Page 1

w numerze:

Wileńskie Kaziuki Kaziuki od kilku lat są jedną z najpopularniejszych imprez w powiecie. W sobotę 6 marca w dwóch koncertach uczestniczyło około 800 osób. Tym razem przed zgromadzoną we Wrzesińskim Ośrodku Kultury publicznością wystąpiły Zespół Pieśni i Tańca Zgoda z podwileńskiego Rudamina oraz Kapela Wileńska.

Niektóre układy taneczne wymagały wysokiej sprawności fizycznej

Zespół Pieśni i Tańca Zgoda określa się jako reprezentacyjny zespół Związku Polaków na Litwie. Grupa złożona ze stu osób często koncertuje w Polsce i w innych krajach Europy. W ubiegłym roku z okazji dwudziestolecia działalności artystycznej zespół otrzymał odznakę i tytuł Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego RP. Dla uczczenia jubileuszu grupa przedstawiła musical – nowoczesną wersję Pana Tadeusza. Podczas sobotniego występu zespół zaprezentował tańce ludowe, wśród nich żydowskie, góralskie i polkę usia-siusia. Popisy taneczne, wymagające dużej sprawności fizycznej i prawdziwego kunsztu, przeplatane były ludowymi pio-

senkami. Zabrzmiały między innymi Poszła dziewczyna, Nad Wileńką, Walc wileński, ale i Polskie kwiaty. Jak co roku publiczność śpiewała razem z wokalistami i nagrodziła artystów rzęsistymi oklaskami. Kapela Wileńska, goszcząca już dwa lata temu we Wrześni, to również zespół znany w Polsce i za granicą, wielokrotnie nagradzany, uho-

norowany Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Kapela zagrała i zaśpiewała wesołe, jak i liryczne piosenki - Wilno, Skąd wieje wiatr, Tumbałałajka, Wileńskie panienki. Jak przystało na Kaziuki, publiczność zabawiana była także dosadnymi skeczami. Już od trzech lat przychodzę na Kaziuki – dzieli się swoimi wrażeniami pani Regina. Te koncerty zawsze bardzo mi się podobają. – Tegoroczny występ stał na bardzo wysokim poziomie – dodaje pani Barbara. Szczególnie podobały mi się tańce. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile trzeba pracować, żeby zatańczyć tak dobrze. Stroje były również bardzo piękne - kolorowe, ozdobione ręcznie wykonanymi haftami. Przed i po występach można było odwiedzić stragany, gdzie tradycyjnie sprzedawano płyty z muzyką ludową i książki, jak również wielkanocne różności - miedzy innymi palmy, świąteczne stroiki i litewski chleb. Kaziukowe koncerty zorganizowało Starostwo Powiatowe we Wrześni wraz z Urzędem Miasta i Gminy Września, przy współpracy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Konkurs Nasza Europa

str. 3

Spotkanie z sołtysami

str. 4

Przestępczość w 1945 r.

Ewa Konarzewska-Michalak

str. 14

Powiatowa Rada Zatrudnienia

e-starostwo

Wiele osób ma w domu komputer, większość również dostęp do Internetu. Dlatego strony internetowe instytucji publicznych stają się nie tylko źródłem podstawowych informacji, ale także elektroniczną platformą, która pozwala interesantom coraz więcej urzędowych spraw załatwić online. Co przemawia za składaniem wniosków drogą elektroniczną? Oszczędność czasu – nie musimy przychodzić do urzędu, żeby pobrać wniosek albo go złożyć. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni www.wrzesnia.powiat.pl można znaleźć wiele przydatnych informacji i uzyskać od razu potrzebny formularz. Wystarczy kliknąć na zakładkę „Jak załatwić sprawę w urzędzie” i wybrać interesują-

cą nas kwestię. Możemy stamtąd pobrać wnioski dotyczące m.in. pozwoleń na budowę, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzenia zbiórki publicznej czy rejestracji zwierząt egzotycznych. Słowem: są tam odnośniki do wszystkich spraw, które znajdują się w kompetencji wydziałów starostwa. Odwiedzający stronę, oprócz pobrania wniosków, może dowiedzieć się także o niezbędnych załącznikach, przewidywanym terminie załatwienia sprawy, jej podstawie prawnej czy wysokości opłaty skarbowej, którą trzeba uiścić. Wszystkie informacje podano w taki sposób, by potencjalny interesant nie miał problemów z dotarciem do nich i zapoznaniem się z nimi.

17 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy miało miejsce pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Rada zaakceptowała raport dotyczący sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2009 roku, zatwierdziła także sprawozdanie z realizacji zeszłorocznych wydatków z Funduszu Pracy.

cd. str. 2

cd. str. 12

Remont posterunku policji w Miłosławiu

str. 15 Cenimy sobie niezależność Osobom, które są aktywne, łatwiej znaleźć pracę

str. 16


2

Aktualności

19 marca 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Abecadło

ciąg dalszy ze str. 1

Ireny Hrycaj-Wołoszyn

e-starostwo

Irena Hrycaj-Wołoszyn ukończyła Liceum Ogólnokształcące we Wrześni i studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z wykształcenia fizyk. Wieloletnia nauczycielka fizyki we wrzesińskim LO (obecnie na emeryturze). Od 1994 do 2009 roku wiceprezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich; obecnie członek zarządu tej organizacji. Matka dwóch synów. Hobby: sport i turystyka. A – aktywność. Będąc na emeryturze przez 10 lat kierowałam społecznie Fundacją Dzieci Wrzesińskich. Jej rozwój był możliwy dzięki pracy wielu wolontariuszy, wspaniałych ludzi, których miałam szczęście spotkać.

łam funkcję zastępcy dyrektora. Zostały wspaniałe wspomnienia o świetnych, zdolnych, mądrych uczniach. Cieszy mnie, gdy dobrze układa im się życie. Wielu z nich piastuje poważne stanowiska, zdobyli tytuły naukowe i dobrze służą ludziom.

B – bogactwo. Największym bogactwem człowieka jest to, że w każdym okresie życia ma przyjaciół i kogoś bliskiego, nie czuje się samotny.

R – rodzina. Jest zawsze najważniejsza. Motor życia ludzkiego. Dla niej warto się poświęcać. Wnuki: Marta, Marcin, Natalka i Jacuś. Dzieci: Paweł – wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – profesor medycyny, Lech – ukończył Politechnikę Poznańską, poszedł w ślady ojca, jest inżynierem.

C – cuda. Często ich nie dostrzegamy, a ciągle na naszych oczach się dzieją, choćby narodzenie dziecka to największy cud, jakiego człowiek doświadcza. D – dokształcanie. Obecnie pragnę poszerzyć wiedzę z zakresu informatyki. Warto uczyć się przez całe życie. M – marzenia. Jeśli zdrowie pozwoli, to z mężem Jerzym chcę zwiedzić Hiszpanię i Portugalię, kiedy w

Polsce będzie zima i brak słońca. N – nauka. Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mam uprawnienia do nauczania fizyki i matematyki – a także studium podyplomowe na tymże uniwersytecie. P – praca. Całe moje życie zawodowe związane było z Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, w którym uczyłam fizyki, przez osiem lat pełni-

S – sport. Codzienna gimnastyka, w okresie letnim pływanie i spacery na świeżym powietrzu. W – wada. Niewdzięczność. Nie zapominajmy o tych, którzy nam w życiu dobro wyświadczyli. Z – zaleta. Najbardziej cenię u ludzi pracowitość.

fot. Związek Miast Polskich

XX lat samorządu terytorialnego

Kongres cieszył się zainteresowaniem wśród samorządowców

8-9 marca w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się Kongres 20-lecia Samorządu Terytorialnego. Na obrady plenarne przybył Prezydent RP, Lech Kaczyński, oraz pierwszy premier RP Tadeusz Mazowiecki. Podczas kongresu przyznano nagrody im. Franciszki Cegielskiej. Wprowadzenie samorządów było pierwszą z wielkich reform demokratycznych. Ustawa o samorządzie gminnym została przegłosowana za rządów Tadeusza Mazowieckiego. Przybył on na poznański kongres i kończąc swe wystąpienie powiedział: Samorząd jest poddawany testom i próbom. Życzę wszystkim, żeby ten egzamin zdali bezbłędnie. Przewodniczący Parlamentu

Europejskiego, Jerzy Buzek, w swym przesłaniu do władz samorządowych podkreślał, jak ważne było, zapoczątkowane przez rząd premiera Mazowieckiego, odbudowanie samorządu terytorialnego. W moim przekonaniu w samorządności, ale także w kulturze politycznej i administracyjnej, która wypełnia odpowiednią treścią konstytucyjny ideał Rzeczypospolitej, wyraża się możliwość budowania wolności, której sens czujemy najlepiej wtedy, gdy możemy być za nią rzeczywiście współodpowiedzialni. Dzięki decentralizacji i funkcjonalnemu zróżnicowaniu struktur państwa odpowiedzialnych za zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym, Polska może obecnie lepiej – w znaczeniu programowym, i efektywniej w sensie zarządzania – wykorzystywać oddane do jej dyspozycji środki unijne do realizacji swojej polityki rozwoju. Samo-

rząd powiatowy powinien w przyszłości odgrywać rolę w zakresie kreowania warunków rozwoju społecznego i gospodarczego na terenie swojego działania – uważa przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Ważnym aspektem poruszanym podczas rozmów była decentralizacja i zmiany systemowe, ponieważ, jak podkreślali uczestnicy: Silny samorząd to silne państwo. Przybyli samorządowcy wskazywali, że wydatki na szczeblu lokalnym i regionalnym są dużo skuteczniejsze. Jednak: Decentralizacja musi postępować także w sferze mentalnej. Czasami wydaje się, że ta sfera nie nadąża za rozwojem instytucjonalnym i prawnym – zauważył prezydent Poznania, Ryszard Grobelny. Podczas obrad dyskutowano między innymi na temat finansów, oświaty, relacji między radą a organem wykonawczym, ochrony środowiska i infrastruktury oraz funkcjonowania e-administracji w Polsce. Na kongresie obecni byli: Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, oraz Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września. W trakcie obrad osobom aktywnie działającym na rzecz samorządów wręczono wyróżnienia – Róże Franciszki Cegielskiej. Wśród nagrodzonych znalazło się kilku Wielkopolan: Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, czy Ryszard Grobelny, prezes Związku Miast Polskich, prezydent Poznania. Beata Anna Święcicka

Zachęcamy do korzystania z usług e-urzędu

Innym ułatwieniem dla mieszkańców, które daje strona, jest tzw. elektroniczna skrzynka podawcza, umożliwiająca złożenie wniosku przez Internet. Znajduje się ona pod adresem www.esp.wrzesnia. powiat.pl, link do niej umieszczono także na stronie głównej starostwa. Bez wychodzenia z domu można nie tylko zawiadomić o zbyciu pojazdu, zgłosić budowę lub roboty budowlane, ale też – klikając na zakładkę „Formularz ogólny” – złożyć każdy wniosek. Warunek jest jeden: trzeba posiadać certyfikat kwalifikowany, pozwalający na składanie podpisu elektronicznego. Na terenie kraju istnieją trzy licencjonowane jednostki, w których można nabyć ten certyfikat. Wniosek składany drogą elektroniczną jest tak samo ważny, jak doręczony w formie papierowej, urzędników przy

jego rozpatrzeniu wiążą te same terminy, co przy tradycyjnym formularzu. Internetowy interesant otrzyma także potwierdzenie złożenia wniosku. Podpis elektroniczny jest w pełni bezpieczny, dane służące do jego złożenia są niepowtarzalne i przyporządkowane składającemu. Każdy może również za pośrednictwem strony internetowej zadać pytanie staroście lub urzędnikom. Odpowiedzi są udzielane w miarę możliwości niezwłocznie, przy czym należy pamiętać, że w tym przypadku nie mają zastosowania ustawowe terminy załatwienia sprawy. Internetowy kontakt z urzędem będzie w przyszłości coraz powszechniejszy, dlatego warto zajrzeć na stronę starostwa już teraz: www.wrzesnia.powiat.pl. Sebastian Surendra

Za pośrednictwem strony internetowej starostwa można zadawać pytania dotyczące powiatu

XXXVI sesja Rady Powiatu we Wrześni Przewodniczący Rady Powiatu we Wrześni informuje, że XXXVI sesję Rady Powiatu zaplanowano na 25 marca (godzina 16.00, sala konferencyjna Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, I piętro). Porządek obrad zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.wrzesnia.powiat.pl. (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

19 marca 2010

Oświata

Rozmowa z Agnieszką Pol, nauczycielką przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni

Matka POLków

Miłość do muzyki sprawiła, że zaczęła pani organizować różne muzyczne przedsięwzięcia. Skąd

wzorców i zrozumienia.

pomysły na takie inicjatywy? Jak na ekonomistkę przystało, rozejrzałam się wokoło i znalazłam lukę. Postanowiłam zorganizować przegląd piosenki skierowany do uczniów szkół średnich. Międzypowiatowy Przegląd Polskiej Pieśni i Piosenki o Tematyce Miłosnej odbył się 15 lutego 2010 roku w ramach Walentynek organizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych. Atmosfera była wspaniała. Myślę, że impreza udała się i cele zostały osiągnięte, wykonawcy poczuli się przez chwilę gwiazdami, a integracja między szkołami średnimi z różnych powiatów zaczęła się na dobre. Uważam, że to dobra promocja szkoły, w której jestem nauczycielem. W ramach pobudzenia lokalnej młodzieży założyłam razem z moją siostrą Dorotą Pawłowską (ja gitara, siostra organy) we wrześniu 2008 roku scholę Szafiry, działającą przy kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Sokolnikach. Do scholi należy dwadzieścia dziewcząt w różnym wieku. Wszystkie mamy ogromną potrzebę śpiewania, grania i dzielenia się tym z innymi. Nasza działalność spotkała się z przychylnym przyjęciem ks. proboszcza Sławomira Rydza i parafian – a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Cieszę się, że moja pasja udziela się innym, a następcy muzyczni rosną! Młodzież jest wspaniała, tylko potrzebuje dobrych

Jak udaje się pani połączyć tak intensywną pracę i liczne pasje z życiem rodzinnym? Jako Matka POLków – mąż Jurek, Zosia (7), Antoś (9), nie zaniedbuję obowiązków rodzinnych. Jestem zodiakalną Panną, kobietą ambitną, konkretną i zorganizowaną, nie boję się wyzwań i ryzyka. Zawsze mam swoje zdanie i szczerze mówię każdemu, co myślę. Jak już się czemuś poświęcam, to całą sobą; uparcie dążę do wyznaczonego celu. Uważam, że w życiu należy robić to, do czego ma się zamiłowanie, nic na siłę, a poza tym należy umiejętnie rozwijać posiadane talenty, spełniać marzenia. Ludzie, którzy nie odnaleźli swojej drogi życiowej, bez pasji, zainteresowań, przyjaciół są nudni i zawsze pesymistycznie nastawieni do innych. Egoistycznych Dulskich wokoło nie brakuje, żal mi takich niedowartościowanych ludzi. Plany na przyszłość? Najważniejsze jest zdrowie i oparcie w rodzinie. Pomysłów i marzeń mam mnóstwo… Czas pokaże. Rozmawiała Beata Anna Święcicka Agnieszka Pol – urodzona 17 września 1975 roku we Wrześni, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni oraz Wydziału Ekonomii ze specjalnością finanse i polityka pieniężna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Mężatka od 11 lat, dwoje dzieci. Pracuje w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Romantyczka twardo „stąpającą po ziemi”, lubiąca śpiewać i tańczyć.

