Page 1

9 listopada 2018

nr 279

w numerze:

Dokonaliśmy ważnych wyborów

Patriotyczna akcja

Liczba głosów:

Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego w wyborach samorządowych 21 października 2018 wybrali nowych radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Najwięcej, bo 6 mandatów przypadło KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat. Znacznie zmieniły się składy rad gmin oraz Rady Powiatu Wrzesińskiego. W Radzie Powiatu sześć mandatów przypadło KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat, pięć Prawu i Sprawiedliwości, cztery komitetowi Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska i po dwa dla Kukiz'15 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z okręgu wyborczego nr 1 obejmującego obszar Pyzdry i Kołaczkowo na radnych wybrano: Krzysztofa Strużyńskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe),

Wiesławę Kowalską (Prawo i Sprawiedliwość) i Roberta Balickiego (KW

Powiat). W okręgu wyborczym nr 3, czyli Września-wieś i Nekla, mandaty zdobyli: Mikołaj Kubiaczyk (Polskie Stronnictwo Ludowe), Waldemar Bartkowiak (KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Grzegorz Trocha (KKW Kukiz'15), Małgorzata Cichacka (Prawo i Sprawiedliwość), Maciej Handkiewicz (Prawo i Sprawiedliwość) i Janusz Balcerzak (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat). dokończenie na s. 3

Frekwencja w powiecie wrzesińskim 55,14% Stowarzyszenia Samorządny Powiat). Okręg nr 2 Miłosław – reprezentować będą: Henryka Waligóra (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Rafał Zięty (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat) i Paweł Skrzypczak (KW Stowarzyszenia Samorządny

Dionizy Jaśniewicz (1388) Rafał Zięty (1193) Waldemar Grzegorek (935) Małgorzata Cichacka (913) Przemysław Hirschfeld (796) Stefan Tomczak (633) Jarosław Czyż (561) Marek Przyjemski (548) Robert Balicki (543) Krzysztof Strużyński (541) Marek Kołodziejczyk (491) Wiesława Kowalska (471) Mikołaj Kubiaczyk (471) Waldemar Bartkowiak (460) Janusz Balcerzak (412) Henryka Waligóra (375) Maciej Handkiewicz (347) Grzegorz Trocha (337) Paweł Skrzypczak (270)

s. 6 Koncert Sam & Bart

s. 7 Książka o powstaniu

s. 9 Sportowe trofea

Mieszkańcy zdecydowali I edycja budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. 6 listopada zakończyło się głosowanie. Mieszkańcy każdej z gmin mogli oddawać głosy na wcześniej zaproponowane zadania. Dla każdej z gmin powiatu w roku 2019 może trafić do 50 tys. zł. Na 23 zgłoszone zadania, które spełniły wymogi formalne, oddano ponad 7 tysięcy ważnych głosów. Na stronie 4 prezentujemy wyniki głosowania. Projekty będą realizowane w 2019 roku.

s. 15

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117) w dniu

12 listopada 2018 r. (poniedziałek) urząd będzie nieczynny.


2

Informacje

9 listopada 2018

Dziennik budowy bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

www.wrzesnia.powiat.pl

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Sesja z transmisją Od nowej kadencji samorządy mają obowiązek transmitowania i utrwalania posiedzeń rad.

Montaż okien

Dziennik budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych

Wykonywanie słupów oraz murowanie ścian fundamentowych

To niejedyna zmiana, która czeka nową Radę Powiatu Wrzesińskiego – sesje, które dotychczas odbywały się w Powiatowym Urzędzie Pracy, teraz będą organizowane w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Na tej sali konferencyjnej zamontowano dwie kamery obrotowe, które będą nie tylko nagrywać sesję, ale też przesyłać transmisję bezpośrednio na YouTube. Nowoczesna technika mocno wpłynie na pracę radnych. Każdy z nich będzie miał do dyspozycji tablet z zainstalowaną aplikacją. Za jej pośrednictwem przed każdą sesją otrzyma materiały. Posiedzenie rozpoczynać będzie sprawdzanie obecności, która potwierdzana będzie przyciskiem w aplikacji. Głosowanie nad uchwałami ma się odbywać najpierw poprzez zarządzenie go przez przewodniczącego w systemie. Gdy wszyscy radni klikną „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”, wyniki natychmiast zostaną wyświetlone na projektorze oraz w transmisji internetowej. Nieco inaczej będzie wyglądało też zabieranie głosu przez członków rady – przewodniczący udzielając

głosu radnemu, naciska odpowiedni przycisk w aplikacji, dzięki czemu kamera automatycznie kieruje się na mówiącego, a na pasku w transmisji pojawi się jego imię i nazwisko, zupełnie jak w przekazie telewizyjnym. Podobnie ma się wyświetlać informacja o aktualnym punkcie obrad. Nad przebiegiem obrad czuwać będą pracownice Biura Rady, za-

sadniczo jednak system ma być bezobsługowy. Automatycznie wygeneruje także cały protokół z sesji. Z pewnością radni, zwłaszcza ci, dla których nie jest to pierwsza kadencja, będą musieli przyzwyczaić się do nowych zasad obradowania. Zakup systemu wraz ze sprzętem kosztował ok. 72 tys. zł. Klara Skrzypczyk

Trwa montaż nowego sprzętu

Radni powiatu wrzesińskiego mijającej V kadencji

fot. T. Małecki


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

9 listopada 2018

3

Aktualności

cd. ze s. 1

Dokonaliśmy ważnych wyborów Okręg nr 4, czyli Września-miasto będzie reprezentowany przez Waldemara Grzegorka (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Marka Przyjemskiego (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Jarosława Czyża (KKW Kukiz’15), Przemysława Hirschfelda (Prawo i Sprawiedliwość), Marka Kołodziejczyka (Prawo i Sprawiedliwość), Dionizego Jaśniewicza (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat) i Stefana Tomczaka (KW Stowarzyszenia Samorządny Powiat). Obecna kadencja kończy się 16 listopada, prawdopodobnie w następnym tygodniu

odbędzie się sesja, podczas której nowi radni zostaną zaprzysiężeni, a następnie wybiorą nowego przewodniczącego Rady Powiatu, starostę i wicestarostę. 21 października odbyły się także wybory burmistrzów i wójta. Burmistrzem gminy Września ponownie wybrano Tomasza Kałużnego, w Pyzdrach zwyciężył Przemysław Dębski, a w Nekli Karol Balicki. W pozostałych dwóch gminach odbyła się druga tura. Mieszkańcy gminy Kołaczkowo zdecydowali się wybrać na kolejną kadencję wójt Teresę Waszak, a w Miłosławiu nowym burmistrzem został Hubert Gruszczyński. (agda)

Liczba ważnych głosów 94,74%

Zagłosowali po raz ostatni Ostatnia sesja Rady Powiatu tu – reprezentanci każdego ze środoWrzesińskiego V kadencji odby- wisk wyborczych – Henryka Waligóra (PO), Bogdan Kruk (PSL), Małgorzata ła się 25 października. Radni podjęli na niej 11 uchwał, w tym uchwały budżetowe, związane z pomocą społeczną i oświatą. Ważną była uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Przypomnijmy, że 11 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W związku z nowymi przepisami należało dostosować Statut Powiatu Wrzesińskiego do nowych przepisów prawnych, obowiązujących od nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Powołano więc komisję, w której skład weszli radni Rady Powia-

Cichacka (PiS), Maria Taciak (SLD) i Grzegorz Kaźmierczak (Samorządny Powiat), który jednocześnie został przewodniczącym. Komisja przeanalizowała dotychczasowy statut i zaproponowała nowy – podczas prac na nowo uporządkowano i doprecyzowano poszczególne zapisy paragrafów. Jedną ze zmian było m.in. połączenie Komisji Budżetowo-Finansowej z Komisją Rozwoju Lokalnego, ponieważ planowanie inwestycji zależne jest od budżetu. Po części formalnej przyszedł czas na podziękowania i pożegnanie, bowiem było to ostatnie spotkanie Rady Powiatu V kadencji. Wielu z radnych, którzy zasiadali w Radzie Powiatu przez kilka kadencji, w ostatnich

Grzegorz Kaźmierczak

Maria Taciak

Radni podjęli jedenaście uchwał

wyborach nie uzyskało mandatu. Są to doświadczeni samorządowcy o dużej wiedzy merytorycznej, którzy brali udział w wielu historycznych dla powiatu wrzesińskiego momentach, ważnych inwestycjach i wydarzeniach, jak budowa nowego szpitala, fabryki Volkswagena czy rozwój szkolnictwa zawodowego. Z Radą pożegnali się: obecny jej przewodniczący Grzegorz Kaźmierczak, Maria Taciak, Halina Kotyk, Paweł Guzik, Jerzy Mazurkiewicz, Józef Szafarek, Przemysław Kuczora, Bogdan Kruk, Mirosław Balicki i Czesław Borkowski. Były więc liczne podziękowania, a przede wszystkim wspomnienia. Padło wiele ważnych słów – najwięcej skierowanych do przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Kaźmierczaka, który

funkcję tę sprawował 12 lat. – Zawsze stał pan na straży porządku i prawa. Z taktem, dystansem i sprawiedliwie rozsądzał spory, łagodził konflikty i dyscyplinował. Zawsze w gotowości, zawsze w pogotowiu. Trudno wyobrazić sobie obrady Rady Powiatu bez pańskiej osoby, bez pana humoru i rzetelności. Przed pańskim następcą stoi nie lada wyzwanie, bo po prostu ciężko będzie pana zastąpić – dziękowali radni. Z kolei Dionizy Jaśniewicz wyróżnił przewodniczącego statuetką Laur Starosty Wrzesińskiego. – Grzegorzu, dziękuję Ci za wszystko. Wspólnie przezwyciężyliśmy niejedną przeciwność, osiągnęliśmy dużo sukcesów, zdobyliśmy mnóstwo cennych doświadczeń. Wiem, że przed nami jeszcze wiele gór do zdobycia. Zakończę cytatem z Two-

jego ulubionego polityka, wielkiego stratega, męża stanu Winstona Churchilla: „Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj” – napisał w laudacji starosta. Grzegorz Kaźmierczak dziękował ze wzruszeniem, ale i charakterystycznym dla siebie humorem. Przypomniał moment, gdy Jan Tomaszewski po remisie Polski z Anglią na Wembley w 1973 roku przytoczył słowa Hamleta: – Cóż ja mam państwu powiedzieć? Reszta jest milczeniem. 25 października nie tylko odbyła się ostatnia sesja V kadencji, ale także po raz ostatni obrady zorganizowano w PUP. Kolejne sesje odbywać się już będą w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


4

Sprawy społeczne

9 listopada 2018

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego na 2019 rok 1. GMINA WRZEŚNIA Liczba oddanych głosów ogółem: 962 Liczba oddanych głosów ważnych: 934 Liczba oddanych głosów nieważnych: 28 Liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty przedstawia poniższa tabela:

P do rojek zaz realiz ty a n kol aczon cji ore o m

Nr projektu

Nazwa zadania

1.

Wieś na sportowo – siłownia street workout

„Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo”

2.

Udrożnienie z odtworzeniem kanalizacji odwadniającej

3.

Budowa boisk do koszykówki

„Udrożnienie z odtworzeniem kanalizacji odwadniającej w miejscowości Chocicza Mała.” „Budowa boisk sportowych w miejscowości Chocicza Wielka oraz Białężyce.”

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.

Liczba głosów 371 227 336

2. GMINA MIŁOSŁAW Liczba oddanych głosów ogółem: 2 233 Liczba oddanych głosów ważnych: 2 169 Liczba oddanych głosów nieważnych: 64 Liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty przedstawia poniższa tabela: Nr projektu

Tytuł projektu

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.

Liczba głosów

1.

Fantastyczny Miłosław 2019 Festiwal literacki

„Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.: „Festiwal literacki w Miłosławiu”.

0

„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Gorzyce”.

304

5.

Doposażenie placu zabaw o urządzenia linowe i sprawnościowe w miejscowości Gorzyce gmina Miłosław Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej Przebudowa ścieżki łączącej ulicę Dworcową z ulicą Dworzec w Miłosławiu Rodzinna Strefa Sportu

6.

Siłownia pod chmurką

2. 3. 4.

„Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Orzechowo”. „Budowa chodnika łączącego ulicę Dworcową z ulicą Dworzec w Miłosławiu” „Rodzinna Strefa Sportu” „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowościach Białe Piątkowo oraz Bugaj”

658 228 512 467

3. GMINA NEKLA Liczba oddanych głosów ogółem: 1 569 Liczba oddanych głosów ważnych: 1 531 Liczba oddanych głosów nieważnych: 38 Liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty przedstawia poniższa tabela: Nr projektu

Tytuł projektu

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.

Liczba głosów

1.

Budowa chodnika

„Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka”

168

2.

Życie to pasja

„Życie to pasja”

111

3.

Powiedz „nie” nowotworom u naszych dzieci

„Powiedz „nie” nowotworom u naszych dzieci”

54

4.

Odstaw życie wirtualne, z piłką przejdź na manualne

„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Starczanowo”

469

Wyznaczenie progu zwalniającego na drodze powiatowej 2933P w m. Stępocin Zakup bramek oraz wiat stadionowych na stadionie GKS Płomień Nekla

„Budowa progu zwalniającego na drodze powiatowej 2933P w miejscowości Stępocin”

117

„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nekla”

612

5. 6.

4. GMINA KOŁACZKOWO

Liczba oddanych głosów ogółem: 1 080 Liczba oddanych głosów ważnych: 1 041 Liczba oddanych głosów nieważnych: 39 Liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty przedstawia poniższa tabela: Nr projektu

Tytuł projektu

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.

Liczba głosów

1.

Bezpieczeństwo ponad wszystko, więc chroń siebie jak nazwisko, dbaj o społeczeństwo, bo odbierzesz człowieczeństwo

„Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Spławie”

277

2.

Stacje rowerowe

„Zakup i montaż stacji do samodzielnej naprawy rowerów w miejscowościach Kołaczkowo i Borzykowo”

221

3.

Ura bura rzut podwóra

„Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie”

381

4.

Piknik z okazji Dnia Rodziny

„Piknik z okazji Dnia Rodziny”

162

5. GMINA PYZDRY Liczba oddanych głosów ogółem: 1 661 Liczba oddanych głosów ważnych: 1 623 Liczba oddanych głosów nieważnych: 38 Liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty przedstawia poniższa tabela: Nr projektu

Tytuł projektu

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.

Liczba głosów

1.

Zielona siłownia Edukacyjny park rozrywki

„Budowa strefy sportowej w miejscowości Pietrzyków” „Budowa edukacyjnego parku rozrywki w miejscowości Pietrzyków”

370

3.

Rozbudowa placu zabaw pn. „Kubuś”

„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry”

662

4.

Stworzenie miejsca rekreacji w Dolnych Grądach zakup obiektów małej infrastruktury

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.: „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Dolne Grądy”

589

2.

2

www.wrzesnia.powiat.pl

Uwaga W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Rozmowy

9 listopada 2018

5

Wykonywałem tylko swoje obowiązki

O upodobaniu do cytatów, wyzwaniach stojących przed współczesnym samorządem i pracy w Radzie Powiatu rozmawialiśmy z ustępującym przewodniczącym Grzegorzem Kaźmierczakiem. Gratuluję otrzymania Lauru Starosty Wrzesińskiego. Co dla pana oznacza to wyróżnienie? W przypadku nagród zawsze pozostawał u mnie cień wątpliwości, czy na to zasłużyłem. Nie traktuję tego jako wyróżnienie szczególnie dla mnie, tylko dla grupy osób, z którymi przez ostatnie lata było mi dane współpracować. Indywidualnie niewiele da się zrobić. Praca w zespole, w jakiejś grupie to podstawa i myślę że każdy, kto jest rozsądny w miarę, i choć trochę życiowo doświadczony, powie to samo, co ja. Jak powiedział Winston Churchill, chyba chwilę po zakończeniu wojny, „to wy byliście lwami, ja tylko ryczałem”. Pan lubi cytaty, prawda? Po co mam odkrywać świat na nowo, skoro mogę go odkrywać poprzez lekturę i powtarzać to, co inni wcześniej wymyślili i z czym się zgadzam. Nie muszę być tu kreatywny (śmiech). To nie jest jednak tak, że moją ulubioną postacią historyczną jest Churchill. Na pewno się do nich zalicza poprzez szerokie horyzonty intelektualne, myślowe, swoją kreatywność, bo przecież był laureatem Nagrody Nobla. Miał bardzo bogate życie. Moją ulubioną postacią jest Cegielski, którego nigdy nie cytowałem. Był przede wszystkim nauczycielem – uczył greki, łaciny, filozofii. Był osobą wszechstronnie wykształconą. Gdy był zmuszony zrezygnować z pracy, to bez pomocy otoczenia, niczego by nie dokonał. W jakiś sposób przywiązałem się do XIX wieku. A wśród współczesnych polityków jest ktoś taki, kogo pan podziwia albo szczególnie lubi? Współczesną politykę często cechuje przyzwolenie na to, że można poświęcić jedną osobę czy grupę osób, po to żeby osiągnąć cel. To jest taki współczesny wymiar makiawelizmu, który jest dla mnie obrzydliwy – przekonanie, że cel uświęca środki za wszelką cenę. Popularność w mediach osiągają ci, którzy są uważani za skutecznych polityków, tylko wiemy, jaką ta skuteczność ma cenę. W sporcie na przykład są jasno określone zasady, których przestrzeganie stanowi o pewnej kulturze sportowej, a ktoś, kto je przekreśla, praktycznie nie istnieje. Tak powinno być też w życiu politycznym. Zanim stanął pan na czele rady, uczył pan WF-u, tak? Nie tylko, również historii, a zaczynałem od języka polskiego. Sport jest jedną z nielicznych dziedzin, podobnie tak jak muzyka, który mówi językiem o uniwersalnym charakterze. Wróćmy jeszcze do polityki… Podziwiam tych, których działania cechuje bezinteresowność, przy założeniu, że dba się o dobro wspólne. To są ludzie tacy, jak Geremek, Michnik, bezwzględnie też Kuroń, bo przecież on całym sobą był dobrem dla innych, Frasyniuk. To są niezłomni ludzie, których mógłbym nazwać moimi współczesnymi wzorcami. Czy samorząd to dla pana polityka? Myślę, że w ogóle, także w sensie prawnym, nie jest traktowany jako polityka. Szkoda, że właśnie z góry ta polityka spływa na szczebel lokalny, a przy okazji zapomina się o głównych zadaniach samorządu– akurat teraz nam przyszło żyć w czasach konfrontacji dwóch dużych partii, bo tak to wygląda. Myślę, że nie powinien mieć miejsca taki proceder, że się wymaga lojalności wobec partii. Samorząd powinien być oparty wyłącznie na działaniu dla dobra lokalnej społeczności, aczkolwiek dzisiejszy świat, globalizacja, częściowo to zabija.

sce, nie ma co ukrywać, że niektóre działania odgórne zabijają tę samorządność. Przecież, żeby dążyć do tego dobra, musi być współdziałanie i organów centralnych, i samorządowych i nie powinno być to nacechowane nienawiścią, którą dzisiaj widzi się w mediach, a nawet zaczyna się zauważać w relacjach czysto towarzyskich. To jest naprawdę niebezpieczne, zwłaszcza dla przyszłego pokolenia, bo jeżeli społeczeństwo będzie coraz bardziej się dzieliło.. Tak jak mówiłem na sesji – w zgodzie buduje się małe rzeczy, a czasami pewne bariery są nie do przeskoczenia. Mam nadzieję, że samorząd się obroni przed tymi zagrożeniami. To zależy nie tylko od organów wykonawczych, ale od wszystkich, także od otwartości władz na kontakty z mieszkańcami. Myślę, że bardzo ważna jest kwestia ekologii. Z tym muszą sobie poradzić nie tylko samorządy, bo to jest sprawa przede wszystkim państwa. Nie mówię już tu o dymie, hałasie, itd. Na pierwszym miejscu bezwzględnie powinna być jednak edukacja dzieci i młodzieży, dalej edukacja w sferze obywatelskiej, społecznej, samorządowej. Pan cały czas był aktywny na tym polu, chociażby poprzez Stowarzyszenie Samorządny Powiat. Czy będzie pan kontynuował takie działania? To, co przed chwilą wymieniłem, to główne cele, które z zarządem i całym stowarzyszeniem sobie stawiamy. Zrobiliśmy już kilka konkursów o samorządzie. Na tym i na ekologii przez najbliższy czas będziemy się z pewnością skupiać. Martwi tylko, że nie ma napływu młodych ludzi. Trzeba znaleźć jakąś formułę, żeby młodych ludzi przyciągać do pozytywnego działania. Łatwo się ustawić z boku i krytykować, co innego jednak zaproponować coś pozytywnego, lobbować, zawierać kompromisy, żeby to jeszcze zadowalało jak największą grupę mieszkańców. Na tablicy poświęconej Cegielskiemu w Trzemesznie jest napis „labor omnia victis” – ustawiczna praca wszystko zwycięża. To oddaje sens, tylko tę pracę trzeba rozumieć tak, jak w polskim przysłowiu – bez niej nie ma kołaczy. W kwestii pana pracy… A ja nie pracowałem… Nie pamiętam, kto to powiedział: „nigdy nie przepracowałem ani jednego dnia, wszystko, co robiłem, było przyjemnością”. Wykonywałem tylko swoje obowiązki. Nie wiem, czy mi się to w pełni udało, albo czy można być z tego zadowolonym. A co było najtrudniejsze dla pana? Ostatnie pięć minut przed sesją, bo wtedy pojawiał się dreszczyk stresu i niepewności. Potem już było dobrze. Człowiek nie jest wolny od wad, na pewno zdarzały mi się niedociągnięcia, ale życie nie jest przecież pasmem sukcesów. Z pewnością zawsze była we mnie niepewność, co się może na sesji zdarzyć, bo zawsze, jak to w życiu, mogły wystąpić jakieś niespodzianki. Czy miałby pan jakąś radę dla nowego przewodniczącego? Nie chciałbym udzielać rad, ale z pewnością bym zalecał bezwzględny spokój. O przestrzeganiu norm prawnych nie wspomnę, bo to jest oczywiste. Na pewno dobra jest wstrzemięźliwość w wypowiedziach, bo to pomoże i przewodniczącemu, i całej radzie. Zawsze starałem się zachować spokój. Życzę nowej radzie, żeby, używając terminologii sportowej, kontynuowała dbanie o dobro wspólne. Nie chcę szafować tym sformułowaniem, ale to jest cel, do którego powinniśmy dążyć. Rozmawiała Klara Skrzypczyk

A to jest według pana jedno z wyzwań współczesnego samorządu? Zdecydowanie! Przy tym układzie politycznym, który panuje w Pol-

Nowy zastępca komendanta

Miesiąc temu doświadczony funkcjonariusz podinsp. Radosław Smak przejął obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni. Choć wcześniej nie był związany z powiatem wrzesińskim, do pracy na nowym stanowisku podszedł z zapałem i uśmiechem. Zadaliśmy mu kilka pytań.

Co oznacza dla pana objęcie stanowiska zastępcy komendanta? Każdy awans jest docenieniem za dotychczasową pracę, ale stanowi też motywację. Każdy awans traktowałem też jako zaszczyt. Jest to nowe wyzwanie, a że lubię wyzwania, to takie propozycje, jak objęcie funkcji I zastępcy komendanta powiatowego Policji we Wrześni, działają na mnie bardzo motywująco. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom, jakie są mi stawiane na tym stanowisku. Liczę również na dobrą współpracę z lokalnymi samorządami oraz instytucjami. Co należy do pańskich obowiązków? Głównie będę nadzorował pion kryminalny – komórka do walki z Przestępczością Gospodarczą, Dochodzeniowo-Śledcza, Operacyjno-Rozpoznawcza – słowem, cały Wydział Kryminalny. Oprócz tego przypadł mi nadzór nad działalnością czterech posterunków, które funkcjonują w powiecie – w Miłosławiu, Kołaczkowie, Pyzdrach i Nekli. Ma pan bardzo szerokie doświadczenie w policyjnej pracy, co na pewno jest przydatne w kontekście pańskiej nowej funkcji, prawda? Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej. Początek to była typowa praca w terenie w plutonie Patrolowo-Drogowym. Potem trafiłem do pionu prewencji, byłem dzielnicowym, wreszcie awansowałem do Wydziału Kryminalnego, do komórki Dochodzeniowo-Śledczej. W Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu jest typowy Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, który, gdy zacząłem tam pracować w 2012 roku, liczył około 60 osób. Dla porównania – tutaj Zespół Dochodzeniowo-Śledczy i Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy to razem

około 30 osób. Specyfika pracy jest tu zupełnie inna, ale sądzę, że doświadczenie zdobyte w dużej jednostce, jak ta w Kaliszu, pozwoli mi właściwie kierować podległym sobie wydziałem. Co pan najbardziej lubi w pracy policjanta? Nowe wyzwania! Zawsze utożsamiałem się z tą pracą i podobała mi się jej specyfika. Pomimo tylu lat, bo to już 23 rok mojej służby, nadal jestem osobą, która bardzo się angażuje i nie jest w żaden sposób wypalona zawodowo. Nieraz po tylu latach pojawia się jakieś zmęczenie, a w moim przypadku tak nie jest. Lubię bezpośredni kontakt z ludźmi, współdziałanie z innymi policjantami, a ludzie, którzy tutaj pracują – policjanci, policjantki i pracownicy cywilni, bo i o nich też nie możemy zapominać, są naprawdę przychylni, uśmiechnięci. To jest coś, co lubię. Rozmawiała Klara Skrzypczyk


6

Oświata

9 listopada 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

„Jestem patriotą” Współpraca

międzynarodowa ZSP

W roku stulecia niepodległości Starostwo Powiatowe po raz kolejny zorganizowało akcję, podczas której wykonano 500 kokard narodowych.

W pierwszej połowie października młodzież z Zespołu Szkół Politechnicznych wraz z opiekunkami gościła w Hennigsdorf, w partnerskiej szkole Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum.

Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli uczniowie wrzesińskich szkół ponadpodstawowych i podopieczni warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu naszego powiatu. Do tworzenia kotylionów przystąpili także: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta Waldemar Grzegorek, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny Praca przebiegała w dobrej atmosferze

Kokardy szyli też samorządowcy

wraz ze swoim zastępcą Arturem Mokrackim, a także naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Stefan Tomczak i prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego Bolesław Święciochowski. „Jestem patriotą” to nie tylko wspólna praca, ale także spotkanie, dzięki któremu w prosty, ale twórczy sposób można promować patriotyzm. 500 powstałych kotylionów zostanie rozdanych przez wrzesińskich harcerzy podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada. Klara Skrzypczyk

Wyjazd miał miejsce w ramach projektu Erasmus+ „European House of The Future Actually Created by the Students” i był już czwartym międzynarodowym spotkaniem uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. Mobilność rozpoczęła się od prezentacji efektów dotychczasowej pracy, podczas której każda z grup przedstawiła wyniki swoich działań. Podczas kolejnych dni młodzież w grupach międzynarodowych pracowała nad modelem domu, którego wygląd z każdym dniem coraz bar-

dziej zbliżał się do spodziewanego efektu końcowego. Zostały zamocowane ściany zewnętrzne, dach, wstawiono okna. Podłączono także instalację elektryczną oraz podjęto próby zsynchronizowania jej z urządzeniami wykorzystywanymi w automatyce. Oprócz pracy nad modelem domu uczniowie mieli okazję zwiedzić Berlin, Spreewald oraz most przenośnikowy wykorzystywany niegdyś do wydobywania węgla brunatnego. Kolejne spotkanie grup międzynarodowych odbędzie się w Pradze. ZSP

Patriotyczny mural fot. arch. ZSP

8 listopada symbolicznie zaprezentowano mural, który został wykonany na jednej ze ścian przy ulicy Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Uczniowie zbudowali makietę domu

Nowe drzewa

Trwają nasadzenia w Parku im. Dzieci Wrzesińskich w ramach inicjatywy „Zielona Strona Wrześni”. Sporych rozmiarów malowidło przedstawia ważne momenty w historii Wrześni i powiatu wrzesińskiego, począwszy od Strajku Dzieci Wrzesińskich w 1901 roku. W wydarzeniu wzięli udział inicjatorzy, włodarze miasta i powiatu oraz partnerzy przedsięwzięcia. W okolicy powstają w ostatnim czasie malowidła o tematyce historycznej w związku z przypadającymi rocznicami narodowymi. Podobne dzieła wykonano przy ulicy Moniuszki we Wrześni oraz w Kołaczkowie przy drodze wojewódzkiej nr 442. Mateusz Maserak

O turystyce

W szkoleniu w starostwie wzięło udział 30 osób

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” zorganizował w październiku dwa bezpłatne szkolenia „Media społecznościowe i technologie informatyczne na Szlaku Piastowskim”. Jedno ze spotkań odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni 26 października. Przyjechały na nie osoby związane z branżą turystyczną z całej Wielkopolski. Szkolenia zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. (red.)

Sadzono śliwy i wiśnie

6 listopada przy akcji pracowali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, a 7 listopada – uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych. Alejkę od pomnika Marii Konopnickiej w stronę SSP nr 2 ozdobi 48 śliw i wiśni. Drzewa zostały zakupione przez gminę Września, inicjatywę wsparło również Starostwo Powiatowe. (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

9 listopada 2018

Magdalena Witkiewicz we wrzesińskiej bibliotece

7

Kultura

Kościelscy dla Czeczott

22 października Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni gościła Magdalenę Witkiewicz – autorkę książek dla dorosłych i dzieci.

Sekretarz powiatu Bożena Nowacka wzięła udział w uroczystości wręczenia Nagrody Fundacji im. Kościelskich, która odbyła się 3 listopada w Montricher w Szwajcarii.

fot. arch. BP François Rosset i laureatka nagrody Joanna Czeczot

Autorka miała dobry kontakt z czytelnikami

Pisarka, zaproszona na spotkanie w ramach cyklu Wrzesińskiego Kalejdoskopu Literackiego, w rozmowie z wrzesińską dziennikarką i blogerką Małgorzatą Mielcarek-Żuczek, z humorem opowiadała o swoich książkach, pracy i marzeniach. Autorka serii o Milaczku opowiadała o pierwowzorach bohaterów swoich książek, o współpracy z innymi pisarzami i ulubionych pozycjach literatury dziecięcej. Jej poczucie humoru i pozytywna energia bar-

dzo optymistycznie nastroiły czytelników, którzy z zainteresowaniem słuchali zarówno poważnych słów o życiu i twórczości, jak również zabawnych anegdot. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisywaniem książek. Liczba czytelników oczekujących na chwilę rozmowy z autorką pokazała, ile radości i przyjemności potrafi ona przekazać w swoich książkach. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni

Galę zorganizowano w siedzibie Fundacji im. Jana Michalskiego. Tegoroczną zwyciężczynią jest Joanna Czeczott, autorka książki Petersburg. Miasto snu. Publikacja ta zdobyła nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej – tytuł książki sierpnia 2017 roku oraz znalazła się w finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. – Dwoje członków jury zdradziło mi, że czasem trudno wybrać najlepszą książkę, ale w tym roku wybór był

prawie jednomyślny – opowiada Bożena Nowacka. – Sama autorka jest bardzo ciepłą, skromną osobą, trochę zdziwioną, że ktoś ją docenił – dodaje. We wręczeniu brali udział członkowie komisji, m.in. przewodniczący François Rosset, którzy bardzo miło wspominali wręczenie nagrody w Miłosławiu i towarzyszącą temu wydarzeniu atmosferę. Uroczystość zakończył koncert na gitarę i wiolonczelę; odbyło się też

Okładka nagrodzonej książki

czytanie tekstów z udziałem Joanny Czeczott i laureatów nagrody z lat ubiegłych – Olgi Tokarczuk, Urszuli Zajączkowskiej i Mikołaja Łozińskiego. Już 8 grudnia na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu odbędzie się spotkanie autorskie z tegoroczną laureatką. Więcej szczegółów wkrótce. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Otulili publiczność dźwiękami

Duet Sam&Bart, czyli Janek Samołyk i Szymon Bartkowiak, wystąpił 27 października na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA. Koncert był jednym z punktów trasy promującej debiutancką płytę zespołu. Muzycy zagrali wszystkie utwory z krążka oraz kilka coverów, m.in. She loves you, Last christmas czy All I have to do is dream. Duet jest unikatowym zjawiskiem na polskiej scenie muzycznej, bo dwa męskie głosy śpiewa-

jące w harmonii to w naszym kraju rzadkość. Widać też, że Sam&Bart dobrze się z sobą na scenie czują, nie boją się eksperymentować i bawić dźwiękami i piosenkami. Do tego dochodzi jeszcze sceniczna charyzma i dobry kontakt z widzami. To publiczność urzeka i nie inaczej stało się w Miłosławiu.

W zimny, październikowy wieczór piosenki duetu otuliły słuchaczy niczym ciepły kocyk i uwiodły tak bardzo, że widzowie nie chcieli, by ten koncert się kończył. – Dawny kościół ewangelicki to idealne miejsce na koncerty bez perkusji, kameralne, akustyczne. W tym tygodniu

graliśmy z Sam&Bart pięć koncertów, ale spodziewałem się, że w Miłosławiu będzie najlepiej – i tak też się stało! Koncert miał przepiękny odbiór, a miłosławska publiczność była znakomita – na koncert przyjechało też kilka osób z innych miejscowości. Było znakomicie, trzymam kciuki za kolejne koncerty –

mówił na gorąco Janek Samołyk. Występ był drugim z cyklu Agnieszka zaprasza..., na których prezentować się będą ciekawe zespoły i wokaliści, zarówno debiutanci, jak i znane nazwiska. Koncert odbył się pod patronatem starosty wrzesińskiego. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


8

Historia

9 listopada 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

KU NIEPODLEGŁEJ

W walce zbrojnej

Mija sto lat od momentu odrodzenia się naszej Ojczyzny jako samodzielnego bytu państwowego. Doniosłe wydarzenia, jakie miały miejsce na zakończenie Wielkiej Wojny oraz zaraz po niej, uformowały niepodległe państwo polskie. Różne ziemie polskie, które przez ponad 120 lat, a niektóre nawet prawie 150 lat, cierpiały pod obcym panowaniem, zjednoczyły się pod biało-czerwonymi znakami. Utrata niepodległości pod koniec XVIII w. była bolesna. Przez następne dziesięciolecie podejmowano liczne próby, aby szablą odbić to, co zabrała nam obca przemoc. Cały okres zaborów walczono także na ziemi pyzdrskiej (wrzesińskiej). Insurekcja kościuszkowska 1794 W 1793 r. Prusy i Rosja dokonały drugiego rozbioru Polski. Wojsko pruskie w lutym zajęło ziemie pyzdrską i gnieźnieńską. W obronie ojczyzny w 1794 r. wybuchła insurekcja kościuszkowska. W marcu Rada Najwyższa Narodowa wydała odezwę do mieszkańców Wielkopolski. Od sierpnia 1794 r. działania wojenne powstania toczyły się także na ziemi pyzdrskiej i gnieźnieńskiej. Dowódcą oddziałów był gen. Jan Lipski z Czerniejewa. Nocą 22 sierpnia 1794 r. powstańcy zaatakowali Gniezno. Ogłoszono tutaj akt konfederacji, zaprzysiężono zbrojnych na wierność naczelnikowi Tadeuszowi Kościuszce. Wkrótce insurgenci pomaszerowali przez Witkowo w stronę Słupcy. 21 września ze strony Koła do Słupcy przybył z wojskiem gen. Jan Henryk Dąbrowski. Powstańcy w trzech kolumnach: pod dowództwem Antoniego Madalińskiego skierowali się na Trzemeszno, pod dowództwem Stanisława Bielamowskiego skierowali się na Pobiedziska oraz pod wodzą samego Jana Henryka Dąbrowskiego wyruszyły przez Wrześnię do Gniezna. 28 września 1794 r. Dąbrowski skierował wojska powstańcze

Księstwa Warszawskiego. Podczas wojny Księstwa Warszawskiego z Austrią w 1809 r. wschodnią część Wielkopolski zaatakowały wojska austriackie arcyksięcia Ferdynanda d'Este. Władze polskie wydały odezwę do mieszkańców nawołującą do tworzenia oddziałów zbrojnych. Komisarzem rządowym na powiat pyzdrski mianowany został Stanisław Poniński. Oddziały austriackie mjr. Gattenburga przeszły ze Słupcy przez Witkowo pod Gniezno. Naprzeciw nim wyruszył z Poznania oddział jazdy mjr. Stanisława Bielamowskiego. 3 maja 1809 r. pod Słupcą ułani z 3 pułku Księstwa Warszawskiego rozbili podjazd huzarów. Nocą z 6 na 7 maja doszło do krwawych walk we Węgierkach pod Wrześnią, a 8 maja wojska austriackie rozbiły pod Pyzdrami Gwardię Narodową w liczbie 150 żołnierzy.

w kierunku Bydgoszczy. Oddziały gen. J. H. Dąbrowskiego opuściły Wielkopolskę. Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej tereny ziemi pyzdrskiej zajął pruski korpus gen. Beyera.

z Miłosławia, E. i R. Mielęccy z Graboszewa, J. Zbijewski z Wszemborza, I. Łaszczyński z Chrustowa, F. Łukomski z Skarboszewa, J. Bronisz ze Stawu. Jako ochotnicy do zrywu przystępowali także chłopi czy rzemieślnicy, a nawet duchowni, jak ks. Walerian Breański, wikariusz wrzesińskiej fary. Na terenie ziemi wrzesińskiej punkty zborne znajdowały się w Targowej Górce, Miłosławiu, Orzechowie czy Bieganowie. Dowództwo nad powstałymi oddziałami objął płk. Augustyn Brzeżański. Powstańcom pomagano także poprzez zaopatrzenie. W 1831 r. wzdłuż granicy rozlokowano pruskie oddziały wojskowe. We Wrześni stacjonował II batalion 18 pułku piechoty, batalion fizylie-

Powstanie listopadowe 1830-1831 Na obszarze Królestwa Polskiego, czyli pod zaborem rosyjskim, 29 listopada 1830 r. wybuchło powstanie przeciw Rosji. Na pomoc powstańcom wyruszali też Polacy z pruskiej strony kordonu granicznego. Do wojska zaciągała się głównie szlachta, m.in. A. Brudzewski z Podstolic, Maciej i Seweryn Mielżyńscy

Bitwa pod Miłosławiem, litografia

Okres napoleoński – powstanie wielkopolskie 1806-1807 – wojna z Austrią 1809 W listopadzie 1806 r. na wieść o rozbiciu przez cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte głównej armii pruskiej wybuchło w Wielkopolsce kolejne powstanie przeciwko zaborcy. Na apel Jana Henryka Dąbrowskiego powstały polskie oddziały wojskowe. Wyzwolone tereny weszły w skład

gen. A. Hirschfeld. Wieczorem 2 maja 1848 r. w Sokołowie doszło do bitwy. Polacy ponieśli dotkliwe straty – około 300 zabitych, jednak miasto nie zostało zajęte przez wojsko pruskie, które wycofało się do Gniezna. Niestety wewnętrzne spory oficerów z L. Mierosławskim doprowadziły do rozwiązania polskich oddziałów. 9 maja 1848 r. w Bardzie płk Brzeżański podpisał kapitulację powstania.

Bitwa pod Wrześnią, litografia według K. Borzęckiego

rów 6 pułku piechoty oraz 7 pułk huzarów. Natomiast wielkopolscy powstańcy sformowani zostali w Pułk Jazdy Poznańskiej pod dowództwem Dezyderego Chłapowskiego. Pułk walczył na Mazowszu i Litwie. Po walce o Warszawę pułk 6 października 1831 r. wkroczył pod Brodnicą na teren państwa pruskiego i został rozwiązany. Wielu tych, którzy walczyli w powstaniu czekało aresztowanie przez władze pruskie. Powstanie wielkopolskie (poznańskie) 1848 r. w okresie „Wiosny Ludów” Działalność konspiracyjna Polaków mimo porażek militarnych była nadal prowadzona. W konspiracji aktywni byli m.in. Seweryn Mielżyński z Miłosławia czy Władysław Kosiński z Targowej Górki. W 1845 r. zostali oni zdekonspirowani. Okazja do walki nadarzyła się w 1848 r. na fali wydarzeń „Wiosny Ludów”, kiedy to w Berlinie wybuchła rewolucja. W marcu 1848 r. w Poznaniu powołano Komitet Narodowy, w którym działali m.in. Maciej Mielżyński czy ks. Antoni Fromholz. Utworzono też Komitet Powiatowy we Wrześni. Na jego czele stanął dziedzic Stanisław Poniński, a członkami byli ks. Józef Śmiełowski, proboszcz wrzesiński oraz kupcy Daszkiewicz i Rost. Zorganizowano polskie oddziały wojskowe we Wrześni, Książu i Pleszewie. We Wrześni organizował je Władysław Kosiński, zaś dowódcą obozu został Józef Garczyński. Dla załagodzenia napięcia władze pruskie zapowiedziały reorganizację Wielkiego Księstwa Poznańskiego i jego wschodniej części nadanie pewnej autonomii. 11 kwietnia 1848 r. w Jarosławcu pod Środą podpisano ugodę, na mocy której miano zlikwidować część polskich oddziałów wojskowych. Wywołało to niezadowolenie

wśród polskich żołnierzy. Natomiast Prusacy pod dowództwem gen. F. A. Colomba przystąpili do pacyfikacji, dopuszczając się licznych gwałtów. Podczas napadu na dwór w Opieszynie zaatakowano brzemienną żonę Stanisława Ponińskiego oraz skradziono 150 talarów. W Nekli od 15 do 18 kwietnia zrabowano mieszkanie proboszcza i innych mieszkańców. Generał Colomb wymuszał przeniesienie polskiego obozu wojskowego z Wrześni do Nowego Miasta nad Wartą. Garczyński podporządkował

Powstanie styczniowe 1863-1864 W styczniu 1863 r. w Królestwie Polskim wybuchło powstanie. Mieszkańcy Poznańskiego ponownie pomogli rodakom zza kordonu. Pomoc organizował Komitet Narodowy. We Wrześni należeli do niego B. Lutomski ze Stawu, K. Kubicki z Miłosławia, W. Hulewicz z Młodziejewic. W lokalnych komitetach działali mieszczanie, rzemieślnicy, lekarze (K. Tabernacki). Przez powiat wrzesiński biegły dwie drogi przerzutowe. Punkty zaopatrzenia znajdowały się we Wrześni oraz Stawie. Gromadzono środki materialne, żywność, szyto mundury oraz broń. Do powstania udawali się także ochotnicy. Władze pruskie wzmocniły wojska wzdłuż granicy. W lipcu pod Cieślami granicę przekroczył jeden z większych oddziałów. Doszło do potyczki z wojskami granicznymi. 28 kwietnia 1863 r. pod Pyzdrami do-

Wymarsz Oddziału Taczanowskiego z Pyzdr, fotografia archiwalna obrazu W. Kossaka

się pruskim rozkazom. Prusacy rozgramiali powstańców. 29 kwietnia zadały klęskę powstańcom w Książu. Część wojsk polskich wycofała się na Nowe Miasto i Miłosław. Dowództwo oddano Ludwikowi Mierosławskiemu. 30 kwietnia doszło do walk w Miłosławiu. Prusacy ostro wdzierali się do miasta. Powstańcy bronili się dzielnie. Od południa przybyły posiłki pod dowództwem Białoskórskiego. Miłosław pozostał w polskich rękach. W bitwie poległo po 300 osób z każdej stron. 1 maja polskie oddziały powstańcze wyruszyły do Wrześni. Na Polaków zmierzał od północy

szło do zwycięskiej bitwy powstańców dowodzonymi przez Edmunda Taczanowskiego z wojskami rosyjskimi. Jeszcze kilka dziesięcioleci trzeba było oczekiwać, by zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 wyzwoliło nasz region spod obcego panowania.

Sebastian Mazurkiewicz


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Historia

9 listopada 2018

9

Książka o naszych powstańcach Właśnie ukazała się publikacja Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrzesińskiej autorstwa Michała Pawełczyka. Książka zawiera wspomnienia powstańców z terenu Wrześni, Miłosławia, Nekli, Strzałkowa i Pyzdr. Ponadto w opracowaniu liczącym 180 stron znalazły się opisy zdarzeń sporządzone przez urzędników: dla zrozumienia ocen przeciwnika – niemieckiego burmistrza Juliusa Finkego, i polskiego Stanisława Koniecznego. Książka ma ogromną wartość dokumentacyjną, jest ciekawą i ważną lekturą. Warto dodać, że jest również bezpłatna. Jej wydawca to Stowarzyszenie Samorządny Powiat. Stowarzyszenie Samorządny Powiat podjęło się wydania książki Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrzesińskiej, pozyskując na ten cel środki z puli Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Istniejące od lat stowarzyszenie angażuje się w wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjno-turystycznych o szerokim zakresie. Wszystkie one dotyczą powiatu wrzesińskiego. Obecnie stowarzyszenie włączyło się w prace wokół organizacji obchodów setnej rocznicy powstania wielkopolskiego w powiecie wrzesińskim.

Autor książki, Michał Pawełczyk, urodził się 5 lipca 1947 roku w Nekli. Absolwent Politechniki Poznańskiej, po studiach pracował w ZWG„Tonsil”, Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni i wrzesińskich zakładach prywatnych, obecnie na emeryturze, mieszka we Wrześni. Jego zainteresowania to historia regionalna i powstanie wielkopolskie w powiecie wrzesińskim. Ma na koncie kilkanaście artykułów z tego zakresu, które ukazały się w lokalnej prasie, a także książki: Ochotnicza Kompania Nekielska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19, Ziemia Strzałkowska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19, Ziemia Nekielska i jej mieszkańcy w I wojnie światowej. Lista ofiar, Ziemia Nekielska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19, Ziemia Strzałkowska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Wydanie II i broszura Patroci. Rodzina Moellenbrocków. W wydawnictwie wrzesińskiego muzeum również znalazły się jego artykuły opisujące fragmenty dotyczące po- wstania wielkopolskiego. Michał Pawełczyk został Odznaczony Odznaką Honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Wierni Tradycji” i Złotym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP.

Rozmowa z Aleksandrą Głowacką, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Samorządny Powiat

Rozmowa z autorem publikacji Michałem Pawełczykiem

Dlaczego Stowarzyszenie Samorządny Powiat zaangażowało się w wydanie książki?

Skąd pomysł na napisanie książki? Dlaczego zdecydował się pan na formę publikacji wspomnień?

W tym roku przypada setna rocznica powstania wielkopolskiego w powiecie wrzesińskim, my zaś jesteśmy stowarzyszeniem aktywnym właśnie w powiecie wrzesińskim, na ziemi wielkopolskiej. Jako stowarzyszenie miejscowych patriotów – może to sformułowanie nieco na wyrost, ale jednak wydaje mi się trafne – chcieliśmy się włączyć w działania upamiętniające powstańców. Dowiedzieliśmy się, że powstała książka autorstwa pana Michała Pawełczyka, która godna jest wydania i zainteresowania nią miejscowej społeczności. O tym, że można zdobyć na jej wydanie środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dowiedzieliśmy się od pracowników wrzesińskiego starostwa. Nasze stowarzyszenie wystartowało w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Okazało się, że projekt został zauważony i dofinansowany. Udało się zdobyć pieniądze na wydanie książki.

Jako nie historyk, człowiek, dla którego historia jest pasją, a nie zawodem, inaczej odbieram publikacje opracowane przez historyków. Z biegiem czasu przyswoiłem sobie język historyków, ich sposób wyrażania treści, zrozumiałem ich warsztat. Teraz odbieram teksty historyczne lekko i przyjemnie, zdając sobie sprawę, że nie każdemu ta forma odpowiada, co zresztą często jest przyczyną poniechania czytania, a skupienia się raczej na obrazkach, szkicach czy zdjęciach. Rozumiem to, dzisiaj dominuje odbiór wizualny. Wspaniała książka Antoniego Ciszaka o powstaniu we Wrześni ma właśnie wadę, że pozbawiona jest jakichkolwiek zdjęć, przez co, podejrzewam, może być niestrawna dla niewyrobionego czytelnika. Dlatego nie tylko język jest ważny, ale także umieszczenie w miarę dobrych zdjęć, ich wyszukanie i obróbka. Starałem się dokonać takiego wyboru wspomnień, aby dotknąć nie tylko najważniejszych zdarzeń tamtego okresu, ale przy tym mniej znanych, a będących swego rodzaju ciekawostkami. Mam nadzieję, że pozwoli to powiększyć ciekawość czytelnika i skłoni do zapoznania się z pełną treścią tekstu. Jednocześnie ta pozycja skierowana jest do rodzin powstańców, jest oddaniem hołdu uczestnikom i zachowaniem pamięci o ich patriotycznej postawie. Dla wielu rodzin książka będzie znaczącym wydarzeniem.

Czy publikacja to jedyny pomysł stowarzyszenia na upamiętnienie powstania wielkopolskiego? Oprócz książki dowiedzieliśmy się również, że możliwe jest uwiecznienie w formie tablic pamiątkowych pamięci o powstańcach, którzy zginęli w walkach powstańczych albo zmarli na skutek odniesionych ran, niekoniecznie tu, w powiecie, ale w różnych miejscach wokół powiatu. Powstał pomysł, aby te tablice zamontować na pomniku-mogile powstańczej, który znajduje się na cmentarzu parafialnym we Wrześni. Przystąpiliśmy do załatwienia wszelkich formalności: od konserwatora zabytków począwszy, po Starostwo Powiatowe. Po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń zrobiliśmy wycenę u kamieniarzy. Jesteśmy na etapie zbierania środków na wykonanie tablicy, potrzebne jest 12 tysięcy złotych, zebraliśmy na razie 4 500 zł. Pieniądze muszą zostać zebrane do końca listopada, tak aby 28 grudnia podczas uroczystych obchodów stulecia powstania w powiecie wrzesińskim możliwe było odsłonięcie tablic. O oprawę tego wydarzenia zadbają członkowie stowarzyszenia i pracownicy Wydziału Promocji i Kultury Starostwa.

Książka jest bezpłatna. Gdzie będzie dostępna? Książka będzie dostępna na spotkaniach autorskich z Michałem Pawełczykiem, które organizujemy 16 listopada w PSK ZAMKOWA w Miłosławiu i 26 listopada w PCPR we Wrześni. Obydwa spotkania odbędą się o godzinie 17. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich do udziału. Książki znajdą się także w bibliotekach i – za pośrednictwem urzędów poszczególnych gmin – w szkołach powiatu wrzesińskiego. Rozmawiała Anna Szymczak

Jak wyglądało przygotowanie publikacji? Przez kilkanaście lat zbierałem wszelki materiał związany z powstaniem. W większości wypadków były to odbitki, fragmenty dokumentów, a nawet strzępy. Z początku nic nie mówiące, w miarę zrozumienia przeze mnie całości zdarzeń, stawały się fragmentami o kapitalnym znaczeniu, z których można było zlepić większą całość i opowiedzieć ciekawą, a niekiedy całkowicie nieznaną historię. Do tego doszła mozolna praca odczytania i przepisania wszystkiego, skonfrontowania z innymi danymi i wreszcie uzupełnienia. Duża część wspomnień została opublikowana w przedwojennej prasie. Wykorzystałem też materiały ujęte w poprzednich moich utworach. Mając jednak na uwadze ograniczony do niej przez czytelnika dostęp, zdecydowałem o zamieszczeniu także tych opracowań. Niezbędna była korekta warstwy wspomnieniowej, jako że w zawodnej pamięci po latach zatarły się daty lub kolejność zdarzeń. Wszystko to wymagało analizy i podania autorskiego komentarza. W tym miejscu muszę wspomnieć o nieocenionej pomocy ze strony pani Beaty Sieradzkiej w zakresie wspomnień Michała Szczepaniaka i pana Remigiusza Maćkowiaka, jeśli chodzi o materiał zdjęciowy. Tu jako ciekawostkę podam, że zamieściłem tekst oryginalny pamiętnika, znajdującego się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ul. Koszarowej, opracowany w dwóch formach przez panią Beatę Sieradzką. Zresztą tylko pamiętnik Michała Szczepaniaka miał początkowo być tematem publikacji, którą następnie rozszerzyłem o inne wspomnienia. Część zamieszczonych materiałów została pozyskana z miejscowego Muzeum oraz od pana Roberta Klimczaka. Trudną i wymagającą, wspaniałą pracę wykonała pracownica tutejszego Starostwa pani dr Anna Szymczak, dokonując korekty. Za tę pomoc, wykonaną przecież w formie wolontariatu, należy się wszystkim szczere podziękowanie. Ja doprowadziłem edycję gotową do druku. Odpadł zatem koszt przygotowania, składu i obróbki edycji. Druk zapewniła w dobrej szacie drukarnia Sprint z Ciechanowa, drukująca jak dotychczas w niezwykle atrakcyjnej cenie. Pozostaje zawsze poszukiwanie wydawcy, a ściślej finansującego, zwanego sponsorem. Tym razem dzięki nieustępliwości Starosty, pana Dionizego Jaśniewicza, i Zarządowi Stowarzyszenia Samorządny Powiat, udało się pozyskać pewną kwotę z puli Marszałka województwa. Wydawcą zostało Stowarzyszenie Samorządny Powiat. W ten sposób przed świętem 11 listopada otrzymamy gotową i, mam nadzieję, że ciekawą dla czytelników pozycję.

Jak zachęciłby pan czytelników do sięgnięcia po tę pozycję. Jak mówiłem, wspomnienia powstańców napisane są językiem niewyszukanym, potocznym, a przez to łatwiej przyswajalnym przez czytelnika niewyrobionego historycznie czy też naukowo. Stąd też są wspomnienia łatwe w percepcji, bardzo obrazowe i nie sprawiają kłopotu w zrozumieniu. Dlatego zachęcam do przejrzenia i zapoznania się choćby z fragmentami. Łatwiej wtedy wyobrazić sobie, co rzeczywiście się zdarzyło w momencie, kiedy uzyskiwaliśmy niepodległość.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


10

Sprawy społeczne

9 listopada 2018

Różowy poniedziałek Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Z tej okazji 22 października w Galerii Karuzela odbyła się akcja profilaktyczna. Wydarzenie zorganizowały wrzesińskie Amazonki wraz ze Starostwem Powiatowym i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Akcja miała na celu uświadomienie wszystkim kobietom, jak się badać, jak rakowi zapobiegać i w jaki sposób można z nowotworem walczyć. Na fantomie można było przećwiczyć samobadanie, pobrać ulotki informacyjne, czy też po prostu porozmawiać. Każda osoba, która odwiedziła różowe stoisko, dostawała upominek. Najważniejszym prezentem była jednak nabyta wiedza, która może w przyszłości ocalić nie tylko zdrowie, ale i życie.

– W dniu tym panie wykonywały badanie piersi w Mammobusie, który stał na terenie Galerii. Zainteresowanie akcją było duże, do stoiska podchodziły całe rodziny. Wiele młodych osób dopytywało jak badać piersi, kto winien kontrolować piersi oraz jak i kiedy wykonywać badanie specjalistyczne. Panie otrzymały wskazówki jak wykrywać guzki i jak może wyglądać chora pierś, co mogły sprawdzić na fantomie. Każda otrzymała ulotki przypominające o regularnym badaniu oraz broszury na temat cytologii i mammografii. Zachętą do podejścia i odwiedzenia

stoiska były kolorowe plakaty, balony, ulotki, koszyk pełen cukierków i gadżetów oraz kącik zabaw dla najmłodszych. Każda z nas zasługuje na zdrowie, a w razie wykrycia choroby – na szybką i skuteczną terapię. Każda z nas pragnie przeżyć wiele lat wśród najbliższych i realizować pasje. Dajmy sobie szansę na spełnienie tych marzeń. Zacznijmy w praktyce stosować zalecenia profilaktyki – już od dziś – apeluje prezes Stowarzyszenia Amazonki we Wrześni Urszula Popek. (agda)

Akcje odbywają się cyklicznie

Myśliwski jubileusz

Koło Łowieckie nr 67 „Bażant" obchodziło 3 listopada swoje 65-lecie.

Z tej okazji we wrzesińskiej farze odbyła się msza hubertowska oraz koncert zespołu reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego. Podczas biesiady myśliwskiej wręczone zostały odznaczenia i pamiątkowe grawertony. (red.)

www.wrzesnia.powiat.pl


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sprawy społeczne 11

9 listopada 2018

40 lat minęło W sobotę 27 października jubileusz 40-lecia obchodziło Koło nr 5 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kołaczkowie. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyróżnił z tej okazji pięciu członków statuetką Lider Powiatu Wrzesińskiego.

Z nagrodą Viva Jadwiga Stefańska – prezes orzechowskiego oddziału Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów została laureatką konkursu VIVA! Wielkopolski Senior. Wyróżnienie odebrała 19 października w Poznaniu, podczas targów VIVA Seniorzy, a do konkursu została zgłoszona przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Kryterium była działalność w roku 2017 na rzecz seniorów, kandydat musiał mieć też ukończone 60 lat. Komisja konkursowa wybrała najaktywniejsze osoby działające na rzecz środowisk seniorów. – Orzechowo ma szczęście, że Jadzia Stefańska przeszła na emeryturę – mówił niedawno starosta Dionizy Jaśniewicz. I ma rację, bowiem od pewnego czasu w Orzechowie naprawdę dużo się dzieje. Pani Stefańska, dzięki doświadczeniom zawodowym, wyznacza nowe kierunki w działaniach skierowanych dla seniorów, była m.in. współorganizatorką konferencji na temat srebrnej gospodarki w powiecie. Udało nam się porozmawiać z laureatką na temat dokonań i dalszych planów.

Rozmowa z Jadwigą Stefańską

Jubileuszowi towarzyszyło wręczenie wyróżnień

Uroczystość w świetlicy wiejskiej w Borzykowie otworzyła przewodnicząca Jadwiga Stajkowska, przedstawiając historię organizacji. Można było z niej wywnioskować, że to prężne koło organizujące wiele wyjazdów i spotkań, na które odpowiada spora grupa seniorów z gminy Kołaczkowo. Koło nr 5 liczy 125 seniorów, a w samym 2018 roku przystąpiło do niego 25 osób. Najstarszą członkinią jest Zofia Stachowiak, która w kwietniu skończyła 102 lata. Jubileusz był okazją do uhonorowania złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów siedmiu członków koła oraz dwóch instytucji wspierających działalność organizacji. Jadwiga Stajkowska podkreśliła, że pomoc urzędu gminy oraz kołaczkowskiego oddziału

Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni jest nieocenionym wkładem w historię koła. Tego dnia wręczone także zostały wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego dla najaktywniejszych seniorów, bez których nie odbyłaby się żadna impreza. Statuetkę otrzymali: Maria Świerczyńska, Barbara Matiak, Maria Hypka, Irena Czerniejewska oraz Tadeusz Szefer. Z życzeniami dalszego rozwoju i satysfakcji z organizowanych wydarzeń przybyli członkowie innych kół zrzeszonych w zarządzie powiatowym PZERiI oraz przedstawiciele urzędów i instytucji, z którymi organizacja współpracuje. Po części oficjalnej nie zabrakło konkursów i zabawy tanecznej, a więc rzeczy, z których koło jest dobrze znane. Mateusz Maserak

Jak to się stało, że zaczęła pani działać na rzecz seniorów w Orzechowie? Przejście na emeryturę to moment w życiu, gdy trzeba podjąć decyzję, co dalej. Brak aktywności grozi depresją. Ja od razu miałam plan, częściowo spowodowany zachętą mieszkańców Orzechowa, żebym założyła koło emerytów, gdy przejdę na emeryturę. W kwietniu 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie. Wywiesiłam ulotki, podpisałam je. Myślałam, że przyjdzie nie więcej niż 25 osób i tyle krzeseł przygotowałyśmy z pracownicą świetlicy Małgorzatą Bzową. Przyszło 55 osób! I był problem, by wszyscy się zmieścili. Pomyślałam, że najlepiej będzie wejść w strukturę wrzesińskiego PZERiI, więc zwróciłam się do Marianny Okoniewskiej, która odpowiedziała na to

w ubiegłym roku – przyp. red.). Byliśmy z dyrektorem Rafałem Ziętym zaskoczeni odzewem. Kolejnym krokiem w dokumentacji historii miejscowości jest projekt Orzechowo 2018. Ludzie, wydarzenia, miejsca (wernisaż odbędzie się 12 listopada, szczegóły na plakacie obok – przyp. red.). Mamy bardzo ciekawe zdjęcia, które już oceniliśmy. Nie mogę zdradzić, kto jest laureatem, ale mogę powiedzieć, że najpiękniejsze, najciekawsze zdjęcia są związane z zakładem w Orzechowie. W świadomości mieszkańców jest to silnie osadzone. Rozwój Orzechowa i dzień dzisiejszy są związane z zakładem. Nasze koło to jedna z młodszych organizacji działająca w Orzechowie, ale najliczniejsza i zauważalna w działaniach, ponieważ od razu założyłam, że po pierwsze będę pozyskiwać pieniądze

koła emerytów. Zresztą cały zarząd uniwersytetu należy do koła emerytów, a prawie cały zarząd koła do uniwersytetu. Dzięki temu następuje przepływ ludzi, pomysłów, aktywności na rzecz środowiska. Dzięki tej współpracy mogliśmy zrobić Dni drzewiarza współfinansowane przez LGD Z Nami Warto. Około 1 500 osób uczestniczyło w tym wydarzeniu. Było to prawdziwe zaktywizowanie mieszkańców Orzechowa. Panowie przeprowadzili warsztaty z budowania kuchenek słonecznych. Bardzo wiele osób podchodziło do ich stoiska, oglądało projekty kuchenek, panowie opowiadali, jak to działa, jak się buduje. Świetnie się zaktywizowali. Jestem przekonana, że jeśli zaproponuje się panom działanie, które ich interesuje, gdzie będą mogli umiejętności, wiedzę i zainteresowania

Jadwiga Stefańska

bardzo entuzjastycznie. Na kolejne spotkanie przyszło 80 osób, wszyscy wypełnili deklaracje członkowskie. Obecnie Koło liczy 150 osób, mamy już kolejne deklaracje. Po każdym organizowanym wydarzeniu, wyjeździe pojawiają się kolejni chętni. Mimo zaledwie trzech lat działalności dużo udało się już zrobić. Od razu założyłam, że i koło emerytów, i ja, i seniorzy nie mogą zamknąć się w swoim gronie i działać tylko dla siebie, a nie na rzecz środowiska. Zrobiliśmy m.in. projekt fotograficzny Historia zaklęta w fotografii, który działa w dalszym ciągu (projekt polegał na tym, że mieszkańcy Orzechowa przynosili do szkoły stare zdjęcia dokumentujące dawną codzienność miejscowości. Fotografie zostały zeskanowane i zaprezentowane na specjalnej wystawie

na działalność i nie będą to tylko składki i opłaty, ale także pieniądze z konkursów ofert. Pierwsze środki pozyskaliśmy ze starostwa na piknik nad Wartą, na który zaprosiliśmy koło z gminy Kołaczkowo – do tej pory świetnie współpracujemy. Łącznie udało się pozyskać kilkadziesiąt tysięcy z różnych źródeł. Projektów było już bardzo dużo. Pierwszy dzień seniora odbył się w październiku 2016 roku. Wtedy seniorzy zatańczyli poloneza i układ do „Deszczowej piosenki” – wcześniej przychodzili na zajęcia taneczne. Współpracujecie też z innymi organizacjami? Na szczęście w Orzechowie jest jeszcze Uniwersytet Trzeciego Wieku. Sama jestem jego członkinią i razem z grupą aktywnych członków, zarządem UTW przygotowujemy ofertę dla

wykorzystać, to się w tym sprawdzą. Większość członków koła emerytów to kobiety, około 25% to mężczyźni – i to jest dobry wynik, bo w innych kołach mężczyzn jest jeszcze mniej. Ja cały czas myślę, z jaką ofertą wystąpić do mężczyzn, by też byli aktywni w kole. Jakie dalsze plany? Mamy już pomysł na kolejny projekt z UTW, już częściowo realizowany. Nazywa się Uniwersytet dla społeczności. Chcielibyśmy udokumentować historię – zebrać dokumenty i napisać, nagrać wspomnienia mieszkańców. Kiedyś Orzechowo wyglądało inaczej, a żyją jeszcze osoby, które pamiętają dawne czasy z opowieści swoich rodziców, dziadków. Chcemy do tych historii dotrzeć. Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


12

Ogłoszenia urzędowe

9 listopada 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1156/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 października 2018 roku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku A. Przetarg w dniu 10 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 5 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 01.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. , III przetarg – 11.12.2017 r., IV przetarg – 12.02.2018 r., V przetarg – 04.06.2018 r., VI przetarg – 13.08.2018 r., VII przetarg – 15.10.2018 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/23

Powierzchnia działki [ha] 0,1134

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 78 600.00 zł + VAT

Wadium 3 930.00 zł

B. Przetarg w dniu 10 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 5 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. , III przetarg – 11.12.2017 r., IV przetarg – 12.02.2018 r., V przetarg – 04.06.2018 r., VI przetarg – 13.08.2018 r., VII przetarg – 15.10.2018 r. Godzina przetargu 9.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/71

Powierzchnia działki [ha] 0,0972

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 67 300.00 zł + VAT

Wadium 3 365.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/72

0,0934

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

64 700.00 zł + VAT

3 235.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/73

0,0896

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 290.00 zł + VAT

3 565.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/76

0,0962

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 230.00 zł + VAT

3 662.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 139/78

0,0970

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 840.00 zł + VAT

3 692.00 zł

D. Przetarg w dniu 10 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 5 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r., II przetarg – 09.10.2017 r. , III przetarg – 11.12.2017 r., IV przetarg – 12.02.2018 r., V przetarg – 04.06.2018 r., VI przetarg – 13.08.2018 r., VII przetarg – 15.10.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/98

0,0915

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 800.00 zł + VAT

3 640.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/99

0,1138

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

78 800.00 zł + VAT

3 940.00 zł

E. Przetarg w dniu 12 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 6 grudnia 2018 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 03.08.2017 r., II przetarg – 10.10.2017 r. , III przetarg – 12.12.2017 r., IV przetarg – 13.02.2018 r., V przetarg – 06.06.2018 r., VI przetarg – 16.08.2018 r. , VII przetarg – 17.10.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/64

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/65

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/66

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/67

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

F. Przetarg w dniu 12 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 6 grudnia 2018 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 04.08.2017 r., II przetarg – 10.10.2017 r. , III przetarg – 12.12.2017 r., IV przetarg – 13.02.2018 r., V przetarg – 06.06.2018 r., VI przetarg – 16.08.2018 r., VII przetarg – 17.10.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/106

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/108

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/109

0,0674

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 390.00 zł + VAT

2 570.00 zł

G. Przetarg w dniu 13 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 7 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 07.08.2017 r., II przetarg – 11.10.2017 r. , III przetarg – 13.12.2017 r., IV przetarg – 14.02.2018 r., V przetarg – 07.06.2018 r., VI przetarg – 17.08.2018 r., VII przetarg – 18.10.2018 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/154

Powierzchnia działki [ha] 0,0996

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

Cena wywoławcza 89 400.00 zł + VAT

Wadium 4 470.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/155

0,0890

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

79 890.00 zł + VAT

3 995.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/156

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400.00 zł + VAT

4 470.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/157

0,0815

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/158

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/159

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/160

0,0912

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 560.00 zł + VAT

3 628.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/161

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/162

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/163

0,0816

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/165

0,1026

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

78 230.00 zł + VAT

3 912.00 zł

H. Przetarg w dniu 14 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 10 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r., II przetarg – 12.10.2017 r. , III przetarg – 14.12.2017 r., IV przetarg – 15.02.2018 r., V przetarg – 08.06.2018 r., VI przetarg – 20.08.2018 r., VII przetarg – 19.10.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/115

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/118

0,0673

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 320.00 zł + VAT

2 566.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/119

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

I. Przetarg w dniu 14 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 10 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r., II przetarg – 12.10.2017 r. , III przetarg – 14.12.2017 r., IV przetarg – 15.02.2018 r., V przetarg – 08.06.2018 r., VI przetarg – 20.08.2018 r., VII przetarg – 19.10.2018 r. Godzina przetargu 10.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/54

Powierzchnia działki [ha] 0,0956

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 76 060.00 zł + VAT

Wadium 3 803.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/55

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/56

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/57

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

K. Przetarg w dniu 17 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 12 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 09.08.2017 r., II przetarg – 13.10.2017 r. , III przetarg – 18.12.2017 r., IV przetarg – 16.02.2018 r., V przetarg – 11.06.2018 r., VI przetarg – 22.08.2018 r., VII przetarg – 22.10.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/44

0,1120

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 600.00 zł + VAT

3 880.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/45

0,0785

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

54 100.00 zł + VAT

2 705.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/46

0,0498

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

34 300.00 zł + VAT

1 715.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/47

0,0923

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

63 600.00 zł + VAT

3 180.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/48

0,0968

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 010.00 zł + VAT

3 851.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/49

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

L. Przetarg w dniu 17 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 12 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 10.08.2017 r., II przetarg – 13.10.2017 r. , III przetarg – 18.12.2017 r., IV przetarg – 16.02.2018 r., V przetarg – 11.06.2018 r., VI przetarg – 22.08.2018 r., VII przetarg – 22.10.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/121

0,0957

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 140.00 zł + VAT

3 807.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/123

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 040.00 zł + VAT

3 652.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/124

0,0945

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 180.00 zł + VAT

3 759.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/125

0,0834

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

57 800.00 zł + VAT

2 890.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/126

0,1082

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

82 500.00 zł + VAT

4 125.00 zł


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

13

Ogłoszenia urzędowe

9 listopada 2018

Ł. Przetarg w dniu 19 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 13 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 11.08.2017 r., II przetarg – 16.10.2017 r. , III przetarg – 19.12.2017 r., IV przetarg – 19.02.2018 r., V przetarg – 13.06.2018 r., VI przetarg – 23.08.2018 r., VII przetarg – 24.10.2018 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/143

0,1142

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 100.00 zł + VAT

3 955.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/144

0,0960

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 380.00 zł + VAT

3 819.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/145

0,0947

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 340.00 zł + VAT

3 767.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/146

0,1036

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 800.00 zł + VAT

3 590.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/147

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/148

0,0854

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 940.00 zł + VAT

3 397.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/150

0,1026

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 160.00 zł + VAT

3 558.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/151

0,1172

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 200.00 zł + VAT

4 060.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/152

0,1176

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 570.00 zł + VAT

4 079.00 zł

M. Przetarg w dniu 20 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 14 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. , III przetarg – 20.12.2017 r., IV przetarg – 20.02.2018 r., V przetarg – 14.06.2018 r., VI przetarg – 24.08.2018 r., VII przetarg – 25.10.2018 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/137

Powierzchnia działki [ha] 0,0996

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 79 240.00 zł + VAT

Wadium 3 962.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/138

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/139

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/141

0,1104

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 570.00 zł + VAT

3 829.00 zł

O. Przetarg w dniu 20 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 14 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. , III przetarg – 20.12.2017 r., IV przetarg – 20.02.2018 r., V przetarg – 14.06.2018 r., VI przetarg – 24.08.2018 r., VII przetarg – 25.10.2018 r. Godzina przetargu 11.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/39

Powierzchnia działki [ha] 0,0962

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 66 600.00 zł + VAT

Wadium 3 330.00 zł

P. Przetarg w dniu 20 grudnia 2018 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 14 grudnia 2018 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r., II przetarg – 17.10.2017 r. , III przetarg – 20.12.2017 r., IV przetarg – 20.02.2018 r., V przetarg – 14.06.2018 r., VI przetarg – 24.08.2018 r., VII przetarg – 25.10.2018 r. Godzina przetargu 11.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/17

Powierzchnia działki [ha] 0,0383

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r ., poz. 121 z późn. zm.) minął dnia 20 czerwca 2017 roku. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

WARUNKI PRZETARGÓW 1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10. 2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie. 3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym. 4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, której wadium dotyczy. 6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. 10. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym nieruchomości, stanem prawnym nieruchomości oraz przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 11. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 12. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej. 13. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 14. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 15. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). 16. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 17. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 18. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp U – pod tereny zabudowy usługowej

Cena wywoławcza 19 600.00 zł + VAT

Wadium 980.00 zł


14

Informacje

9 listopada 2018

www.wrzesnia.powiat.pl

Zbiórka w szczytnym celu

W Szkole Podstawowej w Sokolnikach odbyła się ekspresowa akcja charytatywna. W krótkim czasie, bo w przeciągu zaledwie trzech dni (od 24 do 26 października), zostało zebranych 1 700 kg makulatury.

fot. arch. szkoły Uczniowie chętnie zaangażowali się w akcję

Zbiórka wesprze budowę studni w Sudanie Południowym. Jest to akcja cykliczna, odbywająca się w szkole po raz czwarty, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Nauczycielka w SP w Sokolnikach Małgorzata Dembińska-Staszak zauważa: – Możemy zaobserwować, że zaangażowanie uczniów i ich rodziców z roku na rok wzrasta. Są rodziny, które przez cały rok podczas domowej segregacji śmieci odkładają papier, aby móc go przynieść w odpowiednim czasie do szkoły. (red.)

Rzecznik konsumenta radzi

Do kogo należy sprzątanie chodnika? Teraz, gdy mamy już jesień i zbliża się zima, zwracam uwagę czytelników, a zwłaszcza właścicieli i administratorów nieruchomości, na to, aby zadbali o sprzątanie chodników przylegających do posesji. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Za nieposprzątanie zalegających liści, nieusunięcie śniegu, lodu czy innych nieczystości właścicielowi grozi kara grzywny. Jeżeli przechodzień poślizgnie się na

nieposprzątanym chodniku i dozna szkody, złamie na przykład rękę, to skutki dla właściciela będą znacznie dotkliwsze niż grzywna. Poszkodowany może zażądać od właściciela zwrotu nie tylko wydatków związanych

z leczeniem, ale zadośćuczynienia pieniężnego za doznany uszczerbek na zdrowiu. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu się od takiego ryzyka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 roku poz. 618 ze zm.). Elżbieta Staszak-Małecka

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, w Starostwie Powiatowym ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16.

CHCESZ BEZPŁATNIE PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE? Jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowana w PUP we Wrześni, zgłoś się do urzędu, a otrzymasz: 1. Bon szkoleniowy do wysokości 4.500 zł dla 13 osób (tylko POWER). Bony szkoleniowe mogą otrzymać: - osoby w wieku 18-29 lat, które uprawdopodobnią zatrudnienie po zakończeniu szkolenia (nie jest konieczne potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę), - z ustalonym II profilem pomocy. 2. Propozycję udziału w szkoleniach grupowych: - „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 22 osób (POWER – 17 osób, WRPO – 5 osób), - „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” dla 11 osób (POWER – 9 osób, WRPO – 2 osób). Ze szkoleń grupowych mogą skorzystać osoby z ustalonym II profilem pomocy, w wieku 18-29 lat oraz osoby po 29 roku życia, spełniające jeden z następujących warunków: - kobiety, - aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, - długotrwale bezrobotni, - osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, - po 50 roku życia. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod numerem telefonu 61 640 35 47, 61 640 35 55. Zapisy na szkolenia grupowe odbywają się u doradców klienta zgodnie z alfabetycznym podziałem nazwisk. Wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego oraz wnioski na szkolenia grupowe dostępne są na stronie tut. urzędu www.wrzesnia.praca.gov.pl w zakładce druki do pobrania.

Bezpłatne szkolenia w Inspektoracie ZUS we Wrześni 16.11.2018 r. od 10:00 Temat: „Zasady ustalania podstawy wymiaru dla świadczeń krótkoterminowych oraz wymagane dokumenty do wypłaty świadczeń”.

20.11.2018 r. od 10:00 Temat: e-ZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie. Szkolenie przeznaczone dla płatników składek.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są telefonicznie: 61 437 43 21 lub na adres e-mail: honorata.radzialowska@zus.pl.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Informator powiatowy

Kolejne medale Hwarangu Z październikowego Pucharu Polski P2 – Legionowo Cup w Taekwondo Olimpijskim UKS Hwarang Września przywiózł 7 medali. fot. arch. UKS

Dwa złote krążki zdobył Krystian Haremza w kategorii juniorów +78kg i seniorów U21 -87kg. Złoto w kategorii seniorek U21 i brąz w kategorii juniorek -68kg wywalczyła Dagmara Haremza. Srebrny medal w kategorii juniorek -68kg przypadł Weronice Przybysz, a brązowy w kategorii kadetek -37kg Wiktorii Grześkowiak. Także brąz, lecz w kategorii juniorów -78kg, przywiózł Jakub Wawrowski. (red.)

15

Sport

9 listopada 2018

Dumni zawodnicy

Kalendarz sportowy

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Spraw Społecznych i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38

fot. arch.

18 października w Pyzdrach (hala widowiskowo-sportowa) odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Drużynowym Tenisie Stołowym w kategorii dzieci klas VI-V i młodszych. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt wywalczyły Aleksandra Staszak i Hanna Klamecka-Cicha z SSP Kaczanowo, a wśród chłopców Mateusz Pilarski, Filip Blachowski i Bogusław Blachowski z SP Pyzdry. 22 października w Kołaczkowie (sala gimnastyczna SP) miały miejsce Igrzyska Młodzieży Szkolnej Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym w kategorii: kl. VII-VIII + III gimn. Wśród dziewcząt triumfowały Nicole Zellmer, Olga Wojciechowska i Maja Kostuch z SSP Kaczanowo, a wśród chłopców Eryk Podlewski i Norbert Szymański z SP Kołaczkowo.

25 października we Wrześni odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Piłce Nożnej Halowej Igrzyska Dzieci. Na podium uplasowali się kolejno: SP Nekla, SP Czeszewo, SP Pyzdry, SSP1 Września, ZSS Grzybowo, SP Kołaczkowo.

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 61 640 44 82

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Kadry tel. 61 640 44 90 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

27 października Hala Sportowa ZSP Kołaczkowo była miejscem II Spartakiady UKS-ów i MDP-ów ,,Sport-uśmiech-zabawa". Oto zwycięzcy w konkurencjach indywidualnych: rzut lotką do tarczy Patrycja Biedrowska (UKS Kołaczkowo), Maciej Legeżyński (UKS Kołaczkowo), rzuty do kosza Patrycja Kominkiewicz (UKS Kołaczkowo), Bartosz Podlewski (UKS Kołaczkowo), strzały na bramkę do unihokeja Roksana Dębicka (UKS Kołaczkowo), Krystian Makuch (UKS Kołaczkowo), serso Oliwia Twarda (MDP Borzykowo), Piotr Pańczak (UKS Grodzianie Grzybowo), wiatrówka Nelly Tomczak (UKS Kołaczkowo), Baltazar Matkowiak (UKS Mały Dworek Łaszczyn), strzały na bramkę Antonina Orakowska (UKS Kołaczkowo), Kacper Kominkiewicz (UKS Kołaczkowo), tenis stołowy Marta Błaszak (MDP Borzykowo), Norbert Szymański (MDP Borzykowo), żółwia jazda rowerem Aleksy Zwiernik (UKS Mały Dworek Łaszczyn), slalom piłkarski Bartosz Podlewski (UKS Kołaczkowo).

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30

30 października we Wrześni odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Piłce Nożnej Halowej Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Kolejność drużyn: SSP3 Września, SSP6 Września, SP Miłosław, SP Pyzdry, ZS Nekla, ZSP Kołaczkowo.

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

fot. arch.

Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Szymon Piotr Rewers

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa


Przegląd Powiatowy nr 279, listopad 2018  
Przegląd Powiatowy nr 279, listopad 2018  
Advertisement