Page 1

w numerze:

Nowa droga bez wstęgi, ale na dwóch kółkach

Stop dopalaczom

23 października otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej Nekla-Mystki. Oddanie przebiegło nietypowo: zamiast przecinania wstęgi i wiązanek kwiatów był przejazd rowerami po odnowionym odcinku. Na dwa kółka przesiedli się powiatowi i gminni samorządowcy oraz wojewoda wielkopolski Piotr Florek. komentowała nietypowe oddanie drogi: – To bardzo dobry pomysł, że wybrano otwarcie na rowerach. Korzystamy z dobrego stylu życia, a to, że możemy jeździć bezpiecznie, to zasługa inwestorów i starosty. Do pochwał przyłączył się wojewoda Florek: – Gratulacje, bo wniosek starostwa był jednym z najlepszych, więc miał dużą szansę na realizację. Punktujemy bezpieczeństwo

– o to przede wszystkim chodzi w modernizacji dróg. W przyszłorocznym budżecie przeznaczyliśmy na ten cel 300 mln zł. Na rozpatrzenie czeka w województwie kolejny wniosek o dofinansowanie modernizacji powiatowego odcinka Kozubiec-Sarnice-Czeszewo-Orzechowo. Anna Mizerka

str. 5

Wrześnianin w Mam Talent

str. 9

Wojewoda Florek na chwilę przed startem

O 10.00 kilkadziesiąt osób ruszyło w trasę ulicami Dworcową, Wiosny Ludów i Poznańską. Inwestycja kosztowała 2 945 100 zł, połowę wyłożył powiat, resztę pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 300 tysięcy dołożyła także gmina Nekla. Stanęło rondo przy ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej, przebudowano skrzyżowania przy ul. Poznańskiej i w Kokoszkach, jest ciąg pieszo-rowerowy od Kokoszek do centrum Nekli. Remont przeszła nawierzchnia jezdni i chodników. Po powrocie rowerzyści i mieszkańcy gminy odzyskiwali siły w po-

wiatowym namiocie, w którym czekała grochówka, gorąca herbata i pączki. Uczestnicy objazdu prowadzeni przez starostę Dionizego Jaśniewicza wrócili bez szwanku: podobno jeździ się gładko. Najlepszym dowodem na to miał być, jak mówił Jaśniewicz, test kapusty: – Powiatowa radna Aleksandra Głowacka, która jeździ na zakupy na rowerze, przewiozła w koszyku główkę kapusty – i o ile na innych drogach czasem jej wypada z koszyka, o tyle tu przetrwała na swoim miejscu, czyli droga spełnia surowe wymogi techniczne. Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poślednia

Jubileuszowa Rolnicza Jesień Kilkuset wystawców, tysiące zwiedzających – oto bilans tegorocznych jubileuszowych Targów Rolnicza Jesień. Autorami przedsięwzięcia, które miało miejsce 24 października, był Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, gospodarstwo pomocnicze w Bierzglinku, starosta wrzesiński i burmistrz Wrześni.

– Już od dwudziestu lat targi promują gminę, powiat i szkołę – mówi Włodzimierz Wawrzyniak, dyrektor ZSTiO. – Oczywiście wielcy przedsiębiorcy jadą do Poznania na Polagrę. Rolnicza jesień jest dla drobnych wytwórców: pszczelarzy, sadowników i innych przedsiębiorców, którzy przyjeżdżają ze swoimi produktami. Wystawiają się też instytucje i banki, które udzielają porad na miejscu.

Podsumowanie III kadencji Rady Powiatu POWIAT WRZESIŃSKI Drogę przetestowali rowerzyści

Trwają inwestycje na drogach powiatowych Zakończył się pierwszy etap remontu odcinka drogi Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna. Całkowity koszt inwestycji to 4 823 776 zł, prawie połowa tych pieniędzy to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace objęły przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Pyz-

dry-Nowa Wieś Podgórna, budowę chodników w Spławiu i Nowej Wsi Podgórnej oraz przebudowę trzech skrzyżowań. Chodziło przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt jest też kluczowy z punktu widzenia rozwoju turystyki i promocji regionu. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2011 r. WRLiFE

str. 10-15 Nowoczesny zakład radiologii

str. 21

cd. str. 17

Dbamy o zdrowie

Co roku wystawcy oferują olbrzymi wybór kwiatów i krzewów

Wyremontowany odcinek Tarnowa-Spławie

str. 21


2

5 listopada 2010

Rozmowy z samorządowcami

www.wrzesnia.powiat.pl

Trzy pytania do…

Przede wszystkim skuteczność w działaniu

wojewody wielkopolskiego Piotra Florka

A jakie porażki? Przedsięwzięcie, którego nie udało nam się w tej kadencji zrealizować ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy, to termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Kaliskiej i Domu Pomocy Społecznej. Na szczęście już jesteśmy po rozstrzygnięciach dotyczących dofinansowania tego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku. Jak wyglądała praca Rady? Tarcia personalne czy raczej dialog? Ostatnia kadencja należała chyba do najbardziej owocnych, jeżeli mierzyć ją zaangażowaniem i współpracą wszystkich radnych. Była to rada merytoryczna, bez personalnych przepychanek, co często się zdarza w samorządach. W poprzedniej kadencji wiele czasu i energii zmarnowaliśmy na jałowe spory, natomiast teraz wszyscy radni, koalicyjni i opozycyjni, ponad podziałami koncentrowali się na realizacji zadań powiatu. Jak pan ocenia skuteczność powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych? Jak pod tym względem wypadamy na tle innych powiatów? Jesteśmy rekordzistami wśród powiatów o podobnej wielkości. Pozyskane środki, czyli ponad 37 mln zł – nie licząc 35,5 mln uzyskanych na rozbudowę szpitala – nie mają chyba precedensu. Do tego sukcesu przyczyniło się w dużej mierze powołanie w starostwie Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, zajmującego się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Powstał zespół fachowców, który skutecznie zdobywał środki na realizację zadań powiatowych. Ponadto stał się dla mieszkańców centrum informacji dotyczących finansowania z funduszy krajowych i unijnych. Znaczne sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych miały też Wydział Oświaty i Sportu, Powiatowy Zarząd Dróg czy Powiatowy Urząd Pracy. Zaczął się końcowy etap przedsięwzięcia, które powiat od dawna realizuje: rusza rozbudowa szpitala. Po co ta modernizacja? Nie lepiej było zostać przy starym SPZOZ-ie? Przekształcenie naszego szpitala w spółkę było jedną z pierwszych niezadłużonych restrukturyzacji SPZOZ-u w Polsce. Powiat jest 100% właścicielem spółki. Przekształcenie umożliwiło przygotowanie dobrego

23 października wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w otwarciu wyremontowanego odcinka powiatowej drogi Nekla-Mystki. Uczestnicy przejechali na rowerach zmodernizowanymi ulicami Dworcową, Wiosny Ludów i Poznańską. Przed chwilą przejechał pan na rowerze odcinek wyremontowanej drogi Nekla-Mystki. Jak się jechało? Świetnie. Droga dobrze zrobiona, asfalt położony równo, skrzyżowania, które widziałem, i odcinki z odseparowanym ruchem zostały poprawnie wykonane. Objechaliśmy bezpiecznie i dojechaliśmy cało, więc wydaje mi się, że droga jest porządna. Jak pan ocenia modernizację? Ten odcinek zmodernizowano w znacznym stopniu: przebudowane są pobocza i przede wszystkim skrzyżowania, pojawiły się barierki ochron-

projektu rozbudowy i modernizacji wrzesińskiej lecznicy. Dało też szansę na pozyskanie środków na jej rozbudowę. Nie boi się pan, że powiat może nie sprostać zobowiązaniom, jakie wziął na siebie, kiedy poręczył szpitalne obligacje za 23 mln? Oprócz 35,5 mln, który pozyskaliśmy, trzeba było zdobyć dodatkową kwotę na rozbudowę. Początkowo myśleliśmy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które okazało się niemożliwe ze względu na warunki, jakie określono w grancie WRPO. Zdecydowaliśmy się na emisję obligacji. Kwota 23 mln zł jest wysoka. Pojawiają się pytania, czy szpital tę inwestycję udźwignie. Chcę jednak podkreślić, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat ze środków powiatu i pozyskanych funduszy zainwestowaliśmy w szpital ponad 25 mln zł. Skoro zdobyliśmy tyle środków na modernizację starej placówki, to daje gwarancję, że udźwigniemy obligacje w wysokości 23 mln zł. Podkreślam jednak, że powiat jest tylko gwarantem projektu finansowego. Mieszkańcy często skarżą się na kiepskie drogi. Co w tej sprawie zrobiono w ostatniej kadencji? Kiedy wykonaliśmy bilans zapotrzebowania inwestycyjnego na drogach powiatowych, okazało się, że musielibyśmy na ten cel przeznaczyć dwa roczne budżety powiatowe, czyli ponad 100 mln zł. Wiadomo, że żaden samorząd nie udźwignie takiej skali inwestycji, dlatego spośród wszystkich zadań wytypowaliśmy w konsultacji z gminami te najważniejsze, które miały szansę na dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. W programie uwzględniliśmy priorytety każdego z gminnych samorządów. Ta strategia okazała się skuteczna, prawie wszystkie wnioski złożone przez powiat uzyskały dofinansowanie: BierzglinekGozdowo, Nekla-Mystki, WszembórzKołaczkowo, Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna. Ponadto na drogach powiatowych prowadziliśmy dziesiątki inwestycji na mniejszą skalę.

Jak wyglądają inne inwestycje w powiecie? Bardzo ważne dla nas jest szkolnictwo ponadgminazjalne. Powiat co roku przeznaczał znaczne kwoty na modernizacje obiektów szkolnych i zaplecza dydaktycznego. Szczególnie dumni jesteśmy ze stadionu lekkoatletycznego ZSTiO przy ul. Kaliskiej. Rozbudowujemy i modernizujemy od wielu lat Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Właśnie teraz rozpoczęła się budowa hali montażowej ze środków unijnych. Jak się w powiecie wrzesińskim przeciwdziała bezrobociu? Pomagamy bezrobotnym, którzy chcą zdobywać nowe kwalifikacje. Proponujemy bogaty program staży absolwenckich – korzysta z niego dużo młodych ludzi, którym trudno byłoby wystartować na rynku pracy. Wiele osób tę szansę wykorzystało i uzyskało stałą pracę. Stawiamy też na bezpłatne szkolenia. Jeżeli nie ma pracy w zawodzie, warto zdobyć nowe kwalifikacje. Bezrobocie jest zawsze pochodną sytuacji gospodarczej – kiedy się pogarsza, stopa bezrobocia rośnie. Na szczęście gospodarka wróciła do fazy wzrostu, więc liczba bezrobotnych będzie się systematycznie zmniejszać. Młodzież powiatu wrzesińskiego wyjątkowo dobrze zdaje matury – jaki jest pomysł na politykę oświatową powiatu? Na początku II kadencji przyjęliśmy program restrukturyzacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Połączyliśmy dwie szkoły kształcące w podobnym profilu: od tego roku uczniowie z Kaliskiej i Gnieźnieńskiej uczą się w jednym miejscu, czyli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kaliskiej. Program wspierania edukacji zakłada granty edukacyjne, dodatkowe zajęcia, stypendia dla uzdolnionej młodzieży i tej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Przy naborze do szkół obowiązuje wysoka poprzeczka. To się przekłada na jeden z najwyższych wskaź-

ne, ruch samochodowy odseparowano od pieszych, a to wszystko poprawia bezpieczeństwo. Mamy drogę dostosowaną do obecnych wymogów. Czy powiat może liczyć na pomoc województwa przy modernizacji kolejnych dróg powiatowych? W tej chwili na rozstrzygnięcie czeka wniosek na przebudowę odcinka KozubiecOrzechowo. Tak, może. W tej chwili rozpatrujemy kolejne wnioski, 15 listopada pojawi się lista dofinansowanych inwestycji na kolejny rok, która obejmuje środki, jakie mamy w dyspozycji. Dodam tu, że po postępowaniach przetargowych okazuje się, że więcej beneficjentów otrzymuje pomoc – średnio rocznie około dziesięciu. Dofinansowania z nowej listy rankingowej oscylują w okolicy 3 mln każde. Rozmawiała Anna Mizerka

fot. WUW

Co udało się zrobić w III kadencji Rady Powiatu? Tę kadencję wyróżniają inwestycje, które powiat zrealizował, duża ilość środków pozyskanych z zewnątrz – ponad 37 mln zł – i realizacja przedsięwzięcia, nad którym prace rozpoczęły się jeszcze w I kadencji, czyli restrukturyzacja Szpitala Powiatowego. W tej kadencji udało się przekształcić szpital w spółkę i przygotować projekt rozbudowy oraz uzyskać największe w województwie dofinansowanie – 35,5 mln zł.

fot. R. Lipigórski

Wywiad ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem

ników zdawalności matur w całym okręgu północno-zachodnim. Powołaliśmy też nowe kierunki kształcenia, np. technik budownictwa, architektury krajobrazu czy informatyk, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jednym z zadań powiatu jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jak podczas ostatniej kadencji się z tego wywiązywano? Koordynujemy ich działanie w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, w którym wymienia się doświadczenia, informacje, pomaga w pozyskiwania środków zewnętrznych. Kilka z nich jest bardzo prężnych: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja im. Dzieci Wrzesińskich, Towarzystwo Echo Pyzdr, Klub „Cóś Innego”, itd.

Co pańskim zdaniem jest do zrobienia w powiecie w bliższej i dalszej przyszłości? Ważne, żeby tak jak dotychczas środki dzielić sprawiedliwie między gminy powiatu. Wyzwaniem na najbliższe lata jest na pewno dalsza poprawa bazy oświatowej – zaczynamy właśnie wdrażać program informatyzacji nauczania. Drugim bardzo ważnym zadaniem jest zakończenie rozbudowy szpitala w ciągu dwóch najbliższych lat. Kolejny priorytet to modernizacja sieci dróg powiatowych. Warunkiem realizacji tych zadań jest skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jeżeli powtórzylibyśmy sukces z tej kadencji – 73 mln zł zdobytych środków – byłby to powód do zadowolenia. Rozmawiała Anna Mizerka


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

Ostatnia sesja Rady Powiatu Rada Powiatu III kadencji spotkała się na 43. sesji 21 października, prawdopodobnie już po raz ostatni. Przyszedł czas na podsumowanie czteroletniej pracy. Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak przedstawił sprawozdanie z kadencji: – Wybory odbyły się 12 listopada, pierwsze posiedzenie zwołano na 27 grudnia 2006 roku. W sumie podczas III kadencji podjęto 277 uchwał, 98 dotyczyło spraw finansowych, 45 – organizacyjnych, 34 – oświaty, 25 – gospodarki nieruchomościami, 22 – pomocy społecznej, 13 – uchwał było związanych z restrukturyzacją szpitala powiatowego, 38 – dotyczyło spraw innych. Rozpatrzyliśmy też dwie skargi – poinformował. Zatwierdzono projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Moja przyszłość w moich rękach”. Jego autor, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, pozyskał 48 430 zł. Projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu społeczno-zawodowemu wychowanków. Przewiduje się kursy języka angielskiego, obsługi komputera i internetu, warsztaty rozwoju osobistego oraz ułatwiające start na rynku pracy. Rada przegłosowała roczny program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok, a także wyraziła zgodę na zakup dwóch nieruchomości (należącej do Skarbu Państwa w Pyzdrach oraz działki w Nekielce). Zaakceptowa-

Na sesji podsumowano cztery lata działalności

no zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostanie zlikwidowany, a zadania przez niego prowadzone przejmie Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. Przyjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 3 800 000 zł. Dyskusję wywołał projekt uchwały dotyczącej umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat pieniężnych dla dłużników powiatu, którzy nie są w stanie uiścić należności. Głos zabrała radna Maria Taciak: – Czy uchwała nie powinna zawierać katalogu dokumentów, dowodów potwierdzających sytuację materialną, które potwierdzałyby sytuację? Ponadto z tekstu wynika, że decyzję o umarzaniu może podjąć nie tylko zarząd, również kierownicy jednostek. Budzi to moją wątpliwość. Nie chciałabym, żeby o takich sprawach decydowała tylko jedna osoba. Przewodniczący Rady Powiatu zarządził pięciominutową przerwę celem

3

Aktualności

skonsultowania się z członkami komisji budżetowo-finansowej. Po przerwie uchwała została przegłosowana 16 głosami, trzech radnych wstrzymało się od głosu. Przyjęto również autopoprawkę do budżetu. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego zwiększył środki na wybory samorządowe o kwotę 21 000 złotych, a Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 50 000 na remont łazienek w OWDiR. Na zakończenie sesji starosta powiedział: – To był bardzo dobry czas dla powiatu. Rada poświęcała czas na merytoryczne rozwiązywanie problemów, co zaowocowało realizacją szeregu ważnych zadań. W podobnym tonie wypowiedziała się Krystyna Poślednia: –Ten powiat to przykład dobrej współpracy. Wymiana doświadczeń, dyskusje sprawiły, że wiedzieliśmy o sobie dużo. Nie dało się zauważyć, że któraś gmina była ważniejsza od innej. Wieczorem samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, szefowie jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz pracownicy starostwa spotkali się na uroczystości w Pałacu na Opieszynie. Starosta przedstawił i omówił prezentację podsumowującą III kadencję, pracę jednostek powiatowych i wydziałów starostwa. Przewodniczący komisji natomiast zreferowali ich działalność. Ewa Konarzewska-Michalak

Akcja Znicz 2010 Akcję prowadzono w powiecie od 30 października do 1 listopada. W tym czasie doszło do dwóch wypadków drogowych (zginęły dwie osoby) i czterech kolizji. Policjanci zatrzymali też czterech nietrzeźwych kierowców. Jesień i pogorszenie warunków atmosferycznych przyczynia się do zwiększenia ilości zdarzeń drogowych. Niezdyscyplinowanie kierujących i pieszych, lekceważenie podstawowych zasad ruchu drogowego – oto ich główne przyczyny. Kierowcy najczęściej przekraczają dopuszczalną prędkość jazdy, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu i wy-

przedzają niezgodnie z przepisami. Z kolei piesi nagminnie przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego nie wyznaczonych, poruszają się po niewłaściwej stronie drogi, nie noszą elementów odblaskowych, a także wchodzą na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd. Aby ograniczyć wypadki z udziałem pieszych, Komenda Powiatowa Policji we Wrześni od 2 listopada prowadzi działania prewencyjne „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mają one przede wszystkim poprawić ich bezpieczeństwo. Wzmożonych akcji prewencyjnych można się spodziewać w miastach i wsiach zwłaszcza na drodze nr 442. st.asp. Krzysztof Szcześniak

Policja pomagała usprawnić ruch we Wrześni

Stypendia rozdane 20 października w sali Kina Trójka wręczono stypendia edukacyjno-motywacyjne za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe w roku szkolnym 2009/2010, a także stypendia edukacyjno-socjalne na rok szkolny 2010/2011.

Pamiątkowa fotografia samorządowców III kadencji

Zarząd Powiatu przyznał 66 stypendiów edukacyjno-motywacyjnych za osiągnięcia sportowe. W tej kategorii o nagrodę mogli się ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w pozostałych tylko ci z placówek prowadzonych przez powiat wrzesiński. Za osią-

gnięcia naukowe i artystyczne nagrodzono 35 uczniów szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym. Kwoty stypendiów wahały się od 100 do 800 złotych. To jednorazowe wyróżnienie uzdolnionej młodzieży. Starosta Dionizy Jaśniewicz wręczył 82 stypendia edukacyjno-socjalne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc do końca roku szkolnego. Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół rockowy Chrapaki z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. WOiS

Jest umowa na termomodernizację 28 października w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu powiat wrzesiński podpisał umowę na dofinansowanie termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskano 3,7 mln zł.

W imieniu powiatu umowę podpisali starosta Jaśniewicz i skarbnik Beata Walkowiak

Inwestycja zrealizowana zostanie w latach 2011-2012. W przypadku ZSTiO obejmie nie tylko budynek główny, ale także dydaktyczny z salą gimnastyczną i łącznikiem oraz internat. Zostaną do-

cieplone ściany, zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dokończona wymiana okien i stolarki drzwiowej. Na budynku internatu ZSTiO pojawią się

Dofinansowanie otrzymało kilkudziesięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wybory samorządowe 21 listopada

kolektory słoneczne. Inwestycja realizowano w ramach Działania 3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. WRLiFE

Zgodnie z samorządową ordynacją wyborczą premier RP Donald Tusk ogłosił termin wyborów samorządowych. Pierwsza tura odbędzie się 21 listopada, ewentualna druga – w przypadku wyborów prezydentów, burmistrzów i wójtów – 5 grudnia 2010 r. Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego będą wybierać przedstawicieli do rad gmin, powiatu oraz sejmiku województwa wielkopolskiego, a także, zgodnie z miejscem zamieszkania, burmistrzów Miłosławia, Nekli, Pyzdr i Wrześni oraz wójta Kołaczkowa.


4

Oświata

5 listopada 2010

Demokratycznie w LO

Drzwi otwarte dla kariery

Państwo i jego administracja ma służyć obywatelom – przekonywała Grażyna Rafałowicz z kancelarii Senatu

Młodzi politolodzy z Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Społeczeństwo Demokratyczne” prowadzonym przez kancelarię Senatu RP i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 26 października uczniowie wysłuchali pierwszego wykładu. Do projektu oprócz wrzesińskiego liceum zaproszono również trzy poznańskie szkoły ponadgimnazjalne oraz jedną ze Środy Wielkopolskiej. Program polega na upowszechnieniu wiedzy o funkcjonowaniu demokratycznego państwa, ma też zachęcić młodzież do angażowania się w życie publiczne i decydowania o sprawach lokalnej społeczności. Prelekcję w auli Liceum Ogólnokształcącego poprowadziły Grażyna Rafałowicz i Małgorzata Szydłowska z kancelarii Senatu, obecna była również Maria Jedlińska-Pyssa z Kuratorium, Bogna Skoraszewska, dyrektorka szkoły,

oraz Eugenia Potęga ze Starostwa Powiatowego. Rafałowicz powiedziała kilka słów o projekcie: – To już trzecia edycja. Plan przewiduje wykłady wprowadzające w świat polityki, wyjaśniające, w jaki sposób państwo jest zarządzane. Odbędą się również spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów, senatorami, prezentacja uczestników i debata w senacie, a na zakończenie konkurs na najlepszy reportaż podsumowujący zajęcia. Goście z Senatu przedstawili genezę samorządu terytorialnego, omówili trójpodział władzy w Polsce, funkcje parlamentu, przybliżyli proces powstawania ustroju. Małgorzata Szydłow-

ska naświetliła tło programu: – Projekt komponuje się z rok temu obchodzoną 20. rocznicą powstaniu samorządów w Polsce, poza tym pamiętajmy, że rok 2010 został ogłoszony ustawą senatu rokiem demokracji lokalnej. Młodzież skupiona w licealnym Klubie Młodego Politologa nie tylko słuchała. Zaproszono ją do wykonania ćwiczenia polegającego na ułożeniu w odpowiedniej kolejności druków ustawy, na których pracują parlamentarzyści. Młodzi wzorowali się na wyświetlonej wcześniej prezentacji procesu legislacyjnego. W drugiej części spotkania mowa była o inicjatywie ustawodawczej obywateli i projekcie ustawy dotyczącej społecznych petycji. – W państwie demokratycznym państwo i jego administracja ma służyć obywatelom, a nie odwrotnie – informowała Grażyna Rafałowicz. – Powinniśmy być aktywni, tworzyć społeczeństwo obywatelskie. – Najbardziej twórcze i mobilizujące były zadania warsztatowe – mówi Ewa Lewandowska, opiekun klubu. – Okazało się, że nasi uczniowie jako jedyni wykonali je bezbłędnie! Projekt wymaga dynamizmu i samodzielności. Młodzież sama może decydować i konkretyzować zagadnienia, wybierać polityków, urzędników od szczebla lokalnego po senatorów, z którymi chce się zobaczy. Jedno spotkanie rodzi następne. Już mamy zaplanowane wizyty na sesji Rady Miejskiej we Wrześni, udział w obradach komisji. Przyjedzie też do nas prof. Jerzy Regulski, współautor reformy samorządowej. Ewa Konarzewska-Michalak

Wrzesiński standard 26 października w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino przy Wojska Polskiego odbyła się pierwsza przedmiotowa konferencja w ramach projektu: Wrzesiński standard – wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Warsztaty dla niemal 200 nauczycieli przedmiotów humanistycznych prowadzili doradcy poznańskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Nauczycieli powiatu przywitali wicestarosta wrzesiński Paweł Guzik i Bożena Nowacka, naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego. Inicjalny wykład wygłosił doradca metodyczny, Ryszard Pempera. Tematem spotkania było rozwijanie kompetencji językowych jako podstawy osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. – Kompetencja komunikacyjna to jednostkowa umiejętność używania języka odpowiednio do odbiorcy oraz okoliczności towarzyszących procesowi komunikacji. Ranga umiejętności językowych sprzyja rozwojowi osobowości ucznia – przekonywał prowadzący. Pempera mówił też o zmianie sposobu myślenia i przyswajaniu wiedzy przez współczesną młodzież. Okazuje się, że zmienia się sposób postrzegania, na przykład starsze pokolenie czyta linearnie, młode punktowo. Uczniowie znają terminy, ale nie potrafią ich używać w swobodnej wypowie-

www.wrzesnia.powiat.pl

Na inicjalnym spotkaniu słuchaczy było sporo

dzi. – Kompetencje językowe to więc zarówno umiejętności odbiorcze, jak i nadawcze. W tym miejscu wielka rola spoczywa na nauczycielach, których zadaniem jest wykształcenie u uczniów umiejętności dobrego słuchania i mówienia – skonkludował. Po wysłuchaniu wykładu nauczyciele uczestniczyli w trzygodzinnych warsztatach w ramach grup przedmiotowych: z języka polskiego, historii, WOS-u i języków obcych. Projekt Wrzesiński standard – wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego jest nowym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji. Zakłada objęcie wsparciem metodycznym wszystkich nauczycieli z powiatu wrzesińskiego uczących w podstawówkach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W roku

szkolnym 2010/2011 zaplanowano siedem konferencji w podobnej formule: wykład wprowadzający i warsztaty. Weźmie w nich udział ponad tysiąc nauczycieli z terenu powiatu wrzesińskiego. Ideą projektu jest odejście od tradycyjnego modelu doradztwa metodycznego – skoncentrowanego na osobie doradcy zatrudnionego przez jednostkę samorządu, na rzecz doradztwa „zadaniowego”, opartego na kompetencjach w danej dziedzinie. Anita Rembowicz-Robaszkiewicz, wicedyrektor ZSP, komentowała przedsięwzięcie: – Celem konferencji była współpraca grup przedmiotowych całego powiatu. Zapewnienie możliwości dokształcania nauczycieli, doskonalenia ich dla budowania nowej jakości współczesnej szkoły. Agnieszka Wojcińska oraz WOiS

19 i 21 października w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyły się dni otwarte. Rodzice, którzy odwiedzili poradnię, mogli porozmawiać z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz doradcą zawodowym, a także zapoznać się z funkcjonowaniem placówki. Pierwszy dzień poświęcony był przedszkolakom, drugi dzieciom w wieku szkolnym

Drzwi otwarte w poradni, czyli od zabawy poprzez naukę do kariery

Hasło tegorocznych dni otwartych brzmiało: „Od zabawy poprzez naukę do kariery”. – Pierwszy etap sukcesów i porażek szkolnych bardzo rzutuje na dalszą edukację. Chcemy zwrócić uwagę rodziców, jak istotne jest, aby wychwycić i zauważyć ewentualne problemy w tym ważnym dla dziecka czasie – mówi Agnieszka Skrzypek, pedagog i doradca zawodowy. Pracownicy poradni są zadowoleni z efektów akcji. Placówkę odwiedziło wielu rodziców, niektórzy sami, inni wraz z dziećmi. Gdy rodzice rozmawiali ze specjalistami, ich pociechy brały udział w grach i zabawach edukacyjnych. – Drzwi otwarte mają formę indywidualnych konsultacji, ale jednocześnie są formą zapoznania z poradnią. Rodzice i dzieci mogą poznać pracowników, zobaczyć, jak wyglądają gabinety. Chcemy w ten sposób odczarować stereotypy dotyczące placówki – mówi Maria Magdalena Pawłowska, pedagog. – Na co dzień w kontaktach z poradnią obowiązuje droga administracyjna

– pomoc udzielana jest na pisemny wniosek rodzica – dodaje Skrzypek. – Podczas dni otwartych rodzice mogą całkowicie anonimowo uzyskać poradę. To doskonały pretekst, by przełamać opór przed naszą placówką. Wiemy, że czasem rodzice potrzebują pomocy i wsparcia, ale nie są przekonani, czy powinni się do nas zgłosić. Organizatorzy przygotowali 3,5 tysiąca zaproszeń-ulotek, które były rozdawane w szkołach i przedszkolach. Jest w nich podany m.in. adres internetowy poradni: www.ppp. wrzesnia.powiat.pl. – Dobrze, aby każdy rodzic miał w szufladzie taką ulotkę – podkreśla Skrzypek. – W razie problemów będzie wiedział, gdzie może zwrócić się o pomoc. Dni otwarte odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, akcji edukacyjno-informacyjnej organizowanej na terenie całego kraju przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej. Joanna Goździewicz


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

Sprawy społeczne

Stop dopalaczom

Abecadło

Na chodniku leży nieprzytomny chłopak. Jego kolega woła o pomoc. Pojawia się straż miejska i policja. Ktoś wzywa karetkę pogotowia. Ratownicy podejmują błyskawiczna akcję reanimacyjną. Niestety, pomimo ich wysiłków chłopak umiera. Młodzi ludzie byli pod wpływem środków odurzających. Takie sceny rozgrywały się 27 października nieopodal nieczynnego od niedawna sklepu z dopalaczami na wrzesińskim rynku – Dzisiejsze zdarzenie było tylko mistyfikacją – poinformowała Bożena Stygar z fundacji Pro Bono Familiae. – Możemy odetchnąć z ulgą. Ten człowiek żyje, ale wielu z tych, którzy zażywają dopalacze, umiera. W Polsce odnotowano już kilka wypadków przypadków śmiertelnych – podsumowuje. Ta pozorowana scena była częścią akcji przeciwko dopalaczom zorganizowanej dzięki porozumieniu wrzesińskich instytucji. Akcji ratunkowej przypatrywali się uczniowie gimnazjów. – Młodzież nie wiedziała dokładnie, co tu się będzie działo. Nie zdradzaliśmy tego do samego końca – mówi Bożena Stygar, inicjatorka akcji. – Chcieliśmy, by młodzi ludzie poznali skutki działania dopalaczy – dodaje. Gimnazjaliści byli wyraźnie zaskoczeni. Z uwagą śledzili działania policji i ratowników. – Oni udają, ale ściema – słychać było wśród tłumu. – Na pewno go uratują. Zaraz wstanie – uspokajała jedna z dziewczyn koleżankę. Kiedy ratownicy przerywali akcję i poinformowali o zgonie, młodzi ludzie spoważnieli. – Mam głęboką nadzieję, że akcja będzie skuteczna – mówi Krzysztof Szcześniak, rzecznik prasowy policji. – Nie chcemy tylko mówić o dopalaczach, ale także pokazać młodym ludziom, w jaki sposób substancje mogą wpływać

5

Ratownicy udzielają pomocy ofierze dopalaczy

na ich organizmy. Młodzież musi uświadomić sobie, że dopalacze to trucizna, która może spowodować śmierć. Z rynku uczniowie przeszli do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, gdzie obejrzeli spektakl Spójrz na mnie w wykonaniu Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego z Krakowa. Przedstawienie dotyczyło problemów młodzieży, m.in. przemocy, uzależnień, samotności. Historia dwojga przyjaciół: Grześka i Justyny, była pretekstem do rozmowy z młodzieżą o różnych postawach wobec asertywności

i empatii. – Myślę, że edukacja jest najważniejsza w walce z uzależnieniami Nie możemy zmienić prawa, zamknąć na stałe sklepów, ale możemy wpłynąć na świadomość ludzi – podsumowuje Stygar i zapowiada dalsze działania profilaktyczne. – Będziemy rozdawać ulotki także dla rodziców, chcemy ich nauczyć, jak wychwycić sygnały, że z ich dzieckiem dzieje się coś złego. Tylko edukacja może nam pomóc uwolnić miasto od dopalaczy. Joanna Goździewicz

Bożeny Stygar Pochodzi z Orzechowa, od ponad 30 lat nauczycielka geografii (w Nowym Tomyślu, Drawsku Pomorskim, Wrześni – SP 5, Gimnazjum nr 2). Odkąd przeszła na emeryturę, pracuje w Zespole Szkół Społecznych w Grzybowie. Działa w Pro Bono Familiae od początku istnienia stowarzyszenia. Jest inicjatorką akcji przeciw dopalaczom w powiecie. Anionki – turmalinowe środki opatrunkowe, które od dawna stosuję i polecam. Bezinteresowność – szczególnie cenię w każdym człowieku. Cierpliwość – tej mi najbardziej brakuje. Dopalacze – walczę z nimi. Emerytka – inaczej stypendystka ZUS-u. Fiołki – uwielbiam ich zapach. Gimnazjady ekologiczne – organizowałam przez wiele lat w Gimnazjum nr 2. Humor – lubię dowcipy. In vivo – uważam, że leczenie niepłodności jest doskonałą alternatywą dla in vitro. Jesień – kojarzy mi się z przemijaniem. Kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – jestem koordynatorką. Lekarze – unikam. Młodzież – lubię, olbrzymia większość to wspaniali ludzie. Nastroje – często zmieniam. Optymizm – z natury jestem optymistką.

Przyjaciele – spora grupa ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Rodzina – mam oparcie w rodzinie, to wielkie szczęście. Spokój – bardzo cenię. Tymek – ukochany wnuczek, w grudniu będzie miał siostrzyczkę. UAM – mój uniwerek, z nim związana jest cała moja rodzina: mąż, syn, synowa i córka. Wiara – bardzo wierzę w Opatrzność Bożą. Zawierzenie – wszystko, co robię, zawierzam Górze.

Transformacja na sprzedaż Rozmowa z Wiesławą Kowalską, prezeską Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr

Polska proeuropejska? Dlaczego Echo Pyzdr zaangażowało się w przygotowanie spotkania w Ciążeniu? O poprowadzenie części spotkania w Ciążeniu ze stypendystami Kirklanda poprosiła nas koordynatorka tego programu, Urszula Sobiecka. Przyjęliśmy zaproszenie, by pokazać, jak działamy i jak wygląda lokalne życie społeczne. To też okazja do promocji regionu. Jak zagraniczni studenci patrzą na Polskę? Spytamy ich o to za rok. Studenci Kirklanda pozyskują materiały dotyczące polskiej transformacji do bezpośredniego zastosowania w swoich krajach. Niektórzy z nich pochodzą z Białorusi czy Ukrainy. Wiążą z Polską wielkie nadzieje, bo tu transformacja się udała. Co w tej chwili dzieje się w stowarzyszeniu?