Uczniowie ZSP odbywają praktyki w Niemczech Od 21 lutego do 19 marca 2010 roku pięcioro uczniów klasy III Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Politechnicznych odbywało praktykę zawodową w firmach i przedsiębiorstwach niemieckich. Wszystko w ramach międzynarodowego projektu Mobilność w procesie kształcenia zawodowego to zwiększenie szans zatrudnienia. Projekt jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie i finansowany w całości przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy, w jego realizacji pomogło również Starostwo Powiatowe we Wrześni. Udział w przedsięwzięciu biorą cztery szkoły niemieckie z Dolnej Saksonii: CGLS w Wolfenbüttel, BBS I w Northeim, BBS II w Northeim, BBS w Duderstadt, i cztery polskie: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, Zespół Szkół Za-

Konkurs Nasza Europa Czy wiesz, kiedy zniesiono karę śmierci we Francji? W którym roku obowiązywać zaczęła Europejska Konwencja Praw Człowieka? Co oznacza nazwa Cassis de Dijon?

Przyznano pani tytuł nauczyciela z pasją, jak się pani czuje jako laureatka takiego wyróżnienia? Szczęśliwa, tym bardziej, że jestem „starującym” nauczycielem, z 5-letnim stażem pracy. Jakie są pasje nauczyciela z pasją? Mam wiele pasji. Jedną z nich jest praca w szkole. Staram się nie wprowadzać „bylejakości” na lekcjach, ponieważ uważam, że należy robić coś dobrze albo wcale się za to nie brać – to taka moja zasada od zawsze. Uczę siedmiu przedmiotów ekonomicznych, i to w klasach 1-4, więc naprawdę mam co robić i nad czym myśleć. Lubię aktywizować i motywować młodzież do nauki oraz dodatkowych zajęć: konkursów międzyszkolnych, olimpiad przedmiotowych, gier symulacyjnych w języku polskim i angielskim, a także przeglądów muzycznych. Sporo wymagam od uczniów i ciągle podnoszę poprzeczkę, ale jeszcze więcej wymagam od siebie. Myślę, że moi uczniowie to docenili. Wydaje mi się, że lepiej być wymagającym niż tylko „fajnym” nauczycielem. Kolejną moją pasją jest ekonomia. Uwielbiam finanse, analizy finansowe, banki, giełdę, podatki, ubezpieczenia. Od 2008 roku razem z uczniami klas ekonomicznych gramy w gry symulacyjne: Szkolną Internetową Grę Giełdową, Zarządzanie Firmą i Banki w Akcji, dzięki udziałowi w nich uczniowie bez żadnych problemów mogą powiązać teorię z praktyką. Na lekcjach wypełniamy PIT-y, liczymy wskaźniki finansowe. Uczniowie w ten sposób ukierunkowują swoje zainteresowania, czasami to sygnał do wybrania kierunku studiów. Mam już kilku studentów finansów. Kocham także muzykę. Muzyka towarzyszy mi od zawsze, to pasja i sposób na wszelkie smutki.

3

Zwycięzcy wezmą udział w kwietniowym finale wojewódzkim

Uczniowie trzech szkół ponadgimnazjalnych znali odpowiedzi na te i wiele innych pytań powiatowego etapu X Wielkopolskiego Konkursu Nasza Europa, organizowanego przez Towarzystwo Samorządowe z Konina. Zakres pytań konkursowych był bardzo szeroki, poza informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej w teście należało wykazać się wiedzą z zakresu historii, sztuki, geografii. Tegoroczny konkurs odbył się 11 marca w jednej z sal internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Organizatorem etapu powiatowego i fundatorem nagród książkowych było Starostwo Powiatowe we Wrześni. Spośród 13 uczestników tylko dwie osoby mogły otrzymać szansę uczestnictwa w finale wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 12 kwietnia w Koninie. Po sprawdzeniu testu przez komisję konkursową okazało się, że naj-

większą liczbę punktów i pierwsze miejsce w konkursie zdobył Jakub Ślebioda z ZSTiO, którego do konkursu przygotowywała Renata Flanc. O drugie miejsce rozegrał się prawdziwy bój, ponieważ trzy osoby miały tę samą liczbę punktów w teście. Dopiero potrójna dogrywka ustna rozstrzygnęła o tym, kto pojedzie na finał. Ostatecznie drugie miejsce wywalczył Kamil Grzywna z Liceum Ogólnokształcącego, przygotowywany do konkursu przez Ewę Lewandowską. Jego rywale z dogrywki ustnej – Krzysztof Łubiński (również reprezentant LO) i Kamil Nowaczyk z Zespołu Szkół Politechnicznych otrzymali nagrody pocieszenia. Gratulacje złożył laureatom starosta wrzesiński, Dionizy Jaśniewicz, a całe spotkanie uwieczniła wspólna fotografia wszystkich uczestników konkursu. Julia Drozda

Konkursy językowe w NKJO Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni po raz siódmy organizuje Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do udziału zaproszeni są uczniowie z powiatu wrzesińskiego oraz powiatów okolicznych. Finały konkursów odbędą się w terminach: 24 marca – szkoły ponadgimnazjalne, 11 maja – szkoły podstawowe, 12 maja – szkoły gimnazjalne. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udziału w konkursie. W czasie finału konkursu w NKJO organizowany będzie m.in. Dzień Hubera, warsztaty metodyczne, będzie możliwość zakupu nowości wydawniczych.

List uczniów Być może praktyki pomogą młodym w znalezieniu dobrej pracy

wodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. Przewiduje się realizację praktyk zawodowych uczniów polskich w Niemczech przez dwa lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011. Zajęcia mają ułatwić absolwentom szkół start w dorosłe życie i dać im wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu zachodnich firm i instytucji, co pomoże im znaleźć atrak-

cyjną pracę, również na rynku europejskim. Ponadto poprawią umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, w tym zawodowym. Uczniowie otrzymają Europass Mobiliti – europejski dokument potwierdzający ich umiejętności i kompetencje zawodowe, który jest uznawany na terenie całej Unii Europejskiej. Marek Chęciński

Witamy! Jesteśmy uczniami III klasy Technikum Ekonomicznego w ZSP we Wrześni i odbywamy miesięczną praktykę w Niemczech (Wolfenbüttel) w ramach programu Leonardo da Vinci. Pracujemy w firmie spedycyjno-logistycznej Lehnkering w Bundesakademie, w agencji mieszkaniowej WoBau oraz sklepie odzieżowym Steeneck&Bahr. Wykonujemy czynności administracyjno-biurowe, załatwiamy sprawy na poczcie i w banku, mamy kontakt z klientami. Po pracy spotykamy się z młodzieżą niemiecką, poznajemy tutejszą kulturę o odbywamy wycieczki krajoznawcze. Uczymy się języka, ale i samodzielności, zaradności, przełamywania barier językowych i międzyludzkich. To prawdziwa „szkoła życia” i fajne doświadczenie. Cieszymy się z tej szansy. Pozdrawiamy! Paulina Osuch, Natalia Goliszewska, Iwona Baum, Patrycja Wolniewicz, Kamil Wiśniewski z klasy 3 a TEk


4

Organizacje pozarządowe

19 marca 2010

Pyzdry – miasto Kazimierzowskie

www.wrzesnia.powiat.pl

Dzień Inwalidy

fot. UGiM Pyzdry

Prezydent RP Lech Kaczyński 4 marca spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego. Okazją była 700. rocznica urodzin wybitnego monarchy.

Miasta skupione w stowarzyszeniu zainspirowane są dorobkiem jednego z najwybitniejszych władców Polski

Stowarzyszenie powstało wiosną 2008 roku w Kowalu na Kujawach – rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego, który w pamięci narodu zapisał się jako wielki reformator i budowniczy. Stowarzyszenie skupia 40 miast i miejscowości z całej Polski. Zostało powołane w celu upamiętnienia działalności

polskiego monarchy, jego wkładu w lokowanie i budowę miast. Współpraca samorządów ma podtrzymywać i upowszechniać wspólne tradycje historyczne, kulturalne i gospodarcze. Pyzdry razem z innymi 17 ośrodkami należą do miast założycielskich stowarzyszenia. Udział w okolicznościowym

spotkaniu u prezydenta wzięli burmistrzowie miast Kazimierzowskich, władze stowarzyszenia oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Pyzdrskie miasto reprezentował Krzysztof Strużyński. Po przemówieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wykład wprowadzający o znaczeniu króla Kazimierza Wielkiego w budowie Polski wygłosił prof. Jacek Maciejewski – przewodniczący Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. Warto dodać, iż centralne uroczystości, którym patronuje Prezydent RP, odbędą się ostatniego dnia kwietnia w 3,5-tysięcznym Kowalu w powiecie włocławskim. Również miasto Pyzdry zorganizuje uroczystość związaną z urodzinami króla. Tegoroczne Dni Pyzdr (10 lipca) będą okazją do przypomnienia o dokonaniach ostatniego Piasta na tronie polskim. Sylwia Mazurczak

Spotkanie z sołtysami Senatorowie Ireneusz Niewiarowski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Polskich, i Piotr Gruszczyński zawitali do Wrześni 9 marca, by spotkać się z sołtysami powiatu wrzesińskiego i powiatów sąsiednich. Zebranie odbyło się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Dyskusję zdominował temat funduszy sołeckich, czyli pieniędzy w budżecie gminy zagwarantowanych dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Organem, który bezpośrednio podejmuje decyzje, na co zostaną wydane środki, jest zebranie wiejskie powołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich członków sołectwa. Najważniejsza jest uchwała zebrania wiejskiego precyzująca, jakie są potrzeby. Władza gminy musi podjąć decyzję, jak sięgnąć po pieniądze z funduszu – stwierdził Krzysztof Fekecz z Centrum Rozwoju Gminy Pępowo, przybliżając zgromadzonym informacje dotyczące funduszy. Po co fundusz sołecki? Sołectwa są jednostkami o najsilniejszych więziach łączących mieszkańców i dobrze reprezentują wspólnotę interesów wynikającą z tradycji historycznej. Wspólnoty lokalne mogą pewne funkcje wykonywać same i

Chór Gama zachęcał do wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych

Związek Emerytów i Rencistów 11 marca świętował podwójnie. Jego członkowie spotkali się w restauracji Aleksandra we Wrześni, by jednocześnie uczcić Dzień Inwalidy i Dzień Kobiet. Marianna Okoniewska, prezes związku, powiedziała, że celem spotkania jest przybliżenie społeczeństwu losu osób niepełnosprawnych i zachęcenie do udzielania im pomocy. Przypomniała również pięćdziesięcioletnią historię organizacji i przedstawiła plany na obecny rok. Seniorzy aktywnie spędzają czas, w tym roku byli już w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym, natomiast wiosną i latem wyjadą na wycieczki krajoznawcze i odwiedzą Teatr im. Aleksandra

Fredry w Gnieźnie. Prezes z zadowoleniem poinformowała, że od 1 stycznia organizacja wzbogaciła się o 23 nowych członków. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno działacza z Sokołowa, Wojciecha Jankowiaka. Nie zabrakło akcentu muzycznego – występu działającego przy związku chóru Gama. Panie przy wsparciu instrumentalistów (akordeonista, skrzypaczka i perkusista) zaprezentowały repertuar pieśni biesiadnych i ludowych. Publiczność nagrodziła wykonawców gorącymi oklaskami. W obchodach brali udział zaproszeni goście – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzy Nowaczyk, reprezentująca wrzesińską Radę Miejską Mariola Zalepa i Halina Czerniak ze Stowarzyszenia Pojednanie. Ewa Konarzewska-Michalak

Wędrówka drogami św. Jakuba Nawet najszybszy internet i najtańsze rozmowy telefoniczne nie zastąpią osobistego kontaktu. Dlatego w Miłosławiu odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w rozwój Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce.

