Page 1

Pomoc nie dla każdego

w numerze:

Sadownicy, którzy w terminie złożą wnioski do programu pomocowego ARiMR, mogą uzyskać spore refundacje. Nie wiadomo jednak, czy się zakwalifikują. Komisje klęskowe jeszcze nie zakończyły szacowania strat w gospodarstwach poszkodowanych w tym roku. Program ma na celu odbudowę produkcji rolniczej zniszczonej przez klęski żywiołowe i wyrównanie strat w środkach trwałych, czyli w tym wypadku w drzewach owocowych. W samej gminie Pyzdry powierzchnia straconych upraw rolnych z powodu majowych przymrozków objęła 540 ha, szkody oszacowano na 3 mln 353 tys. złotych. Sadownikom i rolnikom zaproponowano też kredyty preferencyjne. W gminach powołano komisje klęskowe, które przygotowują protokoły strat w gospodarstwach według wskazań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dotacja przejdzie koło nosa? Od 18 lipca rozpoczął się nabór wniosków do programu ARiMR. Oferuje on do 300 tys. zł refundacji na jedno gospodarstwo. Trzeba jednak spełnić dwa warunki. Po pierwsze zniszczenia w uprawach muszą przekraczać 30% średniej rocznej produkcji i po drugie straty w środkach trwałych gospodarstwa mają być nie mniejsze niż 10 tys. złotych. Minął lipiec, a komisje jeszcze nie oszacowały strat trwałych. Plantatorzy denerwują się, bo nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 29 sierpnia. W gminie Pyzdry 24 plantatorów zgłosiło się z prośbą o wycenę sadów. Pyzdrska ko-

Już jest nowa hala str. 3 Asertywni seniorzy

str. 5 Rozmowa z Haliną Rembowicz

str. 5 Harcerze dla zwierząt

Eugeniusz Pacyński zbierze w tym roku około 20 ton śliwek zamiast spodziewanych 350

misja odwiedziła je w dniach 1-3 sierpnia. Jej członkowie tłuma-

czą, że wcześniej nie było to możliwe, bo dopiero 29 lipca ogłoszo-

no wytyczne dotyczące szacowania uszkodzeń trwałych sadów.

cd. str. 10

str. 5

Wzięli sprawy w swoje ręce Czy Trójka będzie grać?

Raport z fotografii

Pół miliona złotych kosztuje zakup cyfrowego projektora – ma zastąpić filmy na tradycyjnych taśmach. Te kina, które go nie posiadają, mogą zostać zamknięte. Problem dotyczy także wrzesińskiej Trójki, o czym pisaliśmy w ostatnim numerze Przeglądu Powiatowego. Wiadomo już, że 13 kin z Wielkopolski zdobyło dofinansowanie na zakup projektora z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Wśród nich jest także Trójka. PISF zorganizował konkurs o dotacje, z których można sfinansować połowę inwestycji. Przyznane kwoty wynoszą od 140 do 220 tys. złotych. Pod uwagę brano m.in. frekwencję, stosunek wyświetlanych

W ciągu dnia oczyszczanych jest około 800 metrów rowów – mówi Stanisław Spurtacz

Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo wystąpiła niedawno z wrzesińskiego Związku Spółek Wodnych. Rolnicy nie chcieli biernie czekać na następne podtopienia i straty z nimi związane. Determinacja się opłaciła, prace w Kołaczkowie ruszyły pod koniec lipca. Pierwszy etap zakończy się 15 sierpnia. Na walnym zebraniu 28 marca został powołany nowy zarząd, uchwalono statut i wysokość składek. – Opłaty wynoszą 20 zł od 1 ha. Mamy dobrą, bo aż 95% ściągalność – zapewnia przewodniczący zarządu spółki Stanisław Spurtacz. – W tym roku podjęliśmy dwie decyzje inwesty-

cyjne dotyczące rowu F4 z Kołaczkowa przez oczyszczalnię Wszembórz do Flisy i rowu K9 z Żydowa przez pola Golpaszu, las kołaczkowski do kanału kołaczkowskiego – dodaje. Do realizacji tych zadań zostały wyłonione firmy z Opalenicy i Niechanowa.

cd. str. 10

Wrzesińscy kinomani czekają na dobre wiadomości

filmów europejskich do amerykańskich czy wyposażenie kina. Wytwórnie z Hollywood stawiają na tańsze kopie w formatach cyfrowych, które będzie można wysyłać przez Internet. Za dwa lata taśmy znikną. Już dzisiaj małe kina mają problemy z dostępem do zapisanych na nich kopii. Czy to znaczy, że Trójce już nie grozi zamknięcie? Na razie właściciele kina szykują się na zakupy. – Sytuacja jeszcze nie jest do końca jasna. Przed nami dużo pracy, staramy się także o dotacje z innych źródeł. Środki z PISF-u to część potrzebnej na zakup projektora sumy. To jeszcze nie koniec naszej walki – mówi Zbigniew Waszak, współwłaściciel kina. Być może wkrótce kinomani z Wrześni i okolic będą mogli obejrzeć film odtwarzany przez projektor cyfrowy. Sylwia Grzelińska

str. 9

str. 9 Sukcesy OWDiR-u

str. 16


2

5 sierpnia 2011

Informacje

Dyżury powiatowych radnych 9 sierpnia godz. 15.00-16.00, Robert Balicki, UMiG w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1 godz. 15.30-17.00, Leszek Stawicki, Rada Powiatowa SLD, ul. Harcerska 3 (II piętro) godz. 15.30-17.00, Maria Taciak, Rada Powiatowa SLD, ul. Harcerska 3 (II piętro) godz. 13.00-14.00, Rafał Zięty, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10

Kronika zdarzeń fot. KPP

8 sierpnia godz. 14.00-16.00, Grzegorz Kaźmierczak, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10

www.wrzesnia.powiat.pl

15 sierpnia godz. 14.00-16.00, Grzegorz Kaźmierczak, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 16 sierpnia godz. 13.00-14.00, Rafał Zięty, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10

Wykaz dyżurów radnych na kolejne dni znajduje się na stronie: http://bip.wrzesnia.powiat.pl/ bip/rada-powiatu-we-wrzesni/dyzury-radnych.html Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Chopina 10.

WRPO

W skrócie: Starosta Dionizy Jaśniewicz przebywa z wizytą w Walii. Odwiedził uczestników odbywającej się tam Międzynarodowej Wymiany Młodzieży trwającej od 24 lipca do 7 sierpnia. Młodzież z Rhonddy gości swoich przyjaciół z powiatu wrzesińskiego, Wolfenbüttel i Cachan. Spotkanie ma na celu poznawanie kultur innych krajów, a także integrację młodzieży. Tematem tegorocznej wymiany jest kreatywność i przedsiębiorczość. Obecność starosty wrzesińskiego w trakcie wymiany młodzieży służy przede wszystkim poszerzeniu kontaktów w ramach programu współpracy powiatów. NP Sześcioro seniorów z naszego powiatu od 12 do 15 sierpnia będzie reprezentować powiat wrzesiński w Wolfenbüttel w ramach projektu współpracy seniorów. Głównym celem tegorocznego wyjazdu jest przygotowanie wystawy fotograficznej, która zostanie pokazana zarówno w niemieckim powiecie partnerskim, jak i we Wrześni. Pomysł przygotowania wernisażu narodził się rok temu w trakcie pierwszych spotkań seniorów z wrześni i Wolfenbüttel. Podczas wystawy zostaną zaprezentowane zdjęcia przedstawiające historie życia osób starszych. NP

Bezpłatne szkolenia i egzaminy weryfikacyjne Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach projektu „Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe” wznawia zapisy na: kurs spawania w metodach MAG i TIG (IX-XI 2011) egzamin weryfikacyjny w metodach MAG i TIG (VIII-XII 2011) Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych w wieku 45+ (w tym rolników i samozatrudnionych) mieszkających w województwie wielkopolskim na terenach gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Szczegółowe informacje w sekretariacie i na stronie internetowej PCEZ. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 tel./fax: +48 61 437 74 17, tel. kom. 512 323 517 e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl www.pcez.wrzesnia.powiat.pl.

Poznańscy policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca Poznania, który powołując się na więzi rodzinne oszukał kilka osób w podeszłym wieku. Działał od czerwca 2011 roku na terenie Wielkopolski i kraju: podawał się za osobę z rodziny zatrzymaną przez policję i w ten sposób wyłudzał pieniądze na rzekomą kaucję za opuszczenie aresztu. Na trop mężczyzny wpadli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu prowadzący działania w sprawie oszustw na tzw. wnuczka. Podejrzanego zatrzymano na terenie Piątkowa w Poznaniu, prawdopodobnie zaraz po powrocie z jednej z przestępczych eskapad. Przetransportowano go do Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, gdzie przedstawiono mu zarzut wyłudzenia pieniędzy od mieszkanki naszego powiatu. Jak ustalili policjanci, schemat działania sprawcy był podobny – najpierw do pokrzywdzonych w podeszłym wieku dzwoniły osoby podające się za rodzinę lub znajomych krewnego, który został zatrzymany przez policję i prosił o pieniądze na kaucję. Osoby te informowały rozmówcę, że po pieniądze zgłosi się policjant w cywilu. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że oszust działał od kilku tygodni, przyznał się do wyłudzeń we Wrześni, Swarzędzu i Luboniu oraz w dwóch innych miastach poza województwem. Na wniosek policji i Prokuratury Rejonowej we Wrześni sąd aresztował 29-latka na trzy miesiące. Za wyłudzenie pieniędzy grozi mu kara do ośmiu lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań. KPP we Wrześni fot. KPP

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konBURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA kurs fotograficzny Fundusze w obiektywie, który potrwa do 31 października. na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 21 liKonkurs skierowany jest do amatorów oraz profesjonalistów, któstopada 2008 r. o pracownikach samorząrzy chcą nadesłać zdjęcia przedstawiające projekty zrealizowane w radowych (tekst jednolity: mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007Dz. U. nr 223, poz.1458), 2013. Są wśród nich obiekty architektoniczne, elementy architektury i kraOGŁASZA NABÓR NA jobrazu, wyremontowane budynki, odrestaurowane miejsca turystyczne, STANOWISKO w tym parki, skwery (dopuszcza się wykorzystanie grafiki komputerowej). PODINSPEKTOR DS. PLANOWANIA Ze względu na okres urlopowy termin zgłoszeń został wydłużony (przyjmoPRZESTRZENNEGO wano je początkowo do 20 lipca). Celem konkursu jest promocja i zainterew Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli sowanie mieszkańców funduszami europejskimi, a zwłaszcza WRPO na lata 2007-2013. Spośród nadesłanych zdjęć komisja wybierze zwycięskie. Za za- Dokumenty aplikacyjne należy w terminie składać jęcie I miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 2 000 zł, za II miejsce – do dnia 18.08.2011r. 1 500 zł, a za III – 1 000 zł. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje na Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Jedna osoba zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 23 lipca na drodze K-92 w Nekli. Kierujący mercedesem vito na skrzyżowaniu drogi wjechał wprost pod ciężarówkę. Kierowca mercedesa jadąc z Nekli w kierunku Czerniejewa nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wjechał pod nadjeżdżającą ze strony Wrześni scanię. Siła uderzenia była tak duża, że mercedes wpadł do przydrożnego rowu, a kierowcę i jego dwóch pasażerów wyrzuciło z pojazdu. W wyniku obrażeń jeden z mężczyzn poniósł śmierć na miejscu. Pozostali z poważnymi obrażeniami ciała zostali przewiezieni do wrzesińskiego szpitala. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. W trakcie śledztwa ustalane będą przyczyny tragedii. KPP we Wrześni

Trzy zastępy straży pożarnej zostały zadysponowane do wypadku samochodu osobowego opel vectra, który najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło w niedzielę 31 lipca około godziny 10.30 na drodze powiatowej nr 465 w miejscowości Gonice. Działania strażaków z OSP Węgierki i JRG Września polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy kierowcy pojazdu do czasu przybycia karetki pogotowia, odłączeniu instalacji elektrycznej, kierowaniu ruchem drogowym oraz usunięciu pozostałości powypadkowych z jezdni. KP PSP Września fot. KP PSP

W tych samych godzinach przyjmują wicestarosta Waldemar Grzegorek, sekretarz Bożena Nowacka, skarbnik Beata Walkowiak oraz wszyscy naczelnicy wydziałów starostwa.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 sierpnia 2011

Aktualności

3

W sprawie oficyny W Kołaczkowie rozmawiano o przyszłości Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny.

Niedługo ruszą nowoczesne pracownie Coraz bliżej otwarcie nowej hali oraz przebudowanego budynku warsztatowego przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. W piątek 29 lipca podpisano protokół odbioru robót. Generalny wykonawca firma Posbau SA z Poznania zakończyła prace budowlano-montażowe i przekazała obiekty inwestorowi, czyli powiatowi wrzesińskiemu. Kolejnym etapem przedsięwzięcia realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest wyłonienie dostawców sprzętu i wyposażenia do pracowni budowlanej, instalatorskiej, ciesiel-

wodach murarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, dekarz, malarz, tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, posadzkarz, stolarz i technolog robót wykończeniowych. Aby centrum jak najlepiej służyło mieszkańcom powiatu do współpracy zostaną zaproszone renomowane firmy z branży budowlanej i instalatorskiej. Marek Dyba PCEZ we Wrześni

sko-stolarskiej i ogólnodydaktycznej. Zakupy i instalację nabytków zaplanowano na koniec sierpnia, we wrześniu nowe pracownie zostaną otwarte. W ramach projektu powstanie także zaplecze sanitarno-gospodarcze, m.in. jadalnia i biuro dla nauczycieli. Dzięki projektowi znacznie poszerzy się oferta edukacyjna PCEZ we Wrześni, będzie można prowadzić kształcenie ustawiczne w za-

Wizja lokalna w budynku starej oficyny

Z dyrektorką OWDiR-u Magdaleną Zając spotkali się starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wójt gminy Kołaczkowo Wojciech Majchrzak oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzy Nowaczyk. Przeprowadzono wizję lokalną budynku starej oficyny, która znajduje się tuż za ośrodkiem – obecnie pozostaje ona niezagospodarowa-

na. W trakcie spotkania dyskutowano nad realnymi możliwościami jej odnowienia i użytkowania. Wstępnie omówiono ewentualne rozwiązania i przeznaczenie budynku na cele społeczne. Przewiduje się pozyskanie znacznego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Piotr Adamski

10. sesja Rady Powiatu

Hala pod koniec 2010 roku i w sierpniu 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

Dwadzieścia sześć awansów 22 lipca funkcjonariusze policji z powiatu wrzesińskiego odebrali odznaczenia i awanse na wyższy stopień. Oficjalna część Święta Policji odbyła się na terenie komendy powiatowej we Wrześni. O wsparciu i otwartości na współpracę zapewniały władze samorządowe i zaprzyjaźnione służby mundurowe, których przedstawiciele przybyli na uroczystość. Po-

jawili się m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, zastępca burmistrza Wrześni Jan Maciejewski, burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński, komendant powiatowy PSP mł.

