Page 1

w numerze:

Powiatowe dożynki w Kołaczkowie

Na święto plonów przyjechał jeden z najbardziej topowych polskich zespołów – Kombii

W słoneczną niedzielę, 5 września, świętowano dożynki powiatowo-gminne w Kołaczkowie. Egzotyczne występy zespołów folklorystycznych z Europy i Azji, a przede wszystkim gwiazda wieczoru – Kombii, przyciągnęły rzesze widzów. Podczas uroczystości odznaczono zasłużonych dla rolnictwa, wręczono statuetki lider powiatu i laur starosty wrzesińskiego. Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe we Wrześni oraz Urząd Gminy w Kołaczkowie.

Wsparcie dla rolników Jak nakazuje zwyczaj, dożynki rozpoczęła msza w kościele św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza. Była to msza dziękczynno-błagalna. Proboszcz Alojzy Piątek przekonywał rolników, że mimo tegorocznego nieurodzaju warto dziękować za to, co posiadamy: – Dziękczynienie jest odpowiedzią na dar, jaki otrzymujemy, w tym przypadku zboże i wszelkie płody ziemi, które pozwalają żyć. Dziękujmy Bogu za swoich bliskich, za dzieci i za chleb potrzebny nam do życia. Odmówiono modlitwę błagalną o ukończenie żniw i pomyślność. Kolorowy korowód, w którym przeszli między innymi gospodarze dożynek, delegacje wieńcowe oraz poczty sztandarowe, ruszył sprzed kościoła na boisko w kołaczkowskim parku, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Krystyna Poślednia, członek zarządu województwa wielkopolskiego, senator Piotr Gruszczyński, przedstawiciele władz samorządowych gmin i jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego.

str. 2 Fundusze unijne

str. 4 Dzień Strażaka

cd. str. 3

ZALEW NIEMOCY, Ponad milion na drogę w Rudzie Komorskiej W przyszłym roku ruszy remont kolejnej drogi powiatowej – tym razem na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442. Wielkość dofinansowania przyznanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to dokładnie 1 175 000 zł. Projekt powiatu wrzesińskiego zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Jak zostaną wykorzystane pieniądze? W 2011 zacznie się remont kapitalny nawierzchni na ponad pięciokilometrowym odcinku, do tego remont chodnika o długości prawie kilometra, wykonanie oznakowania poziomego jezdni, likwidacja starego oznakowania pionowego i zastąpienie go odblaskowym, montaż poręczy sprężystych na nasypach i prze-

pustach, odmulenie rowów drogowych. Inwestycja jest wyjątkowo potrzebna, bo droga znajduje się w tak złym stanie, że zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Remont powinien też poprawić atrakcyjność turystyczną terenów nadwarciańskich. To kolejna inwestycja na drogach powiatowych. W 2007 roku przebudowano drogę Kołaczkowo-Wszembórz o długości ponad trzech kilometrów. Powiat pozyskał na tę inwestycję dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 1,7 mln zł. Z tego samego źródła pochodziły pieniądze na rozpoczętą w tym roku przebudowę i rozbudowę odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna na długości ponad sześciu kilometrów. Na ten cel uzyskano 2,3 mln zł. Karol Balicki

W 2007 r. w ramach ZPORR 2004-2006 przebudowano drogę powiatową Kołaczkowo-Wszembórz

czyli błędne koło spółek wodnych Od lat rolnicy narzekają na opłakany stan urządzeń melioracyjnych. Pretensje kierują do biur* przy ulicy Czerniejewskiej, gdyż tam właśnie upatrują źródła swoich nieszczęść. „Płacimy składki, a wy nic nie robicie”, „od dziesięciu lat nikogo nie było na moim polu”, „wypisuję się z tego bajzlu, nie będę więcej płacił na darmozjadów” – wykrzykują oburzeni. Na to „biurowi” z Czerniejewskiej odszczekują się rolnikom: „przecież za te nędzne grosze (czytaj: składki), które płacicie, nic się nie da zrobić”, „ledwo pieniędzy starcza na usuwanie awarii”, „nie dajemy rady”. Tak naprawdę i jedni, i drudzy mają rację. Lata upływają, „biurowi” swoje, rolnicy swoje, a na polach codziennie rok po roku zamulone rowy zarastają szuwarami, krzewami i na koniec drzewami, poprzerywane dreny nie odbierają wody, zastawki już dawno zapomniały do czego służą, a co sprytniejsi rolnicy instalują różnego rodzaju „wynalazki”, które tylko pogłębiają chaos. Sytuacja ta trwałaby z pewnością jeszcze długie lata, gdyby nie tegoroczna wielka woda. Pozalewane są pola, niszczeje zboże, gniją buraki, kukurydza, ziemniaki – prawdziwa klęska. Rolnicy szukają ratunku, zdesperowani wzajemnie skaczą sobie do oczu, poszukują winnych, domagają się ogłoszenia klęski żywiołowej i odszkodowań. Jadą z delegacją do wojewody. Wojewoda odsyła ich do marszałka, marszałek do wojewody, urzędnicy wojewódzcy wysyłają skargi do centrali, na koniec teczkę z ich sprawą wpinają do zielonego segregatora – i załatwione. Ale woda nie ustępuje, deszcz leje bez opamiętania, na nic modły i zaklęcia. W końcu rolnicy zwracają się o pomoc do powiatu. Stąd nasze zdecydowane zaangażowanie w tę sprawę i projekty naprawy systemu. Pytanie, które sobie dzisiaj zadajemy, brzmi: co dalej robić? Z tego, że problem jest poważny i nie da się go dalej ignorować, zdają sobie sprawę już chyba wszyscy. Z wyjątkiem może niektórych „działaczy spółkowych”. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, należy zacząć od diagnozy: 1. Urządzenia melioracyjne są przestarzałe i zdewastowane. 2. Cieki szczegółowe i podstawowe pozostają niedrożne, niektóre figurują tylko na mapach. 3. Zbiorniki retencyjne nie spełniają swojej roli – z różnych przyczyn. 4. Inwestycje hydrologiczne są znikome. 5. Nie ma systemowych prac melioracyjnych. 6. Istniejące (i trwające) struktury organizacyjne są kosztowne i niewydolne. 7. Mamy do czynienia z rozproszeniem kompetencyjnym (Związek Spółek Wodnych, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych). 8. Sytuację pogarsza mizeria finansowa i brak aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

cd. str. 2

str. 5 Wystawa w Grzybowie

str. 8 Rozmowa z Tomaszem Szymkowiakiem

str. 15 Wernisaż Anastazji Fietisovej

str. 16


2

Aktualności

17 września 2010

Abecadło

cd. ze str. 1

Iwony Ziętkiewicz Iwona Ziętkiewicz urodzona w 1971 roku w Drezdenku. Ukończyła Technikum Żywienia Zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim. Wraz z rodzicami i trzema siostrami mieszkała w Strzelcach Krajeńskich, 20 lat temu swe życie związała z Borzykowem. Razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Poszła w ślady teścia, Stanisława Ziętkiewicza, i w 2006 roku została wybrana sołtysem wsi Borzykowo, jest też radną gminy Kołaczkowo. W organizowanym w tym roku przez Starostwo Powiatowe we Wrześni konkursie Borzykowo wygrało w kategorii: najpiękniejsza wieś. Asertywność – ważne, aby umieć dostosować się do różnych sytuacji i przyjmować słowa krytyki i pochwały.

Ogrodnictwo – coś, co mnie interesuje i czym lubię się zajmować, choć nie zawsze mam na to czas.

Borzykowo – miejscowość, z którą jestem związana od niemal dwudziestu lat. Poznałam tu wielu wspaniałych i życzliwych ludzi. Chciałabym, aby przy dobrej współpracy wieś się rozwijała i piękniała z roku na rok.

Pieniądze – szczęścia nie dają, ale gdy ich brak, to dobrze nie jest.

Synowie – trzech wspaniałych: Szymon – 19 lat, Marcin – 16 lat oraz najmłodszy Patryk – 4 lata.

Dzieciństwo – beztroskie życie, coś, za czym bardzo tęsknię, oraz rodzice, którzy już odeszli.

Tolerancja – tak bardzo ważna w dzisiejszych czasach – każdy człowiek zasługuje na równe szanse.

Image – staram się dobrze wyglądać.

Europa – marzę, by ją zwiedzić.

Góry – wstyd się przyznać, ale nigdy tam nie byłam. Hart ducha – zdolność cierpliwego trwania w nadziei i wierze, wbrew otaczających nas pokusom.

Jeziora – dużo ich w moich rodzinnych stronach, tu ich mi brakuje. Kłamstwo – nawet najgorsza prawda jest lepsza. Lato – moja ulubiona pora roku.

Upadek – czasami trzeba upaść, żeby się podnieść. Wytrwałość – w życiu napotykamy wiele przeszkód, ważne, aby znaleźć siłę, by je pokonać. Zdrowie – lepiej nie narzekać, oby gorzej nie było.

Nadzieja – nigdy jej nie tracę.

Życie – piękne, ale tak szybko upływa.

Zgodnie z samorządową ordynacją wyborczą premier RP Donald Tusk ogłosił termin wyborów samorządowych. Pierwsza tura odbędzie się 21 listopada, ewentualna druga – w przypadku wyborów prezydentów, burmistrzów i wójtów – 5 grudnia 2010 r. Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego będą wybierać przedstawicieli do rad gmin, powiatu oraz sejmiku województwa wielkopolskiego, a także, zgodnie z miejscem zamieszkania, burmistrzów Miłosławia, Nekli, Pyzdr i Wrześni oraz wójta Kołaczkowa.

Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez powódź

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki 7 września podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, dzięki czemu rolnicy poszkodowani przez powódź czy osunięcia ziemi będą mogli otrzymać wyższe dofinansowanie. Dla poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi rolników zwiększony został poziom dofinansowania z 50% do 80% poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięć gospodarczych nie związanych z rolnictwem. Z wyższego dofinansowania będą również mogli skorzystać rolnicy, którzy już złożyli wnioski o przyznanie wsparcia z działania „Różnicowa-

Tak wygląda większość rowów melioracyjnych

Wnioski: Jeżeli istniejące struktury organizacyjne przez kilkadziesiąt lat nie były zdolne skutecznie prowadzić prac melioracyjnych, doprowadzając tę część gospodarki wodnej do zapaści, to nie ma żadnej gwarancji, że uczynią to w najbliższych latach. To jednak sami rolnicy utworzyli związek spółek wodnych i przenieśli organ decyzyjny na ulicę Czerniejewską i tylko od ich woli zależy zmiana tego stanu rzeczy. Bez tej dobrowolnej decyzji, która jest warunkiem niezbędnym nowego projektu, o żadnej naprawie nie może być mowy. Zmiany powinny mieć charakter ewolucyjny poprzez przekształcenie istniejących struktur, a nie fizyczną likwidację spółek.

Miłość – mąż Maciej i rodzina.

Wybory samorządowe 21 listopada

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji informuje, że rolnicy poszkodowani przez tegoroczne powodzie będą mogli skorzystać ze specjalnego wsparcia oferowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

ZALEW NIEMOCY, czyli błędne koło spółek wodnych

Rozum i rozsądek – obym ich nigdy nie straciła.

Ciasto – nie tylko jestem łasuchem, ale lubię też je wypiekać.

Fotografie – ważne pamiątki rodzinne, jednak na papierze, a nie w wersji elektronicznej.

www.wrzesnia.powiat.pl

nie w kierunku działalności nierolniczej”. Wystarczy tylko, że dostarczą do swojego oddziału regionalnego informację o wystąpieniu w ich gospodarstwach strat wraz z opinią wojewody. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada jeszcze takiej opinii, możliwe będzie dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym. Na poinformowanie swojego oddziału regionalnego o zniszczeniach wywołanych powodziami i osunięciami ziemi wnioskodawcy mają do 60 dni od momentu wejścia w życie przepisów znowelizowanego rozporządzenia MRiRW. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje również, że już wkrótce rolnicy poszkodowani przez powódź będą mogli skorzystać z pomocy w ramach specjalnego, nowego działania nr 126 uruchamianego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, noszącego nazwę „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz

wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. To wsparcie dla rolników, których straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach wyniosły średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w jakim wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym, przy czym minimalna wysokość szkód w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo stadach podstawowych zwierząt gospodarskich nie będzie mniejsza niż 10 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką może otrzymać poszkodowany, wynosi 300 tys. złotych i może pokryć w 90% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika na inwestycje związane z odtworzeniem produkcji w jego gospodarstwie. BP ARiMR Września

Zarys projektu – trzy pierwsze kroki 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej podejmuje uchwałę o wystąpieniu ze Związku Spółek Wodnych (najczęściej są to spółki obejmujące swym zasięgiem teren jednej gminy, np. Kołaczkowo). 2. Rada Gminy podejmuje uchwałę o zmianie statutu lub regulaminu organizacyjnego zakładu komunalnego, poszerzając zakres działań o sprawy związane z melioracjami. 3. Zakład Komunalny na podstawie uchwały Zarządu Spółki Wodnej staje się członkiem Spółki Wodnej i zajmuje się sprawami administracyjnymi, pobiera składki i w ramach uzyskanych środków prowadzi taki zakres prac melioracyjnych, jaki zleci mu zarząd spółki. Wójt (burmistrz), kierownik zakładu, zarząd spółki działają na tym samym terenie i wszystkim musi zależeć, żeby w miarę szybko przywrócić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, m.in. poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych czy skorzystanie z oferty Powiatowego Urzędu Pracy (roboty publiczne). Zaletą takiego rozwiązania jest obniżenie kosztów administracyjnych oraz bardziej efektywne wykorzystanie majątku zakładów komunalnych. Spółki wodne w gminach uzyskują autonomię i większą sprawność działania. W najbliższych tygodniach na zebraniach z rolnikami przy udziale wszystkich zainteresowanych stron zostaną przedstawione szczegółowe założenia projektu. Decyzję podejmą sami rolnicy. Opracowanie przy współpracy z Komisją Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa *Przy ulicy Czerniejewskiej mają swoją siedzibę dwie organizacje zajmujące się sprawami melioracji: Związek Spółek Wodnych oraz Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