Piszemy projekty, szukamy wsparcia na rozwój zdolnej młodzieży z naszych okolic i sposobów na wzmacnianie walorów naszego regionu. Najważniejsze złożone projekty dotyczą zachowania dziedzictwa olęderskiego Puszczy Pyzdrskiej oraz

współpracy między powiatem wrzesińskim a regionem Orhea w Mołdowie. Najlepiej dla Polski, by była proeuropejska. Rozmawiała: Anna Mizerka

Centrum Zasobów Dydaktycznych przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych zaprasza wszystkich nauczycieli języka angielskiego na konsultacje oraz warsztaty metodyczne 5, 19 listopada, godz. 15.00-17.00 Pronunciation Games 10, 19 grudnia, godz. 15.00-17.00 Traditions and Customs 14, 28 stycznia, godz. 15.00-17.00 Spotkania i rozmowy z rodzicami

W Ciążeniu w gminie Lądek 28 października spotkali się absolwentów uczelni wyższych i doktoranci z aż siedmiu krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Młodzi to stypendyści Programu im. Lane’a Kirklanda, którego fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a administratorem Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Otrzymują roczne stypendium na dwusemestralne studia podyplomowe w pięciu ośrodkach akademickich w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. Ich głównym celem jest zapoznanie się z szeroko rozumianym tematem transformacji, której 20-lecie właśnie w Polsce obchodzimy. Program Kirklanda adresowany jest do osób z Europy Wschodniej i Azji Centralnej, które chciałyby zdobytą w Polsce wiedzę i umiejętności wykorzystać na rzecz przemian gospodarczych i społecznych w swoich krajach. Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” zostało zaproszone do poprowadzenia części spotkania ze stypendystami w Ciążeniu. Przygotowało dwugodzinną debatę Polska transformacja z perspektywy głównych aktorów i zaprosiło przedstawicieli parlamentu (senator Ireneusz Niewiarowski), samorządu (starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz), biznesu (prezes zarządu Browaru Fortuna Waldemar Szczepaniak), mediów (redaktor naczelny TV Konin Sławomir Papiera) oraz organi-

zacji pozarządowych (Przemysław Kowalski z Echa Pyzdr). Debatujący odnosili się do wymyślnych zagadnień: „czym jako Polacy dysponujemy: wolnością czy tęsknotą za rajem utraconym?”; „najsilniejszy plus i najmocniejszy minus ostatnich 20 lat”; „ideał państwa obywatelskiego a nasze w nim miejsce” oraz „najważniejszy postulat dla rozwoju Polski”. Goście opowiadali również na pytania stypendystów reprezentujących Ukrainę, Białoruś, Gruzję, Armenię, Rosję, Azerbejdżan i Kazachstan. Echo Pyzdr omówiło swoją działalność jako organizacji lokalnej działającej w warunkach transformacji. Spotkanie moderowała Wiesława Kowalska – prezeska stowarzyszenia. Jak powiedziała Urszula Sobiecka – koordynatorka Programu Kirklanda: – Debata była dla stypendystów pierwszą okazją wysłuchania praktyków realnie osadzonych w rzeczywistości transformacyjnej, co ma nieocenioną wartość. Po spotkaniu wszyscy pojechali do Borzykowa, żeby odwiedzić granicę prusko-rosyjską z czasów zaborów w Borzykowie. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat przekroczenia granicy i mógł sfotografować się w historycznych strojach, co wzbudziło pewną euforię. Ostatnim punktem programu było spotkanie stypendystów Kirklanda ze stypendystami TK Echo Pyzdr i ich gośćmi z Turcji. W Pyzdrach gościły w sumie reprezentacje dziewięciu krajów. Ignacy Olęderski


6

Fundusze unijne, informacje

www.wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

Klub Twórczości Różnej „Cóś Innego” i Wrzesiński Ośrodek Kultury Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jak przebiegają unijne szkolenia mleczarzy? Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni od 15 marca realizuje projekt „Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego”. Po kursie przygotowawczym teoretycznym odbywają się teraz dwudniowe szkolenia praktyczne, które mają przygotować uczestników do egzaminów zawodowych przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i uzyskania tytułu zawodowego lub tytułu mistrza w zawodzie. nologiczne pozwolą mi na lepsze obchodzenie się z maszynami i urządzeniami. Technika i technologia wzajemnie się uzupełniają i są nierozerwalne. Jestem pod wrażeniem Centrum we Wrześni, jego wyposażenia oraz oddanej sprawie kadry. Szkolenie praktyczne jest na półmetku. Kadra Centrum opracowała i wydała specjalistyczny Przewodnik do zajęć praktycznych, który jest również podstawą egzaminu kwalifikacyjnego. Kolejny etap projektu to właśnie egzaminy kwalifikacyjne, do których przystąpią wszyscy, czyli 88 uczestników. Marek Dyba PCEZ we Wrześni

zapraszają na prelekcję Chwała Bogu śpiewem i muzyką w Psalmodii Imiona Najwyższego w Księdze Psalmów Spotkanie odbędzie się dnia 19 listopada, w piątek o godz. 17.30 w sali na piętrze Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Wstęp wolny

Plan wykładów plenarnych 6.11.2010 – Grabonóg-Gostyń-Święta Góra (sekcja turystyczna) 7.11.2010 – Września-Nekielka-Września (rajd rowerowy, ok. 50 km) 9.11.2010 – Teatr Wielki w Poznaniu – opera Rigoletto (sekcja spotkań z kulturą), g.17.00 parking PUP

Kursanci podczas produkcji sera

Program szkolenia jest bardzo intensywny i obejmuje większość procesów i operacji technologicznych, jakie odbywają się w mleczarstwie. W ramach projektu przewidzianych jest dziesięć dwudniowych szkoleń. 11 i 12 października odbyło się szkolenie praktyczne dla dziewięciu pracowników zakładów mleczarskich z Jarocina, Kowalewa i Dobrzycy. Co o projekcie mówią jego uczestnicy? Małgorzata Michalak z OSM Kowalew-Dobrzyca: – Ja w zakładzie mleczarskim pracuję już od 25 lat. Z zawodu jestem fryzjerką, później skończyłam technikum ekonomiczne. Moja wiedza o mleczarstwie była więc niewielka, w zasadzie żadna. Przez lata pracy nauczyłam się

produkować i obsługiwać maszyny. Wiem, co i dlaczego należy zrobić z mlekiem podczas produkcji wyrobów mleczarskich. Po szkoleniu teoretycznym i praktycznym oraz dzięki otrzymanym materiałom usystematyzowałam swoją wiedzę. Ten projekt to doskonały pomysł, bo do szkoły spożywczej w tym wieku bym już nie poszła, a ponieważ przez lata pracy zdobyłam odpowiednie umiejętności, mam szanse na uzyskanie tytułu zawodowego. Większość uczestników (ponad 60%) to kobiety, ale są również mężczyźni. Wśród nich jest Donat Mrowicki z OSM w Jarocinie: – W zakładzie mleczarskim w dziale mechanicznym pracuję 25 lat. Poznane i wyjaśnione procesy i operacje tech-

11.11.2010 – Września-Borzykowo-Września (rajd rowerowy z okazji rocznicy odzyskania niepodległości) 17.11.2010 – Wykład plenarny: Subiektywny przewodnik po Rosji – pokaz slajdów i prac plastycznych, g.16.00 WOK 19.11.2010 – Mój kalejdoskop II (Klub miłośników muzyki), g. 16.00 NKJO sala 6

Szkolenia praktyczne

Projekt „Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego nr projektu POKL.09.03.00-30-047-09

PCEZ uzyskało czwarte miejsce na liście rankingowej w konkursie ogłoszonym przez Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa w kształceniu usta-

wicznym 230 osób w wieku 45+, zamieszkałych w województwie wielkopolskim, poprzez potwierdzenie do końca 2012 roku ich kwalifikacji w zawodach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz, malarz-tapeciarz oraz murarz-tynkarz, a także uzyskanie uprawnień spawalniczych i operatora-kierowcy wózków widłowych. Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 45-64 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego i przystąpienia do egzaminów kwalifikacyjnych bądź weryfikacyjnych. Będą to osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH wtorek, 23 listopada, godz. 10.00-15.00 Tematyka: • ewidencja przychodów dla potrzeb podatku dochodowego • karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów • klasyfikacja kosztów podatkowych • ewidencje dla potrzeb podatku VAT • ćwiczenia z rozliczenia podatku dochodowego dla różnych form opodatkowania, zadania z rozliczania VAT, wypełnianie deklaracji

Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej uzyskało 438 620 zł dofinansowania na projekt „Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe”.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Starostwo Powiatowe we Wrześni zapraszają na bezpłatne szkolenie we Wrześni

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 19 listopada, do godz. 14.00 pod numerem tel. 61 853 63 97 lub 61 640 44 54 Każde szkolenie obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Ponadto uczestnikom zapewnia się materiały dydaktyczne, surowce i materiały pomocnicze do zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminów. Szkolenia prowadzone będą przez trenerów posiadających odpowiednio wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Realizacja projektu przewidziana jest od 3 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 roku. Już w styczniu rozpocznie się rekrutacja na pierwszy kurs: Uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG. Serdecznie zapraszamy. WRLiFE


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

Wrześnianin w Mam Talent

Oryginalne wnętrze kościoła

Kościół poewangelicki w Miłosławiu

Kościół poewangelicki w Miłosławiu odkrywa przed nami swoje prawdziwe wnętrze. Neogotyckie zdobienia niespodziewanie wyłoniły się na drewnianych emporach wzdłuż nawy głównej kościoła. A wszystko to za sprawą trwających w kościele od października prac konserwatorskorestauratorskich, finansowanych z pozyskanej przez powiat wrzesiński dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego i środków własnych powiatu. Zdjęcie kilku warstw farb olejnych z drewnianych elementów sklepienia nawy głównej to dalszy etap remontu w kościele, który ma na celu przywrócenie mu pierwotnego wyglądu. W ramach nadzoru prowadzonego przez wojewódzkiego kon-

Odkryte neogotyckie zdobienia na drewnianych emporach wzdłuż nawy głównej kościoła

7

Kultura, informacje

serwatora zabytków 29 października w kościele odbyły się oględziny odkrywek, w których uczestniczyli Katarzyna Zaworska, przedstawiciel wojewódzkiego konserwatora zabytków sprawująca pieczę nad zabytkami z terenu powiatu wrzesińskiego, wykonawcy prac oraz przedstawiciele starostwa. Pozyskane z dotacji 20 tysięcy złotych oraz drugie tyle wyłożone ze środków własnych budżetu powiatu pozwoliło na odsłonięcie jedynie około 15 procent wszystkich elementów drewnianych wchodzących w skład sklepienia nawy głównej. Konieczna jest także impregnacja i częściowa wymiana poszczególnych desek. – Niewykluczone, że na sklepieniu również pojawią się nowe fragmenty powtarzających się w całym budynku ornamentów – dodał Krzysztof Tomczak. Na dokończenie rozpoczętych prac potrzeba jeszcze około 230 tysięcy złotych. Nowo odkryte elementy zdobień będzie można podziwiać podczas saloniku literackiego z laureatami Nagrody Kościelskich, który odbędzie się w kościele 11 grudnia. Julia Drozda

13 listopada o godzinie 20.00 w programie TVN emitowany będzie na żywo półfinał programu Mam Talent. Wystąpi m.in. kwintet dęty Emitels Brass. Zespół tworzy pięciu przyjaciół studiujących w Łodzi. Wykonują różną muzykę – od klasyki po standardy jazzowe, a nawet muzykę kościelną. Na tubie zagra wrześnianin – Michał Walczak.

Emitels Brass tuż przed występem

Emitels Brass działają od ponad roku. Wraz z Michałem występują: Mateusz Tomaszewski, Bartłomiej Kacperski, Tomasz Jagoda i Emil Nocuń. – Chcemy pokazać, że z gry na instrumentach dętych blaszanych też można mieć dużo zabawy – mówi Maciej Walczak. – Jesteśmy zadowoleni, że udał

nam się zajść tak daleko. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi i mogliśmy pokazać swoją pasję. W imieniu swoim i kolegów zachęcam do głosowania. Kibiców naszego reprezentanta zapraszamy przed telewizory w najbliższą sobotę. Joanna Goździewicz

1 listopada

Odszedł Walerian Nowaczyk

23 października w wieku 96 lat zmarł Walerian Nowaczyk, najstarszy kombatant wrzesiński. Walerian Nowaczyk urodził się w Nekli w 1914 roku, służbę wojskową odbywał między 1937 a 1938 w jednostce

17. Pułku Artylerii Gniezno, tam ukończył Szkołę Podoficerską Łączności. We wrześniu 1939 walczył na linii frontu, skąd trafił do sławnego obozu w Peenemünde, w którym Niemcy testowali rakiety V2. Po wojnie jakiś czas spędził na Dolnym Śląsku, by wrócić do Wrześni. Aktywny członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, osoba niezwykle zaangażowania w kultywowanie pamięci o ofiarach II wojny światowej. Zawsze brał udział w spotkaniach rocznicowych: wyprostowany, w mundurze, wpatrzony w polską flagę. Takim go zapamiętamy. Anna Mizerka

Zmarł porucznik Tadeusz Wędzina 14 października zmarł Tadeusz Wędzina – wrzesiński kombatant, żołnierz legendarnej Brygady Strzelców Karpackich oraz Dywizjonu 303. Miał 86 lat. Tadeusz Wędzina urodził się w 1924 roku w osadzie Wola Piłsudskiego na Wołyniu. W 1940 roku. NKWD zabrało jego rodzinę w okolice Archangielska na Syberię. Mając 17 lat został przyjęty do 21. Pułku Piechoty 7. Dywizji. Jako młodzieniec został wysłany do Persji, później do Palestyny, gdzie sformowano 3. Dywizję Strzelców Karpackich. Następnie stacjonował: w Egipcie w 318. Dywizjonie Myśliwskim, w Anglii w Dywizjonie 300, 303, 314 i 304 w lotnictwie.

Wędzina wrócił do Polski, gdzie odnalazł rodzinę, która osiedliła się pod Pyzdrami. Skończył liceum i szkołę felczerską w Gnieźnie. Po kilku latach tułaczki związanej z nakazami pracy otrzymał stanowisko w punkcie zdrowia we Wrąbczynkowskich Holendrach. W 1974 roku na stałe zamieszkał we Wrześni, w tym samym roku ukończył prawo na UAM w Poznaniu. Pracował w ZOZ-ie w Słupcy i Wrześni. W 1991 roku przeszedł na emeryturę. W 1957 roku został mianowany na stopień oficerski porucznika. Otrzymał: Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Krzyż Zesłańców Sybiru, Odznakę Weterana Walk o Niepodległość, Medal Lotniczy, Krzyż 3. Dywizji Strzel-

Klasycznie i swingowo

Listopad jest miesiącem pamięci o zmarłych. Spotykamy się nad ich grobami, zapalamy znicze, wracamy pamięcią do czasu, jaki dane nam było razem przeżyć. To czas żalu, ale i wdzięczności za to, co otrzymaliśmy od tych, którzy odeszli. Człowiek jest żywy tak długo, jak trwa pamięć o nim.

ców Karpackich. W 1999 roku otrzymał honorowy tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Wrzesiński kombatant spoczął na cmentarzu komunalnym we Wrześni. Katarzyna Balicka

Koncert rozpoczynający nowy sezon muzyki konesera 27 października zgromadził pełną widownię. Temat Klasycznie i swingowo sugerował, że w repertuarze znajdzie się klasyka i jazz. I tak było w istocie . – Moim marzeniem, którego nie udało się w zeszłym roku zrealizować, był zaproszenie do państwa tenora – tradycyjnie spotkanie poprowadził Piotr Niewiedział z Filharmonii Poznańskiej. – Okazuje się, że najciekawsze i popisowe arie napisano właśnie na wysoki głos męski. Niestety tenorów jest mało, od razu porywają ich teatry muzyczne. Tym razem jednak udało się i w auli LO wystąpił młody śpiewak Wojciech Sokolnicki, który zadebiutował na scenach

włoskich i poznańskich. Na początek zaśpiewał dwa fragmenty z Kandyda, dzieła stojącego na pograniczu opery i musicalu, autorstwa Amerykanina Leonarda Bernsteina. Śpiewak przypomniał też klimat pieśni i oper przełomu XIX i XX wieku (Sen Sergiusza Rachmaninowa, Ich liebe dich Edwarda Griega, aria z Fedory Umberto Giordano), potem sięgnął do muzyki barokowej (wzruszająca aria z Kserksesa Georga Friedricha Händla). Klasyczny nastrój przełamała współczesna rozrywka. Znakomity pianista Jacek Szwarc i wokalistka Natalia Świerczyńska wykonali jazzowe standardy (Throw it away Abbey Lincoln, When I’m fall in love Nat King Cole’a) oraz współczesne przeboje, jak Fields of Gold Stinga. Ewa Konarzewska-Michalak

Natalia Świerczyńska i Jacek Szwarc przypomnieli jazzowe standardy


8

Wybory

5 listopada 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu we Wrześni zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 142 w związku z art. 109 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190) Powiatowa Komisja Wyborcza we Wrześni podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Okręg nr 1 (4 mandaty) Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD 1. BŁASZCZAK Józef Eugeniusz, lat 61, zam. Pyzdry 2. SUROWIEC Czesław, lat 61, zam. Zieliniec 3. BALICKI Robert Adam, lat 44, zam. Pyzdry 4. KRÓLIKOWSKI Zbigniew Zygmunt, lat 60, zam. Bieganowo 5. ŁYJAK Barbara Irena, lat 61, zam. Września 6. PRZYBYŁA Karol, lat 33, zam. Pyzdry 7. PRUSINOWSKI Mariusz, lat 23, zam. Pietrzyków 8. KWIECIŃSKI Mirosław, lat 47, zam. Lisewo Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1. BALICKI Mirosław Józef, lat 53, zam. Pyzdry 2. WASZAK Teresa, lat 54, zam. Kołaczkowo 3. JANICKA Elżbieta Krystyna, lat 53, zam. Pyzdry 4. STEFAŃSKI Michał Roman, lat 52, zam. Kołaczkowo 5. KUPIECKI Czesław Kazimierz, lat 67, zam. Kolonia Lisewo 6. BIADASZ Wanda, lat 53, zam. Bieganowo 7. ŁUKASIEWICZ Henryk Roman, lat 40, zam. Pyzdry 8. WIETRZYŃSKI Krzysztof, lat 52, zam. Borzykowo

4. KACZMAREK Adam Jakub, lat 22, zam. Miłosław 5. DŁUBAK Maciej, lat 20, zam. Nekla Lista nr 15 – KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 1. ANDRZEJCZAK Robert Piotr, lat 47, zam. Bierzglinek 2. SUCHORSKI Zenon, lat 65, zam. Miłosław 3. KOWALSKA Beata Maria, lat 40, zam. Września 4. BOROWIAK Dagmara, lat 29, zam. Orzechowo 5. MATUSZEWSKI Zenon Pankracy, lat 65, zam. Nekla 6. POTEJKO Katarzyna, lat 48, zam. Nekla Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDNY POWIAT 1. BALCERZAK Janusz, lat 56, zam. Nekla 2. GŁOWACKA Aleksandra, lat 63, zam. Miłosław 3. CHROMIŃSKI Tomasz Jan, lat 56, zam. Nekla 4. ZIĘTY Rafał, lat 45, zam. Miłosław 5. WOŹNIAK Grażyna Magdalena, lat 43, zam. Czeszewo 6. PRZYBYLSKA Zofia Ewa, lat 44, zam. Pałczyn 7. NOWAK Renata, lat 49, zam. Mikuszewo 8. BAUM Przemysław Krzysztof, lat 30, zam. Nekla

Okręg nr 3 (4 mandaty) Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1. KOWALSKA Wiesława, lat 47, zam. Pyzdry 2. WOJTYŃSKI Tomasz Antoni, lat 54, zam. Pyzdry 3. PIETRZAK Małgorzata Hanna, lat 46, zam. Bieganowo 4. PODLEWSKI Kazimierz, lat 66, zam. Borzykowo 5. SZABLIKOWSKI Andrzej Eugeniusz, lat 54, zam. Górne Grądy 6. KONIECZNY Czesław, lat 76, zam. Krzywa Góra 7. JĘDRASZAK Andrzej Stanisław, lat 27, zam. Cieśle Wielkie 8. URBANIAK Agnieszka Urszula, lat 37, zam. Gałęzewice Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. GONERKA Elżbieta, lat 57, zam. Pyzdry 2. CIEŚLAK Kazimierz Bogdan, lat 68, zam. Pyzdry 3. ŁAKOMA Monika Magdalena, lat 34, zam. Lisewo 4. TAMBORSKI Alfons, lat 74, zam. Pyzdry 5. KUBICA Tadeusz Franciszek, lat 50, zam. Kołaczkowo 6. ŚMIGIELSKA Stanisława, lat 66, zam. Kołaczkowo Lista nr 15 – KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 1. PLEWIŃSKI Eugeniusz, lat 60, zam. Kołaczkowo 2. de VRIES Romana Teresa, lat 58, zam. Pyzdry 3. KONIECZNY Kazimierz, lat 53, zam. Zieliniec 4. PIETROWICZ Łukasz, lat 25, zam. Pyzdry 5. SZCZĘSNA-BĄCZKIEWICZ Agnieszka, lat 28, zam. Żydowo Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDNY POWIAT 1. SKUPIŃSKI Władysław, lat 65, zam. Pyzdry 2. SZAFAREK Józef Wojciech, lat 56, zam. Zieliniec 3. DREŻEWSKI Roman, lat 49, zam. Pyzdry 4. OLCZAK Agnieszka Aleksandra, lat 41, zam. Kaczanowo 5. KAŹMIERSKA Genowefa, lat 48, zam. Pyzdry 6. KWIECIEŃ Ewa, lat 46, zam. Wrąbczynkowskie Holendry 7. OSTROWSKA Arleta Zdzisława, lat 43, zam. Pietrzyków 8. KLUPA Józef, lat 59, zam. Sokolniki

Okręg nr 2 (4 mandaty) Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD 1. GŁOWACKI Józef, lat 59, zam. Miłosław 2. TRZMIEL Jerzy, lat 70, zam. Miłosław 3. NIJAK Milena Aneta, lat 37, zam. Podstolice 4. STASZAK Mariusz Jerzy, lat 34, zam. Podstolice 5. KOŁTUNIAK Stanisław Kazimierz, lat 65, zam. Nekla 6. GDOWIK Bogusław, lat 41, zam. Miłosław 7. IGNASZAK Henryk Leszek, lat 56, zam. Pyzdry

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD 1. STAWICKI Leszek Grzegorz, lat 29, zam. Bardo 2. PACYŃSKI Marian Stefan, lat 64, zam. Września 3. RYBACKI Jerzy, lat 56, zam. Przyborki 4. TELĄŻKA Andrzej, lat 61, zam. Bierzglinek 5. GACA Roman Zdzisław, lat 47, zam. Sędziwojewo 6. MARKIEWICZ Szymon, lat 29, zam. Września 7. BARTKOWIAK Wiesław Józef, lat 62, zam. Psary Małe 8. KNOCIŃSKI Błażej, lat 29, zam. Białężyce Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1. KRUK Bogdan, lat 52, zam. Kaczanowo 2. GUZIK Paweł Jerzy, lat 58, zam. Dębina 3. SZYKOWNA Dorota Anna, lat 43, zam. Września 4. TOMCZAK Mariusz Michał, lat 49, zam. Bierzglinek 5. ZIELIŃSKI Mirosław Adam, lat 52, zam. Sędziwojewo 6. KOSMALA Kazimierz Marian, lat 56, zam. Węgierki 7. KRYSZTOFIAK Wojciech Marian, lat 58, zam. Września 8. KUBCZAK Kazimierz Bolesław, lat 53, zam. Gozdowo Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1. NOWAK Jan Piotr, lat 63, zam. Września 2. JANKA Andrzej, lat 55, zam. Września 3. KWIATKOWSKI Bogumił Alojzy, lat 40, zam. Nowy Folwark 4. ZUGAJ Szymon Jakub, lat 28, zam. Września 5. SZCZEŚNIAK Wojciech Antoni, lat 53, zam. Obłaczkowo 6. KUBIAK Tadeusz Jan, lat 68, zam. Chwalibogowo 7. CIEŚLEWICZ Mirosława Jadwiga, lat 56, zam. Sobiesiernie 8. OSSOLIŃSKI Władysław, lat 64, zam. Otoczna Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. SOBCZYŃSKI Sławomir Marek, lat 43, zam. Września 2. KACZMAREK Robert Michał, lat 29, zam. Sokołowo 3. CICHACKA Małgorzata Marta, lat 30, zam. Obłaczkowo 4. MINKOWSKA Jolanta Ewa, lat 36, zam. Osowo 5. DUDEK Lech Edward, lat 54, zam. Września 6. SOBCZYŃSKA Dorota Barbara, lat 37, zam. Września 7. KAMIŃSKI Waldemar, lat 28, zam. Bierzglinek 8. KACZMAREK Dagmara Anna, lat 22, zam. Sokołowo Lista nr 15 – KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 1. TROCHA Grzegorz Eugeniusz, lat 44, zam. Września 2. IGLEWSKA Wanda Eugenia, lat 61, zam. Września 3. RAKOWSKI Zbigniew Tomasz, lat 38, zam. Sokołowo 4. CHROMIŃSKA Anna, lat 49, zam. Nowy Folwark 5. PRZYBYSZ Agata, lat 41, zam. Chocicza Wielka 6. WACHEL Wioletta Elżbieta, lat 25, zam. Gulczewko 7. ADAMSKA Małgorzata, lat 43, zam. Węgierki

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1. BORKOWSKI Czesław, lat 67, zam. Nekla 2. MAZURKIEWICZ Jerzy Janusz, lat 57, zam. Biechowo 3. KUBIACZYK Marek Kazimierz, lat 50, zam. Kokoszki Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDNY POWIAT 4. BANDOSZ Izabela, lat 31, zam. Nekla 5. MACIEJEWSKA-OLEJNICZAK Emilia Katarzyna, lat 38, zam. Września 1. KAŹMIERCZAK Grzegorz, lat 54, zam. Marzenin 2. SZYKOWNY Dariusz Krzysztof, lat 40, zam. Września 6. GÓRNIAK Dariusz Piotr, lat 41, zam. Nekla 3. PRZYTARSKI Zbigniew Stanisław, lat 48, zam. Września 7. DRAGON Włodzimierz Franciszek, lat 60, zam. Mikuszewo 4. PIĄTEK Dariusz, lat 28, zam. Grzymysławice 5. KOZŁOWSKI Stanisław, lat 59, zam. Września Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6. MURLIK Ryszard, lat 73, zam. Psary Polskie 1. WALIGÓRA Henryka, lat 57, zam. Miłosław 7. FEDOROWICZ Elżbieta, lat 39, zam. Gozdowo 2. JAKUBOWSKI Tomasz Grzegorz, lat 49, zam. Nekielka 8. JĘCZKOWSKI Ziemowit Jan, lat 62, zam. Września 3. SZCZEPANIAK Waldemar Zbigniew, lat 33, zam. Września 4. FILIPIAK Stanisław Wiesław, lat 54, zam. Gorzyce 5. KOTOWICZ Henryk, lat 74, zam. Podstolice 6. STEFAŃSKA Jadwiga Bronisława, lat 58, zam. Orzechowo 7. JANKOWIAK Maciej, lat 42, zam. Czeszewo 8. POLAŃSKI Krzysztof Robert, lat 27, zam. Kokoszki Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. NOWAK Waldemar Grzegorz, lat 28, zam. Mikuszewo 2. DRZEWIECKI Przemysław Michał, lat 38, zam. Nekla 3. OLEJNICZAK Jerzy Kazimierz, lat 66, zam. Biechowo

Okręg nr 4 (7 mandatów) Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD 1. TACIAK Maria, lat 57, zam. Września 2. DZIERŻYŃSKI Zbigniew Bolesław, lat 47, zam. Grzybowo 3. BILIŃSKA Mirosława Maria, lat 51, zam. Września 4. SPYCHAŁA Andrzej Władysław, lat 60, zam. Września 5. CNOTLIWA Grażyna Elżbieta, lat 54, zam. Września 6. WIESZCZECIŃSKA Krystyna Maria, lat 60, zam. Września

7. MIKOŁAJCZYK Izabela Katarzyna, lat 42, zam. Września 8. KOCZOROWSKA-NASKRĘT Marlena Zofia, lat 52, zam. Września 9. SZCZEPANIAK Paweł Jerzy, lat 56, zam. Września 10. MAKOWSKA Violetta Agnieszka, lat 37, zam. Września 11. JANKOWSKI Michał Wincenty, lat 56, zam. Września 12. KRYSZTOFIAK Andrzej Marian, lat 64, zam. Bierzglinek 13. WOŹNIAK Krzysztof, lat 61, zam. Września 14. URBANIAK Andrzej, lat 64, zam. Września Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1. ANTKOWIAK Stanisław, lat 58, zam. Września 2. LANKIEWICZ Tadeusz Stanisław, lat 57, zam. Białężyce 3. KOLASIŃSKI Jan, lat 69, zam. Września 4. ORŁOWSKA Barbara Krystyna, lat 47, zam. Września 5. BĄCZKIEWICZ Marek Tadeusz, lat 53, zam. Września 6. MOCH Przemysław Marian, lat 44, zam. Września 7. MIKOŁAJCZYK Izabela Monika, lat 29, zam. Września 8. JUSZCZAK Jarosław, lat 42, zam. Września 9. SZYKOWNA Małgorzata Irena, lat 52, zam. Września 10. DZIEL Andrzej Marcin, lat 61, zam. Września 11. MURLIK Krzysztof Zdzisław, lat 65, zam. Psary Polskie 12. TOMYS Michał Augustyn, lat 35, zam. Września 13. KUBICKI Leszek Antoni, lat 54, zam. Września 14. BANDOSZ Andrzej, lat 59, zam. Września Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1. HAŁAS Stanisław Antoni, lat 62, zam. Września 2. KUCZORA Przemysław Grzegorz, lat 46, zam. Września 3. KOSIŃSKI Michał, lat 47, zam. Września 4. PRZYJEMSKI Marek Piotr, lat 45, zam. Września 5. WALIGÓRA Stanisław Melchior, lat 48, zam. Września 6. SARBINOWSKA-MURAWIECKA Aneta Maria, lat 44, zam. Września 7. RADOSZEWSKA-ROGOWSKA Aleksandra Nina, lat 49, zam. Września 8. GRĘPKA Jarosław Tadeusz, lat 44, zam. Września 9. BURZYŃSKI Leszek Janusz, lat 59, zam. Psary Polskie 10. SZYMKOWIAK Tomasz Łukasz, lat 27, zam. Września 11. DUTKIEWICZ Marek Józef, lat 57, zam. Września 12. PIERZCHLIŃSKI Mariusz Józef, lat 49, zam. Września 13. MATUSZAK Elżbieta Izabela, lat 37, zam. Września 14. STRÓŻEWSKI Łucjan Marcin, lat 59, zam. Września Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. HIRSCHFELD Przemysław Zbigniew, lat 48, zam. Września 2. WASZAK Zbigniew Jan, lat 56, zam. Września 3. OLIWA Stanisław Jerzy, lat 62, zam. Września 4. NOWAK Sławomir Józef, lat 57, zam. Września 5. GORZELAŃCZYK Izabela Maria, lat 27, zam. Września 6. SZUBA Wojciech, lat 64, zam. Września 7. KAŹMIERSKI Dariusz Tomasz, lat 46, zam. Września 8. LIPIŃSKI Włodzimierz Zbigniew, lat 53, zam. Września 9. OWCZARZAK Dariusz Marian, lat 45, zam. Września 10. SZKUDLAREK-KWAŚNICKA Daria Diana, lat 34, zam. Gozdowo 11. GORZELAŃCZYK Eugeniusz Paweł, lat 52, zam. Września 12. TATARKIEWICZ Tomasz, lat 27, zam. Września 13. JAROSZEWSKA Ilona Magdalena, lat 34, zam. Września Lista nr 15 – KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 1. WOJCIECHOWSKI Krzysztof Michał, lat 58, zam. Września 2. KOSTRZEWSKA Alicja Maria, lat 73, zam. Września 3. DĘBICKA Maria Barbara, lat 64, zam. Września 4. SPYCHAŁA Anna Franciszka, lat 63, zam. Września 5. KACZOR Jacek, lat 48, zam. Września 6. DOBRYCHŁOP Bogdan Jan, lat 54, zam. Września 7. ŁOSIŃSKI Maciej Łukasz, lat 21, zam. Września 8. KULCZAK Jarosław Kazimierz, lat 53, zam. Września 9. MATUSZAK Ryszard Józef, lat 59, zam. Września 10. IGLEWSKI Marcin, lat 29, zam. Września 11. NAJMOWICZ Bartosz Jan, lat 24, zam. Września 12. LIPCZYŃSKA Janina, lat 64, zam. Września 13. STAWNY Zbigniew, lat 47, zam. Września 14. OKONIEWSKA Marianna, lat 74, zam. Września Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDNY POWIAT 1. JAŚNIEWICZ Dionizy Wiesław, lat 53, zam. Września 2. TOMCZAK Stefan, lat 55, zam. Września 3. PATERKA Eugeniusz, lat 76, zam. Września 4. MAZURKIEWICZ Sebastian Rafał, lat 34, zam. Września 5. KOTYK Halina Stanisława, lat 54, zam. Września 6. HRYCAJ-WOŁOSZYN Irena Maria, lat 70, zam. Września 7. KALISZEWSKA Aleksandra, lat 63, zam. Września 8. GRZYMISŁAWSKI Michał Tadeusz, lat 56, zam. Września 9. KACZOR Adam Edmund, lat 68, zam. Słomowo 10. RYBCZYŃSKA Violetta Elżbieta, lat 42, zam. Września 11. JADRYSZAK Mirosław Stefan, lat 49, zam. Września 12. TORZEWSKA Danuta Maria, lat 62, zam. Września 13. NAWROCKI Zdzisław Stanisław, lat 70, zam. Września 14. RZYMSKI Witold Paweł, lat 36, zam. Września

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej (-) Agnieszka Dżendżera


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

Wybory, bezrobocie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 18 października 2010 r. Na podstawie art. 32 Ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190) oraz uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXI/418/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Dzieci Wrzesińskich, Fabryczna, Gnieźnieńska, Jana Pawła II, Kościelna, ks. Jana Laskowskiego, Mickiewicza, Miłosławska, Plac Świętego Stanisława, Ratuszowa, Rynek, Rzeczna, Rzemieślnicza, Sądowa, Sienkiewicza, Sienna, Staszica, Wielkopolska, Wrzosowa

Ratusz ul. Ratuszowa 1

2.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Fryderyka Chopina, Harcerska, Legii Wrzesińskiej, 3 Maja, Moniuszki, Szkolna, Warszawska

Urząd Stanu Cywilnego ul. Chopina 9

3.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Akacjowa, Błękitna, Brylantowa,Brzozowa, Czerniejewska, Daszyńskiego, Dworcowa, Działkowców, Jagodowa, Jasna, Kolejowa, Koralowa, Kwiatowa, Lazurowa, Leśna, Letnia, Malinowa, Ignacego Paderewskiego, Parkowa, Pogodna, Promienista, Rubinowa, Słoneczna, Spacerowa, Szafirowa, Świętokrzyska, Tęczowa, Turkusowa, Wczasowa, Wiśniowa

Wrzesińskie Obiekty Sportowo- Rekreacyjne ul. Świętokrzyska 14-16

4.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: gen. Romana Abrahama, Armii Poznań, Jana Bartkowiaka, Bohaterów Monte Cassino, majora Stanisława Culica, 17. Dywizji Piechoty, kpt. Tadeusza Fenrycha, Piotra Jarocińskiego, gen. Tadeusza Kutrzeby, ppor. Stanisława Mycielskiego, ppłk. Alojzego Nowaka, kpt. Antoniego Szała, por. Józefa Trawińskiego, 68. Pułku Piechoty

5.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Adama Asnyka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Władysława Broniewskiego, Franciszka Czapskiego, Marii Dąbrowskiej, Dondajewskiego, Michała Drzymały, Konstantego Gałczyńskiego, gen. Kazimierza Grudzielskiego, Jana Kasprowicza, gen. Antoniego Kosińskiego, Kosynierów, Leona Kruczkowskiego, Bolesława Leśmiana, Karola Libelta, gen. Ludwika Mierosławskiego, Zofii Nałkowskiej, Leona Niestrawskiego, Cypriana Norwida, Władysława Orkana, Pola, Powstańców Wielkopolskich, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Prusa, Reymonta, Filipa Skoraczewskiego, Sokołowska, Leopolda Staffa, Stasiewskiego, Szeroka, Romualda Traugutta, Mariana Turwida, Juliana Tuwima, Stanisława Wyspiańskiego, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego

Gimnazjum nr 1 ul. Kosynierów 32*

6.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Józefa Chełmońskiego, Alberta Chmielowskiego, Antoniego Ciszaka, Jana Długosza, Kazimierza Fedyka, Artura Grottgera, Wincentego Kadłubka, Hugona Kołłątaja, Stanisława Konarskiego, Kopernika, Wojciecha Kossaka, Władysława Łokietka, Tadeusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego, Marcinkowskiego, Jana Matejki, Elizy Orzeszkowej, Szosa Witkowska, Piotra Ściegiennego, Stefana Tuhego, Waryńskiego, ks. Wawrzyniaka, Wita Stwosza, Stanisława Witkiewicza

Gimnazjum nr 1 ul. Kosynierów 32*

7.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Konopnickiej, Władysława Wiewiórowskiego, Witkowska, Antoniego Zamysłowskiego, Żwirki i Wigury

8.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Generała Dąbrowskiego, Krzyżagórskich, Ogrodowa, Owocowa, Wacława Sołtysiaka, Wojska Polskiego

9.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Antoniego Gendka, Słowackiego, Stanisława Koniecznego, Spokojna, Michała Strzykały

10.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Stefana Batorego, gen. Władysława Sikorskiego, Piastów

11.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: gen. Józefa Bema, Bolesława Chrobrego, Kilińskiego, Królowej Jadwigi, gen. Kazimierza Pułaskiego, Słowian, Józefa Wybickiego

12.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Bytomska, Elbląska, Gdańska, Gliwicka, Głogowska, Grunwaldzka, Kaliska, Koszalińska, Kwidzyńska, Legnicka, Malborska, Objazdowa, Olsztyńska, Opolska, Przemysłowa, Słupska, Suwalska, Szczecińska, Wałbrzyska, Wrocławska

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a

13.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Dolnośląska, Fromborska, Gorzowska, Gubińska, Kołobrzeska, Kożuchowska, Lubuska, Łużycka, Mazurska, Oleśnicka, Polkowicka, Raciborska, Świdnicka, Warmińska, Zielonogórska, Żagańska

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a

14.

MIASTO WRZEŚNIA ulice: Koszarowa, Kościuszki, Opieszyn, Warsztatowa

15.

WSIE: Sokołowo

16.

WSIE: Grzybowo, Gutowo Małe, Kleparz, Ostrowo Szlacheckie, Sobiesiernie, Stanisławowo, Wódki

17.

WSIE: Broniszewo, Gutowo Wielkie, Otoczna, Sędziwojewo

18.

WSIE: Gulczewko, Gulczewo, Kawęczyn, Marzenin, Noskowo, Radomice, Strzyżewo

Zespół Szkół w Marzeninie*

19.

WSIE: Chociczka, Przyborki, Psary Małe, Żerniki

Świetlica w Psarach Małych*

20.

WSIE: Marzelewo, Nowy Folwark, Psary Polskie, Psary Wielkie, Słomowo, Słomówko

21.

WSIE: Białężyce, Chocicza Wielka, Obłaczkowo, Osowo

22.

WSIE: Bardo, Chocicza Mała, Chwalibogowo, Grzymysławice

23.

WSIE: Bierzglinek, Dębina, Kaczanowo, Neryngowo, Nowa Wieś Królewska

Świetlica w Psarach Polskich Wiejski Dom Kultury w Obłaczkowie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie

24.

WSIE: Gozdowo, Gozdowo-Młyn, Nadarzyce, Sołeczno

25.

WSIE: Bierzglin, Gonice, Goniczki, Węgierki

26.

MIASTO WRZEŚNIA: Szpital Powiatowy

27.

MIASTO WRZEŚNIA: Dom Pomocy Społecznej

Przedszkole ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 1*

Liceum Ogólnokształcące ul. Witkowska 1* Zespół Szkół Politechnicznych ul. Wojska Polskiego 1 Gimnazjum nr 2 ul. Słowackiego 41 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Batorego 8 Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kilińskiego 10

Wrzesiński Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 21* Dom Młodzieżowy ul. Szlachecka 1, Sokołowo* Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie Wiejski Dom Kultury w Sędziwojewie

Świetlica w Gozdowie Wiejski Dom Kultury w Węgierkach Szpital Powiatowy ul. Słowackiego 2 Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25*

9

Powiatowa Rada Zatrudnienia tywność PUP-u, przegłosowano zmianę w podziale środków Funduszu Pracy: oszczędności, jakie udało się zrobić w tym roku, zostały przeznaczone na dodatkowe staże, na które było duże zapotrzebowanie. Wydano też opinie dotyczące umorzenia nienależnie pobranych zasiłków dla bezrobotnych. W tym roku Rada zbieW radzie zasiada się społecznie rze się jeszcze raz. 26 października we wrzesińskim urzędzie pracy zebrała się Powiatowa Rada ZaAnna Mizerka trudnienia. Podsumowano tegoroczną ak-

Co urząd robi z pieniędzmi Dyrektor PUP-u Eugeniusz Wiśniewski przedstawił na Powiatowej Radzie Zatrudnienia (26 października) statystki dotyczące aktywizacji bezrobotnych w powiecie: do końca września urząd wydał ponad 12 mln zł, z czego 53,2% na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Od stycznia do września PUP dysponował 1 500 ofertami pracy, było ich więc o 324 (28%) więcej niż w ubiegłym roku w tym czasie. – Wynika to z poprawiającej się sytuacji ekonomicznej lokalnych firm – mówił Wiśniewski. – Najczęściej poszukiwani w tym roku są sprzedawcy, pracownicy biurowi i gospodarczy, szwaczki. Dominowało zapotrzebowanie na pracowników posiadających określone kwalifikacje. W ramach sieci EURES Urząd dysponował 365 ofertami pracy w Unii – najwięcej pochodziło z Wielkiej Brytanii, Cypru i Norwegii i dotyczyło branży hotelarsko-gastronomicznej, sektora medycznego i budowlanego. W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku na prace interwencyjne skie-

rowano 18 osób, roboty publiczne – 129, staże – 700, szkolenia – 336, dotacje na działalność gospodarczą otrzymało 70 bezrobotnych, pięćdziesięciu zrefundowano koszt wyposażenia stanowisk pracy, prace społecznie pożyteczne podjęło 66. – Jak w poprzednich latach największą popularnością cieszą się staże – komentował Wiśniewski. – Łącznie w tym roku na aktywne formy przeciwdziałania pozyskaliśmy 9 mln 891 tys. zł. Na początku października tego roku złożyliśmy kolejny wniosek na środki z Funduszu Pracy – tym razem opiewający na ponad 337 tys., przeznaczony na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości i osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Jeżeli uda się te pieniądze pozyskać, obejmiemy aktywizacją 35 bezrobotnych poprzez dotacje, refundacje wyposażenia stanowisk i szkolenia. Warto wiedzieć, że jeśli ktoś jest zainteresowany szkoleniem indywidualnym, kursem specjalistycznym nie przewidzianym w ofercie PUP, i tak może zwrócić się o jego dofinansowanie i ma duże szanse je otrzymać. Anna Mizerka

Szukasz pracy? Oferty Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Magazynier – handlowiec, Gutowo Wielkie Szwaczka, Środa Wielkopolska Sprzedawca, Września Handlowiec, Września Konsultant telefoniczny – telemarketer, Września Pracownik ochrony, Poznań Pracownik ogólnobudowlany, Września Pielęgniarka, Września

Pracownik produkcyjny – operator wózka widłowego, Września Operator maszyn produkcyjnych, Września Sprzedawca fajerwerków, Września Monter-pomocnik, Września Pracownik ochrony, detektyw sklepowy, Września Pracownik gospodarczy ½ etatu, Września Hydraulik, Września

* - lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Pracownik do produkcji soli odpadowej, Września

Miejska Komisja Wyborcza we Wrześni mieści się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 (wejście B), tel. 61 640 41 80. Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 r. w godzinach 8.00-22.00. burmistrz /-/Tomasz Kałużny

Szczegóły i inne ogłoszenia na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl lub pod tel. 61 640 35 35, 61 640 35 38.

Krawiec tapicerki, Bierzglinek


10

XI 2006-XI 2010

5 listopada 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Podsumowanie działalności III kadencji Rady Powiatu Wydatki majątkowe, remonty, zakupy dydaktyczne i wyposażenie

32 768 414 zł Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 3 339 673 zł, w tym:

Zespół Szkół Politechnicznych 606 516 zł, w tym:

Kompleksowa rozbudowa i modernizacja stadionu 2 051 556 zł (w tym m.in. dotacja z gminy Września – 300 000 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 150 000 zł) Remont sali gimnastycznej Remont sali do tenisa stołowego (sala jest dzierżawiona od PCEZ) Kompleksowa modernizacja internatu, w tym wymiana okien oraz zakup mebli 1 239 208 zł

Remont sanitariatów

Zespół Szkół Specjalnych 432 303 zł, w tym:

Boiska wielofunkcyjne: piłka siatkowa, koszykówka, tenis – 309 581 zł (50% dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Zakup autobusu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych: 265 000 zł (dofinansowanie z PFRON – 65%) Utworzenie sali rehabilitacyjnej, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 273 419 zł, w tym:

524 004 zł, w tym: Remont i wyposażenie auli

Remonty sal lekcyjnych, korytarzy i pomieszczeń biurowych Remont płyty boiska z oświetleniem


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

XI 2006-XI 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 950 000 zł, w tym:

11

Dom Pomocy Społecznej 631 825 zł, w tym:

Adaptacja byłej kotłowni na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych: 338 089 zł (PFRON 164 897 zł) oraz doposażenie sali rehabilitacyjnej: 412 418 zł (dotacja)

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 521 694 zł, w tym: Prace dekarskoblacharskie w hali głównej, budynku warsztatów mechanicznych oraz garażowo-magazynowym: 244 155 zł

Zakup 9-osobowego samochodu: 139 650 zł (dofinansowanie 65% ze środków PFRON) Rozbudowa pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz modernizacja pochylni Zakup 30 łóżek rehabilitacyjnych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie 1 060 000 zł, w tym:

Zakup frezarki, tokarek oraz spawarek: 145 266 zł

Budynek Starostwa - ul. Chopina 10 Kompleksowy remont łącznika na I piętrze i parterze wraz z zakupem mebli biurowych Remont schodów i klatki schodowej w holu głównym Utworzenie biura Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Remont sali operacyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Remont budynku po gimnazjum i adaptacja na siedzibę ŚDS: 687 000 zł (100% finansowania z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie 390 000 zł, w tym:

Remont parkingu

Remont budynku: 365 000 zł (100% finansowania z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Przebudowa parteru i I piętra oprócz łącznika (w trakcie realizacji)

Budynek Skarbu Państwa - ul. 3 Maja 3 436 000 zł, w tym: Remont budynku wraz z otoczeniem

Powiatowy Urząd Pracy 453 619 zł, w tym: Zakończenie prac remontowych w pomieszczeniach piwnicznych – archiwum


12

XI 2006-XI 2010

5 listopada 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Remonty, inwestycje i utrzymanie dróg

fot. Filip Biernat WW

10 526 107 zł Przebudowa drogi powiatowej KołaczkowoWszembórz: 1 957 709 zł (dofinansowanie ze środków EFRR 75% i budżetu państwa – 10%)

Rozbudowa odcinka drogi Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna, etap I (w trakcie realizacji): 1 840 908 zł – dofinansowanie z WRPO

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bierzglinek-Gozdowo: 2 264 683 zł (1 000 000 zł dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)

Przebudowa mostu w Zapowiedni: 339 957 zł

Rozbudowa odcinka drogi Mała Górka-Targowa Górka: 292 747 zł Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Nowej Wsi Królewskiej: 247 116 zł

Przebudowa odcinka drogi Nekla-Mystki: 2 906 033 zł – dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1 472 500 zł, Urząd Gminy Nekla 301 900 zł


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

XI 2006-XI 2010

13

Restrukturyzacja szpitala powiatowego SPZOZ we Wrześni został 1 sierpnia 2007 r. na mocy uchwały Rady Powiatu przekształcony w Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. Powstał program rozbudowy szacowanej na ok. 60 000 000 zł. W 2009 r. szpital otrzymał 35 000 000 zł z WRPO na rozbudowę infrastruktury. Grant pokryje do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, reszta to wkład własny. Dodatkowym źródłem finansowania będzie emisja obligacji za 23 000 000 zł.

Wizualizacja

Inwestycje: 8 680 342 zł

Rozbudowa parkingu: 1 561 658 zł

12 października 2010 r. podpisano umowę na wykonanie rozbudowy i przebudowy szpitala z Grupą 3J SA (oferta 35 258 595 zł).

Zakup sprzętu medycznego: 2 056 341 zł

Aparat do ultrasonografii: 180 000 zł

Wymiana stropów w budynku szpitala: 409 336 zł

Utworzenie zespołu chirurgii jednego dnia: 1 951 325 zł (1 572 757 zł dofinansowania z WRPO)

Zakup sprzętu do pracowni endoskopowej: 900 000 zł (dofinansowanie ze środków samorządu woj. wielkopolskiego 600 000 zł)

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb medycznego laboratorium diagnostycznego: 214 274 zł


14

XI 2006-XI 2010

5 listopada 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Imprezy sportowe

Oświata i sport

Nowe kierunki kształcenia: technik budownictwa i technik architektury krajobrazu w ZSP, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik obsługi turystycznej w ZSTiO, kelner w ZSZ nr 2

Powiatowy Program Wspierania Edukacji Granty edukacyjne: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, wspierające edukację, rekreacyjno-sportowe, doradztwo metodyczne I Mityng Lekkoatletyczny we Wrześni

Nagrody i stypendia powiatowe: nagrody finansowe dla uczniów, studentów i nauczycieli, stypendia dla uczniów i studentów (edukacyjno-motywacyjne, edukacyjno-socjalne)

Stypendia powiatowe: 2007 rok – 33 stypendia (32 800 zł), 2008 rok – 147 stypendiów (80 800 zł), 2009 rok – 223 stypendia (110 150 zł), 2010 rok – 209 stypendiów (106 000 zł)

Grand Prix Polski w siatkówce plażowej mężczyzn

Maraton Turystyczny Cross MTB kolarzy górskich

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Wielostronna Międzynarodowa Wymiana Młodzieży – z Wolfenbüttel (Niemcy), Rhonddy (Walia), Cachan (Francja) i Wrześni

Akcja Letnia – corocznie uczestniczy ponad 500 dzieci z terenu powiatu

Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego: 2 177 194 zł

Współpraca międzynarodowa

Promocja i kultura

Cykl polsko-niemieckich plenerów malarskich

Przejęcie kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w użytkowanie na 25 lat

Spotkanie seniorów w Cremlingen (Wolfenbüttel) – projekt fotograficzny

Dotacje dla organizacji pozarządowych (działania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji): 133 334 zł Cykl obrazów Anastazji Fietisovej Dotacje dla biblioteki: 180 000 zł

Salonik literacki z udziałem laureatów nagrody im. Kościelskich Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach: 160 382 zł

Dożynki powiatowe

Nakład 9 tysięcy– od lutego 2010 dwutygodnik


5 listopada 2010

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

XI 2006-XI 2010

15

Środki zewnętrzne

37 566 473 zł

+

pozyskane przez powiat: unijne i krajowe

35 479 046 zł dotacja WRPO na rozbudowę wrzesińskiego szpitala

Remonty: 5 713 312 zł Drogi: 7 713 904 zł

Sprawy społeczne: 5 470 054 zł

Pomoc społeczna Pomoc niepełnosprawnym - PFRON:

11 427 455 zł Oświata: 3 345 838 zł

Opieka zastępcza: 8 221 246 zł Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Inne: 97 794 zł

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Program „Bądźmy aktywni” współfinansowany z EFS: 2 050 246 zł

Bezrobocie: 15 269 300 zł

Przeciwdziałanie bezrobociu Aktywizacja bezrobotnych - Fundusz Pracy i projekty współfinansowane z EFS:

32 967 900 zł Stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim

Remont i rozbudowa kościoła poewangelickiego w Miłosławiu

Najbliższe zamierzenia Budowa hali montażowej przy PCEZ – przyznana dotacja unijna w wysokości

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Politechnicznych oraz Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni

2,1 miliona zł Przebudowa drogi w Rudzie Komorskiej – przyznana dotacja w wysokości

1,17 miliona zł Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – przyznana dotacja w wysokości 3,7 miliona zł

Rozbudowa Ośrodka RELAX w Orzechowie


16

Pomoc społeczna, przetarg

5 listopada 2010

Laptopy dla młodych Dziewiętnastu pełnoletnich i uczących się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy kontynuują naukę, otrzymało nowe laptopy. Przekazano je 27 października w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Sprzęt ufundowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni. Wydano na ten cel 56 862 zł.

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż •

nieruchomości lokalowej nr 3 o charakterze mieszkalnym, zlokalizowanej w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym we Wrześni, działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00030243/8.

W skład nieruchomości wchodzą: - samodzielny lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 52,30 m² - pomieszczenie piwniczne o powierzchni 8,10 m² - udział w 604/8163 częściach wspólnych nieruchomości, na którą składają się części wspólne budynku użytkowo-mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 8 oraz działka nr 1542/2 o pow. 0,0624 ha

nieruchomości lokalowej nr 1 o charakterze mieszkalnym, zlokalizowanej w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym we Wrześni, działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00030243/8.

W skład nieruchomości wchodzą: - samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 42,30 m² - pomieszczenie piwniczne o powierzchni 7,90 m² - udział w 502/8163 częściach wspólnych nieruchomości, na którą składają się części wspólne budynku użytkowo-mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 8 oraz działka nr 1542/2 o pow. 0,0624 ha

Przetarg odbędzie się 30 listopada 2010 roku o godz. 10.00 w pok. nr 115, I piętro w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10. Dla studentów komputer to niezbędne narzędzie pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało środki startując w konkursie z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ogłoszonym w ministerstwie. – Brak sprzętu utrudnia młodzieży pisanie prac domowych i zaliczeniowych. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom napisaliśmy program „Gwiazdka Latem”, który został pozytywnie zaopiniowany – mówi Małgorzata Nawrocka, kierownik Wydziału Metodycznego, Organizacji i Nadzoru PCPR. Komputery w imieniu starosty wrzesińskiego wręczył Jan Sznura, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego. Informatyk udzielił fachowych informacji technicznych: – To sprzęt naprawdę dobrej jakości, wygodny w uży-

ciu – laptopy mają monitor większy od standardowego. Zainstalowano w nich legalne oprogramowanie Windows, dodatkowo pakiet Office 2007 i program antywirusowy NOD32 z licencją na rok. Wszystkie osoby, które otrzymały sprzęt, kształcą się w szkołach ponadgminazjalnych, zawodowych, niektórzy studiują też na poznańskich uczelniach. – Komputery na pewno się przydadzą – mówią Krzysztof Cielaszyk (piąty rok turystyki i rekreacji, UAM) i Robert Zamiara (drugi rok socjologii, UAM). – Są dobrej firmy, do tego oprogramowanie, które jest przecież kosztowne. Dla nas to niezbędne zaplecze. Taka inicjatywa pozwala odczuć, że nie jesteśmy sami, że możemy liczyć na pomoc. Ewa Konarzewska-Michalak

Dofinansowania dla organizacji pozarządowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, iż organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, działające na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach PFRON na 2011 rok o środki z zakresu: - sportu, kultury, rekreacji i turystyki, - sprzętu rehabilitacyjnego. Wnioski można składać w terminie do dnia 30 listopada 2010 r. w PCPR, ul Wojska Polskiego 1, pok. 38, tel. 61 640-45-50, e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl.

Powiat wrzesiński przyjazny niepełnosprawnym Powiat wrzesiński zakwalifikował się do finału konkursu Wielkopolska Przyjazna Niepełnosprawnym, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Oddział Telewizji Polskiej w Poznaniu. W ścisłej czołówce znalazło się dziesięć wielkopolskich powiatów. Każdy z nich otrzymał wyróżnienie – będzie mógł zaprezentować swój materiał filmowy w programie Wyzwanie emitowanym przez te-

lewizję regionalną. Spośród nominowanych powiatów zostanie wyłoniony zwycięzca, którzy otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – 30 000 zł. Konkurs promuje kompleksowe rozwiązania ułatwiające pełne włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej, ma też inspirować samorządy do udoskonalania form pomocy. Ewa Konarzewska-Michalak

Przedmiot przetargu: Lokal mieszkalny nr 3 składa się z dwóch pokoi, kuchni z łazienką, korytarza. Lokal mieszkalny nr 1 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc. Lokale nr 1 i 3 znajdują się w I piętrowym + poddasze budynku użytkowo-mieszkalnym, w którym na parterze zlokalizowane są 4 lokale mieszkalne. Budynek wybudowany został w 1901 roku, jest całkowicie podpiwniczony, murowany, z cegły. Dach stromy, pokryty dachówką. Budynek znajduje się w centrum Wrześni. Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 1542/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku ww. nieruchomość przeznaczona była pod usługi. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2010 roku – działka nr 1542/2 położona jest na terenach budownictwa mieszkaniowego. Wyżej wymienione nieruchomości lokalowe są przedmiotem najmu – na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zmianami). Ponadto nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.) minął 1 października 2010 roku. Warunki przetargu: 1. Cena wywoławcza dla nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z powierzchnią przynależną oraz udziałem w 604/8163 częściach wspólnych nieruchomości i w gruncie oznaczonej działką nr 1542/2 o pow. 0,0624 ha wynosi 105 457,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. 2. Cena wywoławcza dla nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z powierzchnią przynależną oraz udziałem w 502/8163 częściach wspólnych nieruchomości i w gruncie oznaczonej działką nr 1542/2 o pow. 0,0624 ha wynosi 92 569,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. 3. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu - dla lokalu nr 3 w wysokości 5 273 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 25 listopada 2010 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. starostwa - lub dla lokalu nr 1 w wysokości 4 629 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 25 listopada 2010 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. starostwa. Wadium można wnosić również w obligacjach Skarbu Państwa. 4. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto. 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 7. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. 8. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 9. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium. 10. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków. 11. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 12. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 13. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 ze zm.). 14. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 15. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Bliższe informacje w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10, pokój 103, tel. 61 640 44 13.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

Rolnictwo

17

Powiatowy Leader plus, czyli rozmowa z Jerzym Mazurkiewiczem Jak ocenia pan mijającą III kadencję Rady Powiatu? Ta kadencja w odróżnieniu od poprzedniej charakteryzowała się zdecydowanie spokojniejszymi obradami, co pozwalało zarządowi zajmować się konkretnymi zadaniami związanymi z funkcjonowaniem powiatu. Współpraca na linii radny – przewodniczący rady – starosta układała się bardzo dobrze. Trochę brakowało mi ataków ze strony opozycji. Co pozytywnego działo się w gminach, które pan reprezentuje? Aleksandra Głowacka w wywiadzie udzielonym „Przeglądowi Powiatowemu” w odpowiedzi na podobne pytanie stwierdziła: radny powiatu jest obowiązany kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Jeżeli ktoś kandyduje do Rady Powiatu i mówi, że będzie „załatwiał” sprawy swojej gminy, to szybko po przeanalizowaniu budżetu powiatu zmieni zdanie albo poczuje się osamotniony w takim działaniu. Reprezentuję dwie gminy: Miłosław i Neklę i w obu działo się wiele pozytywnego. Burmistrzowie i radni doskonale radzą sobie z problemami. Gminy pozyskują środki zewnętrzne. Jako że zajmowałem się unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, uczestniczyłem w wielu szkoleniach. Zdobytą wiedzę natychmiast przekazywałem dalej. Muszę przyznać, że gmina Miłosław brała z tego programu wszystko, co było możliwe. Sołtysi i działacze wiejscy opracowali najwięcej planów odnowy miejscowości. Burmistrz Miłosławia

w imieniu organizacji wiejskich złożył najwięcej tak zwanych małych projektów, wykorzystując prawie całą pulę przewidzianą dla niego na pięć lat. Czym się pan zasłużył jako radny? Jako radny powiatu II i III kadencji zajmowałem się problemami ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej i leśnictwa. W tym roku intensywne opady deszczu ujawniły zaniedbania w gospodarce wodnej. Trudności z wjazdem na pola i zbiorem zbóż spowodowały, że rolnicy byli bardzo niezadowoleni. Mimo że za sprawność cieków wodnych powiat nie odpowiada, to na tyle, na ile było to możliwe, pomogliśmy prze-

kazując skromne środki gminom. Co prawda moja i starosty propozycja wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu spółek wodnych na razie spaliła na panewce, ale nie zasypiamy gruszek w popiele. Od początku kadencji priorytetowo traktowałem odbudowę i modernizację Kanału Biechowskiego. Jego niedrożność powoduje wielkie straty w produkcji rolnej w gminach Miłosław i Września. Kilka lat upłynęło, zanim ten prawie 12 kilometrowy kanał znalazł się w planie inwestycyjnym. Po utarczkach z ekologami wydaje się, że w przyszłym roku rozpoczną się prace budowalne. Mieszkam w Biechowie i w ra-

mach działania Odnowa i rozwój wsi pilotowałem projekt utwardzenia placu przykościelnego, a potem z LEADER-a odnowienia chodników przy sanktuarium maryjnym. Będąc też członkiem rady sołeckiej wspólnie z sołtysem dążymy do poprawy warunków życia na wsi, inicjowaliśmy działania inwestycyjne przy świetlicy wiejskiej. Dzięki temu przygotowana jest do realizacji na 2011 rok budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do kościoła i utwardzenie placu przy świetlicy (pozyskane zostały fundusze unijne). Mam też niepodważalny wkład w przekształcenie i rozbudowę szpitala. Wieloletnia działalność społeczna w komisjach dotyczących: koncepcji rozbudowy, wyboru projektu i projektanta, budowania SIWZ, formy finansowania, przetargu i wyłonienia wykonawcy, zakończona podpisaniem przez szpital umowy z wykonawcą przyniosła mi zadowolenie.

Startuję do Rady Powiatu. Jak będzie zmieniał się powiat i czy ja będę w tym uczestniczył, częściowo zależy to od woli wyborców.

Jakie ma pan plany na kolejne cztery lata? Co chciałby pan zmienić w powiecie? Zachować równowagę między pracą, działalnością społeczną i czasem spędzanym z rodziną. Niektóre sprawy są już zaplanowane. Przez najbliższe cztery lata musimy realizować w LGD program LEADER (podpisałem stosowne zobowiązanie i weksel in blanco). Zostałem powołany do Rady Budowy Szpitala – przez półtora roku będziemy raz w tygodniu spotykać się na budowie. Za trzy tygodnie wybory do samorządów.

Na czym polega działalność Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”? Czy działalność społeczna przynosi panu satysfakcję? Zadaniem LGD jest realizacja wcześniej opracowanej strategii, nazywanej Lokalną Strategią Rozwoju. Dotyczy ona głównie rozwoju terenów wiejskich powiatu wrzesińskiego. Co prawda działając zgodnie z procedurami przeprowadziliśmy już dwa nabory wniosków na takie działania, jak Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małe projekty. Przydzieliliśmy wnioskodawcom 1 mln 610 tys. zł, jednak procedury i oceny wniosków skutecznie zablokowały szybkie wypłacenie pieniędzy. Prawie skandalem można by nazwać to, że do dzisiejszego dnia nikt nie otrzymał jeszcze ani złotówki. Mamy jeszcze do wydania w ciągu trzech lat prawie 3 mln złotych, więc myślę, że sukcesy jeszcze nadejdą. Co do satysfakcji z działalności społecznej, to akurat w LEADER-ze ze względu na niesamowitą biurokrację i sprowadzenie działaczy do roli pokornego petenta nie czuję żadnej satysfakcji. Za kilka miesięcy wybory w LGD. Przydałby się nowy, młodszy prezes. Rozmawiała Ewa Konarzewska-Michalak

„Riwiera”), najlepszą promocją mógł pochwalić się Roman Ciesielski (wyroby z wikliny i brzozy z Dobrowa). Wyróżnieniem specjalnym uhonorowano Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni. Za rękodzieło artystyczne nagrodzono też Zbigniewa Bzowskie-

go z Łodzi. Starosta Dionizy Jaśniewicz przekazał Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących statuetkę upamiętniającą 20-lecie targów. Publiczność natomiast uczestniczyła w loterii fantowej organizowanej przez samorząd uczniowski. Ewa Konarzewska-Michalak

cd. ze str. 1

Jubileuszowa Rolnicza Jesień Tłum mieszkańców od rana do późnego popołudnia wypełniał aleje i halę wystawową. Oferta przedstawiała się bardzo szeroko: od maszyn rolniczych, sadzonek, drzewek, cebulek poprzez artykuły gospodarstwa domowego, odzież, po miód i oscypki. – Co roku tu przychodzę – mówi Teresa Piskorż. – Zawsze coś kupuję. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z kolorowymi ptakami Związku Hodowców Ptaków Egzotycznych i Papug Kakadu z Nekli, po raz pierwszy zaproszone przez Starostwo Powiatowe. Zwiedzający podziwiali różne gatunki papug i ptaki australijskie. – Związek istnieje dopiero od pół roku – Mówi Grzegorz Czajka, hodowca z Murowanej Gośliny. – Ja sam zajmuję się hodowlą od dziesięciu lat. To moje hobby, ale też praca, która wymaga obowiązkowości. Trzeba codziennie pamiętać, żeby nakarmić ptaki i posprzątać. Hoduję między innymi amadyny wspaniałe – ptaki pochodzące z Australii. Są bardzo piękne, mają wspaniałe kolory. Po raz kolejny na targi przyjechali hodowcy egzotycznych grzybów shii-take. – Grzyby pochodzą z Dalekiego Wschodu – opowiada Krystyna Drzażdżyńska. – Mają właściwości lecznicze – przeciwdziałają

SPONSORZY TARGÓW

Stoisko Starostwa Powiatowego przyciągało zwiedzających

nadciśnieniu, nowotworom, odtruwają organizm. Japończycy codziennie do każdej potrawy dodają jeden grzybek. Tygodniowo sprzedajemy do hipermarketów 200 kilo, ale większość produkcji eksportujemy na Zachód: do Niemiec, Austrii, Anglii. Przy stoisku zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe goście próbowali wędlin z masarni Paszak, ciast z cukierni Kuczora, jabłek z sadów Magdaleny i Piotra Waszaków, wyrobów mlecznych Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni. Pieczywo wystawiała gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Pyzdr, przyprawy firma handlowa EKKA. Swoją ofertę prezentował również Browar Fortuna, Gospodarstwo Sadowniczo-Rolne Euge-

niusza Pacyńskiego. Wyroby z wikliny pokazywał PPH WIT-KAŹ, kompozycje kwiatowe kwiaciarnia Kaprys, natomiast PPHU PIMAX galanterię ogrodniczą. W hali wystawiała się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” oraz SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni. Jak co roku ogłoszono konkursy. Z rąk Krystyny Pośledniej, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, laureaci otrzymali wyróżnienia i statuetki. Publiczność za najlepszą ekspozycję uznała stoisko Godysława Staszaka ze Spławia (miód i świece z wosku pszczelego). Wyróżnienie za najlepszy produkt lokalny otrzymał Tomasz Nowakowski (Amatorska Hodowla Papug

- Powiatowy Bank Spółdzielczy – Września - Cukiernia „KUCZORA” – Września - Spółdzielnia Mleczarska – Września - Gminna Spółdzielnia – Września - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paszak – Pyzdry - Gminna Spółdzielnia – Pyzdry - Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców – Strzałkowo - PSS „SPOŁEM” – Września - Cukiernia „SZWARC” – Września - Hurtownia ULTRAFOOD - INDROB – Września - Hurtownia „CYTRUS” – Września - Piekarnia „WALDI” – Kaczanowo - Firma „AGROFLORA” – Obłaczkowo - Firma „EKKA” – Września - Przedsiębiorstwo „ROL-PAK” – Września - Stacja Atestacji Opryskiwaczy – Teresa i Stefan Waszakowie – Kołaczkowo - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. – Września - Wyroby z wikliny – Roman Ciesielski – Dobrów - Firma „ELID” – Gutowo Wielkie - Włodzimierz Klusak – Piła - Firma „GAWRON” PHU S.c. – Września - Firma „TYPOGRAF” – Września - Hodowla Grzybów – Zygmunt Drzażdżyński – Jutrosin - Gospodarstwo Rolne – Andrzej Jędraszak – Cieśle Wielkie - „Twój Ogród” – Sławomir Jasiński – Praszka - Gospodarstwo Uprawy Grzybów – Dorota Kaczmarek – Czermin


18

Przetarg

5 listopada 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: • położonej we Wrześni, przy ulicy Witkowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00006340/1. Nieruchomość gruntowa. Działka posiada kształt nieregularny, teren działki płaski, częściowo ogrodzony, na części nieruchomości wylewki asfaltobetonowe stanowiące boisko. Dojazd do nieruchomości z ulic: Witkowskiej i Ogrodowej, utwardzonymi asfaltem. Przyległy teren posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Działka sąsiaduje z obiektami szkolnymi, zabudową jednorodzinną i wielorodzinną. Dla przedmiotowego terenu zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września (uchwała nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 roku) nieruchomość 1271/12 położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową. Księga Wieczysta nr PO1F/00006340/1 w dziale III zawiera zapisy dotyczące ograniczeniu w rozporządzaniu nieruchomością: służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1271/6 od strony ul. Witkowskiej (na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1271/5), służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1271/9 od strony ul. Wojska Polskiego we Wrześni: na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1271/8, nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1271/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1271/11. Wykonywanie służebności nie dotyczy nieruchomości objętej przedmiotem przetargu – działka 1271/12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zm.) minął dnia 7 października 2010 roku. Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 1 998 540 zł + VAT (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100 + VAT 22%). W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 122 000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 22 grudnia 2010 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym, za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. starostwa. Wadium można wnosić również w obligacjach Skarbu Państwa;

• położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00028469/1. Nieruchomość gruntowa zabudowana. Zabudowę działki stanowi budynek garażowy o powierzchni użytkowej 224,06 m² i powierzchni zabudowy 264,60 m². Budynek jest parterowy, bez poddasza, bez podpiwniczenia. Wybudowany został w roku 1987, technologią tradycyjną, murowaną. Dach płaski, betonowy, ocieplony, kryty papą. Wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną (oświetleniowa i siła), odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, grawitacyjną i telefoniczną. Działka posiada kształt regularny, teren płaski, ogrodzony siatką stalową. Grunt posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Dla działki ewidencyjnej nr 3839/8 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 roku ww. nieruchomość położona jest w terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zm.), minął dnia 30 września 2010 roku. Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 1 134 000 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 56 700 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 22 grudnia 2010 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym, za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Starostwa. Wadium można wnosić również w obligacjach Skarbu Państwa;

• nieruchomości lokalowej nr 5 o charakterze użytkowym, zlokalizowanej w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym we Wrześni, działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00030243/8. W skład nieruchomości lokalowej wchodzą: - samodzielny lokal użytkowy nr 5 o powierzchni użytkowej 280,7 m², - piwnice, hall z klatką schodową, schody i poddasze nieużytkowe jako pomieszczenia przynależne, łączna powierzchnia 298,5 m², - udział w 5792/8163 częściach nieruchomości wspólnej, na którą składają się części wspólne budynku użytkowo-mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 8 oraz działka nr 1542/2 o pow. 0,0624 ha. Na powierzchnię użytkową lokalu nr 5 składa się: 11 biur, korytarz, WC na I piętrze budynku oraz pomieszczenie użytkowe na poddaszu. Strych nie jest użytkowany, możliwa adaptacja na cele mieszkalne lub użytkowe. Lokal nr 5 zlokalizowany jest w I piętrowym + poddasze budynku użytkowo-mieszkalnym, w którym na parterze znajdują się 4 lokale mieszkalne. Budynek wybudowany został w 1901 roku, jest całkowicie podpiwniczony, murowany, z cegły. Dach stromy, pokryty dachówką. Budynek znajduje się w centrum Wrześni. Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 1542/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2010 roku – działka nr 1542/2 położona jest w terenach budownictwa mieszkaniowego. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.) minął dnia 1 października 2010 roku. Cena wywoławcza dla nieruchomości lokalowej wraz z powierzchniami przynależnymi oraz udziałem wynosi 632 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 31 600 zł) (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 22 grudnia 2010 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym, za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. starostwa. Wadium można wnosić również w obligacjach Skarbu Państwa.

1.

Przetargi odbędą się 28 grudnia 2010 roku w pok. nr 115, I piętro w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 a. dla dz. nr 1271/12 – o godz. 10.00, b. dla dz. nr 3839/8 – o godz. 12.00, c. dla nieruchomości lokal. nr 5 – o godz. 14.00.