Naszym celem jest pobudzenie polskiej wsi do działania – powiedział senator Ireneusz Niewiarowski

same decydować o swoim najbliższym otoczeniu. Ich wprowadzenie jest jednym z praktycznych kroków do wdrażania w polskim systemie ustrojowym zasady pomocniczości. W związku z tym fundusz ten może się stać ważnym elementem wdrażania i finansowania wiejskich planów odnowy. Jest on również wielką szansą na podniesienie rangi wiejskich wspólnot i poczynienie kolejnego kroku w kierunku ich upodmiotowienia, dzięki niemu mieszkańcy wsi w większym stopniu staną się gospodarzami miejsca w którym żyją, będą mieli wpływ na promocję swoich dóbr kulturowych – przekonywał Fekecz. Apeluję do radnych, wójtów, sołtysów i innych liderów środo-

wisk wiejskich o podjęcie działań, które skłonią samorządowców do podjęcia jak największej liczby uchwał o wprowadzenie funduszu w waszych gminach. Podniesienie jakości życia na wsi wymaga wielu działań. Na pewno potrzebna jest wiedza, znajomość dobrych przykładów i wsparcie. Każdy sołtys w Polsce otrzymał broszurę dotyczącą funduszy. To ważna akcja. Jest to sprawdzian dla polskiej wsi – podkreślał senator Niewiarowski. W trakcie spotkana Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrześni przedstawił sytuację w powiecie wrzesińskim. Beata Anna Święcicka

27 lutego zainteresowanych współpracą zaproszono do Urzędu Gminy w Miłosławiu. Podczas spotkania podsumowano rok 2009 roku, Emil Mendyk, prezes organizacji, zaprezentował międzyregionalne stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce. Organizacja powstała 25 września ubiegłego roku we Wrocławiu. Jej celem jest wspieranie rozwoju pielgrzymkowego szlaku turystycznego, czyli dróg św. Jakuba. Wielkopolskę reprezentują pielgrzymi z Leszna, Poznania, Gniezna i Miłosławia. W lutym 2010 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane i podjęło formalną działalność. Dwa lata temu pojawił się pomysł na odtworzenie drogi św. Jakuba z Lądu nad Wartą do Lubinia. Miałaby ona wieść przez Ląd nad Wartą, Pyzdry, Miłosław, Czeszewo, Dębno, Nowe Miasto nad Wartą, Gogolewo, Książ, Błażejewo i Lubiń. W Lubiniu trasa będzie się łączyła z wielkopolską drogą św. Jakuba. Znaczący jej fragment przebiegnie przez powiat wrzesiński (gminy Pyzdry, Kołaczkowo, Miłosław). Odtwarzaniem drogi zajęli się przedstawiciele parafii pw. św. Jaku-

Cel wędrowców to Santiago de Compostela

ba Apostoła w Miłosławiu i Błażejewie przy współudziale samorządów gminnych, przez które pobiegnie trasa. Odtwarzanie drogi św. Jakuba to nie tylko wytyczanie i znakowanie trasy, ale tworzenie bazy żywieniowo-noclegowej i całej drogowej infrastruktury. Tutaj niezbędna jest współpraca z samorządami i lokalnymi grupami działania. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z LGD Z Nami Warto. Będą starania o pozyskanie środków na dofinansowanie szkoleń i warsztatów oraz promocję „turystyki pielgrzymkowej” i drogi św. Jakuba Ląd-Miłosław-Błażejewo-Lubiń. Prezes Emil Mendyk zaprosił uczestników na kwietniowe ogólnopolskie spotkanie w Gnieźnie i listopadowe w Miłosławiu. Jolanta Janczak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

19 marca 2010

Fundusze unijne / ogłoszenia

5

Jesteś przedsiębiorcą ? Planujesz rozwój ? Potrzebujesz gotówki ?

Pożyczki dla firm

Człowiek – najlepsza inwestycja Od 1 marca do 31 lipca 2010 roku Firma „FEM” Usługi-Doradztwo w Partnerstwie z gminą Miłosław realizuje projekt: „Od pasywności do aktywności” – program aktywizacji mieszkańców sołectwa Gorzyce w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do 80 mieszkańców sołectwa Gorzyce, a jego cel główny to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie aktywności i integracji społecznej jego mieszkańców. Ponadto realizacja warsztatów kulinarnych przyczyni się do umacniania więzi między pokoleniami. Projekt przewiduje wyjazd do teatru, obchody

Dnia Kobiet w Gorzycach, warsztaty kulinarne, imprezę integracyjną dla mieszkańców. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Udzielamy pożyczek dla mikro i małych firm na cele obrotowe i inwestycyjne (budowa, modernizacja, zakup nieruchomości, zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń, środków transportu, wniesienie opłat patentowych, badania certyfikujące, zakup materiałów i towarów, zakup usług itp.) Warunki udzielenia pożyczki: D Kwota jednej pożyczki do 120 tys. zł D Okres finansowania do 5 lat D Oprocentowanie stałe 8,0 - 11,0% w stosunku rocznym D Opłata manipulacyjna jednorazowa do 2% od kwoty pożyczki D Możliwość udzielenia karencji max. do 6 miesięcy w spłacie kapitału pożyczki (odsetki spłacane są na bieżąco - co miesiąc) D Min. wkład własny 20% wartości przedsięwzięcia

*Więcej informacji: w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, pok. 117 tel. 061/640 44 54 www.pfp.com.pl Pożyczki udzielane przez Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Wielkopolska Północ" są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Misja gospodarcza przedsiębiorstw do Indii Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z indyjskimi partnerami organizuje Misję Gospodarczą Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii, która odbędzie się w dniach 2-9 maja 2010 r. Misja ma umożliwić nawiązanie bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych i szczegóło-

wych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi oraz indyjskimi w stanie Maharasztra ze stolicą w Bombaju. Mogą wziąć w niej udział firmy z województwa wielkopolskiego, w szczególności z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Zaproszeni są przedsiębiorcy ze wszystkich branż. Firmy zainteresowane udziałem w misji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostęp-

nego pod adresem www.umww.pl/ biznes/aktualnosci.html oraz przesłanie go na adres e-mail michal.cieslak@umww.pl do 29 marca 2010 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul Przemysłowa 46, tel. 61 65 80 735 lub 61 65 80 730. UMWW

Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na:

Dostęp do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Organizacja o nazwie Władza Wdrażająca Programy Europejskie, realizująca w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ogłosiła konkurs: Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” dla 12 województw, w tym województwa wielkopolskiego. Projekty kwalifikujące się do dofinansowania polegają na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą docelową (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika). Do udziału w konkursie zaproszone są mikro-, małe i średnie

przedsiębiorstwa (MŚP) oraz organizacje pozarządowe non-profit. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca lub organizacja pozarządowa, która zamierza realizować projekt na obszarze województwa wielkopolskiego. Siedziba firmy lub organizacji nie ma znaczenia. Kwota środków przeznaczonych dla województwa w I rundzie wy-

nosi 1 470  407,53 euro. Minimalna kwota dofinansowania to 30 tys. zł. Nabór wniosków rozpoczął się 1 marca i potrwa do 28 maja 2010 r. Kryteria wyboru projektów, wymogi, jakie musi spełniać wniosek, oraz dokumentację konkursową można znaleźć na stronie: www. wwpwp.gov.pl. Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi – termin składania wniosków: 30 marca-13 kwietnia 2010 r. – limit dostępnych środków: 700 tysięcy zł, 2. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów – termin składania wniosków: 30 marca-13 kwietnia 2010 r. – limit dostępnych środków: 300 tysięcy zł, 3. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – termin składania wniosków: 30 marca-13 kwietnia 2010 r. – limit dostępnych środków: 250 tysięcy zł, 4. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – termin składania wniosków: 30 marca-13 kwietnia 2010 r. – limit dostępnych środków: 200 tysięcy zł. Wnioski należy składać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto”, Kołaczkowo, plac Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo w poniedziałki 13.00-18.00, od wtorku do piątku 10.0016.00. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto” w Kołaczkowie, www.znamiwarto.pl, oraz w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl, a w przypadku operacji, o których mowa w pkt. 3 i 4 również w centrali, oddziale regionalnym i na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Dodatkowych  informacji udzielają Ewa Jankowiak 61 438 50 18 i Jerzy Mazurkiewicz 601 084 711.


6

Informacje

19 marca 2010

Jakie ulgi w PIT-ach? Termin składania zeznań podatkowych za 2009 rok przez osoby fizyczne upływa 30 kwietnia. Podatnicy mogą skorzystać z ulg: internetowej, rehabilitacyjnej, z tytułu darowizny i na dzieci. W najbliższych numerach „Przeglądu Powiatowego” będziemy informować, komu się one należą. Ulga internetowa przysługuje tym, którzy korzystają z sieci internetowej: stacjonarnej albo mobilnej-bezprzewodowej, w miejscu zamieszkania. Od dochodu można maksymalnie odliczyć 760 zł (każdemu małżonkowi przysługuje odrębny limit), podstawą odliczenia jest faktura VAT. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne albo mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód w 2009 roku nie przekroczył 9 120 zł. Odli-

czeniu podlegają m. in. wydatki związane z: – zakupem leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, – opłaceniem przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – do 2280 zł rocznie, – utrzymaniem przez osoby nie-

widome psa przewodnika – do 2280 zł rocznie, – używaniem samochodu osobowego do przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – do 2280 zł rocznie. Pojazd musi być własnością (współwłasnością) osoby niepełnosprawnej z I lub II grupą inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną z I lub II grupą inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia. Urząd Skarbowy we Wrześni

Nauczyciele z pasją Hasło ubiegłorocznych targów edukacyjnych „Edukacja – nasza wspólna pasja” było inspiracją do ogłoszenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych plebiscytu o tytuł Nauczyciela z pasją. Najlepszych pedagogów wybierają uczniowie zgłaszający jedną kandydaturę z pisemnym uzasadnieniem, zaś nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają samorządy uczniowskie. Uczniowie uzasadniali swoje wybory między innymi tak: wzbudza sympatię, co nie przeszkadza mu być nauczycielem wymagającym, ma charyzmę (jest szanowany przez uczniów), lubi to, co robi, umie przyznać się do własnych błędów. Podczas uroczystego rozpoczęcia IX Powiatowych Targów Edukacyjnych we Wrześni, które odbyły się 3 marca, tytuł Nauczyciel z pasją oraz kryształowe trofea otrzymali: Aneta Bajołek z Gimnazjum w Nekli, Renata Flanc z Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Monika GrześkowiakWłodarczyk z Gimnazjum w Pyzdrach, Elżbieta Górczyńska z Gimnazjum nr 2 we Wrześni, Piotr Gruszecki

www.wrzesnia.powiat.pl

Odszedł ks. kan. Alojzy Święciochowski

10 marca we wrzesińskiej farze pożegnaliśmy księdza kanonika Alojzego Święciochowskiego. W uroczystościach pogrzebowych, oprócz prymasa Henryka Muszyńskiego i arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, uczestniczyło kilkudziesięciu duchownych oraz rzesze parafian. Ksiądz Święciochowski był założycielem i pierwszym proboszczem parafii pw. Św. Krzyża na Lipówce. Urodzony 31 maja 1933 roku w Goślinowie koło Gniezna, świę-

cenia kapłańskie przyjął 31 maja 1958 roku w gnieźnieńskiej bazylice z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wieloletni proboszcz wrzesińskiej Lipówki, od 1973 proboszcz w Sadkach koło Nakła, od 1980 do 1997 proboszcz parafii Św. Trójcy w Strzelnie i dziekan dekanatu strzeleńskiego. W 1997 został proboszczem parafii pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie-Dalkach, od 2009 był rezydentem w tej parafii. Diecezjalny Duszpasterz Rolników, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Czytelni Ludowych. Ksiądz kanonik przez siedem lat starał się, aby obok drewnianego kościoła stanęła na wrzesińskiej Lipówce nowa, murowana świątynia, która mieściłaby więcej wiernych. Zgodę administracyjną uzyskał pod warunkiem opuszczenia parafii. Wrześnianie zapamiętali jego energię i odwagę, z jaką reagował na naciski ówczesnych władz. (red.)

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem stażu w Wydziale Promocji i Kultury Wymagania: ukończone studia wyższe, najlepiej humanistyczne; konieczna umiejętność sprawnego pisania.

Nauczycieli z pasją wybierają uczniowie

z Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni, Kornel Karakumski z Gimnazjum w Miłosławiu, Przemysław Nowak z Gimnazjum w Nowym Folwarku, Romuald Nowicki z Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, Przemysław Paszkowiak z Gimnazjum w Zasutowie, Agnieszka Pol z Zespołu Szkól Politechnicznych we Wrześni, Krzysztof Przywarty z Gimnazjum w Marzeninie, Mariusz Staszak z Gimnazjum w Otocznej, Rafał Szambur-

ski z Gimnazjum w Grzybowie, Marzena Szymkowiak z Zespołu Szkól Zawodowych nr 3 we Wrześni, Elżbieta Waligóra z Gimnazjum w Targowej Górce, Andrzej Wnuk z Gimnazjum w Orzechowie i Joanna Wojciuch z Gimnazjum w Kołaczkowie. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni Elżbieta Tomczak

Zainteresowanych prosimy o składnie CV i listu motywacyjnego do 25 marca w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, pok. 120.

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym

Z wizytą w ministerstwie

W ministerstwie gościła także delegacja z Wrześni

2 marca odbyło się spotkanie z Krystyną Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej odpowiedzialną za jakość edukacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych i Kolegiów Nauczycielskich, które ma siedzibę we Wrześni.

Omawiano szczegółowo zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, stwarzające możliwość włączania zakładów kształcenia nauczycieli do systemu szkolnictwa wyższego. W spotkaniu wzięła udział także Urszula Kropaczewska, dyrektor NKJO we Wrześni i prezes Stowarzyszenia, która relacjonuje: Dyskutowano projekt nowych standardów kształcenia nauczycieli wpisanych w zmiany do ustawy o systemie oświaty. Ponadto przedstawiono plany poszczególnych kolegiów na najbliższe lata i plany współpracy Stowarzyszenia z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Rozmowa dotyczyła również, co niezwykle ważne dla lokalnego środowiska, projektu otwarcia systemu zaocznego w NKJO we Wrześni. NKJO

Urząd Skarbowy przygotował dla najmłodszych kącik zabaw

6 marca w sobotę administracja podatkowa otworzyła podwoje dla wszystkich chcących się dowiedzieć, jak działa Urząd Skarbowy, co można w nim załatwić albo jak poprawnie wypełnić PIT. Zainteresowani zaczęli się pojawiać na Warszawskiej 26 już przed 9.00. Chętni korzystali z porad urzędników,

można było także wziąć udział w szkoleniu dotyczącym podatku od towarów i usług, podatku dochodowego, a także udzielania pełnomocnictw. Mówiono sporo o zasadach przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Na kolejny dzień otwarty Urząd Skarbowy zaprasza w sobotę 24 kwietnia między 9.00 a 13.00. Sylwia Nowicka


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

19 marca 2010

Oświata

Oferta Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

7

Planowanie kariery zawodowej

Przygotowanie fachowca nie może się powieść bez porządnego przygotowania praktycznego. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej odpowiada za szkolenie praktyczne uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w zawodach technik przetwórstwa mleczarskiego i technik technologii żywności oraz Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w profesjach: elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, technik elektronik i technik mechanik.

Uczniowie pracują przy tokarce

Jakie możliwości dają te zawody? Technik przetwórstwa mleczarskiego może podjąć pracę w zakładach mleczarskich i innych należących do branży spożywczej, w laboratoriach oceny surowca i wyrobów gotowych, w organach nadzoru i kontroli jakości, wreszcie w instytucjach prowadzących handel, przechowywanie i dystrybucję wyrobów spożywczych. Kształcenie mleczarzy wspierane jest przez Europejskie Stowarzyszenie Mleczarzy (AEDIL), które w bieżącym roku wprowadziło dla absolwentów kierunków mleczarskich Europejski Paszport Mleczarski (Passport of an European Dairymen). Potwierdza on umiejętności i kwa-

lifikacje nabyte w szkole i umożliwia honorowanie wykształcenia w krajach Unii Europejskiej. Technicy technologii żywności mogą opracowywać receptury, instrukcje technologiczne, normy zakładowe, nadzorować proces produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego artykułów spożywczych, wytwarzać półprodukty, kontrolować jakość surowców i produktów, wykonywać analizy w warunkach laboratoryjnych. Elektromechanik konstruuje urządzenia elektryczne stosowanych we wszystkich dziedzinach techniki i w gospodarstwie domowym oraz synchronizuje ich pracę. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w na-

leżytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Po ukończeniu nauki elektromechanik lub operator obróbki skrawaniem może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po zasadniczej szkoły zawodowej absolwent ma możliwość podjęcia nauki w technikum uzupełniającym. Technik mechanik wykonuje prace projektowe, produkcyjne oraz remontowo-instalacyjne maszyn i urządzeń technicznych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i nadzoru technicznego, m.in. jako organizatorzy przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, kontrolerzy jakości, instalatorzy maszyn dozorujący ich pracę i konserwujący je. Technik elektronik projektuje, montuje, instaluje, uruchamia, konserwuje, naprawia urządzenia elektroniczne. Zakres wykonywanych czynności jest bardzo szeroki z powodu powszechnego stosowania elektroniki we wszystkich dziedzinach życia. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni dysponuje bazą i kadrą, które pozwalają nabyć umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie.

Na poznańskich targach można było obejrzeć samochód od kuchni

O tym, jak trudno wybrać przyszły zawód, wiedzą uczniowie klas trzecich gimnazjum w Zespole Szkół im. J. Korczaka we Wrześni. Żeby przybliżyć uczniom i ich rodzicom specyfikę zawodów, w jakich można się kształcić w szkołach ponadgimnazjalnych, przeprowadzono pogadanki z udziałem doradcy zawodowego Agnieszki Skrzypek oraz cykl zajęć warsztatowych. Uczniowie skorzystali także z zaproszenia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej i wzięli udział w Targach Edukacyjnych, które odbywały się od 19 do 21 lutego na terenie Mię-

dzynarodowych Targów Poznańskich. Mogli zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną placówek oświatowych z województwa wielkopolskiego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska zakładów rzemieślniczych, na których uczniowie bezpośrednio poznawali tajniki praktycznej nauki w danym zawodzie. Z kolei podczas IX Powiatowych Targów Edukacyjnych dowiedzieli się, jak działa wrzesiński Cech Rzemiosł Różnych. Krystyna Mikołajczyk Elżbieta Kołtuniak-Kierzek

Tradycyjne wyroby mleczarskie

Marek Dyba

Tydzień Języków Obcych w ZSP Ostatnie siedem dni lutego w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni należało do poliglotów. Już po raz czwarty uczniowie udowodnili, że języki obce nie są im obce i w wielu z nich drzemią zdolności lingwistyczne. 26 lutego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów językowych. W ramach Tygodnia Języków Obcych w ZSP uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności m.in. podczas konkursu czytania po niemiecku, angielsku i francusku, a także w trakcie zmagań krajoznawczych, leksykalno-gramatycznych, ortograficznych, tłumaczeń literackich oraz z języka zawodowego. Finałowi towarzyszyła parada sław. Po korytarzach szkoły przemykali „faceci w czerni”, bohaterowie Gwiezdnych wojen, sławna Hannah Motana, a nawet sam papież.

Podczas uroczystości wręczenia nagród uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. W tym roku miał on charakter liryczno-muzyczny, chociaż nie zabrakło elementów humorystycznych. Były recytacje wierszy, piosenki, popisy członków orkiestry dętej, a także

skecz Rozmowa z obcokrajowcem w wykonaniu kabaretu Dramat. Marta Twarda Magdalena Kostecka

W ZSP mówi się po niemiecku, angielsku i francusku

Kuchnia tradycyjna czy nowoczesna - higiena obowiązuje

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni gościło 9 marca młodzież z gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. Tamtejsi nauczyciele przedmiotów spożywczych, w ramach powiatowego grantu edukacyjnego opracowali i wdrożyli do realizacji projekt „Z głową na karku w podróży kulinarnej po Wielkopolsce”. Jego celem było zachęcenie do produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych. W seminarium brało udział 18 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i nr 4 z Gniezna. Przybliżono im historię Wrześni, a następnie przedstawiono zagadnienia związane z pro-

dukcją wyrobów tradycyjnych i regionalnych, sposobem ich zatwierdzania przez Unię Europejską i warunkami, jakie muszą spełnić – na przykład że do rejestracji wymagana jest 25-letnia tradycja produkcji danego wyrobu w regionie. Główną częścią wizyty w centrum była samodzielna, przeprowadzona pod okiem nauczycieli PCEZ, produkcja wyrobów mleczarskich. Młodzież została podzielona na grupy i zajęła się (po raz pierwszy w życiu) produkcją sera twarogowego, gziku, masła, sera, lodów, deserów lodowych oraz koktajli. Kulminacyjnym punktem spotkania była degustacja samodzielnie zrobionych wyrobów, które wyglądały estetycznie i wszystkim bardzo smakowały. Marek Dyba


8

Kultura

19 marca 2010

Wrześnianie pamiętają fot. A. Gołębiowska

O łowieniu serc słowem Bożym mówi jedna z ulubionych pieśni Jana Pawła II – Barka. Wielki Polak, nawet w pięć lat po swojej śmierci, nadal przyciąga serca wiernych – czego dowodem było misterium we wrzesińskiej farze.

Twórcy zestawili przesłanie Jana Pawła II z twórczością Kaczmarskiego

oraz poezji. Aktorzy przypominali o ważnych chwilach życia Jana Pawła II, aż do śmierci i pogrzebu papieża, nie zapominając też o trwającym procesie beatyfikacyjnym, zapoczątkowanym przez Benedykta XVI. Wśród pieśni nie zabrakło ukochanej Barki czy Abba, Ojcze! – ich słowa były tym bardziej poruszające, że prze-

fot. A. Gołębiowska

Na misterium papieskie Człowiek w bieli zaprosili wrześnian starosta, burmistrz oraz proboszcz parafii farnej. Artyści z Teatru Polskiego z Wrocławia wystąpili 7 marca po wieczornej mszy świętej w farze. Troje wykonawców zaprezentowało program artystyczny, na który złożyły się przede wszystkim śpiew i recytacja – prozy

platane nagraniami wypowiedzi papieża Polaka – tymi znanymi i wspominanymi przez wielu. Nie mogło zabraknąć oczywiście wzmianki o Wadowicach, rodzinnym mieście Karola Wojtyły, choć twórcy położyli też nacisk na słynne słowa Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, zestawione przez nich z wykonaniem Murów Jacka Kaczmarskiego. O tym, jak ważną dla wrześnian postacią był (i jest) papież, świadczyły niemal całkowicie zapełnione ławki fary. Wielu wiernych podziwiało misterium w zamyśleniu. Niestety, jedna rzecz mogła ich razić – wspomniane pieśni zostały wykonane w odnowionych aranżacjach, co mocno utrudniało wspólny śpiew, do którego zachęcali artyści. Już niedługo, 2 kwietnia, piąta rocznica śmierci Jana Pawła II. Września pamięta o tym wielkim Polaku. Osoby, które uczestniczyły w misterium, mijały tego dnia pomnik zamyślonego papieża, przed którym płonęły znicze.

www.wrzesnia.powiat.pl

Konkurs o Złote Pióro rozstrzygnięty Zakończyła się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Złote Pióro organizowanego przez stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Cóś innego” oraz Zaułek Literacki. Patronat honorowy nad imprezą sprawował starosta wrzesiński. W tym roku wiersze nadesłało ponad stu poetów-amatorów z całej Polski, a także z Niemiec. Jury w składzie Grażyna Beata Augustin, Piotr Bosacki i ks. Stanisław Dubiel, oceniwszy wszystkie utwory, wyłoniło 15 najciekawszy autorów, których teksty trafiły do prof. Piotra Śliwińskiego z UAM. Dokonał on ostatecznej weryfikacji utworów, typując laureatów. Niestety, żaden z nich nie mieszka w naszym powiecie. Pierwsze miejsce zajął Piotr Macierzyński z Łodzi (pseudonim Cerkiew), natomiast wyróżnienia otrzymali: Dorota Cyran z Warszawy (Pani z pasiastą parasolką), Nina Wierbiłowicz z Radkowa (Niezapominajka) oraz Piotr Fałczyński z Sierosiewic (Podtopek). Śliwiński uzasadniał: Poziom konkursu o Złote Pióro był – w moim przekonaniu – wyrównany, może nie szczególnie wysoki, lecz pozbawiony również drastycznych spadków formy, bardzo częstych w przypadku poezji pisanej przez amatorów. Czytając, szukałem świadectw kultury literackiej z jednej strony i nietuzinkowej osobowości z drugiej, idiomu i dykcji. Znalazłem je w wierszach poety podpisującego się Cerkiew,

bardzo bliskich prozie, lecz jednak lirycznych, z pozoru dosłownych, lecz kryjących rozmaite znaczeniowe zgęszczenia i przeskoki. Z kolei Pani z pasiastą parasolką przeprowadziła udany flirt (antyflirt) ze Zbigniewem Herbertem. Taki dialog z Mistrzem, którego stawką jest niepodległość własnych poglądów i upodobań, nader często bywa ryzykowny, a tylko czasami interesujący. Tak właśnie stało się tym razem. W zestawach wyróżnionych znajdowałem bądź to pojedyncze ciekawe wiersze (Podtopek), bądź też ton szczególnej żarliwości, wypełniający proste – szlachetnie proste – schematy wiersza (Niezapominajka). Gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu. W konkursie startowali poeci w różnym wieku i z różnych środowisk. Wiersze nadesłały osoby z tytułami doktorskimi, ale i bez średniego wykształcenia. Najstarszy uczestnik miał ponad 80 lat, najmłodszy niespełna 16. Cieszy nas fakt, że sporo młodych talentów poetyckich, głównie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, było firmowanych przez szkoły i miejscowe ośrodki kultury – informuje Leszek Burzyński, prezes stowarzyszenia Klub Twórczości Różnej„Cóś innego”. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną w najbliższym czasie przesłane certyfikaty udziału, nagrodzonym natomiast albumy. Zwycięzca z Łodzi otrzyma drogą kurierską ufundowane przez starostę Dionizego Jaśniewicza złote pióro. Grażyna Augustin

Święto Teatru na Prowincji

Imię Jana Pawła II nadal gromadzi wiernych

Anna Gołębiowska

W zeszłym roku młodzi artyści wystawili świetnego Kopciuszka

Zespół Szkół w Nowym Folwarku po raz siódmy realizuje projekt ŚWIĘTO TEATRU NA PROWINCJI. Jego celem jest integracja środowisk wiejskich i miejskich poprzez wspólne twórcze działania, jak również promowanie młodzieży, która nie akceptuje zła, brutalności czy bylejakości, ale szanuje innych ludzi i uniwersalne wartości: wrażliwość, życzliwość i tolerancję. W ramach projektu 16-18 kwietnia 2010 roku uczniowie zrzeszeni w szkolnym teatrze „Fakt 3” organizują w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich VII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej

„Maska” połączony z wystawą prac literackich na temat Teatr – mój świat oraz konkurs recytatorski Teatr w poezji i w prozie. Do organizacji imprezy włączyli się: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Rada Sołecka wsi Psary Polskie i Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku. Regulaminy konkursów można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.zs-nowyfolwark. wrzesnia.pl, na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 marca. Zapraszamy do udziału! Sławomira Czarnecka


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

19 marca 2010

Kultura

Młodzi poligloci zaśpiewali

Muzyka konesera

fot. P. Michalak

Arie i pieśni towano wpadające w ucho piosenki z musicali Człowiek z La Manchy i Upiór w Operze. Zaskoczeniem wieczoru był wyrafinowana pieśń powojennego polskiego kompozytora Tadeusza Bairda, ilustrująca sonet Szekspira. Koncert mógł spełnić oczekiwania publiczności. Na pochwałę zasługuje zarówno wykonanie stojące na dobrym poziomie artystycznym, jak i dobór repertuaru, gdzie nareszcie obok nieśmiertelnych przebojów zagościły utwory świeże i nieznane. Ewa Konarzewska-Michalak

Na scenie zaprezentowali się artyści poznańskich scen. Rozpoczęto klasycznie - śpiewaczka Anna Podgórska (sopran) wykonała szlachetną arię z opery Jerzego Fryderyka Haendla Semele. Podniosły nastrój

ustąpił romantycznej liryce Franciszka Schuberta, którego pieśń Dom muzyki zaśpiewał Marek Paśko (bas). Zabrzmiała też skrząca się koloraturami hiszpańska Jaskółka, wymagająca od sopranistki kunsztu wokalnego, oraz muzyczny dowcip Stanisława Moniuszki Dziad i baba. Nie zabrakło znanych każdemu szlagierów, między innymi arii Skołuby ze Strasznego Dworu i duetu Usta milczą, dusza śpiewa z Wesołej wdówki Franciszka Lehára. Kompozytorów dwudziestego wieku reprezentował George Gershwin, znany z umiejętności łączenia muzyki klasycznej z popularną. Marek Paśko wykonał arię z jego opery Porgy and Bess. Na zakończenie zaprezen-

fot. P. Michalak

Anna Podgórska potrafiła oczarować publikę wokalną biegłością

Kolejny koncert muzyki konesera (17 marca) wprowadził słuchaczy w bogaty świat sztuki wokalnej. Tematem przewodnim spotkania były arie operowe, operetkowe, pieśni i musicalowe piosenki. Wybrano utwory pochodzące z różnych epok od baroku, poprzez wiek dziewiętnasty - czas rozkwitu operetki, aż do współczesności.