27 września (poniedziałek) wszystkie sprawy związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów odbywać się będą po godzinie 12:00 Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10

42. sesja Rady Powiatu Przewodniczący Rady Powiatu we Wrześni informuje, że 42. sesja Rady Powiatu odbędzie się 30 września o godz. 16.00 (sala konferencyjna Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, I piętro). Porządek obrad zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.wrzesnia.powiat.pl.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

17 września 2010

Dożynki

3

cd. ze str. 1

fot. M. Jadryszak

Powiatowe dożynki w Kołaczkowie

Obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca Polanie z Trzcianki koło Opalenicy. Podczas ceremonii Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, i Wojciech Majchrzak, wójt Kołaczkowa, otrzymali z rąk starostów dożynek Donaty Wojciechowskiej i Stefana Waszaka bochen chleba, który rozdzielili między zebranych. Donata Wojciechowska od lat prowadzi z mężem gospodarstwo rolno-sadownicze o powierzchni 23 ha w Pyzdrach, a Stefan Waszak – rolnik, przedsiębiorca i społecznik – gospodaruje wraz z rodziną na 300 hektarach. Przemowy… W przemówieniach gospodarze i goście poruszali temat żywo interesujący rolników – nieurodzaj wywołany zalaniem pól. Wójt Kołaczkowa zapraszał do solidarności: – Były głosy, że dożynki są niepotrzebne, nie ma się z czego cieszyć. Jednak to, co nas spotkało, powinno łączyć, nie dzielić. Starosta wrzesiński i marszałek województwa wielkopolskiego podnieśli problem niedrożnych rowów. – Nie ujarzmimy natury, mimo to powinniśmy rozpocząć pilne prace nad zaniedbanym systemem gospodarki wodnej – namawiał Dionizy Jaśniewicz. – Zachęcam do nowego spoj-

rzenia na problem, co będzie wymagało współpracy władz samorządowych i rolników. Z radnymi powiatowymi przygotowujemy ciekawy projekt, chciałbym, żebyśmy wspólnie usiedli i go przedyskutowali. Marek Woźniak przekazał życzenia od prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska oraz marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny i powiedział: – Polskie systemy gospodarki wodnej wymagają znacznie większych nakładów i staran-

Spółdzielnia Mleczarska Września Cenos Sp. z o.o. P.P.H.U. NOW-POL FH MATTEO, Dariusz Jurewicz ROL-PAK EKKA Zakład Usługowo-Naprawczy i Handlowy Halina Czwajda Spółka Szymańscy s.c. Agropol Sokołowo Eugeniusz Pacyński Gospodarstwo Sadowniczo-Rolne PSS Społem Września Hotel Kosmowski Pre-Sano Salon fryzjerski Impresja Wojciech Majchrzak, wójt Gminy Kołaczkowo Eugeniusz Plewiński, radny powiatowy Lucyna Wietrzyńska, Borzykowo Iwona Suchorska, Chlebowo Małgorzata Rychlińska, Chlebowo Krzysztof Kupś, Chlebowo Grażyna Szybko, Kołaczkowo Monika Kaniewska, Wszembórz

fot. M. Jadryszak

Turcji i Izraela. Przyjechały one do Polski na zaproszenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i wystąpiły w ramach Międzynarodowego Fe-

Zespół folkorystyczny z Litwy

Występ gwiazdy wieczoru Kombii zgromadził kilkutysięczną publiczność

Sponsorzy święta plonów Z Nami Warto Lokalna Grupa Działania Zakład Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Rolniczych KOWALSKI Hotel BOSS ELID, rodzinna firma Kaczmarków Biuro Podróży i Ubezpieczeń GROMADA Zakład Przetwórstwa Mięsnego Stanisław Tomaszewski, Małgorzata Sobik, Sławomir Tomaszewski Zakład Drogowy Lewandowski Bimex Pimax Gardex Centrum Ogrodnicze Zafix Browar Fortuna Cukiernia Kuczora Cukiernia Szwarc Firma Tutti-Frutti Kwiaciarnia Kaprys Teresa Waszak, radna powiatowa FHU Mieszalnia Pasz Bukowe, Stefan Waszak PPHU Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paszak Zakład Przetwórstwa i Handlu Tadeusz Staśkiewicz

…i nagrody W święto plonów nagrodzono ciężką pracę rolników. Odznaczeniami ministra rolnictwa i rozwoju wsi wyróżniono dwunastu gospodarzy. Starosta wrzesiński po raz pierwszy

lina i Janusz Szkudlarkowie z Żydowa, drugie Barbara i Marcin Jóźwiakowie z Podstolic, trzecie Justyna i Przemysław Śmidowiczowie z Sokolnik. Natomiast w kategorii zagroda prowadząca produkcję wiejską triumfowali Małgorzata i Janusz Rychlińscy z Chlebowa, drugie miejsce zajęli Małgorzata i Jerzy Wawrzyniakowie z Chlebowa, trzecie zaś Renata i Rafał Robakowie, również z Chlebowa. Za najładniejszą wieś komisja uznała Borzykowo, w głosowaniu czytelników „Przeglądu Powiatowego” wygrały Podstolice. Wszyscy laureaci otrzymali bony pieniężne. Oficjalną część imprezy urozmaiciły żywiołowe tańce grup folklorystycznych z Bułgarii, Litwy, Austrii,

fot. M. Jadryszak

Starostowie dożynek Donata Wojciechowska i Stefan Waszak

niejszej opieki. Trzeba znaleźć te pieniądze. To jest nasz postulat do parlamentu. Kwestia braku inwestycji to jedna sprawa, druga zaś to brak odpowiedzialności, również właścicieli pól. Potrzebujemy wspólnej pracy i uporu, aby rozwiązać ten problem. Mogę już zapowiedzieć, że w przyszłym roku modernizowany będzie Kanał Kołaczkowski. Prace będą kosztowały około 5 mln złotych. Tę informację publiczność powitała oklaskami.

wręczył statuetki lidera aktywnym osobom przyczyniającym się do prężnego rozwoju powiatu. Laurem starosty uhonorowano Ziemowita Jęczkowskiego, kierownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który od lat działa na rzecz wsi. Rozstrzygnięto również konkursy na najładniejszą wieś i najbardziej zadbaną zagrodę w powiecie. W kategorii: zagroda nie prowadząca produkcji rolnej pierwsze miejsce wywalczyli Karo-

stiwalu Folklorystycznego Eurofolk 2010. Występ został dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Z Nami Warto”. Zaśpiewali również młodzi wokaliści z zespołu Crazy Voice pod opieką Rafała Sekulaka.

Krispol Sp. z o.o. WIT-KAŹ PKO.BP S. A. SKOK Wyszyńskiego we Wrześni Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni FAMIX BIS Hurtownia Mach-Pasz Pani Teresa Medika Graph-Pack Studio Fotograficzne JAR-COL Sklep Kopciuszek, Tania odzież Iwona Ziętkiewicz, sołtys Borzykowa Jan Cicharski, sołtys Chlebowa Rolnicza Spółdzielnia UsługowoHandlowa Kolaczkowo Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o. Zbigniew i Jerzy Mazurkiewicz Gospodarstwo Rolne Ampol-Merol GTC Pyzdry Kwiaciarnia Bacara Sklep Spożywczy Łukasz Adamski Godysław Staszak Gospodarstwo Pszczelarskie PHU Jarosław Antkowiak PPHU Irpasz

Punkt Apteczny „Na zdrowie” Łukasz Ludwiczak, Tomasz Bączkowski Firma Jubilerska Andrzej Wojciuch Henryk Bucik Września Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni oddział Kołaczkowo PPHU Znicz-Pol Zbigniew Kaniewski Zakład Malarsko-Budowlany Kołaczkowo Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tomasz Pietryga Golpasz S.A. Golub-Dobrzyń Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Mikołajczak K&L sp.j. PHU Transport, Krzysztoń, Ludwiczak INFINITY-ECO Sp. z o.o. Sklep Drink Shop Piekarnia, Lucyna Jarema Zakład Leczniczy dla Zwierząt, lek. wet. Józef Nieradka Marek Mietlicki, Pietrzyków Kolonia Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługowoProdukcyjne Arko PPHU Euro-Anpik Piotr Koszarek WA-MA Maciej Walicki Salon Spa Magdalena Maryańska ACM Alfa Metalcraft Corporation Sp. z o.o.

Dożynkowe atrakcje Wieczorem zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy. Strzałem w dziesiątkę był koncert Kombii, formacji należącej do absolutnego topu polskiej

sceny muzycznej, jak się wyraził konferansjer Andrzej Ogórkiewicz. Dla kilkutysięcznej widowni muzycy zagrali nowe i starsze przeboje – choćby Pokolenie, Zaczaruj mnie, Nasze rendez-vous. Bisowali trzy razy, a po występie chętnie pozowali do fotografii z fanami. Każdy mógł wziąć udział w loterii fantowej (do wygrania był między innymi 42’’ telewizor Panasonic, kuchenka mikrofalowa Elektrolux i wycieczki do Berlina), spróbować wyrobów Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni, masarni Ksawerów oraz Paszak, Spółdzielni Społem Września, a także owoców z Agropolu i Gospodarstwa Sadowniczo-Rolnego Eugeniusza Pacyńskiego. Degustacje prowadziło Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych oraz kołaczkowskie Koło Gospodyń Wiejskich. Na lubiących coś słodkiego czekał miód przy stoisku gospodarstwa pszczelarskiego ze Spławia. Młodzież prezentowała działania ekologiczne dofinansowane przez Starostwo Powiatowe, wojowie z Grzybowa zachęcali do strzelania z łuku, a Komenda Powiatowa Policji zaprezentowała m.in. sposób ściągania odcisków palców. Najmłodsi okupowali dmuchany zamek i mechanicznego byka, dorośli w namiocie Starostwa Powiatowego podziwiali kolekcję ręcznych haftów wykonanych przez gospodynie z Sokolnik oraz wystawę z kuźni Janusza Szkudlarka z Żydowa. Imprezę zakończyła zabawa taneczna trwająca do późna. Ewa Konarzewska-Michalak Odznaczeniami ministerialnymi Zasłużony dla rolnictwa wyróżniono: Eugeniusza Dębniaka, Zdzisława Idziaszka, Andrzeja Jankowskiego, Ryszarda Kaczmarka, Janusza Nowaka, Lucjana Olszewskiego, Krzysztofa Paszaka, Pawła Stanisławskiego, Sylwestra Staszaka, Jolantę Szczepanowską, Józefa Urbaniaka, Henryka Wawrzyniaka. Osoby nagrodzone tytułem lidera powiatu: Wioletta Przybylska, Czesław Konieczny, Stefan Waszak, Ryszard Urbaniak, Kazimierz Pawlak, Kazimierz Podlewski, Stanisław Kałużny, Andrzej Trzciński, Renata Nowak, Zofia Przybylska, Ryszard Szaroleta, Henryk Kotowicz.


4

Fundusze unijne

17 września 2010

Człowiek najlepsza inwestycja

Powiat wrzesiński bardziej nowoczesny 1 września rozpoczęła się realizacja projektu „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”. Obejmuje on szkolenia dla urzędników starostwa powiatowego oraz urzędów gmin: Kołaczkowa, Miłosławia, Nekli i Pyzdr. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerami projektu są: powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo, Miłosław, Miasto i Gmina Nekla oraz Gmina i Miasto Pyzdry. Wartość przyznanego dofinansowania to 277 210 zł. Do sierpnia przyszłego roku odbędzie się dziesięć szkoleń dotyczących między innymi pozyskiwania środków z UE, zamówień publicznych, doskonalenia standardów obsługi interesanta i gospodarowania mieniem gminy i powiatu. Przeszkolonych zostanie co najmniej sto osób. WRLiFE

15 września odbyła się konferencja rozpoczynająca serię szkoleń

Kolektory słoneczne We wrześniu w Wielkopolsce rusza projekt „Akademia słońca”, który, jak zapewniają organizatorzy, podniesie wiedzę Wielkopolan o odnawialnych źródłach energii (OZE) na przykładzie kolektorów słonecznych. Zamiana energii słonecznej na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym, ponieważ słońce dostarcza nam jej nieprzerwanie. Dzisiejsze technologie są na tyle zaawansowane, że energia słoneczna może być dostępna dla każdego, a przy tym ogranicza zużycie z paliw kopalnych. Zasada jest prosta: kolektory znajdujące się na dachu lub w pobliżu domu ogrzewają płyn solarny, który przepływając rurami dostarcza ciepło do zbiornika wody użytkowej, wody grzewczej lub basenu. Jaki wpływ kolektory mają na środowisko? Co można zyskać, stosując takie rozwiązania? Jak sfinansować taką inwestycję? Odpowiedzi na te pytania pojawią się w trakcie bezpłatnego dwugodzinnego szkolenia. Poza wykładami na temat OZE, analizą efektów stosowania kolektorów słonecznych i możliwością uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowany zostanie film Jak przebiega instalacja kolektorów słonecznych w domkach jednorodzinnych, który zobrazuje montaż zestawów solarnych. Szczegóły na plakacie obok.

Integracja w Nekielce Po wakacyjnej przerwie rusza dalsza realizacja projektu „Jak śpiewa las, łąka, pole…”, złożonego w ramach PROW 2007-2013, skierowanego głównie do mieszkańców Nekielki. We wrześniu odbywają się spotkania przy ognisku oraz marsz na orientację. Głównym celem spotkań jest integracja społeczności lokalnej

Nekielki, gminy Nekla i jej sąsiadów, a także zachęcenie młodych mieszkańców do innego, bardziej edukacyjnego spędzania wolnego czasu.

Dobiegają też końca prace remontowe świetlicy wiejskiej w Nekielce: maluje się ściany, powstaje kominek i właz dachowy, trwa remont balustrady i schodów wewnątrz budynku. Katarzyna Zaworska UMiG Nekla

www.wrzesnia.powiat.pl


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

17 września 2010

Sprawy społeczne

Odszedł prezes OSP w Borzykowie W sierpniu zmarł Przemysław Przybyła, prezes borzykowskiej OSP. Miał 31 lat. Przemysław Przybyła pełniący swoje stanowisko od 2006 roku był niezwykle aktywnym i zaangażowanym strażakiem. Dzięki jego staraniom prężnie działającą jednostkę włączono do krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zadbał również o jej wyposażenie w nowy sprzęt i samochód, druhom zapewnił szkolenie z udzielania pomocy przedmedycznej. Andrzej Janka, powiatowy komendant OSP, wspomina: – Przemysław Przybyła zapisał się w pamięci ludzi jako niesamowicie rzetelny i sumienny strażak, zawsze w pierwszym szeregu. Zasłużył się pracą społeczną wykonywaną na rzecz gminy. Miał opinię bardzo lubianego, koleżeńskiego i bezkonfliktowego człowieka.

Mimo młodego wieku osiągnął wysoką pozycję w OSP. Przybyła od dzieciństwa interesował się pożarnictwem. – Już w szkole brał udział w turniejach i szkoleniach – mówi Michał Stefański, prezes gminny OSP w Kołaczkowie. – Jako dorosły człowiek dużo wolnego czasu poświęcał remizie i sprawom gminy, pełnił funkcję drugiego zastępcy prezesa gminnego OSP w Kołaczkowie. Miałem z nim dobry kontakt, wszystkie polecenia wykonywał szybko i sprawnie. Tymczasowo funkcję prezesa OSP w Borzykowie pełni wiceprezes Grzegorz Przybyła. Wybory na to stanowisko odbędą się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Ewa Konarzewska-Michalak

5

Burmistrz Wrześni Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne Unia Wrześnian zapraszają na

uroczystość patriotyczno-religijną,

która odbędzie się 17 września w 71. rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę • msza w kościele farnym we Wrześni o godzinie 17.00, • przemarsz na cmentarz parafialny przy ul. Gnieźnieńskiej, • spotkanie uczestników uroczystości przy pomniku katyńskim. Prosimy wrześnian i mieszkańców okolicznych miejscowości o liczne przybycie. Zapraszamy delegacje szkół, organizacji i instytucji – w miarę możliwości ze sztandarami.

Dopalacze w zasięgu dzieci!

Dzień strażaka

Nie obyło się bez awansów

W środę 8 września strażacy z powiatu świętowali swój dzień. Odznaczono wyróżniających się funkcjonariuszy i druhów, wręczono awanse. Przekazano też nowy sprzęt. Zwyczajowo święto obchodzone jest w maju, ale z powodu tegorocznej powodzi przeniesiono je na wrzesień. Na uroczystości we Wrzesińskim Ośrodku Kultury obok mundurowych i druhów z powiatu obecni byli zaproszeni goście, między innymi zastępca wielkopolskiego komendanta

wojewódzkiego PSP starszy brygadier Lech Janiak, dyrektor biura oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Andrzej Jankowski i wicestarosta Paweł Guzik. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie pożarnicze. Tytułem strażaka roku uhonorowano Piotra Smolińskiego z OSP Nekla, działaczem roku został wójt Kołaczkowa Wojciech Majchrzak. Za najlepszą jednostkę uznano OSP Czeszewo. Oficjalnie wręczono nowy sprzęt

KP PSP we Wrześni. Jednostka otrzymała od darczyńców turbowentylator nadciśnieniowy (firma Falck Medycyna), sorbent (Starostwo Powiatowe) oraz sprzęt ratownictwa medycznego (Stowarzyszenie „Drogowskaz”). Straszy brygadier Lech Janiak zapowiedział termomodernizację budynku wrzesińskiej komendy: – Chcemy, by strażacy mieli lepsze warunki do codziennego funkcjonowania. Liczymy na wsparcie Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część wydatków pokryjemy z naszego budżetu, będziemy również prosić o dofinansowanie samorządy. W okolicznościowych przemówieniach podkreślano pracę strażaków, ich wysiłek i zaangażowanie w usuwanie skutków tegorocznej powodzi. – W akcji brały udział 64 tysiące ochotników, z czego 600 w samym powiecie wrzesińskim. Chylę czoło przed tymi, którzy bezimiennie starali się o bezpieczeństwo naszego powiatu – powiedział komendant powiatowy OSP Andrzej Janka. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego prezesa OSP w Borzykowie Przemysława Przybyły. Ewa Konarzewska-Michalak

Awansowano: • kapitanów Marka Mikołajczaka i Piotra Trawińskiego na starszego kapitana, • starszego aspiranta Sławomira Prusakiewicza na aspiranta sztabowego, • aspiranta Roberta Brzymyszkiewicza na starszego aspiranta, • młodszego ogniomistrza Roberta Gogolika na ogniomistrza, • starszych sekcyjnych Adriana Krauzego i Roberta Majchrzaka na młodszych ogniomistrzów, • sekcyjnych Macieja Krystkowiaka, Sławomira Pruchnika, Marka Nawrockiego na starszych sekcyjnych, • strażaka Grzegorza Zaworskiego na starszego strażaka. Nagrodzono: • brygadiera Krzysztofa Orła, młodszego brygadiera Roberta Wojtkowiaka i aspiranta sztabowego Jacka Kasprzyka brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, • starszego aspiranta Roberta Nowaczyka brązowym medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa”, • aspiranta sztabowego Przemysława Koniecznego dyplomem komendanta głównego PSP, • aspiranta sztabowego Sławomira Prusakiewicza, starszych ogniomistrzów Jana Kucię i Piotra Makowskiego oraz ogniomistrza Macieja Niedzielskiego wyróżnieniami komendanta PSP we Wrześni i starosty wrzesińskiego.

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne

organizuje w roku szkolnym 2010/2011

kurs języka niemieckiego Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 września (poniedziałek) o godzinie 17.00 w bibliotece TCL we Wrześni przy ul. Szkolnej 12. Najniższe we Wrześni opłaty za kurs. Serdecznie zapraszamy.

We Wrześni otwarto sklep z dopalaczami, w którym każdy, bez względu na wiek, może się zaopatrywać. Dzieci zyskały jeszcze łatwiejszy dostęp do substancji odurzających. Dopalacze są zamiennikami narkotyków, które działają na człowieka w bardzo podobny sposób. Niewielka porcja może powodować wyluzowanie, większa halucynacje wzrokowe, lęk, utratę świadomości, przejściową utratę pamięci, zaburzenie równowagi, dreszcze, śmiech nie do opanowania lub wymioty. Handel tymi substancjami nie podlega karze – ale jest naganny. Przeciwko sklepom z dopalaczami protestują kolejne miasta. Potrzebna jest stanowcza postawa społeczeństwa: rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, władz samorządowych i policji. Nie bądźmy obojętni. Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

Spotkanie klubów 4H

Ten, Horizon, Drużyna marzeń i Life

W dniach 10–12 września w Szepietowie (woj. białopodlaskie) odbył się krajowy zlot klubów edukacyjnych 4H. Uczestniczyły w nich kluby z terenu powiatu wrzesińskiego: „Ten” z Otocznej, „Horizon” z Wrześni, „Drużyna marzeń” z Grzybowa i „Life” z Kołaczkowa. Spotkanie klubów zorganizowały Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce, Ambasada Amerykańska w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Podczas zjazdu rozstrzygnięto konkurs „Asy Biznesu – wykorzysta-

nie zasobów gminy”. Drugie miejsce przyznano klubowi edukacyjnemu 4H „Horizon” działającemu przy English House Studio Języków Obcych we Wrześni za realizację projektu akcja wielkanocna „Bazia”. Ponadto młodzież uczestniczyła w warsztatach dotyczących astronomii, dziennikarstwa czy projektowania biżuterii. Zlot uatrakcyjniły wycieczki do Puszczy Białowieskiej i Muzeum Chopina w Żelazowej Woli. Wyjazd zorganizowano dzięki pomocy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy Września, Klubu Twórczości Różnej „Cóś innego”, English House Studio Języków Obcych i rad rodziców ze szkół, przy których działają kluby 4H. Zenon Rzymski


6

Gminy

17 września 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Newsy z Nekli Trwają prace budowlane przy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Rynek – odnowa centrum Nekli – etap I”, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Leszek Stachowiak z siedzibą w Starczanowie. Została już wykonana kanalizacja deszczowa, rozebrano linię napowietrzną niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami nieruchomości prywatnych i oświetleniem ulicznym, wybudowano linię kablową niskiego napięcia, trwają prace przygotowawcze do montażu lamp ulicznych, układana jest kostka wzdłuż jezdni na wysokości rynku. Zadanie to zostało wpisane do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” złożonego do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid. Wniosek uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej, obecnie jest rozpatrywany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

Sołectwa Kokoszki i Gąsiorowo, które zostały laureatami konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, przystępują do realizacji projektów. Gąsiorowo zabiera się za renowację zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Będzie oczyszczenie stawu, plantowanie skarp oraz zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego: zasadzenie drzew, postawienie ławek i ułożenie wokół nich kostki brukowej. Zostanie również zamontowana ozdobna pergola do selektywnej zbiórki odpadów. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 21 115 zł, całkowity koszt oszacowano na 26 399 zł. Kwota w wysokości 5 284 zł stanowi wkład własny i pochodzi ze środków funduszu sołeckiego. Sołectwo Kokoszki będzie natomiast realizować projekt „Poprawienie estetyki i atrakcyjności wsi Kokoszki poprzez nasadzenia wzdłuż miejscowości oraz zamontowanie witaczy w kształcie kokoszek”. Zostanie również odświeżony przystanek. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 15 140 zł, natomiast całkowity koszt oszacowano na 18 925 zł. 3 785 zł to wkład własny z Funduszu Sołeckiego. Planowany termin zakończenia prac oraz rozliczenie obu projektów wyznaczono na październik 2010 roku.

16 sierpnia zakończył się nabór wniosków w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Ma on zachęcać mieszkańców wsi do tworzenia lokalnych grup odnowy. Gminy Nekla złożyła cztery wnioski: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Barczyzna”, „Plac zabaw w Chwałszycach”, „Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Stępocin” oraz „Zagospodarowanie placu przy strażnicy OSP w Targowej Górce”. Łączna wartość wszystkich projektów to 142 601 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania 111 683 zł. Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego pochodzą z funduszy sołeckich. Planowany termin zakończenia realizacji wszystkich projektów to październik 2011 roku. Trwa weryfikacja i ocena złożonych wniosków. Katarzyna Zaworska UMiG Nekla

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY, ODDZIAŁ DZIECIĘCY 62-300 Września, ul. Batorego 8, tel. 061/437-91-33

Godziny otwarcia: - poniedziałek-środa 9.00-17.00 - czwartek-piątek 9.00-15.00 Od 1 września w Gimnazjum nr 2 działa filia wrzesińskiej biblioteki publicznej. W wypożyczalni znalazło się 16 tysięcy książek.

Sto latawców w Czeszewie Zakończenie letnich imprez w Pyzdrach

Łukasz Zagrobelny zawojował serca pyzdrzanek

Festyn z okazji zakończenia lata, zorganizowany 12 września na pyzdrskim rynku, zamknął sezon wakacyjnych imprez kulturalno-sportowych w gminie. Decyzja o jego przeniesieniu z 28 sierpnia okazała się trafiona. Tym razem nie padało i nie wiało. Ostatnia letnia impreza zaczęła się od konkursów artystycznych i sprawnościowych dla dzieci i ich rodziców. Były występy lokalnych grup, tajniki koreańskiej sztuki samoobrony rewelacyjnie przed-

stawił Uczniowski Klub Sportowy „Pyzdrskie Centrum Taekwondo”, z przytupem zagrała Orkiestra Dęta OSP M-GOK. Potem wystąpili goście: uczestnicy TVN-owskiego programu Mam talent – Patenciarz i Kaczorex. Ten pierwszy zaprezentował pantomimę klasyczną, inaczej zwaną slapstickiem, którą można oglądać w filmach Charliego Chaplina. Patenciarz, a właściwie Marcin Marczewski, występuje zawsze w sztywnym krawacie i ze sterczącymi sznurówkami. Michał Kaczorowski vel Kaczo-

rex, mistrz Polski w poppingu, pokazał, jak się tańczy w stylu ulicznym i funk. Obydwaj zostali oblężeni przez tłum fanów. Prawie godzinę rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Największą gwiazdą niedzielnej imprezy był Łukasz Zagrobelny. W trakcie żywiołowego koncertu artysta nawiązał wspaniały kontakt z publicznością, zwłaszcza jej damską częścią. Fanki śpiewały największe hity Łukasza i nie pozwoliły mu odjechać bez autografów i pamiątkowych fotek. Imprezę zakończyła zabawa taneczna. W Pyzdrach w sezonie letnim działo się sporo: Powitanie Lata (festyn Bezpieczne wakacje i Noc Świętojańska – z występem Poligrodzian i Bukanierów), Dni Pyzdr (festyn historyczny z okazji 700 rocznicy urodzin króla Kazimierza Wielkiego, koncert Krzysztofa Krawczyka i grupy Jamal, Regionalne Zawody Konne, Pierogi Records Night (DJ Graża, Groove Cocktail, DJ Haze), Miejsko-Gminne Dożynki, XXIX Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski. Zakończenie lata było godnym finałem tego imprezowego maratonu. Sylwia Mazurczak UM Pyzdry

Uczestnicy zajęć WTZ

8 września Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie po raz trzeci zorganizował Święto Latawca, które odbyło się pod hasłem „Jedno niebo, jeden świat”. Przyjechali niepełnosprawni z WTZ z Wrześni, Środy Wielkopolskiej, Jarocina, Rudy Komorskiej i Słupcy, a także ze środowiskowych domów samopomocy w Gozdowie, Pietrzykowie i Raszewie oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie. Tegoroczna impreza odbyła się na placu przy budynku OSP w Czeszewie. Pierwszym punktem programu programu były „Podniebne zmaga-

nia”, czyli prezentacja przywiezionych latawców. Niektóre wzbiły się wysoko w powietrze, czemu sprzyjał silny wiatr. Było też wykonywanie z balonów i innych materiałów owadów – wszyscy wykazali się niesamowitą inwencją twórczą. Nie do końca wypaliła niespodzianka dla uczestników, odpalenie lampionów szczęścia, na których każdy mógł napisać życzenie. Życzenia nie uniosły się w górę, bo silny wiatr zniósł lampiony. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, m.in. wicestarosta Paweł Guzik. Marta Mrozińska-Pawlak WTZ Czeszewo


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

17 września 2010

Organizacje pozarządowe / jednostki 7

Seniorzy pożegnali lato 10 września mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej bawili się na festynie „Pożegnanie lata”. Impreza odbyła się we Wrzesińskim Domu Kultury. W zabawie brali udział goście z zaprzyjaźnionych placówek. Do Wrześni przyjechali mieszkańcy wraz z opiekunami z DPS-ów w Zagórowie, Lisówkach, Strzałkowie, Gnieźnie, Pleszewie, Śremie, Poznaniu (przy ulicy Ugory, Konarskiego i Zamenhofa), Psarskim oraz ŚDS w Gozdowie. – Główne cele imprezy to integracja mieszkańców różnych domów – mówią organizatorzy. – Staramy się robić wszystko, by nasi podopieczni nie czuli się osamotnieni. W imprezie uczestniczyli także samorządowcy i przedstawiciele wrzesińskich instytucji związanych z opieką społeczną. Była wspólna biesiada i tańce. Dla gości zagrał zespół Zodiak ze Słupcy. Dodatkową atrakcję stanowił występ grup tanecznych Takt i Puls działających przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury oraz pokaz breakdance. – Mieszkańcy bardzo lubią się bawić, choć ze względu na stan zdrowia nie wszyscy mogą tańczyć – za-

W Polsce ostatnio głośno było o zatruciach po zjedzeniu grzybów. Jeżeli już decydujemy się je zbierać, o czym powinniśmy bezwzględnie pamiętać?

Taniec to zdrowie i dobry sposób na relaks

znaczają organizatorzy. – Dla nich ważne jest też, że mogą porozmawiać, posłuchać muzyki. Uczestnicy imprezy chętnie dzielili się wrażeniami: – Po raz pierwszy jestem we Wrześni i bardzo mi się podoba – mówiła pani Irena z Lisówek.

– Jestem trochę nieśmiały w tańcu, ale bardzo podobały mi się występy – wyraził swoją opinię pan Edward z Wrześni. – Jestem zachwycony organizacją festynu. Zabawa jest niezwykle miła – dodał pan Wincenty. Joanna Goździewicz

Dzień energetyka

• Nie ma sposobu (poza atlasem) na odróżnienie grzyba jadalnego od trującego, jeżeli wyglądają podobnie. • Smak jest zawodną wskazówką, np. muchomor sromotnikowy – najgroźniejszy grzyb naszych lasów, ma przyjemny, słodkawy smak. • Sinienie lub ciemnienie po przekrojeniu również może zmylić. Czernieją po przekrojeniu jadalne podgrzybki i niejadalne borowiki szatańskie. • Jeśli nie mamy pewności co do gatunku grzyba, trzeba go wyrzucić. • Przy małej znajomości grzybów nie należy zbierać okazów z blaszkami pod kapeluszem, a tylko te gatunki, które mają rurki. • Grzyby zbieramy do przewiewnych koszy. W torbach foliowych łatwo zaparują i kruszą się, stając się pożywką dla pleśni i grzybów. • Nie powinno się podawać potraw z grzybów dzieciom. • Nie należy jeść surowych grzybów. • Grzyby łatwo chłoną zapachy i zanieczyszczenia, więc nie zbieramy ich wokół terenów przemysłowych. • W przypadku podejrzenia zatrucia, wystąpienia nudności, bólu brzucha lub wymiotów należy jak najszybciej udać się do najbliższej placówki służby zdrowia. • Większość niebezpiecznych grzybów to grzyby blaszkowe. Najsmaczniejsze grzyby jadalne mają na spodniej części kapelusza warstwę ułożonych obok siebie rurek przypominających gąbkę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, że osoby sprzedające na targowiskach świeże grzyby muszą posiadać na nie atest, który jest wiarygodny przez 48 godzin i zostaje wydany przez uprawnionych grzyboznawców lub klasyfikatorów grzybów (do uzyskania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, ul. Wrocławska 42). W miejscu sprzedaży powinna być informacja o gatunku grzybów oraz adres i nazwisko sprzedawcy. Można handlować świeżymi grzybami, jeśli są jednego gatunku, nie zostały rozdrobnione, nie spleśniały i nie ma w nich żywych larw lub kanalików po nich. Sprawdź swoje grzyby! Nie ryzykuj życia swojego i swoich bliskich. PSSE we Wrześni

10 września obchodzono Dzień Energetyka. Podczas spotkania z pracownikami Enei wręczone zostały statuetki lidera powiatu wrzesińskiego. Uroczystość stała się okazją do uhonorowania wyróżniających się w pracy. Wręczane przez Dionizego Jaśniewicza, starostę wrzesińskiego, nagrody powędrowały do Karola Kucharskiego, Jana Mellera, Hieronima Święcickiego i Huberta Zawiślaka. Statuetki lidera przyznawane są osobom aktywnym, które przyczyniają się do prężnego rozwoju powiatu wrzesińskiego na różnych jego płaszczyznach. Obchody zorganizował Rejon

Uważaj na grzyby

Przy lampce szampana podsumowano ubiegły rok

Dystrybucji i Oddział Obsługi Klienta we Wrześni firmy Enea, a świętujący nie szczędzili energii podczas

zabawy, tańcząc przy muzyce zespołu Horbik Orkiestra. Beata Anna Święcicka

Turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie Między 17 a 30 sierpnia trzynastu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej przebywało na turnusie rehabilitacyjnym nad morzem.

Uczestnicy zajęć z WTZ w Rudzie Komorskiej nad morzem

Wyjazd zorganizowała Renata Krawczyk, która od lat pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych. Dofinansowało go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz sponsorzy. Uczestnicy nie tylko wypoczęli, a też nawiązali nowe przyjaźnie: w ośrodku spotkali m.in. niepełnosprawne dzieci z terenów zalanych podczas majowej powodzi. WTZ Ruda Komorska

Zaproszenie 21 września o godz. 10.00 w PCPR we Wrześni (ul. Wojska Polskiego 1) odbędzie się

zebranie konsultacyjne przedstawicieli samorządu powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.

Polski Związek Niewidomych zaprasza Organizacja działa na terenie powiatu wrzesińskiego od ponad 50 lat. Prezesem liczącego 102 członków stowarzyszenia jest Irena Nowicka. PZN pomaga w rehabilitacji i w dostępie do najnowszego sprzętu medycznego, który w istotny sposób ułatwia codziennie funkcjonowanie osób niewidzących. Ważnym aspektem działalności jest także pomoc w dotarciu do specjalistycznych ośrodków kształcenia, np. szkoły w Owińskach czy Bydgoszczy. Stowarzyszenie pomaga w pozyskaniu sprzętu i artykułów szkolnych. Regularnie odbywają się szkolenia i spotkania integracyjne. W kolejnym numerze Przeglądu Powiatowego wywiad z prezes wrzesińskiego oddziału PZN. Beata Anna Święcicka

Polski Związek Niewidomych ul. Chopina 9 62-300 Września tel. 519 514 197 dyżur w czwartki: 11.00-14.00


Kultura

17 września 2010

Boży wojownicy w Grzybowie

10 września w pawilonie muzealnym na grodzisku w Grzybowie otwarto wystawę „Boży wojownicy – Jan Žižka i husyci w walkach z Zakonem Krzyżackim”. Pierwsi zwiedzający mogli zapoznać się z dziejami oddziałów husyckich, które brały udział w największych bitwach średniowiecznej Europy, m.in. w bitwie pod Grunwaldem.

W muzeum znajdują się repliki broni husyckiej

Wystawę przygotowało Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, patronatem honorowym objął ją marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz ambasadorowie Czech, Słowacji i Węgier. – To jedyna prezentacja w Wielkopolsce. Później wystawa jedzie do Głogowa, do Czech, na Słowację i na Węgry – mówił Jacek Wrzesiński, kustosz muzeum w Grzybowie. Na wystawę składają się mapy, plansze tekstowe oraz repliki broni oddziałów husyckich. Poprzedziła ją inscenizacja historyczna ukazująca techniki walki

oddziałów Jana Žižki, która była prezentowana na polach grunwaldzkich i podczas tegorocznego Zjazdu Wojów w Grzybowie. – Historia to nie tylko daty, ale przede wszystkim splot ludzkich losów, dlatego warto zainteresować się postacią Jana Žižki – zachęcał do obejrzenia wystawy Jacek Wrzesiński. – Na początku był on rozbójnikiem. Jan Luksemburski darował mu drugie życie i uczynił dowódcą. Žižka wprowadził hierarchię wojskową. Uzbroił wszystkich ludzi, którzy się do niego zgłosili. Przyczynił się do tego, że na polach bitwy zaczęto

wykorzystywać broń palną. Oprócz tego wprowadził do walk wozy bojowe. Ustawienie taboru powodowało, że obóz był niezwykle trudny do zdobycia – opowiadał grzybowski kustosz. Największe wrażenie na zwiedzających zrobiły repliki broni: kusze, maczugi, topory bojowe. – Możemy wyobrazić sobie, jak wyglądała średniowieczna bitwa – mówili uczniowie ze szkoły w Grzybowie oglądający wystawę. – Czekałem z niecierpliwością na tę wystawę. Czytałem wiele książek o husytach. W maju podczas rozmowy z dyrektorem muzeum na Lednicy pojawił się pomysł, by gród w Grzybowie stał się muzeum wojskowości polskiej. Ta wystawa może być wstępem do cyklu wystaw o wojskach – podsumował Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni. W dniu otwarcia wystawę obejrzeli samorządowcy, m.in. wicestarosta wrzesiński Paweł Guzik oraz zastępca burmistrza Wrześni Waldemar Grześkowiak, a także przedstawiciele wrzesińskich instytucji kulturalnych i uczniowie szkoły w Grzybowie. „Bożych wojowników” można oglądać w Grzybowie do 4 października. Joanna Goździewicz

www.wrzesnia.powiat.pl

Zmarł popularny wrześnianin 13 września odszedł Jarosław Kukulski. Kompozytor polskich przebojów urodził się we Wrześni, był honorowym obywatelem miasta, współtworzył Festiwal im. Anny Jantar. Kukulski odebrał wykształcenie muzyczne. Karierę zaczął w latach sześćdziesiątych w zespole Waganci. Później skupił się na współpracy z Anną Jantar – był autorem jej największych hitów, Tyle słońca w całym mieście czy Najtrudniejszy pierwszy krok. Komponował też dla Ireny Jarockiej, Krzysztofa Krawczyka, Haliny Frąckowiak i Eleni, a także dla córki Natalii. Pokolenie współczesnych trzydziestolatków wychowało się na jego piosenkach dla dzieci – Puszek-okruszek, Co powie tata, Mała smutna królewna. Kukulski był mężem piosenkarek Anny Jantar i Moniki Borys. Zmarł w wieku 66 lat po ciężkiej chorobie. (red.)

fot. arch. WOK

8

Jarosław Kukulski na wrzesińskim festiwalu

Husyci pod Grunwaldem Rozmowa z Jackiem Wrzesińskim, kustoszem grzybowskiej filii Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Kim był Jan Žižka? Przede wszystkim husytą. Przypomnijmy – Jan Hus żył na przełomie XIV i XV wieku w Czechach, był duchownym i rektorem Uniwersytetu w Pradze. Walczył o zrównanie wszystkich, również duchownych, wobec prawa, występował przeciwko bogaceniu się księży i postulował przyjmowanie komunii w dwóch postaciach. Žižka okazał się bardzo ortodoksyjny, przewyższał niejako mistrza. Z powodu swych przekonań utracił majątek, ścigano go i w rezultacie stał się rozbójnikiem. Gdy Jan Luksemburski darował mu winy, założył armię „zawodową”. Przewodził jej podczas wojen husyckich. Do historii przeszedł jako genialny strateg, który zrewolucjonizował taktykę bitewną. Przyczynił się do upadku średniowiecznego rycerstwa. W jaki sposób? Žižka jako pierwszy wprowadził umundurowanie i rygory wojskowe: musztrę, ćwiczenia oraz całą hierarchię wojskową. Do nowej struktury wojskowej nie pasował już samotny wojownik, indywidualista kreowany przez etos rycerski. Co ważniejsze, Žižka wprowadził inny sposób walki. Dotychczas przeciwnicy, których najważniejszą siłą bojową była jazda, stawali do walki naprzeciwko siebie. Jan Žižka zastosował coś nieznanego – manewr taborowy. Jego wozy stawały się twierdzą, najeżoną przedziwną bronią palną, wokół której rozgrywała się walka. Można powiedzieć, że

Rusza nowy sezon w kinie konesera Starostwo Powiatowe zaprasza uczniów szkół ponadgimazjalnych na holendersko-brytyjski dramat Fish Tank. Projekcja w kinie Trójka 28 września, godzina 19.00. O bezpłatne bilety można pytać w pokoju nauczycielskim.

były one wozami pancernymi tamtych czasów. Tabory były nie do zdobycia. Za nimi kryła się konnica, która wykańczała przeciwnika. Rozumiem, że ta technika była bardzo skuteczna. Tak. O Žižce mówi się, że to wódz niezwyciężony – nie przegrał żadnej bitwy. Jako jeden z nielicznych dowódców w historii umarł śmiercią naturalną. Pomimo utraty wzroku nadal świetnie sobie radził, był doskonałym taktykiem. Czy Žižka naprawdę brał udział w bitwie pod Grunwaldem? Prawdopodobnie, choć żaden bezpośredni dokument tego nie potwierdza. Na pewno był wtedy w

Polsce i uczestniczył w oblężeniach sprzymierzonych wojsk pod wodzą Jagiełły. Co dokładnie przedstawia wystawa goszcząca w grzybowskim muzeum? Historia Jana Žižki i husytów, ale nie sposób mówić o postaci bez nakreślenia jej czasów, a także historii konfliktu Polski i Litwy z Krzyżakami. Pretekstem do przygotowania wystawy była 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Przy okazji dowiedziałem się, że 15 lipca ogłoszono pierwszym polskim świętem państwowym! Ogłosił je dekretem królewskim Władysław Jagiełło. Szkoda, że nie kontynuowaliśmy tej tradycji później.

Kto przygotował wystawę? Wojciech Borkowski i Marek Zalewski z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – żywa, polegała na przedstawieniu prowadzenia walki i sposobu użycia broni. Na sierpniowym zjeździe wojowników słowiańskich w Grzybowie przedstawiły ją osoby ubrane na sposób wojskowych Žižki, a uzbrojone w łuki, halabardy, kusze i hakownicę. Przywieźli ze sobą także haubicę, z której strzelali. W grzybowskim muzeum gościło już kilka wystaw czasowych, kiedy możemy spodziewać się stałej ekspozycji? W kwietniu przyszłego roku. Poświęcimy ją nie tylko grodowi, ale również czasom jego funkcjonowania – okresowi przemian od czasów plemiennych do państwowych. To trudne zadanie. Zwyczajne pokazywanie eksponatów w gablotach coraz mniej interesuje ludzi, chcielibyśmy, żeby ekspozycja przyciągnęła zwiedzających.

Wydawałoby się, że archeolodzy zbadali już niemal wszystko, a mimo to ostatnio słyszy się o nowych niespodziewanych odkryciach. Teraz jest bardzo dobry czas dla archeologii dzięki temu, że prowadzi się duże inwestycje. Bez budowy autostrad i gazociągów polskiej nauki nigdy nie byłoby stać na tak szeroko zakrojone badania. Stale przybywa znalezisk i interpretacje sprzed kilku lat wymagają uaktualnienia. Zapełniają się historyczne luki, obraz przeszłości staje się coraz pełniejszy – na przykład odkrycia w Obłaczkowie zmieniły nasze wyobrażenie o średniowiecznej wsi. Inwestorzy jednak narzekają... Żyjemy na tych ziemiach od tysiącleci, tu jest nasze dziedzictwo, nie możemy odciąć się od tego, co nasz ukształtowało. Wydawałoby się, że chcemy zapomnieć o przeszłości, żyć dniem dzisiejszym. Bez doświadczeń przodków nie posiadalibyśmy jednak współczesnej wiedzy i mądrości. Nie wolno o tym zapominać. Rozmawiała Ewa Konarzewska-Michalak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

17 września 2010

Kultura

9

Przełamać stereotyp Rozmowa z Ewą Kanabus-Koszal, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, organizatką Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych Od kiedy organizuje pani warsztaty? To już ósma edycja. Impreza ma charakter przeglądu połączonego z zajęciami tanecznymi i koncertami odbywającymi się w różnych częściach Wielkopolski. Zapraszamy zespoły ludowe z Europy i spoza kontynentu. Co roku zmieniamy nazwę, w tym roku wybraliśmy Eurofolk, ponieważ spodziewaliśmy się tylko grup europejskich. Nazwa pozostała, mimo że w ostatniej chwili Izrael potwierdził swój udział. Czy z Izraela przyjechała ta sama grupa co w zeszłym roku? Nie. Nawiązaliśmy współpracę z federacją kulturalną, która utrzymuje kontakt z ponad dwudziestoma mu-

zułmańskimi i palestyńskimi zespołami folklorystycznymi. Co roku przysyła nam inną reprezentację. Dlaczego wybrała pani międzynarodową formułę przeglądu? Z powodu moich zainteresowań, a także doświadczeń wyniesionych z pracy w Związku Młodzieży Wiejskiej. Zajmowałam się tam organizacją ogólnopolskiego festiwalu folklorystycznego. Gdy założyliśmy Stowarzyszenie, wpadliśmy na pomysł podobnej imprezy o szerszym zasięgu. Gościliśmy już Hiszpanów, Portugalczyków, Izraelczyków, Turków, Litwinów, Łotyszy oraz Austriaków. Na koncerty przychodzi dużo ludzi. Występujemy w powiecie wrzesińskim, jarocińskim i ple-

szewskim. To okazja, żeby zetknąć się z innymi kulturami, przyjrzeć się im z bliska, przełamać stereotypy związane na przykład z postrzeganiem Żydów, Palestyńczyków i muzułmanów. Obserwując ludowość różnych krajów europejskich widzę pewne podobieństwa. Bardzo podobna rytmicznie i dynamicznie do naszych tańców jest litewska polka, którą wykonuje zespół Suvartukas. Muzyka arabska i palestyńska, jej rytm i klimat są już całkiem inne. Ale bardzo inspirujące. Czy dla tych narodów folklor stanowi istotną sferę życia? Oni żyją folklorem. Tradycje przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Na przykład w izraelskiej grupie tańczy ojciec będący choreografem, jego dwóch synów i dwie córki.

fot. M. Jadryszak

W Polsce brakuje młodych chcących angażować się w taką działalność. Nie wiem, na ile uczestnictwo wynika z chęci, raczej z decyzji rodziców i obowiązku podtrzymania tradycji. Tam inaczej postrzega się starszych, darzy się ich ogromnym szacunkiem. W Polsce natomiast dużo zależy od regionu – na południu w Beskidach, Sudetach ludzie często chodzą do kościoła i na różne uroczystości w strojach ludowych. Młodzi uczą się od dziadków tańców i rękodzieła artystycznego. To trwały element ich kultury. Na zachodzie i północy Polski ludowe tradycje giną. Z drugiej strony zbyt mało środków przeznacza się na ich podtrzymywanie. Brak pieniędzy niestety odbija się na kulturze.

Występy uczestników Eurofolku na powiatowym święcie plonów w Kołaczkowie

Czym jeszcze zajmuje się stowarzyszenie? Edukacja jest naszym priorytetem, ostatnio również sport i rekreacja. Od dwóch lat prowadzimy tak zwane miękkie projekty szkoleniowe finansowane z Unii. Również kursy dla osób bezrobotnych dające uprawnienia zawodowe. Prowadzimy naukę angielskiego, niemieckiego oraz informatyki dla dzieci i młodzieży. Organizujemy dla nich letni wypoczynek. Warto wspo-

Spacer szlakiem zabytków wrzesińskich

Kolejny spacer po Wrześni udowodnił, że lokalne zabytki są interesujące. Opowieści Mariana Torzewskiego przyciągnęły tym razem około 200 osób, które wytrwale wędrowały po mieście. Na zakończenie jak zwykle pieczono kiełbaski na wrzesińskim kempingu. Torzewski komentuje: – Wielki tłum chętnych do zwiedzania był dla mnie olbrzymią niespodzianką. Spodziewałem się najwyżej 50 osób, a tutaj chyba cztery razy tyle. Ta okoliczność utrudniła trochę kontakt między mną a uczestnikami. Nie powiedziałem nawet połowy tego, co planowałem. Sam pomysł zwiedzania fary był świetny, o tym świadczy liczba zainteresowanych. Urząd Miasta i Gminy Września, Ogni-

Wrześnię najwyraźniej chce się oglądać

sko TKKF „Sokół” i Muzeum Regionalne we Wrześni zapowiadają, że impreza będzie się odbywać w następ-

nych latach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ognisko TKKF „Sokół” Września

Tegoroczny Eurofolk okazał się strzałem w dziesiątkę. Ewa Kanabus-Koszal pierwsza z prawej

mnieć o innych naszych projektach kulturalnych: warsztatach teatralnych, filmowych, współpracujemy też z Warsztatem Terapii Zajęciowej we Wrześni. W tym sezonie jego uczestników nie było stać na wyjazdowy turnus rehabilita-

cyjny. Dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki mogliśmy zorganizować im pobyt nad morzem. Rozmawiała Ewa Konarzewska-Michalak

Nekielski Ośrodek Kultury zaprasza na imprezę z cyklu

Zawżdy tak bywało, a zwyczaj tak każe Święto Pieczonej Pyry – Pożegnanie Lata sobota 18 września, park w Nekli Program: godz. 13:00 – otwarcie imprezy, warsztaty wikliniarskie, garncarstwo, decoupage, plac zabaw dla dzieci godz. 15:00 – Barbarella z bajki – gry, zabawy i konkursy dla dzieci godz. 16:30 – Elegant z Mosiny i Koncert Orkiestry Dętej NOK godz. 17:30 – Nekielskie Mażoretki godz. 17:50 – Klub Motocrossowy MKS Nekla, godz. 18:10 – Kabaret KLIKA – Marek Sobczak i Antoni Szpak w programie Kto pyta, nie rządzi godz. 19:30 – Zabawa taneczna Żegnaj lato na rok z zespołem Rudi Band Imprezie towarzyszą – przejażdżki konne i na kucykach, przejażdżki bryczką, wystawa motocykli motocrossowych, turniej strzelecki z broni pneumatycznej, degustacja pyr z gzikiem i wiele innych atrakcji.


10

Rolnictwo

17 września 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Futerkowa alternatywa

Czy hodować norki?

6 września w gospodarstwie pomocniczym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bierzglinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych.

Rozmowa z Hubertem Kujawskim, dyrektorem Biura Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, redaktorem naczelnym czasopisma „Hodowca Zwierząt Futerkowych”, specjalistą z zakresu ochrony środowiska

Ekologiczna hodowla Liczący ponad osiemdziesiąt lat związek zadbał o to, by w programie konferencji znalazły się i wykłady naukowców i wypowiedzi specjalistów związanych z tą branżą. – Naszym celem było przedstawienie rzetelnych informacji, aby pokazać, że hodowla zwierząt futerkowych jest normalną działalnością rolniczą – mówi Hubert Kujawski, dyrektor Biura Zarządu PZHiPZF. Mówcy podkreślali ekologiczną rolę ferm mięsożernych zwierząt futerkowych. – Norka jest naturalnym utylizatorem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Jej hodowla pozytywnie wpływa na to, co nazywamy zrównoważonym rolnictwem – powiedział Józef Szafarek, radny powiatowy. Polska to duży producent żywności, kilka tysięcy ubojni drobiu produkuje rocznie kilkaset tysięcy ton produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Podobnie jest w zakładach przetwórstwa rybnego. – Zamiast kosztownej utylizacji – fermy norek czy lisów – przekonywali zgromadzonych organizatorzy. Podkreślano, że to naturalna i ekologiczna forma zagospodarowania odpadów zwierzęcych. – Ponadto produktem finalnym farmy jest naturalna skóra, która jest przecież biodegradalna – ulega całkowitemu rozkładowi, a więc to produkt w stu procentach ekologiczny – zauważył Kujawski. Ferma zagrożeniem? Przeciwnicy ferm zazwyczaj skupiają się na trzech aspektach: budzącym wstręt smrodzie, strachu przed nagminnym uciekaniem zwierząt z hodowli i ich złym traktowaniu. – Najczęstsze stereotypy dotyczą dręczenia zwierząt czy nieprzyjemnych woni, jakie z takich hodowli się wydostają. Tymczasem zapachy pozostają na fermie, musi wystąpić bardzo silny wiatr,

Gościem spotkania był m.in. dyrektor helsińskiego Domu Aukcyjnego, Heikki Varis

by przeniosły się poza jej obszar. Ucieczki zwierząt się zdarzają, jednak hodowcom zależy, by do nich nie dochodziło. Podstawowym bodźcem jest ekonomia, każda norka ma swoją wartość, więc w interesie właściciela jest, by zwierzęta pozostawały na farmie. Jeśli stworzenia się wydostaną, zazwyczaj szybko giną, ponieważ nie są przystosowane do życia na wolności, tak jak ich dzicy odpowiednicy – mówi dr hab. Małgorzata Sulik, kierownik Katedry Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. – Dobre traktowanie zwierząt jest sprawą priorytetową na tego typu fermach. Dzięki wysokiemu standardowi chowu otrzymuje się po prostu produkt dobrej jakości – podkreślał dr Tadeusz Jakubowski, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, specjalista w zakresie chorób zwierząt futerkowych. Alternatywa dla wsi – Hodowla zwierząt futerkowych to szczególnie szansa dla tych rolników, którzy nie dysponują dużym areałem ziemi – uważa radny Szafarek. Warto

również wspomnieć o jej opłacalności. W tym sezonie sprzedaliśmy prawie 10 mln skór za cenę 442 mln euro. Za jedną skórę norki można uzyskać od 20 do 40 euro. Jest to uzależnione od koloru i jakości – podkreślał Heikki Varis. – Ferma to rentowne przedsięwzięcie, choć oczywiście jak na każdym rynku zbytu zdarza się lepsza i gorsza koniunktura. Trzeba jednak pamiętać, że hodowca nigdy nie dopłaca. Występują spadki cen, jednak patrząc z perspektywie kilku lat ferma jest opłacalna – uważa Rajmund Gąsiorek, wiceprezes PZHiPZF. – Hodowla norek jest po pierwsze bardzo ekonomiczna, a to, co najbardziej mnie przekonuje, to fakt, że to poważny utylizator zbędnych produktów ubocznych, ponadto jest to branża doskonale zorganizowana i wzbudzająca coraz większe zainteresowanie. Nam, parlamentarzystom, zależy na tym, aby wieś żyła w dobrobycie, w związku

Tadeusz Jakubowski, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z tym myślę, że to właśnie my powinniśmy wychodzić z inicjatywami propagowania takiej działalności – podsumował senator Piotr Gruszczyński. Przeciwników hodowli zwierząt futerkowych rzeczywiście na konferencji nie było słychać. Beata Anna Święcicka

