +85 ; +90 ; +100; +110; łączna suma wieku dwóch zawodników). W zawodach oglądaliśmy również pięć wrzesińskich duetów. Weterani walczyli nie tylko ze sobą, ale także z pogodą – niespotykanym jak na ten okres upałem. trening, gdzie wszystko wpada w kreskę. Gra w stresie i napięcie sprawia, że czasem robi się proste błędy, których na treningach się nigdy nie popełnia – na gorąco komentował Przemysław Augustyniak. Oprócz Więcka i Augustyniaka w zawodach zaprezentował się trener Krispolu Września Krzysztof Wójcik, grając w parze z Robertem Wardakiem. Wystąpili na miarę swoich możliwości i zajęli w grupie +85 dzielone miejsca 7-8. Pozostałe pary wrzesińskie zajęły mniej eksponowane pozycje. Po raz kolejny w roli organizatorów świetnie spisał się Progress, imprezę współorganizował Urząd Miasta i Gminy Września oraz Polski Związek Piłki Siatkowej. Do miasta zawitał prezes PZPS Mirosław Przedpełski, który sprawdził

Starostwo Powiatowe

Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95

Oldboje pod siatką

Największe nadzieje wiązaliśmy z parą Daniel Więcek-Przemysław Augustyniak. Zdobywali już oni wielokrotnie medale Mistrzostw Polski, niestety na swoim podwórku im się nie powiodło. Miejscowi dobrze rozpoczęli turniej, zwyciężając w dwóch pierwszych pojedynkach. Trzecie starcie, którego stawką był bezpośredni awans do półfinału, okazał się nieudany. Porażka z parą Nowosadzki-Legański sprawiła, że o awans do „czwórki” trzeba było walczyć po prawej stronie drabinki. Niedzielny pojedynek z parą Waszkiewicz-Gutowski w dramatycznych okolicznościach zakończył się porażką w tie-breaku i dalsze zawody nasi pretendenci musieli oglądać z trybun, kończąc na dzielonych miejscach 5-6. – Taki turniej to nie

Informator powiatowy

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa tel. 61 640 44 57

Powiatowi miłośnicy tenisa

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29 Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 44 23 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 34

Po akcji pod siatką zawodnicy wracają na pozycje

się w rywalizacji na piasku. Na zakończeniu był obecny Waldemar Wspaniały – znany trener i działacz siatkarski, w przeszłości trener siatkarskiej kadry Polski. Z nieoficjalnych

informacji wiadomo, że są duże szanse na organizację takiej imprezy za rok ponownie we Wrześni. Jacek Zieliński

tel. do redakcji: 61 640 44 96, 61 640 45 24 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega Dwutygodnik sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Druk: Drukarnia Agora SA Zastępczyni redaktor naczelnej: Anna Mizerka ul. Krzywa 35, 64-920 Piła Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Łukasz Jakubowski

15

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 czynna: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50 Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Zarząd Dróg ul. Kaliska 1, tel. 61 436 42 16

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 54 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodnokanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni - 61 640 44 33 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38


Rowerem w powiat (2/2)

Rowerzystom proponujemy trzy kolejne trasy wiodące przez powiat. Najkrótsza liczy 42 km, najdłuższa 76 km. Trasa 1 (ok. 42 km) – wyjeżdżamy z Wrześni, po 2 km docieramy do Psar Polskich, skąd udajemy się do Nowego Folwarku, gdzie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne. Po odpoczynku przejeżdżajmy przez las – możliwe są tu utrudnienia na drodze spowodowane piaskiem – i docieramy do Marzelewa. Następnie jedziemy przez Radomice, Noskowo i dojeżdżamy do Marzenina, gdzie znajduje się park. Dalej przez Gulczewo, w którym mieści się stary pałac, docieramy do Sobiesierni. Kolejnym ważnym punktem wycieczki jest Grzybowo, tu znajduje się wczesnośrednio-

wiecznym gród – filia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Przejeżdżamy przez Kleparz, Gutowo Małe i dobijamy do mety we Wrześni. Trasa 2 (ok. 76 km) – wyjeżdżamy z Wrześni, przejeżdżamy przez Bierzglinek, Kaczanowo, dojeżdżamy do Osowa. Następnie mijamy Biechowo, gdzie można odpocząć w parku przy Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia. Wyruszamy w stronę Skotnik, następnie boczną drogą dojeżdżamy do Pałczyna i dalej do Miłosławia. W tym mieście znajduje się kościół pw. św. Jakuba Apostoła, odrestaurowywany ko-

ściół poewangelicki oraz kompleks pałacowy z pięknym parkiem im. Kościelskich. Możemy także zawitać do zameczku w Darz Borze, nieopodal stadionu. Gdy już odpoczniemy, przejeżdżamy przez Bugaj, Sarnice i docieramy do Czeszewa, gdzie zobaczymy drewniany kościół pw. św. Mikołaja, odpoczniemy nad Wartą lub w jednym z gospodarstw agroturystycznych. Jadąc odnowioną drogą przejeżdżamy przez Szczodrzejewo, Nową Wieś Podgórną, Tarnową i dojeżdżamy do Pyzdr. Tu można obejrzeć dom podcieniowy przy rynku, wiatrak holenderski, XIX-wieczny dworek podmiejski, ru-

iny zamku Kazimierza Wielkiego, późnogotycki kościół parafialny Narodzenia NMP. Następnie ulicą Szybską koło wiatraków ruszamy do wsi Cieśle Małe, dalej przez Wszembórz dojeżdżamy do Kołaczkowa, gdzie znajduje się klasycystyczny pałac, w którym mieszkał Władysław Reymont. W pobliskim Żydowie mieści się gospodarstwo agroturystyczne z zabytkową kuźnią. Następnie mijamy Zieliniec, Gozdowo, Bierzglinek i dojeżdżamy do Wrześni. Trasa 3 (ok. 51 km) – podobna do poprzedniej, ale dla mniej wytrzymałych. Wyjeżdżamy z Wrześni, jedziemy przez Bierzglinek, Kaczanowo i Osowo, gdzie możemy zrobić przystanek. Następnie kierujemy się w stronę Biechowa. Tu warto odpocząć w parku przy Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia. Po nabraniu sił polną drogą je-

dziemy do Gorzyc, stamtąd przez Rudki do Miłosławia, w którym znajduje się park Kościelskich z kompleksem pałacowym, kościół poewangelicki i zabytkowy kościół pw. św. Jakuba Większego Apostoła. Z Miłosławia jedziemy do Pałczyna, Książna i Barda, gdzie stoi kościół pw. św. Mikołaja. Przez Grzymysławice i Białężyce docieramy do Wrześni. Trasy zostały wyznaczone przy współpracy Macieja Kizierowskiego (PTTK). Hanna Fórmaniak

1. Kościół w Bardzie 2. Sanktuarium w Biechowie 3. Zabytkowa kuźnia w Żydowie 4. Darz Bór w Miłosławiu

1

2 3

4

Przegląd Powiatowy Nr 107  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni