Page 86

MAGASINET STUREBADET

Compassionträning Ett komplement till fysisk träning

88

Kan man träna upp sin medkänsla? Sett i ett större perspektiv – kommer jag att må bättre om jag hjälper andra att må bra? Ja – det menar forskarna bakom nyetablerade Centrum för Social Hållbarhet (CSS), vid Karolinska Institutet. En av nycklarna till förändring också i ett globalt perspektiv heter ’Compassion’. Social hållbarhet är en förutsättning för ekologisk hållbarhet. Hyser man inte medkänsla med ekosystemet och medmänniskorna går det inte att skapa en gemensam framtid.

C

entrum för Social Hållbarhet har sin hemvist på Karolinska Institutet, och finansieras till en del av privata donationer men är i behov av stöd från näringsliv och andra. Ett flertal forskare har ett stort engagemang i centret, bland dem psykologen Christina Andersson, kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz, och läkaren och föreståndaren för CSS, Walter Osika. Ordförande i CSS styrgrupp är professor Stefan Einhorn, som år 2005 gav ut den populära boken "Konsten att vara snäll". Han ser arbetet med Centrum för Social Hållbarhet som en naturlig utveckling av sitt arbete med altruism. ”Vi som samlats kring den här idén har alla olika utgångspunkter, men det som länkar oss samman är en längtan efter att bidra till en bättre värld – ett socialt hållbart samhälle,” förklarar Einhorn. Einhorn understryker att social hållbarhet är mätbart, både på individnivå och i större sammanhang. ”I samhällen med hög tillit – demokratier som Sverige - så brukar också BNP vara högre än i diktaturer. Där det inte finns tillit, där frodas korruption, våld och maktspel och BNP sjunker,” funderar han. När han vidgar perspektivet så undrar jag förstås om man tänker satsa på att väcka debatt. Visst är opinionsbildning en av centrets uppgifter, svarar Einhorn. Men först och främst vill han och medarbetarna att centret ska utgöra

illustration A nna B j ö rnstr ö m F orm

No 11

Magasinet Sturebadet Nr 11  
Advertisement