W policji sukcesy odnoszą też kobiety

bryg. Robert Wojtkowiak oraz mł. bryg. Andrzej Janka, prezes zarządu powiatowego Związku OSP. – Ważne, że w naszym spotkaniu uczestniczą ludzie, którzy są przyjaciółmi policji. Dzisiaj policja powiatowa nie może skutecznie realizować swoich zadań bez udziału samorządów i społeczności lokalnych – mówił do gości komendant powiatowy policji Jarosław Gruszczyński. – Służba policyjna nie jest łatwa i nie zawsze otrzymujecie za nią odpowiednią wdzięczność. Miernikiem waszej pracy jest poczucie bezpieczeństwa obywateli wielokrotnie podkreślane w sprawozdaniach komendanta. Powiat wrzesiński to jeden z nielicznych, w których poczucie bezpieczeństwa jest odczuwalne. Mieszkańcy wyraźnie to podkreślają. Choć nie zawsze przekłada to się na wyrazy wdzięczności bezpośredniej, to taka ocena jest najmilszym wyróżnieniem – zapewniał Dionizy Jaśniewicz. Przyznano 26 awansów i sześć medali za długoletnią służbę. Odznaki dla zasłużonych policjantów wręczono Jarosławowi Zacholskiemu, Przemysławowi Kuczowi i Mariuszowi Łuczakowi. Starosta wyróżnił Marcina Koskę, Krzysztofa Rewersa, Krzysztofa Iskrzyckiego, Tomasza Jadczaka, Przemysława Teodorczyka, Waldemara Łyskawę, Przemysława Pietrygę i Rafała Tafelskiego. Sylwia Grzelińska

Przewodniczący Rady Powiatu we Wrześni informuje, że 10. sesję Rady Powiatu zaplanowano na 26 sierpnia (sala konferencyjna Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, I piętro). Porządek obrad zostanie udostępniony na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl.

Abecadło Dariusza Michalaka Podinspektor Dariusz Michalak – I zastępca komendanta powiatowego policji we Wrześni. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W policji od ponad 20 lat. Służbę pełnił zarówno w pionie prewencyjnym, jak i kryminalnym, przechodząc poszczególne szczeble kariery zawodowej. Atmosfera – szczególnie ważna rzecz w pracy dla właściwego funkcjonowania określonej grupy zawodowej. Buduje właściwe relacje między pracownikami. Daje gwarancję wysokiej efektywności. Mam nadzieję, że w naszej komendzie tak właśnie jest. Bezpieczeństwo – zarówno w sferze materialnej rozumiane jako stabilizacja finansowa, jak i objawiające się na zewnątrz. Mam tu na myśli bezpieczeństwo naszej lokalnej społeczności.   Cel – staram się zawsze mieć w życiu i dążyć do jego osiągnięcia. Dotychczas mi się to udawało.   Dom – to rodzina, wartość najwyższa w moim życiu. Wszystkie drogi do niego prowadzą.   Film – zazwyczaj dobra sensacja. Często zastępuje mi książkę, na którą po prostu nie mam czasu.

Honor – to ważna cecha, szczególnie w służbach mundurowych. Uważam, że należy zawsze kierować się nim w każdym swoim postępowaniu.   Kłamstwo – należy się go zawsze wystrzegać. Prawda, nawet bardzo bolesna, jest lepsza od fałszu.   Morze – uwielbiam je. Tam wypoczywam i regeneruję siły na kolejny rok. Nic tak nie uspokaja jak szum morskich fal.   Policja – mój zawód i pasja. Spełniam się w nim i myślę, że wytrwam do zasłużonej emerytury.   Żona – jest cierpliwa i wyrozumiała. Mogę na niej polegać.


4

Oświata

5 sierpnia 2011

Miesiąc w Michigan Dwie wrześnianki wyjechały na miesiąc do USA w ramach programu Fundacji 4H. Eliza Mikołajczak i Celina Wysocka z Klubu 4H Horizon przez miesiąc poznawały stan Michigan. Ich pobyt trwał od 21 czerwca do 22 lipca.

Obie zamieszkały u amerykańskich rodzin na wsi. Dziewczyny podkreślały, że Amerykanie, którzy je gościli, prowadzą aktywny tryb życia. – Syn z mojej rodziny trenuje football amerykański, więc jeździliśmy na zawody. W ogóle dużo podróżowaliśmy, tydzień spędziliśmy na kampingu na

górze Michigan, za kanałem widać było już Kanadę – mówi Eliza. Celina trafiła do miejscowości niedaleko Detroit. – Córka gospodarzy Karolina podobnie jak jej ojciec urodziła się w Polsce. Pracuje w szkole jeździeckiej, ma dwa konie. Zaimponowała mi, że codziennie wstawała wcześnie rano, by je nakarmić. Z jej pomocą nauczyłam się jeździć konno. Nastolatkom spodobała się amerykańska życzliwość i otwartość. – Ludzie byli fantastyczni i po prostu przemili, byłam zaskoczona tak ciepłym przyjęciem. Miałam wrażenie, że czas tam płynie wolniej. Zagraniczny pobyt służył nawiązaniu kontaktu i nauce języka angielskiego. – Na początku trudno było mi zrozumieć Amerykanów, którzy mówią z silnym akcentem, niewyraźnie i bardzo szybko, ale przyzwyczaiłam się – wspomina Eliza. Pierwsze trzy dni dziewczyny spędziły na stanowym uniwersytecie Michigan. Celina chciałaby studiować w college’u. – Campus jest imponujący, przeznaczony dla około 47 tys. studentów. Orientowałam się, jakie dokumenty trzeba złożyć, aby przystąpić do rekrutacji. W przyszłym roku amerykańska młodzież odwiedzi polskich kolegów i koleżanki. – Karolina bardzo chciałaby poznać swoją pierwszą ojczyznę. Pomogę jej spełnić to marzenie – powiedziała Celina. Ewa Konarzewska-Michalak

UWAGA! Można zapisać dzieci i młodzież na letni wypoczynek

Celina i Eliza są zachwycone Stanami – chcą tam wrócić

Fundacja Dzieci Wrzesińskich w partnerstwie z Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 15 czerwca 2011 roku rozpoczęła realizację zadania współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Obywatel LO”. W ramach tego projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego „Od szkoły pruskiej po szkołę współczesną”, publikacja wspomnień z czasów szkolnych w cyklu „Opowieści budynku”, publikacja materiałów edukacyjnych „Na pamiątkę 100-lecia gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni” oraz wykład z prezentacją multimedialną, który zostanie wygłoszony przez jej autora, Mariana Torzewskiego, 14 października 2011 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Zapraszamy!

Z okazji Jubileuszu 100-lecia budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 14 października 2011 w ramach realizacji zadania publicznego ,,Obywatel LO” ukaże się drukiem okolicznościowa gazeta-publikacja abstraktów wspomnień z okresu lat szkolnych z cyklu „Opowieści budynku”. Absolwenci szkoły pragnący podzielić się swoimi wspomnieniami proszeni są o ich nadsyłanie do 31 sierpnia na adres: opowiescibudynku@wp.pl. Pełne teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.lowrzesnia.pl. Zadanie publiczne ,,Obywatel LO” jest realizowane przez Fundację Dzieci Wrzesińskich we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni i współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy nad imprezą objął starosta wrzesiński.

www.wrzesnia.powiat.pl

Jest jeszcze 10 wolnych miejsc w ostatnim turnusie VII Powiatowej Akcji Letniej – Dźwirzyno 2011, który potrwa w dniach 22 do 29 sierpnia. Starostwo Powiatowe we Wrześni oraz Stowarzyszenie „Promyk” zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat. W ramach oferty last minute obniżono odpłatność za ośmiodniowy pobyt nad morzem z 400 zł na 350 zł dla dzieci z powiatu wrzesińskiego oraz z 450 zł na 400 zł dla uczestników spoza powiatu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni (pok. 103, tel. 61 640 44 14).

VII Powiatowa Akcja Letnia Dźwirzyno 2011 r. Informacja o terminach, miejscach i godzinach wyjazdów Godzina Planowana odjazdu godz. powrotu

Turnus

Miejsce zbiórki

VII (8.08.15.08.2011)

Września, parking przy markecie LIDL

7.00

ok. 17.30

Zasutowo, parking przy Zespole Szkół w Zasutowie

7.30

ok. 17.00

7.00

ok. 17.30

7.30

ok. 17.00

7.00

ok. 17.00

Września, parking przy markecie LIDL VIII (15.08.22.08.2011) Nekla, parking przy Zespole Szkół w Nekli IX (22.08.29.08.2011)

Września, parking przy markecie LIDL

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) Zasutowo, ul. Kwiatowa 5, 62-330 Nekla Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie” w terminie do dnia 8 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Szczegóły konkursu na stronie: nekla.nowoczesnagmina.pl


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 sierpnia 2011

Myśl pozytywnie, a będzie dobrze Rozmowa z Haliną Rembowicz, prezeską Klubu Amazonek wyróżnioną tytułem Człowieka Roku 2010 powiatu wrzesińskiego Trudno poradzić sobie po mastektomii. To olbrzymi szok dla organizmu i psychiki kobiety. Kiedyś zobaczyłam koleżankę na ulicy. Szła zgarbiona, przygnębiona, smutna. Mówię do niej: czemu jesteś taka zmarnowana? Ciesz się, że już po wszystkim, wyniki przecież masz doskonałe. Przyjdź do nas do klubu, roboty mamy dużo. Porozmawiałyśmy, pośmiałyśmy Halina Rembowicz się i już było inaczej, lżej. Jak zaczęła się pani praca spo- Staramy się szybko nawiązać kontakt łeczna? z nowymi osobami. Siadamy wspólPomysł założenia klubu ama- nie, by mogły szybko dogadać się ze zonek podsunęła mi położna, któ- stałymi członkiniami i poczuły się bezra przychodziła do córki po narodzi- piecznie. Nie chodzi nam o to, by tylko nach wnuka. Pomyślałam: czemu płaciły składki, chcemy ze sobą współnie? W 2000 roku ogłosiłam się w lo- pracować. kalnej prasie. Na pierwszym spotkaniu pojawiło się siedem pań, z cza- Czym jeszcze zajmują się amasem było ich coraz więcej. Postanowi- zonki? łyśmy założyć stowarzyszenie. StraszW tym roku byłyśmy nad morzem na nie męczyłyśmy się z formalnościami, rehabilitacji. Jedziemy też do Ciechocinciągle coś nie pasowało w dokumen- ka. W październiku planujemy przeprotacji. Roboty było co niemiara, nie- wadzić zajęcia profilaktyczne w szkowspółmiernie do czasu, który mogły- łach. Wybieramy się do Bierzglina – jeźśmy poświęcić. Ciągle odsyłali papie- dzimy po wsiach pokazując, jak badać ry z sądu i kazali na nowo wypełniać. piersi. Twardo pytam na spotkaniach, Nareszcie, przy wsparciu poznańskich która jeszcze nie była na mammografii? amazonek, w lutym 2001 roku rozpo- Zgłaszają się trzy, mówię do przewodniczęłyśmy oficjalną działalność. Naj- czącej koła gospodyń wiejskich: twoim pierw spotykałyśmy się w salce na Ko- zadaniem jest zaprowadzić te panie na szarach, potem w kościele pw. Królo- badanie. Edukacja kobiet jest bardzo powej Jadwigi – ale tam był ziąb! Wałę- trzebna. Poza tym my same musimy się sałyśmy się, biedne, gdzie tylko moż- doskonalić, poszerzać swoją wiedzę. W na. Na koniec osiadłyśmy na stałe w Warszawie uczestniczyłyśmy w sympoJantarze. Specjalnie tu się nam nie zjach, w Poznaniu w szkoleniach. Bierzepodobało, ale w sumie wszędzie stąd my udział w spartakiadach, piknikach blisko. Od razu przemalowałyśmy po- amazonek, wywalczyłyśmy nawet stakój na różowo – kolor amazonek. tuetkę łuczniczki. Dzięki wsparciu starostwa i OPS-u postarałyśmy się o rehabilitację i za- Czy zmieniło się coś w pani życiu, jęcia na basenie. Jakoś udało się zna- odkąd działa pani w klubie? leźć odpowiedniego specjalistę. JesteNic się nie zmieniło. Jestem taka, jaka śmy gospodarne, oszczędzamy, do- byłam wcześniej. Po prostu nadaję się na stajemy ładne wpływy z 1%. Cieszymy stanowisko prezesa. Niedawno chciasię, bo możemy je przeznaczyć na re- łam zrezygnować, bo jestem schohabilitację i częściowo pokryć kosz- rowana. Przeszłam siedem operaty wycieczek. cji kręgosłupa, mam problemy z sercem. W domu trzymam spakowaną Jak wygląda codzienne życie torbę, gdyby się okazało, że muszę jeamazonek? chać do szpitala. Ale dziewczyny się Dziewczyny bardzo się zżyły. Do nie zgodziły, powiedziały: musisz być. stowarzyszenia należy 36 osób. Teraz, Ty wszędzie wejdziesz i wszystko załagdy mamy wakacje, tęskno mi za nimi twisz. Zresztą nie mogę usiedzieć na i martwię się, taki mam charakter. miejscu, stale myślę, co tu jeszcze roW klubie nie straszymy chorobą, prze- bić. Ostatnio usłyszałam w radiu fragkonujemy, że nie jest tak źle, że od ment Strasznego Dworu i obiecałam razu się nie umiera. Jesteśmy aktyw- sobie, że musimy wybrać się na nowy ne, jeździmy na wycieczki, do kina, te- spektakl. Widziałyśmy już Skrzypka atru. na dachu i Wesołą wdówkę. Panie, które przychodzą pierwszy raz, są niepewne, obserwują z boku. Z Czego brakuje wrzesińskim amaczasem odzyskują energię. Jednak po zonkom, o co warto walczyć? pięciu latach choroba często wraca. By przychodziło do nas więcej koTeraz jestem niespokojna o moją bli- biet. Wiem, że siedzą w domach i rozską koleżankę. Mówimy sobie – myśl myślają. Jak je przekonać? Położne pozytywnie, a będzie dobrze. Psychi- informują, że jest ich dużo we Wrzeka w 90% decyduje o zdrowieniu, ale śni. Nie wiemy, co myślą, nie narzucawcale nie jest łatwo przełamać strach, my się nikomu. Ja w każdym razie nie tego trzeba się nauczyć. Ktoś powie- mogę żyć bez klubu. dział: nadzieja umiera ostatnia, dzięRozmawiała ki niej można przeżyć długie lata. Ewa Konarzewska-Michalak

Sprawy społeczne

POKOCHAJ PSA Harcerze z wrzesińskiej grupy Wrzos prowadzą w trakcie wakacji akcję Przygarnij psa. Młodzież proponuje mieszkańcom wsi gminy Września przyjęcie psa ze schroniska. Dla potrzeb szybkiego przekazywania zwierząt do nowych właścicieli zostały nawet uproszczone procedury adopcyjne. Całą akcję wspiera straż miejska. Na pomysł, żeby poszukać nowych domów dla niektórych psów z wrzesińskiego schroniska, harcerze wpadli sami, bo chcieli zająć się czymś dobrym w trakcie wakacji. Najwięcej psów trafia do schroniska właśnie w lipcu i sierpniu, kiedy ludzie wyjeżdżają na wczasy. Oddają na jakiś czas i już nie odbierają albo porzucają w lesie czy na ulicy. – To zjawisko, o którym mówi się głośno w całej Polsce. Harcerze przy naszej pomocy starają się tę tendencję zmienić, tak aby psów w wakacje ubywało ze schroniska, a nie przybywało – mówi Anna Hedrych-Stanisławska, strażniczka miejska.

Akcja trwa od 25 lipca do 25 sierpnia. Cztery dwuosobowe grupy harcerzy odwiedzają mieszkańców i proponują adopcję czworonoga. Każdy z nich ma ze sobą album, który zawiera zdjęcia i opisy poszczególnych psów. W ten sposób osoby zainteresowane ich przyjęciem mogą najpierw zapoznać się z ofertą schroniska i upewnić się, czy profil wybrańca będzie im odpowiadał. Akcja jest dobrze zorganizowana – oprócz psa harcerze proponują też miskę i ewentualnie budę, gdyby ktoś jej nie miał. Wtedy jest łatwiej, można od razu przyjąć zwierzę i zagwarantować mu legowisko.

Trzeba mieć odwagę, żeby wyjść do ludzi

Seniorzy na aktywnych wakacjach Projekt „Orły i orliki – współpraca między pokoleniami” realizowany przez Stowarzyszenie Kreatywnych „Bo Warto” ze Słupcy przeprowadzony jest w trzech miejscowościach województwa wielkopolskiego: Słupcy, Golinie oraz Wrześni, i skierowany do osób powyżej 55 roku życia. – Obserwowałam najbliższe otoczenie, w którym realizowane są projekty dla dzieci, młodzieży, bezrobotnych, matek samotnie wychowujących dzieci czy kobiet powracających na rynek pracy, natomiast nie ma projektów dla osób w starszym wieku. Przynajmniej w najbliższym otoczeniu. Grantodawca wymagał, aby projekt był ponadpowiatowy. W związku z tym, że Września jest blisko i najbliższa mojemu sercu, postanowiłam realizować go właśnie tutaj – mówi Bożena Gawrych, prezeska słupeckiego stowarzyszenia. Głównym celem projektu jest aktywizowanie osób starszych oraz wyposażenie ich w nowe umiejętności przydatne w życiu codziennym, ale

ważnym aspektem przedsięwzięcia będzie zaproszenie do współpracy ludzi młodych, tak by oba pokolenia mogły się lepiej poznać, zrozumieć, a tym samym zaakceptować. – Młodzież zostanie zaproszona do projektu w roli wolontariuszy. Chciałabym, aby wniosła ona inne spojrzenie, pozwoliła otworzyć się uczestnikom projektu na zabawę. Ich zadaniem będzie przygotowanie z moimi seniorami przedstawienia teatralnego – dodaje Gawrych.

Pomysłodawczyni akcji Bożena Gawrych ma dobry kontakt z uczestnikami

5

Harcerze zapewniają także przywiezienia psa na miejsce. – Większość ludzi, których odwiedzamy, nie jest zainteresowana. Mówią najczęściej, że mają już pupila w domu. Spotykamy jednak osoby, które chcą zaadoptować albo przynajmniej są skłonne rozważyć przyjęcie psa. Wtedy zostawiamy im zdjęcia i opisy wybranych psów z albumu i numer telefonu, pod którym mogą skontaktować się ze schroniskiem – mówi Zosia, jedna z harcerek. – Zdarzyło się, że ktoś chciał psa i nie wiedział, że na terenie Wrześni jest schronisko, z którego mógłby go zabrać – dodaje. Mimo że nie zawsze udaje się namówić kogoś na przyjęcie zwierzęcia, to jednak warto natrudzić się choćby dla tego jednego, który trafi w dobre ręce. – W sumie udało nam się oddać już osiem psiaków – mówi Zosia. To spory wysiłek, bo harcerze obchodzą pieszo wszystkie wioski z terenu gminy Września. Na ich trasie znalazło się 30 miejscowości, których mieszkańcom chcieliby zaproponować adopcję. – Młodzież wstaje rano i jedzie na odległe wioski rowerami, a tam chodzą od domu do domu. Zazwyczaj zajmuje im to osiem godzin. Trzeba im pogratulować zapału, którego nam starszym często już brakuje – komentuje Hedrych-Stanisławska. Jeżeli tegoroczna akcja zakończy się powodzeniem, a na to się zanosi, to z pewnością zostanie powtórzona w przyszłym roku. Obecnie we wrzesińskim schronisku przebywa 70 psów. Większość z nich jest dorosła, ale są też szczeniaki. Każdy, kto chciałby przyjąć psa, ma możliwość wybrać tego odpowiedniego. Niektóre mogą pełnić funkcje stróżów podwórka, inne zamieszkają z nami w domu. Więcej informacji na temat wakacyjnej akcji Przygarnij psa wszystkim zainteresowanym udziela straż miejska: nr tel. 61 640 41 01, 500 191 039, www.straz.wrzesnia.pl. Piotr Adamski

Do udziału w zajęciach zostanie zaproszony powiatowy rzecznik konsumentów oraz policjant. Poinformują o regułach postępowania w przypadku bycia ofiarą przestępstwa, zasadach podpisywania i rozwiązywania umów. – W programie przewidziane są także zajęcia ruchowe i relaksacyjne, które poprowadzi fizjoterapeutka dostosowując ćwiczenia do kondycji i wieku seniorów – kontynuuje koordynatorka projektu. Pierwsze zajęcia odbyły się 20 lipca na sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, kolejne w każdą środę o godzinie 10.30. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne, a seniorzy są zadowoleni z zajęć. – Takie spotkania są nam potrzebne. Poza tym to dobra okazja, aby kogoś poznać i spędzić czas w miłym towarzystwie, tym bardziej że wiele osób jest teraz samotnych. Dowiemy się, jak dbać o swoje sprawy, aby nikt nami nie manipulował, a ludzie są naprawdę różni i często spotykamy się z sytuacjami, w których ktoś chce nas oszukać – mówi pani Maria, jedna z uczestniczek projektu. Zajęcia zakończą się w listopadzie przedstawieniem teatralnym. Sylwia Grzelińska


6

Ogłoszenia

5 sierpnia 2011

www.wrzesnia.powiat.pl

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości, stanowiące własność powiatu wrzesińskiego: Adres nieruchomości

1

Oznaczenie geodezyjne

Września, ul. Szosa Witkowska Położenie nieruchomości

Numer geod. nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga Wieczysta

Obręb: Września

1271/12

1,1103

PO1F/00006340/1

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka posiada kształt nieregularny, teren działki płaski, częściowo ogrodzony, na części nieruchomości istnieją wylewki asfaltobetonowe stanowiące boisko. Dojazd do nieruchomości z ulic: Szosy Witkowskiej i Ogrodowej, utwardzonych asfaltem. Działka sąsiaduje z obiektami szkolnymi, zabudową jednorodzinną i wielorodzinną.

Uzbrojenie

Przyległy teren posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.

3

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki ewidencyjnej nr 1271/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r. działka nr 1271/12 położona jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową.

4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zm.), minął 7 października 2010 r.

5

Poprzednie przetargi

I przetarg – 28 grudnia 2010 r. II przetarg – 6 maja 2011 r.

6

Sposób ograniczenia nieruchomości

Księga wieczysta nr PO1F/00006340/1 w dziale III zawiera zapisy dotyczące ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością – dotyczy: służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1271/6 od strony ul. Witkowskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1271/5; służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1271/9 od strony ul. Wojska Polskiego we Wrześni na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1271/8; nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1271/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1271/11. Wykonywanie służebności nie dotyczy nieruchomości objętej przedmiotem przetargu – działki 1271/12.

Cena wywoławcza nieruchomości netto

1 998 540,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100)

Podatek VAT

wg obowiązującej stawki w dniu sprzedaży

Wadium

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej do 22 września 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Starostwa.

2

7

8

Adres nieruchomości

1

Oznaczenie geodezyjne

Września, ul. 3 Maja 8 Położenie nieruchomości

Numer geod. nieruchomości

Powierzchnia działki w ha

Powierzchnia użytkowa lokalu w m²

Księga Wieczysta

Obręb: Września

1542/2

0,0624

280,7

PO1F/00030243/8

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych

2

Opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa. Nieruchomość lokalowa nr 5 o charakterze użytkowym, zlokalizowana w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8 wraz z udziałem w działce nr 1542/2. W skład nieruchomości lokalowej wchodzą: samodzielny lokal użytkowy nr 5 o powierzchni użytkowej 280,7 m², piwnice, hall z klatką schodową, schody i poddasze nieużytkowe jako pomieszczenia przynależne, łączna powierzchnia 298,5 m², udział w 5792/8163 częściach nieruchomości wspólnej, na którą składają się części wspólne budynku użytkowo – mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 8 oraz działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha. Na powierzchnię użytkową lokalu nr 5 składa się: 11 biur, korytarz, WC na 1 piętrze budynku oraz pomieszczenie użytkowe na poddaszu. Strych nie jest użytkowany, ale możliwa jest adaptacja na cele mieszkalne lub użytkowe.Lokal nr 5 zlokalizowany jest w I piętrowym + poddasze budynku użytkowo – mieszkalnym, w którym na parterze znajdują się 4 lokale mieszkalne. Budynek wybudowany został w 1901 roku, jest całkowicie podpiwniczony, murowany z cegły. Dach stromy, pokryty dachówką. Budynek znajduje się w centrum Wrześni. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

3

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 1542/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r. działka nr 1542/2 położona jest w terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.) minął 1 października 2010 roku.

5

Poprzednie przetargi

I przetarg – 28 grudnia 2010 r. II przetarg – 6 maja 2011r.

Cena wywoławcza nieruchomości netto

485 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.)

Wadium

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 24 250,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 22 września 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Starostwa.

6

7

Adres nieruchomości

1

Oznaczenie geodezyjne

Września, ul. Objazdowa Położenie nieruchomości

Numer geod. nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga Wieczysta

Obręb: Września

3839/8

0,5987

PO1F/00028469/1

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych

2

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana.Zabudowę działki stanowi budynek garażowy o powierzchni użytkowej 224,06 m² i powierzchni zabudowy 264,60 m². Budynek jest parterowy, bez poddasza i podpiwniczenia. Wybudowany został w roku 1987, technologią tradycyjną, murowaną. Dach płaski, betonowy, ocieplany, kryty papą. Wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną (oświetleniową i siłę), odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, grawitacyjną, telefoniczną.Działka posiada kształt regularny, teren płaski, ogrodzony siatką stalową.Grunt posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

3

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki ewidencyjnej nr 3839/8 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r. działka nr 3839/8 położona jest w terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zm.) minął dnia 30 września 2010 roku.

5

Poprzednie przetargi

I przetarg – 28 grudnia 2010r. II przetarg – 6 maja 2011r. 1 134 000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100)

6

Cena wywoławcza nieruchomości netto

7

Podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.)

Wadium

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 56 700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej do 22 września 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. starostwa. WARUNKI PRZETARGU

1. Przetargi odbędą się 27 września 2011 roku w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 1) działka nr 1271/12 o godz. 8.00, 2) działka nr 3839/8 o godz. 9.00, 3) lokal nr 5 zlokalizowany w budynku na działce nr 1542/2 o godz. 11.00. 2. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 5. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. 6. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 7. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium. 8. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków koniecznej jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków. 9. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 10. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 11. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 ze zm.) 12. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 13. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10, pokój nr 14, tel. 61 640 44 220.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 sierpnia 2011

Historia powiatu

7

Puszczańskie dramaty (2) Hannah Brant mieszkała z rodzicami w Orlinach, gdy podczas okupacji zaczęło się wywożenie polskich gospodarzy ze wsi. Na ich miejsce okupant przywoził swoich. Jej ojcu to się w głowie nie mieściło. Hannah wspomina, że oburzało go, jak można komuś jego własną ziemię zabrać. W 1945 roku ten sam los spotkał Olędrów. ko. Nikt nie patrzył w życiorysy, kto był dobrym człowiekiem, a kto nie. Trauma, którą przeżyli, spowodowała masowe wyjazdy, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych. Ci, co pozostali, żyli z piętnem wroga – Niemca. Nawet po rehabilitacji zła opinia ciążyła tym ludziom do końca życia. – Ich dzieci wyzywano w szkole od Szwabów – kontynuuje Przewoźny. – Pamiętam, jak jeden mężczyzna wspominał, że nawet najlepsi koledzy, z którymi grał w zespole muzycznym, gdy się posprzeczali, wypominali mu niemieckie pochodzenie.

