Page 1

11-11-2011

Jaargang 2, editie 1

StuW Button StuW

Studiejaar 2011-2012 “vernieuwd” van start Het nieuwe studiejaar is al weer een aantal weken op weg, nieuwe studenten, nieuwe docenten en een nieuw bestuur voor StuW.

In deze editie Binnenwater Docent aan het woord StagePlaza

2-6 7

De studievereniging is niet meer weg te denken bij de opleiding watermanagement. Het is dan ook een vereniging waar de Hogeschool Rotterdam trots op mag zijn. De oprichters Dasha Tretjakova en Nikéh Booister hebben 27 oktober jl. hun bestuurstaken overgedragen aan nieuwe bestuursleden (daarover lees je meer in deze editie).

8-11

Buitenwater

12

WaterWeetjes

13

Wateragenda

14

StuW intern

15

Foto’s

16

De leden van StuW danken Dasha en Nikéh voor de enorme inzet die heeft geleid tot een vereniging waar je met veel profijt lid van kan zijn.

Je kunt ons ook vinden op LinkedIn, Facebook en op www. stuwrotterdam.nl !

1


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

Binnenwater Van de onderwijsmanager Mijn naam is Erica Boers-Gerlings en ik ben de onderwijsmanager van de opleiding Watermanagement. Ik ben dit sinds de start van de opleiding in 2008. Daarnaast ben ik ook de onderwijsmanager van de opleiding Ruimtelijke ordening en Planologie en Stedenbouw. Onderwijsmanager betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het reilen en zeilen van de gehele opleiding. Ik bewaak dat de visie en uitgangspunten van de Hogeschool en ons instituut IBB ook in de opleiding terug te vinden zijn, bijvoorbeeld de intensieve samenwerking met het werkveld. Daarvoor onderhoud ik direct de contacten met de watersector, zodat de opleiding die mensen aflevert waar het werkveld behoefte aan heeft. Samen met de curriculumcommissie stel ik het curriculum (onderwijsprogramma) op. Ik ben ook verantwoordelijk voor het aannemen van de docenten en hun de inzet op de verschillende modules. Het contact met de studenten ontstaat op momenten dat er zich bijzonderheden voordoen, die om aanpassing van hun studieprogramma vragen. Dat kunnen vervelende zaken zijn zoals ziekte, maar ook leuke dingen zoals studenten die in het buitenland een onderwijsprogramma willen volgen. Vooral het studentenoverleg, dat elk kwartaal plaatsvindt, is voor mij een instrument om direct te horen wat er onder de studenten in de opleiding leeft. Tot slot ben ik in het 3de studie jaar ook docent voor de module Besturen met water. Op die manier houd ik naast contact met studenten ook voeling met de issues waar docenten tegen aanlopen, zoals het opstellen van een goede toets en de beperkte nakijktijd die er beschikbaar is. In die module verwerk ik mijn kennis en vaardigheden die ik gedurende 20 jaar in de watersector bij waterschappen en Rijkswaterstaat Directie Zuid Holland heb opgedaan. Ik heb als juridisch adviseur en als rechterhand van projectleiders gewerkt in o.a. kleine projecten voor het beheer en onderhoud van watergangen maar ook bij grote projecten in kader van Ruimte voor de Rivier. In al die projecten heb ik vele malen verzucht “had ik maar meer technische bagage” en mijn projectleider (doorgaans met civieltechnische achtergrond) verzuchte dan net zo hard “had ik maar meer kennis van bestuur en omgeving”. Dan zouden de projecten veel sneller en creatiever verlopen, in plaats van steeds op onbegrip en tegenwerking te stuiten. Watermanagement is voor mij dan ook het combineren van het beste op gebied van Alfa, Bèta en Gamma, want die maken samen de sterkste Delta. En dat is ook de reden waarom ik de overstap van de praktijk naar het onderwijs heb gemaakt. Het is mijn overtuiging dat studenten van deze nieuwe opleiding Watermanagement straks een goede bijdrage kunnen gaan leveren aan de watersector in Nederland of daarbuiten. Aan jullie de taak om jezelf daar in te overtreffen. Aan mij de schone taak om jullie en het watermanagementteam daartoe in staat te stellen. - Erica Boers, onderwijsmanager WAM & ROP

2


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

Binnenwater Hoi! Hoi, ik ben John van Dam en ik ben net begonnen aan de opleiding watermanagement. Voor deze opleiding heb ik gekozen omdat ik van mijn hobby, de vijver, mijn werk wil maken. Hiervoor heb ik vwo gedaan en heb daarvan dit jaar mijn diploma behaald. In eerste instantie wilde ik op de universiteit in Wageningen de opleiding Bodem, Water en Atmosfeer gaan doen. Omdat dat behoorlijk uit de buurt van Barendrecht ligt, heb ik uiteindelijk gekozen voor Hogeschool Rotterdam, die is zo dichtbij dat ik praktisch elke dag met de fiets kom. Als je me zou vragen wat mijn eerste indruk van de opleiding is, zou ik zeggen “veel management, weinig water�. Nu heb ik me laten vertellen dat dat bij de eerste periode van een hbo-opleiding hoort, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het wel goed zal komen. Als ik kijk naar een vak als watersysteemanalyse, wat ik in het volgende kwartaal krijg, wordt ik al helemaal enthousiast. StuW is the place to be voor mensen die een plekje willen vinden in de watersector, daarom ga ik me naast actief lid zijn met De Stortvloed bezighouden. Verder zit ik in het studentenoverleg namens WAM 1.1. Ik hoop op een leuke en leerzame periode op de hogeschool. - John van Dam, WAM 1.1

Waarom WAM? Waarom ik de opleiding watermanagement gekozen heb is een heel lang verhaal. Het is niet mogelijk om erover te vertellen in 200 woorden, maar ik zal het zo kort mogelijk houden. Om eerlijk te zijn had ik nog nooit van watermanagement gehoord toen ik naar een studie zocht. Ik stond er niet bij stil dat er een studie zou bestaan om water te kunnen beheren, maar omdat ik wist dat ik naar Nederland moest komen voor mijn studie ben ik er uiteindelijk toch op gekomen. Ik heb me altijd zorgen gemaakt over de natuur en de omgeving, daarom vond ik biologielessen altijd zo boeiend. Vooral de lessen over de opwarming van de aarde trokken erg mijn aandacht. 6 jaar geleden, tijdens een van mijn lessen, had mijn docent ons een video laten zien van hoe de wereld zou zijn zonder water. Er waren geen rivieren, geen bomen, mensen stierven veel eerder dan normaal... het was heel schokkend om te zien. Na al die tijd ben ik deze video nog steeds niet vergeten. Op High School beginnen scholieren al vanaf de elfde klas (een voor de laatste) uit te zoeken waar zij heen willen gaan om te studeren. Destijds heb ik naar Nederlandse scholen gezocht die een Amerikaans diploma accepteren, zo kwam ik op de website van Hogeschool Rotterdam terecht. Toen ik de webpagina van de opleiding watermanagement zag, was ik onmiddellijk verkocht. Datzelfde jaar heb ik hier op de hogeschool een gastcollege bijgewoond dat over Jakarta ging, en dat maakte alleen maar dat mijn interesse groeide. Ik heb 2 jaar gewacht tot ik eindelijk aan de opleiding kon beginnen en tot nu toe vind ik het nog steeds heel leuk, de opleiding waar ik mee kan helpen voorkomen dat het filmpje dat ik gezien heb, werkelijkheid wordt. - Janet van Lierop, WAM 1.2

3


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

Binnenwater Het bouwen van een StuW Wist je dat? De studievereniging zoals we deze nu kennen, in het leven is geroepen met de woorden: “Zullen wij een studievereniging oprichten?”. Bedoelt als een grapje, dat grapje heeft geleid tot een vereniging met bijna 70 leden en een breed professioneel netwerk. Het idee was er al lang – Docent Martine Rutten begon hier al over in 2009. Het bestuur was al uitgekozen, maar het liep niet. In 2010 hebben Nikéh Booister en ik stage gelopen bij hetzelfde bedrijf. Ik weet allang niet meer hoe het aan bod kwam, maar wij hadden het kort over een studievereniging gehad. Binnen twee dagen hebben wij zo veel mogelijk leuke ideeën bedacht, om deze leuke ideeën in de praktijk te brengen was het gevolg logisch! Het oprichten van een studievereniging.

Bezoek aan overstort in Praag

Toen begon een hele tocht. Wie kunnen we benaderen? Wat wordt onze eerste activiteit? Hoe werven we de leden? Hoe werkt het met de financiën? Moeten we ons bij de Kamer van Koophandel inschrijven? Hoeveel kost dat? 500 euro?! Waar in hemelsnaam kunnen wij dat geld vandaan halen?! Aangezien zowel Nikéh als ikzelf totaal geen ervaring hadden met het oprichten van een vereniging, is het eerste jaar naar mijn idee een groot succes geweest. Naast het uitgeven van De Stortvloed en de fantastische reizen naar Londen en Praag zijn er nog tal van andere activiteiten waar we trots op kunnen zijn.

Stukje varen Praag

In het midden van het jaar sloot Vincent, met zijn sterke visie en onuitputbaar enthousiasme, zich aan bij ons bestuursteam waardoor het toekomst van de vereniging zekerder werd. Het is niet makkelijk om van StuW afscheid te nemen. De tijd en energie die we in de oprichting hebben gestoken zijn het dubbel en dwars waard geweest. Persoonlijk ervaar ik de oprichting en het besturen van de vereniging als één van leukste dingen tijdens mijn studie aan de Hogeschool Rotterdam.