2. 3. 4. 5. 6.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 ze zm.) Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

Bliższe informacje w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10 pokój. 103, tel. 61 640 44 13.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

Informacje

19

Porady rzecznika konsumenta

Czy reklamować wadliwy montaż? Państwo Kowalscy kupili meble w częściach. Składając szafkę ściśle według załączonej instrukcji nie udało im się zamontować drzwi. Czy z tego powodu mogli złożyć reklamację? Owszem. Nieprawidłowości występujące przy zamontowaniu i uruchomieniu towaru uważane są za jego wady i podlegają reklamacji, gdy konsument przestrzegał instrukcji otrzymanej wraz z towarem podczas kupna. Składając reklamację klient powinien wskazać na niezgodność towaru z umową. Występuje ona także wtedy, gdy zamontowanie lub uruchomienie towaru zostało wykonane w ramach umo-

wy sprzedaży przez sprzedawcę lub osobę, za którą on odpowiada. W tej

sytuacji kupujący ma prawo domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Konsument może złożyć reklamację również wtedy, gdy w opakowaniu zawierającym części mebli brakowało niektórych elementów, co uniemożliwiło montaż. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego prawo pocztowe (Dz.U. nr 141 poz. 1 176 ze zm.). Elżbieta Staszak-Małecka

Powiatowy rzecznik konsumentów pełni dyżury w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00, ul. Chopina 10, pok. 8, nr tel. 61 640 44 16

Jak załatwić sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy

Szkolenia grupowe lub indywidualne Oferta szkoleń jest skierowana do bezrobotnych, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych albo muszą się przekwalifikować. Zaproszone są więc osoby nie mogące dalej pracować w wykonywanym dotychczas zawodzie, jak i nie znajdujące dla siebie miejsca na rynku pracy. Aby skorzystać z programu kursów grupowych zainteresowany powinien spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w planie szkoleń, utrzymywać stały kontakt z pośrednikiem i aktywnie poszukiwać pracy przy jego wsparciu, wreszcie złożyć zgłoszenie na szkolenie, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez doradcę zawodowego, a następnie zatwierdzo-

ne przez komisję kwalifikacyjną. W przypadku szkoleń indywidualnych jest trochę inaczej. Chętny do udziału powinien uzasadnić, że zdobyte na nim kwalifikacje przydadzą mu się w przyszłości, czyli uprawdopodobnić uzyskanie związanego z kursem zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, a bezrobotny musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego kursu. Z takiej oferty można skorzystać raz w roku. Co daje szkolenie? Po grupowym otrzymuje się zaświadczenie ukończenia. W przypadku kursantów indywidualnych korzyści zależą od specyfiki szkolenia. Niektórzy dzięki wsparciu PUP

Kajakiem po Warcie W ramach podpisanej w Słupcy 9 września 2010 roku umowy o współpracy między trzema Lokalnymi Grupami Działania: Z Nami Warto – Kołaczkowo, Unia Nadwarciańska – Słupca i Zaścianek – Żerków, rozpoczęły się prace przygotowawcze do realizacji projektu Wspólna Animacja Rozwoju Turystyki Aktywnej – WARTA.

Od lewej: Andrzej Kin – LGD Unia Nadwarciańska, Edmund Kubis i Jerzy Mazurkiewicz – LGD Z Nami Warto, Jakub Antkowiak – LGD Zaścianek

Jego głównym celem jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów przyrodniczych i Warty jako alternatywnego sposobu komunikacji, a także wspólna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych tych obszarów. Planuje się rozbudowę infrastruktury turystycznej na rzece (zakup i montaż pomostów pływa-

jących), stworzenie wspólnego portalu informacji turystycznej z wizualizacją 3D najatrakcyjniejszych obszarów, z interaktywną mapą i z możliwością wirtualnego spaceru, wreszcie zakup i montaż infokiosków. Projekt współpracy skierowany będzie do różnych grup docelowych, między innymi do osób zainteresowa-

kończą kursy językowe i zdają urzędowy egzamin na certyfikat honorowany przez dany kraj, są pojedyncze kursy indywidualne, np. kurs C+E, gdzie zdobywa się prawo jazdy na ciężarówkę, jednej z osób bezrobotnych urząd finansuje nawet studia podyplomowe – możliwości są różne, warto więc pomyśleć o takim rozwiązaniu, jeżeli nasza przyszłość na rynku pracy jest niepewna. Gdzie się udać, żeby uczestniczyć w szkoleniu? W przypadku oferty grupowej zgłoszenie można otrzymać w pok. nr 6 u pośredniczek pracy (tel. 640 35 38, 640 35 40). Dla zainteresowanych kursem indywidualnym wniosek o skierowanie na szkolenie czeka w pok. nr 16 u specjalistki ds. rozwoju zawodowego Beaty Mierkiewicz (61 640 35 55). Eugeniusz Wiśniewski, PUP

nych sportem i rekreacją, miłośników przyrody, obcokrajowców, młodzieży, dzieci i dorosłych. Przedsięwzięcie wpisuje się w dwa wielkopolskie programy:„Wielka Pętla” i„Program rozwoju turystyki kajakowej na rzece Warcie”. W tej chwili kajakarz może bezpiecznie przypłynąć do pomostu tylko w Lądzie i Pyzdrach. Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury na Warcie na odcinku około 60 km, od miejscowości Ratyń do Nowego Miasta. Marina Ląd, Przystań Pyzdry i Port Nowe Miasto to planowane większe obiekty turystyki wodnej, nie tylko kajakowej. W opracowywanym operacie wodno-prawnym lokalne grupy działania ubiegają się o pozwolenie na postawienie pomostów w Ratyniu i Ciążeniu w powiecie słupeckim, Spławiu, Nowej Wsi Podgórnej, Czeszewie, Orzechowie w powiecie wrzesińskim, Pogorzelicach w powiecie jarocińskim i Dębnie w powiecie średzkim. LGD Z Nami Warto wstępnie zakłada, że w Nowej Wsi Podgórnej (przy promie), w Czeszewie (przy promie na działce Nadleśnictwa Jarocin) i w Orzechowie (przy Ośrodku RELAX) uda się zamontować pomosty na nowy sezon kajakowy 2011 roku. Trzeba tylko wcześniej pokonać szereg barier administracyjnych. Jerzy Mazurkiewicz

Starosta wrzesiński działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że 15 października 2010 r. na 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotyczący lokalu użytkowego położonego w budynku stacji transformatorowej, posadowionym na działce nr 3896/13 przy ul. Kościuszki 14 we Wrześni o pow. 0,0636 ha będącym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zapisanym w Sądzie Rejonowym we Wrześni (KW nr 14898). Powierzchnia lokalu użytkowego wynosi 102,88 m2.. Przeznaczenie lokalu – przesył i rozdzielanie energii elektrycznej. Opłata z tytułu najmu wynosi 4,97 zł netto za 1 m2 powierzchni miesięcznie. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2010 r.

Przygarnij mnie Szaro-brązowa, młoda suczka rasy wyżeł. Trafiła do schroniska 22 października. Została znaleziona w gminie Pyzdry. Schroniskowy weterynarz jeszcze jej nie zaszczepił. Nadaje się do adopcji – jest spokojna, łagodna, nieco wystraszona. Na pewno będzie świetnym towarzyszem na długich spacerach. Joanna Goździewicz Schronisko Miejskie dla Zwierząt we Wrześni zaprasza od poniedziałku do piątku między 8.00 a 12.00,w soboty, niedziele i święta między 8.00 a 10.00, ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 500 191 039.


20

Niemcy na ziemi wrzesińskiej

5 listopada 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

W okresie zaboru pruskiego 1818-1918 Już w okresie pierwszego panowania pruskiego w Wielkopolsce (1793-1807) zaborca ściągnął tu swoich urzędników i wojsko. Powiększył w ten sposób liczbę tutejszych Niemców. Dotyczyło to również ziemi wrzesińskiej, na której po 1815 roku doszło do bardziej zasadniczych zmian. Decyzją pruskich władz zaborczych Września w 1819 roku stała się stolicą nowego, leżącego tuż przy granicy z Rosją powiatu; bez Pyzdr z okolicą, za to z obwodem żerkowskim na południe od Warty. Obszar powiatu wrzesińskiego wynosił wówczas 730 km². W 1887 roku władze pruskie dokonały w Wielkopolsce zmian administracyjnych. Od powiatu wrzesińskiego odłączono odwód żerkowski, w wyniku czego jego obszar zmniejszył się do 561 km².

Ustanowienie Wrześni stolicą powiatu oznaczało podniesienie rangi miasta, ale też spowodowało zwiększony napływ niemczyzny. Niemcami byli wszyscy urzędnicy państwowi, poczynając od starosty (tylko pierwszy starosta powiatowy był Polakiem), Niemcy zajmowali najważniejsze stanowiska samorządowe, zaczynając od burmistrza. Poza tym w miastach osiedlało się wielu Niemców pracujących w wolnych zawodach czy niemieckich przedsiębiorców. We Wrześni stacjonowało też pruskie wojsko – 8. kompania 4. batalionu 19. pułku obrony krajowej oraz przejściowo 2. szwadron 7. pułku huzarów, a od 1902 roku 3. batalion 46. pułku piechoty pruskiej. Po kilkunastu latach panowania

pruskiego w 1834 roku w powiecie, na obszarze 730 km², w trzech miastach i 143 wsiach mieszkało 30 015 mieszkańców: 24 139 Polaków (80,4%), 3 525 Niemców (11,8%) i 2 351 Żydów (7,8%). Wszyscy Żydzi byli wyznania mojżeszowego, Polacy pozostawali katolikami. Wśród Niemców odnotowywano zróżnicowanie wyznaniowe; większość stanowili ewangelicy – 57,5%, katolicy – 42,5%. Ta proporcja w następnych dziesięcioleciach przechyliła się zdecydowanie na korzyść ewangelików. Interesująco przedstawia się statystyka dotycząca znajomości języka polskiego i niemieckiego. W 1839 roku tylko po polsku mówiło 82,2% mieszkańców powiatu, po polsku i niemiecku 16,9%, tylko po niemiecku 0,9% (pamiętać należy,

Decyzją pruskich władz zaborczych Września w 1819 roku stała się stolicą nowego, leżącego tuż przy granicy z Rosją powiatu; bez Pyzdr z okolicą, za to z obwodem żerkowskim na południe od Warty. że w tej statystyce językowej mieści się także ludność żydowska). Oprócz Wrześni w powiecie leżały jeszcze początkowo dwa miasta – Miłosław i Żerków, po zmianie granic powiatu tylko Miłosław. Odsetek ludności niemieckiej w miastach początkowo nie odbiegał od średniej w całym powiecie i wynosił około 12%. W latach 1820-1910 zaszły jednak zasadnicze zmiany ludnościowe w samej Wrześni. Ogólna liczba jej mieszkańców wzrosła w tym okresie prawie trzykrotnie (z 2 495 do 7 264). Odsetek katolików (utożsamianych z Polakami) wzrósł z 39% do 71%, ewangelików (utożsamianych z Niemcami) z 11% do 25%, radykalnie spadł natomiast odsetek Żydów z 50% do 4%. Największy przyrost ludności niemieckiej we Wrze-

kolonistów, otrzymały nawet nowe, niemieckie nazwy. W ręce komisji przeszły: Biechowo, Brudzewo (Brückenau), Goniczki, Kaczanowo (sołectwo), Katarzynowo, Kornaty, Książno, Osowo, Sędziwojewo (Sendschau), Sokolniki (Sockelstein), Węgierki (Wilhelmsau), Zajezierze-Skotniki. Do Biechowa sprowadzono kolonistów z Westfalii, którzy w odróżnieniu od większości innych kolonistów byli katolikami. Rosnąca w siłę od końca XIX wieku niemiecka mniejszość rozwijała swą aktywną, popieraną przez władze państwowe w Berlinie, działalność na różnych polach. Na polu gospodarczym działały Wirtschaftsverband i Landwirtschaftlicher Verein (we Wrześni, Miłosławiu i Strzałkowie oraz we wsiach, gdzie istnia-

Ustanowienie Wrześni stolicą powiatu oznaczało podniesienie rangi miasta, ale też spowodowało zwiększony napływ niemczyzny. Niemcami byli wszyscy urzędnicy państwowi, poczynając od starosty (tylko pierwszy starosta powiatowy był Polakiem), Niemcy zajmowali najważniejsze stanowiska samorządowe, z burmistrzem na czele.

Mapa powiatu wrzesińskiego sprzed 1887 roku (ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

śni nastąpił w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku; w roku 1902 było ich 902 (16%), w 1909 roku 1 722 (25%). Następne dziesięciolecie, obejmujące ostatnie lata przed I wojną światową i okres samej wojny, charakteryzował się powolnym odpływem ludności niemieckiej. Na wsi wrzesińskiej zmiany ludnościowe do lat 70. XIX wieku były mniej znaczące. Na uwagę zasługuje jednak zasadnicza zmiana w zakresie wielkiej własności ziemskiej. W 1865 roku w powiecie było już tylko 43 polskich wielkich właścicieli ziemskich i aż 24 niemieckich (34%). W 1899 roku na przykład Chocicza Wielka pozostawała prywatną własnością cesarza niemieckiego Wilhelma II, a Czeszewo należało do księcia Sachsen-Meiningen. Znaczące zmiany w strukturze narodowościowej i własności ziemskiej na wsi wrzesińskiej spowodowała dopiero działalność Komisji Kolonizacyjnej, powołanej w 1886 roku przez władze pruskie do wykupywania z rąk polskich ziemi i osadzania na niej przybyszów z głębi Niemiec. W ciągu następnych 20 lat komisja wykupiła w powiecie około 12% ogółu gruntów użytkowych. Niektóre wsie, w których nabyła majątki w celu sprowadzenia

ły gospodarstwa niemieckich kolonistów). We Wrześni i Miłosławiu funkcjonowały niemieckie biblioteki publiczne zorganizowane i wspierane przez Deutsche Volksbibliothekverein. Na polu kultury działał niemiecki męski Männer Gesangverein. Wymienić także należy Vaterländischer Frauenverein – Ojczyźniany Związek Kobiet, organizację o charakterze dobroczynnym - i stowarzyszenia kombatanckie – Kriegervereine, których było kilka. Nie zabrakło we Wrześni Ostmarkenverein, zwanej potocznie przez Polaków Hakatą. Działała tu Miejscowa Grupa Niemieckiego Związku Marchii Wschodnich – Ortsgruppe des Deutschen Ostmarkenverein in Wreschen. Bardzo często czołowymi postaciami tych organizacji byli najznaczniejsi Niemcy – od landrata i burmistrza po pastorów ewangelickich, lekarzy, prawników czy nauczycieli. To oni mieli być głównymi krzewicielami niemczyzny we Wrześni i powiecie.

Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

Zdrowie

Poradnik pacjenta

21

Dyżury aptek

Nowoczesny zakład radiologii Postęp wkroczył do pracowni diagnostyki obrazowej świadczącej usługi RTG dla Szpitala Powiatowego we Wrześni. Przyszłość należy do technologii cyfrowych. Szpitalna pracownia posiada od niedawna ucyfrowiony aparat rentgenowski, który pozwala wykonywać zdjęcia cyfrowe nie tylko na miejscu, ale i na oddziałach.

05.11.2010

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 436 52 93

06.11.2010

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

07.11.2010

ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20, tel. 61 437 77 40

08.11.2010

PRZY POLOMARKECIE, Paderewskiego 52, tel. 61 436 52 84

09.11.2010

KAUFLAND, Miłosławska 10, tel. 61 437 72 23

10.11.2010

NA SŁAWNIE, Fromborska 46a, tel. 61 436 77 98

Obraz radiologiczny sczytywany jest w ciągu 45 sekund, obrabiany i przesyłany do lekarza radiologa, który opisuje go na dwóch monitorach diagnostycznych wysokiej rozdzielczości. Podczas jednej ekspozycji możliwe jest diagnozowanie różnych struktur badanej części ciała – kości, tkanki miękkiej – oszczędza się więc pacjentowi promieniowania. W porównaniu ze zwykłym RTG obecny system umożliwia znacznie dokładniejszy odczyt wykonywanych zdjęć. Oprogramowanie systemu PACS pozwala na włączenie obrazu w wewnętrzną sieć informatyczną szpitala, a to oznacza szybki dostęp do zleconych badań radiologicznych w gabinetach lekarskich. Program, w którym zapisywane jest RTG, pozwala lekarzom w ich gabinetach na dokładną ocenę obrazu dzięki możliwości powiększenia go, ustawienia kontrastu i wykonywania pomiaru, np. wielkości serca. System umożliwia archiwizację RTG na serwerze, co w przypadku ponownej hospitalizacji pacjenta przyspiesza i ułatwia dostęp do poprzednich badań. Zdjęcia i wydruki mają lep-

11.11.2010

KAPSUŁKA, Chrobrego 10, tel. 61 436 07 55

12.11.2010

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 437 74 00

13.11.2010

POD LIPAMI, Kilińskiego 10, tel. 61 437 77 09

14.11.2010

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

15.11.2010

UTIS, Słowackiego 4a, tel. 61 435 40 33

16.11.2010

PANACEUM, Opieszyn 10, tel. 61 437 79 95

17.11.2010

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

18.11.2010

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 436 52 93

Zdjęcia cyfrowe opracowywane przez technika

szą jakość i nie zanieczyszcza się środowiska niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi. Aparat jest dostępny dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych (na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub z prywatnego gabinetu). Pracownia czynna całodobowo, tel. kontaktowy 61 43 70 504. Zapraszamy do korzystania. Halina Kaźmierczak

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się danego dnia o godzinie 9.00 rano i kończy się następnego dnia o godzinie 9.00.