Kapliczka na rozstaju dróg

Wuj w szafie Ludzie zaczęli się bać sąsiadów, nie ufali już sobie nawzajem. Zaczęły się migracje ze wschodu na zachód. W 1941 krewnych Luizy Lipert wysiedlono z majątku na Wołyniu. Przyjechali do rodziny do Pietrowa. – Żal im było te piękne ziemie, co je od carycy Katarzyny dostali, porzucać. Gdy w 1945 roku Ruscy weszli, to ich wszystkich do łagrów wywieźli. Żona więcej ich nie zobaczyła – ucina Konrad. Luiza nie chce o tym mówić. Z początkiem 1944 roku przeczuwano już, że Hitler przegra wojnę. Mężczyźni wracali do domów na przepustki i opowiadali o grozie frontu wschodniego. – Wuj z Węglewskich Holendrów na front już nie poszedł. Siostra ze służącą ukrywały go w szafie osiemnaście miesięcy. Dzieciom czasem wydawało się, że słyszą jego głos. Nic jednak nie wiedziały. Gdyby się wydało, hitlerowcy zastrzeliliby całą rodzinę – mówi Konrad.

razu zakazali też wyjeżdżać. Wszyscy z niepokojem czekali, jaki będzie ich los. Nie spodziewali się jednak, że zostaną wyrzuceni z domów. Pozbawiono ich obywatelstwa i środków do ży-

wić, a teraz, choć chciałbym, nie potrafię. W latach sześćdziesiątych dzięki wsparciu rodziny kupili ruderę, potem kawałek ziemi. – Na głowę się sypało, szczury biegały,

Wuj z Węglewskich Holendrów na front już nie poszedł. Siostra ze służącą ukrywały go w szafie osiemnaście miesięcy. Gdyby się wydało, hitlerowcy zastrzeliliby całą rodzinę. cia. Mogli wziąć tylko to, co mieściło się w rękach. Niektórzy trafiali do przejściowych obozów, skąd polscy krewni, jeśli takich mieli, brali ich do siebie jako parobków. Matka Lisy Fener trafiła do obozu w Złotnikach Wielkich. Lisa i jej brat zostali w rodzinnej Kaźmierce. W ich domu zamieszkała Polka zza Buga, która źle ich traktowała, nie dawała jeść i pić. Dzieci na własną rękę szukały pożywienia. Dla nich to była tragedia – zostały bez matki, bez kogokolwiek życzliwego wokół. Ojciec i wszyscy inni krewni zginęli na wojnie.

Wojna zniszczyła wszystko. Nikt nie patrzył w życiorysy, kto był dobrym człowiekiem, a kto nie. Sukienka z worka Zbliżała się radziecka armia, Olędrzy wahali się – uciekać, czy zostać. – Oni czuli się trochę innymi Niemcami – Witold Przewoźny, kustosz poznańskiego Muzeum Etnograficznego, naświetla sytuację. – Nie chcieli porzucać gospodarstw przekazywanych z dziada pradziada, często mieli tu polskich krewnych, a w Niemczech nikogo. Uważali, że Polska to ich dom. Siostrzenica Konrada wzięła wóz i ze znajomą gospodynią dojechały do Niemiec. Nie wszystkim się powiodło. Siostra Konrada nie zdążyła przed wysadzeniem mostu w Śremie. Konrad dobrze pamięta pierwsze spotkanie z czerwonoarmistami. – Całe pole rozjechali czołgami, zastrzelili świnie, szynki wycięli, resztę zostawili na zmarnowanie. Od

Gdy rygor w obozie złagodzono, dzieci dołączyły do matki. Tam, w szopach mieszkało około 150 ludzi. Po wyjściu na wolność pomogli im sąsiedzi, Polacy. Mama uszyła Li-

sie sukienkę z worka. Dziewczynka czasem na targu spotykała tę nową gospodynię w ubraniach mamy. Każdy tutaj brał mnie do gnoju Lipertów wysiedlono w maju. – Zawsze dobrze żyliśmy z ludźmi, ojciec pomagał Polakom podczas wojny, więc nas nie okradli, ale inni gospodarze nie mieli tyle szczęścia – Konrad kręci głową. By przeżyć, rodzina musiała się rozproszyć. Siostra Agnes wyjechała do Niemiec, rodzice zamieszkali w niewykończonym budynku gospodarczym w okolicznej wiosce. Bezdzietni krewni z Pyzdr przygarnęli do siebie pozostałe siostry. Konrad sześć lat tułał się po sąsiadach, gdzie w zamian za chleb i dach nad głową pomagał w gospodarstwie. W końcu wyjechał na Pomorze do fabryki włókien sztucznych, by po dwóch latach wrócić i ożenić się z Luizą. Młode małżeństwo mieszkało kątem u sąsiadów. Wójt odmawiał im przyzna-

Trudno uwierzyć, że Wrąbczynkowskie Holendry były świadkiem ludzkich dramatów

z czasem jednak udało się postawić coś porządnego. Z pracą było krucho. W całej wsi nie ma gospodarstwa, gdzie bym obornika nie wywalał. Drang nach Westen Krewniacy, którzy na Zachodzie znaleźli się w niewoli, po wyjściu z obozów ściągali do Niemiec żony i dzieci. Wielu z nich nigdy już do Pol-

Mama uszyła Lisie sukienkę z worka. Dziewczynka czasem na targu spotykała nową gospodynię w ubraniach mamy.

Dzięki tej nagrobnej tablicy historię Olędrów przypadkowo odkryli Wiesława i Przemysław Kowalscy z Echa Pyzdr

Takie wspaniałe gospodarstwo było Niektóre osady całkowicie opustoszały. Pozostały zrujnowane domostwa, zapomniane i zarośnięte cmentarze. Polacy w odwecie za wojenną traumę okradali je i niszczyli, czasem traktowali jak śmietnik, a nie miejsce kultu. Hannah Brant po raz pierwszy przyjechała do Orlin w 2010 roku, by, jak mówi, powspominać i odnaleźć groby krewnych. Tylko dzięki pomocy osoby, która tu kiedyś mieszkała, mogła zidentyfikować to, co z nich pozostało. Lisa Fener tęskni za Kaźmierką. Kiedyś śmiała się z mamy, która mówiła, że mogłaby zamieszkać w przyczepie kampingowej, byle tylko tam być. Teraz Lisa czuje podobnie. Narzeka, że nowi właściciele dobrze nie gospodarzą, nie zainwestowali ani w ziemię, ani w obejście. Dom spłonął, stodoła rozpadła się ze starości. Większość ziemi leży odłogiem. Na miejscu szkoły, do której chodziła, zasadzono kwiaty. Razem z siostrą starają się w sądzie o odzyskanie ziemi, ale nie wierzą, że im się uda. Grunty przeszły na rzecz Skarbu Państwa,

nia lokum, mimo że zostali zrehabilitowani i odzyskali obywatelstwo. Dostali za to dokument, gdzie było napisane, że odebrano im ziemię, bo podczas wojny mówili w domu po niemiecku. Konrad żałuje, że nie pamięta już tego języka: – Po wojnie nie wolno było mó-

ski nie przyjechało, nawet w odwiedziny. – W ludziach została zadra i żal do losu – tłumaczy Przewoźny. – Kiedyś ich przodków zaproszono na te ziemie, które przez wieki wymagały pracy nad siły, w zamian dawały tylko biedę, a potem tę ojcowiznę wydartą surowej naturze odebrano. Wojna zniszczyła wszyst-

a sprawa toczy się bardzo powoli. – Mój syn jest kronikarzem rodziny – mówi Konrad – Wie dokładnie, gdzie kto mieszkał, która ziemia do kogo należała. Gdy przywiózł do Wrąbczynkowskich Holendrów rodzinę z Niemiec, nowi mieszkańcy wyzywali ich i grozili. Nawet zdjęcia nie pozwolili zrobić. Czasem serce się ściska, jak się widzi, że najlepszych działek nie uprawiają. Tyle mają, co na życie. A to takie wspaniałe gospodarstwo było. Ewa Konarzewska-Michalak (imiona i nazwiska bohaterów zostały zmienione, cały tekst dostępny na stronie internetowej: wrzesnia.powiat. pl/powiat/historia/historia-oledrow) Autorka dziękuje Wiesławie i Przemysławowi Kowalskim oraz etnografom: dr. Witoldowi Przewoźnemu i dr Annie Brzezińskiej za pomoc w napisaniu artykułu i za udostępnienie badań, które wykonali w Puszczy Pyzdrskiej w 2010 roku.


8

Kultura

5 sierpnia 2011

Zaczęli od wejścia W połowie lipca ruszył kolejny etap remontu kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Zabytkiem opiekuje się wrzesińskie Starostwo Powiatowe. Tegoroczne prace kosztują 28 tysięcy zł. Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich starostwa, mówi: – W tym roku, jak w poprzednim, wnioskowaliśmy do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznanie nam pieniędzy na dalszy remont kościoła. Otrzymaliśmy 10 tysięcy zł, ze środków własnych pochodzi 18 tysięcy. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, którą, jak w ubiegłym roku, jest firma Dota. Prace konserwatorskie potrwają do połowy sierpnia. Co się dzieje w kościele? Sławomir Leszka z trzyosobowej ekipy remontowej informuje: – Zaczynamy od drzwi wejściowych, które po odnowieniu pokryjemy farbą w ciemniejszym kolorze. Uprzątnęliśmy już gruz na górze, zreperowaliśmy sufit, który

Drzwi już za chwilę będą jak nowe

został uszkodzony. W ramach remontu zostanie do końca odnowiona we-

Zostanie odnowiona kolejna częśc sufitu

Biblioteka Pulbiczna Miasta i Gminy Września Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, tel. 61 436 25 96, 61 640 02 04, www.biblioteka.wrzesnia.pl W okresie od 1 czerwca do 30 września Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni czynna: poniedziałek – piatek 9.00-17.00, pierwsza sobota miesiąca – nieczynne

wnętrzna i zewnętrzna strona empory, czyli balustrady wokół całego chóru, Będzie także odmalowana część sklepienia nawy głównej. Uszkodzone miejsca szlifujemy, wygładzamy kitem drzewnym i umacniamy listewkami. Balustrada zostanie pokryta mazerunkiem, czyli kwiatowym wzorem. Odnawianemu kościołowi przywraca się powoli jego oryginalny, przedwojenny wygląd. Prace nie będą kolidowały z koncertem pio, senej Edith Piaf, który odbędzie się 11 września, a także z imprezami towarzyszącymi wręczeniu Nagrody Kościelskich – już 8 października. Anna Mizerka Prace i roboty budowlane przy zabytku realizowane są przy wsparciu finansowym województwa wielkopolskiego.

Filia nr 1 Września, ul. Słowackiego 41, tel. 61 436 00 61 poniedziałek – 9.00-17.00 wtorek, czwartek – 9.00-15.00 środa, piątek – 10.00-17.00

www.wrzesnia.powiat.pl


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 sierpnia 2011

Kultura

9

Zapraszamy na dożynki Już 28 sierpnia jedna z największych imprez w powiecie – dożynki. W tym roku Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbędą się we Wrześni. W zaplanowanej na Opieszynie wystawie rolniczej weźmie udział ponad 60 wystawców. Uroczystości rozpoczną się mszą św. na rynku, której będzie przewodniczył prymas Polski Józef Kowalczyk. Następnie uroczysty korowód uda się do parku, gdzie na scenie amfiteatru odbędzie się obrzęd dożynkowy i występy artystyczne. Organizatorami imprezy są marszałek Województwa Wielkopolskiego, starosta wrzesiński i burmistrz Miasta i Gminy Września. Zespół folklorystyczny Wielkopolanie – mają kilkadziesiąt lat tradycji, wystąpili na pięciu kontynentach w 35 państwach, już pięciokrotnie okrążyli kulę ziemską. Skupiają się na folklorze wielkopolskim – repertuar szamotulski, biskupiński, z Dąbrówki Wielkopolskiej – ale wykonują także tańce i przyśpiewki z innych regionów kraju. Mają na koncie występy radiowe i telewizyjne.

Chór kameralny Les Choristes – do chóru należy 25 osób, chłopcy śpiewający w altach i basach oraz dziewczęta – soprany i alty. Mają na koncie wiele występów, pojawili się m.in. na międzynarodowych spotkaniach chórów i orkiestr młodzieżowych EUROTREFF 2009 w Wolfenbüttel w Niemczech. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wrzesińskiego Ośrodka Kultury – gra nieprzerwanie od 15 lat. Pasję muzykowania dzieli w niej 60 młodych osób. Orkiestra, choć jest zespołem młodym, ma na swoim koncie sporo nagród krajowych i zagranicznych. Występowali już w Niemczech, Grecji, Turcji, Włoszech, Luksemburgu, Słowenii, Litwie i Czechach. Specjalizują się w marszach paradnych i muzyce rozrywkowej.

Uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu „EuroFolk” – Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne, w których bierze udział 120 młodych ludzi z pięciu krajów. Zaprezentują się egzotyczne zespoły folklorystyczne z Łotwy – Puzurs, Izraela – Galile Dabka Stars, Rumunii – Art and Folk CID, Ukrainy – Vodohray, oraz polska grupa pieśni i tańca z województwa śląskiego.