In eerste instantie hadden we het nooit voor elkaar gekregen zonder ondersteuning. Wij zijn al onze leden ontzettend dankbaar; bedankt voor jullie vertrouwen in ons en de vereniging, voor jullie verwachtingen, enthousiasme en ideeën. Bedankt voor jullie hulp met de organisatie van de activiteiten en voor jullie input voor de Stortvloed! Onze dank gaat niet op de minste plaats uit naar het docententeam van de opleiding Watermanagement en de directie van IBB. Een aparte dank aan de inspiratiefonds “Jij aan Zet” voor de financiële ondersteuning in het eerste jaar van de vereniging! Wij wensen het nieuwe bestuur heel veel succes en hopen dat StuW nog heel veel jaren de studenten watermanagement van dienst kan zijn!

4

Wadlopen Ameland

- Darja Tretjakova, WAM 4.1


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

Binnenwater Minor: Vernieuw je stad!

Minor: Waterbouw

Voor het begin van het vierde jaar moest ik een keuze maken welke minor mij het meest aanspreekt en welke ik dus een half jaar lang wil gaan volgen. De richting die ik op wilde stond al snel vast, namelijk de ruimtelijke ordening. De minor die vervolgens het meest aansloot op mijn interesses was ‘Vernieuw je stad!’.

De minor Waterbouw is echt voor de studenten die richting de techniek willen. Vakken als Morfologie en Energiewaterbouw brengen namelijk de nodige formules met zich mee. Tussen deze colleges door ga je ook het waterlab in, om practica uit te voeren in de stroomgoot en de golfbak. Hierbij ga je bijvoorbeeld je eigen resultaten vergelijken met de bestaande formules (Morfologie) of moet je verbeteringen voor bepaalde constructies verzinnen en onderbouwen (Energiewaterbouw).

Een groep van ongeveer vijftien mensen volgen deze minor en hebben ieder verschillende achtergronden. In de lessen worden veel discussies uitgelokt, daarbij komen deze achtergronden sterk naar boven wat leuke gesprekken oplevert. De minor gaat over veranderingen in de stad. De minor draait om de vraag hoe creatief je om kan gaan met je vakgebied binnen de complexe opgaven van de veranderende stad. Door zowel praktijk- als theoriegerichte colleges is er afwisseling. Daarnaast zijn er veel gastsprekers met verschillende achtergronden. De minor heeft tot nu toe bij mij gezorgd voor het ontstaan van een nieuwe blik op onderzoek doen en hoe mijn kennis nog meer toegepast kan worden in de praktijk. Zo heb ik het vak ‘Gebruikers- en Belevingsonderzoek’, waarbij elke week op een ander thema wordt ingegaan. Hierbij komen opmerkelijke feiten aan bod en wordt de manier van leven in de stad duidelijk door het op een heel andere manier te bekijken dan voorheen.

Maik van der Wolf

De meeste tijd gaat echter in het project zitten. Hierbij moet een ecopassage ontworpen worden over de Delftse Schie. In onze groep wordt een ecoduct ontworpen, maar in andere groepen worden gelijkvloerse passages en tunnels ontworpen. Het ontwerpen van een brug is een pittig onderdeel, aangezien hier betonconstructies aan bod komen. Dit hebben wij bij de opleiding nooit geleerd, maar door de samenwerking met de studenten van Civiele techniek kom je hier wel uit en gedurende het proces leer je op dit soort vlakken veel van elkaar.

Het vak ‘De stad in tijd en ruimte’ wordt vormgegeven door vele verschillende gastsprekers en sluit aan op het hiervoor beschreven vak. De gastsprekers hebben verschillende achtergronden, waardoor ik elke week een andere manier van kijken/onderzoeken ontdek. Voor dit vak krijgen we opdrachten tot veldwerk. Zo heb ik onderzoek moeten doen naar de beleving van bepaalde pleinen in Rotterdam en de invloed van bewonersinitiatieven in een buurt. - Evelien van Weele, WAM 4.1

Het laatste vak waar we mee bezig zijn geweest is “Simulatie Baggeren”. Tijdens de colleges werd de werking van de Snijkopzuiger en de Hopperzuiger uitgelegd en in week 8 gaan we langs bij het kantoor van Boskalis in Papendrecht om zelf een simulatie uit te voeren. Hierbij krijg je inzicht in het proces van baggeren; en aangezien dit momenteel op grote schaal wordt toegepast, is het een heel interessant onderwerp.

@

De “stortvloed” en nog veel meer is digitaal bereikbaar op:

www.stuwrotterdam.nl

Kortom, de minor Waterbouw is een interessante minor, maar je moet de verdieping in de techniek wel als een uitdaging zien. - Koen Mooij, WAM 4.1

5


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

Binnenwater iLab窶認loodcontrol Dinsdag 12 juli 2011. Hoe leg je als Mediatechnoloog uit waarom je geテッnteresseerd bent in het innovation-lab Flood Control. Dat was een vraag die ik mijzelf een aantal malen gesteld heb in de dagen voor mijn motivatiegesprek met Leander Ernst. Erg onzeker was ik echter niet, ik wist precies waarom ik geテッnteresseerd was in het innovation-lab! Ik wilde mijn horizon verbreden, niet de hele dag achter de computer websites maken, maar onderzoek doen naar communicatie tijdens crises, inzetbaarheid van sociale media, praten met mensen met andere disciplines en ga zo maar door.

bron: Deltares

We zijn nu al 6 weken bezig met de iLab Flood Control en ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Het was wel een cultuurshock voor mij. Tijdens mijn stage zat ik 38 uur per week websites te maken, nu zit ik elke donderdag en vrijdag te luisteren naar gastsprekers uit de watersector. Onder andere sprekers van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht, Arcadis, Deltares en TNO hebben ons de afgelopen 5 weken zoveel informatie gegeven dat mijn nieuwe aantekeningenblok al bijna vol is. Onze oriテォntatiefase is nu afgelopen en ons Plan van Aanpak is af. We weten wat ons te doen staat; een social game ontwikkelen die bewustzijn moet kweken bij burgers en/of de communicatie verbeteren tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij crisismanagement en waterveiligheid. De komende weken gaan wij aan de slag met het uitwerken van onze spel concepten en het zoeken naar een opdrachtgever. Het is leuk om te zien hoe enthousiast mensen zijn als we uitleggen wat we doen. Ik verwacht niet dat we moeite zullen hebben met het vinden van een opdrachtgever! - Rense Bakker, Mediatechnologie metro

6


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

Docent aan het woord Jeroen Langedijk Als een van de nieuwe en jonge gezichten in het docententeam wil ik mij even aan jullie voorstellen! Jeroen Langedijk dus, geboren en getogen in het landelijke West-Friesland (Noord-Holland!) en 10 jaar geleden verhuisd naar Delft voor mijn studie Civiele Techniek, waar ik ben afgestudeerd in waterbouwkunde. De keuze voor water stond gezien mijn naam eigenlijk al in de sterren geschreven. Ook schreef ik als jongetje van een jaar of 9 al dat ik later als ik groot was dijken wilde gaan bouwen in Bangladesh. Later is inmiddels begonnen, het groot worden is niet echt gelukt, in Bangladesh ben ik nog niet geweest, maar de waterbouw heeft me wel langs een aantal mooie landen als Brazilië, Australië en Zuid-Afrika gevoerd.

Jeroen op pad

En wat die dijken betreft: bij mijn vorige werkgever Witteveen+Bos heb ik me veel met dijken beziggehouden en als het goed is, is in 2015 “mijn” eerste stukje dijk in het echt te bewonderen in Noord-Brabant (een dijkversterking in het kader van Ruimte voor de Rivier). Toch ben ik er achter gekomen dat mijn hart meer ligt in het onderwijs. Vandaar de overstap van kantoor naar de HRO. Het leuke binnen de opleiding Watermanagement is dat ik niet alleen mijn waterbouwkundige ei kwijt kan, maar ook bijvoorbeeld mijn interesse voor geografie (zo heb ik in het eerste kwartaal Nederlandse waterhuishouding gegeven) en voor het leerproces dat jonge (water)professionals doormaken. Wat betreft dat leerproces: ik kan uit eigen ervaring vertellen dat je ontzettend veel leert (en lol hebt!) van dingen die je naast je studie kunt doen, zoals activiteiten organiseren bij de studievereniging of een project in het buitenland. De opleiding Watermanagement en jullie toekomstige vakgebied biedt daar geweldige mogelijkheden voor, dus grijp die kansen! - Jeroen Langedijk

Voorzitter Unie van Waterschappen, Peter Glas In de kern blijft het toch gewoon veiligheid, droge voeten, voldoende water en schoon water; (STOWA 40 jaar, 15 september 2011) vewin.nl

7


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

StagePlaza Deltares vs. Gemeentewerken Rotterdam

De gemeente daarentegen is wat trager, logger en groter. Veranderingen kosten veel tijd en energie. Desal-

Hallo allemaal, mijn naam is Laurence Koetsier. Ik ben

niettemin is het minder conservatief dan ik dacht. De

derdejaarsstudent Watermanagement aan de Hoge-

gemeente Rotterdam is veel bezig met duurzaamheid en

school Rotterdam. Een belangrijk onderdeel van het der-

innovatie, en ze durven wel te experimenteren. Het na-

de jaar (en de opleiding) is het stagelopen. Dat ben ik nu

deel van een gemeentelijke dienst is dat het om de vier

dus aan het doen. Mijn stage is iets anders dan normaal,

jaar onderhevig is aan de verkiezingen, waardoor er an-

ik loop namelijk stage bij twee instanties. Ik sta onder

dere prioriteiten worden gesteld. Het kan zomaar zijn

contract bij Deltares, maar zit (meestal) twee van de vier

dat bijvoorbeeld duurzaamheid op een lager pitje komt

stagedagen per week bij Gemeentewerken Rotterdam.

te staan. Dit kan tot enige inefficiëntie leiden, omdat lopende projecten minder geld en middelen krijgen.