Na scenie zabłysnął bas Marek Paśko

Jak w epoce lodowcowej

Prehistoryczne kości w Muzeum Regionalnym

Znaleźć kość nosorożca włochatego, wymarłego ssaka występującego w plejstocenie na obszarze Europy i Azji – bezcenne. A właśnie ta część szkieletu prehistorycznego zwierzęcia trafiła do Muzeum Regionalnego we Wrześni latem zeszłego roku, i to przypadkiem. Teraz będzie badana przez specjalistów z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

9

9 marca w muzeum gościli pracownicy krakowskiej PAN, wśród nich Piotr Wojtal i Barbara Miękina. Pobrali kilkugramowe próbki z dwóch kości nosorożca – kości długiej i fragmentu miednicy oraz zęba trzonowego mamuta. Próbki te będą poddane datowaniu metodą radiowęglową. Mamut to praprzodek słonia; należy do trąbowców wymarłych u schyłku plejstocenu, zamieszkujących rozległe obszary Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji. Nie

do końca jest jasna przyczyna jego wymarcia: nie zdążył się dostosować do zmian w klimacie, wyginął w wyniku jakiejś choroby lub epidemii albo też zostały wytępiony przez człowieka. W zbiorach wrzesińskiego muzeum od wielu lat znajduje się jedynie mamuci ząb. Nosorożec włochaty był przystosowany do bytowania w klimacie strefy polarnej i umiarkowanej dzięki długiej i gęstej sierści, posiadał dwa rogi w części nosowej czaszki. Pokrojem był najbardziej zbliżony do współczesnego nosorożca białego. W 1929 roku w Staruni na Ukrainie znaleziono całkowicie zachowany okaz samicy nosorożca włochatego. Wiek zwierzęcia ustalono na ok. 30 tys. lat. Kości nosorożca włochatego we wrzesińskim muzeum to uboczny efekt prac prowadzonych ubiegłego lata przy ul. Ratuszowej. Na plac budowy pod powstający parking przywieziono materiał ze żwirowiska w Spławiu koło Kołaczkowa. I tak o mało co nosorożec nie legł obok pozostałości żydowskiej synagogi i hitlerowskiej szczeliny przeciwlotniczej pod współczesnym parkingiem. (eski)

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza po raz kolejny rywalizowała w XVII Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Wieczorem 12 marca na scenie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury królowały solistki, duety i zespoły wykonujące utwory w rockowych i popowych aranżacjach. Śpiewano w językach angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Repertuar okazał się mieszanką przebojów od lat 50. do dnia dzisiejszego, zarówno lirycznych, jak i dynamicznych, z mocnym gitarowym brzmieniem. Zabrzmiały też piosenki z filmów Kill Bill, Moulin Rouge, a nawet aria operowa Barcarola. Jury, którego członkiem był między innymi wicestarosta Paweł Guzik, oceniało wykonawców biorąc pod uwagę: poprawność językową, walory muzyczne, dobór repertuaru i jego interpretację oraz wrażenia artystyczne. Podczas narady jurorów zebrani wysłuchali recitalu gimnazjalnych grup z powiatów wrzesińskiego, gnieźnieńskiego i słupeckiego. Pierwsze miejsce i nagrodę Grand Prix w kategorii zespoły muzyczne otrzymała grupa I said no z piosenką Good love is on the way Johna Mayera, miejsce drugie zespół Arms of Angeline za utwór Angeline P.J. Harvey. Trzeci okazał się Face to Face za pełne wigoru wykonanie You shook me all night long zespołu AC/DC. Wśród solistek triumfowała Agnieszka Pietrzak (Padam, padam Édith Piaf), druga nagroda przypadła Katarzynie Stawickej (A moment like this Kelly Clarckson), trzecia zaś Natalii Twardowskiej (Wiżu tiebia wa snie). Nagrodę publiczności przyznano zespołowi Jelly Centre (Pussy zespołu Rammstein), który swym dynamicznym występem i specyficznym wizerunkiem wywołał zachwyt publiczności. Poziom festiwalu był wysoki i wyrównany – podsumowuje Wiesława Leciejewska, członek jury, wicedyrektor

Każdy wykonawca miał własny styl

szkoły. Nie mieliśmy wątpliwości, komu przyznać pierwsze miejsca. Inaczej było w przypadku dwóch kolejnych, długo naradzaliśmy się. Cieszy fakt, że z roku na rok przybywa wykonawców, a sam festiwal na stałe wpisał się już w tradycję szkoły i gromadzi pełną widownię uczniów, absolwentów i rodziców. Ewa Konarzewska-Michalak

Kino konesera

Autor widmo

Na planie filmu spotkali się Pierce Brosnan i Ewan McGregor

Kino konesera zaprasza uczniów 30 marca o 19.00 do kina Trójka na Autora widmo w reżyserii Romana Polańskiego. Były premier Wielkiej Brytanii (Pierce Brosnan) zleca napisanie swojej autobiografii zawodowemu ghostwriterowi (Ewan Mc Gregor). W tracie prac nad książką pisarz odkrywa mroczne

tajemnice. Nie tylko zmienią one jego myślenie o świecie, ale i sprawią, że znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Co czyha na głównego bohatera? Czy jest ktoś, komu może zaufać? Zapraszamy do kina. Uczniowie szkoł ponadgimnazjalnych mogą pytać o bezpłatne bilety w swoich szkołach. (red.)


10

Sport / informacje

Podwójne zwycięstwa szkół

Drużyna złotych medalistek w unihokeju szkół podstawowych - SSP Bieganowo ze swoim trenerem Szymonem Bułkowskim

Na przełomie lutego i marca trwały Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych oraz w Unihokeju Szkół Podstawowych. Zawody tenisistów i tenisistek stołowych odbyły się 24 lutego w Kołaczkowie. W finałowych rozgrywkach dziewcząt zagrały drużyny: Gimnazjum nr 1 i nr 2 z Wrześni, Gimnazjum z Nekli oraz Gimnazjum z Ko-

łaczkowa. Maksymalnie 3-osobowe zespoły rywalizowały systemem każdy z każdym, do trzech wygranych setów. Zwycięsko z rywalizacji wyszły dziewczęta z Gimnazjum nr 2, które w pojedynku decydującym o  zwycięstwie pokonały 3:2 zawodniczki z Kołaczkowa. Trzecie miejsce przypadło w udziale zawodniczkom z Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Podobny przebieg miały zmagania chłopców. Ton rywalizacji nadawali pingpongiści z Gimnazjum nr 2, którzy

19 marca 2010

w trzech spotkaniach stracili zaledwie jeden punkt meczowy. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum z Zasutowa, trzecie Gimnazjum z Marzenina, bez medali zostali gospodarze turnieju. Finały rywalizacji w unihokeju chłopców i dziewcząt szkół podstawowych rozegrano w Bieganowie. Wcześniejsze turnieje eliminacyjne wyłoniły po trzy najlepsze drużyny, które w dniach 4-5 marca stoczyły pojedynki finałowe systemem każdy z każdym. Wśród dziewcząt najlepiej prezentowały się podopieczne Szymona Bułkowskiego, zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Bieganowie. Wygrywając pewnie dwa mecze zdobyły złote medale, na drugim miejscu uplasowały się zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Otocznej, a na trzecim reprezentantki Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku. Zawody chłopców wyglądały analogicznie. Drugi rok z rzędu zacięta rywalizacja o złote medale rozegrała się pomiędzy Szkołą Podstawową w Bieganowie a Szkołą Podstawową w Targowej Górce. Zwyciężyli po wyrównanym pojedynku (7:5) zawodnicy z Bieganowa. Tym samym podopieczni Szymona Bułkowskiego obronili pozycję sprzed roku i zgarnęli dublet w rywalizacji unihokejowej, triumfując zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewczyn szkół podstawowych. Trzecie miejsce przypadło w  udziale zawodnikom z Kaczanowa. Jacek Zieliński

www.wrzesnia.powiat.pl

Turniej piłkarski Oldboyów w Kołaczkowie

Formy zawodnikom mógłby pozazdrościć niejeden młodzik

Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i Urząd Gminy w Kołaczkowie zorganizowali 7 marca w hali sportowej Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldboys. W turnieju wzięły udział cztery zespoły. Rozgrywki rozegrano systemem „każdy z każdym”. Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

I miejsce Bieganowo II miejsce Borzykowo III miejsce Gorazdowo IV miejsce Kołaczkowo Dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju zostały ufundowane nagrody w postaci piłek do gry w halową piłkę nożną oraz puchary i pamiątkowe dyplomy, które wręczył wójt gminy, Wojciech Majchrzak. Edmund Kubis

Półfinały poza powiatem Wnioski o przyznanie płatności będą łatwiejsze Od roku 2010 rolnicy starający się o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), będą mogli ubiegać się o nie na jednym, wspólnym formularzu wniosku. Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 10 różnych rodzajów płatności znosi obowiązek wielokrotnego podawania tych samych danych. Dla rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie lub płatności ONW, nic się nie zmieni. Do 15 marca 2010 roku wszyscy rolnicy otrzymają wstępnie wypełnione wnioski również w części dotyczącej działek rolnych. Wnioski wraz z materiałami graficznymi można składać od 15 marca do 17 maja 2010 roku. Ostateczny termin składania wniosków mija 11 czerwca, z zastrzeżeniem, że płatność będzie obniżona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Od 2010 roku w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego także zaszły zmiany. I tak rolnikom uprawiającym zagajniki drzew o krótkiej rotacji takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa, wierzba, będą przysługiwały jednolite płatności obszarowe. Muszą jednak pamiętać, aby zdeklarować we wnioskach o dopłaty bezpośrednie tak wykorzystywane grunty jako odrębne działki rolne. Inna ważna zmiana dotyczy krajowych uzupełniających płatności obszarowych (UPO). Będą one przysługiwały do powierzchni, na których nie prowadzi się żadnej uprawy, jeżeli grunty te będą utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Dotychczas do takich gruntów przysługiwała jedynie jednolita płatność obszarowa. Rolnicy, którym przysługuje jednolita płatność obszarowa, od 2010 roku mogą ubiegać się o nowe rodzaje wsparcia specjalnego: płatność obszarową do powierzchni upraw strączkowych i motylkowych drobnonasiennych oraz płatności do krów i owiec. Płatność do krów przysługuje rolnikom z pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Przyznawana będzie właścicielom maksymalnie 10 krów w wieku co najmniej 36 miesięcy. Płatność do owiec przysługuje rolnikom z województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Rolnik ubiegający się o taki rodzaj wsparcia specjalnego musi posiadać na dzień 31 maja 2010 r. co najmniej 10 maciorek powyżej 18 miesięcy. Zarówno krowy, jak i owce muszą być zarejestrowane w siedzibie stada w danym województwie, muszą też zostać zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich ARiMR oraz odpowiednio oznakowane. Na skutek uchylenia unijnych przepisów od 2010 roku nie będą przyznawane płatności do upraw roślin energetycznych, a w związku ze zniesieniem tych dopłat nie będzie też przyznawana pomoc do rzepaku. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, od 2010 r. nie będą przyznawane krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu w danym roku związanej z produkcją. Pozostaną jedynie tzw. historyczne dopłaty do powierzchni upraw chmielu. ARiMR przypomina: Rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW rolnośrodowiskowe czy pieniądze za zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, muszą bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (tzw. cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymagania , które nakładają obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu. Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR: www.armir.gov.pl. Zapraszamy także do oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji. Można skorzystać z bezpłatnej infolinii: 800 380 084 – czynnej przez 7 dni w tygodniu w godzinach: 7.00-21.00.

Gratulacje od Przewodniczacego Rady Powiatu Grzegorza Kaźmierczaka za zwycięstwo odbiera kapitan ZSTiO - Małgorzata Psyk

Po zawodach powiatowych w rozgrywkach przychodzi czas na zawody wyższego szczebla. Szkoły z powiatu wrzesińskiego na etapie rejonowym i wojewódzkim radzą sobie ze zmiennym szczęściem. W ostatnich tygodniach rozegrano między innymi Półfinały Mistrzostw Wielkopolski w Siatkówce. O tym, jak trudno dostać się do Finału Mistrzostw Wielkopolski, przekonały się reprezentacje chłopców z Gimnazjum w Orzechowie oraz Liceum Ogólnokształcącego z Wrześni. Obie drużyny nie wykorzystały atutu, jakim była gra na własnym boisku, i nie zakwalifikowały się do finału wojewódzkiej rywalizacji. Mimo braku awansu powody do zadowolenia mają reprezentanci Gimnazjum z Orzechowa – przebrnęli błyskawicznie przez wszystkie etapy powiatowo-rejonowe, a zważywszy na to, że rywalizowali ze szkołami znacznie od siebie większymi, za awans do półfinału województwa należą im się gratulacje.