Wystąpią także Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Wrzesińska”, chór Lutnia, Wrzesińskie Studio Piosenki i GWIAZDA WIECZORU, o której napiszemy w następnym numerze Przeglądu Powiatowego. NP

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich informuje, że wystawa „Mieszczańskie kamienice Wrześni” będzie czynna do 26 sierpnia, w poniedziałki 10.0013.00, od wtorku do piątku 10.00-16.00, w 3. niedzielę miesiąca 13.00-16.00. Wstęp wolny. Ekspozycja prezentuje fotografie zabytkowej architektury. Prace wykonali uczestnicy sekcji fotograficznej Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Raport z fotografii 7 Już po raz siódmy wrześnianie mogą zobaczyć wystawę fotografii wykonanych przez dwanaście artystycznych dusz kryjących się na co dzień pod mundurami funkcjonariuszy służb policji, wojska, izby celnej, leśnictwa, detektywistyki i straży pożarnej. – Kultura wzbogaca społeczeń- wandowski, komisarz organizacyjstwo, w którym żyjemy, dlatego bar- ny plenerów oraz wystaw malardzo się cieszę, że w naszej małej oj- sko-fotograficznych, który jest iniczyźnie wrzesińskiej jej skrawek two- cjatorem cyklu wystaw Raport z forzą również przedstawiciele służb tografii i sam od lat bierze w nim mundurowych – mówił 22 lipca w udział. WOK-u podczas otwarcia wystaPrace wykonane w ramach tewy Raport z fotografii VII Jarosław gorocznego cyklu na stałe zawisną Gruszczyński, komendant powiato- w nowym budynku szpitala powy policji we Wrześni. wiatowego we Wrześni. Twórcy otrzymali upominki od Autorzy fotografii – Alicja Dwoprzedstawicieli władz samorządo- rzecka, Julian Dworzecki, Maciej wych: burmistrza Wrześni Tomasza Gołembowski, Piotr Janiuk, SzyKałużnego i starosty wrzesińskie- mon Kaczmarek, Rafał Klarzyński, go Dionizego Jaśniewicza, od lat Marcin Kwarta, Marek Janusz Lewspierających tę inicjatywę. Niety- wandowski, Renata Olińska-Dwopowych funkcjonariuszy i ich pra- rzecka, Edwin Tadych, Justyna WaImprezę jak co roku zorganizował Marek ce przedstawił Marek Janusz Le- lińska i Sebastian Waliński – wykoJanusz Lewandowski. Jego prace także można obejrzeć

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września Wrzoski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Kobieta wiejska w obiektywie”. Zdjęcia przedstawiające współczesną mieszkankę wsi, jej pasje, formy spędzania wolnego czasu i obowiązki życia codziennego mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4. Na odwrocie należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania. Prace można składać do 30 sierpnia. Wystawa odbędzie się 17 września podczas pikniku w Nowej Wsi Królewskiej, gdzie zostaną również ogłoszone wyniki i wręczone nagrody. Prace można wysyłać lub dostarczyć osobiście do redakcji „Wiadomości Wrzesińskich”, ul. Fromborska 18, albo do biura ogłoszeń, ul. Jana Pawła II 14.

nywali zdjęcia odmiennymi technikami, co sprawia, że zaprezentowana wystawa jest różnorodna: od obrazów przesyconych jaskrawością do wysublimowanych sepii. Tematyka prac także bardzo się różni – oscyluje między bogactwem krajobrazu, dynamiką reportażu a minimalizmem martwej natury. Fotografie można oglądać w sali wystaw Wrzesińskiego Ośrodka Kultury do 19 sierpnia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00. Julia Drozda Fotografia autorstwa Rafała Klarzyńskiego prezentowana na wystawie


10

Rolnictwo

cd. ze str. 1

cd. ze str. 1

Wzięli sprawy w swoje ręce Prace rozpoczęto pod koniec lipca, żeby nie niszczyć plonów. – Spółka ze swoich składek otrzyma około 70 000 złotych. Ponadto wystąpiła o dofinansowanie statutowych działań do poszczególnych samorządów. Gmina w drodze uchwały przyznała nam 12 000 zł, około 15  000 zł otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego i 18  800 z Urzędu Wojewódzkiego – wylicza Spurtacz. Jak informuje przewodniczący, jeszcze w tym roku zostanie wykonana konserwacja następnych rowów z Łagiewek przez Budziłowo, również do Flisy, to około 5 600 metrów, oraz od parku w Zielińcu przez Zieliniec Huby do rurociągu w Bieganowie, czyli około 1 200 metrów. W sumie przewidziano cztery główne inwestycje. – Spółka wodna ma na swoim terenie 90 km rowów do konserwacji. Postanowiliśmy ambitnie, aby w ciągu pięciu lat je oczyścić, by

były pełnosprawnymi rowami melioracyjnymi, przygotowanymi do odbioru wody – kontynuuje Spurtacz. O tym, że w ostatnich latach nie robiono nic, świadczy ogromne zakrzaczenie, zadrzewienie, niedrożność przepustów, podtopienie zbieraczy i wylotów. Pytany o ocenę działalności spółki po odłączeniu się od związku prezes odpowiada: – O to trzeba by zapytać rolników i zainteresowane podmioty po roku działalności spółki. Oni ocenią naszą skuteczność. Jednak najważniejsze, aby ludzie zrozumieli potrzebę modernizacji rowów. Większość podmiotów nie martwi się, co dzieje się z wodą opadową podczas ulew czy nawałnic. Wszyscy betonują podwórka, nie myślą, co dalej. Prawo wodne powinno nakazywać tym osobom uiszczanie stosownych opłat. Konserwacja urządzeń melio-

Efekt wieloletnich zaniedbań

racyjnych jest niezbędna, aby nie doszło do zatopienia dróg, posesji i innych urządzeń użyteczności publicznej. Spółka wodna Kołaczkowo odłączyła się od powiatowego związku, bo mało aktywnie wykonywał swoje podstawowe zadanie, czyli konserwację urządzeń melioracyjnych. Działał wybiórczo, interwencyjnie, a nie kompleksowo. – Przez szereg lat doszło do ogromnych zaniedbań. Świadczy o tym chociażby zamulenie rowu K9, które wynosi 70 cm, wyloty zbieraczy znajdują się około 50 cm pod dnem rowu. Takich przykładów jest więcej, w związku rolnicy kołaczkowscy nie chcieli czekać na kolejne podtopienia i wystąpili do starosty o podjęcie zadań inwestycyjnych na kanale kołaczkowskim. W tym roku ma on być modernizowany ze środków budżetu państwa. My udrożnimy wszystkie dopływy do kanałów – zapewnia Spurtacz. – Do Związku Spółek Wodnych zarządzanego przez Jana Mikiciuka należą spółki z Gutowa Małego, Miłosławia, Targowej Górki i Gałęzawic-Sokolnik-Szamarzewa. Ze związku wystąpiły spółki z Pyzdr i Kołaczkowa. Nowe, które zawiązały się poza związkiem, to spółki wodne Gorazdowo, Gąsiorowo i Pyzdry zawarciańskie – mówi Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Związek Spółek Wodnych wykonuje plan częściowo, sprawozdania z działalności są chaotyczne, stąd problemy rolników. Nie wszyscy mają świadomość potrzeby modernizacji rowów melioracyjnych, dlatego spółki odłączają się od związku i działają na własny rachunek W przypadku spółki Kołaczkowo efekty już są widoczne. Sylwia Grzelińska

ARiMR informuje Rolnicy, których gospodarstwa zostały zniszczone, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na odbudowę produkcji w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” finansowanego z PROW 2007-2013. Katalog przypadków kwalifikujących się do przyznania takiego wsparcia zawiera dziesięć pozycji: powódź, obsunięcie ziemi, wiosenne przymrozki, zniszczenia w uprawach spowodowane przez mróz, susza, deszcze nawalne, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Pomoc może być przyznana, gdy wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach przekroczy 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej, a zniszczenia w majątku trwałym (np. w maszynach czy budynkach produkcyjnych) będą wynosić co najmniej 10 tys. zł. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Szacowania wartości strat poniesionych przez rolnika dokonują komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystą-

www.wrzesnia.powiat.pl

5 sierpnia 2011

pienia szkody. Maksymalna kwota pomocy, jaką będzie można przyznać na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, wynosi 300 tys. zł, a refundacji podlega aż do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa. Pomoc z tego działu ma charakter nie tylko odtworzeniowy. Oznacza to, że rolnik, który stracił sad, nie musi go odtwarzać, może na przykład kupić maszynę rolniczą. Wnioski o przyznanie takiego wsparcia trzeba składać od 18 lipca do 29 sierpnia osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR właściwym ze

Gospodarstwa niszczą także silne burze i wiatr

względu na miejsce realizacji inwestycji – ewentualnie wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej informacji można uzyskać: - pod bezpłatnym numerem infolinii 800 380 084 czynnej siedem dni w tygodniu w godz. 7.00-21.00, - na stronach internetowych: www. arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl, - wysyłając email na adres: info@ arimr.gov.pl, - w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej agencji). BP ARiMR

Pomoc nie dla każdego

To drzewo powinno uginać się pod ciężarem owoców

Wojciech Tomaszewski, przewodniczący komisji w Pyzdrach, informuje: – Średnie ceny kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, według których wyceniamy straty, nie zadowalają sadowników, wahają się od 7,50 do 14,50 zł za drzewko. Nie wiemy też, czy wnioski są realne do zrealizowania, bo szacunki przeprowadzono po terminie. Poza tym już wcześniej wyceniono utracone plony i nie jest jasne, czy dodatkowe szacunki wykonane kilka tygodni później będą uznane. Czekamy na odpowiedź wojewody. Komisja klęskowa z Kołaczkowa powinna oszacować szkody w pięciu sadach znajdujących się w gminie. Jej członkowie zapowiedzieli, że podpiszą protokoły, które razem z wnioskami trafią do ARiMR. Jednak nie podpiszą protokołów przeznaczonych dla Urzędu Wojewódzkiego. Komisja tłumaczy, że na polecenie wojewody miała oceniać szkody wywołane tylko wiosennymi przymrozkami, a nie wcześniejszymi podtopieniami i zimowymi mrozami, które są główną przyczyną trwałych zniszczeń w kołaczkowskich sadach. Poza tym przepisy mówią, że szkody można oceniać tylko do dwóch miesięcy od daty ich zgłoszenia. Teraz, gdy komisje wyjechały w teren, wszystko zmierza w dobrym kierunku. Sadownicy niedługo otrzymają protokoły z oszacowania strat trwałych i tym samym będą mogli złożyć wnioski do ARiMR. Zaniżone szacunki Komisje oszacowały już zniszczone uprawy. Zdaniem rolników spisane protokoły nie do końca oddają wielkość strat. Podane przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu tabele plonów i cen opracowano na podstawie danych z GUS-u. Według nich z jednego hektara można uzyskać na przykład 10 ton jabłek, kilogram owoców wyceniono na 50 groszy. Plantatorzy twierdzą, że potrafią z hektara uzyskać około 20 ton, a wysokiej jakości odmiany sprzedać za ponad 1 złoty za kilogram. Wyliczone przez Urząd Wojewódzki ewentualne przychody będą miały znaczenie przy udzielaniu kredytów. Zniszczenia w 22-hektarowym sadzie Pacyńskiego w Zielińcu się-

gnęły 95% i wyceniono je na 130 tys. złotych. – Straciłem znacznie więcej, gdzieś ponad 300 tys. złotych. Zbieram zwykle 350-400 ton, tym roku około 20 ton. Donata Wojciechowska, która razem z mężem prowadzi sad w Pyzdrach dołączyła do protokołu oświadczenie, że nie zgadza się z podanymi wyliczeniami, zaproponowała wycenę opracowaną na podstawie faktur z ubiegłorocznej sprzedaży. – Wyceniłam kilogram jabłek średnio na 1 zł. Nie wiem jeszcze, czy to będzie uznane. Kredyty dopiero jesienią Gospodarz, który chce uzyskać kredyt preferencyjny, musi wykazać, że poniósł straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji z trzech ostatnich lat. Przy ich podliczaniu brane są pod uwagę dochody z wszystkich upraw w gospodarstwie oraz hodowli zwierząt. Jeśli gospodarz stracił na przykład cały plon rzepaku, ale uprawia jeszcze buraki cukrowe, ziemniaki i hoduje świnie, to może się okazać, że straty okażą się mniejsze niż wymagane 30%. W gminie Nekla zakwalifikowano tylko 7 wniosków na 70 złożonych przez rolników. – Najbardziej ucierpieli ci uprawiający cebulę, rzepak, kukurydzę i zboża. Zbiory będą o 50-60% mniejsze – mówi Elżbieta Narożna. W gminie Pyzdry, gdzie mieszka sporo sadowników, złożono 140 wniosków, 118 z nich zaakceptowano, w Kołaczkowie na 34 uznano 14. W gminie Miłosław na 18 złożonych wniosków zakwalifikowało się 3, a w gminie Września na 133 tylko 8. Jak widać, jedynie nieliczni spełnili postawione warunki. Uruchomienie linii kredytów preferencyjnych nastąpi prawdopodobnie jesienią. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziało dodatkowe formy wsparcia – umorzenie składek KRUS i ZUS, należności wobec ARiMR czy ulgi w podatku rolnym. – Nie staram się o umorzenie KRUS-u, to mi się nie opłaca. Za rok będę musiała płacić podwójnie, to jak kredyt – mówi Donata Wojciechowska. – A ulgi trudno otrzymać, bo każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Znajoma starała się w gminie, bez rezultatu. Ewa Konarzewska-Michalak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 sierpnia 2011

Informacje

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy

Porady rzecznika konsumentów

Co to jest BIK? Jeżeli braliśmy kredyt lub pożyczkę w banku albo w innej instytucji kredytowej, nasze dane trafiły do BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Prawo daje tym instytucjom możliwość gromadzenia danych o swoich klientach i wymieniania się nimi – informacje te zbiera i udostępnia właśnie BIK. W jego aktach znajdują się między innymi dane osobowe, dane dotyczące kredytu, zwłaszcza terminowości spłat, a także informacje o zadłużeniach, podjętej windykacji czy egzekucji zobowiązania oraz o zamknięciu rachunku i o przyczynach jego zamknięcia. W bazie BIK są też informacje o poręczycielach kredytów. Nie jest to czarna lista, tylko rejestr informacji. BIK ma chronić instytucje finansowe przed niesolidnymi klientami. Jeżeli korzystaliśmy z kredytów, spłaciliśmy je terminowo, a informacja jest w BIK, to bardzo dobrze, ponieważ mamy opinię wiarygodnych i rzetelnych klientów. Im więcej w terminie spłaconych kredytów, tym lepiej. Mamy znacz-

nie większe szanse na kredyt niż osoby, które się zadłużyły. Na podstawie danych dotyczących głównie historii spłat zobowiązań kredytowych BIK przyznaje klientom banków punktację, która ma ułatwić tym instytucjom podjęcie decyzji o przyznaniu kredytu. Trudniej będzie otrzymać pożyczkę, gdy mieliśmy dłuższe opóźnienia ze spłatą rat, ale to nie przekreśla szans na uzyskanie kredytu. Wszystko zależy od tego, jak długie były opóźnienia w spłacie oraz od samego banku,

który może zastosować bardziej lub mniej korzystne procedury kredytowe. Mamy znacznie mniejsze szanse, gdy spłacamy kilka kredytów jednocześnie lub nie spłacamy zaległości. W przypadku kredytów, które nie zostały spłacone, BIK przechowuje te informacje przez pięć lat. Warto sprawdzać swoje dane w BIK. Można je otrzymać wypełniając formularz BIK (dostępny na stronie internetowej www.bik.pl) i dostarczyć do instytucji pocztą lub osobiście (adres: Bank Informacji Kredytowej, ulica Postępu 17 a, 02676 Warszawa). Raz na pół roku informację z BIK można otrzymać za darmo. Raport z oceną punktową kosztuje 30 złotych. Gdy znajdą się w nim błędy, możemy domagać się od banku – nie od BIK – korekty danych. Najlepiej złożyć pismo w tej sprawie w banku – usunięcie błędów to jego obowiązek. Elżbieta Staszak-Małecka Powiatowa rzecznik konsumentów dyżuruje w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00, ul. Chopina 10, pok. 10, nr tel. 61 640 44 16.

Czym się zajmuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest jednostką administracji rządowej podległej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które sprawuje nadzór nad zdrowotnością produkcji roślinnej. Do głównych zadań PIORiN należą nadzór nad stanem fitosanitarnym produkcji roślinnej, kontrola stosowania i obrotu środkami ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym. W ramach tych zadań prowadzony jest monitoring występowania organizmów szkodliwych (szkodników i chorób) na roślinach, kontroluje się prawidłowość stosowania środków ochrony roślin w trakcie uprawy, a także spełnianie przez rolników i przedsiębiorców wymogów prawnych nakazujących stosowanie określonych procedur w produkcji rolnej. PIORiN jako urząd kontrolno-nadzorczy przeprowadza na terenie każdego powiatu kilkaset kontroli rocznie u producentów, w firmach prowadzących obrót

Wskaźniki bezrobocia Sezon letni przyniósł znaczne obniżenie stopy bezrobocia w województwie wielkopolskim. Pod koniec czerwca odnotowano spadek z 9,1% do 8,6%. W powiatach sytuacja również się poprawiła. W powiecie wrzesińskim wskaźniki zmniejszyły się o 0,4% (13,1%), w śremskim i słupeckim o 0,3% (8% i 15,2%), a w jarocińskim i pleszewskim aż o 0,8% (12,6% i 11,8%). Niewiele zmieniło się w powiecie średzkim, tam bezrobocie spadło jedynie o 0,1% i wyniosło 14,2%. NP

środkami ochrony roślin oraz obrót materiałem siewnym i nasadzeniowym roślin uprawnych. Kontrole obejmują między innym pobieranie prób płodów rolnych pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, co pozwala weryfikować przestrzeganie przez producentów właściwych wymogów, które należy spełnić przy stosowaniu środków ochrony roślin. Do ważnych zadań PIORiN należy również nadzór nad wybranym asortymentem produktów pochodzenia roślinnego w obrocie międzynarodowym. Jednostki terenowe PIORiN prowadzą obsługę fitosanitarną towarów wywożonych z terytorium Polski, jak i wprowadzanych na obszar naszego kraju. Działania te pozwalają ograniczyć prze-

11

mieszczanie się organizmów szkodliwych pomiędzy poszczególnymi obszarami, uniemożliwiając lub utrudniając zasiedlanie nowych terenów i powodowanie strat gospodarczych. W związku z niedawno występującym problemem związanym z wykryciem w Europie bakterii Escherichia coli PIORiN została włączona w system monitorowania produkcji warzywnej prowadzonej na terenie Polski. Szereg przeprowadzonych badań nie wykazało zagrożenia ze strony tych bakterii w warzywach pochodzących od polskich producentów. W powiecie wrzesińskim oddział PIORiN działa przy ulicy gen. Sikorskiego 34, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, tel./fax 61 436 17 31, www.piorin. gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin.wrzesnia@poczta.fm. Radosław Grychowski WIORiN O/Września

Jesteś przedsiębiorcą? Planujesz rozwój? Potrzebujesz gotówki?

Pożyczki dla firm Udzielamy pożyczek dla mikro- i małych firm na cele obrotowe i inwestycyjne (budowa, modernizacja, zakup nieruchomości, zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń, środków transportu, wniesienie opłat patentowych, badania certyfikujące, zakup materiałów i towarów, zakup usług, itp.). Warunki udzielania pożyczki: kwota jednej pożyczki do 250 tys. zł, okres finansowania do 5 lat, oprocentowanie stałe 9,5-11,5% w stosunku rocznym, opłata manipulacyjna jednorazowa do 3% od kwoty pożyczki, możliwość udzielenia karencji max. do 6 miesięcy w spłacie pożyczki (odsetki spłacane są na bieżąco – co miesiąc), min. wkład własny 10% wartości przedsięwzięcia. Więcej informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, pok. 105, tel. 61 640 45 08, www.pfp.com.pl Pożyczki udzielane przez Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Wielkopolska Północ” są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

piaskarz/malarz proszkowy – Miłosław operator wózka widłowego – Września kasjer/sprzedawca – Września fryzjer damsko-męski – Września przedstawiciel handlowy – Września au pair opiekunka do dzieci – Soto Grande – Południowa Hiszpania specjalista ds. animacji kulturalno-oświatowej – Września kierowca kat. C – Wielkopolska sprzedawca – Września salowa – Września pracownik ochrony – Kaczanowo, Grzybowo, Nadarzyce sprzedawca (branża odzieżowa) – Września kierowca kat. C + E – Węgierki

Szczegóły i inne ogłoszenia na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl lub pod tel. 61 640 35 35, 61 640 35 38.

Przygarnij mnie Maks to trzyletni, średniej budowy pies o szarej sierści. Do schroniska trafił rok temu. Jest spokojny i niegroźny. Uwielbia spacery i drapanie za uchem. Był odrobaczony i wysterylizowany, ma także aktualne szczepienia. Czeka na kogoś, kto będzie chciał wychodzić z nim na długie spacery. NP Schronisko Miejskie dla Zwierząt we Wrześni zaprasza od poniedziałku do piątku między 8.00 a 12.00, soboty, niedziele i święta między 8.00 a 10.00, ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 500 191 039.

Nie bądźmy obojętni, kiedy ktoś obok nas katuje zwierzę. Zgłaszajmy takie sprawy straży miejskiej – nr alarmowy 986 – i policji: nr 997 i 112. Można to także zrobić mailowo za pośrednictwem zielonej skrzynki na stronie głównej wrzesińskiej policji pod adresem www.wrzesnia.policja.gov.pl (zakładka Widzisz krzywdzone zwierzęta – powiadom nas).

Obwieszczenie starosty wrzesińskiego Na podstawie art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 26 maja 2011 r. zostało wszczęte na żądanie gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wrocławską i ul. Kaliską we Wrześni km 0 + 000, 00 do km 1 + 020, 60 ” obejmującej: 1) wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej, 2) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, 3) usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną poprzez: - demontaż odcinka istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, - demontaż odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, - demontaż 3 słupów w istniejącej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, - budowę odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr ewid.: 3825, 3835/2, 2358, 2390/2, 3836, 2603/9, 2603/8, 2603/11, 2696/2, 2695/2, 3833, 3839/5, 3840/16, 3840/24, 3842 obręb Września. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren działek oznaczonych nr ewid. gruntu: 3825, 3835/2, 2358, 2390/2, 3836, 2603/9, 2603/8, 2603/11, 2696/2, 2695/2, 3833, 3839/5, 3840/16, 3840/24, 3842, 3839/11, 3839/8, 3840/30, 3840/29, 3840/21, 3840/9 i 3840/12 obręb Września oraz części działek przyległych, znajdujących się w odległości do 6 m od krawędzi drogi. Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2 – w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie składać można w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, pisemnie na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul Chopina 10, 62-300 Września lub ustnie do protokołu w siedzibie wydziału, pok. nr 2. Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


12

Architektura powiatu

5 sierpnia 2011

www.wrzesnia.powiat.pl

Ulice Kościelna i Dzieci Wrzesińskich Nazwa ulicy Dzieci Wrzesińskich pojawiła się dopiero w 1928 roku. Tak nazwano część dotychczasowej Kościelnej, prowadzącą od Rynku do Rzecznej. Ta sama część Kościelnej nazywała się jeszcze dawniej, w epoce przedrozbiorowej, ulicą Farną. W okresie zaborów obie dzisiejsze ulice stanowiły jedność pod nazwą Katolische Kirchstrasse, a w II RP do 1928 roku pod nazwą ulicy Kościelnej. Hitlerowskie władze okupacyjne przemianowały Kościelną na Kirchstrasse, a Dzieci Wrzesińskich na Schlageterstrasse. Pojawienie się ulicy Dzieci Wrzesińskich oznaczało wprowadzenie nowej numeracji posesji. Przed i po zmianie nazwy zaczynała się ona od Rynku po zachodniej stronie ulicy. Kościelna od 1 do 9 stała się Dzieci Wrzesińskich od 1 do 9, a od posesji nr 10 zaczynała się „nowa” ulica Kościelna. Ostatnie numery dawnej Kościelnej na wschodniej ścianie ulicy stały się ostatnimi nu-

merami ulicy Dzieci Wrzesińskich (od 10 do 14). Kamienicę Dzieci Wrzesińskich 1 w końcu XIX w. wybudował Johann (Jan) Witkowski, ale już na początku XX w. jej właścicielem był Stanisław Jagodziński, później przez dziesięciolecia jego rodzina. To w tej kamienicy w czasie „rewolucji handlowej” Józefa Cichowlasa umieszczono przeniesioną z Rynku 11 tzw. „starą aptekę” założoną przez Stanisława Koniecznego, w Polsce Ludowej upaństwowioną. Ciekawe pod względem architektonicznym są pochodzące z początku XX wieku kamienice Dzieci Wrzesińskich 2, 3 i 4, ale nie przechodziły one burzliwych zmian architektonicznych od frontu. Wyraźnie odstaje od nich pod wglądem architektonicznym budynek Dzieci Wrzesińskich 5, ale kolejne kamienice znów są ciekawsze. Numer 6 to pochodząca z początku XX w. kamienica piekarza Marcina Ziętka, piekarnia w podwórzu funkcjonowała jeszcze w Polsce Ludowej, a przez to podwórze można było wyjść na ulicę Rzeczną. Dzieci Wrzesińskich 7 to kamienica Seifertów (Zajwertów) z lat 90. XIX w., jej fron-

ton poza parterem utrzymał oryginalną dawną urodę. Dzieci Wrzesińskich 8 to zbudowana w końcu XIX wieku kamienica Jana Jerszyńskiego, ojca Stanisława, uczestnika strajku w szkole położonej prawie naprzeciwko. Narożnikowa okazała kamienica Dzieci Wrzesińskich 9 (dawniej Kościelna 9) swe dłuższe „ramię” opiera na ulicy Rzecznej. Jej

ren ten zajmował cmentarz przykościelny obecnie znajdujący się tylko po północnej stronie ulicy. Dzieci Wrzesińskich 11 to jednopiętrowy o wiele skromniejszy od sąsiedniego budynek. Na posesji Dzieci Wrzesińskich 12 nie ma dziś żadnego budynku. W przeszłości stał tutaj parterowy dom przylegający bezpośrednio do sąsiedniego – Dzieci Wrzesińskich 13, który jest teraz

posesji noszących dziś numery od 3 do 6 jest dość skomplikowana. W przeszłości wszystkie zajmowały od frontu parterowe domy o dwuspadowych dachach, dziś zostały z nich tylko dwa, noszące numery 3 i 6, a na posesjach 4 i 5 pobudowano przed niewielu laty nowe budynki – jeden prywatny, a drugi „Dom rzemiosła”. Na posesji Kościelna 3 w końcu XIX wieku warsztat miał mistrz szewski (Schuhmachermeister) Marcin Gawlak, w latach 20. XX wieku właścicielem posesji był Władysław Szubert, a posesję numer 4 w tym samym czasie zajmował Jan Ignasiński.

wygląd w pewnym stopniu zachowała kamienica Kościelna 8, Kościelna 11 nie bardzo przypomina dawną. Podobnie jest z położonymi naprzeciwko domami Kościelna 17 i 18. Właścicielem tego pierwszego od końca XIX w. byli Eduard Zempel, a potem Gustav Zempel. Kościelna 18 należała do kotlarza Udo Dierena, a więc oba domy posiadali wrzesińscy Niemcy. Na północ od numeru 11 po zachodniej stronie ulicy rozciągały się tereny kościelne (dawna Plebańska Wieś). Centrum tego terenu sięgającego aż do ulicy Daszyńskiego stanowi stojąca do dziś stara plebania, bu-

Wschodnia ściana ulicy Dzieci Wrzesińskich w końcu lat 30. XX w; od lewej nieistniejący już dom nr 12, dalej historyczny budynek szkoły – nr 13 i budynek nr 14, w głębi widoczny nieistniejący obecnie dom Rynek 5 – teraz stoi tam blok WSM (fot. Fr. Włosik) Obok zdjęcie tego samego miejsca około 10 lat później; nie ma już przy ulicy Dzieci Wrzesińskich budynku nr 12, na rynku nie ma starego budynku nr 5 a jeszcze nie stanął blok WSM (fot. Fr. Włosik)

historię trudno prześledzić. Generalną zmianę psującą jej architekturę przeprowadzono na początku lat 70. Umieszczono tam, ważny w okresie ciągłych braków, duży sklep mięsno-wędliniarski nazywany potocznie „sklepem sokołowskim”, ponieważ sprzedawano w nim wyroby z PGR Sokołowo. Jedno ze skrzydeł narożnikowej kamienicy Dzieci Wrzesińskich 10, sąsiadującej z posesją przy ulicy Jana Pawła II 28, także zajmuje część ulicy Rzecznej. Tu w przeszłości w poziomie parteru znajdowały się trzy sklepy – na narożniku piekarnia Józefa Kilkowskiego, a od ulicy Dzieci Wrzesińskich handel skór Siegmunda Freunda i zakład siodlarski M. Daneckiego. Dziś znajdują się tam mieszkania. Obie ostatnio wymienione kamienice nie należą do ulicy Rzecznej, bo Rzeczna 1 to pierwszy budynek po stronie południowej przy zejściu do Wrześnicy, kolejne posesje tej ulicy leżą dalej w kierunku rzeki. Oznacza to, że dawniej nie istniał odcinek Rzecznej od Kościelnej do Jana Pawła II, a te-

w całości siedzibą Muzeum Regionalnego i Biblioteki Publicznej. Trwająca ponad półtora wieku historia tego budynku jest dość skomplikowana. Znamy go przede wszystkim jako siedzibę szkoły, w której strajkowały dzieci wrzesińskie, ale w przeszłości znajdowały się w nim także sklepy, internat dla młodzieży i mieszkania prywatne. Posesje ulicy Dzieci Wrzesińskich kończy dość długa, mało efektowna typowa kamienica czynszowa z numerem 14, granicząca z kamienicą Rynek 12. Dzisiejsza posesja Kościelna 1 to dawna własność Teofila Ciesielskiego, w której miał on zakład bednarski specjalizujący się w produkcji beczek do transportu masła (później zakład przejął jego syn Leon). Sąsiednia kamienica Kościelna 2 wybudowana została u schyłku XIX w. przez Ignacego Tobolskiego – na parterze umieścił w niej swoją restaurację, potem właścicielką była wdowa po nim Antonina Tobolska, a latach 20. XX w. kupił ją Teofil Ciesielski. Historia

Kościelna 7 to dziś budynek wrzesińskiego probostwa. W obecnym kształcie powstał w latach 30. XX w. na bazie parterowego budynku kupionego przez kościół od prywatnego właściciela. Własnością kościelną są też tereny naprzeciwko probostwa. Kościelna 19 to wybudowany ostatecznie w końcu lat 40. XX w. budynek (tzw. dom katolicki), w którym od lat 50. XX w. mieściła się między innymi ochronka usunięta przez władze z budynku przy ulicy Szkolnej oraz sale do nauczania religii (dziś m.in. siedziba „SKOK-u”). Kościelna 20 to budynek, w którym mieści się dawna sala parafialna (ze sceną i małą widownią) oraz mieszkania. Numer 21 nosi sam kościół farny. Kamienice na Kościelnej z dzisiejszymi numerami od 8 do 11 zachowały się w różnym stanie. Najlepiej prezentuje się kamienica Kościelna 9, która od początku (1906 rok) należała do rodziny Szymańskich, najpierw Apolonii, a potem Stanisława. W latach 20. XX w. kupił ją Piotr Spisak. Pierwotny

dynek pochodzący chyba jeszcze z I połowy XIX w. Pozostałe zabudowania gospodarstwa kościelnego – stodoła, obora, stajnia, kuźnia, umieszczone wokół wielkiego podwórza – zostały przed kilkudziesięciu laty stopniowo wyburzone, a na ich miejscu znajduje się zieleniak. Obrazu tej części miasta dopełnia plac św. Stanisława, nazywany w czasach zaboru Kleine Promenade. W 1869 roku Towarzystwo Przemysłowe postawiło na placu figurę świętego, jednego z patronów fary. Jedyną dużą kamienicę wybudował przy placu w końcu XIX wieku Józef Lewandowski, w niemieckich źródłach występujący jako „Lokomotivführer”, czyli maszynista kolejowy. Był właścicielem budynku jeszcze w latach 30. XX w.

Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 sierpnia 2011

Zdrowie

13

Poradnik pacjenta

Próchnica zębów Nie zawsze pamiętamy, że warto mieć zdrowe zęby. A schorzenia przewodu pokarmowego często rozpoczynają się już w jamie ustnej. Stan zębów decyduje o wielu dolegliwościach przewodu pokarmowego, a także bólach głowy. Próchnica zębów jest chorobą społeczną. W Polsce występuje u około 90% dzieci i młodzieży. Jest to bakteryjna choroba zakaźna. Głównymi bakteriami odpowiedzialnymi za powstawanie próchnicy zębów są paciorkowce. Przyczyniają się one do powstawania kwasów – produktów przemiany cukrów. Zakwaszone środowisko sprzyja demineralizacji szkliwa. Bakterie uczestniczą w tworzeniu płytki nazębnej, która przyczynia się do rozwoju próchnicy. Znaczenie mają tu dodatkowo predyspozycje osobnicze, niektóre choroby, nieprawidłowe żywienie (niedo-

bór wapnia, fosforu, witamin i niektórych mikroelementów). Także czynniki miejscowe – niedostateczna higiena jamy ustnej i cukry – współuczestniczą w tworzeniu próchnicy. Należy pamiętać, że cukry rafinowane sztucznie dodawane do pokarmów mają duże znaczenie w rozwoju próchnicy. Ale nawet wysokie spożycie cukrów przy podatnych

Dyżury aptek na próchnicę zębach nie musi do niej prowadzić – warunkiem jest jednak ich dokładne i częste oczyszczanie z pozostałości pokarmowych. Dostarczanie wapnia i fluoru w okresie płodowym oraz w okresie wzrostu ma bardzo duży wpływ na podatność na próchnicę w dorosłym życiu. Chorobą tą można zarazić swoje dziecko, bakterie mogą zostać przekazane noworodkowi przez pocałunki. Do zakażenia dochodzi także często przez smoczek – gdy matka „oczyszcza” go we własnych ustach przed podaniem dziecku. Dlatego w okresie ciąży bardzo ważne jest zachowanie właściwej higieny jamy ustnej, w trakcie jej trwania co najmniej dwa razy należy skontrolować stan zdrowia zębów u stomatologa. lek. med. Krystyna Dudzińska z-ca dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatowego

Czy jesteś zakażony HIV? Wakacje w pełni. W tym czasie szczególnie często dochodzi do zakażeń wirusem HIV. Coraz powszechniejsza jest niebezpieczna świadomość, że współczesna medycyna radzi sobie z wirusem tak dobrze, że nie stanowi on zagrożenia – a jeśli nawet, to ono nas, „normalnych ludzi”, nie dotyczy. Tymczasem w tej chwili najczęściej zakażają się nie homoseksualiści i narkomani, a przeciętni heteroseksualni Kowalscy. Problem dotyczy wszystkich, szczególnie osób przed 20 rokiem życia i w średnim wieku. Wielu zakażonych żyje bez świadomości choroby i nie podejmuje leczenia. Nie lekceważmy tego problemu – jeśli podejrzewamy, że mogliśmy zostać zakażeni, zróbmy test. Czym są testy? Testy są jedyną metodą rozpoznania zakażenia HIV. Opierają się na badaniach serologicznych, które stwierdzają obecność przeciwciał anty-HIV oraz białko p24 w surowicy badanego. Przeciwciała te pojawiają się w organizmie człowieka, który jest zakażony HIV. Aby test był wiarygodny i mógł wykluczyć zakażenie, powinien być wykonany 12 tygodni po sytuacji ryzykownej. Badanie polega na pobraniu krwi. Na test nie trzeba przychodzić na czczo. Wynik wydawany jest następnego dnia pracy punktu. Gdy wynik przesiewowy stwierdza obecność przeciwciał, musi być on potwierdzony testem Western Blot. Gdzie wykonać test? W Poznaniu działają dwa punkty, które oferują możliwość wykonania bezpłatnych i anonimowych badań w kierunku HIV: w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej Sedo, ul. Marcinkowskiego 21, i w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul Marcelińska 44. Odpłatnie można wykonać test w większości zwykłych laboratoriów. Na nasze żądanie zostanie on przeprowadzony anonimowo. Telefon zaufania AIDS Pełną informację na temat przebiegu badania można uzyskać w całodobowym telefonie zaufania AIDS, nr 22 692 82 26 oraz 801 888 448. Dyżurują przy nim też lekarze chorób zakaźnych, we wtorki i czwartki w godzinach 17.0019.00, którzy pomogą zinterpretować wyniki testu w kierunku HIV oraz udzielą porad medycznych.

Więcej o telefonie na stronie Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”. Kiedy występuje ryzyko, czyli drogi przenoszenia się HIV Wirus może przenieść się tylko na trzy sposoby: – podczas stosunków seksualnych z osobą zakażoną z penetracją (analnych lub dopochwowych) bez zastosowania zabezpieczenia (prezerwatywy) oraz przy kontakcie oralnym, gdy jest się osobą aktywną, czyli ma się kontakt z wydzielinami narządów płciowych partnera, – przez kontakt z zakażoną krwią innej osoby, gdy widoczna ilość świeżej krwi dostanie się do otwartej rany bądź też błon śluzowych, np. poprzez wielokrotne wykorzystywanie igieł i strzykawek (narkomani), – w czasie ciąży, podczas porodu lub karmienia dziecka piersią przez matkę zakażoną HIV. Kiedy nie ma ryzyka Codzienne kontakty nie niosą ryzyka zakażenia HIV. Przez podanie ręki, pocałunek, przytulenie się czy wspólne funkcjonowanie w domu z osobą seropozytywną nie można się zakazić. Jak uniknąć zakażenia Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, wskazane jest: niepodejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych, stosowanie prezerwatyw zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania, nie stosowanie narkotyków drogą dożylną (a także innych środków, które zmniejszają zdolność kontrolowania własnych zachowań, takich jak dopalacze),

5.08.2011

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

6.08.2011

ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20, tel. 61 437 77 40

7.08.2011

PRZY POLOMARKECIE, Paderewskiego 52, tel. 61 436 52 84

8.08.2011

KAUFLAND, Miłosławska 10, tel. 61 437 72 23

9.08.2011

NA SŁAWNIE, Fromborska, tel. 61 436 77 98

10.08.2011

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 437 74 00

11.08.2011

KAPSUŁKA, Chrobrego 10, tel. 61 436 07 55

12.08.2011

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

13.08.2011

UTIS, Słowackiego 4a, tel. 61 435 40 33

14.08.2011

PANACEUM, Opieszyn 10, tel. 61 437 79 95

15.08.2011

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 436 52 93

16.08.2011

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

17.08.2011

ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20, tel. 61 437 77 40

18.08.2011

PRZY POLOMARKECIE, Paderewskiego 52, tel. 61 436 52 84

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się danego dnia o godzinie 9.00 rano i kończy się następnego dnia o godzinie 9.00. Wykaz dyżurów aptek na kolejne dni znajduje się na www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

Oddali krew 25 osób oddało ponad 11 litrów krwi w akcji poboru krwi zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż oraz sieć marketów Intermarché i Bricomarché 29 lipca we Wrześni.

Do stacji poboru krwi przy parkingu Intermarché zgłosiło się 40 chętnych. Niestety z przyczyn zdrowotnych udział w akcji wzięło 25. Wśród nich rozlosowano 10 apteczek samochodowych ufundowanych przez wspólorganizatora. PCK

używanie zawsze jednorazowych igieł i strzykawek. Ryzyko przeniesienia zakażenia z matki żyjącej z HIV na dziecko można zmniejszyć do minimum, podając odpowiednie leki, rozwiązując ciążę przy pomocy cesarskiego cięcia oraz nie karmiąc piersią. Wymaga to jednak wykonania odpowiednio wcześniej testu w kierunku HIV, aby poznać status serologiczny matki. Każda ciężarna ma prawo domagać się testu – i powinna go zrobić Lekarz prowadzący ciążę ma obowiązek zaproponować wykonanie badania w kierunku HIV w ramach środków NFZ. Szczegółowe informacje na temat kampanii „Daj szansę swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS”, skierowanej do kobiet w ciąży lub planującej macierzyństwo można znaleźć na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS. na podst. materiałów WSSE

W akcji brali udział prawdziwi społecznicy

Do niedawna osoby podejrzewające, że zostały zakażone, mogły wykonać badanie najwcześniej po sześciu tygodniach od wystąpienia ryzyka. W tej chwili dostępne są testy dające możliwość wykrycia zakażenia już po dwóch tygodniach. Testy te wykrywają nie tylko przeciwciała, ale również antygen p24, który jest cząstką wirusa. Badanie najlepiej wykonać pomiędzy 14 a 29 dniem od ryzyka zakażenia. Trzeba je powtórzyć po trzech miesiącach. Badanie takie, czyli HIV Combo, można zrobić w laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o. działającym w Szpitalu Powiatowym we Września (ul. Słowackiego 2). Polega ono na pobraniu krwi – nie trzeba być na czczo, ewentualnie przyjmowane antybiotyki nie mają znaczenia. Badanie można wykonać anonimowo (na hasło). Próbki są przesyłane do Poznania (Diagnostyka Medyczna, Aleje Solidarności 36) – do odbioru następnego dnia. Koszt: 40 zł. Szpitalne laboratorium wykonuje także tzw. testy potwierdzenia, które przeprowadza się w przypadku wykrycia wirusa (np. Western Blot, wyniki do odbioru po 5 dniach, koszt 200 zł).


14

Z gmin

www.wrzesnia.powiat.pl

5 sierpnia 2011

Kino pod chmurką

Miłosław

Łowią nocą, pilnują na okrągło Powiatowa Społeczna Straż Rybacka 30 lipca zorganizowała nocne zawody wędkarskie w Czeszewie. Strażnicy zamknęli kolejny rok pracy. W sumie na imprezie było 25 osób, ale w zawodach wystartowało 15 – łowić mogli tylko strażnicy. Najlepszy wędkarz wyłowił rybę ważącą 11,5 kg, drugie miejsce – 9,72 kg, a trzecie 8,74 kg. Puchary dla zwycięzców ufundowało wrzesińskie starostwo. Była nieodzowna grochówka i kiełbaski z ogniska. Zawody trwały do czwartej rano. – Udała się przede wszystkim pogoda: cichutko, bezwietrznie, staw był jak tafla szkła – relacjonuje komendant straży Jerzy Józefiak. – Wszędzie padało, a u nas całą noc nie. Chodziło o to, żeby chłopaki mogli sobie w końcu połapać ryby, bo na co dzień muszą przecież pilnować porządku na łowiskach. Raz w roku organizujemy taką imprezę specjalnie dla nich. Czym zajmuje się powiatowa Społeczna Straż Rybacka? Ludzie pracują w niej za darmo. W powiecie wrzesińskim jest w tej chwili 12 strażników – trzech zrezygnowało. Przygotowywane przez nich raporty trafiają do poznańskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, do starostwa i do wojewody. Powiatowi strażnicy mają do upilnowania 25 km Warty, staw Glinki, zalew Lipówka, Zieliniec i starorzecze w Czeszewie. Komendant Józefiak mówi: – Pra-

Nekla

cujemy w terenie, używamy prywatnych samochodów, tyle że możemy liczyć na zwrot pieniędzy na benzynę. Nie mamy mundurów, nosimy specjalne kamizelki. Sprawdzamy, czy nie łowią ci, którzy nie mają uprawnień, czyli karty wędkarskiej, czy ktoś nie zakłada sieci na akwenie albo nie łowi na więcej niż na dwie wędki – bo zdarzają się tacy, którzy zarzucają nawet pięć. Są limity ryb – nie można z łowiska zabrać ich więcej niż 10 kg, nawet jeśli złowiliśmy więcej. Są też gatunki szlachetne, co do których obowiązują ograniczenia. Straż dba o środowisko, dogląda czystości na łowiskach – z ewentualnymi konsekwencjami muszą się liczyć nie tylko wędkarze, ale wszyscy, którzy śmiecą nad wodą. – To wszystko robimy po pracy,

kiedy kto ma czas. Jedna kontrola, kiedy wypływamy łodzią, to średnio osiem godzin, samochodem – trzycztery godziny. A kłusownicy są aktywni nie tylko w weekendy, a codziennie. W tym roku co tydzień wykrywamy przynajmniej jedną osobę, która popełniła jakieś wykroczenie – informuje Józefiak. Na co dzień wygląda to tak, że strażnik wychodzi z jednej pracy i po 16.00 idzie do drugiej – tej społecznej. Ale to nie znaczy, że kłusownicy mogą się czuć bezkarni do południa. Pan Józef ostrzega: – Właśnie przeszliśmy z kolegą na emeryturę, więc mamy więcej czasu. Ci, którzy chcą łamać prawo nad wodą, mogą się teraz spodziewać kontroli o każdej porze. Anna Mizerka

O 21.00 miała się rozpocząć projekcja animowanego Odlotu, ale ze względu na wyjątkowe tego lipca słońce została przesunięta o pół godziny. Dzieci mimo opóźnienia i lekkiego wieczornego chłodu z zajęciem oglą-

dały perypetie starszego pana, którego marzeniem była podróż do tajemniczego kraju w Ameryce Południowej. Po krótkiej przerwie rozpoczął się seans dla dorosłych. Wyświetlono polską komedię Och, Karol 2 – film bardzo się spodobał widowni, w trakcie projekcji było słychać gromkie wybuchy śmiechu. Maraton filmowy w plenerze zakończył się około pierwszej w nocy. MCK

Września

Wakacje z tropicielami Dobiegł końca pierwszy tydzień „Wakacji z tropicielami tajemnic”, w których wzięło udział 25 uczniów wrzesińskich szkół podstawowych.