Mijn stageopdracht is onlosmakelijk verbonden met de opzet van mijn stage. Deltares heeft een ontwerpmethode ontwikkeld, eco-dynamisch ontwerpen (EDO), die ik zal toepassen op de stadshavens in Rotterdam. Het stadshavengebied verliest haar functie als op- en overslaghaven ten gevolge van de naderende oplevering van de eerste fase van Maasvlakte 2. Nu is er al een uitgebreide structuurvisie geschreven voor het gebied, maar er is nog weinig hersenactiviteit besteed aan de ontwikkeling van de ecologie. De bedoeling is dat de ecologische ontwikkeling als meerwaarde voor de stadsontwikkeling wordt gezien. Zeer globaal kijk ik hoe

Ik heb het erg naar mijn zin bij beide instanties. Ik had,

de kennis en ervaring van Deltares met EDO toepasbaar is

voor mijn stage, niet de intentie om na mijn bachelor

voor de ontwikkeling van stadshavens. Die toetsing op

verder te studeren. Echter, ik merk dat je met een ma-

toepasbaarheid doe ik dus bij de gemeente.

ster in twee jaar kan bereiken waar je vijf of tien jaar

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut, terwijl de

over doet in het werkveld. Deltares, bijvoorbeeld, neemt

gemeente een overheidsinstelling is. Hierdoor krijg ik een

in principe geen hbo'ers aan. Wat dat betreft is mijn sta-

indruk van beide werelden. Ik merk wel een tempover-

ge al heel leerzaam geweest en krijg ik steeds weer een

schil bij Deltares en GW Rotterdam. Bij Deltares gaat het

beter beeld van wat ik kan gaan doen als ik ben afgestu-

allemaal stukken sneller. Het is eigenlijk een verzameling

deerd!

van individuen. Als iemand een leuk project binnensleept

- Laurence Koetsier, WAM 3.1

en jij wilt daarin mee, dan moet je ‘solliciteren’ bij de projectleider.

De

persoonlijke

ontwikkeling

van

de

‘Deltarianen’ wordt net zo belangrijk geacht als de ontwikkeling van Deltares zelf.

8


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

StagePlaza Jacob in Duitsland Stage in het buitenland staat niet automatisch gelijk aan een stage in de Filipijnen. Zo zit ik momenteel in Duitsland en om precies te zijn in München. Het bedrijf waar ik mijn stage doe is Memsys (www.memsys.eu) en houdt zich bezig met vacuümmembraan-distillatie; een proces waarmee onder andere vervuild water kan worden gezuiverd en zeewater omgezet kan worden tot drinkwater. Het is een relatief jong en klein bedrijf, met zo’n twintig werknemers wereldwijd, hiermee ben ik in contact gekomen via een huisgenoot. (want zeker bij het vinden van een stage geldt: het gaat er niet om WAT je kent, maar WIE je kent!) Mijn ervaringen zijn louter positief, zowel over het werk, als over het leven in het buitenland. Mijn opdrachten hier bestaan vooral uit het optimaliseren van het proces en de units. Dat wil zeggen dat ik veel vergelijkingstests aan het doen ben in het laboratorium en data aan het analyseren ben. Ook ben ik veel aan het berekenen en modelleren, iets wat ik af en toe wel mis op de opleiding, dus vandaar dat ik voor dit type stage gekozen heb. Het voordeel van een stage bij een klein bedrijf is dat ik naast mijn stageopdrachten veel verschillende kleine taken heb, wat zorgt voor afwisseling en dat ik veel meekrijg van de gang van zaken binnen het gehele bedrijf. Zo doe ik mee met conference calls en vergaderingen met grote klanten, en leer zodoende zeer veel over hoe het eraan toegaat in het bedrijfsleven. En buiten het werk is het vooral een briljante ervaring om in het buitenland te wonen. Zelfs in Beieren kan je al spreken van een cultuurshock, maar het is echt heel gaaf om er helemaal alleen heen te gaan en vervolgens al snel een vriendenkring op te bouwen, zodat je je absoluut niet hoeft te vervelen! En daar helpt een klein feestje als Oktoberfest natuurlijk uitstekend bij ;)

- Jacob Noordam, WAM 3.2

Advertentie

9


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

StagePlaza Vorm aan de stad en de stad in vorm! De meeste lezers van De Stortvloed kennen mij wel, mijn naam is Brian Abel. Momenteel loop ik stage bij Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Milieu en Ruimtelijke ontwikkeling.

Gemeentewerken splitst zich in de sectoren Buitenruimte en het Ingenieursbureau. Buitenruimte richt zich vooral zoals de naam al zegt – op het beheer van de stad. Afdelingen hiervan zijn de werven die eerste-lijns oog en oor van de burgers zijn. Ook de afdeling watermanagement met zijn zorgplicht voor riolering valt hieronder. Het ingenieursbureau richt zich vooral op de ontwikkeling van de stad, maar beter gezegd alle infrastructurele werken van planvorming tot directievoering bij de uitvoering. Op dit moment is Gemeentewerken erg in beweging wat betreft organisatie en formatie. Diensten worden geclusterd om het proces soepeler te laten verlopen. Hoofdclusters zullen ‘stadsbeheer’ en ‘stadsontwikkeling’ gaan worden. Waarbij Gemeentewerken waarschijnlijk wordt opgesplitst. Mijn stageopdracht verhoudt zich tot twee cases. Mijn eerste opdracht is een business case waarin ik de mogelijkheden bekijk om zo duurzaam mogelijk om te gaan met het water voor het te realiseren dakpark. Dit dakpark zal worden aangelegd in Rotterdam Delfshaven. Onder meervoudig ruimtegebruik wordt hier een winkelboulevard met daarop een dakpark gerealiseerd. De 1e winkels van de winkelboulevard zijn inmiddels geopend. Het aanwezige groen, de watertrappen en speelplekken moeten van voldoende water worden voorzien. In de droge perioden zal het dak moeten worden gevoed met water. Om dit moment is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor oppervlaktewater, deze variant is echter zeer kostbaar. De mogelijkheid van drinkwater is technisch geen probleem, maar uit duurzaamheids- en imago oogpunt niet wenselijk. De variant ‘hemelwater’ is nog onvoldoende onderzocht. In mijn case vergelijk ik doormiddel van parameters de drie stromen en doormiddel van een Multi criteria-analyse volgt een advies. De tweede opdracht ligt enigszins parallel aan de eerste. Hierbij onderzoek ik een variant van waterberging en drijvend teelt: de zogenaamde ‘HemelWaterOpvangTuin’. Het concept van deze variant van meervoudig ruimtegebruik is intern bedacht en winnaar geworden met een innovatieprijsvraag. Aan mij de taak om te kijken hoe we dit concept zowel binnen GW als top-down kunnen implementeren binnen watermanagement. Kortom, een veelzijdige leuke opdracht met duurzaamheid technische, sociale, juridische, ruimtelijke en financiële aspecten. Daarbij mijn kans om te ontwerpen met water. - Brian Abel, WAM 3.1

10


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

StagePlaza Deltaprogramma IJsselmeergebied Sinds eind augustus ben ik bezig aan mijn stage bij Rijkswaterstaat Deltaprogramma IJsselmeergebied te Lelystad. Aanleiding van het Deltaprogramma is de toenemende extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatsverandering. De lange termijndoelstelling van het Deltaprogramma zijn samengevat in 9 deelprogramma’s. Deze deelprogramma’s zijn onder te verdelen in 3 landelijke deelprogramma’s en 6 regionale deelprogramma’s. Eén van de regionale deelprogramma’s is het Deltaprogramma IJsselmeergebied.

Daarnaast speelt de vraag naar de zoetwatervoorraad. Het IJsselmeer is de grootste zoetwater buffer van Nederland. Dit zoetwater wordt gebruikt voor o.a. productie van drinkwater, doorspoeling van rivieren en voor de landbouw. Binnen Deltaprogramma IJsselmeergebied doe ik onderzoek naar de flexibiliteit op het waterpeil in het IJsselmeergebied. Binnen het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) is al geconcludeerd dat het systeem weinig flexibel is. Het watersysteem is gericht op een vast peil. Zowel het verhogen of het verlagen van het waterpeil heeft direct ingrijpende consequenties. Door in overleg te gaan met mensen van Ministerie, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Natuurmonumenten, hoop ik hun visie op flexibiliteit te horen. En door het organiseren van interne en externe workshops zal ik samen met anderen brainstormen en schetsen van mogelijke (deel) oplossingen voor flexibel peilbeheer in relatie tot de ruimtelijke inrichting. Buiten het feit dat er binnen Rijkswaterstaat heel veel gebeurt, gebeurt er ook van alles binnen het gehele Deltaprogramma. Dagelijks vinden er excursies, workshops, Delta-Ateliers, aanbestedingsuitvragen, ambtelijke- en

Binnen Deltaprogramma IJsselmeergebied spelen er twee vragen. Het water in het IJsselmeergebied, dat voor ca. 70% wordt aangevoerd via de IJssel, wordt onder vrij verval gespuid op de Waddenzee. Uit onderzoeken is gebleken dat de zeespiegel stijgt. Om het water vanuit het IJsselmeergebied ook in de toekomst op vrij verval te blijven spuien, dient het waterpeil in het IJsselmeer mee te stijgen met de stijgende zeespiegel. Daarnaast voldoet de Afsluitdijk niet aan de veiligheidsnorm (1: 10.000) en zijn de spuicomplexen aan vervanging toe.

bestuurlijke overleggen plaats. Een belangrijke reden daarvoor is om de stakeholders te betrekken bij het Deltaprogramma. Voordat ik begon aan mijn stage binnen Deltaprogramma IJsselmeergebied was ik niet bewust van de grootte van het proces, de stakeholders en de organisatie. Het Deltaprogramma IJsselmeergebied gaat zowel inhoudelijk als procesmatig te werk waarbij heel veel stakeholders betrokken zijn. Voor een 3e jaar (Oriëntatie) stage, is het erg interessant en leerzaam om dit mee te maken. - Kasper Schreuder, WAM 3.1