Jak udzielać pierwszej pomocy

Urazy kręgosłupa

W zdrowym ciele zdrowy duch

Chętni mogli skorzystać z badań profilaktycznych. Wojtek, uczeń gimnazjum, zdecydował się na pomiar cukru we krwi

29 października we Wrześni odbyła się akcja „Dbamy o zdrowie”. Każdy, kto przyszedł do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, mógł poddać się bezpłatnym badaniom oraz uzyskać informacje na temat zdrowego stylu życia. – Celem imprezy jest zmotywowanie mieszkańców Wrześni, by zwrócili uwagę na swoje zdrowie – mówi Anna Węclewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. – Akcja jest skierowana zarówno do młodzieży, jak i osób starszych. Chcemy pokazać mieszkańcom, jak ustrzec się przed chorobami cywilizacyjnymi: otyłością, cukrzycą, rakiem piersi, i uświadomić, że w walce z tymi schorzeniami profilaktyka jest bardzo ważna. Promujemy aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie oraz życie bez używek. Głównymi organizatorami imprezy byli państwowy powiatowy inspektor sanitarny we Wrześni

i Starostwo Powiatowe, ale w akcję włączyło się też wiele instytucji. Chętni mogli skorzystać z bezpłatnego badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego oraz poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. – Dziewczyny podskakiwały i mówiły, że nakłucie boli, a ja nic nie czułem – cieszył się Wojtek, uczeń gimnazjum, który właśnie sprawdził poziom cukru. Do WOK-u licznie przybyła młodzież wrzesińskich szkół z nauczycielami. – Takie akcje są bardzo potrzebne. Dzięki nim młodzież może nauczyć się, jak ratować życie i dbać o zdrowie – mówił ksiądz Marek Szymanowicz, opiekun uczniów Zespołu Szkół Zawodo-

wych. Podczas imprezy można było porozmawiać z dietetykiem i uzyskać informacje dotyczące badań profilaktycznych, np. mammografii. Policjanci i strażnicy miejscy rozdawali ulotki dotyczące uzależnień. Ponadto młodzież mogła podpisać petycję przeciwko dopalaczom. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z imprezy – podsumował Jan Sznura, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia. – Mamy nadzieję, że przyjmie się ona na stałe w środowisku wrzesińskim. Impreza może zmotywować do świadomego i czynnego dbania o własne zdrowie zarówno młodszych, jak i starszych. Szczególnie cieszymy się, że we wrzesińskich dniach Zdrowia uczestniczyło tak wielu młodych ludzi. Nawyki zdrowego stylu życia należy kształtować już w młodości – podkreślał współorganizator imprezy. Joanna Goździewicz

Podczas trwania akcji „Dbamy o zdrowie” Wrzesiński Ośrodek Kultury odwiedziło około 600 osób: 90 skorzystało z porad dietetyka, 170 poddało się badaniu poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, 150 zdecydowało się na badanie poziomu cukru we krwi, a 100 sprawdziło swoje ciśnienie.

Poszkodowany musi być chroniony przed wyziębieniem

Obrażenia kręgosłupa występują często w wyniku wypadków drogowych, upadków z wysokości czy skoków „na główkę” do wody. Może towarzyszyć im uszkodzenie rdzenia kręgowego z zaburzeniem jego funkcji. Najczęstsze objawy uszkodzenia kręgosłupa to widoczne na zewnątrz obrażenia kręgów, opasujący ból lub przymusowe ułożenie głowy (w przypadku urazu kręgosłupa szyjnego), krwiaki, otarcia, ślady stłuczenia na ciele – głównie w miejscu działania siły, niedowład wszystkich kończyn lub części z nich, zaburzenia czucia i świadomości. Żeby ochronić rdzeń kręgowy, z poszkodowanym nale-

ży postępować niezwykle ostrożnie. Na miejscu wypadku trzeba przede wszystkim zabezpieczyć funkcje życiowe, unieruchomić kręgosłup szyjny za pomocą dostępnych środków, ochronić chorego przed wyziębieniem, unikać jakiegokolwiek czynnego lub biernego ruchu poszkodowanego, w razie przemieszczenia kręgów nie podejmować prób nastawiania kręgosłupa na miejscu wypadku. Przy przenoszeniu lub wydobywaniu poszkodowanego np. z samochodu należy być bardzo ostrożnym – unikać nadmiernego nacisku; najlepiej wykorzystać do transportu twardą, płaską deskę lub drzwi. Krzysztof Robaszkiewicz PCK


22

Z gmin

5 listopada 2010

Pyzdry

Września

Dzień Seniora w Gonicach

Odnowiona droga

Przy kawie, ciastku i wesołej muzyce świętowano w Gonicach Dzień Seniora. Uroczystość odbyła się 26 października w świetlicy wiejskiej. Organizatorem była Rada Sołecka wsi. Impreza miała charakter spotkania międzypokoleniowego – wielu seniorów przybyło ze swoimi wnukami. Wspólnie bawili się mieszkańcy Gonic i Goniczek. – Cieszymy się, że możemy tu przyjść i miło spędzić czas – mówiły panie obecne na spotkaniu. – Kiedyś w tym budynku mieściła się nasza szkoła – wspominały. Dla seniorów wystąpiły dzieci ze szkoły w Otocznej. Po poczęstunku uczestnicy imprezy ruszyli do tańca. W spotkaniu wziął udział wicestarosta Paweł Guzik, który życzył seniorom zdrowia i spokoju. – Bardzo lubię uczestniczyć w takich spotkaniach – zapewniał. – Wiem, jak ważne jest dla małych społeczności, by móc spotkać się i porozmawiać – mówił.

Nie obyło się bez przecięcia wstęgi Wicestarosta Paweł Guzik i sołtys Gonic Elżbieta Roszak-Krawczyk z zainteresowaniem obejrzeli występy dzieci

– To, że możemy uczestniczyć w takich imprezach, jest zasługą wszystkich mieszkańców – mówiła Elżbieta Roszak-Krawczyk, sołtys wsi. – Po-

Nekla

Według rankingów badających jakość leczenia chorych na cukrzycę w Europie nasz kraj znalazł się na jednym z ostatnich miejsc (25 na 29 krajów). Walnie przyczynia się do tego niezadowalający poziom edukacji pacjentów. Skutki złego leczenia lub nieleczenia cukrzycy są bardzo poważne: stopa cukrzycowa i amputacje, retinopatia, wynikająca z niej ślepota, a przede wszystkim trzykrotnie wyższa częstość chorób układu krążenia i wyższa śmiertelność. Profilaktyka cukrzycy okazuje się najważniejsza. Projekt „Nekielska Szkoła Cukrzycy”

trafimy się zorganizować. Gonice to po prostu fajna wieś – podsumowuje energicznie pani sołtys. Joanna Goździewicz

przygotowała Przychodnia „AMICOR”, koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Nekielski Ośrodek Kultury. Na pierwszym spotkaniu 20 października w Nekielskim Ośrodku Kultury omawiano szereg tematów, w tym: cukrzyca – co to za choroba, jak ją rozpoznać, jak żyć z cukrzycą. Zajęcia kontynuowane będą co miesiąc do czerwca przyszłego roku. Program edukacyjny opracowała lekarska federacja „Porozumienie Zielonogórskie” pod okiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zapraszamy wszystkie osoby z cukrzycą, ich rodziny oraz zainteresowanych edukacją zdrowotną na kolejne wykłady. Spotkanie 17 listopada poświęcone będzie samokontroli oraz roli wysiłku fizycznego. lek. Andrzej Paciorkowski

Przedszkole na wsi Przy Szkole Podstawowej w Lisewie powstał punkt przedszkolny. Podczas uroczystego otwarcia 25 października dzieci pasowano na prawowitych przedszkolaków. Nową placówką kieruje dyrektor Genowefa Kaźmierska. Fachową opiekę wychowawczą i edukacyjną zapewniają panie – Małgorzata Ratajczyk i Justyna Górska. Małe szkraby na brak ciekawych zajęć z pewnością nie narzekają. Z każdym dniem uczą się czegoś nowego. Nim zostały pasowane ,,czarodziejską kredką” recytowały, śpiewały i tańczyły. Potem zostały obdarowane słodkimi upominkami, no i wysłuchały gratulacji od zaproszonych. Sylwia Mazurczak

Modernizacje Trwają prace modernizacyjne w Nekli. Miasto pozyskało 3 mln z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę rynku i modernizację oczyszczalni ścieków. Dobiega końca realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rynek – odnowa centrum Nekli – etap I”. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. W ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 500 tys. złotych. Została już wykonana kanalizacja deszczowa, rozebrano linię na powietrzną niskiego napięcia, wybudowano kablową, dokonano częściowego montażu lamp ulicznych, ułożono kostkę wzdłuż jezd-

Mieszkańcy Rudy Komorskiej z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w przekazaniu do ekspolatacji przebudowanej drogi we wsi. Uroczyste zwieńczenie inwestycji odbyło się 19 października. Drogę przebudowano na odcinku o długości 586 i szerokości 5 m. Koszt realizacji inwestycji opiewał na kwotę 397 tys. 400 zł. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pochodziła kwota 35 tys. zł, a pozostała część z budżetu gminy. Sylwia Mazurczak

Pyzdry

Szkoła cukrzycy Edukacja jest nieodłącznym elementem skutecznego leczenia cukrzycy, dlatego 20 października rozpoczęła się w Nekli drugą edycja programu edukacyjnego Nekielska Szkoła Cukrzycy.

www.wrzesnia.powiat.pl

ni na wysokości rynku, trwają prace układania płyt granitowych, wykonano montaż systemu nawadniania, rozpoczęto nasadzenia drzew i krzewów. W najbliższych dniach nastąpi montaż ławek parkowych, koszy, pompy ozdobnej oraz renowacja pa-

miątkowego obelisku. 11 października podpisano umowę, na mocy której Nekla uzyska 2,5 mln z Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków”. Katarzyna Zaworska

Prace trwają

Miłosław

Order dla sołtysa Chlebowa Jan Cicharski, sołtys Chlebowa, 21 października otrzymał kombatancki krzyż pamiątkowy za działalność patriotyczną. Odznaczenie przyznał Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jan Cicharski zasłużył się trwającą od ośmiu lat współpracą ze Stowarzyszeniem Kawaleryjskim 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Kawalerzyści nieraz gościli w Chlebowie podczas wiejskich uroczystości, na przykład dożynek. – Mieszkańcy zawsze ciepło ich przyjmują. Przynoszą zboże dla koni, proponują noclegi – mówi sołtys. – Goście w zamian opowiadają o historii stowarzyszenia, szlakach bojowych pułku. Bywamy też w Poznaniu, dostajemy zaproszenia na wieczornice, hubertusy kawaleryjskie, wieczory wigilijne. Wieś dołożyła się do sztandaru stowarzyszenia

ufundowanego w 2008 roku. – Warto pokazywać młodemu pokoleniu, jak kiedyś wyglądało wojsko, a starszym przypomnieć to, co zostało zapomniane – podsumował Cicharski. Ewa Konarzewska-Michalak

Kołaczkowo

Dotacja dla biblioteki Biblioteka Publiczna Gminy Kołaczkowo wraz z filiami bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Fundacja Orange przyznała jej dotację finansową, która zostanie przeznaczona na zapewnienie dostępu do Internetu w budynku głównym i w filiach. Pieniądze zostaną przeznaczone na abonament i sprzęt oraz zakup materiałów i pomocy edukacyjnych. Dzięki tej dotacji biblioteka poszerzy ofertę świadczonych usług o nowe formy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Celem programu „Akademia

Orange dla bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Anna Janasik


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5 listopada 2010

Orlik dla Kołaczkowa

Nekla w Ogólnopolskim Turnieju Miast i Gmin

29 października w Kołaczkowie oficjalnie otwarto Orlika 2012. Nowy obiekt sportowy usytuowany jest przy budynku gimnazjum. Koszt budowy wyniósł 1,2 mln złotych. Kołaczkowski Orlik składa się z dwóch boisk: piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego. Wyposażony jest w zaplecze socjalne, w którym znajdują się szatnie, toalety i pokój dla animatora. – Inwestycja finansowana była z czterech źródeł – podkreślił Wojciech Majchrzak, wójt gminy Kołaczkowo. – Nasz Orlik powstał dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski i powiat wrzesiński. W kosztach partycypowała także gmina Kołaczkowo. Najbardziej cieszy nas, że Orliki powstają nie tylko w dużych miastach, ale także w małych gminach. To doskonały sposób na wyrównanie szans młodzieży z małych i dużych miejscowości – dodał. Na uroczyste otwarcie przybyli Krystyna Poślednia, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Jarczyński, doradca wojewody wielkopolskiego, Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, Paweł Guzik, wicestarosta, oraz radni po-

Gmina Nekla zajęła VIII miejsce w Polsce w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2010 w grupie gmin od 5 do 7,5 tys. mieszkańców. Impreza odbyła się po raz szesnasty. Chodzi w niej o promowanie zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej.

Jeszcze tylko oficjalne przecięcie wstęgi i można grać

wiatu i gminy Kołaczkowo. Goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Kołaczkowie. Kulminacyjnym punktem programu było przecięcie wstęgi, potem zostało tylko wypróbować boisko. Jako pierwsi na murawę wbiegli samorządowcy. Honorowe strzały karne oddali m.in. Krystyna Poślednia, Krzysztof Jarczyński oraz Dionizy Jaśniewicz. Swoje umiejętności piłkarskie udowodnili także wójt Wojciech Maj-

chrzak i Stanisław Antkowiak, dyrektor Gimnazjum w Kołaczkowie. – Orlik jest potrzebny przede wszystkim młodzieży, ale w godzinach popołudniowych będzie udostępniany także dorosłym. Mieliśmy już kilka zgłoszeń od chętnych – mówi dyrektor Antkowiak. – Ta inwestycja na pewno przyczyni się do wszechstronnego rozwoju naszej młodzieży. Sam w wolnych chwilach też chętnie zagram w tenisa ziemnego – dodaje. Joanna Goździewicz

fot. Agnieszka Nowak

III Integracyjne Zawody Konne w Ośrodku Hipoterapii w Czeszewie

Uczestnicy zawodów z trofeami

Integracyjne Zawody Konne, które w tym roku obyły się 25 paździer-

23

Sport, gminy

nika, to dla zawodników i organizatorów wielkie przeżycie. Startujący

niepełnosprawni przez cały rok są przygotowywani przez instruktora jazdy konnej do imprezy. Poprzednie dwie edycje (październik 2009, czerwiec 2010) miały charakter drużynowy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie i Szkoła Specjalna we Wrześni walczyły między sobą o laur zwycięstwa. Tym razem zawodnicy indywidualnie starali się zebrać jak najwięcej punktów w trzech konkurencjach: zmiana kół, zmiana kierunku jazdy w kole, wjazd i wyjazd z bramek z zakrętem pod kątem prostym. Wszyscy poradzili sobie wspaniale. Młodzi i dorośli zwycięzcy otrzymali puchary. Publiczność dopisała: była Szkoła Podstawowa z Kaczanowa, z Czeszewa, uczestnicy hipoterapii z Kołaczkowa, ze Środy Wielkopolskiej, Wrześni i ludzie zaprzyjaźnieni z Ośrodkiem. Wioletta Narkowicz-Urbańska

W tegorocznym turnieju wystartowało ponad 500 gmin, w Wielkopolsce w rywalizacji wzięły udział 53 miasta i gminy. Kryteriami decydującymi o przyznaniu punktów były porównanie procentowe liczby osób startujących z ogólną liczbą mieszkańców oraz środki finansowe wydane na kulturę fizyczną. W organizację i przygotowanie imprez sportowych włączyły się m.in. Liga Obrony Kraju, Klub Strzelecko-Rekreacyjny oraz Stowarzysze-

nie „Ogończyk” w Nekli, GKS „Płomień” Nekla, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nekli, a także szkoły i przedszkole. Przez siedem dni, kiedy odbywały się imprezy w ramach turnieju, przeprowadzono zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej, zmagania sportowe w szkołach z okazji Dnia Dziecka i zajęcia przy świetlicach środowiskowych działających na terenie naszej gminy. Radość z wygranej jest tym większa, że gmina otrzymała nagrodę: 5 tys. zł, za które kupiono stół do tenisa, materace, piłki do gry ręcznej, nożnej halowej i siatkówki, rękawice bramkarskie – przekazano je klubom i organizacjom sportowym działającym na terenie gminy Nekla. Stowarzyszenie „Ogończyk”

Powiatowe rozgrywki w Pyzdrach 26 października w sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców.

we Wrześni. W Mistrzostwach, pod patronatem Starostwa Powiatowego we Wrześni i Szkolnego Związku Sportowego, udział wzięły cztery zespoły. Najlepsza okazała się reprezentacja Zespółu Szkół Politechniczny im. Bohaterów Monte Cassino.

Spotkanie zorganizował oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2

Sylwia Mazurczak

Sztuka na żywo w Nekli Uzdolnieni artystycznie uczniowie z powiatu 22 października pojechali do poznańskiego Muzeum Narodowego na wyjątkową lekcję. Wyjazd był elementem programu edukacyjnego Otworzyć drzwi sztuki realizowanego przez zespoły szkół w Zasutowie, Marzeninie, Nekli oraz gimnazjum w Kołaczkowie. Dzieci i młodzież wzięły udział w lekcji muzealnej zatytułowanej Jak patrzeć na dzieło sztuki? Młodzi artyści zwiedzili muzeum, następnie przeanalizowali dokładnie kilka oryginalnych dzieł. W praktycznej części zajęć uczestnicy

mieli za zadanie naszkicować pierwszy i drugi plan oraz zastosować perspektywę na wzór obrazu malarskiego. Podczas zwiedzania uwagę gości przyciągnął słynna Plaża w Pourville Claude’a Moneta, który wrócił do muzeum po dziewięciu latach. Obraz po renowacji odzyskał pierwotne kolory i zachwyca blaskiem nowości. W najbliższym czasie uczniowie znów wybiorą się do Poznania na lekcję rzeźby na ASP w Poznaniu. Aldona Kubacka Zespół Szkół w Nekli

Halówka w Kołaczkowie W niedzielę 17 października rozegrano pierwszą kolejkę Halowej Ligi Piłki Nożnej organizowanej przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS w Kołaczkowie. W sezonie 2010/2011 na hali sportowej przy Gimnazjum zmaga się dwanaście zespołów z kołaczkowskiej gminy. Pierwsza runda Halowej Ligi Piłki Nożnej przeciągnie się do 2 stycznia, potem ruszą rewanże, które potrwają do połowy kwietnia. Rozgrywki finansuje Urząd Gminy w Kołaczkowie. Edmund Kubis, GOK

W Muzeum Narodowym uczniowie obcowali z dziełami sztuki


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji i Transportu

rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej tel. 61 640 44 05 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 61 640 45 04 Wydział Oświaty i Sportu tel. 61 640 44 38 Wydział Środowiska i Rolnictwa tel. 61 640 45 16 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości tel. 61 640 44 20, 61 640 44 28 Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia tel. 61 640 44 40 Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu tel. 61 640 44 29 Wydział OrganizacyjnoPrawny tel. 61 640 44 23 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 34 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 61 640 44 83 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 czynna: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50 Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 54 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodnokanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne 61 640 44 33 - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Kaliska 1, tel. 61 436 42 16

telefon do redakcji: 61 640 44 75, 61 640 45 24 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Sekretarz redakcji: Olga Kośmińska-Giera Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Kamil Perlik

Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35, 64-920 Piła

Przegląd Powiatowy Nr 85 - listopad 2010  

Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you