Zdobywca drugiego miejsca

Śladami przeszłości

Członkowie i sympatycy Nekielskiego Stowarzyszenie Kulturalne 31 lipca wybrali się na wycieczkę śladami lokalnej historii. Podróż odbyła się pod hasłem: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Trasa poprowadziła przez Targową Górki, Mystki, Górkę, Opatówek i zakończyła się w Podstolicach. W Targowej Górce uczestnicy zwiedzili kościół pw. św. Michała. Odwiedzono również pierwsze miejsce spoczynku Antoniego Amilkara Kosińskiego

Na seans przyszła publicznośc w każdym wieku

16 lipca Miłosławskie Centrum Kultury zorganizowało pokaz filmowy w ramach kina plenerowego na stadionie miejskim.

– współtwórcy Legionów Polskich we Włoszech. W Mystkach obejrzeli dwór Karśnickich i Karłowskich. Wycieczka pojechała też do Opatówka, by podziwiać wybudowany w XVIII wieku drewniany kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Podróż zakończyła w dworze w Podstolicach. Wiesława Kaczmarek

W Małej Górce grupa zatrzymała się przy miejscu pamięci ofiar II wojny światowej

Projekt powstał głównie dzięki Stowarzyszeniu Pro Bono Familiae. Dzieci zaproszono na warsztaty ekologiczne, na których sprawdzały zanieczyszczenie wód powierzchniowych, jakość gleb i natężenie hałasu w różnych punktach Wrześni. Była też wizyta we Wrzesińskiej Oczyszczalni Ścieków i Stacji Wodociągów. – Mieszkańcy gminy zużywają średnio ponad 5 tys. m3 wody na dobę, czerpie się ją z 15 studni głębinowych – informuje jedna z uczestniczek projektu po wyprawie dysponująca już wiedzą fachową. Dla dzieci przygotowano zajęcia integracyjne prowadzone przez psycholog, a także konkurs ekologiczny, którego zwy-

Między 8 a 12 sierpnia odbędzie się kolejny cykl zajęć

cięzcą okazał się Michał Wołoszyn. Pro Bono Familiae

Plac zabaw otwarty 30 lipca oddano do użytku plac zabaw w Stępocinie. Oprócz zabawek założono altanę, zasadzono drzewa i krzewy. Mieszkańcami wsi sami uporządkowali teren, wymurowali grill oraz wykonali ławki i kosze na śmieci. Plac zabaw dla dzieci jest również miejscem spotkań całej społeczności lokalnej.

Całkowity koszt projektu to 38 115 złotych

Festyn otwarcia cieszył się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza najmłodszych mieszkańców wsi, którym zaproponowało wiele rozrywek. W sierpniu dzieci i młodzież skorzystają z zajęć prowadzonych przez wykwa-

lifikowanego pedagoga. Gry i zabawy odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych. Nie zabraknie upominków dla uczestników. Na inwestycję gmina pozyskała 20 tys. złotych. Katarzyna Zaworska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


5 sierpnia 2011

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

Turniej Laty na lato 24 lipca w Bieganowie odbyła się trzecie edycja Turnieju o Puchar Grzegorza Laty.

Dynamiczna akcja pod bramką

Do turnieju przystąpiło 12 zespołów 10-osobowych. Już pierwsze mecze pokazały, że impreza będzie na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie zwyciężyła drużyna Dimnet Września (triumfator z poprzedniej edycji), która pokonała w finale 2:0 Chwalibogowo. O trzecie miejsce powalczyły drużyny Reni-Trans Bieganowo z Team Września. Ekipa z Bieganowa po zaciętym meczu wygrała 3:2. Było również kilka niespodzianek, na przykład z grupy nie wyszła drużyna Era-Plast Zieliniec, przez niektórych uważana za pewnego zwycięzcę. Najlepszym bramkarzem i strzelcem okazali się piłkarze z Chwalibogowa (Nowak i Budasz). Główną nagrodą dla zwycięzców był puchar ufundowany przez PZPN. Imprezę wsparli sponsorzy. Niestety zapowiadany gość specjalny Stefan Antkowiak nie mógł się pojawić. Małgorzata Pietrzak

27 lipca Miłosławskie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców na rajd rowerowy do Czeszewa. O godzinie 9.00 chętni zgromadzili się przy centrum, skąd wyruszyli w drogę. W Czeszewie odwiedzili Ośrodek Edukacji Leśnej działający w leśniczówce. Gości przywitał podleśniczy Marek Dobroczyński, który zaskoczył wszystkich grą na rogu. Rowerzyści obejrzeli filmiki

edukacyjne opowiadające o ochronie przyrody i pracy leśniczego. Podleśniczy Hubert Przybylski przybliżył cel działania ośrodka i jego codzienną pracę. Po ciekawej lekcji przyrody była przeprawa promem na drugą stronę Warty, a tam ognisko, kiełbaski i gry dla dzieci. Pogoda dopisała,

Ekipa z Kaczanowa

ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wycieczka po zdrowie

chęć do zabawy również. O 14.00 mali uczestnicy rajdu

wyruszyli w drogę powrotną. MCK

Najlepszą szkołą podstawową w rankingu Wielkopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w powiecie wrzesińskim w roku szkolnym 2010/2011 okazała się Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że placówka nie posiada sali gimnastycznej. To dowód na to, że nie mając pełnej bazy sportowej, można rozwijać swoje zdolności, zainteresowania i osiągać dobre wyniki. Na 512 sklasyfikowanych szkół podstawowych placówka z Kaczanowa zajęła 22 miejsce. Wrześni (52 miejsce), Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni (63 miejsce)

Starostwo Powiatowe

Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95

Kaczanowo górą, czyli wielkopolski ranking SZS

W pierwszej setce znalazły się jeszcze: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we

Informator powiatowy

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa tel. 61 640 44 57

Rowerem w las

oraz Szkoła Podstawowa w Targowej Górce (82 miejsce). Wśród gimnazjów najlepszą naszą placówką jest Gimnazjum nr 2 we Wrześni – szkoła, która od lat znajduje się w czubie najbardziej usportowionych szkół w Wielkopolsce. W mijającym roku szkolnym szkoła prowadzona przez miłośnika sportu – Stefana Tomczaka, zajęła trzecie miejsce wśród 442 sklasyfikowanych gimnazjów w naszym województwie. Na wysokim, 25 miejscu znalazło się Gimnazjum w Kołaczkowie. W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych najlepiej wypadło Liceum Ogól-

nokształcące im. Henryka Sienkiewicza, które wśród 227 placówek zajęło szóste miejsce. W rankingu Wielkopolskiego Szkolnego Związku Sportowego zostały ujęte szkoły, które zdobyły minimum 1 punkt w rywalizacji szkolnej – pozostałych placówek nie sklasyfikowano. To zestawienie sporządzone przez SZS Wielkopolska na bazie osiąganych wyników w rozgrywkach szkolnych jest jednym z wyznaczników zaangażowania uczniów i nauczycieli w rozwijanie umiejętności oraz determinacji w dążeniu do celu. Jacek Zieliński

tel. do redakcji: 61 640 44 96, 61 640 45 24 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega Dwutygodnik sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Druk: Drukarnia Agora SA Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Krzywa 35, 64-920 Piła Skład i łamanie: Piotr Adamski

15

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości tel. 61 640 44 13 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29 Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 44 23 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 34 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 czynna: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50 Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Zarząd Dróg ul. Kaliska 1, tel. 61 436 42 16

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 54 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodnokanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni - 61 640 44 33 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38


Może wyjdzie z tego coś fajnego Jakub Matusiak ma 14 lat i spory bagaż doświadczeń. Od dwóch lat mieszka w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z dwójką starszego rodzeństwa. Jednak, jak zapewnia, może ich życie musiało się tak potoczyć, żeby wyszło z tego coś dobrego. Podczas XI Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Unihokeju w Warszawie w 2010 roku Jakub był najlepszym strzelcem, zdobył aż 11 bramek. To był początek przygody. Został powołany do reprezentacji Polski, która zagra podczas Małych Mistrzostw Europy w maju 2012 roku w Warszawie.

Unihokeiści z OWDiR-u w akcji

Z kołaczkowskiego Orlika do Warszawy Do reprezentacji Polski, która zagra na Małych Mistrzostwach Europy w przyszłym roku, są powoływani chłopcy w wieku 12-14 lat. To wychowankowie rodzinnych i państwowych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i sierocińców. Jest siódmym z kolei dzieckiem z domu dziecka, które zostało wyłonione w ramach działalności warszawskiej Fundacji Eva. Jej głównym założeniem jest realizacja programów wychowawczych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Poza mistrzostwami w piłce nożnej, koszykówce czy unihokeju organizuje kolonie, spartakiady, wspie-

ra młode talenty. Działa już od 15 lat. Kaśka, wszystko będzie dobrze Wychowankowie OWDiR-u biorą udział w Mistrzostwach Polski Domów Dziecka od 2008 roku. Szybko okazało się, że jeden z nich szczególnie wyróżnia się spośród innych. – Kuba zaczął jeździć z nami i został zauważony przez Andrzeja Strejlaua i Lesława Ćmikiewicza, byłych piłkarzy, trenerów reprezentacji Polski, którzy są opiekunami drużyny polskich domów dziecka – mówi Tadeusz Kiciński, wychowawca z OWDiRu. Został powołany do takiej drużyny. Poza tym w Warszawie jest Gimnazjum Sportowe, przy którym działa szkółka piłkarska pod patronatem klubu ekstraklasy – Polonii Warszawa. Jakub otrzymał propozycję kontynuacji nauki w tej szkole i stypendium sportowe. Będzie mieszkać w bursie prowadzonej przez salezjanów. Oznacza to rozłąkę z rodzeństwem, jednak chłopiec wierzy, że nic nie popsuje stosunków między nimi. – Siostra się popłakała, jak usłyszała, że wyjeżdżam do Warszawy, bo to daleko, zabroniła mi. Jakoś ją uspokoiłem, powiedziałem: Kaśka, wszystko będzie dobrze. Poza tym będę często przyjeżdżał, co dwa tygodnie – opowiada Kuba. Wkrótce wyjeżdża do Rakoniewic na obóz, który prowadzić będą trenerzy kadry narodowej. Tak widocznie miało być Kuba wraz z rodzeństwem trafił do ośrodka w związku z trudną sytuacją życiową, ale jest babcia i ciocia, które wspierają rodzeństwo i cieszą się z sukcesów. Jakub został zauważony podczas Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej.

– Kuba jest wybitnym chłopakiem. Gra w piłkę, unihokeja, interesuje się szachami. Jesienią startujemy w ogólnopolskiej lidze unihokeja, gdzie w kategorii junior młodszy na pewno wystartuje – relacjonuje Kiciński. Chłopiec nie boi się zmian, spogląda z optymizmem w przyszłość. – Dobrze nam się tutaj mieszka i jesteśmy razem. Myślę, że tak po prostu miało być, że tutaj trafiliśmy, nie jestem zły, może z tego coś fajnego jeszcze wyjdzie – mówi Kuba. – W przyszłości chciałbym zostać zawodowym piłkarzem, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Od małego kocham sport i mam zapał do tego, co robię. Wiem, że dam sobie radę – dodaje. Przykład Jakuba Matusiaka pokazuje, że można realizować marzenia bez względu na to, jak wiele trudności trzeba pokonać. Przed Kubą dużo pracy i nauki, ale wychowawcy z OWDiRu nie mają wątpliwości co do tego, że chłopiec sobie poradzi i będzie odnosić kolejne sukcesy. Dyrektorka OWDiR-u, Magdalena Zając, mówi: – Kuba ma talent i pasjonuje się sportem. Cieszę się, że jest doceniany za to, co robi, ale też za to, jakim jest chłopakiem. Dla wszystkich to trudna decyzja, żeby kontynuował naukę tak daleko od ośrodka. Jesteśmy w kontakcie z trenerami, wychowawcą szkolnym oraz wychowawcą z bursy. Mam dużo obaw, ale bardzo chcę, żeby Kuba się rozwijał i doskonalił pod okiem znakomitych sportowców. Wierzę w niego i już dziś jestem z niego bardzo dumna. Kuba nie jest jedynym zdolnym wychowankiem placówki. Ma kolegów, którzy też mogą pochwalić się osiągnięciami. Sylwia Grzelińska

Obmyslanie strategii przed grą. Trener czuwa

Przeglad Powiatowy nr 104 - sierpien 2011  

Przegląd Powiatowy Nr 95 - kwiecień 2011 Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you