To, co nie udało się chłopcom, udało się dziewczynom z„rolnika”. Drużyna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących bez problemów awansowała do finału wojewódzkiego. W zawodach półfinałowych rozgrywanych przy ulicy Kaliskiej oprócz wrześnianek uczestniczyły zespoły z Poznania, Złotowa i Krobii. Zwycięzcę turnieju, jak się później okazało, wyłonił już pierwszy pojedynek – mecz pomiędzy Wrześnią a Poznaniem zakończył się zwycięstwem reprezentantek ZSTiO 2:0 (26:24; 26:24). W pozostałych meczach nie zanotowano żadnych zaskakujących rezultatów. Nasze reprezentantki wygrały wszystkie spotkania i zajęły zasłużenie pierwsze miejsce, drugie przypadło drużynie ZSMS Poznań, a trzecie ZSE Złotów. Nagrodami indywidualnymi podzieliły się dwa najlepsze zespoły, wrześniankom przypadły w udziale statuetki dla najlepszej atakującej (Paulina Stasiak) i rozgrywającej (Joanna Szczepaniak) turnieju. Jacek Zieliński


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

19 marca 2010

Zdrowie / informacje

Poradnik pacjenta

Wirusowe zapalenie wątroby Od kilkunastu lat obchodzony jest w Polsce „żółty tydzień”. To okazja do przypomnienia kilku informacji o wirusowym zapaleniu wątroby. Już Hipokrates opisał epidemię żółtaczki, ale dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku udało się wyizolować pierwsze wirusy A i B. Wirus typu B szerzy się drogą przyranną, związaną z naruszeniem ciągłości tkanek. Do zakażenia może dojść podczas zabiegów medycznych oraz, bardzo często, pozamedycznych (podczas tatuowania, przekłuwania uszu, u fryzjera, kosmetyczki) z powodu niewysterylizowanych lub źle wysterylizowanych narzędzi. Inną drogą bywa kontakt seksualny. Zakażenie może także przenosić się z matki na dziecko podczas akcji porodowej. Upowszechnienie szczepień ochron-

nych spowodowało zmniejszenie liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce o ponad 80% w ostatnim dwudziestoleciu. Mimo to ryzyko zapadnięcia na tę chorobę jest nadal duże, ponieważ około 300 tysięcy Polaków pozostaje przewlekłymi nosicielami wirusa i może zakażać inne osoby. Wirusowe zapalenie wątroby typu A nazywane jest „chorobą brudnych rąk”, bo pojawia się tam, gdzie panują złe warunki sanitarno-

higieniczne. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową. Poprawa warunków sanitarnych powoduje zmniejszenie zapadalności na to schorzenie. To z kolei wiąże się ze wzrostem liczby dzieci, młodzieży oraz dorosłych nieodpornych na wirus WZW typu A. W Polsce blisko 93% dzieci do 15 roku życia nie ma przeciwciał chroniących przed zachorowaniem na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Choroba atakuje głównie latem i wczesną jesienią. Najważniejszym sposobem na jej zapobieganie jest higiena. lek. med. Krystyna Dudzińska z-ca dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatowego we Wrześni

Jak załatwić sprawę

11

Dyżury aptek marzec ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20 tel. 061 43 77 740

31.03.2010

PRZY POLOMARKECIE Paderewskiego 52 tel. 061 43 65 284

19.03.2010 01.04.2010

DR MAX, Miłosławska 10 tel. 061 43 77 223

20.03.2010

NA SŁAWNIE Fromborska 46a tel. 061 43 67 798

21.03.2010

KAPSUŁKA, Chrobrego 10 tel. 061 43 60 755

22.03.2010

AMIKA, Piastów 16 tel. 061 43 77 400

23.03.2010

POD LIPAMI, Kilińskiego 10 tel. 061 43 77 709

24.03.2010

NOWA, Sienkiewicza 12 tel. 061 43 60 205

25.03.2010 30.03.2010

UTIS, Słowackiego 4a tel. 061 43 54 033

26.03.2010

PANACEUM, Opieszyn 10 tel. 061 43 77 995

27.03.2010

VADEMECUM Wojska Polskiego 19 tel. 061 43 65 988

28.03.2010

VERBENA, Kosynierów 23 tel. 061 43 65 293

29.03.2010

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów Jeżeli posiadamy nieruchomość, którą chcemy sprzedać lub komuś podarować, musimy posiadać odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Przygarnij mnie Roczny mieszaniec o brązowym umaszczeniu. Pies trafił do schroniska w listopadzie ubiegłego roku. Posiada wszystkie wymagane szczepienia. Łagodnie usposobiony do ludzi i innych zwierząt. Trzyma się lekko na uboczu, nie jest typem dominującym, nie będzie więc stwarzał żadnych problemów wychowawczych. Jego młody wiek sprawia, że przy odpowiednim prowadzeniu szybko zaadaptuje się w nowych warunkach, a niekonfliktowy charakter tylko w tym pomoże. Lekko nieobecne spojrzenie nie oznacza w żadnym razie, że nie można szybko nawiązać z nim kontaktu, a wręcz przeciwnie – lubi zabawy z człowiekiem.

Pracownicy Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego

Możemy go otrzymać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego. Najpierw pobieramy odpowiedni wniosek w Ewidencji Gruntów i Budynków, (parter, pokój nr 16) i wypełniamy go, dołączamy do niego również aktualny wypis z księgi wieczy-

stej dotyczący nieruchomości. Jeżeli wyrys i wypis potrzebny jest nam w związku ze sprawami prowadzonymi przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne instytucje publiczne, wystarczy złożyć jedynie wniosek. Na dokument oczekujemy do dwóch dni.

Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości oraz Ewidencja Gruntów i Budynków, ul. Chopina 10, pokój nr 16, tel. 61 640 44 28, 640 44 86. Ewa Konarzewska-Michalak

Bezpłatne porady prawnicze Wszyscy mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez: • prawnika – pierwsza środa miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, • psychologa – drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 16.45 do 18.00, • terapeuty – każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00. Specjaliści przyjmują w siedzibie Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” przy ul. Chopina 9 we Wrześni. (red.)

Dwuletni mieszaniec wilka. Pies przebywa w schronisku od października 2008 roku. Ma wszystkie stosowne do wieku szczepienia, jest także wykastrowany. W solidnym, a jednocześnie proporcjonalnie zbudowanym ciele kryje się wyjątkowo łagodne usposobienie, a chwilowy respekt wywołany jego sporymi rozmiarami ustępuje zaraz uczuciu sympatii. Bezpiecznie mogą bawić się z nim dzieci, bo zamiłowanie do ruchu szczęśliwie nie wiąże się u niego z brakiem opanowania. Miałby wielką ochotę najbliższą Wielkanoc spędzić u boku nowego właściciela. Sebastian Surendra

Schronisko Miejskie dla Zwierząt we Wrześni zaprasza od poniedziałku do piątku między 8.00 a 12.00, w soboty, niedziele i święta między 8.00 a 10.00, ul. Gen. Sikorskiego 38, tel. 500 191 039.


12

Praca / informacje

19 marca 2010

Więcej środków na walkę z bezrobociem

Porady rzecznika konsumenta

Żyrant ściga dłużnika ki i wysłać je pocztą (koniecznie za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym) na jej adres. Jeśli termin do zapłaty określony w wezwaniu (może to być 14 dni) upłynie, pani Barbara może wnieść do sądu pozew o zapłatę. Wówczas sąd zdecyduje, że koleżanka powinna zwrócić pani Barbarze pieniądze. Jeśli dłużniczka tego nie zrobi, sprawą ściągnięcia długu zajmie się komornik. Elżbieta Staszak-Małecka

Pani Barbara podżyrowała w przeszłości kredyt hipoteczny koleżance z pracy. Po kilku latach bank wezwał ją do spłaty zadłużenia, bo znajoma przestała spłacać raty. Czy teraz, kiedy pani Barbara wywiązała się już z całego długu, może w jakiś sposób odzyskać te pieniądze? Tak, pani Barbara powinna przygotować na piśmie dobrowolne wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnicz-

Powiatowy rzecznik konsumentów pełni dyżury w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00, ul. Chopina 10, pok. 10, nr tel. 61 640 44 16

ciąg dalszy ze str. 1

W bieżącym roku Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej przydzieliło Wielkopolsce 275 535 400 zł z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych – jest to o 60% więcej niż w ubiegłym roku. Zostaną one przekazane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu obejmujące cały kompleks znanych od dawna działań – między innymi staże dla absolwentów, szkolenia, przygotowania zawodowe dorosłych, dofinansowanie przy podjęciu działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne. Środkami tymi dysponować będą powiatowe urzędy pracy.

jący zawodowy start młodych. Są oni grupą szczególnie boleśnie odczuwającą skutki kryzysu gospodarczego. Resort pracy przeznaczy 300 mln złotych na aktywizację zawodową osób do 30 roku życia. Program obejmie szczegółowe projekty, które przygotują powiatowe urzędy pracy na podstawie indywidualnych planów działań (IPD) opracowanych wspólnie z młodymi osobami poszukującymi pracy i bezrobotnymi. Ważnym elementem aktywizacji będą szkolenia, wiadomo bowiem, że połączenie nauki z zajęciami praktycznymi zwiększa szansę na znalezienie pracy. Ponadto „Gazeta Prawna” informuje, że pracodawcy otrzymają więcej pieniędzy za przyjęcie do pracy bezrobotnych i dokształcanie personelu na własny koszt. Ma to związek ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2009 roku, według którego liczy się refundacje. Przedsiębiorcy przeżywający przejściowe trudności finansowe mogą też liczyć na maksymalną refundację (z Funduszu Pracy) kosztów szkolenia pracowników przez sześć miesięcy lub studiów podyplomowych przez rok.

Uruchomiono także dodatkowe pieniądze na nowy program ułatwia-

ski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. PUP w 2009 roku wydatkował ze środków Funduszu Pracy kwotę 12 591 036 zł, w tym na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 6 448 648 zł, na zasiłki dla bezrobotnych 5 425 992 zł. Pozostałe wydatki stanowiły sumę 561 553 zł, z tego ponad 400 tysięcy na rozwój systemu informacyjnego PUP. W przyjętym przez radę tegorocznym podziale środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu powiat wrzesiński otrzyma kwotę 5 869 400 zł, w związku z tym uchwałą rady na staże zostanie przeznaczonych 1 975 000 zł, a na dotacje na podjęcie działal-

ności 1 480 000 zł. Refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy to 740 tysięcy zł, na szkolenia 650 tysięcy zł, natomiast na roboty publiczne 765 tysięcy zł. Przedstawiając obecną sytuację na rynku pracy dyrektor Wiśniewski zauważył, że liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec lutego 2010 roku wyniosła 4 724 osób i nadal ma tendencję wzrostową. W naszym przypadku wzrost bezrobocia wynika w dużym stopniu ze zwolnień grupowych. Równocześnie należy pamiętać, że bardzo często koniec i początek roku charakteryzują się sezonowym wzrostem bezrobocia. Beata Anna Święcicka

nież odnotowano wzrost – w gnieźnieńskim o 1,0 (12,6%), jarocińskim o 1,7% (15,7%), słupeckim o 1,1% (16,8%) i średzkim o 0,7% (14,1%). Dla całego woje-

wództwa wielkopolskiego stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 9,8%. Ewa Konarzewska-Michalak

Ewa Konarzewska-Michalak

Od 1 marca w kolejnych trzech miesiącach wzrosną refundacje: • wyposażenia i doposażenia stanowiska miejsca pracy dla bezrobotnego z 18 683,16 do 19 461,60 zł, • współpracy ze skierowanym bezrobotnym po zakończeniu prac interwencyjnych, koszty z 4 670,79 zł do 4 865,40 zł, • kosztów uczestnictwa jednej osoby w przygotowaniu zawodowym dorosłych z 62,28 do 64,87 zł, • koszty nauki po ukończeniu 45 lat, sfinansowanych przez firmę z funduszu szkoleniowego z 9 341,58 do 9 730,80 zł, • kosztów nauki innego pracownika pokrytych przez zakład z funduszu szkoleniowego 3 113,86 do 3 243,60 zł, • kosztów nauki podwładnego, który na udział w szkoleniu wykorzystał urlop szkoleniowy, podczas gdy w firmie zastąpił go bezrobotny z 2 491,09 do 2 494,88 zł.

Najbardziej popularne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to staże i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – mówi Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor PUP

Wskaźniki bezrobocia Pod koniec stycznia stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim wyniosła 15 %. W porównaniu z grudniem wzrosła o 0,8 %. W sąsiednich powiatach rów-

Stale wzrasta poziom bezrobocia. Rząd przeznacza wysokie kwoty na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Jak donosi GUS w porównaniu z początkiem ubiegłego roku liczba bezrobotnych w kraju wzrosła o 418 tys. i wyniosła 2 052,5 tys. W samym województwie wielkopolskim jest ich więcej o ponad 42 tys.

Powiatowa Rada Zatrudnienia Sytuacja na wrzesińskim rynku pracy w 2009 roku wyglądała podobnie jak w kraju. Pod koniec roku stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 14,2%, co oznacza wzrost o 3,4 punkty procentowe w stosunku do grudnia 2008 roku. Wzrost ten wynikał w dużym stopniu z przeprowadzonych zwolnień grupowych, tak w dużych, jak i małych firmach, ponadto zwolnienia miały miejsce w wielu poznańskich zakładach pracy, gdzie poprzez agencje pracy tymczasowej zatrudnia się spora liczba mieszkańców powiatu. W zestawieniu danych dotyczących wskaźników bezrobocia w ubiegłym roku bez pracy pozostawało 2 384 kobiet, czyli liczba ta zwiększyła się o 376 osób, jednak w ujęciu procentowym udział kobiet wynosił 55,4% i zmniejszył się w ciągu roku o 10,2 punkty procentowe. Liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o 862 osoby, co oznacza wzrost o 10,2 punkty procentowe. Kolejnym elementem jest wykształcenie. To czynnik, który określa szanse na zdobycie pracy, jak również umożliwia skuteczne reagowanie na zmieniający się rynek pracy. Wykształcenie nie jest gwarantem posiadania pracy, ale ma istotny wpływ na konkurencyjność na rynku pracy i umiejętność radzenia sobie. Niestety dane wskazują, że również w tym przypadku bezrobocie wzrosło we wszystkich kategoriach – podsumował Eugeniusz Wiśniew-

www.wrzesnia.powiat.pl

Szukasz pracy?

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni ul. Wojska Polskiego 2 tel. 61 640 35 35, 61 640 35 38

Sprzedawca, Września

Manager szkoły językowej, Września

Operator koparki, Pyzdry

Lektor języka angielskiego w przedszkolu, Września

Nauczyciel w przedszkolu, Września

Kierownik zakładu masarskiego, Słupca

Przedstawiciel handlowy, Września

Pracownik fizyczny, Pyzdry

Szczegóły i inne ogłoszenia na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

19 marca 2010

Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Starostwo Powiatowe we Wrześni zapraszają na bezpłatne szkolenie

„DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” Szkolenie odbędzie się we Wrześni, 24 marca, g. 10.00-15.00 Uwaga! Szkolenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność nie dłużej niż dwa lata w miejscowości powyżej pięciu tysięcy mieszkańców Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku, 22 marca, do g. 14.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, pok. 117, tel. 61 640 44 54 (osoba do kontaktu Beata Jankowska).

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ulicy Objazdowej 1, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00028469/1 Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 2 w sali konferencyjnej nr 19 PRZEDMIOT PRZETARGU: 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we Wrześni przy ulicy Objazdowej 1, oznaczona geodezyjnie jako działka 3839/8 o powierzchni 5987 m², stanowiąca własność powiatu wrzesińskiego, zapisana w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00028469/1. Zabudowę działki stanowi budynek garażowy o powierzchni użytkowej 224,06 m² i powierzchni zabudowy 264,60 m². Budynek jest parterowy, bez poddasza, bez podpiwniczenia. Wybudowany został w roku 1987, technologią tradycyjną, murowaną. Dach płaski, betonowy, ocieplony, kryty papą. Wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną (oświetleniową i siła), odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i grawitacyjną, telefoniczną. Działka posiada kształt regularny, teren płaski, ogrodzony siatką stalową. Dojazd do nieruchomości od ulicy Wrocławskiej. Grunt posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. 2. Dla działki ewidencyjnej nr 3839/8 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów działalności produkcyjno-usługowej we Wrześni obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku – rejon ulicy Objazdowej, ww. nieruchomość przeznaczona była na cele usługowe. 3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

Ogłoszenia

13

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje Powiatowy Zespół Doradczy we Wrześni zaprasza na

Kurs ochrony roślin dla osób stosujących środki ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 20-21 maja, Gospodarstwo Szkolne w Bierzglinku godzina 8.00 Przypominamy, że posiadane przez rolników zaświadczenia są ważne przez 5 lat. Wymagany będzie numer PESEL i NIP. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub kontakt osobisty, tel. 61 436 07 88, ul. Kaliska 1.

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Ciemierów-Kolonia, gm. Pyzdry oznaczonej numerem geodezyjnym 44 o pow. 0,5300 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy prowadzona jest księga wieczysta KW nr 2611/W.

WARUNKI PRZETARGU: 1. Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) – nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 15 kwietnia 2010 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Starostwa. Wadium może być wnoszone także w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. 3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 6. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych, tj. kwotę  12 000 zł. 7. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 21 września 2009 roku. 9. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium. 10. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków. 11. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 12. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 13. Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu, winien spełnić wymogi określone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 14. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 15. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nieruchomość ta nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry, zatwierdzonym Uchwałą nr XXVII/239/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 marca 2006 r. przedmiotowa działka stanowi teren przeznaczony pod zalesienie. Cena wywoławcza działki 44 o pow. 0,5300 ha wynosi: 20 600 zł. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmianami) zwolnione z podatku VAT. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg na ww. działkę odbędzie się 8 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Gminy i Miasta Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 2 060,00 zł; winno ono znaleźć się na koncie Gminy i Miasta Pyzdry do 6 kwietnia 2010 r. Wadium można wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach urzędowania lub na konto Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 do 6 kwietnia 2010 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności. Uczestnicy biorą udział w przetartgu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zmianami). Bliższe informacje w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Gospodarki Nieruchomościami tel. 62 276 83 33 wew. 115, www.bip.pyzdry.pl.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10, pokój. 14, tel. 61 640 44 13.

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry (-) Krzysztof Strużyński


14

Historia

19 marca 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Pierwsze lata Polski Ludowej (1945-1950) Przestępczość w pierwszych miesiącach 1945 roku Aresztowanych przez MO i UB osadzano we wrzesińskim więzieniu i areszcie milicyjnym – w lutym 1945 roku przebywało tam łącznie 160 osób. W kolejnych miesiącach liczba ta zmalała, ale istniała duża „rotacja” więźniów. Wielu obywateli aresztowano za posługiwanie się podejrzanymi dokumentami, wielu za nielegalne posiadanie broni czy konfidencję na rzecz okupanta hitlerowskiego.

fot. Fr. Włosik

rzy sowieckich mogły się spodziewać wszystkiego. Trudności w trzymaniu w ryzach żołnierzy z jednostek własnej armii miało nawet operujące za frontem NKWD. 15 kwietnia o godzinie 9.30 rano do pewnego mieszkania w Parusewku, gmina Strzałkowo, weszło czterech żołnierzy rosyjskich, wywołując awanturę. Strażnik porządkowy udał się do mieszkania i wezwał żołnierzy do jego opuszczenia. Ci rzucili się na niego, obezwładnili i zabrali mu karabin. O wydarzeniu zameldowano sowieckim władzom wojskowym, które nie podjęły jednak żadnych kroków. I to „niepodejmowanie żad-

kowo rosyjski samochód wojskowy najechał na gospodarza z Obłaczkowa, który doznał zmiażdżenia czaszki i zginął na miejscu. Kilka dni później 16 marca na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Dąbrowskiego we Wrześni zderzyły się dwa samochody wojska rosyjskiego. Śmierć poniósł Polak jadący na jednym z samochodów, a trzech żołnierzy rosyjskich zostało rannych. Podobne zderzenie dwóch wojskowych samochodów sowieckich nastąpiło 27 kwietnia u zbiegu ulic Warszawskiej i 3 Maja. Tym razem obyło się bez ofiar w ludziach. 28 kwietnia ciężarowy samochód rosyjski najechał z

Polskie służby usiłujące interweniować w przypadkach grabieży i burd wywoływanych przez żołnierzy sowieckich mogły się spodziewać wszystkiego. Willa lekarza Floriana Uliszewskiego i jego rodziny przy ulicy Fabrycznej (dziś Staszica), wybudowana w latach dwudziestych XX w. Po wojnie druga siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

Osadzano w więzieniu także Niemców (volksdeutschów) za działania przeciwko Polakom w czasie okupacji (np. 24 kwietnia 1945 roku zatrzymano Ludwikę Zimmer za zadenuncjowanie w 1939 roku władzom niemieckim Polaków ze Straży Obywatelskiej i wcześniej pod podobnym zarzutem rodzinę Semmlerów, o konfidencję oskarżony był i potem skazany jeden z synów przedwojennego burmistrza Wrześni – Krzysztof Sołtysiak). W Targowej Górce znajdował się obóz pracy dla Niemców, później nazywany „kolonią rolną”. Pracowało w nim w kwietniu 1945 roku 75 Niemców (głównie volksdeutschów). Niemców, a także niektórych Polaków kierowano karnie do innych przymusowych prac rolnych. Niemcy jeszcze w 1949 roku pracowali w majątkach państwowych, przekształcanych właśnie w PGR-y. Więzienie i obóz znajdowały się pod „kuratelą” UB. Przepełnienie więzienia było skutkiem walki MO z różnego rodzaju przestępczością pospolitą. Na przykład tylko w ostatniej dekadzie kwietnia 1945 roku MO aresztowała 26 osób: za opilstwo, kradzież, zakłócanie spokoju publicznego, uprawianie nierządu, brak dokumentów, przywłaszczenie sobie rzeczy z mieszkań opuszczonych przez

Niemców. Zatrzymano także podejrzanych o szpiegostwo i działalność na szkodę Państwa Polskiego. W pierwszej dekadzie maja MO aresztowała w całym powiecie 46 osób, w tym jedną za zabójstwo: „strażnik ochrony kolei […] z Orzechowa dokonał zabójstwa Niemca […] z Gosławic w celu zabrania mu butów i ubrania [!]”, pięć za pijaństwo, trzy osoby podejrzane politycznie, dwóch dezerterów z Wojska Polskiego, dwóch Niemców, którzy podawali się za Polaków, a pozostałe 33 osoby za kradzieże. Raporty milicyjne z tego okresu podkreślają, że ogromnej większości kradzieży dokonywali wtedy żołnierze radzieccy, których jednak w więzieniu nie osadzano, przekazując Rosjanom. Dochodziło do tak kuriozalnych kradzieży, jak w Miłosławiu, gdzie „dokonano rabunku u tamtejszego obywatela przez zabranie mu wszystkich posiadanych części ubrania i bielizny.” W Szemborowie i Noskowie grasowały bandy specjalizujące się w kradzie-

ży drobiu, który sprzedawały spekulantom z Poznania. W sprawozdaniu za lipiec 1945 roku wrzesiński starosta pisał: „Charakterystyczne jest, że na ogólną liczbę 51 kradzieży 44 przypada na żołnierzy sowieckich, a na ogólną liczbę sześciu napadów rabunkowych czterech dokonali żołnierze sowieccy”. W sierpniu zwiększyła się grabież koni i rowerów, a MO oceniała, że „w 90% sprawcami tych kradzieży są żołnierze sowieccy.” Żołnierze Armii Czerwonej od początku swego pobytu we Wrześni i powiecie przysparzali wielu problemów miejscowej MO i UB. Dwóch żołnierzy sowieckich dokonało 21 lutego 1945 roku grabieży w Kleparzu. Jednego z nich zatrzymano i rozbrojono, drugiemu udało się uciec. Zatrzymanego oddano do dyspozycji władz wojskowych. Tego samego dnia w miejscowości Żerniki żołnierze sowieccy postrzelili milicjanta. Polskie służby usiłujące interweniować w przypadkach grabieży i burd wywoływanych przez żołnie-

20 kwietnia pomiędzy godziną 20.00 a 21.00 żołnierze sowieccy zajechali samochodem do miejscowości Sobiesiernie i Gulczewko i okradli kilka rodzin z ubrań i bielizny.

nych kroków” było charakterystyczne dla ogromnej większości takich i podobnych wypadków. 28 lutego w Gutowie Małym nieznani żołnierze sowieccy dokonali napadu i grabieży, zabierając odzież dziecięcą i artykuły żywnościowe. Sprawców nie udało się wykryć. 9 marca żołnierze sowieccy stacjonujący w Bieganowie podczas opuszczania majątku zamienili pięć klaczy zarodowych na małe koniki rosyjskie. Dwie klacze były ze źrebakami i mimo to zostały zabrane. Ubili również jedną maciorę prośną. W marcu żołnierze radzieccy skradli rolnikowi z Noskowa trzy prosiaki. W podobnych okolicznościach w tym samym miesiącu z gospodarstwa w Szemborowie została zabrana przez żołnierza rosyjskiego jedna krowa i jedna jałówka. 20 kwietnia pomiędzy godziną 20.00 a 21.00 żołnierze sowieccy zajechali samochodem do miejscowości Sobiesiernie i Gulczewko i okradli kilka rodzin z ubrań i bielizny. W kwietniu Powiatowy Komendant MO we Wrześni pisał do starosty, że w wielu przypadkach: „napadów rabunkowych, których dokonuje wojsko rosyjskie, zabierając wozy, konie oraz nierogaciznę bez zezwolenia Komendy Wojennej, ludność cywilna czuje się bezsilna, ponieważ żadnej broni nie posiada. Gospodarze domagają się broni, aby móc bronić swego dobytku (…)”. Żołnierze radzieccy byli także sprawcami wypadków drogowych. 11 marca na szosie Września-Obłacz-

tyłu na wóz na drodze we wsi Psary Małe, ranna została kobieta. 4 maja samochód wojsk sowieckich potrącił kobietę z Wrześni. Po kilku godzinach zmarła w szpitalu. Żołnierze radzieccy byli również sprawcami pożarów. 9 marca wybuchł pożar w majątku Bierzglin zajętym przez wojska rosyjskie. Spaliła się stodoła napełniona zbożem oraz znajdujące się w niej maszyny rolnicze – żniwiarki i młockarnia. Następnego dnia we wsi Gonice Drugie, w gospodarstwie poniemieckim, spłonęła stodoła ze zbożem i sianem. Pożar spowodowało kwaterujące tam wojsko rosyjskie, strzelając amunicją zapalającą. Kilka dni później, 20 marca, powstał pożar w zagrodzie rolnika we wsi Gonice. Żołnierze rosyjscy, będący pod wpływem alkoholu, chcieli zgwałcić polskie dziewczyny. Niektóre z nich ukryły się w stodole, a gdy spostrzegli to żołnierze, zaczęli ostrzeliwać stodołę pociskami zapalającymi. Stodoła spłonęła. Kolejny pożar stodoły z niewymłóconym grochem wybuchł 25 marca w majątku Zieliniec. Sprawcą był żołnierz rosyjski strzelający do stodoły pociskiem zapalającym. W nocy z 12 na 13 maja wybuchł pożar w Mikuszewie, spaliła się stodoła, chlew oraz wszystkie narzędzia rolnicze. Pożar powstał na skutek strzelania rakietami świetlnymi przez nieznanych żołnierzy sowieckich. Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

19 marca 2010

Gminy

Wspomnienie o Eugeniuszu Wiśniewskim 8 marca w wieku 54 lat odszedł po ciężkiej chorobie przewodniczący Rady Gminy Kołaczkowo, Eugeniusz Wiśniewski. Mieszkańcy pożegnali go 13 marca podczas uroczystości pogrzebowej na cmentarzu parafialnym w Sokolnikach. Eugeniusz Wiśniewski pełnił funkcję przewodniczącego gminnej rady od 2006 roku. Był nie tylko zaangażowany w prace kołaczkowskiego samorządu, ale także w życie i rozwój rodzinnej wsi, Gorazdowa – jako członek wiejskiej rady sołeckiej. To dzięki jego wysiłkom działa w Gorazdowie świetlico-remiza,

która stała się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Radny aktywnie udzielał się również w OSP.

15

Turniej turystyczno-krajoznawczy

Osoby, które miały okazję poznać Eugeniusza Wiśniewskiego, zapamiętały jego życzliwość, otwartość i bezpośredniość. Wójt Gminy Kołaczkowo, Wojciech Majchrzak, tak wspomina zmarłego: Odszedł nasz kolega. Pozostawi po sobie na długo puste miejsce. Był człowiekiem otwartym, życzliwym. Miał w sobie dużo optymizmu oraz ciekawości życia. Angażował się w sprawy lokalnej społeczności. Nawet z trudnych spraw przez swą cierpliwość i umiejętność negocjacji znajdował zawsze wyjście. Dziękujemy Ci za to, że z nami byłeś.

13 marca Oddział PTTK im. Henryka Kamińskiego we Wrześni zorganizował eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, które odbyły się w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie. Rywalizowało w sumie dziewięć szkół, do finału wojewódzkie-

go zakwalifikowały się: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie i Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Nagrody dla najlepszych drużyn ufundowało Starostwo Powiatowe we Wrześni. PTTK

Posterunek policji po remoncie

(red.)

Spotkanie w Kołaczkowie Podsumowanie działalności Powiatowego Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego było tematem spotkania, jakie miało miejsce 11 marca w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Uczestniczył w nim Paweł Guzik, wicestarosta wrzesiński.

Uczestnicy spotkania w Kołaczkowie

Celem działalności zespołu jest przygotowanie i dostosowanie polskiego sektora rolnego do struktur Unii Europejskiej. W 2009 roku w powiecie wrzesińskim przeprowadzono szkolenia specjalistyczne i spotkania informacyjne z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i agroturystyki na obszarach wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, eko-

nomiki oraz systemów produkcji rolnej, standardów jakościowych i doświadczalnictwa. Zgłaszającym się rolnikom udzielano indywidualnych porad w zakresie korzystania z funduszy unijnych. Najważniejszym jednak zadaniem było wypełnianie wniosków z zakresu ich pozyskiwania. Pomagano w poprawie efektywności produkcji rolnej i jakości produktów

rolniczych poprzez doradztwo technologiczne, ekonomiczne i marketingowe. Plany działań zespołu doradczego na rok bieżący to przede wszystkim zadania związane ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem naszym jest edukacja rodzin rolniczych w celu zwiększenia szans na pozyskanie przez nie dodatkowych źródeł dochodu. Planujemy także szkolenia specjalistyczne, informacyjne, udział w kilku konkursach oraz kilkunastu wyjazdach studyjnych, w tym w dwóch dwudniowych wyjazdach w ramach działania Kapitał Ludzki. Chcemy ożywić środowisko wiejskie – podkreślał Ziemowit Jęczkowski, kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Spotkanie zakończyła relacja z dwutygodniowego wyjazdu do Austrii, w listopadzie 2009 roku. Odbył się on w ramach Programu Leonardo da Vinci. Beata Anna Święcicka

W nowej siedzibie będzie wygodniej

12 marca odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego posterunku policji w Miłosławiu. Remont rozpoczął się w roku 2009. Ze środków budżetu państwa wyremontowano dach oraz wymieniono okna i drzwi. Kolejnym etapem była generalna modernizacja wszystkich pomieszczeń biurowych dolnej kondygnacji budynku, klatki schodowej, a także wymiana mebli. Koszt inwestycji to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Została ona sfinansowana ze środków pozyskanych dzięki wsparciu samorządu gminy oraz Starostwa Powiatowego we Wrześni. Trzeba wspomnieć, że to ostatni po-

sterunek w ramach struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, który został wyremontowany dzięki wsparciu finansowemu samorządów gminnych i Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dzisiaj wszystkie posterunki, czyli Miłosław, Nekla, Kołaczkowo i Pyzdry, gwarantują godne warunki do pracy, co zdecydowanie wpływa na jej jakość. W oficjalnym otwarciu odnowionego posterunku, oprócz policjantów, uczestniczyli między innymi starosta Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Miłosławia Zbigniew Skikiewicz i komendant powiatowy Policji we Wrześni, Jarosław Gruszczyński. asp. Krzysztof Szcześniak

Dzień kobiet w Miłosławiu

Zebranie w Gorazdowie

17 marca odbyło się zebranie mieszkańców wsi Gorazdowo. Miało ono miejsce w wyremontowanej dawnej kotłowni, zaadoptowanej na świetlicę i remizę strażacką. Zebrani rozpoczęli spotkanie minutą ciszy, upamiętniając w ten sposób niedawno zmarłego Eugeniusza Wiśniewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo. W zebraniu sprawozdawczym wzięli udział lokalni samorządowcy, między innymi Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, Józef Szafarek, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i , Wojciech Majchrzak, wójt Kołaczkowa. Elżbieta Magdziarz, sołtys Gorazdowa, przedstawiła zebranym sprawozdanie za rok 2009.

Uczestniczki spotkania z okazji Dnia Kobiet Mieszkańcy wsi aktywnie uczestniczyli w spotkaniu

Wójt Majchrzak zapoznał ze sprawozdaniem za ubiegły rok. Kończąc swą wypowiedź, podkreślił - Wreszcie doczekaliśmy się wspaniałego miejsca spotkań, nie byłoby to możliwe bez waszej współpracy. Przybyłych mieszkańców interesowały głównie planowane inwesty-

cje dotyczące dróg. Jeśli chodzi o drogi, to skupiamy się i koncentrujemy środki na duże inwestycje. Traktujemy te zadania priorytetowo - podkreślał starosta Jaśniewicz. Beata Anna Święcicka

Miłosławskie Centrum Kultury przygotowało z okazji Dnia Kobiet niespodziankę dla zaproszonych gości. W przeddzień święta, 7 marca, w sali MCK odbył się koncert mający przypomnieć o codziennej, wytrwałej pracy kobiet. Występ Ewy Czajki, której ogromną pasją jest śpiew, przypadł do gu-

stu wszystkim przybyłym. W repertuarze znalazły się przeboje wspaniałych polskich wokalistek, jak i muzyka biesiadna, ludowa. Do zabawy i wspólnego śpiewu włączyły się wszystkie obecne panie. Miłosławskie Centrum Kultury


Informator powiatowy Cenimy sobie niezależność Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji i Transportu

rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej tel. 61 640 44 05 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 61 640 45 04 Wydział Oświaty i Sportu tel. 61 640 44 38 Wydział Środowiska i Rolnictwa tel. 61 640 45 16 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości tel. 61 640 44 20, 61 640 44 28 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, tel. 61 640 44 34 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 83 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 czynna: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Zarząd Dróg ul. Kaliska 1, tel. 61 436 42 16

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 54 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodnokanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne

Szkoła podstawowa w Grzybowie szczycąca się długą historią (istnieje od 1908 roku) o mało co nie została zamknięta w latach dziewięćdziesiątych. Dwukrotnie planowano jej likwidację. Przy wydatnej pomocy gminy, która czuła się za nią odpowiedzialna, nauczyciele i rodzice przekształcili ją w prężnie działającą placówkę niepubliczną. Dyrektor Mariola Zalepa wspomina, jak wszystko się zaczęło – Nie chcieliśmy przeżywać takiego stresu po raz trzeci, postanowiliśmy coś zrobić, żeby uratować szkołę. Założono Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa”, które przejęło jej prowadzenie. Przewodniczy mu do dziś prezes Wanda Iglewska, wieloletnia nauczycielka, teraz już na emeryturze, ale nadal pełna sił i energii. Nic by się jednak nie udało, gdyby nie dobra wola, życzliwość i duża pomoc gminy. Niestety niż demograficzny powoduje, że wiejskie szkoły trudno jest utrzymać. Władze samorządowe, które zdawały sobie jednak sprawę, że grzybowska szkoła stanowi centrum kulturalne wsi i ma potencjał, zachęciła rodziców i nauczycieli do wzięcia sprawy w swoje ręce. Zapewniła im dobry start – budynek po gruntownym remoncie bezpłatnie wydzierżawiono stowarzyszeniu, przekazano też jego wyposażenie. Dzięki przyjaznej atmosferze i szerokim możliwościom uzyskiwania wsparcia finansowego, jakie obecnie otworzyły się przed społecznościami wiejskimi, szkoła stanęła na własnych nogach. – Początki nie były łatwe, ale nie żałujemy i nie narzekamy – wspomina Mariola Zalepa. – Sami o sobie decydujemy, jesteśmy niezależni, wiemy, co jest dobre dla szkoły i dzieci. Jako dyrektor mam swobodę w decydowaniu o polityce kadrowej. Moje decyzje muszą być jednak zatwierdzone przez zarząd stowarzyszenia. Postawiliśmy na doświadczoną kadrę nauczycieli dyplomowanych. Oczywiście młodym też dajemy szansę, ale trzonem grona pedagogicznego są nauczyciele z dłuższym stażem. Placówka z czasem rozwinęła się. Składa się obecnie ze szkoły podstawo-

Szkoła ma ponad stuletnią tradycję

wej, gimnazjum i przedszkola Grzybek w Kleparzu. Mieści się ono w nowym przystosowanym do potrzeb dzieci budynku. Pięciolatki przygotowane są do nauki w szkole, a w tym roku szkolnym po raz pierwszy utworzono pierwszą klasę dla sześciolatków. Dyrektor Zalepa informuje: – Na początku maluchy były zagubione, ale już po pierwszym semestrze sytuacja znacznie się poprawiła. Obecnie mamy dwa oddziały klasy pierwszej. Do jednej z nich uczęszczają siedmiolatki, do drugiej sześciolatki. Różnice między nimi zacierają się, teraz wszystkie młodsze dzieci potrafią już czytać, radzą sobie bardzo dobrze. Małe klasy (do piętnastu osób) oraz fakt, że nauczyciele mogą poznać zdolności, predyspozycje każdego dziecka stwarzają atmosferę sprzyjającą rozwojowi potencjału uczniów i zapewniającą im poczucie bezpieczeństwa. – Nauczycielom również lepiej pracuje się w mniej licznych klasach niż w takich, gdzie jest około trzydziestu uczniów – mówi Wanda Iglewska. Poza tym w Grzybowskim gimnazjum nie ma tu problemów z paleniem pa-

pierosów, narkotykami, przemocą czy wagarami. Dlatego rośnie liczba gimnazjalistów dojeżdżających z Wrześni. Dzieci i młodzież osiągają dobre, a nawet bardzo dobre wyniki w nauce – pierwsze egzaminy gimnazjalne wypadły powyżej średniej krajowej. Szkoła zapewnia podopiecznym duży wybór zajęć pozalekcyjnych. – Oprócz dotacji ministerialnej, którą otrzymujemy, staramy się o środki zewnętrzne, dzięki czemu nasza oferta edukacyjna jest bogata – informuje Wanda Iglewska. Obecnie prowadzone są zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne i sportowe. – Środki na nie uzyskaliśmy dzięki dotacji z Fundacji PZU – relacjonuje Mariola Zalepa. – Dzięki niej realizujemy też tematy dotyczące bezpieczeństwa na drodze, w szkole i wśród rówieśników. Prowadząc szkołę niepubliczną nie można siedzieć z założonymi rękami, ciągle trzeba mieć nowe pomysły. Dzięki temu na przykład, że założyliśmy Centrum Kształcenia na Odległość i przeprowadziliśmy kursy obsługi komputera oraz Internetu, mamy salę komputerową. Obecnie w szkole uczy się 139 uczniów i pracuje 22 nauczycieli. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje wielkopolski kurator oświaty. – Realizujemy obowiązującą w całym kraju podstawę programową. Cieszymy się jednak pewną niezależnością. Można powiedzieć, że wyprzedziliśmy decyzje ministra, wcześniej już wyodrębniając lekcje kultury fizycznej, plastyki i muzyki z nauczania zintegrowanego oraz wprowadzając od czwartej klasy dwa języki obce - mówi dyrektor Zalepa. Na pytanie, co warto byłoby zmienić, Mariola Zalepa odpowiada: – Musimy poprawić bazę lokalową. Przede wszystkim wymienić okna. Może jest to cel przyziemny, ale ważny, bo zimą bywa chłodno. Myślimy też o doposażeniu sal, marzy nam się osobna pracownia komputerowa dla najmłodszych. Obserwując pomysłowość i zaangażowanie ludzi pracujących na rzecz szkoły można przypuszczać, że zamierzenia te wcześniej czy później zostaną zrealizowane.

Dyrektor Mariola Zalepa kieruje placówką od kilkunastu lat

Ewa Konarzewska-Michalak

Starosta Wrzesiński działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa przypomina użytkownikom wieczystym posiadającym prawo użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z ww. tytułu - do dnia 31 marca 2010 roku. Opłata za rok bieżący pozostaje niezmieniona w stosunku do roku poprzedniego, o ile w 2009 roku nie nastąpiło pisemne wypowiedzenie dotychczasowej opłaty oraz ustalenie jej nowej wysokości. Użytkownicy wieczyści, którzy nie znają wysokości swojego zobowiązania (kwoty opłaty) dla lokali mieszkalnych, użytkowych i stanowisk garażowych, mogą uzyskać informację pod numerem telefonu 061 640 44 13 lub osobiście w Starostwie Powiatowym przy ul. Chopina 10, Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, pok. nr 14.

telefon do redakcji: 61 640 44 75, 61 640 45 24 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Sekretarz redakcji: Olga Kośmińska Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Kamil Perlik, Łukasz Jakubowski

Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35, 64-920 Piła

Przegląd Powiatowy Nr 69 - 19 marca 2010 r.  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Advertisement