Czy hodowla zwierząt futerkowych jest opłacalna? Hodowla zwierząt futerkowych mięsożernych, czyli norek, lisów i jenotów, jest opłacalna, podobnie jak każda inna hodowla zwierząt gospodarskich. Dobra organizacja fermy, dobry materiał genetyczny, rzetelna praca poparta odpowiednią wiedzą na temat chowu tych zwierząt są podstawą sukcesu. Hodowla zwierząt futerkowych w większym stopniu niż w innych gałęziach rolnictwa zależy od trendów na rynkach światowych. W tym przypadku wytężona praca musi iść w parze z określonymi kompetencjami hodowlanymi, ale to prawda, którą rolnicy bardzo dobrze znają. Nowocześnie zorganizowane fermy drobiu, trzody chlewnej czy zwierząt futerkowych są opłacalne, inaczej nikt w warunkach gospodarki rynkowej by nie podejmował takiej działalności. Dlaczego rolnicy niechętnie decydują się na założenie fermy? Przede wszystkim z powodu niewiedzy na temat hodowli. Rolnicy patrzą na tę gałąź produkcji rolnej z perspektywy chowu na przykład trzody chlewnej czy drobiu i ciągłych trudności ze zbytem oraz różnymi zawirowaniami na rynku. Stąd pomysł cyklu konferencji mających przedstawić hodowlę mięsożernych zwierząt futerkowych. Niewielu rolników wie, że skóry sprzedawane są w systemie aukcyjnym, a na świecie liczą się w zasadzie cztery domy aukcyjne, z którymi współpracują również polscy farmerzy. Nie ma w tym łańcuchu rzeszy pośredników – skóry bezpośrednio trafiają na aukcje. To z kolei powoduje zmniejszenie kosztów pośrednich, dając hodowcy większą stabilność, czyli coś niezwykle cennego w dzisiejszych czasach. Nie możemy oczywiście zapominać, że całościowy wynik jest uzależniony od ogólnej sytuacji finansowych rynków na świecie, jednak bezpośrednie kontakty na linii

hodowca – dom aukcyjny są bezcenne. Wracając jednak do pytania, to szczerze powiedziawszy, nie znam przypadku, żeby farmer, który rozpoczął hodowlę zwierząt futerkowych, po kilku latach z niej zrezygnował. Często mieszkańcy miejscowości, w których planowane jest założenie ferm norek i lisów, obawiają się fetoru, czy słusznie? Nowoczesny system chowu zwierząt futerkowych minimalizuje zjawisko negatywnych odorów. Każda produkcja zwierzęca jest związana z emisją określonych zapachów, jednak nie w stopniu, który można nazwać fetorem. Wielu hodowców mieszka bezpośrednio na terenie fermy lub w jej bliskości. Hodowla norek i lisów to taka sama działalność rolnicza jak chów drobiu, trzody chlewnej czy bydła, a zwierzęta futerkowe to również zwierzęta gospodarskie. Myślę, że sprawa zapachów jest w naszym kraju demonizowana. Mieszkańcy miejscowości, w których planowane jest założenie nowoczesnej fermy norek czy lisów, nie powinni się obawiać uciążliwości z tego tytułu. (red.)

Policja weterynaryjna Po 1989 roku państwową służbę weterynaryjną przekształcono w Inspekcję Weterynaryjną, przypominającą policję weterynaryjną, która działa w UE. Już w traktacie przedakcesyjnym wiele miejsca poświęcono dostosowaniu polskiego ustawodawstwa weterynaryjnego do prawa UE. Była to prawdziwa rewolucja. Od 2005 roku Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z policją. W podpisanym w tym roku porozumieniu między Komendantem Głównym Policji a Głównym Lekarzem Weterynarii wskazano kwestie, w rozwiązaniu których należy zacieśnić współpracę (także na poziomie województw i powiatów). Weterynarze będą współdziałać z policją przy wprowadzaniu do obrotu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego z niewiadomego źródła, nielegalnego uboju zwierząt (świnie i bydło, cielęta) – zagrożenie BSE i włośnicą, nielegalnego zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwie-

rzęcego (utylizacja) oraz zanieczyszczenia środowiska tymi odpadami, fałszowania dokumentów identyfikujących pochodzenie zwierząt i produktów zwierzęcych w czasie obrotu, nielegalnego wprowadzanie do obrotu gospodarczego leków dla zwierząt lub stosowania leków „ludzkich”, nielegalnego stosowania w żywieniu zwierząt mączek mięsno-kostnych pochodzących z zakładów utylizacyjnych, nieprzestrzegania przepisów z zakresu dobrostanu zwierząt w zakresie transportu i przetrzymywania oraz nieprzestrzegania przepisów w zakresie zaopatrywania zwierząt w obowiązujące świadectwa zdrowia.

Dotychczasowe wspólne kontrole weterynarzy i policji ujawniły nieprawidłowości w transporcie zwierząt bez zachowania wymaganego przepisami dobrostanu zwierząt, nielegalne stosowanie w żywieniu zwierząt mączek mięsno-kostnych, niestosowania się do nakazów i zakazów wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt oraz fałszowanie świadectw zdrowia dla zwierząt przewożonych do rzeźni. Niektóre wykroczenia zakończyły się wyrokami skazującymi, pozostałe objęte są postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę. Romuald Juściński powiatowy lekarz weterynarii

Jak chronić ziemniaka Wszystkiego o ziemniakach dowiedzieli się 7 września uczestnicy spotkania w Targowej Górce, zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Zespół Doradczy, Zrzeszenie Producentów Ziemniaka w Luboniu i burmistrza Nekli. Wykłady koncentrowały się na kwestii ochrony przed zarazą ziemniaka – chorobą, która może spowodować nawet 50% strat w plonach. Szczegółowo opowiedziano, jak w Niemczech działa system mający zapobiegać zarazie. Istnieją tam aż 436 stacje meteorologiczne na potrzeby prognozowania jej występowania. Pomiary wilgotności, temperatury powietrza i opadów desz-

czu pozwalają określić przewidywany termin zarazy ziemniaczanej i wyznaczenie dat zabiegów ochronnych. Ograniczenie ilości zabiegów i stosowanie ich w optymalnych terminach zwiększa opłacalność produkcji i zmniejsza skażenie środowiska. Prezes Zrzeszenia Producentów Ziemniaka w Luboniu, Ryszard Szaroleta mówił, jak taka stacja działa w jego gospodarstwie w Targowej Górce. Dzięki staraniom Szarolety powstało ich już w Wielkopolsce dziewięć, w tym trzy w powiecie wrzesińskim (Nekla, Borzykowo, Noskowo). Zastanawiano się nad możliwościami tworzenia kolejnych stacji. Na forum prezentowały się też firmy prywatne. Ziemowit Jęczkowski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

17 września 2010

Informacje

11

Porady rzecznika konsumenta

Gdy zaginie list gram to 3,75 złotych – maksymalna wysokość odszkodowania wyniesie więc 187 złotych. Gdyby poczta odrzuciła reklamację, klientka powinna się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów lub Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka nr 18/20. Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku nr 189 poz. 1159).

Pani Basia wysłała listem poleconym zdjęcia z ostatniego urlopu. Minęły ponad trzy tygodnie i przesyłka nie dotarła do adresata. Czy pani Basia może żądać od poczty odszkodowania? Uzyskanie rekompensaty jest możliwe po uznaniu listu za zaginiony. Pani Basia powinna udać się do urzędu pocztowego, w którym nadała przesyłkę, i poprosić o specjalny druk reklamacyjny. Do niego należy dołączyć pokwitowanie nadania listu, które jest warunkiem wypłacenia przez pocztę odszkodowania. Pani Basia może liczyć na rekom-

pensatę w wysokości 50-krotności opłaty za przesyłkę poleconą. Obecnie opłata za pakiet o wadze do 50

Elżbieta Staszak-Małecka

Powiatowy rzecznik konsumentów pełni dyżury w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00, ul. Chopina 10, pok. 8, nr tel. 61 640 44 16

Jak załatwić sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy Rejestracja osób bezrobotnych Jeśli straciłeś pracę lub jesteś osobą niepracującą, warto zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, by uzyskać status bezrobotnego. W pokoju nr 2 (ul. Wojska Polskiego 2) przedłożyć komplet wymaganych dokumentów i własnoręcznym podpisem poświadczyć o prawdziwości złożonych oświadczeń. Wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, numer PESEL i NIP, świadectwa pracy, dyplom lub ostatnie świadectwo szkolne. W przypadku dwóch ostatnich wymagane są kserokopie i oryginały do wglądu. Ponadto trzeba dostarczyć dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeżeli takie występują). Dokumenty trzeba skserować przed rejestracją w informacji urzę-

Rejestrujący się mogą liczyć na kompetentną i miłą obsługę

du. Po zarejestrowaniu się uzyskuje się status bezrobotnego i prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotne-

go – także dla członków rodziny. Przede wszystkim osoba zarejestrowana zwiększa swoje szanse na rynku pracy, ponieważ ma prawo do korzystania z pośrednictwa pracy i usług służb poradnictwa zawodowego. W przypadku braku ofert pracy bezrobotny może zostać skierowany do pracy interwencyjnej lub na przyuczenie do zawodu czy przekwalifikowanie. Ma prawo ubiegania się o bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szeroka oferta szkoleń, staży i spotkań w ramach Klubu Pracy zwiększa szanse na zatrudnienie. Nie należy zapominać o obowiązkowej wizycie w urzędzie w wyznaczonym przez pracownika PUP terminie. Osoby pobierające zasiłek muszą stawić się raz w miesiącu, zaś te bez prawa do niego raz na trzy miesiące. Beata Anna Święcicka

Wskaźniki bezrobocia W województwie wielkopolskim stopa bezrobocia obniżyła się o 0,2 pkt., wynosząc pod koniec lipca 8,6%. Sytuuje to region w szeregu liderów o najniższym poziomie bezrobo-

cia w kraju. W stosunku do czerwca liczba bezrobotnych spadła o 3,8%. W powiecie wrzesińskim bezrobocie również wykazało tendencję zniżkową i wyniosło 12,6%. W sąsiednich

powiatach sytuacja przedstawiała się następująco: średzki 13,2%, śremski 8,3%, słupecki 14,4%, pleszewski 12,0%, jarociński 13,8%. (red.)

Przygarnij mnie

Mieszaniec o jasnobrązowym umaszczeniu. Kilkuletni pies przebywa we wrzesińskim schronisku od 6 sierpnia 2010 roku, trafił tam z Ciemierowa. Nie jest szczepiony, ale wszystko przed nim. Spokojny, karny, nie ma charakteru buntownika, ale na pewno nie jest apatyczny. Początkowo podchodzi z dystansem do nowo poznanego człowieka, jednak po bliższym poznaniu okazuje się bardzo sympatyczny. Lubi ruch, a dobra kondycja umożliwia mu nie tylko spacery, ale i przebieżki, zatem osoba, która go przygarnie, będzie miała nieocenionego towarzysza podczas niejednej pieszej wyprawy. Sebastian Surendra Schronisko Miejskie dla Zwierząt we Wrześni zaprasza od poniedziałku do piątku między 8.00 a 12.00, w soboty, niedziele i święta między 8.00 a 10.00, ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 500 191 039.

Szukasz pracy? Oferty Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni operator koparki gąsienicowej

ket) – Września

pomocnik cukiernika – Bierzglinek

– Czerniejewo

pracownik fizyczny – Września

kucharz – Barczyzna

sprzedawca – Podstolice

rzeźnik-wędliniarz – Bieganowo

barman – Barczyzna

kierowca (kat. C+E) – Września

pracownik ochrony – Sokołowo

pracownik budowlany – delegacje

przedstawiciel handlowy – Września

najmłodszy webmaster – Gniezno

stolarz budowlany – delegacje

różne stanowiska pracy (hipermar-

cukiernik – Bierzglinek

Szczegóły i inne ogłoszenia na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl lub pod tel. 61 640 35 35, 61 640 35 38.


12

Pierwsze lata Polski Ludowej

17 września 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Kościół wrzesiński w pierwszym okresie konfrontacyjnej polityki władz W styczniu 1947 roku, jak co roku w tym okresie, księża chodzili po kolędzie. Był to wówczas okres przedwyborczy, tuż przed wyborami do Sejmu. Z tego względu kolęda szczególnie interesowała rządzących. Wrzesińskie władze lokalne meldowały w województwie, że „kolędujący duchowni nie wykorzystują tej okazji do innych celów, jak utwierdzanie wiernych w dogmatach katolickich.” W trakcie samych wyborów duchowni byli pilnie obserwowani. Niektórzy księża oddawali głos jawnie na listę nr 3 (tzw. Blok Demokratyczny z PPR na czele), większość głosowała tajnie. Wiosną 1947 roku, po sfałszowanych wynikach wyborów, rozpoczęły się drobne szykany wobec instytucji Kościoła i wiernych, na przykład utrudnianie udziału wrześnian w uroczystościach 950. rocznicy śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie. 3 maja 1947 roku po raz pierwszy został przez władze uznany za dzień pracy. W kościołach w powiecie dzień ten był obchodzony uroczyście jako święto kościelne i „mimo nakazu kupiectwo nie otworzyło swoich placówek handlujących, zaś udział społeczeństwa w uroczystych nabożeństwach był bardzo liczny.” W okresie od 23 do 31 sierpnia 1947 Kościół zorganizował we Wrześni „Misję świętą”, w której uczestniczyło wielu mieszkańców miasta. Nauki stanowe odbywały się w kościele, a nauki ogólne na cmentarzu przykościelnym i na to władze musiały się zgodzić, ale nie wyraziły zgody na dekorację miasta z okazji tej misji. W końcu 1947 roku rozpoczęły politykę ostrzejszej konfrontacji. Kiedy w końcu października odczytano z ambon orędzie episkopatu do wiernych, władze wrzesińskie stwierdziły, że „kościół rzymsko-ka-

Za wywieszenie flag papieskich groziła kara

pozytywnymi”. W 1948 roku UB przeprowadziło wręcz swego rodzaju klasyfikację proboszczów; za księży „pozytywnych” uznawano wtedy proboszczów z Miłosławia, Biechowa i Bieganowa, za „biernych” z Marzenina, Gozdowa, Ostrowa Kościelnego, Szemborowa i Kołaczkowa, za „negatywnych” z Wrześni, Kaczanowa, Strzałkowa, Stawu, Skarboszewa, Orzechowa, Ciążenia, Pyzdr, Sokolnik i Czeszewa. Na najbardziej znienawidzonych księ-

kontaktami z UB nie dał się podejść. Ksiądz Zdankiewicz z Pyzdr bardzo zirytował władze, kiedy, mówiąc o partyjnych w swojej parafii, powiedział z ambony: „[nazwisko rodziny], aktywni członkowie partii PPR, obecnie PZPR, są największymi komunistami, należy się parafianom i wiernym modlić, by ci bezbożni nawrócili się do wiary katolickiej” To m.in. dlatego proboszcz z Pyzdr był księdzem „negatywnym”. Na początku września 1949 roku