11


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

Buitenwater Projectenoverzicht ‘zee’ Maasvlakte 2 In de vorige jaargang heb je al iets kunnen lezen over Maasvlakte 2, maar het project staat niet stil. Hier is dus een update. Op dit moment moet er nog ongeveer 40 miljoen kubieke meter zand opgespoten worden. Verder wordt er een harde zeewering van zo´n 3,5 km aangelegd, die de huidige dam gaat vervangen. Deze zeewering bestaat aan de buitenkant uit betonblokken (40 ton zwaar!) die worden hergebruikt van de huidige dam op de Maasvlakte. Aan de binnenkant komt breuksteen uit Noorwegen. Door dit harde materiaal wordt

maasvlakte2.nl

het opgespoten land tegen erosie beschermd. Versterking primaire waterkering Scheveningen De kust van Scheveningen is één van de zwakke schakels in onze kust. Uit studies blijkt dat er op korte termijn voor het achterland van Scheveningen niets aan de hand is, maar op de langere termijn kan er wel een gevaarlijke situatie ontstaan. De boulevard en het Kurhaus liggen echter in de afslagzone, waardoor er nu maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. Op dit moment is de aftrap gedaan voor een studie naar de mogelijkheden om de kust ter plaatse te versterken zonder dat het stadsgezicht en de gelegenheid om te recreëren aan het strand verloren gaan. scheveningen.nl scheveningen.nl

Het mooie aan de kust bij Scheveningen is namelijk juist die verbinding met de zee.

De Zandmotor Hoe is het met de Zandmotor? Komt er iets terecht van de prachtige plannen om te bouwen met de natuur? Jazeker, op 17 januari 2011 zijn de eerste suppleties voor het haakvormige eiland voor de Delflandse kust neergelegd. Op dit moment is het schiereiland klaar en het lijkt nu al te werken. Er groeit een puntje van het strand naar de Zandmotor en vanaf de Zandmotor groeit ook een puntje naar de kust. Komend najaar moeten er nog twee onderwatersuppleties plaatsvinden. Dit zijn grote zeebanken met een totaal volume van 2 miljoen kubieke meter, daarvan komt er een aan de Noordkant en een andere aan de Zuidkant van het eiland. Als dat gerealiseerd is, moeten we afwachten hoe de vorm van dit eiland zich in de loop de van de komende twintig jaar zal ontwikkelen. Er zijn wel modelberekeningen gemaakt door Deltares, maar de ontwikkeling is sterk afhankelijk van weer, golven en wind.

12

dezandmotor.nl


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

WaterWeetjes Hollandse Polders, echte aanrader... Dat de Nederlanders hun eigen land hebben geschapen, is in de hele wereld bekend. Maar hoe en wanneer hebben ze dat gedaan? De eerste vond er subiet de dood De tweede leed er grote nood De derde pas had er zijn brood Dit is het verhaal van de scheppers van Nederland en van het lot van de vele duizenden pioniers die modderig onland tot een mooi en welvarend landschap maakten. Het is het verhaal van molens, stoomgemalen en andere hightech toepassingen, van de zestiende eeuw tot nu. Willem van der Ham schrijft over de totstandkoming van werelderfgoed De Beemster, het gigantische Haarlemmermeerproject, de droogmaking van de Zuiderzee én vele honderden andere polders. Stuk voor stuk haast bovenmenselijke ingrepen in het landschap. Wat duidelijk wordt, is dat de eerste inpolderingsprojecten het karakter hadden van een sprong in het diepe, maar dat later niets meer aan het toeval werd overgelaten. Aan de hand van tientallen historische kaarten en illustraties ontsluiert Van der Ham de schoonheid van het polderlandschap. Bindwijze: paperback

Pagina’s: 312

ISBN: 9789085068129

Prijs: €29,95

In de volgende editie onder andere: 

Watersnoodmuseum Zeeland, een indrukwekkend interview met de directeur;

Veel tips en tricks voor het vinden van een juiste stageplek;

Informatie over de studiereis van 2012 !

Diepgaand interview met een waterexpert;

En altijd alle belangrijke ins en outs van de studievereniging!

13


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

Wateragenda Het hele jaar door op pad... Binnen de watersector is het mogelijk om meerdere dagen in de week, het hele jaar door congressen, symposia, lezingen en beurzen te bezoeken. Als redactie van dit blad proberen we altijd een gebalanceerde selectie te maken van een aantal evenementen die interessant kunnen zijn voor de studenten van de opleiding watermanagement. Heb je tips voor leuke bijeenkomsten, laat dit dan weten door een e-mail te sturen aan: stortvloed@stuwrotterdam.nl StuW organiseert ook zelf regelmatig leuke activiteiten, deze zullen op de site; www.stuwrotterdam.nl kenbaar worden gemaakt.

Wat

Wanneer

Waar

Informatie

Kosten

Dag van de Ruimte

10 nov 2011

Utrecht

www.nirov.nl

Onbekend

Waternetwerkdag

17 nov 2011

Amersfoort

www.waternetwerk.nl

Gratis (zie site)

Symposium waterschoon

18 nov 2011

Sneek

www.waterschoon.nl

Gratis

Watermanager 2.0

23 nov 2011

Utrecht

Linkedin.nl  Bart Schultz

Onbekend

KIVI NIRIA congres slim materiaalgebruik 23 nov 2011

Aula/ congrescentrum TU Delft

www.kiviniria.nl

€15,- voor niet-leden

Najaarscongres Water Wordt Digitaal - IT 24 nov 2011 trends in de watersector

Arnhem

www.waternetwerk.nl

€35,-

Symposium assetmanagement riolering en drinkwaternetten

29 nov 2011

Nieuwegein

www.waternetwerk.nl

€35,-

Sollicitatietraining

30 nov 2011

HR, locatie Academieplein

www.stuwrotterdam.nl

Gratis voor leden

Waterzaken doen in Noord-Afrika

1 dec 2011

Onbekend

www.waternetwerk.nl

Onbekend

TU Delft

citg.tudelft.nl

€15,-

Vakantiecursus voor drinkwater en afval- 13 jan 2012 water Excursie AWZI

wk 4/5 kw. 2 HR, locatie Academieplein

www.stuwrotterdam.nl

Gratis voor leden

Lezing experts + netwerkborrel

wk 9 kw.2

www.stuwrotterdam.nl

Gratis voor leden

HR, locatie Academieplein

Blijf op de hoogte: www.stuwrotterdam.nl

14


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

StuW intern Enthousiaste Leden Vergadering StuW

Lasergamen met StuW

Donderdagmiddag 29 september hebben we voor de tweede keer in het bestaan van StuW een Enthousiaste Leden Vergadering (ELV) gehouden. Dit is een vergadering van StuW waar alle enthousiaste en actieve leden kunnen aanschuiven. Daarmee is de eerste StuW traditie gestart.

Donderdag 22 september was het dan eindelijk weer zover, het eerste studenten uitje was daar. Deze keer gingen we met 20 enthousiastelingen lasergamen bij ‘Lasergamen Rotterdam’. Ikzelf heb al vaker gelasergamed in Dordrecht, maar dit had ik nog nooit eerder meegemaakt. We gingen namelijk op een boot lasergamen, ja je leest het goed een ‘Boot’.

Tijdens de ELV hebben we onder andere gebrainstormd over eventuele activiteiten van dit jaar en bestemmingen voor de studiereis. Tijdens de ELV zijn gelijk twee commissies gestart. De activiteiten commissie en de studiereis commissie. De studiereiscommissie zal een aantal bestemmingen onderzoeken, waaronder: Venetië, Schotland, Marokko, Roemenië, en meer. Uit dit onderzoek wordt een bestemming gekozen en gaat de studiereiscommissie de studiereis organiseren. De activiteiten commissie gaat de meeste activiteiten van dit jaar organiseren, bijvoorbeeld borrels, barbecues, een kroegentocht, bezoek aan RWZI, excursies, Neeltje Jans, lezingen en workshops. Heb je zelf nog ideeën of wil je ook helpen bij het organiseren? Laat het ons weten op bestuur@stuwrotterdam.nl .

Statuten StuW Statuten zijn een wat formeel (lees: saai) document, maar wel heel belangrijk. In de statuten staat de doelstelling van de vereniging beschreven, het lidmaatschap, bestuur, werkwijze, enzovoort. Elke vereniging heeft zijn rechtsbasis in de statuten. Uiteraard heeft ook StuW statuten, te vinden op www.stuwrotterdam.nl. Ga naar "over StuW" > "Statuten". De statuten In een notendop: StuW is opgericht voor onbepaalde tijd met als doel haar leden (doelgroep: studenten watermanagement) een actueel beeld van het vakgebied watermanagement te geven en hun professionele netwerk te vergroten. Alsmede in ontspannen sfeer de studenten van andere jaargangen te leren kennen .

De groep werd in tweeën gesplitst en daar gingen we dan, rood tegen groen. Na de eerste ronde (die mijn team helaas verloor) hadden we een kleine pauze, daarna gingen we door voor ronde twee. Deze keer waren de teams door elkaar gehusseld zodat je bij andere mensen in het groepje zat. Wie er het tweede potje gewonnen had, weet ik eerlijk gezegd niet meer. Wat ik wel weet is dat het echt onwijs gaaf was. Iedereen rende door de boot heen, medespelers werden afgeschoten (sorry nog daarvoor), geweren werden uit handen getrokken, als ik het zou moeten beschrijven zou ik zeggen dat het nog net geen chaos was. Als afsluiting van het lasergamen gingen we met z’n alle nog gezellig BBQ ’en. Al met al een super gezellige avond om niet snel te vergeten en ik kijk dan ook al uit het volgende studenten uitje! - Max Tobé, WAM 1.2

- Vincent Oskam, voorzitter StuW

15


11-11-2011

Jaargang 2, Editie 1

StuW

Woord aan de docent

Voor meer foto’s kijk op: www.stuwrotterdam.nl

16

Stortvloed Jaargang 2 Editie 1  

Stortvloed Jaargang 2 Editie 1

Advertisement