Latem 1949 roku, w czasie rosnącego napięcia w stosunkach między państwem a Kościołem, rozeszła się nowina o cudzie (3 lipca) w Lublinie. Wieść niosła, że są tam „uzdrowienia, w tym obywateli radzieckich, którzy jako dary składali biżuterię” [...] Wrzesińskie struktury PZPR zorganizowały w hotelu Pod Białym Orłem zebranie dla wszystkich członków związków zawodowych, żeby „wytłumaczyć ludowi prawdę o cudzie”. Obecnych było około 500 osób. Wygłoszono referat, dyskusji nie było [...]. Na zakończenie podjęto rezolucję „potępiającą cud[!] i organizatorów tego cudu”. tolicki przejawia w sposób niedwuznaczny swoje wyraźnie negatywne stanowisko do obecnego rządu, a zwłaszcza do przodujących organizacji politycznych.” Nietrudno zgadnąć, jaką „przodującą organizację” miano na myśli. Mimo utrudnień 1 grudnia 1947 roku KSMM urządziło w obrębie kościoła kwestę publiczną z okazji święta Stanisława Kostki oraz przedstawienie teatralne, obrazujące życie patrona. W tymże 1947 roku władza ludowa rozpoczęła wśród proboszczów poszukiwania takich, którzy w kazaniach nie występowali ostro przeciwko niej. Nazywano ich „księżmi

ży UB szukał „materiałów obciążających” i posuwał się do najgorszego rodzaju prowokacji. W jednym z raportów UB napisano: „Przeprowadziliśmy próbę z ks. Dekowskim z Kaczanowa. Jeden z pracowników [UB] poszedł do niego do spowiedzi, podczas której oświadczył mu, że jest członkiem [podziemnej organizacji niepodległościowej] WiN-u [Wolność i Niepodległość] i radził się, jak ma postąpić. Ksiądz najpierw zapytał go, ilu jest członków organizacji, a następnie doradził mu, żeby zgłosił się do UB i ujawnił się oraz podał resztę członków”. Ksiądz Dekowski doświadczony wcześniejszymi

władzy ludowej udało się w Polsce znaleźć wśród księży ludzi skłonnych do współpracy. Formą organizacyjną tej grupy duchownych, określanych mianem „księży patriotów”, było Koło Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. We Wrześni ZBOWiD powstał już we wrześniu 1949 roku. Metody pozyskiwania duchownych do współpracy były różne – od wykorzystywania przedwojennego społecznikostwa i naiwności, związanej czasem z podeszłym wiekiem, po szantaż. Zdaniem władz w powiecie wrzesińskim było dwóch księży skłonnych do współpracy: sędziwy ks. kan. Edmund Konarski z Szemborowa oraz

ks. Leon Winczewski z Miłosławia. Ten ostatni tak bardzo zbuntował się wobec kurii, że nie odczytywał z ambony listów pasterskich. W końcu otrzymał od władz kościelnych zakaz jakiejkolwiek działalności politycznej i społecznej. Władze lokalne upatrzyły sobie w powiecie jeszcze czterech innych księży, których uznały za nadających się do współpracy. Ci jednak podjąć jej wówczas nie chcieli. Byli to ks. Walkowski z Bieganowa, ks. Malinowski z Marzenina, ks. Michalak z Biechowa i ks. Zięciak z Gozdowa. Nachodzenie ks. Zięciaka to ze strony władzy wyjątkowa niegodziwość. Ten niemłody i schorowany proboszcz był więźniem obozu koncentracyjnego, a obozowe przeżycia powodowały u niego, szczególnie w chwilach zdenerwowania, bardzo silne jąkanie się. W marcu 1949 roku rząd wydał oświadczenie, w którym wzmógł atak na Kościół z powodu jego rzekomej wrogiej działalności wobec państwa. W odpowiedzi pojawił się list pasterski, który doprowadził władze do stanu wrzenia. 24 kwietnia 1949 roku wrzesińska komórka PZPR „zorganizowała w tej sprawie zebrania. W Kaczanowie na 1 000 mieszkańców przyszło tylko 15 członków PZPR, a to na skutek antypaństwowego wystąpienia ks. Dekowskiego, [który powiedział, że] >partyjni śpiewają bluźniercze pieśni, usuwają siostry [miłosierdzia] ze szpitala i zabraniają w przedszkolach uczyć dzieci pacierza<”. W Boże Ciało 1949 roku władze wydały zakaz wywieszania flag papieskich, których w zasadzie wierni nie wywieszali. Latem 1949 roku, w czasie rosnącego napięcia w stosunkach między

państwem a Kościołem, rozeszła się nowina o cudzie (3 lipca) w Lublinie. Wieść niosła, że są tam „uzdrowienia, w tym obywateli radzieckich, którzy jako dary składali biżuterię”. „Cudowny obraz usiłowało zdjąć ze ściany 20 ludzi i nie dało rady, ale kiedy przyszedł biskup, sam zdjął obraz i wtedy Matka Boska przemówiła słowami >cierpię za lud polski<”. Opowieści te bardzo irytowały władze, które stwierdziły, że „wersje [tego słowa używano w dokumentach stale zamiast „wieści, opowieści”] te utrzymują się przeważnie między starymi dewotkami, jednak daje się odczuć, że wersja ta wstrzymuje kobiety od wstępowania do Ligi Kobiet, które twierdzą, że z chwilą, gdy wypełnią deklaracje, staną się komunistkami.” Wrzesińskie struktury PZPR zorganizowały w hotelu Pod Białym Orłem zebranie dla wszystkich członków związków zawodowych, żeby „wytłumaczyć ludowi prawdę o cudzie”. Obecnych było około 500 osób. Wygłoszono referat, dyskusji nie było, a całe zebranie zakończono później wnioskiem, że „część społeczeństwa fanatyczno-religijnego przyjęła rzekomy cud za faktyczny i [wynikły] z przyczyn nadprzyrodzonych, a zwalczanie pogłosek o cudzie jeszcze bardziej nieufnie nastawia je [tzn. społeczeństwo] do obecnej sytuacji politycznej.” 16 lipca zorganizowano też odczyty na temat cudu w zakładach przemysłowych. „W Fabryce Głośników dwóch robotników powiedziało, że cudem jest odbudowa Warszawy, budowa trasy W-Z, odbudowa przemysłu”. Na zakończenie podjęto rezolucję „potępiającą cud [!] i organizatorów tego cudu”. 5 sierpnia 1949 roku rząd ogłosił dekret „o ochronie wolności sumienia i wyznania” ograniczający wszelkie przejawy życia religijnego do kościołów, ale i tam kontrolowanego. Dekret zmienił również niektóre przepisy prawa o stowarzyszeniach. Wszystkie dotychczasowe organizacje i stowarzyszenia musiały się na nowo zarejestrować, a władze mogły nie wydać to zgody. Był to cios we wszystkie stowarzyszenia z rodowodem przedwojennym, a nawet starszym, w tym religijne. 8 sierpnia zapadła w kręgu władz lokalnych decyzja o przeprowadzeniu w tej sprawie rozmów z 18 proboszczami powiatu. Otrzymali oni tzw. „zaproszenie urzędowe” na rozmowy, które przeprowadzał starosta powiatowy, Władysław Kołodziejczyk. Potem, znów na własny użytek, „sklasyfikowano” księży: sześciu wrogów, pięciu neutralnych, siedmiu „pozytywnych”.

Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

17 września 2010

Zdrowie

Poradnik pacjenta

Dyżury aptek

Po co szczepić dzieci? Jeszcze w latach sześćdziesiątych ospa prawdziwa była przyczyną śmierci dwóch milionów ludzi rocznie. Wyeliminowano ją dzięki szczepieniom wprowadzonym na całym świecie. Wydłużenie życia dzięki m.in. szczepieniom przyczynia się do wzrostu liczby ludności i zmiany struktury wiekowej. Obecnie dwie grupy są szczególnie narażone na choroby zakaźne: dzieci (z powodu braku nabytej odporności) i osoby starsze (osłabienie odporności). Dziś zazwyczaj nie stykamy się z osobami chorującymi na błonicę, tężec, krztusiec, polio, odrę czy różyczkę. Dlatego niektórzy młodzi rodzice wątpią w sensowność szczepień. Ale to właśnie dzięki masowym szczepieniom dzieci (90-

95% populacji) te choroby występują rzadko. Niektóre schorzenia są tak powszechne, że niezaszczepienie dziecka jest niemal równoznaczne z jego zachorowaniem (np. w przypadku ospy czy krztuśca). Warto wiedzieć, że zaszczepienie dziecka wpływa nie tylko na jego zdro-

13

wie i rozwój, ale także rodzeństwa i domowników, szczególnie osób starszych, a również kolegów z przedszkola i szkoły. Dzieci niezaszczepione mogą przenosić bakterie i wirusy na przykład na noworodki, które są zbyt małe, by być w pełni uodpornione. Szczepienia chronią zdrowie przyszłych pokoleń. Ich zaniechanie spowodowałoby powrót schorzeń, których praktycznie już nie ma. W niedługim czasie wystąpiłyby epidemie chorób w tej chwili kontrolowanych: to oznaczałoby wzrost śmiertelności dzieci. Decyzję o zaprzestaniu szczepień może podjąć tylko Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie stanu epidemiologicznego. Krystyna Dudzińska z-ca dyr. ds. medycznych Szpitala Powiatowego

17.09.2010

PRZY POLOMARKECIE, Paderewskiego 52, tel. 61 436 52 84

18.09.2010

KAUFLAND, Miłosławska 10, tel. 61 437 72 23

19.09.2010

NA SŁAWNIE, Fromborska 46a, tel. 61 436 77 98

20.09.2010

KAPSUŁKA, Chrobrego 10, tel. 61 436 07 55

21.09.2010

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 437 74 00

22.09.2010

POD LIPAMI, Kilińskiego 10, tel. 61 437 77 09

23.09.2010

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

24.09.2010

UTIS, Słowackiego 4a, tel. 61 435 40 33

25.09.2010

PANACEUM, Opieszyn 10, tel. 61 437 79 95

26.09.2010

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

27.09.2010

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 436 52 93

28.09.2010

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

29.09.2010

ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20, tel. 61 437 77 40

30.09.2010

PRZY POLOMARKECIE, Paderewskiego 52, tel. 61 436 52 84

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się danego dnia o godzinie 9.00 rano i kończy się następnego dnia o godzinie 9.00.

Jak udzielać pierwszej pomocy

Złamania

Złamaną kończynę warto unieruchomić do przyjazdu pogotowia

Ludzie często łamią nogi zimą, kiedy jest ślisko i mokro. Ale czasem wystarczy źle stanąć, żeby doprowadzić do pęknięcia kości. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim w razie jakie-

gokolwiek urazu od razu zadzwonić na pogotowie. Jeżeli po badaniu urazowym zostanie wykryte złamanie, trzeba unieruchomić sąsiednie stawy. Jak ewentualnie możemy pomóc osobie poszkodowanej do przyjazdu lekarza? Nigdy nie rusza-

my złamanej kończyny. Żeby unieruchomić złamaną nogę, przysuwamy do niej zdrową i wkładamy coś miękkiego pomiędzy nie. Następnie pod kończyny wsuwamy trójkątne chusty – najlepiej zrobić to w miejscach, gdzie ciało nie styka się z podłożem (kolana, kostki). Pierwszą chustę wiążemy mniej więcej pośrodku ud, drugą poniżej kolana – powyżej lub poniżej złamania. Ostatnią chustę przekładamy na kostkach i wiążemy. Jeżeli doszło do złamania ręki, również trzeba unieruchomić sąsiednie stawy. Zamiast chusty można użyć koszuli. Palce powinny być schowane, by nie zwisały swobodnie na dół. Temblak wiążemy na karku. Pamiętajmy: nigdy nie należy nastawiać żadnych złamań. Jeżeli to my jesteśmy poszkodowani, nie bójmy się prosić o pomoc osób postronnych, które zajmą się nami do czasu przyjazdu pogotowia. Krzysztof Robaszkiewicz wolontariusz PCK

Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza organizuje bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym (badanie określające sprawność płuc) dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Badania wykonywane są nowej generacji cyfrowym aparatem rentgenowskim w ruchomym ambulansie. Mieszkańców gminy Nekla proszeni są o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym. Miejsce postoju ambulansu NOK, Nekla 6 października od godz. 10:00 do 15:00. Zapisy 61 437 31 78, Lidia Stefaniak. Badania finansowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Ekshumacje zwłok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni informuje, że ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna od 16 października do 15 kwietnia. Ekshumacja przeprowadzana jest tylko na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem inspektora sanitarne-

go. Decyzja zostaje wydana po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie ekshumacji wszystkich członków najbliższej rodziny. Druk wniosku o zezwolenie na ekshumację zwłok wraz z pozostałymi informacjami dostępny jest w siedzibie PSSE we Wrześni lub na stro-

nie http://pssewrzesnia.pis.gov.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PSSE we Wrześni od pn-pt w godz. 7.25-15.00. PSSE we Wrześni

Zapisz się na mammografię Starostwo Powiatowe we Wrześni we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym w Poznaniu oraz gminami zaprasza w dniach 27 września - 1 października na bezpłatne badania mammograficzne. Program adresowany jest do kobiet, które urodziły się w latach 1941-1960 i nie miały wykonanych badań mammograficznych w ciągu ostatnich 2 lat. Rak piersi wcześnie wykryty jest wyleczalny. Jeśli tego nie zrozumiemy, nie będzie możliwe zmniejszenie zastraszającej liczby zgonów. W tej chwili co roku umiera prawie 5 tysięcy kobiet. Aż 10% z nich to Wielkopolanki. Pamiętajmy, że kobiety pomiędzy 50 a 69 rokiem życia powinny prześwietlać piersi przynajmniej raz na dwa lata. Mammografia może ujawnić zmiany od dwóch do czterech lat przed tym, jak staną się one jawne klinicznie. Dlatego stała kontrola piersi daje naprawdę dużą szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia. Dawka promieniowania podczas mammografii jest zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. Nie bójmy się więc tego badania. Jest ono całkowicie nieinwazyjne. Nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania. Potrzebna jest jedynie dobra wola. Dzięki ubiegłorocznej akcji przeprowadzonej w powiecie wrzesińskim przebadano 504 kobiety. Podobnie jak w roku ubiegłym można będzie także zbadać poziom cukru we krwi i dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego oraz dowiedzieć się wiele o edukacji prozdrowotnej. Badania będą prowadzone w godzinach od 9.00-17.00 w Ruchomej Pracowni Mammograficznej-Mammobusie: - 27 września - 1 października we Wrześni – przy amfiteatrze, - 27 września w Nekli – przy Nekielskim Ośrodku Kultury, - 28-29 września w Miłosławiu – przy Miłosławskim Centrum Kultury,

Badanie mammograficzne jest nieinwazyjne

- 30 września w Kołaczkowie – przy Pałacu Reymonta, - 1 października w Pyzdrach – przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. W roku 2010 najmniej kobiet zgłosiło się na przesiewowe badania mammograficzne w gminie Września, dlatego przygotowano drugi mammobus, który przez cały tydzień (27 września – 1 października) będzie do dyspozycji kobiet z tego terenu. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badanie pod nrem telefonu 61 448 13 84. Rejestracja rusza 6 września, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-16.30. Należy podać numer PESEL. Panie posiadające zdjęcia mammograficzne z wcześniejszych badań proszone są o zabranie ich ze sobą na badanie. Julita Koczorowska


14

Przetargi

17 września 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali montażowej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00033375/3. I przetarg odbył się 26 lutego 2010 r., II przetarg odbył się 6 sierpnia 2010 r. Przetarg odbędzie się 12 listopada 2010 roku o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni, przy ulicy Chopina 10, pokój nr 115, I piętro.

PRZEDMIOT PRZETARGU: 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczona geodezyjnie jako działka 3896/23 o powierzchni 2 461 m2, stanowiąca własność powiatu wrzesińskiego, zapisana w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00033375/3. Zabudowę działki stanowi budynek hali montażowej z częścią biurową – socjalną i częścią łącznika, z lat 70-tych XX wieku, o powierzchni zabudowy 1 058 m² i o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1 924 m². Grunt posiada pełne uzbrojenie techniczne (prąd, wodę z wodociągu miejskiego, gaz, kanalizację zbiorczą oraz sieć teleinformatyczną). 2. Dla przedmiotowego rejonu (ul. Kościuszki i ul. gen. Sikorskiego) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o funkcji usługowo-handlowej i produkcyjnej, zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/242/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 kwietnia 1997 r. – zgodnie z nim nieruchomość położona w rejonie ulicy Kościuszki oznaczona nrem geodezyjnym 3896/23 przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-handlową i produkcyjną z parkingami. 3. Księga Wieczysta nr PO1F/00033375/3 w dziale III zawiera zapis, który wskazuje ustanowienie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/8 (po podziale: działka 3896/23 i dz. 3896/24) nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 3896/8 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3896/12. Wykonywanie służebności nie dotyczy nieruchomości objętej przedmiotem przetargu – działka 3896/23. WARUNKI PRZETARGU: 1. Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) – nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy o VAT. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, tak aby najpóźniej 5 listopada 2010 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Starostwa. Wadium może być wnoszone także w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. 3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 6. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych, tj. kwotę  12 000 zł. 7. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 grudnia 2009 roku. 9. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium. 10. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków. 11. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 12. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 13. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 ze zm.) 14. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 15. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10, pokój. 103, tel. 61 640 44 13.

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pyzdrach przy ul. Szybskiej Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: Lp.

Położenie

1. 2. 3. 4.

Pyzdry Pyzdry Pyzdry Pyzdry

Oznaczenie księgi wieczystej

Oznaczenie w ewidencji gruntów

Powierzchnia działki w m2

23997 23997 23997 23997

1284/32 1284/33 1284/34 1284/35

1 820 1 640 1 380 994

Cena wywoławcza nieruchomości w PLN 38 200,00* 34 420,00* 28 970,00* 22 780,00*

Przeznaczenie w MPZP m. Pyzdry

Brak planu Brak planu Brak planu Brak planu

Decyzja o warunkach zabudowy MN MN MN MN

Wadium dla nieruchomości o numerach: 1) 1284/32 - 3 820,00 zł 2)1284/33 - 3 442,00 zł 3)1284/34 - 2 897,00 zł 4)1284/35 - 2 278,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. *Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 22%

Przetarg odbędzie się 1 października 2010 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, sala narad: 1) dla działki oznaczonej 1284/32 o godz. 8:00 2) dla działki oznaczonej 1284/33 o godz. 10:00 3) dla działki oznaczonej 1284/34 o godz. 12:00 4) dla działki oznaczonej 1284/35 o godz. 14:00 Wadium można wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach urzędowania lub na konto Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 do 28 września 2010 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż trzy dnia przed zawarciem umowy notarialnej. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliższe informacje w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Gospodarki Nieruchomościami tel. 63 276 83 33 wew. 115, www.bip.pyzdry.pl.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

17 września 2010

Sport

15

Wrzesiński olimpijczyk Druga część wywiadu z wrzesińskim olimpijczykiem Tomaszem Szymkowiakiem, który we współpracy ze Starostwem Powiatowym będzie zachęcać dzieci do uprawiania lekkoatletyki.

Trening w wysokich górach wzmacnia wytrzymałość

Jako najlepszy zawodnik w kraju w swojej dyscyplinie nie jesteś tak opłacany i popularny jak chociażby polscy piłkarze z Ekstraklasy. Nie żałujesz, że wybrałeś „królową sportu”? Piłkarze w porównaniu z lekkoatletami mają olbrzymie pieniądze. Najlepsi lekkoatleci świata mają mniejsze pieniądze niż najlepsi piłkarze w Polsce. Piłka nożna jest sportem bardziej popularnym i myślę, że to kibice nakręcają całą tę karuzelą, znajdują się firmy, które chcą sponsorować piłkarzy. W LA jest inaczej, a czy żałuję – pewnie pod względem finansowym tak, ale sportowo na pewno nie. Polscy piłkarze nie mogą poszczycić się nawet tym, że byli na igrzyskach olimpijskich, nie zakwalifikowali się do Pekinu, nie wiadomo, czy awansują do Londynu. Moim marzeniem był start na igrzyskach, dlatego jestem zadowolony, że wybrałem LA. Od września przy współpracy ze Starostwem Powiatowym zaczynasz realizację projektu „Szkoła z Mistrzem”? Pierwsze kroki do zawodu trenera? Ten projekt ma głównie zachęcić dzieciaki do uprawiania sportu. Mamy świetnych trenerów LA: Kaczora, Pujdaka, jest też Przemek Pawlak od konkurencji rzutowych, dlatego widzę szansę na spopularyzowanie tej dyscypliny w naszym mieście. Czy to moje pierwsze kroki w kierunku zawodu trenera, tego nie wiem, teraz skupiam się wyłącznie na bieganiu, żeby spokojnie trenować, nie mogę wymyślać dodatkowych zajęć, a po zakończeniu kariery to życie pokaże. Mam nadzieję, że jeszcze kilka lat będę czynnie uprawiał biegi i nie muszę przedwcześnie kończyć kariery. Jak zachęciłbyś dzieci do uprawiania lekkiej atletyki i w ogóle do sportu? Mamy teraz nowy stadion lekkoatletyczny. Bardzo fajnie, że ten stadion powstał. Widzę, że wiele osób z niego korzysta, nie tylko młodzież ze szkoły, ale po południu widać biegających ludzi. Warto zająć się sportem, jakimkolwiek sportem, ponieważ to przygoda, którą pamięta się przez całe życie: to bardzo fajne lata, można zwiedzić troszkę świata, poznać wiele bardzo fajnych osób. Mam nadzieję, że teraz przy okazji „Szkoły z mistrzem”, która właśnie powstaje, głównie z inicjatywy starosty, namówię parę osób do trenowania LA, nawet może do biegów długich.

Wygrałeś niedawno zawody w Pyzdrach, powoli kończysz sezon, jakie najbliższe plany? Do końca września trenuję, potem chciałbym wystartować w biegach ulicznych, pierwszy bieg w Grudziądzu w zawodach im. Bronisława Malinowskiego. Jeżeli będę jednak czuł, że forma ucieka, to zakończę sezon roztrenowaniem, a potem zrobię sobie wakacje. Dostałeś propozycję wyjazdu do Kenii, żeby trenować z najlepszymi. Skorzystasz? Bardzo chciałbym tam pojechać, mam nadzieję, że mi się uda. Jeżeli mój trener wyrazi zgodę i znajdę pieniądze na wyjazd, na pewno skorzystam z tej oferty. Jestem nastawiony, że się uda i w grudniu wyjadę przynajmniej na trzy tygodnie do Kenii. Jakie są relacje między lekkoatletami? Spotykacie się, przyjaźnicie czy tylko rywalizujecie na bieżni? Jeśli chodzi o relacje z zawodnikami, to nie ma nikogo, kogo bym nie lubił. Wszyscy rozmawiamy, spotyka-

my się nie tylko na bieżni, jeździmy na obozy, dwaj Francuzi – tegoroczni mistrzowie Europy, którzy są teraz jednymi z najlepszych zawodników na świecie, non stop trenują w Font-Romeu i zapraszają nas tam bardzo często. Na obozach zawsze zajmuję pokój z Marcinem Lewandowskim i jego bratem Tomkiem, który pełni rolę trenera – i całym tym teamem umawiamy się na kawę z Francuzami przed treningiem lub na jakiś wspólny wyjazd, żeby coś pozwiedzać albo odpocząć. Bieganie to twoja jedyna pasja? Oprócz sportu bardzo lubię oglądać filmy, na obozach, na których przez miesiąc jestem sam albo z kolegą z reprezentacji, wyczerpujemy tematy do rozmów po tygodniu. Oglądamy wtedy bardzo dużo filmów, potrafię obejrzeć w trakcie obozu 30-40 nowości. Później, gdy oglądam jakiś film w telewizji, to stwierdzam, że ten film już widziałem – więc myślę, że główna pasja to dobry film, a także oczywiście Internet. Jakaś niespotykana historia na bieżni albo poza nią? W tym roku walczyłem bez jednego buta na mistrzostwach Polski i bardzo się cieszyłem, że udało się mimo tego wygrać. W trakcie biegu chciałem zrezygnować, myślałem, że to nie ma sensu, ale postanowiłem, że przebiegnę jedno kółko, potem jeszcze jedno i następne, a gdy zostały dwa okrążenia, nie było sensu rezygnować, ruszyłem i wygrałem. Poza bieżnią również było kilka ciekawych zdarzeń. Nie zapomnę, jak spieszyłem się na zawody i na jednym ze skrzyżowań przypadkowo wymusiłem pierwszeństwo. Rozumiejąc swój błąd kiwnąłem ręką do kierowcy auta. Po chwili jednak zauważyłem, że jedzie za mną. Okazało się, że byli to dwaj policjanci w pojeździe nieoznakowanym. Po przedsta-

wieniu prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego policjant poznał mnie i spytał, jaki mam wynik na kilometr. Jako jeszcze wtedy junior miałem czas 2,24 minuty. Policjant krzyknął do swojego kolegi, że ma tu okaz, który biega 2,24 na kilometr, a tamten stwierdził, że w takim razie trzeba go puścić i skończyło się tylko na pouczeniu. W roku 2012 odbędą się igrzyska olimpijskie i mistrzostwa Europy. Skoncentrujesz się na jednej z imprez czy chcesz powalczyć na obu? Chcę wystartować w obu, mimo że wiem, że większe szanse będą na ME. Zrobię jednak wszystko, aby wystar-

tować na dwóch wielkich imprezach i zaprezentować się w nich z dobrej strony. W tym roku miałem równą formę przez cały sezon. Myślę, że pozwoliłaby mi ona wejść do finału na IO. Czym zajmowałbyś się teraz, gdyby nie lekkoatletyka? Mam licencjat z wychowania fizycznego, powinienem być już magistrem, ale przez bieganie trochę się to opóźniło. Myślę, że pracowałbym teraz tam, gdzie zaczynałem, czyli we wrzesińskiej Mikromie. Byłem kontrolerem jakości, pracowało mi się bardzo fajnie. Rozmawiał Jacek Zieliński

Rozgrzewka przed biegem na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie

Zaproszenie na finał Gminnej Ligi Piłki Nożnej W niedzielę 19 września o godz. 13:00 na boisku w Gorazdowie odbędzie się ostatnia kolejka Gminnej Ligi Piłki Nożnej, w której starteuej 11 drużyn. Liderem rozgrywek jest zespół TW Kołaczkowo. Nierozstrzygnięta pozostaje sytuacja na miejscach drugim i trzecim. Imprezę organizuje Rada Gminna Zrzeczenia LZS w Kołaczkowie. GOK Kołaczkowo


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji i Transportu

rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej tel. 61 640 44 05 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 61 640 45 04 Wydział Oświaty i Sportu tel. 61 640 44 38 Wydział Środowiska i Rolnictwa tel. 61 640 45 16 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości tel. 61 640 44 20, 61 640 44 28 Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia tel. 61 640 44 40 Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu tel. 61 640 44 29 Wydział OrganizacyjnoPrawny tel. 61 640 44 23 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 34 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 61 640 44 83 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 czynna: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50 Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 54 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodnokanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne 61 640 44 33 - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Kaliska 1, tel. 61 436 42 16

telefon do redakcji: 61 640 44 75, 61 640 45 24 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Sekretarz redakcji: Olga Kośmińska Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Łukasz Jakubowski, Kamil Perlik

Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35, 64-920 Piła

Przegląd Powiatowy Nr 82 - wrzesień 2010  

Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego